Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!"

Transcriptie

1 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch Resque Vehicles Van de regionaal commandant vijfde jaargang december 2012 nr.4 De campagne Brandveilig Leven Flevoland in Beweging won vrijdag 2 november 2012 de Jan van der Heyden Innovatieprijs en dat leverde tijdens het brandweercongres een mooi plaatje op. Team Dienstverlening, gefeliciteerd! Innovatieprijs gewonnen! Lees op pagina 3 een interview met Marcel van Galen over het winnen van deze innovatieprijs Brandweer Nederland! Nee, dit is geen aankondiging van nationale brandweer, maar wel de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen in Nederland. Vanaf 1 november is Brandweer Nederland de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Wie op internet zoekt naar de NVBR komt uit bij brandweernederland.nl. Nu verplichte regionalisering in de wet is opgenomen zou de NVBR slechts 25 leden (25 brandweerkorpsen) overhouden. Aangezien dit wel erg weinig leden zijn voor een vereniging en de raad van regionale brandweercommandanten al het bestuur van de NVBR vormde was dit aanleiding om 1 november 2012 het besluit te nemen de vereniging op te heffen. Meer nog dan voorheen willen we landelijke problemen samen aanpakken, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen we onze krachten, kennis en kunde rondom thema s die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben. Dit betekent veranderingen, maar er blijven ook herkenningspunten. De structuur zoals we die kenden binnen de NVBR blijft in belangrijke mate overeind. We blijven werken met programmaraden en netwerken om betrokkenheid van het (landelijke) brandweerveld te borgen. Minder branden, minder slachtoffers, minder schade Geen brandweerkorps is hetzelfde, maar er zijn wel vraagstukken waar elk korps mee te maken heeft. Onze aanpak rond de opkomsttijden, kazerneringen en voertuigbezettingen is best uniek te noemen, echter we zijn niet de enigen die hier mee aan de slag zijn gegaan. Wel allemaal met hetzelfde oogmerk. Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit: Brandweer Nederland treedt eensgezind en slagvaardig op met één visie, één aanpak en één doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Daar staan we voor. Daar gaan we voor. Nieuwe vereniging Zowel de NVBR als de VBV heffen zichzelf op. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2013 een nieuwe vereniging ontstaat. Een personenvereniging waar elke brandweerman of vrouw lid van kan worden. Naar verwachting zal in april volgend jaar meer duidelijk zijn over hoe deze nieuwe vereniging er precies uit zal gaan zien. Gerrit Spruit Commandant brandweer van de redactie... De jaaroverzichten Hoezo snel? Voor je gevoel is het net Oud en Nieuw geweest, maar ondanks dat staan kerstdagen en jaarwisseling alweer voor de deur. Dat betekent dat het moment van terugblikken door radio, televisie en andere media weer aanbreekt. De welbekende jaaroverzichten. Iets wat we met Brandweer Flevoland misschien ook maar moeten gaan doen. Heel veel zaken zijn bijgebleven uit 2012, waarbij het competitie-element in Flevoland een belangrijke rol speelde. Brandweer Flevoland scoorde in 2012 namelijk bijzonder goed in wedstrijden annex verkiezingen. Ga maar na: de campagne Brandveilig Leven won de Jan van der Heydenprijs, Marlou Boot werd tot Flevolands Zakenvrouw van het Jaar gekozen (categorie managers) en de jeugdbrandweer van Lelystad behaalde in wedstrijden de nationale titel. Stuk voor stuk bijzondere prestaties. In dit extra dikke kerstnummer komt een aantal van deze zaken natuurlijk voorbij. Veel leesplezier en fijne feestdagen! De redactie 1

2 Van de OR The day after de OR na de verkiezingen gaat als personeelsblad al weer een tijdje mee. Hoe wordt over het magazine gedacht? Op 15 oktober zijn voor de tweede keer in het bestaan van Brandweer Flevoland verkiezingen gehouden. Na de periode waarin collega s zich kandidaat konden stellen voor het lidmaatschap van de OR, bleek dat in de kiesgroepen Brandweerzorg Noord / West en Bedrijfsvoering / Stafbureau en Beleid evenveel kandidaten waren als zetels. In deze twee kiesgroepen hoefden geen verkiezingen gehouden te worden. In de kiesgroepen Brandweerzorg Zuid / Oost en Crisisbeheersing / Risicobeheersing waren er meer kandidaten dan zetels, in deze kiesgroepen zijn wel verkiezingen gehouden. Lees jij Flevoland Nieuws en wat vind je ervan? Welk onderdeel lees je het eerst of spreekt je het meest aan? Wat zou je graag in willen lezen? Naam: Post: Functie: Matthijs Sinke Marknesse Vrijwilliger Natuurlijk lees ik Flevoland Nieuws! Ik vind het leuk om op deze manier bij te blijven over de ontwikkelingen bij de brandweer in Flevoland. Ik heb niet een speciaal onderdeel dat mij het meest aanspreekt. Maar als we een gezamenlijke oefening met andere korpsen uit Flevoland hebben gedraaid, is het wel leuk om hiervan een verslag terug te lezen met enkele foto s. Dit geldt natuurlijk ook voor het echte werk zoals bijvoorbeeld een grote brand in de regio. Wat ik al eerder zei, het is leuk om verhalen terug te lezen en foto s terug te zien van oefeningen die wij gezamenlijk hebben gedraaid of van een klus die wij als brandweer hebben geklaard. Naam: Jan van Reeden Post: Swifterbant Functie: Vrijwilliger Jazeker, ik lees hem altijd. Ik vind dat dit blad in een behoefte voorziet om elkaar te informeren. Wel zou ik graag willen dat het blad geen beleidsblad wordt, hier zijn andere informatievoorzieningen voor. In principe lees ik alles. Onderwerpen over het wel en wee vanuit de posten/groepen spreken mij het meest aan. Nog meer artikelen over de ins en outs van de groepen. Naam: Mark Heerschop Post: Almere Functie: Vrijwilliger Ik lees Flevoland nieuws meestal wel. Ik vind het een goed en professioneel uitziend blad met veel nuttig nieuws en informatie. Ook staan er vaak leuke nieuwsberichten in over dingen die ik vaak niet mee krijg omdat ik maar een paar keer per maand als parttimer in Almere meedraai. Meestal blader ik eerst snel even door het blad en bekijk ik de foto s. Van de foto s die mij het meest aanspreken, lees ik ook de tekst. Als ik later een keer de tijd heb, lees ik het grootste gedeelte van het blad. Wat ik het meeste lees, zijn de nieuwsberichten over Almere en de berichten over nieuwe ontwikkelingen binnen Brandweer Flevoland, zoals in de laatste editie over de nieuwe portofoons. Ik vind goed zoals het nu is. Wel mis ik vaak wat meer berichten over bijzondere inzetten. In de regio waar ik als vrijwilliger zit, hebben wij een soortgelijk blad waar meer van dit soort berichten in staan. Naam: Arjen Datema Post: Emmeloord Functie: Vrijwilliger Ja, ik lees en het is een leuk blad om te lezen. De rubriek de Kwestie, waar collega s antwoord geven op een stelling spreekt mij zeer aan. Daarnaast is het leuk om te lezen wat er zich binnen de regio allemaal afspeelt, zoals de aanbesteding tankautospuit en aanschaf nieuwe portofoon en de specifieke incidenten. Wat ik mis is een rubriek die gaat over de mens achter de brandweerman/vrouw. Laat eens een vrijwilliger aan het woord met een specifiek beroep en laat hem/haar over zijn/haar werk vertellen en hoe hij/zij bij de brandweer terecht is gekomen. Hoe frequent moet verschijnen? Wat mij betreft is één keer per kwartaal wel voldoende. Ik denk dat de huidige frequentie voldoende is. Wat mij betreft is één keer per kwartaal wel voldoende. Als er genoeg nieuws is, vind ik één keer per maand een mooie frequentie. Na het tellen van de stemmen hebben de volgende collega s zitting genomen in de OR: Paul Arends, Marcus Booi, Fem Doeswijk, Barry van Engelen, Gonda Gerritsen, Peter ten Have, Gerben van der Lugt, Fokke Post, Ed Rijners, Jaap Jan Westeneng en Mark Wijers. management volgen, uitvoering besluiten OR, aansturing en procesbewaking commissies, scholing OR leden, dagelijkse gang van zaken. Leden: Ed Rijners - voorzitter, Gerben van der Lugt, Gonda Gerritsen en Agnes Keijzer (ambtelijk secretaris) Begin november is de OR twee dagen bij elkaar geweest. Naast het volgen van een training over de Wet op de ondernemingsraden, actualiteiten binnen de medezeggenschap en mogelijke gevolgen vanuit het regeringsakkoord voor werknemers in het algemeen en specifiek voor ambtenaren, zijn de taken binnen de OR verdeeld en afspraken gemaakt over taken en bemensing van de commissies. Commissies: Binnen de OR zijn vier commissies ingesteld: commissie dagelijks bestuur (DB), commissie bedrijfsvoering, commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en commissie communicatie en verkiezingen. De leden van de OR hebben een keuze gemaakt in welke commissie zij zitting willen nemen Commissie Dagelijks Bestuur: Taken: agendaoverleg met de bestuurder, Commissie Bedrijfsvoering: Taken: visie gezonde organisatie / begrotingjaarrekening, visie efficiency en veiligheid, roosters. Leden: Mark Wijers - voorzitter, Barry van Engelen, Peter ten Have en Fokke Post Commissie VGWM: Taken: arbo-aangelegenheden, RI&E - uitvoering plan van aanpak RI&E, begroting en budget veiligheid. Leden: Jaap Jan Westeneng - voorzitter, Marcus Booi en Paul Arends. Commissie Communicatie en verkiezingen: Taken: communicatie met de achterban (informatiebulletins,, evt. organisatie bijeenkomsten), voorbereiding en uitvoering verkiezingen. Leden: Fem Doeswijk en Agnes Keijzer (ambtelijk secretaris). Daarnaast bespreken de commissies onderwerpen ter voorbereiding en besluitvorming in de OR-vergaderingen. De betreffende onderwerpen worden, afhankelijk van het onderwerp, door het dagelijks bestuur over de commissies verdeeld. Binnen de commissie dagelijks bestuur is afgesproken dat voor het komende jaar Ed Rijners het voorzitterschap op zich zal nemen. Daarna neemt Gerben van der Lugt deze taak over. 2

3 Ron Goossens aan de slag met kwaliteitssysteem Kwaliteit en veiligheid gaat iedereen aan Sinds augustus ondersteunt Ron Goossens Brandweer Flevoland bij het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits- en arbosysteem. Maar wat is nu kwaliteit en wat gaan we ervan merken? Ron, je gaat aan de slag met ons kwaliteitssysteem. Even kort, hoe ben je bij brandweer Flevoland terechtgekomen? Ik ga volgend jaar met functioneel leeftijdsontslag zoals dat zo mooi heet. Ik ben de afgelopen vijf jaar officier Veiligheidsregio Flevoland geweest. Daarvoor ben ik zeven jaar kwaliteitsmanager geweest bij vliegbasis Leeuwarden. Daar ligt dus de link met kwaliteit en eenmaal besmet met het kwaliteitsvirus kom je daar niet makkelijk van af. Brandweer Flevoland heeft me daarom gevraagd of ik niet kan zorgen voor een stukje ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits- en arbosysteem. Wat houdt die ondersteuning in? Mijn opdracht is het ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteits- en arbosysteem. Ik ga de organisatie helpen om dat structureel op te zetten, zodat de organisatie ermee verder kan. Uiteindelijk moet het een soort way of living worden, want kwaliteit en veiligheid gaan over iedereen. Kwaliteit bepaal je ook met z n allen. Dat klinkt nogal abstract Denk bij kwaliteit aan het eten van zalm waar je doodziek van wordt. Dan spreek je over nonkwaliteit. Daar is geen onduidelijkheid over. Als iedereen het daarover eens is, dan kun je het ook omdraaien. Dan is kwaliteit: het leveren van een goed product, in dit geval gezonde vis. Dat bereik je door de organisatie dusdanig op peil te hebben dat je er continu van uit kunt gaan dat je een goed en betrouwbaar eindproduct levert. Veel moeilijker is het eigenlijk niet. En hoe doe je dat? Door heldere afspraken te maken die je in kaart gaat brengen. Dat zijn de procesbeschrijvingen. Denk weer aan die vis. Ergens in het interne proces bij het bedrijf is iets gebeurd waardoor het verkeerde product op de markt is gekomen. Je moet je organisatie zodanig op orde hebben dat dat niet gebeurt. Daar komt veel bij kijken en hoe je het doet is ook afhankelijk van het afbreukrisico van het product. Bij een vliegtuigmaatschappij zullen de veiligheids- en kwaliteitsmaatregelen intern heel hoog zijn. Vertaald naar de brandweer betekent het dat je niet alleen vakbekwaam en vakbevoegd personeel hebt, maar dat je dit ook aantoonbaar borgt. Uiteindelijk komt er een kwaliteitshandboek waarin de koppeling tussen enerzijds externe en interne eisen en anderzijds de processen van de organisatie is aangegeven. Noem eens een voorbeeld? Neem het voorbeeld van materialen die kalibratiegevoelig zijn. Dan moet het kwaliteitssysteem ergens een register hebben, zodat geborgd is dat dit materiaal ook daadwerkelijk gekalibreerd is. Het is absoluut niet zo dat Brandweer Flevoland niets heeft we hebben al een heleboel maar de kunst is om alles op elkaar af te stemmen en in één systeem te krijgen. Daarna kun je auditeren. Met auditeren zorg je voor een cirkel van continue verbering. Je zei dat het de hele organisatie aangaat. Wat gaan we ervan merken? We gaan met steeds kleiner wordende groepen naar onveilige situaties toe, dan gaat het kwaliteits- en veiligheidsaspect ook een grotere rol spelen. In de vliegtuigwereld is het heel normaal dat alles wat niet goed functioneert meteen wordt gemeld, dat doet men gewoon. Dat gewoon is hier nog niet. Het is nog geen way of living. We moeten dus zorgen voor mensen bij wie je je kunt melden en gelijktijdig moeten we de organisatie zover krijgen dat het melden gewoon wordt. Marcel van Galen blij met Jan van der Heydenprijs: Brandveilig Leven op een unieke manier aangepakt De campagne Brandveilig Leven Flevoland in Beweging won vrijdag 2 november 2012 de Jan van der Heyden Innovatieprijs. Tijdens het jaarlijkse brandweercongres nam hoofd risicobeheersing Marcel van Galen met zijn team de prijs in ontvangst. In 2013 gaan de eerste projecten van start. Van Galen: Eigenlijk begint Brandveilig Leven nu pas echt. De twee dagen op het brandweercongres in Amsterdam waren organisatie op gang. Ik heb de creatieve het gesprek over Brandveilig Leven in onze begin november wel heel spannend, kijkt Marcel van Galen terug. Er inspirerend ervaren. Brandweermensen, oud- sessies op de posten in Flevoland als zeer waren nog drie genomineerden over en brandweermensen en jeugdbrandweerleden je merkte dat er tijdens het congres op de namen de moeite kennis te nemen van het innovatiemarkt een bepaalde competitiedrang speelde. Het team uit Flevoland was manieren om Brandveilig Leven bij de burger onderwerp en dachten constructief mee over vol vertrouwen dat we de prijs gingen winnen. Ikzelf was vol goede hoop. De blijd- onder de aandacht te krijgen. schap was groot na de bekendmaking van de Zestig ideeën uitslag. Het is een erkenning voor de manier Eigenlijk begint Brandveilig Leven nu waarop we binnen Brandweer Nederland pas echt, vervolgt Marcel. Het jaar 2012 bezig zijn om Brandveilig Leven op de kaart stond in het teken van kennismaken met te zetten. De manier waarop we hiermee in Brandveilig Leven en het bedenken van Flevoland aan de slag zijn gegaan is uniek. ideeën. Nu komt het er op aan binnen alle Dat heeft zich uitbetaald in het winnen van organisatieonderdelen daadwerkelijk iets met de Jan van der Heydenprijs. Brandveilig Leven te gaan doen. De sessies op de posten leverden in totaal zestig ideeën Startjaar op. Het is de bedoeling dat Brandweer Marcel van Galen kijkt met veel plezier terug Flevoland twintig van deze ideeën gaat op 2012, het startjaar van de campagne uitwerken en in de periode als Brandveilig Leven. Met de campagne kwam project gaat draaien. Organisatieonderdelen die met een project aan de slag gaan krijgen budget, middelen en capaciteit om een project te draaien. Mensen hebben zelf een belangrijke stem bij de invulling. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat Brandveilig Leven echt geïnternaliseerd wordt in onze organisatie. Brandweerschatkist In Brandveilig Leven zijn educatie en woonomgeving de speerpunten voor de komende jaren. Marcel licht een tipje van de sluier op van een project waar in 2013 mee wordt gestart. Na de pilot met de Brandweerschatkist in 2012 gaan we dit project in 2013 definitief uitrollen. De kist -gericht op de groepen 3 en 4 van de basisschool- bevat zaken als bijvoorbeeld een helm, een stuk verbrand hout, een rookmelder en fotomateriaal. Aan de hand van deze voorwerpen vertelt één van onze vrijwilligers een verhaal gericht op brandveiligheid. De pilot wees uit dat het veiligheidsbewustzijn bij deze kinderen én hun ouders tien tot vijftien procent toenam. Dit zijn mooie resultaten. Aan het winnen van de prijs is naast een mooie ets - gemaakt door Jan van der Heyden - ook een geldprijs van euro verbonden. Deze wordt volgend jaar ingezet voor een speciaal project! 3

4 CoPI-trainingen nieuwe stijl van start gegaan Rond de 100 piketfunctionarissen in Flevoland kwamen in november voor een oefentweedaagse naar de Luitenant Kolonel Tonnetkazerne in t Harde voor de CoPI-training nieuwe stijl, met daarin een afwisselend programma van CoPI-oefeningen en workshops. De legerplaats werd voor de gelegenheid omgedoopt tot de gemeente Calimousse. CoPI Max waren gecreëerd op het kazerneterrein. Gedurende de twee dagen van de oefening kreeg elke groep drie interessante scenario s CoPI nazorg/copi acuut voorgeschoteld in de CoPI Max. In een kleine In het CoPI acuut gingen de hulpdiensten twee uur ging een volledig CoPI aan de slag met een incident aan de slag van de eerste met een incident, waarvoor een paar locaties melding tot en met het motorkapoverleg. Zonder HOvD dus. In een half uur tijd moesten de diensten enkele cruciale knopen doorhakken. De leider CoPI, OvD Bevolkingszorg, informatiemanager en voorlichter richtten zich op dat moment op de afbouwfase van een CoPI. Een leerzame sessie, waarin vooral aandacht was voor de overdracht van nog lopende of op te pakken zaken aan de (mono) kolommen. Theorie In het theoriegedeelte van de dagen was er aandacht voor het Regionaal Crisis Plan, de After Action Review en de teamrollen van Belbin. Het Regionaal Crisisplan kwam voorbij via een aangepast Triviantspel, Jeroen van Opstel legde uit wat de After Action Review als middel om onderdelen van oefeningen of uitrukken te evalueren betekent en via de Belbin-methode kregen de deelnemers inzicht in hun eigen competenties en de teamrol die ze daarmee kunnen vervullen. De nieuwe vorm van de CoPI-oefeningen leek bij de deelnemers in de smaak te vallen. De twee dagen waren afwisselend, informatief, leerzaam en zeker ook intensief. Op naar volgend jaar! Oefening bij HG International Kort na het ongeval komt op de meldkamer een melding binnen van een industrielekkage tijdens een proces bij HG International. De eerste tankautospuit wordt opgevangen door het hoofd BHV en al snel wordt opgeschaald naar middel-ogs. De opstellijn tussen vuil en schoon gebied wordt getrokken en iedereen gaat aan de slag. Twee man van de eerste auto maken zich klaar om in chemiepak het pand te betreden en de slachtoffers in veiligheid te brengen. Begeleid door de BHVorganisatie worden de chemiepakdragers op veilige afstand naar de ongevalslocatie gebracht. Het eerste slachtoffer wordt direct achter een brandwerende scheiding aangetroffen. Buiten wordt dit slachtoffer ontsmet en overgedragen aan de ambulance. Naast dit slachtoffer, moeten nog drie slachtoffers gevonden worden. Buiten het pand rijdt de tweede tankautospuit de parkeerplaats op en zijn andere collega s druk met het opzetten van de ontsmettingstraat. Een tweede slachtoffer is in veiligheid gebracht en ligt ontkleed op de straat om ontsmet te worden. De twee andere slachtoffers worden binnen het uur in veiligheid gebracht. Tijdens deze oefening werden twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een ontsmettingscontainer ingezet. De oefening was gericht op de doelen: communicatie, veiligheid en samenwerking. De leermomenten uit de oefening worden op een later tijdstip met de eigen mensen geëvalueerd. Tunnel Tumult officieel afgesloten Dinsdagavond 20 november Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat ploegen van de posten in Almere hun oefeningen draaien bij HG International B.V. Dit keer geen brandinzet maar een inzet ongeval gevaarlijke stoffen (OGS). Tijdens deze middel-ogs-oefening wordt er nauw samengewerkt met de eigen BHV-organisatie. Er wordt gekeken naar de samenwerking en of procedures worden nageleefd. In het begin van de avond zitten in de kantine van HG de BHV-ers te wachten op de melding die gaat komen. Hoewel het om een oefening gaat, zijn de gezichten strak en gespannen. Via de portofoon komt de melding binnen dat in de menghal een pak met een corrosieve en toxische stof is gescheurd waardoor een viertal mensen onwel is geworden. De eerste BHV-er geeft stofnaam door maar weet nog niet welk effect dit heeft op de gewonden en de omgeving. Uit voorzorg wordt er verzocht geen extra BHV-ers naar de ongevallocatie te sturen, voor het effect van deze stof bekend is. Woensdag 19 september kwamen vertegenwoordigers van de deelnemers aan de grote multidisciplinaire oefening Tunnel Tumult nog één keer bij elkaar. In Dronten werd de oefening officieel afgesloten met de overhandiging van de evaluatie van Tunnel Tumult. Op de kazerne van Dronten namen regionaal commandant Gerrit Spruit, Rob van der Hek van ProRail en Rien Eshuis van Veiligheidsregio IJsselland de eerste exemplaren van de evaluatie van de oefening in ontvangst. Zij ontvingen de evaluatie uit handen van projectleider Sergio Lopez Martinez. Dit jaar werd het Incident bestrijdingsplan voor spoorwegen (IBP-Rail) beoefend. De locatie was de splinternieuwe Drontermeertunnel die verbinding maakt tussen Flevoland en IJsselland. Voor Prorail was deze oefening onderdeel van hun verplichte test voor de openstelling van de tunnel. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties keken met veel plezier terug op de oefening. Onder het genot van een broodje werd nog even nagepraat. 4

5 SPECIAL Implementatieplan Portofonie Projectleider & Administratieve ondersteuning Roland Beekman & Mirjam Hamel Binnen het stafbureau brandweerzorg is één van mijn werkzaamheden het voeren van de regiefunctie. Dit houdt in dat bij projecten waar veel afdelingen of partijen bij betrokken zijn, een projectleider vanuit het stafbureau betrokken wordt om te zorgen dat er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende afdelingen/deelprojecten binnen Brandweer Flevoland of met externe partijen/deelprojecten buiten de brandweer. Er moet namelijk samengewerkt worden om ons gezamenlijk doel op het juiste moment en volgens de juiste kwaliteit te implementeren. Binnen het project implementatie randapparatuur verzogt Mirjam de administratieve ondersteuning. Onder het project vallen de nieuwe portofoons, spreeksleutel, headsets en andere accessoires. Bij dit project is de opdracht flink uitgebreid met een aantal deelprojecten omdat gedurende het project bleek dat Brandweer Flevoland een grote slag kon slaan door het nummerplan, nieuwe fleetmaps, werken op incidentkanalen, nieuwe mobilofoons en statusboxen direct mee te implementeren in het project. Door de toevoeging van extra deelprojecten wordt er veel van het projectteam gevraagd om alles in maart 2013 afgerond te hebben. Ook de meldkamer heeft een cruciale rol in het geheel omdat werkzaamheden op de meldkamer aangepast moesten worden. Samenwerking is hierbij essentieel. Op dit moment loopt alles volgens planning. We kunnen straks terugkijken op een complex en leerzaam project. Het belangrijkste is natuurlijk dat ons repressief personeel met nieuw en goed materieel veilig en prettig kan werken. Vakbekwaamheid Mono & Multi Wytse Cox en Sergio Lopez Martinez Wij gaan alle eindgebruikers van de nieuwe verbindingsapparatuur opleiden en oefenen. Ook onze multi- partners (Rijkswaterstaat en Lelystad Airport) liften (waarschijnlijk) mee in dit project. Op dit moment worden door de leverancier de kerninstructeurs opgeleid. In januari en februari 2013 worden alle eindgebruikers opgeleid. Dit loopt parallel aan de inbouw van de apparatuur in de dienstvoertuigen. Materieel & Logistiek Fred Raar & Nico Buitink Als team Materieel en Logistiek (M&L) zijn wij verantwoordelijk voor aanschaf, onderhoud en beheer van nieuwe communicatiemiddelen. Waar het project begon met de vervanging van portofoons wordt nu het gehele project uitgebreid, waarbij ook mobilofoons en statusboxen worden vervangen. Tegelijkertijd wordt het hele wagenpark van Brandweer Flevoland volgens het landelijke nummerplan omgenummerd. Dit betekent dat we van 5 cijfers naar 6 cijfers gaan en dat ook voertuigbenamingen worden gewijzigd. Op 4 februari begint team M&L met de in- en ombouw van de voertuigen. We zijn hier per gebied een week mee bezig. Het totale ombouwen loopt dus door tot begin maart. In die week worden de nieuwe portofoons geïnstalleerd, de mobilofoon en statusboxen ingebouwd en krijgt het voertuig fysiek een andere nummering. Het nieuwe voertuignummer komt op de zonneklep, de zijkant en op het dak van het voertuig. Postbenamingen worden niet meer toegepast op de voertuigen. De meldkamer hanteert vanaf dat moment de nieuwe voertuignummers en werkwijze van incidentkanalen. Team M&L is aanspreekpunt over de ombouw en de implementatie. Fleetmap / Nummerplan Bart Ezinga & Raymond van den Hoek Het Team Multidisciplinaire Voorbereiding van de Afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de operationele communicatie- en alarmeringssystemen P2000, C2000, Communicator, Nationaal Noodnet en verbindingen regionaal operationeel centrum. C2000 is het digitale communicatienetwerk waar o.a. de brandweer gebruik van maakt. Onderdeel van C2000 is de fleetmap. Een fleetmap is een overzicht van het aantal te gebruiken gespreksgroepen onderverdeeld in zogenaamde banken. Omdat C2000 multidisciplinair gebruikt wordt, zijn landelijk afspraken gemaakt met andere gebruikers. Deze afspraken zijn doorgevoerd in de fleetmap van Brandweer Flevoland. De huidige fleetmap is sinds de invoering van C2000 niet gewijzigd. Nu we nieuwe portofoons en mobilofoons krijgen, is het ook een geschikt moment om wijzigingen in de fleetmap door te voeren. Binnen C2000 heeft iedere portofoon en mobilofoon een eigen uniek nummer, vergelijkbaar met het IP-adres van computers met internetverbinding. Met dit nummer wordt in het netwerk de identiteit vastgelegd. Het voertuignummer heeft relatie met het nummer van de mobilofoon van het voertuig. Over voertuignummering is elders in dit blad meer te lezen. Bart Ezinga is aanspreekbaar voor C2000 en Raymond van den Hoek is als liaison Brandweer RAC Flevoland algemeen aanspreekpunt voor operationeel gerelateerde zaken. ICT-Service Multidisciplinair Simone Dijkstra De afdeling ondersteunt de Gemeenschappelijke Meldkamer en opschalingscentra Flevoland. In dit project coördineer ik de technische processen en informatievoorziening rondom C2000 en heb ik een adviserende rol. Het project begon met vervanging van de portofoons en is uitgebreid met vervanging van de mobilofoons, de invoering van het nieuwe roepnummerplan, het verkort kiezen van gespreksgroepen, een nieuwe fleetmap en de voorbereiding op het werken met regionale inmeld en incidentgroepen. Dit heeft gevolgen voor diverse informatiesystemen op de meldkamer, het landelijk informatiesysteem C2000 en de werkprocessen op de meldkamer. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn niet alle systemen aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat een ogenschijnlijk kleine wijziging grote gevolgen kan hebben voor de informatievoorziening en werkprocessen. In dit project is veel gewijzigd. Mede door de flexibele inzet, doorzettingsvermogen om deadlines te halen en materiekennis van verschillende mensen is de technische realisatie ruim voor de deadline gehaald. Vanaf half januari wordt een aantal systemen functioneel aangepast voor de implementatiefase. Voor meer informatie over het gebruik van de portofoon zie Communicatie Geertjan Veenstra Communicatie is essentieel voor een organisatie. Zowel intern als naar buiten toe. Voor dit project, aanschaf portofoon en accessoires, probeer ik zoveel mogelijk het werk van de projectgroep te vertalen naar en zichtbaar te maken binnen de organisatie. De afgelopen maanden hebben jullie het één en ander al kunnen lezen in, in Over de Maand en op intranet. Niets is zo vervelend als de eigen collega niet weet wat er in zijn organisatie afspeelt. Het is mijn taak de werkgroep te adviseren op het gebied van informatieverstrekking. Daarnaast probeer ik signalen op te vangen hoe de communicatie (in dit geval de aanschaf van nieuwe portofoons) wordt ontvangen. Als (een deel van) de boodschap niet duidelijk is overgekomen, is het mijn taak dit terug te koppelen aan de werkgroep en dit nog duidelijker te vertalen. 5

6 SPECIAL Geen perfectie zonder reflectie Hoewel perfectie geen doel op zich is, is het wel ons streven om steeds beter te worden in ons vak. Dat is immers de essentie van vakmanschap. Groepsleren neemt daarin de belangrijkste plaats in. Het is van groot belang dat teamleden niet alleen refl ecteren op eigen ervaring en vakmanschap, maar ook elkaars functioneren tegen het licht houden. Feedback geven (en ontvangen) en onderling vertrouwen zijn cruciaal voor de professionele dialoog. Aan het woord is Jeroen van Opstal. Hij geeft leiding aan het programma Lerend Vermogen en geeft tools om te zorgen dat kennis en ervaring in de organisatie worden gedeeld. En één van de tools daarvoor is de After Action Review (AAR). Jeroen, kun je ons uitleggen wat After Action Review (AAR) inhoudt? Een After Action Review is een methode om, direct na het afronden van een inzet of oefening, met een team op een gestructureerde manier de uitvoering daarvan te analyseren en geleerde lessen te verzamelen. Het belangrijkste is dat je gestructureerd langs vijf vragen loopt. Dit biedt een rode draad om binnen de groep tot geleerde lessen te komen. De vierde vraag is: Kunnen we er als team van leren? Dus wat pikken we als team eruit. De laatste vraag is: Wat gaan we delen met anderen? Je moet dan heel bewust een koppeling maken tussen Wat hebben we meegemaakt en Wat gaan we daarvan delen met de rest van de organisatie. Die stap is gestructureerd nog niet eerder gemaakt bij Brandweer Nederland. Je dwingt mensen bewust na te denken over welke kennis en ervaring je gaat delen met anderen. Er is een cultuur bij de brandweer dat we dingen van elkaar willen weten, maar het zou toch mooi zijn als we die ook met elkaar gaan delen. We gaan van een need to know cultuur naar een need to share cultuur. Waarom zou je AAR gebruiken? Voldeed de evaluatie dan eerder niet? Ervaring komt vanzelf, ervan leren niet. En zo is het ook echt! De brandweer is een organisatie die dagelijks nieuwe ervaringen voorgeschoteld krijgt. Onze teams opereren altijd in een dynamische en complexe omgeving. Maar wat doen we nu eigenlijk met die ervaringen? Bij de brandweer krijgt de ene ploeg een bijzondere ervaring, maar de kans dat een andere groep deze ook krijgt, is bijna nihil. Elke woningbrand is bijvoorbeeld anders. Het zou mooi zijn als we deze ervaring, de geleerde les, dan met de andere groepen kunnen delen. Dat komt de veiligheid ten goede. En ook de repressieve besluitvorming, omdat (gedeelde) ervaring een belangrijke rol speelt in de wijze waarop wij brandweermensen beslissen onder tijdsdruk. Situatieherkenning uit (geleerde) ervaring en verhalen zijn dan van levensbelang. Maar hoe zorg je er dan voor dat je de geleerde les daadwerkelijk kunt delen? Zodra we tegen manschappen, bevelvoerders en officieren zeggen: Je bent verantwoordelijk voor je eigen vakbekwaamheid in deze organisatie, dan moeten ze ook de gelegenheid krijgen om deze geleerde lessen op te zoeken. Op intranet is daarom een gedeelte waar de geleerde lessen op geplaatst en gezocht kunnen worden. Binnen de brandweer hebben we geen leescultuur of een schriftelijke traditie. We moeten dus ook nadenken over andere manieren van delen. Bijvoorbeeld via bevelvoerdersdagen, mono-bijscholingsdagen, intervisiegroepen of zelfs via korte films (YouTube) op de werkplek. Uiteindelijk gaan er formele, maar vooral informele verbanden ontstaan waar mensen met elkaar ervaringen gaan uitwisselen. Daar ben ik heilig van overtuigd. De pilot loopt eind dit jaar ten einde. Wordt AAR daarna in heel Flevoland geïntroduceerd? De pilot is in Lelystad gestart en ik merk dat het experimenteren met de AAR is begonnen. Vanuit Almere heb ik al de vraag gekregen: Wanneer kom je nu bij ons? Vanaf Piet Stroet is beleidsmedewerker brandweerzorg en duikcoördinator bij Brandweer Flevoland. Hij heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt van AAR: Ik zit vanaf mijn 14e bij de brandweer en het evalueren is echt iets van de laatste tijd. Natuurlijk hebben we het altijd al wel gedaan, maar ieder deed het op zijn eigen manier. Nu geven de vijf vragen een mooi handvat. Via de vragen laat je mensen dingen ervaren. Je probeert mensen op een slimme manier zelf te laten nadenken over wat ze kunnen verbeteren. Ja, ik geloof in AAR. Je ziet dat er op een open manier wordt geëvalueerd, zonder dat anderen oordelen. We praten niet in de ik -vorm. Ik vind dit ik zie dit.. Ik bedenk wel steeds hoe ik het toepas, ik wil de juiste punten benoemen en duidelijk zijn bij urgente zaken. Ik maak standaard gebruik van AAR, na iedere inzet. Dat is meteen ook het allerbelangrijkste. Continu gebruik maken van AAR. Je moet het toepassen om er slimmer mee om te kunnen gaan. En dan wordt het pas echt leuk, want mensen willen juist graag nadenken over hun vak en hoe het beter kan. december ga ik in Almere beginnen. Daarna gaat het denk ik heel snel. Dan wordt AAR over heel Flevoland uitgerold. Kijk op intranet voor meer informatie over After Action Review. Peter Veerman heeft op twee manieren te maken met AAR, als bevelvoerder en als oefenleider / instructeur. Ook hij heeft tijdens de pilot in Lelystad gebruik gemaakt van AAR: inzet en oefening bespreken we na via AAR. Iedereen heeft het Iedere kaartje met de vijf vragen en als geheugensteuntje pakken we deze er soms bij. Vroeger was een evaluatie veel bedreigender omdat mensen het gevoel hadden dat ze iets verkeerd hadden gedaan en dat ze zich moesten verdedigen. Dat bepaalde de sfeer. Nu is de sfeer veel opener. Het is een stuk zelfreflectie. Als je de juiste vragen stelt en doorvraagt komen mensen er zelf uit. Het maakt mensen veel bewuster van eigen handelen en ze zijn zich bewuster van hun eigen aandeel. De waarom-vraag komt in het verhaal niet voor. Wij vragen: Wat maakt het dat je dit of dat deed. Dit is minder confronterend en dwingt je na te denken over je handelen. Het evaluatieproces is ook duidelijk voor iedereen. Iedereen komt bijvoorbeeld aan het woord zodat er minder door elkaar heen wordt gepraat. Als je het goed doet, lukt het om binnen 10/15 minuten te evalueren. Afhankelijk van de inzet kan bijvoorbeeld ook in de auto zelf geëvalueerd worden. 6

7 Verhalen vol vuur! Brandweermensen zitten barstensvol verhalen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven aan wat we mee maken, maar dienen ook om kennis te delen en te verbinden. Want in de verhalen van anderen, herkennen we vaak onszelf. Jeroen van Opstal (kennisregisseur) vangt in de column Verhalen vol vuur deze verhalen en geeft ze door in de organisatie. Omdat we er allemaal op onze eigen manier van kunnen leren. In deze editie onder de titel: Meer dan 3400 bezoekers naar DAF Museumdagen Twee dagen voor de brandweerfamilie Op zijn kant was in het voorjaar We rukken vanuit de kazerne Lelystad uit naar brand op het Het spoor. Ik ben chauffeur op het schuimblusvoertuig (SB). De SB is één van de zwaarste voertuigen die we kennen bij de brandweer. Het is ook een voertuig waarbij grote kinetische krachten een rol spelen. Dit wordt versterkt door de waterslag in het containercompartiment achterop het voertuig. In de bocht op de Middendreef staat een particuliere hoogwerker geparkeerd om de wegverlichting te repareren. Daarom moet ik de bocht extra scherp nemen. Zelf merk ik het niet, maar de autospuit die achter ons rijdt, ziet de SB met de linker achterwielen loskomen van het wegdek. Het leek wel of ie op z n kant zou gaan, volgens enkele collega s. Gelukkig is er niets gebeurd, maar de commotie achteraf in de kazerne is groot. Deze rit heeft in de nasleep op mij een zware en emotionele impact gehad. Fouten maken is menselijk. Zeker in het complexe werk dat wij doen. Het is lastig om op beslissingen onder tijdsdruk, inschattingsfouten en gemaakte schade te reflecteren en deze te verantwoorden naar onszelf en de organisatie. We hebben nu eenmaal een functie met een grote maatschappelijke relevantie en belangstelling. Uiteindelijk gaat het niet om afrekenen, maar om leren. Je vergroot je vakmanschap door te leren met en van elkaar. Wat ik met mijn collegae zou willen delen, is allereerst rekening te houden met de grote natuurkundige krachten op dit type voertuigen en vervolgens afstand te nemen van de autospuit die veel sneller vooruit rijdt. Bewaar je rust en accepteer dat je iets later met dit voertuig ter plaatse bent. Niet alleen de SB, maar ook mijn leven ging even op z n kant. Niet het incident zelf, maar het formele onderzoek en de verantwoording in de nasleep van de inzet was zwaar. De officiële rapporten die werden opgemaakt en de geruchten in de wandelgang. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Het voelde soms zo oneerlijk in bejegening naar mij en mijn collega. Achteraf gezien is het een belangrijke les. Als ik nu opnieuw na een inzet in het spanningsveld tussen emotie, verantwoording en leren terecht kom, neem ik zelf het voortouw om met de betrokken collega s zo snel mogelijk samen op leermomenten te reflecteren. De echte brandweerliefhebber wist op 20 en 21 oktober wel waar hij moest zijn. Maar liefst 3400 bezoekers kwamen op de DAF Museumdagen af. Het evenement stond dit jaar in het teken van zestig jaar brandweer en bergingsvoertuigen. Een exclusieve tentoonstelling stond op het terrein van de vrachtwagenfabrikant met 94, vooral antieke voertuigen. De vrijwilligers van het DAF Museum spoorden ze op bij bedrijven, brandweerkorpsen en particuliere verzamelaars in het hele land. Voor de fanaten onder ons was dit Luilekkerland. De collectie die getoond werd was uniek te noemen en dus werd er volop gefotografeerd en gefilmd. De oudste, nog bewaard gebleven DAF-brandweerwagen uit 1950, was met recht een topstuk. Acht collega s lopen mee tijdens de Fish Potato Run Ieder jaar vindt op de tweede zaterdag van september de Fish Potato Run plaats, de tocht van 8 mijl (12,88 km) van Urk naar Emmeloord. Vanuit de brandweer liepen acht collega s mee met deze tocht over 8 mijl (12,88 km). De snelste over een afstand van 8 mijl was Gert Jan Wolters in een tijd van 59:29. Van links naar recht: Rene de Vries, Gert Jan Wolters, Fred Vorenkamp, Chantal Jansen, Peter ten Have, Cheryl Kuik, Jeffrey Kater en Sjoerd Kuik Dit gold ook voor een exemplaar van de Valkenswaardse brandweer, bijzonder vanwege de accessoires. Zo heeft deze brandweerwagen een rieten mand met drijver aan boord, waarmee het kroos uit het slootwater kon worden gefilterd. Ook een ladderwagen uit 1962 met zogenoemd torpedo front en een voor toen grote (38 meter lange) uitschuifbare ladder was een publiekstrekker. Uiteraard waren ook moderne DAF brandweervoertuigen te bewonderen; op deze manier was mooi te zien wat er in die zestig jaar allemaal is veranderd in bouw en Daf Autospuit Vroomshoop 1954, RB Motor: Hercules 6 cyl cm3, benzine. Opbouw: Van Bergen. Watertank 2000 l. L.druk: voorbouw pomp centrifugaal cap. 1500/ min. bij 8 bar. H.druk: Tandrad pomp cap. 300/min. bij 300 bar. In 1955 in gebruik genomen; heeft 30 jaar dienstgedaan bij de Brandweer Vroomshoop. opbouw van de verschillende brandweervoertuigen. Tussen het brandweermuseum en het DAF terrein reden enkele originele oude DAF lijnbussen. Verder waren er tijdens deze bijzondere museumdagen diverse, goed bezochte demonstraties. Miranda van der Kroft wint NK triatlon voor brandweer Rob Visser Chauffeur HW/HV/SB-ploeg LLS Wil jij ook jouw verhaal in deze column delen? Neem dan contact op met Jeroen van Opstal. Tijdens de triatlon van Spijkenisse in september, waar ook het NK voor de politie en brandweer op het programma stond, is Miranda van der Kroft eerste geworden van het NK brandweer dames. Miranda kwam als eerste over de finish in 2 uur en 36 minuten op de Olympische afstand 7

8 Zeven brandweerregio s slaan handen ineen Verbetertraject verwerkingstijd 112-meldingen Vertegenwoordigers van zeven regio s hebben op 1 november om uur een intentieverklaring tot een logistiek convenant getekend in de nieuwe Mobiele Commando Unit (MCU). Het buitenprogramma van het NVBR (nu Brandweer Nederland)- congres, waar de MCU onderdeel van is, bood hierbij een prachtig rood decor. Vooral omdat het volledig logistieke peloton van Brandweer Amsterdam-Amstelland en Veiligheidsregio Utrecht er volledig is uitgerold. Regionaal Commandant Elie van Strien, die voor Brandweer Amsterdam- Amstelland tekende: Het is een compliment waard dat er zulke duidelijke en goede afspraken worden gemaakt tussen zeven regio s. We hoeven niet alles zelf te kunnen. Maar je wilt wel op kwaliteit kunnen bouwen. Met deze intentieverklaring spreken we het vertrouwen daarin uit. De commandant wijst naar het logistieke peloton op het terrein voor de RAI: Kijk eens rond. Zie hoe professioneel we het met zijn allen kunnen regelen. Collega s van alle deelnemende regio s zijn trots op de samenwerking die met de intentieverklaring bekrachtigd is. In de komende weken worden de afspraken juridisch verder uitgewerkt. De sfeer is positief. Dat belooft veel goeds voor de samenwerking. De Inspectie van Veiligheid en Justitie heeft een onderzoek gedaan naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer. De onderzoekresultaten zijn in het rapport Ter plaatse gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat de verwerking van 112-meldingen door de RAC de Alarmerings- en Opschalingsregeling melder en alarmeert indien nodig conform Flevoland hoger ligt dan in andere extra voertuigen/ functionarissen. regio s. Om de verwerkingstijd te verlagen hebben Gerrit Spruit en de directeur GGD De werkmethode SNEL ALARM geldt niet Cees Verdam afgesproken een pilot te starten met als doel de verwerkingstijd te verbe- waterongevallen wordt overeenkomstig voor het incidenttype waterongevallen. Bij teren. Afgesproken is dat de verwerkingstijd de Alarmerings- en Opschalingsregeling maximaal 1 minuut mag duren. De GGD is Brandweer Flevoland gealarmeerd. Ook geldt verantwoordelijk voor de uitgifte van (brand) de werkmethode SNEL ALARM niet voor meldingen in Flevoland. OMS-meldingen en de Pilot AED in Almere. Snel alarm Pilot snel alarm Een methode om de verwerkingstijd van De Pilot is gestart op 1 november voor alle 112-meldingen te versnellen is door gebruik Flevolandse brandweerposten. De pilot duurt te maken van de nieuwe functionaliteit SNEL tot en met 31 januari Zowel tijdens als ALARM. Deze nieuwe werkmethode houdt na afloop van de pilot wordt er geëvalueerd. in dat de centralist bij het uitvragen van de melder direct een TS alarmeert zodra het Meer informatie over de pilot is te vinden incidenttype en de locatie bekend is. De centralist gaat verder met het uitvragen van op intranet onder actueel. de STOOM Terugdringen van ongewenste en onechte meldingen Stoom kennen we allemaal. Maar bij de afdeling Risicobeheersing heeft het al jaren een dubbele betekenis. Stoom als waterdamp waar we veel ongewenste meldingen via het Openbaar Meld Systeem (OMS) van krijgen is iedereen bekend maar het Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM) is een begrip binnen Brandweer Nederland. Afgelopen jaren heeft post Lelystad project TOOM uitgedragen en daar goede resultaten mee geboekt. STOOM is gelijk aan TOOM, met het verschil dat nu heel Flevoland structureel wordt aangepakt. Afdeling Risicobeheersing van Brandweer Flevoland gaat de komende periode, in samenwerking met de gemeenten, de OMS-meldingen opvolgen. Alle meldingen worden bijgehouden inclusief oorzaak en locatie. Voor een deel inventariseert de afdeling Brandweerzorg deze informatie tijdens de uitruk. Jeugdbrandweer Lelystad gehuldigd door burgemeester Horselenberg Vrijdagavond 19 oktober werd de jeugdbrandweer Lelystad gehuldigd door burgemeester Horselenberg op de kazerne in Lelystad. De jeugdbrandweerlieden werden namelijk Nederlands kampioen! Bevelvoerder Chantal van de Wint en de vijf jeugdleden Raymond Verbeek, Daniëlle van der Jagt, Pjotr Offeringa, Daan de Boer en Stafan van Soeren werden door de burgemeester in het zonnetje gezet en ontvingen uit haar handen bloemen en presentjes. Wat een topprestatie, aldus Horselenberg. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ook de jeugdleiders van het team werden bedankt voor hun enthousiaste bege- leiding. Naast de felicitaties van burgemeester Horselenberg sprak commandant Gerrit Spruit en teamleider West Patrick Sprokkereef waarderende woorden uit voor de dames en heren van de jeugdbrandweer. Jeugdeider Rinse Jan Juckers liet via foto s zien hoe de weg naar de finale was gelopen en gaf uitleg over de beoordeling door de jury. In de finale van de jeugdbrandweerspelen op 6 oktober werd een containerbrand nagebootst die oversloeg naar een gebouw. De jonge brandweerlieden moesten de brand blussen en slachtoffers uit het pand redden. Hiervoor kregen ze de beste jurybeoordeling. Volgens de NEN 2535 mag elk aangesloten object één of meerdere keren een melding doen op het OMS. Dit is afhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf. Een verzorgingshuis mag bijvoorbeeld vaker melden dan een fabriekshal. Als een bedrijf te veel meldingen heeft, gaan we gericht advies geven om het aantal terug te dringen. Indien nodig vragen we de gemeente via handhaving om technische verbeteringen af te dwingen. Op dit moment is de helft van alle uitrukken in Flevoland een OMSmelding. Het aantal meldingen kan en moet omlaag. We verwachten dat door een gezamenlijke inspanning het aantal onechte en ongewenste meldingen met 40% afneemt. Wanneer we begin volgend jaar alle gegevens rond hebben, wordt duidelijker welke norm we aanhouden voor het aantal OMS-meldingen. Wanneer jullie dus binnenkort benaderd worden voor STOOM dan weet je nu wat we willen bereiken. Kortom: STOOM voor minder OMS-meldingen. 8

9 De foto s geven een goed beeld van de voertuigen die we volgend jaar geleverd krijgen. Onze voertuigen kunnen wel afwijken van de foto, omdat o.a. de aangeschafte opties anders kunnen zijn. Interregionale aanbesteding tankautospuiten Opdracht gegund aan Dutch Resque Vehicles Door Roland Beekman, projectleider interregionale aanbesteding tankautospuiten. De opdracht voor de levering van 19 tankautospuiten (TS-en) is gegund aan Dutch Resque Vehicles (DRV). In de vorige vertelden we het één en ander over de interregionale aanbesteding van de TS-en voor de Veiligheidsregio s Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De drie Veiligheidsregio s sluiten afzonderlijk een overeenkomst met DRV voor de levering van de TS-en. In september heeft het projectteam alle de gunning. Tijdens deze periode zijn er offertes gewaardeerd. Op basis van deze gesprekken geweest met DRV en vrijdag 30 waardering werd er (voorlopig) gegund november kon er definitief gegund worden. aan Dutch Resque Vehicles (DRV). Het is Van de 19 TS-en zijn er 12 voor Flevoland namelijk wettelijk verplicht dat de andere (allen 4x2 1 voertuigen), zes voor Gooi- en partijen gedurende 15 dagen bezwaar kunnen aantekenen tegen de uitkomst van 4x4 2 ) en één voor Utrecht Vechtstreek (drie TS-en 4x2 en drie TS-en (4x2). Brandweer en AED Sinds de brandweer in Almere wordt gealarmeerd bij een (mogelijke) reanimatie heeft de brandweer 51 meldingen ontvangen en 22 reanimaties uitgevoerd. Door Jan Filippo, beleidsmedewerker opleidingen RAV,GGD Flevoland Werkt een AED altijd? Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct, dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in ongeveer % van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie genoemd. Door het toepassen van BLS (reanimatie) wordt de hersenen van zuurstof voorzien. De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart. Je kan het hart vergelijken met een automotor. Het elektrische systeem (bougies enz). zorgt er voor dat de benzine (het bloed) door de zuigers (het hart) mechanisch wordt verwerkt. Stopt het elektrische systeem dan stopt de motor. Innovatief voertuig De TS is een innovatief voertuig. De pomp staat vlak achter de manschappencabine en de indeling van het voertuig is efficiënter en de geluidsreductie is groter. Alle voertuigen worden opgebouwd op een MAN chassis. Blussysteem Tijdens de aanbesteding van de TS is ook gekozen voor een blussysteem. Een afvaardiging van diverse posten heeft ruim een jaar geleden testen uitgevoerd op Kleefse Waard. Tijdens de evaluatie kwam het blussysteem drukluchtschuim als beste naar voren. Dit advies is door het MT overgenomen en als optie opgenomen in het aanbestedingsdocument. De voertuigen krijgen een drukluchtschuimsysteem van het merk One Seven Vermoeidheid bij borstcompressies Aantal % adequaat compressies 1 minuut 81,5 92,9% 2 minuten 80,2 67,2% 3 minuten 80,6 39,2% 4 minuten 84,3 31,3% 5 minuten 77,4 18,0% Hightower D: Annals of Emergency. Medic Sept 26:3 Een AED werkt dus alleen bij ventrikelfibrilleren mits snel genoeg gedefibrilleerd wordt, binnen ongeveer 4 minuten en dit gecombineerd met uitstekende BLS en dan nog is succes niet gegarandeerd. Kwaliteit BLS Wat nogal onderbelicht is, is het om de twee minuten wisselen van de hulpverlener die borstcompressies uitvoert. Dit wisselen is niet optioneel maar verplicht. Aangezien binnenkomende professionele hulpverleners (brandweer / politie / ambulancepersoneel) niet weten hoe lang al borstcompressies worden uitgevoerd moet gewisseld worden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het optreden van vermoeidheid bij de hulpverlener die borstcompressies uitvoert. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat niet de frequentie van de borstcompressies afneemt maar dat met name de diepte van de compressies sterk afneemt. Deze hoort ongeveer 5 centimeter te zijn om een goede bloedcir- Normaal hartritme Ventrikelfibrilleren culatie te bewerkstelligen. Als deze diepte afneemt neemt ook de circulatie sterk af. Deze twee minuten durende periodes worden in de ambulancezorg blokken genoemd. Alle handelingen tijdens een reanimatie worden ingepast in deze blokken. Bij het gebruik van de AED zal deze ook elke twee minuten het ritme analyseren en wel of geen schok adviseren. Dit is dus tevens het moment om van hulpverlener te wisselen. Na een rustperiode van minimaal 2 minuten kan de afgeloste hulpverlener opnieuw worden ingezet. Kinderen Over het algemeen genomen is een circulatiestilstand bij kinderen zeldzaam en deze wordt ook nog eens zelden veroorzaakt door een ritmestoornis die defibrilleerbaar is. Hierover meer in het volgende Flevoland Nieuws. (1200 systeem) ingebouwd. Op het voertuig wordt één haspel uitgevoerd met One Seven en één hoge druk haspel wordt uitgevoerd met water. Informatie over TS-en Het afgelopen jaar zijn in Almere (Zuid) en Noordoostpolder/ Urk (Noord) informatiebijeenkomsten geweest over de voortgang van het project. De gewesten, waar de nieuwe TS-en komen, worden op korte termijn bezocht om tekst en uitleg te geven over de nieuwe TS en het blussysteem. Levering Alle TS-en worden uiterlijk 31 december 2013 geleverd. Op zijn vroegst zullen na de zomer 2013 de eerste voertuigen afgebouwd zijn. Na het opleiden en oefenen worden de TS-en in gebruik genomen. Dit implementatietraject wordt afgerond zodra alle TS-en in gebruik zijn genomen. 1 Tweewielaandrijving 2 Vierwielaandrijving Interregionale aanbesteding kleding van start Op donderdag 18 oktober is in Lelystad het project voor de gezamenlijk aanbesteding kleding van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Brandweer Gooi- en Vechtstreek (BGV) en Brandweer Flevoland (BFL) gestart. Zowel uitrukkleding, kazernekleding als sportkleding worden door de drie regio s samen ingekocht. Voor het project is een projectgroep van start gegaan met leden uit de drie regio s. Voor het bewaken van de voortgang en de procedure is een stuurgroep ingericht. Het projectteam zal worden ondersteund door een nog samen te stellen klankbordgroep. De verwachting is dat de aanbesteding in het begin van het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerd kan worden en dat de gunning in het 3e kwartaal van 2013 is afgerond. 9

10 Op de post Urk van Brandweer Flevoland werd dinsdagavond 30 oktober de jaarlijkse grote brandweeravond gehouden. Traditiegetrouw stond deze avond in het teken van het uitreiken van diploma s en van de brandweeronderscheidingen. Bijzonder was dat zes brandweermensen van het Urker korps of met een lange historie in het Urker korps een onderscheiding kregen voor 25 jaar trouwe dienst. Post Urk: 150 jaar brandweerervaring in het zonnetje Na het welkomstwoord van Riekelt de Boer beleefde burgemeester Pieter van Maaren zijn vuurdoop op de Urker brandweeravond. Hij bedankte de Urker brandweervrijwilligers voor de passie waarmee ze zich inzetten voor de brandweerzorg op Urk. Er wordt enorm veel van brandweervrijwilligers gevraagd. De eisen worden steeds zwaarder. Ik ben er trots op dat jullie zoveel energie in het vrijwil- De RCP pocket is gericht op de sleutelfunctionarissen en geeft in handzaam formaat een overzicht van de operationele en bestuurlijke opschaling tijdens incidenten, rampen en crises of een dreiging daarvan. Als er duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie van een incident, ramp of crisis en een eenduidige aansturing van de inzet van de betrokken diensten nodig is ontstaat er een multidisciplinaire Alarmeringsmiddel NL-Alert landelijk ingevoerd 8 november is NL-Alert, een nieuw aanvullend alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon alarmeren en informeren. Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wat er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. ligerschap bij de brandweer willen steken. Vervolgens ging hij over tot de uitreiking van de diploma s en de onderscheidingen. Diploma s Burgemeester van Maaren reikte aan Johan Konijnenburg, Fokke Post en Pieter Pruiksma het rijksdiploma Manschap A uit. Vervolgens was het aan Arie Weerstand de beurt om het diploma Voertuigbediener/Pompbediener in Nieuwe RCP pocket is klaar De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een opvolger van het bekende GRIP-boekje, de zogenaamde RCP pocket. De pocket is in november gedrukt en in december onder de kolommen verspreid. opschaling. De verschillende gripniveaus blijven in deze opschaling bestaan. In de RCP pocket is aandacht voor op- en afschalen, de verschillende GRIP-niveaus en de processen per kolom. Daarnaast worden enkele nieuwe stafsecties toegelicht. De stafsecties Informatie Management (IM), Ondersteunings- en Capaciteitsmanagement (OCM) en Planning komen in de pocket aan bod. Controleer je toestel Op de website is na te gaan of je toestel al geschikt is om een NL-Alert bericht te ontvangen. Op deze site staat ook beschreven hoe je de mobiele telefoon in kunt stellen op NL-Alert. ontvangst te nemen. Gerrit de Ruiter sloot vervolgens de rij. Hij kreeg van de burgemeester het diploma Bevelvoerder overhandigd. 150 jaar Voor Evert van den Berg, Riekelt de Boer, Johannes Kramer, Nellie Ras, Rense Ruiten en Pieter Arie van Urk had de avond ook een bijzonder tintje. Zij vierden op 1 oktober 2012 hun 25-jarig jubileum bij de brandweer. Burgemeester Van Maaren stond hier deze avond uitgebreid bij stil. Hij reikte de zes brandweermensen een onderscheiding uit. Nieuw nummerplan Brandweer Flevoland en Gooi- en Vechtstreek In het eerste kwartaal van 2013 wordt samen met de nieuwe randapparatuur ook een nieuw voertuignummering geïmplementeerd. In het Nationaal Nummerplan uit 2008 is uiteengezet hoe de nieuwe roepnummers van brandweervoertuigen en ander materieel tot stand is gekomen. De regio s Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, hebben een gezamenlijke materieel-omcoderingslijst opgesteld. De nummerplannen van beide regio s sluiten hierdoor naadloos op elkaar aan. De nieuwe roepnummers zijn opgebouwd uit zes cijfers in plaats van de huidige vijf. Op intranet (onder actueel - materieel nieuws) staat een toelichting over de opbouw van de nieuwe roepnummers. Uitkomsten Brand los!-sessie In het kader van het landelijke project Visie op Vrijwilligheid vond woensdagavond 26 september op de kazerne in Emmeloord een Brand los!-sessie plaats. Om de Brand los!-sessie in goede banen te leiden werd gebruikgemaakt van de Group Decision Room (GDR)-techniek. De deelnemers discussieerden via de computer met elkaar over hun ideeën en meningen. Op een groot beeldscherm werden, voor iedereen zichtbaar, de vragen en antwoorden anoniem weergegeven. Via de eigen laptop kon de deelnemer vervolgens reageren. In de sessies werden drie thema s gekozen en uitgediept op basis van de componenten tevredenheid en belangrijkheid. De thema s nazorg bij traumatische gebeurtenissen en onderlinge verbondenheid tussen vrijwilligers vonden de deelnemers het belangrijkst. Ontevreden waren de deel- Een bijzonder moment. Het gebeurt niet vaak dat er in totaal 150 jaar aan brandweerervaring in het zonnetje wordt gezet. Gefeliciteerd! Felicitaties Na felicitaties van regionaal commandant Gerrit Spruit en teamleider Brandweerzorg Noord Ivo Leijten en afsluitende woorden van Nellie Ras, die afscheid nam als vrijwilliger, was er tijd voor een hapje en een drankje. Een passend slot van een geslaagde en feestelijke avond. nemers vooral over het thema filmen en fotograferen door omstanders (via social media) tijdens de uitruk. Ze waren het meest tevreden over nazorg bij traumatische gebeurtenissen. De drie thema s die verder werden uitgediept waren: - Mate van voldoening uit het vrijwilligerswerk (belangrijk en tevreden) - Mate van invloed op het beleid (belangrijk, minder tevreden) - Communicatie met kazerneleiding en het management (belangrijk, minder tevreden) De resultaten van Flevoland worden samen met die van andere veiligheidsregio s gebundeld waarna een landelijke visie en plan van aanpak voor Brandweer vrijwilligers wordt ontwikkeld. 10

11 Van de meldkamer Tijdelijke aanpassing voertuigen- en materiaalplan en de GMS-dienstrooster Het voertuigen- en materiaalplan en de GMS-dienstroosters zijn in GMS min of meer statische zaken: voertuigen staan normaal gesproken altijd in dezelfde kazerne, en de GMS-dienstroosters worden per kalenderjaar opgesteld,. Toch komt het voor dat er tijdelijk iets in GMS aangepast moet worden: Een voertuig gaat tijdelijk buiten dienst voor reparatie, APK, oefening buiten het verzorgingsgebied, etc. Een dienstdoende ploeg is door omstandigheden onvoorzien onderbezet en dient bij alarmeringen te worden aangevuld door een extra ploeg. In dit geval is het nodig om een zogenaamde waarneming die in GMS geldt als tijdelijke uitzondering op het GMS-dienstrooster, in te voeren. - Door middel van een waarneming kan een eenmalige uitzondering op het rooster in GMS worden opgenomen. Zo kan dus voor bijvoorbeeld Hemelvaartsdag worden gerealiseerd dat er dan niet als op donderdag wordt gealarmeerd, maar anders. De tijdelijke aanpassingen op het voertuigen- en materiaalplan en op de GMSdienstroosters kunnen vaak door de dienstdoende centralist op de meldkamer verwerkt worden. Daarvoor heeft de centralist een aantal basisgegevens nodig. Soms kan een mutatie niet door een centralist worden verwerkt maar dient dit door de functioneel GMS-beheerder te worden gedaan. Zo kan het simpel buiten dienst zetten van een voertuig of waarneming van een ploeg onbedoeld en onbewust verregaande gevolgen hebben voor de alarmering en opschaling. Tot nu toe worden de gegevens op verschillende manieren aangeleverd waarbij onjuiste interpretatie gemakkelijk op de loer licht. Om het aanleveren van de juiste gegevens beter en gestructureerder te laten verlopen, maar vooral ook om het verder te vereenvoudigen, zijn er binnen Atos in a Box enkele formulieren in gebruik genomen. Op Intranet zijn via het Serviceplein => Operationele Informatievoorziening, in het rechtergedeelte de volgende formulieren met toelichting terug te vinden: Formulier Voertuigmutatie uitrukvoertuigen Waarnemingsformulier GMSdienstrooster Feedbackformulier meldkamer en brandweer Vragenformulier Safety Portal Incident Vrijwilligers helpen met ophangen rookmelders Bestuur beëindigt pilotfase variabele voertuigbezetting Sinds februari 2010 wordt binnen het verzorgingsgebied van de brandweerposten in Almere bij wijze van pilot gewerkt met een variabele voertuig bezetting van 4 personen. Het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland heeft 26 september besloten de pilotfase van variabele voertuigbezetting te beëindigen. Komende weken gaat collega Gerben van der Lugt met een aantal collega s van de afdeling risicobeheersing, team dienstverlening 118 vrijwilligers opleiden voor het ophangen van circa 120 rookmelders in Flevoland. Hiermee helpt Brandweer Flevoland de Brandwonden Stichting die 20 november startte met de landelijke campag- ne Gezocht, vrijwilligers om rookmelders op te hangen bij... Op de verschillende kazernes in Flevoland leren de vrijwilligers de fijne kneepjes van het vak. Ze krijgen les over de werking van de rookmelder en waar je ze wel en zeker niet moet ophangen. Kijk voor meer informatie op de website van de Brandwonden Stichting Dit betekent dat de voor Almere gekozen methode van kazernering en tweezijdig aanrijden op brandmeldingen in gebouwen met een tankautospuitbezetting van minimaal 4 personen standaard wordt. Als blijkt dat meer manschappen nodig zijn, worden die er zo snel mogelijk achteraan gestuurd. Geconstateerd is dat door de methode van variabele voertuigbezetting en het werken met permanente kazernebezetting op de posten Almere Haven en Almere Buiten de opkomsttijden sterk zijn verbeterd. De brandweer onderzoekt nog of de methode van variabele voertuigbezettingen ook op andere locaties in Flevoland leidt tot een snellere brandweerzorg. Eventuele invoering is ondermeer afhankelijk van de beschikbare voertuigcombinaties en het draagvlak bij medewerkers op de brandweerposten. Brandweer Flevoland fietst voor Brandwonden Stichting Door: Gerben van der Lugt Brandweer Flevoland gaat markt op tijdens Brandpreventieweken Tijdens de jaarlijkse Brandpreventieweken was Brandweer Flevoland te vinden op de weekmarkten in Flevoland. Maar liefst 35 collega s pakten 22 september hun fiets en maakten zich op voor een monstertocht van 70 of 120 kilometer. Na een prettig ontvangst in de nieuwe kazerne van Zeewolde konden ze vertrekken. Al snel na de start ontstond een afsplitsing tussen een snelle en iets minder snelle groep. De tocht kende veel ontberingen: lastige fietspaden, gladheid en valpartijen. Menigeen had het moeilijk; zelf ging ik helemaal kapot op een 30 kilometer voor de meet. Wat is het dan gaaf dat col- lega s je helpen. Af en toe een steuntje in de rug en een bemoedigend woordje. De lunch vond plaats in de kazerne van Nunspeet. Het fietsen was niet voor niets. In totaal heeft Brandweer Flevoland 3000,- aan sponsorgeld bij elkaar gefietst voor de Brandwonden Stichting. Een extra hoeraatje voor Michel Springer. Hij bracht in zijn eentje maar liefst 525,- aan sponsorgeld binnen. Verder dank ik organisatie en deelnemers voor deze leuke dag. Tijdens de Brandpreventieweken geeft Brandweer Flevoland extra aandacht aan een brandveilig leven. Met een eigen marktkraam staat de brandweer op verschillende markten in Flevoland om inwoners te informeren over de gevaren van brand. Het belangrijkste doel van de campagne is om mensen te doordringen van het belang van een brandveilig leven, aldus Hendrik Kramer die samen met twee brandweercollega s op de markt in Emmeloord te vinden was. We krijgen veel vragen over brandmelders, bijvoorbeeld het verschil tussen een gewone rookmelder en koolmonoxidemelder en waar ze moeten worden opgehangen. Volgens Kramer gaat het goed op de markt. We verkopen de nodige brandmelders en mensen staan open voor advies. 11

12 Het is een koude en natte zaterdagmorgen op 3 november Langzaam druppelen de eerste collega s de warme kazerne van Almere Stad binnen waar ze vandaag een nieuwe lichting toekomstige vrijwilligers beoordelen tijdens de selectiedag. In het grote leslokaal worden de waarnemers en begeleiders bijgepraat. Het doel van de dag is duidelijk, rest alleen nog het klaarzetten van de verschillende onderdelen voor vandaag. 13 kandidaten door na selectiedag Even voor achten lopen de eerste kandidaten de kazerne binnen. In totaal 16 deelnemers uit Almere, Zeewolde en Dronten wisten de weg naar post Almere Stad te vinden. Vandaag kunnen zij een grote stap zetten in de wereld die brandweer heet. Het is aan de kandidaat om zich op verschillende gebieden te presenteren, zowel op het fysieke vlak, op technisch inzicht maar ook het in teamverband samenwerken. Gedurende de dag voeren de kandidaten verschillende opdrachten uit. Op één van de stands moeten de kandidaten binnen 10 minuten een voorband verwisselen en verlichting opbouwen. Sommigen hebben nog nooit een band verwisseld of verlichting opgebouwd, dus deze opdrachten geven, ondanks de kou, de nodige zweetdruppeltjes bij de kandidaten. Uiteindelijk lukt het alle kandidaten om de lampen te laten branden. Om drie uur zijn de kandidaten klaar. Conclusie: zeer tevreden teamleiders en 13 kandidaten die de dag met goed gevolg hebben afgelegd. Vanuit de kandidaten ontving de brandweer positieve berichten over de selectiedag. Voor de geselecteerde kandidaten komt de opleiding voor de brandweer steeds dichterbij. P&O in de regio Veranderde schaalbedragen als gevolg van een nieuwe CAO, nieuwe zorgpremies, kabinetsplannen die de ene het gaat om de ziektekostenverzekering. Inmiddels zijn alle premies bekend, dus leg ze naast elkaar en wellicht kun je er je voor- beroepsmedewerker mogen verwelkomen en dat is Hendrik Hoekstra voor de functie van medewerker Operationele dienst. Eveneens het jaar toe. Ook in 2013 zullen we jullie weer graag ondersteunen voor alle P&Ozaken en zijn we op de gebruikelijke wijzen dag weer anders waren dan de andere, we deel mee doen. in Zuid is een aardig aantal beroepsmede- bereikbaar. hebben het allemaal voorbij zien komen in Kijk voor meer informatie regelmatig op de werkers gestart als vrijwilliger in de periode Als gewone sterveling zie je soms door websites van de VNG, IZA en Zilveren kruis van 1 september tot 1 november en dat Mede namens de rest van het team P&O, de bomen het bos niet meer. In 2013 zijn (te vinden via ons intranet). zijn: Ewout Marcusse, René Rinsma, Ferry Marsha Jonker, we daar nog niet helemaal vanaf. In januari/ Hastman, Bert Gorter, Jos de Heij en Ed teamleider P&O februari 2013 gaan we namelijk flinke stap- Beschuit met muisjes Rijners. Op 1 augustus is binnen het team pen maken op het gebied van de functie- We zijn verheugd maar liefst 8 nieuwe, van Brandweerzorg West een beroepsmede- waardering. De afgelopen weken zijn de kleine wereldburgers aan je voor te stellen werker aangesteld als vrijwilliger en dat is beroepsmedewerkers geïnformeerd tijdens in deze editie van. Op 27 Ronald van Veen. hun reguliere werk-/teamoverleggen of in speciaal daarvoor belegde informatiebijeen- augustus is Esmee Vink geboren, dochter van Boudewijn (vrijwilliger post Lelystad) In de teams van Brandweerzorg Noord zijn Colofon komsten. Door de mensen zo direct te informeren hopen we vooraf al veel vraagtekens weg te nemen. De ervaring leert dat er voor het overgrote deel van de medewerkers weinig verandert. Waar de aandacht rond zo n functieboek vaak gericht wordt op de waardering van de en zijn vrouw Selma. Op 29 augustus is nog een Esmee geboren. Ditmaal Esmee Snijder, dochter van Martijn Snijder en Jacolien Haarmaan. Martijn is vrijwilliger op de post Rutten. Een dag later op 30 augustus is Mila geboren, dochter van Emanuel Borninkhof, zijn vrouw Moniek Kerver, en zusje van Devin. in de maanden september en oktober een aardig aantal nieuwe vrijwillige collega s aangesteld. Het zijn Willem Bos voor de post Creil, Cor Kaat en Joey Bakker voor de post Emmeloord, Patrick Verberne voor de post Marknesse, Christiaan Blaakmeer, Theo den Dekker en Tim van Dun voor de post Rutten, Chris van Lieburg en Albert Hakvoort voor de Brandweer is het personeelsblad van Brandweer Flevoland en wordt verspreid onder alle personeelsleden van Brandweer Flevoland en aan personen en instellingen die een nauwe relatie hebben met Brandweer Flevoland. Brandweer Flevoland Nieuws komt vier keer per jaar uit. Oplage 900 exemplaren functies, wordt de andere kant een beetje vergeten. Namelijk de functiebeschrijvingen zelf en de bijbehorende competenties. Die gaan we de komende tijd ook veel intensiever gebruiken bij personeelsgesprekken. Gedurende het eerste kwartaal van 2013 wordt er veel tijd en energie gestoken in het maken van een gebruiksvriendelijke gereed- Op Urk is op 23 september Jacob geboren. Hij is de zoon van Pier en Ella Broersma. Pier is vrijwilliger op Urk. De volgende bijzondere aankondiging is ook afkomstig van Urk. Daar hebben Hendrik Kramer (van de afdeling Risicobeheersing) en zijn vrouw Anita, kleine Amina in hun gezin post Urk. Ook Brandweerzorg Oost krijgt er versterking bij de in de persoon van Hans Gosseling voor de post Dronten en tot slot drie heren voor de post Zeewolde, te weten: Egbert van Vliet, Marcel van Velden en Rien Buursema. We wensen alle nieuwe medewerkers heel veel succes en werkplezier toe. Hoofdredactie Wim van Eck Debbie Wijman Mail: Redactie Geertjan Veenstra schapskist voor medewerkers en leidinggevenden. Op die manier wordt je geholpen het goede gesprek aan te gaan over functio- opgenomen als pleegkind. Amina, zusje van Melody, is geboren op 1 oktober. Een week later is op 8 oktober in Lelystad Afscheid collega s met leeftijdsontslag In de afgelopen periode hebben we afscheid Vormgeving Slooves Grafische Vormgeving neren en ontwikkeling. Over gebruiksvriendelijkheid gesproken, in Eline Fleur geboren. Zij is de dochter van Harry en Merel Hanenburg. Harry is beroepsmedewerker binnen Brandweerzorg Zuid genomen van twee collega s die wegens het bereiken van een respectabele leeftijd zijn gestopt met hun werkzaamheden. Drukwerk GBU Grafici de eerste helft van 2013 worden de voorbereidingen getroffen voor een zogenaamd medewerkers- en managers- selfservice systeem, YouPP genaamd. Hiermee kun je zelf digitaal je persoonlijke gegevens wijzigen (adresgegevens, bankgegevens, burgerlijke staat), declaraties indienen, verlof aanvragen, verzuimgegevens van de eigen medewerkers inzien, formatieoverzicht bekijken etc. Door een digitale verwerking hebben we geen (Almere). Roos Kapteijn, ploegchef in Lelystad is, bijgestaan door haar man Frank Konijn, op 18 oktober bevallen van dochter Anna Elisabeth. Anna is het zusje van Phine. Tot slot is op 22 oktober kleine Tess geboren. Tess is de dochter van Lourenz en Michelle Meijer. Lourenz is eveneens beroepsmedewerker binnen Brandweerzorg Zuid in Op 20 september heeft Bert Kip in de kazerne van de post Dronten afscheid genomen van al zijn collega s. Hij werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Deze eer viel ook Henny Koppers ten deel. Op 29 september heeft Henny in Warmond afscheid genomen van alle mensen met wie hij heeft samengewerkt. Beide heren hebben Aan dit nummer werkten mee Roland Beekman, Jan Filippo, Marcel van Galen, Ron Goossens, Raymond van de Hoek, Ad Hupkes, Marsha Jonker, Agnes Keijzer, Gerben van de Lugt, Wim Maas, Jeroen van Opstal, Piet Ruis, Gerrit Spruit, Piet Stroet, Peter Veerman, Rob Visser, Erik Wallenburg Deadline Het volgende nummer van komt uit op 18 maart De uiterste deadline voor aanlevering van kopij is 15 februari last meer van letterlijke afstanden, stapels Almere. een geweldige loopbaan bij de brandweer papieren, met het risico van zoekraken en vertraging. Wij kijken er naar uit. Geweldig dat we zoveel tekst mogen wijden aan zoveel persoonlijk geluk. We wensen al achter zich liggen en gaan nu genieten van hun welverdiende vrije tijd. Wij wensen deze collega s en hun families het allerbeste! daarbij alle gezondheid en geluk toe. Collectieve ziektekostenverzekeringen youtube.com/brandweerflevoland Zoals we in de vorige editie al hebben Nieuwe en al bekende gezichten Voor niet alleen de nieuwe, de afscheidne- aangekondigd valt er voor medewerkers Bij het team Brandweerzorg Zuid hebben mende, maar ook de rest van alle collega s van Brandweer Flevoland iets te kiezen als we op 1 september de enige te vermelden wensen we jullie weer een mooi einde van 12

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Wat is een AED? Hoe werkt een AED?

Wat is een AED? Hoe werkt een AED? Wat is een AED? Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. Een ingebouwde computer analyseert

Nadere informatie

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015

Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 Monitor VRBZO na 2 e Berap 2015 In de tweede Bestuurlijke rapportage 2015 rapporteren we tussentijds over een aantal onderwerpen: - de voortgang van de werkzaamheden zoals benoemd in het VRBZO jaarplan

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Introductie Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met een update over AYMA. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het uitwerken van inzetplannen,

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Evaluatie AAR-Jeugd 2014

Evaluatie AAR-Jeugd 2014 Evaluatie AAR-Jeugd 2014 AAR-jeugd groot succes In samenwerking met Jan Pluim (Gelderland-Zuid) en Arie van Dooijeweert (JB Geldermalsen) is in seizoen 2013 en 2014 een bijscholing gegeven over de After

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Veelgestelde vragen 1 Vragen over inrichting en planning 3 2 Vragen over de vragenlijst, documenten en interviews 4 3 Vragen over de internet-enquête

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Uitwerking casus diefstal bij museum

Uitwerking casus diefstal bij museum Uitwerking casus diefstal bij museum OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.veilig-erfgoed.nl Beschrijving casus Op een drukke middag dringt een man op zeer gewelddadige manier het museum

Nadere informatie

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback.

employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. employabilityscan Vul de employabilityscan in op Impuls Intranet Op de employabilityscan krijg je automatisch feedback. Print de feedback uit en doe die achter dit tabblad. Maak op basis van de feedback

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze

Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen / advies zienswijze Onderwerp Brandweerzorg in samenhang en Regionaal Dekkingsplan Veiligheidsregio Groningen 2016-2020/ advies zienswijze Steller J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen:

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen: Bijlage 4.B Lijst van Wensen De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende vier onderdelen: Voorbereiding en projectmanagement Instructiemomenten

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld

Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld Gemeente Delft zet teamnormsessies Arbocatalogus 2.0 breder in dan alleen voor aanpak agressie en geweld Door: Peter van Noppen / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Delft is een van de pilotgemeenten

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Welkom! Wat gaan we met jullie delen?

Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Mark Hut, 10 juni 2016 Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Werkgeluk bij Zayaz: aanleiding Doel, achtergrond, output van de methode Uitrol in organisatie: projectgroep aan de slag Proces interne afstemming

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN!

TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN! TNO-onderzoeker Luc Dorenbosch over job crafting SLEUTEL AAN JE BAAN! Foto s: Pim Geerts Eigenlijk is er geen goed Nederlands woord voor: job crafting. Sommigen noemen het kneden aan je werk. TNO-onderzoeker

Nadere informatie

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman Wie is de beste stagegemeente van het jaar? Kenniscentrum ECABO organiseert hierover elk jaar samen met

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Crisiskaart Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Consulent Crisiskaart Nel van kempen Diane Hek Crisiskaart Wat is een crisiskaart: Een uitvouwbaar kaartje van bankpasformaat. Samenvatting

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg

Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg Factsheet Tweede tankautospuit 140701 1. Het begrip tweede tankautospuit (TS) Bij het onderwerp tweede TS treedt gemakkelijk verwarring op. Het begrip

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie