Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie die niet in deze handleiding staat. Lees deze handleiding zorgvuldig door en houd deze binnen handbereik ter referentie.

2

3 Inleiding Belangrijk Tot zover maximaal is toegestaan door de wetgeving die van toepassing is, is de fabrikant in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten van dit product, verlies van documenten of gegevens, of het gebruik van dit product en de meegeleverde gebruiksaanwijzingen. Zorg ervoor dat u altijd een kopie of back-ups hebt van belangrijke documenten en gegevens. Documenten en gegevens kunnen worden gewist door bedieningsfouten of door fouten van het apparaat. Gebruikers moeten zich ook beschermen tegen computervirussen, wormen en andere schadelijke software. De fabrikant is onder geen omstandigheden verantwoordelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met dit product of voor resultaten die voortkomen uit door u uitgevoerde gegevens. Verwijder of plaats geen schijven tijdens het uitvoeren van deze toepassing. Zaken waar u op moet letten in deze handleiding Sommige illustraties of toelichtingen in deze handleiding kunnen afwijken van uw toepassing als gevolg van verbeteringen of wijzigingen aan de toepassing. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geen enkel deel van dit document mag zonder de voorafgaande toestemming van de fabrikant in enige vorm worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast of geciteerd. Handleidingen voor deze toepassing De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor deze toepassing. Instructiehandleidingen De volgende instructiehandleidingen worden meegeleverd: Installatiehandleiding (gedrukt/pdf) In deze handleiding worden de installatie- en opstartprocedures voor deze toepassing beschreven. Snel aan de slag (gedrukt) Deze handleiding beschrijft de inlogprocedure van de applicatie, uitvoering van een basisconfiguratie en hoe u de Gebruikershandleiding kunt afdrukken. Gebruikershandleiding (HTML/PDF) In deze handleiding worden de functies en basisbewerkingen van deze toepassing beschreven. De PDF-documentatie kan alleen met Adobe Acrobat Reader of Adobe Reader worden weergegeven. U kunt de HTML-documentatie weergeven met een webbrowser. 1

4 Help In de Help worden tekstballonnen gebruikt om uitleg te bieden over de instellingen, de waarden voor deze instellingen en de manier waarop u deze opgeeft. In deze handleiding wordt de Help-informatie ook wel contextafhankelijke Help genoemd. Hoe u deze documentatie het best kunt lezen Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing Deze handleiding bevat instructies en waarschuwingen voor een correct gebruik van deze toepassing. Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voordat u deze toepassing gaat gebruiken. Houd deze handleiding als naslag bij de hand. Het gebruik van de handleidingen en Help Gebruik de instructiehandleidingen en de contextafhankelijke Help naar eigen voorkeur. Informatie over het installeren en starten van deze toepassing Zie de Installatiehandleiding. Leren werken met RICOH TotalFlow Production Manager Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag. Informatie over de functies en basisbewerkingen van deze toepassing Zie de Gebruikershandleiding. Informatie over het configureren van de scherminstellingen, correcte invoer, enzovoort Zie de contextafhankelijke Help. De instructiehandleidingen bekijken (Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding) Gebruik deze procedures om de instructiehandleidingen (HTML/PDF) te bekijken. De beschrijvingen in de HTML- en PDF-versie van de instructiehandleidingen zijn hetzelfde. U geeft als volgt de Gebruikershandleiding in HTML weer: Klik in de gebruikersinterface van TotalFlow Production Manager op, de Help-knop, aan de rechterkant van de menubalk en klik vervolgens op [Help]. Als u niet op TotalFlow Production Manager bent aangemeld, voer dan deze url in een webbrowser in:http://hostnaam:15888/help/index.jsp. De naam van de computer waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd, is hostnaam. 2

5 Om de PDF-handleidingen weer te geven, klikt u op [Start], gaat u naar [Alle programma's], vervolgens [RICOH TotalFlow Production Manager] en klikt u vervolgens op [Installatiehandleiding] of [Gebruikershandleiding]. 3

6 De contextafhankelijke Help bekijken Wanneer u de muisaanwijzer boven bepaalde items pagina's van de gebruikersinterface houdt (aanwijzen zonder te klikken), verschijnt er Help-informatie over dit item in een ballon. Wanneer u de muisaanwijzer boven een eigenschap in een dialoogvenster houdt, verschijnt, de vraagtekenknop, naast de naam van de eigenschap. Klik op om de contextafhankelijke Help voor de eigenschap weer te geven. Klik in de contextafhankelijke Help op om de verwante pagina in de Gebruikershandleiding in HTML weer te geven. 4

7 Symbolen In deze handleiding worden ter verduidelijking van de inhoud de volgende symbolen gebruikt. Met dit symbool wordt aangegeven dat u bij gebruik van de toepassing ergens op moet letten. Zorg ervoor dat u deze uitleg leest. Dit symbool duidt op aanvullende informatie die u mogelijk nuttig vindt, maar die niet essentieel is voor de uitvoering van een taak. [Vet] Vet Cursief Monospace Vet gedrukte tekst binnen vierkante haken geeft de namen van toetsen, menu's, menu-items, vensters, velden, instellingen en knoppen aan. Vet gedrukte tekst geeft de namen van opdrachten aan. Ook voor nieuwe begrippen wordt vet gedrukte tekst gebruikt. Cursieve tekst wordt gebruikt voor variabelen die u moet vervangen door uw eigen gegevens. Monospace type wordt gebruikt voor computerinvoer en bestandsnamen. { } In meldingen en andere elementen van de gebruikersinterface, worden variabelen die door het programma zelf worden vervangen tussen gekrulde haakjes geplaatst.... Een ellipsteken geeft aan dat een reeks kan doorgaan. 5

8 Handelsmerken Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo, Distiller en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Onderdelen van dit softwareproduct zijn Copyright Adobe Systems Incorporated en zijn licentiehouders. All rights reserved. Fiery is een geregistreerd handelsmerk van Electronics for Imaging, Inc. in de V.S. en/of sommige andere landen. EFI is een handelsmerk van Electronics for Imaging, Inc. in de V.S. en/of sommige andere landen. Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de Mozilla Foundation. Google en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc. IBM en DB2 zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Linux is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista en Internet Explorer zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De juiste namen van de besturingssystemen van Windows luiden als volgt: De productnamen van Windows XP luiden als volgt: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition De productnamen van Windows Vista luiden als volgt: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise De productnamen van Windows 7 luiden als volgt: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise De productnamen van Windows Server 2008 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2008 Enterprise De productnamen van Windows Server 2008 R2 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 6

9 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise De productnamen van Windows Server 2012 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2012 Standard Microsoft Windows Server 2012 Enterprise De productnamen van Windows 8 zijn als volgt: Microsoft Windows 8 Standard Microsoft Windows 8 Professional Microsoft Windows 8 Enterprise UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. De overige productnamen die in dit document worden gebruikt, zijn alleen bedoeld als aanduiding en kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven. Wij doen afstand van enig recht op deze merken. 7

10

11 INHOUDSOPGAVE Inleiding Belangrijk... 1 Zaken waar u op moet letten in deze handleiding... 1 Handleidingen voor deze toepassing... 1 Hoe u deze documentatie het best kunt lezen... 2 Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing... 2 Het gebruik van de handleidingen en Help... 2 Symbolen... 5 Handelsmerken Voorafgaand aan de installatie Overzicht van RICOH TotalFlow Production Manager...11 Voorafgaand aan de installatie...11 Installatieprocedure...11 Computervereisten Installatie Back-up van gegevens maken...17 TotalFlow Production Manager installeren...19 De LPD-server uitschakelen...21 De LPR-client installeren...22 Op een 32-bits Windows-systeem...22 Op een 64-bits Windows-systeem...23 De FTP-server installeren...24 De permanente licentie installeren...25 Naar een nieuwere versie upgraden Na de installatie Clientcomputers configureren...29 Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren...29 Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren...32 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren...35 Aanmelden bij TotalFlow Production Manager...38 TotalFlow Production Manager starten en stoppen...39 TotalFlow Production Manager configureren...40 TotalFlow Production Manager verwijderen...42 Gegevens herstellen

12 10 INDEX

13 1. Voorafgaand aan de installatie Overzicht van RICOH TotalFlow Production Manager Voorafgaand aan de installatie Overzicht van RICOH TotalFlow Production Manager Met RICOH TotalFlow Production Manager kunt u uw afdrukprocessen voor maximaal vijftien printers beheren met een aparte IP- of hostnaam en via één gebruikersinterface in een webbrowser. TotalFlow Production Manager wordt als server geïnstalleerd en de gebruikersinterface acteert als client. TotalFlow Production Manager verschaft een centrale locatie voor het toewijzen van taken aan printers en het beheer van afdruktaken. Het programma routert en volgt inkomende, in behandeling zijnde en voltooide taken en stelt u in staat om taken aan te passen tot het laatste moment. Met TotalFlow Production Manager kunt u gemakkelijk de afdrukvolgorde wijzigen, de printers voor uitvoer veranderen en taken opnieuw afdrukken. Met RICOH TotalFlow Prep voert u voorafgaande werkzaamheden uit om uw taak voor het afdrukken gereed te maken, zoals bewerken, opmaken en de pagina-indeling aanpassen. TotalFlow Prep stuurt taken met een taakticket naar TotalFlow Production Manager. TotalFlow Prep en TotalFlow Production Manager werken naadloos samen om nieuwe taken in te stellen, instellingen toe te passen om de taken afdrukklaar te creëren en de taken naar meest geschikte printer te sturen. TotalFlow Production Manager ondersteunt ook het indienen van taken door ze naar hotfolders te slepen. U kunt tevens taken vanaf andere systemen versturen via het LPD-protocol (Line Printer Daemon) voor bestandsoverdracht. Dankzij de netwerkcommunicatie met uw printer, is het eenvoudig om de status van de printer en van de afdruktaak te controleren. 1 Voorafgaand aan de installatie In deze sectie worden de installatieprocedure en de computervereisten van TotalFlow Production Manager beschreven. Lees deze sectie aandachtig door voordat u deze toepassing installeert. Installatieprocedure Installeer TotalFlow Production Manager in deze volgorde: Stap 1 Controleer de besturingsomgeving. Computervereisten, p. 12 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Maak een back-up van uw gegevens indien u een patch installeert. Installeer TotalFlow Production Manager. Als u het LPD-protocol gebruikt om taken te versturen naar TotalFlow Production Manager, moet u elke andere LPD-server op het systeem waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd uitschakelen. Back-up van gegevens maken, p. 17 TotalFlow Production Manager installeren, p. 19 De LPD-server uitschakelen, p

14 1 Voorafgaand aan de installatie 1 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Als u het LPD-protocol wilt gebruiken om taken te verzenden, installeer dan de LPR-client. Als u gebruikmaakt van een FTP om taken te versturen naar TotalFlow Production Manager, installeert u een FTPserver. Installeer de permanente licentie. U kunt dit nu doen of op elk gewenst moment tot de proeflicentie vervalt. De LPR-client installeren, p. 22 De FTP-server installeren, p. 24 De permanente licentie installeren, p. 25 Stap 8 Installeer een webbrowser en configureer het systeem waar u TotalFlow Production Manager op wilt openen. Clientcomputers configureren, p. 29 Stap 9 Meld u aan bij TotalFlow Production Manager. Aanmelden bij TotalFlow Production Manager, p. 38 Stap 10 Configureer TotalFlow Production Manager. TotalFlow Production Manager configureren, p. 40; zie ook TotalFlow Production Manager Snel aan de slag en TotalFlow Production Manager Gebruikershandleiding Computervereisten Als u TotalFlow Production Manager wilt uitvoeren, moet uw computer aan deze vereisten voldoen. Controleer voorafgaand aan de installatie of aan alle vereisten wordt voldaan. In deze tabel vindt u een overzicht van de vereisten voor de computer waarop u TotalFlow Production Manager installeert: Item Computer Harde schijf Vereisten 1 t/m 5 printers: CPU: 2,4 GHz Dual Core Geheugen: 4 GB 6 t/m 5 printers: CPU: 2,4 GHz Dual Core Geheugen: 8 GB 10 GB vrije ruimte op de Systeemschijf. 1 tot 5 printers: 100 GB vrije ruimte 6 tot 15 printers: 200 GB vrije ruimte 12

15 Computervereisten Item Vereisten Besturingssysteem Opmerkingen 1. Omdat TotalFlow Production Manager niet controleert hoeveel ruimte er op de harde schijf beschikbaar is, bestaat de kans dat u TotalFlow Production Manager kunt installeren en starten met minder vrije ruimte. Als u dat doet, ontvangt u een foutmelding van Windows of een database-foutmelding wanneer de harde schijf vol is. 2. Een printer is een aparte printer-ip of hostnaam. Een van de volgende: Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise (64-bit) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 1 (64-bit) Windows 8 Enterprise (64-bit) Windows 8 Professional (64 bit) Windows 7 Enterprise of Ultimate (32- of 64-bit) Windows 7 Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 (32- of 64-bit) Windows 7 Professional (32- of 64-bit) 1 Bestandssysteem TCP/IP-poorten Webbrowser Op 64-bit besturingssystemen werkt TotalFlow Production Manager in de 32-bit modus. NTFS aanbevolen TotalFlow Production Manager gebruikersinterface: Gebruikershandleiding in HTML-vorm: LPD-server: 515 FTP-server: 20, 21 Als uw firewall is geconfigureerd om deze poorten te blokkeren, moet u ze openen. Raadpleeg de documentatie van uw firewall. Alle Als u PostScript- of PCL-taken naar PDF wilt omzetten, dient u Microsoft Visual C Redistributable Package (x86) te installeren. In deze tabel vindt u een overzicht van de vereisten voor elke computer die gebruikmaakt van TotalFlow Production Manager, inclusief de computer waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd: 13

16 1 Voorafgaand aan de installatie 1 Item Besturingssysteem Scherm Webbrowser Vereisten Een van de volgende: Windows Server 2012 Windows 8 Enterprise (64-bit) Windows 8 Professional (64 bit) Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate (32- of 64-bit) Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 of 2 (32- of 64-bit) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise (64-bit) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 1 (64-bit) Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise of Ultimate (32- of 64-bit) Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 (32- of 64-bit) pixels of groter, 16,7 miljoen kleuren of meer Een van de volgende: Internet Explorer 9 of nieuwer Mozilla Firefox 12 of nieuwer Google Chrome 19.0 of nieuwer Omdat TotalFlow Production Manager in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Internet Explorer of Firefox installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64-bits is. Chrome werkt in de 32- bits modus. 14

17 Computervereisten Item Ondersteunde talen Bijbehorende toepassingen Vereisten Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Adobe Flash Player 11,2 of hoger 1 Adobe Flash Player is opgenomen in Google Chrome. Als u Chrome als browser gebruikt, hoeft u Adobe Flash Player niet apart te installeren. Als de clientcomputer geen toegang heeft tot internet, dient u ervoor te zorgen dat de nieuwste versie van Adobe Flash Player is geïnstalleerd. Raadpleeg Adobe Flash Player Distribution op flash-player-distribution.html(engels) voor meer informatie over het distribueren van Adobe Flash Player op een gesloten intranet-netwerk. Omdat TotalFlow Production Manager in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Adobe Flash Player installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64-bits is. Adobe Reader 8, 9, X of XI Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat 8, 9, X of XI hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet afzonderlijk te installeren. 15

18

19 2. Installatie Back-up van gegevens maken TotalFlow Production Manager installeren De LPD-server uitschakelen De LPR-client installeren De FTP-server installeren De permanente licentie installeren Naar een nieuwere versie upgraden Back-up van gegevens maken Gebruik het programma aiwbackup om een kopie te archiveren van uw TotalFlow Production Manager-configuratie voordat u een patch installeert. U kunt de back-upkopie gebruiken om de configuratie te herstellen als u de patch moet verwijderen. 2 U kunt de programma's voor back-up en herstel niet gebruiken om een back-up te maken van gegevens van een versie van TotalFlow Production Manager en deze dan terug te zetten in een andere versie. Het programma aiwbackup stopt TotalFlow Production Manager automatisch. Als u een ander back-upprogramma gebruikt, dient u eerst TotalFlow Production Manager te stoppen. U moet aiwrestore gebruiken om gegevens te herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met aiwbackup. Gebruik niet de herstelprocedure in het installatieprogramma van TotalFlow Production Manager. Als u updates naar de TotalFlow Production Manager-server maakt of als u een herstelbestand of acties uitvoert waardoor de service handmatig moet worden gestart of gestopt, zorg er dan voor dat de PitStop Server is uitgeschakeld. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat u de toepassing na het opnieuw opstarten niet meer kunt gebruiken. U maakt als volgt een back-up van TotalFlow Production Manager-gegevens: 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Stel het lettertype in op Consolas of Lucinda voor een optimale weergave van de taaltekens: 1) Open een opdrachtpromptvenster. 17

20 2 Installatie 2 2) Rechter muisklik op het opdrachtpictogram en klik vervolgens op [Eigenschappen]. 3) Selecteer in het dialoogvenster Lettertype de optie Consolas of Lucinda Console om het standaardlettertype te wijzigen en klik vervolgens op [OK] om de nieuwe instelling op te slaan. 3. Open een nieuw opdrachtpromptvenster. Klik in Windows Server 2008 of recentere versies van Windows met de rechtermuisknop op het pictogram van de Opdrachtprompt en klik op [Als administrator uitvoeren]. 4. Voer een van deze opdrachten in: Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden, taken, invoerbestanden en taakbestanden (de bestanden in de spoolmap met taakinformatie, inclusief kopieën van invoerbestanden) op te slaan: installatie_schijf:\installatie_map\bin\aiwbackup Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden en taken, maar geen invoerbestanden of taakbestanden op te slaan: installatie_schijf:\installatie_map\bin\aiwbackup -r 18

21 TotalFlow Production Manager installeren De optie -r verschilt licht op de opdrachten aiwbackup en aiwrestore: Bij aiwbackup worden met de optie -r taken opgeslagen, hoewel hierbij geen taakbestanden worden opgeslagen. Bij aiwrestore worden met de optie -r geen opgeslagen taken teruggezet. Als u de optie -r gebruikt wanneer u een back-up van TotalFlow Production Manager maakt, dient u deze optie tevens te gebruiken wanneer u het systeem herstelt. Als u een back-up maakt met de optie -r en deze zonder die optie herstelt, herstelt u mogelijk taken waarvan de bestanden niet zijn opgeslagen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. 5. Voer Y in om met de back-up verder te gaan. De back-up wordt op de achtergrond uitgevoerd en kan verscheidene minuten duren, afhankelijk van het aantal bestanden en de grootte ervan. Er verschijnt geen statusupdate in het opdrachtvenster, maar de back-up wordt wel uitgevoerd. Wanneer de back-up is voltooid, kunt u het back-upbestand zien ininstallatie_schijf:\aiw\aiw1\backup. 2 TotalFlow Production Manager installeren Om TotalFlow Production Manager te installeren, heeft u het installatiemedium van TotalFlow Production Manager nodig. Ga als volgt te werk om TotalFlow Production Manager te installeren: 1. Meld u bij Windows aan als beheerder. 2. Plaats het installatiemedium voor TotalFlow Production Manager in het station. De installatie start automatisch. Indien dat niet het geval is, start u setup.exe in de hoofdmap van de dvd op. 3. In Windows Vista of Windows 7 wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] weergegeven. Klik op [OK]. Het introductiescherm van TotalFlow Production Manager wordt weergegeven: 4. Selecteer een taal voor het installatieprogramma en klik op [OK]. Het dialoogvenster Introductie wordt geopend. 5. Klik op [Installeren]. 19

22 2 Installatie Het installatieprogramma controleert of de vereisten voor op uw systeem zijn geïnstalleerd. Dit kan enige minuten duren. Wanneer dit is voltooid, wordt het dialoogvenster [Installatiemap kiezen] geopend. 6. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster [Installatiemap kiezen]: 2 1) Optioneel: Als u de standaard installatiemap wilt wijzigen, klikt u op [Kiezen]. Ga naar de map waarin u TotalFlow Production Manager wilt installeren en klik op [OK]. Opmerkingen 1. Als u de standaard installatiemap accepteert enc:\program Files\RICOH\TotalFlow PM niet bestaat, dan maakt het installatieprogramma deze map aan. 2. Als uw systeem 64 bit is, is de mapnaamc:\programfiles(x86)\ricoh\totalflow PM. 3. Het installatieprogramma maakt nog een map aan met de naaminstallation_drive: \aiw\aiw1. Bestanden waarvan TotalFlow Production Manager gebruikmaakt (bijvoorbeeld spoolbestanden, besturingsbestanden en traceringsbestanden) worden hier opgeslagen. 2) Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Licentieovereenkomst] wordt weergegeven. 7. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster [Licentieovereenkomst]: 1) Lees de licentieovereenkomst. 2) Klik op [Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst]. 3) Klik op [Volgende]. 8. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster [Gebruiker en bedrijf]: 1) Voer uw naam in het veld [Gebruikersnaam] in. 2) Voer in het veld [Bedrijfsnaam] de naam van uw bedrijf in. 3) Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Installatieoverzicht] wordt geopend. 9. Controleer de informatie in het dialoogvenster [Installatieoverzicht] en klik op [Installeren]. 20

23 De LPD-server uitschakelen TotalFlow Production Manager wordt geïnstalleerd en geactiveerd. 10. Als het dialoogvenster [Windows-beveiligingswaarschuwing] wordt geopend tijdens de installatie, klikt u op [Blokkering opheffen]. 11. Wanneer TotalFlow Production Manager is geactiveerd, wordt het dialoogvenster [Gegevens terugzetten] weergegeven. Voer deze stappen uit als u gegevens van TotalFlow Production Manager uit een vorige installatie hebt opgeslagen in een back-upbestand en die wilt terugzetten. Gebruik deze procedure alleen om gegevens te herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met de procedure in TotalFlow Production Manager verwijderen, p. 42. Gebruik deze procedure niet om gegevens te herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met aiwbackup. 1) Selecteer [Ik wil gegevens terugzetten], 2) Klik op [Kiezen]. 3) Navigeer naar het back-upbestand en klik op [Openen]. Het back-upbestand kan zich in een willekeurige map bevinden. Als map verdientinstallation_drive:\aiw\aiw1\backup aanbeveling. De standaard bestandsnaam van het back-upbestand isaiw-backupjjjjmmdduumm.zip.jjjjmmdduumm een tijdstempel. 12. Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Installatie voltooid] wordt weergegeven. 13. Klik op [Gereed]. Het dialoogvenster [Opnieuw opstarten vereist] wordt weergegeven. 14. Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op [Nu] om de computer direct opnieuw op te starten. Klik op [Later] om andere taken uit te voeren voordat u de computer opnieuw opstart. Bij het opnieuw opstarten van Windows wordt TotalFlow Production Manager automatisch gestart. 2 De LPD-server uitschakelen Als u van plan bent het LPD-protocol te gebruiken om taken te versturen naar TotalFlow Production Manager, moet u elke andere LPD-server op het systeem waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd uitschakelen. De TotalFlow Production Manager server bevat een LPD-server. Op een systeem kan slechts één LPD-server tegelijk actief zijn. U schakelt als volgt een andere LPD-server uit: 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Stel in het [Configuratiescherm] van Windows de weergave in op [Grote pictogrammen] of [Klassieke weergave]. 3. Dubbelklik op [Systeembeheer] en dubbelklik daarna op [Services]. 4. Zoek naar de volgende services: TCP/IP-afdrukserver (LPDSVC) Line Printer Daemon-service (LPD) 21

24 2 Installatie Elke LPD-server van een andere fabrikant die als Windows-service wordt gebruikt 5. Als u een of meer van deze services vindt, selecteert u deze en klikt u op [Stoppen]. 2 Mogelijk vindt u geen van deze services. Ze zijn niet op alle Windows-systemen geïnstalleerd en geactiveerd. 6. Als u een LPD-server van een andere fabrikant hebt geïnstalleerd die niet wordt gebruikt als Windows-service, raadpleegt u de documentatie bij het product. De LPR-client installeren Als u taken wilt verzenden vanaf TotalFlow Production Manager naar Passthrough-printers, die zowel PDF- als andere gegevensflows kunnen afdrukken, dan moet u een LPR-client installeren op het systeem waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd. U moet ook een LPR-client installeren op elk systeem dat werkt met het LPD-protocol om taken te versturen naar TotalFlow Production Manager. Er zijn vele verschillende LPR-clients verkrijgbaar. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de LPRclient installeert die bij het Windows-besturingssysteem is meegeleverd. Deze procedure is voor Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server Er kunnen kleine verschillen bestaan met andere Windows-versies. Op een 32-bits Windows-systeem 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Zoek het bestand met de naamc:\windows\system32\lpr.exe op. Als u het vindt, kunt u stoppen. De LPR-client is al geïnstalleerd. 3. Als ulpr.exe niet vindt, installeert u het onderdeel LPR-poortmonitor. Gebruik een van de volgende methoden: Gebruik op Windows 7 het [Configuratiescherm]: 1) Stel de weergave in op [Grote pictogrammen]. 2) Dubbelklik op [Programma's en onderdelen] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 3) Vouw [Afdruk- en documentservices] uit. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [OK]. Gebruik op Windows Server 2008 [Serverbeheer]: 1) Klik met de rechtermuisknop op [Onderdelen]. 2) Klik op [Onderdelen toevoegen]. 3) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 4) Klik op [Installeren]. 22

25 Op een 64-bits Windows-systeem Gebruik op Windows Server 2012 [Serverbeheer]: 1) Klik op [Beheren]. 2) Klik op [Rollen en functies toevoegen]. 3) Klik op 'Volgende' tot u [Functie] bereikt. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 5) Klik op [Installeren]. 2 Op een 64-bits Windows-systeem 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Zoek inc:\windows\syswow64 naar een bestand met de naamlpr.exe. Als u het vindt, kunt u stoppen. De LPR-client is al geïnstalleerd. 3. Zoek inc:\windows\system32 naarlpr.exe. Als u dit vindt, gaat u naar stap Als ulpr.exe niet vindt, installeert u het onderdeel LPR-poortmonitor. Gebruik een van de volgende methoden: Gebruik op Windows 7 het [Configuratiescherm]: 1) Stel de weergave in op [Grote pictogrammen]. 2) Dubbelklik op [Programma's en onderdelen] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 3) Vouw [Afdruk- en documentservices] uit. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [OK]. Gebruik op Windows Server 2008 [Serverbeheer]: 1) Klik met de rechtermuisknop op [Onderdelen]. 2) Klik op [Onderdelen toevoegen]. 3) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 4) Klik op [Installeren]. Gebruik op Windows Server 2012 [Serverbeheer]: 1) Klik op [Beheren]. 2) Klik op [Rollen en functies toevoegen]. 3) Klik op 'Volgende' tot u [Functie] bereikt. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 5) Klik op [Installeren]. 5. Kopieer de volgende bestanden van C:\Windows\System32 naar C:\Windows\SysWOW64: lpr.exe lprhelp.dll 23

26 2 Installatie lprmon.dll lprmonui.dll De FTP-server installeren 2 Als u van plan bent FTP te gebruiken voor het versturen van taken naar TotalFlow Production Manager, moet u de FTP-server installeren op de computer waarop u ook TotalFlow Production Manager installeert, tenzij de toepassing al is geïnstalleerd. 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Installeer de FTP-server. Op Windows XP Professional: 1) Dubbelklik in het [Configuratiescherm] van Windows op [Programma's installeren of verwijderen] en klik daarna op [Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen]. 2) Selecteer in de [Wizard Windows-onderdelen] [Internet Information Services (IIS)] en klik op [Details]. 3) Selecteer [FTP-service (File Transfer Protocol)] en klik op [OK]. 4) Klik op [Volgende]. IIS wordt geïnstalleerd door de [Wizard Windows-onderdelen]. 5) Klik op [Voltooien]. Volg op Windows Server 2008 de instructies in het onderwerp FTP installeren in IIS 7 in de Microsoft TechNet Library op cc771012%28ws.10%29.as px. locale is een van de volgende waarden: de-de (Duits) en-us (Engels) es-es (Spaans) fr-fr (Frans) it-it (Italiaans) U kuntnl-nl voor Nederlands kiezen, maar de instructies zijn in het Engels. Windows Server 2012: 1) Klik op [Serverbeheerder] en vervolgens op [Beheren]. 2) Selecteer [Rollen en functies toevoegen]. 3) Klik op [Volgende] tot u [Serverrollen] bereikt. Vink vervolgens [Webserver (IIS)] aan. 4) Klik achtereenvolgens op [Functie toevoegen] en op [Volgende] tot u [Rolservice] bereikt. 5) Vink [FTP-server] en [FTP-service] aan. 6) Klik op [Volgende] en op [Installeren]. Windows Server 2008 R2: 24

27 De permanente licentie installeren 1) Klik op [Start], klik op [Systeembeheer] en klik op [Serverbeheer]. 2) Klap in het dialoogvenster [Serverbeheer] [Rollen] uit en klik op [Webserver (IIS)]. 3) Ga in het dialoogvenster [Webserver (IIS)] naar het gedeelte [Functieservices] en klik op [Functieservices toevoegen]. 4) Klap in de wizard [Functieservices toevoegen] [FTP-server] uit, selecteer [FTP-service] en klik op [Volgende]. 5) Klik op [Installeren]. 6) Klik op [Sluiten]. In Windows 7: 1) Dubbelklik in het configuratiescherm van Windows op [Programma's en onderdelen] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 2) Klap [Internet Information Services] en [FTP-server] uit. 3) Selecteer [FTP-service] en klik op [OK]. 3. Zorg dat uw firewall de poorten 20 en 21 niet blokkeert. Raadpleeg de documentatie bij uw firewall. 2 De permanente licentie installeren Het TotalFlow Production Manager installatieprogramma installeert een proeflicentie. Met de proeflicentie kunt u gedurende 60 dagen TotalFlow Production Manager gebruiken. Als u na het vervallen van de proeflicentie TotalFlow Production Manager wilt blijven gebruiken, moet u een permanente licentie installeren. U kunt de permanente licentie installeren zodra TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd. U hoeft niet te wachten tot de proeflicentie vervalt. U hebt de met de Entitlement ID (EID) van Ricoh nodig. Voer deze procedure uit op de computer waarop u TotalFlow Production Manager hebt geïnstalleerd. 1. Klik in de werkbalk van Windows op [Start], ga naar [Alle programma's], vervolgens [RICOH TotalFlow Production Manager]. 2. Voer een van de volgende handelingen uit: In Windows 7 of nieuwer: klik met de rechtermuisknop op [TotalFlow Production Manager License]en klik daarna op [Als administrator uitvoeren]. In oudere Windows-versies: klik op [TotalFlow Production Manager License]. De licentieapplicatie verschijnt. 3. Klik op [Help]. 4. Volg de instructies in de help van de licentieapplicatie. Naar een nieuwere versie upgraden Wanneer u TotalFlow Production Manager al hebt geïnstalleerd, kunt u upgraden naar een nieuwere versie zonder dat u daarvoor uw bestaande software hoeft te verwijderen. 25

28 2 Installatie Voor het installeren van een nieuwere versie van TotalFlow Production Manager hebt u de TotalFlow Production Manager installatiemedia nodig. U kunt de permanente licentie installeren zodra TotalFlow Production Manager is geüpgradet. U hoeft niet te wachten totdat de proeflicentie vervalt. 2 Als u versie 1.1 hebt en u wilt naar versie upgraden, maak dan eerst de upgrade naar versie en vervolgens naar Voer deze procedure uit op de computer waarop u TotalFlow Production Manager hebt geïnstalleerd. 1. Meld u bij Windows aan als beheerder. 2. Plaats het installatiemedium voor TotalFlow Production Manager in het station. De installatie start automatisch. Indien dat niet het geval is, start u setup.exe in de hoofdmap van de dvd op. 3. Het introductiescherm van TotalFlow Production Manager wordt weergegeven: 4. Selecteer een taal voor het installatieprogramma en klik op [OK]. Het dialoogvenster Introductie wordt geopend. 5. Klik op [Installeren]. Het installatieprogramma controleert of de vereisten voor op uw systeem zijn geïnstalleerd. Dit kan enige minuten duren. Het dialoogvenster [Licentieovereenkomst] wordt weergegeven. 6. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster [Licentieovereenkomst]: 1) Lees de licentieovereenkomst. 2) Klik op [Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst]. 3) Klik op [Volgende]. 7. Controleer de informatie in het dialoogvenster [Installatieoverzicht] en klik op [Installeren]. 8. In een pop-up-venster wordt gemeld dat u een oudere versie van TotalFlow Production Manager hebt en er wordt gevraagd of u de nieuwe versie wilt installeren. 26

29 Naar een nieuwere versie upgraden 2 Klik op [Ja]. De nieuwe versie van TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd en geactiveerd. 9. Als het dialoogvenster [Windows-beveiligingswaarschuwing] wordt geopend tijdens de installatie, klikt u op [Blokkering opheffen]. 10. Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Installatie voltooid] wordt weergegeven. 11. Klik op [Gereed]. Het dialoogvenster [Opnieuw opstarten vereist] wordt weergegeven. 12. Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op [Nu] om de computer direct opnieuw op te starten. Klik op [Later] om andere taken uit te voeren voordat u de computer opnieuw opstart. Opmerkingen 1. Het is raadzaam de cache van de webbrowser te wissen voordat u een nieuwe installatie/upgrade doet. 2. U kunt geen x86-versie op een x64-besturingssysteem installeren. 3. U kunt geen x64-versie op een x86-besturingssysteem installeren. 4. U kunt geen andere talen over Japans heen installeren of vice versa. 27

30 2 28

31 3. Na de installatie Clientcomputers configureren Aanmelden bij TotalFlow Production Manager TotalFlow Production Manager starten en stoppen TotalFlow Production Manager configureren TotalFlow Production Manager verwijderen Gegevens herstellen Clientcomputers configureren U kunt via elk Windows-systeem dat toegang tot het netwerk heeft, toegang krijgen tot de gebruikersinterface van TotalFlow Production Manager. U moet een webbrowser op elk systeem installeren en configureren. Als u toegang tot het gebruikerssysteem wenst vanaf het systeem waarop u TotalFlow Production Manager hebt geïnstalleerd, dan moet u daarop ook een browser installeren. De browser maakt gebruik van Adobe Flash Player voor het weergeven van de gebruikersinterface. Adobe Reader wordt gebruikt om PDF-taken weer te geven. U kunt deze browsers installeren op de volgende systemen: 3 Internet Explorer 9 of nieuwer Mozilla Firefox 12 of nieuwer Chrome 19.0 of nieuwer Windows XP Windows Vista Windows Server 2012, 2008, 2008 R2 Windows 7 Windows 8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow Production Manager wilt opvragen met Internet Explorer, moet u de browser configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren. Deze procedure toont u hoe u Internet Explorer configureert in Windows 7. Er zijn mogelijk kleine verschillen met andere versies van Windows. Ga als volgt te werk om Internet Explorer te configureren: 1. Klik op, het hulpprogrammapictogram en vervolgens [Internetopties]. Het dialoogvenster [Internetopties] wordt geopend. Het wordt geopend met het tabblad [Algemeen]: 29

32 3 Na de installatie 3 2. Klik onder [Browsegeschiedenis] op [Instellingen]. Het dialoogvenster [Tijdelijke internetbestanden en Geschiedenis] wordt weergegeven. 3. Selecteer [Elke keer als ik de webpagina bezoek] onder [Wanneer moet er op nieuwe versies van pagina's worden gecontroleerd?] en klik op [OK]. 4. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die TotalFlow Production Manager gebruikt voor de gebruikersinterface en de meeste berichten die worden weergegeven: 1) Klik op [Talen] onder aan het tabblad [Algemeen]. Het dialoogvenster [Taalvoorkeur] wordt weergegeven: 2) Klik op [Toevoegen...]. Het dialoogvenster [Taal toevoegen] wordt weergegeven: 3) Selecteer uw taal en klik op [OK]. TotalFlow Production Manager ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits 30

33 Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld Engels (Verenigd Koninkrijk) [en-gb] en Engels (Verenigde Staten) [en-us], maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. Als u de browsertaal instelt op een taal die niet wordt ondersteund, gebruikt TotalFlow Production Manager standaard het Engels. 4) Selecteer uw taal in het dialoogvenster [Taalvoorkeur] en klik op [Verplaatsen] totdat deze taal boven aan de lijst staat. 5) Klik op [OK]. 5. Klik in het dialoogvenster [Internetopties] op [Beveiliging]. Het tabblad [Beveiliging] wordt weergegeven: 3 6. Selecteer de zone [Internet] en klik op [Aangepast niveau]. Het dialoogvenster [Beveiligingsinstellingen - Zone Internet] wordt weergegeven. 31

34 3 Na de installatie 3 7. Zorg dat [Inschakelen] is geselecteerd voor [META REFRESH toestaan] in het gedeelte [Diversen]. 8. Zorg dat [Inschakelen] is geselecteerd voor [Actief uitvoeren van scripts] in het gedeelte [Uitvoeren van scripts]. 9. Klik op [OK]. 10. Klik in het dialoogvenster [Internetopties] op [OK]. 11. Download Adobe Flash Player vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Als de clientcomputer geen toegang heeft tot internet, dient u ervoor te zorgen dat de nieuwste versie van Adobe Flash Player is geïnstalleerd. Raadpleeg Adobe Flash Player Distribution op voor meer informatie over het distribueren van Adobe Flash Player op een gesloten intranet-netwerk. Omdat TotalFlow Production Manager in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Adobe Flash Player installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64-bits is. 12. Download Adobe Reader van de Adobe-website en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow Production Manager wilt opvragen in Mozilla Firefox, moet u de browser configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren. Deze procedure beschrijft hoe u Mozilla Firefox configureert in Windows 7. Er bestaan kleine verschillen met andere versies van Firefox en Windows. Mozilla Firefox configureren: 1. Klik op [Firefox] en klik vervolgens op [Opties]. Het dialoogvenster [Opties] wordt geopend: 32

35 Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren 3 2. Klik op [Inhoud]. Zorg ervoor dat [JavaScript inschakelen] is geselecteerd. 3. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die door TotalFlow Production Manager wordt gebruikt voor de gebruikersinterface: 1) Klik in het gedeelte [Talen] op [Kiezen]. Het dialoogvenster [Talen] wordt geopend. 2) Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en klik op [Toevoegen]. TotalFlow Production Manager ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld English\United Kingdom [en-gb] en English\United States [en-us], maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. Als u de browsertaal instelt op een taal die niet wordt ondersteund, gebruikt TotalFlow Production Manager standaard het Engels. 3) Klik op [Omhoog verplaatsen] totdat uw taal bovenaan de lijst staat. 4) Klik op [OK]. 4. Klik in het dialoogvenster [Opties] op [Privacy]. 33

36 3 Na de installatie 3 5. Selecteer in het gebied [Geschiedenis] de optie [Geschiedenis onthouden]. 6. Klik op [OK]. 7. Download Adobe Flash Player vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Als de clientcomputer geen toegang heeft tot internet, dient u ervoor te zorgen dat de nieuwste versie van Adobe Flash Player is geïnstalleerd. Raadpleeg Adobe Flash Player Distribution op voor meer informatie over het distribueren van Adobe Flash Player op een gesloten intranet-netwerk. Omdat TotalFlow Production Manager in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Adobe Flash Player installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64-bits is. 8. Optioneel: De aanbevolen manier om TotalFlow PM Job Submission op te starten, is vanuit de gebruikersinterface van TotalFlow Production Manager. Als u het op een andere manier wilt opstarten, voert u de volgende stappen uit om het ingediende taken te annuleren. 1) Voer de volgende opdracht in in de adresbalk: about:config Er wordt een waarschuwing weergegeven. 2) Klik op [Ik zal voorzichtig zijn, dat beloof ik!]. De configuratie-opties worden getoond. 3) Als de waarde van [dom.allow_scripts_to_close_windows] op [onjuist] is ingesteld, klikt u met de rechtermuisknop op deze waarde en selecteert u de optie [schakelen]. 34

37 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren De waarde verandert in [juist]. 9. Download Adobe Reader van de Adobe-website en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. 10. Configureer Firefox, wanneer u over Firefox 19 of nieuwer beschikt, zo dat de Adobe Acrobat-plugin wordt gebruikt in plaats van de ingebouwde pdf-lezer in Firefox. Deze plug-in werkt met Adobe Reader en Adobe Acrobat. 1) Klik op [Firefox] en klik vervolgens op [Opties]. 2) Klik in het dialoogvenster [Opties] op [Toepassingen]. 3 3) Selecteer onder [Inhoudstype] [Portable Document Format (PDF)]. 4) Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Actie] [Adobe Acrobat gebruiken (in Firefox)]. 5) Klik op [OK]. Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow Production Manager wilt opvragen met Google Chrome, moet u de browser configureren en Adobe Reader installeren. Adobe Flash Player is opgenomen in Chrome, zodat u deze toepassing niet apart hoeft te installeren. Deze procedure geeft aan hoe u Google Chrome m configureert in Windows 7. Er zijn mogelijk kleine verschillen met andere versies van Chrome en Windows. Ga als volgt te werk om Google Chrome te configureren: 35

38 3 Na de installatie 1. Klik op, het configuratiepictogram en klik vervolgens op [Instellingen]. Het dialoogvenster [Instellingen] wordt weergegeven: 3 2. Klik op [Geavanceerde instellingen weergeven...]. 3. Scroll naar beneden naar [Privacy] en klik op [Instellingen van inhoud...]. Het dialoogvenster [Instellingen van inhoud] wordt weergegeven: 4. Schakel onder [Cookies] het selectievakje [Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren] uit. 36

39 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren 5. Schakel onder [JavaScript] het selectievakje [Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren (aanbevolen)] in. 6. Scroll naar beneden en klik op [OK]. 7. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die door TotalFlow Production Manager wordt gebruikt voor de gebruikersinterface: 1) Scroll omlaag naar het gebied [Talen] van het dialoogvenster [Instellingen] en klik op [Talen en instellingen voor spellingcontrole...]. Het dialoogvenster [Talen] wordt weergegeven: 3 2) Klik op [Toevoegen]. 3) Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en klik op [OK]. TotalFlow Production Manager ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld English en English (United States), maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. Als u de browsertaal instelt op een taal die niet wordt ondersteund, gebruikt TotalFlow Production Manager standaard het Engels. 4) Sleep uw taal naar het begin van de lijst en klik op [OK]. 37

40 3 Na de installatie 8. Download Adobe Reader vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. 3 Aanmelden bij TotalFlow Production Manager Ga als volgt te werk om u aan te melden bij TotalFlow Production Manager: 1. Open een browservenster. 2. Voer deze URL op de adresbalk van uw browser in, waarbijhostnaam de hostnaam of het IP-adres is van de computer waarop TotalFlow Production Manager is geïnstalleerd: 3. Als er een beveiligingsbericht verschijnt op de informatiebalk van de browser, sluit u de informatiebalk en gaat u door. Het aanmelddialoogvenster van TotalFlow Production Manager wordt weergegeven: Als u geen toegang hebt tot internet, moet u mogelijk max. 5 minuten wachten tot het log-in dialoogvenster wordt weergegeven. De reden hiervoor is dat Adobe Flash Player het beste functioneert in een internetomgeving. 4. Typ uw gebruikersnaam in het veld [Gebruikersnaam]. De meegeleverde gebruikersnaam bij TotalFlow Production Manager isadmin. Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig. 5. Typ uw wachtwoord in het veld [Wachtwoord]. Het aanvankelijke wachtwoord voor de gebruiker Admin is password Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. 6. Klik op [Aanmelden]. 7. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt bij TotalFlow Production Manager of als uw wachtwoord is verlopen, moet u het wachtwoord wijzigen: 38

41 TotalFlow Production Manager starten en stoppen 3 1) Typ uw oude wachtwoord in het veld [Huidig wachtwoord]. 2) Typ uw nieuwe wachtwoord in het veld [Nieuw wachtwoord] en in het veld [Wachtwoord bevestigen]. Wachtwoorden kunnen uit 8 tot 32 bytes bestaan (max. 32 tekens van één byte). Ze zijn hoofdlettergevoelig en mogen niet de volgende tekens bevatten: ' (apostrof) < (kleiner dan) = (isgelijkteken) > (groter dan) ` (accent grave) (verticale streep) ~ (tilde) ${ (dollarteken gevolgd door linkerhaakje) [DEL] (Delete-toets) Alle controletekens 3) Klik op [Wijzigen]. TotalFlow Production Manager starten en stoppen TotalFlow Production Manager wordt uitgevoerd als een Windows-service. De toepassing wordt automatisch gestart wanneer deze wordt geïnstalleerd en wanneer u Windows start. Als u TotalFlow Production Manager wilt stoppen en opnieuw wilt starten, opent u het dialoogvenster [Services] van Windows. Deze procedure is voor Windows 7. Er kunnen kleine verschillen bestaan met andere Windowsversies. U hoeft de gebruikersinterface van TotalFlow Production Manager niet af te sluiten voordat u TotalFlow Production Manager stopt of opnieuw start. Ga als volgt te werk om TotalFlow Production Manager te stoppen of opnieuw te starten: 39

42 3 Na de installatie 3 1. Klik op [Start] en vervolgens op [Configuratiescherm]. Het [Configuratiescherm] van Windows wordt geopend. 2. Stel de weergave van het [Configuratiescherm] in op [Grote pictogrammen] of [Kleine pictogrammen]. 3. Dubbelklik op [Systeembeheer]. De map [Systeembeheer] wordt weergegeven. 4. Dubbelklik op [Services]. Het dialoogvenster [Services] wordt geopend. 5. Klik op het tabblad [Uitgebreid]. 6. Selecteer in de lijst van services [TotalFlow Production Manager]. U ziet welke handelingen u kunt uitvoeren voor TotalFlow Production Manager. 7. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u TotalFlow Production Manager wilt stoppen, klikt u op [Stoppen]. Als u TotalFlow Production Manager opnieuw wilt starten, klikt u op [Opnieuw starten]. TotalFlow Production Manager configureren Nadat u bent aangemeld bij TotalFlow Production Manager, moet u de toepassing configureren. Dit onderwerp biedt een overzicht van het configuratieproces. Raadpleeg de handleiding TotalFlow Production Manager Snel aan de slag voor instructies over de basisconfiguratie. Raadpleeg voor volledige instructies de TotalFlow Production Manager Gebruikershandleiding. U moet minimaal één virtuele printer en één printer maken om TotalFlow Production Manager te kunnen gebruiken. Virtuele printers ontvangen taken en versturen de taken naar TotalFlow Production Manager printers. Virtuele printers ontvangen taken via de volgende methoden voor het indienen van taken: [TotalFlow-toepassingen] U kunt taken indienen bij virtuele TotalFlow Production Manager printers vanuit deze programma's: RICOH TotalFlow Path RICOH TotalFlow Prep RICOH TotalFlow PM Job Submission [Hot folder] U kunt een map instellen als hotfolder voor een virtuele printer. Middels een bestandskopieermethode of FTP kunt u afdrukbestanden kopiëren naar de hotfolder. [LPD] U kunt gebruikmaken van het LPD-protocol om afdrukbestanden te versturen naar een virtuele printer. U kunt printers maken die afdrukapparaten vertegenwoordigen in TotalFlow Production Manager. Printers ontvangen taken van virtuele printers en versturen taken naar afdrukapparaten. Welk type printer u 40

43 TotalFlow Production Manager configureren instelt om een afdrukapparaat te vertegenwoordigen, hangt af van de capaciteiten van het afdrukapparaat: Job Ticket Job Ticket-printers zijn gekoppeld aan afdrukapparaten die taaktickets ondersteunen. U kunt de taakopties bepalen door de taaktickets van taken te bewerken die aan Job Ticket-printers zijn toegewezen. Virtuele TotalFlow Production Manager-printers die gekoppeld zijn met Job Ticket-printers kunnen deze taken van deze programma's ontvangen: RICOH TotalFlow PM Job Submission RICOH TotalFlow Path RICOH TotalFlow Prep Ze kunnen ook taken in een hotfolder of van een printopdracht ontvangen dat gebruikmaakt van het Line Printer Daemon (LPD)-protocol. Job Ticket-printers kunnen rechtstreeks met printers communiceren en tijdens het afdrukken de status van de taken verkrijgen. Passthrough Passthrough-printers zijn gekoppeld aan afdrukapparaten die taken in allerlei verschillende formaten kunnen afdrukken, bijvoorbeeld PCL, PostScript en PDF. Taken die aan passthrough-printers zijn toegewezen, hebben mogelijk geen taakticket. Virtuele TotalFlow Production Manager-printers die aan Passthrough-printers zijn gekoppeld, kunnen taken ontvangen in een hotfolder of via een afdrukopdracht waarbij het LPD-protocol wordt gebruikt. Passthrough-printers kunnen geen taakstatus rapporteren. Deze afbeelding laat zien hoe taken van virtuele printers naar printers worden gestuurd en van daaruit naar afdrukapparaten: 3 41

44 3 Na de installatie 3 Ga als volgt te werk om een eenvoudige configuratie te maken en te testen: 1. Configureer een printer als uitvoerapparaat. 2. Configureer een virtuele printer om een of meer van de taakindieningsmethoden te gebruiken. 3. Koppel de virtuele printer aan de printer. 4. Verstuur een taak naar de virtuele printer met het gewenste taakindieningstype. 5. Controleer de uitvoer van het afdrukapparaat. TotalFlow Production Manager verwijderen Gebruik het hulpprogramma [Programma's en onderdelen] van Windows om TotalFlow Production Manager te verwijderen. 42

45 TotalFlow Production Manager verwijderen Deze procedure is voor Windows 7. Er bestaan kleine verschillen met andere Windows-versies. In Windows XP heet het hulpprogramma bijvoorbeeld niet [Programma's en onderdelen], maar [Programma's installeren of verwijderen]. Ga als volgt te werk om TotalFlow Production Manager te verwijderen: 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Klik op [Start] en vervolgens op [Configuratiescherm]. Het [Configuratiescherm] van Windows wordt geopend. 3. Stel de weergave van het [Configuratiescherm] in op [Grote pictogrammen] of [Klassieke weergave]. 4. Dubbelklik op [Programma's en onderdelen]. Het dialoogvenster [Programma's en onderdelen] wordt geopend. 5. Selecteer [RICOH TotalFlow Production Manager] en klik vervolgens op [Verwijderen/ wijzigen]. Het introductiescherm van TotalFlow Production Manager wordt weergegeven en vervolgens het dialoogvenster [Back-up maken van gegevens]: 3 6. Voer een van de volgende handelingen uit: Een back-up maken van TotalFlow Production Manager 1) Selecteer [Ja] en klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Back-ups maken van taken] wordt weergegeven. 2) Selecteer [Ja] om taken mee te nemen in het back-upbestand of [Nee] om taken niet mee te nemen in het back-upbestand en klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Back-upmap] wordt weergegeven. 3) Klik op [Kiezen]. Navigeer naar de map waarin u het back-upbestand wilt opslaan en klik op [OK]. U kunt elke gewenste map kiezen. Als map verdientinstallation_drive:\aiw \aiw1\backup aanbeveling. 4) Klik op [Volgende]. 43

46 3 Na de installatie 3 Het back-upbestand wordt aangemaakt. De standaard bestandsnaam isaiw-backupjjjjmmdduumm.zip.jjjjmmdduumm is een tijdstempel. Om de toepassing te verwijderen zonder een back-up te maken, selecteert u [Nee] en klikt u op [Volgende]. Het dialoogvenster [TotalFlow Production Manager verwijderen] wordt weergegeven. 7. Klik op [Verwijderen]. Het dialoogvenster [Verwijderen voltooid] wordt weergegeven. 8. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u Windows direct opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Start de computer opnieuw op]. Als u Windows later opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Ik start de computer zelf opnieuw op]. 9. Klik op [Gereed]. Na opnieuw opstarten zal het verwijderingsproces een paar extra bewerkingen uitvoeren. Stop uw apparaat niet. Gegevens herstellen Als u het programma aiwbackup hebt gebruikt om een back-up te maken van TotalFlow Production Manager vóór de installatie van een patch en dan de patch verwijderde, gebruik dan het programma aiwrestore om TotalFlow Production Manager terug te keren naar de configuratie die u in een backuparchief opsloeg. U kunt de programma's voor back-up en herstel niet gebruiken om een back-up te maken van gegevens van een versie van TotalFlow Production Manager en deze dan terug te zetten in een andere versie. Het programma aiwrestore stopt TotalFlow Production Manager automatisch. Als u een ander programma gebruikt om gegevensback-ups terug te zetten, dient u eerst TotalFlow Production Manager te stoppen. U moet aiwrestore gebruiken om gegevens te herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met aiwbackup. Gebruik niet de herstelprocedure in het installatieprogramma van TotalFlow Production Manager. Als u updates naar de TotalFlow Production Manager-server maakt of als u een herstelbestand of acties uitvoert waardoor de service handmatig moet worden gestart of gestopt, zorg er dan voor dat de PitStop Server is uitgeschakeld. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat u de toepassing na het opnieuw opstarten niet meer kunt gebruiken. Ga als volgt te werk om de TotalFlow Production Manager-gegevens te herstellen: 1. Meld u bij Windows aan als lokale beheerder. 2. Installeer TotalFlow Production Manager opnieuw. 3. Stel het lettertype in op Consolas of Lucinda voor een optimale weergave van de taaltekens: 44

47 Gegevens herstellen 1) Open een opdrachtpromptvenster. 3 2) Rechter muisklik op het opdrachtpictogram en klik vervolgens op [Eigenschappen]. 3) Selecteer in het dialoogvenster Lettertype de optie Consolas of Lucinda Console om het standaardlettertype te wijzigen en klik vervolgens op [OK] om de nieuwe instelling op te slaan. 4. Open een nieuw opdrachtpromptvenster. Klik in Windows Vista of nieuwere versies van Windows met de rechtermuisknop op het opdrachtprompt-pictogram en klik op [Als administrator uitvoeren]. 5. Voer een van deze opdrachten in: Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden, taken, invoerbestanden en taakbestanden (de bestanden in de spoolmap met taakinformatie, inclusief kopieën van invoerbestanden) te herstellen: installatie_schijf:\installatie_map\bin\aiwrestore Voer deze opdracht in om systeemgegevens en controlebestanden, maar geen taken, invoerbestanden of taakbestanden te herstellen: installatiestation:\installatiemap\bin\aiwrestore -r 45

Lees dit eerst. Installatiehandleiding

Lees dit eerst. Installatiehandleiding Lees dit eerst Installatiehandleiding 1 Controles voorafgaand aan de installatie 2 Installatie 3 Na de installatie 4 Installatie ongedaan maken 5 Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door alvorens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Installatiehandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies...

1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6. 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 1.1 Wat is Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nieuw in deze versie... 6 1.2.1 Alternatieven voor de verwijderde functies... 7 1.3 Systeemvereisten en ondersteunde media...

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5

Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Veelgestelde vragen over Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 Inleiding 2 Toepassingen en documenten delen 2 Vergaderingen hosten, bijwonen en instellen 3 Apple iphone en ipad 3 WebEx-toepassingen downloaden

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Client Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Applicatiegids Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding iii INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Lijst van afbeeldingen... vii Lijst van tabellen...

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Family Protection Suite Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

ABBYY FineReader 12 Corporate Systeembeheerdershandleiding

ABBYY FineReader 12 Corporate Systeembeheerdershandleiding ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf en houdt geen verplichting in voor ABBYY. De

Nadere informatie

Avira Internet Security Gebruikershandleiding

Avira Internet Security Gebruikershandleiding Avira Internet Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en Auteursrecht Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0 Producthandleiding McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy

Nadere informatie