Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen"

Transcriptie

1 Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt u de btw op aanschaf en montage van uw zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dit recht ontstaat, doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer, die tegen een vergoeding aan uw energieleverancier elektriciteit levert. Bij een gemiddeld zonnepaneelsysteem geeft dat een voordeel van wel 800,- tot 1.000,-! De terugverdientijd van het systeem loopt hiermee terug met 1 á 2 jaar. In deze handleiding leest u wat u moet doen om gebruik te maken van het btw voordeel. Let op: Aan de handleiding kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de specifieke beoordeling van de belastinginspecteur. U blijft zelf 100% verantwoordelijk voor de te nemen stappen en het resultaat. Independent Solar Systems is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen door de Belastingdienst in de toekomst. Regeling Belastingdienst Een particulier is ondernemer voor de btw als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, levert aan zijn energieleverancier. Ondernemer voor de btw betekent dat: 1. de btw die men betaalt bij de aanschaf en montage van een zonnestroomsysteem mag worden afgetrokken, én 2. de btw die men ontvangt bij de levering van elektriciteit aan de energieleverancier indirect via saldering op de factuur - moet afdragen. Echter kan bij de Belastingdienst op grond van de kleineondernemersregeling (KOR) en ontheffing administratieve plichten ontheffing worden verleend van de afdracht van btw (punt 2), waardoor dit nadeel vervalt. Deze ontheffing gaat pas in in het kalenderjaar volgend op de aanschafdatum zodat in het aanschafjaar nog wel btw moet worden afgedragen over de levering van elektra. Soms komt het voor dat de zonnepanelen een bestaande dakbedekking vervangen ofwel dakgeïntegreerd zijn. Dan geldt dat maar een deel van de btw aftrekbaar is. De levering van energie wordt niet als winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid gezien, dus heeft geen invloed op uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren

2 Hoe wordt de btw-teruggave berekent? Op uw btw-aangifte moet u de verschuldigde btw over de elektriciteitsproduktie aangeven. Hierop mag u de btw op aanschaf of voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde btw te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. In de praktijk is dit meestal niet goed vast te stellen en daarom hanteert de Belastingdienst daarvoor forfaitaire bedragen die afhangen van het opwekvermogen van het zonnestroomsysteem. Zie de tabel hieronder. Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait (over 4 kwartalen) Het forfaitbedrag geldt over een heel jaar, ongeacht het moment waarop u de zonnepanelen hebt aangeschaft. Dit bedrag geeft u ook maar éénmalig op bij uw eerste aangifte btw. Rekenvoorbeeld: U heeft in september (3e kwartaal) zonnepanelen gekocht en geïnstalleerd. U heeft daarvoor een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van 800. De zonnepanelen hebben een capaciteit van kwh. Voorbelasting btw : 800,- Verschuldigde btw (forfait): 60,- Terug te ontvangen btw: 740,- De teruggave btw is eenmalig. Alsmede de verschuldigde btw, indien u de ontheffing heeft aangevraagd. 2 Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren

3 Wat moet u doen? 1: Inschrijving als btw ondernemer bij de Belastingdienst U schrijft zich in als startende ondernemer (voor de btw) via het formulier van de Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming. Hoe u aan dit formulier komt en hoe u dit moet invullen, leest u in Bijlage 1. Let op: u bent hierdoor alleen ondernemer voor de btw en niet voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Aanvragen van een nummer bij de Kamer van Koophandel is niet nodig! 2: Factuur bewaren Bij aanschaf en/of realisatie van het zonnepanelensysteem ontvangt u van uw leverancier een of meerdere facturen. Deze moet u goed bewaren omdat u deze nodig heeft bij uw eerste btw aangifte. Zorgt u er bovendien voor dat de tenaamstelling op de factuur dezelfde is als op de facturen die u van het energiebedrijf ontvangt. 3: Aangifte btw doen U ontvangt van de Belastingdienst een btw nummer en bent ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u verplicht bent om elk kwartaal btw aangifte te doen. Deze aangifte doet u digitaal, via een account op de website van de Belastingdienst, waarvoor u een inlognaam en wachtwoord ontvangt. Ten behoeve van deze aangifte moet u een btw administratie bijhouden. U doet btw aangifte over het kwartaal waarin u het zonnestroomsysteem heeft aangeschaft. Hierbij trekt u de betaalde btw volledig af als voorbelasting btw. Dit gaat digitaal via de website van de belastingdienst. Hoe u deze btw aangifte invult, leest u in Bijlage 2. De Belastingdienst stuurt u automatisch een herinnering om de aangifte tijdig te doen. Elk kwartaal doet u btw aangifte totdat het volgende kalenderjaar is aangebroken en de ontheffing in gaat (zie punt 4). Koopt u in het begin van het jaar, dan moet u dus meerdere aangiftes doen. Koopt u in het laatste kwartaal dan hoeft u slechts één aangifte te doen. 4: Ontheffing aanvragen De Belastingdienst maakt de door u betaalde en teruggevorderde btw over op uw bankrekening. Na ontvangst van deze zogeheten vooraftrek btw, vraagt u via een brief aan de Belastingdienst een ontheffing voor de btw aangifte en administratie aan. Hierin beroept u zich op de kleineondernemersregeling (KOR). Deze ontheffing moet ingaan in het jaar NA aanschaf van het zonnestroom systeem. Door de ontheffing hoeft u niet langer btw aangifte te doen en geen administratie bij te houden, omdat u jaarlijks minder dan 1.345,- btw ontvangt via de productie en (terug)levering van elektriciteit. Hoe u deze ontheffing aanvraagt leest u in Bijlage 3. Tip: u kunt dit verzoek al indienen in dezelfde enveloppe waarmee u bij stap 1 het formulier Opgaaf startende ondernemer verstuurt. Dan bent u daarmee in één keer klaar. 5: Vul jaarlijks het vragenformulier in De Belastingdienst stuurt u jaarlijks een vragenformulier, waarmee zij controleert of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Deze vult u in en stuurt u retour. Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren 3

4 BIJLAGE 1: Invullen formulier Opgaaf Startende onderneming van de Belastingdienst Vul het formulier Opgaaf Startende onderneming van de Belastingdienst in en stuur het op naar uw belastingkantoor. Deze kunt u downloaden via en vervolgens digitaal invullen. Vul het formulier als volgt in: 1a U kunt zelf kiezen wat u invult voor naam; logisch is uw achternaam + zonnepanelen, dus bv. Jansen zonnepanelen. 1b Het adres van uw woning waarop de zonnepanelen komen 1c De datum van invulling van dit formulier. 1d Vul uw persoonlijke telefoonnummer in (mag vast of mobiel zijn) 1e Vul NVT in 2 Kruis Eenmanszaak aan 3a Vul hier al de gegevens van uzelf als particulier in. Als u een meerpersoonshuishouden heeft, gebruik dan de gegevens op wiens naam de electriciteitsrekening staat. 3b Vul hier niets in 4 Als u zelf een belastingadviseur of boekhouder heeft die u helpt: vul hier de gegevens in 5a Kruis Ja aan en ga naar vraag 6 6a Vul 1 in (u verkoopt uw elektriciteit aan 1 energieleverancier (=afnemer)) 6b Een zonnestroom systeem exploiteren en de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, leveren aan een leverancier. 7a Kruis aan wat voor u van toepassing is. Dit is alleen bedoeld voor de inkomstenbelasting en niet voor de btw teruggave. Geef aan welke inkomstenbronnen u heeft zoals loon of een uitkering. 7b Vul 0 uur in 7c Vul 0 in (dit is de opbrengst minus de afschrijving in het 1e jaar) 7d Als u inkomsten uit overige werk heeft, vul dan uw inkomsten in. In veel van de gevallen is dit niet van toepassing voor u. 8a Vul hier in het forfaitaire bedrag dat hoort bij uw systeemvermogen volgens de eerder genoemde tabel. 8b Vul hier het volledige aanschafbedrag van de zonnestroomsysteem inclusief montage in 8c Kruis Nee aan 8d Kruis Bedrijfsadres aan 9 Kruis Nee aan 10 Kruis niets aan 11 Vul uw gegevens in. Vergeet u niet te ondertekenen! Kopieer het ingevulde formulier voor uw eigen administratie en stuur het ingevulde formulier per post naar het lokale belastingkantoor van uw gemeente. Zie bijlage 4 voor het juiste adres. 4 Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren

5 BIJLAGE 2: Invullen (kwartaal) aangifte omzetbelasting (btw) van de Belastingdienst U krijgt een uitnodiging van de Belastingdienst om de aangifte omzetbelasting (btw) te doen. Hiervoor ontvangt u een inlognaam en wachtwoord van de Belastingdienst om in te loggen als ondernemer op Na opening van het aangifteformulier vult u eerst in wat uw naam, functie (= eigenaar) en telefoonnummer zijn. Controleer of alle vooraf ingevulde gegevens kloppen. Vul daarna de vragen in volgens onderstaande toelichting: 1a Leveringen/diensten belast met hoog tarief 1b Leveringen/diensten belast met laag tarief 1c Leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 1d Privégebruik 1e Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast 2 Leveringen/diensten waarbij de heffing van omzetbelasting naar u is verlegd 3 Prestaties naar of in het buitenland 4 Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht 5a Omzetbelasting 5b Voorbelasting 5c Subtotaal 5d Vermindering kleine ondernemingsregeling 5e + f 5g Totaal Ondertekening Vul bij de eerste aangifte onder bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend 0 in en onder Omzetbelasting het forfaitbedrag over 4 kwartalen in (zie tabel pag. 2 van deze handleiding.) Vul bij volgende kwartaalaangiftes in de laatste kolom steeds 0 in. Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 2 niets in of eventueel 0 Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 3 niets in of eventueel 0 Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 4 niets in of eventueel 0 Vul hier het bedrag in dat bij 1a is ingevuld. Vul over het kwartaal waarin u uw zonnestroomsysteem heeft gekocht, het volledige btw bedrag in dat u heeft betaald voor uw zonnestroomsysteem. Dus zowel de berekende btw over het materiaal (21%) als die over de arbeid (6%). Zie de factuur van uw leverancier. Vul over de aangifte in de eventuele volgende kwartalen, steeds 0 in. Vul in het bedrag dat ontstaat bij 5a minus 5b. Bij de eerste aangifte gaat het hier dus om een negatief bedrag. Kruis hier terug te vragen aan en vul in het bedrag dat u heeft ingevuld bij 5c. Stuur uw aangifte digitaal in door uw functie ( eigenaar ) en wachtwoord in te geven. Het advies is om de aangifte te printen en/ of op te slaan op uw PC. Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren 5

6 BIJLAGE 3: Brief ontheffing omzetbelasting / btw aangifte en administratie Hieronder volgt een voorbeeld van een brief die u naar uw belastinginspecteur van uw Belastingkantoor moet sturen om ontheffing te krijgen van de verplichting om omzetbelasting / btw aangifte te moeten doen en een btw administratie te moeten bijhouden. De teksten tussen < > haken moet u vervangen door de juiste gegevens in uw eigen situatie. VOORBEELD STANDAARD BRIEF Belastingkantoor <XXXXX> <Adres Belastingkantoor van uw gemeente, op te zoeken op: Betreft: Verzoek ontheffing administratieve verplichtingen en aangifte omzetbelasting / btw <datum> Geachte mevrouw, mijnheer de belastinginspecteur, Als eigenaar van een zonnestroom systeem heb ik beperkte inkomsten door de levering van stroom. De btw die ik ontvang door de levering van deze stroom is en blijft dusdanig laag, dat deze valt onder de minimale grens voor het verplicht bijhouden van een btw boekhouding en het doen van de btw aangifte. Ik verzoek hierbij om ontheffing van administratieve verplichtingen en de plicht om periodiek btw aangifte te doen. De gewenste ingangsdatum is: <1 januari van het jaar NA het jaar waarop u het zonnestroomsysteem heeft aangeschaft> Met vriendelijke groet, <voornaam + achternaam> <adres + huisnr.> <postcode + woonplaats> <Burger Service Nummer (BSN)> 6 Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren

7 BIJLAGE 4 Overzicht belastingkantoor adressen U kunt het adres van het belastingkantoor dat in uw gemeente van toepassing is, vinden op de website van de belastingdienst: Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak. Bel daarvoor de BelastingTelefoon: Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van en vrijdag van De balie van het belastingkantoor is open op werkdagen van tot uur. Regionale kantoren Kantoor Zwolle Bezoekadres Burgemeester Drijbersingel DA Zwolle Postadres Postbus GA Zwolle Kantoor Almelo (Deventer, Holten, Rijssen) Bezoekadres Stationsstraat GX Almelo Postadres Postbus GL Almelo Kantoor Apeldoorn Bezoekadres Stationsplein NZ Apeldoorn Postadres Postbus AS Apeldoorn Independent Solar Systems teruggave BTW particulieren 7

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie