Overzicht. Bedrijfsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht. Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 Overzicht Bedrijfsprofiel De missie van Baxter is om levens te redden en te verlengen. Miljoenen mensen rekenen elke dag op deze belofte. Als een wereldwijde, gediversifieerde onderneming in de gezondheidszorg maakt Baxter gebruik van een unieke combinatie van expertise in medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en biotechnologie om onderzoek te doen naar producten en producten te maken die de patiëntenzorg wereldwijd verbeteren. De medewerkers van Baxter richten zich op het verbeteren van de toegang tot de producten van de onderneming, het innoveren van nieuwe technologieën en het aangaan van creatieve samenwerkingsverbanden die de missie van de onderneming wereldwijd voor meer patiënten tot leven brengen. Duurzaamheid bij Baxter De inzet van Baxter voor duurzaamheid vult de missie van de onderneming aan om levens te redden en te verlengen door een blijvende sociale, ecologische en economische waarde te creëren voor alle stakeholders. Hoewel de inspanningen van Baxter een breed scala van terreinen beslaan, erkent de onderneming het belang van duidelijke prioriteiten om daar haar activiteiten op te richten. De onderneming heeft negen duurzaamheidsprioriteiten met de bijbehorende doelstellingen, die zijn onderverdeeld in drie categorieën: Onze Mensen, Onze Activiteiten en Producten en Onze Wereld (zie pagina 2). Deze prioriteiten weerspiegelen de duurzaamheidsvraagstukken die voor Baxter het belangrijkst zijn en domeinen waarin de onderneming het best gepositioneerd is om een positieve impact te hebben. De Stuurgroep Duurzaamheid die Baxter op directieniveau heeft ingesteld, bepaalt de duurzaamheidsstrategie van de onderneming op lange termijn en leidt de inspanningen van Baxter om duurzaamheid te integreren in haar dagelijkse bedrijfsvoering. De leden van de stuurgroep onderschrijven de duurzaamheidsprioriteiten van Baxter en zijn samen met het senior management verantwoordelijk voor het boeken van vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming voor De stuurgroep komt regelmatig bijeen om de vooruitgang bij de geformuleerde doelstellingen te beoordelen, de aanpak van minder goede prestaties te bespreken en verduurzamingskansen te onderzoeken. Assurance/Controle Baxter heeft Bureau Veritas North America, Inc. (BVNA) ingeschakeld om een onafhankelijke assurance te verrichten op de onderdelen Milieu, Gezondheid en Veiligheid (EHS), Toeleveringsketen en bepaalde punten over Productverantwoordelijkheid van het online Duurzaamheidsrapport 2013 van Baxter en op de gerelateerde content in deze brochure. BVNA heeft tevens een controle uitgevoerd op de gegevens van Baxter over de broeikasgasemissies scope 1, scope 2 en scope 3. BVNA heeft vastgesteld dat onderdelen met dit vinkje accuraat en betrouwbaar zijn en geen fouten of afwijkingen van materieel belang bevatten. Nadere gegevens over de assurance en controle zijn te vinden in het volledige rapport van Baxter dat online beschikbaar is. sustainability.baxter.com/sustainability/baxters-approach.html

2 Van de Voorzitter en CEO Beste stakeholders, De vitaliteit van Baxter als onderneming in de gezondheidszorg en ons vermogen om onze beloftes aan onze stakeholders na te komen, zijn afhankelijk van de vraag of we de vernieuwing omarmen. Daartoe behoren naast de wetenschappelijke innovaties die kenmerkend zijn voor onze dienstverlening aan patiënten en aanbieders van gezondheidszorg ook nieuwe manieren van zakendoen die de verwezenlijking van onze doelstellingen als beursgenoteerde onderneming en speler op de wereldmarkt dichterbij brengen. In maart 2014 maakten we ons voornemen bekend om ons bedrijfsonderdeel BioScience als een volledig onafhankelijke onderneming te lanceren. Het uitzetten van een nieuwe koers als twee afzonderlijke entiteiten brengt beide bedrijven in een nog sterkere positie om de wereldwijde toegang van patiënten tot bestaande therapieën te verbeteren, nieuwe producten voor onvervulde behoeften te introduceren en zich te richten op andere belangrijke prioriteiten en doelstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat elke onderneming zal voortbouwen op de inspanningen die wij op grond van een verantwoorde bedrijfsvoering hebben geleverd op het gebied van duurzame ontwikkeling om een blijvende sociale, ecologische en economische waarde te creëren. Dit jaar wordt het vijftiende jaarlijkse duurzaamheidsrapport van Baxter gepubliceerd en zoals u hieronder zult zien blijven we ons inzetten voor onze grote groep stakeholders. In 2013 heeft Baxter de broeikasgasemissies, het energieverbruik en het waterverbruik teruggedrongen. We hebben de toegang van patiënten in ontwikkelingslanden tot marktleidende therapieën verbeterd. We hebben ervoor gezorgd dat onze producten als eerste ter plekke zijn in door rampen getroffen gemeenschappen. We hebben bijgedragen aan de versterking van het onderwijs in exacte vakken om de toekomst van wetenschappelijke innovatie veilig te stellen. Maar voor elke mijlpaal die is bereikt, zijn er meer kansen om een verschil te maken voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze Stuurgroep Duurzaamheid buigt zich nu over onze strategie in het licht van onze veranderende bedrijfsstructuur en de verwachtingen van onze stakeholders, en we zijn bezig met het aanpassen van onze doelstellingen aan onze ambities. Zoals altijd inspireren de behoeften van onze stakeholders ons tot steeds grotere prestaties. Elke dag richten onze medewerkers wereldwijd zich op nieuwe kansen om onze duurzaamheidsprincipes te integreren in onze strategieën en activiteiten en ik wil hen aansporen om daarmee door te gaan. Samen zullen we nog generaties lang blijven werken aan onze missie om levens te redden en te verlengen. Robert L. Parkinson, Jr. juni 2014 sustainability.baxter.com/sustainability/chairman-ceo-letter.html 2

3 Prioriteiten en doelstellingen voor duurzaamheid van Baxter Doelstellingen voor 2015 (behalve indien anders vermeld) ONZE MENSEN Baxter bevordert een veilige en gezonde werkplek Invoering van optimale programma s ter bescherming van de veiligheid en verbetering van de gezondheid van de medewerkers om de top drie van sectorgenoten te bereiken. Baxter bevordert een inclusieve en diverse werkplek Ontwikkeling en handhaving van een inclusieve cultuur waar uiteenlopende ideeën, achtergronden, ervaringen en perspectieven worden gerespecteerd en gewaardeerd. Baxter bevordert ethisch gedrag en naleving van wettelijke voorschriften Blijvende inzet voor interne en sectorbrede ethische verkoop- en marketingpraktijken door:» implementatie binnen de onderneming van het Amerikaanse Healthcare Compliance Program en het International Anticorruption Program van Baxter en» samenwerking met Amerikaanse en internationale brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en overheden gericht op het harmoniseren en invoeren van standaarden voor financiële interacties met aanbieders van gezondheidszorg die een passende voorlichting, onderzoek en dialoog over producten en diensten mogelijk maken en ongepaste stimulansen ontmoedigen. ONZE ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN Baxter zet zich in voor een duurzame toeleveringsketen Opname van duurzaamheidsprincipes in het inkoopprogramma van Baxter. 1 Vermindering van de broeikasgasemissies per kilometer van het Amerikaanse wagenpark van Baxter met 20% ten opzichte van Baxter zet zich in voor vermindering van haar CO 2 -uitstoot Vermindering van de broeikasgasemissies met 45% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Verhoging van het verbruik van hernieuwbare energie tot 20% van het totale energieverbruik. Baxter zet zich in voor vermindering van haar gebruik van natuurlijke energiebronnen Vermindering van het energieverbruik met 30% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Vermindering van het waterverbruik met 35% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Om dit te bereiken moeten uiterlijk in 2010 potentieel kwetsbare waterbekkens voor de vestigingen van Baxter worden beoordeeld en moeten voor risicogebieden strikte waterbesparingsdoelen worden vastgesteld. Implementatie van twee projecten om kwetsbare waterbekkens te beschermen en gemeenschappen een betere toegang tot schoon water te geven. Vermindering van de totale afvalproductie met 30% geïndexeerd aan de opbrengsten en uitgaande van het niveau van Vermindering van het verpakkingsmateriaal voor producten die naar klanten worden verzonden met 5000 ton uitgaande van het niveau van

4 Baxter zet zich in voor versterking van het productbeheer Bevordering van duurzame productontwerpen door levenscycluseffecten te identificeren en te minimaliseren en zorgwekkende stoffen in nieuwe producten en verpakking zo mogelijk proactief te verwijderen of te minimaliseren. Identificatie van nieuwe kansen ter vervanging, vermindering en verfijning (drie V s) van het gebruik van dierproeven. ONZE WERELD Baxter versterkt de toegang tot de gezondheidszorg door productontwikkeling en strategische productdonaties Ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel om de toegang tot de gezondheidszorg voor de basis van de piramide (opkomende economieën) te verbeteren. Samenwerking met donorpartners om vanaf 2010 een strategisch productdonatieplan te ontwikkelen en te implementeren dat de volgende elementen omvat: als eerste ter plekke zijn na rampen en tragedies, doneren van de dringendst nodige producten om de aanvoer te stabiliseren, en doneren van de dringendst nodige producten in de minst ontwikkelde en opkomende economieën. Baxter versterkt de inzet van de onderneming op het gebied van onderwijs, met name onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen Bevordering van het onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen door bijscholing in biotechnologie van docenten en leerlingen van openbare scholen in Chicago en door samenwerking met andere educatieve instellingen om in andere regio s vergelijkbare mogelijkheden te bieden. sustainability.baxter.com/priorities-goals 4

5 Baxter bevordert een veilige en gezonde werkplek (include BV checkmark) Een van de prioriteiten van Baxter is het bieden van een veilige en gezonde werkplek aan al haar medewerkers. De onderneming zoekt voortdurend naar manieren om de kans op letsel verder te beperken en het welzijn van de medewerkers te verbeteren. In het verslagjaar is Baxter zich blijven richten op kernstrategieën om haar veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren. In een vergelijking van 14 1 bedrijven in de gezondheidszorg kwam Baxter in 2012, het meest recente jaar waarover benchmarkinggegevens voor de sector beschikbaar waren, op de tweede plaats als het gaat om het aantal gevallen met verzuimdagen 2. Daarmee ligt Baxter op koers om haar doelstelling voor 2015 te halen. De algemene veiligheidsprestaties van Baxter zijn sinds 2005 aanzienlijk verbeterd. Vergeleken met 2012 is het aantal registreerbare gevallen bij Baxter gedaald met 2%, het aantal gevallen met verzuimdagen met 38% en het aantal verzuimdagen met 46%. Baxter streeft naar een ongevalvrije werkplek. Baxter blijft de volgende strategieën integreren om haar veiligheidscultuur en -prestaties te verbeteren: aanpakken van ergonomische gevaren, een van de belangrijkste oorzaken van letsel; verminderen van letseloorzaken met een hoog risico; implementeren van de bevindingen van Baxters werkgroep Future State of Safety door leidinggevenden te betrekken bij het ontwikkelen van strategieën ter verbetering van de veiligheid en door de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Medewerkers van Baxter China en hun kinderen buiten aan het vliegeren tijdens de Exercise Challenge Month. is het overkoepelende programma van de onderneming voor initiatieven op het gebied van gezondheid en wellness. De hoeksteen van het programma is het Personal Wellness Profile, een online tool die informatie over gezondheidsrisico s geeft op individueel en vestigingsniveau. In 2013 had 29% van de medewerkers van de onderneming wereldwijd een Personal Wellness Profile ingevuld. Verder gaven in het verslagjaar meer dan werknemers wereldwijd aan, meer dan uur beweging te hebben genomen als onderdeel van de Exercise Challenge. Footnotes: 1 Tien van de 14 bedrijven rapporteerden wereldwijde veiligheidsgegevens aan Mercer (voorheen ORC Worldwide), drie bedrijven verstrekten gegevens zoals gevraagd door Baxter en één bedrijf rapporteerde gegevens op zijn openbare website. 2 Het aantal werkgerelateerde letsels of ziekten als gevolg waarvan een werknemer na de datum van het incident ten minste één hele dag verzuimt, per 100 full-time werknemers die één jaar werken. sustainability.baxter.com/environment-health-safety 5

6 Baxter bevordert een inclusieve en diverse werkplek Baxter is ervan overtuigd dat een inclusieve cultuur en een divers personeelsbestand innovatie kunnen stimuleren, tot betrouwbare partnerschappen met klanten, leveranciers en gemeenschappen kunnen leiden en uiteindelijk kunnen bijdragen tot het succes en de duurzaamheid van het bedrijf. Ter ondersteuning hiervan is een van Baxters Leadership Expectations respect voor personen en ieders bijdrage een gedeelde waarde die verwacht wordt van alle medewerkers. De business resource groups van Baxter ondersteunen de bedrijfsdoelstellingen en hebben tot doel persoonlijke groei en multicultureel begrip te bevorderen en de relaties tussen medewerkers en stakeholders te versterken. Baxter richt zich op het vergroten van de etnische en genderdiversiteit binnen de onderneming. Baxters Global Inclusion Council biedt kennisleiderschap, begeleiding en ondersteuning om de inclusieve cultuur van de onderneming te versterken en werkt samen met bedrijven, regio s en functies van Baxter wereldwijd om lokale integratieplannen te ontwikkelen. In 2013 heeft Baxter drie nieuwe business resource groups (BRG s) gevormd: Baxter EnAbles (voor medewerkers die samenwonen met personen met een lichamelijke, zintuiglijke of cognitieve beperking of deze personen ondersteunen), BaxVets (voor medewerkers die hun militaire dienstplicht vervullen of hebben vervuld) en Early Career Professionals (voor medewerkers in de beginfase van hun carrière). Het totale aantal BRG s komt daarmee op acht. De onderneming is ook begonnen met de wereldwijde uitbreiding van verschillende BRG s. De BRG s worden ondersteund door leden van het uitvoerend management van Baxter en bieden de medewerkers een forum om vaardigheden te ontwikkelen, relaties tussen de medewerkers te versterken, multiculturele betrekkingen te bevorderen zowel binnen als buiten de onderneming en belangrijke bedrijfsinitiatieven te ondersteunen. De onderneming blijft zich ook op de markt inspannen voor integratie en diversiteit. Baxters diversiteitsprogramma voor leveranciers versterkt wederzijds voordelige relaties met kleine en diverse leveranciers, en werkt met de BRG s samen om de prestaties van het programma te verbeteren. sustainability.baxter.com/employees 6

7 Baxter bevordert ethisch gedrag en naleving van wettelijke voorschriften Corruptie vormt een grote uitdaging voor de wereldeconomie en kan bedrijven in de gezondheidszorg en patiënten in gevaar brengen. Duurzame ontwikkeling wordt belemmerd, ongelijkheid vergroot, overheidsinstellingen ondermijnd en economische groei getemperd. Corruptie in de gezondheidssector ondergraaft het vertrouwen van patiënten en andere stakeholders, maakt het zakendoen duurder en brengt aanzienlijke juridische en reputatierisico s met zich mee. De uitgebreide gedragscode, beleidslijnen, trainingen en andere programma s van Baxter bepalen verwachtingen en regelen verantwoord werknemersgedrag. De onderneming legt haar focus op het bevorderen van ethische verkoopen marketingpraktijken in de Verenigde Staten en daarbuiten. Baxter moedigt haar medewerkers aan om advies in te winnen en bezorgdheid te uiten via formele kanalen om ongepaste beslissingen of handelingen die de ethische en nalevingsnormen van de onderneming kunnen schenden, te voorkomen. Baxter versterkt haar beleid voor de communicatie van de onderneming, haar medewerkers en derden met de medische gemeenschap. Dit omvat onder meer investeringen in nieuwe systemen en programma s die het beheer, de transparantie en de controle van deze interacties moeten verbeteren. Baxter heeft de wereldwijde implementatie van haar International Anticorruption Third Party Policy in 2013 voortgezet, De nadruk lag daarbij op zakenpartners die samenwerken met niet-amerikaanse zorgprofessionals en overheidsinstellingen. Ook heeft de onderneming haar risicogebaseerde anticorruptie-trainingsprogramma Compliance Fitness verder verbeterd door uitbreiding van het aantal intensieve workshops voor commerciële en functionele teams in bepaalde markten met een hoog risico. Om normen te harmoniseren en te handhaven werkt Baxter samen met verscheidene Amerikaanse en internationale handelsorganisaties, waaronder het Farmaceutisch Associatiecomité voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Chinese Vereniging van Ondernemingen met Buitenlandse Deelneming, de Europese Federatie van Farmaceutische Bedrijven, Eucomed, en de Mexicaanse Vereniging van Fabrikanten van Innovatieve Medische Hulpmiddelen. Daarnaast hebben de ethische en nalevingsteams van Baxter voor Azië-Pacific en China deelgenomen aan een werkgroep van de Chinese Raad van de Vereniging voor Geavanceerde Medische Technologie (AdvaMed) voor de ontwikkeling van een sectorale gedragscode voor de Chinese activiteiten van bedrijven die zijn aangesloten bij AdvaMed. sustainability.baxter.com/governance-ethics-compliance 7

8 Baxter zet zich in voor een duurzame supply chain De inspanningen van Baxter om een duurzame supply chain te realiseren, beperken het risico voor de onderneming, stimuleren innovatie door samenwerking met leveranciers en verminderen milieueffecten. De onderneming betrekt haar leveranciers bij belangrijke duurzaamheidsvraagstukken zoals energieverbruik, broeikasgas(bkg)-emissies en afvalvermindering in de gehele waardeketen. Baxter richt zich ook op verantwoord inkopen, waaronder het aanpakken van regelgeving voor conflictmineralen, het bevorderen van mensenrechten en het verminderen van milieueffecten die samenhangen met grondstoffen. In 2013 is Baxter toegetreden tot het Pharmaceutical Supply Chain Initiative, een groep bedrijven uit de gezondheidssector die verantwoord inkopen stimuleert. Daarnaast heeft de onderneming haar vijfde jaarlijkse onderzoek naar duurzaamheid bij leveranciers uitgevoerd om basisinformatie over programma s en prestaties van leveranciers te verzamelen. Ook is een beroep gedaan op leveranciers om de herkomst van de materialen en de chemische inhoud van de stoffen en onderdelen van de producten van Baxter vast te stellen. De onderneming is doorgegaan met het uitvoeren van initiatieven om de milieu-impact van het vervoer van de producten te beperken. Deze initiatieven zijn onder meer co-loading, optimalisatie van haar distributienetwerk en omschakeling op minder energie-intensieve vormen van vervoer. Baxter Supplier Sustainability Survey Results, 2013 (% of Suppliers Sustainable*) 100% Asia Pacific Latin America Global Rate Europe United States 80% 60% 40% 20% 0% Environmental / Sustainability Program Reduction in Carbon Footprint Reduction in Natural Resource Use Enhanced Product Stewardship Protection of Human Rights *Suppliers are considered sustainable in a category when they respond positively ("yes" or "in progress") to at least 90% of the questions in that section. Resultaten van het onderzoek naar duurzaamheid bij leveranciers van Baxter, 2013 sustainability.baxter.com/supply-chain 8

9 Baxter zet zich in voor vermindering van haar CO 2 -uitstoot Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van broeikasgas(bkg)-emissies die bijdragen aan klimaatverandering. Dat begint met het verkrijgen van inzicht in hun koolstofvoetafdruk, het stellen van doelen om de prestaties te verbeteren en het verminderen van de emissies door innovatieve programma s. Baxter hanteert een brede aanpak om BKG-emissies in haar gehele waardeketen te kwantificeren en te beheren. In 2013 bedroegen de netto BKG-emissies van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming ton kooldioxideequivalent (CO2e), een vermindering van 40% ten opzichte van 2005 geïndexeerd aan de opbrengsten en een absolute daling van 10%. In het verslagjaar werd 22% van het energieverbruik voor de bedrijfsactiviteiten van Baxter opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en daarmee werd de doelstelling van de onderneming voor 2015 overtroffen. Van dit percentage kwam 9% voor rekening van biomassabrandstof voor boilers op drie bedrijfslocaties en 13% had betrekking op de hernieuwbare energiecomponent van ingekochte elektriciteit en hernieuwbare energiecertificaten samen. Op eigen terrein geïnstalleerde geothermische, fotovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen en warmwatersystemen op zonne-energie waren verantwoordelijk voor een klein deel van het totaal. Een van de innovatieve projecten die in 2013 bij de vestigingen zijn uitgevoerd, is de installatie van Baxters grootste on-site zonne-energiesysteem, een PV-systeem van 836 kw bij haar vestiging in Malta dat ongeveer 23% van de elektriciteit van de vestiging levert en de BKG-emissies van de vestiging jaarlijks met 1100 ton CO 2 vermindert. Ook installeerde de onderneming in haar vestiging in het Australische Toongabbie een trigeneratiesysteem dat elektriciteit, verwarming en koeling voor de productieactiviteiten produceert. Baxter s Global GHG Emissions Footprint, 2013* Total = 5.1 Million Metric Tons CO 2 e (% of Total) * The emissions reported in this graph are presented in accordance with guidance provided by the GHG Protocol (Scope 1 and Scope 2) and the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Baxter does not currently report Scope 3 emissions in the following categories: Processing of Sold Products and Downstream Leased Assets. Upstream (Scope 3) Purchased Goods and Services % Capital Goods...3.3% Fuel and Energy-Related Activities...4.0% Upstream Transportation and Distribution % Waste Generated in Operations...0.1% Employee Business Travel % Employee Commuting % Upstream Leased Assets...0.5% Subtotal % Baxter Operations (Scope 1 and 2) Facility/Vehicle Fuel Usage (Scope 1) % Purchased Energy (Scope 2)...9.2% Subtotal % Downstream (Scope 3) Downstream Transportation and Distribution...0.4% Use of Sold Products % End-of-life Treatment of Sold Products...0.9% Franchises...0.2% Investments...0.1% Subtotal % Wereldwijde koolstofvoetafdruk van Baxter, 2013 sustainability.baxter.com/environment-health-safety 9

10 Baxter zet zich in voor vermindering van haar gebruik van natuurlijke energiebronnen Baxter werkt aan een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen om de milieuprestaties van de onderneming te verbeteren, haar concurrentievoordeel te vergroten en deze hulpbronnen ook beschikbaar te maken voor toekomstige generaties. Progress on 2015 Environmental Goals % Change, Indexed to Revenue 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Goal Energy Usage 0% -20% -21% -25% -26% -27% -30% Water Usage 0% -30% -32% -34% -35% -34% -35% Total Waste* 0% -16% -23% -12% -24% -26% -30% *A product recall in Europe resulted in approximately 9,400 metric tons of total waste in 2011, 13% of the 2011 global total. Excluding this waste, that year Baxter would have experienced a 9% increase in waste generation in absolute terms and a 23% decrease indexed to revenue compared to Vooruitgang bij de milieudoelen voor 2015 Baxter blijft werken aan de verwezenlijking van haar doelstellingen voor 2015 om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Energie Het Lean Energy Program van de onderneming omvat energiebeoordelingen bij de vestigingen en het gebruik van innovatieve technologieën zoals warmtekrachtkoppeling en geothermische installaties, en staat centraal in Baxters benadering van energiebesparing. Sinds 2005 heeft de onderneming cumulatieve energiebesparingen gerealiseerd van ongeveer $ 41 miljoen op basis van geannualiseerde projectbesparingen in Water Door de duidelijke samenhang tussen energieverbruik en waterbehandeling blijft besparing van water een belangrijk aandachtspunt in Baxters Lean Energy Program en de energiebeoordelingen van de vestigingen. De onderneming integreert beginselen van Lean Manufacturing en tools zoals value stream mapping met waterbeheer om de vestigingen te helpen gebieden te identificeren waar extra besparingen mogelijk zijn. Afval Baxter blijft vooruitgang boeken bij haar initiatieven voor afvalreductie. Bij acht vestigingen die aan het reductieprogramma voor kunststofafval deelnemen, daalde de hoeveelheid kunststofafval in 2013 met meer dan 444 ton. Om de bredere afvalprestaties van de onderneming te verbeteren, heeft Baxter op bepaalde locaties initiatieven opgestart om geen afval meer naar stortplaatsen af te voeren. Verpakking Baxter werkt aan een vermindering van de milieu-impact van verpakking via innovatieve ontwerpen die het materiaalverbruik verminderen en door voor zover mogelijk - materialen te gebruiken die om milieuredenen de voorkeur verdienen. sustainability.baxter.com/environment-health-safety 10

11 Baxter zet zich in voor versterking van het productbeheer 1 Baxter legt zich toe op het maken van producten die wereldwijd levens redden en verlengen en wel op een zodanige wijze dat de milieueffecten tot een minimum worden beperkt. Dit vereist een holistische benadering van de eerste fasen van een ontwerp en de materiaalkeuze tot de vervaardiging van het product, het vervoer en uiteindelijk het einde van de levenscyclus. Erick Quiles Perez uit San Juan, Porto Rico, maakt gebruik van de FEIBA (Anti-Inhibitor Coagulant Complex) van Baxter voor de behandeling van zijn hemofilie A met remmers. Toen Erick een knieoperatie moest ondergaan, maakten zijn chirurgen gebruik van FLOSEAL Hemostatic Matrix van Baxter om zijn bloeding onder controle te houden. Volgens het Product Sustainability Program van Baxter moet in de eerste fasen van de productontwikkeling een beoordeling van alle medische hulpmiddelen plaatsvinden, van infuuszakken tot dialysemachines. De onderneming gebruikt de resultaten om te helpen bij het vaststellen van de producteisen en om bij te dragen aan het minimaliseren van potentiële producteffecten op de menselijke gezondheid en het milieu. Baxter maakt tevens gebruik van life cycle assessment (LCA) om de milieuprestaties van haar producten te beoordelen en te bepalen hoe de milieu-impact kan worden verminderd. In 2013 heeft de onderneming een vergelijkende LCA uitgevoerd tussen het VIVIA Hemodialysis System van Baxter en twee alternatieve hemodialyse(hd)-apparaten, een conventioneel HD-apparaat van Baxter en een HD-apparaat voor thuisgebruik van een andere onderneming. HD-apparaten worden door sommige patiënten met eindstadium nierfalen gebruikt om hun bloed buiten het lichaam te filteren met een dialyseapparaat (bloedfilter). Het VIVIA-systeem is ontworpen om patiënten met nierfalen de mogelijkheid te geven thuis High Dose HD-therapie (frequentere of verlengde hemodialyse) uit te voeren, onder meer door uitbreiding van het gebruik van het dialyseapparaat en de bloedset. In deze LCA was de CO 2 -uitstoot van het VIVIA-systeem ongeveer 35% lager dan van een conventioneel HD-systeem met minder behandelingen per week in een dialysecentrum en tussen 20% en 40% lager dan de twee alternatieve HD-systemen voor het thuis uitvoeren van High Dose HD-therapie. Baxter streeft naar verbetering van het dierenwelzijn via de drie V s vervanging, vermindering en verfijning. Ook in 2013 bleef Baxter zich richten op alternatieven die worden toegepast bij het ontwikkelen en testen van biologischgebaseerde therapieën. 1Het eerste doel van deze prioriteit was een externe assurance. Zie pagina 3. sustainability.baxter.com/product-responsibility 11

12 Baxter versterkt de inzet van de onderneming op het gebied van onderwijs, met name onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen Er zijn veel factoren die ertoe leiden dat mensen geen toegang tot gezondheidszorg hebben, onder meer een slechte infrastructuur, politieke instabiliteit, gebrek aan onderwijs, armoede, een restrictief regelgevingskader en onvoldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid van medische producten. Baxter streeft ernaar de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. In 2013 heeft Baxter haar samenwerking met AmeriCares en Direct Relief voortgezet om voorraden voor noodsituaties aan te leggen en te voorzien in de dagelijkse behoeften van achtergestelde gemeenschappen. Door deze proactieve strategische donaties kon aan 81 landen tijdig hulp worden geboden. AmeriCares en Direct Relief hebben van de voorraden van Baxter gebruik gemaakt om hulp te bieden na tyfoon Haiyan op de Filippijnen en de onderneming heeft ook rechtstreeks producten gestuurd waaraan behoefte bestond. In het verslagjaar doneerden Baxter en The Baxter International Foundation samen meer dan $ 64 miljoen, waarvan het grootste deel bestemd was voor het verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg. Door organisatorische innovatie streeft Baxter naar de ontwikkeling van producten en therapieën die voorzien in de unieke, onvervulde behoeften van patiënten overal in de wereld. In ontwikkelingsregio s zijn deze projecten over het algemeen gericht op zaken zoals een slechte infrastructuur, armoede en gebrek aan middelen. Ouderen in de wijk Tang Qiao in het nieuwe district Pudong van Sjanghai krijgen thuiszorg dankzij Project Hope, dat subsidie ontvangt van The Baxter International Foundation. In 2013 heeft Baxter haar projecten voor organisatorische innovatie in China en India verder ontwikkeld door het opzetten van innovatiecentra die voorzien in gezondheidsbehoeften in zowel opkomende als ontwikkelde markten. Baxter heeft een onderzoeks- en ontwikkelings(r&d)-faciliteit gebouwd in Suzhou, China, en haar R&Dpartnerschappen in India uitgebreid. Ook de samenwerking met Syngene werd uitgebreid. Voor dat bedrijf werd het op Baxter georiënteerde wereldwijde onderzoekscentrum in Bangalore, India, opgezet. Daarnaast continueerde Baxter haar samenwerking met HCL voor R&D-ingenieursdiensten. sustainability.baxter.com/access-to-healthcare 12

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO

Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Optimaliseren van recyclingprocessen via innovatie in productontwikkeling Duurzaamheidsdialoog TNS NIPO Eelco Smit Philips Consumer Lifestyle 29 maart 2012 Een sterke diverse industriële groep leading

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3 GRI-tabel ROCKWOOL Roermond doet verslag overeenkomstig het Core toepassingsniveau. De meeste materiële, niet-financiële informatie is in dit verslag opgenomen. Het beleid van de Group voorziet in het

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V.

Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Ketenanalyse Plaatsen Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPS) Compass Infrastructuur Nederland B.V. Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.2 Datum: 18-06-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2014 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 18-08-2014 C. de Waard Versie obv 2013. ISO 14064 protocol toegevoegd 0.2 24-02-2015

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd?

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd? hoofdstuk 2 Hoe kwam dit duurzaamheidsverslag tot stand? Voor de opmaak van dit duurzaamheidsverslag heeft AWDC beroep gedaan op de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van Global Reporting Initiative

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 2.0 Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 2.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: december 2016 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Ketenanalyse Energie besparende installaties

Ketenanalyse Energie besparende installaties Ketenanalyse Energie besparende installaties Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-08-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. 1/16 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Robert Bosch B.V. Status : definitief Versie : 1.0 Datum : 16-09-2014 Auteurs : Martin Vos, Willem Groenendijk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn!

Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Echt duurzaam hoeft niet duur te zijn! Roadmap DURABILIT Drivers and barriers Refurbishment, hergebruik en grondstoffen Footprint reductie door hergebruik Value matrix Succesfactoren Discussie DURABILIT

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling

Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Duurzaamheid in Agrologistiek; CO2 labeling Chris E. Dutilh Stichting DuVo/Unilever Benelux Conferentie Winst uit Agrologistiek Monster, 16 februari 2009 Doelstelling DuVo-studie In beeld brengen of, en

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen

Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Ketenanalyse Motorische VS elektrische heggenscharen Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten SIGHT Landscaping 3 Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 4 Stap

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

We beperken onze directe milieuvoetafdruk door ons op de volgende gebieden te richten:

We beperken onze directe milieuvoetafdruk door ons op de volgende gebieden te richten: Voor ons is klimaatverandering een van de belangrijkste mondiale vraagstukken van deze tijd. Het beïnvloedt niet alleen het milieu, maar ook samenlevingen en economieën wereldwijd. Wij zijn ons ervan bewust

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0 Van Risicomanagement naar Waarde Creatie Duurzaam Inkopen 3.0 Content Wie zijn wij Verdwaald in het woud Duurzaamheid gedefinieerd Drijfveren duurzaamheid Duurzaam inkopen De reis naar waardecreatie FIRmus

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem

Ketenanalyse daktuin in project Dijkzone Groene Weide te Arnhem Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse Activiteiten SIGHT Landscaping Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel

Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel 4.A.1_2 Ketenanalyse Bermgras & slootmaaisel Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Rhepa Holding B.V....

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 GRI tabel 2016

Bijlage 1 GRI tabel 2016 Bijlage 1 GRI tabel MVO-verslag Plukon Food Group GRI tabel Deze bijlage behoort tot de rapportage over. GRI Standaard Omschrijving Directe informatie, paginanummer Algemene verslagleggingsvoorschriften

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse staal Max Bögl Nederland B.V. 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Activiteiten Max Bögl... 3 1.3 Opbouw... 3 Stap 1: Globale

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie