Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant"

Transcriptie

1 VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT Secr. : Vorsenpoel ZE B O X T E L KvK inschrijfnummer : Boxtel, 11 november 2014 Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant Geachte sportvrienden, Verwijzend naar de aankondiging van de Najaarsvergadering van donderdag 20 november a.s. in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne (aanvang uur) sturen wij hiermede naar de Basisverenigingen de geloofsbrief voor deze vergadering. De in deze aankondiging opgenomen voorlopige agenda is thans de definitieve agenda. Onderstaand aanvullende informatie over een aantal agendapunten naar aanleiding van de ontvangen voorstellen : Punt 3 : Vaststelling vliegprogramma 2015 Zoals in onze mail van 22 oktober j.l. reeds aangegeven is het concept programma 2015 gebaseerd op het programma 2014 dat in beginsel voor drie jaar werd vastgesteld. De verschillen tussen 2015 en 2014 zijn minimaal op enige kleine details na. Er zijn een aantal voorstellen ingediend over het lossen van de duiven. Het betreft de volgende voorstellen : PV De Lichtstad Eindhoven : deze vereniging deelt mede voor een gezamenlijke lossing te zijn van de kleuren Blauw en Zwart, indien mogelijk zonder loskleur Wit. PV Stiphout Helmond : Alle duiven gezamenlijk lossen (vitesse, midfond, jonge duiven). Mocht dit niet mogelijk zijn dan wil PV Stiphout gelost worden met Zwart en NIET meer met Rood. PV De Vriendschap Cuijk : alle oude duivenvluchten gezamenlijk lossen en de jonge duiven op Belgsiche vluchten in maximaal twee groepen : 1. Rood, wit, zwart ; 2. De rest. Vluchten vanuit Frankrijk : gezamenlijk. PV De Drie Beerzen Middelbeers : vanaf Frankrijk een gezamenlijke lossing en niet in groepen. Worden het toch groepslossingen dan wil PV De Drie Beerzen (loskleur : Geel) zowel met de oude als jonge duiven niet gelost worden met de duiven van Kring Oss (loskleur Groen en de Bossche CC (loskleur Bruin). Mocht aan beide verzoeken geen gehoor worden gegeven dan wil PV De Drie Beerzen lossen met de Kempen verenigingen (loskleur Blauw). PV Welkom Uden : Alle vluchten (oude en jonge duiven) :gezamenlijk lossen. Wel kan de vereniging zich voorstellen dat de eerste twee jonge duivenvluchten wel in groepen gelost worden. PV Strijd in Vrede Den Dungen : alle oude duivenvluchten gezamenlijk lossen. Jonge duiven : eerste twee vluchten in groepen, daarna gezamenlijk. PV Maasdonk : de drie doordeweekse oefenvluchten (15-4, 22-4 en 29-4) : gezamenlijk lossen. Alle vluchten gezamenlijk lossen. 1

2 Agendapunt 3 : vaststellen vliegprogramma 2015 (vervolg) Advies bestuur : het lossen van de duiven staat niet geagendeerd voor de Najaarsvergadering. Alle voorstellen omtrent lossingen worden door het bestuur besproken in het kader van het agendapunt Lossingen van de Voorjaarsvergadering. Vliegprogramma (algemeen) PV De Vredesduif Sint Oedenrode : de vitesse vluchten (oude duiven) achter elkaar afwerken. Voor de echte vitesse spelers is het huidige programma niet te behappen. Verder wordt voorgesteld dat er te veel vluchten op het programma staan. Voor de meeste liefhebbers is 1 vlucht per weekeinde meer dan genoeg (uitgezonderd de dag en marathonvluchten). Advies bestuur : het aangeboden programma is gebaseerd op de nationale vliegschema van de NPO. CC s en basisverenigingen kunnen er zelf voor kiezen om de vluchten die naast de vluchten van het nationale schema geprogrammeerd zijn niet als prijsvlucht of zelfs in het geheel niet te organiseren. PV Welkom Uden : stellen voor een vaste vlieglijn aan te houden. De huidige vlieglijn is niet altijd dezelfde, varieert van Oost naar West of omgekeerd. PV Welkom Uden stelt voor om een middenlijn te kiezen. PV De Luchtbode Mill stelt voor een programma samen te stellen dat gebaseerd is op de middenlijn voor zowel de jonge als de oude duiven. PV De Drie Beerzen Middelbeers : willen graag anders lossen dan de losplaatsen Hannut en Asse-Zellik. Deze plaatsen liggen niet op de vlieglijn en de vereniging stelt daarom (bijvoorbeeld) Heverlee of Haasrode voor, omdat deze meer op de vlieglijn liggen. Advies bestuur : door de KBDB worden helaas steeds minder losplaatsen aangeboden. In Heverlee en Haasrode mogen al enige jaren geen duiven meer worden gelost. Bestuur NPO is continue bezig om uitbreiding van het aantal lossingsplaatsen in Belgё te bewerkstelligen, met tot nu toe geen resultaat. Wijzigingsvoorstellen van vluchten PV Strijd in Vrede Den Dungen : graag een extra opleervlucht inlassen voor jonge duiven op 17-6 en Tevens het verzoek om de opleervluchten bij de vereniging op te halen. Advies bestuur : gezien het reguliere programma niet uitvoerbaar. Wellicht zijn er mogelijkheden in samenwerking met andere basisverenigingen om in deze periode opleervluchten te organiseren. PV De Drie Beerzen Midderlbeers en PV Strijd in Vrede Den Dungen : de dagfond vlucht Limoges in te korven op donderdag 16-7 (is tegelijk) met het ophalen van de duiven voor Gien). Advies bestuur : het bestuur is er zich van bewust dat het tegelijk inkorven voor zowel een dagfond vlucht als een midfond vlucht een groot risico inhoudt. Als er fouten worden gemaakt bij een inkorfcentrum of bij het overladen van de duiven in de loods heeft dat verstrekkende gevolgen. Het bestuur heeft niettemin besloten om bij wijze van proef in 2015 beide vluchten tegelijk op te gaan halen. De inkorfdatum wordt dus voor beide vluchten donderdag Besloten is om beide vluchten uitsluitend op te halen bij de nationale inkorfcentra. Over de uitwerking van dit besluit zal de vervoerscommissie zich gaan beraden en t.z.t. instructies aan de nationale inkorfcentra verstrekken. Om een gewijzigde inkorfdatum voor de dagfond vlucht Limoges te bereiken werd door PV De Telegraaf Bergeijk gevraagd enkele wijzigingen in het programma door te voeren. Gezien het hiervoor vermelde besluit om zowel Gien als Limoges op donderdag 16-7 op te halen, vervallen de voorstellen van PV De Telegraaf Bergeijk die hierop betrekking hebben. PV De Drie Beerzen Middelbeers : de vlucht op 29-8 Gien of Sens : Middelbeers kiest voor Gien. PV Strijd in Vrede Den Dungen : verzoek om met de jonge duiven tweemaal Gien te vliegen (29-8 en 12-9 ; op 19-9 Sens te vliegen in plaats van Sezanne 2

3 Advies bestuur : ter vergadering zal gestemd worden over de volgende vluchtdata : 29-8 : Sens of Gien 19-9 : Sezanne of Gien. Op 12-9 Gien handhaven. PV De Telegraaf Bergeijk : het programma jonge duiven heeft een aanloop programma met veel te korte vluchten. Zij stellen voor 12-7 te wijzigen in Isnes en 19-7 in Chimay. Advies bestuur : handhaving programma, rekening houdend met de liefhebbers die vanaf verdere afstanden spelen. CC Peel en Maas verenigingen stellen voor om de vlucht Sezanne 22-8 te wijzigen in Sens. Verder zijn de verenigingen er voorstander van om op 29-8 Gien te vliegen. Advies bestuur : 22-8 Sezanne handhaven. Betreffende 29-8 : zie advies bij voorstellen Middelbeers en Den Dungen. PV Maasdonk : de wedvlucht vitesse oude duiven Hannut / Asse Zellik op 4 4 niet als opleervlucht maar als prijsvlucht vervliegen. Advies bestuur : in het concept programma staat oefenvlucht aangegeven, maar het staat de Kring Oss vrij om op deze vlucht een concours te organiseren. PV Maasdonk : de eerste dagfond vlucht (Montlucon 23-5) organiseren vanaf een kortere afstand, bijvoorbeeld Bourges. Dit in verband met de verliezen van duiven vroeg in het seizoen. Alle afdelingen beginnen het dagfond programma vanaf een kortere afstand. Advies bestuur : de zwaarte van een vlucht wordt niet alleen bepaald door de afstand. Voorkeur gaat uit naar vluchten rondom 600 km. Montlucon. PV Maasdonk : meer variatie brengen in het midfond programma oude duiven. De tweede midfond vlucht te vervliegen vanuit Sens (14 dagen voor de marathonvlucht St. Vincent). Advies bestuur : goede en goed bereikbare lossingsplaatsen zijn belangrijker dan lossen vanuit een andere naam (plaats). Bovendien zijn dan wel wordt ook het aantal lossingsplaatsen in Frankrijk steeds beperkter. Ook hierover houdt bestuur NPO de vinger aan de pols. PV De Blauwe Duif Oss : afschaffen van de vluchten op zondag. Deze vluchten vallen bijna altijd samen met een marathon dagfond of midfond vlucht. Probleem is dan het inkorven en ophalen van de duiven. Dit loopt dan vaak samen. Advies bestuur : zie toelichting bij presentatie concept vliegprogramma. De meeste vluchten op zondag betreft jonge duiven vluchten. Voordeel is dat er dan minder duiven gelost worden. Als wij deze vluchten ook naar de zaterdag verplaatsen heeft dat tot gevolg dat we onze vervoerscapaciteit niet zo goed kunnen benutten zoals nu het geval is en zullen wij voor deze vluchten extern capaciteit in moeten huren. Voorts betekent dit extra personeelskosten omdat onze hoofdconvoyeur / coӧrdinator steeds onderweg is, zodat wij in plaats van hem een andere chauffeur / hoofdconvoyeur moeten aanstellen. Bij het ophalen en doorgaan door een transportbedrijf vindt een kleine besparing plaats omdat we niet zelf rijden en besparen op diesel, personeelskosten en eurovignetten. Aan de hand van de werkelijke kosten van de vluchten 2014 en de werkelijk vervoerde duiven in 2014 hebben we een opstelling gemaakt van de extra kosten die dit met zich meebrengt : (alle bedragen in euro) Extra inschakelen expediteurs voor ophalen en doorgaan : Extra inhuur trekkers door afwezigheid eigen materiaal Besparing kosten diesel door inschakeling expediteurs Besparing -/- extra personeelskosten Besparing eurovignetten Taxatie totale extra kosten ofwel 8 tot 9 eurocent per duif. 3

4 Hiermede is o.i. ook het verzoek van PV De Snelvliegers Boekel voor een nadere specificatie beantwoord. CC Eindhoven verenigingen ; PV Strijd in Vrede Den Dungen : is het mogelijk om een marathonvlucht s - ochtends te lossen (Den Dungen : de laatste vlucht ; CC Eindhoven : bijvoorbeeld de middelste). Advies bestuur : hoewel er geen overleg heeft plaatsgevonden met de Zuidelijke Afdelingen : in het nationale vliegschema NPO zijn zes marathonvluchten met een middaglossing voorzien en deze zijn ook in het concept voor 2015 verwerkt. PV De Snelvliegers Boekel is van mening dat er m.b.t. de jonge duivenvluchten meer geёxperimenteerd moet worden om dramatische verliezen te beperken. Zij stellen daarom voor om onderstaande punten als africhtingsvluchten in het programma 2015 te verwerken : Vanaf begin juni beginnen met korte africhtingsvluchten van 40, 50, 60, 70 km. Dit om de jonge duiven meer ervaring op te laten doen en te laten wennen aan de mand voordat in afdelingsverband in grotere groepen wordt gelost. Deze africhtingsvluchten op een woensdag te vervliegen, zodat er bijna geen andere duiven op de vlieglijn aanwezig zijn. Ook kunnen op deze vluchten oude duiven ingezet worden, als doordeweekse trainingsvlucht en als begeleiders van de jonge duiven. Bovenstaande ook laten gelden voor de jonge duiven die pas op de tweede toer ingezet worden. Alleen dan midden juli beginnen met de africhtingsvluchten. PV De Luchtbode Mill stelt voor om een beter en gedegen opleidingsprogramma samen te stellen, bijvoorbeeld 1 x een africhting op 60 km. en 2 x 80 km. om vervolgens het vliegprogramma te starten.. Advies bestuur : in afdelingsverband niet uitvoerbaar gezien het reguliere programma. In verenigingsverband, zo mogelijk met andere basisverenigingen organiseren. PV Maasdonk : in Belgiё kan er elke week een nationale vlucht worden georganiseerd. Waarom niet in Nederland? Door het samenwerken van de afdelingen kan er bezuinigd worden op het vervoer en de kosten voor het inkorven. Advies bestuur : het reguliere programma biedt voor het overgrote deel van de liefhebbers voldoende mogelijkheden. Bestuur ziet geen meerwaarde voor onze sport om iedere week een nationale vlucht te organiseren. Zie ook voorstel PV De Vredesduif Sint Oedenrode : op allerlei vluchten rondom de vluchten die in het nationale vliegschema staan zit de gemiddelde liefhebber niet te wachten. ZK vluchten CC Deurne e.o. verenigingen stellen voor om de afstanden van de dagfond vluchten groter te maken (dit in tegenstelling tot het voorstel van PV Maasdonk om de eerste dagfond vlucht vanaf een kortere afstand te vliegen). Zij stellen voor om vluchten tussen 675 tot 750 km. (afstand Eindhoven) vast te stellen. Hierdoor wordt een betere spreiding te realiseren. Bijna alle afdelingen in Nederland vliegen de dagfond vluchten in twee rayons. Zij verkiezen de rayons boven de grotere afstanden. Voor de oude duiven ZK vluchten dagfond stellen de CC Deurne verenigingen en PV Woensel 2000 Eindhoven voor (indien de afstanden niet worden aangepast) om deze vluchten in twee rayons te vervliegen. Voor de jonge duiven ZK vluchten stellen de CC Deurne verenigingen en PV Woensel 2000 Eindhoven voor om deze vluchten in vier rayons te vervliegen. De afstanden van deze vluchten zijn feitelijk midfond vluchten en met de oude duiven worden vluchten vanaf deze afstanden in vier rayons vervlogen. Advies bestuur : handhaving afstanden zoals deze voor 2015 zijn geprogrammeerd. Deze zijn overeenkomstig het programma Door het bestuur worden de analyses van de heer A. Coolen zeer gewaardeerd. Uit deze analyses blijkt dat er een grote terugval in deelname en daarom wellicht ook in spelplezier bij een grote groep liefhebbers. 4

5 Het bestuur vraagt daarom de Commissie Afdelingsconcoursen om de namens de CC s Peel en Maas, Deurne e.o., Helmond en PV De Grenspost Budel ingediende voorstellen om de ZK concoursen in rayons te gaan vervliegen een advies uit brengen. Het bestuur zal in de voorjaarsvergadering een concreet voorstel uitbrengen over het al of niet in rayons vervliegen van de ZK concoursen. Vervoer PV De Luchtbode Mill en PV De Snelvliegers Boekel stellen voor om een nieuwe container te kopen, die voorzien is van de nieuwste technieken op het gebied van lossen, klimaatbeheersing en verluchting en deze als pilot in te zetten bij de jonge duiven vluchten. Advies bestuur : wij zijn het niet eens met de stelling dat onze wagens sterk verouderd zijn en in twijfel getrokken wordt of de wagens nog wel voldoen aan de juiste voorwaarden. Een aantal jaren geleden (2007) zijn alle wagens conform de NPO / WOWD voorschriften aangepast en voorzien van een geforceerde luchtinlaat. Onze wagens voldoen zeker aan de eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing en kan zeker niet instemmen met de hypothese dat onze wagens de oorzaak (kunnen) zijn van verliezen bij de jonge duiven vluchten. De discussie omtrent de wijze van lossen (centrale vergrendeling) wenst het bestuur niet te herhalen. PV Woensel 2000 Eindhoven stelt voor de omstandigheden voor de duiven tijdens het transport te verbeteren door vanaf 2015 minder duiven per mand te plaatsen en de financiёle consequenties hiervan in beeld te brengen. Vanaf 2015 twee drinkbakjes per mand aan te brengen. Advies bestuur : in de Algemene Vergadering zal toelichting worden gegeven over de financiёle consequenties dor minder duiven in de manden te plaatsen en door twee drinkbakjes aan iedere mand te hangen. B scenario PV De Luchtbode Mill stelt voor om voor elke vlucht een plan B te ontwikkelen. Dit zou kunnen zijn : indien de situatie gaande de week zo veranderd dat er verwacht wordt dat er in het weekend niet gevlogen kan worden, dat er dan voor dezelfde vlucht, het liefst op maandag en met uitzondering dinsdag (afhankelijk van de afstand en het vervolgprogramma, een africhtingsvlucht georganiseerd wordt. Hierdoor kun men vooraf lossingsvergunningen aanvragen en is dit geen argument meer. Indien we al op een losplaats staan en er kan echt niet gelost worden op deze vluchtdag en de betreffende losplaats : voor uur beslissen om naar alternatief te gaan waar wel gelost kan worden. Ook al ligt deze losplaats dichterbij. Advies bestuur : handhaving huidige procedure. Ondanks tekortkomingen is het te prefereren om in te spelen op de problemen wanneer deze zich voordoen. Theorie en praktijk liggen in deze te ver uit elkaar. Communicatie PV De Snelvliegers Boekel stelt voor de communicatie eerder, sneller en moderner in te richten. Het (te laat) plaatsen van uitgestelde lossingen, afgelastingen, etc. door middel van teletekst en de site wordt als storend en niet meer van deze tijd ervaren. Bijna alle secretarissen hebben een mailadres en een mobiele telefoon. Daarom stelt PV De Snelvliegers Boekel voor om naast het intensiever gebruik maken van de site het geplaatste bericht te linken aan het mailadres en de mobiele telefoon (SMS / WhatsApp bericht) van de verenigingssecretaris. Bovenstaande geldt niet alleen voor onze afdeling en daarom het verzoek om dit voorstel ook in te dienen voor de eerstkomende Algemene Vergadering NPO. Ook PV Ysselteyn en PV De Drie Beerzen stelen voor om tijdens het vliegseizoen meer gebruik te maken van de website van de afdeling voor het verstrekken van informatie. 5

6 Advies bestuur : het bestuur is voornemens om intensiever gebruik te gaan maken van de website over afgelastingen, uitgestelde lossingen, etc. Het bestuur wijst er op dat hieraan wellicht aanzienlijke kosten zijn verbonden. Het bestuur zal dit voorstel niet aan de Algemene Vergadering NPO voorleggen. ZLU vluchten PV Maasdonk stelt voor om de ZLU vluchten op het vliegprogramma van de afdeling te vermelden. Advies bestuur : in het definitieve programma van de afdeling zullen de ZLU vluchten worden opgenomen. S vluchten PV De Snelvliegers Boekel vraagt of de op het programma vermelde S vluchten officiёle vluchten die tellen voor het vitesse kampioenschap van de afdeling. Advies bestuur : S vluchten zijn vitesse vluchten die naast een midfond vlucht zijn geprogrammeerd. Deze vitesse vluchten tellen niet voor het afdelingskampioenschap vitesse. Voor de goede orde : de vluchten die in aanmerking komen voor de afdelingskampioenschappen zijn uitsluitend vluchten die ook tellen voor de nationale kampioenschappen. Agendapunt 7 : bespreking voorstellen ingediend door basisverenigingen. PV Maasdonk stelt voor eenheid te brengen in het gebruik van het rekenprogramma (Compuclub) binnen de afdelingen. Advies bestuur : binnen de NPO zijn de afdelingen autonoom voor wat betreft het benoemen van een rekenaar / rekenbureau. Binnen de afdeling zijn de CC s en zelfstandig spelende basisverenigingen autonoom in het benoemen van een rekenaar / rekenbureau. PV Maasdonk stelt het verbeteren van de vergaderstructuur van de afdeling voor. De vergaderstukken dienen tijdig aan de verenigingen te worden toegestuurd, zodat deze vergaderstukken met de leden van de vereniging en de CC kunnen worden voorgelegd en besproken. Verder duidelijk aangeven wanneer voorstellen voor de vergadering van de afdeling dienen te worden ingediend. PV De Snelvliegers Boekel wil in het algemeen voorstellen dat bestuur Afdeling minimaal zes weken voor de geplande Algemene Vergadering voorstellen vanuit het bestuur aan de basisverenigingen kenbaar maakt. Advies bestuur : met de huidige vergaderdata is het niet mogelijk de voorgestelde termijnen in acht te nemen. Het concept vliegprogramma 2015 werd dit jaar helaas inderdaad laat naar de verenigingen gestuurd. Indien de vergaderdatum voor de najaarsvergadering verplaatst zou worden naar medio december is het mogelijk de in het voorstel genoemde termijn in acht te nemen. Met vriendelijke groet, namens bestuur Afdeling Oost Brabant 6Alb. G. Habraken, secr. 6

Enquête Afdeling Oost Brabant

Enquête Afdeling Oost Brabant Enquête Afdeling Oost Brabant Inleiding Deze analyse betreft alleen de aanvullende enquête van onze afdeling en niet die van de NPO. De resultaten van de enquête van de NPO volgen op een later moment.

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst.

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst. Besluitenlijst jaarvergadering 2017 Reisprogramma 2017 Het reisprogramma 2016 hetwelk is aangeboden bij de jaarvergadering en hetgeen te vinden is op de website van de Afdeling Limburg is unaniem aangenomen.

Nadere informatie

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Vanaf 2012 heeft de Technische Commissie van de afdeling Friesland met u samen het ideale vliegprogramma voor onze afdeling

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 Doel van de enquête In de najaarsvergadering van 2010 is afgesproken dat het bestuur voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen onder alle leden een compacte enquête

Nadere informatie

Punt 7 Verenigingsvoorstellen

Punt 7 Verenigingsvoorstellen Punt 7 Verenigingsvoorstellen 7.1 Vliegprogramma 7.1.1 PV De Valeouwe Apeldoorn (0706) stelt een totaal aangepast vliegprogramma voor: zoveel mogelijk één vlucht per weekend, het seizoen met 2 weken te

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 13 november 2014, om 20:00

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Waarnemend secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 december 2016 Locatie: Zalencentrum van Bussel te Deurne Aanwezig: Bestuur: J. Wijnen J. Antonis R. Pijnenburg P. Potten J. v. Kemenade Alb. Habraken G. Schuurmans R. Hanegraaf

Nadere informatie

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Uiteraard zijn de NPO-reglementen leidend binnen de Afdeling 9 Oost-Nederland. Dit reglement is daarop een aanvulling en voorzien van extra regels die gelden

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Programma boekje CC Uden 2017.

Programma boekje CC Uden 2017. VLIEGPROGRAMMA 2017 CC UDEN Programma boekje CC Uden 2017. AFRICHTINGSVLUCHTEN 2017 CC UDEN Africhtingvluchten oude en jonge duiven Oost-Brabant. Met de africhtingvluchten worden de duiven opgehaald in

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Programma boekje CCUden 2016.

Programma boekje CCUden 2016. Lossing datum Lossing tijd Programma boekje CCUden 2016. Lossingplaats Afst. Uden Aantal per mand Prijs per duif Inkorfdag Datum Kamp. Rout e Hoger spel Zat 26-03 8.00 Tessenderlo 71 30 41 vrijdag 25-03

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN VOORJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 12 maart 2015, om 20:00

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2017 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL: De vereniging

Nadere informatie

Afdeling 9. Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland. Rijssen, 3 oktober 2016

Afdeling 9. Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland. Rijssen, 3 oktober 2016 Afdeling 9 Secretaris: Arjan van de Willige Karel Doormanstraat 26a 7461 ER RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Uitnodiging Algemene ledenvergadering Afdeling 9 Oost Nederland

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen -

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen - Algemene ledenvergadering 12 november 2016 - Verenigingsvoorstellen - 1 De Vredesduif, Noordwolde Onderstaand de voorstellen van 0268 PV Vredesduif Noordwolde. 1. De vijfde midfondvlucht Chimay wijzigen

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 10 december 2015 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 2 maart 2017 Locatie: Zalencentrum van Bussel te Deurne Aanwezig: Bestuur: J. Wijnen J. Antonis R. Pijnenburg P. Potten J. v. Kemenade Alb. Habraken G. Schuurmans R. Hanegraaf

Nadere informatie

! " # #$% " & " $ " " ( )*++"))+,,+-( ( +-"+!./.

!  # #$%  &  $   ( )*++))+,,+-( ( +-+!./. !!" #! " #$ %$ !"#! " # #$% " & '$ " $ " " ( )*++"))+,,+-( ( +-"+!./. $%!! &'()#'*+', -('.++/012)(3 ''3 3 4($#5* ',6 3 7(3 3 (3 '8(89)+', '#-%'3 ((94 :3 '':,6 8(3 '')'9+ 7((8,6 8)+'23 8993 (.''(&', P.V.

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Presentie. Grave, 15 november 2009

Presentie. Grave, 15 november 2009 Grave, 15 november 2009 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Harry Steeghs,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen en Jan Geraets. Vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen. 1. Opening.

Nadere informatie

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017

Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017 Notulen ALV Oost-Brabant d.d. 8 mei 2017 Locatie:Café Kerkzicht te Nuland Aanwezig: Bestuur Afdeling: G. Schuurmans (2 e vz) R. Hanegraaf (Secr) J. van Kemenade (Penn.) P. Potten R. Peijnenburg J. de Turck

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand adres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand  adres sturen** Nieuwsbrief maart 2016. Geachte leden, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een aantal van belang zijnde thema s met betrekking tot het komende vliegseizoen 2016. Lossing, wijzigingen

Nadere informatie

Nationaal Orleans Jonge Duiven 5433 P 2011

Nationaal Orleans Jonge Duiven 5433 P 2011 Nationale vluchten Oude en Jonge Duiven jaar Nationaal Chateauroux Oude Duiven 11.243 p 2015 1e 2 e 3 e 20 e 59 e 72 e 146 e 162 e 163 e 205 e 228 e Nationaal Orleans Jonge Duiven 15.684 p 2013 1 e 2 e

Nadere informatie

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel.: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Broekland 30-09-2014 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland ORGANISATIE EN DOEL VAN DE GESPREKKEN In elke kring een gesprek met (top)liefhebbers, functionarissen

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.

Nadere informatie

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland September 2009/gewijzigd november 2009 Door: Ad van Heijst Arie Dijkstra Onderzoek meerdaagse fond juli 2009 Arie Dijkstra,

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

Pagina 1 van 25

Pagina 1 van 25 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT.

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. 1. OPE I G. De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de

Nadere informatie

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 1503 Het Westen Delft A) Voorstel PV het Westen Delft voor leden raadpleging met betrekking tot de toekomst van de Afdeling 12

Nadere informatie

Pagina 1 van 17

Pagina 1 van 17 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 24 oktober 2012 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering.

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: Geachte aanwezigen en sportvrienden, Namens het bestuur van de GOU heet ik u van harte welkom op deze najaarsvergadering. We hebben

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 2014 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2014 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2014 van Afdeling Oost - Brabant aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2014 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek AJ Broekland Tel: Broekland,

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek AJ Broekland Tel: Broekland, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Geachte verenigingsbesturen, Broekland, 04-10-2016 Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook schema s In de voorbereiding op het seizoen krijgen de duiven vanaf dat de jonge bekwaam zijn, een mengsel bestaande uit 2/3 dieet en 1/3 vlieg en ook de eerste dagen van de week krijgen ze dit tijdens

Nadere informatie

Uitslagen en Informatieblad. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Uitslagen en Informatieblad.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2015 Uitslagen en Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2015 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

Pagina 1 van 28

Pagina 1 van 28 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 26 oktober 2011 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4

Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 11 10 6 8 9 12 5 7 1 2 3 4 Bijeenkomst te Hoogeveen NPO en besturen van de Afdelingen & Fondclubs van sector 3 & sector 4 Wat kunt u vanavond verwachten? Welkom De NU gaat de avond faciliteren Appel aanwezigen

Nadere informatie

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. de Luchtbode Sportvrienden, Zoals u van ons gewend bent ontvangt u hierbij het Infoblad van het Stedelijk Spel Krimpen aan den IJssel. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2007 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 62

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot.

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot. Haarlem, 14 december 1998. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 oktober 1998, te Akersloot. 1. Opening: Om 20.10 uur heet de voorzitter de heer Bakker allen welkom. Hij vertelt dat de agenda voor deze

Nadere informatie

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Broekland Geachte verenigingsbesturen, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel.: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Broekland 02-10-2013 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

Jeugd afdeling Oost Brabant

Jeugd afdeling Oost Brabant Jeugd afdeling Oost Brabant Uitslag Argenton s/creuse 07-06-2014 Los:06.45 Deelnemers:8 Duiven:34 Zuiden wind PLC Naam Ver Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Bas Janssen 2156 621,690 5/5 3 2-3243565

Nadere informatie

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015

Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 JAARBOEK 2015 Afdeling Oost-Brabant Informatiebeok 2015 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2015 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voorgedaan. Piet Schellekens heeft dit

Nadere informatie

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk.

Controleer dus s.v.p. nu eerst uw eigen gegevens verderop in dit boekje en mocht er iets niet kloppen meldt dit dan gelijk. Beste fondclub vrienden, Onze wedstrijden staan op het punt om weer te beginnen as 13 juni korven we de eerste ZLU vlucht Pau in en op 14 juni korven we in voor Sint Vincent. Het weer van de afgelopen

Nadere informatie

Pagina 1 van 24

Pagina 1 van 24 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 23 oktober 2013 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 secretaris Brabant Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Financiële Begeleidings en Controle Commissie:

Jaarverslag 2016 secretaris Brabant Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Financiële Begeleidings en Controle Commissie: Jaarverslag 2016 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voor gedaan. Robin Lambrechts en Arion

Nadere informatie

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter?

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter is gratis en staat open voor alle basisleden NPO. ( zie verder artikel 5) 2. Zonder

Nadere informatie

-blad 1- Aanwezig: 23 verenigingen. Zonder kennisgeving afwezig de verenigingen Snel, Arnhem-Oost en Vredesduif Alverna.

-blad 1- Aanwezig: 23 verenigingen. Zonder kennisgeving afwezig de verenigingen Snel, Arnhem-Oost en Vredesduif Alverna. Gelders Overijsselse Unie Regio Zuid 4 -blad 1- Verslag van de voorjaarsvergadering op 10 maart 2016 te Elst Gld. Opening Voorzitter Meuwsen opent de vergadering en heet een ieder welkom. De agenda vermeldt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INHOUDSOPGAVE ZUID 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Besturen en commissies 2 1.2 Verenigingen, secretariaten en tel.nrs. 4 1.3 Kring indeling. 5 1.4 Lijst met lossingstations.

Nadere informatie

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Informatieblad.  Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2017 Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2017 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Kampioenenboek. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2012 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2012 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL EMAIL:INFO@KPVHOME.NL

Nadere informatie

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK

SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK SAMENSPEL ZUID HOLLAND OOST UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING DONDERDAG 6 MAART 2014 IN HET LOKAAL VAN DE GEVLEUGELDE BODE TE STREEFKERK AANVANG 20.00 UUR E-mail Simon50@caiway.nl Geachte Bestuur

Nadere informatie

Concours Commissie Uden Vliegprogramma 2013

Concours Commissie Uden Vliegprogramma 2013 Lossing datum Lossing tijd Lossingplaats Afst. Uden Concours Commissie Uden Aantal per mand Prijs per duif Inkorfdag Datum Kamp. Ro ute Hoger spel Zat 30-03 8.00 Hannut 122 32 37 vrijdag 29-03 Africhting

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot

Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot Notulen: Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2004 Akersloot 1. Opening: Om 20.13 heet voorzitter de aanwezigen welkom met de vaststelling dat die 13 minuten vertraging vanavond moeten worden ingehaald

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 november 2015

Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 november 2015 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2013 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2013 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

Programmaboekje 2017

Programmaboekje 2017 Programmaboekje 2017 WWW.REISDUIFBORNE.NL Reisduif Borne Bestuur P.V. De Reisduif Borne Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vacature Peter Steenwelle Ter Kuilestraat 11 7621 XN Borne Tel. 074-2669221

Nadere informatie

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling 1/64 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend -als middaglossingen NT NT ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

Nadere informatie

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie.

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie. 09092009 29ste Noord Hollandse Kampioenendag Op zondag 8 november 2009 wordt alweer de 29ste Noord Hollandse Kampioenendag gehouden. De Noord Hollandse Kampioenendag zal als vanouds plaatsvinden in Golden

Nadere informatie

Uitslagen en Informatieblad. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Uitslagen en Informatieblad.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2014 Uitslagen en Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d

Notulen NAJAARSVERGADERING GOU d.d 1. Opening De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: Allemaal van harte welkom op deze najaarsvergadering. Het vliegseizoen 2014 zit er weer op. Een seizoen waar we met gemengde gevoelens

Nadere informatie

NPO NT NT. Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen. Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO) NPO commissie NT regeling 12 december 2016

NPO NT NT. Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen. Neutralisatie Factor Ochtendlossing (NFO) NPO commissie NT regeling 12 december 2016 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend- als middaglossingen NT NT Adaptieve Neutralisatie Ochtendlossingen Neutralisatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 9 VOORSTELLEN AFDELINGEN Algemene Vergadering 16.03.13 Aan Bestuur NPO. Gytsjerk, 12 februari 2013. Geacht bestuur, Voor de eerstvolgende vergadering dienen we onderstaande voorstellen

Nadere informatie

Voor het seizoen 2015 gelden de volgende aanvullende regels en richtlijnen:

Voor het seizoen 2015 gelden de volgende aanvullende regels en richtlijnen: Let op! Belangrijke informatie seizoen 2015 Aan de leden van afdeling 6 Noord-Holland, Voor het seizoen 2015 gelden de volgende aanvullende regels en richtlijnen: Inzenden UDP-bestanden Omdat de Compuclub

Nadere informatie

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje K Afdeling 12 De Kuststrook Informatie boekje 2015 INHOUDSOPGAVE 2015 Samenstelling Afdelingbestuur 4 Concours en ledenadministratie 5 Nationale Controleurs 5 I T commissie 5 Dagelijks bestuur PVO Stichting

Nadere informatie

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E:

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E: Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 2 maart 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur

Algemene ledenvergadering 6 februari Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling. met pre-advies bestuur Algemene ledenvergadering 6 februari 2016 - Verenigingsvoorstellen Samenspelindeling met pre-advies bestuur 1 1 Pv. De Blauwe Doffer, Damwoude (0210) Wij zouden graag bij samenspel B ingedeeld willen worden.

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

VRAGEN GPS2021 AFDELING OOST-BRABANT

VRAGEN GPS2021 AFDELING OOST-BRABANT VRAGEN GPS2021 AFDELING OOST-BRABANT 1) Waarom vind het NPO bestuur dat de veranderingen zo snel doorgevoerd moeten worden? 2) Vanaf 2021 komen er nieuwe leden bij? Wat is de gemiddelde leeftijd van die

Nadere informatie

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d

Notulen VOORJAARSVERGADERING GOU d.d 1. Opening Pennekamp (wnd. voorzitter): Dames en Heren, allemaal hartelijk welkom op onze voorjaarsvergadering. Zoals u ziet is onze voorzitter de heer Pasman niet aanwezig. Door andere verplichtingen

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen 11 november 2017.

Verenigingsvoorstellen 11 november 2017. Verenigingsvoorstellen 11 november 2017. PV De Koerier (0203) Geachte heer Konter, Namens bestuur en leden van P.V. "De Koerier" te Buitenpost (ver. 0203) wil ik de volgende 3 verenigingsvoorstellen indienen:

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO. Hans Broeders Haghorst 1e totaal generaal 2015

Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO. Hans Broeders Haghorst 1e totaal generaal 2015 Informatieboekje Concours Combinatie MIDEBO 1950-2016 Verenigingen aangesloten bij de c. c. MIDEBO De Drie Beerzen De Zilvermeeuw De Luchtpost Strijd In Vrede De Vredesduif Middelbeers Berlicum Boxtel

Nadere informatie

De postduif. Waar komt de postduif vandaan. Geschiedenis

De postduif. Waar komt de postduif vandaan. Geschiedenis De postduif Iedereen verbaast er zich over hoe het een postduif lukt om de weg naar huis terug te vinden. Breng een postduif bijvoorbeeld 400 km weg met de auto, laat hem los en hij vliegt binnen een paar

Nadere informatie