NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance"

Transcriptie

1 NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

2 inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen en verantwoordelijkheden een volwaardig geaccrediteerde mba, leren en werken op mba-niveau 2 NyVU Executive MBA

3 inleiding Nederland heeft een aantal zeer goed ontwikkelde economische sectoren. De financiële dienstverlening bijvoorbeeld, was hier al vroeg tot ontwikkeling gekomen en geniet ook vandaag nog steeds internationaal hoog aanzien. Dat geldt ook voor food- en agribusiness. Nederlandse bedrijven in deze sectoren zijn onderdeel van grote internationale ketens of netwerken en voeren daarin vaak de regie. Niet zo vreemd dus, dat er juist in Nederland ruimte is voor een MBA-opleiding, die speciale aandacht besteedt aan die sectoren. Die aandacht blijkt uit een aantal karakteristieken van de opleiding. Op de eerste plaats heeft deze MBA niet alleen oog voor managen, maar ook voor besturen en ondernemen, bijvoorbeeld omdat in de werelden van food & finance grote en succesvolle niet-beursgenoteerde ondernemingen actief zijn. Wat maakt deze bedrijven anders? Hoe is het om daarbinnen te werken of om ermee samen te werken? Op de tweede plaats telt de opleiding twee specifieke sectormodules (Food-, Agri- & Hortibusiness en Risico & Financiën), waarin de financieel-economische, bedrijfskundige, juridische en politieke aspecten van de sectoren centraal staan. Maar het duidelijkst blijkt die aandacht natuurlijk uit de deelnemers aan de opleiding: bestuurders, ondernemers en managers die allemaal in de sectoren food en finance werkzaam zijn. Binnen de NyVU opleiding wordt niet alleen gekeken naar aspecten van individuele ondernemingen en hun stakeholders, maar ook naar de ketens en netwerken waarin zij opereren. Het realiseren van externe (keten)doelen en tegelijk een efficiënt bedrijf runnen, is immers een opgave apart. NyVU Executive MBA is in 1999 opgericht in opdracht van de Rabobank Groep. Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de opleiding vanaf het begin samen vormgegeven. Intussen hebben meer dan 150 leidinggevenden van die organisatie hun internationaal erkende diploma behaald. Sinds 1 januari 2007 staat de opleiding open voor deelnemers uit de werelden van food en finance. NyVU Executive MBA is een moderne opleiding tot Master of Business Administration voor mensen met ervaring als bestuurder, ondernemer of manager en met bijzondere aandacht voor de financiële sector en voor food-, agri- en hortibusiness. Deze opleiding is drievoudig geaccrediteerd (Nederland, Europa en internationaal), biedt een internationaal erkend diploma en hoort tot de top-3 MBA-opleidingen van Nederland. NyVU Executive MBA is modulair opgezet. In 9 modules (zie aparte bladen) worden alle aspecten van het besturen en ondernemen belicht. Bovendien is de opleiding flexibel gemaakt: u kunt hem volgen in uw eigen tempo en het is mogelijk tussentijds van tempo te veranderen. Onregelmatigheden in de werkdruk (en privé) kunnen dus tijdens de studie worden opgevangen. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 4 jaren, bij een studielast van ongeveer 10 uren per week. Het programma staat ook open voor deelnemers die niet een MBA-diploma ambiëren, maar die wel hun kennis en competenties op deelgebieden naar een MBA-niveau willen brengen. Zij kunnen dan één of enkele modules kiezen, waarvan zij na de afronding aparte certificaten ontvangen. NyVU Executive MBA 3

4 NyVU executive mba programma Het programma is, in tegenstelling tot veel andere MBA-opleidingen, niet uitsluitend op kennis gericht. Het volgt grofweg de lijn die Henry Mintzberg heeft aangegeven in zijn boek Managers, not MBAs waarin hij zware kritiek uit op de papieren MBAs (waaronder Harvard) waar deelnemers vooral papieren cases moeten oplossen en veel moeten analyseren en rekenen. Het NyVU Executive MBA brengt leren en werken zo dicht mogelijk bij elkaar: Het is modulair van opzet. De modules kunnen in bijna elke gewenste volgorde worden gevolgd en ook kan de studie (tussen modules door) worden onderbroken of juist worden versneld (meer modules tegelijk). De opleiding kent per module 3 zeer intensieve bijeenkomsten van elk 5 aaneengesloten dagdelen. Tussen de bijeenkomsten door (4 á 5 weken) kunnen de deelnemers via een elektronische leeromgeving (internet) met elkaar communiceren en samenwerken zonder telkens bij elkaar te hoeven komen. Elke module wordt afgerond met een paper (individueel of in groepjes), waarin het geleerde direct kan worden toegepast in de eigen omgeving. Docenten en groepsgenoten kennen de praktijk van organisaties die niet beursgenoteerd zijn, dus ze kunnen zonder veel omhaal op het doel af. De groep deelnemers is erg divers als het gaat om de herkomst (food, agri, horti, fiber, finance), maar ook als het gaat om posities van de deelnemers in hun organisatie (afdelingshoofd, MT-lid, directeur, interim manager, bestuurder). Zij kennen elkaars coöperatieve, financiële of agri- en hortibusiness dikwijls heel goed. Hierdoor hebben de bijeenkomsten het karakter van een bestuurders- of ondernemersplatform, waar vele ideeën ten aanzien van besturen, ondernemen en managen worden uitgewisseld. Ook worden leden van het senior en executive kader van de deelnemende organisaties regelmatig als gast uitgenodigd. Simulatiespellen en coachgesprekken geven diep inzicht in het eigen functioneren in groepen en geven ruimte en aanleiding om te experimenteren, in de spellen met collega s en ook in de eigen werkomgeving. Tijdens de internationale studiereis wordt zoveel mogelijk aangesloten bij internationale activiteiten van de deelnemende bedrijven. In 2005 was China (Shanghai) het reisdoel en in 2006 was dat Tanzania (Dar-es-Salaam). De afstudeermodule geeft de gelegenheid een groot vraagstuk op te pakken en uit te werken. De academische begeleiding vanuit Nyenrode en de VU en de projectbegeleiding vanuit de eigen organisatie, maken dat die uitwerkingen academisch én bedrijfsmatig relevant en hoogwaardig zijn. Niet zelden worden nieuwe producten of instrumenten ontwikkeld die in de organisatie worden ingevoerd. Toelatingseisen en voorwaarden Voor deelnemers die de MBA-graad willen behalen, zijn de toelatingscriteria: (1) een afgeronde academische, hbo- of gelijkwaardige opleiding, (2) tenminste vijf jaren werkervaring als leidinggevende (management of bestuur) en (3) een blijk van ambitie om door te willen groeien naar een zware management- of bestuursfunctie. Voor wie een of meer modules wil volgen om bij te tanken, gelden minder stringente eisen. Een intakegesprek kan onderdeel van de procedure uitmaken. Het programma wordt in het Nederlands gegeven (m.u.v. de internationale studiereis), maar een redelijke beheersing van de Engelse taal is vereist omdat een aantal studieboeken en artikelen in die taal is geschreven. Teneinde de modules met succes te kunnen afronden, is het noodzakelijk dat de deelnemers voldoende tijd vrij kunnen maken: naast het residentieel gedeelte moet gemiddeld 10 uren per week besteed worden aan zelfstudie. NyVU Executive MBA is een volwaardig MBA-programma, dat nationaal (Ministerie van Onderwijs), Europees (EQUIS) en internationaal (AMBA) accreditaties voor managementonderwijs heeft, waarmee de opleiding bij de Europese top hoort. In juni 2005 plaatste de Financial Times Nyenrode als enige Nederlandse opleider van werkende managers bij de top 40 wereldwijd. 4 NyVU Executive MBA

5 De opbouw van het programma Het totale programma bestaat uit 9 modules. Inschrijving is tweemaal per jaar mogelijk: in september en in januari. In het najaar van elk jaar (september tot december) worden de volgende modules verzorgd: Modules: Ondernemerschap en Coöperatie Bedrijfsprocessen en ICT Food-, agri- en hortibusiness Capita Selecta Tijdsbesteding: In het voorjaar van elk jaar (januari tot juni) worden de volgende modules verzorgd: Modules: Strategie en Organisatie Veranderen en HRM Risico en Financiën Tijdsbesteding: Uit deze voorjaars- en najaarsmodules kunt u vrijelijk uw eigen volgorde kiezen. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde structuur. Binnen deze modules komen de deelnemers in drie blokken van twee dagen (vijf aaneengesloten dagdelen) bijeen voor colleges en werkgroepen. Tussen de blokken zit steeds een periode van ongeveer een maand voor het lezen van literatuur, uitwerken van cases, het schrijven van werkstukken en het geven van commentaar op elkaars werk. Elk van de drie blokken heeft een ander perspectief: Blok 1: Omgeving. Trends, ontwikkelingen in het vakgebied, stand van de wetenschap. Blok 2: Organisatie. Wat betekent dat voor de organisatie en wat staat ons te doen? Blok 3: Individu. Wat is daarin mijn rol als manager of bestuurder? Tevens starten in het voorjaar twee modules die langer dan een halfjaar lopen en die pas later (Leiderschap) of als laatste (MBA Thesis) gevolgd kunnen worden. Modules: Leiderschap en samenwerken in complexe internationale netwerken MBA Thesis Tijdsbesteding: 325 uren 470 uren Het doel van de module Leiderschap is de deelnemers vertrouwd te maken met de dynamiek van samenwerking en ondernemen in een complexe context. De blokken van deze module lopen enigszins parallel aan de andere modules. Daarnaast zijn er (1) een aaneengesloten periode van ongeveer 4 dagen in België, (2) een studiereis/academisch programma aan een internationale businessschool en (3) door coaches begeleide intervisiegesprekken in kleine groepen. In deze groepen wordt de nadruk gelegd op actieleren en reflectie op eigen competenties. Elke van deze acht modules wordt met een NyVU modulecertificaat afgesloten. De module MBA Thesisis alleen bedoeld voor diegenen die het MBA-diploma wensen te behalen en kan pas worden gevolgd indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (zie voor meer informatie het betreffende inlegvel: MBA-thesis). NyVU Executive MBA 5

6 de partners De Nyenrode Business Universiteit is de enige geprivatiseerde universiteit in Nederland en heeft een sterke reputatie op het gebied van managementopleidingen. Zij onderhoudt hechte relaties met het bedrijfsleven. De Nyenrode Business Universiteit verzorgt niet alleen doctoraal en MBA-opleidingen voor deelnemers, trainingen en programma s voor bedrijven en professionals op maat, maar ook Executive MBA s. Deze laatste onderscheiden zich doordat de deelnemers een werkkring hebben, maar ook doordat de praktijkervaring en inzichten een wezenlijk en onmisbaar onderdeel vormen voor een succesvol leerproces, namelijk het verbinden van kennis met ervaring en het daarmee opdoen van nieuwe inzichten en vaardigheden. Hoogwaardig onderzoek is georganiseerd in gespecialiseerde centers. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft diepe wortels in de Nederlandse samenleving. Zij probeert de hoogste kwaliteit van academisch onderwijs en onderzoek te realiseren en gaat daarbij de vraag naar de betekenis van de moderne ontwikkelingen voor individu en samenleving niet uit de weg. De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, die de feitelijke VU-inbreng in het NyVU Executive MBA programma levert, heeft een bijzondere positie in de financiële wereld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opzet van bachelors- en mastersopleidingen ten behoeve van de financiële sector en uit vormen van postacademisch onderwijs (bijvoorbeeld Controller, Treasury Management en Compliance Officer). De NCR is een vereniging van coöperatieve ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw en in de financiële dienstverlening en het verzekeringswezen. Taak van de NCR is om te fungeren als coöperatie-expertisecentrum ten behoeve van de leden. Om als expertisecentrum te kunnen fungeren is het vergaren van kennis vanzelfsprekend waarbij onderling contact tussen de leden van groot belang is en welke door de NCR wordt geïnitieerd. Daarnaast wordt kennis door nationaal en internationaal onderzoek opgedaan uitgevoerd in samenwerking met derden. Naar de leden toe wordt kennis overgedragen via advisering en begeleiding, commissies, publicaties in o.a. het NCR magazine Coöperatie, symposia, Coöperatiedag, cursussen, lezingen en presentaties, Ledennet en een digitale nieuwsbrief. informatie, aanmelding, intake en kosten Tweemaal per jaar, in mei en oktober, wordt een informatiebijeenkomst op Nyenrode georganiseerd. De kerndocenten en staf van het programma presenteren dan de modules en de organisatie. Er wordt dan veel tijd uitgetrokken voor de beantwoording van vragen. Informatie over deze bijeenkomsten kunt u verkrijgen bij mevrouw M. van Goolen (NyVU-staf). Voor alle modules geldt een optimale groepsgrootte van ongeveer 25 deelnemers. Ingeval zich minder dan 17 kandidaten inschrijven, vindt de module geen doorgang. Bij meer dan 33 kandidaten wordt de groep gesplitst in twee parallelle groepen (met uitzondering van de modules 8 en 9). Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. De sluitingsdatum, vermeld op het inschrijfformulier, wordt strikt gehanteerd. Nadat de groepsindeling bepaald is, krijgen de deelnemers bericht van de NyVU-staf. Bij overtekening van de gekozen module wordt zo spoedig mogelijk met de aspirant-deelnemer contact opgenomen en worden eventuele alternatieven aangeboden. De eerste aanmelding vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier wordt, na een eerste beoordeling door de programmadirectie verwerkt door de NyVU-staf. De aanmelding is pas dan definitief na ontvangst van een bevestiging van de programmadirecteur. Een intake-gesprek kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Aanmelding voor vervolgmodules tijdens de opleiding verloopt zonder aparte beoordeling. De opleidingskosten voor de eerste 7 modules bedragen per module. De kosten van module 8 (inclusief de internationale studiereis) worden apart berekend op basis van werkelijk gemaakte kosten. De kosten van module 9 bedragen, in verband met de individuele begeleiding en de presentatieen debattraining De opleidingskosten en de kosten voor verblijf, maaltijden, consumpties etc. worden apart en rechtstreeks vanuit het NyVU-programma gefactureerd. Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de programmaassistente van het NyVU-programma. Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam behouden het recht om wijzigingen door te voeren in tarieven, curricula, of andere zaken die genoemd staan in deze publicatie zonder dit vooraf kenbaar te maken. 6 NyVU Executive MBA

7 rollen en verantwoordelijkheden NyVU-staf De NyVU-staf begeleidt het individuele en collectieve leerproces en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die dat leerproces met zich meebrengt vanaf het moment van inschrijving tot en met de ontvangst van het certificaat of einddiploma. Samen met deelnemers, docentencorps en overige medewerkers draagt zij zorg voor een klimaat waarin optimaal leren gegarandeerd is. Deze staf wordt gevormd door: prof. dr. M.R. Creemers, programmadirecteur NyVU Executive MBA programma mevr. drs. C. Smits, programmamanager Nyenrode Business Universiteit Kerndocenten De kerndocenten dragen zorg voor de coördinatie van het programma binnen hun verantwoordelijkheidsgebied. Daarbij gaat het met name om het verzorgen van voor de deelnemers relevante bedrijfskundige input. De kerndocenten zijn: prof. dr. ir. G. van Dijk (Nyenrode) prof. dr. S.C.A. Peters (VU) prof. dr. F. van Eenennaam (Nyenrode) prof. dr. A.F.M. Wierdsma (Nyenrode) prof. dr. B. Compaijen (VU) prof. dr. A.A.I. Holtgrefe (VU) prof. dr. M.R. Creemers (VU / Nyenrode) prof. dr. ir. S. Korver (Tilburg) Reglement Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar het reglement van de opleiding, dat bij de programma-assistente kan worden opgevraagd. Faciliteiten Het programma vindt meestentijds plaats in het dr. Albert Heijngebouw van de Nyenrode Business Universiteit, dat centraal op de campus ligt, direct in de buurt van een goed geoutilleerde bibliotheek en sportvoorzieningen. Er zijn collegezalen en werk- en verblijfsruimtes in het gebouw en restaurant- en hotelfaciliteiten op loopafstand. Vanaf de start van het programma zal het internet een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de opleiding. Deelnemers dienen thuis of op hun werk te beschikken over een internetaansluiting met browser en faciliteiten. De internetsite van de opleiding is Na inschrijving voor het programma ontvangen deelnemers per hun inloggegevens voor deze site. Deelnemers In het programma wordt een werkwijze gehanteerd die van de deelnemers een ondernemende houding vraagt. Zij zijn in hoge mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door de betrokkenheid van het programma op de eigen bedrijfsproblematiek hebben de deelnemers de mogelijkheid om te experimenteren met eigen ondernemerschap. mevr. M.L. van Goolen, programma-assistente Nyenrode Business Universiteit NyVU Executive MBA 7

8 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde De Boelelaan 1105, 1081 HV AMSTERDAM t f Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 Postbus 130, 3620 AC BREUKELEN t f e

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING In veel organisaties groeit het besef dat specialistische kennis belangrijk

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA AANMELDFORMULIER MODULAIR EXECUTIVE MBA NYENRODE. A REWARD FOR LIFE Dank voor je interesse in ons modulaire MBA programma. Dit aanmeldformulier is te gebruiken voor zowel losse modules als voor de gehele

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam 2012/2013 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM

NYENRODE YOUNG BILDERBERG PROGRAM NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ENGGNG DYNMCS N RGNZTNL CNTEXTS LEDERSHP, LES N MTN THE NYENRDE VLUES N DYNMC CNNECTN ENTREPRENEURSHP, STEWRDSHP NYENRDE. REWRD FR LFE NYENRDE YUNG BLDERBERG PRGRM ndernemers

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING We kunnen uitdagingen in ons werkveld niet meer alleen oplossen. Om doorbraken te realiseren

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf

Professional Learning & Development. Executive Education. Leergang Bedrijf Professional Learning & Development Executive Education Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen Waterschappen acteren in een dynamische en veeleisende omgeving,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)

Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Bedrijfskunde in deeltijd (MSc) Waarom Bedrijfskunde in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam? Bedrijfskunde in deeltijd is speciaal ontwikkeld voor professionals die naast hun werk een academische

Nadere informatie

Leergang Bedrijfskunde

Leergang Bedrijfskunde introductie TSM Business School Als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente, richten wij ons van nature op de specifieke niche van managers en professionals in technologisch complexe omgevingen.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014

WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP JANUARI 2014 PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION WINTERCOURSE PUBLIEK LEIDERSCHAP 27-31 JANUARI 2014 WINTERCOURSE 27 31 JANUARI 2014 PUBLIEK LEIDERSCHAP EVIDENCE BASED LEADERSHIP WINTERCOURSE PUBLIEK

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging!

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging! Het unieke IN-Placement Programma! Ons IN-Placement programma is een uniek programma waar je in 8 weken erachter komt wie je bent, wat je kan, wat je wil, en wat je nog moet doen om daar te komen. De doeltreffende

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap

Postgraduate opleiding Publiek Leiderschap het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership www.hetzijlstracenter.nl Vrije Universiteit Amsterdam het Zijlstra Center, FEWEB Postgraduate opleiding Public Auditing De Boelelaan 1105

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES

MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS MANAGEMENT WONINGCORPORATIES VERANDERINGEN ALS NIEUWE CONSTANTE VOOR DE WONINGCORPORATIE VAN MORGEN

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

MBA PUBLIC MANAGEMENT

MBA PUBLIC MANAGEMENT Professional Learning & Development MBA PUBLIC MANAGEMENT LOCATIE: UTRECHT EN ENSCHEDE MBA PUBLIC MANAGEMENT GOVERNMENT WORDT GOVERNANCE De sneller veranderende samenleving en overheid stellen steeds hogere

Nadere informatie