Verkorte installatie handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkorte installatie handleiding"

Transcriptie

1 LEES DIT BOEK PRZECZYTAJ W PIERW KOLEJNOŚ EERST MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Verkorte installatie handleiding

2 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Alle rechten voorbehouden Volgens de copyrightwet mag deze handleiding niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TOSHIBA TEC CORPORATION. Er wordt echter aangenomen dat er geen patentverplichting bestaat met betrekking tot het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

3 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van het multifunctionele digitale kleurensysteem van Toshiba. In deze Snelstartgids worden de voorbereidende handelingen beschreven voor de bediening, zowel door beginnende als ervaren gebruikers, van dit multifunctionele systeem. Lees eerst deze handleiding voordat u het multifunctionele systeem in gebruik neemt. Houd deze handleiding bij de hand en bewaar die om die later in voorkomende gevallen te kunnen raadplegen. Handelsmerken De officiële benaming van Windows 000 is Besturingssysteem Microsoft Windows 000. De officiële benaming van Windows XP is Besturingssysteem Microsoft Windows XP. De officiële benaming van Windows Vista is Besturingssysteem Microsoft Windows Vista. De officiële benaming van Windows Server 00 is Besturingssysteem Microsoft Windows Server 00. Microsoft, Windows, Windows NT en de merknamen en productnamen van andere Microsoft-producten zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, TrueType en LaserWriter zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox en Firefox-logo's zijn handelsmerken van Mozilla Foundation in de Verenigde Staten en andere landen. IBM, AT en AIX zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare, NDS zijn handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten. TopAccess is een handelsmerk van Toshiba Tec Corporation. Andere in deze handleiding voorkomende bedrijfsnamen en productnamen zijn de handelsmerken van de respectieve bedrijven ervan. Disclaimer: Hoewel Toshiba TEC Nederland zich inspant om de in dit document genoemde informatie zo volledig mogelijk te laten zijn, kan Toshiba TEC Nederland niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of specifieke toepassingsmogelijkheden van de opgehaalde en/of verkregen informatie via dit document. Het ophalen en gebruiken van de informatie uit dit document geschiedt daarom geheel op eigen risico van de gebruiker.

4 Overzicht van onze handleidingen Wij hebben de navolgende gebruikershandleidingen voor het gebruik van dit multifunctionele systeem voor u samengesteld. Selecteer en lees de handleiding die het beste bij uw behoefte past. Een aantal van deze handleidingen zijn beschikbaar in gedrukte vorm en andere in de vorm van op de cd-rom onder Gebruikersdocumentatie opgeslagen PDF-bestanden. Gedrukte handleidingen Verkorte handleiding (deze handleiding) In deze beknopte handleiding worden specifieke functies van uw e-studio uitgelegd en vindt u aanwijzingen voor het verhelpen van eventuele storingen en fouten. De gebruikersdocumentatie welke op cd-rom is meegeleverd bevat de handleidingen waarin alle functieonderdelen van de e-studio worden uitgelegd. Bezoek ook onze website hierop is diverse informatie te vinden, zoals diverse documentatie, hulpdocumenten, printerdrivers. Tevens is het mogelijk om hier verbruiksmaterialen te bestellen zoals toner, nietjes, etc. Verder kunt u service aanvragen en tellerstanden doorgeven. PDF-bestanden Kopieerhandleiding (NL) In deze kopieerhandleiding worden de met de [KOPIE] knop op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen beschreven. MFP beheer handleiding (NL) In deze handleiding voor MFP-beheer worden de met de [USER FUNCTIONS] knop en de [COUNTER] knop op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen beschreven. Problemen oplossen (NL) In de handleiding voor het oplossen van storingen wordt beschreven hoe u de problemen die tijdens het gebruik van dit multifunctionele systeem zouden kunnen optreden, kunt oplossen. Veiligheidsinformatie (NL) In deze handleiding worden de noodzakelijke aanwijzingen voor het veilig gebruik van het multifunctionele systeem. Scanhandleiding In de scanhandleiding worden de met de [SCAN] knop op het bedieningspaneel ingeschakelde bewerkingen en instellingen en die van internetfax beschreven. Handleiding voor elektronische archivering In de handleiding voor elektronische archivering worden de via het bedieningspaneel van dit multifunctionele systeem en het via het web toegankelijke hulpprogramma voor e-archivering (E-Filing) ingeschakelde e-archiveringsfuncties beschreven. Software-installatiehandleiding In de software-installatiehandleiding worden de installatieprocedures van printerstuurprogramma's en hulpprogramma's beschreven. Printhandleiding In de printhandleiding worden de instellingen van voor het afdrukken met dit multifunctionele systeem benodigde printerstuurprogramma's beschreven, evenals de diverse afdrukprocedures.

5 Netwerkfaxhandleiding In de netwerkfaxhandleiding worden de bewerkingen van het netwerk-faxstuurprogramma beschreven. Bedieningsvoorschrift voor de adresboekviewer In het bedieningsvoorschrift voor de adresboekviewer worden de bewerkingen van de adresboekviewer beschreven. Bedieningsvoorschrift voor het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten In het bedieningsvoorschrift voor het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten worden de bewerkingen en instellingen van het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten beschreven. Bedieningsvoorschrift voor het Remote Scan-stuurprogramma In het bedieningsvoorschrift voor het Remote Scan-stuurprogramma worden de bewerkingen en instellingen van het Remote Scan-stuurprogramma beschreven. Bedieningsvoorschrift voor TWAIN-stuurprogramma / Bestandsdownloader In het bedieningsvoorschrift voor het TWAIN-stuurprogramma / Bestandsdownloader worden de bewerkingen en instellingen van het TWAIN-stuurprogramma en het hulpprogramma Bestandsdownloader beschreven; dit zijn programma's die u nodig hebt voor het opslaan van gegevens in e-filing van dit multifunctionele systeem. Handleiding voor TopAccess In de handleiding voor TopAccess worden procedures voor de externe setup en het extern beheer van dit multifunctionele systeem vanaf een via het web toegankelijk hulpprogramma, TopAccess, beschreven. Bedieningsvoorschrift voor het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten In het bedieningsvoorschrift voor het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten worden de bewerkingen en instellingen van het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten beschreven. PDF-Instructie documenten (NL) Aanmaken aangepast papierformaat Beschrijft procedure voor het aanmaken van een aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma. Adresboekbeheer Alle benodigde informatie voor beheren van het adresboek via de PC. Instellen en gebruik van LDAP Beschrijft procedure voor het aanmaken van een LDAP koppeling naar Windows Active Directory. Ontvangen faxen doorsturen naar netwerk Beschrijft procedure voor het routeren van ontvangen faxen naar netwerk ( of bestandlocatie). PCL codes voor de e-studio Overzicht met de (afwijkende) PCL codes tbv aansturen papierlades vanuit bijv. MS DOS. Printerstuurprogramma installeren Beschrijft procedure voor het installeren van het printerstuurprogramma onder MS Windows. Printerstuurprogramma verwijderen Beschrijft procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma onder MS Windows. Scanfuncties configureren Beschrijft procedure voor het configureren van de scan-to- en scan-to-file functies. Scan-to-file templates aanmaken Beschrijft procedure voor het aanmaken van scan-to-file templates. Het lezen van handleidingen in PDF (Portable Document Format)-bestanden Voor het bekijken en afdrukken van handleidingen in PDF-bestanden moet Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw PC geïnstalleerd zijn. Indien Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader niet op uw PC is geïnstalleerd, download en installeer dit programma dan van de website van Adobe Systems Incorporated.

6 Gebruik van deze handleiding Symbolen in deze handleiding In deze handleiding gaan bepaalde belangrijke passages vergezeld van de hieronder weergegeven symbolen. Lees eerst deze passages voordat u dit multifunctionele systeem gaat gebruiken. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Opmerking Tip Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot de dood, zware verwondingen of ernstige beschadiging of brand in het multifunctionele systeem of de omgeving. Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, tenzij deze wordt vermeden, kan leiden tot lichte of matige verwondingen, lichte beschadiging van het multifunctionele systeem of de omgeving of verlies van gegevens. Wijst op informatie waar u bij het bedienen van het multifunctionele systeem op moet letten. Hierna volgt handige informatie die van pas kan komen wanneer u het multifunctionele digitale systeem bedient. Pagina's met onderwerpen welke gerelateerd zijn aan uw huidige werkzaamheden. Bekijk deze pagina's naar behoefte. Beschrijving van de richting van het origineel/kopieerpapier A of B / LT kopieerpapier of originelen kunnen zowel in een staande als een liggende richting worden geplaatst. In deze handleiding is een "-R" aan het papierformaat toegevoegd wanneer dit papierformaat of origineel in een liggende richting wordt geplaatst. bijv.) Formaat origineel A / LT op de glasplaat voor originelen Geplaatst in de staande richting: A / LT Geplaatst in de liggende richting: A-R / LT-R Kopieerpapier of originelen met A of A / LD of LG formaat kunnen alleen in een liggende richting worden geplaatst; daarom krijgen deze formaten geen toevoeging "-R". Displays Displays in deze handleiding kunnen afwijken van de actuele displays, afhankelijk van de gebruikersomgeving van het multifunctionele systeem zoals de installatie van opties.

7 INHOUD Voorwoord... Overzicht van onze handleidingen... Gebruik van deze handleiding.... Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Met dit product meegeleverde onderdelen...8 Cd-rom...9 Clientsoftware... 0 Beschrijving van elk onderdeel... Stroomvoorziening inschakelen... Gebruik van Afdelings- of gebruikersbeheer... 6 Beheer van totaaltellers en afdelingscodes... Papier plaatsen... Hoofdstuk BASISHANDELINGEN Basishandelingen voor kopiëren... 6 Basishandelingen voor faxen... 8 Basishandelingen voor scannen Basishandelingen voor e-filing... 6 Basishandelingen voor afdrukken... 6 Basishandelingen voor menubediening Hoofdstuk VERVANGEN VAN VERBRUIKSMATERIALEN Tonercartridge vervangen Tonerafvalbak vervangen Bijvullen van nietjes Hoofdstuk GEAVANCEERDE FUNCTIES / OPLOSSEN VAN STORINGEN Geavanceerde functies Meldingen of andere aanwijzingen op het aanraakscherm... 8 Hoofdstuk ONDERHOUD & SPECIFICATIES Dagelijkse controle Calibreren van de e-studio Specificaties van het de e-studio...9 Specificaties van opties Back-up maken van uw e-studio... 0 TREFWOORDENREGISTER....06

8 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Met dit product meegeleverde onderdelen... 8 Cd-rom... 9 Clientsoftware...0 Beschrijving van elk onderdeel... Stroomvoorziening inschakelen... Gebruik van Afdelings- of gebruikersbeheer... 6 Papier plaatsen...7

9 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Met dit product meegeleverde onderdelen De met dit product meegeleverde onderdelen staan hieronder vermeld. De volgende onderdelen zijn met de e-studio80c/0c/0c multifunctionele digitale kleurensystemen meegeleverd. Controleer of er geen onderdelen ontbreken. Met het product meegeleverde onderdelen Verkorte handleiding (deze handleiding) Cd-rom met client-utilities (Engelstalig) Cd-rom met gebruikersdocumentatie (Engelstalig) Cd-rom met Nederlandstalige documentatie en drivers Opbergvak voor bedieningshandleiding Vergrendeling (voor bedieningspaneel) Opmerkingen Zie de volgende pagina voor meer informatie over de handleidingen: P. Overzicht van onze handleidingen Zie de volgende pagina voor meer informatie over de cd-roms: P.9 Cd-rom 8

10 Cd-rom Cd-rom De software op de cd-rom met client-utilities staat hieronder vermeld. Op de cd-rom met client-utilities staan de volgende (Engelstalige) clientsoftware-programma's. Clientsoftware Voor Windows Clientsoftware-installatieprogramma PCL6-printerstuurprogramma PS-printerstuurprogramma XPS-printerstuurprogramma TWAIN-stuurprogramma Bestandsdownloader Netwerk-faxstuurprogramma Adresboekviewer Remote Scan-stuurprogramma WIA-stuurprogramma Hulpprogramma back-up maken/terugzetten voor e-filing Voor Macintosh PPD-bestand voor Mac OS X 0.. t/m Mac OS X 0..x Voor UNIX UNIX-filter (Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO) CUPS Voor de Nederlandstalige client-utilities dient u de gecombineerde cd-rom met drivers en documentatie te gebruiken. Clientsoftware Nederlandstalig Voor Windows Clientsoftware-installatieprogramma PCL6-printerstuurprogramma PS-printerstuurprogramma XPS-printerstuurprogramma TWAIN-stuurprogramma Bestandsdownloader Netwerk-faxstuurprogramma Adresboekviewer Remote Scan-stuurprogramma WIA-stuurprogramma Hulpprogramma back-up maken/terugzetten voor e-filing Voor Macintosh PPD-bestand voor Mac OS X 0.. t/m Mac OS X 0..x (Engelstalig) Voor UNIX UNIX-filters; Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO (Engelstalig) CUPS (Engelstalig) Voor SAP Devicedriver voor SAP (Engelstalig) Voor AS/00 Workstation Customization Object (Engelstalig) Opmerking Zie de navolgende pagina voor meer informatie over clientsoftware: P.0 Clientsoftware Zie voor meer informatie de software-installatiehandleiding. 9

11 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Clientsoftware Dit product voorziet u van clientsoftware voor functies voor afdrukken, scannen, e-filing, netwerkbeheer en netwerkfax. Clientsoftware voor de afdrukfuncties PCL6- printerstuurprogramma PS- printerstuurprogramma XPSprinterstuurprogramma PPD-bestand voor Macintosh UNIX-filter CUPS Met dit printerstuurprogramma kunnen gebruikers kleuren- of zwart-witdocumenten met het True Type-lettertype afdrukken vanaf Windows-computers. Met dit printerstuurprogramma kunnen gebruikers documenten met het PostScript-lettertype of afbeeldingen afdrukken vanaf Windows-computers. Dit printerstuurprogramma wordt normaal gesproken gebruikt. De XML Paper Specification (XPS) is een door Microsoft ontwikkelde paginabeschrijvingstaal. Met dit printerstuurprogramma kunnen gebruikers documenten vanuit de voor Windows Vista gemaakte WPF-toepassingen afdrukken. Met dit printerstuurprogramma kunnen gebruikers documenten afdrukken vanaf Macintoshcomputers (Mac OS X0.. t/m Mac OS X 0..x). Met UNIX-filters kunnen gebruikers documenten afdrukken vanaf het UNIX-werkstation via een TCP/ IP-netwerk. Met CUPS-bestanden kunnen gebruikers het CUPS-afdruksysteem installeren vanaf UNIXwerkstations. Zie de software-installatiehandleiding en printhandleiding voor meer informatie. Clientsoftware voor de scanfuncties Remote Scanstuurprogramma WIA-stuurprogramma Met dit stuurprogramma kunt u gescande gegevens verkrijgen als afbeelding in toepassingen die TWAIN ondersteunen, op Windows-computers via een TCP/IP-netwerk, door middel van het op afstand scannen van de documenten. Met dit stuurprogramma kunt u gescande gegevens verkrijgen als afbeelding in toepassingen die het WIA (Windows Imaging Acquisition) scanstuurprogramma ondersteunen, op Windowscomputers. Zie voor meer informatie de software-installatiehandleiding, het bedieningsvoorschrift voor het Remote Scan-stuurprogramma en de scanhandleiding. Clientsoftware voor de e-filing-functies TWAIN-stuurprogramma Bestandsdownloader Via het web toegankelijk hulpprogramma voor e- Filing Hulpprogramma Back-up maken/terugzetten voor e- Filing Met dit stuurprogramma kunt u in e-filing opgeslagen documenten als afbeelding verkrijgen in toepassingen die TWAIN ondersteunen, op Windows-computers via een TCP/IP-netwerk. Met Bestandsdownloader kunt u in e-filing opgeslagen documenten als afbeelding verkrijgen op Windows-computers via een TCP/IP-netwerk. Met dit hulpprogramma kunt u vakken en mappen maken, documenten verplaatsen en verwijderen en e-filing beheren met behulp van een browser op de computer. Ook kunt u hiermee een back-up maken van de gegevens en de gegevens terugzetten in e-filing. Met dit hulpprogramma kunt u een back-up maken van de gegevens en de gegevens terugzetten in e-filing. Zie voor meer informatie de software-installatiehandleiding, het bedieningsvoorschrift voor TWAINstuurprogramma/Bestandsdownloader, de handleiding voor elektronische archivering en het bedieningsvoorschrift voor het hulpprogramma Back-up maken/terugzetten. 0

12 Clientsoftware Clientsoftware voor het netwerkbeheer TopAccess Met TopAccess kunt u met behulp van een browser vanaf uw computers de apparaatgegevens weergeven, taken controleren, templates maken en het adresboek beheren. Het apparaat kan met behulp van een browser vanaf uw computers geïnstalleerd en onderhouden worden met de beheerdersfunctie. Zie de handleiding voor TopAccess voor meer informatie. Software voor de netwerkfaxfuncties Netwerkfaxstuurprogramma Adresboekviewer Met het netwerk-faxstuurprogramma kunt u elektronische documenten als fax of internetfax verzenden vanaf uw computers naar een of meer contactpersonen of groepen via dit multifunctionele systeem. Met de Adresboekviewer kunt u faxnummers en Internetfax-adressen van de contactpersonen beheren en het adresboek vanaf computers naar dit multifunctionele systeem uploaden. De door de Adresboekviewer beheerde contactpersonen kunnen worden gebruikt voor het verzenden van faxen en internetfaxen via de netwerkfax. Zie de software-installatiehandleiding, netwerkfaxhandleiding en het bedieningsvoorschrift voor de Adresboekviewer voor meer informatie.

13 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Beschrijving van elk onderdeel In deze sectie worden de benamingen en werking van de onderdelen en opties beschreven. Voorzijde / rechterzijde Automatisch documentinvoersysteem (optie, MR-08) De stapel originelen wordt vel voor vel gescand. Beide zijden van de originelen kunnen worden gescand. Er kunnen in één keer maximaal 00 vel (80 g/m of 0 lb. Bond), 80 vel (90 g/m of 8 lb. Bond) (of stapelhoogte 6 mm of 0.6 ) worden geplaatst. (Het maximale aantal losse vellen dat kan worden ingesteld, kan variëren, afhankelijk van het soort origineel.). Opbergvak voor bedieningshandleiding (achterzijde) Bewaar de handleiding in dit vak.. Automatische dubbelzijdige afdrukeenheid Met deze eenheid kunnen dubbelzijdige afdrukken gemaakt worden. Open de afdrukeenheid wanneer er een papierstoring optreedt.. Handinvoerbak Gebruik deze bak als u op speciale papiersoorten, zoals overhead transparanten, waterproof papier enz., wilt afdrukken.. Papierinvoerdeur Open deze deur voor het opheffen van een papierstoring in de omgeving van de ladetoevoer. 6. Papierinvoerdeur (optie) Open deze deur voor het opheffen van een papierstoring in de onderzetkast voor papierinvoer (optie) of extra groot papierinvoermagazijn (optie). 7. Indicator papierformaat 8. Onderzetkast voor papierinvoer (optie, KD-0) en extra papierlade (optie, MY-0) of extra groot papierinvoermagazijn (optie, KD-0) 9. Papierlade Er kunnen maximaal 0 vel (80 g/m of 0 lb. Bond) of 00 vel (0 g/m of 8 lb. Bond) normaal papier worden geplaatst. 0. Klep voorzijde Open deze klep voor het vervangen van de tonercartridge en het reinigen van de corona.. Hoofdschakelaar Schakel de stroomvoorziening met deze schakelaar IN of UIT. P. Stroomvoorziening inschakelen. USB-poort Gebruik deze aansluiting voor het afdrukken van op een USB-apparaat opgeslagen bestanden of voor het opslaan van gescande gegevens op het USB-apparaat.. USB-aansluiting Met deze aansluiting kan het multifunctionele systeem met een PC worden verbonden via een in de handel verkrijgbare USB-kabel.. Netwerkinterface-aansluiting Met deze aansluiting kan het multifunctionele systeem met een netwerk worden verbonden.

14 Beschrijving van elk onderdeel Linkerzijde / binnenzijde Witte plaat P.86 Dagelijkse controle. Glasplaat voor originelen Gebruik deze glasplaat voor het kopiëren van -D originelen, boeken en speciaal papier overhead transparanten of calqueerpapier alsmede normaal papier.. Aanraakscherm Op dit scherm kunt u diverse functies, zoals kopiëren en faxen, instellen en bedienen. P.0 Aanraakscherm. Bedieningspaneel Op dit paneel kunt u diverse functies, zoals kopiëren en faxen, instellen en bedienen. P.6 Bedieningspaneel. Coronareiniger 6. Tonerafvalbak P.69 Tonerafvalbak vervangen 7. Glasplaatreiniger Gebruik deze reiniger als er vlekken op het gekopieerde of bedrukte papier zitten. 8. Opvang papieruitvoer Gebruik deze voorziening zodat het uitgevoerde papier niet uit het multifunctionele systeem valt. Open de papieruitvoer wanneer u veel kopieën of afdrukken maakt op een groot formaat papier zoals A, B, LD en LG. 9. Kopieopvangbak Het bedrukte papier valt in deze bak. De capaciteit is circa 0 vel (90 g/m 8 lb. Bond). Deze kan verschillen, afhankelijk van de staat van het papier zoals de mate van papierkrulling. 0. Scangebied De gegevens van vanuit het automatisch documentinvoersysteem (optie, MR-08) getransporteerde originelen worden hier gescand. P.86 Dagelijkse controle. Aanleglijst originelen Controleer m.b.v. deze aanleglijst het formaat van een origineel dat op de glasplaat voor originelen is gelegd.. Tonercartridge voor zwart. Tonercartridge voor cyaan. Tonercartridge voor magenta. Tonercartridge voor geel P.68 Tonercartridge vervangen

15 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Configuratie van opties Afdekplaat voor originelen (KA-PC) Deze plaat dient om een origineel op z'n plaats te houden. Automatisch documentinvoersysteem (MR-08) Met behulp van deze unit wordt automatisch een stapel originelen een voor een toegevoerd zodat ze gekopieerd kunnen worden.. Overbruggingsunit (KN-0) Deze unit dient als koppelstuk voor de finisher en dit multifunctionele systeem.. Onderzetkast voor papierinvoer (KD-0) In deze onderzetkast kunt u de extra papierlade (optie, MY-0) aanbrengen.. Extra groot papierinvoermagazijn (KD-0) Met dit toevoermagazijn kunt u max. 00 vel (80 g/m of 0 lb. Bond) of 000 vel (90 g/m of 8 lb. Bond) A- of LTpapier toevoeren. 6. Extra papierlade (MY-0) Deze extra papierlade kan in de onderzetkast voor papierinvoer (optie, KD-0) aangebracht worden. Samen met de laden in het multifunctionele systeem, kan er vanuit in totaal laden papier worden toegevoerd. 7. Finisher (MJ-0) Met deze finisher kunnen documenten gesorteerd/ gegroepeerd en aan elkaar geniet worden. De perforatieunit (optie, MJ-60) kan in deze finisher geïnstalleerd worden. Voor het installeren van deze finisher hebt u de overbruggingsunit (optie, KN-0) nodig. 8. Finisher voor rughechten (MJ-00) Met deze finisher kunt u documenten, naast sorteren/ groeperen en nieten, ook rughechten. De perforatie-unit (optie, MJ-600) kan in deze finisher geïnstalleerd worden. Voor het installeren van deze finisher hebt u de overbruggingsunit (optie, KN-0) nodig. 9. Hangende finisher (MJ-0) Met deze finisher kunnen documenten gesorteerd/ gegroepeerd en aan elkaar geniet worden. Voor het installeren van deze finisher hebt u de overbruggingsunit (optie, KN-0) nodig. 0. Perforatie-unit (MJ-60) Met deze unit kunt u afgedrukte pagina's van een perforatie voorzien. Voor gebruik moet u deze unit in de finisher (optie, MJ-0) installeren.. Perforatie-unit (MJ-600) Met deze unit kunt u afgedrukte pagina's van een perforatie voorzien. Voor gebruik moet u deze unit in de finisher (optie, MJ-00) installeren.

16 Beschrijving van elk onderdeel De overige beschikbare opties staan hieronder beschreven. Neem voor meer informatie contact op met de serviceorganisatie of uw leverancier van Toshiba-producten. Werktafel (KK-) Dit is een kleine tafel waar u de originelen op kunt leggen terwijl u het multifunctionele systeem bedient. Het tafeltje wordt aan de rechterkant van het multifunctionele systeem geïnstalleerd. Het kan niet tegelijk met e-bridge ID-gate geïnstalleerd worden. Fax-unit (GD-0) Met behulp van deze unit kan het multifunctionele systeem als faxapparaat gebruikt worden. Deze unit wordt binnenin het multifunctionele systeem geïnstalleerd. e lijn voor fax-unit (GD-60) Met deze unit kunt u de fax met een lijn uitbreiden, zodat er een e lijn beschikbaar komt. Deze unit wordt binnenin het multifunctionele systeem geïnstalleerd. Hiervoor is de fax-unit (optie, GD-0) vereist. Tafel (MH-700) Dit is een tafel voor het multifunctionele systeem. Draadloze LAN-module (GN-00) Met deze module kan het multifunctionele systeem in een draadloze LAN-omgeving gebruikt worden. Deze unit wordt binnenin het multifunctionele systeem geïnstalleerd. De antenne (optie, GN-00) is vereist. Het multifunctionele systeem kan niet tegelijkertijd met zowel het draadloze als het bedrade LAN verbonden worden. Bluetooth-module (GN-00) Deze module stelt u in staat om documenten af te drukken via Bluetooth. Deze unit wordt binnenin het multifunctionele systeem geïnstalleerd. De antenne (optie, GN-00) is vereist. Antenne (GN-00) De antenne wordt gebruikt wanneer de draadloze LAN-module of de Bluetooth-module is geïnstalleerd. e-bridge ID-gate (KP-00, KP-00) U kunt het multifunctionele systeem eenvoudigweg aanmelden en gebruiken door de IC-kaart boven de e-bridge ID-gate te houden. Deze optie wordt aan de rechterkant van het multifunctionele systeem geïnstalleerd. De optie kan niet tegelijk met de werktafel geïnstalleerd worden. Functie voor overschrijven van gegevens (GP-070) Dit is een functie om de gegevens die tijdens het kopiëren, afdrukken, scannen, faxen, internetfaxen of netwerkfaxen tijdelijk opgeslagen worden, te wissen. Tijdelijk opgeslagen gegevens worden overschreven met willekeurige gegevens. Inschakelfunctie voor IPSec (GP-080) Hiermee wordt de IPsec-functie op dit multifunctionele systeem ingeschakeld. Inschakelfunctie voor Meta Scan (GS-00) Hiermee wordt de Meta Scan-functie op dit multifunctionele systeem ingeschakeld. Inschakelfunctie voor externe interface (GS-00) Hiermee wordt de EWB-functie op dit multifunctionele systeem ingeschakeld.

17 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Bedieningspaneel Gebruik de toetsen op het bedieningspaneel voor diverse bewerkingen en instellingen op het multifunctionele systeem [MENU] toets Met deze toets kunt u vaak gebruikte templates weergeven. [KOPIE] toets Met deze toets kunt u de kopieerfunctie gebruiken. [e-filing] toets Met deze toets krijgt u toegang tot opgeslagen beeldinformatie. [SCAN] toets Met deze toets kunt u de scanfunctie gebruiken. [PRINT] toets Met deze toets kunt u de afdrukfuncties, zoals afdrukken voor persoonlijk gebruik, op het multifunctionele systeem gebruiken. [FAX] toets Met deze toets kunt u de fax-/internetfaxfunctie gebruiken. FAX GEHEUGEN ONTV. / LIJN LED's Deze LED's geven de status van de ontvangst van faxgegevens en van de faxcommunicatie weer. Ook wanneer deze LED's branden, kan het multifunctionele systeem gebruikt worden. [GEBR. FUNCTIES] toets Met deze toets kunnen het papierformaat of de papiersoort voor laden en het vastleggen van de kopie-, scan- en faxinstellingen, met inbegrip van een wijziging van de standaardinstelling, ingesteld worden. Raadpleeg de handleiding voor MFP-beheer voor de functies die met deze toets ingeschakeld worden. [INTERRUPT] toets Met deze toets kunt u de afdrukverwerking onderbreken en een kopieeropdracht uitvoeren. U kunt de onderbroken opdracht vervolgen door opnieuw op deze toets te drukken. 0. [TELLER] toets Met deze toets geeft u de teller weer.. [SPAAR STAND] toets Met deze toets zet u het multifunctionele systeem in de energiebesparingsstand.. [HOOFD SCHAK.] LED Deze LED brandt wanneer de stroomvoorziening van dit multifunctionele systeem is ingeschakeld met de hoofdschakelaar.. [AAN/UIT] LED Deze LED brandt wanneer de stroomvoorziening van dit multifunctionele systeem is ingeschakeld.. [POWER] toets Met deze toets schakelt u de stroomvoorziening van het multifunctionele systeem uit.. [FUNCTIE WISSEN] toets Wanneer u op deze toets drukt, worden alle geselecteerde functies gewist en teruggezet naar de standaardinstellingen. Als de standaardinstelling op het bedieningspaneel wordt gewijzigd, en er vervolgens gekopieerd, gescand, gefaxt e.d. wordt, dan knippert deze toets. 6. [STOP] toets Met deze toets kunt u een lopend scan- of kopieerproces stoppen. 7. [START] toets Met deze toets kunt u een scan- kopieer- of faxproces starten. 8. [WISSEN] toets Met deze toets kunt u de ingetoetste aantallen, zoals het aantal afdruksets, corrigeren. 9. ALARM LED Deze LED gaat branden wanneer er een fout is opgetreden in het multifunctionele systeem, die opgeheven moet worden. 6

18 Beschrijving van elk onderdeel 0. PRINT DATA LED Deze LED brandt tijdens de ontvangst van gegevens zoals afdrukgegevens.. [TOEGANG] toets Gebruik deze toets wanneer de afdelingstoegangscode of gebruikersinformatie is ingesteld. Als op deze toets wordt gedrukt na het kopiëren enz., dan kan de volgende gebruiker alleen functies zoals kopiëren gebruiken als hij of zij eerst de afdelingstoegangscode of gebruikersgegevens intoetst. Raadpleeg voor het afdelings- en gebruikersbeheer de handleiding voor MFPbeheer.. Numerieke toetsen Met deze toetsen kunt u getallen, bijv. het aantal afdrukken, telefoonnummers of wachtwoorden, instellen.. Aanraakscherm Op dit scherm kunt u diverse kopieer-, scan- en faxfuncties instellen. Op dit scherm wordt ook de status van het multifunctionele systeem weergegeven, zoals bijv. wanneer het papier opraakt of wanneer er een papierstoring is. 7

19 Hoofdstuk VOORDAT U GAAT KOPIËREN Verstellen van de hoek van het bedieningspaneel De hoek van het bedieningspaneel verstellen De hoek van het bedieningspaneel kan in elke hoek tussen de 7 en graden vanaf de horizontale stand versteld worden. VOORZICHTIG Pas er bij verstellen van de hoek van het bedieningspaneel voor op dat u niet met uw handen beklemd raakt in de spleet tussen het multifunctionele systeem en het bedieningspaneel. Hierdoor kunt u letsel oplopen. De hoek van het bedieningspaneel vastzetten De hoek waarin het bedieningspaneel versteld wordt, kan met de steun aan de achterzijde van het bedieningspaneel worden vastgezet (op 7 graden vanaf de horizontale stand). De steun zit in positie A wanneer het multifunctionele systeem geïnstalleerd wordt. Verplaats de steun van positie A naar B alvorens het paneel vast te zetten. A B A: De positie waarin de hoek versteld kan worden. B: De positie waarin de hoek vastgezet wordt. 8

20 Beschrijving van elk onderdeel Schuif de steun (in positie A) een klein stukje naar rechts en trek hem er dan uit. Plaats de vergrendelingen van de steun in de gaten in positie B en steek ze erin door de steun zelf te verdraaien. Verschuif de steun naar links totdat die vastklikt. De hoek van het bedieningspaneel is vastgezet op 7 graden. 9

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425

LASERJET PRO 400 MFP. Gebruikershandleiding M425 LASERJET PRO 400 MFP Gebruikershandleiding M425 HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-9020CDW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u contact moet opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in om deze later eenvoudig te kunnen raadplegen: Modelnummer: DCP-9020CDW

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Brother-telefoonnummers BELANGRIJK Voor technische ondersteuning en hulp bij

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding Gebruik van het apparaat Beheer van het apparaat Onderhoud van het apparaat Problemen oplossen Aanvullende informatie over het apparaat: www.hp.com/support/ljp3010series

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte installatiehandleiding GEPRINT IN FRANKRIJK TINSH4904GHZZ DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SUSTEEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N Verkorte INSTALLATIEHANDLEIDING Houd deze

Nadere informatie

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIE Gebruikershandleiding HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Gebruikershandleiding LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Gebruikershandleiding LaserJet Pro 100 color MFP M175 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1 Dit document bevat informatie over de Fiery EXP4110 versie 1.1. Voordat u de Fiery EXP4110 met versie 1.1 gaat gebruiken, moet u kopieën maken van

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521

LASERJET PRO MFP. Gebruikershandleiding M521 LASERJET PRO MFP Gebruikershandleiding 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Configuratie en instellingen

Configuratie en instellingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding na het doorlezen op een veilige plaats, zodat u deze later nog kunt raadplegen. HOL 2014 Electronics For

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J552DW DCP-J752DW Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J552DW en DCP-J752DW

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie