Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november Opening en vaststellen agenda Martin open even na half acht de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Twee bestuursleden t.w. Greet Schrijver en Hetty Veenstra, de eerste is op vakantie naar Australië en de tweede kan niet aanwezig zijn i.v.m. haar werk, zijn afwezig. Zij laten zich verontschuldigen. Voor Greet hebben we wel een goede vervanger in de persoon van John de Boer. Het golf jaar is bijna weer ten einde en het was een jaar waarin veel gebeurd is en het grootste gedeelte daarvan ten goede. Ik noem een paar zaken zoals het duidelijk verbeterd zijn van de kwaliteit van de baan, het nieuwe interieur van het Golfcafé, het starten van een marshaldienst, het benoemen van een baancommissaris, een nieuwe handicapregistratiecomputer, meer leden betrokken als vrijwilliger bij de club en een positief gevoel bij de leden wat zich o.a. vertaalde in een grotere deelname aan de georganiseerde activiteiten was ook het eerste jaar van de samenwerking met Blue Green. Zowel voor de onderneming als de Golfvereniging was het wennen aan elkaar en aftasten welke modus het beste zou werken in deze samenwerking. Kort geleden is er een aanpassing gekomen in de diensten die Blue Green levert in de samenwerking. Voor de Golfvereniging betekent dit o.a. dat de receptie niet meer onder de verantwoordelijkheid van Blue Green valt maar voortaan weer rechtstreeks aangestuurd zal worden door de onderneming. U ziet hier vanavond een flink aantal medewerkers van de Onderneming die met het Golfgebeuren te maken hebben. De onderneming wil hiermee benadrukken dat Golf bij Dorhout Mees hoog op de prioriteitenlijst staat en dat zij ook het komend jaar flink wil investeren in het product golf bij DHM. Bert Ketelaar en Dinesh Chotoe zullen daar onder agendapunt 4 nader op ingaan. Zoals momenteel bij elke baan staat ook bij DHM het ledental onder druk. Er is momenteel in NL geen baan te vinden die melding maakt van een stijging van het ledental. De economische crisis, het wegvallen van financiële barrières bij andere clubs maakt dat er landelijk veel mutaties zijn in leden. In het FD van afgelopen week stond een groot artikel over de veranderende situatie op de Nederlandse golfbanen. De moeite van het lezen waard. Ook voor 2014 blijft ledenwerving een belangrijk aspect voor de Golfvereniging en we zullen samen met de Onderneming alle zeilen moeten bijzetten om leden te werven en te behouden. Dat leden werven en behouden een andere invulling zal krijgen in de toekomst moge duidelijk zijn. Het zal ook duidelijk zijn dat er anders met de bezetting van de lussen om gegaan zal worden. Het is commercieel niet meer verantwoord om 36 holes met een bezetting van 33% te exploiteren. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat er meer differentiatie zal komen in prijsstelling voor de diverse lussen. Hoe dat precies zal uitpakken is nu nog niet bekend. Het belang van de leden van de Golfvereniging zal altijd voorop blijven staan in de uitwerking hiervan en het bestuur wordt hier nauw bij betrokken. Het bestuur is erg verheugd dat wij u vanavond Rene Pels kunnen presenteren als nieuwe voorzitter 1

2 van de Jeugdcommissie. Samen met de Pro Andy is hij al voortvarend van start gegaan met een duidelijk plan voor de jeugd. Hij wordt daarbij ondersteund door een aantal enthousiaste seniorleden die samen de schouders gaan zetten onder een nieuw jeugdbeleid. U gaat daar de komende tijd zeker van horen. Ook bestuurlijk zal er een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden. Niet meteen maar wel in Rene, onze penningmeester, heeft aangegeven na 7 jaar het stokje te willen overdragen evenals Hilda. Vanuit de wedstrijdcommissie zal Sonja Vos de taken binnen het bestuur op zich nemen en we zijn blij dat ze hier tijd voor wil vrijmaken. Maar zoals gezegd is dat voor In het afgelopen halfjaar hebben we afscheid moeten nemen van twee leden t.w. Toine Wevers en C.J. van Hassel. Met een moment stilte worden beide overleden leden herdacht. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Patricia Oudshoorn, Henk Oudshoorn, Anneke Oudshoorn,Piet van der Vlies, Hans en Sylvia Benink, Hein Thuis, Adje Wevers en Suzan de Wilde. 3. Notulen ALV 15 april 2013 Geen op- en of aanmerkingen op de notulen en deze worden goedgekeurd. 4. Informatie van de Onderneming Tekst Bert Ketelaar Een zeer actueel onderwerp, zie het financieel dagblad van afgelopen zaterdag, is het wel een wee binnen de golfmarkt. Sinds tientallen jaren neemt het aantal golfers in Nederland niet meer toe. Door economische omstandigheden, zeg recessie, hebben veel golfers en potentiële golfers de sport de rug toe gekeerd. Een gevolg van extreme laagconjunctuur, zoals we die nog niet mee gemaakt hebben. De tijd dat mensen naar onze baan kwamen en ook automatisch bleven is voorbij. Je moet producten vinden die mensen aanspreken en er dan voor zorgen dat ze zich thuis voelen. En dat is lang niet altijd een kwestie van bijvoorbeeld snelle greens. Wij opereren met onze mooie golfbaan midden in deze markt, daarbij hebben wij al een aantal moeilijke fases achter de rug met de onderneming als geheel. Vanaf 2010 knalden wij feitelijk de recessie in, er kwam geen einde aan de voortdurende negatieve berichtgeving. Er bleef heel lang erg veel druk staan op de exploitatie van de onderneming als gevolg van de voortdurende crises. In 2011 werd een zogenaamde turn around strategie ingezet. Het uitgangspunt was en is nog steeds het verbeteren en herstructureren van de operationele en financiële situatie. In tijden van crisis vonden en vinden wij het noodzakelijk dat elk bedrijfsonderdeel, zowel de schietbaan, het hotel, de winkel en de golfbaan rendabel moet zijn, m.a.w. zichzelf moet kunnen bedruipen. Daarbij was en is een (specialistische) focus op die bedrijfsonderdelen noodzakelijk. Essentieel voor een snelle verbetering van de bedrijfsvoering is een herpositionering van de verschillende bedrijfsonderdelen binnen het totale concern Dorhout Mees noodzakelijk. Er moet veel meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de verschillende bedrijfsonderdelen worden gelegd. Uiteindelijk heeft deze strategie geresulteerd in een aantal samenwerkingen: onder andere voor het hotel hebben we gekozen voor het management van EHP in een keten van 6 hotels, dit gaat gestaag en goed en we zitten op dit moment op een bezetting van 170 % t.o.v Ondertussen heeft het gevoerde directiebeleid van de afgelopen jaren ertoe geleid dat we in rustiger vaarwater zijn terecht gekomen, wij zijn er nog niet maar we zien de exploitatie inmiddels door o.a. een grote efficiencyslag, verbeterde huishouding, scherpe inkoop en een terughoudend financieel beleid, maar vooral een stabiele core-business ( de schietbaan) weer omhoog krabbelen. Dat is zeer positief en geeft vertrouwen in de toekomst. 2

3 In een dynamische omgeving van samenwerken met andere partijen moet je ook durven te evalueren, durven te veranderen als het niet gaat zoals je gewild had. We hebben elke verandering ook ingezet met het doel de exploitatie positief te veranderen. Aangegeven hebben we dat we kansen zien in de strategische samenwerking op verschillende onderdelen van de exploitatie. Onmiskenbaar zijn er ook risico s bij samenwerkingsverbanden. Naast financiële en juridische risico s ontstaan risico s ook als verschillende bedrijfsculturen niet bij elkaar passen. Voor onze golfbaan hebben we ingezet op Blue Green, een grote keten met een enorme expertise op het managen van golfbanen. Na een jaar samenwerking hebben we geëvalueerd en besloten het management van de golfbaan weer terug te nemen per 1 september jongstleden. Wij hebben wel degelijk voordeel geput uit de samenwerking met Blue Green. De baan heeft een enorme progressie doorgemaakt. We kwamen moeizaam uit de winter maar al snel bleek ons nieuwe baanplan, met input van Blue Green en inzet van onze greenkeepers zijn vruchten af te werpen in een sterk verbeterd product. De voornaamste reden dat wij zelf weer het management hebben overgenomen is de volgende: De sfeer, zoals we die we kennen binnen Golfclub Dorhout Mees heeft zich altijd gekenmerkt door een hoge mate van gezelligheid en laagdrempeligheid met een mooie kwaliteit. De afgelopen periode sprak ik veel leden en heb ze bewust een aantal vragen gesteld met betrekking tot die specifieke Dorhout Mees cultuur. De inbreng van een franchise model, hoe goed die ook werkt in de praktijk brengt ook veranderingen met zich mee met betrekking tot die cultuur en daarbij behorende specifieke Dorhout Mees kenmerken. Dit is dan ook meteen dé belangrijkste reden dat wij de keuze hebben gemaakt om het management van de golfbaan weer terug te nemen. Blue Green blijft ons, nu voornamelijk vanaf de achterkant, bedienen van advies over golf, baanonderhoud en golfsystemen. Wij zien nog volop kansen om als onderneming én vereniging te profiteren van het groeiende netwerk van de Blue Green banen. Wat betekent het management weer in eigen hand: De lijnen tussen het (dagelijks) bestuur en de onderneming zijn weer korter en hechter. Het personeelsbeleid voor het komend seizoen zal ook worden aangepast. Er worden een of twee herkenbare individuen aangesteld die het gezicht van het golfcafé en van de golfbaan zullen zijn. Er zal gewerkt worden met buddies/gastheren/gastvrouwen zowel in de baan als in het golfcafé waarbij het voornaamste doel is het creëren van het ultieme welkomgevoel. Een vast team van receptionisten, nu aanwezig, en horecamedewerkers dat indirect aangestuurd zal worden door de huidige directie en direct door een nieuwe baanmanager. We hebben kort voor de vergadering het contract getekend met onze nieuwe baanmanager. Met gepaste trots stel ik dan ook aan u voor dhr. David Mathieu. Afgelopen 14 jaar werkzaam bij Prise d eau als headpro en vanuit die rol veel ervaring met topgolf en golfmanagement. David zal bij Dorhout Mees een gecombineerde rol van baanmanager en headpro vervullen en wordt aanspreekpunt nr. 1. De investeringen zoals we die gepleegd hebben in het baanonderhoud in 2013 zullen wij in 2014 voortzetten dan wel verhogen. Het is ons doel om in 2014 zo snel mogelijk het zelfde niveau te behalen van de baankwaliteit zoals u die het afgelopen jaar beleefd hebt. Op korte termijn zult u merken dat wij de winterperiode zullen gebruiken om de greens te beluchten (wit en blauw inmiddels belucht), in december worden de wormen bestreden met een nieuw zeer succesvol middel, de zand- en schelpenpaden en de drainage zullen uitvoerig worden 3

4 aangepakt, en de blauwe en oranje baan zullen in februari worden geïnjecteerd mits de weersomstandigheden dit toelaten. De witte en rode lus worden met vaste korrel bemest. In dat kader gaan wij verder volgens het plan van aanpak Onderhoud Golfbaan Dorhout Mees die samen met de Grontmij is opgesteld begin De grootste golfspecifieke investeringen voor 2014 zullen zich concentreren op en rondom het golfbaanonderhoud en het machinepark. Het welbekende lussensysteem willen wij weer in ere herstellen. We behouden daarbij het concept parkbaan en linkscourse, maar zullen de mogelijkheid om zonder limieten te combineren binnen de 4 kleuren vooral weer vooropstellen. Wij gaan binnen het Blue Green netwerk samenwerken met een cluster van verenigingen waarbij er veel voordeliger gespeeld kan worden door onze leden. Het voortouw nemen we al met onze business club: de bedrijvencompetitie gaat het komend jaar on-tour op bezoek bij o.a. Durbuy, Prise d éau, de Efteling etc. De nieuwe wedstrijdkalender zal onze populaire Masters naar een hoger niveau tillen. Er wordt verder geïnvesteerd in onze IT systemen. Vanaf volgend jaar zullen onze nieuwe kassa s worden uitgebreid met handheld terminals waarbij verhoging van de snelheid en kwaliteit van service het voornaamste doel is. Tevens zullen wij vanaf volgend jaar werken met een pasjessysteem waarbij u indien u vóór 31 december uw lidmaatschap betaald al het eerste tegoed van ons terugkrijgt. Momenteel zijn wij in onderhandeling met Hans Lemmens Golf National Fitting Centre, een bekende retailer die o.a. de Noordwijkse Golf Shop, Efteling Golfpark, Amsterdam Amstelborch exploiteert, om volgend jaar de golfshop in te richten/exploiteren. Er wordt gewerkt met topmerken, persoonlijke en teamfittingen, de winkelvoorraad wordt uitgebreid. We werken aan een constructie waarbij we minimale voorraadrisico lopen en tegelijkertijd het aanbod maximaal kunnen uitbreiden. Het is aan ons om de onderneming op een zo goed mogelijke manier naar de toekomst te loodsen. Tot op heden is dat redelijk goed gelukt. Het gaat er uiteindelijk om niet alleen zo goed mogelijk te anticiperen op mogelijke veranderingen maar ook om de toekomst in het belang van medewerkers en vooral klanten positief te beïnvloeden. Wij blijven dat doen door ondermeer een verstandig en terughoudend financieel beleid, de organisatie op orde door middel van korte communicatielijnen, maximaal benutten van talenten van medewerkers, binnen de verschillende samenwerkingsovereenkomsten het gezamenlijke krachtenveld blijven vernieuwen en investeren in de kwaliteit van dienstverlening maar vooral: blijven koersen op de eigen kracht, regie en perspectief van de eigen organisatie. Willem Bremer: De informatie over de veranderde samenwerking met Blue Green (BG) had eerder gecommuniceerd moeten worden naar de leden. Nu heeft het bijna twee maanden geduurd voor dit gebeurde. Bert geeft aan dat hierover naar buiten treden pas mogelijk was nadat het contract met BG getekend was. Ook het beloofde spelen met korting op de golfbanen waarmee BG een overeenkomst heeft is niet altijd mogelijk omdat men onze club niet kent. Bedrijfsleden zijn lid als de kaart op naam staat van Dorhout Mees. Met een open kaart zijn ze geen lid. Martin geeft aan dat we content mogen zijn met de initiatieven die de Onderneming neemt. Er is geluisterd naar de leden, dat is een goede zaak en een grote stap voorwaarts. Cees Boneva geeft aan dat o.a. kennis delen, open communicatie en verwachtingen waarmaken belangrijke zaken zijn waar de Onderneming zich goed bewust van moet zijn. 4

5 5. Bestuurswijziging Martin neemt afscheid van Wouter Don, bedankt hem voor het vele goede werk wat hij gedaan heeft en overhandigt hem als dank twee flessen wijn. Met applaus stemt de vergadering met de woorden van Martin in. Wouter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en wenst een ieder veel succes in de toekomst. Martin geeft een korte toelichting op de zoektocht naar een opvolger voor Wouter als voorzitter van de jeugdcommissie. We zijn zeer blij met René Pels die te kennen heeft gegeven achter het nieuwe jeugdbeleid te staan en de kar wil trekken. René geeft kort aan waarom hij besloten heeft de functie te gaan vervullen, merkt dat er veel enthousiasme is en heeft zes leden bereid gevonden de jeugd te willen ondersteunen. De vergadering gaat bij handopsteken en applaus akkoord met zijn benoeming. Lydia de Beurs geeft aan dat het vertrek van Maarten Siebeling als pro veel vragen heeft opgeroepen. Bert geeft aan dat hij is aangesteld door BG en dat zijn half jaar contract niets is verlengd. 6. Financiën Vaststellen speelrecht en contributie René van Nederpelt geeft uitleg over de totstandkoming van het bedrag voor het speelrecht en de contributie waarna Martin uitleg geeft over de ingekochte diensten van de Onderneming door de golfclub. Tijdens de discussie ontstaat onduidelijkheid over de begroting en naderhand is gebleken dat er korte tijd een foutieve begroting op de website heeft gestaan die niet aansluit bij de nu gepresenteerde begroting, Eeen aantal leden stelt vragen n.a.v. de foutieve begroting. Daarna ontstaat een lange, levendige discussie waarbij o.a. te sprake komt: Hoe verhoudt de nieuwe prijs zich t.o.v. andere clubs in de naaste omgeving. De verhouding is goed, het is nergens echt goedkoper en ons voordeel is dat je altijd kunt spelen in vergelijking met de banen om ons heen. Kan er gespreide betaling komen? Bert geeft de volgende mogelijkheden: - betalen voor 1 januari geeft recht op een membercard met een tegoed van 50,- te besteden aan golf gerelateerde zaken; indien aan het eind van het jaar het bedrag niet volledig is besteed blijft het restant ook besteedbaar in het volgende jaar. - betalen in 4 termijnen van 255,- per termijn via automatische incasso per 1 januari, 1 maart, 1 mei en 1 juli - betalen in 12 maandelijkse termijnen van 99,- via automatische incasso. Is er overwogen meer spelers binnen te halen door bijv. een lidmaatschap van april t/m oktober? Bert geeft aan dat hier wel aangedacht is maar dat het niet gaat gebeuren. Vastgesteld wordt dat het totale pakket zoals geboden de concurrentie met de omliggende clubs aan kan. Begroting 2014 Hierna geeft René een toelichting op de voorliggende cijfers van de begroting. Hier zijn na de uitvoerige eerdere discussie verder geen vragen over en de begroting wordt aangenomen.. 7. Mededelingen commissies Wedstrijdcommissie (weco) Bij afwezigheid van Greet geeft John de Boer een korte terugblik op 2013 en een vooruitblik op is geëvalueerd, er is veel terugkoppeling geweest met de leden, er was een goede inbreng van de subcommissies en veel leden sprongen daar waar nodig bij tijdens de wedstrijden. De wedstrijden zijn in een goede sfeer verlopen. De deelname lag iets hoger dan in 2012 met name de bijzondere wedstrijden zoals de Ketelaar trofee trokken meer deelnemers. Door een onvoldoende aantal deelnemers hebben we het DM Open helaas moeten schrappen. In 2014 doen we in oktober een nieuwe poging. Ook de nieuwe wedstrijden zoals foursome, senioren matchplay en who is afraid of red, yellow and blue vielen in goede aarde en zien we terug op de wedstrijdkalender van

6 Nieuw op de wedstrijdkalender is een wedstrijd voor alle clubkampioenen en een wedstrijd voor het bestuur en alle commissies. De evaluatie en de terugkoppeling hebben ook verbeterpunten opgeleverd: o.a. beter letten op tijdige inschrijving (tot uiterlijk woensdagavond) en scherper afstemmen van de te spelen lussen versus de belasting van de baan. Voorafgaande aan de competitie kunnen de 11 teams deelnemen aan een training en er komt een onderlinge wedstrijd met alle teams. De NGF heeft bepaald dat de competitie wordt afgewekt in de spelvorm greensome. Ook de weco zoekt nog enthousiaste leden die zitting willen nemen in de commissie. Regel&Handicapcommissie Blij met de nieuwe computer. Iets meer dan 6000 Q-kaarten zijn er to nu toe verwerkt door Jack Bouwhuis en Anneke Oudshoorn en Riet Schijffelen heeft 60 examens afgenomen. De vergadering geeft aan deze werkzaamheden haar waardering met een klaterend applaus. Willem Bremer heeft met succes het regelexamen afgelegd. De marshalcommissie begint vorm te krijgen. We zoeken nog wel vrijwilligers om deze subcommissie uit te breiden. Aanmelden kan bij Rein Rotgans. Jeugdcommissie Wedstrijden van de jeugd zijn terug te vinden op de wedstrijdkalender. We zoeken naar een goede formule om de jeugd deel te laten nemen aan de wedstrijden van de golfclub in Alles v.w.b. het jeugdplan en het jeugdbeleid is terug te vinden op onze website. P&R commissie Het 2 e clubblad is afgelopen weekend verstuurd. Ook in 2014 zal het blad 2x verschijnen. In januari 2014 gaan we als commissie om de tafel om een nieuw concept van het clubblad uit te werken. Martin bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Met een luid applaus ondersteunt de vergadering zijn woorden. 8. Aanpassing artikel 2 van het huishoudelijk reglement De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing. 9. Vaststellen datum voorjaarsvergadering 14 april Rondvraag Jan Ludeke geeft aan dat in 2014 een ieder bij GC Harderwold, GC Emmeloord, GC Dronten en GC Flevoland voor 25, - kan spelen van maandag t/m vrijdag. Leden van deze golfclubs kunnen dat ook bij Dorhout Mees. Jan Willem Norbart: Vraagt om meer herkenbaarheid en uniformiteit van de kleding van de competitieteams. Vindt dat er een beter controle moet komen op budgetgolfers m.b.t. hun hcp. kaart Willem Bremer stelt voor aanpassingen aan te brengen aan de witte lus om de moeilijkheidsgraad te verhogen. Bert geeft aan dat hiernaar gekeken zal worden. Eddy van Beek: Complimenten voor al het personeel van het golfcafé voor hun inzet. Mensen met baanpermissie moeten beter gecontroleerd worden. Evt. een aparte lus voor deze golfers aanwijzen. Gerrit te Hoonte: Houden we 36 holes in 2014? Bert geeft aan: zeker, de exploitatie is niet makkelijk maar we gaan er voor. Patrick van de Wouw: 6

7 Het verschil in onderhoud tussen de linkscourse en de parkbaan is groot. Bert geeft aan dat daaraan wordt gewerkt. 11. Sluiting en vaststellen volgende vergadering Martin sluit rond 2200u de vergadering, bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en nodigt een ieder uit voor een hapje en een drankje. 7

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 17 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 17 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 17 november 2014 1. Opening en vaststellen agenda Voorafgaande aan de vergadering wordt de nieuwe promotiefilm van de onderneming vertoond waarna Martin de vergadering

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

GOLFCLUB DORHOUT MEES WEDSTRIJD KALENDER Aanvang Wedstrijd Spelvorm Bijzonderheden

GOLFCLUB DORHOUT MEES WEDSTRIJD KALENDER Aanvang Wedstrijd Spelvorm Bijzonderheden MEI 1-mei vr Sr Matchplay / NGF Comp Start Poule wedstrijden - Gastheer: Heren Sr 1 (27 holes) 2-mei za 11.00 ECHTparen wedstrijd Wedstrijd voor onze echtparen - spelvorm: foursome Linkscourse 3-mei zo

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING. 26 november november 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING. 26 november november 2014 GOLFCLUB EFTELING 26 november 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING 26 november 2014 1. OPENING 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 14 MEI 2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan?

NIEUWSBRIEF. Ronduit goed! Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen. Gaat het goed met de golfclub en de golfbaan? NIEUWSBRIEF Startschot voor een prachtig nieuw golfseizoen In een vloek en een zucht zijn de eerste twee maanden van 2016 bijna voorbij. Het is ongelofelijk hoe snel dat allemaal gaat! Het goede nieuws

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse

Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Enquête over de tevredenheid van de leden van Golfclub De Heelsumse Deze enquête is opgesteld om de tevredenheid van de leden te peilen m.b.t. het plezier dat beleefd wordt op de accommodatie Golfbaan

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter.

Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Mei 2017 Hoewel het voorjaar al weer vordert was dit nog niet echt te merken aan de temperatuur. Maar hopelijk wordt het de komende maand beter. Op 13 april ging de clubavond stablefordcompetitie van start.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

1. Kennismaking nieuwe MR leden Koen heet iedereen welkom en stelt voor dat we een kennismakingsrondje doen. Dit wordt gedaan.

1. Kennismaking nieuwe MR leden Koen heet iedereen welkom en stelt voor dat we een kennismakingsrondje doen. Dit wordt gedaan. Verslag vergadering MR d.d. 24 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Koen Vos, Corine Wierdsma, Jelle Bosma, Corry Bouma, Sonja Ruiter, Canésia Veenstra, Maike te Braak, Sietske van der Zijl (interim directrice)

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2013

Nieuwsbrief. Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda Oktober Di 01 Damescie Driebal Stableford Wo 02 Falcon Cup 2013 Do 03 Seniorencie 4-BBB Zo 06 Maandbeker 7 finale VEBEGO Di 08 Damescie Golf-Bridge wedstrijd 2 e 9 holes,

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

ALV Thadia 10 december aanwezigen en 6 mensen afgemeld

ALV Thadia 10 december aanwezigen en 6 mensen afgemeld ALV Thadia 10 december 2014 58 aanwezigen en 6 mensen afgemeld Agenda 1. Opening Ingekomen stukken: bij het bestuur zijn twee brieven binnen gekomen bij punt 3; beide inzenders zijn aanwezig 2. Verslag

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. CONCEPT VERSLAG Algemene Leden Vergadering Bowling vereniging Lelystad van dinsdag 19 april 2011 Plaats: Bowling centrum Lelystad Notulen: Gerrit Potma Aanwezig Voorzitter : Francina Ouwehand Penningmeester

Nadere informatie

Verslag van de Participatiehouders Vergadering Gehouden op 26 november Participatiehouders (inclusief bestuursleden)

Verslag van de Participatiehouders Vergadering Gehouden op 26 november Participatiehouders (inclusief bestuursleden) STICHTING TOT EXPLOITATIE VAN DE CAPELSE GOLFBAAN s-gravenweg 311, 2905 LB Capelle aan den IJssel Telefoon: 010 4422485, Email: info@golfclubcapelle.nl Verslag van de Participatiehouders Vergadering Gehouden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

AV Edese Golf Club Papendal

AV Edese Golf Club Papendal AV Edese Golf Club Papendal 8 mei 2017 WELKOM Agenda 1. Opening 2. Ingekomen post 3. Mededelingen van het Bestuur 4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 november 2016 5. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE AGENDA VOOR VANAVOND 1. Samenstelling jeugdcommissie (Corné) 2. Trainingsprogramma 2016 (Tom) 3. Baanpermissie & Handicap (Alex) 4. Activiteiten 2016 (Charlotte) 5. Familie golf (Ilse) 6. Overige zaken

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 In deze uitgave Finales Matchplaykampioenschap 2016 Fotoboek Zomeravond wedstrijden Vacatures NGF competitie 2017 Familiegolf 18 september Agenda Finales Matchplaykampioenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur

Jaarverslag Bestuur Bestuur 2016 was voor het bestuur een bewogen jaar. In het begin van het jaar hebben zowel de voorzitter (Martin de Wilde) en de secretaris (Hans Verhoog) aangeven hun functie per direct neer te leggen.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Agenda Extra AV 27 maart 2017

Agenda Extra AV 27 maart 2017 Agenda Extra AV 27 maart 2017 Opening. Ingekomen post. Mededelingen van het Bestuur. Bestuursmodel driving-range. Bestuursverkiezing nieuwe penningmeester. Gebruik facebook. Rondvraag. Sluiting. Voorstel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maart 2016

NIEUWSBRIEF maart 2016 ! NIEUWSBRIEF maart 2016 Inhoud Matchplay-club kampioenschap Golfclub Weilenseind Seizoensopening Algemene Ledenvergadering 16 maart De appelflappen club Vervolg etiquette Open dagen op 23 en 24 april

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers

Beleidsplan Vrijwilligers Beleidsplan Vrijwilligers Inleiding Gooische kan niet functioneren zonder de inzet van haar leden. Rond een kleine basisgroep betaalde krachten, worden tal van kerntaken vervuld door vrijwilligers. Bardiensten

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche. Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl 1 Jaarverslag secretariaat 2014. (Secretaris Wilhelmien

Nadere informatie

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn.

WELKOM. Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. WELKOM Hartelijk dank voor uw belangstelling om lid te worden bij Golfclub Kromme Rijn. De Golfbaan Op LANDGOED DE BRAKEL ligt de baan van Golfbaan Kromme Rijn. Goed bereikbaar gesitueerd tussen Bunnik

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal.

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal. WEEKBERICHT DOS'46 28 JAARGANG NR. 7 24 oktober 30 oktober 2016 5 Redactieadres: A. Baylé Raadhuislaan 40 7948 BX Nijeveen tel: 06-23605498 E-mail adres: weekbericht@dos46.nl KOPY MAILEN OF DOORBELLEN

Nadere informatie

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten

Het Clubhuis. Verenigingsactiviteiten Welkom Utrechtse Golfclub Amelisweerd De Utrechtse Golfclub Amelisweerd is een golfvereniging voor en door leden, die recreatief of prestatiegericht de golfsport beoefenen. Wij bieden gezelligheid en kwaliteit

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017

COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA. d.d. 1 augustus 2017 COMPETITIEREGLEMENT 2018 NGF en NOBRA d.d. 1 augustus 2017 Inleiding Het Woold wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden ook aan een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014

Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook. d.d. 1 januari 2014 Huishoudelijk reglement Golf- en Country Club 't Sybrook d.d. 1 januari 2014 Preambule. De algemene vergadering van de vereniging Golf- en Country Club 't Sybrook, statutair gevestigd te Enschede, kan,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn 18 holes gereserveerd tot uiterlijk uur voor respectievelijk de Damesochtend en de Herenochtend.

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn 18 holes gereserveerd tot uiterlijk uur voor respectievelijk de Damesochtend en de Herenochtend. Uitgangspunten voor het spelen in de baan Speelrechten Voorrang in de baan Spelers dienen in de baan voorrang te verlenen aan: wedstrijden georganiseerd door de Wedstrijdcommissie en Jeugdcommissie; NGF-competitiewedstrijden;

Nadere informatie

Golfbranche monitor. Kwartaalcijfers van rondes en spelers: kwartaal III Een coproductie van NGF en NVG

Golfbranche monitor. Kwartaalcijfers van rondes en spelers: kwartaal III Een coproductie van NGF en NVG Golfbranche monitor Kwartaalcijfers van rondes en spelers: kwartaal III 2011 Een coproductie van NGF en NVG Inleiding Deze kwartaal rapportage geeft de laatste ontwikkelingen op gebied van rondes en spelers

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Competitieregels Golfclub Westerwolde

Competitieregels Golfclub Westerwolde CONCEPT Competitieregels Golfclub Westerwolde Vlagtwedde, januari 2013 Versie 1.0 Inleiding De vereniging wil haar leden graag een kans geven om naast de deelname aan de door de vereniging georganiseerde

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie