Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese"

Transcriptie

1 Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

2 Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2

3 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg 3

4 Better business through better privacy 4

5 Nederlands Juridisch kader Cloud Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp ) wordt Europese Privacy Verordening ( EPV ) Verwachte invoering:

6 Juridische relaties in de Cloud Cloud Provider Bewerker Data Betrokkene Reseller Adviseur KLANT Verantwoordelijke Onderzoeks- & Zorgplicht 6

7 Juridische aspecten cloud computing ROLLEN Site Trend Micro: Veiligheid in de cloud is een gezamenlijke verplichting van de Cloudprovider en de Klant Klant of de opdrachtgever van de klant is op grond van de wet verantwoordelijk voor passende technische en organisatorische maatregelen voor beveiliging persoonsgegevens Verantwoordelijke: stelt het doel en middelen van dataverwerking vast Klant legt deze verplichtingen deels ook op aan de Cloudprovider Resellers hebben als opdrachtnemer de plicht om hun klanten volgens de eisen van goed vakmanschap te adviseren 9/10/15

8 Juridische aspecten cloud computing ROLLEN: Klant Passende technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens. Passend: Aard van de gegevens, stand van de techniek en Kosten Niet meer gegevens gebruiken dan nodig waar mogelijk identificerende kenmerken verwijderen Toegang tot gegevens beperken bijvoorbeeld door alleen bepaalde medewerkers toegang te verlenen Moderne beveiligingstechniek gebruiken Op basis van de stand der techniek: State of the Art Let op: Klant moet extra aandacht hebben bij internationale data transfer

9 Rol Klant als Verantwoordelijke voor data-opslag bij Cloudprovider Wettelijke verplichtingen Verantwoordelijke : Artikel 6 Wbp: persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt Art. 13 en 14 Wbp: de verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen... om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Opnemen in contract: bewerkersovereenkomst 9/10/15

10 Juridische aspecten cloud computing ROLLEN: Cloudprovider Klant = Verantwoordelijke Cloudprovider = Bewerker verwerkt data in opdracht van de verantwoordelijke De Klant moet zorgen dat de data voldoende secure zijn in de cloud Contract 9/10/15 Actieve onderzoeksplicht Klant Een goede bewerkersovereenkomst tussen Klant en Cloudprovider is wettelijk vereist Onderdeel van de Hostingovereenkomst

11 Juridische aspecten cloud computing ROLLEN: Reseller Reseller = Adviseur, Advies volgens de eisen van goed vakmanschap Klant mag vertrouwen op de expertise van de Reseller Als Adviseur is Reseller verplicht onderzoek te doen naar: de behoeften van de klant aard van de te beschermen data => bijzondere of gevoelige gegevens? risico s verbonden aan onvoldoende beveiliging van data Mogelijkheid controle te houden op data Maatregelen bij Datalekken Kernvraag: is de aangeboden oplossing passend voor Klant?

12 Specifieke acties Reseller richting Klant Beveiligingsrisico s inventariseren van soort data bij Cloudprovider Passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van dataverlies = preventief beleid met controles via PIA s (privacy audits) Check continuïteit dienstverlening Cloudprovider SLA voor beschikbaarheid, back-up/storage (Redundancy), betrouwbaarheid Zijn Cloudprovider of zijn datacenters buiten EU gevestigd? Zo ja, dan gelden er strengere complexere regels Meldplicht Datalekken van kracht per is aanscherping van bestaande Wbp

13 Tips & To Do s voor Reseller richting Klant Check op Technische Maatregelen: Beveiliging => State of the Art Inrichting Identity & Access Management Mogelijkheid data te migreren bij einde Hosting Check op Organisatorische Maatregelen Aanwezigheid Identity & Access Management beleid Geheimhouding & Schriftelijke afspraak over Onderaannemers Duidelijke retentieperiode voor data (niet langer bewaren dan nodig of toegestaan) Data verwerken bij voorkeur alleen binnen EU of land met passend beschermingsniveau Informeren over beveiligingsincidenten > in bewerkersovereenkomst Meewerken bij onderzoek autoriteiten en/of verzoeken Betrokkene(n) ISO 27018: de nieuwe privacystandaard voor de Cloud > kiezen voor certificering? 13

14 Meldplicht datalekken & uitbreiding boetebevoegheid Datalek: Toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Inbreuk op beveiliging persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking inbreuk op beveiligingsmaatregelen. Voorbeelden: kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens gestolen laptop inbraak in een databestand door hacker(s)

15 Meldplicht datalekken & uitbreiding boetebevoegheid Verantwoordelijke moet onverwijld melden aan de Toezichthouder (CBP) Bij inbreuk op beveiliging met aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel inbreuk die ernstige nadelige gevolgen heeft Verantwoordelijke moet onverwijld melden aan Betrokkene Inbreuk op beveiliging die waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben op betrokken individuele persoon Uitzondering: Bij inbreuk waar sprake is van versleutelde bestanden is alleen melding aan CBP nodig, niet aan betrokkene Verplichting tot bijhouden/documenteren overzicht met inbreuken inrichten en bijhouden van up to date Privacy Boekhouding

16 Getrapt beslismodel Datalekken STAP 1 Is er een beveiligingsinbreuk? Geen beveiliging = geen inbreuk STAP 2 Is datalek uitgezonderd van de meldingsplicht? STAP 3 STAP 4 Is melding aan het CBP vereist? Is melding aan de betrokkene vereist? 16

17 Melding CBP Vraag Wanneer is er sprake van een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen of ernstige gevolgen? Antwoord Aard van de data en vermoedelijk risico Verantwoordelijke: dus hangt af van de omstandigheden van het geval Bij online dienstverlening (via Cloud) doet risico zich snel voor Wanneer is melding onverwijld? Doel om onderzoek te kunnen doen Let op: bij beursgenoteerde bedrijven is timing melding afhankelijk van financiële regelgeving Verplichting om Datalekken te documenteren Meldingen bijhouden in up to date en controleerbaar register 17

18 Inhoud melding bij CBP Aard inbreuk: een algemene omschrijving volstaat Welke data - welke systemen zijn getroffen aangeven of het vertrouwelijke informatie betreft Let op bijzondere gegevens Geconstateerde en vermoedelijke gevolgen Maatregelen die genomen zijn om herhaling te voorkomen Bewerker (Cloudprovider) moet de Verantwoordelijke (Klant) in staat stellen te voldoen aan de meldplicht Sanctie CBP op niet naleving meldplicht is maximale boete van ,= 18

19 Melding aan betrokkene? Wanneer is er sprake van waarschijnlijke ongunstige gevolgen? Hangt af van de omstandigheden van het geval Bijvoorbeeld: identiteitsfraude, verlies van financiële gegevens, aantasting eer en goede naam > bijv. Ashley Madison incident Hoe snel moet je de betrokkene informeren? Onverwijld Inhoud melding Zodanig dat behoorlijke informatievoorziening is gewaarborgd Kleine groep betrokkenen: rechtstreeks en individueel Grote groep betrokkenen: website, krant, sociale media Geen melding als gegevens door versleuteling onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn Maar wat als hackers encryptie omzeilen of kraken? 19

20 Vragen die de Reseller zich moet stellen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Wat voor soort Klant is het? Welke data wil hij opslaan in de Cloud? Welke Cloudoplossing en beveiliging is passend voor de Klant? Wat voor technische maatregelen biedt de aangeboden oplossing? Heeft Klant voldoende organisatorische maatregelen genomen? 20

21 Dank voor uw aandacht

22 Ons Team ANNE HOLDRINET HELENA VERHAGEN GERT-JAN KROESE

CONTRACTEREN IN DE CLOUD

CONTRACTEREN IN DE CLOUD CONTRACTEREN IN DE CLOUD Mirjam Elferink en Martijn Kortier advocaten IE, ICT & Privacy 15 april 2014 CASUS VOORAF Stel: Een groot museum, met een miljoen bezoekers per jaar, heeft ter verlevendiging van

Nadere informatie

Datalekken: de meldplicht komt eraan

Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken: de meldplicht komt eraan Datalekken zijn gevallen van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens (Regeerakkoord 2010) Inleiding Datalekken halen steeds vaker het nieuws. Grote recente

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

CONTRACTEREN IN DE CLOUD

CONTRACTEREN IN DE CLOUD CONTRACTEREN IN DE CLOUD Donderdag 26 maart 2015 Mirjam Elferink en Martijn Kortier Advocaten IE, ICT & Privacy CASUS VOORAF Een groot museum, met miljoenen bezoekers per jaar, heeft ter verlevendiging

Nadere informatie

Privacyreglement Human ConneXion

Privacyreglement Human ConneXion Privacyreglement Human ConneXion Privacy en Verwerking Persoonsgegevens Dit Privacyregelement is opgesteld door Human ConneXion B.V., definities in het Privacyregelement hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V.

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder: PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen

Nadere informatie

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE

privacy TipS EN TricKS voor DE ONDErNEMiNGSpraKTiJK 2013 in-house counsel practical GuiDE privacy TIPS EN TRICKS VOOR DE ONDERNEMINGSPRAKTIJK 2013 in-house counsel practical guide 3 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk 4 privacy: tips en tricks voor de ondernemingspraktijk

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 Als een onderwijsinstelling bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de databases met persoonsgegevens niet zelf uitvoert, maar door een cloud leverancier laat doen, dan noemt de wet dit bedrijf de bewerker.

Nadere informatie

Cloud Computing. Checklist privacy afspraken. SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma

Cloud Computing. Checklist privacy afspraken. SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma Cloud Computing & Privacy Checklist privacy afspraken Wanneer een onderwijsinstelling een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten worden gesloten met de cloud leverancier. Van belang

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Cloud & Privacy. B2B Clouddiensten. Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013

Cloud & Privacy. B2B Clouddiensten. Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013 Cloud & Privacy B2B Clouddiensten Robert Boekhorst Amsterdam 27 juni 2013 Inleiding Privacyrecht: in vogelvlucht Knelpunten Hoe hier mee om te gaan? toekomstige ontwikkelingen Privacyrecht in vogelvlucht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Simplicate Software B.V.

Algemene voorwaarden Simplicate Software B.V. Algemene voorwaarden Simplicate Software B.V. De software (hierna Software ) wordt u via internet bij wijze van Software as a Service (SaaS) aangeboden door het bedrijf Simplicate Software B.V. (hierna

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken en meldplicht Inbreuken op elektronische systemen

Meldplicht Datalekken en meldplicht Inbreuken op elektronische systemen Meldplicht Datalekken en meldplicht Inbreuken op elektronische systemen Met aandacht voor de Europese ontwikkelingen. Initiatief, bewerking en redactie: Aramis Jeanpierre, Gineke Kuipers en Ruud de Bruijn

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

IMMA Privacy referentiearchitectuur

IMMA Privacy referentiearchitectuur IMMA Privacy referentiearchitectuur Datum: 17-8-2015 Contactpersonen Considerati: Bart Schermer - schermer@considerati.com Iris Koetsenruijter koetsenruijter@considerati.com www.considerati.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten

CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten CCBE Richtlijnen voor het gebruik van CLOUD COMPUTING SERVICES door advocaten (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) (v1.0 d.d. 5 december 2012) Inhoud I. INLEIDING... 2 1. Reikwijdte van

Nadere informatie

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond

(cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau achtergrond (Cyber)security en compliance een passend beveiligingsniveau mr. J.A.N. Baas* Trefwoorden: beveiliging van persoonsgegevens, meldplicht bij beveiligingsinbreuken en datalekken, netwerk- en informatiebeveiliging

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. Actieve openbaarmaking en eerbiediging. augustus. februari 2013

CBP Richtsnoeren. Actieve openbaarmaking en eerbiediging. augustus. februari 2013 CBP Richtsnoeren Actieve openbaarmaking en eerbiediging BEVEILIGING van persoonsgegevens van de persoonlijke levenssfeer augustus 2009 februari 2013 INHOUD Samenvatting 2 Inleiding 4 Schema beveiliging

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (i) De besloten/naamloze vennootschap/stichting/vereniging [statutaire naam], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te (postcode) [plaats] aan

Nadere informatie

Van perceptie naar werkelijkheid

Van perceptie naar werkelijkheid White Paper 6 juni 2013 Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing Van perceptie naar werkelijkheid Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V.

PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. PRIVACYREGLEMENT HUMANCAPITALCARE COMPANY B.V. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Medische

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie