Bijlage Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen"

Transcriptie

1 Bijlage Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kwp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kwp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kwp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie. Lokale regelinge n Salderin g Fiscaal: BTW BTW teruggaa f Leningen /hypothe ken er.nl/zoekregeling.aspx deren erwerpen/btw-enaccijns/omzetbelastingbtw?ns_campaign=thema- Btw_en_accijns&ro_adgrp=Btw &ns_mchannel=sea&ns_source =google&ns_linkname=btw&ns _fee=0.00&gclid=ckqox9g2o7 gcfukn3god8zyaiq ps/wcm/connect/bldcontentnl/b elastingdienst/prive/woning/uw _hypotheek_of_lening/wat_is_a ftrekbaar/aftrekbare_hypotheek rente/verbouwingslening Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Aanvragers krijgen geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Om in te komen voor subsidie, moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn. Subsidie= (materiaalkostenx15%)x3,5/ vermogen kwp **De SDE wordt niet meer verstrekt** Kan bestaan uit: - subsidies - voordelige leningen - garantiefondsen Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Op arbeid t.b.v woningverbetering is op de montagekosten het lage 6% btw tarief van toepassing. Deze maatregel loopt van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 Particulieren kunnen de BTW van hun investering terugvorderen van de belastingdienst. Indien de BTW afdracht jaarlijks kleiner is dan dan kan een ontheffing aangevraagd worden voor BTW afdracht en teven een vrijstelling verkregen worden voor de administratieve verplichtingen. Rente-aftrek op leningen en hypotheken die gebruikt worden voor woningverbetering. Let wel op: Zonnepanelen dienen dan nagelvast aan de woning te zitten; De investeringen die u kunt financieren bij o.a GreenLoans vallen veelal onder de noemer woningverbetering en zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. Om in te komenvoor fiscaal voordeel moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld: inkomsten in box I de investering moet zijn gedaan aan uw eerste eigen woning Voor eventuele aanvullende informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst of uw belastingadviseur.

2 Bij investering in zonnepanelen is er de aanvullende eis dat deze "nagelvast" aan de woning worden gemonteerd. Graag verwijzen wij u hiervoor naar een beleidsbesluit van het Directoraat-generaal Belastingdienst: DGB2010/921. Hier staat onder artikel het volgende beschreven: Er bestaan verschillende zonnepaneleninstallaties. Zo zijn er bijvoorbeeld zonnepanelen die als het ware los op de daken gelegd worden en panelen die slechts met een viertal schroeven worden bevestigd. Deze installaties zijn niet onroerend geworden. Een installatie is onroerend geworden als deze duurzaam met de woning is verenigd in de zin van artikel 3:3 juncto 3:4 van het BW doordat de installatie naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Zakelijk Subsidies: Hyperlink: Kenmerken: SDE+ apnl.nl/programmas- regelingen/zon-sde De categorie zon-pv 15 kwp wordt in 2013 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Berekening: E+% pdf Fasering: Er zijn 6 faseringen met daaropvolgend hogere exploitatievergoedingen, echter als de subsidiepot leeg is, vervallen de volgende faseringen. Zie aanwijzingen productie-installaties: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html Saldering Lokale regelingen Subsidie asbest er af, zonnepanel en erop g/wiki/salderen bsidiewijzer.nl/zoekre geling.aspx voorbedrijven.nl/subsi die/asbestzonnepanelen Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als die hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Kan bestaan uit: - subsidies - voordelige leningen - garantiefondsen Hebt u een landbouw- of tuinbouwbedrijf? En wilt u een asbestdak op uw bedrijfsgebouw saneren? Dan kunt u bij de provincie subsidie aanvragen om zonnepanelen te kopen. Deze legt u tegelijk met de asbestsanering aan. Let op: Deze subsidie geldt nog niet in alle provincies. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen. Fiscaal: KIA kleinschalig heids aftrek voorbedrijven.nl/subsi die/kleinschaligheidsi nvesteringsaftrek Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. Als u in 2012 of in 2013 tussen de en investeert, kunt u in komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). De kia is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. EIA Energie investerings aftrek https://www.agentsch apnl.nl/sites/default/fi les/energie%20invest eringsaftrek%20- Volgens de lijst van EZ is 41,5% van de investering aftrekbaar van de winst.

3 MIA/VAMIL %20Energielijst% _1.pdf apnl.nl/programmasregelingen/over-deregeling-miavamil Toelichting asbest eraf en zonnepanelen erop 2013: Handleiding fiscale ondersteuning voor het vervangen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning krijgen via de fiscale regelingen MIA, Vamil en/of EIA. Deze handleiding biedt heldere en praktische informatie voor ondernemers die gebruik willen maken van deze financiële ondersteuning. Volgens de milieulijst, ook duurzame gebouwen o.a.: - F2041 oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen. - Asbest sanering daken en plaatsen zonnepanelen In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen de EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in komen (gebaseerd op de eisen volgens de Milieulijst 2013; zie de codes A 9309 en C 9308 op deze lijst en de Energielijst; zie code ). EIA MIA Vamil Volledige naam Energieinvesteringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieuinvesteringen Fiscaal voordeel 41,5% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst Asbest (code A 9309 van de Milieulijst 2013) Wat komt in Wat komt niet in Maximumbedrag wat in komt 27% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven het verwijderen van asbesthoudende daken, gevels en dakgoten en het aanschaffen en monteren van nieuwe dakplaten, dakgoten en gevels de kosten voor het afvoeren en storten van de asbesthoudende dakplaten komen niet in ; daarnaast komt asbestsanering in woningen niet in 40 per m 2 dakoppervlak, 40 per strekkende meter dakgoot en 20 per vierkante meter netto geveloppervlak Zonnepanelen (code C 9308 van de Milieulijst 2013 en code van de Energielijst 2013) Wat komt in Zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van ten minste 90 Watt het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op een locatie waar tegelijk asbesthoudende daken worden vervangen Wat komt niet in Maximumbedrag wat in komt geen het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen indien asbestsanering al in een eerder stadium heeft plaatsgevonden geen Wat het u op kan leveren De EIA en MIA bieden u een extra aftrekpost, waarmee u uw fiscale winst kunt verlagen, zodat u minder belasting hoeft te betalen. Met EIA kunt u 41,5% van de kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Met MIA kunt u 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en dakgoten afschrijven van uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Vamil biedt u de mogelijkheid om drie kwart van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en/of de aanschaf van zonnepanelen af te schrijven in een jaar waarin het u het beste uitkomt. Bijvoorbeeld alles in het jaar van aanschaf of u verrekent de kosten met een volgend jaar waarin u meer winst denkt te maken. Uiteraard valt er in andere jaren dan minder af te schrijven. Voor de overige 25% van de investering gelden de

4 reguliere afschrijvingsregels. De hoogte van het fiscale voordeel wat EIA, MIA en Vamil u oplevert, is afhankelijk van uw financiële positie. Uw boekhouder zou dit voor u uit kunnen rekenen. Gemiddeld krijgt u hiermee 14% van de investeringskosten terug via de belasting. Een voorbeeld Stel: u hebt een stal, waarin asbest is verwerkt en die u asbestvrij wilt maken en die u wilt voorzien van een nieuw dak met zonnepanelen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt: het dak bevat m 2 asbestplaten in 500 m 2 gevelplaten is asbest verwerkt in 60 meter dakgoot is asbest verwerkt Kosten voor het vervangen van dakplaten, gevels en dakgoten: , inclusief voor het afvoeren en storten van het asbest. Kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 60 kw: In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u 28% belasting betaalt over uw fiscale winst en dat afschrijving van het totale bedrag van deze investering in het jaar van aanschaf u een rente- en liquiditeitvoordeel oplevert à 3% van het investeringsbedrag. Voor EIA komt in : Aanschaf en montage van zonnepanelen à U mag 41,5% van extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 41,5% x 28% x = Voor MIA komt in : De kosten voor het vervangen van het asbestdak, -gevels en dakgoten minus de kosten voor afvoeren en storten van asbest, dus = Bovendien geldt er voor MIA een maximumbedrag van 40 per m 2 dakoppervlak, 20 per m 2 netto geveloppervlak en 40 per strekkende meter dakgoot. Daarmee kunt u voor maximaal MIA aanvragen: 40 x m 2 dak = x 500 m 2 gevel = x 60 m dakgoot = Totaal: U mag 27% van extra afschrijven van de fiscale winst. Uw netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 27% x 28% x = Voor Vamil komt in : De kosten voor de aanschaf en montage van zonnepanelen à en het maximumbedrag, gebaseerd op het totale oppervlak dak, gevel en dakgoot, voor de vervanging van het asbestdak, -gevels en dakgoten, dus = U mag 75% van ofwel op een willekeurig moment afschrijven. Dit levert u een rente- en liquiditeitvoordeel op van ongeveer 3% van het investeringsbedrag. Uw netto voordeel bedraagt daarmee 3% x = Uw totale voordeel (EIA, MIA en Vamil samen) bedraagt = Aanvragen van EIA, MIA en Vamil Zodra u met de betreffende aannemer(s) afspraken hebt gemaakt en deze afspraken hebt vastgelegd in een orderbevestiging, kunt u EIA, MIA en Vamil aanvragen. Let op: u dient EIA, MIA en Vamil uiterlijk binnen drie maanden na datum van orderbevestiging aan te vragen. Wanneer u meerdere orders plaatst, dient u steeds deze aanvraagtermijn in de gaten te houden. Bovendien is Vamil op de zonnepanelen (code C 9308) vereist, dat het vervangen van het asbest dak en het plaatsen van de zonnepanelen tegelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat direkt na het vervangen van het asbest dak op de nieuwe dakplaten de zonnepanelen moeten worden geplaatst. Een voorbeeld U komt op 2 februari 2013 met de aannemer overeen dat het asbestdak in de laatste week van juni 2013 wordt vervangen. Bovendien tekent u een koopovereenkomst voor de aanschaf en montage van zonnepanelen op 6 februari In deze opdracht is opgenomen dat de zonnepanelen ook in de laatste week van juni worden geplaatst. Voor de kosten van het vervangen van het dak kunt u tot en met 2 mei 2013 MIA\Vamil aanvragen,daarna bent u te laat. Voor de kosten van de aanschaf van zonnepanelen kunt u tot en met 6 mei 2013 EIA en Vamil aanvragen. Aanvragen van EIA, MIA en Vamil kan digitaal via het eloket. U kunt hiervoor het volgende stappenplan volgen:

5 1. U heeft zich ervan verzekerd dat het asbest wordt verwijderd door een bedrijf dat daartoe gecertificeerd is en waarbij het asbestafval gescheiden wordt afgevoerd. 2. Indien u nog niet beschikt over een eherkenningsmiddel voor het indienen van digitale aanvragen, vraagt u dit aan bij één van de aanbieders. Betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende en het aanvragen daarvan duurt enkele dagen. Voor meer informatie over het aanvragen van eherkenning, zie Als uw onderneming niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunt u geen eherkenningsmiddel aanvragen. In dat geval kunt u inloggen met DigiD Burgers. 3. U gaat naar het eloket en logt in met uw eherkenningsmiddel. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1. Het digitale EIA-formulier staat in het eloket onder de letter E. Het MIA\Vamil-formulier staat onder de letter M en onder de letter V". 4. U vult op het EIA-formulier het bedrag in voor de aanschaf van zonnepanelen en u kiest voor code van de Energielijst U vult op het MIA\Vamil-formulier het bedrag in voor het vervangen van asbest dakplaten, gevels en dakgoten, minus de kosten voor het afvoeren en storten van asbest en rekening houdend met het maximumbedrag per m 2 dakoppervlak, geveloppervlak en strekkende meter dakgoot. U kiest voor de code A 9309 van de Milieulijst 2013 en vinkt aan dat u MIA en Vamil aanvraagt voor dit bedrag. 6. U vult een nieuw MIA\Vamil-formulier in, waarop u het bedrag voor de aanschaf van zonnepanelen noteert. U vinkt op het formulier aan dat u uitsluitend Vamil aanvraagt voor dit bedrag en u kiest voor code C 9308 van de Milieulijst U kunt tijd besparen door een kopie te maken van het MIA\Vamil-formulier van de vorige stap. 7. Indien u EIA, MIA en Vamil aanvraagt voor een maatschap, kunt u volstaan met één formulier voor de hele maatschap. Voor vragen tijdens het invullen kunt u terecht bij het eloket. Zie voor contactgegevens 8. U ontvangt binnen enkele uren een ontvangstbevestiging via . Na acceptatie van uw aanvraag ontvangt u direct het referentienummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd. Het referentienummer vindt u ook achter de betreffende aanvraag bij mijn overzicht. 9. Voor de beoordeling van uw aanvragen kan Agentschap NL daarvoor nadere informatie bij u opvragen, zoals het asbestinventarisatierapport, orderbevestigingen en een kostenspecificatie. Ook kan een medewerker van Agentschap NL het bedrijfmiddel ter plekke komen beoordelen. 10. U ontvangt een beschikking van Agentschap NL betreffende uw EIA-aanvraag, maar niet voor uw MIAen Vamil-aanvragen. Indien uw aanvragen MIA en Vamil beoordeeld zijn, wordt het resultaat van de beoordeling vastgelegd in een advies aan uw belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van. 11. U kunt EIA, MIA en Vamil toepassen bij uw belastingaangifte. 12. Bent u het niet eens met de beoordeling van Agentschap NL voor wat betreft de EIA-aanvraag, dan kunt u na ontvangst van de beschikking bezwaar indienen bij Agentschap NL. Bent u het niet eens met het advies van Agentschap NL voor wat betreft de MIA-aanvraag of Vamil-aanvraag, dan kunt u na vaststelling van uw aangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur. Bent u het wel eens, dan dient u hiermee in uw belastingaangifte rekening te houden. U kunt een verbeterde aangifte indienen als u al aangifte heeft gedaan. Meer informatie Hebt u nog vragen over EIA, MIA of Vamil, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk: Helpdesk EIA: (op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur) of via (antwoord binnen 24 uur) Helpdesk MIA\Vamil: (op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur) of via (antwoord binnen 24 uur). Hebt u vragen over de werking van het digitaal aanvraagloket of ondervindt u problemen bij het invullen van het digitale formulier, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het team Klantcontact via telefoonnummer of via De fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil ondersteunen niet alleen het vervangen van asbestdaken en aanschaf van zonnepanelen, maar ook vele andere milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen. Meer informatie over de regelingen vindt u op en

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie