Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven"

Transcriptie

1 Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven

2 VVSG Energiedag voor lokale besturen ICC Gent 19 maart 2013

3 Windenergieproject 1 ( ) Doelstellingen: Ontwikkelen van een duurzaam milieu- en energiebeleid; aandacht voor hernieuwbare energie Onderzoek mogelijkheden plaatsen windturbines: voldoende wind? geschikte plaats? gedragen door bevolking? (door middel van informatie, communicatie, participatie)

4 Algemene ruimtelijke doelstelling: stedelijk gebied Eeklo duidelijk visualiseren binnen het open ruimte gebied Meetjesland; open ruimte vrijwaren van nieuwe infrastructuren Ruimtelijke doelstelling windmolenproject: ruimtelijke ondersteuning van de bandstructuur tussen Eeklo en Maldegem (Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan); ondersteuning industrieel karakter industrieterrein; solitaire turbine als nieuwe baken in het landschap: neogotische kerk versus nieuwe technologie

5 Ruimtelijke Context Eeklo

6 Gedragen door de bevolking? Participatie: Vergroten draagvlak Nadenken over REG Ethisch investeren Stimulans voor andere initiatieven Informatie / communicatie: Bezoek windturbines Folder Pers Gemeenteraad Milieuraad

7 Gunningscriteria? Offertevraag voor recht van opstal: Projectontwikkelaar betaalt de stad een vergoeding voor het gebruik van de grond Jury externe adviseurs: > Opstellen criteria + beoordeling > 8 gunningscriteria waaronder: Technische kwaliteit (geluid!) Rechtstreekse participatie bevolking Recht van opstal meerwaarde voor de stad Energieopbrengst Ecopower cvba gekozen (voorwaarde: info + participatie)

8 Burgerparticipatie «De wind die over ons land waait is een rijkdom die ten goede komt aan alle inwoners van dit land» Burger als mede-eigenaar én consument: Samen investeren in hernieuwbare energie Aandeel in hernieuwbare energie Vanaf 250 Iedereen één stem, met inspraak in het beleid Stroomafnamemogelijkheid CREËREN VAN BETROKKENHEID

9 Eeklose participatie in cijfers 62 % van de windturbines op Eekloos grondgebied zijn zuiver coöperatief (rechtstreekse participatie met stroomafnamemogelijkheid) 5 van de 8 bestaande windturbines beter dan voorstel Oost-Vlaanderen Energielandschap (10 à 20 %) beter dan doelstellingen CdR Wallonië (25 à 50%) 100% winstdeling burgers positief effect op energiefactuur (cf. VREG - doe de V-test) 50% van de windturbines staan op publieke gronden (via Recht van Opstal: inkomsten voor de stad I.V.M.)

10 2004 samenaankoop PV-panelen inwoners Eeklo, PV op stadsgebouwen 2007 Warmtekrachtkoppeling op pure plantaardige olie op site Stadskantoor 2007 PV-luifel Sociaal Huis 2008 PV, zonneboiler, leveren groene warmte Kringwinkel Meetjesland 2004 PV aankoop 2007 WKK 2008 PV luifel

11 Windenergieproject 2 ( ) Technische vereisten windturbines: masthoogte ongeveer 100m; rotordiameter tussen 70 en 80m; - vermogen min. 2,3MW; Vaste vergoeding van per jaar per windturbine; Gunningscriteria: - sensibilisatie- en communicatieplan - financiële participatie - bijkomende voordelen - referentie gelijkaardige projecten - uniformiteit met bestaande windturbines Beoordeling offertes door werkgroep met alle betrokken partijen

12 Voltijdse kracht in Eeklo WKK op plantenolie opvolgen en optimaliseren Advies op gebied van (hernieuwbare) energie en rationeel energiegebruik bij interne projecten en gebouwen van de stad Voorbeeld: overeenkomst repowering stadskantoor Contract voor 11 jaar omvat investeringen in energiebesparende technieken en leveren van hernieuwbare energie Investeringen: uitrusten ventilatie met warmterecuperatie Energierecuperatie anno 2013: ca. 20% besparing

13 Voltijdse kracht in Eeklo (2) Leveren hernieuwbare energie: Elektriciteit: WKK + net (groene stroom) Warmte: WKK en houtpellet (groene warmte) Stad betaalt vast bedrag (ref.jaar 2009 niet meer dan anders) voor 11 jaar lang, investeringen worden betaald door energieleverancier Na 11 jaar energiezuinig gebouw lagere energiefacturen zonder dat de stad investeringen gedaan heeft = enkel winst! Nog extra voordeel: WKK is noodgenerator

14 Eeklo als draaischijf voor productie van koolzaadolie voor duurzame energieproductie Ecopower ontwikkelde een mobiele koolzaadpers Landbouwer kan koolzaad lokaal (duurzaam) persen (=biobrandstof) en perskoek houden als dierenvoeder Landbouwer sluit langdurig contract af = aanvullende inkomensgarantie koolzaadvelden in Meetjesland meer diversifiëring in de landbouw; oproep bij lokale landbouwers

15 Eeklo als draaischijf voor productie van koolzaadolie voor duurzame energieproductie (2) Duurzame landbouw meer arbeidsintensief = meer werkgelegenheid Landbouwareaal met koolzaad : meer mobiele persen in Meetjesland

16 Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud Co-financiering LEADER-project door de stad Eeklo Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw (SVAL vzw) aankoop van mobiele hakselaar voor het verwerken van resthout tot snippers doelstellingen project: herwaarderen van kleine landschapselementen (KLE s) resthout energetisch gebruiken terugdringen CO²-uitstoot zelfvoorziening op het platteland

17 Duurzame energievoorziening voor het nieuwe ziekenhuis Samenwerking tussen Stad Eeklo en ziekenhuis om het toekomstig ziekenhuis duurzaam te ontwerpen begeleiding door stad met minimale energiebehoefte zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen duurzame mobiliteit Afspraken omtrent groen beleid (aanleg omgeving in relatie tot natuurontwikkelingsproject Raverschootbos)

18 Samsö in Eeklö: warmtenet Restwarmtebenutting van de afvalenergiecentrale (I.V.M.) 2012: economische en technische haalbaarheidsstudie : vervolgtraject voor uitbouw district heating aftoetsen markt: bedrijven openbare gebouwen particulieren opnemen in voorwaarden voor ontwikkeling toekomstige bedrijventerreinen

19 District Heating in Eeklo Potentiële verwarmingscapaciteit van ALLE gebouwen in Eeklo met restwarmte! Potentiële verwarmingscapaciteit van alle gebouwen in Eeklo met restwarmte!

20 Zonnepanelen op scholen Tweede windmolenproject Aanbod door energieleverancier om via systeem van derdepartijfinaciering zonnepanelen te voorzien op beschikbare daken van scholen in het ganse IVM gebied Het educatieve aspect wordt mee opgenomen aangezien het belang voor het doelpubliek 2011 ca. 200 gebouwen vnl. scholen voorzien van zonnepanelen (in Vlaanderen)

21 Zonnepanelen op stadsgebouwen nieuw duurzaam jeugdcentrum als referentiegebouw: zonnepanelen op dak via derderpartijfinanciering (+ houtpelletketel op vraag jeugddienst) Voorwaarden draagkracht dak meegenomen in ontwerp jeugdcentrum (belangrijk!) Aandacht voor duurzame mobiliteit

22 Zonnepanelen op stadsgebouwen Installatie kleiner dan 10kWP met terugdraaiende teller was meest voordelig Er zal bekeken worden of andere stadsgebouwen ook in aanmerking komen Sommige stadsgebouwen beschikken reeds over zonnepanelen, maar die zijn eigendom van de stad

23 Zonneluifel met laadpalen Renovatie van dorpsplein Balgerhoeke op een duurzame manier (2012) Zonneluifel met laadpalen Energieleverancier voorziet via derdepartijfinanciering de zonneluifel van zonnepanelen en laadpalen voor elektrische fietsen en scooters Invoeren en stimuleren van hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit Aankoop elektrische scooter voor stadsbode kadert eveneens in duurzame mobiliteitsverhaal

24 Energieroutes Momenteel komen veel scholen en verenigingen de windmolens en WKK bezoeken, deze infosessies worden door de stad zelf geleid; Energieleverancier wil voorzien in twee energieroutes om de verschillende hernieuwbare energietechnologiën in Eeklo op een aantrekkelijke manier te tonen; Er zal een gids opgeleid worden die één energieroute kan begeleiden; Ook de IVM sites worden in deze energieroutes opgenomen.

25 Tot slot SUCCESFACTOREN Eigen ruimtelijk beleid voor windturbines (windturbines energielandschap) Doorgedreven communicatie en sensibilisatie Rechtstreekse financiële participatie van bewoners Duidelijke meerwaarde voor de stad projectmatig financieel

26 Tot slot (2) Om dergelijke projecten te realiseren bij een openbaar bestuur kan het interessant zijn om een DERDE PARTNER te betrekken: geen financiering geen onderhoud warmte/elektriciteit aan voordelig prijs verhuur grond = inkomst administratief luik omtrent verkoop elektriciteit en warmtekrachtcertificaten vervalt leverancier zorgt voor contacten met landbouwers en aanvoer van koolzaadolie Rechtstreekse participatie door burger kan draagvlak vergroten mooie voorbeeldrol voor openbaar bestuur = STIMULANS VOOR NIEUWE HERNIEUWBARE ENERGIE-PROJECTEN

27 Energiek Eigenzinnig Echt

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Uw kenmerkt Datum uw brief Kenmerk Datum 20150226.001 26 februari 2015

Uw kenmerkt Datum uw brief Kenmerk Datum 20150226.001 26 februari 2015 KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM Secretariaat: Adres: Lichtboei 17 Plaats: 9501 KK Stadskanaal Telefoon: +31 (0)599 850 630 Telefax: +31 (0)84 737 48 09 E-mail: info@energietransitie.eu Internet: www.energietransitie.eu

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Dr. J.G. de Beer Drs. M.F. Chang Dr. L. Folkerts E45106. in opdracht van: Stichting Duurzaam Texel. juli 2001

Vertrouwelijk. Dr. J.G. de Beer Drs. M.F. Chang Dr. L. Folkerts E45106. in opdracht van: Stichting Duurzaam Texel. juli 2001 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl (1(5*,(3/$17(;(/ Vertrouwelijk

Nadere informatie