Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven INFRASTRUCTUUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef bij die vragen alle goede antwoorden aan, maar ook niet méér. Voor het aankruisen van foute antwoorden krijgt u puntenaftrek. U kunt echter niet onder de 0 scoren. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Infrastructuur

3 Vraag 1 Welk van de onderstaande definities van IT Infrastructuur is correct en het meest compleet? a De IT infrastructuur bestaat uit fysieke apparaten, softwaretoepassingen en diensten voor de gehele onderneming of delen daarvan. b De IT infrastructuur is het geheel aan systemen en netwerken van de hoofdvestiging en/of subvestigingen. c De IT infrastructuur omvat alle netwerken en protocollen, hardware, software en de opgeslagen informatie voor de gehele organisatie. d De IT infrastructuur zijn alle componenten die met elkaar verbonden zijn binnen de organisatie of organisatiedelen. Vraag 2 De tekening moet de stadia weergeven van de evolutie van de IT Infrastructuur. Elk stadium werd in een bepaalde periode bereikt en heeft zijn kenmerkende ontwikkelingen. Plaats elk van de genoemde begrippen in de periode waarin deze actueel begon te worden. Sleep de volgende begrippen naar de juiste plaats in de tekening. Client Server Cloud computing Minicomputers Personal computer Vraag 3 Geef aan welke uitspraak juist is. a Communiceren op afstand via elektromagnetische signalen wordt telecommunicatie genoemd. b Telecommunicatie richt zich op het verwerken van gegevens op afstand. c Datacommunicatie richt zich op het verwerken van gegevens op afstand. d Dataprocessing betreft de gegevensstroom binnen het hele communicatieproces. Voorbeeldexamen Infrastructuur 3 / 19

4 Vraag 4 Transmissiemedia is een veelgebruikt begrip in de datacommunicatie. Welk van de onderstaande uitspraken over transmissiemedia zijn juist? a UTP is minder storingsgevoelig dan STP. b Twinnax is coax met een dubbele kern. c Voor snel transport is een dunne glasvezel nodig. d Elektromagnetische storing is niet te voorkomen. Vraag 5 Als er bij een bedrijf hoge eisen worden gesteld aan de grafische kwaliteit van een beeldscherm, welke videostandaard moet er dan gebruikt worden en waarom? Kies 1 juiste combinatie van een cijfer en een letter. Kies 1 videostandaard: 1. MCGA 2. SVGA 3. UXGA 4. VGA 5. XGA Kies de juiste motivatie: a heeft de snelste verwerking van beelden b heeft het hoogste aantal pixels c kan de meeste kleuren weergeven Vraag 6 Bij een bedrijf moet een schema in kleur op A1 formaat afgedrukt worden. Welke printer is daarvoor het meest geschikt en waarom? Kies 1 juiste combinatie van een cijfer en een letter. Kies 1 printer: 1. inktjet printer 2. laserprinter 3. matrix printer 4. plotter Kies de juiste motivatie: a heeft laden voor meerdere formaten papier b heeft veel grafische mogelijkheden c is met name geschikt voor groot formaat papier d kan erg dunne lijnen in kleur afdrukken Voorbeeldexamen Infrastructuur 4 / 19

5 Vraag 7 De IT Infrastructuur kent verschillende soorten elementen. Welke van de onderstaande aspecten vallen binnen de definitie van een IT Infrastructuur? a analoge telefoons b brand-meldinstallatie c Microsoft Excel-training voor een afdeling administratie d IT-Helpdesk e onderzoeksproject naar een webwinkel Vraag 8 Hieronder is een basisarchitectuur van een computer weergegeven. Aan de onderzijde staan drie bussen, de grote open vakken zijn de componenten van de computer. De pijlen geven de richting van de datastromen aan. Sleep de bijbehorende termen naar de witte vakken. Termen: a CPU b Memory c I/O Device d I/O Interface Voorbeeldexamen Infrastructuur 5 / 19

6 Vraag 9 Welke van de onderstaande hardwarecomponenten vallen onder de noemer randapparaten? a beeldscherm b CPU c interne harde schijf d werkgeheugen e grafische kaart Vraag 10 Iemand vraagt advies over het opslaan van informatie van zijn PC. Hij wil goedkoop en betrouwbaar een back-up maken van ongeveer 1 GB aan informatie. De persoon wil het medium waarmee het snelst gegevens kunnen worden teruggezet. Welk medium is in deze situatie het meest geschikt? a de externe harde schijf b de magneetbandcassette c de DVD Vraag 11 Niet elke computer is ideaal voor alle toepassingen. Vaak worden daarom computers gemaakt die met name geschikt zijn voor specifieke taken. Enkele van die specifieke computers zijn: Hand Held Mainframe Minicomputer Supercomputer Er staan hieronder 4 toepassingen. Sleep de meest geschikte computer naar het vak achter de betreffende toepassing. Voorbeeldexamen Infrastructuur 6 / 19

7 Vraag 12 Voor een bepaald gebruik van een computer zijn een aantal basisvoorwaarden aan te geven. Hieronder staan drie toepassingen van een PC. Stel een typische configuratie samen voor elk van deze toepassingen, door de eisen aan de snelheid van de CPU aan te geven en de eisen aan de hoeveelheid extern en intern geheugen. Sleep de juiste woorden naar de lege velden van de matrix. CPU: snel normaal Intern geheugen: veel weinig Voorbeeldexamen Infrastructuur 7 / 19

8 Vraag 13 Hieronder is een aantal verschillende transmissiemedia afgebeeld. In onderstaande tekst wordt gerefereerd aan bepaalde transmissiemedia. Sleep het gevraagde medium naar de open plek achter de vraag. a Welk van de bovenstaande transmissiemedia is geschikt voor de volgende toepassing: tussen twee tegenover elkaar liggende fabriekspanden met veel elektrische apparaten als er geen kabel gelegd kan worden? b Welk van de bovenstaande transmissiemedia is de snelste verbinding tussen twee gebouwen? c Welk van de bovenstaande transmissiemedia is voor gebruik binnen het kantoor de goedkoopste oplossing? d Welk van de bovenstaande transmissiemedia is duurder maar voor nieuwe gebouwen meer de standaard? Vraag 14 Wat is de functie van een netwerk? a versturen van gegevens tussen een werkstation en een computer op afstand b met elkaar in contact brengen van gebruikers en applicaties c regelen van de communicatie tussen twee apparaten zoals computers en printers Voorbeeldexamen Infrastructuur 8 / 19

9 Vraag 15 Bijgevoegd plaatje geeft een drietal veel voorkomende netwerktopologieen weer: Afbeelding 1: Afbeelding 2: Afbeelding 3: Welke afbeelding is een weergave van een busnetwerk? a afbeelding 1 b afbeelding 2 c afbeelding 3 Voorbeeldexamen Infrastructuur 9 / 19

10 Vraag 16 Welke van onderstaande beweringen over netwerktopologieën zijn juist? a Voordeel van een sternetwerk is het gemakkelijke beheer. b In een sternetwerk hebben storingen van aangesloten apparaten geen gevolgen voor andere met het netwerk verbonden systemen. c Een maasnetwerk is te herkennen aan zijn eenduidige structuur. d Bij een busnetwerk luisteren de apparaten de lijn af en nemen alleen berichten aan die voor hen bestemd zijn. e Een bypass wordt alleen gebruikt bij point to point netwerken. Vraag 17 Welke stellingen over een router als netwerkcomponent zijn juist? a Een router verzorgt de koppeling tussen LAN segmenten. b Een bridge heeft de voorkeur boven een router bij het koppelen van segmenten van een tokenring met Ethernet. c Een router leest het individuele netwerkadres van een pakket. d Een router kent de hele topologie van het netwerk. Vraag 18 Voor een nieuw netwerk worden de volgende functionele specificaties gegeven: Het netwerk moet interactief werken mogelijk maken. Er wordt belang gehecht aan efficiënte en gelijkmatige belasting van het netwerk. Bij het construeren van dit netwerk moeten componenten worden gekozen. Welke transporttechniek moet de te kiezen componenten ondersteunen? a Token passing b Message switching c Packet switching d Broadcasting Vraag 19 Bij Client-Server toepassingen is sprake van een verdeling van verwerkingsfuncties over computers. Welke functie wordt op een thin cliënt uitgevoerd? a datamanagement b applicatielogica c weergave Voorbeeldexamen Infrastructuur 10 / 19

11 Vraag 20 Voor het definiëren van een informatiesysteem worden modellen gebruikt. Een drietal modellen wordt gezien als het referentiemodel systeemontwikkeling. Elk model brengt de specificaties in beeld vanuit de: 1. Business 2. Applicatie 3. Technologie Sleep de volgende modellen naar de juiste plek in de tabel: Implementatiemodel Informatiesysteemmodel Bedrijfsmodel Specificaties vanuit Business Applicatie Technologie Model Vraag 21 De activiteiten die tijdens het opstellen van een functioneel ontwerp worden uitgevoerd vinden plaats volgens een bepaalde volgorde. Sleep de activiteiten naar de juiste plaats in onderstaand schema Activiteiten functioneel ontwerp : Gegevensstructuur Bepalen toekomstige organisatie Opstellen functioneel ontwerp rapport Interfaces Voorbeeldexamen Infrastructuur 11 / 19

12 Vraag 22 Hoe heet de verzamelnaam voor geautomatiseerde gereedschappen die gebruikt kan worden bij systeemontwikkeling en beheer? Vraag 23 Een verzekeringsbedrijf gebruikt een documentmanagementsysteem waarin alle documenten worden geregistreerd. Dat geldt voor iedere afdeling. De nieuwe manager communicatie heeft opgemerkt dat de huisstijl niet consequent wordt toegepast op uitgaande offertes. De afdeling Kwaliteit Standaarden & Procedures krijgt de opdracht richtlijnen op te stellen voor het gebruik van lettertype, lay-out en het bedrijfslogo. Ten behoeve van een project NOL nieuwe offerte lay-out worden documenten opgeleverd door het projectteam. De projectleider maakt de planningen en resource rapportages. Terwijl het project NOL in de afrondende fase is, wordt de huisstijl aangepast. De bepalingen over lettertype en plaatsing van het bedrijfslogo wijken af van de specificaties in het project. De projectleider geeft opdracht de projectdocumentatie aan te passen aan de nieuwe wensen. In welke set documenten worden de aanpassingen aangebracht? a in de functionele specificaties voor project NOL b in de technische specificaties voor project NOL c in de definitiestudie voor project NOL Vraag 24 Waarom is de rol van de organisatie World Wide Consortium (W3C), die zich bezig houdt met internet, belangrijk? a omdat zij het gebruik van standaarden bevorderen b omdat zij de bemoeienis van overheden beperkt houden c omdat zij zorgt voor een duidelijk eigenaarschap Vraag 25 Server virtualisatie biedt veel voordelen. Welke van onderstaande aspecten zijn voordelen van server virtualisatie? a vermindering van energiegebruik b centralisering van hardwarebeheer c gebruik van minder besturingssystemen d kostenbesparing op hardware uitgaven Vraag 26 Voor een effectief en efficiënt beheer van een systeem is het van belang dat duidelijk is wie de systeemeigenaar is. Bij wie is deze rol belegd? a de manager van de gebruikersafdeling die het systeem gebruikt b de ICT manager van de afdeling die het systeem technisch beheert c een onafhankelijke manager Voorbeeldexamen Infrastructuur 12 / 19

13 Vraag 27 Gegevens zijn de grondstof voor de informatievoorziening. Over welke onderwerpen moet de functioneel beheerder voor een goed beheer van de gegevens door de eigenaar worden geïnformeerd? a wie mag de gegevens lezen b wie mag de gegevens wijzigen en/of verwijderen c wat is de bewaartermijn van de gegevens d wat is de financiële waarde van de gegevens Vraag 28 Het kan nodig zijn dat een applicatie naar aanleiding van nieuwe of aanvullende gebruikerswensen moet worden aangepast. Wat is hierbij van belang? a Alle wijzigingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. b Vooraf wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de wijziging. c Een wijziging wordt altijd in de productieomgeving getest. Vraag 29 Het change management proces zorgt voor het gestructureerd aanbrengen van wijzigingen in een systeem. Een goede bewaking en sturing van het proces is van groot belang. Geef hieronder de juiste volgorde aan van de fasen die een wijzigingsvoorstel doorloopt. Sleep de volgende fasen naar de juiste plek in de tabel: Ontwerpen Bouwen Beoordelen Plannen Fasen 1 Indienen Testen 7 Implementeren 8 Evalueren 9 Afsluiten Voorbeeldexamen Infrastructuur 13 / 19

14 Vraag 30 Astrid werkt op de ICT- helpdesk van een bank. Rond uur worden er door gebruikers van verschillende systemen problemen gemeld. Op basis van welke aspecten moet zij besluiten welk systeem prioriteit heeft bij het oplossen van de problemen? a de volgorde van de meldingen b de classificatie van het systeem c de afgesproken oplostijd d de functie van de functionaris die de melding deed e de aanwezige ICT medewerkers Vraag 31 Wat is belangrijk bij een beveiligingsaudit? a De auditobjecten zijn vooraf in kaart gebracht. b De audit wordt door een onafhankelijke externe auditor uitgevoerd. c De audit heeft een informeel karakter. d De audit vindt plaats na de inproductiename van het controleobject. Vraag 32 Welk aspect staat in een Logisch ontwerp? a de middelen / apparatuur b de bouwactiviteiten c de programmaspecificaties d de systeemfuncties Vraag 33 Vanaf 1965 kwam IBM met het eerste commerciële mainframe op de markt, de IBM 360. Welke van onderstaande functies ondersteunden deze systemen? a Client Server Architectuur b Multi tasking c Peer to peer communication d Time sharing e Virtual memory Vraag 34 Onder welke activiteitsoort en systeemoriëntatie valt het technisch ontwerp van een nieuwe, virtuele serveromgeving? a ontwikkelen van de infrastructuur in een functieoriëntatie b ontwikkelen van de infrastructuur in een objectoriëntatie c beheren van de infrastructuur in een functieoriëntatie d beheren van de infrastructuur in een objectoriëntatie Voorbeeldexamen Infrastructuur 14 / 19

15 Vraag 35 De IT-infrastructuur is een begrensd gebied. Welk van onderstaande zaken behoort volgens de definitie van Laudon tot de IT-infrastructuur? a een training voor het personeel om met een nieuwe versie van een tekstverwerker te kunnen werken die men nodig heeft voor de communicatie met de klanten b een PC met een applicatie die als aandachtstrekker voor passerend verkeer de tijd en temperatuur op het pand projecteert c het beheer van een interne Twitter applicatie die is bedoeld om samenwerking binnen de organisatie te stimuleren d het fysieke post-verdeelproces dat door de recepties van elk van de vestigingen wordt uitgevoerd Vraag 36 Welke van de onderstaande apparaten of hulpmiddelen zijn bedoeld voor opslag, transport, terugvinden of kopiëren van gegevens? a barcode scanner b beeldscherm c CVE d modem e muis f relationele database Vraag 37 Als een computer voor lokale intensieve videobewerking wordt aangeschaft, waar moet dan voor gezorgd worden bij het configureren van de computer? a groot intern geheugen b hoge processorsnelheid c meerdere grafische kaarten d snelle netwerkkaart e veel USB aansluitingen Vraag 38 Beveiligingsactiviteiten vinden plaats op drie managementniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Welke functies spelen hierbij op tactisch niveau een rol? a divisiemanager b information security officer c ontwikkelaar d CEO Voorbeeldexamen Infrastructuur 15 / 19

16 Vraag 39 De tabel Customer is afkomstig uit een relationele database. Benoem de gegeven onderdelen in de drie onderstaande tabellen Customer. Vul uw antwoord in achter 1, 2 en 3. 1 = 2 = 3 = Vraag 40 Welke van onderstaande beweringen over velden is juist? a Een veld bestaat uit meerdere entiteiten. b Een groep velden is een record. c Elk veld heeft een primaire sleutel. Voorbeeldexamen Infrastructuur 16 / 19

17 Vraag 41 Tabellen in een relationeel DBMS zijn gekoppeld via sleutels. Hoeveel sleutels mag één tabel bevatten? a 1, de primaire sleutel b 2, één primaire en één externe sleutel c n, één primaire sleutel en één of meer externe sleutels Vraag 42 Wat is de functie van een Data Warehouse? a het opslaan van gegevens uit meerdere tabellen b het bewerken en gestandaardiseerd opslaan van gegevens uit een database c het opslaan van gestandaardiseerde gegevens uit meerdere databases en applicaties Vraag 43 Waarom is de ontwikkeling van het IP adresseringsschema IPv6 voor het internet van groot belang? a dit biedt betere internet beveiligingsmogelijkheden b dit verlaagt de kosten van een internet IP adres c hierdoor komen meer unieke internet IP adressen beschikbaar Vraag 44 Welke voordelen biedt werken in de Cloud voor de afnemer? a gebruik van rekenkracht op het moment dat het nodig is b geen grote investeringen in capaciteit noodzakelijk c de afnemer betaalt voor wat hij gebruikt d lagere operationele beheerkosten e geen uitgebreid contract nodig Vraag 45 Wat zijn taken van technisch operationeel beheer? a het controleren van de werking van apparatuur en programmatuur tijdens de verwerking b het opheffen van storingen en het minimaliseren van de consequenties c het aan- en uitzetten van apparatuur en programmatuur volgens vastgestelde procedures d het corrigeren van programmeerfouten die tijdens het gebruik van de programma s aan het licht komen Voorbeeldexamen Infrastructuur 17 / 19

18 Vraag 46 Welke componenten zijn op een bus van de computer aangesloten? a beeldscherm b CPU c interne harde schijf d werkgeheugen e toetsenbord f grafische kaart Vraag 47 Het gebruik van standaard applicaties heeft veel voordelen ten opzichte van eigen gebouwde applicaties. Wat is een nadeel van het gebruik van standaard applicaties? a de hoge aanschafprijs b de slechte gebruikersvriendelijkheid c de afhankelijkheid van de leverancier Vraag 48 Beveiligingsmaatregelen worden onderverdeeld in General controls en Application controls. Application controls worden geclassificeerd in: a invoerprocedures b exploitatieprocedures c uitvoerprocedures d verwerkingsprocedures Vraag 49 Een risicoanalyse helpt bij het bepalen van de meest effectieve maatregelen voor het beschermen van waardevolle bezittingen. Van belang is dat men zich op de grootste risico s concentreert. Welke factor speelt naast de Gebeurtenis en Het mogelijke waardeverlies een rol bij het in kaart brengen van een risico? a de oplossing b de kans c de soort d de historie Voorbeeldexamen Infrastructuur 18 / 19

19 Vraag 50 Een fysieke IT infrastructuur kent vele verschijningsvormen. Op de tekening is een willekeurige IT infrastructuur weergegeven van een kantoor waarin mensen zowel binnen als buiten het kantoor kunnen werken, zowel met draad als draadloos. Benoem de delen van de infrastructuur met de gegeven termen. Sleep onderstaande termen op de juiste plaats in de tekening: Server farm Wireless Access Point LAN Router Einde examen Voorbeeldexamen Infrastructuur 19 / 19

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFORMATIESYSTEMEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 16 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie

Advies IP Telefonie. Januari 2006. Ictivity Amsterdam. Advies IP Telefonie Advies IP Telefonie Januari 2006 Ictivity Amsterdam Advies IP Telefonie ICTIVITY DOCUMENTGEGEVENS Versiehistorie: Versie Datum Auteurs Status document 1.0 01-02-2006 Rob Prickaerts 1 ste conceptversie

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie