Hernieuwbare energie uit het Meetjesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hernieuwbare energie uit het Meetjesland"

Transcriptie

1 Hernieuwbare energie uit het Meetjesland Potentieel en mogelijke realisatie

2 Doelstelling O-VL Energielandschap Oost-Vlaanderen, een energielandschap! Al van oudsher haalt de mens energie uit zijn omgeving: turfwinning, productiebossen (hout), wind- en watermolens, Uitdaging: van centrale energieproductie uit nucleaire en fossiele brandstoffen decentrale energieproductie uit hernieuwbare bronnen = energie uit het landschap ENERGIELANDSCHAP

3 Doelstelling O-VL Energielandschap Concreet Oost-Vlaams potentieelaan hernieuwbare energie Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van concrete projecten Aandacht voor draagvlak, communicatie, betrokkenheid burgers en overheden Belangrijkste taak tot nu toe: windprojecten Potentieel aan wind uitgetekend in Addendum Wind PRS (2009) Concrete realisatie in ruimtelijke plannen (provincie) voor windturbines, zones Eeklo-Maldegem en E40 (Aalter-Gent-Aalst) Focus op rechtvaardige verdeling van lusten en lasten Vanuit de windprojecten uitbouw Oost-Vlaams Energielandschap door stimuleren hernieuwbare energieprojecten en rationeel energiegebruik in ruime regio er rond

4 HE potentieel Meetjesland Scan van het potentieel o.b.v. ODE tool aangepast door provincie Limburg Input: dakoppervlaktes (per categorie gebouw), sporthallen, zwembaden, aantal bedden in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, landbouwtellingen, ingezameld afval, bosoppervlaktes,...) Basis berekening: Aantallen (bvb dakoppervlaktes, dieren, ) x standaardcijfer HE bron (= weergave energiepotentieel van deze bron) Output: potentieel voor PV, Zonneboilers, Warmtepompen, Energie Opslag, Bio-energie Eigen analyse windpotentieel

5 Gebouwgebonden potentieel PV: o.b.v. dakoppervlaktes van woningen, overheidspatrimonium, handel- en bedrijfsgebouwen, scholen, sport- en recreatiegebouwen, Zonneboilers o.b.v. aantal woningen, sporthallen, zwembaden, ziekenhuizen, rvt s, Warmtepompen: o.b.v. bedrijfsoppervlakte, oppervlakte ziekenhuizen, aantal zwembaden, aantal dieren, ha glastuinbouw, Energie opslag: o.b.v. bedrijfsoppervlakte, aantal bedden in ziekenhuizen en rvt s, aantal dieren,. Voor detail uitleg, parameters en berekeningen zie ODE scan!

6 Bio-energie potentieel O.b.v. afval: gescheiden ingezameld oud en bewerkt hout, gescheiden GF, snoeiafval plantsoenen, parken en bermen O.b.v. hout uit onderhoud bosgebieden O.b.v. productieafval bij fruit- en glastuinbouw, mest O.b.v. energieteelt mogelijkheden op braakliggende akkers Voor detail uitleg, parameters en berekeningen zie ODE scan!

7 Wind potentieel Aantal windturbines uit: 1. Planprocessen wind Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst 2. Eigen GIS analyse over hele Provincie O-Vl Energieopbrengst gebaseerd op gemiddeld geïnstalleerd vermogen (2,5MW) en gemiddeld aantal vollasturen (2000)

8 Stap 1: Potentiële locaties in beleidskader PRS Maldegem-Eeklo Gentse kanaalzone Waaslandhaven E17 Gent-A pen E40 Aalter-Aalst

9 Stap 2: Landschappelijke analyse Eeklo-Maldegem lineaire opstelling N49-Hoogspanningslijn

10 Stap 2: Landschappelijke analyse Eeklo-Maldegem 3 rasters: Zoetendale, Plassendale, Busakker

11 Stap 2: Landschappelijke analyse E40: BT Aalter, Windbos, WA Hansbeke, BT WA Drongen-Landegem, BT Zwijnaarde, WA Melle, Windkouter, BT Ottergem, BT Siesegem, BT Erembodegem Onderzoek van 10 clusters in bedrijventerrein en openruimtegebied (combinatie) keuze keuze keuze keuze

12 Stap 3: onderzoek maximale milieu impact in planmer mens landschap flora en fauna slagschaduw Geluid

13 Stap 4: Realistische invulling, input van sector

14 Stap 4: van theoretische naar realistische invulling

15 Stap 4: Eeklo-Maldegem - Afweging scenario s Raster Scenario NIET GESELECTEERD Landschappelijke studie: voorkeur lineair scenario wegens bestaande lijn WT en grotere omsingeling bij raster Adviesronde voorjaar 2012: meeste actoren voorkeur lineair scenario Burgerenquête voorjaar 2012: 90% voorkeur lineair scenario Raster Plassendale militaire hoogtebeperking Ursel Aansluiting op net problematischer bij raster Belgocontrol: luchtruim detectie problematischer bij raster Op vlak van landschap ongunstiger planmer oordeel

16 Stap 4: Eeklo-Maldegem - Afweging scenario s Lineair Scenario GESELECTEERD Landschappelijke studie: voorkeur lineair wegens bestaande lijn WT en grotere omsingeling bij raster Adviesronde voorjaar 2012: meeste actoren voorkeur lineair scenario Burgerenquête voorjaar 2012: 90% voorkeur lineair scenario Raster Plassendale hoogtebeperking Ursel Aansluiting op net kan middenin lineaire opstelling (Eeklo-Noord) + uitbreiding Belgocontrol: luchtruim detectie aanpasbaar bij lineaire opstelling Gunstiger landschappelijk planmer oordeel

17 Stap 4: E40 - Afweging clusters WA Hansbeke (Nevele) GESELECTEERD Beoordeling Visuele interferentie én de insluiting van woningen: WA Hansbeke of WA-BT Landegem Milieuimpact WA Hansbeke in planmer gunstiger, vooral op vlak van landschap 6 turbines milieutechnisch haalbaar (meer potentie dan WA-BT Landegem)

18 Stap 4: E40 - Afweging clusters BT Aalter GESELECTEERD Beoordeling 6 tot 8 turbines milieutechnisch haalbaar Wel militaire hoogtebeperking vanwege URSEL onderhandelen uitzondering Visuele interferentie én de insluiting van woningen: Windbos of BT Aalter. Beoordeling BT Aalter in planmer: landschappelijk beperkter negatief, versterking industriële structuur

19 Stap 4: E40 - Afweging clusters WINDBOS Aalter NIET GESELECTEERD Beoordeling Vele verspreide woningen milieutechnisch niet haalbaar Moeilijke eigendomssituatie Visuele interferentie én de insluiting van woningen: Windbos of BT Aalter. Beoordeling Windbos in planmer: vooral landschappelijk negatiever

20 Stap 5: ruimtelijke vertaling in provinciaal RUP Eeklo-Maldegem, lineaire opstelling N49-Hoogspanningslijn Uitsluitingszone van 5km Landschapszone Concentratiezone voor windturbines Concentratie Landschap - Uitsluiting

21 Bijkomende planprocessen, Bijkomende uitsluiting Bijkomende uitsluiting via parallelle planprocessen

22 Projectmatige invulling Verschillende realisaties door ontwikkelaars elk op hun manier 1 Realisatie MET MEERWAARDE Turbines voor de burgers: lokale verankering, eigen goedkopere groene stroom, opbrengsten windturbines blijven lokaal, bewustmaking energiegebruik Turbines voor overheden: herverdeling opbrengsten uit wind over gemeenschap, voorbeeldfunctie vóór hernieuwbare energie, vóór wind Turbine(s) van Gemeente: investering brengt op: 8%! (bepaald door groene stroom certificatenbeleid), opbrengsten windturbines blijven lokaal, mogelijkheden op groene stroom aan kostprijs bij levering door Vlaams Energiebedrijf, imago: Gemeente neemt zijn taak op in hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit! Landschapsopbouw via fonds Middelen via fonds voor lokale initiatieven van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik Aansluiting op elektriciteitsnet wordt in 1 beweging gestroomlijnd: niet telkens opnieuw wegenwerken voor aansluiting van ad hoc projecten! Volledige begeleiding project door communicatiecampagne naar álle actoren tot NA de bouw (klachtenaanspreekpunt na bouw wordt voorzien) = HERVERDELING LUSTEN EN LASTEN

23 Model herverdeling lusten en lasten Outputzijde: Inputzijde 20% Rechtstreekse participatieoverheid burgers en bedrijven, lokale gemeenschap deel opbrengsten vloeien naar lokale gemeenschap via Een fonds voor de verhoging van de omgevingskwaliteit Herverdeling lusten en lasten

24 Overige windpotentieel Meetjesland? Toekomst: Vervolledigen potentieel O-Vl, Bijkomende planprocessen Realisatie potentieel OMGEVING Waaslandhaven Realisatie potentieel OMGEVING Gentse Kanaalzone Realisatie potentieel Zuiden van de provincie

25 Overige windpotentieel Meetjesland? GIS analyse

26 Meetjesland potentie hernieuwbare energie Berekening van het potentieel op basis van ODE-methodiek GJ Energiebron Potentieel (GJ) % Gebouwgebonden potentieel PV Zonneboilers Warmtepompen Energie-opslag Niet gebouwgebonden potentieel Bio-energie Windenergie Totaal ,00

27 Meetjesland (zonder Zelzate): HE potentieel tov elektriciteitsverbruik Verbruik- en productiecijfers 2011 Totaal (GJ) % Elektriciteit residentieel % Elektriciteit niet-residentieel % Elektriciteit totaal % HE potentieel Het totaal elektriciteitsverbruik kan ingevuld worden met eigen HE! + overschot WARMTE!!

28 Energieneutraal Meetjesland? Uit reeds beschikbare info Uit reeds opgedane ervaring door Ruimtelijke Planning OVl en Oost-Vlaanderen Energielandschap Energieneutraal Meetjesland: zelf hoeveelheid energie opwekken die Meetjesland verbruikt Voor klimaatneutraliteit ook CO 2 (eq.) 0-meting, mobiliteit,!

29 Mogelijke aanpak Meetjesland energieneutraal 20XX? Weergave potentieel: HE scan Meetjeslandse gemeenten Wat wordt er verbruikt en al HE geproduceerd Verschil: nodige energiebesparing ikv E-neutraliteit HE potentieel ontwikkelen: per HE bron anders Burgerparticipatie van meet af aan = draagvlakopbouw van meet af aan + terreinkennis + wat-leeft -kennis

30 Bvb geleerd uit windenergie: Werken aan oplossing = werken aan draagvlak 3 PIJLERS 1. Kaderen van windturbines in HE potentieel (provincie + OVL Energielandschap) HE potentieel OVl windpotentieel OVl 2. Ruimtelijke, planmatige aansturing (dienst ruimtelijke planning) Obv beleidskader Wind PRS, verdere detail invulling per macroconcentratiegebied = aanduiden concentratiezones en uitsluitingszones = duidelijk eindplaatje en afbakening betrokkenen brengt rust en duidelijkheid 3. Projectmatige realisatie windturbine gebieden (project Oost-Vlaanderen Energielandschap) - Afstemming verschillende projecten in gebied - Doorgedreven communicatie - Participatiemogelijkheden voor burgers en overheden - Begeleidende maatregelen op vlak van landschap en lokale hernieuwbare energie = Directe koppeling plannen-uitvoering brengt optimalisatie en meerwaarde

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven

Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk. Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven Stad Eeklo hernieuwbare energie in de praktijk Windenergieprojecten als motor voor nieuwe HE-initiatieven VVSG Energiedag voor lokale besturen ICC Gent 19 maart 2013 Windenergieproject 1 (1999-2002) Doelstellingen:

Nadere informatie

Update raming zonne-energie

Update raming zonne-energie Duurzame Energie in Amsterdam: kansen aan de horizon Update raming zonne-energie Rapport Delft, december 2009 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck J.H.B. (Jos) Benner H.J. (Harry) Croezen C. (Cor) Leguijt D.

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines Inhoud : 1. Aanleiding en probleemstelling 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Het CQteam is een adviestak van HVC en verleent primair de aandeelhoudende gemeenten van HVC advies op het gebied van duurzame energie. September 2010 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie