Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart Registratie De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Doelstelling Het bieden van alle vormen van hulp (financiële, materiële als immateriële hulp) ten behoeve van goed en inspirerend onderwijs aan kansarme kinderen in met name Zuid- Afrika. Door het bieden van structurele, ondersteunende hulp krijgen kinderen meer mogelijkheden om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Waarom Onderwijs? In de strijd tegen armoede is goed onderwijs van essentieel belang. Goed en inspirerend onderwijs is een noodzakelijke basis om zelf bewuste keuzes te kunnen maken in het leven en om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarom is onderwijs een van de belangrijkste rechten van de mens en heeft elk kind recht hierop. Uitvoering De Stichting Docenten voor Afrika maakt zich sterk voor goed en inspirerend onderwijs voor voornamelijk kansarme kinderen die leven in de townships rondom steden zoals Kaapstad, Zuid- Afrika. Wij proberen op structurele wijze hulp te bieden door middel van het steunen van kleinschalige sponsorprojecten die zijn opgestart door de plaatselijke bevolking en onze

2 stichting enerzijds en het organiseren van vrijwilligerswerk/stages bij kleinschalige onderwijsprojecten op partnerscholen anderzijds. Twee pijlers Stichting Docenten voor Afrika werkt op twee verschillende terreinen die elkaar voor een deel raken en zelfs overlappen. We richten ons op zowel ontwikkeling/sponsoring van onderwijsprojecten als het werven van vrijwilligers en stagiairs om binnen deze projecten werkzaam te zijn. De stichting vindt dat ook vrijwilligerswerk en stages uitstekend binnen onze doelstelling past doordat deze hulp bijdraagt aan substantiële verbetering van het onderwijs van kinderen op township scholen. Sponsorprojecten Sponsorprojecten waarvoor wij fondsenwerven hebben te maken met het verbeteren van het onderwijs op achterstandsscholen in en rondom townships. Voorbeelden hiervan is het organiseren en tevens sponsoren van een aantal Learner Support Centra (= in- house leercentrum) op drie verschillende middelbare scholen in Kaapstad/ Hout Bay en project Registatie fonds (= het sponsoren van de vaak hoge registratiegelden voor het aanmelden voor vervolgopleidingen in Zuid- Afrika van leerlingen). Een ander voorbeeld is het oprichten van studiefondsen voor veelbelovende leerlingen op zowel sport als academisch niveau, zodat zij op betere scholen hun opleiding kunnen voortzetten. Ook hebben we een apart sponsorproject gericht op het sponsoren en/of doneren van sport- en onderwijsmaterialen aan onze partnerscholen in en rondom Kaapstad. Onze nevenactiviteit is het inzamelen en transporteren van 2e hands voetbalschoenen/ sportschoenen/ sportkleding/ volleybalmateriaal naar Zuid- Afrika. Sponsorproject Learner Support Centre (LSC) op middelbare scholen Studieplek, lesruimte, bijles, projecttaaktijd, bibliotheek, voorlichtingscentrum vervolgopleidingen en computerlokaal ineen, dat is de opzet van ons Learner Support Centre (interne leercentra) op een aantal middelbare scholen met achterstandsleerlingen. Deze leercentra zijn helemaal ingericht op ons doel: leerlingen extra steun en begeleiding bieden, juist ook tijdens schooluren. We richten ons zowel op het stimuleren van getalenteerde kinderen als het begeleiden van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast heeft het LSC een ander doel, namelijk die van internationale uitwisseling. Per maart 2014 starten we met (kennis) uitwisseling via de computer waarbij we tussen Zuid- Afrika en Nederland leerling projecten, cursussen en kennisoverdracht zullen laten plaatsvinden. Sinds augustus 2012 hebben we een vaste coördinator voor het LSC en de taken zullen in 2014 verder worden uitgebreid aangezien het leercentrum steeds professionelere ondersteuning zal gaan aanbieden. Daarnaast zijn wij ook van plan cursussen te gaan aanbieden in de bibliotheek van het township Imizamo Yethu in Hout Bay, Kaapstad.

3 Tevens blijven we samen met Stichting CapeNed voor kortere periodes docenten en docenten en leerlingen naar Kaapstad uitzenden om hen vrijwilligerswerk te laten doen op onze partnerscholen. Op deze manier worden kennis en vaardigheden gedeeld met leerlingen en lokale docenten van onze partnerscholen. Sportdevelopment als sponsorproject Sinds drie jaar ondersteunen we sponsorproject SMASH! Een project dat wij samen met ex- topvolleybalster en tevens oud- vrijwilligster van de stichting Dominique de Ro en lokale projectleider Kevin Wilyman hebben opgestart. Het volleybal project is destijds op een viertal achterstandsscholen in en rondom Kaapstad geïntroduceerd en is inmiddels uitgegroeid tot een project waarbij een achttal achterstandsscholen inmiddels bij is aangesloten. Vele vrijwilligers en stagiairs hebben door de jaren heen deelgenomen aan dit sport coaching project en inmiddels hebben we negen township kinderen via dit project ondergebracht bij een gedegen sportinternaat (middelbare school) waar ze worden opgeleid tot professioneel volleyballer. Voor schooljaar 2014 zijn al 14 van onze volleybal kids geselecteerd voor de voorronde van het internaat. Mochten er leerlingen zijn die het schoolgeld voor dit internaat niet kunnen betalen nadat ze zijn aangenomen dan sponsoren we tevens (een deel) de jaarlijkse studiekosten voor deze leerlingen. Voor de hockeysport willen we dezelfde route doorlopen als de afgelopen jaren met project SMASH! Ons doel is dan ook op structurele wijze hockey aan te bieden op onze partnerscholen en zo goed hockey spelende leerlingen van onze partnerscholen uiteindelijk te selecteren voor de jaarlijkse selectiedagen van het sportinternaat. In 2014 zullen we dus meer focus gaan leggen op zowel volleybal als hockey. Daarnaast lijkt het ons van belang voor de voortgang van sportdevelopment als sponsorproject om een nieuwe part- time functie van algemeen sport coördinator in Kaapstad te creëren. Deze persoon zal intensief zich gaan bezighouden met zowel de voortgang als de evaluatie van ons sponsorproject sportdevelopment in Kaapstad. Financiën en verantwoording Het sponsorgeld dat is bijeengebracht door sponsors word door het bestuur beheerd op een aparte Nederlandse sponsorrekening welke staat op naam van de stichting. Hiervoor zal altijd een onderbouwing van de gemaakte kosten worden overlegd. Jaarlijks zal van het financieel gevoerde beleid een staat van baten en lasten worden opgesteld en openbaar worden gemaakt. De lopende rekening courant van de stichting en de aparte sponsorrekening speciaal voor donaties, zijn strikt gescheiden. Het beheer van het vermogen van de stichting word door de penningmeester aangestuurd en gecontroleerd door het gehele bestuur. De stichting Docenten voor Afrika is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen en dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang.

4 Bestuur Het bestuur bestuurt, adviseert en controleert Stichting Docenten voor Afrika. Medewerkers en vergoedingen De stichting werkt met vrijwilligers. Het bestuur ondersteunt de vrijwilligers bij hun activiteiten en werkt geheel op vrijwillige basis. De bestuursleden ontvangen géén financiële vergoeding (met uitzondering van gemaakte relevante onkosten). Bestuursvoorzitter Carine van den Berg is tevens coördinator deelnemers eerste fase en stuurt tevens de Nederlandse medewerkers (vrijwilligers) en Zuid- Afrikaanse partners aan. Voor haar actieve rol ontvangt zij een aparte vergoeding die los staat van haar bestuursactiviteiten. Medewerker Linda van der Sanden coördineert parttime deelnemers tweede fase en is actief op het gebied van Social Media. Voor haar actieve rol ontvangt zij een vrijwilligersvergoeding. Een klein aantal andere vrijwilligers van de stichting ontvangt ook een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden en deze zijn geheel conform overheidsregels. PR en fondswerving Om continuïteit van het werk in Zuid- Afrika te waarborgen is het noodzakelijk tijd en aandacht te blijven besteden aan PR en fondswerving. Onze website wordt regelmatig van nieuws voorzien; het streven is minimaal eenmaal per vier weken actuele informatie te plaatsen. Het onderhouden van de website is toebedeeld aan een vrijwilliger, Sofia Menzo in samenwerking met de voorzitter van het bestuur. Het doel is in het donateur bestands uit te breiden. Daarnaast willen wij ons actief presenteren op Social Media en houden we onze eigen website up- to- date. Naamsbekendheid is van groot belang. De stichting zal waar mogelijk present zijn op relevante informatiemarkten en zal ook regelmatig informatiebijeenkomsten en presentaties verzorgen. Voor de fondswerving zullen scholen, kerken en relevante bedrijven worden aangeschreven. In 2013 zal in het najaar een nieuwsbrief verschijnen en per 2014 verschijnt de nieuwsbrief 3x per jaar. De nieuwsbrieven zullen onder donateurs en belangstellenden worden verspreid en op de website worden gepubliceerd. Daarnaast zal begin 2014 weer een terugkom event en jubileum worden georganiseerd door het bestuur en vrijwilligers.

5 Tot slot Door middel van een verantwoorde besteding van de giften wil de stichting ervoor zorgdragen dat de bestaande sponsorprojecten in verder gecontinueerd kunnen worden. Daarnaast zorgen onze internationale vrijwilligers en stagiairs die in Kaapstad werkzaam zullen zijn voor een structurele bezetting en voortgang van onze projecten aldaar. Stichting Docenten voor Afrika heeft met onze verschillende partnerscholen in Kaapstad afspraken gemaakt met betrekking tot structurele ondersteuning en neemt haar taak dan ook serieus. Ons streven is dan ook om op de ingeslagen weg voort te gaan en meer zo meer successen te zullen boeken. Santpoort- Zuid, September 2013

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2016

Beleidsplan 2011 2016 Beleidsplan 2011 2016 Voorwoord ACTAsia for Animals is in 2006 opgericht door ervaren dierenbeschermers met als belangrijkste doelstelling: het bevorderen van een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie Versie juni 2014 Kinderfonds MAMAS ANBI registratie NAAM ORGANISATIE Stichting Kinderfonds MAMAS RSIN NUMMER / KVK NUMMER RSIN Nummer: 8083.34.190 KvK Nummer: 34111231 INTERNET ADRES http://www.kinderfondsmamas.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2015

BELEIDSPLAN 2012-2015 BELEIDSPLAN 2012-2015 Inleiding Stichting Center for Human Emergence NL is op 20 april 2005 opgericht om ondersteuning en begeleiding te bieden bij de uitdagingen waar we voor staan in de transitie die

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond e.o.

Stichting Leerhulp Roermond e.o. JAARVERSLAG 2012 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12055014,

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie