NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance"

Transcriptie

1 NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

2 inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen en verantwoordelijkheden een volwaardig geaccrediteerde mba, leren en werken op mba-niveau 2 NyVU Executive MBA

3 inleiding Nederland heeft een aantal zeer goed ontwikkelde economische sectoren. De financiële dienstverlening bijvoorbeeld, was hier al vroeg tot ontwikkeling gekomen en geniet ook vandaag nog steeds internationaal hoog aanzien. Dat geldt ook voor food- en agribusiness. Nederlandse bedrijven in deze sectoren zijn onderdeel van grote internationale ketens of netwerken en voeren daarin vaak de regie. Niet zo vreemd dus, dat er juist in Nederland ruimte is voor een MBA-opleiding, die speciale aandacht besteedt aan die sectoren. Die aandacht blijkt uit een aantal karakteristieken van de opleiding. Op de eerste plaats heeft deze MBA niet alleen oog voor managen, maar ook voor besturen en ondernemen, bijvoorbeeld omdat in de werelden van food & finance grote en succesvolle niet-beursgenoteerde ondernemingen actief zijn. Wat maakt deze bedrijven anders? Hoe is het om daarbinnen te werken of om ermee samen te werken? Op de tweede plaats telt de opleiding twee specifieke sectormodules (Food-, Agri- & Hortibusiness en Risico & Financiën), waarin de financieel-economische, bedrijfskundige, juridische en politieke aspecten van de sectoren centraal staan. Maar het duidelijkst blijkt die aandacht natuurlijk uit de deelnemers aan de opleiding: bestuurders, ondernemers en managers die allemaal in de sectoren food en finance werkzaam zijn. Binnen de NyVU opleiding wordt niet alleen gekeken naar aspecten van individuele ondernemingen en hun stakeholders, maar ook naar de ketens en netwerken waarin zij opereren. Het realiseren van externe (keten)doelen en tegelijk een efficiënt bedrijf runnen, is immers een opgave apart. NyVU Executive MBA is in 1999 opgericht in opdracht van de Rabobank Groep. Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de opleiding vanaf het begin samen vormgegeven. Intussen hebben meer dan 150 leidinggevenden van die organisatie hun internationaal erkende diploma behaald. Sinds 1 januari 2007 staat de opleiding open voor deelnemers uit de werelden van food en finance. NyVU Executive MBA is een moderne opleiding tot Master of Business Administration voor mensen met ervaring als bestuurder, ondernemer of manager en met bijzondere aandacht voor de financiële sector en voor food-, agri- en hortibusiness. Deze opleiding is drievoudig geaccrediteerd (Nederland, Europa en internationaal), biedt een internationaal erkend diploma en hoort tot de top-3 MBA-opleidingen van Nederland. NyVU Executive MBA is modulair opgezet. In 9 modules (zie aparte bladen) worden alle aspecten van het besturen en ondernemen belicht. Bovendien is de opleiding flexibel gemaakt: u kunt hem volgen in uw eigen tempo en het is mogelijk tussentijds van tempo te veranderen. Onregelmatigheden in de werkdruk (en privé) kunnen dus tijdens de studie worden opgevangen. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 4 jaren, bij een studielast van ongeveer 10 uren per week. Het programma staat ook open voor deelnemers die niet een MBA-diploma ambiëren, maar die wel hun kennis en competenties op deelgebieden naar een MBA-niveau willen brengen. Zij kunnen dan één of enkele modules kiezen, waarvan zij na de afronding aparte certificaten ontvangen. NyVU Executive MBA 3

4 NyVU executive mba programma Het programma is, in tegenstelling tot veel andere MBA-opleidingen, niet uitsluitend op kennis gericht. Het volgt grofweg de lijn die Henry Mintzberg heeft aangegeven in zijn boek Managers, not MBAs waarin hij zware kritiek uit op de papieren MBAs (waaronder Harvard) waar deelnemers vooral papieren cases moeten oplossen en veel moeten analyseren en rekenen. Het NyVU Executive MBA brengt leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar: Het is modulair van opzet. De modules kunnen in bijna elke gewenste volgorde worden gevolgd en ook kan de studie (tussen modules door) worden onderbroken of juist worden versneld (meer modules tegelijk). De opleiding kent per module 3 zeer intensieve bijeenkomsten van elk 5 aaneengesloten dagdelen. Tussen de bijeenkomsten door (4 á 5 weken) kunnen de deelnemers via een elektronische leeromgeving (internet) met elkaar communiceren en samenwerken zonder telkens bij elkaar te hoeven komen. Elke module wordt afgerond met een paper (individueel of in groepjes), waarin het geleerde direct kan worden toegepast in de eigen omgeving. Docenten en groepsgenoten kennen de praktijk van organisaties die niet beursgenoteerd zijn, dus ze kunnen zonder veel omhaal op het doel af. De groep deelnemers is erg divers als het gaat om de herkomst (food, agri, horti, fiber, finance), maar ook als het gaat om posities van de deelnemers in hun organisatie (afdelingshoofd, MT-lid, directeur, interim manager, bestuurder). Zij kennen elkaars coöperatieve, financiële of agri- en hortibusiness dikwijls heel goed. Hierdoor hebben de bijeenkomsten het karakter van een bestuurders- of ondernemersplatform, waar vele ideeën ten aanzien van besturen, ondernemen en managen worden uitgewisseld. Ook worden leden van het senior en executive kader van de deelnemende organisaties regelmatig als gast uitgenodigd. Simulatiespellen en coachgesprekken geven diep inzicht in het eigen functioneren in groepen en geven ruimte en aanleiding om te experimenteren, in de spellen met collega s en ook in de eigen werkomgeving. Tijdens de internationale studiereis wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale activiteiten van de deelnemende bedrijven. In 2005 was China (Shanghai) het reisdoel en in 2006 was dat Tanzania (Dar-es-Salaam). De afstudeermodule geeft de gelegenheid een groot vraagstuk op te pakken en uit te werken. De academische begeleiding vanuit Nyenrode en de VU en de projectbegeleiding vanuit de eigen organisatie, maken dat die uitwerkingen academisch én bedrijfsmatig relevant en hoogwaardig zijn. Niet zelden worden nieuwe producten of instrumenten ontwikkeld die in de organisatie worden ingevoerd. Toelatingseisen en voorwaarden Voor deelnemers die de MBA-graad willen behalen, zijn de toelatingscriteria: (1) een afgeronde academische, hbo- of gelijkwaardige opleiding, (2) tenminste vijf jaren werkervaring als leidinggevende (management of bestuur) en (3) een blijk van ambitie om door te willen groeien naar een zware management- of bestuursfunctie. Voor wie een of meer modules wil volgen om bij te tanken, gelden minder stringente eisen. Een intakegesprek kan onderdeel van de procedure uitmaken. Het programma wordt in het Nederlands gegeven (m.u.v. de internationale studiereis), maar een redelijke beheersing van de Engelse taal is vereist omdat een aantal studieboeken en artikelen in die taal is geschreven. Teneinde de modules met succes te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat de deelnemers voldoende tijd vrij kunnen maken: naast het residentieel gedeelte moet gemiddeld 10 uren per week besteed worden aan zelfstudie. NyVU Executive MBA is een volwaardig MBA-programma, dat nationaal (Ministerie van Onderwijs), Europees (EQUIS) en internationaal (AMBA) accreditaties voor managementonderwijs heeft, waarmee de opleiding bij de Europese top hoort. In juni 2005 plaatste de Financial Times Nyenrode als enige Nederlandse opleider van werkende managers bij de top 40 wereldwijd. 4 NyVU Executive MBA

5 De opbouw van het programma Het totale programma bestaat uit 9 modules. Inschrijving is tweemaal per jaar mogelijk: in september en in januari. In het najaar van elk jaar (september tot december) worden de volgende modules verzorgd: Modules: Ondernemerschap en Coöperatie Bedrijfsprocessen en ICT Food-, agri- en hortibusiness Capita Selecta Tijdsbesteding: In het voorjaar van elk jaar (januari tot juni) worden de volgende modules verzorgd: Modules: Strategie en Organisatie Veranderen en HRM Risico en Financiën Tijdsbesteding: Uit deze voorjaars- en najaarsmodules kunt u vrijelijk uw eigen volgorde kiezen. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde structuur. Binnen deze modules komen de deelnemers in drie blokken van twee dagen (vijf aaneengesloten dagdelen) bijeen voor colleges en werkgroepen. Tussen de blokken zit steeds een periode van ongeveer een maand voor het lezen van literatuur, uitwerken van cases, het schrijven van werkstukken en het geven van commentaar op elkaars werk. Elk van de drie blokken heeft een ander perspectief: Blok 1: Omgeving. Trends, ontwikkelingen in het vakgebied, stand van de wetenschap. Blok 2: Organisatie. Wat betekent dat voor de organisatie en wat staat ons te doen? Blok 3: Individu. Wat is daarin mijn rol als manager of bestuurder? Tevens starten in het voorjaar twee modules die langer dan een halfjaar lopen en die pas later (Leiderschap) of als laatste (MBA Thesis) gevolgd kunnen worden. Modules: Leiderschap en samenwerken in complexe internationale netwerken MBA Thesis Tijdsbesteding: 325 uren 470 uren Het doel van de module Leiderschap is de deelnemers vertrouwd te maken met de dynamiek van samenwerking en ondernemen in een complexe context. De blokken van deze module lopen enigszins parallel aan de andere modules. Daarnaast zijn er (1) een aaneengesloten periode van ongeveer 4 dagen in België, (2) een studiereis/academisch programma aan een internationale businessschool en (3) door coaches begeleide intervisiegesprekken in kleine groepen. In deze groepen wordt de nadruk gelegd op actieleren en reflectie op eigen competenties. Elke van deze acht modules wordt met een NyVU modulecertificaat afgesloten. De module MBA Thesisis alleen bedoeld voor diegenen die het MBA-diploma wensen te behalen en kan pas worden gevolgd indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (zie voor meer informatie het betreffende inlegvel: MBA-thesis). NyVU Executive MBA 5

6 de partners De Nyenrode Business Universiteit is de enige geprivatiseerde universiteit in Nederland en heeft een sterke reputatie op het gebied van managementopleidingen. Zij onderhoudt hechte relaties met het bedrijfsleven. De Nyenrode Business Universiteit verzorgt niet alleen doctoraal en MBA-opleidingen voor deelnemers, trainingen en programma s voor bedrijven en professionals op maat, maar ook Executive MBA s. Deze laatste onderscheiden zich doordat de deelnemers een werkkring hebben, maar ook doordat de praktijkervaring en inzichten een wezenlijk en onmisbaar onderdeel vormen voor een succesvol leerproces, namelijk het verbinden van kennis met ervaring en het daarmee opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden. Hoogwaardig onderzoek is georganiseerd in gespecialiseerde centers. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft diepe wortels in de Nederlandse samenleving. Zij probeert de hoogste kwaliteit van academisch onderwijs en onderzoek te realiseren en gaat daarbij de vraag naar de betekenis van de moderne ontwikkelingen voor individu en samenleving niet uit de weg. De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, die de feitelijke VU-inbreng in het NyVU Executive MBA programma levert, heeft een bijzondere positie in de financiële wereld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opzet van bachelors- en mastersopleidingen ten behoeve van de financiële sector en uit vormen van postacademisch onderwijs (bijvoorbeeld Controller, Treasury Management en Compliance Officer). De NCR is een vereniging van coöperatieve ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw en in de financiële dienstverlening en het verzekeringswezen. Taak van de NCR is om te fungeren als coöperatie-expertisecentrum ten behoeve van de leden. Om als expertisecentrum te kunnen fungeren is het vergaren van kennis vanzelfsprekend waarbij onderling contact tussen de leden van groot belang is en welke door de NCR wordt geïnitieerd. Daarnaast wordt kennis door nationaal en internationaal onderzoek opgedaan uitgevoerd in samenwerking met derden. Naar de leden toe wordt kennis overgedragen via advisering en begeleiding, commissies, publicaties in o.a. het NCR magazine Coöperatie, symposia, Coöperatiedag, cursussen, lezingen en presentaties, Ledennet en een digitale nieuwsbrief. informatie, aanmelding, intake en kosten Tweemaal per jaar, in mei en oktober, wordt een informatiebijeenkomst op Nyenrode georganiseerd. De kerndocenten en staf van het programma presenteren dan de modules en de organisatie. Er wordt dan veel tijd uitgetrokken voor de beantwoording van vragen. Informatie over deze bijeenkomsten kunt u verkrijgen bij mevrouw M. van Goolen (NyVU-staf). Voor alle modules geldt een optimale groepsgrootte van ongeveer 25 deelnemers. Ingeval zich minder dan 17 kandidaten inschrijven, vindt de module geen doorgang. Bij meer dan 33 kandidaten wordt de groep gesplitst in twee parallelle groepen (met uitzondering van de modules 8 en 9). Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. De sluitingsdatum, vermeld op het inschrijfformulier, wordt strikt gehanteerd. Nadat de groepsindeling bepaald is, krijgen de deelnemers bericht van de NyVU-staf. Bij overtekening van de gekozen module wordt zo spoedig mogelijk met de aspirant-deelnemer contact opgenomen en worden eventuele alternatieven aangeboden. De eerste aanmelding vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt, na een eerste beoordeling door de programmadirectie verwerkt door de NyVU-staf. De aanmelding is pas dan definitief na ontvangst van een bevestiging van de programmadirecteur. Een intake-gesprek kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Aanmelding voor vervolgmodules tijdens de opleiding verloopt zonder aparte beoordeling. De opleidingskosten voor de eerste 7 modules bedragen per module. De kosten van module 8 (inclusief de internationale studiereis) worden apart berekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. De kosten van module 9 bedragen, in verband met de individuele begeleiding en de presentatieen debattraining De opleidingskosten en de kosten voor verblijf, maaltijden, consumpties etc. worden apart en rechtstreeks vanuit het NyVU-programma gefactureerd. Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de programmaassistente van het NyVU-programma. Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam behouden het recht om wijzigingen door te voeren in tarieven, curricula, of andere zaken die genoemd staan in deze publicatie zonder dit vooraf kenbaar te maken. 6 NyVU Executive MBA

7 rollen en verantwoordelijkheden NyVU-staf De NyVU-staf begeleidt het individuele en collectieve leerproces en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die dat leerproces met zich meebrengt vanaf het moment van inschrijving tot en met de ontvangst van het certificaat of einddiploma. Samen met deelnemers, docentencorps en overige medewerkers draagt zij zorg voor een klimaat waarin optimaal leren gegarandeerd is. Deze staf wordt gevormd door: prof. dr. M.R. Creemers, programmadirecteur NyVU Executive MBA programma mevr. drs. C. Smits, programmamanager Nyenrode Business Universiteit Kerndocenten De kerndocenten dragen zorg voor de coördinatie van het programma binnen hun verantwoordelijkheidsgebied. Daarbij gaat het met name om het verzorgen van voor de deelnemers relevante bedrijfskundige input. De kerndocenten zijn: prof. dr. ir. G. van Dijk (Nyenrode) prof. dr. S.C.A. Peters (VU) prof. dr. F. van Eenennaam (Nyenrode) prof. dr. A.F.M. Wierdsma (Nyenrode) prof. dr. B. Compaijen (VU) prof. dr. A.A.I. Holtgrefe (VU) prof. dr. M.R. Creemers (VU / Nyenrode) prof. dr. ir. S. Korver (Tilburg) Reglement Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het reglement van de opleiding, dat bij de programma-assistente kan worden opgevraagd. Faciliteiten Het programma vindt meestentijds plaats in het dr. Albert Heijngebouw van de Nyenrode Business Universiteit, dat centraal op de campus ligt, direct in de buurt van een goed geoutilleerde bibliotheek en sportvoorzieningen. Er zijn collegezalen en werk- en verblijfsruimtes in het gebouw en restaurant- en hotelfaciliteiten op loopafstand. Vanaf de start van het programma zal het internet een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de opleiding. Deelnemers dienen thuis of op hun werk te beschikken over een internetaansluiting met browser en faciliteiten. De internetsite van de opleiding is Na inschrijving voor het programma ontvangen deelnemers per hun inloggegevens voor deze site. Deelnemers In het programma wordt een werkwijze gehanteerd die van de deelnemers een ondernemende houding vraagt. Zij zijn in hoge mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door de betrokkenheid van het programma op de eigen bedrijfsproblematiek hebben de deelnemers de mogelijkheid om te experimenteren met eigen ondernemerschap. mevr. M.L. van Goolen, programma-assistente Nyenrode Business Universiteit NyVU Executive MBA 7

8 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM t f Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t f e

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie