inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5"

Transcriptie

1 mvo jaarverslag 2012

2 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - Directeur Lennart Koek 17 CO 2 -Prestatieladder 18 Innovatieve samenwerking 22 Optimalisatie en reductie van energieverbruik 22 Duurzame projecten 25 Station Rotterdam Centraal 26 PROFIT Voorwoord - Financieel directeur Frank Haring 29 Onderdeel van TBI 30 Teruggeven aan de maatschappij 30 NAWOORD

3 voorwoord Licht leveren in plaats van lampjes croon en duurzaam ondernemerschap Croon staat door de aard van zijn activiteiten midden in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. In alles wat we doen, staat de mens voor ons centraal. Thomas Rau van architectenbureau RAU roert zich nadrukkelijk in de internationale discussie over duurzaamheid, energiebesparende technologieën en grondstoffenschaarste. Hij is lid van de Dutch Green Building Council en bestuurslid bij De Groene Zaak. In 2010 richtte hij Turntoo op, een platform dat zich inzet voor een nieuwe circulaire economie. Thomas Rau staat op nummer 18 van de Duurzame 100 van 2012 van dagblad Trouw. Met dit besef dat een bedrijf in de eerste plaats bestaat uit mensen, investeren we veel in opleidingen, veiligheid en de bestrijding van verzuim. De zorg voor onze leefomgeving is een andere uitdaging. We moeten alert zijn en blijven op het opraken van grondstoffen en op de effecten van de klimaatverandering. We hebben tenslotte maar één aardbol waarop we met zijn allen leven. Zoals u in dit verslag kunt lezen, proberen wij niet alleen onze eigen CO 2 -uitstoot te verminderen, maar ook via onze producten en diensten bij te dragen aan duurzamere installaties. De P van profit raakt de kern van ondernemerschap. Wie profiteert er van goede resultaten van een bedrijf? Alleen de aandeelhouders of iedereen? Wij kiezen er nadrukkelijk voor om, via het TBI-concern, een deel van onze winst terug te geven aan de maatschappij. Onze goede prestaties op het gebied van de zorg voor mens en milieu, maken Croon een interessante partner om zaken mee te doen. Een bijzonder voorbeeld is het nieuwe onderhoudscontract voor de Westerscheldetunnel. Ons MVO-beleid in het algemeen en in het bijzonder onze plannen om de CO 2 -uitstoot van onze werkzaamheden in de tunnel met maar liefst 50% te reduceren, gaven bij het verkrijgen van de aanbesteding de doorslag. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Opdrachtgevers hechten steeds meer waarde aan duurzaam ondernemen en leggen de lat steeds hoger. Hier lopen wij niet voor weg. We blijven op zoek naar manieren om nieuwe dimensies toe te voegen aan ons MVO-beleid. Ing. C. (Kees) Smit, Algemeen directeur Hoe belangrijk is architectuur voor een duurzame toekomst? Wat we ook doen, we doen het altijd in een gebouwde omgeving. De manier waarop we die omgeving vormgeven, heeft enorme impact. Daarnaast is de bouwsector verantwoordelijk voor heel wat CO 2 -uitstoot en afval. Veranderingen in de bouw kunnen een flinke boost geven aan de verduurzaming van de maatschappij. Welke rol heeft techniek bij deze verduurzaming? Techniek heeft een vitale rol, het moet alleen geen doel op zich zijn. Techniek moet er slechts voor zorgen dat we in een gebouw kunnen doen wat we willen. Dat er voldoende licht is, bijvoorbeeld. Er is op dat gebied nog veel werk aan de winkel. Zo n 70% van de installaties doet niet wat ze moeten doen. Dat komt omdat technische bestekken je eigenlijk dwingen om fouten te bouwen. Ze vragen niet om een oplossing, maar schrijven een techniek voor. Je moet een installateur niet vragen om een klimaatbeheersingssysteem te installeren, maar om het klimaat te regelen. Als hij verantwoordelijk is voor de prestatie, zal hij andere keuzes maken. Betere keuzes. In de toekomst zullen we dit overal zien. Steeds meer worden bedrijven afgerekend op een performance in plaats van op een product. Autodelen is bijvoorbeeld met 85% toegenomen. Mensen willen mobiliteit, geen auto. Consumenten zijn geïnteresseerd in de prestatie van een product, niet in het bezit en het onderhoud ervan. Dat geldt ook voor een gebouw. Welke gebruiker weet nu iets van verlichting of van beveiligingssystemen? De branche moet licht leveren, geen lampjes. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Ten eerste moeten we werken aan de eliminatie van afval. Afvalverbrandingsovens zijn niet meer dan legitimaties om de wereld van kostbare grondstoffen te beroven. Daarnaast zouden er alleen nog bouwvergunningen verleend moeten worden als een gebouw minimaal klimaatneutraal is. Maar we hebben vooral nieuwe verdienmodellen nodig. We moeten af van het lineaire verdienmodel en naar een circulair model toe werken. In dit model blijven grondstoffen eigendom van de producent. Na een bepaalde gebruiksperiode neemt hij ze weer terug om een nieuw product te maken. Om dit gedachtegoed ook in andere sectoren te promoten, ondernemen we bij RAU en Turntoo van alles. We zijn actief op de kledingmarkt, in het vastgoed en in het witgoed. Voor een sociaal woningbouwproject in Amsterdam gaan we bijvoorbeeld mensen wasbeurten verkopen in plaats van wasmachines. Werken op basis van performance levert winst op voor producent, consument en maatschappij. De producent hoeft niet steeds dure grondstoffen in te kopen, de consument wordt ontzorgd en de maatschappij profiteert van de milieuwinst

4 beleidsverklaring stedelijk museum kampen WESTERSCHELDETUNNEL SEVEN ATLANTIC DEVENTER ZIEKENHUIS DUPONt dordrecht Martini Ziekenhuis Croon Elektrotechniek is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings. De dienstverlening van Croon omvat de disciplines ontwerp, realisatie en maintenance van installaties en infrastructuren op het gebied van elektrotechniek en ICT. Daarbij richten we ons primair op het bieden van toegevoegde waarde aan de (eind)- gebruikers van technologie. Optimaal comfort, maximale functionaliteit, gegarandeerde beschikbaarheid en aantrekkelijke exploitatiekosten gekoppeld aan hergebruik zijn leidend. Croon past daarvoor bewezen en nieuwe technologieën toe en biedt innovatieve klantgerichte dienstverleningsconcepten. Doelstellingen zich door een bijzondere eigendomsstructuur met indirect Croon Elektrotechniek spant zich continu in om de uitvoering een onafhankelijke stichting als enige aandeelhouder. van werkzaamheden nauwkeurig, betrouwbaar, kosteneffectief, energie-efficiënt, kwalitatief, veilig en milieuverantlijke betrokkenheid zien. Zo besteedt ze een groot deel van De stichting TBI laat al sinds 1992 een grote maatschappewoord uit te voeren en te verbeteren. Hierbij is het streven het dividend aan de restauratie van cultureel erfgoed, ondersteuning van technische opleidingen en aan een studiefonds naar optimale arbeidsomstandigheden en het toepassen van duurzame technieken net zo belangrijk als de economische voor de kinderen van TBI-werknemers. De winst van de doelstellingen. Croon waarborgt zo de veiligheid, gezondheid TBI-ondernemingen wordt zo voor een belangrijk deel teruggegeven aan de maatschappij. en het welzijn van werknemers, betrokken derden en opdrachtgevende partijen. Kernwaarden Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Medewerkers van Croon Elektrotechniek werken volgens de Croon Elektrotechniek biedt zijn klanten diensten en producten aan waarmee energiebesparende maatregelen kunnen marktgerichtheid: merkbaar goed geïnformeerd zijn volgende kernwaarden: worden genomen en heeft specifieke aandacht voor opdrachten met een milieubewust karakter, zoals projecten op het effectief toepassen; over ontwikkelingen in de markt en technologie en deze gebied van windenergie en publieke infrastructuur. Verder communicatie: ideeën, meningen en informatie met heeft Croon zich gekwalificeerd op de CO 2 -Prestatieladder. anderen uitwisselen op elk niveau; Ook op het gebied van duurzaam inkopen is Croon (samen samenwerking: met anderen resultaten bereiken en met TBI) actief. Leveranciers worden getoetst en geselecteerd aan de hand van eisen met betrekking tot duurzaam- wendbaarheid: openstaan voor nieuwe ideeën en actief daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel; heid en fabricageproces. zoeken naar alternatieven om het gewenste resultaat Croon maakt deel uit van het TBI-concern. TBI onderscheidt te bereiken. Vanuit deze kernwaarden ontwikkelt Croon programma s om doelstellingen en verbeterpunten te benoemen, te realiseren en te bewaken. Quality, Health, Safety and Environment De medewerkers bepalen het succes van Croon Elektrotechniek. Vakmanschap en respect zijn het fundament voor de goede samenwerking en kwaliteit die Croon nastreeft. Croon streeft ernaar dat zijn medewerkers de vereiste competenties hebben om hun taken in overeenstemming met de kernwaarden te kunnen uitvoeren. Het QHSE-zorgsysteem helpt hierbij. Dit systeem legt alle processen en procedures vast: het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten op de afgesproken tijd en plaats; een optimale werkomgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn; het voorkomen van elk menselijk leed door het waarborgen van de veiligheid van eigen personeel en die van derden; het voorkomen van schade aan het milieu, materiële schade en productverlies; het minimaliseren van faalkosten; vakbekwame, verbeteringsgerichte en gemotiveerde werknemers; een tevreden klant. Het QHSE-zorgsysteem draagt bij aan het in overeenstemming brengen van overeengekomen specificaties, richtlijnen, normen, arbo- en milieuwetgeving. Bedrijfsactiviteiten worden, waar van toepassing, in overeenstemming gebracht met de eisen in de relevante certificaten, waaronder: Investor in People (IiP), NEN 4400, ISO9001, ISO14001, CO 2 -bewust, VCA**, VCA Petrochemie, Criteria voor Toezicht, BORG, Branddetectiebedrijf, BRL6000 en KEMA-KEUR. Een actueel overzicht van certificaten is te vinden op Ing. C. (Kees) Smit, Algemeen directeur Ing. L.B. (Lennart) Koek MBA, Directeur Ir. J. (Hans) Vogel, Directeur Global Reporting Initiative Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent iets anders voor een productiebedrijf dan voor een dienstverlener of een handelsonderneming. Dit leidt tot verschillende vormen van verslaglegging. De Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging opstelt, waardoor het beter mogelijk wordt MVO-verslagen te vergelijken. Wij volgen deze richtlijnen, omdat we het belangrijk vinden om op een transparante, consistente en betrouwbare wijze te rapporteren. Centraal in het verslag staat kwantitatieve informatie in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s). De GRI-rapportagemethodiek wordt binnen de gehele TBI-holdings BV gehanteerd. 6 7

5 Voorwoord people Veel beursgenoteerde ondernemingen staan onder druk om op korte termijn resultaten te behalen. Ze willen ieder kwartaal meer. Het gevolg is dat ze ook hun medewerkers op de korte termijn sturen. Volgens ons beklijft een dergelijke aanpak niet. Croon staat al vele jaren voor de menselijke maat. Je zou kunnen zeggen dat de P van people ons beleid al dicteerde voordat MVO een begrip werd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het TBI-studiefonds waarvan jaarlijks duizenden kinderen van TBI-werknemers gebruikmaken. Aandacht voor de ander en wederzijds respect zijn kernwoorden binnen ons HRM-beleid. Werknemers functioneren beter als ze gelukkig en betrokken zijn. Dat zorgt voor meer productie en een kwalitatief hogere output, met minder ongevallen en een lager verzuim. Daarom nemen we de tijd voor elkaar en maakt het management er werk van om geregeld de vestigingen te bezoeken. Dit creëert binding en betrokkenheid. Daarnaast bieden we medewerkers veel mogelijkheden om zich persoonlijk en vaktechnisch te blijven ontwikkelen, onder meer via ons eigen opleidingsinstituut, het E-College. Zo blijven zij ook in de toekomst van waarde voor het bedrijf. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is de diversiteit van ons personeelsbestand. Croon verandert in een kennisgerichte organisatie en dat betekent dat er steeds meer verschillende expertise nodig is. We proberen vrouwen te interesseren in elektrotechniek en hebben uitwisselingsprogramma s met universiteiten, onder meer in Polen. Ons HRM-beleid heeft ertoe geleid dat we al enkele jaren hoog scoren in het Beste Werkgeversonderzoek. We zijn trots op dit resultaat. Bovendien zijn we het enige elektrotechnische bedrijf in Nederland met het internationale Investors in People-keurmerk. Mr. F.J.L. (Frank) Schoof, Manager HRM 8 9

6 Croon heeft het lef de grote DBFM-contracten aan te pakken. We zijn er nog goed in ook! PersoneelsBELEID Edwin Wiek, Procesmanager Infra Doelstelling 2012 resultaat Behaald/niet behaald Ziekteverzuim verlagen naar minder dan 4,5% Ziekteverzuim is 4,7% Niet behaald Alle cao-medewerkers minimaal Er zijn gesprekken gevoerd met Niet behaald 1 functioneringsgesprek per jaar. Score > 80% 77% van alle cao-medewerkers 1,5% van de gewerkte uren bestaat uit 1,7% van de gewerkte uren bestaat uit Behaald opleidingsuren voor medewerkers t.b.v. een opleidingsuren voor medewerkers, daarvan interne opleiding, cursus of training werd 56% intern georganiseerd 0 ongevallen Er waren 34 verzuimongevallen en Niet behaald 0 fatale ongevallen GEZONDHEID EN VEILIGHEID VCA Basisveiligheidstraining. Alle Croon-medewerkers, inclusief de inleenkrachten, krijgen binnen 3 maanden na indiensttreding minimaal de VCA Basisveiligheidstraining. Zo helpen we medewerkers om zelf gevaren te herkennen en risico s in te schatten. Wettelijke arbeidsongeschiktheid % totaal 4,48 4,49 % kort verzuim 0,94 0,90 % middellang verzuim 0,74 0,88 % lang verzuim 2,79 2,70 Gemiddelde duur (dagen) 17,7 16,90 Meldingsfrequentie 0,98 0,96 Personeelssterkte Aantal meldingen Incidenten met verzuim Aantal Aantal Aantal Aantal verzuimdagen meldingen verzuimdagen meldingen FIETSPLAN Totaal aantal medewerkers MEER VROUWEN IN TECHNIEK Wie met de fiets naar het werk komt, is slim bezig met zijn Aantal FTE Het werk binnen Croon wordt gevarieerder en kennisintensie- gezondheid. Geen stress bij parkeren, geen file en het is 1.864, ver. We hebben steeds meer verschillende competenties nodig. bovendien goed voor het milieu. Daarom heeft Croon een Onbepaalde tijd 1.613, Dit is een belangrijke reden om te streven naar een toename Gezondheidsmanagement. We hechten veel waarde aan de eigen fietsplan. Hiermee kunnen medewerkers met gemid- Bepaalde tijd 250, van het aantal vrouwelijke werknemers. Helaas kiezen in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Een fitte deld 42% belastingvoordeel een fiets aanschaffen voor Ingeleend 450* 275 Nederland nog steeds te weinig meisjes voor een technisch medewerker is productiever, heeft een beter leven en kan woon-werkverkeer. In 2012 maakten meerdere collega s *inclusief techniek vak. Hier proberen wij iets aan te doen. Zo bezochten vrouwe- langer doorwerken. Het is daarbij belangrijk dat medewer- hiervan gebruik. Leeftijdsspiegel (1.940 medewerkers) lijke medewerkers in 2012 verschillende scholen. In april kers plezier hebben in hun werk. Een kleiner sociaal vang namen we deel aan Girlsday, een landelijk initiatief van VHTO, net, scherpere concurrentie en langer werken leggen ,2% 9,2% het expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek. immers extra beslag op het personeel. Dat vereist aandacht ,6% 23,6% Tijdens Girlsday openen tal van technische bedrijven en hogere voor hun gezondheid, efficiëntie en welzijn in de vorm van % 29,2% onderwijsinstellingen hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 gezondheidsmanagement. Verzuimbeleid is daar een onder % 25,8% jaar. Daarnaast deden we mee aan de Femme Tech Awards, deel van. Onze doelstelling is te komen tot een concurrerend % 12,1% een prijs voor het technische bedrijf dat het meeste werk maakt verzuimpercentage. Onderdeel van ons gezondheidsma- 65 en ouder 3 0,2% 0,2% van vrouwen op de werkvloer. Het ontvangen van de tweede nagement is het BRAVO-beleid : voldoende Bewegen, niet Totaal % 100% prijs was een bevestiging dat we op de goede weg zijn en Roken, Alcohol met mate, gezonde Voeding en voldoende een uitdaging om onze inspanningen op dit vlak te verbeteren. Ontspanning. Uitwisseling met Poolse vestigingen Op zoek naar talent kijkt Croon al enkele jaren ook over de landsgrenzen. In 2011 hebben we onze vestigingen in Warschau en Gdansk uitgebreid met afdelingen voor Technische Installaties en Technische Automatisering en zijn we gaan samenwerken met de universiteit van Gdansk. In 2012 leidde dit er onder andere toe dat zes studenten als stagiair actief waren voor onze technische afdelingen in Nederland. In 2013 wordt dit programma voortgezet. Ook gaan we dan samenwerken met de universiteit van Warschau

7 Medezeggenschap hoger opgeleide technici te voldoen. Het E-College biedt ook Croon is niet alleen van zijn aandeelhouders, maar in zekere Opleidingen Aantal opleidingen op maat voor opdrachtgevers en is beschikbaar zin ook van zijn werknemers. Gezien het belang dat het Opleidingsaanvragen voor uitwisselingsprogramma s. bedrijf voor hen heeft, zien we het als onze verantwoorde- Medewerkers met opleiding lijkheid om te zorgen voor een goede werknemersvertegen- Opleidingen in het kader van veiligheid TBI-STUDIEFONDS woordiging. Deze kent binnen Croon diverse vormen. Certificaten/diploma s behaald Omdat Croon deel uitmaakt van TBI, kunnen medewerkers Aantal opleidingsuren gebruikmaken van het TBI-Studiefonds. Dit fonds stelt een Ondernemingsraad. De relatie tussen de ondernemingsraad financiële bijdrage beschikbaar voor de studie van school- en de directie is goed en kan gekenmerkt worden als open gaande kinderen van TBI-medewerkers. Enkele duizenden en eerlijk. Zoals elk jaar heeft de directie ook in 2012 gepar- E-COLLEGE kinderen per jaar maken hiervan gebruik. ticipeerd in de driedaagse retraite van de ondernemings- In 2011 opende Croon zijn eigen opleidingsinstituut raad. Hier hebben de OR-leden hun wetskennis, onder E-College in Rotterdam. In 2012 werd een tweede E-College BESTE WERKGEVERS AWARDS leiding van een extern deskundige, op een hoger niveau geopend in Amsterdam. Met het E-College voorzien we in Effectory en VNU Media (Intermediair) maakten, na een geza- gebracht. Ook was er de nodige aandacht voor teambuilding kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat aansluit op de grote menlijk onderzoek, in oktober de beste werkgevers van Neder- en voor de verhoudingen en werkomstandigheden tussen vraag naar goed opgeleide technici. Het E-College begeleidt land bekend. Croon eindigde op de zesde plaats in de categorie OR-leden, hun leidinggevenden en collega s. studenten en medewerkers op veel manieren in opleidings- organisaties met meer dan 1000 werknemers. In 2011 was dit en ontwikkeltrajecten voor de elektrotechniek. Praktijkles- nog de vijftiende plaats. Deze positie danken we aan onze Tijdens de reguliere medewerkerbijeenkomsten op de ves- PERSONEELSVERENIGING sen voor (v)mbo-studenten worden bijvoorbeeld gekoppeld voortdurende inzet voor goed werkgeverschap. Dit blijkt ook uit tigingen zijn alle disciplines aanwezig: sales, techniek, reali- PV Croco, de personeelsvereniging van Croon, is actief sinds aan nagebootste werksituaties. Met serious gaming com- het cijfer voor werknemerstevredenheid, dat in 2012 steeg van satie en staf. Tijdens deze meetings worden presentaties De vereniging faciliteert vele vormen van beweging en bineren we virtuele situaties met de praktijk. Ook faciliteert 7,7 naar 8,1. gegeven over bijvoorbeeld Finance, HRM of het veiligheids- sport, waaronder fietsen, hardlopen en schaatsen. Ieder het E-College hbo- en wo-traineeships en cursussen voor beleid. Soms zijn er ook medewerkerpanels waarin operati- jaar gaat de vereniging de strijd aan met andere TBI-onder- eigen personeel. Collega s delen hun specialistische kennis TOP DRIE PRAKTIJKOPLEIDERS onele zaken worden besproken. nemingen tijdens het Croon TBI-voetbaltoernooi. met elkaar en talenten ontwikkelen zich onder andere met Ieder jaar kiest kenniscentrum Kenteq de beste praktijk- leiderschapstrainingen. Het E-College kent vier inhoudelijke opleider van Nederland. Hiermee wil de organisatie aan- STILLE KENNIS GEEFT INZICHT IN ONSZELF aandachtsgebieden: businessvoorwaardelijke certificering, dacht vragen voor vakmanschap in de techniek. Uit tientallen Croon traint zijn personeel in Stille Kennis : de kennis die functietechnische opleidingen, ontwikkelen van specifieke kandidaten eindigde Croon-werknemer Gerard Noorder- ZES GOUDEN STERREN VOOR VEILIGHEID Halfweg 2012 werkte Croon zes weken lang aan de vervanging van een 3kV-verdeler in een grote raffinaderij van ExxonMobil in de Botlek. Voor dit project werd een streng veiligheidsregime afgestemd met alle partijen. Door goed aan de voorwaarden te voldoen, kon iedere week een bronzen, zilveren of gouden ster worden verdiend. We behaalden zes keer op rij de maximale score. Geen andere partij op dit project behaalde zes gouden we wel hebben, maar niet gebruiken omdat we ons er niet van bewust zijn. Het opsporen en bewust worden van deze kennis en deze leren toepassen, is waar het om gaat in deze training. Ook voor onze organisatie is het van belang om de aanwezige kennis te kennen en te herkennen. Daarom zijn de afdelingen Techniek en HRM enige jaren geleden al gestart met het personele prekwalificatiesysteem. Dit is een databank waarin de ervaring van werknemers is opgeslagen. kennis en cursussen op het gebied van houding, gedrag en effect. meer in 2012 op de derde plaats. INVESTORS IN PEOPLE Als enig Nederlands bedrijf in elektrotechniek heeft Croon het Investors in People-keurmerk. Dit felbegeerde internationale keurmerk wordt alleen verleend aan werkgevers met het beste personeelsbeleid. sterren. We zijn trots op deze prestatie. OPLEIDINGEN Croon ontwikkelde zich in 2012 verder door naar een meer kennisintensieve organisatie. Ontwikkeling vond plaats op alle opleidingsniveaus, van vmbo tot en met universitair. Ook kreeg ons bedrijf het predicaat Excellent Opleidingsbedrijf. Een bijzondere doelgroep voor het E-College vormen ingenieurs die niet meer werkzaam zijn in de techniek, maar daar wel graag weer aan de slag willen. Samen met We ontwikkelen ons naar een kennisgerichte organisatie. Daarom doen we er alles aan om de expertise en het vakmanschap van onze mensen uit te breiden. de TU Delft zijn we een programma gestart om deze groep een hbo/wo-opleiding aan te bieden binnen het E-College. Chantal Freeth, Recruiter HRM Daarmee verwachten we aan onze groeiende behoefte aan 12 13

8 CONNECTRO In juni 2012 lanceerde Croon de gratis ipad-app Connectro. Deze game laat deelnemers verbindingen maken tussen vraag en antwoord, afbeeldingen, tekst en afbeelding, etc. Spelen kan op ieder niveau, van basisschool tot academisch onderwijs. Connectro is ook online speelbaar. Omdat je zelf nieuwe opgaven kunt maken, is het ook zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs. Zo past Connectro bij ons streven om onderwijs en ontwikkeling te stimuleren en de interesse in elektrotechniek aan te wakkeren. Ga naar zoek op MVO en test úw MVO-kennis met betrekking tot besparingsmogelijkheden! 14 CARECONNECT, EEN ANDERE KLANTBENADERING Deze vraag vertalen we naar een geïntegreerd en gekop- Hogere kwaliteitseisen, toenemende zorgkosten en de wil peld systeem. Ook zorgen we voor de gebruiksonder- om langer zelfstandig te blijven wonen, dwingen tot slimme steuning, zodat het systeem blijft voldoen aan de constant oplossingen in de langdurige zorg. Met CareConnect veranderende vraag. Het zorgsysteem biedt bijvoorbeeld spelen we in op deze ontwikkelingen. CareConnect houdt automatische rapportages over de laatste relevante ont- een andere klantbenadering in. Realiseerden we voorheen wikkelingen rond de cliënt. Hiermee is een efficiënter en wat de technisch adviseur in het bestek had opgenomen, nu effectiever zorgproces mogelijk. Voorbeelden zijn bewe- bespreken we de mogelijkheden op basis van functionele gingsdetectie en geluidssignalering, videosystemen, ver- eisen en wensen, waaruit de klant een pakket aan voor- lichting met bewegingssensoren, of zonwering met zieningen kiest dat precies aansluit bij het zorgproces. afstandsbediening. 15

9 Voorwoord De voorraad fossiele brandstoffen op aarde is niet onuitputtelijk en grondstoffen worden steeds schaarser. Als we willen dat onze kleinkinderen net zo prettig kunnen leven als wij, dan moeten we anders omgaan met onze planeet. Daarom streven we bij alles wat we doen naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu. We zijn continu op zoek naar innovatieve manieren om aan duurzaamheid te werken. Een aansprekend voorbeeld is het Zerowatt-project, een Croon-vestiging die los van het elektriciteitsnetwerk functioneert, door het toepassen van zonnepanelen, windturbines en een mini WKK (waterkrachtkoppeling) gekoppeld aan energieopslag. Veel innovaties komen tot stand in samenwerking met kennisinstellingen en andere TBI-ondernemingen. De ervaringen die we hiermee opdoen, stellen we weer ten dienste van anderen. In 2012 hebben we wederom flinke stappen gezet in het verminderen van onze CO 2 -uitstoot. We produceren minder afval en zijn verder gegaan met het vergroenen van ons wagenpark. De uitstoot CO 2 is daarmee in één jaar met 8% per kilometer verlaagd. Ook zijn we een discussie opgestart met onze belangrijkste leveranciers om te kijken of de ecologische footprint van veelgebruikte materialen kan worden verminderd. Opdrachtgevers hechten in toenemende mate belang aan de zorg voor onze leefomgeving. Duurzaamheid speelt dan ook een steeds grotere rol bij opdrachten. We zijn trots op alle duurzame projecten waarbij we in 2012 betrokken waren, zoals de bouw van het Station Rotterdam Centraal. Hierbij is maar liefst m 3 aan zonnepanelen geïnstalleerd. planet Wie duurzaamheid serieus neemt, gaat ook serieus om met de verslaglegging hiervan. Wij willen transparant zijn over onze inspanningen op MVO-gebied. Daarom volgen we het framework van het global reporting initiative, een duidelijke rapportagemethode die het mogelijk maakt om bedrijven met elkaar te vergelijken. Daarnaast zetten we in op certificering. Hiermee kunnen we aantonen dat de zorg voor onze omgeving bij Croon in goede handen is. Ing. L.B. (Lennart) Koek MBA Directeur 16 17

10 Het gaat ons niet om techniek voor de techniek of om duurzaamheid tegen elke prijs. De combinatie van kosten en duurzaamheid leidt tot verantwoorde oplossingen. Jan Willemsen, Directeur Infra CO 2 -prestatieladder Sinds 2010 maakt Croon gebruik van de CO 2 -Prestatieladder bij het reduceren van zijn CO 2 -emissies. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Een hogere score op de ladder resulteert in een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. In eerste instantie is de CO 2 -Prestatieladder ontwikkeld door ProRail. Sinds 2012 is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de ladder, zoals het gebruik, de doorontwikkeling, het beheer van het certificeringsschema en de verbreding van deelnemende sectoren. Uitgangspunt is dat alle gebruikers van de ladder, zowel aanbesteders als opdrachtnemers, gebruik kunnen maken van één effectieve CO 2 -Prestatieladder en één consistente toelichting per sector. Het beleid van SKOA is erop gericht het draagvlak te vergroten en de CO 2 -Prestatieladder breder uit te dragen en ook naar andere sectoren uit te breiden. Bedrijven die gebruikmaken van de CO 2 -Prestatieladder worden aangemoedigd om verworven kennis te delen met collega s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden, en om te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Bij de identificatie van uitstoot wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Deze bronnen van emissie staan bekend als scopes. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte. Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. REDUCTIEDOELSTELLING EN VOORTGANG De reductiedoelstellingen voor 2015 zijn opgesteld in het basisjaar De overall doelstelling van 11% CO 2 -reductie is al in 2010 gehaald. Daarom heeft Croon in 2012 besloten nieuwe doelstellingen te formuleren. Hierbij is 2011 als nieuw referentiejaar genomen. Croon wil in 2015 zijn Relatieve CO 2 -uitstoot voor scope 1&2 (CO 2 /mln ) en de emissie van het wagenpark (CO 2 /km) met 20% reduceren ten opzichte van het referentiejaar Dit komt boven op de reeds behaalde doelstellingen. In 2012 is er voor scope 1 een daling waarneembaar van de CO 2 -uitstoot in 2012H2 t.o.v. het referentiejaar 2011, echter een stijging t.o.v. 2011H2. Zowel in absolute zin als gerelateerd aan de projecturen. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de tweede helft van 2012 t.o.v. 2011H2 meer projecturen zijn geweest en er grotere projectafstanden mede daardoor zijn gereden door het eigen wagenpark. De CO 2 -emissie in scope 2 is in 2012H2 ten opzichte van de vergelijkingsperiodes sterk gedaald. Dit is bereikt doordat in 2012H2 minder zakelijke ritten met privéauto s en zakelijke vluchten, met name langeafstandsvluchten, zijn geweest. In 2012H2 is het gebruik van het Prestaties CO 2 -uitstoot 2011 (ton) CO 2 -uitstoot 2011 Reductiedoelstelling Status eind 2012 (kg per projectuur) 2015 Scope ,55 10% Doelstelling 2012 (-3%) behaald! Loopt conform prognoses. Scope ,19 5% Doelstelling ruimschoots behaald. Scope ,51 20% Doelstelling behaald op het gebied van afvalreductie. Totaal ,01 11% openbaar vervoer en het woon-werkverkeer in absolute zin toegenomen. Per projectuur is de CO 2 -emissie echter afgenomen.de algehele CO 2 -uitstoot voor scope 1, 2 en 3 is gedaald vergeleken met 2011 gerelateerd aan de projecturen. De meting in 2012 was de negende meting in het kader van de ISO norm. CERTIFICATEN Croon beschikt sinds 2010 over het ISO certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Het ISO certificaat geeft aan dat een bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving, en dat het milieuverantwoord en energie-efficiënt werkt. Ook hebben we sinds 2011 het BRL9500/EPA-U-certificaat. Dit is een procescertificaat dat aangeeft dat een bedrijf energielabels mag verstrekken. Scope 1 Airco en koeling Scope 2 Elektraverbruik Scope 3 Elektra bij klanten Prestaties per projectuur Brandstoffen Wagenpark Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen privéauto Zakelijk openbaar vervoer Afvalverwerking Uitbestede emissies Woon-werkverkeer Papierverbruik Overig verbruik Factor Projecturen (per boekjaar) kg CO 2 totaal (per boekjaar) kg CO 2 per projectuur (per boekjaar) 3,72 4,11 3,17 3,01 2,

11 EEN ZUINIGER WAGENPARK ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN Croon voert sinds 2009 beleid om tot een zuiniger wagenpark Croon heeft een energiemanagementsysteem. Hiermee kun- te komen. Dit houdt in dat nieuwe leaseauto s maximaal ener- nen we onze energiestromen in kaart brengen en controleren. gieklasse C mogen hebben. In 2012 is hierin een stijging van Dit geeft veel inzicht in ons verbruik en maakt het mogelijk om 10% gerealiseerd. Op 31 december 2012 had Croon 43 hybride te sturen op CO 2 -reductie. De bereikte reductie komt voort uit auto s en vier elektrische auto s. In totaal gebruikte Croon op ELEKTRISCHE SCOOTERS diverse technische maatregelen en gedragsveranderingen. OVERIGE BESPARINGSMAATREGELEN 1 januari personenauto s en 134 bestelauto s. Sinds 2010 maakt Croon, vooral op projectlocaties, gebruik In 2012 zijn verscheidene maatregelen genomen om CO 2 - van elektrische scooters. Dit initiatief wordt van harte onder- WINDENERGIE uitstoot en afval verder te beperken. ELEKTRISCHE AUTO S EN LAADPUNTEN steund door het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Eind 2012 In 2011 ging TBI als eerste vastgoed-, bouw- en techniek- Om tot een lagere CO 2 -uitstoot te komen heeft Croon de is het aantal elektrische scooters gegroeid naar acht en liggen concern in Nederland met al zijn ondernemingen over op Eigen vestigingen samenstelling van de pool van transportmiddelen veranderd. er aanvragen voor extra scooters. windenergie. Dit leverde een CO 2 -reductie op van ton, Ons ICT-serverpark is in 2012 geheel up-to-date gebracht In 2012 zijn twee elektrische Kangoo s en vier Chevrolets te vergelijken met de uitstoot van zo n huishoudens. conform de laatste technologie. Dit resulteerde in 60% Volt aangeschaft. Op nagenoeg alle vestigingen is in 2012 het ZELFROOSTERING EN CARPOOLEN In 2012 zijn daar de bouwplaatsen van TBI-bedrijven bijge- lagere energiekosten en een lagere warmtelast, waardoor aantal oplaadpunten voor bezoekers en eigen gebruikers Naast elektrisch vervoer werkt Croon met een efficiënt zelf- komen. Ook deze zijn grotendeels overgegaan op windenergie. er flink wordt bespaard op het energieverbruik van de uitgebreid. Onze ervaringen en kennis op dit gebied stellen we roostering- en een carpoolsysteem. De technici van Croon TBI realiseerde hiermee een extra CO 2 -reductie van ton, servers en de externe koeling. beschikbaar aan andere TBI-ondernemingen. werken grotendeels projectmatig. Door werkzaamheden op te vergelijken met de CO 2 -uitstoot van 285 huishoudens. Alle gebouwen zijn zoveel mogelijk voorzien van slimme locatie efficiënt te plannen kan het aantal woon-werkkilome- Het contract voor levering van windenergie loopt nog tot 2015 sensoren, zodat het energieverbruik door verlichting wordt Om het elektrisch rijden te promoten sponsorde Croon ters worden verminderd. Per project wordt bekeken welk gereduceerd. elektrische laadpalen op de Hogeschool Utrecht en bij het team het best kan worden ingezet. Hierbij wordt rekening ge- AFVALBEHEER ICT-middelen worden zonder verpakkingsmateriaal kantoor van UNETO-VNI. houden met de woon-werkafstand. De persoon die het verst Naast het energieverbruik is verantwoord omgaan met afval- aangeleverd. van het project woont, krijgt tijdelijk de beschikking over een stromen van cruciaal belang voor een duurzame bedrijfsvoe- Met leveranciers is afgestemd om de logistiek te optimali- bedrijfsauto. Deze persoon haalt vervolgens de overige team- ring. In 2012 hebben we de afvalscheiding op projectlocaties seren, zodat het CO 2 -verbruik voor het transport van leden op. verbeterd. Daarnaast heeft Croon bewust gekozen voor een goederen wordt verminderd. afvalverwerker die de afvalstromen duurzaam verwerkt. Het TASKFORCE ONTSPITS restafval waaruit niets meer kan worden gemaakt, wordt door Projecten De Taskforce Ontspits is een samenwerkingsverband van deze afvalverwerker gebruikt voor het opwekken van groene Primair worden de zuinigste componenten toegepast in het bedrijfsleven, overheden en vakorganisaties met het doel energie. de projecten. het aantal autokilometers in de ochtend- en avondspits rond Bouwafval wordt geminimaliseerd door 3D-engineering. Amsterdam eind 2012 met 5% te verminderen. Croon was een van de Kopgroepbedrijven van de Taskforce Ontspits. Het project is eind 2012 afgerond en heeft naar schatting gezorgd voor gemiddeld 6,9% minder auto s in de spits. VIDEO CONFERENCING In 2012 hebben vrijwel alle Croon-vestigingen voorzieningen voor video conferencing. Met Microsoft Lync kunnen veel Croon-medewerkers vanaf hun werkplek inbellen op een video conference-vergadering of een 1-op-1-gesprek opzetten. Van deze mogelijkheden is in 2012 volop gebruikgemaakt. Materialen en Grondstoffen Bedrijfsafval Bouw- en sloopafval Hout (categorie A, B of C) Kunststof Metalen Papier en karton Puin Gevaarlijk afval Overig afval 212 ton n.v.t. 57 ton 3 ton 225 ton 201 ton 119 ton kilo n.v.t. Betere afstemming over kabellengtes beperkt overmatig gebruik hiervan. Klanten Klanten kunnen gebruikmaken van meetapparatuur en webportals om hun energieverbruik te monitoren en verbeteradviezen te zien. WECYCLE BEDANKT CROON Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte Zo wordt het aantal gereden kilometers beperkt en daarmee elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting. ook de CO 2 -emissie. Croon ziet verantwoorde afvoer als een belangrijk onderdeel van zijn MVO-beleid. Daarom werken we al jaren samen met Wecycle. Als bedankje voor onze inzet werden we in september getrakteerd op een vers bakje koffie door Wecycle-koffiedames

12 INNOVATIEVE SAMENWERKING 2011 naar de toepassing van rendementmotoren (permanentmagneetmotoren), heeft in 2012 geleid tot twee vervolgonder- Croon stelt al zijn ervaring en kennis rondom techniek, inzet- zoeken. Verandering van wet- en regelgeving op dit gebied baarheid, investering, infrastructuur en besparing beschik- wordt verwacht. baar aan TBI-zusterbedrijven. Daarnaast neemt het bedrijf deel aan verschillende innovatieve samenwerkingsprogram- ZeroWatt-project Op schepen PV-paneel met een verhoogd rendement. Voor het ZeroWatt- ma s en initiatieven. De innovatiegroep UNETO-VNI is er daar Het ZeroWatt-project is een pilotproject van de Croon-vestiging Voor de optimalisatie en reductie van energiegebruik op project is gekozen voor twee typen PV-panelen die op dit mo- een van. Deze ondernemersorganisatie voor de installatie- in Den Haag, waarbij smart grids bottum-up worden benaderd schepen kan men denken aan de inzet van een Tempomaat of ment geleverd kunnen worden: micromorf en polykristallijn. branche en de technische detailhandel wil een bijdrage leveren (vanuit de belasting) en waar innovaties uit de verschillende het gebruik van windenergie. Het gebruik van een PowerPack aan de innovatie in de markt met ontwikkelingen op het gebied innovatielijnen samenkomen en getest worden. Doel van dit ligt in het verlengde hiervan. Croon werkt aan een simulatie- PowerPack van energiebesparing en slimme netwerken (smart grids). project is om de vermogensuitwisseling met het elektriciteits- model voor de reductie van energiegebruik met behulp van Een volledig emissieloze PowerPack is als energievoorziening Ook participeert Croon met het ministerie van Economische net tot een minimum te beperken en bij voorkeur op nul te software van Bentley. Het ontwerp moet een basis zijn in de geschikt voor dynamisch belaste toepassingen in maritieme Zaken, agentschap NL en SenterNovem in het Maritiem Inno- laten uitkomen. Verschillende innovaties komen terug in dit gesprekken met klanten over mogelijke besparingen binnen en landapplicaties. De PowerPack werkt op basis van een vatie Programma. De drie speerpunten van dit programma zijn project, zoals het energiemanagementsysteem, zonnepanelen, hun organisatie. brandstofcelunit, aangevuld met een vliegwieltoepassing. innovatief ondernemen, technologische innovatie en sociale windenergie, warmtekrachtkoppeling, energieopslag, power- De brandstofcel levert hierbij als continulast het gemiddeld innovatie. Enkele van de kernbegrippen waaraan gewerkt router en algoritmen. benodigde vermogen en kan daardoor kleiner en efficiënter wordt, zijn communicatie, (zelf)bewustzijn, opleiding, informa- worden uitgevoerd dan wanneer deze alle fluctuaties moet tietechnologie, procesoptimalisatie, informatiemanagement Power Quality opvangen. Het vliegwiel vangt de dynamische wisselingen op en procestransparantie. De sector zelf voert de leiding over Power Quality staat voor de kwaliteit van elektrische energie. waarbij een surplus tijdelijk wordt opgeslagen om bij een het programma. Daarin werkt de sector nauw samen met de Door een verscheidenheid aan belastingen vindt harmonische tekort weer te worden gebruikt. In 2011 is Croon gestart met maritieme onderzoeksgroepen van de Technische Universiteit vervorming plaats van de stroom, die terugwerkt op de span- het ontwerp van deze emissieloze en geruisloze PowerPack, Delft. ning. De harmonische vervorming van de spanning dient in 2012 is hier verder aan gewerkt. binnen internationaal gedefinieerde grenzen te blijven. INNOVATIELIJNEN CROON Als deze grenzen overschreden worden, zullen maatregelen bij EnergyInsight Om technologische ontwikkelingen adequaat te kunnen de veroorzaker noodzakelijk worden: Power Conditioning. Met EnergyInsight biedt Croon online volgen, heeft Croon een eigen innovatieprogramma waarin We hebben onderzocht wat de oorzaken, gevolgen en moge- inzicht in de energieprestaties van ge- diverse onderwerpen worden uitgediept en, waar mogelijk, lijke oplossingen voor een slechte Power Quality zijn. Om me- bouwen. Zowel het verbruik als de kwali- aansluiting wordt gezocht bij externe partijen. Technisch intel- tingen te kunnen doen op het gebied van Power Quality is teit wordt op elk gewenst detailniveau ligente en/of duurzame oplossingen worden in kaart gebracht meetapparatuur aangeschaft, die intensief is gebruikt. inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen we en onderzocht. Het merendeel van de onderwerpen is kennis- klanten advies op maat geven over hoe de gericht, een deel is productgericht. Er zijn drie innovatielijnen gedefinieerd: energie, managementsystemen en verlichting. OPTIMALISATIE EN REDUCTIE VAN ENERGIEVERBRUIK prestaties van de installaties verhoogd kunnen worden. Dit leidt tot lagere kosten, minder storingen, een efficiënter bedrijfsproces en een lager energieverbruik. Smart grids Een smart grid is een elektriciteitsnetwerk dat op slimme wijze In fabrieken en gebouwen het gedrag van alle aangesloten afnemers en producenten op Het energiegebruik in fabrieken en gebouwen kan vaak elkaar afstemt. Zo bespaart het energie, reduceert het kosten gereduceerd worden. Bijvoorbeeld door optimalisatie van en vergroot het de betrouwbaarheid en transparantie. Smart verlichting en verwarming en instellingen van apparatuur, Zonnepanelen grids worden door veel regeringen gepromoot als oplossing maar ook door het optimaliseren van productieprocessen en Een zonnepaneel of PV-paneel zet zonne-energie om in elek- voor energieafhankelijkheid en milieuproblemen. In 2012 heb- middelen (stroom, water, gas en perslucht). Door het uitwer- triciteit. Croon levert een actieve bijdrage aan de ontwikkelin- ben we de ontwikkelingen op dit gebied actief gevolgd en onze ken van enkele standaardconcepten met een korte terugver- gen rond deze panelen. Binnen het ZeroWatt-project wordt kennis hierover gebruikt in het ZeroWatt-project. dientijd kunnen snel grote slagen gemaakt worden in reductie verder onderzoek gedaan om tot een mogelijk concept te van energiegebruik. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing komen. Samen met de PowerSystem groep van het Electrical van drives in machines van productiebedrijven en optimali- sustainable Energy Department van de TU Delft, wordt satie van de instellingen van deze drives. Een onderzoek uit gewerkt aan twee prototypen: een flexibel PV-paneel en een 22 23

13 In januari van 2013 is begonnen met de bouw van 0 2, het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam en het VU Medisch Centrum. Om energie te besparen wordt het hele gebouw voorzien van LED-verlichting en komt er een groen dak op het gebouw. VERLICHTING LED-verlichting. Onderzoek heeft aangetoond dat het econo- Biodynamische verlichting. Biodynamische verlichting bootst het daglicht na om een zo prettig mogelijke werkomgeving DUURZAME PROJECTEN Global Tech 1 De Global Tech 1 is een transformatoreiland dat hoort bij een misch nog niet voldoende interessant is een kantoor volledig te creëren. De techniek wordt al toegepast op basisscholen. De Rotterdam windmolenpark met tachtig windmolens in de Duitse Bocht. met LED-verlichting in te richten. De lichtopbrengst per watt De leerkracht kan de verlichting afstemmen op het lespro- Aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam verrijst De Rot- Croon is verantwoordelijk voor het aanbrengen en in bedrijf is nog te gering. Toepassingen in gangen en kleinere ruimten, gramma en zo de leerprestaties verhogen. De toepassingen terdam. Een uniek multifunctioneel gebouw, dat straks bestaat stellen van alle elektrotechnische installaties. De Global Tech I het aanlichten van gebouwen en het verlichten van wegen zijn van biodynamische verlichting in operatiekamers wordt uit onder meer hoogwaardige kantoren, luxe appartementen voorziet huishoudens van stroom. In vergelijking met al wel mogelijk. onderzocht; de juiste lichtintensiteit en kleur kunnen een en een viersterrenhotel. Het principe just-in-time, just-in- een kolencentrale kan door de inzet van de windmolens van patiënt geruststellen. Hierdoor kan de operatie sneller starten place is op dit relatief kleine bouwterrein continu leidend: dit is Global Tech I de uitstoot van meer dan één miljoen ton CO 2 OLED-verlichting. Croon heeft de impact van OLED-verlichting en wordt de doorlooptijd gereduceerd. goed voor het milieu, de planning en het budget. Op de bouw- voorkomen worden. onderzocht. OLED is een techniek waarmee beeldschermen keet heeft Croon, samen met alle partners, een eigen wind- dunner en helderder kunnen zijn dan LCD-schermen. OLED s GreenVision. Door de huidige TL-armaturen te vervangen door molen op de bouwkeet geplaatst. Deze levert tijdens de bouw Erasmus Universiteit geven zelf licht, dus achtergrondverlichting is niet meer nodig. energiezuinige armaturen, inclusief het totale onderhoud én elektriciteit aan de keet. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil een van de meest Waarschijnlijk kan deze techniek binnenkort toegepast worden de financiering hiervan, helpen we onze klanten met duurzaam duurzame universiteiten van Nederland worden. Bewust in wand- en plafondbekleding. We volgen de ontwikkelingen en ondernemen. GreenVision is ontwikkeld door Croon in samen- omgaan met vervoer hoort hierbij. Dat wil de universiteit onder hebben een armatuur om tests mee te doen. werking met Philips Lighting. meer bereiken met een betaald parkeerbeleid. Croon ontwierp, installeerde en onderhoudt een nieuw parkeermanage- INITIATIEVEN VAN TBI-ZUSTERBEDRIJVEN mentsysteem. CO 2 -reductie is niet alleen belangrijk voor Croon, maar voor alle bedrijven binnen het TBI-concern. Croon werkt samen met andere TBI-bedrijven om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Ieder bedrijf komt met initiatieven vanuit zijn eigen expertise. ELECTRIC SPORTS CAR BUILD-OFF Initiatief het intuïtieve gebouw (HVL). Het intuïtieve gebouw Op initiatief van Siemens Nederland bouwden zeven maakt gebruik van flexibele werkplekken, maar gaat daarbij Hoofdkantoor Rabobank teams van hogescholen en bedrijven in competitie- veel verder. Door koppeling van informatie, is het mogelijk In 2012 nam de Rabobank haar nieuwe hoofdkantoor in Utrecht verband een elektrische sportauto. Met zijn deelname werkplekbenutting, gebouwbeheer en reiskilometers te in gebruik. Bij de bouw stonden duurzaamheid en flexibiliteit wilde Croon laten zien dat elektrotechniek leuk en optimaliseren. Hierdoor wordt de CO 2 -uitstoot substantieel voorop. Croon was samen met BAM Techniek verantwoordelijk uitdagend is en een bijdrage leveren aan de kennis verminderd. voor alle E-installaties. Opvallend aan het project is dat de van elektrische auto s. De bouw begon in september V-bekabeling doorloopt tot in het hart van het gebouw 2012 en de wedstrijd eindigt in juni 2013 met een Initiatief CO 2 -reductie op de bouwplaats (J.P. van Eesteren). en er op meerdere verdiepingen transformatoren zijn spectaculair slotevenement. De auto van Croon hebben Dit initiatief richt zich op het energieverbruik op de bouwplaat- geplaatst. Hierdoor wordt spanningsverlies voorkomen. we Elcar genoemd, de naam van de auto die Croon sen in zo breed mogelijke zin. J.P. van Eesteren benadert Gezien de grote afstanden in het gebouw wordt hiermee veel tussen 1911 en 1928 importeerde vanuit Amerika. ketenpartijen, ngo s, overheden en kennispartners om aan dit milieuwinst behaald. Andere duurzame maatregelen zijn De wedstrijd stond in het teken van kennis delen, initiatief deel te nemen, mee te werken aan de verdere ontwik- onder meer de inzet van zonnecellen en LED-verlichting. innoveren en co-creëren. keling en pilots tot stand te brengen. Binnen dit initiatief worden innovaties nadrukkelijk toegepast. Voorbeelden zijn BioPartner Campus hijskranen met hybride aandrijving, aggregaten op tweede In 2012 is het tweede gebouw voor de BioPartner Campus generatie bio-ethanol en LED-verlichting in de bouwketen. in Leiden opgeleverd. De BioPartner Incubator vormt een gebouwenensemble met de in 2011 opgeleverde BioPartner Initiatief waterstof (Wolter & Dros). Wolter & Dros past water- Accelerator. De gebouwen zijn compact en flexibel gebouwd. stof- en brandstofceltechnologie toe in een scala aan applica- Daardoor was er tot een kwart minder aan bouwmaterialen ties, waaronder diverse toepassingen in het bouwproces. nodig dan normaal. Het compacte ontwerp zorgt tevens voor Het doel is het beperken van CO 2 -uitstoot op de bouwplaats. een reductie in de energiekosten. Croon werkt mee vanaf de beginfase van dit initiatief

14 station Rotterdam centraal Croon bouwt mee aan het nieuwe centraal station van Rotterdam. In de nieuwbouw zijn verschillende duurzame maatregelen genomen. Zo is, van het totale glasoppervlak van m² van de nieuwe stationsoverkapping, m² uitgerust met zonnecellen. Deze leveren 340 megawattuur per jaar aan energie, wat overeenkomt met de energiebehoefte van honderd huishoudens. Het regenwater dat op het dak valt, wordt via een gescheiden systeem afgevoerd. Dat scheelt zuiveringskosten, maar ook belasting van het riool. Rotterdam Centraal gaat gebruikmaken van een warmte-koude-opslaginstallatie om de stationshal en kantoren te verwarmen of te koelen

15 profit Voorwoord Wij vinden dat winst meer is dan een getal in de resultatenrekening. Het is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van ons bedrijf en voor innovatie. Dankzij onze goede resultaten, ook in deze tijd van crisis, kunnen we blijven investeren in kennis, in duurzame technieken en initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van CO 2 -reductie. Als bedrijf staan we midden in de maatschappij en naast economische winst willen we ook maatschappelijke winst boeken. Dit raakt onze hele organisatie. Van ingenieur tot monteur, van directielid tot kantinemedewerker. Als iedereen binnen Croon alert is op kansen tot verbetering, dan zal onze omgeving uiteindelijk zo veel mogelijk meeprofiteren van de opbrengsten van ons werk. Croon is een zelfstandig onderdeel van TBI Holdings, een concern met een bijzondere eigendomsstructuur en een onafhankelijke stichting als enige aandeelhouder. Maatschappelijke betrokkenheid staat aan de basis van het concern en is nauw verweven met de dagelijkse gang van zaken. Met een nettowinst van 6,3 miljoen euro leverde Croon in 2012 een substantiële bijdrage aan het resultaat van TBI. Hiermee onderneemt TBI maatschappelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn subsidies voor herstel van cultureel erfgoed, ondersteuning van opleidingen op het gebied van bouw en techniek en een studiefonds voor de kinderen van TBI-werknemers. Door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, leggen we een stevig fundament onder een duurzame toekomst. Drs. F.J.A. (Frank) Haring RA Financieel directeur 28 29

16 Onderdeel van TBI TBI Holdings heeft voor de tweede keer een MVO-verslag gepubliceerd. Het verslag is te downloaden op Croon Elektrotechniek is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings. Met circa 25 ondernemingen had TBI Holdings in 2012 een gezamenlijke omzet van ongeveer 2,1 miljard euro. Croon realiseerde een nettowinst van 6,3 miljoen euro op een bedrijfsresultaat van 8,5 miljoen euro. Hiermee leverde Croon een substantiële bijdrage aan het resultaat van TBI. Met deze bijdrage kan TBI maatschappelijke initiatieven blijven ondernemen. Duurzaam ondernemen is vanaf 2010 een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van TBI. Om deze strategie verder vorm te geven, is in 2011 de Stuurgroep Duurzaamheid opgericht, waaraan ook de directieleden van Croon deelnemen. Stichting TBI Van de winst van TBI blijft 70% in de onderneming om nieuwe investeringen te financieren en 30% gaat naar de enige aandeelhouder van de TBI Holdings BV: Stichting TBI. De stichting besteedt de gelden aan diverse doelen. Zo vinden subsidies plaats voor het herstel van cultureel erfgoed op ons vakgebied: bouw en techniek. Eigenaren, maar nooit privépersonen, van rijksmonumenten kunnen voor bijvoorbeeld restauratiewerkzaamheden een bijdrage aanvragen. Maar ook aan de nieuwe vleugel van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is meegefinancierd. Belangrijke subsidies worden verstrekt aan opleidingsinstituten die initiatieven nemen om onderwijs op de vakgebieden bouw en techniek te stimuleren of verder te moderniseren. Zo heeft de stichting een studiefonds voor de kinderen van TBI-werknemers: kinderen maken gebruik van dit fonds. Daarnaast heeft TBI samen met de Stichting Universiteitsfonds Delft het UfD-TBI Stagefonds opgericht waarmee stages voor studenten financieel ondersteund worden. Teruggeven aan de maatschappij Social return Bij overheidsprojecten realiseert Croon het zogenaamde social return-effect. Dit houdt in dat een percentage van de aanneemsom door Croon gebruikt wordt om kandidaten met een maatschappelijk zwakke arbeidsmarktpositie vacatures, leer-werkplekken of stageplaatsen aan te bieden. De gedachte is dat niemand aan de kant mag blijven staan. Croon heeft 0,5 FTE vrijgemaakt voor de coördinatie van dit soort projecten. In 2012 kende Croon diverse projecten waarbij deze regeling van toepassing was. Zo kregen twee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, via het project bij de Tweede Coentunnel in Amsterdam, een vast contract. nawoord Werken aan duurzaamheid is niet iets wat je erbij doet. Het is verankerd in onze organisatie, in de manier waarop we werken. En vooral in de manier waarop we samenwerken. Een daadwerkelijke bijdrage aan duurzaamheid bereik je slechts in gezamenlijkheid. Zo kunnen we waarde creëren op meerdere vlakken: sociaal, ecologisch en economisch. People, Planet, Profit. Workmate Met een druk sociaal leven en een drukke baan is het voor veel werknemers lastig om tijd te vinden voor het goede doel. Workmate biedt medewerkers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid zich onder werktijd in te zetten voor het goede doel. Croon nam net als voorgaande jaren deel aan Workmate. BLIK VOOR DE BANK RTV Rijnmond organiseerde in juni 2012 een actie voor de Rotterdamse voedselbank. Medewerkers van Croon zamelden hiervoor 9 dozen voedsel en enkele grote zakken rijst in. 30

17 ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl Croon Elektrotechniek B.V. Schiemond 20-22, 3024 EE Rotterdam, Nederland T , E

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT Markt Milieu Mens Gineke van Dijk, MVO-coördinator: Het is nu tijd voor targets Drie jaar geleden kreeg ik de opdracht om het MVO-beleid van TenneT in

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam Bij de opening van het studiejaar 2009-2010 presenteerde de HAN een ambitieus plan om haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal DE FUSIE VAN BELANGEN Over duurzaamheid en rendement in de bouwsector REDE In verkorte vorm uitgesproken bij

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Corporate social responsibility

Corporate social responsibility Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Corporate social responsibility investeren in een duurzame toekomst juli

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie