INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling"

Transcriptie

1 Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde documenten (blz. 8) Amaris Theodotion Werkdroger 1 Rabobank Johanniter centrum voor 1251 CM Laren KvK wonen, zorg en behandeling T BTW B02 F

2 Inhoudsopgave VOORWOORD.5 AMARIS THEODOTION... 6 Het bestuur van Theodotion... 6 Voor wie is Amaris Theodotion bedoeld? Welke hulp wordt geboden?... 6 Activiteitenbegeleiding... 8 Administratie... 8 Artsen... 8 Bedden... 8 Bereikbaarheid afdeling... 8 Bezoek... 8 Bibliotheek... 9 Brandpreventie... 9 Brandoefeningen... 9 Automatische brandmelding... 9 Voorkom brand... 9 Hoe te handelen bij brand... 9 Chipautomaat Cliëntenraad Clubs Schilderkring: Avondje Uit: Filmavond: Theehuis Marian: Jeu de boules: Singer Museum Laren: Gehandicapten rolstoelfiets: Johanniter Hulpverlening Vakantieweken: Diëtetiek Ergotherapie Fysiotherapie Gedragscode Geestelijke verzorging Ons zorgaanbod Geestelijke steun Kerkdienst Geloofsgespreksgroep Informatie en contact geestelijk verzorgers Giften en legaten Personeelsfonds Stichting Vrienden van Theodotion Huisdieren Ideeënbus Internetcafé Internetverbinding Kabelkrant Kamer vrijmaken Kapsalon Klachtenbemiddeling en vertrouwenspersoon Bent u tevreden? Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 2)

3 Melden van de klacht Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon Kosten van de verblijf met verzorging Levenseinde (beslissingen rondom het levenseinde) Logopedie Maaltijden Medische zorg & geneesmiddelenverstrekking Meerzorg faciliteiten Opname Pedicure Receptie Roken Schoonheidsspecialiste Schoonmaak Schoonmaak eigendommen van cliënt Tandarts Technische ondersteuning Telefoon Gebruiksaanwijzing nieuwe (zorg)telefoon Alarm Telefoneren (met Theodotion abonnement) Telefoneren zonder gebruik van de Hoorn Het laatst gebelde nummer herhalen Abonneenummers voorprogrammeren Theograaf Vakantie, een paar dagen weg Verzekeringen Brand- en inbraakverzekering op persoonlijke inboedel Verzekerd bedrag Wat is verzekerd? Waar bent u tegen verzekerd? Hoe bent u verzekerd? Betaling premie Bijverzekeren Inventarisverzekering WA Verzekering Ziektekostenverzekering Voorschotrekening voor cliënten van Amaris Theodotion (Met gesloten beurs) Elk kwartaal een afrekening Verrekening Voor alle duidelijkheid Kosten Voorschot Betalingen Aanmelding Inlichtingen Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 3)

4 Overige voorzieningen Vrienden van Theodotion - Stichting Wassen en stomen van kleding Hoe te handelen voor de opname en/of bij opname Persoonsgebonden kleding en beddengoed dient gemerkt te worden Winkeltje De Toko Het Zorgplan en de verdere communicatie Uw zorgvraag en onze manier van werken Zorgafdelingen met verblijf Bijlage: Bijlage: Bijlage: Bijlage: Aanmeldformulier Services Machtigingsformulier Aanmeldformulier Stichting Vrienden van Theodotion Contact, Openingstijden en Telefoonnummers Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 4)

5 VOORWOORD Deze brochure is bestemd voor u, als toekomstige cliënt. U vindt hierin algemene gegevens over ons huis en over hen die er wonen en werken. Meer specifieke informatie voor de verschillende groepen cliënten wordt in losse circulaires verstrekt. Wij hopen met deze brochure voor u de weg naar Amaris Theodotion enigszins te vergemakkelijken. Het zal echter geen antwoord kunnen geven op al uw vragen. Onze medewerkers zullen aanvullende vragen graag beantwoorden. Laren, juni 2012 Directie Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 5)

6 AMARIS THEODOTION. Amaris Theodotion is een centrum voor wonen, zorg en behandeling. Het huis is omgeven door een mooi aangelegde tuin met vele bomen. Goede verharde paden vergemakkelijken het uitgaan van wandelaars en rolstoelgebruikers. Los van het gebouwencomplex ligt het gebouw De Ark, voor een deel bewoond door medewerkers waarvan een aantal nog in opleiding zijn. Hier bevinden zich eveneens de kantoren van de administratieve dienst, de afdeling personeel en opleiding en twee logeerkamers voor familie van cliënten. Tevens zijn hier de Raad van Bestuur en medewerkers van het stafbureau van de Amaris Zorggroep gehuisvest. Het bestuur van Theodotion De Raad van Toezicht van de Amaris Zorggroep wordt deels gevormd uit leden van de Johanniter Orde in Nederland. De Raad heeft de leiding van Amaris Theodotion opgedragen aan de bestuurder. De identiteit wordt bewaakt door de identiteitsraad. In de identiteitsraad zitten twee leden van de Johanniter Orde, een afgevaardigde namens de cliënten en een afgevaardigde namens de medewerkers. Voor wie is Amaris Theodotion bedoeld? Welke hulp wordt geboden? Voor opname in Amaris Theodotion komt u in aanmerking wanneer u om lichamelijke redenen bent aangewezen op 24-uurs verzorging en/of multidisciplinaire zorg, of een periode van revalidatie behoeft. Een geldig indicatiebesluit is een vereiste. Indien 24-uurs zorg niet noodzakelijk is, kunt u gebruik maken van de afdeling Somatische Dagactiviteit. In Amaris Theodotion hanteren wij de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). In deze wet zijn de rechten en plichten van zowel cliënten als behandelaars beschreven. Amaris Theodotion kent geen leeftijdsgrens. Plaatsing op de wachtlijst is alleen mogelijk als u over een geldig indicatiebesluit beschikt. Vooral voor cliënten die langdurig in Amaris Theodotion verblijven, wordt getracht een huiselijk karakter aan te bieden. De instelling beschikt in het verzorgingshuis over zit-/slaapkamers. Het verzorgingshuis biedt plaats aan 66 verzorgingshuiscliënten en 14 verpleeghuiscliënten. Er is één kamer voor kortdurend verblijf. De dagelijkse hulp wordt gegeven door verpleegkundigen, zorgcoördinatoren, verzorgenden, helpenden, afdeling- en voedingsassistenten. Op de afdelingen worden zorgarrangementen geleverd, gerelateerd aan somatische (= lichamelijke) problematiek én indicatie afhankelijk. De zorgarrangementen bestaan uit: Langdurige verpleging en verzorging met verblijf en behandeling; Verblijf met verzorging; Verblijf met verzorging en ondersteunende begeleiding; Revalidatie en reactivering met tijdelijk verblijf en behandeling; Kortdurend verblijf met verpleging en behandeling; Dagbehandeling. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 6)

7 Amaris Theodotion wordt met name gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor opname komt u in aanmerking als het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een positief indicatiebesluit afgeeft. In Amaris Theodotion zijn ongeveer 380 medewerkers werkzaam, waarvan een groot aantal een parttime dienstverband heeft. Amaris Theodotion heeft leerlingen van diverse opleidingen en biedt ruime mogelijkheden voor stagiaires. Bovendien zijn vele enthousiaste vrijwilligers aanwezig. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 7)

8 Activiteitenbegeleiding Ter ontspanning en recreatie vinden regelmatig ontspanningsmiddagen en -avonden plaats met concerten, toneel, spelen e.d. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de Ridderzaal. De programma s worden in overleg met u samengesteld en worden gepubliceerd in de Theograaf. Voorts kunt u ze lezen op de mededelingenborden. Administratie Alle zorginstellingen zijn verplicht, in verband met de nieuwe AWBZ-voorschriften (Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle) cliënten te vragen zich te legitimeren en het verzekeringsbewijs te tonen. Daarnaast is iedere zorginstelling verplicht met de cliënt een zorgleveringsovereenkomst af te sluiten. Vriendelijk verzoeken wij u binnen één week na opname de volgende gegevens aan te leveren, maar liever nog vóór opname: 1. Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) 2. Kopie verzekeringsbewijs van ziektekostenverzekering 3. Zorgleveringsovereenkomst (één exemplaar ondertekend) 4. Ingevuld machtigingsformulier (bijlage) U dient bovenstaande documenten af te geven bij de receptie (t.a.v. de cliëntenadministratie). Artsen Wanneer u, als cliënt in het verzorgingshuis van Amaris Theodotion, een arts wilt raadplegen, dan dient u uw eigen huisarts te bellen. Mocht u van buiten de BELgemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) komen, dan dient u een huisarts in Laren, Blaricum of Eemnes te zoeken. De (nieuwe) huisarts dient voor uw opname bij Amaris Theodotion bekend te zijn. Bedden Amaris Theodotion verstrekt (onder)lakens, slopen, washandjes, handdoeken en keukendoeken. U dient zelf mee te nemen of aan te schaffen een kussen en een deken of dekbed. Indien u gebruik maakt van een dekbed dient u ook voor dekbedovertrekken te zorgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de deken/ het dekbed en de dekbedovertrekken. De kosten zijn voor uw rekening. Bereikbaarheid afdeling De afdeling is telefonisch altijd bereikbaar maar indien er geen sprake is van spoed graag na uur s ochtends bellen. Vóór die tijd zijn de verplegenden en verzorgenden druk met cliëntenzorg en worden zij liever niet gestoord. Bezoek In Amaris Theodotion is bezoek de gehele dag welkom. Wij hanteren geen bezoektijden, wel verwachten wij dat rekening wordt gehouden met de rusttijden en met uw gemaakte afspraken voor behandelingen. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 8)

9 In de Ridderzaal kunt u samen met uw bezoek gaan zitten. De Ridderzaal/ het restaurant is geopend op maandag t/m vrijdag van tot uur, op zaterdag en zondag van tot uur, onder voorbehoud van geplande activiteiten. Na uur is onze receptie gesloten. U kunt dan gebruik maken van de voordeurbel, waarna ons avondhoofd de deur voor u zal openen. Bibliotheek Een bibliotheek met onder meer grote letter boeken staat ten dienste van alle cliënten. De bibliotheek bevindt zich in het internetcafé. Via de activiteitenbegeleiding kunt u een gesproken boek/ krant aanvragen. Brandpreventie Bij brandalarm is het belangrijkste dat u op uw kamer blijft en de instructies opvolgt van brandweer of bedrijfshulpverlener. Brandoefeningen Amaris Theodotion houdt twee keer per jaar samen met de brandweer Laren een brandoefening. U als cliënt merkt hier zelden iets van. De bedrijfshulpverleners en de medewerkers oefenen op deze momenten het brandprotocol, zodat zij in geval van een echte brand u op de juiste manier kunnen helpen en uw veiligheid kunnen waarborgen. Er zijn altijd dag en nacht getrainde medewerkers in Amaris Theodotion. Automatische brandmelding Op de gangen en in alle kamers bevinden zich automatische brandmelders. Bij brand en/of rookontwikkeling gaat een signaal van de Amaris Theodotionbrandmeldcentrale rechtstreeks naar de brandweerkazerne. Daarnaast vindt u in Amaris Theodotion handbrandmelders. Ook deze melders staan in direct contact met de brandmeldcentrale en dus met de brandweer. De apparatuur wordt regelmatig getest. Binnen enkele minuten is de brandweer hier ter plaatse. Voorkom brand Om brand te voorkomen gelden in Amaris Theodotion de volgende maatregelen: - Geen elektrische kachels gebruiken - Het is niet toegestaan kaarsen en/of waxinelichtjes te gebruiken; uiteraard zijn petroleum- en/of spiritustoestellen evenmin toegestaan - Gebruik alleen in goede staat verkerende snoeren voor de toegestane elektrische apparatuur (bij twijfel kunt u de technische dienst dit laten controleren) - Leg geen kleedjes/shawls over lampenkappen en het T.V.-toestel - Leg geen doeken of kranten over pannen, die op de kookplaat staan; - Draai geen te sterke lampen in kleine schemerlampjes - Reinig op de kamers geen kleding of iets dergelijks met licht ontvlambare stoffen zoals wasbenzine. Hoe te handelen bij brand Er is veel georganiseerd voor een snelle alarmering en hulpverlening. Er zijn altijd getrainde medewerkers die weten hoe er eventueel geëvacueerd moet worden. Als cliënt in Amaris Theodotion kunt u zelf het volgende doen: - Blijf op uw kamer en wacht instructie af van brandweer of bedrijfshulpverlener Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 9)

10 - Houd deuren en ramen gesloten of sluit deze direct - Houd de gangen vrij van obstakels (karren, rolstoelen) - Volg altijd de instructie van de brandweer of bedrijfshulpverlener - Maak geen gebruik van de liften. Voor vragen kunt u contact opnemen met hoofd Technische Dienst. Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) herkent u aan de geel fluorescerende hes. Chipautomaat U kunt uw chipknip opladen bij de sprekende chipknip-oplaadautomaat. Deze bevindt zich in de hal naar de Ridderzaal. Cliëntenraad De cliëntenraad van Amaris Theodotion behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Amaris Theodotion. Op de mededelingenborden bij de hoofdingang en bij de ingang van het verpleeghuis treft u tevens de mogelijkheden aan hoe in contact te komen met de leden van de cliëntenraad. Informatie van de cliëntenraad vindt u in ons bewonersblad, de Theograaf. Clubs Naast diverse activiteiten organiseert de activiteitenbegeleiding ook verschillende clubs: Schilderkring: Onder professionele leiding van kunstzinnig therapeute kunt u wekelijks schilderen in de serre van de Ridderzaal. Donderdagmiddag van tot uur, kosten 10 euro per middag. Aanmelden via de Activiteitenbegeleiding. Avondje Uit: Eén keer per maand kunt u gezellig uit eten in het à la carte restaurant van onze Ridderzaal. Wij verwelkomen u ook graag met familie en vrienden. Ook wanneer u iets bijzonders te vieren heeft. Voor deze avond heeft u een dinerbon nodig. Deze is te verkrijgen bij de receptie en kost 15 euro per persoon (excl. drankjes). Filmavond: Eén keer per maand, op de woensdagavond om uur, kosten: 2 euro. Aanmelden is niet nodig. Theehuis Marian: Op maandag en donderdag kunt u bij mooi, warm zomerweer terecht voor koffie en thee op het heerlijke terras bij Theehuis Marian. Tussen en uur zijn er vrijwilligers aanwezig die voor u koffie, thee en limonade schenken. Natuurlijk is er tijd voor een gezellig gesprek. En, u kunt heerlijk buiten genieten van de vogels en de natuur. Wij hopen u te mogen ontmoeten in onze prachtige tuin. Jeu de boules: Om in de zomer meer activiteiten buitenshuis te organiseren, is een jeu de boules baan aangelegd. De baan ligt beschut tegen de felle zon in onze prachtige tuin. Een heerlijke activiteit, met zowel een recreatief- als een clubkarakter en is toegankelijk voor alle bewoners. Bij de receptie zijn de jeu de boules ballen te krijgen, tegen Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 10)

11 betaling van 5 euro borg voor de ballen. Het gebruik van de baan is gratis. Reserveren is niet noodzakelijk. Singer Museum Laren: Voor een bezoek aan Singer haalt u bij de receptie een kopie van de lidmaatschapskaart. Voor activiteiten van Singer, zie de posters op de mededelingenborden in huis. Het lidmaatschap van Singer wordt mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Theodotion. Gehandicapten rolstoelfiets: Voor een rit door de omgeving van Laren kunt u gebruik maken van de gehandicapten rolstoelfiets. Meldt u zich bij de Activiteitenbegeleiding voor het reserveren en gebruik van de fiets, ook wanneer u met uw eigen begeleider wilt gaan fietsen. Johanniter Hulpverlening Vakantieweken: Jaarlijks organiseert de Johanniter Hulpverlening in het voor- en najaar meerdere vakantieweken in Nederland, in aangepaste hotels, bedoeld voor mensen vanaf 50 jaar met een lichamelijke handicap. De hulpverleners zijn allemaal vrijwilligers en de zorg is een op een. Via folders, hier in huis verkrijgbaar, kunt u zich daarvoor aanmelden. Diëtetiek De diëtist kan u helpen bij alle vragen over voeding en dieet, mits verwezen door uw (huis)arts. De declaratie gaat dan via uw eigen ziektekostenverzekeraar. Ergotherapie Mensen met lichamelijke klachten kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen ondervinden. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar oplossingen voor problemen bij het uitvoeren van die dagelijkse activiteiten. Voor de bewoners van het verzorgingshuis, de zorgwoningen en buitenshuis is het afhankelijk van de verzekering, maar altijd op verwijzing van een (huis)arts. Bij de afdeling ergotherapie is een verwijsformulier verkrijgbaar. Fysiotherapie Fysiotherapie en oefentherapie zijn het specialisme op het gebied van het bewegend functioneren. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt na verwijzing van de arts, geeft adviezen, begeleiding en scholing met betrekking tot onderstaande gebieden: het houding- en bewegingsapparaat De vitale conditie functietraining preventie Naast individuele fysiotherapie biedt de fysiotherapie ook fitness in groepsverband voor zowel verzorgingshuis-, appartementen als externe cliënten). Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 11)

12 Gedragscode Voor onze medewerkers is een gedragscode opgesteld. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze te allen tijde een professionele werkhouding hebben. De zorgrelatie met cliënten dient zuiver gehouden te worden en niet vermengd te worden met een relatie die in de privésfeer ligt. U wordt verzocht geen beroep op medewerkers te doen buiten hun reguliere diensttijd. Voor praktische hulp kunt u via de activiteitenbegeleiding altijd om assistentie van een vrijwilliger vragen. Geestelijke verzorging Aan Amaris Theodotion zijn een predikant en een R.K. pastor als geestelijk verzorger verbonden. Ons zorgaanbod U verblijft voor kortere of langere tijd in Amaris Theodotion. Vanuit verschillende disciplines wordt u de zorg geboden die u nodig heeft. Eén van de vormen van zorgverlening is de geestelijke verzorging. Deze belangrijke zorg is er op allerlei momenten voor alle cliënten, ongeacht hun levensbeschouwing. De twee aan Amaris Theodotion verbonden geestelijk verzorgers zijn hier speciaal mee bezig. Geestelijke steun Een opname in een verzorgingshuis is een ingrijpende gebeurtenis en kan belangrijke vragen met betrekking tot levensbeschouwing en zingeving oproepen. Daaraan willen we in Amaris Theodotion niet voorbijgaan. Met het oog daarop kunt u een beroep doen op één van de twee geestelijk verzorgers. De geestelijk verzorger kan in persoonlijke gesprekken een luisterend oor bieden. Hij of zij kan u helpen om in de nieuwe omstandigheden een goede weg te vinden. Wanneer u dat wilt, kunt u voor een persoonlijk gesprek of om andere redenen zelf een beroep op een geestelijk verzorger doen. U kunt ook altijd via de verzorging of de receptie om een bezoek vragen. Kerkdienst Wekelijks kunt u in de Ridderzaal een kerkdienst bijwonen. Daarin gaat beurtelings een protestantse of een katholieke voorganger voor. Ook zijn er oecumenische diensten. U bent in alle diensten van harte welkom, al of niet samen met familie of andere bezoekers. Desgewenst geven kerkvrijwilligers u de nodige hulp bij het bezoeken van een kerkdienst. Geloofsgespreksgroep Maandelijks komt er onder leiding van een geestelijk verzorger een geloofsgespreksgroep bij elkaar. Ook daar bent u van harte welkom. Deze kring kan een goede gelegenheid zijn om met medebewoners in contact en in gesprek te komen over voor u belangrijke vragen en onderwerpen. Informatie en contact geestelijk verzorgers Over de verschillende activiteiten vanuit de geestelijke verzorging wordt u geïnformeerd door middel van een maandelijkse affiche op de publicatieborden en het bewonersblad, de Theograaf. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 12)

13 U kunt de geestelijk verzorgers bereiken op de genoemde dagen en in bijzondere situaties ook op andere momenten door contact op te nemen met de verzorging of met de receptie van Amaris Theodotion ( ). Giften en legaten Personeelsfonds Het is onze medewerkers niet toegestaan persoonlijke geschenken te aanvaarden. Er is een personeelsfonds waaraan desgewenst giften kunnen worden gedaan. Vanuit dit fonds worden activiteiten voor onze medewerkers gefinancierd. Stichting Vrienden van Theodotion De Stichting Vrienden van Theodotion is opgericht in 1982 met als doelstelling: de behartiging van het welzijn van alle cliënten binnen Amaris Theodotion. De toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg laten steeds minder ruimte binnen het budget van Theodotion om aan kleine en/of grotere extra wensen te kunnen voldoen. Juist deze extra s, bedoeld voor ontspanning en recreatie, kunnen wat meer kleur geven aan het dagelijks leven van de cliënten in Amaris Theodotion. Van harte hopen wij dan ook, dat u zich met onze doelstelling kunt verenigen en dat u zich als nieuwe Vriend van Amaris Theodotion wilt aanmelden. Uw steun, in de vorm van een jaarlijkse bijdrage naar eigen keuze, zou bijzonder welkom zijn. Ook voor een éénmalige schenking of legaat zullen wij u zeer dankbaar zijn. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer t.n.v. Stichting Vrienden van Theodotion te Laren (N.-H.). U kunt er van verzekerd zijn dat uw bijdrage een heel goede bestemming zal vinden. Contact met de Stichting Vrienden kunt u leggen via onze receptie of via adres Huisdieren Het houden van een huisdier is op uw kamer in het verzorgingshuis mogelijk. Wij stellen hierbij wel als voorwaarde dat u uw huisdier op uw kamer houdt of aangelijnd buiten uw kamer meeneemt, zelf kunt verzorgen en uw huisdier geen overlast bezorgd aan uw buren. Uiteraard geldt dit ook voor de huisdieren van uw bezoek. In verband met de hygiëne houden we de Ridderzaal graag huisdiervrij. Ideeënbus Heeft u een idee, een voorstel of een suggestie dan kunt u dit in één van de ideeënbussen deponeren. De ideeën moeten als doel hebben de kwaliteit van de verzorging, verpleging of woon/leefomgeving van onze cliënten te verhogen. Een idee kan ook een belangrijke besparing opleveren, waardoor de vrijgekomen gelden weer aan onze cliënten ten goede kunnen komen. Internetcafé Het internetcafé bevindt zich tegenover de ingang van de Ridderzaal, achter de receptie. Onder begeleiding van vrijwilligers kunt u hier gebruik van maken. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 13)

14 Internetverbinding Naast het telefoonabonnement Amaris Theodotion (zie kopje Telefoon ) kunnen wij u een internetaansluiting Amaris Theodotion aanbieden. De kosten hiervan bedragen 9 per maand. U beschikt dan over een zeer snelle breedband internetverbinding. Kabelkrant Amaris Theodotion beschikt over een Kabelkrant. U vindt de Kabelkrant op kanaal 10 en/of 11 van uw tv-toestel. Op de Kabelkrant vindt u veel actuele informatie. Kamer vrijmaken De zit-slaapkamer dient na overlijden na de periode van verzorging met verblijf, binnen 7 dagen leeggehaald te zijn. De kamer dient leeg (zonder persoonlijke eigendommen) opgeleverd te worden en zonder overgordijnen. De sleutel van de kamer dient overhandigd te worden aan de zorgcoördinator. Eventuele door u gemaakte schade aan de kamer wordt op u verhaald. Kapsalon Amaris Theodotion beschikt over een kapsalon. Voor het maken van afspraken kunt u bellen met De receptioniste verbindt u graag door. De kapsalon is geopend van dinsdag t/m vrijdag van tot uur. Klachtenbemiddeling en vertrouwenspersoon Bent u tevreden? Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in Amaris Theodotion zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg, een goede huisvesting, een prettig leefklimaat en een zinvolle dagbesteding. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan horen wij het graag. Melding van de klacht Een klacht kan kenbaar gemaakt worden bij iedere medewerker van Amaris Theodotion. Bij de receptie zijn klachtenformulieren te verkrijgen. Sommige mensen vinden het prettig die te gebruiken. Het hoeft echter niet! Zie verder de folder Klachtenregeling Amaris Theodotion. Klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon Amaris Theodotion heeft speciaal iemand aangesteld als klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon. Deze persoon behandelt uw klachten vertrouwelijk. Afhankelijk van de klacht zal de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon voor u bemiddelen, u ondersteunen en/of informatie geven over de te volgen procedure. Wanneer een klager niet tevreden is met de interne klachtenbehandeling, kan hij/zij de klacht bij de externe klachtencommissie ter behandeling schriftelijk indienen. Secretariaat klachtencommissie, p/a W. Bilderdijklaan 24, 1401 AR BUSSUM, tel Kosten van de verblijf met verzorging De kosten van de verpleging worden vergoed in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 14)

15 Een eigen bijdrageregeling is hierbij van toepassing. Deze wordt vastgesteld door het C.A.K. (Centraal Administratiekantoor), Antwoordnummer 1608, 2509 VB DEN HAAG. Telefoon: Voor eventuele vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen en uur terecht bij onze cliëntenadministratie. Levenseinde (beslissingen rondom het levenseinde) Amaris Theodotion beoogt aan ieders wens waar mogelijk gehoor te geven. Euthanasie is derhalve bespreekbaar binnen de gestelde wettelijke kaders. Het is een zaak tussen cliënt en behandelend arts. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale folder. Logopedie De logopedist behandelt mensen met communicatieve beperkingen op het gebied van taal, spraak, adem, stem en/of gehoor. Ook adviseert en begeleidt de logopedist mensen die problemen hebben met eten en drinken. De logopedist kan ingeschakeld worden bij: taalstoornissen, bijvoorbeeld na een beroerte slechte verstaanbaarheid, bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson kauw- en slikproblemen. Tijdens de behandeling wordt samengewerkt met andere paramedici, verzorgenden en afdelingsmedewerkers. Zo kunnen de adviezen voor de communicatie en/of het eten en drinken optimaal opgevolgd worden. Maaltijden In Amaris Theodotion worden alle maaltijden door onze centrale keuken vers gekookt. Gekozen kan worden uit twee verschillende menu s. De communicatie tussen u als cliënt en de keuken gaat via de voedingsassistent op de afdeling. De warme maaltijden worden in de vorm van plateservice opgediend. Aan bijzondere dagen wordt extra aandacht besteed. Door de week kunt u tussen de middag á la carte eten in de Ridderzaal. U heeft keuze uit een kleine kaart met vriendelijke prijzen. De maaltijd wordt ter plaatse voor u bereid. Familie en vrienden mogen natuurlijk ook gebruik maken van deze mogelijkheid. Medische zorg & geneesmiddelenverstrekking Wanneer u geïndiceerd bent voor de functies verblijf met verzorging (voormalig verzorgingshuis), wordt de medische zorg verleend door huisartsen. Uw specialisten blijven dezelfde. Geneesmiddelen worden verstrekt door diverse apotheken op voorschrift van uw huisarts/ specialist. Meerzorg faciliteiten In Amaris Theodotion zijn twee huiskamers bestemd voor een specifieke groep cliënten aan wie een dagbesteding dan wel begeleiding en structuur wordt geboden. In een van die huiskamers worden cliënten met psychogeriatrische problematiek begeleid. De andere huiskamer is voor cliënten met een specifieke somatische problematiek waar begeleiding wordt gegeven om een zinvolle daginvulling te creëren. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 15)

16 Opname De indicatie voor opname in Amaris Theodotion wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt een indicatie zelf, via uw huisarts of specialist aanvragen. Als Amaris Theodotion uw indicatie heeft ontvangen, wordt u op de wachtlijst geplaatst en ontvangt u bericht van de coördinator zorglogistiek. Mede in verband met de plaatsingsmogelijkheden worden alle aanvragen centraal beoordeeld. Wanneer u opgenomen kunt worden, wordt u opgeroepen. Tijdens verblijf kan het voorkomen dat u wordt overgeplaatst, binnen Amaris Theodotion of daarbuiten. Dit kan op eigen verzoek zijn, echter soms (maar zelden) op verzoek van de instelling. Overplaatsing vindt altijd plaats na een gesprek met de behandelend arts/zoco. Pedicure De receptioniste kan op verzoek een afspraak maken met een pedicure. De pedicure komt u op uw kamer behandelen. U mag ook gebruik blijven maken van uw eigen pedicure. Receptie De receptie van Theodotion is door de week geopend van uur en in het weekeinde en op feestdagen van uur. De receptioniste staat dan altijd voor u klaar. U kunt bij de receptioniste tot uur terecht voor het halen van postzegels, het afgeven van uw brieven, het opnemen van geld (tot maximaal 50 per week), het kopen van een fles wijn, bestellen van taxibonnen, kopen van een ijsje, ansicht- en taxikaarten als ook batterijen voor gehoorapparaten. Na half acht s avonds is de receptioniste alleen aanwezig voor het beantwoorden van de telefoon en het schenken van een kopje koffie/thee in de Ridderzaal. Roken Roken in uw zit-/ slaapkamer is toegestaan. Wij stellen het zeer op prijs als u rekening houdt met de medewerkers die u verzorgen/ uw kamer schoonhouden. Voor bezoekers is roken op de afdeling niet toegestaan. Hiertoe is mogelijkheid in de algemene rookruimte achter de Ridderzaal. Schoonheidsspecialiste Eenmaal per week is er in Amaris Theodotion een schoonheidsspecialiste. Via de receptie kunt u een afspraak maken. Schoonmaak Met de huidige wijze van schoonmaakonderhoud (microvezelsysteem) wordt wekelijks de kamer en de natte cel gereinigd. Gemiddeld zijn de medewerkers van de interne dienst 25 minuten per week bezig. Schoonmaak eigendommen van cliënt Familie en/of mantelzorger dienen voor de schoonmaak van de eigendommen van cliënt te zorgen. Denk hierbij aan binnenzijde kasten, allerlei snuisterijen op diverse plaatsen, schilderijen. Reinigen van kleden en kleedjes, etc. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 16)

17 De werkzaamheden die rondom de schoonmaak van de kamer moeten worden uitgevoerd zijn vastgelegd in het werkprogramma van de medewerker van de Interne dienst. De controle wordt uitgevoerd volgens een kwaliteitsmeetsysteem, vaste afspraken m.b.t. de wijze van controleren van de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden. Volgens een vaste frequentie zal een medewerkster, belast met de kwaliteitscontrole, de rapportage aan de direct verantwoordelijke (Hoofd Services) doorgeven. De kwaliteitscontrole zal volgens vaste frequentie worden geëvalueerd met de betrokken medewerker en zo nodig ook terug gekoppeld worden aan de betrokken afdeling en de cliënt. Tandarts U behoudt uw eigen tandarts, tenzij u uit een andere regio komt. Mocht u van buiten de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) komen, dan dient u een tandarts in Laren, Blaricum of Eemnes te zoeken. De (nieuwe) tandarts dient voor uw opname bij Amaris Theodotion bekend te zijn. Bij noodgevallen kan de verpleeghuistandarts ingeschakeld worden. Technische ondersteuning Onze technische dienst medewerkers kunnen u terzijde staan bij bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij, het vernieuwen van een lamp en/of een kleine reparatie aan uw rolstoel. De aanvraag van hulp door een van onze TD-medewerkers gaat via de receptie. Telefoon Op de slaapkamer is een telefoon aanwezig. Dit telefoontoestel biedt samen met de halszender de mogelijkheid tot het oproepen van de verpleging/verzorging. Het is echter ook mogelijk om een telefoniepakket (inclusief internet) af te nemen. U kunt dan bellen en gebeld worden. De maandelijkse vergoeding bedraagt 20 inclusief gesprekskosten binnen Nederland. Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier (bijlage). Het is niet mogelijk uw eigen telefoonnummer te behouden. Naast het telefoniepakket Amaris Theodotion kunnen wij u een internetaansluiting Amaris Theodotion aanbieden. De kosten hiervan bedragen 9 per maand. U beschikt dan over een zeer snelle breedband internetverbinding. Het gebruik van mobiele telefoontoestellen door u als cliënt is toegestaan. Wij verwachten echter wel dat u tijdens therapieën en gesprekken met medewerkers de mobiele telefoon uitzet. Het gebruiken van een zogenaamd DECT-toestel naast het zorgtoestel is mogelijk. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 17)

18 Gebruiksaanwijzing nieuwe (zorg)telefoon Telefoonhoorn 2. Display (gegevens venster) 3. Voorkeurtoetsen 4. alarmknop 5. Luidspreker aan/uit 6. Nummer toetsen 7. Geluidsregelaar + / - 8. laatste nummer herhaling Uw nieuwe (zorg)telefoontoestel heeft vele gebruiksmogelijkheden. Om u wegwijs te maken met alle aanwezige toetsen volgt nu een verkorte uitleg van de basishandelingen op het zorgtoestel. Alarm Om een verzorgende te waarschuwen kunt u de rode knop (4) indrukken. Het toestel gaat automatisch het nummer bellen van de verzorgster op uw afdeling. Ook kunt u de pols/halsdrukker hiervoor gebruiken, deze staat in verbinding met de telefoon. Telefoneren (met Theodotion abonnement) U kunt met het toestel gewoon telefoneren zoals u met andere toestellen gewend was. Het enige verschil is dat u eerst een 0 moet intoetsen voor u het abonneenummer intoetst. Het abonneenummer dat u intoetst verschijnt in het display (2). Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 18)

19 Via 4 voorkeurstoetsen (3) kunt u familieleden/vrienden voorprogrammeren. Tijdens het telefoneren kunt u de geluidssterkte van de hoorn regelen via de toetsen + en (7). Telefoneren zonder gebruik van de Hoorn Met dit toestel kunt u ook handsfree (zonder de hoorn te gebruiken) bellen. Druk op de toets (5) u hoort nu via de luidspreker de kiestoon. U kunt nu het abonneenummer intoetsen en u hoort via de luidspreker de telefoon aan de andere kant overgaan. Het gesprek kan nu handsfree gehouden worden. Bij het beëindigen van het gesprek kunt u de (5) nogmaals indrukken, de verbinding wordt nu verbroken. Tijdens het gesprek kunt u de geluidssterkte regelen met de toetsen + en (7) Het laatst gebelde nummer herhalen Indien u het laatst gebelde nummer nogmaals wilt bellen dan neemt u de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets (8) in. Het nummer verschijnt in de display (2) en wordt automatisch gedraaid. Dit werkt natuurlijk ook met de handsfree stand. Abonneenummers voorprogrammeren De hoorn opnemen ( en naast het toestel leggen) en de toetsen * (sterretje) en # (hekje) gelijktijdig intoetsen. In de display (2) verschijnt: P _ toets de code 1234 in. Nu kunt u de gewenste voorkeurtoets indrukken. In de display (2) verschijnt U dient nu het abonneenummer in te toetsen, vergeet u de 0 niet voor het abonneenummer? Met de toets (8) het geheel vast leggen in het geheugen van het toestel en de hoorn erop leggen. Dit kunt u 4 x herhalen, zodat onder de 4 voorkeurtoetsen de meest gedraaide nummer vast gezet zijn. Ook deze nummers kunt u via de handsfree methode bellen. Theograaf Theograaf is het blad van de organisatie, voor en door bewoners. De Theograaf kent naast de vaste onderdelen, zoals het interview, keukennieuws, puzzel, programma Ridderzaal, ook tal van incidentele onderwerpen. Heeft u kopij voor de Theograaf? Lever deze dan in bij de receptie, bij activiteitenbegeleiding, verpleging of via Vakantie, een paar dagen weg U woont in het verzorgingshuis van Amaris Theodotion. Maar het kan zijn, dat u één of meerdere dagen ergens anders verblijft. U gaat bijvoorbeeld uit logeren of op een korte vakantie. In dat geval dient u uw exacte afwezigheid te melden bij de zorgcoördinator. Verzekeringen Brand- en inbraakverzekering op persoonlijke inboedel Ten behoeve van de cliënten van het verzorgingshuis is een collectieve brandverzekering afgesloten. Onze tussenpersoon is: Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 19)

20 Onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus UA Postbus AM ROSMALEN Tel Het polisnummer van de verzamelpolis uitgebreide inventarisverzekering bewoners is 56554, sub 006. De originele polis is op de administratie in te zien. Verzekerd bedrag De normaal geachte inboedel zoals meubelen, kleding en apparatuur zijn verzekerd. Wat is verzekerd? Uw persoonlijke inboedel roerende goederen in uw appartement zijn verzekerd. Wanneer u erg waardevolle bezittingen in huis heeft, is het beter deze apart te verzekeren. Waar bent u tegen verzekerd? U bent verzekerd tegen brand, diefstal (na braaksporen aan de toegangsdeuren), schade door regen- & smeltwater, water uit c.v.-installaties e.d., geld en geldwaardig papier tot maximaal 10% van de verzekerde som tot ten hoogste 1.250,-. Hoe bent u verzekerd? U bent verzekerd tegen de nieuwwaarde met uitzondering van antiquiteiten. Betaling premie De Stichting Amaris Theodotion betaalt de premie. Deze premie is in het verzorgingstarief opgenomen. Bijverzekeren Indien men de verzekering onvoldoende vindt, kan men een particuliere, aanvullende verzekering afsluiten ter dekking van de meerwaarde van antiek, waardevolle juwelen e.d. Wij raden u aan dit bij het genoemde bedrijf te doen zodat één verzekeringsmaatschappij de totale inboedelverzekering in portefeuille heeft. Inventarisverzekering De verzekering van uw inboedel voor brand/diefstal is door Amaris Theodotion voor u geregeld. Deze uitgebreide inventarisverzekering is ondergebracht bij Onderlinge verzekeringsmaatschappij Donatus te Rosmalen, polisnummer en dekt de risico s af voor een gemiddelde inboedel. Wij adviseren u indien kostbaarheden aanwezig zijn hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. De directie kan geen verantwoording dragen voor vermissingen/diefstal van persoonlijke eigendommen zoals kleding, kostbaarheden en geld. WA Verzekering Deze verzekering is niet op collectieve basis afgesloten. Wij adviseren u zelf hiervoor een verzekering af te sluiten/ aan te houden. Ziektekostenverzekering Ter informatie melden wij u dat u voor ziektekosten (zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) uw huidige verzekering dient aan te houden. Informatiebrochure Verzorgingshuis Amaris Theodotion (Pagina 20)

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 42; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 46; 1 augustus 2014 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS -longstay- AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS -longstay- AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS -longstay- AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 3; 1 augustus 2014 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERPLEEGHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 46; 01-02-2013 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Verpleeghuis Duinstede

Verpleeghuis Duinstede Verpleeghuis Duinstede Welkom bij Duinstede! Wat biedt Duinstede u? Zorg, Respec verpleging en medezeggenschap Welkom bij Duinstede! Wat en aandacht Facilitaire service Wonen met zorg Wonen met Welkom

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf met behandeling bij Siloah Siloah, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij Siloah Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij, versie 3.0, september 2013 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.siloah.nl.

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Voorzieningen bij MindUp Wonen

Voorzieningen bij MindUp Wonen Voorzieningen bij MindUp Wonen HAAL HET BESTE Als u bij MindUp bent opgenomen voor verblijf met begeleiding, in een beschermde woonvorm, kan dat voor u een behoorlijke verandering zijn. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO

Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de SVRO Wie betaalt wat? Een overzicht van producten en diensten bij verblijf bij de, december 2010 Voor alle informatie geldt: wijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op www.svro.nl. Aan

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder

Wonen Vivium Torenhof. Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen Vivium Torenhof Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 in Wonen of! Torenh Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? Vivium helpt u verder Wonen in Vivium Torenhof Thuis dichtbij het

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden?

De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden? De ziekte van Parkinson Wat kan Amaris Theodotion u bieden? Informatie voor cliënten, patiënten, familieleden en mantelzorgers WAT KAN DE PARKINSON PROJECTGROEP (PPG) VOOR U ALS PARKINSON-PATIËNTEN BETEKENEN?

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften

Informatiebrochure Wittenbergzorg. Zorgkamers Oleander en Magnolia. Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften Informatiebrochure Wittenbergzorg Zorgkamers Oleander en Magnolia Kempkeshof 17, 4175 EW Haaften 1. Informatie over de zorgkamers Heeft u tijdelijk zorg nodig en lukt dit niet meer thuis? Dan zijn onze

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1123-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Klinische Geriatrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Klinische Geriatrie Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de oudere mens. In deze brochure leest u meer over de lichamelijke, psychische en sociale problemen die in deze leeftijdsgroep

Nadere informatie

Verblijf, zorg en behandeling

Verblijf, zorg en behandeling Verblijf, zorg en behandeling Over Gooizicht Christelijke identiteit Gooizicht is een centrum voor zorg en behandeling. Het ligt in een mooie, groene wijk dichtbij het centrum van Hilversum en het (Corvers)bos.

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Welkom in De Ruijsstraat

Welkom in De Ruijsstraat Welkom in De Ruijsstraat Informatie voor bewoners en hun familie over wonen in een groepswoning van De Zorggroep Bezoekadres Ruijsstraat 2, 2a, 4, 4a, 6 en 6a 5921 VK Venlo-Blerick Handige telefoonnummers

Nadere informatie

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove

Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Opname op een verpleegafdeling in HMC Antoniushove Hartelijk welkom in HMC Antoniushove. In deze folder leest u meer over uw verblijf op de afdeling. Wanneer u wordt opgenomen, ontvangt een verpleegkundige

Nadere informatie

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Plaats voor een eigen leven Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad Informatie voor bewoners en geïnteresseerden 2 Deze folder geeft informatie over Dorestad. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel deze gerust

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Onderwerp Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie

Wie betaalt wat? Kostenverdeling tussen cliënt en PSW. Meer informatie Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? U kunt terecht bij de persoonlijk begeleider of de teamleider. Centraal Bureau Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond Postbus 420,

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015

Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Schema Wlz-verstrekkingen en aanvullende diensten 2015 Prijspeil 2015 tarief in SJWZ tarief in SJWZ A Aanpassingen in appartement die nodig zijn vanwege ziekte Alarmering: persoonlijk en op basis van indicatie

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Inhoudsopgave Wat is revalideren 1 Verpleeghuis Bornholm 1 Revalidatieafdeling 1 Therapeutisch klimaat 2 Enkele specialismen nader toegelicht 3 Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten

Verstrekkingen WLZ en extra zorg en diensten Verstrekkingen A Alarmering; persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden Alarmering; persoonlijk, niet noodzakelijk bevonden, zonder of met opvolging ( abonnement) Appartement; terugbrengen in oorspronkelijke

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep

Handige telefoonnummers Klantenservice De Zorggroep Welkom op Beukenhof Voor u ligt de informatiegids van Beukenhof, een afdeling van De Zorggroep in het VieCuri ziekenhuis in Venray. Deze gids is bedoeld om u en uw familieleden wegwijs te maken in deze

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Dagcentrum Sonnevanck

Dagcentrum Sonnevanck Vormgeving: FennArt Reclame Marketing B.V. (Steenwijk) Dagcentrum Zorg- en kenniscentrum Sonnevanck Sonnevancklaan 2 4847 LC Harderwijk Telefoon: (0341) 41 49 42 Dagcentrum Sonnevanck BBL-opleiding Verzorgende

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN

WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN 2 WELKOM BIJ AMSTELRING, WELKOM IN GROENELAAN Binnenkort wordt u opgenomen op de revalidatieafdeling van zorgcentrum Groenelaan. Door middel van dit boekje willen wij u alvast een indruk van deze afdeling

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Informatie van Syndion voor cliënten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Welkom in. KSW Maasbracht. Informatie voor bewoners en hun familie over wonen in een kleinschalige woonvorm van De Zorggroep

Welkom in. KSW Maasbracht. Informatie voor bewoners en hun familie over wonen in een kleinschalige woonvorm van De Zorggroep Welkom in KSW Maasbracht Informatie voor bewoners en hun familie over wonen in een kleinschalige woonvorm van De Zorggroep Bezoekadres Kruisweg 27, 29, 31 en 33 6051 HL MAASBRACHT Handige telefoonnummers

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Stiens Idesta Doarpshiem Stiens Inhoud: Idesta Doarpshiem Stiens Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen.

1.1. Voor bewoning van het huis komen in aanmerking personen die van het C.I.Z., bedoelt in de wet, een daartoe strekkend advies hebben verkregen. HUISREGLEMENT VAN WOONZORGCENTRUM ADEGEEST In dit reglement wordt de mannelijke persoonsvorm toegepast. Voor zover van toepassing wordt de vrouwelijke persoonsvorm bedoeld. Preambule In dit reglement wordt

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie