Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016"

Transcriptie

1 Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari MEETPLAATSEN De VMM meet de luchtkwaliteit in Genk-Zuid op verschillende meetplaatsen. Tabel 1 geeft informatie over: de ligging van de meetplaatsen; datum van opstart en stopzetting; de gemeten parameters. Tabel 1: Meetplaatsen in 2015 Code Adres Start Stop Parameters GK05 De Koor, Genk 28/03/2006 Zware metalen in PM 10 -stof GK06 Zinniastraat, Diepenbeek 10/07/2008 PM 10 GK09 Sluis Langerlo, Genk 07/02/ /05/ /04/ /03/ /05/2011 SO 2 NO 2 PM 10 BTEX GK11 E. Fabrylaan, Genk 01/09/ /10/2009 Zware metalen in PM 10 -stof Hg GK18 Swinnenweyerweg, Genk 05/05/2003 Dioxines en PCB s GK29 Loskaaistraat 9, Genk 14/04/2009 Dioxines en PCB s GK21 Hengelhoefstraat, Genk 26/05/2015 Dioxines en PCB s GK32 Bethaniëstraat 74, Genk 01/01/2014 PAK s De kaart (figuur 1) op pagina 2 toont de verschillende meetplaatsen in de regio Genk-Zuid in /06/2015 1

2 Figuur 1: Meetplaatsen in Genk-Zuid in 2015 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2 21/01/2016

3 2 METEO Figuur 2 toont de windrozen van 2014 en 2015 (januari september) en de 30-jarige referentie. Figuur 2: Windrozen van 2014 en 2015 (januari september) en de 30 jarige referentie Tabel 2 geeft de verdeling van de windrichting per jaar tussen 2005 en Tabel 2: Verdeling windrichting tussen 2005 en 2015 Sector NO Sector ZO Sector ZW Sector NW Antwerpen % 17 % 40 % 23 % Luchtbal % 18 % 43 % 18 % Gent % 7 % 49 % 21 % Antwerpen % 14 % 48 % 16 % Luchtbal % 16 % 41 % 20 % % 16 % 34 % 22 % % 17 % 46 % 16 % % 15 % 48 % 19 % % 13 % 41 % 18 % % 22 % 44 % 16 % % 13 % 42 % 23 % (jan september) Gemiddelde % 18 % 41 % 20 % In 2014 was het aandeel van de ZW-wind het grootst. De windverdeling in 2014 is vergelijkbaar met de 30- jarige referentiewaarde. In de eerste 9 maanden van 2015 kwam de wind voor 42 % uit zuidwestelijke 21/01/2016 3

4 richting, het aandeel van de noordoostelijke richting was 22 %. Dit is ook vergelijkbaar met de 30-jarige referentie. 3 ZWARE METALEN IN PM 10 -STOF Tabel 3 geeft de resultaten van zware metalen in fijn stof (PM 10 ) in de periode 01/10/2014 t.e.m. 30/09/2015. Er wordt gewerkt met een glijdend jaargemiddelde zodat de resultaten getoetst kunnen worden aan de Europese, WGO en Vlaamse grens-, streef- en advieswaarden die gelden op jaarbasis. De analyses van Cd in PM 10 -stof voert de VMM uit met behulp van twee XRF-toestellen. De hoge cadmiumconcentraties meet de VMM met een energie dispersieve X-stralen fluorescentie spectrometer (3D-ED-XRF), voor de lage cadmiumconcentraties en voor antimoon maakt de VMM gebruik van een golflengte dispersieve X-stralen fluorescentie spectrometer (WD-XRF). Door een defect aan dit WD-XRFtoestel kan de VMM sinds juni 2014 geen analyses voor antimoon en lage cadmiumconcentraties meer uitvoeren. De cadmiumanalyses vanaf de maand mei 2014 voerde de VMM verder uit met 3D-ED-XRF. Dit toestel heeft een hogere bepalingsgrens dan het WD-XRF toestel. Van de meetplaats GK11 heeft de VMM de monsters met een Cd-concentratie onder de bepalingsgrens van het 3D-ED-XRF toestel uitbesteed, enkel voor deze meetplaats kan een jaargemiddelde cadmiumconcentratie berekend en gerapporteerd worden. Voor cadmium zijn momenteel de resultaten tot en met juni beschikbaar. Tabel 3: Resultaten zware metalen in fijn stof in de periode 01/10/ /09/2015 (ng/m³) (ng/m³) Lood (Pb) Zink (Zn) Koper (Cu) Nikkel (Ni) Arseen (As) Mangaan (Mn) Cadmium (Cd) Chroom (Cr) GK05: De Koor < 0, GK11: E.Fabrylaan < 0,4 36 0,6** 62 EU-grenswaarde 500 EU-streefwaarde VLAREM- grenswaarde WGO-advieswaarde 500 2,5* 0,66* * Bij een levenslange blootstelling aan een concentratie hoger dan WGO-advieswaarde is het extra risico op kanker groter dan 1 op 1 miljoen. ** gemiddelde van 01/07/2014 t.e.m. 30/06/2015 In de periode 01/07/ /06/2015 voldeden de gemeten concentraties van cadmium aan de EUstreefwaarde en de WGO-advieswaarde van 5 ng/m³ en de VLAREM-grenswaarde van 30 ng/m³. In de periode 01/10/ /09/2015 voldeden de gemeten concentraties van: lood aan de EU-grenswaarde van 500 ng/m³; arseen aan de EU-streefwaarde van 6 ng/m³ en aan de WGO-advieswaarde van 0,66 ng/m³; nikkel aan de EU-streefwaarde van 20 ng/m³; mangaan aan de WGO-advieswaarde van 150 ng/m³; Op de beide meetplaatsen in Genk was de gemiddelde nikkelconcentratie hoger dan de WGOadvieswaarde. Volgens de WGO betekent dit dat bij een levenslange blootstelling aan deze concentraties, het extra risico op kanker hoger is dan 1 op 1 miljoen mensen. De figuren 3 tot en met 5 tonen de evolutie van de nikkel-, mangaan- en chroomconcentraties aan de hand van glijdende jaargemiddelden in functie van de tijd. Elk punt in de grafiek geeft het gemiddelde van de voorgaande 365 dagen /01/2016

5 Figuur 3: Evolutie nikkelconcentraties Figuur 4: Evolutie mangaanconcentraties Figuur 5: Evolutie chroomconcentraties Mn (ng/m³) Cr (ng/m³) /01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/01/ /01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/01/2015 Krelstraat Ford Genk De Koor E.Fabrylaan Krelstraat Ford Genk De Koor E.Fabrylaan Vanaf begin 2009 was er voor alle parameters een daling van het glijdend jaargemiddelde. Dit was deels een gevolg van de economische crisis en een verminderde productie. De productie is sinds eind 2009 weer toegenomen, de verhoogde productie geeft geen verhoging van de concentraties aan nikkel en chroom in het PM 10 -stof. In 2010 bleven voor chroom en nikkel de concentraties van dezelfde grootteorde. Sinds eind 2011 daalden de nikkel- en chroomconcentraties op alle meetplaatsen. Vanaf eind 2012 lag het glijdend gemiddelde van nikkel op alle meetplaatsen in Genk onder de EU-streefwaarde van 20 ng/m³. In 2013 was er een verdere daling van de nikkel-, mangaan- en chroomconcentraties op de meetplaatsen in de Krelstraat, in de Koor en in de E. Fabrylaan. Op de meetplaats op het terrein van Ford Genk stegen de concentraties van deze metalen in Deels is dit een gevolg van het groter aandeel van de noordoostenwind in Voor nikkel en chroom mat de VMM de hoogste gemiddelde concentraties op het terrein van Ford. Sinds de tweede helft van 2013 was er opnieuw een stijging van de concentraties zowel voor Ni, Cr als Mn op de meetplaatsen in de E. Fabrylaan en De Koor. In deze periode was de overheersende windrichting zuidwest. Dit betekent dat de wind van over Aperam naar de meetplaatsen van de VMM waaide. De stijgende trend bleef zich ook in 2014 voortzetten. Dit was onder meer te wijten aan een aantal calamiteiten in de periode januari mei 2014 binnen Aperam. Hierdoor is de gemiddelde concentratie in de E. Fabrlylaan sinds half maart 2014 opnieuw hoger dan de EU-streefwaarde van nikkel. Deze stijgende trend stopte, zowel voor Ni, Cr als Mn, in juni. Vanaf dan bleven de concentraties van dezelfde grootteorde. Begin 2015 trad er voor nikkel opnieuw een daling op tot onder de EU-streefwaarde. 21/01/2016 5

6 Figuur 6 toont de gemiddelde bedrijfsactiviteit in kton en de glijdende jaargemiddelden voor nikkel en chroom in functie van de tijd. De totale productie daalde mede door de economische crisis sterk in Deze daling in productie gaf ook een daling van nikkel- en chroomconcentraties in de omgevingslucht. De totale productie bleef tussen de tweede helft van 2010 en 2013 van dezelfde grootteorde. Toch zagen we een verdere daling van de nikkelen chroomconcentraties deels door een aantal saneringsmaatregelen van Aperam. In 2014 en 2015 was er terug een lichte toename in de totale productie. Ook de concentraties aan zware metalen in de omgevingslucht kenden globaal gezien in deze periode opnieuw een stijgende trend. Figuur 6: Evolutie van de gemiddelde bedrijfsactiviteit en de glijdende jaargemiddelden voor nikkel en chroom in functie van de tijd 4 KWIK (Hg) De VMM heeft op 9 oktober 2009 kwikmetingen opgestart op de meetplaats GK11 in de E. Fabrylaan. Tabel 4 geeft de resultaten van deze metingen. Tabel 4: Resultaten kwik ng/m³ (uurwaarden) WGOadvieswaarde 2009 okt-dec jan okt Houtem Gemiddelde ,7 0,7 0,7 /* /* Genk Gemiddelde ,6 2,5 3,3 4,4 4,4 5,6 6,1 P P Max. uurwaarde * Meetplaats stopgezet. Het gemiddelde voor kwik in Genk was in 2014 verhoogd in vergelijking met de metingen in het achtergrondgebied Houtem in De jaargemiddelden in Genk in de periode lagen ver onder 6 21/01/2016

7 de WGO-advieswaarde van ng/m³ als jaargemiddelde. Sinds de start van de metingen in 2009 was er een stijging van de jaargemiddelde concentratie. In 2013 stabiliseerde het jaargemiddelde. Enkele piekwaarden waren wel sterk verhoogd. De gemeten waarden in 2014 gaven een verdere stijging weer, zowel van het gemiddelde als het 50ste en 98ste percentiel. In de periode januari oktober van 2015 werden hogere meetwaarden opgetekend als in Figuur 7 toont de evolutie van de Hg-concentraties in Genk. Figuur 7: Evolutie Hg-metingen in Genk op basis van dagwaarden In 2015 mat de VMM ook een aantal verhoogde piekconcentraties (zie Tabel 5). Deze kwamen vooral voor in de tweede helft van Tabel 5: Verhoogde Hg-concentraties Datum (jan okt 2015) Maximale halfuurwaarde (ng/m³) 6 juni juli augustus augustus 3 september september september oktober oktober /01/2016 7

8 5 ZWAVELDIOXIDE (SO 2 ), STIKSTOFDIOXIDE (NO 2 ) EN FIJN STOF (PM 10 ) Tabel 6 toont de resultaten van SO 2 en NO 2 van de meetplaats aan de sluis Langerlo (GK09) en de PM 10 - resultaten van de meetplaats in de Zinniastraat (GK06) tussen 2011 en 2015 (periode januari oktober). Tabel 6: Resultaten (µg/m³) van SO 2, NO 2 en PM 10 in de periode 2011 tot en met oktober 2015 locatie jan - okt EUgrenswaarde WGOadvieswaarde SO 2 GK09 Gemiddelde (µg/m³) Max. uurwaarde (µg/m³) NO 2 GK09 Gemiddelde (µg/m³) Max. uurwaarde (µg/m³) PM 10 GK06 Gemiddelde (µg/m³) # dagen > 50 µg/m³ Van 2011 tot 2014 en in de periode januari oktober van 2015 waren er geen overschrijdingen van de grenswaarden voor SO 2, NO 2 en PM 10. Ook de WGO-advieswaarden voor SO 2 en NO 2 werden gerespecteerd. De WGO-advieswaarde voor jaargemiddelde en daggemiddelde PM 10- concentratie waren beiden overschreden in Op 20 oktober 2014 werd op de meetplaats in de Zinniastraat (GK06) het PM 10 -meettoestel vervangen door een FIDAS-meettoestel dat simultaan PM 10 en PM 2,5 meet. De PM 2,5 - resultaten worden mee opgenomen in de rapportering als de dataset van 2015 volledig is. 6 ORGANISCHE STOFFEN 6.1 Depositie van dioxines en PCB s Er zijn geen Europese of internationale normen voor dioxine- en PCB-depositie. Het Europees Wetenschappelijk Comité voor menselijke voeding heeft in 2001 een advies uitgebracht over het aantal dioxines en dioxineachtige PCB s dat men wekelijks maximaal mag innemen. Dit bedraagt 14 pg TEQ per kg lichaamsgewicht per week. Deze dosis ligt binnen de toelaatbare dosis die de Wereld Gezondheidsorganisatie voorstelt (1 à 4 pg TEQ/(kg.dag)). De VMM heeft door de VITO een studie laten uitvoeren om te berekenen welke jaargemiddelde depositie overeenstemt met dit EU-advies van 14 pg TEQ/(kg.week) en definieerde zo een maandgemiddelde en jaargemiddelde drempelwaarde. Tabel 7 toont de drempelwaarden: 8 21/01/2016

9 Tabel 7: Drempelwaarden voor de deposities van dioxines en dioxineachtige PCB s Opname (EU) Toelaatbare dosis gedefineerd door EU Drempelwaarden jaargemiddelde depositie Luchtkwaliteit (VMM) Drempelwaarden maandgemiddelde depositie 14 pg TEQ/(kg.week) 8,2 pg TEQ/(m².dag) 21 pg TEQ/(m².dag) Waar agrarische gebieden woonzones Vanaf 2010 gebruikt de VMM deze drempelwaarden voor de toetsing van de gemeten concentraties. Ze gelden voor de som van dioxines en dioxineachtige PCB s. Deze drempelwaarden zijn niet opgenomen in de wetgeving maar ze laten toe te beslissen welke regio s extra aandacht verdienen. Dioxines en PCB s worden vooral via de voeding opgenomen. Vandaar dat deze drempelwaarden enkel van toepassing zijn op meetplaatsen met een mogelijke impact op de voedselketen. Dit zijn meetplaatsen in agrarisch gebied en in de buurt van een woonzone. Dit betekent dat de resultaten van de meetplaats GK29 in de woonzone getoetst worden aan de drempelwaarde. De meetplaats GK18 ligt in een industriezone, deze resultaten toetst de VMM dus niet aan de drempelwaarden. Vanaf april 2012 meet de VMM de depositie van de 12 dioxineachtige PCB s (en niet enkel de meest toxische PCB126). Vanaf mei 2015 gebeuren er metingen in functie van de shredder Stassen Recycling (meetplaats GK21). Deze metingen worden gefinancierd door de Milieu-inspectie maar zitten onder hetzelfde contract dat de VMM met SGS heeft afgesloten. Deze metingen kaderen in de benchmarkanalyse die AMI uitvoert om na te gaan of er nog andere shredders zijn die aanleiding geven tot de verspreiding van PCB s in de omgevingslucht. De meetplaats staat op de terreinen van Werkhuizen Hengelhoef. Er zijn vier stalen voorzien. Hierin worden enkel de PCB s geanalyseerd. Deze nieuwe meetplaats GK21 ligt ook in een industriezone. De VMM toetst deze resultaten dus ook niet aan de drempelwaarden. Tabel 8 toont de maand- en jaargemiddelde depositie van de som van dioxines en PCB s van 2011 tot en met november 2015 voor de twee meetplaatsen in de regio Genk in de omgeving van Stelimet. 21/01/2016 9

10 Tabel 8: Dioxine en PCB-depositie van 2011 tot november 2015 pg TEQ/(m².dag) GK29 GK18 woonzone industriegebied Drempelwaarde maanddepositie 21 Drempelwaarde jaardepositie 8,2 Februari maart ,5 187 April mei ,1 795 Juni juli Augustus september ,8 92 Oktober november ,7 266 December 2011 januari ,0 3,2 Gemiddelde 7,0 281 Februari maart ,3 70 April mei Juli augustus ,0 22 September oktober ,3 November december ,2 30 Gemiddelde Januari februari ,0 106 Maart april , Mei juni ,2 217 Juli augustus ,8 139 September oktober ,8 466 November december ,3 108 Gemiddelde 8,7 394 Januari februari ,7 89 Maart april ,8 115 Mei juni ,6 172 Juli augustus ,2 13,8 September oktober ,9 8,7 November december ,7 114 Gemiddelde 13,7 85 Januari februari ,2 56 Maart april ,4 261 Juli augustus 2015 Oktober november ,2 3, Figuur 8 toont voor de meetplaats in de woonzone (GK29) de toetsing van de maandgemiddelden van 2014 tot en met november 2015 en van de jaargemiddelden van 2010 tot 2014 aan de drempelwaarden. Naast het jaartal staat het aantal maandstalen dat genomen werd in dat jaar. Voor 2015 zijn er momenteel slechts vier resultaten beschikbaar door een contaminatie van stalen in het externe labo. Daardoor zullen er extra stalen in 2016 genomen worden /01/2016

11 Figuur 8: Toetsing aan drempelwaarden voor de meetplaats GK Dioxines + PCB's (pg TEQ/(m².dag)) jaargemiddelde drempelwaarde maandgemiddelde drempelwaarde (6) 2011 (6) 2012 (5) 2013 (6) 2014 (6) 01-02/ / / /15 De indicatieve jaargemiddelde depositie op de meetplaats GK29 was in 2014 hoger dan de jaargemiddelde drempelwaarde. Er werd wel slechts gedurende 6 van de 12 maanden gemeten. In 2014 was één van de zes maandstalen hoger dan de maandgemiddelde drempelwaarde. Voor 2015 zijn momenteel de resultaten van vier maandstalen beschikbaar. Deze liggen onder de maandgemiddelde drempelwaarde. De resultaten van de meetplaats GK18 worden niet getoetst aan de drempelwaarden omdat deze meetplaats in een industriezone ligt. De gemeten deposities zijn hier veel hoger dan op de meetplaats in de woonzone. Figuur 9 toont de evolutie van de dioxine- en PCB126-depositie op de meetplaats GK18 in de industriezone. We tonen hier de depositie van de meest toxische PCB-verbinding, PCB126, omdat de VMM deze verbinding al het langst meet. De bemonsteringsduur voor dioxine- en PCB-depositie is 1 maand. Vanaf 2009 wordt de depositie van dioxines en PCB126 in Genk zes maanden per jaar gemeten aan de hand van zes maandstalen. Deze zijn uniform verdeeld over het jaar, dit betekent dat de ene maand wel bemonsterd wordt en de volgende maand niet. De PCB126-deposities zijn over het algemeen veel hoger dan de dioxinedeposities. Voor beide is er een wisselend verloop in functie van de tijd. In het staal van maart-april 2013 waren zowel de deposities van dioxines als PCB s heel hoog. In de daaropvolgende stalen en ook in 2015 lag de PCB-depositie meestal duidelijk hoger dan de dioxinedepositie. 21/01/

12 Figuur 9: Trend dioxine- en PCB126-maanddepositie op de meetplaats GK dioxines PCB dioxinedepositie (pg TEQ/(m².dag)) PCB126-depositie (pg TEQ/(m².dag)) / / / / / / / / / / / / / /08 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /15 0 Het grote verschil tussen de PCB-deposities gemeten in de woonzone en in het industriegebied volgt uit de volgende grafiek (Figuur 10). In de woonzone zijn de PCB-waarden veel lager. Toch komen er soms hogere PCB-waarden voor die ervoor kunnen zorgen dat de maandgemiddelde drempelwaarde overschreden wordt. Figuur 10: Trend PCB126-maanddepositie op de industriële meetplaats GK18 (grijs) en de meetplaats in de woonzone GK29 (blauw) 12 21/01/2016

13 In mei werden er PCB-metingen opgestart op een nieuwe meetplaats GK21. Deze staat in functie van het bedrijf Stassen, een schrootbedrijf met shredderinstallatie. Momenteel zijn er twee resultaten gekend. De PCB-waarden waren heel laag en vergelijkbaar met een achtergrondlocatie zonder bron. 6.2 Benzeen Tolueen Tabel 9 toont de resultaten van benzeen en tolueen van de meetplaats aan de sluis Langerlo (GK09) en de grens- en advieswaarden in de periode augustus De verschillende grens-en advieswaarden voor tolueen en benzeen werden gerespecteerd. Tabel 9: Normering en concentraties benzeen en tolueen tussen 2013 en augustus 2015 (µg/m³) Benzeen gemiddelde op basis van uurwaarden Benzeen P98 op basis van dagwaarden Tolueen Maximale halfuurwaarde Tolueen Weekgemiddelde EU-grenswaarde VLAREM-grenswaarde 50 WGO-advieswaarde ,4 1, , ,5 1, , (jan aug) 0,4 1, ,8 Figuur 11en Figuur 12 geven de evolutie van de benzeen en tolueenmetingen in de periode weer. Figuur 11: Evolutie benzeenmetingen in Genk op basis van uurwaarden 21/01/

14 Figuur 12: Evolutie tolueenmetingen in Genk op basis van uurwaarden Het jaargemiddelde voor benzeen in Genk was laag en vergelijkbaar met het jaargemiddelde voor benzeen op het achtergrondstation in Houtem. Voor benzeen voldeden de metingen aan: de EU-grenswaarde van 5 µg/m³ als jaargemiddelde; de VLAREM-grenswaarde van 50 µg/m³ voor de 98 percentiel waarde (P98). Voor benzeen bleef het gemiddelde en het 98ste percentiel (P98) in functie van de tijd van dezelfde grootteorde. Het jaargemiddelde van tolueen in Genk was sterk verhoogd ten opzichte van het jaargemiddelde in het achtergrondmeetplaats in Houtem en verhoogd ten opzichte van de andere industriële meetplaatsen in Vlaanderen. In Genk kwamen ook hoge piekwaarden van tolueen voor. In 2013 was de hoogste halfuurwaarde 606 µg/m³ in µg/m³. Deze waarden waren lager dan de WGO-advieswaarde van µg/m³. Ook het weekgemiddelde lag veel lager dan de WGO-advieswaarde van 260 µg/m³. De VMM mat de hoogste tolueenconcentraties bij wind uit ZW-sector. Voor tolueen was er sinds de start van de metingen, zowel voor het gemiddelde als voor de P98, een daling in functie van de tijd. 6.3 PAK s Op de vorige stuurgroep werden de resultaten van 2014 voorgesteld. Wegens technische problemen met de analysemethode waren er in 2014 geen directe gegevens van benzo(a)pyreen (BaP) beschikbaar. Door omrekening van een andere PAK-verbinding (benzo(k)fluorantheen = BkF) met een vaste factor konden we een indicatieve concentratie berekenen voor BaP (=BaP*). In 2015 werd er eerst verder onderzoek gedaan naar de analysemethode voor PAK s. Hierdoor zijn er momenteel nog geen resultaten van 2015 beschikbaar /01/2016

15 7 BESLUIT Zware metalen in PM 10 -stof In de periode oktober 2014 september 2015 lag de nikkelconcentratie opnieuw onder deze streefwaarde. Voor lood, cadmium en arseen voldeden de gemiddelden aan de Europese grens- en streefwaarden. De VMM blijft deze metingen voortzetten op 2 locaties (00GK05 en 00GK11) in Kwik (Hg) Het gemiddelde in Genk-Zuid ligt ver onder de WGO-advieswaarde van ng/m³. Wel was het gemiddelde sinds de start van de metingen verhoogd ten opzichte van de achtergrondlocatie in Houtem. Verder is er een stijging van de concentratie in Genk-Zuid in functie van de tijd. In 2016 blijft de VMM deze metingen voortzetten. Zwaveldioxide (SO 2 ), stikstofdioxide (NO 2 ) en fijn stof (PM 10 ) Sinds de start van de metingen respecteerden de gemeten waarden voor SO 2, NO 2 en PM 10 de Europese grenswaarden. Verder werden ook de WGO-advieswaarden voor NO 2 en SO 2 gerespecteerd. Er was wel overschrijding van de WGO-advieswaarden voor jaargemiddelde PM 10 -concentratie en daggemiddelde PM 10 -concentratie. Alle metingen worden voortgezet in Organische stoffen De hoogste waarden van dioxines en PCB s worden gemeten op de meetplaats in de industriezone. In de woonzone lag één van de zes maandstalen van 2014 boven de maandgemiddelde drempelwaarde voor dioxines en PCB s. Voor 2015 zijn er vier meetresultaten gekend. Deze lagen onder de maandgemiddelde drempelwaarde. Het jaargemiddelde van 2014 lag boven de jaargemiddelde drempelwaarde. We merken wel op dat het jaargemiddelde berekend werd op basis van 6 maanden. De VMM zet haar meetactiviteiten op beide meetplaatsen voorlopig verder. In mei 2015 werd een nieuwe meetplaats opgestart in functie van een ander schrootbedrijf. Twee meetresultaten zijn gekend. De PCB-waarden waren heel laag. Er waren in 2012 en 2013 voor tolueen nog verhoogde piekconcentraties. De WGO-advieswaarde werd niet overschreden. Er was in de periode 2009 augustus 2015 een dalende trend in de gemiddelde tolueenconcentraties. In 2016 zal de VMM deze metingen voortzetten. Voor 2015 zijn er nog geen PAK-resultaten beschikbaar. 21/01/

Verslag informatievergadering Genk Zuid

Verslag informatievergadering Genk Zuid Verslag informatievergadering Genk Zuid Datum: 24 januari 2013 Uur: 20u00 tot 22u30 Plaats: Feestzaal De Kastert, Kastertstraat 51te Genk uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk AB-nummer datum - - TD4/637.7.41/RDS.SYA/132-2013-02-04

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen

Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen Harelbeke - Jabbeke Overzicht 1. Waarom luchtmetingen? 2. Welke stoffen meet de VMM? 3. Toetsing aan regelgeving 4. Evolutie polluenten 5. Polluenten in detail (fijn

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Vlaanderen

Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in Vlaanderen Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven jaarrapport 2012 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven jaarrapport 2012 Samenstellers Afdeling Lucht, Milieu

Nadere informatie

Milieu en Gezondheid in Genk-Zuid. Dirk Wildemeersch Vlaamse Gezondheidsinspectie

Milieu en Gezondheid in Genk-Zuid. Dirk Wildemeersch Vlaamse Gezondheidsinspectie Milieu en Gezondheid in Genk-Zuid Dirk Wildemeersch Vlaamse Gezondheidsinspectie Inhoud Probleemstelling Giftigheid Algemeen Specifiek voor de verhoogd gemeten stoffen Richtwaarden en normen versus Genk

Nadere informatie

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetresultaten verzuring //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De BIM gegevens : "Lucht - Basisgegevens voor het Plan" November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS

De BIM gegevens : Lucht - Basisgegevens voor het Plan November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS 5. DE INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN DE GEVOLGEN ERVAN INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS DE POLLUENTEN OPGEVOLGD IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1.Meting van de luchtkwaliteit.1.1.inleiding De internationale

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Plan MER Mens en Gezondheid Voorstel plan van aanpak. 13 maart 2012

Plan MER Mens en Gezondheid Voorstel plan van aanpak. 13 maart 2012 Plan MER Mens en Gezondheid Voorstel plan van aanpak 13 maart 2012 Scope Plan MER mens & gezondheid Algemeen plan MER: Interpretatie feiten Scope van onderzoek duidelijker formuleren Sinds 2005 heel wat

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

PM-problematiek, invloed van diffuus

PM-problematiek, invloed van diffuus PM-problematiek, invloed van diffuus Febem Infodag inerte materialen februari 2010 Mirka Van der Elst Mirka.vanderelst@lne.vlaanderen.be 02 553 11 23 Inhoud 1. Wat is beleidsmatig relevant stof? 2. Oorsprong

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III c plan-mer Om de luchtkwaliteit te evalueren, toetsen we de berekende immissieconcentratie van een

Nadere informatie

Bodemvervuiling. Een thema? Studiedag Bodem - 28/11/2015 Geert Gommers, diensthoofd kennis Velt

Bodemvervuiling. Een thema? Studiedag Bodem - 28/11/2015 Geert Gommers, diensthoofd kennis Velt Bodemvervuiling. Een thema? Studiedag Bodem - 28/11/2015 Geert Gommers, diensthoofd kennis Velt Wat komt aan bod? 1. Vervuilende activiteiten 2. Onderzoeksresultaten 3. 10 tips voor de tuinier 4. Meer

Nadere informatie

Humane biomonitoring Genk-Zuid

Humane biomonitoring Genk-Zuid Humane biomonitoring Genk-Zuid Steunpunt Milieu en Gezondheid www.milieu-en-gezondheid.be Situering studie Onderzoeksteam: steunpunt Milieu en Gezondheid: consortium i.o.v. Vlaamse overheid Onderzoeksopzet:

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

MILIEU-GEZONDHEIDSRISICO S OBJECTIVEREN EN AANPAKKEN

MILIEU-GEZONDHEIDSRISICO S OBJECTIVEREN EN AANPAKKEN MILIEU-GEZONDHEIDSRISICO S OBJECTIVEREN EN AANPAKKEN DISCIPLINE: MEDISCHE MILIEUKUNDE MILIEUGEZONDHEIDSZORG Studiedag ongerustheid 2 april 2015 Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Samenvatting. Dioxine- en PCB126-depositiemetingen in Vlaanderen in de periode april 2010 maart 2011

Samenvatting. Dioxine- en PCB126-depositiemetingen in Vlaanderen in de periode april 2010 maart 2011 Dioxine- en PCB126-depositiemetingen in Vlaanderen in de periode april 2010 maart 2011 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Dioxine- en PCB126-depositiemetingen in Vlaanderen in de periode april 2010 maart 2011

Nadere informatie

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat 2011003250-OM-2312 Omegam Laboratoria HJE Wenckebachweg 120, 1096AR Amsterdam Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011 Op verzoek van: RWS, afdeling Monitoring Laboratorium., Lelystad Project:

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Humane biomonitoring Genk-Zuid

Humane biomonitoring Genk-Zuid Humane biomonitoring Genk-Zuid Steunpunt Milieu en Gezondheid Infomoment stadsschouwburg Genk 29 september 2011 www.milieu-en-gezondheid.be 1 Situering studie Team: steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken Page 1 of 51 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Tekst geldend op: 01-04-2011) Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 november 2007, nr. LMV 2007.109578,

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

Verslag informatievergadering luchtkwaliteit in Genk-Zuid

Verslag informatievergadering luchtkwaliteit in Genk-Zuid Verslag informatievergadering luchtkwaliteit in Genk-Zuid Datum: 26 juni 2007 Uur: 19u30 tot 23u15 Plaats: de Kastert in Kolderbos uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk AB-nummer datum - - TD4/752.1/RDS.BB/1196-2007-07-04

Nadere informatie

Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater

Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater Eric van der Swaluw & Hans Verboom, Centrum voor Milieu Monitoring (CMM),

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014

Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, juli 2015 Auteur:

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Deelrapport2: Werkpakket 2: Hotspot Genk-Zuid

Deelrapport2: Werkpakket 2: Hotspot Genk-Zuid (contract 91478) Eindrapport Opmaak van een concreet en praktisch toepasbaar draaiboek voor toepassing van effectgerichte metingen in het lopende en toekomstige milieu- en gezondheidsbeleid met inbegrip

Nadere informatie

Luchtvervuiling, nog altijd een probleem?

Luchtvervuiling, nog altijd een probleem? Luchtvervuiling, nog altijd een probleem? Frans Fierens wetenschappelijk medewerker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aangesteld bij de intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (IRCEL) Vlaamse Olympiades

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009

Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 Samenvatting Haalbaarheidsstudie Milieuzone Gemeente Helmond, ARS 7 juli 2009 1. Opzet onderzoek 1.1. Inleiding Startpunt voor de invoering van een milieuzone is het bepalen van de aard en omvang van het

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

Chemkar PM 10 De samenstelling van fijn stof in Vlaanderen onder de loep

Chemkar PM 10 De samenstelling van fijn stof in Vlaanderen onder de loep Chemkar PM 10 De samenstelling van fijn stof in Vlaanderen onder de loep De Vlaamse Milieumaatschappij stelt de resultaten van het eerste grootschalige onderzoek naar de samenstelling van fijn stof in

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode)

Jaarlijks symposium Vlaco vzw, 16 juni 2011 Hof Ter Velden (Baasrode) Eindproducten anaerobe vergisting Inleiding: Vlaco kwaliteitscontrole Wetgeving en normering Wat brengt de toekomst? De staat van digestaat Eindproducten uit de anaerobe vergisting Wim Vanden Auweele Vlaco

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

STADSLANDBOUW: VEILIG VOEDSEL?

STADSLANDBOUW: VEILIG VOEDSEL? STADSLANDBOUW: VEILIG VOEDSEL? Roeland SAMSON Gijs DU LAING Laboratory of Environmental and Urban Ecology (EUREC A!) roeland.samson@uantwerpen.be Structuur: Stadslandbouw Stedelijke vervuiling Stadslandbouwproducten

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN

BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN BEPALING VAN VELDGEMETEN VERDELINGSFACTOREN VAN ZWARE METALEN BIJ BODEMVERONTREINIGING IN VLAANDEREN Samenvattende gegevens overgenomen uit een studie in opdracht van OVAM uitgevoerd door: Erik Smolders,

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Solepura is gelegen in de Noord centrale provincie van Sri Lanka, ruim 3 uur rijden vanaf vliegveld Colombo naar het Noorden.

Solepura is gelegen in de Noord centrale provincie van Sri Lanka, ruim 3 uur rijden vanaf vliegveld Colombo naar het Noorden. Waterzuivering regio Solepura, Sri Lanka Solepura is gelegen in de Noord centrale provincie van Sri Lanka, ruim 3 uur rijden vanaf vliegveld Colombo naar het Noorden. In mei 2012 ging Father Ajith Rohan

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Niet-technisch Rapport IVBO

Niet-technisch Rapport IVBO Niet-technisch Rapport IVBO In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2013 Verwerkingsinstallatie: IVBO, Pathoekeweg 41, 8000

Nadere informatie

Meetresultaten stof, DME, micro-organismen en endotoxines

Meetresultaten stof, DME, micro-organismen en endotoxines HVC Meetresultaten stof, DME, micro-organismen en endotoxines STOFMETINGEN Pomp filter/cyclone Filter cc/min tijd (min) volume (liter) STOF Analyse techniek / methode Gravimetrisch / MDHS 14/3 Gil35-042

Nadere informatie

VERHOOGDE LUCHTVERONTREINIGING DE VOLGENDE DAGEN

VERHOOGDE LUCHTVERONTREINIGING DE VOLGENDE DAGEN BERICHT VAN DE LUCHTKWALITEIT INTERGEWESTELIJKE CEL voor het LEEFMILIEU (IRCEL) Informing you on ambient air quality in the Belgian Regions Kunstlaan 10-11, 1210 BRUSSEL tel: 02/227.57.01 fax: 02/227.56.99

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 4e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

Het staal en deze vragenlijst zullen volgens afspraak, later bij u thuis opgehaald worden.

Het staal en deze vragenlijst zullen volgens afspraak, later bij u thuis opgehaald worden. Toestemmingsformulier tot deelname aan het onderzoek naar persistente organische stoffen (POPs) in moedermelk gecoördineerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Studie uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Versie 1 17 september 2015 Afdeling Leefomgeving. Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie

Versie 1 17 september 2015 Afdeling Leefomgeving. Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie In opdracht van: Provincie Noord-Holland Amsterdam, september 2015 Auteur(s) N.J. Nijhuis en R.T. van Strien GGD, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Milieurapport. Stephanie Peeters (BZ/Studiedienst)

Milieurapport. Stephanie Peeters (BZ/Studiedienst) Milieurapport 2013 Stephanie Peeters (BZ/Studiedienst) In samenwerking met Stad Antwerpen/Stadsontwikkeling/Energie en Milieu en Stad Antwerpen/Stadsbeheer Datum: januari 2014 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool

Onderzoek luchtkwaliteit. 4 atelierwoningen en 40 ateliers. voormalige Theresiaschool Koumans & Partners vof Consultancy in de gebouwde omgeving Boompjesweg 12 6438 BN Oirsbeek tel. 046-4397700 fax 046-4397800 info@koumans-partners.nl Gemeente Maastricht Sector OntwikkelingsBedrijf Maastricht

Nadere informatie

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN)

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Concentratie [mg/l] BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Zwevende stoffen Figuur 1: BBT-gerelateerd emissieniveau voor zwevende stoffen 5. ZWEVENDE STOFFEN 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5.

Nadere informatie

Rapport. WSHD-monitoring watersysteemkwaliteit in het effectgebied van de brand in Moerdijk.

Rapport. WSHD-monitoring watersysteemkwaliteit in het effectgebied van de brand in Moerdijk. Illustratie: rapport BOT-mi advies "brand bij Chemie-Pack te Moerdijk" Rapport WSHD-monitoring watersysteemkwaliteit in het effectgebied versie 1.1 opgesteld d.d. 28-01-2011 Nazorgteam Brand Moerdijk WSHD;

Nadere informatie

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37 Laan van Westenenk 1 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R/B Fijn stof in IJmond www.tno.nl T 49 34 93 F 49 98 37 Datum september 27 Auteur(s) Menno Keuken Sander Jonkers Projectnummer 34.7434

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Vlaanderen is milieu Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2014 Vlaamse MilieuMaatschappij www.vmm.be DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied, resultaten

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Locatie planontwikkeling

Locatie planontwikkeling MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : M. Kaspers (gemeente Boarnsterhim) : ing. R. Nieborg : drs. ing. J. Smit (DHV) : AD0015-113-100 : Planontwikkeling brede school Akkrum : Resultaten luchtkwaliteit

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

FIJN STOF WAARSCHUWINGSBERICHT

FIJN STOF WAARSCHUWINGSBERICHT BERICHT VAN DE LUCHTKWALITEIT INTERGEWESTELIJKE CEL voor het LEEFMILIEU (IRCEL) Informing you on ambient air quality in the Belgian Regions Kunstlaan 10-11, 1210 BRUSSEL tel: 02/227.57.01 fax: 02/227.56.99

Nadere informatie

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Kim De Witte & Tom De Meester Studiedienst PVDA 1 Problemen met biomassacentrales...2 1.1 Economisch... 2 1.2 Ecologisch... 2 1.3 Fijn stof... 2 2

Nadere informatie

Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie

Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie Kim De Witte & Tom De Meester Studiedienst PVDA 1 Problemen met biomassacentrales... 2 1.1 Economisch... 2 1.2 Ecologisch...

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJNEN 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG en 2008/50/EC Colof on Contactpersonen:

Nadere informatie

40. DE RICHTLIJNEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE

40. DE RICHTLIJNEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE 1. Inleiding 40. DE RICHTLIJNEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) benadert de gezondheidsproblemen in hun ruimste zin, namelijk met inbegrip

Nadere informatie