Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken 3 Na de installatie van TotalFlow PM Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u dit product gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

2

3 Belangrijk VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN EN NIET IN STRIJD IS MET HET TOEPASSELIJK RECHT, GELDT HET VOLGENDE: DE LEVERANCIER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET RESULTAAT VAN DE WERKING VAN DEZE TOEPASSING OF HET GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT. DE LEVERANCIER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VAN DOCU- MENTEN OF GEGEVENS VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE TOEPASSING. DE LEVERANCIER KAN DOOR U NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GE- VOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTI- VITEITEN OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) VEROORZAAKT DOOR EEN FOUT VAN DEZE TOEPASSING OF VERLIES VAN DOCUMENTEN OF GEGE- VENS, NOCH VOOR ENIGE ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE TOEPASSING, OOK NIET ALS DE LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEWEEST. VERWIJDER OF PLAATS GEEN SCHIJVEN OF LICENTIESLEUTELS (DONGLES) TIJDENS HET GEBRUIK VAN DEZE TOEPASSING. Wenken met betrekking tot deze handleiding en het algemene gebruik van deze toepassing Sommige illustraties of toelichtingen in deze handleiding kunnen afwijken van uw toepassing als gevolg van verbeteringen of wijzigingen aan de toepassing. De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Geen enkel deel van dit document mag zonder de voorafgaande toestemming van de fabrikant in enige vorm worden gedupliceerd, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast of geciteerd. Het is mogelijk dat documenten of gegevens die zijn opgeslagen op de computer, beschadigd raken of verloren gaan door softwarefouten of door fouten van de gebruiker tijdens het gebruik van de toepassing. Maak daarom van tevoren een back-up van alle belangrijke gegevens. Er moeten altijd kopieën of back-ups van belangrijke documenten en gegevens worden gemaakt. De gebruiker moet zichzelf beschermen tegen computervirussen, wormen en andere schadelijke software. 1

4 Handleidingen voor deze toepassing De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor deze toepassing. Instructiehandleidingen De volgende instructiehandleidingen worden meegeleverd: Installatiehandleiding (afgedrukt/pdf) In deze handleiding worden de installatie- en opstartprocedures voor deze toepassing beschreven. Gebruikershandleiding (HTML/PDF) In deze handleiding worden de functies en basisbewerkingen van deze toepassing beschreven. De PDF-documentatie kan alleen met Adobe Acrobat Reader of Adobe Reader worden weergegeven. U kunt de HTML-documentatie weergeven met een webbrowser. Help In de Help worden tekstballonnen gebruikt om uitleg te bieden over de instellingen, de waarden voor deze instellingen en de manier waarop u deze opgeeft. In deze handleiding wordt deze Helpinformatie ook wel contextafhankelijke scherm-help genoemd. 2

5 Hoe u deze documentatie leest Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing Deze handleiding bevat instructies en wenken voor het juiste gebruik van deze toepassing. Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voordat u deze toepassing gaat gebruiken. Houd deze handleiding als referentie bij de hand. Het gebruik van de handleidingen en de Help Gebruik de instructiehandleidingen en de contextafhankelijke Help naar eigen voorkeur. Voor informatie over het installeren en starten van deze toepassing Zie de installatiehandleiding. Voor informatie over de functies en basisbewerkingen van deze toepassing Zie de Gebruikershandleiding. Voor informatie over het configureren van de scherminstellingen, correcte invoer, enzovoort. Zie de contextafhankelijke scherm-help. De instructiehandleidingen weergeven (Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding) Gebruik deze procedures om de instructiehandleidingen (HTML/PDF) weer te geven. De beschrijvingen in de HTML- en PDF-versie van de instructiehandleidingen zijn hetzelfde. U geeft als volgt de Gebruikershandleiding in HTML weer: Klik in de gebruikersinterface van TotalFlow PM op, de Help-knop, aan de rechterkant van de menubalk en klik vervolgens op [Help]. Als u niet bent aangemeld bij TotalFlow PM, geeft u deze URL op in een webbrowser: De naam van de computer waarop Total- Flow PM is geïnstalleerd, is hostnaam. 3

6 Als u de PDF-handleidingen wilt weergeven, klikt u op [Start], wijst u [Alle Programma's] aan, vervolgens [TotalFlow PM], en klikt u op [Installatiehandleiding] of [Gebruikershandleiding]. De contextafhankelijke Help weergeven Wanneer u de muisaanwijzer boven bepaalde items pagina's van de gebruikersinterface houdt (aanwijzen zonder te klikken), verschijnt er Help-informatie over dit item in een ballon. 4

7 Wanneer u de muisaanwijzer boven een eigenschap in een dialoogvenster houdt, verschijnt, de vraagtekenknop, naast de naam van de eigenschap. Klik op om de contextafhankelijke Help voor de eigenschap weer te geven. Klik in de contextafhankelijke Help op om de verwante pagina in de gebruikershandleiding in HTML weer te geven. 5

8 Symbolen In deze handleiding worden ter verduidelijking van de inhoud de volgende symbolen gebruikt. Met dit symbool wordt aangegeven dat u bij gebruik van de toepassing ergens op moet opletten. Zorg dat u deze uitleggingen leest. Dit symbool duidt op aanvullende informatie die u wellicht nuttig vindt, maar die niet essentieel is voor de uitvoering van een taak. [ ] Vierkante haken geven de namen van toetsen, menu's, menu-items, vensters, veldlabels, instellingen en knoppen aan. { } In meldingen en andere elementen van de gebruikersinterface, worden variabelen die door het programma zelf worden vervangen tussen gekrulde haakjes geplaatst. Vet Cursief Vette tekst wordt gebruikt voor menunamen, menu-items, vensters, veldlabels, instellingen, knoppen en opdrachten. Ook voor nieuwe begrippen wordt vette tekst gebruikt. Cursieve tekst wordt gebruikt voor variabelen die u moet vervangen door uw eigen gegevens. Niet-proportioneel Een niet-proportioneel lettertype wordt gebruikt voor computerinvoer en -uitvoer en bestandsnamen.... Een ellipsteken geeft aan dat een reeks kan doorgaan. 6

9 Handelsmerken Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista en Internet Explorer zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe, Acrobat, Flash en PostScript zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Fiery is een handelsmerk van Electronics for Imaging, Inc. in de V.S. en/of sommige andere landen. EFI is een handelsmerk van Electronics for Imaging, Inc. in de V.S. en/of sommige andere landen. Firefox is een geregistreerd handelsmerk van de Mozilla Foundation. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen. De overige productnamen die in dit document worden gebruikt, zijn alleen bedoeld als aanduiding en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven. Wij verklaren geen rechten te hebben op deze merken. De juiste namen van de Windows-besturingssystemen luiden als volgt: De productnamen van Windows XP luiden als volgt: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition De productnamen van Windows Vista luiden als volgt: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise De productnamen van Windows 7 luiden als volgt: Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise De productnamen van Windows Server 2003 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 7

10 De productnamen van Windows Server 2003 R2 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition De productnamen van Windows Server 2008 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2008 Enterprise De productnamen van Windows Server 2008 R2 luiden als volgt: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 8

11 INHOUDSOPGAVE Inleiding Belangrijk... 1 Wenken met betrekking tot deze handleiding en het algemene gebruik van deze toepassing... 1 Handleidingen voor deze toepassing... 2 Hoe u deze documentatie leest... 3 Voorafgaand aan het gebruik van deze toepassing... 3 Het gebruik van de handleidingen en de Help... 3 Symbolen... 6 Handelsmerken Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM Overzicht van TotalFlow PM...12 Voorafgaand aan de installatie...13 Installatieprocedure...13 Computervereisten...14 Vereiste programma's installeren...18 Windows Services for UNIX installeren...18 Windows Subsystem for UNIX-based Applications activeren en bijwerken...19 ActivePerl installeren TotalFlow PM installeren of bijwerken Back-up van gegevens maken...22 TotalFlow PM installeren...24 De LPD-server uitschakelen...27 De LPR-client installeren...28 Op een x86 Windows-systeem...28 Op een x64 Windows-systeem...29 De FTP-server installeren...30 Gegevens terugzetten Na de installatie van TotalFlow PM Clientcomputers configureren...36 Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren...37 Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren...41 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren

12 Aanmelden bij TotalFlow PM...48 TotalFlow PM starten en stoppen...50 TotalFlow PM configureren...51 TotalFlow PM verwijderen...53 Trefwoordenregister 10

13 1. Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM Overzicht van TotalFlow PM Voorafgaand aan de installatie Vereiste programma's installeren 11

14 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM Overzicht van TotalFlow PM Met TotalFlow PM kunt u uw afdrukprocessen op maximaal vijf printers beheren via één gebruikersinterface in een webbrowser. TotalFlow PM wordt als server geïnstalleerd en de gebruikersinterface treedt als client op. TotalFlow PM verschaft een centrale locatie voor het toewijzen van taken aan printers en het beheer van afdruktaken. Het programma routeert en volgt inkomende, in behandeling zijnde en voltooide taken en stelt u in staat om taken aan te passen tot het laatste moment. Met TotalFlow PM kunt u gemakkelijk de afdrukvolgorde wijzigen, de printers voor uitvoer veranderen en taken opnieuw afdrukken. Met TotalFlow MR voert u voorafgaande werkzaamheden uit om uw taak voor het afdrukken gereed te maken, zoals bewerken, opmaken en de pagina-indeling aanpassen. TotalFlow MR stuurt taken met een taakticket naar TotalFlow PM. TotalFlow MR en TotalFlow PM werken naadloos samen om nieuwe taken in te stellen, instellingen toe te passen om de taken afdrukklaar te maken, en de taken naar de geschiktste printer te sturen. TotalFlow PM ondersteunt ook het indienen van taken door ze naar Hot Folders te slepen. U kunt tevens taken vanaf andere systemen versturen via het LPD-protocol (line printer daemon) voor bestandsoverdracht. Dankzij de netwerkcommunicatie met uw printer, is het eenvoudig om de status van de printer en van de afdruktaak te controleren. 12

15 Voorafgaand aan de installatie Voorafgaand aan de installatie In deze sectie worden de installatieprocedure en de computervereisten van TotalFlow PM beschreven. Lees deze sectie aandachtig door voordat u deze toepassing installeert. Installatieprocedure Installeer TotalFlow PM in deze volgorde: Stap 1 Controleer de besturingsomgeving. Computervereisten, p. 14 Stap 2 Installeer vereiste programma's. Vereiste programma's installeren, p. 18 Stap 3 Maak een back-up van uw gegevens indien u een patch installeert. Back-up van gegevens maken, p. 22 Stap 4 Installeer TotalFlow PM. TotalFlow PM installeren, p. 24 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Als u het LPD-protocol gebruikt om taken te versturen naar TotalFlow PM, moet u elke andere LPD-server op het systeem waarop TotalFlow PM is geïnstalleerd uitschakelen. Als u het LPD-protocol wilt gebruiken om taken te verzenden, installeer dan de LPR-client. Als u gebruikmaakt van FTP om taken te versturen naar TotalFlow PM, installeert u de FTP-server. Zet uw gegevens terug als u een patch hebt geïnstalleerd. Installeer een webbrowser en configureer het systeem waar u TotalFlow PM wilt opvragen. De LPD-server uitschakelen, p. 27 De LPR-client installeren, p. 28 De FTP-server installeren, p. 30 Gegevens terugzetten, p. 32 Clientcomputers configureren, p

16 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM Stap 10 Meld u aan bij TotalFlow PM. Aanmelden bij TotalFlow PM, p. 48 Stap 11 Configureer TotalFlow PM. TotalFlow PM configureren, p. 51; zie ook de Gebruikershandleiding van TotalFlow PM Computervereisten Als u TotalFlow PM wilt uitvoeren, moet uw computer aan deze vereisten voldoen. Controleer voorafgaand aan de installatie of aan alle vereisten wordt voldaan. In deze tabel vindt u een overzicht van de vereisten voor de computer waarop u TotalFlow PM installeert: Item Computer Vaste schijf Vereisten CPU: 2,4 GHz Quad Core aanbevolen (minimaal 2,4 GHz Dual Core) Hoofdgeheugen: 3 GB of meer 250 GB vrije ruimte aanbevolen (minimaal 50 GB vrije ruimte) Omdat TotalFlow PM niet controleert hoeveel ruimte er op de vaste schijf beschikbaar is, bestaat de kans dat u TotalFlow PM kunt installeren en starten met minder vrije ruimte. Als u dat doet, ontvangt u een foutbericht van Windows of een database-foutbericht wanneer de vaste schijf vol is. Besturingssysteem Een van de volgende items: Windows XP Professional met Service Pack 3 (x86) Windows Server 2003 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 2 (x86/x64) Windows Vista Enterprise of Ultimate (x86/x64) Windows Vista Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 of 2 (x86/x64) Windows Server 2008 Standard of Enterprise met Service Pack 2 (x86/x64) 14

17 Computervereisten Item Vereisten Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise (x64) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 1 (x64) Windows 7 Enterprise of Ultimate (x86/x64) Windows 7 Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 (x86/ x64) Op 64-bits besturingssystemen werkt TotalFlow PM in de 32-bits modus. Bestandssysteem TCP/IP-poorten Vereiste programma's NTFS aanbevolen TotalFlow PM gebruikersinterface: Gebruikershandleiding in HTML- of PDF-vorm LPD-server: 515 FTP-server: 20, 21 Als uw firewall is geconfigureerd om deze poorten te blokkeren, moet u ze openen. Raadpleeg de documentatie voor uw firewall. Windows XP: Windows Services for UNIX versie 3.5 Windows Server 2003 R2: Windows Subsystem for UNIX-based Applications Utilities and Software Development Kit (SDK) for Subsystem for UNIX-based Applications Windows Vista of Windows Server 2008: Windows Subsystem for UNIX-based Applications Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications in Microsoft Windows Vista SP1/Windows Server 2008 RTM Windows Server 2008 R2 of Windows 7: Windows Subsystem for UNIX-based Applications Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications in Microsoft Windows 7 en Windows Server 2008 R2 Op alle besturingssystemen: ActivePerl of hoger 15

18 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM In deze tabel vindt u een overzicht van de vereisten voor elke computer die gebruikmaakt van TotalFlow PM, met inbegrip van de computer waarop TotalFlow PM is geïnstalleerd: Item Besturingssysteem Vereisten Een van de volgende items: Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 (x86) Windows XP Professional met Service Pack 2 (x64) Windows Server 2003 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 2 (x86/x64) Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate (x86/x64) Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 of 2 (x86/x64) Windows Server 2008 Standard of Enterprise met Service Pack 2 (x86/x64) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise (x64) Windows Server 2008 R2 Standard of Enterprise met Service Pack 1 (x64) Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise of Ultimate (x86/x64) Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise of Ultimate met Service Pack 1 (x86/x64) Scherm pixels of beter aanbevolen (minimaal pixels) Webbrowser Een van de volgende items: Internet Explorer 6 met Service Pack 3, 7, 8 of 9 Mozilla Firefox 10 of nieuwer Google Chrome 19.0 of nieuwer Omdat TotalFlow PM in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Internet Explorer of Firefox installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64-bits is. Chrome werkt in de 32-bits modus. 16

19 Computervereisten Item Ondersteunde talen Bijbehorende toepassingen Vereisten Engels Frans Duits Italiaans Spaans Nederlands Japans Adobe Flash Player 10.1 of 10.2 Omdat TotalFlow PM in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Adobe Flash Player installeren, zelfs als uw besturingssysteem 64- bits is. Adobe Flash Player is opgenomen in Google Chrome. Als u Chrome als browser gebruikt, hoeft u Adobe Flash Player niet apart te installeren. Adobe Reader 8, 9 of X Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat 8, 9 of X hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet afzonderlijk te installeren. 17

20 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM Vereiste programma's installeren Voordat u TotalFlow PM installeert, moet u de volgende programma's installeren of activeren: Onder Windows XP, Windows Services for UNIX Op Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 en Windows 7: Windows Subsystem for UNIX-based Applications Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications Op alle besturingssystemen: ActivePerl of hoger Windows Services for UNIX installeren Windows Services for UNIX (SFU) moet worden geïnstalleerd op Windows XP. SFU is beschikbaar in het Engels en Japans. Gebruik de Engelse versie voor besturingssystemen in andere talen dan Japans. Ga als volgt te werk om SFU te installeren: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Download SFU van het Microsoft Download Center op default.aspxhttp://www.microsoft.com/download/en/default.aspx. 3. Volg de instructies in het Microsoft Downloadcentrum om het zelfuitpakkende downloadbestand uit te voeren. 4. Voer setup.exe uit. Het verdient aanbeveling de standaardwaarden van het installatieprogramma te accepteren. Als u een aangepaste installatie uitvoert, installeer dan ten minste de Base Utilities, Unix Perl, Interix GNU Utilities en Client for NFS Components. 18

21 Windows Subsystem for UNIX-based Applications activeren en bijwerken Windows Subsystem for UNIX-based Applications activeren en bijwerken Onder Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 of Windows 7 moet u Windows Subsystem for UNIX-based Applications (SUA) activeren. Daarna moet u SUA bijwerken door Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications te installeren. Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications is alleen beschikbaar in het Engels. De Engelstalige versie is geschikt voor besturingssystemen in alle talen. Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications is beschikbaar in verschillende versies, afhankelijk van het niveau van het besturingssysteem en de uitvoering ervan (X86 of x64). Controleer of u de juiste versie voor uw besturingssysteem gebruikt. Ga als volgt te werk om SUA te activeren en bij te werken: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Kies in het [configuratiescherm] van Windows een van de volgende mogelijkheden: Windows Server 2003 R2: klik op [Software] en daarna op [Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen]. Windows Vista, Windows Server 2008 of Windows 7; klik op [Programma's en onderdelen] en daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 3. Selecteer [Subsystem for UNIX-based Applications] en klik op [Volgende]. 4. Voltooi de activeringswizard, waarbij u de standaardwaarden accepteert. 5. Download Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications vanuit het Microsoft Download Center (http://www.microsoft.com/downloads/http://www.microsoft.com/ downloads/). 6. Volg de instructies in het Microsoft Downloadcentrum om Utilities and SDK for Subsystem for UNIX-based Applications te installeren. Het verdient aanbeveling de standaardwaarden van het installatieprogramma te accepteren. Als u een aangepaste installatie uitvoert, installeer dan in ieder geval de Base Utilities en Base SDK Components. 19

22 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM ActivePerl installeren Bij alle versies van Windows moet ActivePerl of hoger zijn geïnstalleerd. Voor x64-besturingssystemen is de x64-versie van ActivePerl vereist. Ga als volgt te werk om ActivePerl te installeren: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Download het installatieprogramma vanuit het ActiveState Download Center (http://www. activestate.com/activeperl/downloadshttp://www.activestate.com/activeperl/ downloads). 3. Voer het installatieprogramma uit. 4. Accepteer de standaardinstellingen in het dialoogvenster [Aangepaste installatie]. 5. Schakel bij [Installatieopties] de selectievakjes [Perl toevoegen aan de PATH-omgevingsvariabele] en [Perl-bestandsextensiekoppeling] maken in. Als er andere selectievakjes zijn ingeschakeld, kunt u ze het beste ingeschakeld laten. 6. Start de computer opnieuw op voordat u TotalFlow PM installeert. 20

23 2. TotalFlow PM installeren of bijwerken Back-up van gegevens maken TotalFlow PM installeren De LPD-server uitschakelen De LPR-client installeren De FTP-server installeren Gegevens terugzetten 21

24 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken Back-up van gegevens maken Archiveer met het programma aiwbackup.pl een kopie van uw configuratie van TotalFlow PM voordat u een patch installeert. U kunt de programma's voor back-up en terugzetten niet gebruiken om een back-up te maken van gegevens van een versie van TotalFlow PM en deze dan terug te zetten in een andere versie. Het programma aiwbackup.pl stopt TotalFlow PM automatisch. Als u een ander back-upprogramma gebruikt, dient u eerst TotalFlow PM te stoppen. U moet aiwrestore.pl gebruiken om gegevens terug te zetten waarvan u een backup hebt gemaakt met aiwbackup.pl. Gebruik niet de terugzetprocedure in het installatieprogramma van TotalFlow PM. U maakt als volgt een back-up van TotalFlow PM-gegevens: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Open een opdrachtpromptvenster. Klik in Windows Vista of nieuwere versies van Windows met de rechtermuisknop op het opdrachtpromptpictogram en klik op [Als administrator uitvoeren]. 3. Voer een van deze opdrachten in: Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden, taken, invoerbestanden en taakbestanden (de bestanden in de spoolmap die taakinformatie bevatten, met inbegrip van kopieën van invoerbestanden) op te slaan: installatiestation:\installatiemap\bin\aiwbackup.pl Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden en taken, maar geen invoerbestanden of taakbestanden op te slaan: installatiestation:\installatiemap\bin\aiwbackup.pl -r De optie -r wijkt een klein beetje af bij de aiwbackup.pl- en aiwrestore.plopdrachten: Bij aiwbackup.pl worden met de optie -r taken opgeslagen, hoewel hierbij geen taakbestanden worden opgeslagen. Bij aiwrestore.pl worden met de optie -r geen opgeslagen taken teruggezet. Als u de optie -r gebruikt wanneer u een back-up van TotalFlow PM maakt, dient u deze optie tevens te gebruiken wanneer u het systeem weer terugzet. Als u een back-up maakt met de optie -r en deze zonder die optie terugzet, zet u mogelijk taken terug waarvan de bestanden niet zijn opgeslagen. 22

25 Back-up van gegevens maken Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. 4. Voer Y in om met de back-up verder te gaan. De back-up wordt op de achtergrond uitgevoerd en kan verscheidene minuten duren, afhankelijk van het aantal bestanden en de grootte ervan. Er verschijnt geen statusupdate in het opdrachtvenster, maar de back-up wordt wel uitgevoerd. Wanneer de back-up is voltooid, kunt u het back-upbestand zien in installatiestation:\aiw\aiw1\backup. 23

26 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken TotalFlow PM installeren U hebt het volgende nodig voor de installatie van TotalFlow PM: Installatiemedia voor TotalFlow PM Licentiesleutel (dongle) voor TotalFlow PM U kunt het grootste gedeelte van de installatie uitvoeren zonder de licentiesleutel, maar de sleutel is nodig om TotalFlow PM aan het einde van de installatie te starten. Ga als volgt te werk om TotalFlow PM te installeren: 1. Als u de TotalFlow PM-licentiesleutel (dongle) hebt, sluit deze dan aan op een USB-aansluiting van de computercomputer. 2. Meld u bij Windows aan als administrator. 3. Plaats het installatiemedium voor TotalFlow PM in het station. De installatie start automatisch. Indien dat niet het geval is, start u setup.exe in de hoofdmap van de dvd. 4. In Windows Vista of Windows 7 wordt het dialoogvenster [Gebruikersaccountbeheer] weergegeven. Klik op [OK]. Het introductiescherm van TotalFlow PM wordt weergegeven: 5. Selecteer een taal voor het installatieprogramma en klik op [OK]. Het dialoogvenster Inleiding wordt geopend. 6. Klik op [Installeren]. Het dialoogvenster [Installatiemap kiezen] wordt weergegeven. 7. In het dialoogvenster [Installatiemap kiezen]: 24

27 TotalFlow PM installeren 1) Onverplicht: Als u de standaardinstallatiemap wilt wijzigen, klikt u op [Kiezen]. Ga naar de map waarin u TotalFlow PM wilt installeren, en klik op [OK]. Als u de standaardinstallatiemap accepteert en C:\Program Files\TotalFlow PM bestaat niet, wordt deze map gemaakt door het installatieprogramma. Het installatieprogramma maakt nog een map, met de naam installation_drive:\aiw\aiw1. Bestanden waarvan TotalFlow PM gebruikmaakt (bijvoorbeeld spoolbestanden, besturingsbestanden en traceringsbestanden), worden hier opgeslagen. 2) Klik op [Volgende]. De vereisten voor TotalFlow PM worden door het installatieprogramma geconfigureerd voor uw systeem. Dit kan enige minuten duren. Wanneer dit proces is voltooid, wordt het dialoogvenster [Licentieovereenkomst] geopend. 8. In het dialoogvenster [Licentieovereenkomst]: 1) Lees de licentieovereenkomst. 2) Klik op [Ik ga akkoord met de licentieovereenkomst]. 3) Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Gebruiker en bedrijf] wordt weergegeven. 9. In het dialoogvenster [Gebruiker en bedrijf]: 1) Voer in het veld [Gebruikersnaam] ww naam in. 2) Typ de naam van uw bedrijf in het veld [Bedrijfsnaam]. 25

28 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken 3) Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Installatieoverzicht] wordt weergegeven. 10. Bekijk de informatie in het dialoogvenster [Installatieoverzicht] en klik op [Installeren]. TotalFlow PM wordt geïnstalleerd en geactiveerd. 11. Als het dialoogvenster [Windows-beveiligingswaarschuwing] wordt geopend tijdens de installatie, klikt u op [Blokkering opheffen]. 12. Wanneer TotalFlow PM is geactiveerd, wordt het dialoogvenster [Gegevens terugzetten] weergegeven. Voer deze stappen uit als u gegevens van TotalFlow PM uit een vorige installatie hebt opgeslagen in een back-upbestand en die wilt terugzetten. Gebruik deze procedure alleen om gegevens terug te zetten waarvan u een back-up hebt gemaakt met de procedure in TotalFlow PM verwijderen, p. 53. Gebruik deze procedure niet om gegevens terug te zetten waarvan u een back-up hebt gemaakt met aiwbackup.pl. 1) Selecteer [Ik wil gegevens terugzetten], 2) Klik op [Kiezen]. 3) Navigeer naar het back-upbestand en klik op [Openen]. Het back-upbestand kan zich in een willekeurige map bevinden. Als map verdient installation_drive:\aiw\aiw1\backup aanbeveling. De bestandsnaam van het back-upbestand is aiw-backupjjjjmmdduumm.zip. JJJJMMDDuumm is een tijdstempel. 13.Klik op [Volgende]. Het dialoogvenster [Installatie voltooid] wordt weergegeven. 14.Klik op [Gereed]. Het dialoogvenster [Opnieuw opstarten vereist] wordt weergegeven. 15. Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op [Nu] om de computer direct opnieuw op te starten. Klik op [Later] om andere taken uit te voeren voordat u de computer opnieuw opstart. Bij het opnieuw opstarten van Windows wordt TotalFlow PM automatisch gestart. 26

29 De LPD-server uitschakelen De LPD-server uitschakelen Als u van plan bent het LPD-protocol te gebruiken om taken te versturen naar TotalFlow PM, moet u elke andere LPD-server op het systeem waarop TotalFlow PM is geïnstalleerd uitschakelen. De TotalFlow PM server bevat een LPD-server. Op een systeem kan slechts één LPD-server tegelijk actief zijn. U schakelt als volgt een andere LPD-server uit: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Stel in het [configuratiescherm] van Windows de weergave in op [Grote pictogrammen] of [Klassieke weergave]. 3. Dubbelklik op [Systeembeheer] en dubbelklik daarna op [Services]. 4. Zoek naar de volgende services: TCP/IP-afdrukserver (LPDSVC) Line Printer Daemon-service (LPD) Elke LPD-server van een andere fabrikant die als Windows-service wordt uitgevoerd 5. Als u een of meer van deze services vindt, selecteert u deze en klikt u op [Stoppen]. Mogelijk vindt u geen van deze services. Ze zijn niet op alle Windows-systemen geïnstalleerd en geactiveerd. 6. Als u een LPD-server van een andere fabrikant hebt geïnstalleerd die niet wordt uitgevoerd als Windows-service, raadpleegt u de documentatie bij het product. 27

30 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken De LPR-client installeren Als u taken wilt verzenden vanaf TotalFlow PM naar Passthrough-printers, die zowel PDF- als andere gegevensstromen kunnen afdrukken, dan moet u een LPR-client installeren op het systeem waarop TotalFlow PM is geïnstalleerd. U moet ook een LPR-client installeren op elk systeem dat werkt met het LPD-protocol om taken te versturen naar TotalFlow PM. Er zijn vele verschillende LPR-clients verkrijgbaar. In deze procedures wordt uitgelegd hoe u de LPR-client installeert die bij het Windows-besturingssysteem is meegeleverd. Deze procedures zijn voor Windows 7 en Windows Server Er kunnen kleine verschillen bestaan met andere Windows-versies. Op een x86 Windows-systeem 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Zoek het bestand met de naam C:\Windows\System32\lpr.exe. Als u het vindt, kunt u stoppen. De LPR-client is al geïnstalleerd. 3. Als u lpr.exe niet vindt, installeert u het onderdeel LPR-poortmonitor. Gebruik een van de volgende methoden: Windows 7: gebruik het [configuratiescherm]: 1) Stel de weergave in op [Grote pictogrammen]. 2) Dubbelklik op [Programma's en onderdelen] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 3) Vouw [Afdruk- en documentservices] uit. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [OK]. Windows Server 2008: gebruik [Serverbeheer]: 1) Klik met de rechtermuisknop op [Onderdelen]. 2) Klik op [Onderdelen toevoegen]. 3) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 4) Klik op [Installeren]. 28

31 Op een x64 Windows-systeem Op een x64 Windows-systeem 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Zoek in C:\Windows\SysWOW64 naar een bestand met de naam lpr.exe. Als u het vindt, kunt u stoppen. De LPR-client is al geïnstalleerd. 3. Zoek in C:\Windows\System32 naar lpr.exe. Als u dit vindt, gaat u naar stap Als u lpr.exe niet vindt, installeert u het onderdeel LPR-poortmonitor. Gebruik een van de volgende methoden: Windows 7: gebruik het [configuratiescherm]: 1) Stel de weergave in op [Grote pictogrammen]. 2) Dubbelklik op [Programma's en onderdelen] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 3) Vouw [Afdruk- en documentservices] uit. 4) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [OK]. Windows Server 2008: gebruik [Serverbeheer]: 1) Klik met de rechtermuisknop op [Onderdelen]. 2) Klik op [Onderdelen toevoegen]. 3) Schakel het selectievakje [LPR-poortmonitor] in en klik op [Volgende]. 4) Klik op [Installeren]. 5. Kopieer de volgende bestanden van C:\Windows\System32 naar C:\Windows \SysWOW64: lpr.exe lprhelp.dll lprmon.dll lprmonui.dll 29

32 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken De FTP-server installeren Als u van plan bent FTP te gebruiken voor het versturen van taken naar TotalFlow PM, moet u de FTP-server installeren op de computer waarop u ook TotalFlow PM installeert, tenzij de toepassing al is geïnstalleerd. 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Installeer de FTP-server. Windows XP Professional of Windows Server 2003 R2: 1) Dubbelklik in het [configuratiescherm] van Windows op [Programma's installeren of verwijderen] en klik daarna op [Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen]. 2) Selecteer in de [wizard Windows-onderdelen] [Internet Information Services (IIS)] en klik op [Details]. 3) Selecteer [FTP-service (File Transfer Protocol)] en klik op [OK]. 4) Klik op [Volgende]. IIS wordt geïnstalleerd door de [wizard Windows-onderdelen]. 5) Klik op [Voltooien]. Volg in Windows Server 2008 of Windows Vista de aanwijzingen van het onderwerp Set Up FTP in IIS 7 in de Microsoft TechNet Library op locale/library/cc771012%28ws.10%29.aspx. locatie is een van de volgende waarden: de-de (Duits) en-us (Engels) es-es (Spaans) fr-fr (Frans) it-it (Italiaans) U kunt ook nl-nl invoeren voor Nederlands, maar de instructies zijn in het Engels. Windows Server 2008 R2: 1) Klik op [Start], klik op [Systeembeheer] en klik op [Serverbeheer]. 2) Vouw in het dialoogvenster [Serverbeheer] [Rollen] uit en klik op [Webserver (IIS)]. 3) Ga in het dialoogvenster [Webserver (IIS)] naar het gedeelte [Functieservices] en klik op [Functieservices toevoegen]. 4) Vouw in de wizard [Functieservices toevoegen] [FTP-server] uit, selecteer [FTPservice] en klik op [Volgende]. 5) Klik op [Installeren]. 6) Klik op [Sluiten]. 30

33 De FTP-server installeren In Windows 7: 1) Dubbelklik in het configuratiescherm van Windows op [Programma's en onderdelen ] en klik daarna op [Windows-onderdelen in- of uitschakelen]. 2) Vouw [Internet Information Services] uit en vouw [FTP-server] uit 3) Selecteer [FTP-service] en klik op [OK]. 3. Zorg dat uw firewall de poorten 20 en 21 niet blokkeert. Raadpleeg de documentatie bij uw firewall. 31

34 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken Gegevens terugzetten Als u het programma aiwbackup.pl hebt gebruikt om een back-up van TotalFlow PM te maken alvorens een patch te installeren, gebruikt u het programma aiwrestore.pl om TotalFlow PM opnieuw in te stellen op de configuratie die u hebt opgeslagen in een back-uparchief. U kunt de programma's voor back-up en terugzetten niet gebruiken om een back-up te maken van gegevens van een versie van TotalFlow PM en deze dan terug te zetten in een andere versie. Het programma aiwrestore.pl stopt TotalFlow PM automatisch. Als u een ander programma gebruikt om gegevensback-ups terug te zetten, dient u TotalFlow PM eerst te stoppen. U moet aiwrestore.pl gebruiken om gegevens terug te zetten waarvan u een backup hebt gemaakt met aiwbackup.pl. Gebruik niet de terugzetprocedure in het installatieprogramma van TotalFlow PM. U zet TotalFlow PM-gegevens als volgt terug: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Installeer TotalFlow PM opnieuw. 3. Open een opdrachtpromptvenster. Klik in Windows Vista of nieuwere versies van Windows met de rechtermuisknop op het opdrachtpromptpictogram en klik op [Als administrator uitvoeren]. 4. Voer een van deze opdrachten in: Voer deze opdracht in om systeemgegevens, controlebestanden, taken, invoerbestanden en taakbestanden (de bestanden in de spoolmap die taakinformatie bevatten, met inbegrip van kopieën van invoerbestanden) terug te zetten: installatiestation:\installatiemap\bin\aiwrestore.pl Voer deze opdracht in om systeemgegevens en controlebestanden, maar geen invoerbestanden of taakbestanden terug te zetten: installatiestation:\installatiemap\bin\aiwrestore.pl -r 32

35 Gegevens terugzetten De optie -r wijkt een klein beetje af bij de aiwbackup.pl- en aiwrestore.plopdrachten: Bij aiwbackup.pl worden met de optie -r taken opgeslagen, hoewel hierbij geen taakbestanden worden opgeslagen. Bij aiwrestore.pl worden met de optie -r geen opgeslagen taken teruggezet. Als u de optie -r gebruikt wanneer u een back-up van TotalFlow PM maakt, dient u deze optie tevens te gebruiken wanneer u het systeem weer terugzet. Als u een back-up maakt met de optie -r en deze zonder die optie terugzet, zet u mogelijk taken terug waarvan de bestanden niet zijn opgeslagen. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. 5. Voer Y in om verder te gaan met terugzetten. Wanneer het terugzetten is voltooid, verschijnt er een bericht dat het terugzetten is geslaagd. 6. Start TotalFlow PM. 33

36

37 3. Na de installatie van TotalFlow PM Clientcomputers configureren Aanmelden bij TotalFlow PM TotalFlow PM starten en stoppen TotalFlow PM configureren TotalFlow PM verwijderen 35

38 3 Na de installatie van TotalFlow PM Clientcomputers configureren U kunt via elk Windows-systeem met toegang tot het netwerk toegang krijgen tot de gebruikersinterface van TotalFlow PM. U moet op elk systeem, waaronder het systeem waarop u TotalFlow PM installeert, een webbrowser installeren en configureren. De browser maakt gebruik van Adobe Flash Player voor het weergeven van de gebruikersinterface. Adobe Reader wordt gebruikt om PDF-taken weer te geven. U kunt deze browsers installeren op de volgende systemen: Internet Explorer 6 met Service Pack 3 Internet Explorer 7 Windows XP Ja Windows Server 2003 R2 Ja Windows Vista Ja Ja Ja Ja Windows Server 2008 of 2008 R2 Windows 7 Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 Mozilla Firefox 10 of nieuwer Chrome 19.0 of nieuwer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Omdat TotalFlow PM in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van Internet Explorer of Firefox en van Adobe Flash Player installeren, ook als uw besturingssysteem 64-bits is. Chrome werkt in de 32-bits modus. 36

39 Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow PM wilt opvragen met Internet Explorer, moet u de browser configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren. Deze procedure geeft aan hoe u Internet Explorer 8 configureert in Windows 7. Er bestaan kleine verschillen met andere versies van Internet Explorer en Windows. Ga als volgt te werk om Internet Explorer te configureren: 1. Klik op [Extra] en klik vervolgens op [Internetopties]. Het dialoogvenster [Internetopties] wordt geopend bij het tabblad [Algemeen]: 2. Klik onder [Browsegeschiedenis] op [Instellingen]. Het dialoogvenster [Tijdelijke internetbestanden en Geschiedenis] wordt weergegeven. 3. Selecteer [Elke keer als ik de webpagina bezoek] onder [Wanneer moet er op nieuwe versies van pagina's worden gecontroleerd] en klik op [OK]. 4. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die TotalFlow PM gebruikt voor de gebruikersinterface en de meeste berichten die worden weergegeven: 37

40 3 Na de installatie van TotalFlow PM 1) Klik op [Talen] onder aan het tabblad [Algemeen]. Het dialoogvenster [Taalvoorkeur] wordt weergegeven: 2) Klik op Toevoegen... Het dialoogvenster [Taal toevoegen] wordt weergegeven: 3) Selecteer uw taal en klik op [OK]. TotalFlow PM ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld English (United Kingdom) [en-gb] en English (United States) [en-us], maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. 4) Selecteer uw taal in het dialoogvenster [Taalvoorkeur] en klik op [Omhoog] totdat deze taal boven aan de lijst staat. 5) Klik op [OK]. 5. Klik in het dialoogvenster [Internetopties] op [Beveiliging]. Het tabblad [Beveiliging] wordt weergegeven: 38

41 Internet Explorer configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren 6. Selecteer de zone [Internet] en klik op [Aangepast niveau]. Het dialoogvenster [Beveiligingsinstellingen - Zone Internet] wordt weergegeven. 7. Zorg dat [Inschakelen] is geselecteerd voor [META REFRESH toestaan] in het gedeelte [Overige]. 8. Zorg dat [Inschakelen] is geselecteerd voor [Actief uitvoeren van scripts] in het gedeelte Uitvoeren van scripts. 9. Klik op [OK]. 10. Klik in het dialoogvenster [Internetopties] op [OK]. 11. Download Adobe Flash Player vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Omdat TotalFlow PM in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van de webbrowser en van Adobe Flash Player installeren, ook als uw besturingssysteem 64-bits is. 12. Download Adobe Reader van de Adobe-website en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. 39

42 3 Na de installatie van TotalFlow PM Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. 40

43 Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow PM wilt opvragen met Mozilla Firefox, moet u de browser configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren. Deze procedure geeft aan hoe u Firefox configureert in Windows 7. Er bestaan kleine verschillen met andere versies van Firefox en Windows. Ga als volgt te werk om Mozilla Firefox te configureren: 1. Klik op [Firefox] en klik vervolgens op [Opties]. Het dialoogvenster [Opties] wordt geopend: 2. Klik op [Inhoud]. Zorg dat [JavaScript inschakelen] is geselecteerd. 3. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die door TotalFlow PM wordt gebruikt voor de gebruikersinterface: 1) Klik in het gedeelte [Talen] op [Kiezen]. Het dialoogvenster [Talen] wordt geopend. 2) Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en klik op [Toevoegen]. 41

44 3 Na de installatie van TotalFlow PM TotalFlow PM ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld English \United Kingdom [en-gb] en English\United States [en-us], maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. 3) Klik op [Omhoog verplaatsen] totdat uw taal boven aan de lijst staat. 4) Klik op [OK]. 4. Klik in het dialoogvenster [Opties] op [Privacy]. 5. Selecteer in het gebied [Geschiedenis] de optie [Geschiedenis onthouden]. 6. Klik op [OK]. 42

45 Mozilla Firefox configureren en Adobe Flash Player en Adobe Reader installeren 7. Download Adobe Flash Player vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Omdat TotalFlow PM in de 32-bits modus werkt, moet u de 32-bits versie van de webbrowser en van Adobe Flash Player installeren, ook als uw besturingssysteem 64-bits is. 8. Download Adobe Reader van de Adobe-website en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. 43

46 3 Na de installatie van TotalFlow PM Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren Als u TotalFlow PM wilt opvragen met Google Chrome, moet u de browser configureren en Adobe Reader installeren. Adobe Flash Player is opgenomen in Chrome, zodat u deze toepassing niet apart hoeft te installeren. Ga als volgt te werk om Google Chrome te configureren: 1. Klik op, het configuratiepictogram en klik vervolgens op [Instellingen]. Het dialoogvenster [Instellingen] wordt weergegeven: 2. Klik op [Geavanceerde instellingen weergeven...]. 3. Blader omlaag naar [Privacy] en klik op [Instellingen voor inhoud...]. Het dialoogvenster [Instellingen voor inhoud] wordt weergegeven: 44

47 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren 4. Schakel onder [Cookies] het selectievakje [Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren] uit. 5. Schakel onder [JavaScript] het selectievakje [Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren (aanbevolen)] in. 6. Blader omlaag en klik op [OK]. 7. Ga als volgt te werk om de taal te wijzigen die door TotalFlow PM wordt gebruikt voor de gebruikersinterface: 1) Blader omlaag naar het gebied [Talen] van het dialoogvenster [Instellingen] en klik op [Talen en instellingen voor spellingcontrole...]. Het dialoogvenster [Talen] wordt weergegeven: 45

48 3 Na de installatie van TotalFlow PM 2) Klik op [Toevoegen]. 3) Selecteer uw taal in de vervolgkeuzelijst en klik op [OK]. TotalFlow PM ondersteunt deze talen: Nederlands Engels Frans Duits Italiaans Japans Spaans Als er van een taal meerdere taalgebieden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld English en English (United States), maakt het niet uit welk taalgebied u kiest. 4) Sleep uw taal naar het begin van de lijst en klik op [OK]. 8. Download Adobe Reader vanaf de Adobe-website (http://www.adobe.com/) en installeer deze toepassing. Volg de instructies op de Adobe-website. 46

49 Google Chrome configureren en Adobe Reader installeren Adobe Reader is opgenomen in Adobe Acrobat. Als u Adobe Acrobat hebt geïnstalleerd, hoeft u Adobe Reader niet apart te installeren. 47

50 3 Na de installatie van TotalFlow PM Aanmelden bij TotalFlow PM Ga als volgt te werk om u aan te melden bij TotalFlow PM: 1. Open een browservenster. 2. Voer deze URL in de adresbalk van uw browser in, waarbij hostnaam de hostnaam of het IPadres is van de computer waarop TotalFlow PM is geïnstalleerd:totalflow PMTotalFlow PMTotalFlow PM 3. Als er een beveiligingsbericht verschijnt op de informatiebalk van de browser, sluit u de informatiebalk en gaat u door. Het dialoogvenster TotalFlow PM Aanmelden wordt weergegeven: 4. Typ uw gebruikersnaam in het veld [Gebruikersnaam:]. De meegeleverde gebruikersnaam bij TotalFlow PM is Admin. Gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig. 5. Typ uw wachtwoord in het veld [Wachtwoord:]. Het aanvankelijke wachtwoord voor de gebruiker Admin is password. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. 6. Klik op [Aanmelden]. 7. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt bij TotalFlow PM of als uw wachtwoord is verlopen, moet u het wachtwoord wijzigen: 48

51 Aanmelden bij TotalFlow PM 1) Typ uw oude wachtwoord in het veld [Huidig wachtwoord]. 2) Typ uw nieuwe wachtwoord in het veld [Nieuw wachtwoord:] en in het veld [Wachtwoord bevestigen:]. Wachtwoorden kunnen 8 tot 32 tekens lang zijn. Ze zijn hoofdlettergevoelig en mogen niet de volgende tekens bevatten: ' (apostrof) < (kleiner dan) = (isgelijkteken) > (groter dan) ` (accent grave) (verticale streep) ~ (tilde) ${ (dollarteken gevolgd door linkerhaakje) [DEL] (Delete-toets) Alle controletekens 3) Klik op [Wijzigen]. 49

52 3 Na de installatie van TotalFlow PM TotalFlow PM starten en stoppen TotalFlow PM wordt uitgevoerd als een Windows-service. De toepassing wordt automatisch gestart wanneer deze wordt geïnstalleerd en wanneer u Windows start. Als u TotalFlow PM wilt stoppen en opnieuw wilt starten, opent u het dialoogvenster [Services] van Windows. Deze procedure is voor Windows 7. Er kunnen kleine verschillen bestaan met andere Windows-versies. U hoeft de gebruikersinterface van TotalFlow PM niet af te sluiten voordat u Total- Flow PM stopt of opnieuw start. Ga als volgt te werk om TotalFlow PM te stoppen of opnieuw te starten: 1. Klik op [Start] en vervolgens op [Configuratiescherm]. Het [configuratiescherm] van Windows wordt geopend. 2. Stel de weergave van het [configuratiescherm] in op [Grote pictogrammen] of [Kleine pictogrammen]. 3. Dubbelklik op [Systeembeheer]. De map [Systeembeheer] wordt weergegeven. 4. Dubbelklik op [Services]. Het dialoogvenster [Services] wordt geopend. 5. Klik op het tabblad [Uitgebreid]. 6. Selecteer [TotalFlow PM] in de lijst met services. U ziet welke handelingen u kunt uitvoeren voor TotalFlow PM. 7. Voer een van de volgende handelingen uit: Als u TotalFlow PM wilt stoppen, klikt u op [Stoppen]. Ga als volgt te werk om TotalFlow PM opnieuw te starten: 1) Zorg ervoor dat de TotalFlow PM-licentiesleutel (dongle) is aangesloten op een USBaansluiting van de computer. 2) Klik op [Opnieuw starten]. 50

53 TotalFlow PM configureren TotalFlow PM configureren Nadat u bent aangemeld bij TotalFlow PM, moet u de toepassing configureren. Dit onderwerp biedt een overzicht van het configuratieproces. Raadpleeg voor volledige instructies de TotalFlow PM gebruikershandleiding. U moet minimaal één virtuele printer en één printer maken om TotalFlow PM te kunnen gebruiken. Virtuele printers ontvangen taken en versturen de taken naar TotalFlow PM printers. Virtuele printers ontvangen taken via de volgende methoden voor het indienen van taken: [TotalFlow-toepassingen] U kunt taken vanuit TotalFlow MR of andere programma's waarin JMF-opdrachten worden gebruikt naar virtuele TotalFlow PM-printers versturen. [Hot folder] U kunt een map instellen als hot folder voor een virtuele printer. Middels een bestandskopieermethode of FTP kunt u afdrukbestanden kopiëren naar de hot folder. [LPD] U kunt gebruikmaken van het LPD-protocol om afdrukbestanden te versturen naar een virtuele printer. U kunt printers maken die afdrukapparaten vertegenwoordigen in TotalFlow PM. Printers ontvangen taken van virtuele printers en versturen taken naar afdrukapparaten. Welk type printer u instelt om een printerapparaat te vertegenwoordigen, hangt af van de capaciteiten van het printerapparaat: Taakticket Taakticket-printers zijn gekoppeld aan printerapparaten die PostScript ondersteunen. U kunt de taaktickets voor taken die aan Taakticket-printers zijn toegewezen bewerken. Virtuele Total- Flow PM-printers die aan Taakticket-printers zijn gekoppeld, kunnen deze taken van TotalFlow MR ontvangen, in een hot folder of via een afdrukopdracht waarbij van het LPD-protocol (line printer daemon) wordt gebruikgemaakt. Taakticket-printers kunnen rechtstreeks met printerapparaten communiceren en tijdens het afdrukken statusinformatie ophalen. Passthrough Passthrough-printers zijn gekoppeld aan printer apparaten die taken in allerlei verschillende indelingen kunnen afdrukken, bijvoorbeeld PCL, PostScript en PDF. Taken die aan passthroughprinters zijn toegewezen, hebben mogelijk geen taakticket. Virtuele TotalFlow PM-printers die aan Passthrough-printers zijn gekoppeld, kunnen taken ontvangen in een hot folder of via een afdrukopdracht waarbij het LPD-protocol wordt gebruikt. Passthrough-printers kunnen geen taakstatus rapporteren. Deze afbeelding laat zien hoe taken van virtuele printers naar printers worden gestuurd en van daaruit naar afdrukapparaten: 51

54 3 Na de installatie van TotalFlow PM Ga als volgt te werk om een eenvoudige configuratie te maken en te testen: 1. Configureer een printer voor het uitvoerafdrukapparaat. 2. Configureer een virtuele printer om een of meer van de taakindieningsmethoden te gebruiken. 3. Koppel de virtuele printer aan de printer. 4. Verstuur een taak naar de virtuele printer met het gewenste taakindieningstype. 5. Controleer de uitvoer van het afdrukapparaat. 52

55 TotalFlow PM verwijderen TotalFlow PM verwijderen Gebruik het hulpprogramma [Programma's en onderdelen] van Windows om TotalFlow PM te verwijderen. Deze procedure is voor Windows 7. Er bestaan kleine verschillen met andere Windowsversies. In Windows XP heet het hulpprogramma bijvoorbeeld niet [Programma's en onderdelen], maar [Software]. Ga als volgt te werk om TotalFlow PM te verwijderen: 1. Meld u bij Windows aan als administrator. 2. Klik op [Start] en vervolgens op [Configuratiescherm]. Het [configuratiescherm] van Windows wordt geopend. 3. Stel de weergave van het [configuratiescherm] in op [Grote pictogrammen] of [Klassieke weergave]. 4. Dubbelklik op [Programma's en onderdelen]. Het dialoogvenster [Programma's en onderdelen] wordt geopend. 5. Selecteer [TotalFlow PM] en klik op [Verwijderen/Wijzigen]. Het dialoogvenster [Back-up maken van gegevens] wordt weergegeven 6. Voer een van de volgende handelingen uit: Een back-up maken van TotalFlow PM 53

Lees dit eerst. Installatiehandleiding

Lees dit eerst. Installatiehandleiding Lees dit eerst Installatiehandleiding 1 Controles voorafgaand aan de installatie 2 Installatie 3 Na de installatie 4 Installatie ongedaan maken 5 Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door alvorens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Installatiehandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Client Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Applicatiegids Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Configuratie en instellingen Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Configuratie en instellingen 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Family Protection Suite Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN Adobe Application Manager Enterprise Edition Release 3.1 Documentversie 3.1 Documentdatum: september 2012 2012

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo Handleiding voor een snelle aansluiting Nederlands Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo voor de Xerox 700 digitale kleurenpers Versie 1.0 653-01522A-NL Intern 731-01334A-NL Copyright Handelsmerken

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0

Producthandleiding. McAfee Agent 5.0.0 Producthandleiding McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Avira Internet Security Gebruikershandleiding

Avira Internet Security Gebruikershandleiding Avira Internet Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en Auteursrecht Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie