vincent Van Quickenborne Niet meer naar het gemeentehuis dankzij elektronisch burgerloket Becommerce Veiligheid is de hoeksteen van e-commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vincent Van Quickenborne Niet meer naar het gemeentehuis dankzij elektronisch burgerloket Becommerce Veiligheid is de hoeksteen van e-commerce"

Transcriptie

1 EEN KRANT GEPRODUCEERD DOOR MEDIAPLANET Becommerce Veiligheid is de hoeksteen van e-commerce vincent Van Quickenborne Niet meer naar het gemeentehuis dankzij elektronisch burgerloket INFORMATION Maart 2009 SECURITY Foto: istockphoto.com - joruba 14 TIPS voor de zakenreiziger Beveiliging is geen louter IT aangelegenheid Netwerk - en backendbeveiliging onlosmakelijk met elkaar verbonden een krant geproduceerd door mediaplanet

2 INFORMATION SECURITY Informatiebeveiliging moet een blijvende zorg zijn De goede werking van onze maatschappij en onze economie is in toenemende mate afhankelijk van de kwaliteit en de veiligheid van onze informatienetwerken en -systemen en van hun correct gebruik. Maar precies die informatiesystemen zijn vandaag kwetsbaarder dan ooit door de onderlinge verbindingen van meerdere netwerken waardoor allerlei vormen van aanvallen vergemakkelijkt worden: fysieke en softwarematige aanvallen op infrastructuren en systemen, oplichting, aantasting van de persoonlijke levenssfeer, verspreiding van illegale informatie zoals kinderpornografie, economische spionage. Jan Deprest Voorzitter directiecomité Fedict Nood aan beveiligingsbeleid Het is daarom van essentieel belang dat we de evolutie van die bedreigingen aandachtig volgen en de zwakke punten van onze informatiesystemen in kaart brengen. Daarnaast moeten we de informatie over veiligheidsincidenten die zich in ons land voordoen verzamelen en analyseren om gepast te kunnen reageren. Tegelijkertijd moeten we de maatschappij (burgers, kleine en grote organisaties) informeren over de nodige preventieve en corrigerende maatregelen. Onder impuls van Fedict, de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatie technologie, heeft de ministerraad daarom eind 2005 een overlegplatform opgericht dat de opdracht kreeg de uitdagingen rond informatieveiligheid aan te pakken. BeNIS, wat staat voor Belgian Network Information Security, heeft experten van Fedict en andere overheidsinstellingen samengebracht rond informatie beveiliging. In 2007 hebben zij een white paper uitgewerkt waarin niet alleen de tekortkomingen van de huidige beveiliging worden toegelicht, maar waarin Mediaplanet produceert, financiert en ontwikkelt themakranten In pers, online en via broadcasting. ook praktische voorstellen geformuleerd worden om een degelijk nationaal informatie beveiligingsbeleid op poten te zetten. Nu was de tweede helft van 2007 helemaal geen geschikt moment om met dit document naar buiten te komen, gezien de bestuurssituatie waarin ons land zich toen bevond. Maar we hebben de waakvlam brandende gehouden tot we terug een regering hadden waarmee we de discussie ook politiek konden voeren. We hebben intussen ook al samengezeten met de werkgroep die in september vorig jaar het witboek Naar een Belgische Strategie voor Informatiebeveiliging publiceerde. Met specialisten uit die werkgroep van van onder meer de KUL, de Solvay Business School, LSEC, ISSA, ISACA, Infopole Cluster TIC en CETIC hadden we constructieve gesprekken. Vier prioriteiten Van de negen projecten die uit onze white paper naar voor gekomen zijn, hebben we nu vier prioriteiten gedistilleerd. De eerste is het opzetten van het CSIRT, het Computer Security Incident Response Team, dat ervoor moet zorgen dat de Belgische economie en maatschappij beschermd zijn wanneer er zich een aanval voordoet. De tweede prioriteit beantwoordt aan een Europese richtlijn van december 2008 die zegt dat elk land tegen eind 2010 een overzicht moet hebben van zijn kritische infrastructuur, in de eerste plaats voor de sectoren energie en mobiliteit. De bedoeling is dat wij met de FOD Economie en de FOD Mobiliteit tot een beschermde database komen waarin we de kritische ICT-infrastructuur niet alleen bij de overheid maar ook in de verschillende sectoren opsommen en samen met het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken kijken hoe we dat kunnen beheren. De derde prioriteit ligt intern bij de federale overheid. Wanneer je continu met alle sectoren over beveiliging praat, moet je zelf ook wel het goede voorbeeld geven, en dus moeten we in de eerste plaats de informatiebeveiliging op federaal niveau stroomlijnen. We starten nu met veiligheidsadviseurs voor heel het federale niveau die mee information security policies opstellen en de medewerkers bewust maken van wat er gebeurt en wat ze moeten doen. Daarvoor worden momenteel een wet en een aantal Koninklijke Besluiten voorbereid. En een vierde element heeft betrekking op de evaluatie, certificatie en homologatie van systemen die gevoelige informatie verwerken. Wij hebben nood aan een entiteit op federaal niveau die de veiligheid van de producten certifieert. Momenteel moeten Belgische bedrijven daarvoor naar het buitenland met hun producten, en dat is vervelend. Probleem van eenieder Daarnaast zijn er uiteraard nog heel wat initiatieven die vandaag al bestaan, zoals FCCU, Federal Crime Computer Unit, die zeer goed werk leveren. Die initiatieven laten we zeker verder werken, net zoals we ook dat overlegplatform zeker in stand willen houden. Er zijn ook initiatieven genomen om informatiebeveiliging als een cultuur mee te geven, om de mensen te sensibiliseren. Uiteindelijk is veiligheid het probleem van eenieder, ook van de burger. Want we moeten ons geen begoochelingen maken: information security moet een blijvende zorg zijn: er zullen nu eenmaal altijd mensen en organisaties zijn die willen inbreken, dat is van alle tijden. Maar het is duidelijk dat we niet bij de pakken blijven zitten, dat we niet passief toekijken ook qua informatiebeveiliging gebeurt er wel degelijk wat in België. En een beurs als Infosecurity is daar het levende bewijs van. Jan Deprest Voorzitter directiecomité Fedict Jan Deprest zal deze white paper verder toelichten op de information security beurs op Donderdag 26 Maart tussen en Voor meer informatie hieromtrent: INFORMATION SECURITY PUBLICATIES MEDIAPLANET PUBLISHING HOUSE Project Manager: Kevin Mottard, Mediaplanet Publishing House B.V Design & repro: Yoram Salamon (K-tactik, ) Redactie: Frans Godden, Johan Dillen, Barbara Vandenbussche Pictures: Print: Corelio Mediaplanet is de leidinggevende Europese uitgever van themakranten in pers, online en via broadcasting. Als u zelf een idee heeft over een onderwerp, of misschien wel een heel thema, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Mediaplanet Publishing House, Aurore Preszow, Country Manager tel: Gedistribueerd met De Standaard op 23 Maart 2009 De digitale samenleving waarin we ons vandaag bevinden biedt ons meer mogelijkheden dan ooit voorheen. Maar dit wil niet zeggen dat we blind mogen zijn voor de gevaren waaraan ze ons blootsteld. Met deze editie willen we bedrijven en consumenten van deze gevaren bewust maken. Niet opdat ze uit de digitale samenleving wegvluchten, maar zodat ze dankzij de instrumenten die we hen in deze editie zullen aanreiken ten volle van al haar mogelijkheden durven gebruik maken. INHOUD Informatiebeveiliging moet een 2 blijvende zorg zijn Beveiliging is geen louter IT 3 aangelegenheid Security is vaak een kwestie van 4 hygiëne Een virtuele haven voor al 5 je documenten Netwerk en backendbeveiliging 6 onlosmakelijk verbonden Beveiliging onderweg heeft zowel 6 een soft- als een hardwarekant België timmert hard aan zijn 7 informatiebeveiliging Websitebeveiliging is een must 8 Wat bezielt een (computer) inbreker 8 eigenlijk? Geen enkele sector nog veilig 9 voor phishing Geen enkele sector nog veilig voor 10 phishing De verborgen schade van een 10 computerinbraak Security policy moet kern van 11 beveiligingsstrategie zijn Maximale beveiligde mobiliteit 12 dankzij USB stick Wapen jezelf voor je online 12 gaat schoppen BeCommerce-label moet e-shoppers 13 vertrouwen schenken Ziekenhuizen kunnen op veilig 13 spelen dankzij barcodes De elektronische factuur kan enorme 14 besparingen opleveren e-citizen: weg met de loketten 14 Een veilig loket via internet. 15

3 INFORMATION SECURITY Beveiliging is geen louter IT-aangelegenheid Informatiebeveiliging wordt soms gepercipieerd als vooral de verantwoordelijkheid van IT, maar in onze ogen is ook een heel grote rol weggelegd voor verschillende businessdepartementen. Dat is de mening van Steven De Haes van UAMS en professor Wim Van Grembergen van de Universiteit Antwerpen. Snel en flexibel kunnen beschikken over betrouwbare informatie vormt een belangrijk onderdeel van het zakenleven, omdat informatie in vele gevallen de onderscheidende productiefactor is die het mogelijk maakt tijdig de juiste beslissingen te nemen en zo misschien een concurrentieel voordeel te behalen. De hoeveel heid aan informatie is met de jaren exponentieel gegroeid en zal nog sneller groeien, als we een recent rapport van IDC mogen geloven, dat voorspelt dat in 2011 de digitale wereld (digital universe) tien keer groter zal zijn dan in Informatie is dus ontegensprekelijk een van de waardevolle bezittingen van een bedrijf. Ervoor zorgen dat deze informatie niet in verkeerde handen valt en voorkomen dat ze al dan niet bewust verkeerd gebruikt wordt door zowel mensen binnen als buiten de organisatie, moet dan ook als prioritair worden gezien. Een falend beleid rond informatiebeveiliging kan logischerwijze nefaste gevolgen hebben. Een businessrisico Wim Van Grembergen, professor aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, departement Beleidsinformatica van de Universiteit Antwerpen, windt er geen doekjes om: In essentie gaat het hier om een serieus businessrisico waar eigenlijk vanuit de business te weinig aandacht aan besteed wordt. De hele beveiligingsproblematiek komt dikwijls pas naar boven op het moment dat zich een catastrofe heeft voorgedaan, en dan wordt vaak naar IT gekeken, maar die mensen hebben doorgaans niet de middelen of de opdracht gekregen om daar werk van te maken, en Steven De Haes Coördinator Information Systems Management aan UAMS (Universiteit Antwerpen Management School) en senior researcher aan het ITAG Research Institute. ook onvoldoende autoriteit. Het is juist de taak van de business op voorhand te bepalen wat precies moet beveiligd worden en in welke mate, want niet alles heeft dezelfde graad van beveiliging nodig. Natuurlijk wordt informatie in organisaties veelal beheerd en verwerkt in IT-systemen en dus heeft het IT-management een belangrijke verantwoordelijkheid om de beveiliging binnen en rond deze systemen te waarborgen. Maar het gaat niet op om alles op de nek van IT te schuiven en te stellen dat IT het maar moet oplossen als het fout loopt, stelt Steven De Haes, coördinator Information Systems Management aan UAMS (Universiteit Antwerpen Management School) en senior researcher aan het ITAG Research Institute. Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer: het aligneren van business en IT. Informatie-beveiliging is niet louter een opdracht voor IT, maar integendeel in hoge mate de verantwoordelijkheid van het hogere businessmanagement dat een duidelijke beveiligingsstrategie moet omschrijven die ge-ïntegreerd kan worden in alle bestaande bedrijfsprocessen. Met COBIT De Haes en Van Grembergen hebben tijdens hun onderzoek vastgesteld dat er in veel bedrijven nog weinig of geen sprake is van een security policy, een beveiligingsbeleid, en dat het nog te veel bij losse initiatieven blijft. Nochtans bestaat er een praktisch raamwerk voor informatiebeveiliging, COBIT, wat staat voor Control Objectives for Information and related Technologies, zegt Van Grembergen. Daarin staan gedetailleerde praktijken beschreven voor IT beveiliging in een logisch raamwerk van 34 IT-processen, maar als we in organi-saties gaan kijken hoe het gesteld is met de maturiteit van dat raamwerk, dan is dat vaak een ontgoocheling, tenzij er zich net een catastrofe heeft voorgedaan. Klopt, zegt Steven De Haes, We hebben dat duidelijk gezien na de aanslagen van 11 september in de VS: toen was er een verhoogde aandacht voor de beveiligingsprocessen, maar intussen is die aandacht alweer wat verslapt. Weet je, de security staat in COBIT wel duidelijk omschreven, maar.eigenlijk komen die beveiligingselementen ook in heel veel andere processen terug. Het is geen geïsoleerd, maar een geïntegreerd IT-en businessproces met gedeelde verantwoordelijkheden. Samenwerking met HR Precies daar zit volgens Wim Van Grembergen nog een ander probleem: IT kan de nodige tools inzetten om bij de beveiliging ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen de juiste dingen kunnen doen, maar er is een Wim Van Grembergen Professor aan de faculteit economische wetenschappen departement beleidsinformatica aan de universiteit van Antwerpen intense samenwerking nodig met vooral het HR departement om de profielen van die mensen te kennen. Ik neem het voorbeeld van iemand die het bedrijf verlaat: dan moet er een juiste procedure bestaan opdat HR dit meldt aan IT zodat op een bijna geautomatiseerde manier alle mogelijke toegang tot het bedrijfsnetwerk voor die persoon dan afgesloten wordt. En heel vaak gebeurt dat niet; men laat het gewoon aan IT over, maar daar is men niet noodzakelijk op de hoogte van die nieuwe situatie. Volgens Steven De Haes worden we daar met de scheiding van de verantwoordelijkheden geconfronteerd. Het is de verantwoordelijkheid van HR om de securityvereisten voor die persoon vast te leggen en het is de verantwoordelijkheid van IT om die in de praktijk uit te voeren. Maar IT kan dat niet uitvoeren als HR niet op een correcte manier de parameters heeft vastgelegd!. En Wim Van Grembergen vult aan: Wat je dus eigenlijk nodig hebt, is een governance structuur, want ITsecurity vertrekt eigenlijk vanuit business security, op een hoger niveau. Nieuwe oriëntatie Beide onderzoekers ergeren zich ook aan het feit dat men in sommige organisaties wel de functie van Security Officer gecreëerd heeft (onder meer in de bankwereld is men verplicht een dergelijke functie te hebben), maar dat die functie vaak niet onderbouwd is door onderliggende processen die ze moeten voeden. Steven De Haes: Security is natuurlijk wat ik zou noemen moeilijk geld : er wordt vaak pas aandacht aan besteed als er iets misloopt. Pas dan worden er wél budgetten vrijgemaakt om iets op de rails te zetten. Belangrijk is volgens hem wel de mindshift die COBIT ondergaat. COBIT is een raamwerk dat in de eerste plaats geschreven is voor ITverantwoordelijken, maar nu komt er een aanvullend raamwerk, Risk IT, dat het belang van de rol van de business sterker in de verf gaat zetten. Er worden daarmee negen businessparocessen rond risk en security management aan COBIT toegevoegd, en dat betekent dat de businessbetrokkenheid veel groter zal worden. Wim Van Grembergen waarschuwt wel dat alle partijen oog moeten hebben voor het eeuwige dilemma tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging: Je kunt alles afsluiten, maar dan kun je niet meer werken. Je moet een zekere flexibiliteit aanhouden; beveiliging mag geen hindernis worden; en in sommige organisaties is dat helaas wel het geval: alles is afgesloten, je kan bijna niets meer. Precies daarom is het samenspel tussen business en IT zo belangrijk om dat delicate evenwicht te bewaren, besluit hij.

4 INFORMATION SECURITY Security is vaak een kwestie van hygiëne Het is niet omdat je een aantal beveiligingstools koopt dat je security uitdaging opgelost is. Security is een soort hygiëne waarvan de hele organisatie moet doordrongen zijn, en net zoals je zorgt voor je persoonlijke hygiëne moet je ook oog hebben voor die securityhygiëne. Dixit Peter Snauwaert. Het is niet omdat je een aantal beveiligingstools koopt dat je security uitdaging opgelost is. Foto: istockphoto.com - dspn Peter Snauwaert IBM Tivoli Security Een wereldwijd onderzoek van onder meer PricewaterhouseCoopers wees uit dat in 2007 werknemers voor het eerst geciteerd werden als de meest waarschijnlijke oorzaak van veiligheidsincidenten in organisaties. Meer dan de helft van de ondervraagden was van oordeel dat minder dan 75 procent van hun personeel voldeed aan hun beleid inzake informatieveiigheid. En belangrijk: Belgische bedrijven bleken minder beveiligingsmaatregelen te treffen qua opleiding en bewustmaking van hun werknemers. Ook het jaarrapport van de hoogaangechreven U.S. Computer Security nstitute (CSI) kwam tot de vaststelling dat er vandaag meer beveiligingsproblemen zijn door werknemers dan door virussen. Ik kan dat alleen maar bevestigen, zegt Peter Snauwaert van IBM Tivoli Security. Vroeger waren het vooral de hackers die incidenten veroorzaakten, vandaag zien we dat het steeds meer de interne werknemer is die aan de basis ligt van die incidenten. Maar het is niet omdat je een tool koopt dat je securityuitdaging opgelost is. Het is een soort hygiëne, en een bedrijf moet investeren om zijn werknemers bewust te maken van security. Het heeft geen zin om identity management en single signon en een sterke paswoord policy op te zetten als mensen hun paswoord op een papiertje schrijven en tegen hun monitor plakken. Persoonlijke security hygiëne Hij maakt zich ook niet al te veel begoochelingen over security policies. Ja, steeds meer bedrijven hebben een security policy en dat is positief, maar nog al te vaak ligt die ergens in een kast stof te vergaren en wordt hij niet effectief toegepast. En zelfs al heb je een policy en de nodige tools om hem toe te passen, als de mensen niet meewillen, lukt het toch niet die hygiëne moet er zijn. Ik vergelijk het met online banking: men schiet op de banken als er beveiligingsproblemen zijn, maar niemand vraagt zich Johan Beckers IBM Internet Security Systems Solutions Leader af hoe het met de consument zit, want van hem wordt wel verwacht dat hij thuis een goeie firewall heeft, antivirus en dergelijke zijn persoonlijke security hygiëne, zeg maar. Peter Snauwaert krijgt de kriebels van bedrijven waar de CEO tegen de security officer zegt: risk management, dat is jouw probleem Dat is helemaal niet zo, het is voor elke werknemer zoals het arbeidsreglement : je wordt geacht het te kennen en toe te passen als een goede huisvader. Maar weet je wat nog het ergste is : security is vaak niet zichtbaar binnen een bedrijf, en in tijden van crisis begin men er dan op te besparen tenzij er natuurlijk iets ernstigs gebeurt en men intellectual property aan het verliezen is of faalt voor security audits. Hij pleit dan ook voluit voor gedeelde verantwoordelijkheden binnen een bedrijf. Wij zien al langer dat het niet meer volstaat een persoon de juiste accounts toe te kennen, het is minstens even belangrijk te weten wat die persoon nu juist met die accounts doet. Daarom ook is het van belang dat gemeld wordt wie het bedrijf verlaat zodat die account automatisch kan afgesloten worden. Security auditors kijken daar streng op toe op, maar dat vraagt een natuurlijke samenwerking tussen HR en IT. Grijze zone Waar vroeger backend en frontend security vrij gescheiden domeinen waren, krijg je nu steeds meer overlappingen, zegt Johan Beckers, IBM Internet Security Systems Solutions Leader. Alles wordt met elkaar verbonden, interne en externe security, je kan dat niet meer los zien van elkaar, en dat is ook de reden waarom wij met IBM een Security Framework hebben opgezet waarin je een mix van diensten en harden software-oplossingen vindt. Wij gaan altijd samenzitten met de klant om te kijken waar vandaag zijn zwakke punten zijn, waar hij al dan niet al geïnvesteerd heeft in security. En we gaan ook na wat vandaag zijn grootste bezorgdheid is : zijn het datalekken, of risk management, of privacy, of availability?. Er is volgens Peter Snauwaert nog een andere reden voor die overlapping. Vandaag is iedereen met iedereen verbonden, de interne en de externe wereld vloeien steeds meer in elkaar, klanten en derden en leveranciers krijgen toegang tot bepaalde portals en data in de onderneming zelf, en zo komen ook interne en externe security steeds vaker samen. Netwerken Internetsecurity zijn nu één groot kluwen geworden, met een waaier van facetten, en dat gaat veel verder dan firewall en anti-virus. Toch mag je ook niet overdrijven, waarschuwt hij. Het is zoals met een woning : als je wil dat er niemand meer binnenkan, dan timmer je de ramen dicht en haal je de deur weg. Zo ook kan je een PC perfect beveiligen door je netwerkkabel uit te trekken. Maar dan kan je natuurlijk niet meer werken. Het is altijd een beetje dansen op een slappe koord, een evenwicht zoeken tussen het werkbare en het zo secuur mogelijk beveiligen van je organisatie.

5 INFORMATION SECURITY Een virtuele haven voor al je documenten Het verwerken en bewaren van informatie is een van de kernfuncties van de computer. Maar de toepassing is zijn fysieke beperkingen stilaan aan het ontgroeien. Wie zijn data op een veilige en flexibele manier wil bewaren, kan tegenwoordig een beroep doen op een heel scala van oplossingen op vlak van hardware, software en services. tekst: Barbara Vandenbussche Vooral in deze tijden van economische terugval blijken bedrijven het belang in te zien van een zo efficiënt mogelijk gebruik van hun opslagruimte Foto: istockphoto.com - Wellmony Opslagfaciliteiten evolueren naar een brede totaaloplossing binnen zowel grote ondernemingen als KMO s, vertelt Eddy Blancquaert van IBM. Meer en meer spreken we van een dynamische infrastructuur, die zich feilloos kan aanpassen aan de mogelijk snel veranderende noden van de klant. Specifiek voor gegevensopslag moet deze infrastructuur een duidelijk en continue antwoord bieden op vier fundamentele uitdagingene Infor mation Compliance,om risico s te verminderen en auditfalen te vermijden; ainformation Retention, het beleid rond het bijhouden van informatie; Information Security, waarbij we gegevens beschermen en zorgen voor een veilige uitwisseling van informatie; en tot slot Information Availability, het leveren van continue en betrouwbare toegang tot de informatie. Virtualisatietechnieken zoals onze SAN Volume Controller (SVC) maken bovendien de flexibiliteit voor de bedrijven groter, doordat bedrijven niet meer gebonden zijn aan een bepaald merk van harde schijven. Ze kunnen hun schijven van een andere leverancier gewoon behouden, en toch gebruik maken van die virtualisatie. Bijkomend voordeel voor de klant: data kunnen transparant, dus zonder de applicatie te stoppen, verplaatst worden van oude technologie naar up-to-date technologie. Klanten hebben de keuze om welk opslagsysteem dan ook te gaan gebruiken op een transparante manier. Hun oude technologie gaat bovendien niet verloren, want die kan nog gebruikt worden als back-up of voor het archiveren van databestanden. Naast die flexibilisering krijgt de gebruiker tegelijk ook meer controle, want dankzij de SVC is een centraal beheer van alle opslagfaciliteiten mogelijk. Ook al werk je in een heterogene omgeving, je hebt maar één console nodig, en je hoeft niet meer apart op de verschillende boxen te gaan om iets te zoeken. Zo is het voor administrators veel makkelijker om bijvoorbeeld vrije ruimte te vinden of om data te verplaatsen. Teruggewonnen investering Vooral in deze tijden van economische terugval blijken bedrijven het belang in te zien van een zo efficiënt mogelijk gebruik van hun opslagruimte. Dikwijls kopen ondernemingen tientallen terrabytes opslagcapaciteit aan, waarvan ze maar een klein percentage ruimte gebruiken. Wanneer ze die efficiëntie kunnen verhogen van pakweg 50 tot 80 of 90 procent en bovendien onnodige gegevens moeiteloos en doeltreffend kunnen verwijderen, hebben ze hun investering in een virtualisatieoplossing zoals SVC al snel teruggewonnen. Vooral bij KMO s blijkt er bovendien heel wat interesse te bestaan voor de mogelijkheden die virtuele toepassingen bieden op het vlak van disaster recovery en het kopiëren of klonen van gegevens voor verschillende gebruikers. Minstens even belangrijk is efficiënt documenten beheer. Softwaresuites maken bijvoorbeeld komaf met ongebruikte achtergebleven data op harde schijven door deze automatisch te verplaatsen naar een andere drager. Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe de verschillende componenten hardware, software en services één geheel vormen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de klantenrelaties. In tegenstelling tot vroeger, toen ze gewoon losse dragers aankochten, gaan bedrijven nu ook voor storage een langetermijnrelatie aan met hun dienstverlener om een oplossing uit te werken die afgestemd is op hun behoeften.

6 INFORMATION SECURITY Netwerk- en backendbeveiliging onlosmakelijk verbonden Beveiliging in een bedrijf gaat veel verder dan het plaatsen van een firewall ergens op het netwerk: het is een end-to-end aangelegenheid van frontend tot backend, waarbij security geïntegreerd dient te zitten in elke netwerkcomponent en er samenwerking moet zijn tussen alle security-functionaliteiten, zegt Ron Jacobs, sales business development manager bij Cisco Systems Nederland. Ron Jacobs Sales business development manager bij Cisco Systems Nederland. Backend security is een vlag die heel wat ladingen kan dekken, al naargelang de diensten of producten die een bedrijf aanbiedt. Voor softwareleveranciers betekent het de beveiliging van hun toepassingen, voor databaseleveranciers het veiligstellen van hun gegevens, en voor serverfabrikanten het beveiligen van de server infrastructuur. Specifiek voor het netwerk is het belangrijk dat switches, routers, en voice- en video-infrastructuur door de leverancier al voorzien zijn van de nodige beveiligingsmaatregelen. Daarbij heeft de klant uiteraard nog altijd de keuze of hij al dan niet gebruik wil maken van deze beveiligingen, licht Ron Jacobs toe. Maar daarnaast bestaan er natuurlijk nog specifieke producten die voor de beveiliging van de volledige backend kunnen zorgen, zoals netwerkapplicatie, firewalls, IPSystemen of opslagbeveiliging. Belangrijk is daarbij dat een bedrijf beseft dat beveiliging geen point solution is maar een totaaloplossing moet zijn. End-to-end Volgens Jacobs vervaagt de grens tussen netwerk- en/of internetbeveiliging steeds meer door de manier waarop bedrijven alsmaar intensiever en gepersonaliseerder met hun afnemers en partners samenwerken. De relatie tussen consument, werknemer en werkgever wijzigt sterk in een Web 2.0 omgeving, en wordt nog versterkt door het fenomeen van mobiel werken. Qua beveiliging gaat het erom dat de totale dienstverlening wordt gewaarborgd op het vlak van integriteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Elke schakel in de keten speelt hierbij een even belangrijke rol, en precies daarom is beveiliging niet enkel een kwestie van ergens een firewall te plaatsen maar wordt het integendeel een end-to-end aangelegenheid waarbij security geïntegreerd zit in elke netwerkcomponent en de verschillende security-oplossingen ook effectief samenwerken. En het netwerk is hiertoe het ideale platform, omdat het alle schakels met elkaar verbindt en op die manier een totale beveiliging kan waarborgen, aldus Jacobs. Hij verheelt niet dat werknemers een cruciale rol spelen in het verzekeren van die beveiliging. Bedrijven als Cisco investeren dan ook veel in oplossingen die niet alleen naar het netwerk- en applicatiegedrag van die werknemers kijken en eventueel ingrijpen indien nodig, maar ook verhinderen dat bepaalde informatie het bedrijf zou verlaten data loss prevention dus. Foto: istockphoto.com - Mishooo Beveiliging moet een totaaloplossing zijn Beveiliging onderweg heeft zowel een softals een hardwarekant 14 TIPS voor de zakenreiziger Foto: istockphoto.com - Melnny Volgens een recente studie van het Ponemon Institute verliezen zakenmensen wekelijks zo n laptops, en bij amper een derde daarvan zou de informatie beschermd zijn. Sterker nog, elke 50 seconden verdwijnt er een laptop op een vliegveld ergens in de VS. Laptops die na een bepaalde tijd niet worden opgevraagd, worden door vliegtuigmaatschappijen niet zelden te koop aangeboden op veilingen. En dat betekent dat gevoelige bedrijfsinformatie gewoon in handen kan komen van de hoogste bieder. Maatregelen nemen om dit te vermijden is dus geen overbodige luxe. We zetten er een aantal op een rijtje. Zorg er eerst en vooral voor dat je al je 1gegevens geback-upt hebt alvorens je vertrekt, en zet de meest gevoelige informatie op een geëncrypteerde USB-stick die je los van je laptop meeneemt. Draag je laptop zo mogelijk in een onopvallende tas zonder de merknaam 2 van de computer. Steek hem zeker nooit in de valies die 3 je incheckt - het risico dat hij stuk gaat of gestolen wordt is dan zeer groot. Houd je laptop maximaal in t oog wanneer je door de metaaldetector moet, 4 en zorg dat hij duidelijk voorzien is van een label met je persoonlijke gegevens. Laat nooit je laptop onbewaakt achter, 5 ook niet wanneer je maar even je hotelkamer verlaat. Werk je op een publieke plaats, gebruik 6 dan bij voorkeur een kabelslot of een andere mechanisme dat potentiële dieven al twee keer doet nadenken alvorens ze met je laptop aan de haal proberen te gaan. Vermijd een publiek netwerk te gebruiken waarvoor je geen paswoord moet 7 ingeven - tenzij je bedrijf een VPN-functie voorzien heeft. Doe zeker nooit financiële transacties 8 onderweg, tenzij je honderd procent zeker bent dat je op een beveiligd netwerk zit. Gebruik complexe paswoorden en 9 verander ze regelmatig. Zorg dat je anti-virus en anti-spyware software altijd up-to-date 10 zijn. Gebruik je geen laptop maar een 11 publieke computer in bijvoorbeeld een hotel of een bibliotheek, weet dan dat er keyloggers kunnen op geïnstalleerd zijn die elke toetsaanslag registreren en zo achteraf criminelen in staat stellen je paswoorden en gebruikersnaam te achterhalen. Wis op zo n computer na het surfen 12 de browsergeschiedenis zodat er geen sporen overblijven van cookies of bezochte Websites Gebruik als het kan laptop recovery 13 en tracking software. Wordt je laptop toch gestolen, dan kan die in veel gevallen dankzij dergelijke programma s via het IP-adres gelokaliseerd worden zodra de dief ermee op het Internet komt. Nog een laatste waarschuwing : 14 vooral in de VS komt het steeds vaker voor dat veiligheidsmensen een laptop in beslag nemen om welke reden dan ook en de volledige inhoud van de harde schijf screenen. Soms krijg je hem zelfs pas veel later terug. Steeds meer bedrijven beginnen daarom aan hun medewerkers een lege laptop mee te geven waarop geen gevoelige bedrijfsinformatie staat. Eenmaal op hun bestemming loggen de zakenmensen aan op de Website van hun bedrijf en downloaden de bestanden die ze nodig hebben. Of ze nemen die bestanden apart mee op een USB-stick of een geheugenkaartje (dat je gemakkelijk onopvallend in je portefeuille of geldbeugel kan steken). Cisco - The Self Defending Network Cisco - Protects your network, your data and your employees Cisco Solutions are fast, smart and reliable and meet all needs Visit now

7 INFORMATION SECURITY België timmert hard aan zijn informatiebeveiliging De problemen rond de vorming van een nieuwe regering mogen de plannen voor informatiebeveiliging in ons land dan wel tijdelijk op ijs gezet hebben, het betekent niet dat er achter de schermen niet hard aan gewerkt is. De voorstellen van het BELNIS-overlegplatform zijn nu klaar om in concrete projecten gegoten te worden. Bij ons geen lekken zoals bij buitenlandse overheidsdiensten Foto: istockphoto.com -Thomas_EyeDesign Het is onmiskenbaar dat ons land vandaag zwakke punten vertoont tegenover allerhande dreigingen van buitenaf. Bepaalde internationale verplichtingen worden slecht nageleefd; de bescherming van de kritieke informatie infrastructuur is niet verzekerd; en burgers, publieke en privé-organisaties zijn zich erg ongelijkmatig bewust van de veiligheidsproblematiek. Kortom, er is dringend nood aan een gefundeerd nationaal beleid voor de informatieveiligheid, waarvoor op alle niveaus de nodige middelen worden vrijgemaakt. Al jaren geleden waren wij ons daar terdege van bewust, zegt Jan Deprest, voorzitter van het directiecomité van Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie en Communicatietechnologie zeg maar de overkoepelende ITpoot van de federale overheid die in 2002 werd opgericht. Dat is ook de reden waarom de ministerraad in 2005 beslist heeft een forum te creëren dat zich specifiek met informatiebeveiliging zou bezighouden. Alle belangrijke spelers Dat overlegplatform, BELNIS of Belgian Network Information Security, bestaat uit vertegenwoordigers en experten van de federale diensten die zich in België met deze materie bezighouden: de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO, Buitenlandse Zaken), de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV), de Staatsveiligheid, het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de Federal Computer Crime Unit (FCCU, Federale Politie), Controle en Bemiddeling (FOD Economie), Fedict, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), en het Crisiscentrum (Binnenlandse Zaken). Een erg verscheiden ploeg, maar net daarom zo waardevol omdat zij allemaal een ander aspect van onze nationale veiligheid vertegenwoordigen en bewaken, zegt Jan Deprest. Samen hebben zij in 2007 een white paper opgesteld: Voor een Nationaal Beleid van de Informatieveiligheid. Het is een consensus tussen al die mensen die weergeeft hoe wij enerzijds willen komen tot een informatieveiligheidsstrategie en anderzijds daaruit informatieveiligheidspolicies willen distilleren. In totaal zijn daar nu negen projecten uit gedefinieerd die dat nationale informatieveiligheidsbeleid zouden moeten structureren volgens verschillende assen. Negen assen Die assen of projecten zijn: de definitie van een nationale strategie; de globale beheersing van de risico s, maatschappij voorlichting en crisisbeheer; het opstellen van wetten en reglementen; de vervolging van computercriminaliteit ;de bescherming van de informatiesystemen van de overheid; evaluatie/certificatie en homologatie van de systemen die gevoelige informatie verwerken; de organisatie van de opleiding; de vertegenwoordiging bij de internationale instanties; en de samenwerking tussen de openbare sector en de privésector. Voor elk van die projecten zijn er al budgetramingen gemaakt, dus er wordt wel degelijk concreet aan gewerkt, vult Deprest aan. Intussen loopt op het federale niveau ook een sensibilisering voor die informatiebeveiliging. Er zijn duidelijk mensen bij alle ministeries die zich heel goed bewust zijn van de gevaren die we lopen. Maar beveiliging bij sociale zekerheid en volksgezondheid is toch nog altijd iets anders dan bij mobiliteit of economie: elk heeft zijn eigen specificiteiten, zijn eigen referentiekader, zijn gewoontes en vooral zijn eigen specifieke problemen. Dat allemaal in een eenheidsworst gieten is niet goed. We moeten komen tot een forum waar we ideeën kunnen uitwisselen; waar iedereen binnen zijn omgeving doet wat hij moet doen om die te beschermen, maar tegelijkertijd ook openstaat voor communicatie om mekaar te helpen. Consensus zoeken onder mensen werkt altijd veel beter dan iets proberen door de strot te duwen, en ik denk dat we daar echt op de goeie weg zijn. Informatie centraal houden Jan Deprest schudt meewarig het hoofd als we hem berichten uit buitenlandse media voorleggen waarin voortdurend lekken bij overheidsdiensten gemeld worden. Niet bij ons, stelt hij met klem. Onze aanpak is totaal verschillend: wij proberen zo weinig mogelijk informatie te verspreiden, maar wel zoveel mogelijk centraal te verzamelen en die dan toegankelijk te maken via een kruispuntfunctie omdat je op die manier alles veel beter kunt controleren. Je moet dan doorheen vele lagen gaan en zal altijd maar juist die informatie te zien krijgen die je nodig hebt en waarvoor je geautoriseerd bent; de rest niet. Bij ons zijn situaties met USB-sticks met duizenden gevoeligegegevens op die verloren geraken dus weinig waarschijnlijk. Hij beseft natuurlijk ook wel dat alles binnen de juiste proporties moet blijven: je moet altijd een evenwicht zoeken tussen proactief en repressief werken. Hij verwijst daarbij als voorbeeld naar de mobiele werkers. We werken met VPN en SSL; https; met tokens; met certificaten die regelmatig vernieuwd worden; en uiteraard met eid, de elektronische identiteitskaart. eid staat voor ons echt centraal: overheidswebsites worden vandaag met de eid geprogrammeerd. Louter user ID en paswoord gebruiken we niet meer. Vooral als je privacy-informatie gaat pushen, kun je niet meer zonder eid. Jan Deprest heeft er een goed oog in, de prioriteiten voor een informatiebeveiligingsstrategie zijn vastgelegd en de eerste praktische stappen zijn al gezet. Weet je, eigenlijk maak me niet zoveel zorgen om veiligheid, zolang we er ons maar van bewust zijn en ermee bezig zijn, besluit hij.

8 INFORMATION SECURITY Websitebeveiliging is een must f en toe lees je erover in de pers: bedrijf X of Y heeft hackers over de vloer gekregen en is zoveel tien- of onderdduizenden gegevens kwijt. Zelden of nooit wordt er over directe schade gesproken, maar heel vaak zijn e verborgen letsels veel groter dan de zichtbare. tekst: Johan Dillen Foto: istockphoto.com -Hidesy IBling start binnenkort als website die gespecialiseerd is in virtuele verkoop. Daarbij wil de site niet alleen de klassieke betalingsmethoden zoals de kredietkaart aanvaarden, maar ook werken via prepaidkaarten die je in de krantenwinkel haalt. Onze bezoekers beschikken zo over geld dat ze op de site kunnen uitgeven, zegt Jan Kindt. Omdat wij met een betalingssysteem werken, komen wij onder de hoede te staan van de Bankcommissie (CBFA). Zij verwachten een kwalitatief niveau van beveiliging van ons, legt Kindt uit. Veiligheid is voor ons niet zomaar een vereiste: dit aspect is voor ons van cruciaal belang. Het bepaalt namelijk of wij s avonds met een gerust gemoed kunnen gaan slapen of niet, beweert Kindt. Dertig à veertig procent van onze focus gaat naar beveiliging. Zowat een derde van onze activiteit bestaat uit het testen van de security. Dat we dat zelf niet zouden kunnen, was een belangrijke stap in het beslissingsproces. We hebben de mogelijkheden wat veiligheid betreft, bekeken op diverse vakbeurzen en hebben dit ook met onze applicatieontwikkelaar The Reference besproken. Nadat we het aanbod op de markt hebben bekeken, zijn we uiteindelijk met Zion Security in zee gegaan vanwege van hun expertise en ervaring in deze complexe materie. Voor een bedrijf dat heel wat gevoelige data van zijn klanten via de website ziet passeren, is veiligheid van essentieel belang. Daarom hebben we de code van onze toepassing op alle mogelijke manieren laten testen. Specialisten van Zion Security hebben de website proberen te kraken, alsof een aanval van hackers zou plaatsvinden. Via een code-audit geven ze bemerkingen over kwetsbaarheden en aanbevelingen om die op te lossen. Daar-naast wordt ook de in-terne beveiliging bekeken en gecheckt op rekenfouten of on op lettendheden, en hoe die de werking van de site beïnvloeden. Na elke aanpassing van de site, wordt de veiligheid opnieuw getest een nogal omslachtig proces, maar voor ons van levensbelang. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de e-shoppers afhaakt als ze zich niet veilig voelt of te veel gegevens naar hun gevoel moet ingeven. Honderd procent veiligheid kan niemand garanderen, maar nu kan ik wel geruster slapen. Wat bezielt een (computer)inbreker eigenlijk? Het is een vraag die ongetwijfeld iedereen zich al gesteld heeft die ooit het slachtoffer geworden is van malware; waarom? Er blijken in de praktijk een waaier van motieven te zijn waarom iemand zich op het criminele computerpad begeeft. Ze zijn reeds lang een minderheid, maar toch bestaan ze nog altijd: hackers die het voor de sport doen, om aan te tonen dat er gaten in de beveiliging van een bedrijf zitten. Voor sommigen onder hen is het ook een intellectuele uitdaging eens kijken of ik dat ook kan. Meestal zijn dan sterk beveiligde of heel bekende websites het doel, al zijn dergelijke hackers er niet op uit om publiek (h)erkend te worden. De meeste hackers van vandaag zijn nochtans uit op puur geldgewin, en dat kan zeer vele vormen aannemen. Denk maar aan elektronisch geld overschrijven via skimming, het stelen (en doorverkopen) van waardevolle gegevens, de diefstal van waardevolle diensten (communicatieverbindingen) of capaciteit (data-opslag), van Foto: istockphoto.com -YvanDube intellectuele eigendom (bedrijfs spionage of piraterij), fraude met adressenlijsten, enz. DoS En wat te denken van gijzeling en afpersing op het internet? Er zijn heel wat gevallen bekend waarbij bedrijven losgeld hebben betaald om een einde te maken aan DoSaanvallen, Denial of Service, waarbij criminelen gebruik maken van massa s geïnfecteerde pc s om enorme trafiekvolumes te creëren naar één welbepaalde website, zodat de verbindingen dichtslibben en klanten niet meer tot op die website geraken, en het bedrijf in kwestie dus vleugellam wordt gemaakt. Er zijn zelfs malafide types die dergelijke netwerken van besmette pc s ( zombies in de vaktaal) verhuren aan al wie zo n DoS-aanval wil uitvoeren; net zoals er hackers zijn die bestanden proberen te bemachtigen om ze dan door te verkopen aan spammers. Een aparte categorie vormen hackers die op weerwraak belust zijn, tegenover personen of bedrijven met wie ze in conflict liggen of gelegen hebben. Een bekend geval is dat van een hacker in Queensland, Australië, die de computers van een waterzuiveringsinstallatie kraakte en er de oorzaak van was dat ongezuiverd water in de rivieren terechtkwam. Het kostte hem wel twee jaar gevangenis. Ook schering en inslag zijn gevallen waarbij een werknemer die weet dat hij ontslagen gaat worden, een tijdbom in het informaticasysteem plaatst die ervoor zorgt dat op een bepaald moment, meestal lang nadat hij het bedrijf al verlaten heeft, een vernietigende actie in de computers wordt opgestart zoals het wissen van de database of het wijd en zijd confidentiële bekendmaken van bedrijfsgegevens (salarissen, fabricageprocessen, enz.). Er zijn ten slotte ook steeds meer aanwijzingen dat illegale activiteiten op internet dienen zeggen dat cyberwars niet meer veraf zijn. Geef ons dan maar liever politieke hackers, soms hactivitsts genoemd, die alleen om terrorisme Voorlopig veel gevallen zijn te er bekend financieren. nog waarbij niet terroristen proberen computersystemen, rechtstreeks uit te maar aanvallen voeren insiders op maar websites vredelievende verspreiden (anti-kernwapens kapen om boodschap hun te en dergelijke).

9 INFORMATION SECURITY Geen enkele sector nog veilig voor phishing 9 BEKENDSTE VIRUSSEN Er gaat geen week voorbij of er duikt wel ergens een bericht op over phishing. Foto: istockphoto.com - alan_smithee Er gaat geen week voorbij of er duikt wel ergens een bericht op over phishing. Waar oorspronkelijk bijna uitsluitend banken geviseerd werden of beter: gebruikt werden om nietsvermoedende internetters te misleiden, lijkt tegenwoordig geen enkele sector meer te ontsnappen aan dat soort van criminele activiteiten. En de criminelen worden ook steeds vindingrijker. Al kent ook klassieke phishingfraude nog altijd succes. Vorige lente nog werd de grootste spaarbank van de Tsjechische Republiek, Cesca Sporitelna, het slachtoffer van een phishingscam die zich als een virus over het hele land verspreidde. Het was het klassieke scenario: een met de boodschap dat er iets mis is met je bankrekening en een link naar de rekening die uiteindelijk leidt naar een valse website waar je paswoord wordt geregistreerd en misbruikt. Criminelen gingen vorige zo-mer nog driester tewerk bij de Orange Savings Bank waar ze zowel via als via telefoontjes klanten aanzetten om persoonlijke informatie over hun rekening te geven. In een andere sector werd eind vorig jaar Wal-Mart, de Amerikaanse supermarktreus, het slachtoffer van een phishingcampagne. Klanten kregen een mail met de vraag om deel te nemen aan een kleine enquête en als beloning zou er 90 dollar op hun rekening worden gestort. De link voerde wel naar een enquête, maar niet van Wal-Mart; en dus ook geen 90 dollar, maar wel phishing. En wat te denken van een e- mail die in augustus vorig jaar in Australië circuleerde en waarbij mensen gewaarschuwd werden dat ze een vliegtuigticket gekocht hadden en dat er zo n 500 dollar van hun kredietkaart was gegaan? Het ticket en het ontvangstbewijs waren als bijlage toegevoegd; erop klikken zette meteen de deur open voor criminelen om alle paswoorden en andere confidentiële informatie van je pc te halen. En amper enkele weken geleden geraakte bekend dat ook de populaire zoekmachine Google het slachtoffer geworden was van phishing, meer bepaald zijn Gmail chat accounts. Ook andere chatprotocols zouden rond die tijd aangevallen zijn. Michelangelo was zowat het ergste MS- DOS virus ooit. Het begon vanaf 1991 de boot sector van harde schijven en ook elke floppy die in een pc gebruikt werd te overschrijven. Het bleef maanden verborgen tot het op 6 maart geactiveerd werd en onmiddellijk overal gegevens begon te vernietigen. CIH wordt door velen beschouwd als een van de meest vernietigende virussen ooit. Het dook in juni 1998 op, installeerde zich ongemerkt op een pc en begon dan op een bepaald tijdstip bestanden te overschrijven en soms zelfs de BIOS, zodat je computer niet meer opstartte. Melissa werd in 1999 op de wereld losgelaten en besmette op korte tijd wel 20 % van alle computers wereldwijd (waaronder netwerken van Microsoft en Intel). Het overschreef Word-documenten met citaten uit de tv-reeks The Simpsons. ILOVEYOU werd in 2000 verspreid via met een attachment dat, eenmaal geopend, de computer besmette en zich daarna via de adressen in MS Outlook naar andere computers verspreidde. Het installeerde onder meer een paswoorddief op de computer. Code Red volgde midden 2001 op de hielen van ILOVEYOU. Het richtte zich op computers die Microsoft IIS Web Server draaiden en overlaadde ze zodanig dat alle verkeer stilviel. Nimda ging op hetzelfde pad verder en was zo doeltreffend dat het 22 minuten na zijn eerste melding al het snelst verspreide Internetvirus werd. Klez dat ook in 2001 opdook, maakte gebruik van spoofing om zich als een van een vertrouwde persoon te vermommen. Het nam allerlei gedaanten aan, zelfs die van een anti-virusprogramma. Blaster en Sasser maakten in 2003 en 2004 gebruik van hetzelfde lek in Windows 2000 en XP om honderdduizenden pc s te besmetten en computernetwerken lam te leggen. MyDoom was begin 2004 een van de snelst verspreide virussen ooit. Het gebruikte daartoe niet alleen , maar ook programma s van het peerto-peer-netwerk KaZaA, en creëerde enorme vertragingen op internet.

10 10 INFORMATION SECURITY e verborgen schade van een co Af en toe lees je erover in de pers: bedrijf X of Y heeft hackers over de vloer gekregen en is zoveel tien- of hond over directe schade gesproken, maar heel vaak zijn de verborgen letsels veel groter dan de zichtbare. Een paar jaar geleden was het Londense filiaal van een grote Japanse bank het slachtoffer van hackers die keyloggers installeerden in de software van de bank, en op die manier de gegevens konden bemachtigen van consumenten en bedrijven die geldtransacties deden via het SWIFT netwerk. In totaal schreven de criminelen meer dan 400 miljoen dollar over naar rekeningen in het buitenland. Ze werden echter uiteindelijk betrapt en het geld werd gerecupereerd; anders was het een van de grootste bankinbraken in de geschiedenis geweest. Onder het oppervlak Maar dat cijfer is maar een fractie van de schade die de bank had kunnen lijden. Advocatenkosten, overheidsboetes, verstoorde werking, beursverliezen: allemaal aspecten die erbij komen, maar die uiteindelijk nog verbleken tegenover twee veel zwaardere factoren, met name het verlies van klanten en de schade aan het imago en de reputatie. In sommige sectoren, zoals de bank- en verzekeringswereld, is klantenvertrouwen cruciaal, en als een verhaal in de media over een inbraak laat uitschijnen dat de organisatie in kwestie nogal losjes met klantengegevens omspringt, dan kan de schade aan het imago niet te overzien zijn. Niet dat het financiële plaatje licht moet genomen worden: onderzoek van Forrester Research heeft uitgewezen dat het verlies per bestand al snel kan oplopen van 90 tot 300 dollar. Met andere woorden: het gaat hier om een ernstige inbraak die gemakkelijk miljoenen of zelfs miljarden dollars kan kosten. Eind 2007 maakte TJX, een grote keten van Security policy moet kern van beveiligingsstrategie vormen Naast de technische aspecten spelen bij de beveiliging van een bedrijf nog zoveel andere factoren een rol van betekenis dat een bedrijfsleider echt niet meer zonder een degelijk uitgewerkte security policy kan wil hij alles onder controle kunnen houden, ook en vooral op juridisch vlak. Gerrit Vandendriessche advocaat-vennoot Altius Waar een bedrijf zich terdege van bewust moet zijn, is dat het zowel met externe als interne beveiligingsproblemen te maken kan krijgen, zegt Gerrit Vandendriessche, ICTadvocaat bij Altius, Belgian ICT Law Firm of the Year in 2008 en Met de externe gevaren zijn we doorgaans allemaal vertrouwd: virussen, hacking, phishing, noem maar op. Maar vaak zijn de interne dreigingen veel groter dan de externe: werknemers die hun laptops of hun PDA s verliezen en daardoor niet alleen materiaal maar ook gegevens kunnen kwijtspelen, met het bijkomende risico dat iedereen zich via dat toestel een ongeoorloofde toegang kan verschaffen tot het bedrijfsnetwerk. Een vaak onderschatte andere interne dreiging zijn werknemers die met opzet bedrijfsinformatie ontvreemden of lekken. Imagoschade Vandendriessche verwijst hier naar de media die in het afgelopen jaar herhaaldelijk over dergelijke verloren voorwerpen of datalekken bericht hebben. Hij ziet twee redenen waarom dergelijke feiten vaker het nieuws halen dan vroeger: het feit dat in het bedrijfsleven steeds meer ICT-middelen worden ingezet (laptop, PDA, USB-sticks, thuiswerken, chat, intranet/extranet, sociale netwerken) en dat daardoor ook de impact van beveiligingsinbreuken veel groter wordt. De bedrijven worden zich ook steeds meer bewust van het effect dat zoiets op hun imago kan hebben, bevestigt hij. En uiteraard ook op hun concurrentiepositie wanneer vertrouwelijke gegevens in handen van de concurrentie vallen; om nog maar te zwijgen van boetes of rechtszaken wegens schending van eventuele confidentialiteitsverplichtingen. Helaas is het nog vaak blussen na de brand, een ingreep die zonder uitzondering veel duurder uitvalt dan preventie. Precies daar kunnen wij een belangrijke rol spelen met advies om dergelijke problemen te voorkomen, stelt Vandendriessche. Wij kunnen het gebruik van ICT-middelen in een bedrijf in kaart brengen, samen regels en codes opstellen voor dat gebruik, en ook zorgen voor sluitende contracten met leveranciers van oplossingen voor back-up en disaster recovery, want het heeft geen zin de voordeur op slot te doen als je de achterdeur laat openstaan. En uiteraard leveren we ook al het juridische advies daarrond. Opletten voor valkuilen Dat laatste is niet te onderschatten als je bijvoorbeeld verplicht bent iemand te ontslaan vanwege ongeoorloofd gebruik van of internet, want dat kan volgens Vandendriessche echt een hindernissenparcours worden omdat de minste onnauwkeurigheid achteraf in procedures tegen je gebruikt kan worden. Zorg er daarom voor dat je heel duidelijke regels en policies opstelt, zowel voor het gebruik van materiaal als voor en internet. Let ook op met het monitoren van s of surfgedrag: dat is enkel mogelijk mits de naleving van een aantal regels. Daarom moeten contracten met zowel werknemers als consultants juridisch goed onderbouwd zijn, want stel dat een werknemer of consultant een bedrijfsgeheim ontvreemdt, dan kan die werknemer of consultant je bewijsvoering trachten te kelderen door een schending van CAO s of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in te roepen al is de rechtbank recent wat milder geworden voor benadeelde werkgevers. Een heel apart aspect vormt de keuze van de hardware: brengt de werknemer of consultant zijn eigen laptop of PDA mee of wordt hij verplicht het materiaal te gebruiken dat het bedrijf hem ter beschikking stelt? Kies als bedrijf altijd voor de laatste optie, beklemtoont Vandendriessche, want dan kun je al een hoop miserie vermijden. Vooral consultants hebben de neiging hun eigen laptops mee te brengen en te gebruiken tijdens hun opdracht, en dat is potentieel toch een gevaarlijke situatie, want als de opdracht beëindigd is, verdwijnt je bedrijfsinformatie ook mee met die laptop. Bovendien weet je nooit of de laptop van de consultant wel voldoende beveiligd is, dus of je netwerk daardoor niet wagenwijd wordt opengezet. Daarom is het aangewezen werknemers en consultants beveiligd bedrijfsmateriaal te bezorgen dat na gebruik terug huiswaarts komt en vooral kan worden geverifieerd. IT samen met management Gerrit Vandendriessche pleit er ook sterk voor om het ICT-departement altijd nauw te betrekken bij de uitwerking en de implementatie van security policies: Het zorgt voor inspraak en het verhoogt zeker de efficiëntie achteraf. Het moet wel duidelijk zijn dat IT dit niet alleen kan: IT-mensen hebben de backup nodig van het management en de juridische dienst om een of een internetpolicy op te stellen. Krijgen ze die niet, dan is de kans groot dat ze zelf op het web zo n policy gaan zoeken en zonder juridische screening implementeren; met alle risico s vandien, want heel dikwijls riskeren dergelijke policies dan niet rechtsgeldig te zijn onder Belgisch recht. En tenslotte: een jaarlijkse audit om na te gaan of je beveiliging nog wel state-of-the-art is, lijkt zeker ook geen overbodige luxe!

11 INFORMATION SECURITY 11 mputerinbraak erdduizenden gegevens kwijt. Zelden of nooit wordt er Foto: istockphoto.com - mammamaart kledingzaken in de VS en Groot- Brittannië, bekend dat ruim 45 miljoen klantengegevens gestolen waren (volgens de banken zelfs bijna 100 miljoen). Uiteindelijk stelde TJX voor om bijna 41 miljoen dollar schadevergoeding te betalen voor de illegale betalingen die met de gestolen kredietkaartgegevens waren uitgevoerd. Ook in ons land En de lijst van dergelijke inbraken of lekken wordt steeds langer, ook bij ons. In totaal werden vorig jaar bijna 40 bankrekeningen gehackt, waarbij voor zo n euro werd ontvreemd. Niet alle gevallen werden bekendgemaakt, maar het is wel geweten dat op minder dan een week tijd zowel de website van het Landbouwkrediet als die van Dexia gecompromitteerd werden. En onlangs nog maakte Monster.be, de jobwebsite, bekend dat het begin dit jaar het slachtoffer geworden was van illegale pogingen om toegang te krijgen tot zijn database. Niks nieuws, overigens, want zowat anderhalf jaar geleden werd de Amerikaanse site van Monster. com ook al gehackt en werden miljoenen vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden ontvreemd. Overigens, journalisten van De Standaard kropen in oktober vorig jaar bij wijze van test in de huid van cybercriminelen en hackten met een paar muisklikken het bestand van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) en van autofabrikant BMW; en ook de website van Promocontrol, het bedrijf dat de verwerking doet van kortingbonnen voor enkele grote Belgische winkelketens. De beveiliging bleek gewoon ondermaats te zijn. De Standaard kreeg enkele dagen geleden navolging toen de makers van het technologieprogramma Click op de BBC demonstreerden hoe ze op korte tijd controle kregen over bijna computers nadat ze via chatrooms op internet de geschikte inbraaksoftware hadden kunnen bemachtigen. Dit gebeurde allemaal met goede bedoelingen uiteraard: de eigenaars van de gehackte computers hebben er alleen een waarschuwing en advies voor de bescherming van hun apparaatuur aan over gehouden. En zelfs de overheid Het kan natuurlijk nog veel erger, als we kijken naar de manier waarop de overheid vaak slordig met haar gegevens omspringt. Zoals in Groot-Brittannië, waar kort na elkaar een laptop van het ministerie van landsverdediging gestolen werd met daarop de gegevens van meer dan rekruten. De National Health Service verloor twee latops met ruim patiëntendossiers, en de Royal Air Force speelde drie USB-harde schijven kwijt met daarop de gegevens van militairen. Of wat te denken van de politie van New York waar een personeelslid maar liefst de persoonlijke gegevens van politiemensen wist te ontvreemden. Misschien nog een stevig cijfer om af te ronden: de Association of Certified Fraud Examiners in de VS heeft op basis van ingezamelde cijfers uit 959 fraudegevallen berekend dat vorig jaar in de Verenigde Staten alleen meer dan 900 miljard dollar verloren is gegaan door fraude en ongeoorloofd gebruik van computergegevens. Maximale mobiliteit dankzij USB-stick Dat sluitende beveiliging niet altijd superingewikkeld hoeft te zijn, bewijst de oplossing die bij SAX Sanitair geïmplementeerd werd: een USB-identificatiestick die elke werknemer in staat stelt om overal veilig te werken. Bart Declercq IT MANAGER BIJ SAX Onze beveiliging sluit als een bus SAX Sanitair is een groothandel in sanitair, verwarming, ventilatie, wellness en duurzame energiesystemen, met een achttal vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen en een tweehonderdtal medewerkers die een omzet realiseren van meer dan 50 miljoen euro. Door zijn snelle expansie was SAX op zoek naar een schaalbare en beveiligde oplossing om zijn erg gedecentraliseerd serverpark te consolideren en tegelijkertijd de mobiliteit van zijn werknemers te verhogen, met inachtneming van een maximale beveiliging. Zowat een derde van onze mensen zijn erg mobiel (bij klanten en partners), en voor hen zochten we een oplossing die hen in staat zou stellen om op een veilige manier ook buiten de bedrijfsmuren te werken alsof ze vast op ons bedrijfsnetwerk zaten, zegt Bart Declercq, IT-manager bij SAX. Bovendien wensten we ook kleine sites snel up and running te hebben zonder nog lokaal software en hardware te moeten onderhouden. Hot desking SAX deed daarvoor een beroep op e-bo Enterprises uit Ieper dat zijn sporen al verdiend had in de industriële wereld en ook ervaring had in technologieën voor datacenters, onder meer met eigen beveiligingsoplossingen. Het bedrijf werkte een concept uit waarbij alle dataverwerking gecentraliseerd werd in het beveiligde datacenter van Colt Telecom in Nossegem, met in de vestigingen enkel nog een thin client die via MPLS-, ADSL- of Telenetlijnen verbonden wordt met het bedrijfsnetwerk. Alles draait op de centrale servers dus zonder lokale support wat uiteraard heel wat druk wegneemt van de ITmensen bij SAX. Elke werknemer van SAX heeft bovendien een USB-stick waarmee hij gelijk waar kan aanloggen op het netwerk. En meteen heeft hij ook geen behoefte meer aan een vaste zitplaats, wat SAX in staat stelt hier het concept van hot desking toe te passen naar het voorbeeld van vele grote multinationals. Nooit dataverlies Onze beveiliging sluit als een bus, zegt Bart Declercq. Zelfs als iemand zijn USB-stick zou verliezen, is dat nog geen probleem zonder de bijhorende code is die stick toch waardeloos. De werknemer neemt gewoon een andere stick, voert zijn code in, en kan weer aan de slag. En er is ook geen behoefte aan laptops met bedrijfsinformatie die verloren kan gaan, want elke terminal is geschikt, ook voor werken van thuis uit. Na de consolidatie van het dataverkeer is bij SAX thans de telefonie aan de beurt - er wordt nu een volledige Voice over het IP-netwerk uitgerold, waardoor werknemers nog vlotter bereikbaar zullen zijn, want op elke werkplaats hebben ze na het aanloggen met hun USBstick meteen ook hun persoonlijk telefoonnummer ter beschikking. En voor de nabije toekomst is ook nog videofonie voorzien, met Webcams.

12 12 INFORMATION SECURITY Wapen jezelf voor je online gaat shoppen De gevaren op internet zijn voor de consument de laatste jaren enorm toegenomen. Cybercriminelen blijken het daarbij vooral op creditcard- en bankgegevens te hebben gemunt. De enige afdoende manier waarop je jezelf als eindgebruiker momenteel kunt wapenen, is door je pc stevig te beveiligen met de nodige software, vertelt Christel Van der Perre, Associated Channel Marketing Manager Belux bij Symantec. 9 Tips voor veilig internetshoppen tekst: Barbara Vandenbussche Internet is het paradijs voor koopjesjagers. Winkelen gaat er snel, eenvoudig en efficiënt. Maar waakzaamheid is steeds aangeraden. Christel Van der Perre geeft enkele basisregels die u het best toepast als u online iets koopt. In een winkel geeft u toch ook niet uw bankkaart én uw code aan de verkoper? 1 Zorg er om te beginnen voor dat al uw software en vooral uw beveiligingspakket up-to-date en geactiveerd is. Christel Van der Perre ASSOCIATED Channel marketing manager belux - consumer division symantec Symantec, dat zelf onder meer het beveiligingspakket Norton op de markt brengt, voert twee keer per jaar onderzoek uit naar trends en evoluties in de wereldwijde internetomgeving. Een opvallende vaststelling die we deden, is dat cybercriminelen op één jaar tijd voor maar liefst 7 miljard dollar aan creditcard- en bankrekeninggegevens van consumenten op internet te koop aanboden, vertelt Christel Van der Perre. Gegevens kraken is dus niet langer het werk van een eenzame puber op zijn kamertje, maar is big business: cybercriminelen bedienen een hele ondergrondse economie met een goed geolied netwerk van aanbieders, kopers, adverteerders, tussenpersonen,ahelpdeskmedewerkers, enzovoort. Meer en meer neemt cybercriminaliteit ook persoonlijke vormen aan: meer dan de helft van de gestolen goederen die cybergangsters aanbieden, bestaat uit financiële gegevens. De gegevens van een creditcard kunnen hen, afhankelijk van de waarde ervan, van 0,10 tot 25 dollar opleveren. De potentiële waarde van alle gestolen creditcardgegevens die door de ondergrondse economie worden aangeboden, bedraagt daarmee maar liefst 5,3 miljard dollar. Voor gestolen bankrekeninggegevens die via internet te koop zijn, is dat 1,7 miljard dollar. Nepsites Voor nieuwkomers die zich willen toeleggen op gegevensdiefstal wordt het bovendien makkelijker om criminele tactieken toe te passen, stelt Van der Perre. Op internet worden momenteel doehet-zelf-kits aangeboden die criminele tactieken zoals phishing toegankelijk maken voor iedereen die over een computer en een inte rnetverbindingabeschikt. Phishing houdt in dat men gebruikers van internetbankieren een valse e- mail stuurt die van de bank lijkt te komen. Daarin vraagt men de inloggegevens in te vullen om te bevestigen. Het is heel belangrijk hier nooit op in te gaan. Naar websites van online winkels ga je ook het best door het adres rechtstreeks in de browser in te typen. Een link in een kan er bonafide uitzien, maar je toch naar een nepsite leiden. Vooraleer je in een webwinkel je login en inlognummer ingeeft, kun je ook altijd verifiëren of het om een beveiligde website gaat. Die moet beginnen met https:// (de s is van security), en rechts onderaan moet een hangslot te zien zijn. De nieuwste pakketten houden niet alleen alle gevaren buiten, maar tonen ook of je op de juiste website zit, en niet op een nagemaakte. Voor de gewone consument Gegevens kraken is niet langer het werk van een eenzame puber op zijn kamertje. Foto: istockphoto.com -Phatscrote lijkt dit alles een ver-van-mijnbedverhaal, omdat hij of zij niets merkt van wat er gebeurt. Maar net dat is de sterkte van de cybercriminaliteit: werden virussen vroeger geschreven om zo snel mogelijk zoveel mogelijk schade toe te brengen en zo faam te verwerven in het wereldje, tegenwoordig moeten ze zich net zo geruisloos mogelijk in je pc nestelen. Om stiekem aan persoonlijke gegevens te kunnen geraken, is het uiterst belangrijk dat de getroffen computereigenaar geen argwaan koestert en vooral gewoon verder werkt, legt Christel Van der Perre. Maar je belangrijkste wapen om jezelf en je persoonlijke gegevens te beschermen, blijft de aanschaf van een volledig beveiligingspakket voor pc en internet. Dat pakket aankopen, helpt je al heel wat vooruit, maar je moet ook zorg dragen voor regelmatige updates. De cyberwereld evolueert immers voortdurend en is professioneler geworden bij het ontwikkelen van nieuwe bedreigingen; en softwaremakers zijn erop getraind die evoluties op de voet te volgen en zelfs een stap voor te zijn. 2 Koop bij voorkeur op websites die u kent of die een goede faam hebben. 3 Controleer of de pagina waarop u uw persoonlijke gegevens en bankinformatie invult, beveiligd is. Het webadres moet beginnen met https en niet met http, en rechtsonder in het browservenster moet u het icoontje van een gesloten hangslot zien. 4 Klik nooit op links in een e- mail om toegang te krijgen tot een website, maar voer altijd het adres van een website bovenaan in het browservenster in. 5 Laat u niet vangen door ongelooflijke superkoopjes. Een handtas of een horloge van een wereldberoemd merk voor 100 euro bestaat gewoonweg niet en is reden genoeg om wantrouwig te zijn. 6 Controleer regelmatig de afschriften van uw kredietkaart. Let vooral op kleine bedragen die van uw rekening gaan. Cybercriminelen testen altijd eerst met kleinere sommen of ze een goede vis aan de haak hebben geslagen. Een goede bescherming betekent ook: 7 nooit een wachtwoord in een webbrowser opslaan; 8 innen als wachtwoord gebruiken, in plaats van één enkel woord; bijvoorbeeld: erwaseenslanggeleden; 9 en nooit bankgegevens versturen per e- mails zijn als briefkaarten die u zonder envelop verstuurt: iedereen kan ze lezen.

13 INFORMATION SECURITY 13 BeCommerce-label moet e-shopper vertrouwen schenken In alle veiligheid transacties doen, is de hoeksteen van elektronische verkoop. BeCommerce wil dé vertrouwensstempel bij uitstek op Belgische e-commerce websites worden. BeCommerce staat voor een kwaliteitsgarantie, legt managing director Marc Périn uit. tekst: Johan Dillen Marc Périn Directeur becommerce De vzw BeCommerce is ontstaan in de schoot van de BDMA, de Belgian Direct Marketing Association. Door de boom van verkoop op afstand, groeide de nood aan een onafhankelijke organisatie die garant zou staan voor veiligheidsen privacyvereisten, waardoor de consument zich in veilige handen moet voelen bij zijn aankoop. BeCommerce verenigt bedrijven die in België producten of diensten aan consumenten verkopen via internet, catalogus, post, enzovoort. Deze bedrijven zijn lid van de vzw BeCommerce, respecteren de Gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) en aanvaarden de uitspraken van het Comité van Toezicht van het BDMV dat optreedt in geval van geschillen tussen consumenten en bedrijven. We moeten drie vertrouwensproblemen het hoofd bieden bij e-shopping, volgens Périn. Er is de veiligheid bij het betaalverkeer, de onzekerheid over de correcte afhandeling van de transactie en het algemene vertrouwen dat de consument heeft in het bedrijf achter de website. BeCommerceleden moeten de gedragscodes van zowel de BDMA als onze eigen gedragscode onderschrijven. Ze omvatten onder meer regels rond het product en zijn prijs; de levering van het goed; een privacygarantie voor de consument en een beschermingsclausule voor minderjarigen. Wat de veiligheid van het betaalverkeer betreft, benadrukt Périn de voorzichtigheid die de consument aan de dag moet leggen. Je loopt toch ook niet zomaar met de inhoud van je portefeuille open en bloot op straat? Datzelfde geldt ook voor internetbetalingen. De zorgvuldige huisvaderapproach moet de norm zijn: weet wat je koopt en waar je het koopt. In se zijn kredietkaarten niet ontwikkeld voor het huidige gebruik op internet, maar veel e- commerce-handelaars bieden ook alternatieve aan. betalingsfaciliteiten AWARDS Dat andere vertrouwenselement, het bedrijf dat achter de e-commerce website schuilt, wil BeCommerce helpen stimuleren door de uitreiking van de BeCommerceawards. We reiken elk jaar awards uit voor diverse websites in verschillende domeinen. Zo willen we de uitblinkers belonen en meer bekendheid bezorgen. Dat de eigen bekendheid van BeCommerce nog beter kan, geeft Périn grif toe. Maar het was onze keuze om eerst het label voldoende sterk te maken. Werken aan de bekendheid is een stap waar we nu meer aandacht aan zullen geven. De erste tekenen zijn reeds hoopvol. We krijgen veel vragen van bedrijven die in België een e-shop willen openen over het hoe en wat, en klanten contacteren ons met hun klachten, waardoor wij kunnen bijsturen. Périn voorspelt nog een grote groei in e-commerce activiteiten. België had achterstand, maar heeft die bijgebeend. Niet alleen krijg je de jongeren die het gewoon zijn om via het net te shoppen, maar ook veel ouderen die kunnen omgaan met computers zullen meer elektronisch shoppen naarmate ze meer tijd krijgen om hun hobby s in te vullen. Foto: istockphoto.com -nmaxfield Ziekenhuizen kunnen op veilig spelen dankzij barcodes Soms hoor of lees je verhalen over patiënten die per vergissing in een ziekenhuis het verkeerde geneesmiddel toegediend kregen, al dan niet met nefaste afloop. Toch kunnen dergelijke fouten gemakkelijk vermeden worden, op voorwaarde dat men gebruik maakt van barcodes waar alle informatie over patiënt èn geneesmiddel correct en veilig in opgeslagen zit. Etienne Boonet Algemeen Directeur GS1 Belgie en luxemburg Barcodes zijn een kolfje naar de hand van GS1, een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met het ontwerpen en toepassen van standaarden voor supply chains in alle mogelijke sectoren. Zo zijn de barcodes die je in supermarkten en grootwarenhuizen vindt, doorgaans van de hand van GS1, en ook in logistieke ketens worden die standaarden gebruikt om de doorloop van producten op te volgen. Aan het bed Onze standaard is echter ook zeer belangrijk in de gezondheidssector, zegt Etienne Boonet, algemeen directeur GS1 België en Luxemburg. In ziekenhuizen is het immers van cruciaal belang dat de patiënt de juiste medicatie krijgt, en daartoe moet je aan het bed van de patiënt het geneesmiddel dat je gaat toedienen via een barcode kunnen identificeren. Speciaal daarvoor hebben wij de DataMatrix ontwikkeld om alle vergissingen uit te sluiten: een barcode waarin informatie zit over het geneesmiddel zelf, met eventueel lotnummers; houdbaarheidsdatum; het RIZIV-nummer dat nodig is voor de terugbetaling; enzovoort. Uiteraard vereist dat ook wel de nodige technische infrastructuur in het ziekenhuis. Ideaal is dat de uitleesapparatuur beschikbaar is aan het bed, met een draadloze connectie naar het voorschrift van de geneesheer zodat men zeker is dat de arts inderdaad dit geneesmiddel voorgeschreven heeft voor die patiënt. Zo kun je op een eenduidige manier zowel de patiënt als het geneesmiddel identificeren en een link maken naar de software die het geneesmiddel vergelijkt met het voorschrift van de dokter, aldus Boonet. Barcode op RFID GS1 ziet hier een duidelij-ke beveiliging sopdracht: het juiste product voor de juiste patiënt in de juiste dosis op het juiste moment bezorgen met behulp van automatische identificatietechnologie onder de vorm van barcode of RFID (radio frequency identification). RFID is duidelijk aan zijn opmars begonnen, maar het probleem is het kostenplaatje: de tag is altijd duurder dan barcode, legt Etienne Boonet uit. En er is nog een ander probleem: soms treedt er interferentie door ijzer en water op, en om al die interferenties te vermijden, moet je dure tags hebben. Maar voor ons maakt het niet uit of je onze standaard in een DataMatrix gebruikt of in een RFID-omgeving: het is transparant. Wij maken zelf die keuze niet, wij geven wel advies over waar je op moet letten als je voor RFID of barcode kiest. Standaarden als die van GS1 (eigenlijk een vzw) kunnen ten slotte ook helpen om namaakmedicijnen op te sporen en te ontmaskeren vooraleer ze de supply chain van de gezondheidszorg kunnen binnendringen. Dit is toch een belangrijke taak als je weet dat zowat 10 procent van de wereldmarkt voor geneesmiddelen uit waardeloze namaak bestaat en goed is voor meer dan 30 miljard dollar. VOORKOM MEDISCHE FOUTEN! Elke dag nog sterven mensen aan medische fouten. Meestal zouden die kunnen vermeden worden. De medische sector kenmerkt zich door complexe processen waarin de correcte en glo bale identificatie en tracering van mensen, geneesmiddelen en apparatuur centraal staan. Enkel zo wordt het juiste geneesmiddel toegediend, aan de juiste patiënt, op het juiste tijdstip, in de juiste dosering. Patiëntveiligheid is ook een zaak van authenticiteit. Zijn die pillen die via website X aangeboden worden echt of namaak? Waarom GS1? GS1 Belgium & Luxembourg brengt alle betrokken partijen hospitalen, apotheken, logistieke dienstverleners, solution providers, autoriteiten, - rond één tafel en reikt globale en gemeenschappelijke standaarden en oplossingen aan. GS1 Belgium & Luxembourg, VZW met zetel te Brussel, is lid van de wereldwijde GS1 organisatie. Meer info?

14 14 INFORMATION SECURITY Minister Vincent Van Quickenborne: De elektronische factuur kan enorme besparingen opleveren Vincent Van Quickenborne neemt zijn taak als Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heel letterlijk: hij wil documentenstromen maximaal vereenvoudigen door zoveel mogelijk papieren documenten te vervangen door elektronische; te beginnen met facturen, want daar liggen enorme besparingen zo maar voor het grijpen, stelt hij. Je kunt flink wat winst maken door alles elektronisch te doen. papieren factuur, inclusief de postzegel, de behandeling en ook de archiefruimte 4 euro per stuk kost tegenover 1 euro voor de elektronische. Als je er dan vanuit gaat dat de bedrijven per jaar een miljard facturen opstellen, dan kun je al snel een paar miljard euro besparen. De minister is niet aan zijn proefstuk toe: hij was al eerder, van 2003 tot 2007, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. In die periode hebben we een wet gemaakt om een wettelijk kader te creëren voor de elektronische factuur, legt hij uit. De wet werd op 1 januari 2004 van kracht, maar om ook bewijskracht te kunnen geven aan de stukken, was een circulaire nodig vanuit de administratie financiën. Die is er vorig jaar dan gekomen zodat er nu meer rechtszekerheid is. De papieren gewoonte En toch blijven de bedrijven aarzelen om hun papieren factuur door een elektronische te vervangen. De belangrijkste reden is volgens mij dat zij nog veel te weinig vertrouwd zijn Vincent Van Quickenborne MINISTER VOOR ONDERNEMEN EN VEREENVOUDIGEN met het papierloos kantoor en puur uit gewoonte blijven verder werken met papier, stelt Van Quickenborne. Grote bedrijven die met professionele klanten werken zoals de distributiesector, eisen al wel dat hun leveranciers elektronisch factureren. Maar naarmate je afdaalt in de keten en naar de kleinhandel gaat, kom je in een totaal andere omgeving waar vooral naar de kosten gekeken wordt. Veel bedrijven kijken inderdaad op tegen de opstartkost, maar die verdwijnt op termijn volledig omdat je flink wat winst kunt maken door alles elektronisch te doen, beklemtoont Van Quickenborne. En hij verwijst daarbij naar een studie van een Nederlands consultancybureau waaruit gebleken is dat een Nieuw burgerloket Hij wil ook de interactie tussen de overheid en de burger fel vereenvoudigen. Een paar maanden geleden hebben we al de nieuwe site Belgium.be gelanceerd, die veel meer gefocust is op de noden van de burgers. En we werken nu aan een interactieve module, een soort elektronisch burgerloket dat er zoveel mogelijk moet voor zorgen dat mensen zich niet meer hoeven te verplaatsen naar het gemeentehuis, en dat ze 24 uur op 24 en 7 op 7 elektronisch transacties kunnen doen met de overheid. Op termijn moet dat loket kunnen gebruikt worden voor een adreswijziging, een geboorteaangifte, noem maar op. Dat burgerloket wordt in de komende maanden gelanceerd, met een centrale rol daarin voor de elektronische identiteitskaart die overigens vanwege van haar eenvoud in het gebruik en haar beveiliging in toenemende mate ook door privéspelers als fitnessclubs of videotheken gebruikt wordt. -citizen Singapore Weg met de loketten 8 tekst: Johan Dillen e burger die zowat al zijn communicatie met de overheid van achter zijn C kan doen. In ons land nog ver erwijderd, maar in Singapore hoort it al tot de dagdagelijkse realiteit. ingapore staat al een hele stap erder in e-governement, en heeft aar niet eens een elektronische dentiteitskaart voor nodig. Elke nwoner van Singapore kan een SingPass aanvragen, een uniek aswoord dat samen met het ummer van de identiteitskaart oegang verschaft tot de diensten p een portaalsite die de overheid penhoudt. e portaalsite omvat diverse luiken aar de inwoners terecht kunnen. e communicatie met de overheid mvat onderdelen die we hier ook ennen, zoals de elektronische elastingaangifte, maar je kan bijvoorbeeld ook elektronisch je boetes betalen Singapore heeft een zeer uitgebreid boetesysteem of de verkeersbelasting. Betalen verloopt via een kredietkaart, online bankieren of FlexiPay, waarbij je de overheid de toestemming geeft de verschuldigde som van je bankrekening te halen. Daarnaast kan je elektronische verwittigingen ontvangen wanneer het tijd is om een nieuwe identiteitskaart af te halen, maar ook wanneer je bibliotheekboeken over tijd zijn. Het e-citizen portaal is sinds 1999 in gebruik, en in de loop van de jaren uitgegroeid naar een breed maatschappelijke website die de inwoners antwoorden op zoveel mogelijk vragen wil bieden. Zo kan je naast een doktersbezoek online vastleggen ook courante medicijnen aanschaffen via de site. Die worden dan thuis geleverd. Ook kan je via de site een maandabonnement betalen bij enkele parkings in plaats van elke dag naar de meter te hoeven lopen. Een andere bedoeling van het portaal is zoveel mogelijk overheidsinformatie te bundelen op één plek, wat de zoektocht voor de Singaporezen aanzienlijk moet vereenvoudigen. Die omvat de meest diverse luiken, waaronder cultuur en sport, maar ook alle info voor het gezine, tot zelfs een online datingservice toe. Een aantal van die diensten vind je bij ons ook al, maar niet gebundeld op één site. Via de site kan je zelf 1 aangifte doen van een klein misdrijf zonder naar de politie te moeten trekken. Je kunt online een job 2 zoeken via de databank met vacatures van zowel privébedrijven als de overheid. Boek bijvoorbeeld je 3 badmintonterrein van thuis uit, of bekijk de catalogus van de nationale bibliotheek online. Maak een afspraak met 4 een arts of een ziekenhuis van de National Healthcare Group of de Singapore Health Services Group. Hoe e-citizen het leven vereenvoudigt Check of je in 5 aanmerking komt voor een sociale woning. De site bevat ook alle contacten die je nodig hebt voor de aansluiting van water, elektriciteit, gas en de verhuisdienst van de post. Bekijk de stand van zaken 6 van je opgebouwde pensioenrechten. Vraag online je 7 handelsvergunning aan. Alle formaliteiten voor de 8 legerdienst kun je achter de computer afhandelen.

15 INFORMATION SECURITY 15 Een veilig loket via internet Het gebruik van internetbankieren is in talrijke huiskamers reeds een gewoonte geworden. Toch horen we in het nieuws vaak verhalen over hackers, phishing en andere malafide praktijken. Hoog tijd dus om eens te informeren naar de veiligheid van het virtuele bankloket. tekst: Barbara Vandenbussche In juni vorig jaar zijn we overgeschakeld naar een nieuwe internetsite, waarbij we ook de veiligheid meteen een nieuwe boost hebben gegeven, vertelt gedelegeerd bestuurder Marc Van der Schueren. Het oude, statische systeem met vaste codes is nu vervangen door een UCR of Unconnected Card Reader, wat veel dynamischer is en dus ook veiliger. Wie nu wil aanloggen op het systeem, moet zijn debetkaart in de lezer plaatsen om zich te identificeren. Na het ingeven van de pincode genereert het systeem een eenmalige code, die slechts bij deze ene aanlogsessie geldig is. We hebben daar bovendien nog een handtekening aan toegevoegd. Wanneer je een transactie doet zoals een overschrijving, of je voegt een nieuwe begunstigde toe, moet je ondertekenen met een code die door hetzelfde toestel wordt gegenereerd. De veiligheidsoplossing waar Bank van de Post gebruik van maakt, wordt meer en meer de standaard in de markt. Zowat alle grote banken passen dit systeem reeds toe, en vroeg of laat zal het overal verspreid zijn. Gebruikers van internetbankieren zullen We hebben een compromis moeten sluiten tussen beveiliging en gebruiksgemak dus op een heel andere manier moeten leren werken, al blijken ze er tot nu toe in het algemeen erg snel mee weg te zijn. We hebben een compromis moeten sluiten tussen beveiliging en gebruiksgemak, stelt marketing manager Xavier Dumon. Het systeem vraagt bijvoorbeeld zelf wat er moet ingegeven worden, wat het duidelijker maakt voor de klant. De meeste mensen waren er na de eerste of tweede keer mee weg. Op onze site staat nog steeds een demo voor wie graag alle mogelijkheden nog even bekijkt. Dat de UCR internetbankieren van een extra veiligheid voorziet, betekent geenszins dat banken en consumenten nu niet meer waakzaam moeten zijn, benadrukt veiligheidsadviseur Sacha Heinen. We staan vanuit technisch standpunt heel ver, maar ook hackers ontwikkelen zich verder. Het zwakke punt ligt op dit moment bij de eindgebruikers. Malware is snel binnengehaald. Daarom is het belangrijk dat consumenten hun eigen pc beveiligen, met antivirus, firewall, antispyware, antispam, Men moet zich ook bewust zijn van de gevaren op internet: niet elke site is veilig, en je kunt niet zomaar bestanden uitwisselen of downloaden. Phishing, valse s sturen om naar codes te vragen, komt ook veel voor. We raden mensen aan niet te reageren op zaken die ze niet verwachten tijdens een traditionele sessie. Tot slot moet je bij het bankieren goed beseffen dat je bezig bent met een transactie, en je moet je dus bewust zijn van wat je op dat moment doet. Een extra veiligheid betekent geenszins dat banken en consumenten nu niet meer waakzaam moeten zijn Foto: istockphoto.com - Kativ Foto: istockphoto.com -Kativ De bank anti-risico s Je moet het proberen De Post NV van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), is agent in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringstussenpersoon (CBFA ca-cb) voor Bank van De Post NV (Anspachlaan 1, 1000 Brussel, BTW BE RPR Brussel, BIC BPOTBEB1 IBAN BE ) erkend als verzekeringstussenpersoon onder CBFA-nr A.

16

Voor onder meer volgende preventieve diensten hebben wij sterke partners : Doopput 14 2550 Kontich

Voor onder meer volgende preventieve diensten hebben wij sterke partners : Doopput 14 2550 Kontich P R E V E N T I E Cybercontract biedt bedrijven toegang tot een unieke set gespecialiseerde diensten bij lokale professionals! Diensten van bewezen kwaliteit snel en centraal toegankelijk. Zo helpen we

Nadere informatie

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/

ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? http://copsincyberspace.wordpress.com/ ACTUEEL? Bron: deredactie.be ACTUEEL? ACTUEEL? Gerecht onderzoekt cyberspionage bij Belgische topbedrijven Bron: De Tijd 26/08/2014 Bron: De Standaard Actueel?

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016

Informatieveiligheidsbeleid. Gemeenteraad van 31 maart 2016 Gemeenteraad van 31 maart 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Informatieveiligheidsbeleid... 3 3. Interne organisatie... 3 4. Medewerkers... 3 5. Bedrijfsmiddelen... 3 6. Logische toegangsbeveiliging... 4

Nadere informatie

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Helaas, 100% beveiliging bestaat niet. Kwetsbaarheden veranderen dagelijks en hackers zitten niet stil. Een datalek

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Kennissessie Information Security

Kennissessie Information Security Kennissessie Information Security 3 oktober 2013 Bonnefantenmuseum De sleutel ligt onder de mat Wachtwoord: welkom1234 Focus op vertaling strategie in de organisatie Advies, programma, project en interim

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

Whitepaper: Online merkbeveiliging. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Online merkbeveiliging. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Online merkbeveiliging Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Bescherm je merk- en klantgegevens online Merkbescherming online doe je door jouw merk, productnamen en daarnaast

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Beveiligingstips voor je laptop

Beveiligingstips voor je laptop Beveiligingstips voor je laptop Paswoord Policy Om je gegevens ze veilig mogelijk te bewaren zijn er enkele tips: Verander regelmatig je wachtwoord Dit doe je door na het aanmelden op ctrl-alt-del te drukken

Nadere informatie

1 Ransomware Preventie Slachtoffer van ransomware?... 8

1 Ransomware Preventie Slachtoffer van ransomware?... 8 Inhoud 1 Ransomware... 3 Introductie... 3 Ransomware: een stijgende dreiging... 4 Wat is het losgeld dat gevraagd wordt bij ransomware?... 4 Hoe wordt een informaticasysteem geïnfecteerd... 5 Hoe gebeurt

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst

Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst Hoe overleven in een wereld van cyberspionage, hackers en internetoplichters? Jan Verhulst 2-12-2015 2-12-2015 Wie? i-force Reactief Evolutie naar Proactief 2-12-2015 Harde Cijfers 30.000 websites per

Nadere informatie

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen!

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Naam auteur : S. Liethoff Type document : Whitepaper Datum versie : 14-02-2013 1. Seclore FileSecure: Beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure is een

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 15 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Meldplicht datalekken ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Onderwerpen I. Inleiding II. Cijfers datalekken III. Recente voorbeelden datalekken in de zorg IV. Beveiliging en meldplicht

Nadere informatie

Cybercrime. Bert Bleukx Hoofd Anti-Cybercrime Team KBC België

Cybercrime. Bert Bleukx Hoofd Anti-Cybercrime Team KBC België Cybercrime Bert Bleukx Hoofd Anti-Cybercrime Team KBC België ICT-kennisniveau: NERD ICT-kennisniveau: Complexe macro s excel ICT-kennisniveau: Kunnen Googlen Social Engineering Social Engineering Social

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Jeroen van Luin 30-11-2011 jeroen.van.luin@nationaalarchief.nl Wat is informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Pz Grens, Patrick De Smedt Van: Vleugels Sven [sven.vleugels@pzgrens.be] Verzonden: woensdag 20 juni 2012 13:47 Aan: niet-openbare ontvangers: Onderwerp: BIN Flash : Herinnering : Ransomware virus blijft

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Datalekken (en privacy!)

Datalekken (en privacy!) Datalekken (en privacy!) Anita van Nieuwenborg Strategisch adviseur Privacy Gerard Heimans Adviseur Informatiebeveiliging 2 En wat is privacy? - Persoonlijke vrijheid - Recht op een persoonlijke levenssfeer

Nadere informatie

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst

Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Disclaimer Kwaadaardige software blokkeert PC s van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele dagen blijken steeds meer mensen slachtoffer

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Beveiliging

Onderzoeksverslag Beveiliging Onderzoeksverslag Beveiliging Project 3 TI1B - Mohamed, Ruben en Adam. Versie 1.0 / 29 maart 2016 Pagina 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VEILIGHEID EISEN... 3 3. SOFTWARE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.

Nadere informatie

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Lesbrief 1 Inleiding Digiveilig en Mediawijs Aan het eind van alle lesbrieven ben je digiveilig en mediawijs: je weet dan hoe je veilig moet omgaan met je computer en het internet.

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

lyondellbasell.com Cyber Safety

lyondellbasell.com Cyber Safety Cyber Safety Hoe kwetsbaar is jouw Online Identity? Delen van de aanbevolen software en oplossingen, in deze presentatie, zijn ter informatie en kunnen alleen worden geinstalleerd op je persoonlijke computer

Nadere informatie

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006 Bart de Wijs Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? All rights reserved. 5/17/2006 IT Security in de Industrie FHI 11 Mei 2006 Achterdeuren? Heeft u ook: Slide 2 Van die handige USB memory

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Beveilig klanten, transformeer jezelf

Beveilig klanten, transformeer jezelf Beveilig klanten, transformeer jezelf Managed Services Providers Hacks, ransomware en datalekken zijn dagelijks in het nieuws. Bedrijven moeten in 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING A - Algemeen 1. Naam bedrijf :. 2. Datum oprichting :. 3. Contactpersoon :. 4. Hoofdadres :. 5. Postcode/plaats :. 6. Telefoon :. 7. Webadres :. 8. Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? 26 september 2009 Harald Vranken Inhoud Informatiebeveiliging 2 Informatiebeveiliging Introductie Informatie betekenisvolle gegevens waardevol (privacy, bedrijfsinformatie)

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 20-06- 12

NIEUWSFLASH 20-06- 12 NIEUWSFLASH 20-06- 12 NR 44-B Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING (Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan- Statievelden) Noodnummer: 101

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Sr. Security Specialist bij SecureLabs

Sr. Security Specialist bij SecureLabs Wie ben ik? Ronald Kingma, CISSP ronald@securelabs.nl Sr. Security Specialist bij SecureLabs Introductie SecureLabs Voorheen ISSX Code of Conduct Real Penetration Testing Vulnerability Management Veiligheidsincidenten

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY

DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY WHITEPAPER: DE 5 VERBETERPUNTEN VAN UW SECURITY Moderne organisaties zijn een belangrijk doelwit van cybercriminelen. Dat is geen verrassing, want zij hebben veel gevoelige data in huis en daarmee veel

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows Installatiehandleiding voor Windows 2006 Zetes NV pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: installatie van de de kaartlezer... 4 Instructies Vista... 4 Instructies 98/ME/2000/XP... 4 Controle

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in de praktijk gebracht! Een pragmatische aanpak van IT-beveiliging.

Informatiebeveiliging in de praktijk gebracht! Een pragmatische aanpak van IT-beveiliging. Informatiebeveiliging in de praktijk gebracht! Een pragmatische aanpak van IT-beveiliging. Nick Pieters IT Security audits IT Security consulting & oplossingen IT Security trainer Human... nick@secure-it.be

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening

Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Factsheet Penetratietest Informatievoorziening Since the proof of the pudding is in the eating DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU?

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE OVERHEIDSSECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken. Steeds

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de Nederlandse wetgeving die sinds 2001 van kracht is voor het beschermen van de privacy

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

1. Uw computer beveiligen

1. Uw computer beveiligen 11 1. Uw computer beveiligen Voor computers die verbinding maken met internet is goede beveiliging essentieel. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op malware (virussen of andere schadelijke

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Criminaliteit op internet: Ransomware

Criminaliteit op internet: Ransomware Criminaliteit op internet: Ransomware Kwaadaardige software blokkeert PC's van eindgebruikers en lijkt afkomstig van Ecops, FCCU of een andere buitenlandse politiedienst Sinds enkele maanden blijken steeds

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR

INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR INFORMATIEBEVEILIGING: WAAR STAAT U NU? HANDIGE CHECKLISTS VOOR DE FINANCIELE SECTOR In deze whitepaper bieden we u handvatten en checklists voor hoe u om kunt gaan met de nieuwe meldplicht datalekken.

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

IT Security in de industrie

IT Security in de industrie IT Security in de industrie Praktische ervaringen met cyber security in de Energiesector en Procesindustrie Henk Spelt Henk.Spelt@kema.com Experience you can trust. Onderwerpen Waarom is (cyber) security

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren.

We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Managed Services Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security Management diensten bewaken we de continuïteit

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips www.zorgvoorprivacy.nl info@zorgvoorprivacy.nl Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips Zorg om privacy Het werk als zorgaanbieder verandert snel. Door automatisering en digitalisering kunnen

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie