Verlichtingsadvies t.b.v. Project Duurzaam Dombosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlichtingsadvies t.b.v. Project Duurzaam Dombosch"

Transcriptie

1 Verlichtingsadvies t.b.v. Project Duurzaam Dombosch Aan Nicole de Kort, Lars van der Kaa Kopie aan Henk Kools, Jan-Willem Stoop Opgesteld G.W. van Terwisga Datum Wijziging Tarieven lichtbronnen marktconform dd. Inleiding In 2011 wordt het industrieterrein Dombosch gerevitaliseerd. Hiertoe zijn nieuwe profielen vastgesteld en worden voorzieningen getroffen voor fietsers. Gezien de leeftijd van de huidige verlichting bestaat de wens voor een meer eigentijdse en efficiënte verlichting. In dit advies wordt geadviseerd de lichtmasten niet te vervangen maar uitsluitend de armaturen te vervangen door het type Arc 80 voorzien van een CPO-TW 60W lichtbron. Onderstaand wordt gemotiveerd waarop dit advies is gebaseerd. Projectomvang In de onderstaande tabel zijn de wegen weergegeven waar de revitalisering van de openbare verlichting dient plaats te vinden. Deze gegevens zijn gebaseerd op de OVL-database van Deze database is niet 100% accuraat. Van enkele lichtpunten zijn plaatsingsdatum of type enigszins anders. Dit is niet nader genoemd in de tabel omdat dit slechts om enkele lichtpunten gaat en geen toegevoegde waarde heeft voor dit advies. De voorlopige projectomvang bedraagt 138 lichtmasten. Op de industrieterreinen Dombosch I en II staan in totaal 374 lichtmasten. Huidige verlichting Locatie Aantal Lichtmast Armatuur Lichtbron Type geplaatst Type geplaatst Type geplaatst Zalmweg 45 st. Nolte (?) 10,00m Philips SRM SOX 55W Zalmweg 9 st. Kaal siermast (?) 9,00m Iguzzini Archilede LED 76W Ramgatseweg 26 st. Nolte (?) 10,00m Philips SRM SOX 50-90W Elftweg 21 st. Nolte (?) 8,00m Philips SRM SOX 55W Lissenveld 12 st. Nolte (?) 8,00 9,00 10,00m Philips SRM SOX 55W Weegbree 25 st. Nolte (?) 8,00m Philips SRM SOX 55W Tabel 1 Langs de Zalmweg zijn in november 2009 in het kader van een LED-pilot, voor rekening van de gemeente Geertruidenberg, reeds 12 lichtmasten vervangen door nieuwe siermasten voorzien van het iguzzini LEDarmatuur Archilede. Deze lichtmasten en armaturen zijn eigendom van AtexLicht. Langs het Lissenveld behoeft in het kader van het project Duurzaam Dombosch vooralsnog alleen de verlichting tussen Essenboom en Oeverkruid te worden vervangen. Onderzoek bestaande verlichting Nagenoeg alle bestaande lichtmasten zijn nog in goede staat. Voor de levensduur van een staal-verzinkte lichtmast wordt in de regel 40 jaar aangehouden. Aan de bestaande huidige lichtmasten kan nog een restlevensduur van 20 tot 30 jaar toegekend worden. Het zou dus pure kapitaalvernietiging zijn deze lichtmasten vroegtijdig te vervangen. Het aanschaffen en plaatsen van een gelijkwaardige nieuwe lichtmast (exclusief armatuur) bedraagt ca. 950 per stuk. Het is daarom dus verstandig de bestaande lichtmasten te handhaven en te voorzien van een nieuw armatuur. 1 6

2 Tevens staan deze lichtmasten op posities waarover consensus bestaat met de gebruikers en ondernemers van het industrieterrein. Het aanschaffen van nieuwe lichtmasten kan plaatselijk leiden tot lagere lichtpunthoogtes waardoor ook de mastafstanden wijzigen. Nieuwe mastposities zullen vrijwel zeker afstemmingsperikelen opleveren met gebruikers en ondernemers op het industrieterrein. De lichtmasten zijn in 2008 voor de laatste keer geschilderd en theoretisch pas in 2016 weer aan een nieuwe schilderbeurt toe. Het valt te overwegen om de lichtmasten waarvan de armaturen zijn vervangen te schilderen aan het einde van het project. Uitgezonderd de verlichting van de LED-pilot langs de Zalmweg varieert de leeftijd van de armaturen van 18 tot 32 jaar. In de regel gaan armaturen gemiddeld 15 tot 20 jaar mee. Met name in het laatste deel van die periode loopt de lichtkwaliteit terug als gevolg van vervuiling en veroudering van het armatuurglas. Als gevolg van de huidige snelle ontwikkelingen wordt de lichttechnische kwaliteit van gemonteerde armaturen al voor het verstrijken van de levensduur ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. De oude SOX-verlichting in de huidige Philips SRM armaturen is aan vervanging toe. Onderzoek naar nieuw armatuur De belangrijkste randvoorwaarde voor de keuze van een nieuw armatuur is de lichtbron. Indien gebruik gemaakt gaat worden van de bestaande lichtmasten, en dus ook van de bestaande lichpuntafstanden en lichtpunthoogten, valt het alternatief voor de huidige SOX-lampen automatisch op een puntlichtbron of LED. Een bijzonder efficiënte conventionele puntlichtbron is de Sodinette van Aura Light. Deze SON lamp heeft een levensduur van uur, ofwel 12 jaar, en daardoor een gunstige TCO. LED verlichting kan een gunstig alternatief zijn vanwege, ook weer lange levensduren en gunstige lumen/watt verhoudingen. Het onderzoek naar nieuwe armaturen is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. De nieuwe lichtoplossing dient lichttechnisch en financieel efficiënt te zijn. Het armatuur dient voor te komen in de lijst van standaard toe te passen armaturen volgens het beleids- en beheerplan openbare verlichting (dit gaat niet op voor LED-verlichting). Het armatuur dient (bij voorkeur) toekomstproof te zijn d.m.v. LED-retrofit. Lichtvervuiling naar de omgeving dient beperkt te zijn. Er is bij voorkeur sprake van gericht strooilicht naar aangrenzende bermen en fietspaden. In het beleids- en beheerplan openbare verlichting komen de volgende geschikte armaturen voor: Iridium van Philips Arc 2685 van Indal Evolo2 van Schreder Falco van Schreder Om de de markt ook een kans te geven te komen met efficiënte oplossingen is de vraag voor een verlichtingsvoorstel ook uitgezet bij armatuurfabrikanten Philips, Schreder en Indal-Industria. Omdat Atex-Licht de LED-pilot heeft geïnitieerd aan de Zalmweg is ook aan Atex-Licht eenzelfde aanvraag verzonden. Van Philips, Schreder en Indal-Industria is een verlichtingsvoorstel ontvangen gebaseerd op de aanvraag. Atex-Licht heeft aangegeven geen goed advies uit te kunnen brengen omdat het profiel van de Zalmweg niet vaststaat. Derhalve kan geen advies van Atex-Licht worden meegenomen in dit onderzoek. Dit betekent ook dat het financiële plaatje van de LED-verlichting langs de Zalmweg niet inzichtelijk is en niet kan worden vergeleken met de in dit advies genoemde alternatieven. De verlichtingsadviezen van Philips, Schreder en Indal-Industria zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. De dwarsprofielen zoals weergegeven in bijlage Het verzoek om een voorstel voor de meest efficiënte verlichtingsoplossing per dwarsprofiel uitgedrukt in een kost per lichtmast. 2 6

3 Uit deze vraag hebben partijen de volgende LED-armaturen geadviseerd: a. Schreder Piano uur 15 jaar b. Indal-Industria Stela Long uur 24 jaar c. Philips Speedstar BGP 322 DM uur 8 jaar d. Indal-Industria Arc 2684 LED uur 15 jaar a. b. c. Uit de bijgevoegde verschillende berekeningen voor de verschillende profielen is gebleken dat toch verschillende uitgangspunten werden gehanteerd waardoor een één op één vergelijking niet mogelijk is. Omdat mastafstanden in principe gelijk blijven zijn de parameters van de lichtoplossingen gerelateerd aan vaste mastafstanden om toch een vergelijk te kunnen maken. Hierbij dient het volgende in acht genomen te worden: De werkelijke lichttechnische waarden in situ kunnen afwijken van de door de fabrikant berekende en opgegeven waarden. Door de fabrikant is een verwachte levensduur opgegeven. Deze zijn tot stand gekomen door het extrapoleren van meetgegevens. De door de leveranciers opgegeven levensduren zijn gebaseerd op wederom verschillende uitgangangspunten wat objectief vergelijken weer moeilijk maakt. De solitaire LED s zullen onderling geen van allen echt veel van elkaar afwijken. In sommige gevallen komen de door verschillende fabrikanten gebruikte LED's zelfs uit dezelfde fabriek. Bij verschillende verlichtingsdeskundigen bestaat de opvatting dat LED-armaturen binnen 15 jaar al vervangen kunnen worden door efficiëntere alternatieven. In die gevallen wordt een TCO-berekening en belangrijker om het vermeende voordeel inzichtelijk en aantoonbaar te maken. De snelle ontwikkeling van de lichttechniek kan een vandaag gekozen oplossing morgen al weer achterhaald hebben gemaakt. De uitkomst van dit onderzoek heeft daarom maar een beperkte houdbaarheidsdatum. De verschillende meetgegevens zijn samengevat in bijlagen 2 en 3. Naast de voorgestelde LED-oplossingen is ter vergelijking, de bestaande situatie met SOX-verlichting en met een mogelijk Arc80-armatuur, als conventioneel alternatief gezet. Zie de afbeelding hiernaast. Dit Arc80-armatuur is uitvoerbaar met SON-lampen en CPO-lampen. Er is gekozen voor een Arc80-armatuur omdat deze in het Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting voorkomt in de lijst van standaard toe te passen armaturen. Tevens is in 2011 een retrofit-led lichtbron toepasbaar in de Arc armaturen. Deze LED-oplossing is daarom aan de vergelijking toegevoegd en heeft de typenaam Arc Zie de afbeeldingen hiernaast. Als basis voor de vergelijking is het profiel A van de Zalmweg genomen. Dit is gelijkwaardig aan de profielen B en D van de Ramgatseweg en Lissenveld. 3 6

4 Uit de samenvatting van de verschillende meetgegevens kan het volgende worden geconcludeerd: Op basis van aanschaf en plaatsing bij variabele mastafstanden zoals in de lichtberekeningen vermeld is de kostentechnische rangorde: Rangorde Armatuur Lichtbron / m¹ / levensduur 1 Arc 2685 SNN/1E Aura Sodinette ST 70W 9,86 2 Arc 2685 SNN/1E CPO-TW 60W 13,19 3 Bestaand armatuur SOX 55W 16,24 4 Speedstar BGP 322 DM 56 LED 25,10 5 Stela Long NW 30 LED 25,30 6 Arc lm NW 28 LED, 27W 25,72 7 Piano1 48 LED 29,64 Tabel 2 Op het industrieterrein zal echter sprake zijn van wisselende mastafstanden. Echter door het vergelijken op basis van een vaste mastafstand kan de prijs-kwaliteit verhouding van de verlichting beter worden gedefinieerd. Op basis van aanschaf en plaatsing bij een aangenomen vaste mastafstand van 36m is de kostentechnische rangorde: Rangorde Armatuur Lichtbron / m¹ / levensduur 1 Arc 2685 SNN/1E Aura Sodinette ST 70W 12,18 2 Bestaand armatuur SOX 55W 15,79 3 Arc 2685 SNN/1E CPO-TW 60W 15,93 4 Speedstar BGP 322 DM 56 LED 24, Stela Long NW 30 LED 26, Piano1 48 LED 26,35 7 Arc lm NW 28 LED, 27W 28,57 Tabel 3 Dit zegt echter nog niks over de Total Cost of Ownership. Alhoewel praktisch elke berekening arbitrair is vanwege de gehanteerde uitgangspunten als opgegeven door de fabrikanten en de interpretatie daarvan door de beoordelaar, kan de berekening toch worden gezien de meest objectieve vergelijkingsmethode. Er is immers geen volledig en objectief alternatief. De rangorde op basis van TCO-berekening waarbij de Life Cycle Cost Analisys per jaar maatgevend is, geeft inzicht in de jaarlijkse kosten per lichtmast. Deze komt bij een vaste mastafstand van 36m uit op: Rangorde Armatuur Lichtbron / jaar 1 Arc lm NW 28 LED, 27W 171,00 2 Bestaand armatuur SOX 55W 237,00 3 Arc 2685 SNN/1E Aura Sodinette ST 70W 247,00 4 Arc 2685 SNN/1E CPO-TW 60W 251,00 5 Piano1 48 LED 261,00 6 Speedstar BGP 322 DM 56 LED (65W) 276,00 7 Stela Long NW 30 LED 279,00 Tabel 4 4 6

5 De rangorde op basis van de TCO-berekening waarbij de Life Cycle Cost Analisys per m¹ over 50 jaar maatgevend is, geeft inzicht in de kosten per mast per meter gedurende de totale levensduur. Hieruit kan worden afgeleid welke oplossing de grootste mastafstanden kan overbruggen en daardoor bij kleinere mastafstanden een beter lichttechnisch resultaat geeft of door middel van dimmen verder besparingspotentieel heeft. Dit leidt uiteindelijk weer tot een beter energielabel. Bij een vaste mastafstand van 36m komt dit uit op: Rangorde Armatuur Lichtbron / m¹ / 50jr 1 Arc lm NW 28 LED, 27W 119,00 2 Bestaand armatuur SOX 55W 165,00 3 Arc 2685 SNN/1E Aura Sodinette ST 70W 171,00 4 Arc 2685 SNN/1E CPO-TW 60W 174,00 5 Piano1 48 LED 182,00 6 Speedstar BGP 322 DM 56 LED (65W) 192,00 7 Stela Long NW 30 LED (66W) 193,00 Tabel 5 Resumerend kan worden gesteld dat uit deze vergelijking blijkt dat kostentechnisch en lichttechnisch het vervangen van de oude armaturen door een Arc2684 LED-armatuur voorzien van een 28 LED s de beste oplossing is. De Arc2685/Sodinette-combinatie (met longlife SON-lamp van Aura Light) is daarmee naar de tweede plaats verdrongen. Hierbij moet het volgende worden opgemerkt: De Arc2684 heeft een Ti-waarde van 14,56% hetgeen inhoudt dat de storende verblinding van het licht bovengemiddeld is. Minder dan 10% is goed, meer dan 20% is slecht. De lichtkleur van de Arc2684 LED-armatuur is 4000 Kelvin, ofwel Neutraal Wit licht. De Ra-waarde is 65 hetgeen een matige kleurweergave betekent. Beter is 80 of meer. De lichtkleur van de Arc/Sodinette combinatie is goudgeel ten opzichte van de witte LED-alternatieven. Daarom is een alternatief voorzien van CPO-lampen doorgerekend. Dit bied qua lichtkleur een goed alternatief. Ondanks de kortere levensduur maken hoge kortingen op de hoge kostprijs van de lichtbron deze lichtoplossing toch tot een aantrekkelijk en concurrerend alternatief. De Ra-waarde van deze CPO-lichtbron is 66. Milieutechnisch scoort de SON lichtbron van Aura Light ten opzichte van de LED en CPO-alternatieven het laagste met slechts een D-energielabel. Alle andere oplossing scoren een C-energielabel. Hierbij moet worden opgemerkt dat het lichtniveau van de SON lichtbron ruimschoots voldoet en standaard kan worden teruggedimd. Een D-energielabel is eigenlijk al een goed label. Terugdimmen heeft een gunstig effect op het energieverbuik en de levensduur van de lamp, wat uiteindelijk het vemeende milieunadeel volledig compenseert. Belangrijke opmerkingen hierbij zijn: 1. Het onderzoek is gebaseerd op bruto-adviesprijzen voor de LED-oplossingen volgens opgaaf van de leveranciers. In een competetieve aanbesteding kunnen deze bedragen lager uitkomen, als gevolg van kortingen door leveranciers en een aanbestedingsvoordeel. Dit levert een gunstiger TCO op. De gehanteerde prijzen voor de SOX, CPO en SON lichtbronnen zijn reële marktprijzen. 2. De door leveranciers aan aannemers gegeven korting zal bij conventionele verlichtingsproducten zoals de Arc/Sodinette combinatie groter zijn als op nieuwe LEDalternatieven. Dit kan leiden tot grotere onderlinge afwijkingen als in dit advies getoond. 5 6

6 3. In de lichtberekeningen zijn aannames over levensduur verwerkt die zijn gebaseerd op extrapolatie van ervaringscijfers en door de verschillende leveranciers niet eenduidig bepaald. Er zit dus enige variatie in de berekende uitkomsten. 4. Vanuit het belang van cameratoezicht is een goede kleurherkenning belangrijk. Door toepassing van de Arc/Sodinette combinatie gaat ten opzichte van de huidige SOX-lampen de kleurtemperatuur omhoog van 1800 K naar 2100 K, ofwel van oranje naar goudgeel. De Ra-waarde van SON-lampen is 25, hetgeen slechte kleurweergave-eigenschappen betekent. De goudgele SON-lampen zijn ook aanwezig op de rotonde Maasdijk en langs de Eendrachtsweg te Raamsdonksveer. Ten opzichte van de SOX-lampen is dit reeds een belangrijke verbetering. Voor het camaratoezicht is de Arc2685/CPO-combinatie met een Rawaarde van 66 de beste oplossing. Samenvatting Op basis van de vergelijkende TCO-berekening komt het Arc2684 LED-armatuur als meest gunstige optie naar voren. De aanvangsinvestering is echter hoog. Door het gunstige energieverbruik als gevolg van het lage vermogen heeft deze lichtbron een zeer voordelige TCO. Omdat deze verlichtingsoplossing pas op zijn vroegst in juni 2011 leverbaar is en een hoge Ti-waarde kent van 14,56% verdient het aanbeveling hier eerst een praktijktest mee uit te voeren. Daaropvolgend is de Arc2685/Sodinette-70W combinatie de beste oplossing, op de voet gevolgd door de Arc2685/CPO-TW-60W combinatie. Vanwege de betere kleurweergave-eigenschappen van de CPOlichtbron is dit de beste keuze van de conventionele verlichtingsoplossing. Volgens het beleids- en beheerplan openbare verlichting dient een verdere differentiatie van het openbaar verlichtingsareaal te worden voorkomen. Het Arc80 armatuur voorzien van een SON-lamp is veelzijdig en op meer plaatsen binnen de gemeente Geertruidenberg toegepast. Het Arc80 armatuur is vanaf juni 2011 ook leverbaar met een LED-lichtbron en als LED-retrofit. De verbetering van kleurtemperatuur bij toepassing van een SON-lamp ten opzichte van SOX is duidelijk merkbaar doch lager in vergelijking met CPO en LED-alternatieven. De gebruikspiek op het industrieterrein ligt rond 7:30u en rond 16:30u. Buiten deze tijden is het gebruik van de openbare ruimte aanmerkelijk minder. Hierin ligt een extra rechtvaardiging om minimaal genoegen te nemen met de kleurtemperatuur van SON-lampen. Ten behoeve van het cameratoezicht is echter een zo hoog mogelijke kleurweergave-eigenschap wenselijk. Resumerend adviseer ik de volgende lichtoplossing: A. De Arc2685/CPO-TW 60W combinatie als voorlopig uitgangspunt. B. Ondertussen tests te initiëren met de Arc2684 LED-armatuur als alternatief. Mochten de tests tot gunstige resultaten leiden voordat de definitieve keuze voor de verlichting moet worden gemaakt, dan is rechtvaardiging voor de keuze van Arc2684 LED-armatuur onderbouwd. Gerrit van Terwisga 31 maart 2011 Naschrift december 2011: Gedurende de maanden oktober en november in 2011 is tijdens het project LED-proef Schoutenlaan-Geertruidenberg de Arc2684, (54W LED) vergeleken met de Arc2685, (100W Son-T) en de verouderde Philips SGS (Son-I 70W). Hieruit is gebleken dat de Arc2684, (54W LED) de beste keuze is. 6 6

LED-Pilot Industrieterrein Moerdijk

LED-Pilot Industrieterrein Moerdijk LED-Pilot Industrieterrein Moerdijk Beknopte eindrapportage en advies Opdrachtgever Havenschap Moerdijk Ing. R. Fernhout Plaza 3, Havennummer 001 Postbus 17, 4780 AA Moerdijk Tel. +31(0)168 38 88 88 Fax

Nadere informatie

TCO berekening LED-Pilot Moerdijk

TCO berekening LED-Pilot Moerdijk TCO berekening LED-Pilot Moerdijk Op de volgende bladen wordt een voorbeeld van de TCO-berekening weergegeven zoals wij die gebruikt hebben voor de LED-Pilot op het industrieterrein Moerdijk. In onze optiek

Nadere informatie

Veilig, duurzaam en energiezuinig

Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting in Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Gem. Tilburg, afd. Ruimtelijke uitvoering Jos van Groenewoud Inleiding Energiemanagement Wit Licht LED toepassingen Innovaties en duurzaamheid

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Uitvoering renovatie openbare verlichting

Uitvoering renovatie openbare verlichting INFRA-LUX BV Uitvoering renovatie openbare verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P120320, Versie 1.0 1 Inhoud 1 Uitgangspunten voor renovatie... 3 Bijlagen... 9 Bijlage 1 Literatuur...

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren

LED OP HET LICHT OP STRAAT. Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren LED OP HET LICHT OP STRAAT Openbare verlichting voor veiligheid maar houdt ook rekening met nachtdieren Met de diverse belangengroeperingen uit de gemeente Hardenberg is uitgebreid gediscussieerd over

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie Titel van de presentatie Residentiële Verkaveling Voorbeeld van een oplossing met LED verlichting. Johan T Jonck Infrax KCOV 23 Oktober 2012 Inhoud: Vraag voor een toepassing met nieuwe technieken voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting

Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting Dokumentdatum: 14-06-2013 Dokumentnummer: 13.006-V1.1 Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting De Beek te Hoevelaken Auteur(s): Jean-Marc Pisters Dokumentdatum: 14-06-2013 Dokumentnummer: 13.006-V1.1

Nadere informatie

Quick Wins Openbare Verlichting

Quick Wins Openbare Verlichting INFRA-LUX BV Quick Wins Openbare Verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P111190, Versie 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Analyse bestaande OVL installatie en proces... 3 2.1 Opbouw

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Programma van Eisen Inrichting openbare ruimte. 6 Objecten. 6.1 Openbare Verlichting

Programma van Eisen Inrichting openbare ruimte. 6 Objecten. 6.1 Openbare Verlichting Programma van Eisen Inrichting openbare ruimte 6 Objecten 6.1 Openbare Verlichting 6.1.1 Masten Eisen Materiaal, aluminium EN-AW-6060T66 De mast dient te worden voorzien van een glij rail met een lengte

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Datum voorstel: 16 december 2015 Vergaderdatum: 26 januari 2016 Registratienr.: Opsteller: Jeroen van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9 Introductie In de afgelopen jaren is de ledverlichting sterk aan het opkomen. Gedreven door de noodzaak het milieu minder te belasten en dus om energie te besparen, is er een snelle ontwikkeling ontstaan.

Nadere informatie

Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector

Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector Energie zuinigeverlichting voor de agrarische sector waarom is energiezuinige verlichting interessant voor u? op dit moment heeft nog ongeveer 79% van de veehouders verouderde tl of gasontladingsverlichting

Nadere informatie

Stand van zaken in LED-land

Stand van zaken in LED-land Stand van zaken in LED-land Robert Jan Vos PLDA onafhankelijk lichtontwerper en -adviseur Prentenkabinet, Joods Historisch Museum Amsterdam Verkeerstoren luchtverkeersleiding Airport Rotterdam Mondriaanhuis

Nadere informatie

Voorbeeldprojecten 4

Voorbeeldprojecten 4 1 Voorbeeldprojecten 4 Retail Bijenkorf 5 Retail 6 7 8 Retail O Neill 9 10 11 Renovatie Villa Maaszicht 12 13 14 15 Illuminatie Winkel van Sinkel 16 17 Buitenland Presidential Flight Abu Dhabi 18 19 20

Nadere informatie

Ervaar hoe mooi LED kan zijn. See what light can do

Ervaar hoe mooi LED kan zijn. See what light can do Ervaar hoe mooi LED kan zijn See what light can do Ervaar hoe mooi LED kan zijn Licht is meer dan verlichting alleen Licht bepaalt de sfeer in een kamer en brengt elke ruimte in huis tot leven. Met dit

Nadere informatie

Toelichting: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 6

Toelichting: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 6 Nota van Inlichtingen Leveren en vervangen armaturen en lichtmasten gemeente Etten-Leur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Leveren en vervangen armaturen en lichtmasten gemeente Etten-Leur

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

NBN-EN : Werkplekverlichting binnen

NBN-EN : Werkplekverlichting binnen NBN-EN 12464-1: Werkplekverlichting binnen In 2011 is er een aanpassing gebeurd aan de Europese norm, NBN-EN 12464-1 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen. Het is een

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt

Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt Verslag Lichthinderberekening V.V. Helvoirt Projectnaam: Veldverlichting kunstgrasveld V.V. Helvoirt Gemeente: Haaren Projectnummer: P16035 Datum verslag: 27-01-2016 Insta zuid bv Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Vervangingstabellen. Lampen outdoor

Vervangingstabellen. Lampen outdoor Vervangingstabellen Lampen outdoor Voor meer informatie: www.lighting.philips.nl www.lighting.philips.be Wijzigingen voorbehouden Vervangingstabel lampen - ClearWay Voor ieder lichtpunt een LED alternatief

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 5: Lichthinderrapport

BESTEMMINGSPLAN. Mettegeupel - Oost - Oss Bijlage 5: Lichthinderrapport BESTEMMINGSPLAN Mettegeupel - Oost - Oss - 2016 Bijlage 5: Lichthinderrapport Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl A. Hak Zuid B.V. Postbus 101 5460AC Veghel Lage

Nadere informatie

LED TL BUIZEN. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs.

LED TL BUIZEN. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs. Ideaal voor kantoren, magazijnen, fabrieken, loodsen, scholen, commercieel vastgoed, etc. Retrofit dus geen aanschaf nieuwe armaturen nodig Vraag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK INHOUDSOPGAVE 1 TECHNIEK VERLICHTING... 3 2 DAGLICHT EN KUNSTLICHT... 3 3 ENKELE TECHNISCHE BEGRIPPEN... 4 3.1 Lichtstroom... 4

Nadere informatie

Energiebesparing Openbare Verlichting

Energiebesparing Openbare Verlichting Energiebesparing Openbare Verlichting Gemeente Oegstgeest juni 09 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Aanpak... 4 4. Invoergegevens... 5 5. Uitkomsten... 6 5.1 Besparingspotentieel... 6 5.2 Besparingsopties...

Nadere informatie

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing De laatste jaren heeft led een enorme groei gemaakt, in zowel de techniek als op het gebied van verkoop.

Nadere informatie

Licht wijzer. Ledverlichting De grootste kansen en misverstanden. Maak het verschil met licht

Licht wijzer. Ledverlichting De grootste kansen en misverstanden. Maak het verschil met licht Licht wijzer Ledverlichting De grootste kansen en misverstanden Maak het verschil met licht Echt besparen doe je als je het licht uitdoet... De lichtmarkt is in beweging. De trend van morgen is overmorgen

Nadere informatie

Ziekenhuis St Jansdal Postbus 138 3840 AC Harderwijk NOTITIE. : Arbo & Milieuadviseur. : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager

Ziekenhuis St Jansdal Postbus 138 3840 AC Harderwijk NOTITIE. : Arbo & Milieuadviseur. : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager NOTITIE DOOR VOOR : Arbo & Milieuadviseur : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager DATUM : januari 2012 BETREFT : Herziene business case Plaatsen van licht- en aanwezigheidssensoren in het

Nadere informatie

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8).

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8). Nota van Inlichtingen Omvormen Openbare Verlichting Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Omvormen Openbare Verlichting Gemeente Woensdrecht SIW-WOE-RMS-2016-004665 Omschrijving: De gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Openbare verlichting led pilot Kom Noord Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting led pilot Kom Noord Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting led pilot Kom Noord Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie

De kwaliteit van onze LED-techniek

De kwaliteit van onze LED-techniek LED-informatie Als vooruitziende fabrikant met een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben wij al vele tientallen jaren oog voor elke nieuwe lichttechnische ontwikkeling. Telkens zorgvuldig afwegen of

Nadere informatie

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Auteur: Bert Stegeman Datum: 30-1-2014 Versie: 2.0 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 2 Alternatieven... 3 2.1 Voordelen LED t.o.v. conventioneel...

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Rotterdamse Armaturen

Rotterdamse Armaturen Rotterdamse Armaturen Raymond Kleingeld (Projectmanager) Arno Struik (Opdrachtgever) Eric van der Leeden (Tactisch Inkoper) Jenny Bruin (NIC - veiling) AGENDA Doel bestek Gunning Veiling 2 Doel bestek

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Vervangingsplan Pekela

Vervangingsplan Pekela Vervangingsplan Pekela Winschoterweg, Feiko Clockstraat, W.H. Bosgrastraat, Abraham Westerstraat en A. Reynderstraat Auteur: Bert Stegeman Datum: 8 oktober 2014 Versie: 4.0 Vervanging Pekelderdiep OVL

Nadere informatie

Schilderijverlichting Als wand- of plafondmontage niet gewenst is

Schilderijverlichting Als wand- of plafondmontage niet gewenst is 2015 Schilderijverlichting Als wand- of plafondmontage niet gewenst is Hugo Blom Lumilab B.V. Lichtontwerp 13-2-2015 Wie voor goed geld een prachtig schilderij of ander kunstwerk voor aan de wand heeft

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

FORFAITAIRE VERMOGENS VAN LED-SYSTEMEN VOOR OPENBARE VERLICHTING LIJST VAN DE GOEDGEKEURDE FORFAITS

FORFAITAIRE VERMOGENS VAN LED-SYSTEMEN VOOR OPENBARE VERLICHTING LIJST VAN DE GOEDGEKEURDE FORFAITS FORFAITAIRE VERMOGENS VAN LED-SYSTEMEN VOOR OPENBARE VERLICHTING LIJST VAN DE GOEDGEKEURDE FORFAITS C4/15-A 06/2016 1 1. Inleiding Dit document stelt de lijst voor van LED-systemen voor openbare verlichting

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 13/2014 Datum : 16 januari 2014 B&W datum : 16 januari 2014 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Openbare verlichting Aanleiding Naar aanleiding van toezeggingen

Nadere informatie

Mast. type: Fabrikant:

Mast. type: Fabrikant: M.35.01 Mast. type: Con. paaltop 3,50 m Sapa Nederland B.V. Codering fabrikant: 1203511401 Omschrijving: Alum. con. paaltop mast + maaiveld bescherming M.35.01 Basis Hoog 1 1: betekent dat van de standaardkleur

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING

INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING IndustriËle verlichting INDUSTRIËLE VERLICHTING LED HET DUURZAME ALTERNATIEF VOOR INDUSTRIËLE VERLICHTING Verlichting voor industriële toepassingen dient te voldoen aan specifieke eisen en voorwaarden.

Nadere informatie

Macro-energielabel Openbare Verlichting

Macro-energielabel Openbare Verlichting Macro-energielabel Openbare Verlichting Handleiding bij de rekentool Versie 0.31 Versie 0.31 Datum 11-03-2011 Aanpassing benaming label en verwijzing naar ROVL2011 (15-06-2011) Auteurs: Jan Ottens Rob

Nadere informatie

Roel Derks / Arthur Kruijtzer. 27 en 28 januari 2016

Roel Derks / Arthur Kruijtzer. 27 en 28 januari 2016 Roel Derks / Arthur Kruijtzer 27 en 28 januari 2016 1 AGENDA Introductie Worse Practices Best Practices Toekomst 2 Overname door Option NV per 1 januari 2016 3 8 jaar Innolumis Public Lighting 2008-2016

Nadere informatie

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen Huidige status van de LED verlichtingsmarkt Het DEKRA LED performance keurmerk - Eisen en normen Toepassing van LED producten

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Ombouwen van de openbare verlichting naar LED

Schriftelijke vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Ombouwen van de openbare verlichting naar LED Schriftelijke vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen Inkooptraject: Opdrachtgever: Kenmerk: Ombouwen van de openbare verlichting naar LED Gemeente Steenbergen SIW005128 Datum: 8 augustus 2017

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht Attiva Lichtprojecten Onderwijs en gezond licht Waar wilt u meer van weten? Trends en veranderingen Wetswijziging per 1 januari 2015: overheveling buitenonderhoud en aanpassingen voor Primair Onderwijs.

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 Behoort bij: Z-121820 Onderhoud Openbare Verlichting 2017-2018 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Roel Derks / Arthur Kruijtzer. 27 en 28 januari 2016

Roel Derks / Arthur Kruijtzer. 27 en 28 januari 2016 Roel Derks / Arthur Kruijtzer 27 en 28 januari 2016 1 AGENDA Introductie Worse Practices Best Practices Toekomst 2 Overname door Option NV per 1 januari 2016 3 7 jaar Innolumis Public Lighting 2008-2016

Nadere informatie

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting 10 tips 1. Energie besparing 2. Lichtopbrengst 3. Levensduur 4. Garantie 5. Kleurtemperatuur 6. Electrotechnische eigenschappen 7. Installatie 8. Prijs 9. Terugverdientijd

Nadere informatie

Beste LED, beste prijs!

Beste LED, beste prijs! Beste LED, beste prijs! Warm wit licht Warm wit licht Zuinig & duurzaam Zuinig & duurzaam Levendige kleuren Levendige kleuren ? Wist je dat...... de marktomzet in LED met % gegroeid is t.o.v. vorig jaar...

Nadere informatie

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Background Verlichting is verantwoordelijk voor 25% van het dagelijks energieverbruik 18 miljard lichtbronnen worden jaarlijks

Nadere informatie

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen Voorwoord Led verlichting is duur! Het is een veel voorkomende opmerking. Terecht

Nadere informatie

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting.

Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting. Definitief 9 December 2015 1 Inhoud Inhoud Inleiding HIOR Gebruikers en actualisatie. Energiegebruik Hoofdonderdelen van openbare verlichting.

Nadere informatie

Energiebesparing met leds

Energiebesparing met leds Energiebesparing met leds Enkele aandachtspunten Docent SBM : Alain Floree Leds Newlighting Relighting Zijn leds nu echt de wonderoplossing hiervoor? Kritische en ook logische benadering van de ledverlichting.

Nadere informatie

Brighter Lighting. Complete, duurzame lichtoplossingen voor professionele toepassingen.

Brighter Lighting. Complete, duurzame lichtoplossingen voor professionele toepassingen. Brighter Lighting Complete, duurzame lichtoplossingen voor professionele toepassingen. Aura Light De vraag naar duurzame producten is nog nooit zo groot geweest. De regering en een groot aantal bedrijven

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie 1 Titel van de presentatie Dagdeel 2 Lamptechnologie & dimmen.. of.. doven Johan T Jonck KCOV Infrax 13 februari 2014 Agenda Bij Openbare Verlichting en Sfeerverlichting energiebesparen met : Toepassingen

Nadere informatie

De kwaliteit van onze LED-techniek

De kwaliteit van onze LED-techniek LED-Information NL De kwaliteit van onze LED-techniek Na onze decennialange ervaring kennen wij zeer hoge kwaliteitseisen toe aan onze armaturen. Deze kennis leidt tot een voortdurende verbetering van

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23 Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Juni 2013 1 Pagina van 23 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: Juni 2013 Contactpersoon: Anique Wiegers, anique.wieggers@ziut.nl,

Nadere informatie

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting gemeente Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Veilig verlicht, duurzaam én energiezuinig? Het KAN! Het MOET!! Jos van Groenewoud Ingenieursbureau gemeente Tilburg LED toepassingen

Nadere informatie

CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs

CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs CoreLine Waterdicht WT120C Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren

Nadere informatie

: Informatie Stand van zaken led-verlichting in Alblasserdam. : Het ter kennisname verstrekken van informatie

: Informatie Stand van zaken led-verlichting in Alblasserdam. : Het ter kennisname verstrekken van informatie Raadsinformatiebrief Onderwerp Aanleiding : Informatie Stand van zaken led-verlichting in Alblasserdam : Bestuurlijke planner Datum : 15 februari 2013 Doel Portefeuillehouder Primaathouder : Het ter kennisname

Nadere informatie

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIEBESPARING LEVENSDUUR MILIEU BETROUWBAARHEID RETURN OF INVESTMENT GESCHIEDENIS De Russische wetenschapper Oleg Losev ontdekte reeds halverwege de jaren

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

De kwaliteit van onze LED-techniek

De kwaliteit van onze LED-techniek LED-Information NL De kwaliteit van onze LED-techniek Na onze decennialange ervaring kennen wij zeer hoge kwaliteitseisen toe aan onze armaturen. Deze kennis leidt tot een voortdurende verbetering van

Nadere informatie

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen TC de Schapekolk en DSC Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Bestaande verlichting 3 2.2. Verlichtingseisen 3 2.3. Lichthinder

Nadere informatie

Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht

Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht 1 Agenda Philips EcoVision LED verlichting Strategieën voor energiebesparing 2 Philips Ecovision 5 Wereldwijd 500 miljoen mensen van zorg voorzien

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie