2 2 MEI j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus BR ROTTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 2 MEI 2012. 153 j, alt. Noord. Deelgemeente van Rotterdam. WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus 1655 3000 BR ROTTERDAM"

Transcriptie

1 153 j, alt Noord Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: EudokJaplein BT Rotterdam Postadres: Postbus BR Rotterdam WD fractie Rotterdam Noord t.a.v. de heer S. Becker Postbus BR ROTTERDAM 2 2 MEI 2012 Website: E mail: Fax: Inlichtingen: A. Graafland Afdeling: Bastuurs- en managementondersteun ing Telefoon: Ons kenmerk: U AG mw Besluitnummer: D2012/192 dd Betreft: declaraties bestuur Datum: 22-o5-2D12 Geachte heer Beeker. Op 20 maart j.1. heeft u ons verzocht om alle declaraties van het bestuur openbaar te maken vanaf het begin van deze raadsperiade en deze aan u en de leden van de deelraad toe te sturen. Wij hebben geantwoord dat wij het verzoek hebben aangemerkt als een verzoek In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U ontvangt onze reactie binnen de door u aangegeven termijn, namelijk voor de behandeling van de kaderbrief. Wij hanteren als richtlijn voor de definitie van een declaratie de 'Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen'. Bij een declaratie gaat het om de vergoeding door de deelgemeente van de kosten, indien deze kosten uit eigen middelen (i.c. door de bestuurder) vooruit zijn betaald. Deze handreiking is door de VNG uitgebracht in april In de bijlage vindt u een overzicht van onze declaraties vanaf het begin van deze bestuursperiade tot heden. Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet.

2 a eclarati nestuur 0 e aar Aan het bestuur van de Deelgemeente Rotterdam Noord Postbus BR Rotterdam Geacht dagelijks bestuur, Rotterdam, 20 maart 2012 Als bestuur staat u voor een open en transparante manier van handelen. U schrijft dat in het coalitieakkoord: Als coalitie streven we naar een transparant, benaderbaar en toegankelijk bestuur en deelgemeentelijke orqanlsaûe." De WD staat ook voor een transparante overheid en is het hiermee van harte eens. Wij verzoeken u bij deze om open en transparant te zijn over uw declaraties. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft al in 2009 opgeroepen om declaraties structureel openbaar te maken. Afgelopen maand heeft RTL Nieuws de declaraties van gemeente- en provinciebesturen onder de loep genomen. Hierbij kwamen nogal wat opmerkelijke bestedingen van belastinggeld naar voren. RTL heeft de deelgemeenten niet betrokken in dit onderzoek. Wij vragen u bij deze op om alle declaraties van het bestuur openbaar te maken vanaf het begin van deze raadsperiode en toe te sturen aan de deelgemeenteraad. We vragen u hierbij de kosten op te nemen voor: (mobiele) telefoon, reiskosten (inclusief taxi), verblijfkosten, kosten deelnemen aan cursussen, congressen en opleidingen, abonnementen kranten, tijdschriften en vakliteratuur die thuis worden ontvangen en die op het werk worden ontvangen, contributies van verenigingen en beroepsverbanden, functionele consumpties, lunches en diners, et cetera. Daarbij verzoeken we u om kosten gemaakt en gedeclareerd door bestuurders op andere programma's - en daarmee minder inzichtelijk- ook openbaar en inzichtelijk te maken. We hebben ervoor gekozen om deze vragen niet te stellen in de vorm van schriftelijke vragen omdat we verwachten dat de zorgvuldige beantwoording van deze vragen u meer tijd zal kosten dan de maximale termijn van een maand die u heeft bij schriftelijke vragen. Wij willen de beantwoording op deze brief ontvangen voor de behandeling van de kadernota zodat wij uw beantwoording kunnen betrekken bij onze overwegingen. Met vriendelijke groet, Simon Becker WD Fractie Rotterdam Noord 1 Coalitieakkoord Deelgemeente Noord:

3 Overzicht declaraties bestuurvanaf mei 2010 tot heden (mei 2012) Harlow Brammerloo Ahmed Harika Nils Berndsen bedrag Via de kleine kas data abonnement '10 memory sticks 83,94 119, bescherm hoes Ipad data abonnement '11 39,99 119, Maaltijdvergoeding ambtenaren contr. Weth. Vereniging '12 118,00 155,00 Vlade bank I-pad 858, termijn Master PM 2 9 termijn Master PM overnachting, reiskosten studie contr. Weth. Vereniging '11 150, , ,50 274, termijn Master PM 4.587,50

4

5 T1v ALEXANDRIUM BV Watermanweg GA Rotterdam Telefoon: MA 11:00-21:00 DI-VRIJ 9:30-21:00 ZA 9:30-18:00 &ELKE ZO 12:00-17: SAN CRUlER USB b SAN CRUlER USB b SAN GRUZER USB b SAN CRUIER USB b SAN CRUZER USB 4 13,99 b 3510, CRUZER USB 4 13,99 b 02/11/10 Kassanr Referentie Totaa l BETAALAUTOMAAT 12:25:07 1H5F EUR xxx***1465 BANK Bet kenme rk 306AUT UHEEFT BETAALD TOT ZIENS Boekingsperiode Totai\l fur PINBETALING EUR incl. 19,00% BTW (b) Netto winkelwaarde 83, ,54 Ruilen of Retour binnen 14 dagen in originele verpakking met kassabon! Zie Algemene VerKooDvoorwaarden. E-vouchers worden niet retour genomen N : til 11 Illl l III 11I11I I1II

6

7 ~ k, < ':.' f \.:'.. i ~~ 'l.:.';'," ~.. :;.. ~. -.. A. Harika Meidoornstraat WG ROTTERDAM 1,IHh,II,ldlh'III'I,II"1l Datum Pagina Klantnummer Factuurnummer Heeft u vragen over uw factuur 9 november van Ga naar voor factuurdetails enanalyses..bel gratis 1202 voor informatie over l1wbel- enbetaalstatus en het betalen van uwfactuur. Bel voor uwoverige factuurvrager. Uw nummer: UkunI onsbereiken: ma l/m vr uurenza uur Kostenoverzicht Duur/aantal Periode Bedrag Totaal Maandkosten R e l~.400 SIM only'06 web'n'wafk Standanj.' ~'MS Starter, 'Vmüó L1Qf/m05J2 to OS.n.10 t/ m05, ,86 8,Jfi 2,48 28,70 Gebruikskosten buiten bundel Relax 400 SIM only'06 Binnen Nederland 72:37min. SM5-berichten 8 Bellen naar hetbuitenland 10:39 min. Gebeld worden in het buitenland 2:10 min. t/m ,84 1,68 6,73 0, =--=-- Subtotaal BTW 19% 1(J,BS._ Totaal 68,16 Uw betaling dientvoor 19 november bij ons binnen te zjjn. Ukunt gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro. 28,58 Periode t'tlm l/m Vorig tegoed 635:18min 30SMS Verbruikt 635:18min 30SMS Nieuwe Periode I/ m I/m Ingekocht 400;00min 30SMS Nieuw tegoed 400:00min 30SMS l'-mobile Family Met ingang van 6 december verhoogt T-Mobile deprijs van T-Mobile Family naar 14,95 permaand. Alsjemomenteel alt-mobile Family klant bent,verandert deprijs niet) ~ i l jeookin detoekomst nog gebruik kunnen maken van T-Mobile Family voor 10,- permaand? ijk dan voor meer informatieenregistreer jevoor 6 december opwww.t-mobile.nl/familyregistratie MobileNeiherlands BV oslbus 16272, 2500BGDen Haag f31 (0) 'resdner Bank '17 JL Informatie overdefactuurkuntu vinden op deachterzijde

8 DATUM: NAAM: BETAL1NGSFORMUUER DeELGEMEENTE fjdord /" -1' i I ION NR ~..-(? /~ ED G declaratie: E39 (99 (kassabon olkwitantie overleggen mu ZEGGE: ivtt9,!?in ~ p { ~ f~9 euro.tjrfj t:~ij PDl~e9w é: ;9.' eurocent BETREFT~. (). - " r t-, r. r: t'vlh '-"'P (- Y. J'V"' r ' Iî."lQ ~(..&~~.,.i~.i.~.:.'~' ~MX...~."." '{'.~ "~ """... ''-_'':,."' ord Sectormanager. Handtekening Ontvangst.".>.::.> " "",:"'=- VOORSCHQI. ;...i t.b.v.: datum: 2011 akkoord ontvangst: Grootboekrekening kostendrager prolect"r. Omschrijving /..î.y.?:.~.?'"f:..r.. - : ~...". - ~ "'J1 tt " : Reis- en Verblijfkosten Overige Kantoor Communicatie." Griffiekosten Overige Personeelslasten Dagelijks Bestuur Studiekosten... ~ Automatiseringskosten Catering t. E. E.. I ~ a. ~. E ~ ".-.."... " ~ ; ~..:. E " '.. I ~ oi. ". (MAALTIJDVERGOEDING maximaal 22,99)per " K:\DGNrd\BMO-FD\Kasboek\fonnuller kasbetalmgen 2011 doe

9 Dixons D;xons RH-1721 HOOQstraat PH Rotterdam Mannen denken liaar aan een ding. DIXONS trmulier DEELGEMEENTE NOQRD 2611 \. -,., '-," ()~,.... ::'; ~., ~ {-...;:.. BON NR ~ 0 ".l ; ;'1 t;'.q c99 (kassalmn ofkwitantieoverleggen!ml,,/.f; l Cl...". ' euro eurocent ; I Belk;n Ultra thtn FollO 61 I : ack TOT. MAES , - I.,". {,...,,' ~""Ic"" a' " lrl ""\, ~. ~. VLJ ' ,99 Wisselgeld 0,00 ~~~=~~:~~~~=====~~;~=~~~1=~~w-:====;;~61 Ruilen binnen Bdagen. onbeschadigd. in oorspronkelijke verpakking en met de originele aankoopbon. Software, itunes-, kado- en belka~rten en belpakketten worden niet gerulld. UITGEBREIDE DEKKING TEGEN SCHADE EN DIEFSTAL? Mogelijk tot 2 dagen na aankoop! Deze bon is uw garantiebewijs. Bedankt voor uw aankoop en tot ziens. " ;erd geholpen door CE de de Vrind - Hess b;' Datum Tijd 1721/1/1/ / :06 \\11\1111\11III1111"1111' \1I" 1111\"111IIlIIll1\ll, 1\\ \ \11111 _...-..,v-- -YV"t.:JV , _ t (",.ij:.,~ ~ ~.I :I., _.~ 'Jragerprojectnr. Handtekening ontvang~t._,;::> ':'-/ ".-... r.. : '- e-..~ ~ _": : " 1"'- ""' _> ~I ' :.,,',.' "akkoord ontvangst: ' Omschrijying ", 1t1l II "." -, ".... ftels;' en Verblijfkosten Overige Kantoor Communicatie : : Griffiekosten '.. Overige Personeelslasten Dagelijks Bestuur Studiekosten Automatlseringskosten " Catering ", " E '. _ "" I. E ~~ ", t1 E 1' 11 '~.. 11., ~ I'.. ~ '" ~... ~"""".'''.. lil' " I' ~..I'..- (MAALTIJDVERGOEDING maximaal 22,99) per K"'\DGNrd\BMQ.;FD\Kasboek\formulier kasbetahngen 2011 doe

10 E;F. UNGSFORMULIER DEELGEMEENTE NOORD 2011 ".:.'.. DATUM:.'/' ~l-! 2 '"? , N~M:".,:,,'Cl AAUrA. I..,. ~~ BEDRAG declaratie:.... v ZEGGE: ' Hu.À-l, 'là-û\ -- BON NR '; H Ó 0 ~.- I J 9,s"'; ~'kas~~bon ~,kwitantie overleggen um AGO CU/kL.tUf; vj:1~ euro. ~. -j-....,... ti. Or.h'len et.t;lh J.. ~urocent.".;:. il., -" 'j )C ' C) ; c - -t:. ~ '.,... ~ ~.~.i~.~,..... BETREFT: Tt-1ub'I:I. 0(0.-/"- ' ~ 'L~',.1,~...LtJ 2.CI/ ~ ~ a ~L.~y.', -"",. Akkoord'Sectormanager. _n--.--~- ' - VOORSCHOT E t.b.v.: :\. --., /fa-- -- Handtekening 9ntv.né~t. )<~..." c s- /.,..~ ".'~ ~akkoord sectormanager: datum: 2011 "akkoord ontvangst: Grootboekrekening kostendrager projectnr. Omschrijving...~~.~l./) -,.- - -,.,,.,...~ -, - -,, : ":' ; Reis-en Verblijfkosten Overige Kantoor Communicatie : ~.~ Griffiekosten OverigePersoneeJsiasten Dagelijks Bestuur Studiekosten.,'.Automatiseringskosten Catering '.. ~.;.. ~... i ti E ~, - E ;,... :,..:.,. ~. '~.,. (MAALTJJDVERGOEDING maximaal E 22;99) ~, K:\OGNrd\BMo-FO\t<'asboek\fonnulier kasbetalingen 2011.doc

11 A. Harika Meidoornstraat WG ROTTERDAM 1IIIuIhlllllilihlll( I Datum Pagina Klantnummer Factuurnummer Heeftu vragen over uw~ctuur 12december van Ganaar mobile.nl voor factuurdetails enanalyses. Bel gratis 1202voor informatie over uwbel-enbetaalstatus en hetbetalen van uwfactuur. Uwnummer: Ukuntons bereiken: ma Vm vr uurenza uur Kostenoverzicht Duur/aantal Periode Bedrag Totaal.. Maandkosten Voordeelsim web'n'walk Standard tfm tfm ,28 8,36 27,64 Gebruikskosten buitenbundel Voordeelsim Binnen Nederland 54:26 min. Klantenservice T-Mobile 7:05 min. Servicenummers 7:40 min. MMs-berichten 1 Bellen naar hetbuitenland 2:51 min. Berichten verstuurd naar hetbuitenland 4 Gebeld worden in hetbuitenland 2:33 min. Berichten verstuurd in hetbuitenland 1 tfm ,07 2,02 2,11 0,42 1,66 0,84 0,28 0,11 31,51 Kortingen/overige kosten Korting 3.00Euro Voordeelsim Kosten SIM swap Subtotaal BTW 19% Totaal tfm Hettotaalbedrag wordtomstreeks 22december 2011 van uwrekening nr afgeschreven. 0,08 15, ,23 14,10 88,33 Bundelinformatie Min500 SMS 150 Periode Vorigtegoed Vm Vm :00 min 150SMS Verbruikt 500:00 min 81 SMS Nieuwe Periode Vrn Vm Ingekocht 500:00 min 150SMS Nieuw tegoed 500:00 min 150SMS T-Mobile Netherlands BV Postadres Postbus 16272, 2500 BG Den Haag Fax +31 (0) Bank Commerzbank BTW NL B.01 KvK Informatie overdefactuurkuntu vinden opdeachterzijde

12

13 )1t.. N\ i,. r - r. i /', /1 ',1 \;.. ;...c~ I J... \,)-" t ME IJER T I I (.4D.. ~. /1 1; erv"... -: (.. ".. /'.,.. t :SJj:: ) psv... I ~ r.... ~.x \\\..i.. \J..,/.....::.::. ~.(::::: vodka/gin/rum cognac arma/calva/whiskey..., likeur voorgerecht: ) hoofdgerecht: J n~ _.,lecht : 2-- kaasplateau: \ Totaal: (0

14

15 .A.I " rr.. v t:i --:- 11fl ' ti,a De hr N. Berndsen Benthuizerstraat 84-B CLRotterdam DEBITEURNUMMER: FACTUURNUMMER: DATUM: DOORKIESNUMMER: BUlAGE(N): Contributie 2012 FACTUUR Bedrag Hierbij brengen wij u in rekening de contributiebijdrage voor het jaar 2012 van de Wethoudersvereniging. Contributie 2012 e 155,00 Totaal te betalen 155,00 Betaling gaarne binnen 30 dagen op bankrekening t.n.v. Wethoudersvereniging te Den Haag, onder vermelding van debiteur- en factuurnummer. Nummer kamer van koophandel: De VNG Academie, Bestuursacademie, Deloitte, NotuBiz en Bouwfonds zijn partners van de Wethoudersvereniging ',~th o u d e rsveren i g i n g Postbus GK Den Haag Tel. (070)

16 Noord Deelgemeente van Rotterdam 4,0441 toz.o lq q 3 BElAAlD PER BANK 1.6 SEP ~31 0 Opdrachtformulier Betalingen Van: E.m.II: Fax: Telefoon: Bezoekadres: EudokiJ!plein BT Rotterdam Postadres: Postbus BR Rotterdam Naam 'è': ;~ Adres Je~~~-lr.-A... -~-~ B.. t. _._ ~ - -._- ~~~:_-----_. ~~~~ç~~-=-- Giro-/Bankrek.nr. ~:U-ta-l:.~-_~-~_~=ë-_~k- - --~ Jfij&;._~_ki~_~_) - Opd~~htge~~_r _ Datum._ Verplichting Afgehandeld Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) }~o1.. 4~Lt~ooü - ---_. --_._ _.._ Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) r Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) ~.. - ~~lbue9~!~oude':. Jt~Qg~thoUde:TIt-. Datum m: Päràaf t.~:j<i :n.g _linvu..d1_\ R? kosten: Betaling:

17 ,.~ Gemeente Rotterdam Declaratie overig SSCPSA, Wijnhaven 69, 3011 WJ Rotterdam Achtemaam*: Voornamen: (1" voluit) Tak van dienst: Geboortedatum: -.i.lf l { ad (118 ~,d.csx r. als u gehuwdbent en gebruikmaaktvan de naamvan uw partner, zowel de naamvan uw partnerals uw eigen naam vermelden Datum Omschrijving reden/doel Bedrag 1_4_ 2Dl'l.2 /-::Jool t90(j?qi./ ~ " ç _ ZfJI 0. ~ d..fi..:-/. Y~ i,~1'j..,,...., ij l NBI svp originele nota's bijvoegen ~.ilàndtekemng declarant: koord bevoegd leidinggevende: ~~Datum...ó.8IR-? I.! ~ Datum..fl. ~. q... /Q.. Mutatie psa Controle Datum Paraaf

18 achouse elgemeente Rotterdam Noord I.V. Deelgemeente Rotterdam Noord Istbus 1655 IOOBR ROlTERDAM :THERLANDS actuur Al. \ MacHoll Raadhuis.' 1016DGl: MacHouse: Kerkstraat ~ 1211 CN Hil\ MacHouseRi Stationsplein ot 3013AI< Rotter:. MacHóuseWoé. Rietdekkerswegl 3449JC Woerden antnummer lctuur atum wordemummer wverkoper W D Martijn De la Haye Leveringsconditie Betalingsconditie Verkoop kasbasis ABN IBAN NL32ABNA0493 2n3 ~ ~f1jkejcode 1.4C497NF/A Merk Apple T-Mobile OmschrijVing ipad 64GBWi-Fi & 3G T-Mobile ipadprepaid InternetMicroSim 3FF Aantal 1 1 StukspriJS 671,43 8,36 Bedrag 671,43 8,36 Subtotaal exclusiefblw BlW19 % TotaalinclusiefB7W Reedsvoldaan Totaalte betalen 679,79 129,16 8D8,94 o 808,94 Afleveradres: Postbus BR ROTTERDAM NETHERLANDS Serienummer(s) artikelmc497nf/a: SGB034XDQETV. Opmerkingen: Bij uwbetaling graag uwklantnummer en factuur nummer vennelden: Factuur Kiantnummer: W Factuurnummer: All" p~ijzen zijn in ejr~'s Op dgir.e1e APrAe nroducten heef. uso daqe;'lel!.ftr':c!1, or1 ('r::.t'jning docr Ari" c,. bo;' ; BTW nummer; NL AacH?use B.V. K\"KUtrwcj;, 3 C 2 4'.l 97~ Ol' al onz,, : ;, \ ~hgen zi;r.1c lever:;1gsvooiwb3fden. gedeponee;c;ll:j de i :vi( U I,;l:ech, G.".1989 ond..: nr. 18BO va.i kra:!'l Op ~w verzoek sturen wij u kc-teloos deze voorwl:.ardentoe. Pagina 1 van 1

19 Kassanr: Winkel: Boekingsperiode: 0048 Referentie: MASTERCARD (A ) Tlv: xxxx5305x9xxxxxx Pasnr: 01 BERNDSEN/N. Exp.datum: 30/09/11 BETALING Datum: 01/09/ :48 Transnr: Atos Wor1dl ine Totaal: 808,94 EUR Datum: Ubent geholpen door: Martijn De la Haye Deelgemeente Rotterdam Noord ~ x MC497NF/A ipad 64GB Wi-Fi & 3G lx T-Mobile ipad PrePaid Internet MicroSim 3FF Totaal BTW Bedrag Creditcard Wisselgeld 799,00 H 9,94 H 808,94 129,15 808,94 0,00 Veel plezier met uw aankoop! Ruilen kan in de originele gesloten verpakking binnen Bdagen. Voor algemene voorwaarden:www.machouse.nl 11;

20 " BETAALAUTOMAAT 03/09/10 15:52:42 KASSANR 3X3Z01 REFERENTIE TOTAAL TLV BANK BET KENMERK U HEEFT BETAALD TOT ZIENS BOEKINGSPERIODE 49,95 EUR ****** AUT 0246 Datum: Ubent geholpen door: Michael Dekker lx BDDKSTAND-B 49,95 H Protective Case and Stand ipad Zwart Totaal 49,95 BTW Bedrag 7,98 Pinnen 49,95 Wisselgeld 0,00 ' Veel plezier met uw aankoop! Ruilen kan in de originele gesloten verpakking binnen 8 dagen. Voor algemene voorwaarden:www.machouse.nl /11111/111/ /11111/11/ ~J1 D D

21 Noord Deelgemeente van Rotterdam Opdrachtformulier Betalingen Bestuurs.. en managementondersteuning Van: J. Nabie Website: Fax: Telefoon: Bezoekadres: Eudokiaplein BT Rotterdam Postadres: Postbus BR Rotterdam Intern factuur nr. 1 \7_0lGq 7 Naam N. Berndsen Benth uizerstraat 84-B CL ROTTERDAM _ e. _ - -- Giro-/Bankrek.nr. \_ Contributie 2011 Betalingskenmerk Wethoudersver. Totaalbedrag 150,00 (inel.blw) '--- - Opdrachtgever A. Graafland Datum Verplichting. -_..._... Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Contributie- Berndsen 150,00 Wethoudersvereniging Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Datum in: Paraaf Boeking kosten: Betaling: - - IOpmerking: Deelbudgethouder Budgethouder Anne-Hilde ({.

22 t De br N. Bemdsen Benthuizerstraat 84-B CLRotterdam DEBITEURNUMMER: FAcrutJRNUMMER: DATUM: DOORKIESNUMMER: BIjlAGE(N}: Contributie 2011 FACTUUR Bedrag Hierbij presenteren wij u de nota voor contributiebijdrage 2011 voor de Wethoudersvereniging. Onze contactpersoon mevr. Iris Kester Contributie2011,N.Ber.ndsen 150,00 Totaal te betalen 150,00 ======:::; Betaling gaarne binnen 30 dagen op bankrekening t.n.v. Wethoudersvereniging te Den Haag, onder vermelding van debiteur- en factuur.nummer. De VNGAcademie voor Lokaal Bestuur, PubliCSpirit & NotuBiz zijn partners van de Wethoudersvereniging Wethoudersvereniging Postbus GK Den Haag Tel. (070) 373 Bl 23 wethoudersveren

23 L 0 51/ l \' '2.'7.,.0.. Noord Deelgemeente van Rotterdam BETAAlD PER BANK 25 NOV prae d htf ormu I" Ier Betalingen Bestuurs- en managementondersteuning Van: A. Graafland E mall: Website: Fax: Telefoon: 01Q Bezoekadres: Eudokiaplein BT Rotterdam Postadres: Postbus BR Rotterdam Naam De heer H.O. Brammerloo Blommerdijkselaan NB ROTIERDAM._- Giro-/Bankrek.nr., Betalingskenmerk Master PM Totaalbedrag 4.587,50 ~~ (inci.blw) Opdrachtgever Anne-Hilde Graafland Datum Verplichting Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Y3YJO Master PM 4.587, Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) Datum in: Paraaf Deelb_udgetho~d~r Budgethouder --- ~ Boeking kosten: Betaling: IOpmerking:

24 Management en Bestuur Financiële Zaken MB UNIVERSITEIT TWE TE. H 0 BRAMMERLOO BLOMMERDIJKSELAAN NB ROTIERDAM NEDERLAND IBAN : BiC: BTW/VATnr: BTW / VAT in EUR: NL24ABNA ABNANL2A NL BO Factuurnummer Debrteumummer F ft C T Llw referentie Uw BlVlI-nummer Pactuurdatum I S R "'1,. Bedrag 81W Uw deelname aan het basisjaar van de opleidinq Master of PubIIc Management, totale kosten EUR ,-, te betalen in vier termijnen: - eerste termijn: (de derde - en vierde term ijn zullen resp. In jauuari.20 î2 en maan aan u worden gefactureerd) BTW 0.00 % van SUBTOTAAL TOTAAL 0.00 EUR U wordt verzocht dit bedrag binnen 30 dagen te voldoen op onderstaand (post)banknummer 0 v v. het deblteur- en factuurnummer Voor inlichtingen :AA M Heuven-8loo Tel' Fax E mall TenZIJanders overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Twente en Salland op 11 Juli 1997 onder nummer 1963 Urnversrtert Twente. Postbus AE Enschede. ABN.A MRO II\'?

25 Noord Deelg emeente van Rotterdam REl~AlD PER BANK 16 0EC 1011 Bestuurs- en managementondersteuning Opdrachtform U Iier Betalingen Van: A. Graafland E mall: Website: Fax: Telefoon: Bezoekadres: Eudokiaplein BT Rotterdam P~dn$:Po~us BR Rotterdam Naam _..._- -- _ Giro-/Bankrek.nr..- Betalingskenmerk Master PM term ijn Totaalbedrag 4.587,50 (incl.b1w) = ;c:.:..:::= =-.:...- +I:.:.;:.:;ntern factuur nr. ; _ \ l'2 0 '2. '-../ 2.. ' De heer H.O. Brammerloo Blommerdijkselaan NB ROTTERDAM Opdr~chtg.!~ ~ Anne-Hilde Graafland - -_._ Datum Verplichting Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (exel.btw) MasterPM 4.587,50 C-' --- -_._ _ Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (excl.btw) _ Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag (exel.btw) Datum -in:---'- Paraaf ~!?udgeth.2~!!~r ---' Budgethouder q:; --- > Boeking kosten: _._ Betaling: I Opmerking: Tweede termijn

26 Management en Bestuur Financiële Zaken MB UNIVERSITEIT TWENTE. H 0 BRAMMERLOO BLOMMERDIJKSELAAN NB ROTTERDAM NEDERLAND IBAN: BIC: BTW/VATnr: BTW /VAT in EUR: NL24ABNA ABNANL2A NL B Factuurnummer Debrteurnurnmer Uil" refe rent ie Uw BTW-nummer c U U 1. Factuurdatum B drog BTW Uw deelname aan het basisjaar van de opleiding Master of Publre Management. totale kosten EUR ,--, te betalen in vier termijnen: - tweede termijn: (de derde - en vierde termijn zullen resp. in Januari 2(.h2 en maart 20 1~ aan u worden gefactureerd) BTW 0.00 % van SUBTOTAAL TOTAAL 0.00 EUR U wordt verzocht dit bedrag binnen 30 dagen te voldoen op onderstaand (post)banknummer 0 v.v het deblteur- en factuurnummer Voor mlichtlngen"aam. Heuven-Bloo Tel Fax Tenz] anders overeengel<omen ZJjn op al onze aanbïedmgen en overeenkomsten van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Twente en Salland op 11 Juli1997 onder nummer Un iversite it Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede, ABl\i-AMRO ING

27 . ~~-N6'brd ~~ Deelgemeente van Rotterdam ~os-1-1, l 2.Q 24 Cf \ BETAALD PER BANK 27 Ute 2011 opd rachtformulier Betalingen Bestuurs- en managementondersteuning Van: J. Nabie E mall: Website : Fax: Telefoon: Bezoebdres: Eudoklaplein BT Rotterdam Postadres: Postbus BR Rotterdam In~omen Fin. Crediteurnummer '2..0S- Intern factuur nr. \ \'2.0 2 Brammerloo Blommerdijkselaan 43 Naam, Giro-/Bankrek.nr. Studie/vervoer/ Betalingskenmerk overnachting Totaalbedrag 274,60 --_.- Opdrachtgever A. Graafland f--"--- - Datum Verplichting [LIJST] ". Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag Studie/vervoer/overnachting 2.74pJ) Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag 1---,--,-_. Grootboekrek. Projectcode Kostendrager Omschrijving Bedrag Deelbudaethouder Datum in: 1-: Paraaf ~. Boeking kosten: Betaling: Budgethouder AH graafland ~ IOpmerking:

28 ' 1.._ - _. -. ~. -_ ' ~~ '~.i.1.; ti r <., ' 16~09-2D11 ' 2.( ~:., " '.. ".'!-.~.' ~:Nkë,!t.rel~ Ensthe~~.. '.. Rotte'rt:läm.C;<, '. ~~~;~;~~':~~:-t:"( ':li '~;0~;;;.,.. >'>~;;J " ~.~ '''C;,f d ' :1S'; ~,?,':ié'-:ti~511;>~.~. : \ DA'qt;etour Rottêrd.m-t~, Utrecht-'Cèntraal. ',.... ;>;.:. EUII 18.7D s..::'3 >!~. ~ 1 è7 f :". ) r ~ ~ J 'J/"j/~., I,.. ~:~.e : '.-~ '.. ~ ::: :..' ~: 2. P -~ e, ~ ( Kassanr: Boekingsperiode: Referentie: MAESTRO (ADODODOD043060) Pas: Pasnr: Exp.datum: ABN AMRO BANK BETALING Datum: Transnr: Tota al Ot id: PASHOUDERBOrJ 10JV15 Wlnke lnr: xxxxxxxxxxxxxxx6d /08/16 11/12/ :27 QEDN20 1'r, 95 EUR ,',' ~, ~ 10<:1 ~U : ~/. : t ;)'1~a,\~ \""" )L~ r.. r ~ "... ~ i::;..: ~..:. ~Q selexyz dennar Lijnbaan 150 Rotterdam Tel. (010) * 24/7 (k)open en thuisbezorgen * top-l0d titels gratis verzonden MANAGENA DAT HEB IK VAN M 17,95 TOTAAL Aanta l: ,95 Mae~;tro Kal...,llJIlIBr: VervaldatUl: ,95 BlW CODE EXCLUSIEf 6% IIlW BTW INCLUS I[f 1,02 17,95 LIJ : );" ~".~.:a~~~~..~~.<,. ::! : ~:. Bezoek onze herl'stuitverkoop met kort ingen tot 70% Op vertoon van uw***** kassabon kunt u uw aankoop binnen 14 dagen rullen of retourneren. Bij retclurneren wordt een cadeaukaart verstrekt. Zie onze vol ledige rui 1- en retourvoorwaarden bij de kassa. Bedankt voor uw aatlkoop en tot ziens!

29 , [ ra~w FEil aa~k 21 UEe zon '" Catering &, Party Service Cénick Horeca &. Catering c: _ ( ~"' Postbus Al{ Rotterdam TeL/Fax: +31(0) Postbank ABN/AMRO Horeca &. Afro, Asian and Caribbean Catering

30 'I I i,léllick c",,;.p \... & Party Productions Y. rz Yf?ZJ (65 10 ' "3 1 JO Ié~;Jv l Si 3 0 IJ./ ~ - ( (

31 ~N i:' "'.,. ~....C Ṇt 'r1 8"'" ~ J, ~N ' ~,~;.. :,~~ r~, ~...~ ~ " "lij "rv ~ e- ~ I.',-,... ~..."..,' ;.:.' " " ~ ~ '. '."; " "...';.:~.~:,.; ~ ~'..: '... :i, ',:... ':. ' ~.~".' :.,:. ~, ~.,:, '.." '.Jie.' f~ ' r' r:: uv r,.5 1V iiu ;: :' lll: c~ s es " i5 ~,~ lij 0'" ;,,: ~ '. 'tt.. o a:: ::> c:..u: S., '~«, : :; ~ l!ï1i!c KVITANpE Bonnr "45/dro/006.O? 06.12,11 P. 112 Bstalen KP-keart 3.50 EUR : :19 Parkeerduur : 0 Degen, Ol :35 Tots!l bedrsg 3.50 EUR B.T.lI. 19,00 % 0.56 EUR CredIt PInnen 3.50 EUR KeliSenr: Ulnkelnr: BoeklngSperiode: Referentie: MAESTRO (A ) Pes: Pasnr: [xp.detui: ABN AMRO BANK "ETALING PASHOUOERBON CDF5ZZ ~xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx /0B/16 Regio Twente "i 16 J: f: e 1 0 ~ ; o~ è' _ löl 'UI i co...!!:ff"~ O Ir ~ Olf ~t 1 :1 ~ c. iï g I 4I!!.... '5 Q. rti C... P Ol '" ID.:. Lu :; ~ a "",.., :~..L.":..~.':....- ", # y,,-.,.,...,.,, ~, " - j...t..,~..:~.-l ; ; '~~~",: :~.. I, ~'f ~ \,. ;..1 l{~~~~j:,j;,;~: ' :;,~, N f '. ~ls,aai'.: <;;V Q ", U"J ' 't"jl''m '!'>!li'. '.,',..;:LGJ~~ ~:;i~~~t~~~?:~:?);~~?~y.\} ~,._. " ".',.., _. _ '.~...-,._~.- ''\ ~ ~ -Xi P.n.":;:~".. 0>' i "::".\' ':::~ >::r ~~: ;, ID 'J ;: ~: c:: :u ' 0 ~ <=\ ", ~, ) : <~ 0 ~ e.:.:li~. a. ;lil. ". ' ~ ~ n ft) ',....'i; I: ';,..;;a.::-'''$! U":.. ' - '. -- c.. ~ ~ : : "n I» ;--,... ::;'. r : ' ;,it,'. -. i'lr =J P ~ f ~ " ~. ~'...,_.~ n, ;', ~if~i~ ' l :. : " i.' ~"! ~. ~f"' '',...'".

32 ". Klant Bet.... HOTEt DRlENERBURGHT DR1Et1"k1 cr.aan NB EI~StHtU L,\' cuaisse KU5lInr; mnktol: 4556~Qqq4209 8oeking...r.ode: 1166 kef ~r.nb.: oogb4.ss t1a5tereard (AQ0000aOO410i1l1 Pu: ~xxxxxxx"xx):07as PitSnr: 013 Exp. datum: 31,;13'12 BRAMMERi.OO H 0 BETALING Iilltun, : 2:V~1112:29 Tr:."n=,. ; 23:>816 Totaal: EUt UHEEFT BETAALD Drienerburght inttehot e! re lede )26510 rid-f58058 IA Brammerloo, Harlow Datum umscnlljvrl1g Aantal Prijs, _._-_.._._---_._._- _._ , Gast Brammerfoo, Har/ow ~ankomst 21 ~ Yertre~ Logies Totaal (EUR)._-- Kam~r._. _ 78,50 Totaal faktuur Betalingen 23- s=-ièff EuroCär:diMastercard : 7-B"]"Ö 78,50 ;8,50 Totaal betaald -78,50 BTW BTW Totaal 6,00% Logies 6,00% F&B laag Incl. BTW BTW Excl. BTW Ç :iiS Te betalen 0,00 Wij danken u voor uw verblijf en hopen u nogmaals in ons hotel te mogen verwelkomen. UNIVERSITEIT T\l\JENTE. Op alle door ons aang~gane overeenkomsten,!ijn 'r'- f' ''''''"~- ~~ h; ' Î 1'"'(,...- \ - f',...,'c,,