Verslag participatieavond over het windproject Rieme Noord dd. 16 oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag participatieavond over het windproject Rieme Noord dd. 16 oktober 2015"

Transcriptie

1 Verslag participatieavond over het windproject Rieme Noord dd. 16 oktober 2015 Vooraf Van Ecopower zijn aanwezig: Jan De Pauw, Tom Willems. Van EDF Luminus is aanwezig: Jerome Gevaert. Op deze vergadering werden alle inwoners van Evergem en Zelzate via de post uitgenodigd. Er zijn een dertigtal aanwezigen. Agenda Voorstelling projectpartners - EDF Luminus en Ecopower Windpark Rieme Noord Rechtstreekse burgerparticipatie Vragen antwoorden 1. Voorstelling projectpartners EDF Luminus en Ecopower EDF Luminus is de belangrijkste challenger, elektriciteitsproducent en energieleverancier op de Belgische markt, EDF Luminus maakt deel uit van de groep EDF. Met een geïnstalleerd vermogen van MW eind juni 2015, vertegenwoordigt EDF Luminus ongeveer 10% van de Belgische productiecapaciteit in elektriciteit. EDF Luminus is een historisch hernieuwbare-energieproducent en beschikt over elektriciteitscentrales op aardgas, windmolenparken en waterkrachtcentrales op verschillende sites in Vlaanderen en Wallonië. Daarnaast bezit EDF Luminus ook enkele participaties in nucleaire installaties. Onder het merk Luminus verkoopt het bedrijf elektriciteit en gas aan meer dan 1,8 miljoen particuliere en zakelijke klanten, goed voor een commercieel marktaandeel van ruim 20%. EDF Luminus is ook actief op de nationale en internationale energiemarkten als aan- en verkoper van gas en elektriciteit. Het bedrijf telt ongeveer 1500 medewerkers.. Ecopower is een zuivere burgercoöperatie die hernieuwbare energieprojecten realiseert via rechtstreekse participatie. Ecopower sensibiliseert rond rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie en coöperatief ondernemen. Ecopower werkt volgens de internationale coöperatieve waarden. De coöperatie is in handen van huishoudens. Iedereen kan toetreden en als coöperant de geproduceerde elektriciteit (of pellets en houtbriketten uit de Ecopowerfabriek) afnemen. Zo deel je in de winsten als aandeelhouder én als gebruiker. Alle coöperanten hebben elk één stem in de Algemene Vergadering en bepalen er mee het beleid. Hernieuwbare-energiebronnen zijn een gemeengoed en moeten iedereen ten goede komen. Burgers hebben het recht om de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik, zowel individueel als collectief. Daarmee maken we samen werk van een sociaal rechtvaardige energietransitie van onderuit. Ecopower is eigenaar van16 windturbines, 300 pv-installaties vooral op scholen en openbare gebouwen, 3 kleine waterkrachtcentrales, een warmtekrachtkoppeling op plantenolie die tegelijk elektriciteit en warmte produceert en een pelletsfabriek die duurzame houtpellets produceert voor woningverwarming. Het elektriciteitsverbruik van de Ecopower-huishoudens is door de jaren heen gezakt van 4000 naar gemiddeld 2000 kwh/jaar. Zo kunnen we de geproduceerde energie uit onze installaties onder meer mensen verdelen. 1/14

2 2. Geschiedenis van het project 2003: openbare aanbesteding Gents Havenbedrijf voor het plaatsen van windturbines in te ontwikkelen havengebied met participatie door de bevolking 2003: samenwerkingsovereenkomst SPE & Ecopower (80/20) 2014: vergunningsaanvraag voor windpark van 4 turbines 2015: bouw- en milieuvergunning verkregen 2015: start voorbereidende werkzaamheden voor bouw windturbines 2016: opbouw, afwerking en start exploitatie windturbines In 2003 schreef het Gentse Havenbedrijf een aanbesteding uit om kandidaten te vinden voor de bouw van windturbines op gronden in het Gentse havengebied. EDF Luminus (toen nog SPE) en Ecopower werden geselecteerd en kregen de opdracht om samen windturbines te bouwen in het havengebied. In 2005 werd het eerste windpark Kluizendok1 in dienst genomen bestaande uit elf windturbines, waarvan zes ten noorden en vijf ten zuiden van het nieuw te graven Kluizendok. In 2015 werd dit windpark uitgebreid met vier nieuwe windturbines ten westen van het Kluizendok. In het nieuwe industrieterrein Rieme Noord komen vier grote windturbines. De windturbines zijn in het industrieterrein geïntegreerd nog voor de eerste bedrijven er toegekomen zijn. Dit zorgt voor een optimale inplanting van zowel turbines als bedrijven en kan er maximaal rekening gehouden worden met de noden van zowel industrie als hernieuwbare energie. De vier windturbines komen ten noorden van Rieme tussen de R4 en de gipsberg. Turbinekeuze: Er werd gekozen voor windturbines van SIEMENS type SWT3, Deze windturbines hebben nominaal vermogen van 3,2 MW, staan op een mast van 127,5m en hebben een rotordiameter van 101 m. Daarmee is de tiphoogte en maximaal 178 m en wordt wind gevangen met een rotoroppervlakte groter dan een voetbalveld. De windturbines wekken elk ongeveer kwh op en produceren samen voldoende elektriciteit voor ruim 7500 huishoudens. 2/14

3 3. Werfplanning Figuur 1. Inplanting van de windturbines, op het nieuw te ontwikkelen industrieterrein tussen de R4 en de gipsberg. De voorbereidingen voor de werflocatie en het opbouwen van de kraanplaatsen zijn reeds afgerond. De kraanplaatsen bestaan uit een grote vlakte met verharde bodem, die noodzakelijk is voor het stabiel plaatsen van grote kranen. Deze kranen worden gebruikt voor de opbouw van de windturbines en het monteren van alle onderdelen. Ook de funderingswerken zijn reeds aangevat. Een eerst stap hierin is het schroeven van lange betonnen palen in de ondergrond.vervolgens wordt een stevig vlechtwerk van wapeningsstaal bovenop de palen opgebouwd en volgestort met beton. Het schroeven van de palen duurt ongeveer een week per locatie, het vlechten en gieten van de funderingszool een dikke 2 weken. Voor de start van de funderingswerken werd een bomdetectie uitgevoerd, de locatie bevindt zich immers aan het einde van de Bombardementsstraat 3/14

4 4/14

5 Figuur 2 en 3. schroeven van de palen. Aanleg van het vlechtwerk voor de fundering. Verder verloop van de werffase: November: afwerking funderingsvoeten November-December 2015: Plaatsing middenspanningscabines, December 2015: Intraparkkabels en netaansluiting Januari 2016: Aanvoer van de grote windturbinedelen Januari 2016: Opbouw van de windturbines Februari maart 2016: proefdraaien en afregelen April 2016: de windturbines zijn operationeel. Over de bouw en indienstname van de windturbines kunt u met uw vragen en bemerkingen terecht bij Jerome Gevaert (mail of telefonisch ), over de rechtstreekse burgerparticipatie is dat via mail of telefonisch /14

6 Figuur 4. Voorbeeld van een SIEMENS windturbine. Figuur 5. Simulatiefoto van het windpark vanaf de Callemansputtestraat. De ervaring leert dat deze simulatiefoto s een heel getrouw beeld van de werkelijkheid geven. 6/14

7 3. Rechtstreekse participatie Ecopower is een burgercoöperatie die werkt volgens de ICA-principes, de internationaal erkende principes van de coöperatieve beweging. Ecopower werkt volgens het rechtstreekse-participatiemodel. Daarin staan de burgers centraal, als coöperanten zijn ze mede-eigenaar van de installaties én van de geproduceerde energie. De projecten van Ecopower zijn eigendom van alle coöperanten samen: momenteel bijna mensen. Figuur 6. Evolutie Ecopower van 2000 tot De grafiek toont de evolutie van Ecopower. De coöperatie werd opgericht in 1991, en kende een eerste doorbraak met de bouw van windturbines in de stad Eeklo. Een tweede grote verandering was de vrijmaking van de energiemarkt in Daardoor kan iedereen vrij een leverancier kiezen. Op vraag van de coöperanten die de elektriciteit van hun eigen productie-installaties wilden afnemen vroeg Ecopower een leveringsvergunning voor Vlaanderen aan. De geproduceerde groene stroom wordt alleen aan coöperanten geleverd en dat gebeurt aan kostprijs. Het is geen mechanisme om winst te genereren, het is een dienstverlening aan de coöperanten. Gemiddeld hebben de coöperanten zo n 4 aandelen van 250 euro. Heel veel mensen hebben maar één aandeel. Dat is prima, Ecopower streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren, veeleer dan slechts enkele mensen met een groot bedrag. Samen investeren in hernieuwbare energie Ons doel is om samen de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik. Dat doen we collectief in plaats van individueel, omdat niet iedereen de mogelijkheid of het geld heeft om thuis een eigen pvinstallatie of windturbine te bouwen. Dus in plaats dat iedereen apart investeert in een kleine windturbine op zijn dak, leggen we samen om een grote windturbine te kopen en de geproduceerde stroom onder elkaar te verdelen. Dat is energetisch én economisch veel interessanter. 7/14

8 Als coöperant heb je dus een dubbele band met je coöperatie: - Als aandeelhouder: wie investeert wordt mede-eigenaar van de installaties en van de geproduceerde stroom, - Als gebruiker: wie wil kan de eigen geproduceerde stroom thuis geleverd krijgen. De elektriciteit wordt geleverd aan kostprijs. Op de jaarlijkse algemene vergadering hebben alle coöperanten één stem, ongeacht het aantal aandelen. Daar wordt beslist over de koers van het bedrijf. Zo was het de algemene vergadering die bv. vroeg om een leveringsvergunning aan te vragen bij de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, zodat de coöperanten hun eigen stroom konden afnemen. Het is ook de algemene vergadering die ervoor koos om veeleer dan hogere tarieven aan te rekenen en meer dividend uit te keren te zorgen voor een lagere energiefactuur en een bescheiden dividend. Ecopower zoekt dus geen beleggers, maar mensen die hun energievoorziening in eigen handen willen nemen. De coöperanten hebben democratische controle over hun coöperatie. Iedereen heeft naast stemrecht op de algemene vergadering ook bestuursrecht in de raad van bestuur, iedereen kan zich kandidaat stellen. De statuten en jaarverslagen van Ecopower kunt u raadplegen op de website. Voor prijsvergelijking van leveranciers zie: Voor kwaliteitsvergelijking dienstverlening van leveranciers: Voor herkomstvergelijking van de groene stroom geleverd door leveranciers: Voor kwaliteitsvergelijking van investeringsbeleid groenestroomleveranciers: en Coöperatief businessmodel: Energiecoöperaties energie in eigen handen Als burgercoöperatie creëren we dubbele meerwaarde. Kwalitatief doordat we samen investeren in lokale hernieuwbare energie; eigenaar zijn van de productieinstallaties en van de geproduceerde energie; een goede service leveren aan onze klant-coöperanten en kwalitatief goede groene stroom van eigen streek leveren. Kwantitatief doordat we zelf beslissen over de winstverdeling via onze energiefactuur en ons dividend. Internationale coöperatieve principes Ecopower schakelt zich in in de internationale coöperatieve beweging. Coöperaties werken eerder waardegedreven dan winstgedreven. ICA, de Internationale Coöperatieve Alliantie, hanteert een duidelijke definitie van een coöperatie en schuift hierbij 7 coöperatieve principes naar voren: 8/14

9 Figuur 7. Internationale coöperatieve principes. Figuur 8. Schema RECHTstreeks participatiemodel. In het rechtstreekse-participatiemodel staan de burgers centraal, ze nemen samen het initiatief om een coöperatie op te richten en kiezen zelf hun raad van bestuur. Ze leggen geld samen om een windturbine te kopen en de stroom onder elkaar te verdelen. Ze staan 100% open voor burgerparticipatie en vragen in de beginfase een overbruggingskrediet bij de bank voor het resterend kapitaal. Ze verdelen de geproduceerde stroom en de winst onder elkaar. Daardoor delen ze 100% in de winst en creëren een voordeel op hun stroomfactuur. Ze beslissen samen om een deel van de winst te besteden aan een sociaal doel met maatschappelijke meerwaarde. Resultaat: de coöperanten hebben hun energie in eigen handen. Ze leveren zelf het kapitaal, en verdelen de winst én de stroom onder elkaar, waardoor de energiefactuur van de burgers daalt. 9/14

10 Figuur 9. Winstdeling rechtstreeks participatiemodel. Praktisch Rechtstreeks participeren in dit project kan door lid te worden van Ecopower door minstens één aandeel te kopen. - Een aandeel kost 250 euro. - Een aandeel behoudt zijn waarde. Er zijn geen instap- of uitstapkosten. - Aandelen staan vast voor periodes van zes jaar. - Maximaal 20 aandelen per persoon - Eigenaarschap van de installaties en van de stroom - Eigen elektriciteit thuis geleverd aan kostprijs - Dividend: maximaal 6% - Vrijstelling roerende voorheffing tot 190 euro - Elke aandeelhouder heeft één stem op de Algemene Vergadering - Democratische controle van het bedrijf - Aandelen kan je kopen door 250 euro of een veelvoud daarvan te storten op de rekening van Ecopower cvba. U krijgt een bewijs toegestuurd. Zie In Evergem en Zelzate zijn er al enkele honderden huishoudens lid van Ecopower, ze hebben hun energievoorziening in eigen handen genomen en zijn baas over hun energiefactuur. Het rechtstreekse-participatiemodel zorgt zo voor lokale verankering en betrokkenheid van de bewoners. De meerwaarde van de windturbines zit bij de burgers en blijft zo in de eigen economie. 10/14

11 1. Vragen Veel gestelde vragen - Wat is het financiële risico? In het rechtstreekseparticipatiemodel wordt je eigenaar van de productiemiddelen én van de geproduceerde stroom, je aandeel vertegenwoordigt dus materiële vaste activa die steeds een waarde hebben. Doordat er geen structurele schulden op lange termijn worden aangegaan zijn er ook geen externe schuldeisers en komen de coöperanten altijd op de eerste plaats. - In hoeverre heb ik inspraak in het beleid? In het rechtstreekse-participatiemodel heb je niet alleen stemrecht (één lid één stem ongeacht het aantal aandelen), maar ook bestuursrecht (de volledige raad van bestuur wordt gekozen uit de leden, elk lid kan zich kandidaat stellen, er zijn geen voorbehouden zitjes). Dit betekent dus 100% inspraak en democratische controle in het bestuur. - Waarom maakt Ecopower geen reclame? Het doel van Ecopower is om samen de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik. We trachten de balans tussen instroom van nieuwe coöperanten en realisatie van nieuwe projecten in evenwicht te houden. Tot nu toe is de instroom van nieuwe coöperanten via mond aan mond reclame groter dan de snelheid waarmee we nieuwe projecten realiseren. We moeten dus sneller nieuwe projecten bouwen. - Is dit een duurzame belegging? Het doel van Ecopower is om als burgers onze energievoorziening terug in eigen handen te nemen 100% duurzaam. De gebruikersmeerwaarde is daarbij groter dan de aandeelhoudersmeerwaarde. We zoeken niet zozeer beleggers die enkel op zoek zijn naar financieel rendement, maar veeleer burgers die samen hun energievoorziening in eigen handen willen nemen. - Wat is het verschil met onrechtstreekse-participatiemodellen? Elke vorm van participatie is beter dan helemaal geen participatie, maar rechtstreekse participatie leidt tot sociaal rechtvaardige energietransitie. In het rechtstreekse participatiemodel staat de burger centraal, je verwerft eigenaarschap over de installaties én de stroom. Onrechtstreekse-participatiemodellen zijn doorgaans geen burgerinitiatieven maar initiatieven van projectontwikkelaars. Daarbij staat de projectontwikkelaar centraal. De projectontwikkelaar (PO) richt een financiële coöperatie (fincoop) op en neemt de meerderheid in de raad van bestuur. De fincoop verzamelt 10% kapitaal van de burgers en ontleent die via een achtergestelde lening aan de PO. De PO verschaft ook 10% eigen kapitaal en koopt daarmee een windturbine die voor 80% wordt gefinancierd door de bank via een langetermijnlening. De PO verkoopt de geproduceerde stroom zo duur mogelijk op de markt om zijn winst te maximaliseren, waardoor de energiefactuur van de burgers stijgt. Resultaat: de energiefactuur stijgt en de winstverdeling is totaal onevenwichtig. De coöperanten verwerven slechts 5% van de winst maar leveren evenveel kapitaal als de PO die 70% van de winst opstrijkt. De coöperanten dragen via hun achtergestelde lening het grootste risico maar verwerven zelfs minder dan de bank, die 25% van de winst opstrijkt en bij problemen altijd voorrang geniet. 11/14

12 Vragenronde van het publiek Over de initiatiefnemers - Is EDF een Frans bedrijf? EDF Luminus is de Belgische dochter van EDF de Franse energiemaatschappij Electricité de France. - Hoe zit het met de verhouding tussen beide bedrijven? Is Ecopower autonoom tegenover EDF Luminus? Jazeker, wij zijn twee volledig autonome bedrijven die dit project samen realiseren en de stroom zullen delen volgens 80/20. Over hernieuwbare-energieproductie en installaties - Is een windturbine zelfstartend en kost dit energie? Elke windturbine heeft een boordcomputer die ervoor zorgt dat hij steeds met de neus in de wind staat om maximaal de wind te vangen met de wieken. Zodra er voldoende energie in de wind zit om de generator aan te drijven zal de windturbine elektriciteit produceren. Dat is al vanaf windsnelheden van 10 km/u. Bij windsnelheden boven de 50 km/u draait een windturbine reeds op vol vermogen. - Hoeveel van de tijd ligt een windturbine stil? Weinig, afhankelijk van de locatie 5 à 10%. Windturbines staan stil wanneer het niet waait, wanneer ze onderhouden of hersteld worden, wanneer ze de norm voor slagschaduw of geluid bereikt hebben. - Wordt er voor een windturbine ook een prosumententarief betaald? Windturbines vallen niet onder de zgn. prosumenten maar worden beschouwd als productie-eenheden, als producenten. Ze moeten zoals alle productie-installaties een injectievergoeding betalen om hun stroom op het net te mogen injecteren. - Wat is het verschil in levensduur tussen windturbines en zonnepanelen (pv-panelen)? Windturbines worden vergund voor 20 jaar, maar zijn dan nog niet versleten. De eerste windturbines van Ecopower in Eeklo draaien nu 15 jaar en zijn nog in uitstekende staat. Wat het meeste afziet, zijn de bewegende onderdelen, de wieken zijn constant blootgesteld aan weer en wind, regen en hagel, uv-straling van de zon. PV wordt geacht om 25 jaar mee te gaan, het voordeel is dat er geen bewegende delen in zitten maar mogelijk moet gedurende die de omvormer wel eens worden vervangen. - De vergunning voor de windturbines is voor 20 jaar. Wat gebeurt er daarna? Na 20 jaar wordt gekeken of de vergunning kan verlengd worden. Wanneer er geen verlenging bekomen wordt of de grondeigenaar wenst het opstalrecht niet te verlengen dan wordt de windturbine afgebroken en de locatie in originele staat hersteld. - Is Ecopower of EDF Luminus eigenaar van de grond? Neen, de meeste grondeigenaars zijn niet geïnteresseerd om hun grond te verkopen, maar wel bereid om die tegen een opstalvergoeding te verhuren. Vragen over aandelen en investeren - Wat gebeurt er met het aandeel van Ecopower na 6 jaar? Een aandeel van Ecopower staat vast voor periodes van 6 jaar, dus na zes jaar beslist u om nog een periode van zes jaar door te gaan of om uw aandeel weer in te leveren. Dat gebeurt aan dezelfde prijs als de aankoopprijs: 250 euro. Zo lang u klant bent, moet u wel ten minste één aandeel hebben. U kunt op elk ogenblik al aangeven dat je de volgende periode niet meer wilt ingaan, dan wordt dat genoteerd en moet je het niet zelf in de gaten houden. 12/14

13 - Wat is mijn voordeel als ik aandeel koop zonder klant te worden? Dan geniet u enkel van de aandeelhoudersmeerwaarde (dividend) en niet van de gebruikersmeerwaarde (groene stroom in eigen handen). Voor Ecopower als geheel was in 2014 de gebruikersmeerwaarde ongeveer drie keer groter dan de aandeelhoudersmeerwaarde. - Er is een maximum van 20 aandelen. Is dat per persoon of per gezin? De aandelen zijn nominatief dus max 20 aandelen per persoon. - Staat er minimumleeftijd op aandelen: kunnen (klein)kinderen ook aandeelhouder worden? Er staat geen minimumleeftijd op, er zijn ouders of grootouders die voor hun kind of kleinkind een aandeel kopen om hen op die manier persoonlijk bij de energietransitie te betrekken. - Hoe wordt het dividend berekend? Speelt de datum van aankoop van een aandeel een rol? Ja, die datum is belangrijk. De Algemene Vergadering beslist of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vòòr die Algemene Vergadering. Een voorbeeld. U hebt één aandeel. U was het hele jaar aandeelhouder. Het dividend is 4%. Uw dividend bedraagt 10 euro, want dat is 4% van 250 euro. Of nog: u bent 73 dagen aandeelhouder, dus een vijfde deel van het jaar want u kocht uw aandeel op 20 oktober. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro. Dit is de formule: (x% van 250) x aantal dagen, te delen door 365. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit. - Ben ik verplicht om elektriciteit af te nemen als ik een aandeel koop? Neen, iedereen is vrij om zijn energieleverancier te kiezen, maar de overgrote meerderheid van de coöperanten is ook klant juist omdat ze hun energievoorziening in eigen handen willen nemen. - Wat gebeurt er met een aandeel bij overlijden? Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar Ecopower: 1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris) 2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen. - als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder - als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen. 3. Het originele aandeelhoudersbewijs. Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur. - Maakt de woonplaats verschil uit om aandelen te kopen? Neen, iedereen kan aandelen kopen, maar om klant te worden moet je in Vlaanderen wonen omdat Ecopower een leveringsvergunning heeft voor Vlaanderen en niet daarbuiten. - Investeert Ecopower in het buitenland? Onze doelstelling is om de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik, we willen de burgers in het buitenland de mogelijkheid geven om daar hetzelfde te doen. We merken dat bij grotere coöperatieve projecten er vraag is naar ondersteuning en daar staan we open voor. - Wat is het verschil tussen de Ecopower-formule en de Groenkracht-formule? De enige gelijkenis met Groenkracht is de juridische vennootschapsvorm als cvba. Groenkracht is een voorbeeld van een onrechtstreeks participatiemodel dat werd opgericht door projectontwikkelaar Electrawinds om 5% burgerkapitaal in te zamelen onder de vorm van een achtergestelde lening. De coöperanten van Groenkracht zijn geen eigenaar van de windturbines noch van de stroom. Ze hebben hun geld uitgeleend aan projectontwikkelaar Electrawinds die ook de raad van bestuur van Groenkracht domineerde. Toen Electrawinds failliet ging, kwam de bank als eerste zijn geld opeisen en bleef er niets meer over voor de coöperanten van Groenkracht. 13/14

14 Geen vraag, wel een getuigenis van iemand die vertelt dat het terugbetalen van een aandeel gewoon heel vlot verliep. Klant elektriciteit - Hoe kan ik van leverancier veranderen? Heel eenvoudig door een contract af te sluiten met de nieuwe leverancier die dan instaat voor de administratieve overschakeling, zie Goed om weten: er is geen verbrekingsvergoeding meer als u weggaat bij een bestaande leverancier. - Levering aan kostprijs, betekent dat dat Ecopower altijd de goedkoopste leverancier is? Neen, dat is afhankelijk van uw verbruiksprofiel en de netbeheerder. Ecopower hanteert een heel transparante tariefstructuur waardoor iedereen gemakkelijk zijn factuur kan narekenen: één vast tarief voor iedereen, zonder onderscheid voor dag en nacht en netbeheerder, en zonder vaste kost. Dit maakt dat Ecopower veelal goedkoper is voor mensen met een gemiddeld tot laag verbruik en met weinig verbruik op de nachtteller. Ecopower is geen commerciële maar een coöperatieve leverancier, de levering is een dienstverlening aan de coöperanten aan kostprijs. Ecopower voorziet u van 100% groene stroom van eigen streek met persoonlijke dienstverlening. Leveranciers vergelijken kan je met de V-test voor gezinnen van de VREG. Daar kan je naast de prijs ook de kwaliteit en herkomst vergelijken. - Waarom doet Ecopower niet mee aan groepsaankopen? Onze manier van groepsaankoop is om samen windturbines en zonneparken te kopen en de stroom onder elkaar te verdelen. Zo zijn we niet meer afhankelijk van energiebedrijven en hebben onze energievoorziening in eigen handen. Het geld dat we daaraan besteden blijft zo in onze eigen economie. - Hoe kan ik mijn financieel voordeel als klant bij Ecopower berekenen? Daarvoor heeft de VREG de V-test voor gezinnen opgesteld, die bestaat uit een prijsvergelijking, een kwaliteitsvergelijking en een herkomstvergelijking. Ecopower levert u op alle drie aspecten voordelen. Daarnaast heb je als klant-coöperant het voordeel van de democratische controle binnen de coöperatie. - Is er een wachttijd om klant te worden? Momenteel nog wel. Begin 2016 wordt die wachttijd afgeschaft. Hoe dan ook kan iedereen nu al een contract insturen, de omschakeling gebeurt dan zo snel mogelijk. 14/14

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Bewonersparticipatie Windpark Dilsen-Stokkem September 2015 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Ecopower cvba Kenmerken Opgericht in 1991 Consumentencoöperatie 25,7 miljoen euro omzet in 2013 Bijna 50.000 vennoten De ICAprincipes

Nadere informatie

ENERGIE? Beheer van Common Goods!

ENERGIE? Beheer van Common Goods! ENERGIE? Beheer van Common Goods! Fiene Biesbrouck & Daan Creupelandt Antwerpen 20 oktober 2015 Inleidende video 2 Overzicht 0. Inleidende video 1. Energietransitie 2. Energiedemocratie 3. REScoops 4.

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven VVSG Energiedag voor lokale besturen ICC Gent 19 maart 2013 Windenergieproject 1 (1999-2002) Doelstellingen:

Nadere informatie

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet.

Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Coöperatief ondernemen met windenergie. Waarom Vlaanderen nood heeft aan een winddecreet. Tom Willems ENERGIEBELEID Dit artikel is geschreven in naam van REScoop.be, de federatie van verenigingen en coöperaties

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen DE REVIVAL VAN DE COÖPERATIE (9) Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen Relinde Baeten Rechtstreeks mede-eigenaar zijn van windturbines en zonnepanelen en er de elektriciteit van kunnen

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP cvba PRESENTATIE VAN DE COÖPERATIE AAN TOEKOMSTIGE LEDEN 2. DE OPENSTELLING VAN HET KAPITAAL VAN LAMPIRIS WIND

LAMPIRIS COOP cvba PRESENTATIE VAN DE COÖPERATIE AAN TOEKOMSTIGE LEDEN 2. DE OPENSTELLING VAN HET KAPITAAL VAN LAMPIRIS WIND LAMPIRIS COOP cvba PRESENTATIE VAN DE COÖPERATIE AAN TOEKOMSTIGE LEDEN INHOUDSOPGAVE 1. PRESENTATIE 1.1. DE WINDMOLEN VAN COUVIN 1.2. LAMPIRIS COOP 2. DE OPENSTELLING VAN HET KAPITAAL VAN LAMPIRIS WIND

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING 2 De thermische centrales van EDF Luminus EEN EVENWICHTIGE ENERGIEMIX Het productiepark van EDF Luminus bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive

Alles in de wind. Over windenergie. Hoe werkt een windturbine? Tandwielkast vroeger en nu. Direct Drive Hoe werkt een windturbine? Het basisprincipe is eenvoudig. De rotorbladen (wieken) zitten gemonteerd op een as. Als het waait draaien de rotorbladen en gaat de as draaien. De as laat vervolgens een generator

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Wat doet de Raedthuys Groep?

Wat doet de Raedthuys Groep? Windenergie 1 Index Raedthuys Fases windenergieproject Fase 1: concept Fase 2: vergunningen/communicatie Fase 3: financiering Fase 4: bouw Fase 5: exploitatie en beheer Samenwerken met Raedthuys in WP

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN PROJECT HERNIEUWBARE ENERGIE GENK-ZUID Aanleiding Probleemstelling: Negatief imago Hoge energieprijzen CO₂ uitstoot: maatschappelijke verantwoordelijkheid Bedrijventerrein

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013 Persdossier Meest recente update: 18 oktober 2013 Contact: Katrien Denef of Ellien Stinissen +32 15 40 41 40 pressbelgium@eneco.com katrien.denef@eneco.com ellien.stinissen@eneco.com Inhoud In het kort

Nadere informatie

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale

Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale Regels Collectieve Zonne-Energiecentrale 10 mei 2014 Mogelijkheden zonnepanelen Zelfopwekking op eigen dak met eigen panelen => zelf investeren => salderen + btw teruggave Zelfopwekking op eigen dak met

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN

INHOUD. 1. Het project. 2. De organisatie. 3. Vragen en hoe verder INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN ALEX DE MEIJER INHOUD 1. Het project INTRODUCTIE STAND VAN ZAKEN 2. De organisatie WIEK- II WINDPOWERNIJMEGEN 3. Vragen en hoe verder Transitie naar duurzaam en lokaal 1. Energie besparen! 2. Van fossiel

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult

Kleine windturbines. Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur. Filip Arnou Green Energy Consult Kleine windturbines Presentatie Kontich. Donderdag 13 november 2014. Van 13u30 tot 17 uur Filip Arnou Green Energy Consult Windenergie De wind is een onuitputtelijke en natuurlijke bron om elektriciteit

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 08/09/2012

Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 08/09/2012 Ecopower, een REScoop Eeklo, een energieke stad Leuven 02 07 2013 08/09/2012 Wie staat er voor je? Dirk Vansintjan - 1959 in Halle (België) - actief in de hernieuwbare energiesector sinds 1985 - mede-initiatiefnemer

Nadere informatie

Derde Partij Financiering

Derde Partij Financiering INHOUD 1. DERDE PARTIJ FINANCIERING?... 3 2. DE ROL VAN COGEN ENERGY?... 3 3. INVESTERINGSPARTNERS?... 4 4. BASISPRINCIPES?... 4 4.1. Vestigen van een recht van Opstal.... 4 4.2. Vergunningen.... 5 4.3.

Nadere informatie

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten.

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector Alex Polfliet Zaakvoerder Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht

Nadere informatie

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bouwen graag met u verder aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en bouwen graag met u verder aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Harelbeke, 4 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Ons bedrijf Aspiravi NV is bouwheer en exploitant van nieuwe 5 windturbines in het windpark in de Pathoekeweg in Brugge. In totaal zijn 11 nieuwe

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Storm CVBA Jaarverslag 2014

Storm CVBA Jaarverslag 2014 Storm CVBA Jaarverslag 2014 1 De werf van Windpark Geel met Windpark Westerlo op de achtergrond. 2 Voorwoord Beste coöperant, Op 31 december 2014 sloten we het eerste boekjaar af van onze coöperatie Storm

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

Electrabel, een lokale industriële en verantwoordelijke speler. Electrabel is de grootste groenestroomproducent van het land

Electrabel, een lokale industriële en verantwoordelijke speler. Electrabel is de grootste groenestroomproducent van het land Persnota oktober 2015 De tweede helft van 2015 zal gekenmerkt worden door een versnelde realisatie van de ambities van Electrabel inzake windenergie: 20 windturbines zullen in aanbouw zijn. De bouw van

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen JURIDISCHE ASPECTEN BIJ DUURZAME ENERGIE PROJECTEN 30 juni 2015 Maarten Kole Drie stimuleringsregels 1.Salderingsregeling 2.Postcoderoosregeling 3. SDE+ Salderingsregeling Salderingsregeling

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom

RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom RENT-A-ROOF : verhuur je dak en geniet van goedkope groene stroom Veel mensen schrikken terug voor investeringen in zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen, kleine windturbines, maar bijv. ook warmtepompen.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Netkoppeling van decentrale productie

Netkoppeling van decentrale productie Netkoppeling van decentrale productie Infosessie land- en tuinbouwsector 8 juni 2007 Guido Claes Netkoppeling? 2 Wettelijke voorschriften netkoppeling Uitvoeringsbesluit hernieuwbare energie: o.a. de meting

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder

25 jaar windenergie in de Noordoostpolder 25 jaar windenergie in de Noordoostpolder Ir. Guido Bakema KIVI-Excursie 14 september 2015 RWE Innogy Windpower Netherlands B.V. 1 Agenda 1. de Noordoostpolder 2. Het windpark Westermeerdijk (1987 2015)

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Inhoud. DEEL 1 SAMENVATTING... 5 1. Algemeen... 6 2. Over de uitgevende coöperatie... 6

Inhoud. DEEL 1 SAMENVATTING... 5 1. Algemeen... 6 2. Over de uitgevende coöperatie... 6 Inhoud DEEL 1 SAMENVATTING... 5 1. Algemeen... 6 2. Over de uitgevende coöperatie... 6 2.1. Voorstelling... 6 2.2. Doelstellingen... 7 2.3. Een beknopte geschiedenis... 8 2.4. Investeringen... 9 2.4.1.

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines

JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines Openbreken van de markt voor kleine en middelgrote windturbines JERTS-studie rond kleine en middelgrote windturbines JERTS-studie rond KMWT Ruimtelijke verdeling van de gemiddelde windsnelheid Schatting

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines

Welkom. IZEN biedt : HERNIEUWBARE ENERGIE. - Zonthermische systemen - Fotovoltaïsche system - Warmtepomp - Kleine windturbines Welkom HERNIEUWBARE ENERGIE IZEN biedt iedere consument de beste hernieuwbare energie oplossing met kwaliteitsvolle producten en vanuit een ondernemende organisatie. Offerte op maat Aanbod van technologieën

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

U vindt meer informatie over het principe van Crowdfunding op https://www.mymicroinvest.com/fr/faq

U vindt meer informatie over het principe van Crowdfunding op https://www.mymicroinvest.com/fr/faq 1. Wie is ENECO? Eneco is een Nederlands energiebedrijf, gevestigd in Rotterdam, dat actief is in de productie van hernieuwbare elektriciteit uit biogas, wind- en zonne-energie, en tevens elektriciteit

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie