Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Metro op kolommen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Metro op kolommen"

Transcriptie

1 1 Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen Metro op kolommen 40

2 ing. Leonhard Schoot Uiterkamp MSEng RC Witteveen+Bos 1 Ondervloerse hefinstallatie werkspoor 0 2 Situatie gebouwen GVB locatie Diemen Door de komst van de nieuwe, langere metrovoertuigen op het Amsterdamse metronet en de Noord/ Zuidlijn, wordt de bestaande metrowerkplaats GVB locatie Diemen aangepast en uitgebreid. Bij de nieuwe metro s bevindt zich veel apparatuur aan de onderzijde. Er is daarom gekozen voor een onderhoudsconcept waar veel licht en ruimte aan de onderzijde van de metro beschikbaar is. Dit is gerealiseerd met een ondervloerse hefinstallatie, die de metrovoertuigen in zijn geheel kan heffen, en een verdiept aangelegde betonvloer met spoorstaven op betonkolommen. Maar hoe zorg je dat de betonkolommen de rem- en aanzetkrachten van de metro s kunnen opnemen en hoe ga je om met temperatuurswisselingen van de spoorstaven? Het GVB is verantwoordelijk voor het uitvoerend beheer van de infrastructuur en het materieel van trams en metro s in en rond Amsterdam. Voor onderhoud aan het rijdend materieel beschikt GVB over verschillende remises en werkplaatsen. Een daarvan is metrowerkplaats GVB locatie Diemen. Hier hebben de werksporen een lengte van 80 m. Door de komst van de nieuwe, langere metrovoertuigen (116 m lang en bijna 200 ton zwaar) is het noodzakelijk om deze metrowerkplaats aan te passen en uit te breiden. Mede omdat er binnen het Amsterdamse metronet geen wenselijke alternatieven voorhanden zijn. De aanpassingen betreffen zowel de gebouwen (kantoren en werkplaatsen), als de buiteninfrastructuur op het spooremplacement (sporen, bovenleidingen en systemen) om de toegankelijkheid van de gebouwen te borgen (fig. 2). Lijnwerkplaats (LWP) In 1979 is de lijnwerkplaats voor de metro in Diemen in gebruik genomen. De lijnwerkplaats biedt alle voorzieningen voor het dagelijks onderhoud en storingsonderhoud van de metrovoertuigen. In de bestaande lijnwerkplaats (LWP1) liggen vijf werksporen (werksporen 3, 4, 5 en 6 zijn 80 m lang en werkspoor 11 is 70 m lang). Ten noorden van deze lijnwerkplaats (waar in de bestaande situatie de S&T-loods stond), worden op beganegrondvloerniveau drie nieuwe werksporen (0, 1, 2) met elk een lengte van 120 m gerealiseerd. Gezamenlijk vormen deze drie werksporen de nieuwe lijnwerkplaats (LWP2). De overige vijf sporen van de bestaande lijnwerkplaats worden slechts beperkt aangepakt. Alleen spoor 11 wordt verbouwd tot een werkspoor van 80 meter. Daarmee beschikt de LWP in de nieuwe situatie over drie werksporen van 120 m en vijf van 80 m. Achter de werkplaats wordt de bestaande ruimte opnieuw ingedeeld ten behoeve van logistiek, werkplaatsinrichting, voorraad/magazijn, was- en kleedruimtes, gebouwinstallaties en kantoren (LWP3). Ook is de ruimte tussen de kantoren en de nieuwe werkplaats overdekt en afgesloten. Ontwerpuitgangspunten LWP De eisen voor de verbouwing van GVB locatie Diemen zijn opgesomd in het integraal programma van eisen. Voor de discipline constructie is onder meer gesteld dat de vloerbelasting voor onderhoud aan de metrovoertuigen geschikt moet zijn voor machines, hefbokken, vorkheftrucks en/of hefsporen. De werkplaatsen zijn uitgelegd op een vloerbelasting van 20 kn/m 2, voor de belastingen uit de metro is 120 kn/as aangehouden. De gebouwen moeten een levensduur van 50 jaar hebben. De machinetechniek/gebouwinrichting ten behoeve van metroonderhoud in de lijnwerkplaats bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen: - ondervloerse hefinstallatie; - wegklapbare spoorbeëindigingsconstructie; - draaisteldraaischijven; - draaistelheftafels; - materiaalliften; - bovenloopkranen. Aanpassing van de gebouwen betreffen de lijnwerkplaats (LWP), de hoofdwerkplaats rail (HWR), de signalling en telecom (S&T) en de kuilwielendraaibank (KWD). In dit artikel wordt alleen verder ingegaan op de lijnwerkplaats (zie ook kader Overige gebouwen ). S&T 2 B&B KWD LWP2 LWP1 LWP3 Legenda: LWP - lijnwerkplaats HWR- hoofdwerkplaats rail KWD- kuilwielendraaibank B&B - baan en bovenbouw S&T - signalling en telecom HWR 41

3 3 Overige gebouwen Naast de lijnwerkplaats (LWP) zijn ook de hoofdwerkplaats rail (HWR), de signalling en telecom (S&T) en de kuilwielendraaibank (KWD) belangrijke gebouwen van de metrowerkplaats. Hoofdwerkplaats rail De centrale hoofdwerkplaats van de Amsterdamse tram is in 1996 gebouwd. In de hoofdwerkplaats rail (HWR) wordt groot onderhoud en speciaal onderhoud aan sneltrams uitgevoerd. In deze werkplaats zijn zestien sporen gelegen. GVB heeft besloten aan dit gebouw geen aanpassingen door te voeren. Het ontwerpproces van de aanpassing van dit gebouw is geëindigd bij het opgestelde voorontwerp. Signalling en telecom Naast het gebouw baan en bovenbouw (B&B), die de afdeling Spoor en Baan van Rail Services huisvest, wordt een nieuw gebouw signalling en telecom (S&T) gebouwd voor de afdeling Systemen ten behoeve van het testen van baanapparatuur. Hier zullen de functies en medewerkers uit de bestaande S&T-loods na verhuizing worden gehuisvest. Het gebouw bestaat uit een werkspoor, was- en kleedruimte, magazijn, kantoorruimten, vergaderruimte, soldeerruimte, spuitruimte en een elektronicaruimte. Kuilwielendraaibank Op het spoor voor de bestaande lijnwerkplaats en naast de hoofdwerkplaats rail is een apart nieuw gebouw kuilwielendraaibank (KWD) op spoor 11 gebouwd, waar het wielbandonderhoud aan alle metro s wordt uitgevoerd. In dit gebouw is een dubbelassige, ondervloerse kuilwielenbank aanwezig. Ten behoeve van wielprofilering beweegt de metro zich over de vaste kuilwielenbank heen. Constructief ontwerp Het constructief ontwerp van de lijnwerkplaats (LWP) is opgesplitst in drie onderdelen: - nieuwbouw van werksporen 0, 1 en 2 (LWP2); - inbreiding door middel van aanpassen bestaand werkspoor 11 (LWP1); - uitbreiding en aanpassing kantoren (LWP3). In dit artikel worden verder alleen de eerste twee onderdelen besproken. Nieuwbouw van werksporen 0, 1 en 2 (LWP2) Het gebouwstramien voor de nieuwe werksporen is in langsrichting overgenomen van de bestaande lijnwerkplaats. Op basis van een veelvoud van dit stramien zijn de nieuwe constructies bepaald. De dilataties zijn zo geplaatst dat deze niet conflicteren met het gebouwstramien. De aannemer heeft in de uitvoeringsfase zijn werkproces ingericht door per gedilateerd betondeel (moot) de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. De bovenbouw, vanaf beganegrondvloerniveau, bestaat uit een staalconstructie met een dakopbouw/lichtstraat om voldoende daglicht in de werkplaats te creëren. De stabiliteit wordt in de langsrichting van het spoor door windverbanden in dak en gevel geregeld, in de dwarsrichting met portalen. Voor de onderbouw is een betonconstructie op funderingspalen ontworpen. De betonvloer ter plaatse van werkspoor 0 is op beganegrondvloerniveau aangebracht. Onder deze beganegrondvloer zijn in totaal twaalf betonputten opgenomen met elk een inwendige afmeting van 4,10 m 3,25 m 4,80 m (l b d) (fig. 4). In deze putten is de ondervloerse hefinstallatie opgenomen die de metro in zijn geheel naar een hoogte van circa 1,70 m boven beganegrondvloerniveau kan heffen. 42

4 3 3D-weergave langsdoorsnede constructie kuilwielendraaibank (KWD) 4 Dwarsdoorsnede betonput 5 Betonkolommen onder spoorstaven werksporen 1 en 2 +0, , afvoerpomp De bovenzijde van de putten is afgesloten met een stalen frame voorzien van stalen platen met sleufsparingen (foto 1). Verder zijn in de beganegrondvloer voorzieningen getroffen om een wegklapbare spoorbeëindigingsconstructie, twee draaisteldraaischijven en twee draaistelheftafels op te kunnen nemen. Om deze bereikbaar te maken, zijn in de betonconstructie inkassingen opgenomen ten behoeve van de ingegoten spoorstaven. A ± ± ± ±5 riool inwendig ø32 mm kabelsparing ø P1 P betonkolommen, net als het principe voor werkspoor 1 en 2, en uitgebreid tot 80 m werkspoor (fig. 6). Hiertoe zijn nieuwe palen onder de verdiepte betonconstructie aangebracht. De betonnen randbalken met bestaande palen en de staalconstructie worden niet aangepast (fig. 7). De wanden van de nieuwe betonconstructie zijn gekoppeld met wapening en vastgestort aan de bestaande betonnen randbalken. Om een maximale werkruimte te creëren, zijn de kolommen van de bestaande staalconstructie tijdelijk opgehangen aan de stalen kolommen van de naastgelegen lijnwerkplaats (werkspoor 6). Betonkolommen Zoals gezegd lopen de werksporen 1, 2 en 11 in de LWP over betonkolommen heen. De spoorstaven zijn op de kolommen bevestigd via haakplaten (fig. 8) met ankers. De spoorstaven zelf zijn voegloos uitgevoerd met thermietlassen. De kolommen en de verbindingen moeten in staat zijn zowel rem- en aanzetkrachten van de metro s als de temperatuurswisselingen van de spoorstaven op te nemen. Om ten behoeve van onderhoud aan de metro s maximale ruimte voor personen en materieel te creëren, zijn de kolomafmetingen zo slank mogelijk uitgevoerd. Daardoor was er weinig tolerantie voor het plaatsen van de verankeringen van de haakplaten. Ook waren de haakplaten niet voorzien van 5 De betonvloer ter plaatse van werksporen 1 en 2 is verdiept aangelegd (1,70 m onder beganegrondvloerniveau). Hier zijn de spoorstaven op betonkolommen bevestigd (foto 5). In deze verdiepte vloer zijn voorzieningen getroffen om een materiaallift op te kunnen nemen. Met name de afmetingen van de betonputten op werkspoor 0 (LWP2) en de onderlinge afstand van deze putten hebben zeer kleine toleranties in x, y en z-richting. De toleranties zijn nodig om voldoende stelruimte te creëren, omdat de inbouw van de machinetechniek plaatsvindt nadat de gebouwconstructie gereed is. Inbreiding door middel van aanpassen bestaand werkspoor 11 (LWP1) Werkspoor 11 is gelegen in een aparte stalen hal (naast werkspoor 6) met een beganegrondvloer en betonnen randbalken gefundeerd op palen. In de nieuwe situatie wordt de beganegrondvloer vervangen door een verdiepte betonvloer met 43

5 6 Dwarsdoorsnede werksporen 0, 1, 2 en 3 7 Dwarsdoorsnede werksporen 4, 5, 6 en 11 8 Haakplaat 9 Detail spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A ,505 dak / b.k. lichtstraat HE160A HE180A HE160A HE180A HE180A HE140A +7,905 HE140A +8,048 HE140A staalplaat-betonvloer 150 mm +8,048 HE140A 3615 B +8,150 moment vaste verbinding HE280A HE600A moment vaste verbinding HE280A HE600A HE240A moment vaste verbinding HE220A HE240A moment vaste verbinding HE450B HE450B 8048 HE450B spoor 0 spoor 1 spoor 2 spoor 3 betonvloer TPG D 350 mm 1770 betonvloer TPG D 350 mm betonkolom 300x ,000 peil LWP -1,770 kelder LWP2-4,800 kelder spoor 0 6 Figuur 6: - woorden zonder hoofdletter noteren; afkortingen zo laten zoals ze zijn. slobgaten in verband met opname van - tussen horizontale getallen en mm een spatie krachten toevoegen! in - punten in getallen vervangen door komma s langs- en dwarsrichting van het spoor. Door toepassing van een stalen systeemkist, waarbij een hele serie betonkolommen in een keer wordt gestort, konden de maatafwijkingen van de in het werk gestorte betonkolommen tot een minimum worden beperkt. - op een aantal plekken staat t = die t moet cursief en spaties voor en na de = toevoegen. De circa 1,8 m in twee richtingen uitkragende kolommen zijn berekend als een volledig ingeklemd systeem in de verdiepte betonvloer. Op de betonkolom werkt zowel een belasting uit de metro s als een temperatuurbelasting. Belasting uit metro De metro s resulteren in verticale belastingen en horizontale belastingen in twee richtingen. De verticale kracht wordt veroorzaakt door de wiellast. Deze zorgt bovendien voor een kopmoment in dwarsrichting van het spoor. Immers, om de kolom afmeting zo slank mogelijk uit te kunnen voeren is de verankering van de haakplaat centrisch in de kolom geplaatst. De spoorstaaf ligt echter excentrisch in de haakplaat, op de betonkolom. De grootte van dit kopmoment is bepaald vanuit de detaillering van spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom (fig. 9). Ten gevolge van rem- en aanzetkrachten ontstaan horizontale krachten in langsrichting van het spoor. De krachten zijn bepaald op basis van de door de leverancier van de metro opgegeven waarden en op basis van normering. Voor de belasting is de totale rem- en aanzetkracht gedeeld door het aantal kolommen. Omdat in langsrichting de spoorstaafbevestiging in de haakplaat is geklemd, is de kolom ook getoetst op de maximale doorschuifwaarde van deze bevestiging. Lokaal kan de spoorstaaf als gevolg van rem- en aanzetkrachten elastisch vervormen, zodanig dat de doorschuifwaarde van de bevestiging een rol gaat spelen. Boven deze waarde schuift de spoorstaaf in de bevestiging en zal de belasting op de kolom afnemen. In dwarsrichting van het spoor ontstaat een kracht ten gevolge van spatkracht van de wielflens van de metro. De grootte van deze belasting is opgegeven door DB International. Temperatuurbelasting De spoorstaven van de werksporen zijn op verzoek van de opdrachtgever doorgaand voegloos (met thermietlassen) uitgevoerd. Om te voorkomen dat er ten gevolge van temperatuurstijging drukkrachten in de spoorstaaf ontstaan die vervolgens te hoge spatkrachten op de kolommen (loodrecht op het spoor) kunnen geven, wordt er een neutrale temperatuur in de spoorstaven aangebracht. De term neutrale temperatuur komt uit de richtlijn voor het voegloos maken van sporen van ProRail. Bij de gekozen waarde (bijvoorbeeld een neutrale temperatuur van 25 C) is de spanning in de spoorstaaf neutraal. Zo wordt voorkomen dat de spoorstaven in lengte veranderen door de temperatuurspanningen op te laten nemen door vaste (anker)punten. Het aanbrengen van de neutrale temperatuur kan gebeuren door het verlengen van spoorstaven op kracht (hydraulisch trekken) of in mm (verwarmen). Hiervoor dienen alle lassen ultrasoon onderzocht te zijn. De spoorstaaf wordt op deze manier voorgespannen vanaf de spoorwissel (1e vaste punt) buiten de werkplaats tot ruim 120 m achterin de werkplaats 44

6 C D E F G H I J +8,150 bestaand bestaande kolom staal staal 1,5 ton kraanbaan bestaande kolom spoor 4 spoor 5 spoor 6 spoor 11 betonkolom 300 x 300 BIM Tijdens de bouw en verbouwing moeten de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de bestaande metrovoertuigen ongehinderd doorgang kunnen vinden. Ten tijde van werk- +1,100 peil LWP +0,000 peil LWP -1, isolatie 100 mm 7 9_Figuur 8 - detail spoorstaaf, haakplaat, verankering en betonkolom.pdf :27 gedeeltelijke doorsnede LWP LL F LQ B L detail A 70 8 D (2e vaste punt). Het 2e vaste punt is opgenomen in de beganegrondvloer. Hier is de spoorstaaf verankerd met ankers en worden de optredende spoorkrachten, door forse horizontale trekbandwapening opgenomen in de beganegrondvloer, afgedragen naar de paalfundering en ondergrond

7 10 3D-weergave constructie lijnwerkplaats (LWP2) 10 zaamheden aan zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen en werkplaatsen dient de bereikbaarheid van de werksporen zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven. Dit moet op zodanige wijze gebeuren, dat er sprake is van geen, een beperkte, of een tijdelijke vermindering van capaciteit ten opzichte van de bestaande situatie. Het ontwerpteam heeft mede daarom gebruikgemaakt van een Bouw Informatie Model (BIM) voor de coördinatie tussen de disciplines en de visualisering van de fasering. BIM maakt gebruik van een 3D-model dat actuele informatie van elke discipline weergeeft en daardoor knelpunten tussen disciplines direct zichtbaar kan maken. Aan het model kan extra informatie worden gekoppeld, bijvoorbeeld de (uitvoerings)planning. Op deze wijze wordt de planning geïntegreerd binnen het model en visueel gemaakt. Planning - start uitvoering LWP2: september opening LWP2: maart start uitvoering LWP1 (spoor 11): februari opening LWP1 (spoor 11): medio periode diensten Railinfra Solutions: (gebouwen S&T, KWD en LWP) - periode uitvoering: (gebouwen S&T, KWD en LWP) Afstemming In de constructie van de gebouwen zijn diverse onderdelen opgenomen ten behoeve van metro-onderhoud. Dit vergde in de uitvoeringsfase veel afstemming en overleg tussen de diverse (buitenlandse) partijen en disciplines, om de raakvlakken constructie machinetechniek, deels directe levering en deels levering via aannemer, helder te krijgen. Tot slot Al met al kan worden gesteld dat de hypermoderne werkplaats is voorzien van de nieuwste technische faciliteiten en daardoor symbool staat voor de grote stap voorwaarts die GVB, gemeente Amsterdam, Metro en Tram en de Stadsregio Amsterdam momenteel zetten met de Amsterdamse metro. PROJECTGEGEVENS project Uitbreiding metrowerkplaats GVB locatie Diemen opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Metro en Tram en de Stadsregio Amsterdam gebruiker GVB directievoering en toezicht Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) architect Zwarts & Jansma Architecten adviseur integraal ontwerp en engineering Railinfra Solutions (Witteveen+Bos, DB International en Royal HaskoningDHV) projectmanagement Arcadis aannemer (LWP) Strukton Bouw aannemer (S&T en KWD) VBK Noord 46

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES PARKEERGARAGES In een maatschappij die zo zeer gebonden is aan mobiliteit en waar de meerderheid van de bevolking een auto gebruikt, is het parkeren in stedelijke gebieden een probleem. Tot nog maar een

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting December 2010 Nummer 3, derde jaargang Deze nieuwsbrief bevat actuele onderwerpen over de Masterplannen Onderwijs en verschijnt drie keer per jaar. Algemeen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Z1827 Q. C S C : 35 :)7_ OiJUi^v r t i l Bouwdienst Rijkswatem«u Postbus 20.000 3502 LA Utrecht BIBLIOTHEEK NR. _2L / C BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mu Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda / bouwen aan ambities Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda Spoorzone Delft The Base, Schiphol: Houten diagrid voor

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces

Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Model BIM Protocol het geïntegreerde bouwproces Een stap op weg naar de stip op de horizon datum versie omschrijving Sept. 2010 0 Eerste opzet Febr.2012 1.0 IPC architecten Nov. 2013 2.0 Pioneering verificatie

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten 02 Inhoud 1. Inleiding 03 2. De aanpak van het onderzoek 04 2.1 Doel

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7106 14 maart 2014 Belasting van personenauto s en motorrijwielen 4 maart 2014 nr. BLKB 2014/127M Belastingdienst / Directie

Nadere informatie

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol projectgegevens project onderdeel Integrated Project Delivery Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol werkcode/werknummer 0000 datum 5 april 2011 samengesteld door tekstbijdragen en eindredactie

Nadere informatie

INFO. Uitbreiding gasnet goed gemonitord. Grondradar in hartje Amsterdam. ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra. Trillingen door spoorverkeer

INFO. Uitbreiding gasnet goed gemonitord. Grondradar in hartje Amsterdam. ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra. Trillingen door spoorverkeer FUGRO INFO Jaargang 22 nr 3 november 2011 Uitbreiding gasnet goed gemonitord 12 Grondradar in hartje Amsterdam 17 ProRail: Grip Op Ondergrondse Infra 24 Trillingen door spoorverkeer Slimme monitoringstechnieken

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 14-07-13) Versie 2.0 Na review (RvS 29-07-13) Versie 2.1 Na review (TT 02-08-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek).

Bij dubbeling van de vraagstelling wordt verwezen naar de beantwoording bij een vraag verderop (maar wel bij zelfde rubriek). Antwoorden op vragen die in de periode 23 september tot en met 2 oktober zijn binnengekomen bij de mailbox _Kockengen over de wateroverlast in bemalingsgebied De Tol in de periode van 28 juli tot en met

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Utrecht Centraal één voor allen, allen voor Utrecht

Utrecht Centraal één voor allen, allen voor Utrecht Utrecht Centraal één voor allen, allen voor Utrecht J.M. (Jan-Martijn) Egbers ProRail Verkeersleiding jan-martijn.egbers@prorail.nl J.M.G. (Hanneke) Peeters ProRail Verkeersleiding hanneke.peeters@prorail.nl

Nadere informatie