Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012

2 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid

3 Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed en het verstrekken van informatie daarover. Ook beheren wij een aantal basisregistraties van de overheid, vooral als het gaat om plaatsgebonden informatie. De ontwikkelingen in de maatschappij raken ook onze organisatie. Denk aan het nieuwe regeerakkoord. Daarin staat een aantal zaken die invloed (kunnen) hebben op onze organisatie. De vastgoedmarkt staat nagenoeg stil. Dat vraagt van ons de nodige alertheid om daarop in te spelen. Een veranderende markt leidt tot een veranderende vraag van onze klanten. Die willen we natuurlijk optimaal blijven bedienen. Daarnaast krijgen we er als Kadaster ook in 2013 weer een nieuwe taak bij: de basisregistratie Wet Onroerende Zaken. De dienstverlening aan de klant willen we op peil houden. Daartoe blijven we investeren in vernieuwing en verbetering van de producten en diensten. Het jaar 2012 maakte duidelijk voor welke opgave we staan: doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. Om onze taken goed te blijven doen, zoeken we steeds naar de optimale organisatievorm en de optimale kwaliteit en kwantiteit van ons personeelsbestand. De beoogde outsourcing van een deel van onze ICT-activiteiten is onderdeel van deze zoektocht. Daarnaast hebben we een uitgebreid programma van kennismanagement. In 2012 zijn we ook gestart met sessies waarbij medewerkers op verkenning gaan bij andere afdelingen. Dit doen we om bij de toename van het aantal taken de onderlinge band tussen collega s te versterken. Functies gaan veranderen en sommige functies verdwijnen. Daarom vragen we van onze medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen. Ze moeten mee kunnen gaan in die nieuwe werkelijkheid. Om die reden hebben al onze medewerkers een persoonlijk opleidingsbudget. Dat is het enige budget waar we in 2012 niet op hebben bezuinigd. Verder investeren we in de begeleiding van mensen die boventallig dreigen te worden. Wij kiezen voor individuele maatwerkoplossingen, die gericht zijn op van-werk-naar-werktrajecten. Boventalligheid heeft de vorm van duurzame inzetbaarheid gekregen in plaats van exit-trajecten. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers hun mening geven over wat er goed gaat en wat er beter kan bij het Kadaster. Daarom hebben wij in 2012 opnieuw een medewerkersonderzoek gehouden. De resultaten van de onderzoeken worden op afdelingsniveau besproken. Dit zal ook nu weer leiden tot verbeterpunten. Flexibiliteit, efficiency en kwaliteit hebben we hoog in het vaandel staan. Dat verlangt de maatschappij van onze dienstverlening en dat verwachten wij van onze medewerkers. Wij voorzien hen van de nodige middelen zodat ze goed en gemotiveerd hun werk kunnen blijven doen. Nu en in de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat zij het succes van het Kadaster bepalen. Zij zijn de drijvende kracht van de organisatie. Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Dorine Burmanje voorzitter bestuur Godfried Barnasconi bestuurder

4 Organisatie

5 Het Kadaster wil ook in de toekomst een organisatie blijven waar de maatschappij op kan bouwen. Een organisatie die een perfecte registratie heeft van al het onroerend goed in Nederland. Een registratie die gekoppeld is aan systemen van andere organisaties die ook informatie hebben over onroerend goed of eigenaren. Denk hierbij aan de verschillende basisregistraties die wij als Kadaster beheren. De toegevoegde waarde van het Kadaster bestaat uit de uitleg van de data uit die verschillende bronnen. Met steeds minder mensen moet het Kadaster steeds meer doen. Er zijn nieuwe taken bijgekomen maar er worden ook werkzaamheden afgestoten. Activiteiten die andere organisaties ook goed kunnen doen en die het Kadaster niet noodzakelijkerwijs zelf hoeft te doen. De eerste stappen op die weg zijn gezet. De onderhandelingen over outsourcing van de werkzaamheden van het Datacenter naar Capgemini zijn in een vergevorderd stadium. Outsourcing van een deel van onze landmeetkundige werkzaamheden staat ook op het programma. In 2012 is definitief besloten om de topstructuur van de organisatie te wijzigen. Die wijziging is ingegaan op 1 januari De nieuwe topstructuur was nodig om de organisatie nog beter toe te rusten op de dienstverlening aan de klant. Maar ook om de besluitvorming te vereenvoudigen. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

6 Nadruk op flexibiliteit en kwaliteit Godfried Barnasconi Bestuurder, directie Organisatie en HRM De Topstructuur moet aansluiten bij de doelstellingen van het Meerjarenbeleidsplan. Dit vraagt om een toplaag die de uitvoering direct aanstuurt en ook voldoende slagvaardigheid heeft in de politiek-bestuurlijke omgeving. Mede daarom is besloten een Directieraad te formeren die bestaat uit zes directeuren, waarvan twee bestuurders. Dorine Burmanje en ik maken deel uit van deze Directieraad. Eenheid van beleid en aansturing zijn belangrijke kenmerken. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totaal. De kernwoorden voor de directie Organisatie en HRM zijn voor mij flexibel en kwaliteit. Een flexibele organisatie, een flexibele inzet van medewerkers en een flexibel functiehuis. De nadruk moet komen te liggen op hard werken, resultaat, ontplooiing, de dingen ontdekken waar je goed in bent en ruimte om te proeven aan andere taken. Ook belangrijk is om facilitaire services goed op orde te houden en de kwaliteitszorg nog hoger op de agenda te krijgen. Het blijft een moeilijke keuze Bert Huizing Infrastructuurspecialist bij het Datacenter Vanuit mijn functie bij het Datacenter ben ik het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij de outsourcing van de kantoorautomatisering. Dat is één van de onderdelen van het Datacenter. Het was een intensieve periode waarin alle zaken die spelen bij een outsourcing voor mij inzichtelijk werden. Als alle plannen doorgaan, kom ik voor een moeilijke keuze te staan. Ik werk al ruim 30 jaar met plezier bij het Kadaster en een overstap naar Capgemini is dus niet iets wat je zomaar doet. De komende tijd zal er meer duidelijkheid moeten komen om een weloverwogen keuze te maken. Ook als de overstap voor mij de juiste keuze blijkt te zijn, zal ik het spijtig vinden om mijn loopbaan bij het Kadaster te beëindigen.

7 Johan van der Leij Voormalig secretaris Ondernemingsraad Voorafgaand aan de VUT neem ik nu mijn verlofdagen op. Met mijn vertrek komt voor mij ook een eind aan meer dan dertig jaar medezeggenschap. Een periode waarin ik veel heb geleerd. Kennis die ik ook in mijn nevenwerkzaamheden goed kan gebruiken. Bijzondere momenten in die dertig jaar waren voor mij de outsourcing van de landmeetkundige werkzaamheden naar zes externe organisaties in de jaren tachtig, de verzelfstandiging van het Kadaster in 1994, natuurlijk de trajecten ten aanzien van organisatieontwikkelingen en nu het lastige ICT-sourcingsdossier. Ik ben trots op het Kadaster omdat het nieuwe uitdagingen durft aan te gaan en omdat het een modern bedrijf is. Maar tegelijkertijd kunnen we ons nog beter verdiepen in wat de klant nu precies wil. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe OR die in november 2012 is gekozen, zich kan ontwikkelen tot een serieuze partij waar de bestuurder mee te maken heeft als het gaat om de belangen van het Kadaster en die van de medewerkers. Eind aan meer dan 30 jaar medezeggenschap Johan Smit Teamleider Datacenter Ook twijfels gehad Het Kadaster heeft nog een behoorlijke weg te gaan voordat de outsourcing van het Datacenter helemaal definitief is. Als uiteindelijk wordt besloten om de outsourcing door te voeren, komt er nog een periode van een jaar waarin van alles gerealiseerd moet worden. Dan pas verlaat je eventueel het Kadaster. Ook ik heb natuurlijk mijn twijfels gehad. Waarom outsourcen? We doen het toch goed? Maar hoe verder we in het traject raken, hoe meer mogelijkheden ik zie. Capgemini omhelst ook Het Nieuwe Werken. Dat betekent dat je een deel van je werk thuis kunt doen. Verder hebben ze een vestiging in Apeldoorn. Voor mij is het duidelijk dat er meer goede werkgevers zijn dan alleen maar het Kadaster. Ik sta open voor een gesprek over mijn mogelijkheden.

8 Efficiëntie en kwaliteit

9 Kwaliteit van dienstverlening, de klant en de kosten zijn sleutelbegrippen bij het Kadaster. Onze gegevens en onze adviezen moeten betrouwbaar zijn. Onze missie schrijft voor dat we tegen zo laag mogelijke kosten moeten werken. Dat heeft gevolgen voor de tarieven. Daarom zijn we met zijn allen continu bezig om onze dienstverlening te optimaliseren. Daarbij doen we als organisatie een groot beroep op de flexibiliteit van medewerkers. Niet alleen flexibel in inzet maar ook flexibel in het meedenken over werkprocessen. Daarom zijn de medewerkers van Klantenservice nauw betrokken geweest bij de herinrichting van hun werkzaamheden. De afdeling Personeel en Organisatie heeft thema s op de agenda gezet die de medewerker en de manager ondersteunen bij die flexibilisering. In de vestiging Zwolle zijn medewerkers zelf op zoek gegaan naar verbetering van de werkprocessen met behulp van de Lean-methodiek. De flexpool publieke sector is een instrument dat iedere medewerker kan gebruiken. Regelmatig zijn er tijdelijke vacatures bij andere organisaties, waarmee het Kadaster een samenwerkingsverband heeft. Zo krijg je de kans om ervaring op te doen bij een andere organisatie en je talenten in te zetten die in je huidige functie niet direct tot ontwikkeling komen.

10 Chantal Zwarteveld Juridisch, registratief en informatief medewerker Via ons intranet kwam ik in aanraking met de flexpool publieke sector, een initiatief van overheidsinstellingen om tijdelijke vacatures te vervullen met medewerkers van de deelnemende organisaties. Het vermindert de externe inhuur en biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Ik werk sinds 2008 bij het Kadaster en was toe aan een nieuwe uitdaging. Toen er een tijdelijke functie voorbijkwam bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heb ik hierop, na overleg met mijn teamleider, gereageerd. Na een selectieprocedure kreeg ik een detacheringsovereenkomst voor een half jaar. Het was voor mij een geweldige ervaring. Ik vond het erg leuk en leerzaam om bij een andere organisatie in de keuken te kijken. Wat de meeste indruk heeft gemaakt, is om bij een hoorzitting de mens achter een dossier mee te maken. Dan ga je zo n zaak toch anders bekijken.

11 Samen kijken wat de meest wenselijke oplossing is Henry Weessies P&O Beleidsadviseur Het afgelopen jaar heeft het Kadaster vijf HR-thema s geformuleerd. Het gaat om verbinding, van normen naar waarden, diversiteit, vitaliteit-flexibiliteit en investeren in talent. Eén van de interessantste vind ik die van normen naar waarden. Hier gaat het er om dat we niet meer een regelgestuurde organisatie willen zijn. Veel zaken die eerder gedetailleerd in ons arbeidsvoorwaardenreglement stonden, laten we nu over aan de leidinggevenden in samenspraak met de betrokken medewerkers. Dat spreekt mij aan. Immers, wie zijn wij om als organisatie van bovenaf allerlei strikte regels op te leggen als het bijvoorbeeld gaat om bijzonder verlof. Dat kunnen we veel beter zelf, uiteraard in overleg met onze leidinggevenden. Als de regels niet voorzien, gaan we in gesprek. Samen bekijken we welke waarden van toepassing zijn en wat de meest wenselijke oplossing is. Ik vind dat beter passen in deze tijd. Geo-onderwijs begint er weer aardig uit te zien Hendrik Westerbeek Directeur Stichting Arbeidsmarkt Geo De mens achter een dossier In de Stichting Arbeidsmarkt Geo zijn overheidspartijen, waaronder het Kadaster, private ondernemingen, de beroepsgroep en het geo-beroepsonderwijs vertegenwoordigd. De belangrijkste taken van de Stichting bestaan uit het vergroten van het aantal geo-studenten, het vernieuwen van het geo-onderwijs en het opbouwen van contacten tussen de praktijk en het onderwijs. Het Kadaster heeft mij als voorzitter aan de Stichting uitgeleend. Tevreden ben ik over het samen met diverse universiteiten realiseren van een wetenschappelijke GIS minor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar ik ben ook tevreden over de start van de nieuwe hbo-studie Geo Media en Design bij de HAS Den Bosch en over de start van een centrale opleiding landmeetkunde bij het SOMA college in Harderwijk in De studenten komen weer. We besteden veel aandacht aan verbinding tussen studenten en werkgevers op Het Geoonderwijs begint er eigenlijk best weer aardig uit te zien.

12 Esther Kalsbeek Kartograaf Nieuwe toepassingen bedenken met mensen van buiten het Kadaster Wilko Stalknecht GIS Maatwerkspecialist Wij moeten volgens de wet elke twee jaar alle topografische kaarten actualiseren. Hoe goed we ons best ook deden, we kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk hebben we met de Lean-methodiek het productieproces onder de loep genomen. Met z n allen hebben we verbeterideeën aangedragen en ontdekt dat het anders en sneller kon. Het lukt nu wel om eens in de twee jaar de kaarten te actualiseren. Ik was zo enthousiast geworden door deze filosofie dat ik de Lean-managementopleiding ben gaan volgen en nu Lean-coördinator voor de afdeling Geoinformatie ben. We willen graag continu bezig blijven met het aanbrengen van verbeteringen. Aan mij de taak om dit vast te houden. Ik ben het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij crowdsourcing en ID-in-a-day. Crowdsourcing is een project waarbij grenspaalhobbyisten (de crowd) informatie voor ons verzamelen over grenspalen. Het gaat om grenspalen die de grens tussen Nederland en Duitsland markeren. De crowd krijgt van ons een app met de coördinaten. Daarmee gaan de mensen op zoek naar grenspalen en informeren ons of de palen nog op de juiste plek staan en helemaal intact zijn. Op die manier hebben wij de meest actuele informatie over de grenspalen. Bij ID-in-a-day nodigen we via LinkedIn mensen uit om gezamenlijk leuke, nieuwe toepassingen te bedenken op basis van de data van het Kadaster en andere beschikbare geodata. Twee totaal verschillende activiteiten waarmee we de nodige landelijke publiciteit hebben gekregen. Hiermee laten we aan de buitenwereld zien dat we een innovatief en modern bedrijf zijn. Steeds terugkoppeling naar medewerkers Jannette Vos Medewerker Klantcontactcenter (KCC) Toen de Raad van Bestuur (RvB) met het voorstel kwam om de werkzaamheden bij het KCC te clusteren op klantgroepen, stuitte dat op weerstand bij de medewerkers. De RvB heeft toen samen met de ondernemingsraad een toer gemaakt langs alle vestigingen om naar de medewerkers te luisteren. Daarna is een werkgroep geformeerd die opnieuw ging kijken wat de meest ideale clustering/specialisatie zou zijn. Elke vestiging heeft zijn eigen afvaardiging gekozen voor de werkgroep. Alle voorstellen uit de werkgroep zijn teruggekoppeld naar de medewerkers. Uiteindelijk heeft de werkgroep besloten de werkzaamheden te splitsen in vijf specialisaties. Hiervoor is veel draagvlak. De werkgroep heeft geen voorstellen gedaan over de verdeling van die vijf specialisaties over de zes vestigingen. De werkgroep en de medewerkers hebben goede hoop dat de nieuwe Directieraad akkoord gaat met onze voorstellen.

13 Levertijden topografie binnen wettelijke norm dankzij Lean-management Henri Kelder Manager Klantcontactcenter (KCC) We streven naar specialisatie Het Kadaster krijgt er steeds meer taken bij. In zijn algemeenheid kun je stellen dat bij het Kadaster sprake is van een complex en divers producten dienstenpakket. Hoewel de medewerkers deze diversiteit leuk vinden, is het voor hen een dagelijkse uitdaging om aan de klantverwachtingen te voldoen. Om de dienstverlening voor onze klanten op een nog hoger peil te brengen, streeft het KCC naar inhoudelijke specialisatie. In overleg met onze medewerkers hebben we in 2012 een clustering aangebracht van vijf aandachtsgebieden. Als de Directieraad hiermee akkoord gaat, gaat het management van het KCC in 2013 met de medewerkers in gesprek hoe we dit verder gaan invullen. Tot nu toe ben ik enthousiast over de positieve houding van de medewerkers in het proces. Ik doe er alles aan om dat vast te houden.

14 Identiteit

15 De wereld om ons heen verandert razendsnel. Kennis is snel verouderd. We zijn vaak al blij als we de ontwikkelingen in ons eigen vakgebied kunnen bijhouden. Laat staan dat we weten hoe het gaat op andere afdelingen binnen het Kadaster. Ook bij het Kadaster dreigden er geïsoleerde afdelingen te ontstaan die van elkaar niet wisten waar ze mee bezig waren. Als Kadaster willen we samen voor de klant werken en uitstralen dat we één Kadaster zijn. Dan kan het niet zo zijn dat we van elkaar niet weten waar we mee bezig zijn. Daarom zijn we met elkaar in verbinding gegaan. De deuren van alle afdelingen gingen open. De collega s werden uitgenodigd op bezoek te komen om te horen hoe wij met zijn allen bijdragen aan een goed functionerende organisatie. De belangstelling was groot, maar nog niet iedereen heeft van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Daarom gaan we hiermee door in Ook maken medewerkers gebruik van Yammer (intern online discussieplatform) om elkaar te informeren of vragen te stellen. En natuurlijk draagt het personeelsblad OnderOns ook bij aan de noodzakelijke verbinding.

16 Inhoud geven aan onze slogan feitelijk verrassend Nelleke Slagter Teamleider RZ Half 2012 kreeg ik de vraag om aan drie nieuwe medewerkers uitleg te geven over het verwerken van een akte. Drie medewerkers vond ik wel weinig. Dus plaatste ik een bericht op ons intranet en daar reageerden meerdere mensen op. Uiteindelijk heb ik samen met collega s vijf informatiebijeenkomsten gegeven voor 80 mensen. Die beoordeelden de informatie met een 8,7. De naam van deze bijeenkomsten was Snuffelstage. Het doel was om mensen inzicht te geven in wat wij allemaal doen bij de verwerking van een akte. En welke producten wij hebben op basis van de gegevens die wij uit alle aktes halen. Eigenlijk hebben wij inhoud gegeven aan onze slogan feitelijk verrassend. Dat is ook wat we veel terug kregen in de evaluatie: ik wist niet dat we zoveel deden bij het Kadaster. Karin de Bourgraaf Adviseur Strategie en Beleid Bij andere afdelingen in de keuken kijken We hebben er veel taken bijgekregen en bestaande taken zijn in de loop der jaren anders georganiseerd. Dat doen we om onze klanten beter te bedienen en daarmee onze ambities te realiseren. Echter, een signaal van de OR was dat niet iedereen zicht had op ontwikkelingen buiten het eigen werkveld. Een pioniersgroep van 19 mensen uit de hele organisatie kreeg daarom de opdracht te onderzoeken of dit echt het geval was en zo ja, wat we er aan kunnen doen. Zo ontstond het project Kadaster in verbinding. Ik zat in die pioniersgroep. Iedereen kreeg de mogelijkheid eens bij andere afdelingen of vestigingen in de keuken te kijken. Bijna de helft van de collega s heeft dit gedaan. De reacties zijn enorm positief. Nu is het zaak dat we elkaar blijvend deze mogelijkheden bieden.

17 Mia van den Bogaard GIS Maatwerkspecialist Het was leuk, om al heel snel een reactie op intranet te lezen over wat wij verteld hebben over kabels en leidingen tijdens het project Kadaster in verbinding. Ook was het heerlijk om aan nieuwsgierige collega's wat over je eigen werk te kunnen vertellen, waarbij het er zeer interactief (Ren-je-rot Quiz) aan toe ging. De vragen uit de zaal kwamen soms nog sneller dan de Powerpointsheet, waar wat over het gevraagde onderwerp op stond. De meerwaarde van deze workshop zat niet alleen in de verbinding tussen collega's van verschillende afdelingen, maar ook in de verbinding tussen twee takken van sport bij het Kadaster: het Kabels- en Leidingeninformatiecentrum en Registratie van Leidingnetwerken. Het heeft allebei met kabels en leidingen te maken, maar het zijn totaal gescheiden processen. Onze toehoorders hadden overigens genoeg ideeën voor nog meer verbinding hiertussen. Heerlijk om over je eigen werk te vertellen

18 Moderne werkgever

19 Het Kadaster is een sociale en moderne werkgever. Dat blijkt onder ander uit het Beste Werkgeversonderzoek Het Kadaster staat op de 16e plaats op de lijst van organisaties met meer dan 1000 medewerkers binnen de publieke sector. Verder haalde het Kadaster een plek in de top 10 bij het werkgeversonderzoek van LOF. Op deze lijst staan organisaties die werkende ouders het best tegemoet komen in de balans van werk en privé. Een organisatie die zegt dat de medewerkers het succes van de organisatie bepalen, moet ook goed zijn voor die medewerkers. Goede mensen binnen halen is een belangrijke zaak, maar goede mensen behouden, is nog belangrijker. In 2012 heeft (net als in 2010) een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten worden op afdelingsniveau besproken en waar nodig leidt dat tot acties. In 2012 waren drie trainees bij het Kadaster aan het werk, die in 2013 nog een tijdje doorgaan. Het zijn jonge, net afgestudeerde mensen die bij het Kadaster ervaring opdoen en hun kennis overbrengen op de medewerkers en andersom. Vitaliteit is voor het Kadaster een belangrijk HRthema. Bij een gezonde organisatie horen natuurlijk gezonde mensen. Maar ook mensen die ongeacht hun leeftijd, goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de sociale media. Daar is veel aandacht voor. Evenals voor het nieuwe werken. Tijden plaatsonafhankelijk werken vraagt om vertrouwen van het management in de medewerkers. Dat komt de medewerkers en de organisatie ten goede.

20 Gezamenlijke opleiding goed voor teambuilding Conny Schut Juridisch, registratief en informatief medewerker We hebben bij het Kadaster een persoonlijk opleidingsbudget van 1.000, - per persoon per jaar. Het was een idee van onze manager om een deel daarvan te gebruiken voor een gezamenlijke training. Iedereen was daar enthousiast over, dus dat hebben we gedaan. Het ging om een cursus timemanagement. Behalve dat je op een ongedwongen en leuke manier leert je tijd efficiënter te gebruiken, was het ook heel goed voor de teambuilding. Je bent eens op een heel andere manier met elkaar bezig dan op een gewone werkdag. Het is zo goed bevallen dat we in 2013 weer een deel van ons persoonlijk budget inzetten voor een gezamenlijke training. Dan gaat het om een geheugentraining en snellezen. Van mijn eigen budget heb ik in 2012 ook een opleiding stagebegeleider gevolgd. Daar heb ik ook erg veel aan gehad. Ik zeg maar zo: je bent nooit te oud om te leren en dat budget heb je, dus het is zonde om het niet te gebruiken! Reinko de Vries Trainee Een project ver weg is het mooiste wat er is Als trainee mag ik in twee jaar vier projecten doen. Die mogen elk ongeveer een half jaar duren. Toen ik met mensen van Kadaster International sprak, hoorde ik van het project in Lesotho en dat ze daar wel wat menskracht konden gebruiken. Van het één kwam het ander en korte tijd later zat ik in Lesotho. Ik heb daar een methodiek ontworpen om met hulp van luchtfotografie te bepalen hoeveel percelen er in een gebied liggen. Verder ben ik meegeweest bij het aanwijzen van dorpsgrenzen door stamoudsten. Gaat het hier in Nederland vaak om een nauwkeurigheid van een millimeter, daar kijkt men niet op een meter. Ik hoorde dat Kadaster International moeite heeft met het werven van jongeren. Daar snap ik niets van. Werken voor een dergelijk project ver weg is het mooiste wat er is.

21 Tussen de middag 55 baantjes zwemmen Rob Hageman Financieel bedrijfskundig medewerker Gemiddeld doe ik drie hardlooptrainingen in de week. Daarnaast ga ik één keer in de week in Apeldoorn tussen de middag 55 baantjes zwemmen. Momenteel ben ik in training voor de marathon in Rotterdam. Daarom doe ik begin 2013 met veel collega s mee aan de midwintermarathon in Apeldoorn. Het nieuwe shirt dat ik dan krijg van het Kadaster, zit niet zo prettig. Ik draag liever een shirt dat al een paar keer is gewassen. Een nieuw shirt is vaak nog te stug. Waarschijnlijk draag ik het Kadastershirt dat we tijdens de Vierdaagse van Nijmegen hebben gedragen. Want ik wil natuurlijk wel in een Kadastershirt lopen. Eén keer heb ik meegedaan aan de traploopwedstrijd in de Grift, die jaarlijks wordt georganiseerd. Daarbij gaat het om explosieve kracht in korte tijd. Dat is heel wat anders dan een duurloop. Ik vind het geweldig dat het Kadaster vitaliteit stimuleert. Daarom ben ik reuze benieuwd wat de vitaliteitspilot oplevert die in 2012 is gestart in Zwolle. Een brug slaan tussen wetenschap en praktijk Jantien Stoter Adviseur product- en procesinnovatie Na mijn promotie bij de Universiteit in Delft heb ik een aantal jaren gewerkt bij de Technische Universiteit in Twente. Ik vond het echter jammer dat de resultaten behaald in onderzoek niet altijd de praktijk bereikten. Daar wilde ik iets aan doen. Ik heb toen (aan mijn huidige drie werkgevers) een functie voorgesteld waarbij ik de brug kan slaan tussen wetenschappelijk behaalde resultaten en het benutten ervan in de praktijk bij Kadaster. Het is geweldig om te zien dat dit in praktijk goed blijkt te werken en ik haal dan ook veel energie uit mijn werk, waardoor werk en privé probleemloos door elkaar heenlopen in mijn leven. Elke zaterdag breng ik mijn drie kinderen naar hun atletiekvereniging. Wachtend op hen (in een verlaten kantine met Wifi), kan ik dan ongestoord werken. Naast Kadaster en TU Delft ben ik ook één dag per week bij Geonovum werkzaam. Het is erg leerzaam om mee te draaien in meerdere organisaties. Kortom: een droombaan.

22 Fieke Fenneman P&O Managementadviseur Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid In 2012 hebben we voor de tweede keer een onderzoek gehouden onder onze medewerkers. Exact hetzelfde onderzoek als in Was de respons in ,3%, nu is die 77%. Scoorden we in 2010 een gemiddeld cijfer van 7,3 nu is dat een 7,6. Een verklaring voor de betere scores ligt volgens mij in het feit dat we in 2010 heel serieus op afdelingsniveau de uitkomsten hebben geanalyseerd. Ik denk dat daardoor de mensen gemotiveerder waren om mee te doen. Ook is per afdeling besproken wat er beter kon en zijn verbeteringen doorgevoerd. Uit het laatste onderzoek blijkt dat de communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen soms nog wel beter kan. Gelukkig zijn we met het project Kadaster in verbinding goed op weg om dat te verbeteren. Eén van de punten waar medewerkers erg tevreden over zijn, is dat we onze eigen tijd kunnen indelen. Ook ik ben erg blij dat we tijd- en locatieonafhankelijk mogen werken. Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid. Ik denk dat de medewerkers daar blij mee zijn. Ed Social Vraagbaak voor social media De ontwikkelingen op het gebied van social media gaan razendsnel. Om hier optimaal gebruik van te maken, heeft het Kadaster mij in dienst gekomen. Mijn eerste taak was te helpen bij het opstellen van social media beleid. In dit beleid heb ik richtlijnen geformuleerd voor de mensen die deze media gebruiken. Social media kun je gebruiken om antwoorden op vragen te vinden, contact te leggen met vakgenoten of experts, trends te ontdekken, incidenten te tackelen maar ook om klanttevredenheid te signaleren. Het mooie is dat mensen hun enthousiasme ook met elkaar delen via social media. Dat is pure pr. Als iemand zich geholpen voelt, laat die persoon dat ook weten via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Het is mijn taak om collega s te stimuleren meer gebruik te maken van deze communicatiemiddelen. Ook voor informatie of korte trainingen kunnen ze bij mij terecht. Verder help ik mensen bij het omgaan met Yammer. Dit is een intern online platform om informatie uit te wisselen en discussies te voeren. Ik roep iedereen op om de kansen te benutten van social media. Dan gaat er een wereld voor je open. Benut de kansen van social media

23 Cijfers en zo onze sociale kerngegevens Personeelsbezetting Aantal medewerkers met vast dienstverband Aantal medewerkers met tijdelijk dienstverband Totaal aantal fte s De verdeling per directie van onze medewerkers met een vast dienstverband RZ Geo Services Overig Verhouding man/vrouw met vast dienstverband Man Vrouw Man/vrouw-verdeling per directie Man Vrouw RZ Geo Services Overig Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband 51,5 50,9 50,6 Leeftijdsopbouw van onze medewerkers in % 2,1 23,3 12,9 < , , , Aantal medewerkers per afdeling gebaseerd op een vast dienstverband in %. 6,0 26,8 RZ 35,4 GEO SERV OVERIG 31,9 Verhouding man-vrouw met een vast dienstverband per directie in %. 100% 12,5 26,7 22,6 27,5 50% 87,5 73,3 77,4 72,5 0% RZ GEO SERV OVERIG Vrouw Man 60% 40% 20% 0% Generatieverdeling Babyboom Generatie X Generatie Y Einstein 12 0 Ziekteverzuim in % per directie RZ 5,4% 5,0% 4,9% Geo 4,5% 4,2% 4,7% Services 5,0% 5,6% 4,9% Overig 4,7% 3,9% 3,0% Kadaster totaal 5,0% 4,9% 4,7% In-, door- en uitstroom Instroom Doorstroom Uitstroom Verdeeld per man/vrouw levert dit in 2012 het volgende beeld op: instroom doorstroom uitstroom Man Vrouw

24 Over het Kadaster Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan en is verantwoording verschuldigd aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Als Kadaster registreren en verstrekken wij onder andere gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Wat is van wie, waar lopen de grenzen? De informatie leveren we aan andere organisaties en aan particulieren. Colofon Redactie Kadaster Communicatie Vormgeving Kadaster Multimedia Druk totdrukwerk, Apeldoorn Fotografie Gerhard Witteveen Fotografie, Apeldoorn

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie