DEMO-Workshop. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMO-Workshop. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay"

Transcriptie

1 DEMO-Workshop Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay 1

2 DEMO-Workshop Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Verslag van DEMO-workshop 8 september 2004 September 2004 Auteur Mark Dumay Opdrachtgever DEMO Kenniscentrum 2

3 Demo of Praktijk - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De toepassing van DEMO Beschrijving van de groep Scope van DEMO-organisatieanalyse Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Evaluatie van de workshop... 9 Bijlage A Lijst van deelnemers Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Bijlage C Lijst van aanbevelingen

4 Demo of Praktijk - Inleiding 1 Inleiding Deze rapportage beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de DEMO-workshop die op 8 september 2004 is gehouden. De doelstelling van de workshop was het opstellen van enkele aanbevelingen voor het DEMO kenniscentrum. Deze aanbevelingen zijn volgens de 19 deelnemers noodzakelijk om de praktische toepassing van DEMO te vergroten. Elk van de deelnemers heeft minstens één project (maar veelal ook meerdere) uitgevoerd waarbij DEMO is gebruikt, en heeft zodoende een goed beeld wat de praktische waarde van DEMO is en kan zijn. De workshop behoort bij een onderzoek dat het DEMO Kenniscentrum heeft opgestart. Naast het hierboven genoemde advies is een tweede doelstelling van dit onderzoek om een advies te geven over de toekomstige wetenschappelijke ontwikkeling van DEMO. Hiervoor wordt een combinatie van methoden gebruikt, waar naast de workshop ook een enquête en een historisch literatuuronderzoek toe behoren. Dit advies wordt verwerkt in een wetenschappelijk artikel. In de resterende hoofdstukken van dit document komen de belangrijkste uitkomsten van de workshop aan bod. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de toepassingen waarvoor DEMO is gebruikt door de deelnemers van de workshop. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de sociale samenstelling van deelnemersgroep, door de verhouding van rollen in teamsamenstelling te presenteren. Hoofdstuk 4 beschrijft de scope van organisatieanalyse die DEMO kenmerkt. Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste aanbevelingen die de deelnemers als advies voor het DEMO Kenniscentrum hebben opgesteld. Hoofdstuk 6 tot slot beschrijft de evaluatie van de workshop. 4

5 Demo of Praktijk - De toepassing van DEMO 2 De toepassing van DEMO De enquête die voorafgaand aan de workshop is gehouden leert dat er twee hoofdtoepassingen zijn voor DEMO: het ontwerpen van informatiesystemen (ISD) en het (her-)ontwerpen van bedrijfsprocessen (BPR). Omdat dit nog een zeer algemene beschrijving is, hebben de deelnemers hun projectervaringen ingevuld. Om nu deze ervaringen enigszins te structureren is er tevens een niveau van toepassing als criterium toegevoegd. Het idee hierachter is dat DEMO zowel als denkwijze als werkwijze kan worden gehanteerd. Bij die werkwijze kan DEMO als hoofdrichting worden gebruikt, of juist worden gecombineerd met andere technieken en methodieken. Toepassing Aantal Score Variability 1. ISD: mix&match % 2. BPR: mix&match % 3. BPR: vrij % 4. BPR: strikt % 5. ISD: strikt % 6. ISD: vrij % Tabel 1: Overzicht van projecten en scores In Bijlage B is de volledige lijst van projecten terug te vinden. Deze zijn gegroepeerd naar hoofdtoepassing (ISD of BPR) en toepassingsniveau (strikt, mix&match en vrij). In Tabel 1 is het overzicht van deze projecten te zien. De toepassingen zijn gerangschikt naar interesse van de deelnemers. Opvallend is dat mix&match voor beide toepassingsgebieden hoog scoort. Niet alleen zijn de meeste projecten volgens deze werkwijze uitgevoerd, maar dit is bovendien een werkwijze die de deelnemers het meeste aanspreekt. 5

6 Demo of Praktijk - Beschrijving van de groep 3 Beschrijving van de groep Deelnemers aan de workshop zijn grotendeels uitgenodigd op basis van hun antwoorden op een inventariserende enquête. De respondenten die minstens één DEMO-project hebben uitgevoerd zijn benaderd om deel te nemen aan de workshop. Aanvullend zijn enkele deelnemers op basis van belangstelling ook uitgenodigd. In totaal hebben 19 mensen deelgenomen aan de workshop. Van deze groep hebben 9 mensen in een vooroverleg de opzet en agenda van de workshop doorgenomen. De agenda is daarop enigszins aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van de deelnemers. De volledige lijst van deelnemers is terug te vinden in Bijlage A. 15% 16% 21% 20% Inspirator Denker Ondernemer Ondersteuner Prakticus Conservator 14% 14% figuur 1: Sociale samenstelling van de deelnemersgroep De workshop had tevens als doel om een groep van actieve DEMO-betrokkenen te verkrijgen. Om de samenstelling van de groep te achterhalen is gebruik gemaakt van een Belbin-test. Deze test heeft als uitgangspunt dat er een evenwichtige samenstelling van rollen nodig is om een succesvol team te hebben. In figuur 1 is samenstelling van de deelnemersgroep te zien. De taartgrafiek geeft aan dat er een uitzonderlijk goede balans is tussen de verschillende persoonstypen. 6

7 Demo of Praktijk - Scope van DEMO-organisatieanalyse 4 Scope van DEMO-organisatieanalyse Om een duidelijker beeld te krijgen wat de rol van DEMO is binnen het brede begrip organisatieanalyse, is gebruikt gemaakt van een raamwerk. Dit raamwerk kent een verdeling in drie verschillende dimensies gebaseerd op de theorie van Habermas. DEMO baseert haar onderscheid in intersubject- en objectwereld eveneens op deze theorie, maar geeft daar wel een specifieke invulling aan. Voor Habermas is de sociale wereld de gedeelde belevingswereld tussen meerdere subjecten. De persoonlijke wereld is alleen toegankelijk voor het individu waar deze toe behoort, waar zaken als ideeën, emoties, ervaringen en overtuigingen onderdeel van uitmaken. De materiele wereld tot slot is onafhankelijk van mensen, maar deze mensen interpreteren deze wereld wel vormgegeven door de eigen ervaring en ideeën. Social Personal Material Appreciation of Analysis of Assessment of Action to Social practices, Distortions, Ways of altering Generate power Power relations conflicts, interests existing structures and enlightenment Individual beliefs, Differing Alternative Generate meanings, perceptions and conceptualizations accommodation emotions personal rationality and constructions and consensus Physical Underlying causal Alternative Select and circumstances structure physical and implement best structural alternatives arrangements Tabel 2: Overzicht van DEMO-organisatieanalyse In Tabel 2 is het overzicht van DEMO-organisatieanalyse te zien. De grijze vlakken geven de waardering voor een onderdeel van analyse weer. Deze waardering is gebaseerd op de gemiddelde waarde die is toegekend aan een stelling. Een donkergrijs vlak houdt in dat DEMO goed behulpzaam is voor een bepaald aspect. De waardes zijn terug te vinden in Tabel 3. Volgens de deelnemers is DEMO in het bijzonder geschikt om causale verbanden tussen werkprocessen te doorgronden. Tevens kan DEMO worden gebruikt om mogelijke wijzigingen in deze relaties te achterhalen. Om tot een totaalaanpak voor een project te komen, kunnen op basis van dit overzicht aanvullende methodieken worden gezocht. Dimensie Activiteit Score Variability Sociaal Appreciation of % Sociaal Analysis of % Sociaal Assessment of % Sociaal Action to % Materieel Appreciation of % Materieel Analysis of % Materieel Assessment of % Materieel Action to % Tabel 3: Kwalitatieve waarden van bijbehorende stellingen 7

8 Demo of Praktijk - Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum 5 Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Om zorg te dragen dat het DEMO Kenniscentrum aansluit bij de behoeften en wensen van DEMO-gebruikers, dient zij een aantal activiteiten te ontplooien. Met het uitvoeren van deze activiteiten wordt verwacht dat de operationele toepasbaarheid van de methodiek wordt vergroot. Het opstellen van de aanbevelingen is in drie stappen gebeurd. Als eerste kon eenieder vrij zijn of haar aanbevelingen invoeren. Deze zijn vervolgens in onderling overleg gegroepeerd en onderverdeeld, waarbij dubbele vermeldingen zijn verwijderd. Tot slot zijn de vijf belangrijkste aanbevelingen geselecteerd op basis van enerzijds voorkeur en anderzijds bereidheid hier aan mee te werken. Aanbeveling Belang Bereidheid Totaal Zoeken naar aansluiting op andere methodieken en technieken 4.24 (22%) 1.24 (55%) 5.48 Regelmatig publiceren en communiceren ontwikkelingen 4.00 (30%) 0.71 (52%) 4.71 Onderhouden van netwerk DEMO-gebruikers 3.18 (37%) 1.06 (58%) 4.24 Toolondersteuning stimuleren 3.18 (29%) 0.94 (41%) 4.12 Oprichten van DEMO-ontwikkelgroep 2.59 (36%) 1.47 (50%) 4.06 Tabel 4: Aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum Tabel 4 geeft de vijf belangrijkste aanbevelingen voor het DEMO Kenniscentrum weer. De volledige lijst van aanbevelingen is terug te vinden in Bijlage C. In overeenstemming met het beeld van hoofdstuk 2, vinden de deelnemers het belangrijk om aansluiting te zoeken bij aanvullende methodes, technieken en methodieken. Zij willen ook graag regelmatig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen. Hieronder valt ook de wens om actuele presentaties en praktijkvoorbeelden beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld geschikt voor commercieel gebruik. Verder zien de deelnemers het DEMO Kenniscentrum vooral als faciliteit om met andere DEMO-gebruikers in contact te komen. Tot slot is er behoefte aan ondersteunende DEMO-software en een overleg om nieuwe DEMO-ontwikkelingen richting te geven. 8

9 Demo of Praktijk - Evaluatie van de workshop 6 Evaluatie van de workshop Als laatste onderdeel van de workshop is de workshop zelf geëvalueerd. De deelnemers zijn erg tevreden over de organisatie van de workshop en de aangeboden faciliteiten. Ook de sfeer tijdens de workshop is erg prettig ervaren. Inhoudelijk gezien bracht de workshop weinig nieuwe inzichten. Doordat het programma ook enigszins overladen was, was de ruimte voor discussie beperkt. De deelnemers vinden het nuttig om vier keer per jaar bijeen te komen, waar vooral ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen moet komen. Enkelen zouden ook graag de DEMO-theorie zelf willen bespreken in de vorm van een werkgroep. Tabel 5 geeft een overzicht van alle onderdelen van de evaluatie en hun score. Onderdeel Score Variability Wat vind u van de locatie en service % Geef een oordeel over de rol van de dagvoorzitter % Hoe heeft u de sfeer tijdens de workshop ervaren % Wat vind u van de algehele organisatie van de workshop % Wat is uw "gevoelsmatig" oordeel van deze dag % Sluit deze workshop aan op uw praktijkervaring % Sloot deze workshop aan op uw behoefte % Wat is uw "rationeel" oordeel van deze dag % Was er genoeg ruimte voor discussie % Zou u deel willen nemen aan een werkgroep % Kan er wat beter % Verwacht u dat de toepasbaarheid van DEMO verbetert % Heeft u er iets van geleerd % Bent u verrast over de uitkomsten van de enquête % Hoeveel keer per jaar vind u een bijeenkomst nodig/zinnig % Tabel 5: Onderdelen van de evaluatie 9

10 Demo of Praktijk - Bijlage A Lijst van deelnemers Bijlage A Lijst van deelnemers Vooroverleg 1 september Deelnemer Organisatie 1. Ben Duurkoop Organise IT 2. Johan ter Heegde Modulor 3. Hein Kneepkens XCESS expertisecentrum b.v. 4. Henk Lof REAAL Verzekeringen 5. Mike van Spall Ibas groep b.v. Vooroverleg 2 september Deelnemer Organisatie 1. Richard Kres DHV 2. Piet van der Sluijs REAAL Verzekeringen 3. Martijn Stellinga Aenova 4. Willem Wijnia ICT Solutions Workshop 8 september 2004 Deelnemer Organisatie 1. Fred van de Biezen ENECO Energie 2. Vincent Buller Rijkswaterstaat 3. René Ceelen CEPO b.v. 4. Ben Duurkoop Organise IT 5. Johan ter Heegde Modulor 6. Bart-Jan Hommes Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) 7. Hein Kneepkens XCESS expertisecentrum b.v. 8. Mark Kreischer 9. Richard Kres DHV 10. Martin op t Land Capgemini 11. Henk Lof REAAL Verzekeringen 12. Karin Middeljans Rijkswaterstaat 13. Hans Mulder VIA groep 14. Ronald Ossendrijver KPMG 15. Henk Schaap Gobar Adviseurs b.v. 16. Piet van der Sluijs REAAL Verzekeringen 17. Martijn Stellinga Aenova 18. Herman van Tilburg REAAL Verzekeringen 19. Willem Wijnia ICT Solutions 10

11 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Afkorting Betekenis CM Construction Model PM Process Model SM State Model AM Action Model UML Unified Modeling Language Petri Petri net Tabel 6: Legenda 11

12 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten 1.1 BPR strikt Ontwerp Datawarehouse productiestraat 2004 Piet van der Sluijs Creëren van een overzicht van de interne 2004-? Piet van der Sluijs en externe processen binnen de groep Uitrollen CBD Herverzekeringscasus 2003-? Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram Projectbeheer 2003 Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram STP-Leven 2003 Herman van + Tilburg Ontwerp STP-staat voor levenproducten 2003 Piet van der Sluijs Schade automatische acceptatie 2002 Herman van Proceshiërarchiediagram, Tilburg Processthreadddiagram Creëren van compleet overzicht 2001-? Piet van der Sluijs bedrijfsprocessen binnen het bedrijf Opzetten procesarchitectuur verzekeraar impactdocument m.b.t. proces- en systeemveranderingen Analyse van een voltooide reorganisatie 1998 Ben Duurkoop + + van afdeling polisadministratie bij verzekeraar Ebben Slaats de Jonge + voorstellen ter verbetering 1.2 BPR mix&match Inrichten informatiebank voor 2004-? Piet van der Sluijs + DFD verzekeraar Inzicht in eigen organisatie (Robeco / 2004 Mark Kreischer + + IRIS), hoe werkt de interne bedrijfsvoering (rollen en proces) Exploitant van snoepconcepten (levering 2004 Mark Kreischer + aan o.a. tuincentra); hoe ziet de omgeving van het bedrijf er uit en hoe ziet het bedrijf er intern uit (inzicht) NATO Overarching Architecture. een 2004 Martin Op 't Land + + Enterprise Architectuur opstellen voor 12

13 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten heel NATO (inclusief relaties met lidstaten). "Gemist": duidelijke richtlijnen hoe dit toe te passen op zo'n hoog abstractieniveau Opstellen Logisch component en service model verzekeraar Doel: ondersteuning BPR en ISD UML (usecasemodel, componentmodel) Automatische afhandeling verzekeringsaanvragen Leven. Doel:BPR en ISD Reaal Verzekeringen Straight Through Processing Leven (RWS) Enterprise Architectuur RWS ? Martin Op 't Land, + Tekortkoming: anonieme actoren, Vincent Buller, geaggregeerde actoren en -transacties. Karin Middeljans Vraag: Hoe de link leggen met informatiegebieden, en een bestaand applicatielandschap? Handig: Goed te communiceren naar management (m.b.v. aangepaste visualisaties) Communicatiestructurering René Ceelen + opdrachtgever aannemerij Analyse en herontwerp van de 2003 Ben Duurkoop administratieve processen binnen de AWBZ-zorgketen Organisatie(her)structurering callcentre; 2003 René Ceelen + + frontoffice/backoffice Opzetten dienstenpakket voor 2003 Ben Duurkoop rendementsverbetering bij bedrijven op basis van DEMO Projectontwikkelorganisatie structureren 2002; René Ceelen ING Service Center Securities. Inhoud: 2002 Martin Op 't Land + vormgeven van grensoverschrijdende samenwerking voor ING Effecten. Gebruikte modellen:. Handig: snel helderheid krijgen over business verantwoordelijkheden, transactie gebruikt als bouwsteen voor reorganisatie. Tevens eenvoudige link gelegd met ISD 13

14 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten Procesherstructurering 2002 René Ceelen + + organisatieverandering Communicatiestructuur fusieproject 2002 René Ceelen Rabobank Atlas-vervanging. Inhoud: om 2002 Martin Op 't Land + legacy effectief te kunnen vervangen, eerst business-verantwoordelijkheden voor een groot deel van Rabo in kaart gebracht. Vervolgens link gelegd naar IS-verantwoordelijkheden. Handig: redelijk makkelijk aan te leren aan business-mensen hoe hun verantwoordelijkheid te beschrijven EBJ. Interne processen t.a.v Hans Mulder, Barturenschrijven van accountants en Jan Hommes, Jan adviseurs inzichtelijk maken en Dietz, Paul Mallens afval/uitval van uren optimaliseren VRMF; Vandaag repareren morgen 2000 Hein Kneepkens knelpunten analyse; factureren [100 monteurs mobiel] verbeteren proces verbetering bedrijfsproces TPG 1999 Martijn Stellinga + + callcenters Politie Rotterdam-Rijnmond: Strategie ontwikkeling, Informatieplanning SGC, stichting geschillenoplossing Consumenten: Ontwerp bedrijfsmodel voor 24 commissies en opstellen Functioneel ontwerp en selectietraject van informatiesysteem herbeschrijven ketenmodellen Energielevering Implementeren van een primair informatiesysteem (ERP) bij woningcorporatie en waarbij vooraf verheldering van werkprocessen en herontwerp van organisatie en werkproces hier en daar nodig was; mede vanwege een net afgeronde fusie ontwikkelen en implementeren workflow systeem, gebaseerd op DEMO, voor afhandelen van klachten, onderhoudsklussen, etc. bij een productiebedrijf (industrie) 1996 Hans Mulder, Jan Dietz, Victor van Reijswoud 1996 Hans Mulder Fred van de Biezen + + Johan ter Heegde Johan ter Heegde 14

15 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten ontwikkelen en implementeren Johan ter Heegde kwaliteitssysteem in een dienstverlenende organisatie (zoals woningcorporatie, ingenieursbureau, zorginstelling) en waarbij zowel voldaan moet worden aan interne als externe normen/randvoorwaarden Ministerie van Justitie: Valideren van Hans Mulder, functioneel ontwerp van Victor van asielzoekersysteem Reijswoud 1.3 BPR vrij Strategieontwikkeling Kennisnet/BVEnet 2002 Hans Mulder + Belbin teamrollen Implementatie van de euro bij 2001 Ben Duurkoop zorgverzekeraar vanuit bedrijfsprocessen geredeneerd Begeleiden fusietraject innovatiecentrum 2000 Hans Mulder + rolmodellen tot Syntens rolmanagement voor PPS project 2004 Richard Kres stationsgebied Utrecht crisismanagement bij hoogwater in half Richard Kres Polen tbv waterschappen (PL) tallen van organisatie- en procesassessments bij software organisaties (Philips, Siemens, ASMI) met als doel vaststellen in welke mate een organisatie met haar proces de bedrijfsdoelstellingen waarmaakt, waar de risico's liggen en hoe deze te verbeteren. Hierbij is DEMO gebruikt om met name essentie en informatie te scheiden. 2.1 ISD strikt de lift, tijdens de cursus/workshop van Jan Dietz Van DEMO naar workflow specificatie, Fenetre Den Haag 15

16 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten 2.2 ISD mix&match Opzetten proces- en systeemarchitectuur UML (class model en pensioenverzekeraar componentmodel) Analyse en modelleren 2004 Hein Kneepkens + + Folderverwerkingsproces Bedrijfsprocesanalyse van het Engelse 2003 bouwbedrijf Taylor Woodrow Construction voor TNO. Op de uitkomsten van deze analyse is een requirements analyse voor een hypothetisch informatiesysteem gebaseerd automatische acceptant UML (use cases, class schadeverzekeraar modelering) ontwerp ModulOr Designer Martijn Stellinga + ORM en UML class diagrams Analyse en ontwerp Registratie en 2001 Hein Kneepkens volgsysteem Medicijnen Modelleren Ledenadministratie/congresadministratie 2000 Hein Kneepkens Internationale Vakvereniging Ontwerp Catering productieplanning 2000 Hein Kneepkens Modellen werkprocessen; verhuur 1999 Hein Kneepkens bouwmaterieel Vroomshoop Meubelen. Integratie Baan 1999 Hans Mulder Software met zelf ontwikkeld systeem Promo Result: Rapid Application 1998 Hans Mulder Development + DEMO analyse en ontwerp voor Vastgoed Hein Kneepkens + + registratiesysteem ANWB-KPN: Implementatie ERP-systeem Hans Mulder bij travelcom (50 concurrent users: financiën, logistiek, voorraad, verkoop, inkoop van mobiele telefoonabonnement + telefoontoestellen aan ANWB leden) Opzetten ontwikkelstraat component + + DEMO based development met DEMO als (communicatiediagram, standaard voor globale fasediagram, stapdiagram bedrijfsprocesmodellering (hierop een aanvulling 16

17 Demo of Praktijk - Bijlage B Overzicht van DEMO-projecten gecreëerd door expliciete introductie van het aspect "intentie en oordeelstappen": heeft geleid tot een 7-stappen schema binnen een transactie): UML (voor detail procesmodellering (activitydiagram, classmodelering e.v.) 2.3 ISD vrij iso9000 projectuitvoering bij eigen 2004 Richard Kres bedrijf (DHV) website voor 2004 Richard Kres vergunningaanvraag/verlening voor Wet verontreiniging oppervlaktewater ten behoeve van V&W RIZA Transactiediagram: weergeven van de 2003 essentiële transacties binnen een administratie, om de context te schetsen van een informatiebeveiligingsonderzoek. Demo geeft hierbij snel overzicht in menselijke taal, laat geen overbodige informatie zien Ontwerp van een geautomatiseerde 2001 Hein Kneepkens ondersteuning voor documentverwerking aanbesteding en daarna directievoering 1999-? Richard Kres voor 2 mld contract HSL inspraak tracébesluiten HSL en Richard Kres Betuweroute en 5e Nota Ruimtelijke Ordening, t.b.v. V&W en VROM Beroepen Raad van State tracébesluiten HSL Richard Kres 17

18 Demo of Praktijk - Bijlage C Lijst van aanbevelingen Bijlage C Lijst van aanbevelingen Aansluiten op andere methodieken en technieken; Kies voor een mix & match benadering als kenniscentrum! o interface met UML overdrachtmoment DEMO en IS architectuur in het algemeen o Interface met UML o Leg relatie met organisatieconfiguraties desnoods het organigram o Denk eens goed na over hoe je van DEMO naar ontwerp van ondersteunende systemen komt. zowel welke model als welke methode o doorvertalen van communicatiediagram naar begrijpelijk stroomdiagram o In relatie met ISD zoekt aansluiting bij state-of-the-art methoden (b.v. Model Driven Architecture) o ISD: het "omzetten van demo modellen naar een werkend automatisch systeem" onderbrengen in de DEMO theorie of casussen daarover opstellen: aan het eind van een DEMO project heb je gelijk het werkende informatiesysteem (het geautomatiseerde deel daarvan). ontwikkelingen publiceren en communiceren: je hoort zo weinig van het centrum o publiceren van eenvoudige tekst over het principe van demo (kabouterversie). o open source publiceren. o uitwisselen van toepassingen faciliteren. o praktijkcases beschikbaar stellen vanuit kenniscentrum over het gebruik en toepassing van demo binnen diverse projecten (kennisdeling) o bekend maken wat bedacht en geschreven is op gebied van DEMO o een maal per jaar een nieuwe eenvoudige voorbeeldcase op het net hoe DEMO toe te passen op Enterprise Architectuur niveau o link met functionele (teleologische) kijk op een organisatie / netwerk o omgaan met hoog aggregatieniveau (formeel specificeren van transactieresultaten haalbaar?) o hoe gebruiken om in een organisatie domeinen af te bakenen (b.v. gegevensgebieden, informatiegebieden) Inbedding in een architectuurraamwerk. Verdere ontwikkeling van de methodiek; Verdiepen/actualiseren demotheorie aan de hand van recente inzichten o Methode of model (DEMO) is één maar het proces (hoe DEMO toe te passen) is twee en mischien wel belangrijker o 1 keer per jaar een nieuwe demo release o een demo-advisory board die wijzigingsvoorstellen beoordeelt en beslist welke moeten worden opgepakt netwerk van demo platform ontwikkelen o lijst van deskundigen publiceren. o Inzicht bieden van gebruikers, oplossingen en vraagbaken o organiseren van sessies om kennis en ervaring uit te wisselen o Sticht een open source open standaard communitie o werkgroepen formeren met specifieke taken Praktisch handboek voor systeemontwikkelaar die voor problemen staat Helpen om DEMO te verkopen in de praktijk o beschikbaar stellen van een aantal basis presentatie die gebruikt kunnen worden om andere te vertellen over DEMO Ontwikkel community Toolondersteuning stimuleren 18

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

DEMO: De theorie. DEMO: de theorie. Toepassing bij de Koninklijke Marechaussee: KOWA. Ervaringen in de praktijk. Vragen 21-11-2013.

DEMO: De theorie. DEMO: de theorie. Toepassing bij de Koninklijke Marechaussee: KOWA. Ervaringen in de praktijk. Vragen 21-11-2013. DEMO: De theorie Presteren door Sociale Interactie Lec. E.G. (Edward) van Dipten MI Vicevoorzitter EEi De Meern 30 januari 2014 Agenda DEMO: de theorie Toepassing bij de Koninklijke Marechaussee: KOWA

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Archimate risico extensies modelleren

Archimate risico extensies modelleren Archimate risico extensies modelleren Notatiewijzen van risico analyses op basis van checklists versie 0.2 Bert Dingemans 1 Inleiding Risico s zijn een extra dimensie bij het uitwerken van een architectuur.

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel

Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel Startpagina / Managementboeken / Bedrijfsprocessen / Initiëren / ModulOr een actiegericht procesmodel ModulOr een actiegericht procesmodel Bijlage 5 van het boek: Bedrijfsprocessen bij corporaties Steeds

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak Eric Burgers 2 Context: Toepassing MBSE in tunnelprojecten Modelprecisie / formaliteit LST 1.2 LST 1.1 Nijverdal (2011) SysML Statisch model Dynamisch model

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA

IT architectuur, analyse Methoden & technieken, in het bijzonder RUP, UML, use cases, SOA CV Hans Ad miraal Geboortedatum: 17-02-1966 Adres: Rechtsbuitenstraat 20 1433 DS Kudelstaart E-mail: admiraal aol.nl Tel.nr.: 06 11 621 544 Vooropleiding: TU Delft, Informatica, 1989 Expertise: IT architectuur,

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf

Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage uitkomsten Lean workshops afdeling Sportbedrijf Rapportage van Erik Faber en Carmen Willemsen, Taskforce Werkprocessen Enschede, 2 juni definitief Inleiding Bij het Sportbedrijf is een lean

Nadere informatie

COINS Praktijkproject. René Dorleijn & Gertjan van Manen. 23 januari 2008

COINS Praktijkproject. René Dorleijn & Gertjan van Manen. 23 januari 2008 Randstadspoor - Halte Lunetten COINS Praktijkproject René Dorleijn & Gertjan van Manen 23 januari 2008 Agenda 1. Introductie 2. Doelstelling praktijkproject 3. Voorbereiding met Ontwikkelteam 4. Voorbereiding

Nadere informatie

mind@work en yuj advies Informatie Logistiek: Architectuur(proces)benadering en minds2gather Werkconferenties van visies naar resultaat

mind@work en yuj advies Informatie Logistiek: Architectuur(proces)benadering en minds2gather Werkconferenties van visies naar resultaat Informatie Logistiek: Architectuur(proces)benadering en minds2gather Werkconferenties van visies naar resultaat yuj advies en mind@work versie 1.2, 28 April 2005 Inleiding Onder Informatie Logistiek verstaan

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie

ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV. 21 juni 2016. Voor de digitale economie ICT HAALBAARHEIDS -TOETS UWV 21 juni 2016 Voor de digitale economie Op 21 juni 2016 organiseert Nederland ICT voor UWV een ICT Haalbaarheidstoets over de verwerving van ICT middelen voor Business Rule

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren.

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. Vragen inleinding UML 1. Wat is UML? UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. 2. Waar bestaat UML uit? Notaties(zijn symbolen, commentaar en waarden etc.) en diagrammen(grafische

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren

Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Welkom bij de seminarreeks: De Toekomst van Implementeren Datum: 22 oktober 2013 Onderwerp: Human Centered Design Door: Rutger Hangelbroek Rabobank Groep ICT KIM Spreker: Maarten Korz De vakvereniging

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen.

a. Wat wordt verstaan onder V&V? b. Uit welke kernactiviteiten bestaat V&V? c. Noem enkele voor- en nadelen van inspecties. d. Idem voor testen. Eindtoets T07351 Software engineering Een eindtoets staat in het algemeen model voor het tentamen van de betreffende cursus. Aangezien deze cursus een mondeling tentamen heeft, bevat deze eindtoets slechts

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Yuj Advies, René R. Tol Versie 1.1 Inleiding De beschreven combinatie van methodes

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Lifecycle Management: opereren onder architectuur Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Agenda Introductie mijzelf en ArchiXL Korte inleiding Lifecycle Management methodiek Inzicht in status Inzicht in

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Performance Testen bij Rabobank Nederland TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Agenda Performance Testen bij Rabobank Nederland 1 2 3 4 Introductie Performance Competence Center

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van..

HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van.. HET WIE, WAT, WAAROM en HOE van.. INNVIRE WORKPLACE INNOVATION innvire workplace innovation, November 2009, Rotterdam introductie innvire workplace innovation innvire IS EEN ONTWERPBUREAU op het gebied

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider

Profielschets. Inzetbaar als. Business analist. Informatie analist Requirements specialist Procesarchitect Projectleider Jeroen Luijkman Business analist Curriculum Vitae Profielschets Mijn naam is Jeroen, in de afgelopen jaren heb ik mij zelf ontwikkeld tot een allround, ervaren business analist. Daarbij heb ik mij gespecialiseerd

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Sensoren en maatschappij

Sensoren en maatschappij PROJECT Sensoren en maatschappij Informatie voor de leerlingen Inhoud 1 De opdracht 2 Het beroep 3 De organisatie 4 Begeleiding 5 Beoordeling en evaluatie [1] PROJECT Sensoren en maatschappij [Technasium]

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie