Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Examenopgaven INFRASTRUCTUUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit 50 vragen. Het maximaal aantal te behalen punten is 50. Elke goed beantwoorde vraag levert op. Bij 33 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. De volgende vraagsoorten kunnen in het examen voorkomen: meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is. multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn. Wanneer er meerdere antwoorden juist zijn, staat dat bij de vraag aangegeven. Geef bij die vragen alle goede antwoorden aan, maar ook niet méér. Voor het aankruisen van foute antwoorden krijgt u puntenaftrek. U kunt echter niet onder de 0 scoren. hotspotvraag waarbij u een afbeelding aan moet wijzen. sleepvraag waarbij u de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten. rangschikvraag waarbij u de juiste volgorde aan moet geven. invulvraag waarbij u een woord of getal moet invullen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes met de voorbereiding op het examen!

2 Voorbeeldexamen Infrastructuur

3 Vraag 1 Welk van de onderstaande definities van IT Infrastructuur is correct en het meest compleet? a De IT infrastructuur bestaat uit fysieke apparaten, softwaretoepassingen en diensten voor de gehele onderneming of delen daarvan. b De IT infrastructuur is het geheel aan systemen en netwerken van de hoofdvestiging en/of subvestigingen. c De IT infrastructuur omvat alle netwerken en protocollen, hardware, software en de opgeslagen informatie voor de gehele organisatie. d De IT infrastructuur zijn alle componenten die met elkaar verbonden zijn binnen de organisatie of organisatiedelen. Vraag 2 De tekening moet de stadia weergeven van de evolutie van de IT Infrastructuur. Elk stadium werd in een bepaalde periode bereikt en heeft zijn kenmerkende ontwikkelingen. Plaats elk van de genoemde begrippen in de periode waarin deze actueel begon te worden. Sleep de volgende begrippen naar de juiste plaats in de tekening. Client Server Cloud computing Minicomputers Personal computer Vraag 3 Geef aan welke uitspraak juist is. a Communiceren op afstand via elektromagnetische signalen wordt telecommunicatie genoemd. b Telecommunicatie richt zich op het verwerken van gegevens op afstand. c Datacommunicatie richt zich op het verwerken van gegevens op afstand. d Dataprocessing betreft de gegevensstroom binnen het hele communicatieproces. Voorbeeldexamen Infrastructuur 3 / 19

4 Vraag 4 Transmissiemedia is een veelgebruikt begrip in de datacommunicatie. Welk van de onderstaande uitspraken over transmissiemedia zijn juist? a UTP is minder storingsgevoelig dan STP. b Twinnax is coax met een dubbele kern. c Voor snel transport is een dunne glasvezel nodig. d Elektromagnetische storing is niet te voorkomen. Vraag 5 Als er bij een bedrijf hoge eisen worden gesteld aan de grafische kwaliteit van een beeldscherm, welke videostandaard moet er dan gebruikt worden en waarom? Kies 1 juiste combinatie van een cijfer en een letter. Kies 1 videostandaard: 1. MCGA 2. SVGA 3. UXGA 4. VGA 5. XGA Kies de juiste motivatie: a heeft de snelste verwerking van beelden b heeft het hoogste aantal pixels c kan de meeste kleuren weergeven Vraag 6 Bij een bedrijf moet een schema in kleur op A1 formaat afgedrukt worden. Welke printer is daarvoor het meest geschikt en waarom? Kies 1 juiste combinatie van een cijfer en een letter. Kies 1 printer: 1. inktjet printer 2. laserprinter 3. matrix printer 4. plotter Kies de juiste motivatie: a heeft laden voor meerdere formaten papier b heeft veel grafische mogelijkheden c is met name geschikt voor groot formaat papier d kan erg dunne lijnen in kleur afdrukken Voorbeeldexamen Infrastructuur 4 / 19

5 Vraag 7 De IT Infrastructuur kent verschillende soorten elementen. Welke van de onderstaande aspecten vallen binnen de definitie van een IT Infrastructuur? a analoge telefoons b brand-meldinstallatie c Microsoft Excel-training voor een afdeling administratie d IT-Helpdesk e onderzoeksproject naar een webwinkel Vraag 8 Hieronder is een basisarchitectuur van een computer weergegeven. Aan de onderzijde staan drie bussen, de grote open vakken zijn de componenten van de computer. De pijlen geven de richting van de datastromen aan. Sleep de bijbehorende termen naar de witte vakken. Termen: a CPU b Memory c I/O Device d I/O Interface Voorbeeldexamen Infrastructuur 5 / 19

6 Vraag 9 Welke van de onderstaande hardwarecomponenten vallen onder de noemer randapparaten? a beeldscherm b CPU c interne harde schijf d werkgeheugen e grafische kaart Vraag 10 Iemand vraagt advies over het opslaan van informatie van zijn PC. Hij wil goedkoop en betrouwbaar een back-up maken van ongeveer 1 GB aan informatie. De persoon wil het medium waarmee het snelst gegevens kunnen worden teruggezet. Welk medium is in deze situatie het meest geschikt? a de externe harde schijf b de magneetbandcassette c de DVD Vraag 11 Niet elke computer is ideaal voor alle toepassingen. Vaak worden daarom computers gemaakt die met name geschikt zijn voor specifieke taken. Enkele van die specifieke computers zijn: Hand Held Mainframe Minicomputer Supercomputer Er staan hieronder 4 toepassingen. Sleep de meest geschikte computer naar het vak achter de betreffende toepassing. Voorbeeldexamen Infrastructuur 6 / 19

7 Vraag 12 Voor een bepaald gebruik van een computer zijn een aantal basisvoorwaarden aan te geven. Hieronder staan drie toepassingen van een PC. Stel een typische configuratie samen voor elk van deze toepassingen, door de eisen aan de snelheid van de CPU aan te geven en de eisen aan de hoeveelheid extern en intern geheugen. Sleep de juiste woorden naar de lege velden van de matrix. CPU: snel normaal Intern geheugen: veel weinig Voorbeeldexamen Infrastructuur 7 / 19

8 Vraag 13 Hieronder is een aantal verschillende transmissiemedia afgebeeld. In onderstaande tekst wordt gerefereerd aan bepaalde transmissiemedia. Sleep het gevraagde medium naar de open plek achter de vraag. a Welk van de bovenstaande transmissiemedia is geschikt voor de volgende toepassing: tussen twee tegenover elkaar liggende fabriekspanden met veel elektrische apparaten als er geen kabel gelegd kan worden? b Welk van de bovenstaande transmissiemedia is de snelste verbinding tussen twee gebouwen? c Welk van de bovenstaande transmissiemedia is voor gebruik binnen het kantoor de goedkoopste oplossing? d Welk van de bovenstaande transmissiemedia is duurder maar voor nieuwe gebouwen meer de standaard? Vraag 14 Wat is de functie van een netwerk? a versturen van gegevens tussen een werkstation en een computer op afstand b met elkaar in contact brengen van gebruikers en applicaties c regelen van de communicatie tussen twee apparaten zoals computers en printers Voorbeeldexamen Infrastructuur 8 / 19

9 Vraag 15 Bijgevoegd plaatje geeft een drietal veel voorkomende netwerktopologieen weer: Afbeelding 1: Afbeelding 2: Afbeelding 3: Welke afbeelding is een weergave van een busnetwerk? a afbeelding 1 b afbeelding 2 c afbeelding 3 Voorbeeldexamen Infrastructuur 9 / 19

10 Vraag 16 Welke van onderstaande beweringen over netwerktopologieën zijn juist? a Voordeel van een sternetwerk is het gemakkelijke beheer. b In een sternetwerk hebben storingen van aangesloten apparaten geen gevolgen voor andere met het netwerk verbonden systemen. c Een maasnetwerk is te herkennen aan zijn eenduidige structuur. d Bij een busnetwerk luisteren de apparaten de lijn af en nemen alleen berichten aan die voor hen bestemd zijn. e Een bypass wordt alleen gebruikt bij point to point netwerken. Vraag 17 Welke stellingen over een router als netwerkcomponent zijn juist? a Een router verzorgt de koppeling tussen LAN segmenten. b Een bridge heeft de voorkeur boven een router bij het koppelen van segmenten van een tokenring met Ethernet. c Een router leest het individuele netwerkadres van een pakket. d Een router kent de hele topologie van het netwerk. Vraag 18 Voor een nieuw netwerk worden de volgende functionele specificaties gegeven: Het netwerk moet interactief werken mogelijk maken. Er wordt belang gehecht aan efficiënte en gelijkmatige belasting van het netwerk. Bij het construeren van dit netwerk moeten componenten worden gekozen. Welke transporttechniek moet de te kiezen componenten ondersteunen? a Token passing b Message switching c Packet switching d Broadcasting Vraag 19 Bij Client-Server toepassingen is sprake van een verdeling van verwerkingsfuncties over computers. Welke functie wordt op een thin cliënt uitgevoerd? a datamanagement b applicatielogica c weergave Voorbeeldexamen Infrastructuur 10 / 19

11 Vraag 20 Voor het definiëren van een informatiesysteem worden modellen gebruikt. Een drietal modellen wordt gezien als het referentiemodel systeemontwikkeling. Elk model brengt de specificaties in beeld vanuit de: 1. Business 2. Applicatie 3. Technologie Sleep de volgende modellen naar de juiste plek in de tabel: Implementatiemodel Informatiesysteemmodel Bedrijfsmodel Specificaties vanuit Business Applicatie Technologie Model Vraag 21 De activiteiten die tijdens het opstellen van een functioneel ontwerp worden uitgevoerd vinden plaats volgens een bepaalde volgorde. Sleep de activiteiten naar de juiste plaats in onderstaand schema Activiteiten functioneel ontwerp : Gegevensstructuur Bepalen toekomstige organisatie Opstellen functioneel ontwerp rapport Interfaces Voorbeeldexamen Infrastructuur 11 / 19

12 Vraag 22 Hoe heet de verzamelnaam voor geautomatiseerde gereedschappen die gebruikt kan worden bij systeemontwikkeling en beheer? Vraag 23 Een verzekeringsbedrijf gebruikt een documentmanagementsysteem waarin alle documenten worden geregistreerd. Dat geldt voor iedere afdeling. De nieuwe manager communicatie heeft opgemerkt dat de huisstijl niet consequent wordt toegepast op uitgaande offertes. De afdeling Kwaliteit Standaarden & Procedures krijgt de opdracht richtlijnen op te stellen voor het gebruik van lettertype, lay-out en het bedrijfslogo. Ten behoeve van een project NOL nieuwe offerte lay-out worden documenten opgeleverd door het projectteam. De projectleider maakt de planningen en resource rapportages. Terwijl het project NOL in de afrondende fase is, wordt de huisstijl aangepast. De bepalingen over lettertype en plaatsing van het bedrijfslogo wijken af van de specificaties in het project. De projectleider geeft opdracht de projectdocumentatie aan te passen aan de nieuwe wensen. In welke set documenten worden de aanpassingen aangebracht? a in de functionele specificaties voor project NOL b in de technische specificaties voor project NOL c in de definitiestudie voor project NOL Vraag 24 Waarom is de rol van de organisatie World Wide Consortium (W3C), die zich bezig houdt met internet, belangrijk? a omdat zij het gebruik van standaarden bevorderen b omdat zij de bemoeienis van overheden beperkt houden c omdat zij zorgt voor een duidelijk eigenaarschap Vraag 25 Server virtualisatie biedt veel voordelen. Welke van onderstaande aspecten zijn voordelen van server virtualisatie? a vermindering van energiegebruik b centralisering van hardwarebeheer c gebruik van minder besturingssystemen d kostenbesparing op hardware uitgaven Vraag 26 Voor een effectief en efficiënt beheer van een systeem is het van belang dat duidelijk is wie de systeemeigenaar is. Bij wie is deze rol belegd? a de manager van de gebruikersafdeling die het systeem gebruikt b de ICT manager van de afdeling die het systeem technisch beheert c een onafhankelijke manager Voorbeeldexamen Infrastructuur 12 / 19

13 Vraag 27 Gegevens zijn de grondstof voor de informatievoorziening. Over welke onderwerpen moet de functioneel beheerder voor een goed beheer van de gegevens door de eigenaar worden geïnformeerd? a wie mag de gegevens lezen b wie mag de gegevens wijzigen en/of verwijderen c wat is de bewaartermijn van de gegevens d wat is de financiële waarde van de gegevens Vraag 28 Het kan nodig zijn dat een applicatie naar aanleiding van nieuwe of aanvullende gebruikerswensen moet worden aangepast. Wat is hierbij van belang? a Alle wijzigingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd. b Vooraf wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de wijziging. c Een wijziging wordt altijd in de productieomgeving getest. Vraag 29 Het change management proces zorgt voor het gestructureerd aanbrengen van wijzigingen in een systeem. Een goede bewaking en sturing van het proces is van groot belang. Geef hieronder de juiste volgorde aan van de fasen die een wijzigingsvoorstel doorloopt. Sleep de volgende fasen naar de juiste plek in de tabel: Ontwerpen Bouwen Beoordelen Plannen Fasen 1 Indienen Testen 7 Implementeren 8 Evalueren 9 Afsluiten Voorbeeldexamen Infrastructuur 13 / 19

14 Vraag 30 Astrid werkt op de ICT- helpdesk van een bank. Rond uur worden er door gebruikers van verschillende systemen problemen gemeld. Op basis van welke aspecten moet zij besluiten welk systeem prioriteit heeft bij het oplossen van de problemen? a de volgorde van de meldingen b de classificatie van het systeem c de afgesproken oplostijd d de functie van de functionaris die de melding deed e de aanwezige ICT medewerkers Vraag 31 Wat is belangrijk bij een beveiligingsaudit? a De auditobjecten zijn vooraf in kaart gebracht. b De audit wordt door een onafhankelijke externe auditor uitgevoerd. c De audit heeft een informeel karakter. d De audit vindt plaats na de inproductiename van het controleobject. Vraag 32 Welk aspect staat in een Logisch ontwerp? a de middelen / apparatuur b de bouwactiviteiten c de programmaspecificaties d de systeemfuncties Vraag 33 Vanaf 1965 kwam IBM met het eerste commerciële mainframe op de markt, de IBM 360. Welke van onderstaande functies ondersteunden deze systemen? a Client Server Architectuur b Multi tasking c Peer to peer communication d Time sharing e Virtual memory Vraag 34 Onder welke activiteitsoort en systeemoriëntatie valt het technisch ontwerp van een nieuwe, virtuele serveromgeving? a ontwikkelen van de infrastructuur in een functieoriëntatie b ontwikkelen van de infrastructuur in een objectoriëntatie c beheren van de infrastructuur in een functieoriëntatie d beheren van de infrastructuur in een objectoriëntatie Voorbeeldexamen Infrastructuur 14 / 19

15 Vraag 35 De IT-infrastructuur is een begrensd gebied. Welk van onderstaande zaken behoort volgens de definitie van Laudon tot de IT-infrastructuur? a een training voor het personeel om met een nieuwe versie van een tekstverwerker te kunnen werken die men nodig heeft voor de communicatie met de klanten b een PC met een applicatie die als aandachtstrekker voor passerend verkeer de tijd en temperatuur op het pand projecteert c het beheer van een interne Twitter applicatie die is bedoeld om samenwerking binnen de organisatie te stimuleren d het fysieke post-verdeelproces dat door de recepties van elk van de vestigingen wordt uitgevoerd Vraag 36 Welke van de onderstaande apparaten of hulpmiddelen zijn bedoeld voor opslag, transport, terugvinden of kopiëren van gegevens? a barcode scanner b beeldscherm c CVE d modem e muis f relationele database Vraag 37 Als een computer voor lokale intensieve videobewerking wordt aangeschaft, waar moet dan voor gezorgd worden bij het configureren van de computer? a groot intern geheugen b hoge processorsnelheid c meerdere grafische kaarten d snelle netwerkkaart e veel USB aansluitingen Vraag 38 Beveiligingsactiviteiten vinden plaats op drie managementniveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Welke functies spelen hierbij op tactisch niveau een rol? a divisiemanager b information security officer c ontwikkelaar d CEO Voorbeeldexamen Infrastructuur 15 / 19

16 Vraag 39 De tabel Customer is afkomstig uit een relationele database. Benoem de gegeven onderdelen in de drie onderstaande tabellen Customer. Vul uw antwoord in achter 1, 2 en 3. 1 = 2 = 3 = Vraag 40 Welke van onderstaande beweringen over velden is juist? a Een veld bestaat uit meerdere entiteiten. b Een groep velden is een record. c Elk veld heeft een primaire sleutel. Voorbeeldexamen Infrastructuur 16 / 19

17 Vraag 41 Tabellen in een relationeel DBMS zijn gekoppeld via sleutels. Hoeveel sleutels mag één tabel bevatten? a 1, de primaire sleutel b 2, één primaire en één externe sleutel c n, één primaire sleutel en één of meer externe sleutels Vraag 42 Wat is de functie van een Data Warehouse? a het opslaan van gegevens uit meerdere tabellen b het bewerken en gestandaardiseerd opslaan van gegevens uit een database c het opslaan van gestandaardiseerde gegevens uit meerdere databases en applicaties Vraag 43 Waarom is de ontwikkeling van het IP adresseringsschema IPv6 voor het internet van groot belang? a dit biedt betere internet beveiligingsmogelijkheden b dit verlaagt de kosten van een internet IP adres c hierdoor komen meer unieke internet IP adressen beschikbaar Vraag 44 Welke voordelen biedt werken in de Cloud voor de afnemer? a gebruik van rekenkracht op het moment dat het nodig is b geen grote investeringen in capaciteit noodzakelijk c de afnemer betaalt voor wat hij gebruikt d lagere operationele beheerkosten e geen uitgebreid contract nodig Vraag 45 Wat zijn taken van technisch operationeel beheer? a het controleren van de werking van apparatuur en programmatuur tijdens de verwerking b het opheffen van storingen en het minimaliseren van de consequenties c het aan- en uitzetten van apparatuur en programmatuur volgens vastgestelde procedures d het corrigeren van programmeerfouten die tijdens het gebruik van de programma s aan het licht komen Voorbeeldexamen Infrastructuur 17 / 19

18 Vraag 46 Welke componenten zijn op een bus van de computer aangesloten? a beeldscherm b CPU c interne harde schijf d werkgeheugen e toetsenbord f grafische kaart Vraag 47 Het gebruik van standaard applicaties heeft veel voordelen ten opzichte van eigen gebouwde applicaties. Wat is een nadeel van het gebruik van standaard applicaties? a de hoge aanschafprijs b de slechte gebruikersvriendelijkheid c de afhankelijkheid van de leverancier Vraag 48 Beveiligingsmaatregelen worden onderverdeeld in General controls en Application controls. Application controls worden geclassificeerd in: a invoerprocedures b exploitatieprocedures c uitvoerprocedures d verwerkingsprocedures Vraag 49 Een risicoanalyse helpt bij het bepalen van de meest effectieve maatregelen voor het beschermen van waardevolle bezittingen. Van belang is dat men zich op de grootste risico s concentreert. Welke factor speelt naast de Gebeurtenis en Het mogelijke waardeverlies een rol bij het in kaart brengen van een risico? a de oplossing b de kans c de soort d de historie Voorbeeldexamen Infrastructuur 18 / 19

19 Vraag 50 Een fysieke IT infrastructuur kent vele verschijningsvormen. Op de tekening is een willekeurige IT infrastructuur weergegeven van een kantoor waarin mensen zowel binnen als buiten het kantoor kunnen werken, zowel met draad als draadloos. Benoem de delen van de infrastructuur met de gegeven termen. Sleep onderstaande termen op de juiste plaats in de tekening: Server farm Wireless Access Point LAN Router Einde examen Voorbeeldexamen Infrastructuur 19 / 19

De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels:

De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels: Voorbeeldexamen Correctiemodel INFRASTRUCTUUR Belangrijke informatie Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine?

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? Meerkeuzevragen 1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? II III IV 2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een computer van de 4 e generatie en computers van eerdere generaties? Rekencapaciteit

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 voorbeeldexamen HNCF Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 10 antwoordindicatie 20 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen 2009 2010 CURSUS NETWERKEN Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Wat is een netwerk? 4 3 Waarom een netwerk 5 3.1 De geschiedenis van het netwerk

Nadere informatie

Wat zien we in deze cursus

Wat zien we in deze cursus Algemeen patrick.dujardin@hetcvo.be Educatief verlof Opleidingscheques Pauze tussen 19h45 en 20h15 Elke week van 18h tot 21h20 (uitgezonderd schoolvakanties) op dinsdagavond 4 tussen evaluaties en 1 eindevaluatie

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

WDS WDS Bridge mode Repeater mode

WDS WDS Bridge mode Repeater mode WDS WDS WDS betekent Wireless Distribution System. Dit is een protocol waarmee twee of meer Wireless Access Points draadloos met elkaar kunnen worden verbonden. Het WDS protocol is geen officieel protocol.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

Handleiding installatie router bij FiberAccess

Handleiding installatie router bij FiberAccess Handleiding installatie router bij FiberAccess (c) 2008 Signet B.V. 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inhoud verpakking...4 3 Aansluitschema...5 4 Aansluiten router...6 5 Aansluiten interne netwerk...7

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange. Hardware

Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange. Hardware Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange Hardware Inleiding 1. Geschiedenis van de computer 2. Hardware 3. Interne componenten en Randapparatuur Geschiedenis De computer is uitgevonden door het rekenen.

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk

Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen. Bart van Dijk Linux Mint Cinnamon 18.1 Ervaringen Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Linux Mint Cinnamon 18.1 Waarom overstappen naar Linux Linux weetjes Achtergrond Linux Mint Ervaringen Aanbevelingen Waarom overstappen

Nadere informatie

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer?

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? blz 1 Harde schijf HD CD/DVD/blueray lezer/schrijver Floppy disk FD Bus CPU Invoer en uitvoer apparaten Vast geheugen ROM Werkgeheugen RAM In de PC zitten de

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? IMPAKT Secure ICT IMPAKT is meer dan 25 jaar actief in België en Luxemburg als ICT beveiliging

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

90 minutes of Fiber & Lunch

90 minutes of Fiber & Lunch 90 minutes of Fiber & Lunch Opening 12.00u 12.15u René van Holsteijn Platform Bedrijventerreinen Het Programma 12.00u 12.15u Opening 90 mins of Fiber & Lunch Opening door de voorzitter van het Platform

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b.

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 1 Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 2 Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave.... 2 Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1: Wat zit er in een computer?... 4 Het moederbord:...

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK 8.2 MESH NETWERK Cursus netwerken Een mesh netwerk is geschikt voor telefooncentrales in de 'hogere netvlakken', waar grote telecommunicatie-verkeersstromen uit diverse regio's zijn geaggregeerd en tussen

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Toestellen waar gegevens worden opgeslagen (opslagmedia) horen niet echt in dit lijstje thuis.

Toestellen waar gegevens worden opgeslagen (opslagmedia) horen niet echt in dit lijstje thuis. Randapparatuur Om de computer effectief te kunnen gebruiken, hebben we aan aantal randapparaten nodig. Deze worden voornamelijk ingedeeld in in- en uitvoer en een aantal die beide kunnen, invoerapparaten

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar?

In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar? Les D-01 Netwerken In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar? 1.1 Wat is een netwerk? Een netwerk bestaat uit een aantal, met elkaar verbonden componenten,

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek

BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek BIJLAGE 8.1 Referentiebibliotheek Op basis van de bij de potentiële klanten uitgevoerde behoeftebevraging zijn er geen indicaties dat de afgenomen volumes significant lager zouden liggen dan de volumes

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Externe apparaten Gebruikershandleiding

Externe apparaten Gebruikershandleiding Externe apparaten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Netwerk infrastructuur 3 Winkelplattegrond 5 Beveiliging 6 Componenten 7 Begroting 8 Advies 10

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Netwerk infrastructuur 3 Winkelplattegrond 5 Beveiliging 6 Componenten 7 Begroting 8 Advies 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Netwerk infrastructuur 3 Winkelplattegrond 5 Beveiliging 6 Componenten 7 Begroting 8 Advies 10 1 Inleiding In het volgende rapport wordt uitgelegd, toegelicht

Nadere informatie

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer)

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) -Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) De pc is bedacht in 1833 Door gebrek aan onderdelen kwam de eerst werkende PC 100 jaar later Gewicht: 35 ton (35.000 kilo!) en kamervullend. Zie de

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Datacommunicatie MODULECODE C3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V.

Process Control Netwerk Security bij Lyondell. Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Process Control Netwerk Security bij Lyondell Dave Chong European IT Project Manager Lyondell Chemie Nederland B.V. Agenda Introductie Korte feiten over Lyondell Chemie Wat doet Lyondell Chemie aan PCN

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN)

SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN) SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE 1 2017 MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN) BOEK (1) 1.1 Inleiding 1.2 Belangrijke OS 1.3 OS en Memory 1.4 Onderdelen

Nadere informatie