Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Metro op kolommen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Metro op kolommen"

Transcriptie

1 1 Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen Metro op kolommen 40

2 ing. Leonhard Schoot Uiterkamp MSEng RC Witteveen+Bos 1 Ondervloerse hefinstallatie werkspoor 0 2 Situatie gebouwen GVB locatie Diemen Door de komst van de nieuwe, langere metrovoertuigen op het Amsterdamse metronet en de Noord/ Zuidlijn, wordt de bestaande metrowerkplaats GVB locatie Diemen aangepast en uitgebreid. Bij de nieuwe metro s bevindt zich veel apparatuur aan de onderzijde. Er is daarom gekozen voor een onderhoudsconcept waar veel licht en ruimte aan de onderzijde van de metro beschikbaar is. Dit is gerealiseerd met een ondervloerse hefinstallatie, die de metrovoertuigen in zijn geheel kan heffen, en een verdiept aangelegde betonvloer met spoorstaven op betonkolommen. Maar hoe zorg je dat de betonkolommen de rem- en aanzetkrachten van de metro s kunnen opnemen en hoe ga je om met temperatuurswisselingen van de spoorstaven? Het GVB is verantwoordelijk voor het uitvoerend beheer van de infrastructuur en het materieel van trams en metro s in en rond Amsterdam. Voor onderhoud aan het rijdend materieel beschikt GVB over verschillende remises en werkplaatsen. Een daarvan is metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Hier hebben de werksporen een lengte van 80 m. Door de komst van de nieuwe, langere metrovoertuigen (116 m lang en bijna 200 ton zwaar) is het noodzakelijk om deze metrowerkplaats aan te passen en uit te breiden. Mede omdat er binnen het Amsterdamse metronet geen wenselijke alternatieven voorhanden zijn. De aanpassingen betreffen zowel de gebouwen (kantoren en werkplaatsen), als de buiteninfrastructuur op het spooremplacement (sporen, bovenleidingen en systemen) om de toegankelijkheid van de gebouwen te borgen (fig. 2). Lijnwerkplaats (LWP) In 1979 is de lijnwerkplaats voor de metro in Diemen in gebruik genomen. De lijnwerkplaats biedt alle voorzieningen voor het dagelijks onderhoud en storingsonderhoud van de metrovoertuigen. In de bestaande lijnwerkplaats (LWP1) liggen vijf werksporen (werksporen 3, 4, 5 en 6 zijn 80 m lang en werkspoor 11 is 70 m lang). Ten noorden van deze lijnwerkplaats (waar in de bestaande situatie de S&T-loods stond), worden op beganegrondvloerniveau drie nieuwe werksporen (0, 1, 2) met elk een lengte van 120 m gerealiseerd. Gezamenlijk vormen deze drie werksporen de nieuwe lijnwerkplaats (LWP2). De overige vijf sporen van de bestaande lijnwerkplaats worden slechts beperkt aangepakt. Alleen spoor 11 wordt verbouwd tot een werkspoor van 80 meter. Daarmee beschikt de LWP in de nieuwe situatie over drie werksporen van 120 m en vijf van 80 m. Achter de werkplaats wordt de bestaande ruimte opnieuw ingedeeld ten behoeve van logistiek, werkplaatsinrichting, voorraad/magazijn, was- en kleedruimtes, gebouwinstallaties en kantoren (LWP3). Ook is de ruimte tussen de kantoren en de nieuwe werkplaats overdekt en afgesloten. Ontwerpuitgangspunten LWP De eisen voor de verbouwing van GVB locatie Diemen zijn opgesomd in het integraal programma van eisen. Voor de discipline constructie is onder meer gesteld dat de vloerbelasting voor onderhoud aan de metrovoertuigen geschikt moet zijn voor machines, hefbokken, vorkheftrucks en/of hefsporen. De werkplaatsen zijn uitgelegd op een vloerbelasting van 20 kn/m 2, voor de belastingen uit de metro is 120 kn/as aangehouden. De gebouwen moeten een levensduur van 50 jaar hebben. De machinetechniek/gebouwinrichting ten behoeve van metroonderhoud in de lijnwerkplaats bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen: - ondervloerse hefinstallatie; - wegklapbare spoorbeëindigingsconstructie; - draaisteldraaischijven; - draaistelheftafels; - materiaalliften; - bovenloopkranen. Aanpassing van de gebouwen betreffen de lijnwerkplaats (LWP), de hoofdwerkplaats rail (HWR), de signalling en telecom (S&T) en de kuilwielendraaibank (KWD). In dit artikel wordt alleen verder ingegaan op de lijnwerkplaats (zie ook kader Overige gebouwen ). S&T 2 B&B KWD LWP2 LWP1 LWP3 Legenda: LWP - lijnwerkplaats HWR- hoofdwerkplaats rail KWD- kuilwielendraaibank B&B - baan en bovenbouw S&T - signalling en telecom HWR 41

3 3 Overige gebouwen Naast de lijnwerkplaats (LWP) zijn ook de hoofdwerkplaats rail (HWR), de signalling en telecom (S&T) en de kuilwielendraaibank (KWD) belangrijke gebouwen van de metrowerkplaats. Hoofdwerkplaats rail De centrale hoofdwerkplaats van de Amsterdamse tram is in 1996 gebouwd. In de hoofdwerkplaats rail (HWR) wordt groot onderhoud en speciaal onderhoud aan sneltrams uitgevoerd. In deze werkplaats zijn zestien sporen gelegen. GVB heeft besloten aan dit gebouw geen aanpassingen door te voeren. Het ontwerpproces van de aanpassing van dit gebouw is geëindigd bij het opgestelde voorontwerp. Signalling en telecom Naast het gebouw baan en bovenbouw (B&B), die de afdeling Spoor en Baan van Rail Services huisvest, wordt een nieuw gebouw signalling en telecom (S&T) gebouwd voor de afdeling Systemen ten behoeve van het testen van baanapparatuur. Hier zullen de functies en medewerkers uit de bestaande S&T-loods na verhuizing worden gehuisvest. Het gebouw bestaat uit een werkspoor, was- en kleedruimte, magazijn, kantoorruimten, vergaderruimte, soldeerruimte, spuitruimte en een elektronicaruimte. Kuilwielendraaibank Op het spoor voor de bestaande lijnwerkplaats en naast de hoofdwerkplaats rail is een apart nieuw gebouw kuilwielendraaibank (KWD) op spoor 11 gebouwd, waar het wielbandonderhoud aan alle metro s wordt uitgevoerd. In dit gebouw is een dubbelassige, ondervloerse kuilwielenbank aanwezig. Ten behoeve van wielprofilering beweegt de metro zich over de vaste kuilwielenbank heen. Constructief ontwerp Het constructief ontwerp van de lijnwerkplaats (LWP) is opgesplitst in drie onderdelen: - nieuwbouw van werksporen 0, 1 en 2 (LWP2); - inbreiding door middel van aanpassen bestaand werkspoor 11 (LWP1); - uitbreiding en aanpassing kantoren (LWP3). In dit artikel worden verder alleen de eerste twee onderdelen besproken. Nieuwbouw van werksporen 0, 1 en 2 (LWP2) Het gebouwstramien voor de nieuwe werksporen is in langsrichting overgenomen van de bestaande lijnwerkplaats. Op basis van een veelvoud van dit stramien zijn de nieuwe constructies bepaald. De dilataties zijn zo geplaatst dat deze niet conflicteren met het gebouwstramien. De aannemer heeft in de uitvoeringsfase zijn werkproces ingericht door per gedilateerd betondeel (moot) de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De bovenbouw, vanaf beganegrondvloerniveau, bestaat uit een staalconstructie met een dakopbouw/lichtstraat om voldoende daglicht in de werkplaats te creëren. De stabiliteit wordt in de langsrichting van het spoor door windverbanden in dak en gevel geregeld, in de dwarsrichting met portalen. Voor de onderbouw is een betonconstructie op funderingspalen ontworpen. De betonvloer ter plaatse van werkspoor 0 is op beganegrondvloerniveau aangebracht. Onder deze beganegrondvloer zijn in totaal twaalf betonputten opgenomen met elk een inwendige afmeting van 4,10 m 3,25 m 4,80 m (l b d) (fig. 4). In deze putten is de ondervloerse hefinstallatie opgenomen die de metro in zijn geheel naar een hoogte van circa 1,70 m boven beganegrondvloerniveau kan heffen. 42

4 3 3D-weergave langsdoorsnede constructie kuilwielendraaibank (KWD) 4 Dwarsdoorsnede betonput 5 Betonkolommen onder spoorstaven werksporen 1 en 2 +0, , afvoerpomp De bovenzijde van de putten is afgesloten met een stalen frame voorzien van stalen platen met sleufsparingen (foto 1). Verder zijn in de beganegrondvloer voorzieningen getroffen om een wegklapbare spoorbeëindigingsconstructie, twee draaisteldraaischijven en twee draaistelheftafels op te kunnen nemen. Om deze bereikbaar te maken, zijn in de betonconstructie inkassingen opgenomen ten behoeve van de ingegoten spoorstaven. A ± ± ± ±5 riool inwendig ø32 mm kabelsparing ø P1 P betonkolommen, net als het principe voor werkspoor 1 en 2, en uitgebreid tot 80 m werkspoor (fig. 6). Hiertoe zijn nieuwe palen onder de verdiepte betonconstructie aangebracht. De betonnen randbalken met bestaande palen en de staalconstructie worden niet aangepast (fig. 7). De wanden van de nieuwe betonconstructie zijn gekoppeld met wapening en vastgestort aan de bestaande betonnen randbalken. Om een maximale werkruimte te creëren, zijn de kolommen van de bestaande staalconstructie tijdelijk opgehangen aan de stalen kolommen van de naastgelegen lijnwerkplaats (werkspoor 6). Betonkolommen Zoals gezegd lopen de werksporen 1, 2 en 11 in de LWP over betonkolommen heen. De spoorstaven zijn op de kolommen bevestigd via haakplaten (fig. 8) met ankers. De spoorstaven zelf zijn voegloos uitgevoerd met thermietlassen. De kolommen en de verbindingen moeten in staat zijn zowel rem- en aanzetkrachten van de metro s als de temperatuurswisselingen van de spoorstaven op te nemen. Om ten behoeve van onderhoud aan de metro s maximale ruimte voor personen en materieel te creëren, zijn de kolomafmetingen zo slank mogelijk uitgevoerd. Daardoor was er weinig tolerantie voor het plaatsen van de verankeringen van de haakplaten. Ook waren de haakplaten niet voorzien van 5 De betonvloer ter plaatse van werksporen 1 en 2 is verdiept aangelegd (1,70 m onder beganegrondvloerniveau). Hier zijn de spoorstaven op betonkolommen bevestigd (foto 5). In deze verdiepte vloer zijn voorzieningen getroffen om een materiaallift op te kunnen nemen. Met name de afmetingen van de betonputten op werkspoor 0 (LWP2) en de onderlinge afstand van deze putten hebben zeer kleine toleranties in x, y en z-richting. De toleranties zijn nodig om voldoende stelruimte te creëren, omdat de inbouw van de machinetechniek plaatsvindt nadat de gebouwconstructie gereed is. Inbreiding door middel van aanpassen bestaand werkspoor 11 (LWP1) Werkspoor 11 is gelegen in een aparte stalen hal (naast werkspoor 6) met een beganegrondvloer en betonnen randbalken gefundeerd op palen. In de nieuwe situatie wordt de beganegrondvloer vervangen door een verdiepte betonvloer met 43

5 6 Dwarsdoorsnede werksporen 0, 1, 2 en 3 7 Dwarsdoorsnede werksporen 4, 5, 6 en 11 8 Haakplaat 9 Detail spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A ,505 dak / b.k. lichtstraat HE160A HE180A HE160A HE180A HE180A HE140A +7,905 HE140A +8,048 HE140A staalplaat-betonvloer 150 mm +8,048 HE140A 3615 B +8,150 moment vaste verbinding HE280A HE600A moment vaste verbinding HE280A HE600A HE240A moment vaste verbinding HE220A HE240A moment vaste verbinding HE450B HE450B 8048 HE450B spoor 0 spoor 1 spoor 2 spoor 3 betonvloer TPG D 350 mm 1770 betonvloer TPG D 350 mm betonkolom 300x ,000 peil LWP -1,770 kelder LWP2-4,800 kelder spoor 0 6 Figuur 6: - woorden zonder hoofdletter noteren; afkortingen zo laten zoals ze zijn. slobgaten in verband met opname van - tussen horizontale getallen en mm een spatie krachten toevoegen! in - punten in getallen vervangen door komma s langs- en dwarsrichting van het spoor. Door toepassing van een stalen systeemkist, waarbij een hele serie betonkolommen in een keer wordt gestort, konden de maatafwijkingen van de in het werk gestorte betonkolommen tot een minimum worden beperkt. - op een aantal plekken staat t = die t moet cursief en spaties voor en na de = toevoegen. De circa 1,8 m in twee richtingen uitkragende kolommen zijn berekend als een volledig ingeklemd systeem in de verdiepte betonvloer. Op de betonkolom werkt zowel een belasting uit de metro s als een temperatuurbelasting. Belasting uit metro De metro s resulteren in verticale belastingen en horizontale belastingen in twee richtingen. De verticale kracht wordt veroorzaakt door de wiellast. Deze zorgt bovendien voor een kopmoment in dwarsrichting van het spoor. Immers, om de kolom afmeting zo slank mogelijk uit te kunnen voeren is de verankering van de haakplaat centrisch in de kolom geplaatst. De spoorstaaf ligt echter excentrisch in de haakplaat, op de betonkolom. De grootte van dit kopmoment is bepaald vanuit de detaillering van spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom (fig. 9). Ten gevolge van rem- en aanzetkrachten ontstaan horizontale krachten in langsrichting van het spoor. De krachten zijn bepaald op basis van de door de leverancier van de metro opgegeven waarden en op basis van normering. Voor de belasting is de totale rem- en aanzetkracht gedeeld door het aantal kolommen. Omdat in langsrichting de spoorstaafbevestiging in de haakplaat is geklemd, is de kolom ook getoetst op de maximale doorschuifwaarde van deze bevestiging. Lokaal kan de spoorstaaf als gevolg van rem- en aanzetkrachten elastisch vervormen, zodanig dat de doorschuifwaarde van de bevestiging een rol gaat spelen. Boven deze waarde schuift de spoorstaaf in de bevestiging en zal de belasting op de kolom afnemen. In dwarsrichting van het spoor ontstaat een kracht ten gevolge van spatkracht van de wielflens van de metro. De grootte van deze belasting is opgegeven door DB International. Temperatuurbelasting De spoorstaven van de werksporen zijn op verzoek van de opdrachtgever doorgaand voegloos (met thermietlassen) uitgevoerd. Om te voorkomen dat er ten gevolge van temperatuurstijging drukkrachten in de spoorstaaf ontstaan die vervolgens te hoge spatkrachten op de kolommen (loodrecht op het spoor) kunnen geven, wordt er een neutrale temperatuur in de spoorstaven aangebracht. De term neutrale temperatuur komt uit de richtlijn voor het voegloos maken van sporen van ProRail. Bij de gekozen waarde (bijvoorbeeld een neutrale temperatuur van 25 C) is de spanning in de spoorstaaf neutraal. Zo wordt voorkomen dat de spoorstaven in lengte veranderen door de temperatuurspanningen op te laten nemen door vaste (anker)punten. Het aanbrengen van de neutrale temperatuur kan gebeuren door het verlengen van spoorstaven op kracht (hydraulisch trekken) of in mm (verwarmen). Hiervoor dienen alle lassen ultrasoon onderzocht te zijn. De spoorstaaf wordt op deze manier voorgespannen vanaf de spoorwissel (1e vaste punt) buiten de werkplaats tot ruim 120 m achterin de werkplaats 44

6 C D E F G H I J +8,150 bestaand bestaande kolom staal staal 1,5 ton kraanbaan bestaande kolom spoor 4 spoor 5 spoor 6 spoor 11 betonkolom 300 x 300 BIM Tijdens de bouw en verbouwing moeten de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de bestaande metrovoertuigen ongehinderd doorgang kunnen vinden. Ten tijde van werk- +1,100 peil LWP +0,000 peil LWP -1, isolatie 100 mm 7 9_Figuur 8 - detail spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom.pdf :27 gedeeltelijke doorsnede LWP LL F LQ B L detail A 70 8 D (2e vaste punt). Het 2e vaste punt is opgenomen in de beganegrondvloer. Hier is de spoorstaaf verankerd met ankers en worden de optredende spoorkrachten, door forse horizontale trekbandwapening opgenomen in de beganegrondvloer, afgedragen naar de paalfundering en ondergrond

7 10 3D-weergave constructie lijnwerkplaats (LWP2) 10 zaamheden aan zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen en werkplaatsen dient de bereikbaarheid van de werksporen zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven. Dit moet op zodanige wijze gebeuren, dat er sprake is van geen, een beperkte, of een tijdelijke vermindering van capaciteit ten opzichte van de bestaande situatie. Het ontwerpteam heeft mede daarom gebruikgemaakt van een Bouw Informatie Model (BIM) voor de coördinatie tussen de disciplines en de visualisering van de fasering. BIM maakt gebruik van een 3D-model dat actuele informatie van elke discipline weergeeft en daardoor knelpunten tussen disciplines direct zichtbaar kan maken. Aan het model kan extra informatie worden gekoppeld, bijvoorbeeld de (uitvoerings)planning. Op deze wijze wordt de planning geïntegreerd binnen het model en visueel gemaakt. Planning - start uitvoering LWP2: september opening LWP2: maart start uitvoering LWP1 (spoor 11): februari opening LWP1 (spoor 11): medio periode diensten Railinfra Solutions: (gebouwen S&T, KWD en LWP) - periode uitvoering: (gebouwen S&T, KWD en LWP) Afstemming In de constructie van de gebouwen zijn diverse onderdelen opgenomen ten behoeve van metro-onderhoud. Dit vergde in de uitvoeringsfase veel afstemming en overleg tussen de diverse (buitenlandse) partijen en disciplines, om de raakvlakken constructie machinetechniek, deels directe levering en deels levering via aannemer, helder te krijgen. Tot slot Al met al kan worden gesteld dat de hypermoderne werkplaats is voorzien van de nieuwste technische faciliteiten en daardoor symbool staat voor de grote stap voorwaarts die GVB, gemeente Amsterdam, Metro en Tram en de Stadsregio Amsterdam momenteel zetten met de Amsterdamse metro. PROJECTGEGEVENS project Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Metro en Tram en de Stadsregio Amsterdam gebruiker GVB directievoering en toezicht Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) architect Zwarts & Jansma Architecten adviseur integraal ontwerp en engineering Railinfra Solutions (Witteveen+Bos, DB International en Royal HaskoningDHV) projectmanagement Arcadis aannemer (LWP) Strukton Bouw aannemer (S&T en KWD) VBK Noord 46

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Vijf bouwlagen in vijftien maanden

Vijf bouwlagen in vijftien maanden ir. Jan Henri Snetselaar RC Konstruktieburo Snetselaar BV 1 Kantoorgebouw Van Veen Advocaten, Ede 1 Verkorting ontwerp- en bouwtijd kantoorpand Ede door 3D-BIM Vijf bouwlagen in vijftien maanden Tussen

Nadere informatie

Met veel inzet weinig aanpassen

Met veel inzet weinig aanpassen thema Renovatie HUF-gebouw in Rotterdam Met veel inzet weinig aanpassen 32 7 2 0 2 Met veel inzet weinig aanpassen ing. Hielke Zuidwijk RO IMd Raadgevende Ingenieurs De aanpassingen aan het HUF-gebouw

Nadere informatie

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel auteur Ton Peters Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV Renovatie vraagt rigoureuze aanpassingen in betonconstructies oude Coentunnel Frisse lucht voor de eerste Coentunnel 1 Tijdelijke stempelconstructie

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Detaillering Porotherm Eco-Brick

Detaillering Porotherm Eco-Brick Detail 1 Aansluiting op een vloer in een skelet Als een warmtewand van Porotherm Eco-Brick in een betonskelet wordt toegepast, dient de detaillering hierop te zijn aangepast. Het toepassen van een glijlaag

Nadere informatie

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962

S4-project AT. Eindverslag Klimhal. Bram Valk 0747962 S4-project AT Eindverslag Klimhal Bram Valk 0747962 Inhoud Inleiding... 3 Functie... 4 Concept... 5 Situatie... 6 Klimhal... 7 Plattegronden... 7 Doorsnede... 9 Aanzichten... 13 Bouwfysische uitwerking...

Nadere informatie

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema La Sagrada Familia en de Turning Torso zijn behalve architectonische hoogstandjes vooral voorbeelden van de nauwe verwevenheid tussen architectuur en constructie. De invloed van constructief ontwerpen

Nadere informatie

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder

Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag. Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder Bestaande constructie gebruikt in bouw- en eindfase Amadeus Den Haag Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 10 3 2015 Nieuwbouw dankzij hergebruik kelder 1 ir. Remko Wiltjer RO, ing. Hielke Zuidwijk RO, ing.

Nadere informatie

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES

Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES Onderbouwing van de duurzaamheid van staalconstructies = Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures CASE STUDIES November 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Scope van de studie Doel: vergelijk

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

Botsbelasting op slanke fietsbrug

Botsbelasting op slanke fietsbrug 1 Trekbanden Sophiabrug dragen belasting af aan landhoofden Botsbelasting op slanke fietsbrug In het Sophiapark in Hendrik-Ido-Ambacht is een slanke betonnen fiets-/voetgangersbrug gerealiseerd die is

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

Villa in wit schoonbeton. Spectaculair ontwerp door kwaliteitszorg in uitvoering en detaillering

Villa in wit schoonbeton. Spectaculair ontwerp door kwaliteitszorg in uitvoering en detaillering 1 Spectaculair ontwerp door kwaliteitszorg in uitvoering en detaillering Villa in wit schoonbeton Gelegen tussen glooiende zandduinen contrasteert de witte rechthoekige vorm van villa Waalre op krachtige

Nadere informatie

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Construeren 5-12-2015 1. Welke soort vloer- en dakbelastingen kunnen aanwezig zijn? Maak onderscheid tussen rustende en veranderlijke belasting. Bepaal de grootte van

Nadere informatie

Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk

Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk -- Notitie bestaand kelderdek Datum: 3-12-2012 Opgesteld door: ir. W.L. Savelkouls (sr. constructeur) paraaf: Gezien: ing. J.P.

Nadere informatie

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 1 Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 66 ir. Rob Treels RC IMd Raadgevende Ingenieurs 1 De Brede

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema

Hergebruik watertorens. Maximaal gebruik van bestaande draagkracht. thema thema 1 Maximaal gebruik van bestaande draagkracht Hergebruik watertorens De haalbaarheid van hergebruik staat of valt met de kosten voor de constructie. Voor de constructeur dus een uitgelezen kans om

Nadere informatie

Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal

Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal Zuidhal van het nieuwe Rotterdam Centraal Voorstellen 1e deel presentatie T.A. de Vries Constructeur Zuidhal OVT 2 e deel presentatie B. Bul Directievoerder staal Zuidhal OVT Inhoud van de presentatie

Nadere informatie

Complexe constructie

Complexe constructie 45-49 Jobsveem:45-49 18-02-09 09:53 Pagina 45 Complexe constructie van glas en staalkabels De door Glasimpex uit Vlaardingen gemaakte glas - gevel van het woongebouw Jobsveem te Rotterdam kende veel ontwerptechnische

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

mei principe details onderbouw DO.900 1:5 / 1:10 Principedetails Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp:

mei principe details onderbouw DO.900 1:5 / 1:10 Principedetails Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp: principe details onderbouw architects and planners Schiehavenkade 522 3024 EZ Rotterdam t: +31(0)10 4252222 info@-arch.eu www.-arch.eu Project: Fenix I Projectnr.: 13011 Opdrachtgever: Heijmans Schaal:

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Wonen en werken in vrijheid

Wonen en werken in vrijheid Het project La Liberté, aan de westelijke stadsrand van Groningen, bestaat uit twee markante torens van respectievelijk 74 en 38 m hoog. Opvallend zijn vooral de spiegels haaks op de gevel en sprongen

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Ingenieurskunst in de Uithoflijn

Ingenieurskunst in de Uithoflijn thema 1 Nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en De Uithof Ingenieurskunst in de Uithoflijn Het aantal reizigers tussen Utrecht Centraal en De Uithof aan de oostzijde van Utrecht groeit de komende

Nadere informatie

Station Amsterdam Bijlmer ArenA

Station Amsterdam Bijlmer ArenA Station Amsterdam Bijlmer ArenA Vanwege het groeiende reizigersaanbod wordt in 1992 door opdrachtgever ProRail besloten tot verdubbeling van de sporen op het traject Amsterdam - Utrecht. Aan dit spoortraject

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de KEERSLUIS HEUMEN OMSCHRIJVING PROJECT KEERSLUIS HEUMEN In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

De Kroon te Den Haag. Atriumoverkapping

De Kroon te Den Haag. Atriumoverkapping De Kroon te Den Haag Atriumoverkapping In het Wijnhavenkwartier in Den Haag, gelegen tussen Centraal Station en het Spui, is in 2011 naast de nieuwe ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, op de

Nadere informatie

Slanke optimale. Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk

Slanke optimale. Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort, Reeuwijk Slanke constructie biedt optimale flexibiliteit Opzienbarend is dit gebouw langs rijksweg A12 in Reeuwijk niet. Maar het laat de mogelijkheden van een

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Hotel Joan Muyskenweg te Amsterdam Ordernummer : 8826 Onderdeel : Constructieve omschrijving tbv de bouwaanvraag Opdrachtgever : Burginvest Architect : Oeverzaaijer Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen

3.3 Kimfixatie. 3.3.1 Kimfixatie Algemeen 3.3 Kimfixatie 3.3.1 Kimfixatie Algemeen De EPDM folie moet mechanisch bevestigd worden op iedere plaats waar de folie onderbroken wordt of een hoekverandering ondergaat die groter is dan 15% zoals bij

Nadere informatie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie

Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Aardbevingsbestendig verankeren Met Schöck Technologie Bouwen op onze expertise Balkons in seismische gebieden Inleiding De laatste jaren komen in Nederland steeds vaker aardbevingen voor, met name in

Nadere informatie

Verborgen fietstempel

Verborgen fietstempel 1 s Werelds grootste fietsenstalling onder Stationsplein Oost in Utrecht Verborgen fietstempel Gemeente Utrecht is dit jaar begonnen met de bouw van een megafietsenstalling onder het Stationsplein Oost.

Nadere informatie

STOOMSTRAAT 6 8263 AT KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72

STOOMSTRAAT 6 8263 AT KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 STOOMSTRAAT 6 8263 AT KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 Algemene gegevens Adres gegevens Stoomstraat 6 8263 AT Kampen Oppervlakte bedrijfskantoor

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

// Project nieuwbouw. 38 // Bouwwereld. 38-42_projectwoonstad.indd 38 28-02-13 10:34

// Project nieuwbouw. 38 // Bouwwereld. 38-42_projectwoonstad.indd 38 28-02-13 10:34 // Project nieuwbouw Tekstproductie Henk Wind // Fotografie 01-10 Architecten en Henk Wind // Tekenwerk Henk Heusinkveld Typerend is het betonskelet in de gevel, dat is ingevuld met glas en metselwerk.

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK

DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK DAKOPBOUW SCHEVENINGEN B RAND O LINK ARCHITECTEN 6 8 10 12 14 DAKOPBOUW SCHEVENINGEN Nieuwe dakopbouwen in PELLENAERSTRAAT EN JONGE- NEELSTRAAT, SCHEVENINGEN 16 18 20 22 24 26 HARTEVELTSTRAAT GEVERS DEYNOOTWEG

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01. Project Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.01 Status Definiteif Datum 19-04-2013 Auteur V. Klein Gunnewiek

Nadere informatie

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Dit is een handleiding voor alle tuinders die een tuinhuis in hun tuin willen bouwen of verbouwen. Als vereniging huren wij de grond waarop we tuinieren van gemeente

Nadere informatie

Toppunt van leesplezier

Toppunt van leesplezier Centrale Bibliotheek TU Delft Toppunt van leesplezier Een moderne bibliotheek is een bruisend computercentrum en geen plaats waar je kunt snuffelen tussen stoffige folianten. De oude Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

Perrons en sporen op poten. Eén jaar buitendienststelling op station Amsterdam Centraal voor poortvrije passages. thema

Perrons en sporen op poten. Eén jaar buitendienststelling op station Amsterdam Centraal voor poortvrije passages. thema thema 1 Eén jaar buitendienststelling op station Amsterdam Centraal voor poortvrije passages Perrons en sporen op poten Om bij station Amsterdam Centraal een betere verbinding tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

De kracht van integraal ontwerpen

De kracht van integraal ontwerpen 1 Ook fundering en bedrijfsvloer van nieuwbouw Lely Maassluis volledig geprefabriceerd De kracht van integraal ontwerpen 78 ir. Michiel Niens RC IMd Raadgevende Ingenieurs Machiel Hopman ConsortArchitects

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Gebouw inventarisatie DEFINITIEF De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

Nadere informatie

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad

P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra parkeerplaatsen Innovatief vervoersoverstappunt op 8 metrominuten van binnenstad 2013 nummer datum Bestuursdienst Concerncommunicatie Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam P + R Kralingse Zoom biedt verbeterd metrostation en 1040 extra

Nadere informatie

Ruimte voor de fiets. Ondergrondse fietsvoorzieningen bij Station Haarlem

Ruimte voor de fiets. Ondergrondse fietsvoorzieningen bij Station Haarlem 1 Ondergrondse fietsvoorzieningen bij Station Haarlem Ruimte voor de fiets Na een bouwtijd van twee jaar is in september 2011 de grootste ondergrondse fietsenstalling van Europa opgeleverd. Deze stalling

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Ton van t Hoff architect directeur. Edwin Buis projectcoördinator. Slim Bouwen met BIM. praktijkervaring met BIM

Ton van t Hoff architect directeur. Edwin Buis projectcoördinator. Slim Bouwen met BIM. praktijkervaring met BIM Ton van t Hoff architect directeur Edwin Buis projectcoördinator Slim Bouwen met BIM praktijkervaring met BIM 1. keuze voor BIM 2. implementatie BIM in bureau 3. voorbeeldprojecten met BIM 4. voorbeeldproject

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5

Welfsels in spanbeton (WX) 2.5 2.5 Toepassingen WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden. De onderzijde

Nadere informatie

Sluis met enkele draaideuren

Sluis met enkele draaideuren thema 1 Het sluitstuk van de Zuid-Willemsvaart: Sluis Empel Sluis met enkele draaideuren De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bevat twee nieuwe sluiscomplexen: Hintham en Empel. Van deze twee sluizen

Nadere informatie

Verkeersleidingspost Roosendaal

Verkeersleidingspost Roosendaal Verkeersleidingspost Roosendaal De techniek dienstbaar aan de mens Functioneel ontwerpconcept De bestaande vl post blijft functioneren tijdens de verbouwing De nieuwe seinzaal met verticale verbindingen

Nadere informatie

Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk

Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk Het nieuwe project van MKB Vastgoed Nederland op het industriepark Hooidijk aan de Lange Baan nummer 18 Steenwijk Onder architectuur worden hier drie hoogwaardige en representatieve bedrijfseenheden ontwikkelt,

Nadere informatie

Technische Informatie Isokorf EQ Aardbevingsbestendig verankeren

Technische Informatie Isokorf EQ Aardbevingsbestendig verankeren Technische Informatie Isokorf EQ Aardbevingsbestendig verankeren Afdeling techniek Technische product- en projectondersteuning Telefoon: +31 55 526 88 20 Telefax: +31 55 526 88 22 E-mail: techniek@schock.nl

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider C N L B A M K Model is gebaseerd op digitale onderlegger derden; Voor constructieve uitgangspunten Bartels Ingenieursbureau zie rapport nr; 2720-DO UT08539-B-R01 dd 02-04-2015 omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Meubelgigant bouwt eigen hotel in staal

Meubelgigant bouwt eigen hotel in staal HOTEL TULIP INN, DELFT ing. R.L.M. Massop en ir. J.C. van de Weg John van de Weg is projectarchitect bij Knevel Architecten, Amsterdam. Ron Massop is vestigingsdirecteur bij Bartels Ingenieursbureau, Utrecht.

Nadere informatie

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel

SpeedRoof. Prefab and Industrial. By Lignostone. SpeedRoof B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel B.V. Postbus 89 Mercuriusweg 3 9560 AB Ter Apel By Lignostone tel: +31 (599) 584 344 fax: +31 (599) 584 096 speedroof@lignostone.com www.lignostone.com 2 3 Wij zijn een innoverend bedrijf dat actief is

Nadere informatie

Renoveren is analyseren

Renoveren is analyseren Dossiers en goede analyse belangrijk bij renovatie bestaande bouw Renoveren is analyseren Er lijkt sprake te zijn van een hausse in de renovatie van bestaande bouw. Enerzijds is dit ingegeven door het

Nadere informatie

H18 OG-404. Multi Functioneel Parkeergebouw Amsterdam

H18 OG-404. Multi Functioneel Parkeergebouw Amsterdam O' Steun aanrijdbeveiliging thermisch verzinkt Alle bevestigingen nader uit te en 50 225 105 60 110 stalen hek (thermisch verzinkt) - bovenregel strip 70x15 mm - staanders strip 70x6 mm h.o.h. 106mm -

Nadere informatie

Integratie architectuur, constructie en installatie bij Sint Nicolaaslyceum. Schoolvoorbeeld duurzaamheid. Schoolvoorbeeld van duurzaamheid

Integratie architectuur, constructie en installatie bij Sint Nicolaaslyceum. Schoolvoorbeeld duurzaamheid. Schoolvoorbeeld van duurzaamheid Integratie architectuur, constructie en installatie bij Sint Nicolaaslyceum Schoolvoorbeeld van duurzaamheid 4 1 ir. Han Krijgsman RO, ir. Thomas Wever ABT bv 1 Het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam is

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 De Hortensiaflat krijgt dankzij een ingrijpende renovatie een A-label. Leidend bij de verbouwing is het vervangen van de oude balkons. 50 // BOUWWERELD

Nadere informatie

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Bijlage 2 Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Versie: 6 november 2011 Auteurs: Paul van Rijen, Annette Detzel Bijlage 2 Projekt 2b 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Kerkweg 2 2064 KP Spaarnwoude 08 februari 2013 aangepast 08 maart 2013 RENVOOI PLATTEGRONDEN RENVOOI GEVELS RM 30

Nadere informatie

Zwaar en licht gecombineerd

Zwaar en licht gecombineerd Het dienstengebouw van de kolen-biomassacentrale op de Maasvlakte heeft een hybride constructie Zwaar en licht gecombineerd In de loop van dit jaar wordt een nieuwe kolenbiomassacentrale op de Maasvlakte

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN ALGEMEEN: -CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN UITSLUITEND CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR -BOUWFYSICA EN BRANDVEILIGHEID CONFORM RAPPORTAGES -VOOR ALLE MATERIALEN EN ONDERDELEN TE ALLEN TIJDE DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

TRAPPEN EN BORDESSEN PRODUCTIE INSTORTVOORZIENINGEN

TRAPPEN EN BORDESSEN PRODUCTIE INSTORTVOORZIENINGEN PRODUCTEN TRAPPEN EN BORDESSEN 5.8 5 TRAPPEN EN BORDESSEN INSTORTVOORZIENINGEN Een trap in een gebouw Trappen zijn voor wat toepassing onderscheiden Toepassingsgebied in: A betreft te -in een woning met

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0 ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte mm Rc-waarde tot 5,0 Vloersystemen Spaansen produceert al vanaf 1984 diverse soorten betonnen vloerplaten. In 1993 is speciaal hiervoor in Harlingen (Friesland) een

Nadere informatie

Las & Constructie On & Offshore Solutions

Las & Constructie On & Offshore Solutions Las & Constructie On & Offshore Solutions Mostacon B.V. Nijverheidsweg 3 3251 LP Stellendam tel.: 0187-499978 fax: 0187-499987 mail: info@mostacon.nl web : www.mostacon.nl D.Pavlovic General Manager mobiel

Nadere informatie

thema Constructie leidend bij renovatieprojecten Herbestemmen in de praktijk

thema Constructie leidend bij renovatieprojecten Herbestemmen in de praktijk thema 1 Constructie leidend bij renovatieprojecten Herbestemmen in de praktijk 10 5 2014 ir. Paul Korthagen, ir. Tom Relker, ir. Remko Wiltjer IMd Raadgevende Ingenieurs 1 Voormalige machinefabriek in

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Vrijesectorwoningen hebben vandaag de dag soms

Vrijesectorwoningen hebben vandaag de dag soms In de wijk Overgooi in Almere staat sinds kort een woonhuis annex meditatieruimte in de vorm van twee piramides. Piramides op schaal nagebouwd volgens de afmetingen van de wereldberoemde Cheopsversie uit

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie