NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT"

Transcriptie

1 Particulieren Inschrijven voor deze gratis groepsaankoop kan nog tot en met 9 februari Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 10 februari 2015 hun beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Je moet geen verbrekingsvergoeding betalen bij het vroegtijdig opzeggen van je contract. NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Groepsaankoop Groene Energie Inschrijven kan nog tot en met 5 februari In deze nieuwsbrief zetten we nog eens de belangrijkste punten op een rijtje. Deelnemers kunnen overstappen tot 31 maart De prijzen die worden aangeboden zullen geldig zijn voor één jaar. Je kan je inschrijven voor elektriciteit en/of gas. Voor wie Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast kunnen ook bedrijven met een jaarverbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas deelnemen. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) via of op tel Deze groepsaankoop is echter niet gratis. Inschrijven en info: Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (klikken op West-Vlaanderen). Heb je geen toegang tot het internet of heb je andere vragen, dan helpt de Woonwinkel regio Tielt je op donderdag graag verder. Je kan eveneens terecht bij het Sociaal Huis. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Met al je vragen kan je ook terecht op het gratis infonummer Belangrijk: Wie vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop is niet automatisch opnieuw ingeschreven. Het contract met de prijzen van de groepsaankoop is geldig voor 1 jaar. Wie nu dus geniet van het groepsaankooptarief moet opnieuw inschrijven of hij valt na het einde van het contract terug op het standaardtarief van de nieuwe leverancier.

2 Wijzigingen premies en belastingvoordeel Volgend jaar wijzigen er een aantal zaken op vlak van premies en belastingvoordeel op het domein van wonen. De Woonwinkel geeft je graag een overzicht. Premies netbeheerder 2015 Er wijzigt in 2015 niet meteen iets op vlak van energiepremies. Er wordt wel verwacht dat de premies op een later tijdstip afgebouwd zullen worden. Hieromtrent valt wellicht een definitieve beslissing in de eerste helft van Wijzigingen zullen in principe ingaan vanaf 1 januari Belastingvermindering dakisolatie De belastingvermindering voor dakisolatie blijft in 2015 verder bestaan: voor dakisolatiewerken uitgevoerd via een aannemer kan je 30% belastingvermindering bekomen. Deze belastingvermindering is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de gewesten (en dus niet langer van federale overheid), en blijft verder van toepassing voor investeringen in dakisolatie betaald in Vlaamse renovatiepremie De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering/belastingkrediet. Sinds 1 december 2014 kan je de renovatiepremie zoals ze voorheen bestond niet meer aanvragen. Je ontvangt in de praktijk wel hetzelfde bedrag, enkel later. Wat verandert er De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering/belastingkrediet die je vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. Je doet jouw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van een premie, ontvang je van hen bij goedkeuring een attest dat je bij jouw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering/ belastingkrediet wordt jou dan in 3 schijven toegekend. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering/ belastingkrediet en de werken waarvoor je deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald, wijzigt voor de aanvragen sinds 1 december Indien je van plan was tussen 1 december 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat je dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. Je houdt je facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 jouw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2015 gelden wel nieuwe ventilatie-eisen voor het buitenschrijnwerk. Facturen zullen pas in aanmerking komen als de aannemer op de facturen attesteert dat aan deze verplichtingen is voldaan. Meer informatie vindt u op of via contact met de Woonwinkel Regio Tielt: contactgegevens via

3 Kijkwoning Gezond thuis Kom zeker een kijkje nemen! Van 4 mei tot 22 mei 2015 loopt het project Gezond thuis in Tielt. In die periode opent de demonstratiewoning gezond thuis in de Deken Darraslaan 50 haar deuren. Wat is een gezond thuis demonstratiewoning Achter de gevel van een echte woning schuilt een boeiende kijk- of demonstratiewoning met informatie over een gezond binnenmilieu en woningkwaliteit, brandveiligheid, energiezuinig wonen en valpreventie. Doorheen de woning krijg je tips om schimmel te voorkomen, de luchtkwaliteit in je woning te verbeteren, ontdek je de gevaren van slecht werkende verwarmingstoestellen, leer je meer over rookmelders en krijg je tips om energie te besparen en het risico op valpartijen te verminderen. De sterkte van de demonstratiewoning is dat je alles met eigen ogen kan zien. OCMW Tielt heeft een woning ter beschikking gesteld die we kunnen inrichten als een gezond thuis kijkwoning van 4 mei tot 22 mei. De woning is gelegen in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Voor de inrichting van de woning kunnen we beroep doen op de kringloopwinkel van Tielt. Om alles wat meer visueel te maken kleden we de woning ook aan met foto s en wist-je-datjes met meer info en tips over gezond wonen, brandveiligheid, energiezuinig wonen en valpreventie. Voor wie is de demonstratiewoning bedoeld Het project richt zich op de ruime bevolking maar foto s en visueel materiaal zorgen er voor dat de woning ook toegankelijk is voor kansengroepen. Een bezoek aan de demonstratiewoning is zeker ook een aanrader voor lokale actoren die regelmatig aan huis komen. Denk hierbij aan medewerkers van poetshulp, thuisverzorgenden, maatschappelijk werkers Hoe kan je een bezoekje brengen aan de demonstratiewoning De demonstratiewoning wordt van 4 mei tot 22 mei opengesteld voor groepen van maximaal 10 personen en na afspraak. Een bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. Het gidsen

4 van de groepen gebeurt door medewerkers van de woonwinkel en door vrijwilligers die we hiervoor opgeleid hebben. Zij nemen de groepen mee op een interactieve ontdekkingstocht doorheen de verschillende ruimten. Voor een bezoek aan de demonstratiewoning kan je contact opnemen met Woonwinkel Regio Tielt Wie werkt mee aan het gezond thuis project Het gezond thuis project in Tielt is tot stand gekomen met de hulp van heel wat lokale organisaties. Door de krachten te bundelen zijn we gekomen tot een kwaliteitsvol project. Het Sociaal Huis, de kringwinkel, de brandweer, de gezondheidsraad van Tielt, Mivalti vzw., woonwinkel regio Tielt en Logo Midden-West-Vlaanderen werken actief mee aan de realisatie van het project. Intergemeentelijke Infoavond voor verhuurders Op woensdag 3 december 2014 waren er ruim 350 verhuurders op de intergemeentelijke infoavond aanwezig. De infoavond was dan uiteraard een succes te noemen! 1. Een kort overzicht 1.1. Woonkwaliteit Als eerste spreker gaf Hendrik Ryckeboer, woningcontroleur bij Wonen - West-Vlaanderen ons een overzicht over de geldende kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode. Zijn presentatie leidde ons doorheen het technisch verslag; dit aan de hand van tal van voorbeeldfoto s ter duiding van niet-kwalitatieve situaties. Op deze manier werden de rubrieken van het technisch verslag volledig doorlopen: onder meer het gebouw, stabiliteit, vochtschade, binnenstructuur, technische installaties zoals elektriciteit, gas- of stookolie-installatie, water, comforteisen zoals verwarming, licht en luchtkwaliteit, etc.

5 1.2. Het vredegerecht; procedures en mogelijkheden voor verhuurders Vervolgens was het de beurt aan meester Brigitte Vander Meulen. Zij gaf ons, als advocate en vice-stafhouder van de Brugse balie, tal van praktische tips om zorgeloos te kunnen verhuren. Tijdens haar uiteenzetting bleek dat de verhuurders het veelal niet makkelijk hebben om zonder zorgen te kunnen verhuren. Indien men geconfronteerd wordt met een slechte huurder is het immers niet zomaar vanzelfsprekend om de situatie, al dan niet gerechtelijk, te kunnen oplossen. De verzoeningsprocedure via het vredegerecht Indien er geen gehoor komt op het schrijven van de verhuurder, aan de huurder, kan de stap naar de vrederechter gezet worden door de verzoeningsprocedure op te starten, dit is kosteloos. Indien één van de partijen niet komt opdagen, dan rest enkel nog de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure. De gerechtelijke procedure a. De vrijwillige verschijning De partijen kunnen vrijwillig verschijnen voor de vrederechter en hem vragen akte te nemen van deze verschijning. Welke zijn de voordelen van deze procedure Zij vermindert de gerechtskosten en laat partijen toe van bij de aanvang hun wederzijdse posities duidelijk te omschrijven. b. Inleiding van een vordering door het indienen van een verzoekschrift Dit is een procedure, speciaal voor het inleiden van vorderingen betreffende huurgeschillen. De verzoeker legt op de griffie van het vredegerecht van het kanton waarin het gehuurd goed zich bevindt een verzoekschrift neer. Dit verzoekschrift moet, op straffe van nietigheid, het volgende vermelden: de datum, maand en jaar; de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de verzoeker (of aanvrager); de naam, de voornaam en de woonplaats, of bij gebrek aan woonplaats, de verblijfplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld; het voorwerp van de vordering en de korte samenvatting van de middelen van de vordering (d.w.z. de bepalingen van de huurovereenkomst, de artikelen van het Burgerlijk Wetboek,...); de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat. Er moet bovendien een recent getuigschrift van de woonplaats van de tegenpartij bij het verzoekschrift worden gevoegd. Dit getuigschrift moet worden afgegeven door het gemeentebestuur van de woonplaats van de tegenpartij. De partijen worden dan door de griffier bij een gerechtsbrief opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen. Een afschrift van het verzoekschrift wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Welke zijn de voordelen van deze procedure Deze procedure inzake huurbetwistingen is aan te raden wanneer de vrijwillige verschijning van partijen onmogelijk blijkt. Zij vermijdt de kosten van de betekening van een dagvaarding.

6 c. Inleiding van een vordering door dagvaarding Men kan ook beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden wanneer men een rechtsvordering wil beginnen. De kosten van een betekening moeten eerst door de verzoeker aan de gerechtsdeurwaarder worden betaald. Wanneer men niet vertrouwd is met de gerechtelijke procedure of wanneer het gaat om een ingewikkeld juridisch probleem, verdient het aanbeveling zich tot een advocaat te wenden Het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden - West-Vlaanderen Als afsluiter bracht Renaat Coudenys een presentatie over de voordelen van het verhuren via een regionaal sociaal verhuurkantoor (RSVK). Als men een RSVK inschakelt is er immers heel wat meer garantie op een zorgeloos verhuren. De verhuurder geeft zijn woning immers voor langere tijd (9 jaar) in beheer aan het RSVK en hierdoor neemt het RSVK ook de zorgen als het ware op zich. Bovendien staat het RSVK garant voor een stipte betaling van de huurprijs (ook als hun huurder de huur niet zou betalen, dan nog betaalt het RSVK de huur altijd stipt in overeenstemming met de afspraken tussen de verhuurder en het RSVK). Om de woning via het RSVK te kunnen verhuren dient men een conforme woning aan te bieden en tevens bereid zijn om over een sociale huurprijs te willen onderhandelen. Contactgegevens: Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Midden West-Vlaanderen vzw. Renaat Coudenys Kasteelstraat 101 te Tielt GSM: 0472/

7 Kortnieuws Verplichte dakisolatie voor woningen en huurwoningen Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn van woningen en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm treedt al in werking op 1 januari 2015 voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement). Als minimumnorm wordt een R-waarde dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75m² K/W genomen. De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) zijn niet van toepassing indien de woning door de eigenaar zelf wordt bewoond. Vanaf 1 januari 2015 zal men bij een woningonderzoek (doorgaans op aanvraag van de huurder) strafpunten toekennen als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de woning daarvoor een beperkt aantal strafpunten. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm. Website Energiesparen is vernieuwd én verbeterd: De nieuwe opbouw maakt de klemtonen duidelijker binnen de grote thema s van de website. Bovenop de veelgebruikte premiemodule, besparingscalculator en EPB-wegwijzer, zijn er nu ook praktische filmpjes en verhalen van gezinnen om u te begeleiden bij uw energiebesparing. Voortaan kan u ook via smartphone en tablet raadplegen! Gelukkig Nieuwjaar! Het team van de Woonwinkel wenst u allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!

8 Overzicht van de zitdagen Elke (toekomstige) inwoner van ons werkingsgebied heeft de vrije keuze uit de volgende mogelijkheden: Meulebeke Dinsdag van 8u15 tot 12u Gemeentehuis: Markt 1, 8760 Meulebeke Pittem Dinsdag van 13u30 tot 17u Gemeentehuis: Markt 1, 8740 Pittem Dentergem Woensdag van 8u15 tot 12u Gemeentehuis: Kerkstraat 1, 8720 Dentergem Wingene Woensdag van 13u tot 17u Gemeentehuis: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene Tielt Donderdag van 9u tot12u en van14u tot 18u Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt Ruiselede Vrijdag van 8u30 tot 11u30 OCMW Sociaal Huis, Kasteelstraat 1A, 8755 Ruiselede Alle info Wonen Regio Tielt i.s. Markt 13, 8700 Tielt tel

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie