Begrotingsbijdrage D66 uitgesproken door Elco van der Wilt, fractievoorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrotingsbijdrage D66 uitgesproken door Elco van der Wilt, fractievoorzitter"

Transcriptie

1 Begrotingsbijdrage D66 uitgesproken door Elco van der Wilt, fractievoorzitter Voorzitter, Het is Sint Maarten, Dat vieren wij in Groningen, maar ook in de plaats waar ik ben opgegroeid. Zuid- Scharwoude, Noord-Holland. Een klein boerendorpje. Ik had daar een vriendje, Bart de Vries. Met Bart nam ik Sint Maarten heel serieus. Planmatig bijna, looproutes, professionele lampionnen met extra batterijduur, onze beste liedjes, speciale die niemand kent. Linnen tasjes die niet kunnen scheuren. Mijn zusjes deden dit niet, zij gingen een uurtje, het was ook wel koud natuurlijk. Maar het resultaat was wel. Ik zat geramd voor een half jaar lang. Mijn zusje was na een week door haar voorraad heen. Wie bewaart die heeft wat. Wie bewaart die heeft wat, voorzitter. Dit college jaar spreekt van een overgangsjaar. Alsof de tijd stilstaat. Alsof er geen economische recessie door ons land en onze stad raast, alsof er geen nieuw college komt na deze. De begroting 2010 kenmerkt zich door campagnetaal en zoete broodjes. Het college zegt, wij maken af waar we aan begonnen zijn. Het collegeprogramma wordt onverkort uitgevoerd. Was dat maar waar zou mijn fractie bijna durven zeggen. Dit college is in alles halfhartig. En halfslachtig. Hoe komt dat? De samenwerking tussen deze linkse coalitie wellicht? Verandering van spijs doet eten zeg ik dan. D66 noemt het college halfhartig omdat het in deze begroting geen enkele keuze maakt die recesssieproof is. Ik kom daar straks op terug. Het is allemaal zo net niks en D66 vraagt zich echt af of dit college het wel goed voor heeft met deze stad.

2 Dit college is ook halfslachtig omdat het college zegt dat de grote plannen gedekt zijn, terwijl dat gewoon niet waar is. Het Forum heeft nog geen sluitende dekking. De tram moet mede gefinancierd worden, door dividenden, onzekere inkomsten dus en het geld voor het stationsgebied dat een belangrijke rol zou moeten spelen in het creëren van banen. Zonde en kortzichtig ook. Meerstad vergt zoveel voorinvesteringen dat de rente teller dagelijks met gigantische bedragen omhoog schiet. De risico s zijn maar ten dele afgedekt en er gapen huizenhoge tekorten in ons weerstandsvermogen. Hoeveel extra kost de metro in de binnenstad van Amsterdam ook alweer? Ik stel een werkbezoek van de commissie F&V voor naar Amsterdam om te bezien hoe snel, grote infrastructurele projecten uit de klauw kunnen lopen. Een dergelijke verdubbeling van de kosten kan deze stad niet dragen. Halfslachtig zegt D66, omdat het lijkt dat alsof met deze begroting het collegeprogramma is uitgevoerd, maar zelfs dat is niet het geval. Ik citeer: teneinde ook in 2010 een gedekt meerjarenbeeld te kunnen presenteren wordt in de collegeperiode een bezuinigingstaakstelling gerealiseerd van 12 miljoen euro. Einde citaat. Nou die meerjarenbegroting is lang niet sluitend, sterker nog we komen op termijn 35 miljoen structureel te kort. Ik zeg kom op college Er is nog werk aan de winkel. Want hoeveel is er bezuinigd de afgelopen periode? Nog geen zes miljoen. Wij verwachten van dit college niets anders dan dat het doet wat het zegt. Bezuinig nog zes miljoen, durf keuzes te maken en breng in februari een resterend pakket van keuzes de verkiezingen in. Dat gebeurt nu niet. De hete aardappel wordt doorgeschoven en over de schutting gegooid. Halfhartig en halfslachtig. D66 wil het anders. Wij willen dat er een drietrapsraket wordt gelanceerd om ons veilig en voorbereid op de toekomst op onze bestemming aan te laten komen. Een drietrapsraket waarbij het motto zou moeten zijn. Bedenk geen plannen die nu niks kosten, maar later miljoenen, maar durf te investeren in plannen die nu wat kosten, maar later heel veel opbrengen.

3 De eerste trap zou moeten zijn. Bezuinig nu zes miljoen. Kom die belofte na en verschuil je niet zoals Den Haag achter ambtelijke molens en bezuinigingspakketten die nog gaan komen. De tweede trap zou moeten zijn. De organisatie wordt doorgelicht en alle plannen voor de toekomst worden bekeken. Zijn het de juiste plannen, leveren ze genoeg maatschappelijk rendement op en kunnen we het niet alleen nu, maar ook in de toekomst betalen? De derde trap zou moeten zijn. Presenteer de raad en de partijen tijdig voor de verkiezingen een keuze pakket en laat dan vervolgens ook alles onderdeel zijn van de verkiezingen. De stad moet zich kunnen uitspreken over deze zeer ingrijpende beslissingen. Daar hoort een tram dus ook bij. Wat zijn de keuzes die D66 maakt? Wij willen klare wijn schenken en niet afwachten. De stad hoort van ons te weten waar het aan toe is. Wij willen investeren in een goed werkend arbeidsbeleid. Meer scholing, betere aansluiting en opvang van jonge mensen die van school afkomen. De maatregelen van dit college vinden wij onder de maat. Wij willen werk maken van het Economisch Businessplan. De gemeente moet de aanjager en het vliegwiel zijn van het bedrijfsleven. Er is zoveel meer dat een overheid kan doen voor ondernemers. Uit dankbaarheid schenken zij u banen. Wij willen dat de duurzame ondernemer een speerpunt wordt. Uiteindelijk zullen zij ons duurzaamheidbeleid moeten dragen en zorgen dat Groningen duurzaam klaar is om onze levensstandaard en de gezondheid van onze wereld gelijkelijk te laten stijgen. Wij willen dat het Ebbingekwartier het nieuwe brandpunt wordt van creatieve bedrijvigheid. ZZP ers, collectieven, een duurzaamheidcentrum. Dit gebied heeft de potentie een echte banenpool te worden. Maar alleen als we als overheid echt durven te investeren. Wij zijn voor de stadstram als duurzaam en hoogwaardig vervoersconcept. Wij geloven dat ook de stadstram zijn waarde heeft voor de bereikbaarheid en de verbetering van het vervoer in de gehele regio. De meerwaarde van de regiovariant is voor D66 niet bewezen. De enorme kosten en duizelingwekkende

4 risico s wel. D66 wil niet aan een tramvariant die een enorm extra beslag legt op de binnenstad alleen maar omdat we anders geen geld krijgen van de regio. Wij willen opnieuw onderhandelen. Dat punt is voor ons nog niet gepasseerd. Wij willen werk maken van DSW. Het lijkt nu wel beter te gaan, maar de afgelopen jaren is er zoveel geld bijgegaan, structureel geld, dat het tijd wordt om miljoenen structureel terug te winnen door DSW gezond, bedrijfsmatig opererend en een warme veilige werkomgeving te laten zijn voor onze klanten. Dat kan en dat moet. Wij willen investeren in ons onderwijs. De verzelfstandiging heeft er voor gezorgd dat de scholen op eigen benen staan, maar dat wij ons als overheid nu volledig kunnen richten op onze hoofdtaak. De huisvesting van onze kinderen in goede veilige duurzame scholen. Vensterscholen wel te verstaan. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld in het college dat een motie van de raad naast zich neerlegt over de vensterschool in Reitdiep. Nog afgelopen week sprak uw staatssecretaris uit dat brede scholen alleen slagen als er goede samenwerking en communicatie is tussen de deelnemende partners. Dat weten wij in Groningen al lang. De vensterschool is niet een gebouw, het zijn de mensen en in het bijzonder de vensterschool coördinator. Daar moet dit college dus voor zorgen. [motie] D66 kiest ook voor de studentenstad Groningen 2.0. De dagen dat we met alleen een beetje flankerend beleid de stroom waardevolle studenten in de hand kunnen houden is voorbij. Groningen heeft de studenten hard nodig. Het maakt Groningen tot wat het is, een open stad, levendig en aantrekkelijk. De jongste stad van Nederland ook. D66 is blij met de nieuwe plannen om geconcentreerd wonen op hoog niveau aan te bieden. Daar pleiten wij al sinds 2006 voor. Er moet wel vaart worden gemaakt met de uitvoering van de plannen. Om die vaart en die kwaliteit erin te houden is draagvlak bij de stad van groot belang. Het is geen kattenpis, ineens 500 studenten in je buurt, terwijl de afgelopen jaren de overlast toeneemt. D66 wil een heel erg stevig participatie programma, waarin burgers, bewonersorganisaties, maar ook studentenverenigingen samen met de gemeente optrekken, samen plannen maken en verbeteringen kunnen aanbrengen. [motie]

5 Kortom D66 durft te kiezen, niet straks, maar nu al. Wij kiezen anders. Voor een stad die klaar is voor de toekomst, welke storm er ook raast. Voor een stad die open en tolerant is, met elkaar, studenten, stadjers, nieuwkomers. D66 verwelkomt hen allen evenzeer. Wij kiezen voor een overheid die luistert en niet alleen maar oplegt. Een overheid ook die zelf het goede voorbeeld geeft en de broekriem aantrekt. In die stad willen wij leven, aan die stad gaat D66 werken. Want, wie bewaart die heeft wat.

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Essay door Jojanneke Scheepers

Essay door Jojanneke Scheepers Waarom is er (nog steeds) op grote schaal honger en armoede in de wereld en hoe kunnen armoede en onderontwikkeling worden bestreden in een globaliserende wereld? Essay door Jojanneke Scheepers September

Nadere informatie

Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan Ideëen en plannen van Abvakabo FNV leden

Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan Ideëen en plannen van Abvakabo FNV leden Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan Ideëen en plannen van Abvakabo FNV leden In mijn schoenen Als we Diederik Samsom eens een paar crocs gaven. En hij zou een dagje het werk overnemen van Lydia,

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

TUD-REISVERSLAG. Naam universiteit (faculteit en vakgroep)/bedrijf in het buitenland Imperial College London Visual Image Processing

TUD-REISVERSLAG. Naam universiteit (faculteit en vakgroep)/bedrijf in het buitenland Imperial College London Visual Image Processing TUD-REISVERSLAG TUD-studierichting Media en Kennistechnologie Studienummer 1049623 Naam universiteit (faculteit en vakgroep)/bedrijf in het buitenland Imperial College London Visual Image Processing Land

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 52 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (Christen- Unie), Remkes

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie