Jaarverslag 2016 secretaris Brabant Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Financiële Begeleidings en Controle Commissie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2016 secretaris Brabant Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Financiële Begeleidings en Controle Commissie:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voor gedaan. Robin Lambrechts en Arion Besters hebben dit jaar afscheid genomen van het bestuur i.v.m. drukke werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit 9 leden waarvan eenieder één of meerdere taken heeft in diverse commissies. Het bestuur Brabant 2000 kwam in keer bijeen in vergadering. Secretariaat: Ook binnen het secretariaat is dit jaar weer het nodige werk verzet, uiteraard heb ik daarbij ook de nodige ondersteuning gehad van mijn medebestuursleden. Waarvoor hartelijk dank. In het jaar 2016 zijn er bij het secretariaat 185 poststukken verwerkt. Ledenadministratie: Ook dit jaar hebben we helaas weer een terugloop gehad van 125 leden t.o.v. 31 december Op 31 december 2016 hebben we 1552 leden. In het jaar 2016 passeerden er 432 mutaties de ledenadministratie. Financiële Begeleidings en Controle Commissie: Het bestuur wordt in haar beleid gesteund en gecontroleerd door de Financiële Begeleidings en Controle Commissie. Wij danken deze commissie voor het werk, dat zij het afgelopen jaar weer hebben verricht. Aantal verenigingen in onze Afdeling: Dit najaar heeft vereniging 1936 C.C. Nieuw Ginneken te Ulvenhout te kennen gegeven te stoppen als basisvereniging. De meeste leden van deze vereniging hebben zich aangemeld bij een naburige vereniging. Brabant 2000 beschikt per 31 december 2016 over 53 verenigingen. Ereleden Brabant 2000: Brabant 2000 heeft momenteel 18 leden die de gouden speld van verdienste dragen, te weten de volgende leden: J. Roosendaal Halsteren, Fr. Peeters Tilburg, D. Segers Hilvarenbeek, M.J. de Rooij Oosterhout, H. Vera - Loon op Zand, A. Swagemakers Ossendrecht, R.v.d.Linden Dongen, M. Haast Rijsbergen, L. Donkers Roosendaal, G. Kouters Noordhoek, A. Marijnissen Rijsbergen, C. Godschalk Roosendaal, A. de Waal - Bergen op Zoom, J. Lamers Kaatsheuvel, W. Jongh Rijen, D. Dekkers Steenbergen, Chr. van der Linden Dongen, - Hoeven

2 Dopingcontroles: Afgelopen seizoen hebben er binnen onze afdeling vier controles plaats gevonden. De uitslagen hiervan waren negatief. Dopingcontroles worden onaangekondigd verricht door de NDAD (Nederlandse Doping Autoriteit Duivensport). De NDAD werkt onafhankelijk van bureau/bestuur NPO. Controle kan op elk moment van het jaar gebeuren. Een controle kan zowel plaatsvinden aan huis, in het vervoerscentrum of op de losplaats. Bij controle aan huis moet ten allen tijden toegang en medewerking worden verleend, anders kan de aanklager NPO en/of het Tucht en geschillencollege passende maatregelen nemen. Klokkencommissie: De klokkencommissie heeft afgelopen jaar nog enkelen mechanische/computer klokken gekeurd voor de liefhebbers die het reguliere programma spelen maar de meeste klokken zijn voor de Z.L.U. spelers want die moeten er bij alle vluchten nog één gebruiken. Alle verenigingen hebben weer een twee tal keren de enveloppen met vlucht gegevens aan geboden ter controle, wat zeer goed is verlopen. De bijzonderheden zijn met de desbetreffende verenigingen besproken en opgelost. De commissie rekent in 2017 ook weer op een goede samenwerking met de verenigingen. Vliegprogrammacommissie: Deze vliegprogrammacommissie bestaat uit basisleden afkomstig uit alle rayons van onze afdeling en enkele Bestuursleden die ook deel uitmaken van de vervoerscommissie en komt doorgaans één keer per jaar bij elkaar. Indien gedurende het seizoen door algehele afgelastingen in het vliegprogramma aanpassingen nodig zijn dan kan een beroep worden gedaan op de vliegprogrammacommissie. Alle disciplines zijn in de vliegprogrammacommissie vertegenwoordigd: Vitesse Midfond Dagfond - Marathon en Jonge duiven. In het Infoboek en op website van Brabant 2000 zijn de namen terug te vinden van de commissieleden. Doordat het nieuwe NPO Bestuur bijzonder laat met een concept vliegprogramma 2017 op de proppen kwam en omdat voor dit eerste concept in het land onvoldoende draagvlak was kon de vergadering met de vliegprogrammacommissie pas op 21 september 2016 gehouden worden. Voor de data van de Nationale vluchten werd uitgegaan van de uitkomsten van een overleg met de 11 Afdelingen in Nederland. Voor de start van de jonge duiven was er in de vliegprogrammacommissie veel bijval voor het NPO voorstel en dit werd overgenomen. De leden van de vliegprogrammacommissie bereikte overeenstemming over het in de ALV gepresenteerde concept vliegprogramma De normale weg is dat het Bestuur Brabant 2000 het voorstel van de vliegprogramma overneemt en verdedigd. De vliegprogrammacommissie is immers een afvaardiging van leden van alle disciplines en alle 4 de Rayons. De invulling van het concept vliegprogramma 2017 voor de oude duiven was, mede door de vastgestelde datums voor de Nationale Vluchten snel voor elkaar. Daarentegen werd er lang gediscussieerd over de startdatum van de wedvluchten voor de jonge duiven en natour. De reden van de breedvoerige discussie was het grote verliezen van jonge duiven de afgelopen jaren. Uit de discussie vloeide voort dat de verliezen van de jonge

3 duiven misschien beperkt zou kunnen gaan worden als er meer mogelijkheden geboden zouden worden om de jonge duiven af te richten alvorens te starten met de wedvluchten. Verder werd inzake de verliezen van jonge duiven teruggekeken naar de natour vluchten waarop de verliezen van jonge aanzienlijk minder lijken te zijn. Om bovengenoemde reden werd gekozen voor een start van de wedvluchten jonge duiven op 29 juli met daarvoor zowel in de weekenden als op de woensdagen korte africhtvluchten. Het concept africht- en vliegprogramma 2017 werd vervolgens door de vliegprogramma commissie aangeboden aan het Bestuur Brabant 2000 vergezeld van een uitgebreid verslag van de vergadering. Het Bestuur Brabant 2000 stuurde het concept en het verslag ongewijzigd door naar hun leden (de verenigingen). Op de ALV Brabant 2000 werd het concept vliegprogramma 2017, na de behandeling van enkele binnengekomen wijzigingsvoorstellen van verenigingen, unaniem aangenomen. Tot grote verbazing van iedereen volgde al vrij kort na de ALV Brabant 2000 van 26 oktober veel kritiek op het aangenomen vliegprogramma 2017 en dan vooral de startdatum van de wedvluchten voor de jonge duiven. Hebben de verenigingen voorafgaand aan de ALV hun leden niet geraadpleegd of betreft het reacties van een minderheid van de leden. Op 25 januari 2017 zal er een buitengewone ALV plaatsvinden omtrent het aangenomen jonge duivenvliegprogramma Lossingscommissie: Dit seizoen is het zowel voor de duiven als voor de lossingsverantwoordelijken een heel moeilijk seizoen geweest. Het weer was het hele jaar onvoorspelbaar en wisselvallig. Dit jaar weer losplaatsen in België verloren zoals Feluy en Nijvel. Het aantal geschikte losplaatsen in België is bedroevend. Ook St Quentin is afgevallen. Wij hopen dat we onze buren kunnen overhalen om toch voor losplaatsen te zorgen anders gaat opleren van duiven toch heel moeilijk worden. Dit jaar hebben we 6 vluchten moeten overstaan en zijn 8 africhtvluchten afgelast wegens het weer waarvan 3 zondag vluchten. Vele malen laat gelost en moeten wachten op de andere afdelingen om vermenging te voorkomen. Nu is er een computerprogramma in de maak die deze problematiek beter in beeld zal gaan brengen en zoals het er nu uitziet zal dit getest worden eind januari, zodat we dit in het volgend seizoen kunnen gaan gebruiken met alle afdelingen. Een eerste keer in St.Just Cimetiere en Pontoise gelost en deze losplaatsen zijn slecht en te klein voor onze afdeling. Voor begeleiders zijn er geen voorzieningen en is het behelpen. Bij opleren vanuit Asse Zellik zijn we op 13 juli terug moeten komen naar Zandvliet en daar waren de weersomstandigheden pas tegen uur zodanig dat er gelost kon worden. Op 6 augustus kwamen we in Pont St Maxence uit in plaats van Creil omdat de losplaats Creil niet toegankelijk was. Pontoise jonge duiven is gelost met goed weer en toch was het vluchtverloop matig. Vermoedelijk was er rond Brussel een oud inactief front dat roet in het eten gooide. Hierdoor zijn de duiven gesplitst en aan beide zijde van het front gaan vliegen. Ook de laatste vlucht van Creil op 17 september verliep niet zoals gewenst. De vlucht Orleans op dezelfde dag verliep goed. Bij de jonge duiven vluchten waren over het algemeen de verliezen niet minder dan in voorgaande jaren. Waaraan dit ligt weten we niet en het verlagen van de aantallen duiven in de manden lijkt ook geen invloed te hebben

4 De samenstelling van de nationale lossingscommissie is dit jaar gewijzigd. Uit elke sector is er één lossingsverantwoordelijke en namens sector 1 was dit Jan Lamers. Het IWB is uitgebreid naar 3 personen. Op verzoek van het NPO Bestuur heeft Kees Godschalk hier zitting in genomen. De werkwijze van het IWB is niet gemakkelijk. Het IWB heeft een adviserende rol. De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de lossingen. Of de dagelijkse weersinformatie gedurende het vliegseizoen op teletekst een vervolg krijgt is nog onderwerp van gesprek. De lossingscommissie werkt nauw samen met de hoofdconvoyeurs van de vluchten. Hun waarnemingen en ervaringen op de losplaats spelen een voorname rol bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet te lossen. Een goed vertrek van de losplaats is een vereiste voor een goede vlucht. Ook dit jaar hebben we via onze site verslag gedaan van de stappen die we namen alvorens een lossingsbesluit te nemen zodat de leden beter geïnformeerd werden. De lossingcommissie heeft met veel plezier en verantwoordelijkheidsgevoel gewerkt en wenst dat in 2017 voort te zetten. Vervoerscommissie: Jaarverslag Vervoer 2016 De voorbereidingen zijn in 2016 goed verlopen en het wagenpark was in orde. Ook dit jaar hebben we voor de ZLU vluchten de duiven in Nederland opgehaald. In de vakantie periode was het wel druk maar alles is toch prima verlopen. Tijdens het seizoen zijn de planningen voor alle vluchten op vervoersgebied goed verlopen. De weersomstandigheden hebben altijd een invloed op het vervoer wat met name de deelname aangaat. In 2016 werden totaal 121 ritten gereden naar de diverse losplaatsen ( en ). We hebben 298 ophaalroutes gereden in In 2014 waren dat er 318 en 2015 waren er dat 304. Dit jaar waren er 28 ophaalroutes voor de ZLU. Ophalen duiven: Dit jaar hebben we de routes iets aangepast en hebben hierdoor de ophaaltijden beter in de hand kunnen houden vergeleken met We zijn die verenigingen dankbaar voor hun medewerking aan deze resultaten. Ook een woord van dank voor onze chauffeurs en convoyeurs vanwege de extra inspanningen die zij hebben moeten verrichten. Deze winter bekijken we of we de routes nog effectiever kunnen indelen, zeker nu er weer een vereniging is gestopt. Onze wens is om dat voor het jaar 2017 weer te verbeteren. Ook dit jaar hebben er enkele dubbele vluchten op het programma gestaan. Deze ophaalroutes zijn goed verlopen. Door evaluatie proberen wij de ophaaltijden in de te hand houden en vragen hiervoor begrip. Doorgeven aantallen manden en duiven: Het doorgeven van de juiste aantallen manden en duiven is een grote hulp voor de planning van het aantal wagens en personeel. Ook bij africht- en midweekvluchten is dit van belang. De aantallen manden en duiven willen we graag uiterlijk om uur doorgebeld hebben. Het digitaal veiligstellen van de inkorfgegevens is zeer goed verlopen en verminderde de berg post en soms wachttijden voor het vervoer. De uitslagen worden, ter voorkoming van hoge portokosten, meegegeven met de wagens en dit verloopt naar tevredenheid

5 Samenwerking: We hebben dit jaar met afdelingen Zeeland, Oost Brabant en Zuid Holland samengewerkt. De samenwerking met collega afdelingen zal zeker een vervolg krijgen in Deze samenwerking tussen de afdelingen heeft besparingen opgeleverd en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Cijfers over 2012 t/m Totaal 2012 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in Totaal 2013 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in Totaal 2014 aantal vervoerde duiven dit zijn er meer dan in 2013 Totaal 2015 aantal vervoerde duiven dit zijn er minder dan in 2014 Totaal 2016 aantal vervoerde duiven dit zijn er 4008 meer dan in 2015 De totale vervoerscapaciteit is op dit moment 8 bakwagens en 2 trucks met 8 aanhangers en 3 opleggers. Vervoersteam: Het vervoersteam bestaat uit een hechte groep van een 30-tal mensen. Deze groep verzorgt het ophalen van de duiven, het vervoer naar de losplaats en het overladen van de manden voor en na elke vlucht. M.i.v. dit seizoen heeft onze nieuwe man in de vervoerscommissie Rinus Norbart meegedraaid. De samenwerking is zeer goed geweest en is een prima aanwinst voor de commissie gebleken. De samenwerking tussen de verenigingsfunctionarissen en de mensen van het vervoer is prima verlopen en als er al eens iets niet verloopt zoals gewenst dan is overleg met de vervoerscommissie natuurlijk altijd mogelijk. Afdelingsconcoursencommissie: De concourscommissie Brabant 2000 probeert jaarlijks de concoursen in goede banen te leiden. Ook in het seizoen 2016 werden de afdelingsconcoursen en de afdelingskampioenschappen uitgerekend door de Compuclub, dit tot volle tevredenheid. Hiervoor wil het afdelingsbestuur haar dank uitbrengen aan Gerard van Leeuwen van de Compuclub. Voor het inzenden van de D bestanden verdienen de verenigingen dit jaar een complimentje, in het gehele seizoen is er maar een enkele keer contact opgenomen met een vereniging dat er een D bestand ontbrak. In het begin van het seizoen waren er enkele vereniging die de trainingsduiven niet correct verwerkt hadden in het rekenprogramma, maar dat is allemaal goed gekomen en voor seizoen 2017 zijn invlieg en trainingsduiven niet meer toegestaan. Bij de W bestanden zijn het nog steeds dezelfde verenigingen van rayon 1 waar we op moeten wachten. Het gaat al wel wat beter dan vorig jaar. Indien er omstandigheden zijn dat de klokken niet snel gelicht kunnen worden dan het verzoek om contact op te nemen met de concoursleidster zodat bekend is dat er op een W bestandje gewacht moet worden. Jaarlijks worden er in het vervoerscentrum daar waar nodig controles uitgevoerd De commissie wil hierbij een ieder bedanken voor de goede samenwerking, welke wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen

6 Commissie Jeugd- en Beginners: Voor het seizoen 2016 hebben zich 14 jeugdleden opgegeven voor de jeugdcompetitie. Hiervan kwamen 1 jeugdlid uit rayon 1, 1 jeugdlid uit rayon 2, 5 jeugdleden uit rayon 3 en 7 jeugdleden uit rayon 4. In het seizoen 2016 zijn de jeugduitslagen en kampioenschappen weer berekend via Compuclub wat naar goede tevredenheid is verlopen. Dit jaar was er wederom geen jeugddag omdat de animo hiervoor zeer gering is. Daarom is er voor gekozen om de jeugdleden die een kampioenschap hadden gewonnen te huldigen tijdens de Brabant 2000 manifestatie gelijktijdig met de senioren Dit tot tevredenheid van de jeugdkampioenen. De jeugdleden kwamen ook qua eten niets tekort omdat zij eveneens konden deelnemen aan het koud en warm buffet. Voor alle deelnemende jeugdleden was er uiteraard een cadeaubon. Doordat de deelname in de rayon 1 & 2 al enkele jaren zeer laag is en de puntenverdeling wat eerlijker te maker zal er m.i.v. seizoen jeugduitslag verschijnen. Ook jeugdleden van onze afdeling wisten zich te plaatsen bij de eerste 10 nationale kampioenen. Hieronder de nationale jeugdkampioenen Danny de Hoogh - Oosterhout, Adwin de Hoogh Oosterhout, Laura van Dongen Terheijden, Amber & Mylan Santegoets Riel. Manifestatiecommissie: De manifestatiecommissie stond dit jaar voor het eerst onder leiding van de nieuwe commissiesecretaris R. Norbart die goed was ingewerkt door de voormalige commissiesecretaris L. Donkers die afgelopen winter het stokje heeft overgegeven. Ook het afgelopen jaar heeft de Manifestatiecommissie weer alles in het werk gesteld om haar Kampioenen en Vluchtwinnaars op een waardige wijze te huldigen in Café-Zaal t Pleintje te St. Willebrord. Ook werd ondergetekende onderscheiden met de gouden speld van verdienste. Zoals gewoonlijk is aan onze kampioenenhuldiging ook een geweldig kouden warmbuffet verbonden. Aan deze feestmaaltijd namen 211 mensen deel. Om deze avond te kunnen organiseren doen wij jaarlijks een beroep op onze kampioenen en vluchtwinnaars door het vragen van een bon voor een jonge duif, de opbrengst draagt bij om deze avond te bekostigen. Een dergelijke avond kan natuurlijk ook niet zonder een loterij. Ook hiervoor was er weer een prachtige prijzentafel op het podium gezet met als hoofdprijs een tablet. Het was weer een prachtige avond en onze leden gingen tevreden huiswaarts

7 Brabant 2000 Kampioenschappen 2016: Kampioenschappen Hok Vitesse Oude duiven: Comb. Saman & Zn. St. Willebrord Midfond Oude duiven: A. van Loon Halsteren Eendaagse Fond: L. Stabel & Zn. Goirle Marathonvluchten: Comb. Vromans Udenhout Jonge duiven: W. Snels jr. Waalwijk Kampioenschappen Duif Vitesse Oude duiven: F. van Woensel jr. Kaatsheuvel Midfond Oude Duiven: W. Snels Jr. ` Waalwijk Eendaagse Fond: J. Rockx Zegge Marathonvluchten: Comb. Vromans Udenhout Jonge duiven: W. Snels Jr. Waalwijk Secretariaat Al deze kampioenen werden op een waardige wijze gehuldigd tijdens onze Brabant 2000 manifestatie op zaterdag 29 oktober 2016 in Café - Zaal t Pleintje te St.Willebrord Nationale vluchtwinnaars: Dit seizoen hebben 6 leden een nationale overwinning behaald. Het betreft hierbij de volgende leden: F. Zwiers Breda 1 e Nat. St. Vincent duiven Comb. de Pijper Hoeven 1 e Nat. Bordeaux 9691 duiven F. Zwiers Breda 1 e Nat. Dax 4616 duiven Heijblom van Strien Raamsdonk 1 e Nat. Chateauroux duiven D. Snoeren Roosendaal 1 e Nat. Agen 7125 duiven P. Marijnissen Fijnaart 1 e Nat Gien duiven Van harte gefeliciteerd met deze nationale overwinning

8 Nationale kampioenen: Diverse leden konden zich dit jaar presenteren bij de eerste 10 nationale kampioenen Het betreft hierbij de volgende 21 leden: Hok Huijsmans Hoogerheide, G. de Nijs Rucphen, W. Snels Jr. Waalwijk, L. Stabel & Zn. Goirle, A.J.S. van Bragt Made, Comb. Saman & Zn. St. Willebrord, A. van Loon Halsteren, Brouwers/Goossens Lepelstraat, G. de regt Nispen, J. Traets Woensdrecht, Comb. de Dooij Ossendrecht, J. Veeken Noordhoek, F.F. van Tuyl Woudrichem, Stultjens / van Dongen Oosterhout, P. Jacobs Sprundel John van Dongen Roosendaal, Den Boer / van Mierlo Raamsdonk, Comb. de Pijper Hoeven, Comb. Vromans Udenhout, de Kok / konings Goirle, A. van Laarhoven Loon op Zand Namens Bestuur Brabant 2000 van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Bij deze wil het bestuur Brabant 2000 ALLE commissieleden en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage die zij het afgelopen seizoen hebben geleverd. Secretaris

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voorgedaan. Piet Schellekens heeft dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Programma 1 Organisatie 2 Voorwoord 3 1e prijswinnaars 4 Seizoen 2016 7 Hokkampioenschappen 8 Duifkampioenschappen 13 Jeugdkampioenschappen 14 Met dank aan... 15 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Programma 1 Organisatie 2 Voorwoord 3 Seizoen 2017 4 1e prijswinnaars 5 Hokkampioenschappen 9 Duifkampioenschappen 19 Jeugdkampioenschappen 20 Met dank aan... 21 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Programma 1 Organisatie 2 Voorwoord 3 1e prijswinnaars 4 Seizoen 2014 7 Hokkampioenschappen 8 Duifkampioenschappen 13 Jeugdkampioenschappen 14 Met dank aan... 15 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Inhoudsopgave 1 Programma 1 Organisatie 2 Jeugddag 2 Voorwoord 3 1e prijswinnaars 4 Seizoen 2013 7 Hokkampioenschappen 8 Duifkampioenschappen 13 Met dank aan... 14 Programma

Nadere informatie

Samenspel :,, de Kleine Westhoek

Samenspel :,, de Kleine Westhoek Gemeente Woensdrecht 1940 Welkomstvrienden 1948 de Grensduif 1983 Luchtklievers 1984 Vlug & Eerlijk == ===================================================================================== Samenspel :,,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Inhoudsopgave 1 Programma 1 Voorwoord 3 Organisatie 4 1e prijswinnaars 5 Attractievlucht 8 Seizoen 2012 9 Hokkampioenschappen 10 Duifkampioenschappen 16 Verkoop bonnen

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2014 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst

Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst Duivensport Rayon 1 Brabant 2000 nu en in de toekomst Auteur : Arion Besters Datum : September 2013 Beste leden van Rayon 1, De duivensport was decennia geleden een florerende sport, met veel duivenliefhebbers

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Kampioenenboek. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2012 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2012 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL EMAIL:INFO@KPVHOME.NL

Nadere informatie

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst.

5. De trainingsvluchten vanaf Rethel worden op zaterdag gespeeld, dit zijn vluchten met beperkte ophaaldienst. Besluitenlijst jaarvergadering 2017 Reisprogramma 2017 Het reisprogramma 2016 hetwelk is aangeboden bij de jaarvergadering en hetgeen te vinden is op de website van de Afdeling Limburg is unaniem aangenomen.

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Kampioenenboek. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2013 Kampioenenboek Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2013 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deelname Brabant 2000 concoursen. Pagina 15. Winnaars 2007 Brabant 2000 concoursen. Kampioenschappen Vitesse jonge duiven

Inhoudsopgave. Deelname Brabant 2000 concoursen. Pagina 15. Winnaars 2007 Brabant 2000 concoursen. Kampioenschappen Vitesse jonge duiven Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Voorwoord Pagina 3 Organisatie Pagina 4 Programma Pagina 5 Deelname Brabant 2000 concoursen Pagina 6 1 e prijzen 2007 Brabant 2000 concoursen Pagina 7 Winnaars

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kampioenenboek

Inhoudsopgave. Kampioenenboek Inhoudsopgave Kampioenenboek Pagina Inhoudsopgave 1 Programma 1 Voorwoord 3 Organisatie 4 1e prijswinnaars 2010 5 Seizoen 2010 8 Attractievluchten 2010 9 Hokkampioenschappen 10 Duifkampioenschappen 16

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

UITSLAG AFD. 02 Chateauroux Parc MET 3342 DUIVEN OP 11/07/10 OM UUR NP-C02-BLAD 1

UITSLAG AFD. 02 Chateauroux Parc MET 3342 DUIVEN OP 11/07/10 OM UUR NP-C02-BLAD 1 UITSLAG AFD. 02 Chateauroux Parc MET 3342 DUIVEN OP 11/07/10 OM 07.00 UUR NP-C02-BLAD 1 1 J.W. van Gils Oosterhout 1939 1939.0335 583.556 14/06 10 9.3955617 13.29.25 1498.477... 1000.0 2 G. van den Bogaard

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Pagina 1 van 25

Pagina 1 van 25 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant

Aan : de besturen en leden van de bij Afd. Oost Brabant aangesloten Basisverenigingen en de ereleden van Afdeling Oost Brabant VERENIGING VAN POSTDUIVENVERENIGINGEN AFD. OOST-BRABANT Secr. : Vorsenpoel 37 5283 ZE B O X T E L 0411 674635 e-mail: oost.brabant@ziggo.nl KvK inschrijfnummer : 40215739 Boxtel, 11 november 2014 Aan :

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom

Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom Gemeente Woensdrecht + Bergen op Zoom 1907 de Reisduif 1940 de Welkomstvrienden 1948 de Grensduif 1983 de Luchtklievers 1984 Vlug & Eerlijk + Overige liefhebbers uit Bergen op Zoom =======================================================================

Nadere informatie

Roosendaalse Concours Combinatie

Roosendaalse Concours Combinatie Roosendaalse Concours Combinatie Uitslag: Dagfond Chateauroux 9 juli 2016 Aantal deelnemers 52 Aantal wedstrijdduiven 369 Vlucht los om 07.00 uur met ZW. wind. De overwinnaar A.J. vd Broek met duif met

Nadere informatie

Pagina 1 van 17

Pagina 1 van 17 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 24 oktober 2012 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland

Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Aanvullend reglement Afdeling 9 Oost-Nederland Uiteraard zijn de NPO-reglementen leidend binnen de Afdeling 9 Oost-Nederland. Dit reglement is daarop een aanvulling en voorzien van extra regels die gelden

Nadere informatie

Enquête Afdeling Oost Brabant

Enquête Afdeling Oost Brabant Enquête Afdeling Oost Brabant Inleiding Deze analyse betreft alleen de aanvullende enquête van onze afdeling en niet die van de NPO. De resultaten van de enquête van de NPO volgen op een later moment.

Nadere informatie

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E:

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E: Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 2 maart 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96

Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Discussiestuk van de TC: het vliegprogramma 2015 voor de afdeling Friesland 96 Vanaf 2012 heeft de Technische Commissie van de afdeling Friesland met u samen het ideale vliegprogramma voor onze afdeling

Nadere informatie

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter?

Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? Spelregels 2012 nationale competitie: Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter is gratis en staat open voor alle basisleden NPO. ( zie verder artikel 5) 2. Zonder

Nadere informatie

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: dinsdag 19 februari 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

BRABANT 2000 E27 CHATEAUROUX MET 3828 DUIVEN OP LOS U. ZW

BRABANT 2000 E27 CHATEAUROUX MET 3828 DUIVEN OP LOS U. ZW 1 98 Heijblom & v.strien Raamsdonk 1950.9206 3-3356497 22/12 19 589,307 13.52.09 1429,781 1000,0 1----h----------- 7,40 2 304 F.J. van Engelen Chaam 2006.0490 5-1821127 10/2 1 570,903 13.41.15 1422,811

Nadere informatie

Informatieboek Vliegseizoen 2016

Informatieboek Vliegseizoen 2016 Informatieboek Vliegseizoen 2016 Hierbij ontvangt u het INFOBOEK 2016 van Brabant 2000. In dit infoboek is zoveel mogelijk informatie opgenomen over bestuur, commissies, verenigingen en erkende samenspelen

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAPPEN FOND UNION MIDDEN-BRABANT/RAYON

KAMPIOENSCHAPPEN FOND UNION MIDDEN-BRABANT/RAYON EERSTE PRIJSWINNAARS Eendags Fond Vlucht Datum Aantal Naam Plaats Ringnummer duiven Bourges 28-mei 2753 C. & C. van Dongen Spr. Capelle 08-1698024 Chateauroux 11-jun 2272 Comb. Tijs-Vermetten Tilburg 10-1846554

Nadere informatie

Uitslagen en Informatieblad. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Uitslagen en Informatieblad.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2014 Uitslagen en Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2014 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand adres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand  adres sturen** Nieuwsbrief maart 2016. Geachte leden, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over een aantal van belang zijnde thema s met betrekking tot het komende vliegseizoen 2016. Lossing, wijzigingen

Nadere informatie

Kijk ook eens op onze website ons adres is. Seizoen 2010

Kijk ook eens op onze website ons adres is. Seizoen 2010 2010 Uitslagen en informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2010 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E:

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E: Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 1 maart 2017 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Informatieblad.  Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2017 Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2017 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016

Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Verenigingsvoorstellen en preadviezen Algemene Vergadering Afdeling, 28 oktober 2016 Vereniging 0108 P.V. de Eemsvliegers, Delfzijl Hierbij een tweetal voorstellen van vereniging 0108 pv de Eemsvliegers.

Nadere informatie

Roosendaalse Concours Combinatie

Roosendaalse Concours Combinatie Roosendaalse Concours Combinatie Uitslag: Midfond oud Orleans 9 juli 2016 Aantal deelnemers 45 Aantal wedstrijdduiven 377 Vlucht los om 07.00 uur met ZW. wind. De overwinnaar John van Dongen met duif met

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit 12 leden die daarnaast allen een taak hebben binnen een commissie.

Bestuur Het bestuur bestaat momenteel uit 12 leden die daarnaast allen een taak hebben binnen een commissie. Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 15 oktober 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

Punt 7 Verenigingsvoorstellen

Punt 7 Verenigingsvoorstellen Punt 7 Verenigingsvoorstellen 7.1 Vliegprogramma 7.1.1 PV De Valeouwe Apeldoorn (0706) stelt een totaal aangepast vliegprogramma voor: zoveel mogelijk één vlucht per weekend, het seizoen met 2 weken te

Nadere informatie

BRABANT 2000 E25 ARGENTON SUR MET 6916 DUIVEN OP LOS U. ZW

BRABANT 2000 E25 ARGENTON SUR MET 6916 DUIVEN OP LOS U. ZW 1 4 R. van de Velden Kaatsheuvel 2013.0621 0-1835731 27/18 1 621,293 13.47.39 1524,085 1000,0 2 22 C.J. Ypelaar Loon op Zand 2014.0438 0-1837107 31/15 8 617,119 13.45.22 1522,372 999,4 3 19 Braad-de Joode

Nadere informatie

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie.

Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie. 09092009 29ste Noord Hollandse Kampioenendag Op zondag 8 november 2009 wordt alweer de 29ste Noord Hollandse Kampioenendag gehouden. De Noord Hollandse Kampioenendag zal als vanouds plaatsvinden in Golden

Nadere informatie

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016

Infoboek Samenspel Midden-Holland West 2016 Bestuur samenspel: Voorzitter: Jan Opstal lid van De Dobbevliegers te Pijnacker-Nootdorp. Secretaris: Arthur van Marrewijk lid van De Reisduif te Den Hoorn Penningmeester: Peter Sebel lid van De Witpen

Nadere informatie

Roosendaalse Concours Combinatie

Roosendaalse Concours Combinatie Roosendaalse Concours Combinatie Uitslag: Jonge duiven Quievrain 9 juli 2016 Aantal deelnemers 56 Aantal wedstrijdduiven 1284 Vlucht los om 10.10 uur met ZW. wind. De overwinnaar Jan Mol met duif met ringnummer

Nadere informatie

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen,

Agenda. Deventer, 4 november Geachte verenigingsbesturen, Deventer, 4 november 2015 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve agenda voor de najaarsvergadering, welke op woensdag 11 november 2015 zal worden gehouden in Dorpshuis de Bouwakker,

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 13 november 2014, om 20:00

Nadere informatie

Pagina 1 van 28

Pagina 1 van 28 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 26 oktober 2011 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

Informatieboek Vliegseizoen 2017

Informatieboek Vliegseizoen 2017 Informatieboek Vliegseizoen 2017 Hierbij ontvangt u het INFOBOEK 2017 van Brabant 2000. In dit infoboek is zoveel mogelijk informatie opgenomen over bestuur, commissies, verenigingen en erkende samenspelen

Nadere informatie

Zuid Union Fond Rayon 1 Brabant 2000

Zuid Union Fond Rayon 1 Brabant 2000 UITNODIGING VOOR KAMPIOENEN- EN FEESTAVOND ZUF Aan alle liefhebbers (en hun partners) van de verenigingen aangesloten bij de ZUF Beste Liefhebbers, Het seizoen 2004 zit er op en dat betekent voor het bestuur

Nadere informatie

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009

Bijlagen: - Notulen Voorjaarsvergadering d.d Concept Vliegprogramma 2010 (versie ) - Geloofsbrief najaar 2009 GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE G.H. Kok Baan 37 8271 BD IJSSELMUIDEN tel.nr. : 038-3327252 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl IJsselmuiden, 15-9-2009 Geachte verenigingsbesturen, Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

Programma boekje CCUden 2016.

Programma boekje CCUden 2016. Lossing datum Lossing tijd Programma boekje CCUden 2016. Lossingplaats Afst. Uden Aantal per mand Prijs per duif Inkorfdag Datum Kamp. Rout e Hoger spel Zat 26-03 8.00 Tessenderlo 71 30 41 vrijdag 25-03

Nadere informatie

Roosendaalse Concours Combinatie

Roosendaalse Concours Combinatie Roosendaalse Concours Combinatie Uitslag: jonge duiven Lessines 8 juli 2017 Aantal deelnemers 38 Aantal wedstrijdduiven 664 Vlucht los om 08.15 uur met variabele wind. De overwinnaar W. Ardon & zn met

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 11 oktober 2014 in zaal/café de Wereld (voorheen Broer en Zus) Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 11 oktober 2014 in zaal/café de Wereld (voorheen Broer en Zus) Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 11 oktober 2014 in zaal/café de Wereld (voorheen Broer en Zus) Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij

Nadere informatie

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014

Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 Notulen Afdeling 6 N-H Ledenvergadering Vergadering 7 maart 2014 1. Opening: Voorzitter C. de Wildt opent om 20.18 uur de vergadering. Hij memoreert dat qua veranderingen het e.e.a. op ons afkomt. Op 12

Nadere informatie

Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter?

Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter? Wie heeft de besten in 2011? Spelregels nationale competitie Wie heeft ze beter? 1. De deelname aan de nationale competitie Wie heeft ze beter? is gratis en staat open voor alle basisleden en zelfstandig

Nadere informatie

Uitslagen en Informatieblad. Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is

Uitslagen en Informatieblad.  Seizoen Kijk ook eens op onze website ons adres is 2015 Uitslagen en Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2015 http://www.kpvhome.nl AMERIKASTRAAT 20 5171 PL KAATSHEUVEL TEL.: 0416-277943 FAX: 0416-544341 HTTP://WWW.KPVHOME.NL

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

BRABANT 2000 E21 BOURGES MET 9882 DUIVEN OP LOS U. NO

BRABANT 2000 E21 BOURGES MET 9882 DUIVEN OP LOS U. NO 1 1487 A. van de Luytgaarde Zevenbergen 1990.0358 8-1650593 5/4 1 530,189 14.47.19 1172,160 1000,0 2 127 T. Blootshoofd Roosendaal 1960.2338 8-2116254 10/6 1 515,758 14.36.30 1168,192 999,6 3 1031 Jac

Nadere informatie

Kampioenenboek. Seizoen 2017

Kampioenenboek. Seizoen 2017 Kampioenenboek Seizoen 2017 Laboratorium en kliniek voor specialistische begeleiding van postduiven sedert meer dan 40 jaar o.l.v.: Dr. H.J.M. de Weerd, dierenarts voor postduiven. De enige basis voor

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E: Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000

Secretariaat P. van Kastel Julianastraat BS Hoeven T: E: Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 17 februari 2010 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017

AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIEBOEK 2017 Hiermede hebben wij het genoegen U het Informatieboek 2017 aan te bieden. OPRICHTINGSDATUM: 3 maart 1946 INSCHRIJVINGSGEGEVENS KAMER VAN KOOPHANDEL: De vereniging

Nadere informatie

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten)

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten) Resultaten en constateringen uit de NPO leden enquête 2016 Algemeen De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft onder haar leden een enquête gehouden waarin de leden is gevraagd naar hun visie

Nadere informatie

Concours Commissie Uden

Concours Commissie Uden Concours Commissie Uden Waarnemend secretaris Jan Geraets Oliestaat 24A 5361 GN Grave Telefoon: 0486-471773 Email jan.geraets@wxs.nl NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Programma boekje CC Uden 2017.

Programma boekje CC Uden 2017. VLIEGPROGRAMMA 2017 CC UDEN Programma boekje CC Uden 2017. AFRICHTINGSVLUCHTEN 2017 CC UDEN Africhtingvluchten oude en jonge duiven Oost-Brabant. Met de africhtingvluchten worden de duiven opgehaald in

Nadere informatie

M25 NANTEUIL LE MET 1635 DUIVEN OP LOS U. NW

M25 NANTEUIL LE MET 1635 DUIVEN OP LOS U. NW 1 87 R. Schrauwen 1983.1879 4-1169603 22/3 2 277,561 14.52.51 1368,306 1000,0 2 17 Hok Huijsmans 1983.1518 4-1134029 20/13 1 281,123 14.55.27 1368,225 997,6 3 31 Comb Verbeek - de Be 1984.9159 2-1698646

Nadere informatie

Roosendaalse Concours Combinatie

Roosendaalse Concours Combinatie Roosendaalse Concours Combinatie Uitslag: Jonge duiven Quievrain 16 juli 2016 Aantal deelnemers 63 Aantal wedstrijdduiven 1357 Vlucht los om 14.00 uur met ZW. wind. De overwinnaar Mevrouw Heeren met duif

Nadere informatie

Pagina 1 van 24

Pagina 1 van 24 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 23 oktober 2013 Aanvang: 20.00 uur Locatie:

Nadere informatie

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland

ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland ONDERZOEK MEERDAAGSE FOND NPO Een onderzoek naar de middaglossingen in Nederland September 2009/gewijzigd november 2009 Door: Ad van Heijst Arie Dijkstra Onderzoek meerdaagse fond juli 2009 Arie Dijkstra,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen -

Algemene ledenvergadering 12 november Verenigingsvoorstellen - Algemene ledenvergadering 12 november 2016 - Verenigingsvoorstellen - 1 De Vredesduif, Noordwolde Onderstaand de voorstellen van 0268 PV Vredesduif Noordwolde. 1. De vijfde midfondvlucht Chimay wijzigen

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2015

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2015 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

BRABANT 2000 E29 BOURGES MET 3908 DUIVEN OP LOS U. O

BRABANT 2000 E29 BOURGES MET 3908 DUIVEN OP LOS U. O 1 596 P. Machielsen Rijen 2013.1359 3-3332255 6/3 1 532,579 12.28.52 1548,728 1000,0 2 315 Schellekens-Wouters Riel 2007.9081 3-3329468 37/11 11 527,930 12.33.12 1516,169 999,0 3 617 C. Verwater Zegge

Nadere informatie

UITSLAG DE BLAUWE DOFFER A24 ST. VINCENT. MET 679 DUIVEN OP LOS U. N

UITSLAG DE BLAUWE DOFFER A24 ST. VINCENT. MET 679 DUIVEN OP LOS U. N UITSLAG DE BLAUWE DOFFER A24 ST. VINCENT. MET 679 DUIVEN OP 13-06-2014 LOS 13.00 U. N RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG 1 1 M. van Loon

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015. Algemene Vergadering 12.03.16 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2015 Algemene Vergadering 12.03.16 Jaarverslag 2015 Inleiding Beste sportvrienden, Het jaar 2015 was nog maar net begonnen en het eerste probleem deed zich al voor.

Nadere informatie

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016

Notulen en besluitenlijst Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016 OPGERICHT 17 JANUARI 1997 AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE Secretariaat Zeeland 96: p/a: Oud Arnemuidsvoetpad 37, 4332 AN Middelburg 0118616876 e-mail: Secretariaatzeeland96@hotmail.com

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15

Verslag voorjaarsvergadering 20 februari 15 1 1. Opening door de voorzitter. Om 20.10 heet de voorzitter alle aanwezige leden van harte welkom. En vroeg de vergadering om 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Secretaris: Arjan van de Willige Afdeling 9 Olieslager 54 7463 DA RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Vanaf de start van het

Nadere informatie

BRABANT 2000 A27 BERGERAC MET 1201 DUIVEN OP LOS U. ZO

BRABANT 2000 A27 BERGERAC MET 1201 DUIVEN OP LOS U. ZO 1 3 C.J. de Heijde Made 1935.0411 2-3220500 9/4 1 822,920 07.11.40 926,014 1000,0 1----h----------- 10,60 2 257 W. de Leeuw Bavel 1911.0089 1-3039665 6/2 1 812,725 07.58.17 868,957 996,7 3 113 C.J. de

Nadere informatie

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland

TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland TERUGKOPPELING KRINGGESPREKKEN OVER VERLIEZEN JONGE DUIVEN. Voorjaar 2016 Afdeling 9 Oost Nederland ORGANISATIE EN DOEL VAN DE GESPREKKEN In elke kring een gesprek met (top)liefhebbers, functionarissen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT

INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT INFORMATIE OVER DE JEUGD- en BEGINNERSACTIVITEITEN IN 2016 AFD. OOST-BRABANT Aan de jeugdactiviteiten van de Afd. Oost Brabant kunnen leden deelnemen vanaf het moment dat ze de leeftijd van zeven (7) jaar

Nadere informatie

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG

RPL Vlg SPL NAAM PLAATS VER.LIDNR RINGNUMM AD/PR GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN RAYPNT POULES BEDRAG 1 A. Zuidhof Roosendaal 1955.0639 2-1724095 18/1 1 290,823 13.08.20 1171,097 1000,0 2 16 1 K. Leyten Klundert 1932.0950 3-3317004 20/13 1 306,503 13.21.44 1171,049 998,5 1----hs-s- 5,70 3 166 T. Zopfi

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Maart Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU.

Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Regio Zuid 3 Afd. 8 GOU. Secretaris: Dhr. Kemp van Esseveld. Rijksstraatweg 34. 3921 AJ ELST (Utr.). Banknummer: NL30 RABO 0137331339 Mob. Nr.: 06-51244413. T.n.v. Gelders-Overijsselse Unie. E-mail: kemp@esseveld.nl

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek AJ Broekland Tel: Broekland,

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek AJ Broekland Tel: Broekland, GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE F.H. Jacobs Rabbershoek 34 8107 AJ Broekland Tel: 06-45168988 E-mail: secretaris@afdeling8gou.nl Geachte verenigingsbesturen, Broekland, 04-10-2016 Hierbij ontvangt u de definitieve

Nadere informatie

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling 1/64 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend -als middaglossingen NT NT ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014. Algemene Vergadering 09.03.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014. Algemene Vergadering 09.03.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 5 JAARVERSLAG 2014 Algemene Vergadering 09.03.15 Jaarverslag 2014 Inleiding Beste sportvrienden, Het afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar met ups en downs. De uitgebrachte nota

Nadere informatie

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap

P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap P.V. Op Eigen Wieken P.V. de Snelpost P.V. de Vriendschap INFOBLAD 2017 STEDELIJK SPEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL VERENIGINGEN: P.V. OP EIGEN WIEKEN P.V. DE SNELPOST P.V. DE VRIENDSCHAP BESTUUR Voorzitter:

Nadere informatie

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is

Informatieblad. Kijk ook eens op onze website ons adres is http://www.kpvhome.nl 2016 Informatieblad Kijk ook eens op onze website ons adres is Seizoen 2016 A M E R I K A S T R A A T 2 0 5 1 7 1 P L K A A T S H E U V E L T E L. : 0 4 1 6-2 7 7 9 4 3 F A X : 0

Nadere informatie

Hans Lindenberg succesvol op Agen (Bordeaux) Jaarlingen 2014

Hans Lindenberg succesvol op Agen (Bordeaux) Jaarlingen 2014 Hans Lindenberg succesvol op Agen (Bordeaux) Jaarlingen 2014 Eigenlijk zou er moeten staan Hans en John Lindenberg, want hoewel er niet in combinatie gespeeld wordt heeft zoon John zeker ook zijn bijdrage

Nadere informatie