Energie en Bedrijven energielijst 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie en Bedrijven energielijst 2010"

Transcriptie

1 Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat

2 Inhoud InleidingInleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? De Energie-investeringsaftrek (EIA) Welke kosten komen in aanmerking? Welke kosten komen niet in aanmerking? Vergunningen Combinaties van regelingen 6 2. Hoe vraagt u de EIA aan? Meldingsprocedure Belastingaangifte en de EIA 9 3. Wijzigingen ten opzichte van Wijzigingen in de energielijst Overzicht van alle wijzigingen Wat komt in aanmerking voor EIA? Toelichting op de Energielijst Praktijkvoorbeelden Definities Omrekenfactoren Het overzicht van energie-investeringen A. Bedrijfsgebouwen 22 B. Processen 30 C. Transportmiddelen 41 D. Duurzame energie 45 E. Energieadvies of maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren 48 F. Tijdelijke uitbreiding EIA voor bestaande huurwoningen Voorstel voor de energielijst Heeft u nog vragen? 52 1 Energie en bedrijven Energielijst 2010

3 Inleiding Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie biedt u als ondernemer dubbel voordeel. Uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Naast de gebruikelijke afschrijving kunt u 44% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Over één of meer jaren betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Waarom duurzame energie? Door het gebruik van fossiele brandstoffen ontstaan emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien zijn we voor de levering van deze fossiele brandstoffen afhankelijk van een klein aantal landen. Daarom bevordert de overheid een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie. Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij. Wie kan van de EIA gebruikmaken? In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA. In deze brochure leest u hoe eenvoudig dat is. Tijdelijke uitbreiding voor bestaande huurwoningen Tot december 2010 is de EIA ook van toepassing voor zakelijke verhuurders (bijvoorbeeld woningcorporaties) die de energieprestatie van bestaande huurwoningen willen verbeteren. Informatie over deze tijdelijke uitbreiding van de EIA vindt u op Waar is de EIA op van toepassing? Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. U vindt de energieprestatie-eisen in deel 5 van deze brochure. 2 Energie en bedrijven Energielijst 2010

4 Leeswijzer In hoofdstuk 1 van deze brochure wordt de werking van de EIA uitgelegd. In hoofdstuk 2 leest u hoe u kunt gebruikmaken van deze regeling. In hoofdstuk 3 treft u de wijzigingen aan ten opzichte van het jaar In hoofdstuk 4 staat de toelichting op de Energielijst. In hoofdstuk 5 vindt u de Energielijst 2010, een overzicht met omschrijvingen en voorbeelden van energie-investeringen. In hoofdstuk 6 is aangegeven hoe u een voorstel kunt doen om de Energielijst van 2010 aan te vullen of te wijzigen voor Energielijst 2010 op internet Direct na publicatie in de Staatscourant is de Energielijst 2010 beschikbaar op internet via Op deze website vindt u verder het meldingsformulier, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten, het jaarverslag en links naar relevante sites. U kunt er zich bovendien aanmelden voor de elektronische EIA-nieuwsbrief. De Energielijst 2010, meldingsformulieren en een machtigingsformulier kunt u ook downloaden op 3 Energie en bedrijven Energielijst 2010

5 1. Hoe werkt de EIA? 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) De EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken. De Belastingdienst en Agentschap NL, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, voeren de EIA uit Wie komen voor de EIA in aanmerking? U kunt profiteren van de EIA als u aan twee voorwaarden voldoet. U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en drijft voor eigen rekening een onderneming. U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst Hoe werkt de EIA? U meldt de investering aan bij het Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. Agentschap NL controleert uw melding en geeft voor uw investering een verklaring af, wanneer deze voor EIA in aanmerking komt De hoogte van de EIA U mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst. Minimum: Eén bedrijfsmiddel kost minimaal 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens zijn. Maximum: In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste 115 miljoen aan energieinvesteringen EIA verleend. Rekenvoorbeeld De fiscale winst in 2010 bedraagt De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot en 25,5 % boven U doet voor nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 44% van , dat is De fiscale winst wordt nu ( ). Zonder EIA zou u aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11%. 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? U kunt de EIA toepassen op de aanschaf- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen (bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. 4 Energie en bedrijven Energielijst 2010

6 Aanschafkosten - De aankoopsom plus de bijkomende kosten aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen (bijvoorbeeld montagekosten). - Als u bent vrijgesteld van de omzetbelasting, hoort de omzetbelasting die u aan de leverancier betaalt ook bij de aanschafkosten. Voortbrengingskosten - Arbeidskosten van eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers. - Kosten voor materialen uit eigen magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder eigen regie zijn gekocht en geïnstalleerd. - Als u bent vrijgesteld van de omzetbelasting, hoort de omzetbelasting die u aan de leverancier betaalt ook bij de voortbrengingskosten. Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen De kosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen. Activeer deze kosten wel op de balans. Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of een actieplan voor elektromotoren Hier zijn voorwaarden aan verbonden. U vindt deze in deel 5 bij onderdeel E. 1.3 Welke kosten komen niet in aanmerking? Kosten - Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt. - Kosten voor grond, woningen, personenauto s en vaartuigen die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties. Subsidies Ontvangt u bij andere regelingen investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Trek dan het subsidiebedrag af van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te brengen. Onderhoudskosten 1.4 Vergunningen Agentschap NL kan u vragen aan te tonen dat u beschikt over de vereiste vergunningen en beschikkingen. Bouwvergunning Voor een investering in een windturbine die op land wordt geplaatst moet op het moment van melden bij het Bureau IRWA een bouwvergunning zijn afgegeven. Die hoeft niet onherroepelijk te zijn, dus het is niet nodig om de bezwaar- en beroepsprocedure af te wachten. Milieuvergunning Voor een investering in de volgende bedrijfsmiddelen moet op het moment van melden bij het Bureau IRWA een milieuvergunning zijn afgegeven: afvalgestookte installatie (221104); warmtekrachtinstallatie met een zuigermotor vanaf 1 MW elektrisch ( c); warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor (231002); warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa (251106); productie-installatie voor biobrandstof (251205). 5 Energie en bedrijven Energielijst 2010

7 De vergunning hoeft niet onherroepelijk te zijn. Het is dus niet nodig om de bezwaar- en beroepsprocedure af te wachten. SDE-beschikking Wilt u een windturbine plaatsen in het niet gemeentelijk ingedeelde deel van de territoriale zee of de Exclusieve Economische Zone? Dan moet de subsidie volgens het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE) verleend zijn op het moment van melden bij het Bureau IRWA. 1.5 Combinaties van regelingen EIA en andere fiscale regelingen Soms komt een investering zowel in aanmerking voor de EIA als voor de VAMIL. U kunt het bedrijfsmiddel dan voor beide regelingen apart melden. Bij een overlap van EIA en MIA (milieu-investeringsaftrek) moet u een keuze maken. U kunt niet voor hetzelfde investeringsdeel gebruik maken van zowel EIA als MIA. Investeert u zowel in een (onderdeel van een) bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor EIA als in een ander bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor MIA? Dan kunt u van beide regelingen gebruikmaken door de investeringskosten op te splitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van de EIA groter is dan het voordeel van de MIA. Doe tijdig voor de juiste regeling een melding. U kunt een melding voor de ene regeling namelijk niet achteraf omzetten naar de andere regeling. Meer informatie over MIA en VAMIL vindt u via de adressen en telefoonnummers achterin deze brochure EIA en de gewone investeringsaftrek Bedragen uw totale investeringen in bedrijfsmiddelen in een jaar tussen de en ? Dan heeft u naast EIA misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Meer informatie krijgt u via de BelastingTelefoon voor ondernemers. Ook uw accountant of boekhouder kan u hier meer over vertellen. 6 Energie en bedrijven Energielijst 2010

8 2. Hoe vraagt u de EIA aan? 2.1 Meldingsprocedure Meldingsformulier Voor het aanvragen van de EIA heeft u het formulier Melding/verzoek om verklaring Energieinvesteringsaftrek (EIA) nodig. Dit formulier is te downloaden op of U kunt het ook opvragen bij de BelastingTelefoon voor ondernemers en bij Agentschap NL in Zwolle. Vul het meldingsformulier juist en volledig in. Niet volledig ingevulde formulieren worden teruggestuurd, zodat u ontbrekende gegevens alsnog kunt invullen. Machtigen U kunt iemand machtigen om het formulier voor u in te vullen. U vindt het machtigingsformulier op bovenstaande internetpagina s. Stuur de machtiging mee met het meldingsformulier. Maatschappen en firma s Bij een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma (v.o.f.), moet elke maat of vennoot afzonderlijk een meldingsformulier inleveren. Het bedrag dat elke maat of vennoot afzonderlijk op het formulier vermeldt, is het percentage van zijn aandeel in de maatschap of firma vermenigvuldigd met de totale aanschaf- en/of voortbrengingskosten. Gebruikelijk is een verdeling volgens de aandelen in de winst. Wilt u hiervan afwijken, overleg dan met de Belastingdienst Stuur de melding op tijd in Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar het Bureau IRWA. U vindt het adres op het meldingsformulier. Bewaar een kopie van de melding bij uw boekhouding. Voor het insturen van het meldingsformulier gelden de volgende termijnen. Aanschaf van een bedrijfsmiddel Uw melding moet binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn binnengekomen bij het Bureau IRWA. Het aangaan van een verplichting is het moment waarop voldoende bepaalbaar is wat er is overeengekomen en voor welke prijs. Dit kan dus ook een mondelinge overeenkomst zijn. Voortbrengingskosten Het Bureau IRWA moet uw melding ontvangen hebben binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Neemt u het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van datzelfde kalenderkwartaal in gebruik? Meld de kosten dan binnen drie maanden na de datum van ingebruikneming. Vergunning of beschikking Let erop dat een eventuele bouwvergunning, milieuvergunning of SDE-beschikking op het moment van melden daadwerkelijk is afgegeven door het bevoegde gezag. U hoeft de vergunning(en) of beschikking niet met het meldingsformulier mee te sturen. 7 Energie en bedrijven Energielijst 2010

9 Buitenwerkingstelling van de EIA Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op de EIA-website gepubliceerd. Ligt uw moment van investeren vóór de buitenwerkingstelling? Dan kunt u toch nog voor de EIA in aanmerking komen. Naast de bovengenoemde meldingstermijnen geldt als extra voorwaarde dat het Bureau IRWA uw melding moet hebben ontvangen binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld. Tijdnood? Als u in tijdnood komt, kunt u het meldingsformulier ook faxen naar het Bureau IRWA. U vindt het faxnummer op het meldingsformulier. Stuur het originele meldingsformulier binnen twee weken alsnog naar Breda. Voldoet u niet aan de gestelde termijn, dan heeft u voor de tot dan toe gemaakte kosten geen recht op EIA Ontvangstbevestiging en afhandeling U krijgt binnen vier weken een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA met een registratienummer. De ontvangstbevestiging betekent niet automatisch dat u de EIA krijgt, alleen dat uw melding is geregistreerd. Voor de verdere afhandeling zorgen Agentschap NL en uw kantoor van de Belastingdienst. Agentschap NL toetst uw melding op de technische en administratieve eisen van de EIA en geeft een verklaring af als u aan de eisen voldoet. De Belastingdienst stelt vast of u wel of geen EIA krijgt Verklaring Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kan Agentschap NL aanvullende informatie bij u opvragen over de volgende zaken. Opdrachtbevestiging Is de investering gedaan en de melding tijdig ingediend? Technische specificaties Is aan de technische voorwaarden voldaan en zijn alle verplichte bestanddelen aanwezig? Kostenspecificatie Welke kosten komen voor de EIA in aanmerking? Bouw- of milieuvergunning of SDE-beschikking Energiebesparingsberekening Bij generieke meldingen. Als u niet reageert op de vragenbrief krijgt u nog één herinnering. U heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Als dit een probleem is, kunt u vóór het verlopen van de termijn bij uw contactpersoon van Agentschap NL een verzoek indienen voor verlenging van de termijn. 8 Energie en bedrijven Energielijst 2010

10 Afgeven verklaring Als uw melding aan alle eisen voldoet, geeft Agentschap NL een verklaring af waarin staat dat uw investering geheel of gedeeltelijk wordt aangemerkt als energie-investering. Dit gebeurt normaal gesproken binnen acht weken na melding. De verklaring kunt u gebruiken als bewijs voor de belastingaangifte. Agentschap NL informeert de Belastingdienst over de controleresultaten. De verklaring wordt afgegeven voor ten hoogste het bedrag dat u gemeld heeft. Voor eventuele na de melding gemaakte extra kosten moet u een vervolgmelding doen. Bezwaar maken U kunt bezwaar maken bij Agentschap NL: tegen het (gedeeltelijk) afwijzen van een verzoek om een verklaring (uiterlijk binnen zes weken na schriftelijk ontvangst van het besluit); tegen het niet in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring; 2.2 Belastingaangifte en de EIA In welk jaar geeft u de investering op? In uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kiest u ervoor om voor de meldingen van dat jaar EIA te ontvangen. Ook als u nog niet betaald heeft en de bedrijfsmiddelen nog niet in gebruik heeft genomen, moet u de investeringen opgeven in de aangifte van het jaar waarin u investeert Beoordeling aangifte Op basis van uw aangifte en de fiscale jaarstukken van uw onderneming beoordeelt de belastinginspecteur in hoeverre EIA mogelijk is. Hij kan uw boekhouding controleren op de volgende zaken. Is er een verklaring door Agentschap NL namens het ministerie van Economische Zaken afgegeven? Klopt het tijdstip van aanschaf of van voortbrenging, en is er tijdig gemeld? Wanneer is het bedrijfsmiddel in gebruik genomen en wanneer is het betaald? Is het bedrag van de investering juist? Is er sprake van subsidie? Betreft het een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel? Is er sprake van desinvesteringen? Uiteindelijk stelt de Belastingdienst de aanslag vast. De EIA kan (gedeeltelijk) worden geaccepteerd, of afgewezen. Als u het met de beslissing niet eens bent, kunt u de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure volgen. Raadpleeg daarvoor de brochure Bezwaar en beroep (verkrijgbaar bij de Belastingdienst). In deze procedure kan geen bezwaar of beroep meer tegen de Agentschap NL-beschikking worden gemaakt. Als de aanslag eenmaal onherroepelijk is, kunt u op een later moment niet meer kiezen voor EIA Hoeveel mag u aftrekken? Het bedrag dat u mag aftrekken van de fiscale winst is afhankelijk van de kosten die u in een kalenderjaar heeft gemaakt. Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar betaalt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA. 9 Energie en bedrijven Energielijst 2010

11 Het kan zijn dat de betalingen over meerdere jaren plaatsvinden, maar dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen in het jaar van investeren. Dan wordt de EIA volledig in aanmerking genomen bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Wanneer u Vpb-belastingplichtig bent, is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren te verrekenen. Bent u IB-belastingplichtig, dan is het in geval van verliesrekening mogelijk om de EIA in de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren te verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur. Heeft de Belastingdienst u over het investeringsjaar een voorlopige aanslag opgelegd? Dan kunt u de ontvangstbevestiging van de melding gebruiken om de inspecteur te vragen uw aanslag te herzien. 2.3 Aanvullende bepalingen Turnkey-contracten en omvangrijke investeringen Gaat u een turnkey-contract afsluiten of een andere omvangrijke investering doen? Neem dan ruim van tevoren contact op met Agentschap NL. We bekijken in overleg met u en de Belastingdienst wat de mogelijkheden zijn op het gebied van meldingstermijnen en EIA-eisen. Verbreding operational lease voor duurzame energie-investeringen in woningen De EIA is ook van toepassing als u investeert in een zonneboiler, -collector of -paneel in een woning die u door een (operational) leasecontract ter beschikking stelt aan derden, bijvoorbeeld een particulier. Deze apparaten worden aangemerkt als afzonderlijke bedrijfsmiddelen die geen deel uitmaken van de woning. Desinvesteringsbijtelling Als u in een jaar voor meer dan aan bedrijfsmiddelen vervreemdt, moet u mogelijk een desinvesteringsbijtelling in uw aangifte IB of Vpb opnemen. De desinvesteringsbijtelling wordt berekend over de overdrachtsprijs. Het percentage van de desinvesteringsbijtelling is gelijk aan het percentage dat voor de vervreemde bedrijfsmiddelen is verleend. De desinvesteringsbijtelling is aan twee limieten gebonden: de vervreemding moet plaatsvinden binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan; de bijtelling wordt berekend over ten hoogste het investeringsbedrag waarover u investeringsaftrek heeft gekregen. Herinvesteringsreserve Voor herinvesteringsreserves geldt een bijzondere regeling. Informatie hierover kunt u krijgen bij de Belastingdienst. 10 Energie en bedrijven Energielijst 2010

12 3. Wijzigingen ten opzichte van Wijzigingen in de energielijst Inwerkingtreding De EIA-regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Zij is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari Benodigde vergunningen op het moment van melden De EIA-regeling stelt eisen aan de vergunningen die op het moment van melden afgegeven moeten zijn. Dit om te voorkomen dat recht op EIA ontstaat voor (ver) in de toekomst liggende investeringen ten nadele van investeringen die op korte termijn worden uitgevoerd en energie besparen. Deze eisen kunnen een belemmering vormen bij projecten waar al vroeg investeringen worden gedaan, bijvoorbeeld in verband met lange levertijden. Daarom worden vanaf nu alleen nog eisen gesteld aan bedrijfsmiddelen waarbij een grote premature melding een reële verwachting is. In het vervolg dient een milieuvergunning te zijn afgegeven op het moment dat u een investering meldt in een: afvalgestookte installatie; warmtekrachtinstallatie met een zuigermotor vanaf 1 MW elektrisch; warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor; warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa; biobrandstof productie-installatie. Voor een windturbine op land dient op het moment van melden een bouwvergunning te zijn afgegeven. Voor een windturbine op zee moet op het moment van melden SDE-subsidie verleend zijn. Bij de SDE wordt getoetst of u de benodigde vergunningen heeft. Generiek omschreven bedrijfsmiddelen voor bestaande gebouwen ( [W]), bestaande processen ( [W]) en bestaande transportmiddelen ( [W]) De wijze van berekenen van de energiebesparing bij de niet nader omschreven investeringen is scherper geformuleerd. Er is een definitie opgenomen voor het historisch energiegebruik. Verder is toegelicht hoe de energiebesparing berekend dient te worden bij de uitbreiding van een bestaand proces. Ook is vastgelegd dat wanneer de energiebesparing bij een aanpassing aan een bestaand proces het rechtstreekse gevolg is van een significant gewijzigde product- of grondstofspecificatie niet het historische energiegebruik, maar het in de betreffende branche gemiddeld gangbare energiegebruik bij soortgelijke nieuwe investeringen bij vergelijkbare toepassingen als referentie dient te worden genomen. Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor ( [W]) Warmtekrachtinstallaties met een elektrisch vermogen kleiner dan 60 kw zijn relatief duur. Om hier rekening mee te houden is een aparte categorie opgenomen binnen de warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor voor installaties met een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan 60 kw, waarbij het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt per kw bedraagt. 11 Energie en bedrijven Energielijst 2010

13 Gebouwde omgeving Warmtepompen ( [W]), Aquifers ( [W]) en Grondwarmtewisselaars ( [W]) Zowel warmtepompen, aquifers als grondwarmtewisselaars die worden gebruikt in collectieve systemen voor het verwarmen en eventueel koelen van meerdere woningen kunnen nu in aanmerking komen voor EIA. De energielijst is aangepast om naast het gebruik van aquifers nu ook grondwarmtewisselaars als duurzame warmtebron bij collectieve systemen voor het verwarmen en eventueel koelen van woningen in aanmerking te laten komen. Voorwaarde is dat de investeringen geen deel mogen uitmaken van de woningen zelf. Warmtepompen, aquifers en grondwarmtewisselaars die wel deel uitmaken van woningen komen niet in aanmerking voor EIA, omdat de wet inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting waarop de EIA is gebaseerd investeringen in woningen uitsluit. Deze uitsluiting is niet van toepassing op het bedrijfsmiddel energieprestatieverbetering van bestaande huurwoningen (code ) van de tijdelijke uitbreiding van de EIA-regeling voor zakelijke verhuur van bestaande woningen (zie Koude- en warmteterugwinning uit ventilatielucht ( [W]) Het koude- of warmteterugwinningssysteem voor bestaande bedrijfsgebouwen is uitgebreid met een radiator met ventilatiedoorvoer door de buitenmuur en ingebouwde warmteterugwinning. Energie-efficiënt verlichtingssysteem ( [W]) Bij de fluorescentielampen van het energie-efficiënt verlichtingssysteem is de eis opgenomen dat het om T5 high-efficiency (HE) lampen moet gaan. Verder is bij het energie-efficiënt verlichtingssysteem een onderdeel opgenomen voor opwaarderen van bestaande binnenverlichting door het toepassen van HF-technologie in combinatie met T5 high efficiency fluorescentielampen. LED-verlichtingssysteem ( [W]) Het onderdeel noodverlichtingsarmaturen van het LED-verlichtingssysteem is uitgebreid met vluchtwegsignaleringsarmaturen en bewegwijzeringsarmaturen. Vluchtwegsignalering ( [W]) Voor vluchtwegsignalering is een bedrijfsmiddel toegevoegd voor armaturen die voorzien zijn van met tritiumgas gevulde buisjes. Besparingssysteem voor verlichting en klimaat (210502) Onder categorie a. is de toepassing van het besparingsysteem voor verlichting uitgebreid van in gebouwen naar in of bij bedrijfsgebouwen. Hierdoor kunnen nu ook buitentoepassingen bij bedrijfsgebouwen in aanmerking komen. Ook is een categorie d. toegevoegd voor het minimaliseren van warmteverliezen bij entrees van gebouwen door het toepassen van regelapparatuur bij automatisch sluitende schuifdeuren die de doorgangsbreedte aanpassen aan de weersomstandigheden. Steunventilator (210103) Bij de steunventilator onder categorie b. is de eis vervallen dat de ventilator thermostatisch geregeld moet zijn. Isolatie van koel- of vriesruimten ( [W]) Bij de isolatie van koelruimten is de eis die wordt gesteld aan de warmteweerstand van het isolatiemateriaal verhoogd van 5,2 m 2 K/W naar 6,2 m 2 K/W. Omdat het isolatiemateriaal dat hieraan voldoet duurder is, is het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt, verhoogd van 20 naar 25 per m 2. Processen Energiezuinige koel- of vriesinstallatie [W] In de omschrijving van energiezuinige koelinstallatie- of vriesinstallatie is een toelichting opgenomen hoe het ontwerp koelvermogen dient te worden bepaald. Energiezuinige professionele koel- of vrieskast ( [W]) Professionele vrieskasten hoeven niet meer voorzien te zijn van geforceerde ventilatie, omdat er ook andere, energiezuinige varianten beschikbaar zijn. De maximale netto inhoud van de kasten, die in aanmerking komen, is verhoogd van liter naar liter. Hierdoor worden grotere energiezuinige uitvoeringen niet langer uitgesloten. Permanente dagafdekking voor koel- of vriesmeubel (220208) De toepassing van permanente dagafdekking voor vriesmeubelen is vervallen omdat deze reeds gangbaar is geworden. De permanente dagafdekking voor koelmeubelen is nog niet gangbaar en komt daarom nog wel in aanmerking. 12 Energie en bedrijven Energielijst 2010

14 Luchtionisatie-apparaat in rijpings- of bewerkingsruimte voor kaas (220306) Door het toepassen van een luchtionisatie-apparaat kan de temperatuur in rijpings- en bewerkingsruimten van kaas worden verhoogd waardoor bespaard wordt op het ventilatie- en koelenergie. Mangelkappen voor bestaande mangels (220406) Mangels geven veel warmte af aan de directe omgeving. Door een bestaande mangel te voorzien van een kap wordt het warmteverlies beperkt. Bij nieuwe mangels is een omkapping gangbaar en komt daarom niet in aanmerking. Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar (220715) Deze techniek komt al een aantal jaren in aanmerking voor toepassingen in gebouwen. Omdat deze techniek ook bij toepassingen in processen (o.a. tuinbouwkassen) energiebesparend is, is de techniek toegevoegd onder het hoofdstuk processen. Energiezuinige UPS ( [W]) Door de ontwikkelingen op het gebied van UPS en de toename in het gebruik van ICT apparatuur is ervoor gekozen om een energiezuinige UPS in de regeling op te nemen. Omdat de prestatie van deze apparatuur afhankelijk is van het vermogen is bij het maximaal toegestane warmteverlies onderscheid gemaakt tussen verschillende vermogensklassen. Condensatoren ( [W]) Condensatoren voor het verminderen van elektriciteitsverliezen worden al jaren generiek gemeld. Bij nieuwe processen wordt dit beschouwd als gangbaar en daarom wordt het toepassen van condensatoren bij bestaande processen nu in de regeling opgenomen. Lakdroger met UV-A lichtarmaturen (220704) De toepassing van de lakdroger met UV-A lichtarmaturen is beperkt tot het drogen van watergedragen lakken op carosserieonderdelen met UV-A licht. Gasverwarmde wasdroger (220701) De toepassing beperkt zich nu tot trommeldrogers, omdat vooral bij niet industriële toepassingen vaak nog de minder energiezuinige elektrische wasdrogers worden toegepast. LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen ( [W]) Voor de tuinbouw is een LED-belichtingssysteem voor daglichtdichte ruimten of bij meerlagenteelt in tuinbouwkassen aan de regeling toegevoegd. Deze innovatieve techniek is inmiddels doorontwikkeld tot een bewezen techniek die energiezuiniger is dan de gangbare wijze van belichten. Transportleiding voor levering van CO 2 aan tuinbouwkassen ( [W]) Voor de levering van CO 2 aan tuinbouwkassen is naast de transportleiding nu ook de compressor voor het transport van CO 2 in de regeling opgenomen. Ruimtelijk akoestisch klimaatmeetsysteem voor tuinbouwkassen (221219) Het ruimtelijk akoestisch klimaatmeetsysteem voor gebouwen stond al op de energielijst in het hoofdstuk gebouwen. Omdat deze techniek ook voor tuinbouwkassen kan worden toegepast en glastuinbouw onder het hoofdstuk processen van de energielijst valt is dit bedrijfsmiddel toegevoegd onder het hoofdstuk processen. Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen (220218) Het toepassen van hogedrukverneveling in tuinbouwkassen is een energiezuinig alternatief voor het koelen met behulp van een koelmachine. Transportmiddelen Hydrodynamische ankerkluizen en ankers ( [W]) Voor binnenvaartschepen zijn hydrodynamische ankerkluizen en ankers aan de regeling toegevoegd. De kluizen met ankers verlagen de vaarweerstand doordat het anker in ingetrokken toestand het kluisgat volledig afdicht en één geheel vormt met de huid van het schip. Het maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt is per combinatie van ankerkluis en anker. Brandstofverbruiksmeter voor binnenvaartschepen (240901) De brandstofverbruiksmeter is vervallen. Een energetisch beter alternatief is het innovatieve geautomatiseerde routeplanningssysteem voor binnenvaartschepen. Deze is aan de energielijst toegevoegd. Geautomatiseerd routeplanningssysteem voor binnenvaartschepen (240910) Dit betreft een innovatief systeem dat de snelheid van het schip aanpast aan de vaaromstandigheden en aan het gewenste aankomsttijdstip. Hierdoor wordt het brandstofverbruik geminimaliseerd. 13 Energie en bedrijven Energielijst 2010

15 Systeem voor benutting van afvalwarmte in een binnenvaartschip (240801) Op een schip wordt de warmte die door de voortstuwingsmotor wordt gegenereerd, gewoonlijk weggekoeld met rivierwater. Bij schepen die een eigen warmtebehoefte hebben zoals bij schepen die hun lading verwarmd moeten vervoeren wordt vaak standaard een ketel geplaatst. Door het toepassen van warmteterugwinning kan veel energie worden bespaard. Verlenging van een bestaand binnenvaartschip (241212) Door een bestaand binnenvaartschip te verlengen wordt het brandstofverbruik per ton lading aanzienlijk verminderd. Automatisch start-stopsysteem voor rangeerlocomotieven (240909) Door het automatische aan/uit schakelen van rangeerlocomotieven onder vooraf ingeprogrammeerde voorwaarden wordt onnodig stationair draaien van de motor tot een minimum beperkt. Wielnaafmotoren ( [W]) De omschrijving voor wielnaafmotoren is verwijderd, omdat hiervan geen gebruik werd gemaakt. Verder is de Milieu-investeringsaftrek gericht op de elektrificatie van transportmiddelen. Aanboord mestweeginstallatie voor ongekentekende voertuigen (241209) De aan boord mestweeginstallatie was bedoeld om de mestregistratieverplichting volgens Minas op een efficiënte manier te kunnen invullen. Minas is inmiddels vervangen door nieuwe mestwetgeving. Hiervoor is het wegen van mest aan boord van voergtuigen niet nodig. Registratie vindt plaats bij de aan- en afvoer van mest op het bedrijf. Het bedrijfsmiddel is daarom van de energielijst verwijderd. Duurzame energie Biobrandstofproductie-installatie ( [W]) De biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met een fermentatiereactor voor het fermenteren van C 5 en C 6 suikers naar bio-ethanol. Hierdoor wordt de ontwikkeling die plaatsvindt met betrekking tot innovatieve technieken voor de productie van biobrandstoffen uit houtachtige en cellulose achtige stromen uit biomassa extra ondersteund met EIA. Warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa ( [W]) De omschrijving van de warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa is uitgebreid met een rookgascondensor. Ketel gestookt met biomassa ( [W]) De omschrijving van ketel gestookt met biomassa is uitgebreid met een rookgascondensor. Tot slot zijn ter verduidelijking bij een aantal bedrijfsmiddelen enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. 3.2 Overzicht van alle wijzigingen Bedrijfsmiddelen die nieuw zijn: Automatisch start-stopsysteem voor rangeerlocomotieven Condensatoren [W] Energiezuinige UPS [W] Geautomatiseerd routeplanningssysteem voor binnenvaartschepen Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen Hydrodynamische ankerkluizen en ankers [W] LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W] Luchtionisatie-apparaat in rijpings- of bewerkingsruimte voor kaas Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar Mangelkappen voor bestaande mangels Ruimtelijk akoestisch klimaatmeetsysteem voor tuinbouwkassen Systeem voor benutting van afvalwarmte in een binnenvaartschip Verlenging van een bestaand binnenvaartschip Vluchtwegsignalering [W] 14 Energie en bedrijven Energielijst 2010

16 Bedrijfsmiddelen die zijn gewijzigd: Besparingssysteem voor verlichting of klimaat Biobrandstof productieinstallatie [W] LED-verlichtingssysteem [W] Energie-efficiënt verlichtingssysteem [W] Energiezuinig afzuigsysteem Energiezuinige koel- of vriesinstallatie [W] Energiezuinige professionele koel- of vrieskast [W] Gasverwarmde wasdroger Grondwarmtewisselaar [W] HR-elektromotor [W] Isolatie van koel- of vriesruimten [W] Isolatie voor bestaande constructies [W] Ketel gestookt met biomassa [W] Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht [W] Lakdroger met UV-A lichtarmaturen Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar Permanente dagafdekking voor koel- of vriesmeubel Steunventilator Stoomdroger Systeem voor warmtewinning uit tuinbouwkassen [W] Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen [W] Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen [W] Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen [W] Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen [W] Transportleiding voor levering van gasvormig CO 2 aan tuinbouwkassen [W] Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) [W] Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor [W] Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor [W] Warmtekrachtinstallatie gestookt met biomassa [W] Warmtepomp (gebouwen) [W] Bedrijfsmiddelen die zijn vervallen: Aanboord mestweeginstallatie voor ongekentekende voertuigen Brandstofverbruiksmeter voor binnenvaartschepen Wielnaafmotoren [W] 15 Energie en bedrijven Energielijst 2010

17 4. Wat komt in aanmerking voor EIA? 4.1 Toelichting op de Energielijst 2010 De EIA is generiek van opzet. Dat wil zeggen dat de in deze brochure omschreven bedrijfsmiddelen voldoen aan een bepaalde besparings- of rendementseis. Uitzondering hierop is een aantal bedrijfsmiddelen dat niet voldoet aan de gestelde norm, maar dat wel het best beschikbare alternatief op de markt is. De bedrijfsmiddelen of delen van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan vermeld op de Energielijst van de EIA. Deze lijst wordt jaarlijks vernieuwd. Deze Energielijst is opgedeeld in 6 categorieën: A. bedrijfsgebouwen B. processen C. transportmiddelen D. duurzame energie E. energieadvies F. tijdelijke uitbreiding EIA voor bestaande huurwoningen Alle bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op tuinbouwkassen zijn onder gebracht onder hoofdstuk B processen Investering in bedrijfsmiddelen Tot categorie A t/m D behoren een aantal bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen zijn onderverdeeld in bedrijfsmiddelen met een [W] en bedrijfsmiddelen zonder deze toevoeging. Generiek omschreven bedrijfsmiddelen Ze worden in de wettekst van de Uitvoeringsregeling Energie-investeringsaftrek algemeen omschreven. Bij de categorieën A, B of C moet u de energiebesparing kunnen aantonen. Voor gebouwen bedraagt de vereiste energiebesparing ten minste 0,2 Nm 3, maar niet meer dan 1,0 Nm 3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro. Voor transportmiddelen bedragen die waarden 0,2 Nm 3 respectievelijk 0,8 Nm 3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro en voor processen 0,6 Nm 3 respectievelijk 1,5 Nm 3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro. Als referentie bij vervanging van een bedrijfsmiddel geldt het historische energiegebruik van het bestaande bedrijfsmiddel. Bij nieuwbouw of uitbreiding geldt als referentie het gemiddeld gangbare energiegebruik van soortgelijke nieuwe technieken die in de betreffende branche gangbaar zijn bij vergelijkbare toepassingen. U vindt deze mogelijkheid bij de codes , , , , en Bij de berekening van de energiebesparing wordt de besparing door verlaging van het primaire energiegebruik per eenheid product door bevordering van groeibevorderende stoffen of groeibevorderende voorzieningen voor levende organismen buiten beschouwing gelaten. Generiek omschreven bedrijfsmiddelen in de categorie D vindt u onder code Nader omschreven bedrijfsmiddelen in de wettekst Ze worden in de wettekst nader omschreven. Deze nader omschreven bedrijfsmiddelen voldoen vaak niet aan de generieke energiebesparingsnorm, maar zijn in energetisch opzicht wel het beste alternatief op de markt en zonder EIA niet voldoende rendabel. Deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de vereiste bestemming en ze moeten bestaan uit de verplichte bestanddelen. Bestanddelen die na eventueel worden genoemd zijn niet verplicht, maar komen wel in aanmerking als ze tot het gemelde bedrijfsmiddel 16 Energie en bedrijven Energielijst 2010

18 behoren. Deze bedrijfsmiddelen worden in de energielijst aangeduid met een [W]. Onder code is het mogelijk om een pakket van maatregelen te melden. Deze maatregelen dienen betrekking te hebben op het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen. Meer hierover in paragraaf Nader als voorbeeld omschreven bedrijfsmiddelen Dit zijn bedrijfsmiddelen, waarvan is bepaald dat ze doorgaans voldoen aan de generieke besparingseisen van de generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Als het bedrijfsmiddel voldoet aan de omschrijving van de zogenaamde voorbeeldcode, dan hoeft u normaal gesproken geen berekening van de energiebesparing te overleggen. Deze bedrijfsmiddelen zijn te herkennen doordat ze niet zijn voorzien van een [W]. Het is niet toegestaan om een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een nader omschreven bedrijfsmiddel uit de wettekst te melden als een generiek omschreven bedrijfsmiddel. Een nader omschreven bedrijfsmiddelen zonder de toevoeging [W] biedt die mogelijkheid wel, want dit is een voorbeeld van een generiek omschreven bedrijfsmiddel Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen Onder code kan een pakket energie-investeringen worden gemeld om de energie-index van een bestaand bedrijfsgebouw te verbeteren. Het voordeel hiervan is dat alle noodzakelijke investeringskosten voor het bereiken van de energieprestatieverbetering in aanmerking kunnen komen. Een ander bijkomend voordeel is dat het gehele pakket in een keer kan worden gemeld. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden bestaan uit vier onderdelen, namelijk: 1. EPA-U advies; 2. Minimale verbetering van de energieprestatie; 3. Technische eisen; 4. Investering in pakket van energie-investeringen compleet bij melding. Deze voorwaarden worden hieronder nader toegelicht: EPA-U advies Voor het vaststellen van de energie-index van het bestaande bedrijfsgebouw moet een EPA-U maatwerkadvies worden opgesteld conform ISSO Het is ook mogelijk om de kosten voor het EPA-U maatwerkadvies voor EIA aan te melden. Deze advieskosten kunnen worden gemeld als de opdracht voor een in het advies aanbevolen energie-investering binnen 24 maanden plaatsvindt na het tijdstip waarop opdracht gegeven is voor het advies. De kosten voor dit advies kunnen dan op het meldingsformulier bij de advieskosten worden ingevuld. Minimale verbetering van de energieprestatie Door de EPA-U adviseur wordt in het advies een pakket aan energiebesparende maatregelen opgesteld. Met deze maatregelen kan de energie-index of energieprestatie van een bedrijfsgebouw worden verbeterd. Om voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking te komen, moet het pakket aan energie-investeringen aan een minimum eis voldoen. Deze eis is als volgt gedefinieerd voor twee mogelijke situaties, namelijk: A. De energie-index van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen maximaal 1,15 (Energielabel B) bedragen, of B. De energieprestatie moet met minimaal twee energieklassen (energielabels) verbeteren, waarbij de verbetering van de energie-index minimaal 0,30 bedraagt. Technische eisen Voor investeringen die deel uitmaken van het pakket van energie-investeringen die ook zijn omschreven onder de specifieke omschrijvingen onder de codes , , , , en van de energielijst zijn de technische eisen die aan deze bedrijfsmiddelen worden gesteld eveneens van toepassing. Dit betekent dat indien een warmtepomp, warmtepompboiler, warmtekrachtinstallatie, HR-glas of isolatie deel uitmaakt van het pakket aan energie-investeringen, aan de technische eisen moet worden voldaan die genoemd zijn onder de hiervoor genoemde codes. Indien voor een of meer van deze bedrijfsmiddelen niet wordt voldaan aan de technische eisen, komen de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen niet in aanmerking. De overige kosten kunnen dan nog wel in aanmerking komen. 17 Energie en bedrijven Energielijst 2010

19 Investering in pakket van energie-investeringen compleet bij melding Op het moment van de melding voor Energie-investeringsaftrek moet zijn geïnvesteerd in alle noodzakelijke maatregelen. Met deze maatregelen uit het maatwerkadvies moet de minimaal vereiste energieprestatieverbetering worden bereikt. Alle noodzakelijke investeringen in het pakket moeten voordat u de melding doet, zijn aangegaan. De investeringskosten die u bent aangegaan binnen de meldingstermijn van drie maanden kunt u melden. Indien u wenst dat alle investeringskosten in aanmerking komen moet u de opdrachten voor deze investeringen verstrekken binnen deze meldingstermijn (drie maanden). Het gehele pakket aan energiebesparende maatregelen kan in één keer onder code gemeld worden Kosten voor een energieadvies of actieplan voor elektromotoren Kosten voor een energieadvies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO of actieplan voor elektromotoren: Indien kosten zijn gemaakt voor een energieadvies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 (EPA-maatwerkadvies) of een actieplan voor elektromotoren kunnen deze kosten, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, worden gemeld voor EIA. Deze kosten kunnen bij de eerste melding van de aanschaf- of voortbrengingskosten van een energie-investering worden meegenomen. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in de energielijst bij categorie E nader omschreven. 4.2 Praktijkvoorbeelden De onderstaande voorbeelden geven een indruk hoe de EIA in de praktijk werkt. Voorbeeld specifiek omschreven maatregel U investeert in een warmteterugwinningssysteem op een koelinstallatie. Dit bedrijfsmiddel staat vermeld onder de code In aanmerking komen de warmtewisselaar voor warmteterugwinning of de binnencondensor, het leidingsysteem voor warmtetransport exclusief warmteafgitesystemen en eventueel een restwarmte opslagvat. De tekst is niet gemarkeerd met een [W]. Als u investeert in deze bestanddelen, dan zal de investering in het algemeen voldoen aan de voor EIA minimaal vereiste energiebesparing. Het restwarmteopslagvat hoeft niet aanwezig te zijn, maar als dat wel het geval is kunnen de kosten hiervoor EIA krijgen. Bij de melding van de investering hoeft u gewoonlijk geen berekening van de energiebesparing te overleggen. Als u de warmte die vrijkomt bij het koelproces niet via een warmtewisselaar of binnencondensor maar op een andere manier overdraagt, dan kunt u van EIA gebruik maken door de investering generiek aan te melden (codes en voor gebouwen en codes en voor processen). Agentschap NL zal dan aan u vragen om met een berekening aannemelijk te maken dat aan de vereiste energiebesparing wordt voldaan. Voorbeeld generiek omschreven maatregel U koopt een energiezuinig apparaat voor een nieuw te bouwen productielijn. Dit nieuwe apparaat staat niet vermeld op de energielijst. De eenmalige kosten inclusief montage en inbedrijfstelling bedragen Het energiegebruik van het apparaat is kwh elektriciteit per jaar. Soortgelijke nieuwe apparaten met dezelfde capaciteit die nu gangbaar zijn bij vergelijkbare toepassingen gebruiken gemiddeld kwh elektriciteit per jaar. Komt de investering voor EIA in aanmerking? Beoordeling volgens de generieke code Het nieuwe apparaat bespaart kwh elektriciteit per jaar ten opzichte van de referentie. Dit komt overeen met Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar, ofwel 0,78 Nm 3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro. Aan de vereiste besparing van code wordt voldaan. 18 Energie en bedrijven Energielijst 2010

20 Voorbeeld maatregelenpakket energieprestatie verbetering van een bestaand bedrijfsgebouw U laat door een gecertificeerd EPA-U adviseur een maatwerkadvies opstellen. Uit dit advies blijkt dat de energiesituatie van het gebouw zich classificeert als energielabel D. Om tot energielabel B te komen heeft de EPA-U adviseur een pakket aan maatregelen opgesteld. Het plaatsen van HR glas, isoleren van bestaande constructies en vervangen VR ketel door HR ketel. Al deze maatregelen zijn nodig om tot energielabel B te komen. Deze maatregelen kunnen dan ook allemaal worden gemeld onder de code Als bonus kunt u alle kosten voor het isoleren indienen (er geldt hiervoor géén aftopping). Ook hoeft u voor het vervangen van de ketel geen besparingsberekening te overleggen. Indien u zowel het HR glas, de HR ketel en de isolatie in aanmerking wilt laten komen voor EIA, moeten al deze investeringen binnen drie maanden na opdracht en in één melding worden ingediend onder code Definities In de Energielijst komen een aantal definities voor. Hier volgt een toelichting: Afvalwarmte Afvalwarmte is warmte die in de bestaande situatie niet nuttig wordt aangewend. Toelichting: Warmte afkomstig van nieuw te bouwen elektrisch vermogen is geen afvalwarmte. Wordt afvalwarmte geleverd door een investerende onderneming, dan wordt de besparing op de locatie waar de afvalwarmte wordt aangewend meegenomen bij het bepalen van het besparingskental. De berekening dient te worden betrokken over het totale investeringsbedrag van alle betrokken ondernemingen in het uitkoppelen van afvalwarmte bij de bron en het primair transport van afvalwarmte. Investeringskosten voor het secundair transport (distributie) van afvalwarmte in stadswijken en verwarmingsnetten zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek. Biomassa Materiaal dat voor wat betreft de massa van de brandbare componenten geheel of nagenoeg geheel bestaat uit koolstofverbindingen afkomstig uit een korte CO 2 -cyclus, waarbij geldt dat de eventueel in het materiaal aanwezige koolstofverbindingen afkomstig uit een lange CO 2 -cyclus onvermijdelijk in het materiaal aanwezig zijn. Hierbij mag geen sprake zijn van bijstook van kunststoffen of bijmenging van kunststoffen. Voorbeelden van biomassa zijn de volgende materiaalstromen: houtafval, sloophout, snoeihout, dunningshout en andere houtachtige stromen stro, bermmaaisel, riet, mest en overige agrarische residuen residuen van de papierindustrie, mits deze geen kunststoffen bevatten oud papier en karton steekvast papierslib of steekvast rioolwaterzuiveringsslib specifiek voor het inzetten van duurzame energie geteelde gewassen of delen ervan organische residuen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie Afval Onder afval wordt hier verstaan de terminaal te verwijderen, niet-selectief ingezamelde fracties (restafval, grofvuil en gemeentevuil met inbegrip straatvuil, veegvuil, marktafval, opruiming van sluikstorten, zwerfvuil) én de selectief ingezamelde fracties (aan huis en via containerparken). 19 Energie en bedrijven Energielijst 2010

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump

Hoe werkt de EIA. toegespitst op de Hybrid Steering Pump TryDo SteeringGear (01) BV De Wetterwille 84 9207 BL Drachten Tel. +31 (0) 649680905 Fax +31 (0) 512 546538 E-mail info@trydo.nl KvK nr. 011.37.155 BTW nr. 8198.94.060.B01 Hoe werkt de EIA toegespitst

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de EIA, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. Inleiding Deze brochure informeert u over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). De EIA is een fiscale regeling voor energiezuinige producten, waaronder

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2011. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2011. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2011 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9 E N E R G I E L I J S T 2 0 0 9 energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia Inleiding 2 Hoe werkt de Energie-investeringsafrek? 3 deel 1 Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek

Nadere informatie

Titel. Subtitle. >> Als het gaat om energie en klimaat

Titel. Subtitle. >> Als het gaat om energie en klimaat Titel Subtitle Inhoud Agentschap nl Algemeen EIA Meer informatie 2 agentschap nl Agentschap van Ministerie van Economische Zaken Brug tussen markt en overheid Beleid en ondersteuning op het gebied van:

Nadere informatie

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8. Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan?

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8. Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan? Inleiding 3 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4 deel 1 Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8 deel 2 Hoe vraagt u Energie-investeringsaftrek aan? 12 deel 3 Wat komt in aanmerking voor EIA? 17

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015

Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015 Belangrijkste wijzigingen EIA EIA regeling 2015 2015 Ten (ten opzichte van 2014) Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen niet meer in in Voor nieuwbouw al was niet dit meer al niet het meer geval. het

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen!

Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen! Uw retailpartner in energiezuinige maatregelen! www.estem.eu ESTEM is uw partner voor advies, levering, montage en monitoring van energiebesparende systemen. ESTEM is toonaangevend op het gebied van klantvriendelijke

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek

Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek Veelgestelde Vragen Energie Investeringsaftrek EIA voor bestaande huurwoningen 1. Wat gebeurt er als het budget op raakt? De uitbreiding van de EIA voor bestaande huurwoningen is een tijdelijke stimulering

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21101 29 december 2010 Vaststelling van de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (EIA)

Energie - investeringsaftrek (EIA) Energie - investeringsaftrek (EIA) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel.

Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor alle partijen voordeel. B I J L A G E N B I J L A G E I T O E L I C H T I N G S U B S I D I E R E G E L I N G Aanleiding Cornelisland moet een duurzaam bedrijventerrein worden. Een duurzaam ingericht bedrijventerrein heeft voor

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 , laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 20549 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3.31, 3.34, 3.36, 3.38 en 3.52 van de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (eia)

Energie - investeringsaftrek (eia) Energie - investeringsaftrek (eia) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 7

Inleiding 3. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4. Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 7 Inleiding 3 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4 deel 1 Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 7 deel 2 Hoe maakt u gebruik van de Energie-investeringsaftrek? 16 deel 3 Welke investeringen komen

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven

energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven ENERGIELIJST 2008 energie-investeringsaftrek (EIA) energie & bedrijven www.senternovem.nl/eia Inleiding 3 Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar 4 deel 1 Hoe werkt de Energie-investeringsaftrek? 8 deel

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Regeling van 10 december 2008, nr. DB 2008/697M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN

HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN HANDLEIDING FISCALE ONDERSTEUNING VOOR HET VERVANGEN VAN ASBESTDAKEN EN PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

Samenvatting EIA regeling 2015

Samenvatting EIA regeling 2015 Samenvatting EIA regeling 2015 van bestaande binnenverlichting (210501) [gewijzigd] energiezuinige Energiebesparende verlichting. maatregelen De hiermee en energie-efficiënte bereikte energiebesparing

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20354 28 december 2009 Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 16 december 2009 Nr. DB 2009-0681M

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Subsidie biomassa houtstook

Subsidie biomassa houtstook Subsidie biomassa houtstook René Wismeijer - RVO 16 Juni, 2016 Someren Financiële stimulering biomassa houtstook Toepassings gebied houtstook ISDE EIA SDE+ Investeringssubsidie Investeringsaftrek fiscaal

Nadere informatie

Handleiding investeringsaftrek personenauto s

Handleiding investeringsaftrek personenauto s Handleiding investeringsaftrek personenauto s In deze handleiding gaan wij in op de fiscale regeling van de investeringsaftrek. Hoewel de regelingen per 2014 versoberd zijn, biedt vooral de milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Investeringsfaciliteiten 3 1.2 Het begrip "investeren 3 1.3 Het investeringsmoment 4 2. Investeringsaftrek 6 2.1 Investeringsaftrek algemeen

Nadere informatie

Energiebesparing. Kantoren A-01

Energiebesparing. Kantoren A-01 Energiebesparing in Kantoren A-01 Meijer Energie- & Milieumanagement BV, Laan van N.O.I. 277, 2593 BS Den Haag. tel: 070-315 57 15 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016

Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Pag. 1/8 Memo ISDE-subsidie voor opwekken duurzame warmte 2016 Datum: 30 januari 2016 Auteur: Stichting Energieke Regio (www.energiekeregio.nl, info@energiekeregio.nl) Aan deze memo kunnen op geen enkele

Nadere informatie

Fiscaal voordeel bij innovatief en duurzaam ondernemen

Fiscaal voordeel bij innovatief en duurzaam ondernemen www.pwc.nl Fiscaal voordeel bij innovatief en duurzaam ondernemen Investeringsfaciliteiten 2016 Inhoud Introductie 5 Investeringsaftrek 6 Energie-investeringsaftrek (EIA) Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - I

Eindexamen vwo m&o 2012 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het appartementencomplex

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20510 30 december 2009 Regeling aanpassing voor het jaar 2010 van de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014

Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Subsidiemogelijkheden voor bouwprojecten 2014 Bouw- en investeringssubsidies Subsidie Energiebesparing Subsidie Milieuverbetering Subsidies bij renovatie (EPA-U Maatwerkadvies) Gecertificeerde gebouwen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat SenterNovem herhaaldelijk de beslistermijn heeft geschonden bij de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften die door verzoeker namens zijn cliënten

Nadere informatie

Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001

Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001 Infoblad 1. Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) 2001 2. Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 2001 De 'Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen' (VAMIL) biedt

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Als akkerbouwer kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2003:AI1144

ECLI:NL:CBB:2003:AI1144 ECLI:NL:CBB:2003:AI1144 Instantie Datum uitspraak 25-07-2003 Datum publicatie 15-08-2003 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer AWB 00/679 en 00/680 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs

Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs 29 september 2009 1 Subsidiemogelijkheden voor voortgezet en beroeps- en hoger onderwijs Selina Roskam programma adviseurs Energiebesparing in de gebouwde omgeving 29 september 2009 Dubbele winst voor

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties

Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Toelichting Aanvraag subsidie Marktintroductie energie-innovaties Waarom deze toelichting? Deze toelichting hoort bij het digitale aanvraagformulier 'Subsidie voor Marktintroductie energie-innovaties 2010'.

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016

Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Kennisdocument Subsidiemogelijkheden asbestsanering en/of plaatsen zonnepanelen in 2016 Wilt u uw stal, loods, schuur, kantoor of huis asbestvrij maken? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning ontvangen

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2008:BG9587

ECLI:NL:CBB:2008:BG9587 ECLI:NL:CBB:2008:BG9587 Instantie Datum uitspraak 23-12-2008 Datum publicatie 13-01-2009 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer AWB 08/287 AWB 08/288 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB Investeren & Financieren Wilfred Kok AA/RB 1 KIA EIA MIA Vamil 2 KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Investering aftrek niet meer dan 2.300 geen 2.301 t/m 55.745 28% 55.746 t/m 103.231 15.609 103.232

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

Wetsverwijzingen Wet inkomstenbelasting 2001, geldigheid:

Wetsverwijzingen Wet inkomstenbelasting 2001, geldigheid: ECLI:NL:CBB:2015:414 Instantie Datum uitspraak 10-12-2015 Datum publicatie 28-12-2015 Zaaknummer 15/531 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven Bestuursrecht

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma

Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen. Bertus Postma Belangrijk voor uw business case: stimuleringsregelingen Bertus Postma 1 Onderwerpen Berenschot Algemene ontwikkelingen stimuleringsregelingen Relatie met projectfasering Regionale regelingen Geothermie:

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie