Jaarverslag 2015 secretaris Brabant Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voorgedaan. Piet Schellekens heeft dit jaar afscheid genomen van het bestuur en zijn bestuursfunctie is overgenomen door Rini Norbart. Het bestuur bestaat uit 11 leden waarvan eenieder één of meerdere taken heeft in diverse commissies. Het bestuur Brabant 2000 kwam in keer bijeen in vergadering. Secretariaat: Ook binnen het secretariaat is dit jaar weer het nodige werk verzet, uiteraard heb ik daarbij ook de nodige ondersteuning gehad van mijn medebestuursleden. Waarvoor hartelijk dank. In het jaar 2015 zijn er bij het secretariaat 150 poststukken verwerkt. Ledenadministratie: Ook dit jaar hebben we helaas weer een terugloop gehad van 110 leden t.o.v. 31 december Op 31 december 2015 hebben we 1677 leden. In het jaar 2015 passeerden er 431 mutaties de ledenadministratie. In onderstaande tabel ziet u hoe de leeftijd verdeling is in onze afdeling op 1 februari Leeftijd leden per Aantal leden 0 10 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Financiële Begeleidings en Controle Commissie: Het bestuur wordt in haar beleid gesteund en gecontroleerd door de Financiële Begeleidings en Controle Commissie. Wij danken deze commissie voor het werk, dat zij het afgelopen jaar weer hebben verricht

2 Aantal verenigingen in onze Afdeling: Afgelopen jaar heeft 1909 P.V. Nooit gedacht te Bergen op Zoom te kennen gegeven te stoppen als basisvereniging. De meeste leden van deze vereniging hebben zich aangemeld bij een naburige vereniging. Brabant 2000 beschikt per 31 december 2015 over 54 verenigingen. Ereleden Brabant 2000: Brabant 2000 heeft momenteel 17 leden die de gouden speld van verdienste dragen, te weten de volgende leden: J. Roosendaal Halsteren, Fr. Peeters Tilburg, D. Segers Hilvarenbeek, M.J. de Rooij Oosterhout, J. Kokke Zevenbergschenhoek, H. Vera - Loon op Zand, A. Swagemakers Ossendrecht, R.v.d.Linden Dongen, M. Haast Rijsbergen, L. Donkers Roosendaal, G. Kouters Noordhoek, A. Marijnissen Rijsbergen, C. Godschalk Roosendaal, A. de Waal - Bergen op Zoom, J. Lamers Kaatsheuvel, W. Jongh Rijen, D. Dekkers Steenbergen. Dopingcontroles: Afgelopen seizoen hebben er binnen onze afdeling twee controle plaats gevonden. De uitslagen hiervan waren negatief. Dopingcontroles worden onaangekondigd verricht door de NDAD (Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport). De NDAD werkt onafhankelijk van bureau/bestuur NPO. Controle kan op elk moment van het jaar gebeuren. Een controle kan zowel plaatsvinden aan huis, in het vervoerscentrum of op de losplaats. Bij controle aan huis moet ten allen tijden toegang en medewerking worden verleend, anders kan de aanklager NPO en/of het Tucht en geschillencollege passende maatregelen nemen. Klokkencommissie: Afgelopen jaar zijn er in rayon 3 en 4 mechanische/computer klokken gekeurd omdat de vijf jaar weer om waren. Ook zijn er van bijna alle verenigingen een tweetal enveloppen gecontroleerd met wedvlucht gegevens, wat ook weer goed is verlopen. De kleine bijzonderheden die er waren zijn met de desbetreffende verenigingen besproken. In 2016 hoopt de klokkencommissie ook weer op een goede samenwerking met de verenigingen

3 Vliegprogrammacommissie: Secretariaat Deze vliegprogrammacommissie bestaat uit basisleden afkomstig uit alle rayons van onze afdeling en enkele Bestuursleden die ook deel uitmaken van de vervoerscommissie en komt doorgaans één keer per jaar in augustus bij elkaar. Indien gedurende het seizoen door algehele afgelastingen in het vliegprogramma aanpassingen nodig zijn dan wordt een beroep gedaan op de vliegprogrammacommissie. Alle disciplines zijn in de vliegprogrammacommissie vertegenwoordigd: Vitesse Midfond Dagfond - Marathon en Jonge duiven. De vliegprogrammacommissie kreeg dit jaar voor het eerst te maken met het door de algemene ledenvergadering NPO vastgestelde nationale vliegschema. Hierin was weinig ruimte voor eigen invulling door de afdeling van de vluchten en moest de algemene wens van de Brabant 2000 leden genegeerd worden. De disciplines kunnen niet meer achter elkaar gevlogen worden maar voor de Nationale kampioenschappen en competities zijn er landelijk nu gelijke kansen om hierom te strijden. Tot en met de jonge duivenvluchten waren er weinig problemen en werd het NPO Vliegschema keurig gevolgd. De grootste wijzigingen waren er voor de natourvluchten. De natourvluchten werden gewijzigd in vluchten Oud naast Jong direct aansluitend op de vluchten met oude duiven. Op de vluchten Oud naast Jong mochten jonge duiven alleen als trainingsduif mee en bestond er geen mogelijkheid om aan de wedvluchten deel te nemen. Grote ontevredenheid alom en dat was te merken aan de deelname. In vergelijking met voorgaande jaren kwamen er dramatisch weinig duiven op de vluchten in het najaar. Op een aantal vluchten mochten wel zowel oude als jonge duiven mee voor prijs en werden de duiven vanaf dezelfde losplaats gelost. De reacties hierop waren over het algemeen niet positief en de roep om de ouderwetse natourvluchten nam toe. Op de bijeenkomst van de vliegprogrammacommissie op 25 augustus was nog niet bekend hoe de NPO om zou gaan met het nationale vliegschema voor het jaar Gezien de onvrede over het vliegschema 2015 werden er door de vliegprogrammacommissie twee concepten opgesteld. Een concept 2016 conform het bekende nationale vliegschema en een concept 2016 conform de wensen van de leden Brabant Op 31 oktober 2015 werd op de NPO ledenvergadering het Nationale Vliegschema 2016 vastgesteld en dit schema sloot gelukkig nagenoeg aan bij het door de vliegprogrammacommissie opgestelde concept Brabant Op de algemene ledenvergadering Brabant 2000 van 21 oktober 2015 werd met de verenigingen afgesproken het vliegprogramma 2016 nog niet vast te stellen maar te wachten op de besluiten in de NPO vergadering. Na de NPO vergadering is het definitieve concept vliegprogramma 2016 aan de verenigingen verstrekt en zijn reacties hierop gevraagd. Vooraf was er ook al overleg geweest met de zuidelijke Afdelingen over de verdere vluchten. De meeste reacties waren zeer positief en van een tweetal verenigingen kwamen wijzigingsvoorstellen binnen. De definitieve vaststelling van het vliegprogramma 2016 zal om die reden in de voorjaarsvergadering 2016 plaatsvinden. De praktijk heeft geleerd dat grote veranderingen in het vliegprogramma 2015 t.o.v. voorgaande jaren niet goed zijn geweest voor onze leden. Het is geprobeerd maar niet goed uitgevallen. Gelukkig is voor het jaar 2016 (en hopelijk volgende jaren) het vliegprogramma weer zoals de meerderheid van onze leden het wensen. Wij danken de commissie voor wat zij het afgelopen jaar voor ons gedaan hebben

4 Lossingscommissie: Dit seizoen is het zowel voor de duiven als voor de lossingsverantwoordelijken een heel moeilijk seizoen geweest. Het weer was het hele jaar onvoorspelbaar en wisselvallig. Met de eerste wedvlucht oude duiven moesten we al overstaan in Feluy. Dat werd de rest van seizoen ook dikwijls gedaan en in totaal hebben we 8 maal overgestaan. Zelfs bij de oefenvlucht op woensdag 15 juli in Asse Zellik was het zo slecht dat we hebben overgestaan naar donderdag en met goed weer hebben gelost. Hier zaten veel jonge duiven in het konvooi en hebben goed leren drinken. In de week van Chateauroux werden de vluchten afgelast omdat er temperaturen van meer dan 40 graden werden verwacht. De vlucht Bergerac was al op de losplaats en de registratie apparatuur in onze wagens gaf aan dat de temperatuur van 36 graden maar 2 uren aanwezig was. De duiven zijn goed van water en eten voorzien en goed naar huis gekomen. Dit jaar wederom problemen met de losplaatsen in België. De losplaats Asse Zellik moeten we op zaterdag op een andere plaats lossen dan op de midweek en afstemmen met de Belgische correspondent. Voor volgend jaar ziet het er niet beter uit, omdat ook in Frankrijk deze problematiek steeds meer de kop begint op te steken. We houden ons hart vast maar blijven positief. Bij de jonge duiven vluchten waren over het algemeen de verliezen niet minder dan in voorgaande jaren. Waaraan dit ligt weten we niet en aan het verlagen van de aantallen duiven in de mand heeft helaas ook geen verbetering gebracht. Ook wat later in het jaar beginnen met jonge duiven heeft niet het gewenste resultaat gehad. De nationale lossingscommissie is dit jaar ook uitgebreid met uit elke sector een lossingsverantwoordelijke en uit sector 1 was dit Jan Lamers. Dit heeft wel geleid tot een beter lossingsbeleid vanuit de nationale commissie. Ook het IWB is uitgebreid en ons bestuurslid Kees Godschalk maakt daar deel van uit. De werking van het IWB is niet zo gemakkelijk omdat de afdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor de lossingen en overleg moeilijk is. Toch is er wel vooruitgang in de samenwerking en de commissie bestaat nu uit 3 personen. De lossingscommissie werkt nauw samen met de hoofdconvoyeur(s) op de losplaats(en). Hun waarnemingen en ervaringen op de losplaats spelen een voorname rol bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet te lossen. Een goed vertrek van de losplaats is een vereiste voor een goede vlucht. Ook dit jaar hebben we via onze website verslag gedaan van de stappen die we namen alvorens een lossingsbesluit te nemen zodat de leden beter geïnformeerd werden. De lossingcommissie heeft met veel plezier en verantwoordelijkheidsgevoel gewerkt en wenst dat in 2016 voort te zetten. Vervoerscommissie: Het seizoen 2015 startte goed. De voorbereidingen waren goed verlopen en het wagenpark is in orde. Ook dit jaar hebben we de duiven voor de ZLU vluchten in Nederland opgehaald. In de vakantieperiode was het druk maar alles is toch op de plaats van bestemming

5 aangekomen. In 2015 werden totaal 126 ritten gereden naar de diverse losplaatsen ( ). We hebben 304 ophaalroutes gereden en in 2014 waren dat er 318, waarvan 28 van de ZLU. In het seizoen hadden we toch weer enkele zieke medewerkers. Janus Comperen is uitgevallen door ziekte, Thijs Doggen is op 67 jarige leeftijd overleden en ook Martha Swagemakers die jaren de koffie voor onze chauffeurs en convoyeurs verzorgde heeft de strijd tegen haar ziekte niet kunnen winnen en is ons ontvallen, we hebben op een waardige manier afscheid van hen genomen. Ophalen duiven: Dit jaar hebben we de routes iets aangepast, en hebben de ophaaltijden beter in de hand kunnen houden dan in We zijn die verenigingen dankbaar voor hun medewerking aan deze resultaten. Ook een woord van dank voor onze chauffeurs en convoyeurs vanwege de extra inspanningen die zij hebben moeten verrichten. Deze winter bekijken we of we de routes nog effectiever kunnen indelen, zeker nu er weer een vereniging is gestopt. Onze wens is om dat voor het jaar 2016 weer te verbeteren. Ook dit jaar hebben er dubbele vluchten op het programma gestaan. Deze ophaalroutes zijn goed verlopen. Soms hebben we bij de jonge duiven met extra wagens opgehaald, maar dat is niet bij alle verenigingen even goed ontvangen. Hierdoor willen we proberen de ophaaltijden toch in de hand te houden en vragen hiervoor begrip. Bij een vlucht heeft dit geleid tot iets later dan gewenst naar Creil (11 juli ) te rijden maar de vluchten zijn toch goed verlopen na een iets latere lossing (8.45u). Doorgeven aantallen manden en duiven: Het doorgeven van de juiste aantallen manden en duiven is een grote hulp voor de planning van het aantal wagens en personeel. Ook bij africht- en midweekvluchten is dit van belang. De aantallen manden en duiven willen we graag uiterlijk om half 10 doorgebeld hebben. Het digitaal veiligstellen van de inkorfgegevens is zeer goed verlopen en verminderde de berg post en soms wachttijden voor het vervoer. De uitslagen worden, ter voorkoming van hoge portokosten, meegegeven met de wagens en dit verloopt naar tevredenheid. Samenwerking: Verder is de samenwerking met collega afdelingen en de ZLU beter en effectiever gegaan. Deze samenwerking tussen de afdelingen heeft besparingen opgeleverd en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Ook wordt er deze winter weer met andere afdelingen overlegd om waar mogelijk is de vluchtprogramma s op elkaar af te stemmen zodat de samenwerking nog beter tot zijn recht kan komen om de kosten te drukken. We zullen de duiven die we extra meenemen van andere afdelingen niet tegelijk met onze duiven lossen om concours beïnvloeding te voorkomen. Dit jaar hebben de andere afdelingen toch voor ruim ,- extra inkomsten opgeleverd. Cijfers over 2012 t/m Totaal 2012 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in Totaal 2013 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in Totaal 2014 aantal vervoerde duiven dit zijn er meer dan in 2013 Totaal 2015 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in

6 De totale vervoerscapaciteit is op dit moment 8 bakwagens en 2 trucks met 8 aanhangers en 3 opleggers. De nieuwe hanger om duiven van naburige afdelingen mee te kunnen nemen is dit jaar weer ingezet. Vervoersteam: Het vervoersteam bestaat uit een hechte groep van een 30-tal mensen. Deze groep verzorgt het ophalen van de duiven, het vervoer naar de losplaats en het overladen van de manden voor en na elke vlucht. Op het einde van het seizoen is er nog een wisseling in de vervoerscommissie geweest. Giel Haast heeft na jaren trouwe dienst het stokje overgegeven aan Rinus Norbart bestuurslid van de afdeling. We bedanken Giel Haast voor zijn jarenlange inzet en wensen Rinus Norbart succes met de nieuwe uitdaging. Verder wil de vervoerscommissie iedereen bedanken voor de prettige samenwerking die we gehad hebben. De samenwerking tussen de verenigingsfunctionarissen en de mensen van het vervoer is prima en als er al eens iets niet verloopt zoals gewenst dan is overleg met de vervoerscommissie natuurlijk altijd mogelijk. Afdelingsconcoursencommissie: Concourscommissie Brabant 2000 probeert jaarlijks de concoursen in goede banen te leiden. Ook in het seizoen 2015 werden de afdelingsconcoursen en de afdelingskampioenschappen uitgerekend door de Compuclub, dit tot volle tevredenheid. Hiervoor wil het afdelingsbestuur haar dank uitbrengen aan Gerard van Leeuwen van de Compuclub. Buiten de Brabant 2000 concoursen rekent de Compuclub nu al voor 5 samenspelen/rayons de uitslagen en kampioenschappen uit. Ook zijn er dit jaar voor het eerst Brabant 2000 uitslagen gemaakt van de ZLU vluchten. Het insturen van de UDP bestanden kwam moeizaam op gang maar naar mate het ZLU seizoen vorderde ging het insturen van de bestanden ook beter. Hoewel er al een duidelijke verbetering is t.o.v. vorig jaar zijn er nog steeds een paar verenigingen in rayon 1 die de aankomstbestanden wat later insturen. Het verzoek om de aankomstbestanden maximaal 6 uur na het afgaan van de prijzen in te sturen heeft dus over het algemeen goed gewerkt. Ook de aankomstbestanden bij meer dan één vlucht op een dag z.s.m. na de laatste vlucht in te sturen wordt goed gedaan. Verder werd er ook iets beter gecommuniceerd wanneer het voor een vereniging niet mogelijk was door bijzondere omstandigheden de bestanden tijdig in te sturen, zodat er niet onnodig lang gewacht hoefde te worden of geprobeerd moest worden om iemand van de betreffende vereniging te bereiken. Jaarlijks worden er in het vervoerscentrum daar waar nodig controles uitgevoerd Ook de controle op de vluchtbescheiden heeft zijn aandacht. De commissie wil hierbij een ieder bedanken voor de goede samenwerking, welke wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen

7 Commissie Jeugd- en Beginners: Secretariaat Voor het seizoen 2015 hebben zich 20 jeugdleden opgegeven voor de jeugdcompetitie. Hiervan kwamen 2 jeugdleden uit rayon 1, 1 jeugdlid uit rayon 2, 7 jeugdleden uit rayon 3 en 10 jeugdleden uit rayon 4. In het seizoen 2015 zijn de jeugduitslagen en kampioenschappen weer berekend via Compuclub wat naar goede tevredenheid is verlopen. Dit jaar was er wederom geen jeugddag omdat de animo hiervoor zeer gering is. Daarom is er voor gekozen om de jeugdleden die een kampioenschap hadden gewonnen te huldigen tijdens de Brabant 2000 manifestatie gelijktijdig met de senioren Dit tot tevredenheid van de jeugdkampioenen. De jeugdleden kwamen ook qua eten niets tekort omdat zij eveneens konden deelnemen aan het koud en warm buffet. Voor alle deelnemende jeugdleden was er uiteraard een cadeaubon. Ook jeugdleden van onze afdeling wisten zich te plaatsen bij de eerste 10 nationale kampioenen. Hieronder de nationale jeugdkampioenen Xander van Peer - Steenbergen, Gebr. de Hoogh Oosterhout, Mylan Santegoets Riel, Laura van Dongen Terheijden. Brabant 2000 Kampioenschappen 2015: Kampioenschappen Hok Vitesse Oude duiven: Hok Huijsmans Hoogerheide Midfond Oude duiven: Hok Huijsmans Hoogerheide Eendaagse Fond: R. de Weert Hoogerheide Marathonvluchten: F. Laros Kaatsheuvel Jonge duiven: A. Snoeren Kaatsheuvel Kampioenschappen Duif Vitesse Oude duiven: F. Bolluyt Dinteloord Midfond Oude Duiven: J. van Huijgevoort ` Tilburg Eendaagse Fond: J. Rockx Zegge Marathonvluchten: J. van Gijzel Made Jonge duiven: C. van Wezel Kaatsheuvel Al deze kampioenen werden op een waardige wijze gehuldigd tijdens onze Brabant 2000 manifestatie op zaterdag 24 oktober 2015 in Café - Zaal t Pleintje te St.Willebrord

8 Manifestatiecommissie: Ook het afgelopen jaar heeft de Manifestatiecommissie weer alles in het werk gesteld om haar Kampioenen en Vluchtwinnaars op een waardige wijze te huldigen in Café-Zaal t Pleintje te St. Willebrord. Op deze avond werden Henk de Wit en Toon Cornelissen door voorzitter W.Jongh in het zonnetje gezet i.v.m. het 40 jarig jubileum als chauffeur/convoyeur bij de voormalige afdeling Midden Brabant en bij Brabant 2000 hiervoor kregen zij een prachtige kristallen wijnkaraf met bloemen overhandigd voor de inzet die zij voor de Afdeling hebben gedaan. Ook werd bestuurslid Dirk Dekkers onderscheiden met de gouden speld van verdienste. Dirk Dekkers kreeg de gouden speld voor zijn inzet in het afdelingsbestuur en de duivensport in het algemeen en vooral voor het vele werk wat hij verricht in de klokkencommissie Brabant Zoals gewoonlijk is aan onze kampioenenhuldiging ook een geweldig koud- en warmbuffet verbonden, wat zoals gewoonlijk weer magnifiek verzorgd was door t Pleintje. Om deze avond te kunnen organiseren doen wij jaarlijks een beroep op onze kampioenen en vluchtwinnaars door het vragen van een bon voor een jonge duif, de opbrengst draagt bij om deze avond te bekostigen. Een dergelijke avond kan natuurlijk ook niet zonder een loterij. Ook hiervoor was er weer een prachtige prijzentafel op het podium gezet met als hoofdprijs een tablet. Het was weer een prachtige avond en onze leden gingen tevreden huiswaarts. Nationale vluchtwinnaars: Dit seizoen hebben 2 leden een nationale overwinning behaald. Het betreft hierbij de volgende leden: C. de Heijde Made 1 e Nat. St. Vincent van duiven D. de Hoogh & Zn. Oosterhout 1 e Nat. Cahors van 9238 duiven Van harte gefeliciteerd met deze nationale overwinning. Nationale kampioenen: Diverse leden konden zich dit jaar presenteren bij de eerste 10 nationale kampioenen Het betreft hierbij de volgende 18 leden: D. Marijnissen Made, Hok Huijsmans Hoogerheide, Versteeg - Ouwerkerk Nieuwendijk, G. de Nijs Rucphen, Korst Lambregts Oud Gastel, F. Bolluyt Dinteloord, A. Versluis Goirle, Zwiers v.d. Goorbergh Breda, W. Snels Jr. Waalwijk, Embregts Theunis Hoeven, A. Snoeren Kaatsheuvel, C. van Wezel Kaatsheuvel, W. Spierings Waalwijk, A. Smits Zundert, A. Kersten Fijnaart, A van Vugt Nieuwendijk G. van den Bogaard Rijen, L. Stabel & Zn. - Goirle Namens Bestuur Brabant 2000 van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Secretaris

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Inhoudsopgave 1 Programma 1 Voorwoord 3 Organisatie 4 1e prijswinnaars 5 Attractievlucht 8 Seizoen 2012 9 Hokkampioenschappen 10 Duifkampioenschappen 16 Verkoop bonnen

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: dinsdag 19 februari 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden.

Er moet uniformiteit bereikt worden als het gaat om kampioenschappen, vluchtdagen en afstanden. Bestuur NPO De hoofdtaak van het nieuwe bestuur wordt het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de duivenliefhebbers/leden centraal staan. Deze nieuw structuur moet vervolgens geïmplementeerd

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014. Algemene Vergadering 09.03.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014. Algemene Vergadering 09.03.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014 Algemene Vergadering 09.03.15 Jaarverslag 2014 Inleiding Beste sportvrienden, Het afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar met ups en downs. De uitgebrachte nota

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015 Algemene Vergadering 12.03.16 Jaarverslag 2015 Inleiding Beste sportvrienden, Het jaar 2015 was nog maar net begonnen en het eerste probleem deed zich al voor.

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland ! " Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland Datum: Locatie: De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen Aanwezig: Afwezig: Notuliste: de heer H. Bouwmeester, secretaris de heer A. van Amerongen, penningmeester

Nadere informatie

Informatieblad PV Tilburg

Informatieblad PV Tilburg 2015 Informatieblad PV Tilburg Definitief versie 03 22-3-2015 Inhoud Algemene informatie... 2 1. SAMENSTELLING BESTUUR:... 2 2. WERKVERDELING PV TILBURG... 2 3. TELETEKST... 3 4. BARPRIJZEN... 3 5. ROOKBELEID...

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Uiteraard zijn de NPO-reglementen leidend binnen de Afdeling 9 Oost-Nederland. Dit reglement is daarop een aanvulling en voorzien van extra regels die gelden

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar

Nadere informatie

Jo Melis Zoutelande zegeviert op Barcelona 2015 IFC Zeeland

Jo Melis Zoutelande zegeviert op Barcelona 2015 IFC Zeeland Jo Melis Zoutelande zegeviert op Barcelona 2015 IFC Zeeland Good old Jo Melis uit Zoutelande, wie kent hem niet, kan na een prima 2014 ook in 2015 weer terugkijken op een mooi seizoen. Waar het in 2014

Nadere informatie

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling 1/64 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend -als middaglossingen NT NT ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

Nadere informatie

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT.

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. 1. OPE I G. De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Maart Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 1503 Het Westen Delft A) Voorstel PV het Westen Delft voor leden raadpleging met betrekking tot de toekomst van de Afdeling 12

Nadere informatie

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Secretaris: Arjan van de Willige Afdeling 9 Olieslager 54 7463 DA RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Vanaf de start van het

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje K Afdeling 12 De Kuststrook Informatie boekje 2015 INHOUDSOPGAVE 2015 Samenstelling Afdelingbestuur 4 Concours en ledenadministratie 5 Nationale Controleurs 5 I T commissie 5 Dagelijks bestuur PVO Stichting

Nadere informatie

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst.

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Eigenaars De Tonnie. Asduif Oud Afdeling 10 NOO Punthorts, een buurtschap in het landelijke gelegen tussen Nieuwleusen en Staphorst. In deze grasgroene omgeving heeft

Nadere informatie

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG 1 A. Zuidhof Roosendaal 1955.0639 2-1724095 18/1 1 290,823 13.08.20 1171,097 1000,0 2 16 1 K. Leyten Klundert 1932.0950 3-3317004 20/13 1 306,503 13.21.44 1171,049 998,5 1----hs-s- 5,70 3 166 T. Zopfi

Nadere informatie

Wat is er gezegd tijdens het rondje land

Wat is er gezegd tijdens het rondje land Wat is er gezegd tijdens het rondje land In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de leden in gesprek te raken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Notulen 1. Opening Opening door voorzitter Albert de Jong. Het voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013

KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013 KAMPIOENEN PV TILBURG VITESSE OUDE DUIVEN 2013 Kampioenschap 1 getekende, (6 vl.) Vitesse 1 20219159 SPEK COMB. 6 2055,91 Kampioenschap 2 getekende, (6 vl.) Vitesse 1 20210150 BEERS A. VAN 10 3601,29 PV

Nadere informatie

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl 1188 WC nr. 24 Vliegprogramma 2014 Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953 www.fondclubnh.nl Bestuur Fondclub Noord-Holland Voorzitter Secretaris Fred Kramer Dorpsstraat 372 1531

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG

INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG Inhoud 1. SAMENSTELLING BESTUUR:... 2 2. WERKVERDELING PV TILBURG... 2 3. KAMPIOENSCHAPPEN... 3 4. LATE JONGEN... 4 5. POULEN... 4 6. GRATIS PRIJZEN... 5 7. INMANDEN... 5

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INHOUDSOPGAVE ZUID 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Besturen en commissies 2 1.2 Verenigingen, secretariaten en tel.nrs. 4 1.3 Kring indeling. 5 1.4 Lijst met lossingstations.

Nadere informatie

Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL. Vliegprogramma 2015 - 1 -

Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL. Vliegprogramma 2015 - 1 - Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL Vliegprogramma 2015-1 - Het Bestuur Voorzitter Henk Geerink Tel. 0546-622200 Reutummerweg 50 hgj_geerink@planet.nl 7651 KL Tubbergen

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS. SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.BE ALGEMENE INFORMATIE ONZE KAMPIOENSCHAPPEN ZULLEN IN HET

Nadere informatie

Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3

Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3 Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3 Algemeen De laatste dagen voordat de taartvluchten 2014 begint tikken weg. De commissie is dagelijks bezig om alles te regelen, zodat ook dit jaar de vier weekenden

Nadere informatie

Toon Rooijmans de Bout

Toon Rooijmans de Bout Toon Rooijmans de Bout Toon is in 1933 geboren bij Café de Bout in Soerendonk. De vader van Toon had een graanmolen tussen Budel en Soerendonk en elke morgen moesten de molenwieken met bouten worden aangedraaid.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 PVC RAMEN EN DEUREN BINNENSCHRIJNWERK INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS SCHOTSMANS BVBA KERKSTRAAT 43 3270 SCHERPENHEUVEL 0495/949266 WWW.SCHOTSMANS.BE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

Geachte Sportvrienden,

Geachte Sportvrienden, Geachte Sportvrienden, Door ziekte van Jan Tekkelenburg is er een andere taakverdeling binnen het bestuur van Fondunie 2000. We wensen Jan een voorspoedig herstel. Dit seizoen starten we met nieuwe poulebrieven

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE

JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE JAARVERSLAG 2006 MUZIEKVERENIGING BOXTEL S HARMONIE 1. Inleiding Het jaar 2006 is het eerste jaar waarin de harmonie dakloos is na de brand van 3 december 2005 bij Café De Kom. Uiteindelijk zijn er tijdelijke

Nadere informatie

De naam van UDP-bestanden is sinds het UDP2004-formaat als volgt opgebouwd:

De naam van UDP-bestanden is sinds het UDP2004-formaat als volgt opgebouwd: Digitaal aanleveren van wedvluchtbescheiden Na inkorving en na aanslaan Op de onlangs in maart gehouden Algemene Vergadering NPO zijn de reglementen enigszins aangepast. Dit naar aanleiding van voortschrijdend

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108 POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD.6 NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2016 Blz. Index 2 Samenstelling Bestuur 3 Ledenadministratie 3 Vluchtpenningmeester 3 Entlijsten / verklaring 3 Datum ledenvergaderingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013. Algemene Vergadering 15.03.14 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 2 NOVEMBER 2013 Algemene Vergadering 15.03.14 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 2 NOVEMBER 2013 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007 Grave, 20 november 2007 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108 POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD.6 NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2015 Blz. Index 2 Samenstelling Bestuur 3 Ledenadministratie 3 Vluchtpenningmeester 3 Entlijsten / verklaring 3 Datum ledenvergaderingen

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak 12-1986761. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.

Dierenspeciaalzaak 12-1986761. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 12-1986761 1986761 14-1135422 1135422 Dierenspeciaalzaak De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte molen, Teurlings, Natural, Beyers en Wierck Hengelsport,

Nadere informatie

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014

Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Jeugdtoernooien 2014 Boeimeer D1- D6 Zaterdag 10 mei 2014 Boeimeer F1 - F6 Zondag 18 mei 2014 Boeimeer E1 - E9 Zaterdag 24 mei 2014 Meedoen is belangrijker dan winnen Ik heet alle teams, begeleiders, scheidsrechters,

Nadere informatie

Jac Horward DUIFKAMPIOEN OUD 2012 DUIFKAMPIOEN JONG 2012. Dierenspeciaalzaak 08-1634956 12-1699719 A.TIMMERS W.COLSEN. Corry en Piet van Mook

Jac Horward DUIFKAMPIOEN OUD 2012 DUIFKAMPIOEN JONG 2012. Dierenspeciaalzaak 08-1634956 12-1699719 A.TIMMERS W.COLSEN. Corry en Piet van Mook DUIFKAMPIOEN OUD 2012 DUIFKAMPIOEN JONG 2012 08-1634956 12-1699719 1699719 W.COLSEN A.TIMMERS Jac Horward De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Bestuur van afdeling Friesland 96 Februari 2014

Jaarverslag 2013 Bestuur van afdeling Friesland 96 Februari 2014 Jaarverslag 2013 Bestuur van afdeling Friesland 96 Februari 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De organisatiestructuur van Afdeling Friesland 96... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Bestuur... 4 2.3 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

Wat ging er mis tijdens de Duitsland-vluchten van 20 en 21 juli 2007?

Wat ging er mis tijdens de Duitsland-vluchten van 20 en 21 juli 2007? Wat ging er mis tijdens de Duitsland-vluchten van 20 en 21 juli 2007? November 2007 A. Winkel (werkgroep WOWD) en G. van Dijk (Bestuur NPO) Inleiding Het weekend van vrijdag 20 en zaterdag 21 juli 2007

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015

JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015 Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl Website:

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE INFORMATIEBOEK VLIEGSEIZOEN 2014 Regio x Bezoek ook onze website http://www.afdeling8gou.nl voor het allerlaatste nieuws! VOOR DE LEZER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OP ZICHTE

Nadere informatie

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Cafe Ankerhof Bij Harry en Mieke Huytstraat 36 9450 Haaltert Tel: 053/83.96.30 Woensdag gesloten Beste duivenliefhebbers, Het nieuwe seizoen

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2010 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 65

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie

Hendrik Bolk en Jaap van Doormaal hebben de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris op zich genomen.

Hendrik Bolk en Jaap van Doormaal hebben de rol van respectievelijk voorzitter en secretaris op zich genomen. Eindrapport Rayoncommissie afdeling 10 NO Nederland betreft : Nieuwe Rayonindeling afdeling 10 NO Nederland. november 2014 Inleiding: Op de algemene ledenvergadering van afdeling 10 van 23 april 2014 is

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 ALGEMENE INFORMATIE HET LIDGELD BEDRAAGT 15 EN GELD VOOR DE NATURA EN GESPONSORDE PRIJZEN, ZOALS EERDER VERMELD DIENT MEN 10 PER CATEGORIE (ZOWEL OUDE, JAARSE ALS JONGEN)

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.10 uur opent de voorzitter, de heer S. Bakker, de vergadering, en verzoekt zoals gebruikelijk het roken tot aan de pauze

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Duiven met Klamperbloed op andere hokken

Duiven met Klamperbloed op andere hokken Duiven met Klamperbloed op andere hokken 1 e nat.st.vincent Sect.4 1313 d + snelste 25807d Koopman Ermerveen 1 e NPO Streyregg 3376 d Henry Visser Hendrik Ido Ambacht 1 e nat.barcelona 13066 d F.Bungeneers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 NOTULEN 1. Opening De voorzitter Simon Zeeman heet een ieder welkom, en een speciaal welkom voor ere-voorzitter De Jong en lid van verdienste Cor Tolsma. De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Beste Thialffer, Het kan nog net voordat we allemaal gaan genieten van een heerlijke clubavond op de Leemputten. Ik ga er van uit dat we met velen zullen zijn aankomende vrijdagavond.

Nadere informatie

INFOBULLETIN. Pagina 1 van 5

INFOBULLETIN. Pagina 1 van 5 INFOBULLETIN 2015 Pagina 1 van 5 Infobulletin 2015 Buurtschap De Boskant In dit infoblaadje vindt U enige informatie over het reilen en zeilen van onze buurtschap De Boskant. Bewaren van dit blaadje raden

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.15 uur opent de voorzitter P. Laan de vergadering en stelt vast dat de wegen op dit moment redelijk begaanbaar zijn en hoopt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Plaats Naam Datum Afstand Deelnemer Tijd Soest Int. Hydron Sylvestercross 31-12-2004 8 km Kees Koek 31.34 Dorst Spiridon Sylvestercross 31-12-2004

Plaats Naam Datum Afstand Deelnemer Tijd Soest Int. Hydron Sylvestercross 31-12-2004 8 km Kees Koek 31.34 Dorst Spiridon Sylvestercross 31-12-2004 Soest Int. Hydron Sylvestercross 31-12-2004 8 km Kees Koek 31.34 Dorst Spiridon Sylvestercross 31-12-2004 9,4 km Ton van Son 39.29 Ton van Exsel 39.48 John Marijnissen 40.34 Jack Vissers 41.56 Breda TOF-Kerstcross

Nadere informatie

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook schema s In de voorbereiding op het seizoen krijgen de duiven vanaf dat de jonge bekwaam zijn, een mengsel bestaande uit 2/3 dieet en 1/3 vlieg en ook de eerste dagen van de week krijgen ze dit tijdens

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Feestavond Rayon Frisia 2015

Feestavond Rayon Frisia 2015 Feestavond Rayon Frisia 2015 Er zijn liefhebbers die er het hele jaar naar toe leven, de feestavond van rayon Frisia, een ware happening, liefhebbers van allerlei klassen, op deze avond zitten hele goede

Nadere informatie

ONDERRICHTINGEN OLYMPIC RACES LONDEN 11/8/2012

ONDERRICHTINGEN OLYMPIC RACES LONDEN 11/8/2012 PM/mdc KONINKLIJKE BELGISCHE DUIVENLIEFHEBBERSBOND Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 HALLE ONDERRICHTINGEN OLYMPIC RACES LONDEN 11/8/2012 LONDEN 11/8/2012 Inkorving : woensdag 8 augustus 2012 Lossing : zaterdag

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden

1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden Afdeling Friesland 96 1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden Informatieboekje 2013 Bestuur Afdeling Friesland 96 Voorzitter: A.J. de Jong Leemweg 4, 8935 TK Steggerda,

Nadere informatie

Verslag. 1.1. Opening.

Verslag. 1.1. Opening. Verslag Verzenddatum 17 januari 2008 Onderwerp Vergadering van het 'nieuwe' Drechtstedenbestuur Vergaderdatum 16 januari 2008, 20.00 uur Locatie Lokaal 'de Luchtbode' (1738) Aanwezig de heer L. (Leen)

Nadere informatie

Zelfstandig leven - zelfstandig reizen

Zelfstandig leven - zelfstandig reizen Zelfstandig leven - zelfstandig reizen Met deeltaxi staat u midden in het leven Even naar de stad om te winkelen. Een kop thee drinken bij vriendinnen. Op controle bij de tandarts. Naar de verjaardag van

Nadere informatie