Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!"

Transcriptie

1 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch Resque Vehicles Van de regionaal commandant vijfde jaargang december 2012 nr.4 De campagne Brandveilig Leven Flevoland in Beweging won vrijdag 2 november 2012 de Jan van der Heyden Innovatieprijs en dat leverde tijdens het brandweercongres een mooi plaatje op. Team Dienstverlening, gefeliciteerd! Innovatieprijs gewonnen! Lees op pagina 3 een interview met Marcel van Galen over het winnen van deze innovatieprijs Brandweer Nederland! Nee, dit is geen aankondiging van nationale brandweer, maar wel de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen in Nederland. Vanaf 1 november is Brandweer Nederland de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen, onder leiding van de Raad van Brandweercommandanten. Wie op internet zoekt naar de NVBR komt uit bij brandweernederland.nl. Nu verplichte regionalisering in de wet is opgenomen zou de NVBR slechts 25 leden (25 brandweerkorpsen) overhouden. Aangezien dit wel erg weinig leden zijn voor een vereniging en de raad van regionale brandweercommandanten al het bestuur van de NVBR vormde was dit aanleiding om 1 november 2012 het besluit te nemen de vereniging op te heffen. Meer nog dan voorheen willen we landelijke problemen samen aanpakken, met oog voor regionale verschillen. Zo bundelen we onze krachten, kennis en kunde rondom thema s die alle korpsen aangaan, op zoek naar antwoorden en oplossingen waar alle brandweermensen baat bij hebben. Dit betekent veranderingen, maar er blijven ook herkenningspunten. De structuur zoals we die kenden binnen de NVBR blijft in belangrijke mate overeind. We blijven werken met programmaraden en netwerken om betrokkenheid van het (landelijke) brandweerveld te borgen. Minder branden, minder slachtoffers, minder schade Geen brandweerkorps is hetzelfde, maar er zijn wel vraagstukken waar elk korps mee te maken heeft. Onze aanpak rond de opkomsttijden, kazerneringen en voertuigbezettingen is best uniek te noemen, echter we zijn niet de enigen die hier mee aan de slag zijn gegaan. Wel allemaal met hetzelfde oogmerk. Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit: Brandweer Nederland treedt eensgezind en slagvaardig op met één visie, één aanpak en één doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Daar staan we voor. Daar gaan we voor. Nieuwe vereniging Zowel de NVBR als de VBV heffen zichzelf op. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2013 een nieuwe vereniging ontstaat. Een personenvereniging waar elke brandweerman of vrouw lid van kan worden. Naar verwachting zal in april volgend jaar meer duidelijk zijn over hoe deze nieuwe vereniging er precies uit zal gaan zien. Gerrit Spruit Commandant brandweer van de redactie... De jaaroverzichten Hoezo snel? Voor je gevoel is het net Oud en Nieuw geweest, maar ondanks dat staan kerstdagen en jaarwisseling alweer voor de deur. Dat betekent dat het moment van terugblikken door radio, televisie en andere media weer aanbreekt. De welbekende jaaroverzichten. Iets wat we met Brandweer Flevoland misschien ook maar moeten gaan doen. Heel veel zaken zijn bijgebleven uit 2012, waarbij het competitie-element in Flevoland een belangrijke rol speelde. Brandweer Flevoland scoorde in 2012 namelijk bijzonder goed in wedstrijden annex verkiezingen. Ga maar na: de campagne Brandveilig Leven won de Jan van der Heydenprijs, Marlou Boot werd tot Flevolands Zakenvrouw van het Jaar gekozen (categorie managers) en de jeugdbrandweer van Lelystad behaalde in wedstrijden de nationale titel. Stuk voor stuk bijzondere prestaties. In dit extra dikke kerstnummer komt een aantal van deze zaken natuurlijk voorbij. Veel leesplezier en fijne feestdagen! De redactie 1

2 Van de OR The day after de OR na de verkiezingen gaat als personeelsblad al weer een tijdje mee. Hoe wordt over het magazine gedacht? Op 15 oktober zijn voor de tweede keer in het bestaan van Brandweer Flevoland verkiezingen gehouden. Na de periode waarin collega s zich kandidaat konden stellen voor het lidmaatschap van de OR, bleek dat in de kiesgroepen Brandweerzorg Noord / West en Bedrijfsvoering / Stafbureau en Beleid evenveel kandidaten waren als zetels. In deze twee kiesgroepen hoefden geen verkiezingen gehouden te worden. In de kiesgroepen Brandweerzorg Zuid / Oost en Crisisbeheersing / Risicobeheersing waren er meer kandidaten dan zetels, in deze kiesgroepen zijn wel verkiezingen gehouden. Lees jij Flevoland Nieuws en wat vind je ervan? Welk onderdeel lees je het eerst of spreekt je het meest aan? Wat zou je graag in willen lezen? Naam: Post: Functie: Matthijs Sinke Marknesse Vrijwilliger Natuurlijk lees ik Flevoland Nieuws! Ik vind het leuk om op deze manier bij te blijven over de ontwikkelingen bij de brandweer in Flevoland. Ik heb niet een speciaal onderdeel dat mij het meest aanspreekt. Maar als we een gezamenlijke oefening met andere korpsen uit Flevoland hebben gedraaid, is het wel leuk om hiervan een verslag terug te lezen met enkele foto s. Dit geldt natuurlijk ook voor het echte werk zoals bijvoorbeeld een grote brand in de regio. Wat ik al eerder zei, het is leuk om verhalen terug te lezen en foto s terug te zien van oefeningen die wij gezamenlijk hebben gedraaid of van een klus die wij als brandweer hebben geklaard. Naam: Jan van Reeden Post: Swifterbant Functie: Vrijwilliger Jazeker, ik lees hem altijd. Ik vind dat dit blad in een behoefte voorziet om elkaar te informeren. Wel zou ik graag willen dat het blad geen beleidsblad wordt, hier zijn andere informatievoorzieningen voor. In principe lees ik alles. Onderwerpen over het wel en wee vanuit de posten/groepen spreken mij het meest aan. Nog meer artikelen over de ins en outs van de groepen. Naam: Mark Heerschop Post: Almere Functie: Vrijwilliger Ik lees Flevoland nieuws meestal wel. Ik vind het een goed en professioneel uitziend blad met veel nuttig nieuws en informatie. Ook staan er vaak leuke nieuwsberichten in over dingen die ik vaak niet mee krijg omdat ik maar een paar keer per maand als parttimer in Almere meedraai. Meestal blader ik eerst snel even door het blad en bekijk ik de foto s. Van de foto s die mij het meest aanspreken, lees ik ook de tekst. Als ik later een keer de tijd heb, lees ik het grootste gedeelte van het blad. Wat ik het meeste lees, zijn de nieuwsberichten over Almere en de berichten over nieuwe ontwikkelingen binnen Brandweer Flevoland, zoals in de laatste editie over de nieuwe portofoons. Ik vind goed zoals het nu is. Wel mis ik vaak wat meer berichten over bijzondere inzetten. In de regio waar ik als vrijwilliger zit, hebben wij een soortgelijk blad waar meer van dit soort berichten in staan. Naam: Arjen Datema Post: Emmeloord Functie: Vrijwilliger Ja, ik lees en het is een leuk blad om te lezen. De rubriek de Kwestie, waar collega s antwoord geven op een stelling spreekt mij zeer aan. Daarnaast is het leuk om te lezen wat er zich binnen de regio allemaal afspeelt, zoals de aanbesteding tankautospuit en aanschaf nieuwe portofoon en de specifieke incidenten. Wat ik mis is een rubriek die gaat over de mens achter de brandweerman/vrouw. Laat eens een vrijwilliger aan het woord met een specifiek beroep en laat hem/haar over zijn/haar werk vertellen en hoe hij/zij bij de brandweer terecht is gekomen. Hoe frequent moet verschijnen? Wat mij betreft is één keer per kwartaal wel voldoende. Ik denk dat de huidige frequentie voldoende is. Wat mij betreft is één keer per kwartaal wel voldoende. Als er genoeg nieuws is, vind ik één keer per maand een mooie frequentie. Na het tellen van de stemmen hebben de volgende collega s zitting genomen in de OR: Paul Arends, Marcus Booi, Fem Doeswijk, Barry van Engelen, Gonda Gerritsen, Peter ten Have, Gerben van der Lugt, Fokke Post, Ed Rijners, Jaap Jan Westeneng en Mark Wijers. management volgen, uitvoering besluiten OR, aansturing en procesbewaking commissies, scholing OR leden, dagelijkse gang van zaken. Leden: Ed Rijners - voorzitter, Gerben van der Lugt, Gonda Gerritsen en Agnes Keijzer (ambtelijk secretaris) Begin november is de OR twee dagen bij elkaar geweest. Naast het volgen van een training over de Wet op de ondernemingsraden, actualiteiten binnen de medezeggenschap en mogelijke gevolgen vanuit het regeringsakkoord voor werknemers in het algemeen en specifiek voor ambtenaren, zijn de taken binnen de OR verdeeld en afspraken gemaakt over taken en bemensing van de commissies. Commissies: Binnen de OR zijn vier commissies ingesteld: commissie dagelijks bestuur (DB), commissie bedrijfsvoering, commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en commissie communicatie en verkiezingen. De leden van de OR hebben een keuze gemaakt in welke commissie zij zitting willen nemen Commissie Dagelijks Bestuur: Taken: agendaoverleg met de bestuurder, Commissie Bedrijfsvoering: Taken: visie gezonde organisatie / begrotingjaarrekening, visie efficiency en veiligheid, roosters. Leden: Mark Wijers - voorzitter, Barry van Engelen, Peter ten Have en Fokke Post Commissie VGWM: Taken: arbo-aangelegenheden, RI&E - uitvoering plan van aanpak RI&E, begroting en budget veiligheid. Leden: Jaap Jan Westeneng - voorzitter, Marcus Booi en Paul Arends. Commissie Communicatie en verkiezingen: Taken: communicatie met de achterban (informatiebulletins,, evt. organisatie bijeenkomsten), voorbereiding en uitvoering verkiezingen. Leden: Fem Doeswijk en Agnes Keijzer (ambtelijk secretaris). Daarnaast bespreken de commissies onderwerpen ter voorbereiding en besluitvorming in de OR-vergaderingen. De betreffende onderwerpen worden, afhankelijk van het onderwerp, door het dagelijks bestuur over de commissies verdeeld. Binnen de commissie dagelijks bestuur is afgesproken dat voor het komende jaar Ed Rijners het voorzitterschap op zich zal nemen. Daarna neemt Gerben van der Lugt deze taak over. 2

3 Ron Goossens aan de slag met kwaliteitssysteem Kwaliteit en veiligheid gaat iedereen aan Sinds augustus ondersteunt Ron Goossens Brandweer Flevoland bij het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits- en arbosysteem. Maar wat is nu kwaliteit en wat gaan we ervan merken? Ron, je gaat aan de slag met ons kwaliteitssysteem. Even kort, hoe ben je bij brandweer Flevoland terechtgekomen? Ik ga volgend jaar met functioneel leeftijdsontslag zoals dat zo mooi heet. Ik ben de afgelopen vijf jaar officier Veiligheidsregio Flevoland geweest. Daarvoor ben ik zeven jaar kwaliteitsmanager geweest bij vliegbasis Leeuwarden. Daar ligt dus de link met kwaliteit en eenmaal besmet met het kwaliteitsvirus kom je daar niet makkelijk van af. Brandweer Flevoland heeft me daarom gevraagd of ik niet kan zorgen voor een stukje ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van het kwaliteits- en arbosysteem. Wat houdt die ondersteuning in? Mijn opdracht is het ontwikkelen en implementeren van een integraal kwaliteits- en arbosysteem. Ik ga de organisatie helpen om dat structureel op te zetten, zodat de organisatie ermee verder kan. Uiteindelijk moet het een soort way of living worden, want kwaliteit en veiligheid gaan over iedereen. Kwaliteit bepaal je ook met z n allen. Dat klinkt nogal abstract Denk bij kwaliteit aan het eten van zalm waar je doodziek van wordt. Dan spreek je over nonkwaliteit. Daar is geen onduidelijkheid over. Als iedereen het daarover eens is, dan kun je het ook omdraaien. Dan is kwaliteit: het leveren van een goed product, in dit geval gezonde vis. Dat bereik je door de organisatie dusdanig op peil te hebben dat je er continu van uit kunt gaan dat je een goed en betrouwbaar eindproduct levert. Veel moeilijker is het eigenlijk niet. En hoe doe je dat? Door heldere afspraken te maken die je in kaart gaat brengen. Dat zijn de procesbeschrijvingen. Denk weer aan die vis. Ergens in het interne proces bij het bedrijf is iets gebeurd waardoor het verkeerde product op de markt is gekomen. Je moet je organisatie zodanig op orde hebben dat dat niet gebeurt. Daar komt veel bij kijken en hoe je het doet is ook afhankelijk van het afbreukrisico van het product. Bij een vliegtuigmaatschappij zullen de veiligheids- en kwaliteitsmaatregelen intern heel hoog zijn. Vertaald naar de brandweer betekent het dat je niet alleen vakbekwaam en vakbevoegd personeel hebt, maar dat je dit ook aantoonbaar borgt. Uiteindelijk komt er een kwaliteitshandboek waarin de koppeling tussen enerzijds externe en interne eisen en anderzijds de processen van de organisatie is aangegeven. Noem eens een voorbeeld? Neem het voorbeeld van materialen die kalibratiegevoelig zijn. Dan moet het kwaliteitssysteem ergens een register hebben, zodat geborgd is dat dit materiaal ook daadwerkelijk gekalibreerd is. Het is absoluut niet zo dat Brandweer Flevoland niets heeft we hebben al een heleboel maar de kunst is om alles op elkaar af te stemmen en in één systeem te krijgen. Daarna kun je auditeren. Met auditeren zorg je voor een cirkel van continue verbering. Je zei dat het de hele organisatie aangaat. Wat gaan we ervan merken? We gaan met steeds kleiner wordende groepen naar onveilige situaties toe, dan gaat het kwaliteits- en veiligheidsaspect ook een grotere rol spelen. In de vliegtuigwereld is het heel normaal dat alles wat niet goed functioneert meteen wordt gemeld, dat doet men gewoon. Dat gewoon is hier nog niet. Het is nog geen way of living. We moeten dus zorgen voor mensen bij wie je je kunt melden en gelijktijdig moeten we de organisatie zover krijgen dat het melden gewoon wordt. Marcel van Galen blij met Jan van der Heydenprijs: Brandveilig Leven op een unieke manier aangepakt De campagne Brandveilig Leven Flevoland in Beweging won vrijdag 2 november 2012 de Jan van der Heyden Innovatieprijs. Tijdens het jaarlijkse brandweercongres nam hoofd risicobeheersing Marcel van Galen met zijn team de prijs in ontvangst. In 2013 gaan de eerste projecten van start. Van Galen: Eigenlijk begint Brandveilig Leven nu pas echt. De twee dagen op het brandweercongres in Amsterdam waren organisatie op gang. Ik heb de creatieve het gesprek over Brandveilig Leven in onze begin november wel heel spannend, kijkt Marcel van Galen terug. Er inspirerend ervaren. Brandweermensen, oud- sessies op de posten in Flevoland als zeer waren nog drie genomineerden over en brandweermensen en jeugdbrandweerleden je merkte dat er tijdens het congres op de namen de moeite kennis te nemen van het innovatiemarkt een bepaalde competitiedrang speelde. Het team uit Flevoland was manieren om Brandveilig Leven bij de burger onderwerp en dachten constructief mee over vol vertrouwen dat we de prijs gingen winnen. Ikzelf was vol goede hoop. De blijd- onder de aandacht te krijgen. schap was groot na de bekendmaking van de Zestig ideeën uitslag. Het is een erkenning voor de manier Eigenlijk begint Brandveilig Leven nu waarop we binnen Brandweer Nederland pas echt, vervolgt Marcel. Het jaar 2012 bezig zijn om Brandveilig Leven op de kaart stond in het teken van kennismaken met te zetten. De manier waarop we hiermee in Brandveilig Leven en het bedenken van Flevoland aan de slag zijn gegaan is uniek. ideeën. Nu komt het er op aan binnen alle Dat heeft zich uitbetaald in het winnen van organisatieonderdelen daadwerkelijk iets met de Jan van der Heydenprijs. Brandveilig Leven te gaan doen. De sessies op de posten leverden in totaal zestig ideeën Startjaar op. Het is de bedoeling dat Brandweer Marcel van Galen kijkt met veel plezier terug Flevoland twintig van deze ideeën gaat op 2012, het startjaar van de campagne uitwerken en in de periode als Brandveilig Leven. Met de campagne kwam project gaat draaien. Organisatieonderdelen die met een project aan de slag gaan krijgen budget, middelen en capaciteit om een project te draaien. Mensen hebben zelf een belangrijke stem bij de invulling. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat Brandveilig Leven echt geïnternaliseerd wordt in onze organisatie. Brandweerschatkist In Brandveilig Leven zijn educatie en woonomgeving de speerpunten voor de komende jaren. Marcel licht een tipje van de sluier op van een project waar in 2013 mee wordt gestart. Na de pilot met de Brandweerschatkist in 2012 gaan we dit project in 2013 definitief uitrollen. De kist -gericht op de groepen 3 en 4 van de basisschool- bevat zaken als bijvoorbeeld een helm, een stuk verbrand hout, een rookmelder en fotomateriaal. Aan de hand van deze voorwerpen vertelt één van onze vrijwilligers een verhaal gericht op brandveiligheid. De pilot wees uit dat het veiligheidsbewustzijn bij deze kinderen én hun ouders tien tot vijftien procent toenam. Dit zijn mooie resultaten. Aan het winnen van de prijs is naast een mooie ets - gemaakt door Jan van der Heyden - ook een geldprijs van euro verbonden. Deze wordt volgend jaar ingezet voor een speciaal project! 3

4 CoPI-trainingen nieuwe stijl van start gegaan Rond de 100 piketfunctionarissen in Flevoland kwamen in november voor een oefentweedaagse naar de Luitenant Kolonel Tonnetkazerne in t Harde voor de CoPI-training nieuwe stijl, met daarin een afwisselend programma van CoPI-oefeningen en workshops. De legerplaats werd voor de gelegenheid omgedoopt tot de gemeente Calimousse. CoPI Max waren gecreëerd op het kazerneterrein. Gedurende de twee dagen van de oefening kreeg elke groep drie interessante scenario s CoPI nazorg/copi acuut voorgeschoteld in de CoPI Max. In een kleine In het CoPI acuut gingen de hulpdiensten twee uur ging een volledig CoPI aan de slag met een incident aan de slag van de eerste met een incident, waarvoor een paar locaties melding tot en met het motorkapoverleg. Zonder HOvD dus. In een half uur tijd moesten de diensten enkele cruciale knopen doorhakken. De leider CoPI, OvD Bevolkingszorg, informatiemanager en voorlichter richtten zich op dat moment op de afbouwfase van een CoPI. Een leerzame sessie, waarin vooral aandacht was voor de overdracht van nog lopende of op te pakken zaken aan de (mono) kolommen. Theorie In het theoriegedeelte van de dagen was er aandacht voor het Regionaal Crisis Plan, de After Action Review en de teamrollen van Belbin. Het Regionaal Crisisplan kwam voorbij via een aangepast Triviantspel, Jeroen van Opstel legde uit wat de After Action Review als middel om onderdelen van oefeningen of uitrukken te evalueren betekent en via de Belbin-methode kregen de deelnemers inzicht in hun eigen competenties en de teamrol die ze daarmee kunnen vervullen. De nieuwe vorm van de CoPI-oefeningen leek bij de deelnemers in de smaak te vallen. De twee dagen waren afwisselend, informatief, leerzaam en zeker ook intensief. Op naar volgend jaar! Oefening bij HG International Kort na het ongeval komt op de meldkamer een melding binnen van een industrielekkage tijdens een proces bij HG International. De eerste tankautospuit wordt opgevangen door het hoofd BHV en al snel wordt opgeschaald naar middel-ogs. De opstellijn tussen vuil en schoon gebied wordt getrokken en iedereen gaat aan de slag. Twee man van de eerste auto maken zich klaar om in chemiepak het pand te betreden en de slachtoffers in veiligheid te brengen. Begeleid door de BHVorganisatie worden de chemiepakdragers op veilige afstand naar de ongevalslocatie gebracht. Het eerste slachtoffer wordt direct achter een brandwerende scheiding aangetroffen. Buiten wordt dit slachtoffer ontsmet en overgedragen aan de ambulance. Naast dit slachtoffer, moeten nog drie slachtoffers gevonden worden. Buiten het pand rijdt de tweede tankautospuit de parkeerplaats op en zijn andere collega s druk met het opzetten van de ontsmettingstraat. Een tweede slachtoffer is in veiligheid gebracht en ligt ontkleed op de straat om ontsmet te worden. De twee andere slachtoffers worden binnen het uur in veiligheid gebracht. Tijdens deze oefening werden twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een ontsmettingscontainer ingezet. De oefening was gericht op de doelen: communicatie, veiligheid en samenwerking. De leermomenten uit de oefening worden op een later tijdstip met de eigen mensen geëvalueerd. Tunnel Tumult officieel afgesloten Dinsdagavond 20 november Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat ploegen van de posten in Almere hun oefeningen draaien bij HG International B.V. Dit keer geen brandinzet maar een inzet ongeval gevaarlijke stoffen (OGS). Tijdens deze middel-ogs-oefening wordt er nauw samengewerkt met de eigen BHV-organisatie. Er wordt gekeken naar de samenwerking en of procedures worden nageleefd. In het begin van de avond zitten in de kantine van HG de BHV-ers te wachten op de melding die gaat komen. Hoewel het om een oefening gaat, zijn de gezichten strak en gespannen. Via de portofoon komt de melding binnen dat in de menghal een pak met een corrosieve en toxische stof is gescheurd waardoor een viertal mensen onwel is geworden. De eerste BHV-er geeft stofnaam door maar weet nog niet welk effect dit heeft op de gewonden en de omgeving. Uit voorzorg wordt er verzocht geen extra BHV-ers naar de ongevallocatie te sturen, voor het effect van deze stof bekend is. Woensdag 19 september kwamen vertegenwoordigers van de deelnemers aan de grote multidisciplinaire oefening Tunnel Tumult nog één keer bij elkaar. In Dronten werd de oefening officieel afgesloten met de overhandiging van de evaluatie van Tunnel Tumult. Op de kazerne van Dronten namen regionaal commandant Gerrit Spruit, Rob van der Hek van ProRail en Rien Eshuis van Veiligheidsregio IJsselland de eerste exemplaren van de evaluatie van de oefening in ontvangst. Zij ontvingen de evaluatie uit handen van projectleider Sergio Lopez Martinez. Dit jaar werd het Incident bestrijdingsplan voor spoorwegen (IBP-Rail) beoefend. De locatie was de splinternieuwe Drontermeertunnel die verbinding maakt tussen Flevoland en IJsselland. Voor Prorail was deze oefening onderdeel van hun verplichte test voor de openstelling van de tunnel. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties keken met veel plezier terug op de oefening. Onder het genot van een broodje werd nog even nagepraat. 4

5 SPECIAL Implementatieplan Portofonie Projectleider & Administratieve ondersteuning Roland Beekman & Mirjam Hamel Binnen het stafbureau brandweerzorg is één van mijn werkzaamheden het voeren van de regiefunctie. Dit houdt in dat bij projecten waar veel afdelingen of partijen bij betrokken zijn, een projectleider vanuit het stafbureau betrokken wordt om te zorgen dat er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende afdelingen/deelprojecten binnen Brandweer Flevoland of met externe partijen/deelprojecten buiten de brandweer. Er moet namelijk samengewerkt worden om ons gezamenlijk doel op het juiste moment en volgens de juiste kwaliteit te implementeren. Binnen het project implementatie randapparatuur verzogt Mirjam de administratieve ondersteuning. Onder het project vallen de nieuwe portofoons, spreeksleutel, headsets en andere accessoires. Bij dit project is de opdracht flink uitgebreid met een aantal deelprojecten omdat gedurende het project bleek dat Brandweer Flevoland een grote slag kon slaan door het nummerplan, nieuwe fleetmaps, werken op incidentkanalen, nieuwe mobilofoons en statusboxen direct mee te implementeren in het project. Door de toevoeging van extra deelprojecten wordt er veel van het projectteam gevraagd om alles in maart 2013 afgerond te hebben. Ook de meldkamer heeft een cruciale rol in het geheel omdat werkzaamheden op de meldkamer aangepast moesten worden. Samenwerking is hierbij essentieel. Op dit moment loopt alles volgens planning. We kunnen straks terugkijken op een complex en leerzaam project. Het belangrijkste is natuurlijk dat ons repressief personeel met nieuw en goed materieel veilig en prettig kan werken. Vakbekwaamheid Mono & Multi Wytse Cox en Sergio Lopez Martinez Wij gaan alle eindgebruikers van de nieuwe verbindingsapparatuur opleiden en oefenen. Ook onze multi- partners (Rijkswaterstaat en Lelystad Airport) liften (waarschijnlijk) mee in dit project. Op dit moment worden door de leverancier de kerninstructeurs opgeleid. In januari en februari 2013 worden alle eindgebruikers opgeleid. Dit loopt parallel aan de inbouw van de apparatuur in de dienstvoertuigen. Materieel & Logistiek Fred Raar & Nico Buitink Als team Materieel en Logistiek (M&L) zijn wij verantwoordelijk voor aanschaf, onderhoud en beheer van nieuwe communicatiemiddelen. Waar het project begon met de vervanging van portofoons wordt nu het gehele project uitgebreid, waarbij ook mobilofoons en statusboxen worden vervangen. Tegelijkertijd wordt het hele wagenpark van Brandweer Flevoland volgens het landelijke nummerplan omgenummerd. Dit betekent dat we van 5 cijfers naar 6 cijfers gaan en dat ook voertuigbenamingen worden gewijzigd. Op 4 februari begint team M&L met de in- en ombouw van de voertuigen. We zijn hier per gebied een week mee bezig. Het totale ombouwen loopt dus door tot begin maart. In die week worden de nieuwe portofoons geïnstalleerd, de mobilofoon en statusboxen ingebouwd en krijgt het voertuig fysiek een andere nummering. Het nieuwe voertuignummer komt op de zonneklep, de zijkant en op het dak van het voertuig. Postbenamingen worden niet meer toegepast op de voertuigen. De meldkamer hanteert vanaf dat moment de nieuwe voertuignummers en werkwijze van incidentkanalen. Team M&L is aanspreekpunt over de ombouw en de implementatie. Fleetmap / Nummerplan Bart Ezinga & Raymond van den Hoek Het Team Multidisciplinaire Voorbereiding van de Afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de operationele communicatie- en alarmeringssystemen P2000, C2000, Communicator, Nationaal Noodnet en verbindingen regionaal operationeel centrum. C2000 is het digitale communicatienetwerk waar o.a. de brandweer gebruik van maakt. Onderdeel van C2000 is de fleetmap. Een fleetmap is een overzicht van het aantal te gebruiken gespreksgroepen onderverdeeld in zogenaamde banken. Omdat C2000 multidisciplinair gebruikt wordt, zijn landelijk afspraken gemaakt met andere gebruikers. Deze afspraken zijn doorgevoerd in de fleetmap van Brandweer Flevoland. De huidige fleetmap is sinds de invoering van C2000 niet gewijzigd. Nu we nieuwe portofoons en mobilofoons krijgen, is het ook een geschikt moment om wijzigingen in de fleetmap door te voeren. Binnen C2000 heeft iedere portofoon en mobilofoon een eigen uniek nummer, vergelijkbaar met het IP-adres van computers met internetverbinding. Met dit nummer wordt in het netwerk de identiteit vastgelegd. Het voertuignummer heeft relatie met het nummer van de mobilofoon van het voertuig. Over voertuignummering is elders in dit blad meer te lezen. Bart Ezinga is aanspreekbaar voor C2000 en Raymond van den Hoek is als liaison Brandweer RAC Flevoland algemeen aanspreekpunt voor operationeel gerelateerde zaken. ICT-Service Multidisciplinair Simone Dijkstra De afdeling ondersteunt de Gemeenschappelijke Meldkamer en opschalingscentra Flevoland. In dit project coördineer ik de technische processen en informatievoorziening rondom C2000 en heb ik een adviserende rol. Het project begon met vervanging van de portofoons en is uitgebreid met vervanging van de mobilofoons, de invoering van het nieuwe roepnummerplan, het verkort kiezen van gespreksgroepen, een nieuwe fleetmap en de voorbereiding op het werken met regionale inmeld en incidentgroepen. Dit heeft gevolgen voor diverse informatiesystemen op de meldkamer, het landelijk informatiesysteem C2000 en de werkprocessen op de meldkamer. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn niet alle systemen aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat een ogenschijnlijk kleine wijziging grote gevolgen kan hebben voor de informatievoorziening en werkprocessen. In dit project is veel gewijzigd. Mede door de flexibele inzet, doorzettingsvermogen om deadlines te halen en materiekennis van verschillende mensen is de technische realisatie ruim voor de deadline gehaald. Vanaf half januari wordt een aantal systemen functioneel aangepast voor de implementatiefase. Voor meer informatie over het gebruik van de portofoon zie Communicatie Geertjan Veenstra Communicatie is essentieel voor een organisatie. Zowel intern als naar buiten toe. Voor dit project, aanschaf portofoon en accessoires, probeer ik zoveel mogelijk het werk van de projectgroep te vertalen naar en zichtbaar te maken binnen de organisatie. De afgelopen maanden hebben jullie het één en ander al kunnen lezen in, in Over de Maand en op intranet. Niets is zo vervelend als de eigen collega niet weet wat er in zijn organisatie afspeelt. Het is mijn taak de werkgroep te adviseren op het gebied van informatieverstrekking. Daarnaast probeer ik signalen op te vangen hoe de communicatie (in dit geval de aanschaf van nieuwe portofoons) wordt ontvangen. Als (een deel van) de boodschap niet duidelijk is overgekomen, is het mijn taak dit terug te koppelen aan de werkgroep en dit nog duidelijker te vertalen. 5

6 SPECIAL Geen perfectie zonder reflectie Hoewel perfectie geen doel op zich is, is het wel ons streven om steeds beter te worden in ons vak. Dat is immers de essentie van vakmanschap. Groepsleren neemt daarin de belangrijkste plaats in. Het is van groot belang dat teamleden niet alleen refl ecteren op eigen ervaring en vakmanschap, maar ook elkaars functioneren tegen het licht houden. Feedback geven (en ontvangen) en onderling vertrouwen zijn cruciaal voor de professionele dialoog. Aan het woord is Jeroen van Opstal. Hij geeft leiding aan het programma Lerend Vermogen en geeft tools om te zorgen dat kennis en ervaring in de organisatie worden gedeeld. En één van de tools daarvoor is de After Action Review (AAR). Jeroen, kun je ons uitleggen wat After Action Review (AAR) inhoudt? Een After Action Review is een methode om, direct na het afronden van een inzet of oefening, met een team op een gestructureerde manier de uitvoering daarvan te analyseren en geleerde lessen te verzamelen. Het belangrijkste is dat je gestructureerd langs vijf vragen loopt. Dit biedt een rode draad om binnen de groep tot geleerde lessen te komen. De vierde vraag is: Kunnen we er als team van leren? Dus wat pikken we als team eruit. De laatste vraag is: Wat gaan we delen met anderen? Je moet dan heel bewust een koppeling maken tussen Wat hebben we meegemaakt en Wat gaan we daarvan delen met de rest van de organisatie. Die stap is gestructureerd nog niet eerder gemaakt bij Brandweer Nederland. Je dwingt mensen bewust na te denken over welke kennis en ervaring je gaat delen met anderen. Er is een cultuur bij de brandweer dat we dingen van elkaar willen weten, maar het zou toch mooi zijn als we die ook met elkaar gaan delen. We gaan van een need to know cultuur naar een need to share cultuur. Waarom zou je AAR gebruiken? Voldeed de evaluatie dan eerder niet? Ervaring komt vanzelf, ervan leren niet. En zo is het ook echt! De brandweer is een organisatie die dagelijks nieuwe ervaringen voorgeschoteld krijgt. Onze teams opereren altijd in een dynamische en complexe omgeving. Maar wat doen we nu eigenlijk met die ervaringen? Bij de brandweer krijgt de ene ploeg een bijzondere ervaring, maar de kans dat een andere groep deze ook krijgt, is bijna nihil. Elke woningbrand is bijvoorbeeld anders. Het zou mooi zijn als we deze ervaring, de geleerde les, dan met de andere groepen kunnen delen. Dat komt de veiligheid ten goede. En ook de repressieve besluitvorming, omdat (gedeelde) ervaring een belangrijke rol speelt in de wijze waarop wij brandweermensen beslissen onder tijdsdruk. Situatieherkenning uit (geleerde) ervaring en verhalen zijn dan van levensbelang. Maar hoe zorg je er dan voor dat je de geleerde les daadwerkelijk kunt delen? Zodra we tegen manschappen, bevelvoerders en officieren zeggen: Je bent verantwoordelijk voor je eigen vakbekwaamheid in deze organisatie, dan moeten ze ook de gelegenheid krijgen om deze geleerde lessen op te zoeken. Op intranet is daarom een gedeelte waar de geleerde lessen op geplaatst en gezocht kunnen worden. Binnen de brandweer hebben we geen leescultuur of een schriftelijke traditie. We moeten dus ook nadenken over andere manieren van delen. Bijvoorbeeld via bevelvoerdersdagen, mono-bijscholingsdagen, intervisiegroepen of zelfs via korte films (YouTube) op de werkplek. Uiteindelijk gaan er formele, maar vooral informele verbanden ontstaan waar mensen met elkaar ervaringen gaan uitwisselen. Daar ben ik heilig van overtuigd. De pilot loopt eind dit jaar ten einde. Wordt AAR daarna in heel Flevoland geïntroduceerd? De pilot is in Lelystad gestart en ik merk dat het experimenteren met de AAR is begonnen. Vanuit Almere heb ik al de vraag gekregen: Wanneer kom je nu bij ons? Vanaf Piet Stroet is beleidsmedewerker brandweerzorg en duikcoördinator bij Brandweer Flevoland. Hij heeft de afgelopen periode gebruik gemaakt van AAR: Ik zit vanaf mijn 14e bij de brandweer en het evalueren is echt iets van de laatste tijd. Natuurlijk hebben we het altijd al wel gedaan, maar ieder deed het op zijn eigen manier. Nu geven de vijf vragen een mooi handvat. Via de vragen laat je mensen dingen ervaren. Je probeert mensen op een slimme manier zelf te laten nadenken over wat ze kunnen verbeteren. Ja, ik geloof in AAR. Je ziet dat er op een open manier wordt geëvalueerd, zonder dat anderen oordelen. We praten niet in de ik -vorm. Ik vind dit ik zie dit.. Ik bedenk wel steeds hoe ik het toepas, ik wil de juiste punten benoemen en duidelijk zijn bij urgente zaken. Ik maak standaard gebruik van AAR, na iedere inzet. Dat is meteen ook het allerbelangrijkste. Continu gebruik maken van AAR. Je moet het toepassen om er slimmer mee om te kunnen gaan. En dan wordt het pas echt leuk, want mensen willen juist graag nadenken over hun vak en hoe het beter kan. december ga ik in Almere beginnen. Daarna gaat het denk ik heel snel. Dan wordt AAR over heel Flevoland uitgerold. Kijk op intranet voor meer informatie over After Action Review. Peter Veerman heeft op twee manieren te maken met AAR, als bevelvoerder en als oefenleider / instructeur. Ook hij heeft tijdens de pilot in Lelystad gebruik gemaakt van AAR: inzet en oefening bespreken we na via AAR. Iedereen heeft het Iedere kaartje met de vijf vragen en als geheugensteuntje pakken we deze er soms bij. Vroeger was een evaluatie veel bedreigender omdat mensen het gevoel hadden dat ze iets verkeerd hadden gedaan en dat ze zich moesten verdedigen. Dat bepaalde de sfeer. Nu is de sfeer veel opener. Het is een stuk zelfreflectie. Als je de juiste vragen stelt en doorvraagt komen mensen er zelf uit. Het maakt mensen veel bewuster van eigen handelen en ze zijn zich bewuster van hun eigen aandeel. De waarom-vraag komt in het verhaal niet voor. Wij vragen: Wat maakt het dat je dit of dat deed. Dit is minder confronterend en dwingt je na te denken over je handelen. Het evaluatieproces is ook duidelijk voor iedereen. Iedereen komt bijvoorbeeld aan het woord zodat er minder door elkaar heen wordt gepraat. Als je het goed doet, lukt het om binnen 10/15 minuten te evalueren. Afhankelijk van de inzet kan bijvoorbeeld ook in de auto zelf geëvalueerd worden. 6

7 Verhalen vol vuur! Brandweermensen zitten barstensvol verhalen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven aan wat we mee maken, maar dienen ook om kennis te delen en te verbinden. Want in de verhalen van anderen, herkennen we vaak onszelf. Jeroen van Opstal (kennisregisseur) vangt in de column Verhalen vol vuur deze verhalen en geeft ze door in de organisatie. Omdat we er allemaal op onze eigen manier van kunnen leren. In deze editie onder de titel: Meer dan 3400 bezoekers naar DAF Museumdagen Twee dagen voor de brandweerfamilie Op zijn kant was in het voorjaar We rukken vanuit de kazerne Lelystad uit naar brand op het Het spoor. Ik ben chauffeur op het schuimblusvoertuig (SB). De SB is één van de zwaarste voertuigen die we kennen bij de brandweer. Het is ook een voertuig waarbij grote kinetische krachten een rol spelen. Dit wordt versterkt door de waterslag in het containercompartiment achterop het voertuig. In de bocht op de Middendreef staat een particuliere hoogwerker geparkeerd om de wegverlichting te repareren. Daarom moet ik de bocht extra scherp nemen. Zelf merk ik het niet, maar de autospuit die achter ons rijdt, ziet de SB met de linker achterwielen loskomen van het wegdek. Het leek wel of ie op z n kant zou gaan, volgens enkele collega s. Gelukkig is er niets gebeurd, maar de commotie achteraf in de kazerne is groot. Deze rit heeft in de nasleep op mij een zware en emotionele impact gehad. Fouten maken is menselijk. Zeker in het complexe werk dat wij doen. Het is lastig om op beslissingen onder tijdsdruk, inschattingsfouten en gemaakte schade te reflecteren en deze te verantwoorden naar onszelf en de organisatie. We hebben nu eenmaal een functie met een grote maatschappelijke relevantie en belangstelling. Uiteindelijk gaat het niet om afrekenen, maar om leren. Je vergroot je vakmanschap door te leren met en van elkaar. Wat ik met mijn collegae zou willen delen, is allereerst rekening te houden met de grote natuurkundige krachten op dit type voertuigen en vervolgens afstand te nemen van de autospuit die veel sneller vooruit rijdt. Bewaar je rust en accepteer dat je iets later met dit voertuig ter plaatse bent. Niet alleen de SB, maar ook mijn leven ging even op z n kant. Niet het incident zelf, maar het formele onderzoek en de verantwoording in de nasleep van de inzet was zwaar. De officiële rapporten die werden opgemaakt en de geruchten in de wandelgang. Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Het voelde soms zo oneerlijk in bejegening naar mij en mijn collega. Achteraf gezien is het een belangrijke les. Als ik nu opnieuw na een inzet in het spanningsveld tussen emotie, verantwoording en leren terecht kom, neem ik zelf het voortouw om met de betrokken collega s zo snel mogelijk samen op leermomenten te reflecteren. De echte brandweerliefhebber wist op 20 en 21 oktober wel waar hij moest zijn. Maar liefst 3400 bezoekers kwamen op de DAF Museumdagen af. Het evenement stond dit jaar in het teken van zestig jaar brandweer en bergingsvoertuigen. Een exclusieve tentoonstelling stond op het terrein van de vrachtwagenfabrikant met 94, vooral antieke voertuigen. De vrijwilligers van het DAF Museum spoorden ze op bij bedrijven, brandweerkorpsen en particuliere verzamelaars in het hele land. Voor de fanaten onder ons was dit Luilekkerland. De collectie die getoond werd was uniek te noemen en dus werd er volop gefotografeerd en gefilmd. De oudste, nog bewaard gebleven DAF-brandweerwagen uit 1950, was met recht een topstuk. Acht collega s lopen mee tijdens de Fish Potato Run Ieder jaar vindt op de tweede zaterdag van september de Fish Potato Run plaats, de tocht van 8 mijl (12,88 km) van Urk naar Emmeloord. Vanuit de brandweer liepen acht collega s mee met deze tocht over 8 mijl (12,88 km). De snelste over een afstand van 8 mijl was Gert Jan Wolters in een tijd van 59:29. Van links naar recht: Rene de Vries, Gert Jan Wolters, Fred Vorenkamp, Chantal Jansen, Peter ten Have, Cheryl Kuik, Jeffrey Kater en Sjoerd Kuik Dit gold ook voor een exemplaar van de Valkenswaardse brandweer, bijzonder vanwege de accessoires. Zo heeft deze brandweerwagen een rieten mand met drijver aan boord, waarmee het kroos uit het slootwater kon worden gefilterd. Ook een ladderwagen uit 1962 met zogenoemd torpedo front en een voor toen grote (38 meter lange) uitschuifbare ladder was een publiekstrekker. Uiteraard waren ook moderne DAF brandweervoertuigen te bewonderen; op deze manier was mooi te zien wat er in die zestig jaar allemaal is veranderd in bouw en Daf Autospuit Vroomshoop 1954, RB Motor: Hercules 6 cyl cm3, benzine. Opbouw: Van Bergen. Watertank 2000 l. L.druk: voorbouw pomp centrifugaal cap. 1500/ min. bij 8 bar. H.druk: Tandrad pomp cap. 300/min. bij 300 bar. In 1955 in gebruik genomen; heeft 30 jaar dienstgedaan bij de Brandweer Vroomshoop. opbouw van de verschillende brandweervoertuigen. Tussen het brandweermuseum en het DAF terrein reden enkele originele oude DAF lijnbussen. Verder waren er tijdens deze bijzondere museumdagen diverse, goed bezochte demonstraties. Miranda van der Kroft wint NK triatlon voor brandweer Rob Visser Chauffeur HW/HV/SB-ploeg LLS Wil jij ook jouw verhaal in deze column delen? Neem dan contact op met Jeroen van Opstal. Tijdens de triatlon van Spijkenisse in september, waar ook het NK voor de politie en brandweer op het programma stond, is Miranda van der Kroft eerste geworden van het NK brandweer dames. Miranda kwam als eerste over de finish in 2 uur en 36 minuten op de Olympische afstand 7

8 Zeven brandweerregio s slaan handen ineen Verbetertraject verwerkingstijd 112-meldingen Vertegenwoordigers van zeven regio s hebben op 1 november om uur een intentieverklaring tot een logistiek convenant getekend in de nieuwe Mobiele Commando Unit (MCU). Het buitenprogramma van het NVBR (nu Brandweer Nederland)- congres, waar de MCU onderdeel van is, bood hierbij een prachtig rood decor. Vooral omdat het volledig logistieke peloton van Brandweer Amsterdam-Amstelland en Veiligheidsregio Utrecht er volledig is uitgerold. Regionaal Commandant Elie van Strien, die voor Brandweer Amsterdam- Amstelland tekende: Het is een compliment waard dat er zulke duidelijke en goede afspraken worden gemaakt tussen zeven regio s. We hoeven niet alles zelf te kunnen. Maar je wilt wel op kwaliteit kunnen bouwen. Met deze intentieverklaring spreken we het vertrouwen daarin uit. De commandant wijst naar het logistieke peloton op het terrein voor de RAI: Kijk eens rond. Zie hoe professioneel we het met zijn allen kunnen regelen. Collega s van alle deelnemende regio s zijn trots op de samenwerking die met de intentieverklaring bekrachtigd is. In de komende weken worden de afspraken juridisch verder uitgewerkt. De sfeer is positief. Dat belooft veel goeds voor de samenwerking. De Inspectie van Veiligheid en Justitie heeft een onderzoek gedaan naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer. De onderzoekresultaten zijn in het rapport Ter plaatse gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat de verwerking van 112-meldingen door de RAC de Alarmerings- en Opschalingsregeling melder en alarmeert indien nodig conform Flevoland hoger ligt dan in andere extra voertuigen/ functionarissen. regio s. Om de verwerkingstijd te verlagen hebben Gerrit Spruit en de directeur GGD De werkmethode SNEL ALARM geldt niet Cees Verdam afgesproken een pilot te starten met als doel de verwerkingstijd te verbe- waterongevallen wordt overeenkomstig voor het incidenttype waterongevallen. Bij teren. Afgesproken is dat de verwerkingstijd de Alarmerings- en Opschalingsregeling maximaal 1 minuut mag duren. De GGD is Brandweer Flevoland gealarmeerd. Ook geldt verantwoordelijk voor de uitgifte van (brand) de werkmethode SNEL ALARM niet voor meldingen in Flevoland. OMS-meldingen en de Pilot AED in Almere. Snel alarm Pilot snel alarm Een methode om de verwerkingstijd van De Pilot is gestart op 1 november voor alle 112-meldingen te versnellen is door gebruik Flevolandse brandweerposten. De pilot duurt te maken van de nieuwe functionaliteit SNEL tot en met 31 januari Zowel tijdens als ALARM. Deze nieuwe werkmethode houdt na afloop van de pilot wordt er geëvalueerd. in dat de centralist bij het uitvragen van de melder direct een TS alarmeert zodra het Meer informatie over de pilot is te vinden incidenttype en de locatie bekend is. De centralist gaat verder met het uitvragen van op intranet onder actueel. de STOOM Terugdringen van ongewenste en onechte meldingen Stoom kennen we allemaal. Maar bij de afdeling Risicobeheersing heeft het al jaren een dubbele betekenis. Stoom als waterdamp waar we veel ongewenste meldingen via het Openbaar Meld Systeem (OMS) van krijgen is iedereen bekend maar het Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM) is een begrip binnen Brandweer Nederland. Afgelopen jaren heeft post Lelystad project TOOM uitgedragen en daar goede resultaten mee geboekt. STOOM is gelijk aan TOOM, met het verschil dat nu heel Flevoland structureel wordt aangepakt. Afdeling Risicobeheersing van Brandweer Flevoland gaat de komende periode, in samenwerking met de gemeenten, de OMS-meldingen opvolgen. Alle meldingen worden bijgehouden inclusief oorzaak en locatie. Voor een deel inventariseert de afdeling Brandweerzorg deze informatie tijdens de uitruk. Jeugdbrandweer Lelystad gehuldigd door burgemeester Horselenberg Vrijdagavond 19 oktober werd de jeugdbrandweer Lelystad gehuldigd door burgemeester Horselenberg op de kazerne in Lelystad. De jeugdbrandweerlieden werden namelijk Nederlands kampioen! Bevelvoerder Chantal van de Wint en de vijf jeugdleden Raymond Verbeek, Daniëlle van der Jagt, Pjotr Offeringa, Daan de Boer en Stafan van Soeren werden door de burgemeester in het zonnetje gezet en ontvingen uit haar handen bloemen en presentjes. Wat een topprestatie, aldus Horselenberg. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ook de jeugdleiders van het team werden bedankt voor hun enthousiaste bege- leiding. Naast de felicitaties van burgemeester Horselenberg sprak commandant Gerrit Spruit en teamleider West Patrick Sprokkereef waarderende woorden uit voor de dames en heren van de jeugdbrandweer. Jeugdeider Rinse Jan Juckers liet via foto s zien hoe de weg naar de finale was gelopen en gaf uitleg over de beoordeling door de jury. In de finale van de jeugdbrandweerspelen op 6 oktober werd een containerbrand nagebootst die oversloeg naar een gebouw. De jonge brandweerlieden moesten de brand blussen en slachtoffers uit het pand redden. Hiervoor kregen ze de beste jurybeoordeling. Volgens de NEN 2535 mag elk aangesloten object één of meerdere keren een melding doen op het OMS. Dit is afhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf. Een verzorgingshuis mag bijvoorbeeld vaker melden dan een fabriekshal. Als een bedrijf te veel meldingen heeft, gaan we gericht advies geven om het aantal terug te dringen. Indien nodig vragen we de gemeente via handhaving om technische verbeteringen af te dwingen. Op dit moment is de helft van alle uitrukken in Flevoland een OMSmelding. Het aantal meldingen kan en moet omlaag. We verwachten dat door een gezamenlijke inspanning het aantal onechte en ongewenste meldingen met 40% afneemt. Wanneer we begin volgend jaar alle gegevens rond hebben, wordt duidelijker welke norm we aanhouden voor het aantal OMS-meldingen. Wanneer jullie dus binnenkort benaderd worden voor STOOM dan weet je nu wat we willen bereiken. Kortom: STOOM voor minder OMS-meldingen. 8

9 De foto s geven een goed beeld van de voertuigen die we volgend jaar geleverd krijgen. Onze voertuigen kunnen wel afwijken van de foto, omdat o.a. de aangeschafte opties anders kunnen zijn. Interregionale aanbesteding tankautospuiten Opdracht gegund aan Dutch Resque Vehicles Door Roland Beekman, projectleider interregionale aanbesteding tankautospuiten. De opdracht voor de levering van 19 tankautospuiten (TS-en) is gegund aan Dutch Resque Vehicles (DRV). In de vorige vertelden we het één en ander over de interregionale aanbesteding van de TS-en voor de Veiligheidsregio s Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland. De drie Veiligheidsregio s sluiten afzonderlijk een overeenkomst met DRV voor de levering van de TS-en. In september heeft het projectteam alle de gunning. Tijdens deze periode zijn er offertes gewaardeerd. Op basis van deze gesprekken geweest met DRV en vrijdag 30 waardering werd er (voorlopig) gegund november kon er definitief gegund worden. aan Dutch Resque Vehicles (DRV). Het is Van de 19 TS-en zijn er 12 voor Flevoland namelijk wettelijk verplicht dat de andere (allen 4x2 1 voertuigen), zes voor Gooi- en partijen gedurende 15 dagen bezwaar kunnen aantekenen tegen de uitkomst van 4x4 2 ) en één voor Utrecht Vechtstreek (drie TS-en 4x2 en drie TS-en (4x2). Brandweer en AED Sinds de brandweer in Almere wordt gealarmeerd bij een (mogelijke) reanimatie heeft de brandweer 51 meldingen ontvangen en 22 reanimaties uitgevoerd. Door Jan Filippo, beleidsmedewerker opleidingen RAV,GGD Flevoland Werkt een AED altijd? Wanneer iemand een circulatiestilstand heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een hartinfarct, dan zal de oorzaak van de circulatiestilstand in ongeveer % van de gevallen het gevolg zijn van een totale chaos in de elektrische snelweg van het hart. Eigenlijk is er geen sprake van een echte hartstilstand. Het hart staat namelijk niet stil maar trilt in een chaotisch patroon en knijpt daarbij niet meer samen. Dit trillen van het hart wordt ook wel ventrikelfibrillatie genoemd. Door het toepassen van BLS (reanimatie) wordt de hersenen van zuurstof voorzien. De enige doeltreffende manier om de ventrikelfibrillatie op te heffen is het vroegtijdig defibrilleren van het hart. Je kan het hart vergelijken met een automotor. Het elektrische systeem (bougies enz). zorgt er voor dat de benzine (het bloed) door de zuigers (het hart) mechanisch wordt verwerkt. Stopt het elektrische systeem dan stopt de motor. Innovatief voertuig De TS is een innovatief voertuig. De pomp staat vlak achter de manschappencabine en de indeling van het voertuig is efficiënter en de geluidsreductie is groter. Alle voertuigen worden opgebouwd op een MAN chassis. Blussysteem Tijdens de aanbesteding van de TS is ook gekozen voor een blussysteem. Een afvaardiging van diverse posten heeft ruim een jaar geleden testen uitgevoerd op Kleefse Waard. Tijdens de evaluatie kwam het blussysteem drukluchtschuim als beste naar voren. Dit advies is door het MT overgenomen en als optie opgenomen in het aanbestedingsdocument. De voertuigen krijgen een drukluchtschuimsysteem van het merk One Seven Vermoeidheid bij borstcompressies Aantal % adequaat compressies 1 minuut 81,5 92,9% 2 minuten 80,2 67,2% 3 minuten 80,6 39,2% 4 minuten 84,3 31,3% 5 minuten 77,4 18,0% Hightower D: Annals of Emergency. Medic Sept 26:3 Een AED werkt dus alleen bij ventrikelfibrilleren mits snel genoeg gedefibrilleerd wordt, binnen ongeveer 4 minuten en dit gecombineerd met uitstekende BLS en dan nog is succes niet gegarandeerd. Kwaliteit BLS Wat nogal onderbelicht is, is het om de twee minuten wisselen van de hulpverlener die borstcompressies uitvoert. Dit wisselen is niet optioneel maar verplicht. Aangezien binnenkomende professionele hulpverleners (brandweer / politie / ambulancepersoneel) niet weten hoe lang al borstcompressies worden uitgevoerd moet gewisseld worden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het optreden van vermoeidheid bij de hulpverlener die borstcompressies uitvoert. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat niet de frequentie van de borstcompressies afneemt maar dat met name de diepte van de compressies sterk afneemt. Deze hoort ongeveer 5 centimeter te zijn om een goede bloedcir- Normaal hartritme Ventrikelfibrilleren culatie te bewerkstelligen. Als deze diepte afneemt neemt ook de circulatie sterk af. Deze twee minuten durende periodes worden in de ambulancezorg blokken genoemd. Alle handelingen tijdens een reanimatie worden ingepast in deze blokken. Bij het gebruik van de AED zal deze ook elke twee minuten het ritme analyseren en wel of geen schok adviseren. Dit is dus tevens het moment om van hulpverlener te wisselen. Na een rustperiode van minimaal 2 minuten kan de afgeloste hulpverlener opnieuw worden ingezet. Kinderen Over het algemeen genomen is een circulatiestilstand bij kinderen zeldzaam en deze wordt ook nog eens zelden veroorzaakt door een ritmestoornis die defibrilleerbaar is. Hierover meer in het volgende Flevoland Nieuws. (1200 systeem) ingebouwd. Op het voertuig wordt één haspel uitgevoerd met One Seven en één hoge druk haspel wordt uitgevoerd met water. Informatie over TS-en Het afgelopen jaar zijn in Almere (Zuid) en Noordoostpolder/ Urk (Noord) informatiebijeenkomsten geweest over de voortgang van het project. De gewesten, waar de nieuwe TS-en komen, worden op korte termijn bezocht om tekst en uitleg te geven over de nieuwe TS en het blussysteem. Levering Alle TS-en worden uiterlijk 31 december 2013 geleverd. Op zijn vroegst zullen na de zomer 2013 de eerste voertuigen afgebouwd zijn. Na het opleiden en oefenen worden de TS-en in gebruik genomen. Dit implementatietraject wordt afgerond zodra alle TS-en in gebruik zijn genomen. 1 Tweewielaandrijving 2 Vierwielaandrijving Interregionale aanbesteding kleding van start Op donderdag 18 oktober is in Lelystad het project voor de gezamenlijk aanbesteding kleding van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Brandweer Gooi- en Vechtstreek (BGV) en Brandweer Flevoland (BFL) gestart. Zowel uitrukkleding, kazernekleding als sportkleding worden door de drie regio s samen ingekocht. Voor het project is een projectgroep van start gegaan met leden uit de drie regio s. Voor het bewaken van de voortgang en de procedure is een stuurgroep ingericht. Het projectteam zal worden ondersteund door een nog samen te stellen klankbordgroep. De verwachting is dat de aanbesteding in het begin van het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerd kan worden en dat de gunning in het 3e kwartaal van 2013 is afgerond. 9

10 Op de post Urk van Brandweer Flevoland werd dinsdagavond 30 oktober de jaarlijkse grote brandweeravond gehouden. Traditiegetrouw stond deze avond in het teken van het uitreiken van diploma s en van de brandweeronderscheidingen. Bijzonder was dat zes brandweermensen van het Urker korps of met een lange historie in het Urker korps een onderscheiding kregen voor 25 jaar trouwe dienst. Post Urk: 150 jaar brandweerervaring in het zonnetje Na het welkomstwoord van Riekelt de Boer beleefde burgemeester Pieter van Maaren zijn vuurdoop op de Urker brandweeravond. Hij bedankte de Urker brandweervrijwilligers voor de passie waarmee ze zich inzetten voor de brandweerzorg op Urk. Er wordt enorm veel van brandweervrijwilligers gevraagd. De eisen worden steeds zwaarder. Ik ben er trots op dat jullie zoveel energie in het vrijwil- De RCP pocket is gericht op de sleutelfunctionarissen en geeft in handzaam formaat een overzicht van de operationele en bestuurlijke opschaling tijdens incidenten, rampen en crises of een dreiging daarvan. Als er duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie van een incident, ramp of crisis en een eenduidige aansturing van de inzet van de betrokken diensten nodig is ontstaat er een multidisciplinaire Alarmeringsmiddel NL-Alert landelijk ingevoerd 8 november is NL-Alert, een nieuw aanvullend alarmmiddel voor noodsituaties gelanceerd. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon alarmeren en informeren. Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wat er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. ligerschap bij de brandweer willen steken. Vervolgens ging hij over tot de uitreiking van de diploma s en de onderscheidingen. Diploma s Burgemeester van Maaren reikte aan Johan Konijnenburg, Fokke Post en Pieter Pruiksma het rijksdiploma Manschap A uit. Vervolgens was het aan Arie Weerstand de beurt om het diploma Voertuigbediener/Pompbediener in Nieuwe RCP pocket is klaar De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een opvolger van het bekende GRIP-boekje, de zogenaamde RCP pocket. De pocket is in november gedrukt en in december onder de kolommen verspreid. opschaling. De verschillende gripniveaus blijven in deze opschaling bestaan. In de RCP pocket is aandacht voor op- en afschalen, de verschillende GRIP-niveaus en de processen per kolom. Daarnaast worden enkele nieuwe stafsecties toegelicht. De stafsecties Informatie Management (IM), Ondersteunings- en Capaciteitsmanagement (OCM) en Planning komen in de pocket aan bod. Controleer je toestel Op de website is na te gaan of je toestel al geschikt is om een NL-Alert bericht te ontvangen. Op deze site staat ook beschreven hoe je de mobiele telefoon in kunt stellen op NL-Alert. ontvangst te nemen. Gerrit de Ruiter sloot vervolgens de rij. Hij kreeg van de burgemeester het diploma Bevelvoerder overhandigd. 150 jaar Voor Evert van den Berg, Riekelt de Boer, Johannes Kramer, Nellie Ras, Rense Ruiten en Pieter Arie van Urk had de avond ook een bijzonder tintje. Zij vierden op 1 oktober 2012 hun 25-jarig jubileum bij de brandweer. Burgemeester Van Maaren stond hier deze avond uitgebreid bij stil. Hij reikte de zes brandweermensen een onderscheiding uit. Nieuw nummerplan Brandweer Flevoland en Gooi- en Vechtstreek In het eerste kwartaal van 2013 wordt samen met de nieuwe randapparatuur ook een nieuw voertuignummering geïmplementeerd. In het Nationaal Nummerplan uit 2008 is uiteengezet hoe de nieuwe roepnummers van brandweervoertuigen en ander materieel tot stand is gekomen. De regio s Gooi- en Vechtstreek en Flevoland, hebben een gezamenlijke materieel-omcoderingslijst opgesteld. De nummerplannen van beide regio s sluiten hierdoor naadloos op elkaar aan. De nieuwe roepnummers zijn opgebouwd uit zes cijfers in plaats van de huidige vijf. Op intranet (onder actueel - materieel nieuws) staat een toelichting over de opbouw van de nieuwe roepnummers. Uitkomsten Brand los!-sessie In het kader van het landelijke project Visie op Vrijwilligheid vond woensdagavond 26 september op de kazerne in Emmeloord een Brand los!-sessie plaats. Om de Brand los!-sessie in goede banen te leiden werd gebruikgemaakt van de Group Decision Room (GDR)-techniek. De deelnemers discussieerden via de computer met elkaar over hun ideeën en meningen. Op een groot beeldscherm werden, voor iedereen zichtbaar, de vragen en antwoorden anoniem weergegeven. Via de eigen laptop kon de deelnemer vervolgens reageren. In de sessies werden drie thema s gekozen en uitgediept op basis van de componenten tevredenheid en belangrijkheid. De thema s nazorg bij traumatische gebeurtenissen en onderlinge verbondenheid tussen vrijwilligers vonden de deelnemers het belangrijkst. Ontevreden waren de deel- Een bijzonder moment. Het gebeurt niet vaak dat er in totaal 150 jaar aan brandweerervaring in het zonnetje wordt gezet. Gefeliciteerd! Felicitaties Na felicitaties van regionaal commandant Gerrit Spruit en teamleider Brandweerzorg Noord Ivo Leijten en afsluitende woorden van Nellie Ras, die afscheid nam als vrijwilliger, was er tijd voor een hapje en een drankje. Een passend slot van een geslaagde en feestelijke avond. nemers vooral over het thema filmen en fotograferen door omstanders (via social media) tijdens de uitruk. Ze waren het meest tevreden over nazorg bij traumatische gebeurtenissen. De drie thema s die verder werden uitgediept waren: - Mate van voldoening uit het vrijwilligerswerk (belangrijk en tevreden) - Mate van invloed op het beleid (belangrijk, minder tevreden) - Communicatie met kazerneleiding en het management (belangrijk, minder tevreden) De resultaten van Flevoland worden samen met die van andere veiligheidsregio s gebundeld waarna een landelijke visie en plan van aanpak voor Brandweer vrijwilligers wordt ontwikkeld. 10

11 Van de meldkamer Tijdelijke aanpassing voertuigen- en materiaalplan en de GMS-dienstrooster Het voertuigen- en materiaalplan en de GMS-dienstroosters zijn in GMS min of meer statische zaken: voertuigen staan normaal gesproken altijd in dezelfde kazerne, en de GMS-dienstroosters worden per kalenderjaar opgesteld,. Toch komt het voor dat er tijdelijk iets in GMS aangepast moet worden: Een voertuig gaat tijdelijk buiten dienst voor reparatie, APK, oefening buiten het verzorgingsgebied, etc. Een dienstdoende ploeg is door omstandigheden onvoorzien onderbezet en dient bij alarmeringen te worden aangevuld door een extra ploeg. In dit geval is het nodig om een zogenaamde waarneming die in GMS geldt als tijdelijke uitzondering op het GMS-dienstrooster, in te voeren. - Door middel van een waarneming kan een eenmalige uitzondering op het rooster in GMS worden opgenomen. Zo kan dus voor bijvoorbeeld Hemelvaartsdag worden gerealiseerd dat er dan niet als op donderdag wordt gealarmeerd, maar anders. De tijdelijke aanpassingen op het voertuigen- en materiaalplan en op de GMSdienstroosters kunnen vaak door de dienstdoende centralist op de meldkamer verwerkt worden. Daarvoor heeft de centralist een aantal basisgegevens nodig. Soms kan een mutatie niet door een centralist worden verwerkt maar dient dit door de functioneel GMS-beheerder te worden gedaan. Zo kan het simpel buiten dienst zetten van een voertuig of waarneming van een ploeg onbedoeld en onbewust verregaande gevolgen hebben voor de alarmering en opschaling. Tot nu toe worden de gegevens op verschillende manieren aangeleverd waarbij onjuiste interpretatie gemakkelijk op de loer licht. Om het aanleveren van de juiste gegevens beter en gestructureerder te laten verlopen, maar vooral ook om het verder te vereenvoudigen, zijn er binnen Atos in a Box enkele formulieren in gebruik genomen. Op Intranet zijn via het Serviceplein => Operationele Informatievoorziening, in het rechtergedeelte de volgende formulieren met toelichting terug te vinden: Formulier Voertuigmutatie uitrukvoertuigen Waarnemingsformulier GMSdienstrooster Feedbackformulier meldkamer en brandweer Vragenformulier Safety Portal Incident Vrijwilligers helpen met ophangen rookmelders Bestuur beëindigt pilotfase variabele voertuigbezetting Sinds februari 2010 wordt binnen het verzorgingsgebied van de brandweerposten in Almere bij wijze van pilot gewerkt met een variabele voertuig bezetting van 4 personen. Het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland heeft 26 september besloten de pilotfase van variabele voertuigbezetting te beëindigen. Komende weken gaat collega Gerben van der Lugt met een aantal collega s van de afdeling risicobeheersing, team dienstverlening 118 vrijwilligers opleiden voor het ophangen van circa 120 rookmelders in Flevoland. Hiermee helpt Brandweer Flevoland de Brandwonden Stichting die 20 november startte met de landelijke campag- ne Gezocht, vrijwilligers om rookmelders op te hangen bij... Op de verschillende kazernes in Flevoland leren de vrijwilligers de fijne kneepjes van het vak. Ze krijgen les over de werking van de rookmelder en waar je ze wel en zeker niet moet ophangen. Kijk voor meer informatie op de website van de Brandwonden Stichting Dit betekent dat de voor Almere gekozen methode van kazernering en tweezijdig aanrijden op brandmeldingen in gebouwen met een tankautospuitbezetting van minimaal 4 personen standaard wordt. Als blijkt dat meer manschappen nodig zijn, worden die er zo snel mogelijk achteraan gestuurd. Geconstateerd is dat door de methode van variabele voertuigbezetting en het werken met permanente kazernebezetting op de posten Almere Haven en Almere Buiten de opkomsttijden sterk zijn verbeterd. De brandweer onderzoekt nog of de methode van variabele voertuigbezettingen ook op andere locaties in Flevoland leidt tot een snellere brandweerzorg. Eventuele invoering is ondermeer afhankelijk van de beschikbare voertuigcombinaties en het draagvlak bij medewerkers op de brandweerposten. Brandweer Flevoland fietst voor Brandwonden Stichting Door: Gerben van der Lugt Brandweer Flevoland gaat markt op tijdens Brandpreventieweken Tijdens de jaarlijkse Brandpreventieweken was Brandweer Flevoland te vinden op de weekmarkten in Flevoland. Maar liefst 35 collega s pakten 22 september hun fiets en maakten zich op voor een monstertocht van 70 of 120 kilometer. Na een prettig ontvangst in de nieuwe kazerne van Zeewolde konden ze vertrekken. Al snel na de start ontstond een afsplitsing tussen een snelle en iets minder snelle groep. De tocht kende veel ontberingen: lastige fietspaden, gladheid en valpartijen. Menigeen had het moeilijk; zelf ging ik helemaal kapot op een 30 kilometer voor de meet. Wat is het dan gaaf dat col- lega s je helpen. Af en toe een steuntje in de rug en een bemoedigend woordje. De lunch vond plaats in de kazerne van Nunspeet. Het fietsen was niet voor niets. In totaal heeft Brandweer Flevoland 3000,- aan sponsorgeld bij elkaar gefietst voor de Brandwonden Stichting. Een extra hoeraatje voor Michel Springer. Hij bracht in zijn eentje maar liefst 525,- aan sponsorgeld binnen. Verder dank ik organisatie en deelnemers voor deze leuke dag. Tijdens de Brandpreventieweken geeft Brandweer Flevoland extra aandacht aan een brandveilig leven. Met een eigen marktkraam staat de brandweer op verschillende markten in Flevoland om inwoners te informeren over de gevaren van brand. Het belangrijkste doel van de campagne is om mensen te doordringen van het belang van een brandveilig leven, aldus Hendrik Kramer die samen met twee brandweercollega s op de markt in Emmeloord te vinden was. We krijgen veel vragen over brandmelders, bijvoorbeeld het verschil tussen een gewone rookmelder en koolmonoxidemelder en waar ze moeten worden opgehangen. Volgens Kramer gaat het goed op de markt. We verkopen de nodige brandmelders en mensen staan open voor advies. 11

12 Het is een koude en natte zaterdagmorgen op 3 november Langzaam druppelen de eerste collega s de warme kazerne van Almere Stad binnen waar ze vandaag een nieuwe lichting toekomstige vrijwilligers beoordelen tijdens de selectiedag. In het grote leslokaal worden de waarnemers en begeleiders bijgepraat. Het doel van de dag is duidelijk, rest alleen nog het klaarzetten van de verschillende onderdelen voor vandaag. 13 kandidaten door na selectiedag Even voor achten lopen de eerste kandidaten de kazerne binnen. In totaal 16 deelnemers uit Almere, Zeewolde en Dronten wisten de weg naar post Almere Stad te vinden. Vandaag kunnen zij een grote stap zetten in de wereld die brandweer heet. Het is aan de kandidaat om zich op verschillende gebieden te presenteren, zowel op het fysieke vlak, op technisch inzicht maar ook het in teamverband samenwerken. Gedurende de dag voeren de kandidaten verschillende opdrachten uit. Op één van de stands moeten de kandidaten binnen 10 minuten een voorband verwisselen en verlichting opbouwen. Sommigen hebben nog nooit een band verwisseld of verlichting opgebouwd, dus deze opdrachten geven, ondanks de kou, de nodige zweetdruppeltjes bij de kandidaten. Uiteindelijk lukt het alle kandidaten om de lampen te laten branden. Om drie uur zijn de kandidaten klaar. Conclusie: zeer tevreden teamleiders en 13 kandidaten die de dag met goed gevolg hebben afgelegd. Vanuit de kandidaten ontving de brandweer positieve berichten over de selectiedag. Voor de geselecteerde kandidaten komt de opleiding voor de brandweer steeds dichterbij. P&O in de regio Veranderde schaalbedragen als gevolg van een nieuwe CAO, nieuwe zorgpremies, kabinetsplannen die de ene het gaat om de ziektekostenverzekering. Inmiddels zijn alle premies bekend, dus leg ze naast elkaar en wellicht kun je er je voor- beroepsmedewerker mogen verwelkomen en dat is Hendrik Hoekstra voor de functie van medewerker Operationele dienst. Eveneens het jaar toe. Ook in 2013 zullen we jullie weer graag ondersteunen voor alle P&Ozaken en zijn we op de gebruikelijke wijzen dag weer anders waren dan de andere, we deel mee doen. in Zuid is een aardig aantal beroepsmede- bereikbaar. hebben het allemaal voorbij zien komen in Kijk voor meer informatie regelmatig op de werkers gestart als vrijwilliger in de periode Als gewone sterveling zie je soms door websites van de VNG, IZA en Zilveren kruis van 1 september tot 1 november en dat Mede namens de rest van het team P&O, de bomen het bos niet meer. In 2013 zijn (te vinden via ons intranet). zijn: Ewout Marcusse, René Rinsma, Ferry Marsha Jonker, we daar nog niet helemaal vanaf. In januari/ Hastman, Bert Gorter, Jos de Heij en Ed teamleider P&O februari 2013 gaan we namelijk flinke stap- Beschuit met muisjes Rijners. Op 1 augustus is binnen het team pen maken op het gebied van de functie- We zijn verheugd maar liefst 8 nieuwe, van Brandweerzorg West een beroepsmede- waardering. De afgelopen weken zijn de kleine wereldburgers aan je voor te stellen werker aangesteld als vrijwilliger en dat is beroepsmedewerkers geïnformeerd tijdens in deze editie van. Op 27 Ronald van Veen. hun reguliere werk-/teamoverleggen of in speciaal daarvoor belegde informatiebijeen- augustus is Esmee Vink geboren, dochter van Boudewijn (vrijwilliger post Lelystad) In de teams van Brandweerzorg Noord zijn Colofon komsten. Door de mensen zo direct te informeren hopen we vooraf al veel vraagtekens weg te nemen. De ervaring leert dat er voor het overgrote deel van de medewerkers weinig verandert. Waar de aandacht rond zo n functieboek vaak gericht wordt op de waardering van de en zijn vrouw Selma. Op 29 augustus is nog een Esmee geboren. Ditmaal Esmee Snijder, dochter van Martijn Snijder en Jacolien Haarmaan. Martijn is vrijwilliger op de post Rutten. Een dag later op 30 augustus is Mila geboren, dochter van Emanuel Borninkhof, zijn vrouw Moniek Kerver, en zusje van Devin. in de maanden september en oktober een aardig aantal nieuwe vrijwillige collega s aangesteld. Het zijn Willem Bos voor de post Creil, Cor Kaat en Joey Bakker voor de post Emmeloord, Patrick Verberne voor de post Marknesse, Christiaan Blaakmeer, Theo den Dekker en Tim van Dun voor de post Rutten, Chris van Lieburg en Albert Hakvoort voor de Brandweer is het personeelsblad van Brandweer Flevoland en wordt verspreid onder alle personeelsleden van Brandweer Flevoland en aan personen en instellingen die een nauwe relatie hebben met Brandweer Flevoland. Brandweer Flevoland Nieuws komt vier keer per jaar uit. Oplage 900 exemplaren functies, wordt de andere kant een beetje vergeten. Namelijk de functiebeschrijvingen zelf en de bijbehorende competenties. Die gaan we de komende tijd ook veel intensiever gebruiken bij personeelsgesprekken. Gedurende het eerste kwartaal van 2013 wordt er veel tijd en energie gestoken in het maken van een gebruiksvriendelijke gereed- Op Urk is op 23 september Jacob geboren. Hij is de zoon van Pier en Ella Broersma. Pier is vrijwilliger op Urk. De volgende bijzondere aankondiging is ook afkomstig van Urk. Daar hebben Hendrik Kramer (van de afdeling Risicobeheersing) en zijn vrouw Anita, kleine Amina in hun gezin post Urk. Ook Brandweerzorg Oost krijgt er versterking bij de in de persoon van Hans Gosseling voor de post Dronten en tot slot drie heren voor de post Zeewolde, te weten: Egbert van Vliet, Marcel van Velden en Rien Buursema. We wensen alle nieuwe medewerkers heel veel succes en werkplezier toe. Hoofdredactie Wim van Eck Debbie Wijman Mail: Redactie Geertjan Veenstra schapskist voor medewerkers en leidinggevenden. Op die manier wordt je geholpen het goede gesprek aan te gaan over functio- opgenomen als pleegkind. Amina, zusje van Melody, is geboren op 1 oktober. Een week later is op 8 oktober in Lelystad Afscheid collega s met leeftijdsontslag In de afgelopen periode hebben we afscheid Vormgeving Slooves Grafische Vormgeving neren en ontwikkeling. Over gebruiksvriendelijkheid gesproken, in Eline Fleur geboren. Zij is de dochter van Harry en Merel Hanenburg. Harry is beroepsmedewerker binnen Brandweerzorg Zuid genomen van twee collega s die wegens het bereiken van een respectabele leeftijd zijn gestopt met hun werkzaamheden. Drukwerk GBU Grafici de eerste helft van 2013 worden de voorbereidingen getroffen voor een zogenaamd medewerkers- en managers- selfservice systeem, YouPP genaamd. Hiermee kun je zelf digitaal je persoonlijke gegevens wijzigen (adresgegevens, bankgegevens, burgerlijke staat), declaraties indienen, verlof aanvragen, verzuimgegevens van de eigen medewerkers inzien, formatieoverzicht bekijken etc. Door een digitale verwerking hebben we geen (Almere). Roos Kapteijn, ploegchef in Lelystad is, bijgestaan door haar man Frank Konijn, op 18 oktober bevallen van dochter Anna Elisabeth. Anna is het zusje van Phine. Tot slot is op 22 oktober kleine Tess geboren. Tess is de dochter van Lourenz en Michelle Meijer. Lourenz is eveneens beroepsmedewerker binnen Brandweerzorg Zuid in Op 20 september heeft Bert Kip in de kazerne van de post Dronten afscheid genomen van al zijn collega s. Hij werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Deze eer viel ook Henny Koppers ten deel. Op 29 september heeft Henny in Warmond afscheid genomen van alle mensen met wie hij heeft samengewerkt. Beide heren hebben Aan dit nummer werkten mee Roland Beekman, Jan Filippo, Marcel van Galen, Ron Goossens, Raymond van de Hoek, Ad Hupkes, Marsha Jonker, Agnes Keijzer, Gerben van de Lugt, Wim Maas, Jeroen van Opstal, Piet Ruis, Gerrit Spruit, Piet Stroet, Peter Veerman, Rob Visser, Erik Wallenburg Deadline Het volgende nummer van komt uit op 18 maart De uiterste deadline voor aanlevering van kopij is 15 februari last meer van letterlijke afstanden, stapels Almere. een geweldige loopbaan bij de brandweer papieren, met het risico van zoekraken en vertraging. Wij kijken er naar uit. Geweldig dat we zoveel tekst mogen wijden aan zoveel persoonlijk geluk. We wensen al achter zich liggen en gaan nu genieten van hun welverdiende vrije tijd. Wij wensen deze collega s en hun families het allerbeste! daarbij alle gezondheid en geluk toe. Collectieve ziektekostenverzekeringen youtube.com/brandweerflevoland Zoals we in de vorige editie al hebben Nieuwe en al bekende gezichten Voor niet alleen de nieuwe, de afscheidne- aangekondigd valt er voor medewerkers Bij het team Brandweerzorg Zuid hebben mende, maar ook de rest van alle collega s van Brandweer Flevoland iets te kiezen als we op 1 september de enige te vermelden wensen we jullie weer een mooi einde van 12

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden

Jaarverslag. Uit de steigers. Colofon. Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Colofon Uitgave Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden Hoofd- en eindredactie Lisette Wenink, team Communicatie Redactie Geluk Communicatie, Woubrugge INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Martijn

Nadere informatie

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV

Editie. Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV Editie 2014 Inzet is impact! Iedere 1e maandag van november is het Dag van de BHV INHOUD 3 4 6 9 10 12 15 16 19 20 22 24 26 28 Voorwoord Bedrijfshulpverleners en Burgermoed Automatische piloot Herken de

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5.

Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 13 Lente 2015 4 Jeugdkampioenen De jeugd heeft de toekomst. De Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) zet zich dan ook vol overgave in om de jeugd warm

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse

WERKGROEPEN TESTNET. Wat is een werkgroep? Productrisicoanalyse Ju li 2 0 10 Ja ar ga n g 14 N u mm er 2 Vereniging TestNet p/a Diadeemstraat 91 1336 TT Almere www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Voor het eerst

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider

SMILE Nieuwsbrief. ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014. Wat u leest in deze editie. Van de Projectleider SMILE Nieuwsbrief SAP Migratie in de luchtketen Eerste fase Laatste editie ERP M&F Project SMILE jaargang 5 nummer 2 tweede kwartaal 2014 2 3 4 6 7 9 11 12 13 Wat u leest in deze editie Van de Projectleider

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed

Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Vakblad voor mobiele communicatie in de openbare orde & veiligheidssector en het bedrijfsleven Jaargang 33, nummer 1/2, februari 2013 Wederopbouw mast Hoogersmilde gereed Prins Pieter-Christiaan: Je ontkomt

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

inhoud bpmconsult.com

inhoud bpmconsult.com inhoud Voorwoord 5 Samen werken meer waarde 6 Huub Breukers, Dymphy Kees en Alice Gorissen over het Onderwijsnetwerk Zuid Pas echt actueel 10 Een column van Teun Hardjono De organisatie moet zichzelf veranderen

Nadere informatie