Energiebesparing Openbare Verlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparing Openbare Verlichting"

Transcriptie

1 Energiebesparing Openbare Verlichting Gemeente Oegstgeest juni 09

2 Inhoud 1. Inleiding Doel Aanpak Invoergegevens Uitkomsten Besparingspotentieel Besparingsopties Terugverdientijden Conclusies en vervolgstappen... 8 Bijlage I: Vervangende lampen...10 Contactpersoon Liandyn Advies Jan-Paul Röst ) Afgifte juni 09 Locatie Amsterdam 2 van 11

3 1. Inleiding Openbare verlichting is bepalend voor het gebruik van openbare ruimten gedurende de etmaalperiode dat de zon onder is. Zichtbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid en de sfeer in de openbare ruimten zijn hierbij wezenlijke aandachtspunten. Een belangrijk beleidsaspect op het gebied van openbare verlichting is (het beperken van) de milieubelasting die deze verlichting veroorzaakt in de vorm van energieverbruik. Openbare verlichting is immers één van de grootverbruikers van elektrische energie; in 2005 verbruikte de openbare verlichtingsinstallatie in Nederland totaal MWh energie; dit is 1,5% van het energieverbruik in Nederland 1. De energiekosten van openbare verlichting vormen een substantieel deel van de exploitatiekosten. Uit het oogpunt van het beperken van kosten evenals nadelige milieueffecten is het lonend om inzicht te krijgen in het energiebesparingpotentieel van de gemeente. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de energiescan voor de gemeente Oegstgeest. De uitkomsten van deze scan moeten gezien worden als een richtlijn voor het besparingspotentieel. 2. Doel Het doel van de scan is het inzicht geven in het energieverbruik van de huidige situatie en het besparingspotentieel met betrekking tot openbare verlichting van de gemeente Oegstgeest. Tevens maakt het de verschillende besparingsopties inzichtelijk door middel van het besparingspotentieel per besparingsoptie en de geschatte terugverdientijden bij mogelijke implementatie. 1 Bepaling energieverbruik en besparingpotentieel GWW-sector, GWW, november van 11

4 3. Aanpak Deze scan is uitgevoerd met behulp van de scan Zicht Op Licht 2. Dit instrument is ontwikkeld in opdracht van het projectbureau energiebesparing GWW van SenterNovem. Het belangrijkste uitgangspunt van deze scan is het minimaal behouden van het bestaande lichtniveau en mastopstelling. Mogelijke besparingsopties zijn dus 1 op 1 gemoderniseerd vervangen, vervangen van energiezuiniger voorschakelapparatuur en dimmen. Het onderstaande kader geeft deze en andere belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden weer. Er wordt vanuit gegaan om het bestaande lichtniveau minimaal te handhaven. Dit betekent dat het lichtniveau gelijk blijft of hoger wordt. De resultaten van de besparingen zijn dan ook indicatief. Wanneer binnen een nieuw verlichtingsplan de verlichting wordt afgestemd op de behoefte, kunnen lagere of hogere besparingspercentages worden gehaald. In de rekenmodule is gebruik gemaakt van vaste standaardwaarden, met uitzondering van de prijzen van de componenten. Bij de besparingsmaatregelen is gekozen voor de meest gangbare best practice. De masten en mastafstanden zijn niet in het model opgenomen. De terugverdientijden zijn berekend op basis van gangbare bedrijfseconomische principes. Hierbij is een lineaire afschrijving gehanteerd over de levensduur van de componenten. De terugverdientijd is gedefinieerd als de extra investering voor de energiezuinige variant gedeeld door de besparingen t.g.v. energiebesparing, besparingen op onderhoud en lagere investering t.g.v. langere levensduur. Kapitaallasten van investeringen zijn niet meegenomen. Als u niet in de gelegenheid was om de financiële data aan te leveren dan is er gebruik gemaakt van standaardwaarden. De mogelijkheid om LEC toe te passen is niet meegenomen, omdat een EVSA i.c.m. dimmen gebruikelijker is. Bovenal is de werkelijke besparing van LEC momenteel nog niet duidelijk. Het vervangen van een SOX met een SOX-E geeft meer energiebesparing ten opzichte van het vervangen met een SONT. Deze eerste vervangingsmethode is dan ook doorgerekend met de scan. Het energieverbruik van verkeersregelinstallaties zijn in deze scan niet meegenomen. De Zicht Op Licht scan gaat er vanuit dat lage vermogens gedimd kunnen worden. Dit is echter zeer risicovol omdat de kans bestaat dat de lichtkwaliteit na toepassing van deze maatregel niet meer voldoende is. Voor de besparingsoptie dimmen is het noodzakelijk om per situatie te bekijken of het wenselijk is om te dimmen van 11

5 4. Invoergegevens De belangrijkste invoergegevens voor deze scan zijn het aantal lampen per type welke binnen de gemeentegrenzen te vinden zijn. Met behulp van deze gegevens is de scan uitgevoerd. Daar waar de gegevens niet aanwezig waren, zijn deze door Liandyn aangevuld met standaardwaarden. De onderstaande figuur geeft een totaalbeeld van de belangrijkste invoergegevens van de gemeente Oegstgeest. Hierin is het aandeel lampen uitgesplitst per armatuurleeftijd en type lamp. Dit geeft in één oogopslag een compleet beeld van de huidige situatie van het openbare verlichtingsbestand. Percentage lampen per armatuurleeftijd 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-10 jaar jaar > 20 jaar In overleg met de gemeente Oegstgeest is aan het licht gekomen dat de leeftijdopbouw van de armaturen niet volledig overeen komt met de werkelijkheid. Gebleken is dat de PLL en SON toepassingen jonger zijn dan hier aangenomen. Tevens is de verwachting dat niet alle PLL-armaturen voorzien zijn van een elektronisch voorschakelapparaat. Dit wordt binnenkort geïnventariseerd. 5 van 11

6 5. Uitkomsten 5.1 Besparingspotentieel De uitkomsten van de scan voor de gemeente Oegstgeest tonen het volgende energieverbruik en besparingspotentieel: Berekend energieverbruik Energie kwh / jaar Kost en / jaar CO2- uitst oot 18,3 ton / jaar Besparingspotentieel Energie kwh / jaar Kost en / jaar CO2- uitst oot 1,4 ton / jaar CO 2 besparing: 0,9 voetbalvelden beplant met bomen Energieverbruik (kwh/jaar) Berekend energieverbruik Besparingspotentieel Huidig Na besparing Het totale besparingspotentieel is 8% wat gelijk staat aan een CO 2 uitstoot van 1,4 ton per jaar. Deze hoeveelheid kan opgenomen worden door 0,9 voetbalvelden beplant met bomen 3. De financiële besparing van 6.955,- per jaar bestaat uit het verschil in extra aanschafkosten en mogelijke besparing in energie- en onderhoudskosten bij implementatie van alle besparingsopties in vergelijking tot de huidige situatie. Het besparingspotentieel is berekend door gebruik te maken van de in hoofdstuk 3 genoemde besparingsopties: Het vervangen van de huidige lampen door energiezuinigere exemplaren; Het gebruik maken van elektronische voorschakeling bij conventioneel voorgeschakelde lampen; Het gebruik maken van dimmen. 3 Er wordt hierbij uitgegaan van standaard 500 bomen per hectare en 50 bomen nemen 1 ton CO2 op. 6 van 11

7 5.2 Besparingsopties Alle mogelijke besparingsopties voor de gemeente Oegstgeest zijn in de onderstaande tabel opgesplitst per besparingsoptie en type lamp. Energieverbruik in kw h besparing Besparingspotentieel Aantal Huidig Uitvoer alle % dimmen EVSA vervroegd lampen besparingen i.c.m. EVSA vervangen lamp > 20jr CDO/CPO % 0 0 nvt 0 CDM % 0 0 nvt 0 TL(M/D) % PLL % 0 0 nvt 19 HPLN % nvt nvt SOX % nvt nvt SON % nvt 715 TOTAAL % De besparing per lamptype uitgedrukt procenten in de bovenstaande tabel is berekend ten opzichte van het huidige energieverbruik van het betreffende lamptype. Uiteraard is het tevens nuttig om inzicht te krijgen in het aandeel per lamptype op het totale besparingspotentieel. Het volgende taartdiagram geeft dit grafisch weer. Aandeel besparing per type lamp 7% 1% 0% 0% 0% 5% 87% 7 van 11

8 5.3 Terugverdientijden De onderstaande terugverdientijden geven een indicatie van de verhouding tussen de kosten en de baten. Zoals eerder beschreven is hierbij meegenomen: Energiebesparing; Besparingen in onderhoud; Besparingen in aanschafkosten. Voor de berekening van deze terugverdientijden zijn de standaard kosten van het rekenmodel Zicht Op Licht gebruikt. Besparingsopties met een lage terugverdientijd zijn het meest interessant vanuit kostenperspectief. Voor het vervangen van lampen met armaturen ouder dan 20 jaar zijn geen terugverdientijden berekend. Hier is voor gekozen omdat armaturen in de regel een technische levensduur van 15 tot 20 jaar bezitten. Het vervangen van armaturen ouder dan 20 jaar valt dus onder het noodzakelijk te plegen onderhoud en niet onder maatregelen die getroffen worden alleen ten behoeve van energiebesparing. Te rugve rdie ntijd in jare n pe r lam ptype e n m aatre ge l dimmen EVSA vervroegd vervangen i.c.m. EVSA vervangen lamp > 20jr CDO/CPO nvt nvt nvt nvt CDM nvt nvt nvt nvt TL(M/D) nvt 34,3 7,4 nvt PLL nvt nvt nvt nvt HPLN nvt nvt 3,0 nvt SOX nvt 2,5 nvt nvt SON 4,9 nvt nvt nvt TOTAAL 4,9 2,6 5,3 0,0 6. Conclusies en vervolgstappen Het theoretisch besparingspotentieel, berekend met de Zicht Op Licht scan, van de gemeente Oegstgeest is 8%. Bij dit rapport kunnen de volgende aandachtspunten opgesteld worden: Het is een scan in hoofdlijnen, wat betekent dat het een globaal beeld vormt van het theoretisch te behalen besparingspotentieel van de gemeente. De gemeente Oegstgeest bezit in vergelijking met andere gemeenten veel SOX toepassingen met lage vermogens. Het vervangen en tevens dimmen van de SOX lampen kan de grootste besparing opleveren. De 75 HPLN lampen, welke allen armaturen hebben van 20 jaar of ouder, kunnen vervangen worden voor bijvoorbeeld PLL toepassingen. Deze maatregelen zijn duidelijke quick wins Tot slot kan het dimmen van de bestaande SON verlichting energiebesparing opleveren. Aanvullend onderzoek kan aantonen waar en wanneer het gewenst is te dimmen. 8 van 11

9 Als gevolg van de conclusie kunnen de volgende vervolgstappen ondernomen worden: Aan de hand van deze scan wordt duidelijk bij welk lamptype in de gemeente het hoogste besparingspotentieel ligt. Voor deze lamptypen kan een nauwkeuriger besparingspotentieel bepaald worden. Deze energiescan zegt niets over de lichtkwaliteit in de gemeente Oegstgeest. Wij adviseren die kwaliteit in relatie te brengen met de data, waardoor er een objectiever beeld ontstaat. Dit kan met behulp van de EPOV (Energie Prestatie Openbare Verlichting). Dit instrument neemt in tegenstelling tot Zicht Op Licht ook de gewenste lichtkwaliteit in de berekening mee. Hierdoor wordt het besparingspotentieel nauwkeuriger bepaald. De Zicht Op Licht scan en de EPOV samen vormen de basis van het bepalen van de nul situatie in uw gemeente. Aan de hand hiervan kan een verbeterplan opgesteld worden. Uit het verbeterplan volgt een plan van aanpak. Hierin worden concrete maatregelen beschreven om het energieverbruik van de openbare verlichting te verminderen. De onderstaande realisatiepiramide geeft de mogelijke vervolgacties grafisch weer. Realisatiepiramide Laag Zicht op Licht EPOV Detailniveau Nul situatie Verbeterplan Hoog Plan van Aanpak Het minimaliseren van energieverbruik is een belangrijk onderdeel van een op duurzaamheid gerichte aanpak. Echter, duurzaamheid omvat meer aspecten zoals juiste materiaalkeuze, efficiënte wijze van remplaceren of het beschouwen van de volledige levenscyclus van openbare verlichtinginstallaties. Als Liandyn ondersteunen we u graag in advies op dit gebied en mogelijke subsidieregelingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons. 9 van 11

10 Bijlage I: Vervangende lampen Huidige lamp "Best practice" vervanger Hoge druk natrium lampen SON-T 150 SON-T 150, EVSA+dimmer SON-T 100 SON-T 100, EVSA+dimmer SON-T 70 SON-T 70, EVSA+dimmer SON-T 50 SON-T 50, EVSA+dimmer SON 150 SON-T 150, EVSA+dimmer SON 100 SON-T 100, EVSA+dimmer SON 70 SON-T 70, EVSA+dimmer SON 50 SON-T 50, EVSA+dimmer Lage druk natrium lampen SOX 135 SOX E 91 SOX 90 SOX E 91 SOX 55 SOX E 36 SOX 35 SOX E 26 SOX 18 SOX-E 18 SOX E 91 SOX E 91 SOX E 66 SOX E 66 SOX E 36 SOX E 36 SOX E 26 SOX E 26 SOX-E 18 SOX-E 18 Hoge druk kwik lampen HPLN 125 PL-L 80W HPLN 80 PL-L 55, EVSA+dimmer HPLN 50 PL-L 24, EVSA+dimmer Lage druk kwik compact lampen PL-L 80 W PL-L 80, EVSA+dimmer PL-T 57 W PL-L 55, EVSA+dimmer PL-L 55 W PL-L 55, EVSA+dimmer PL-T 42 W PL-L 40, EVSA+dimmer PL-L 40 W PL-L 40, EVSA+dimmer PL-L 36 W PL-L 36, EVSA+dimmer PL-T 32 W PL-T 32, EVSA+dimmer PL-T of PL-C 26 W PL-L 24, EVSA+dimmer PL-L 24 W PL-L 24, EVSA+dimmer PL-L of PL-T of PL-C 18W PL-L 18, EVSA+dimmer PL-T of PL-C 13 W PL-S 11, EVSA PL-S 11W PL-S 11, EVSA PL-S 9W PL-S 9, EVSA Huidige lamp Lage druk kwik lampen TL-M of TL-X 65 TL-E of TL-M of TL-S of TL-X 40 TL-E of TL-X 32 TL-E 22 TL-M of TL-S 20 TL 13 TL 8 TLD 58 TLD 36 TLD 18 Compacte gasontladingslampen CDM-T 150 W CDM-T 70 W CDM-T 35 W Metaalhalogeenlampen CDO 70 W CDO 100 W CDO 150 W CPO 60 W CosmoPolis CPO 90 W CosmoPolis CPO 140 W CosmoPolis "Best practice" vervanger PLL 55, EVSA+dimmer PLL 36, EVSA+dimmer PL-L 24, EVSA+dimmer PLL 18, EVSA+dimmer PLL 18, EVSA+dimmer PL-S 11, EVSA TL 8, CSVA PLL 55, EVSA+dimmer PLL 36, EVSA+dimmer PLL 18, EVSA+dimmer CDM-T 150, EVSA+dimmer CDM-T 70, EVSA+dimmer CDM-T 35, EVSA+dimmer CPO 60 W CosmoPolis CPO 90 W CosmoPolis CPO 140 W CosmoPolis CPO 60 W CosmoPolis CPO 90 W CosmoPolis CPO 140 W CosmoPolis 10 van 11

11 Bijlage II: Invoerblad 11 van 11

Handleiding "Zicht op Licht"

Handleiding Zicht op Licht Handleiding "Zicht op Licht" Rekenmodel energiebesparing bij Openbare Verlichting Agentschap NL april 2011 definitief Handleiding "Zicht op Licht" Rekenmodel energiebesparing bij Openbare Verlichting

Nadere informatie

Handleiding "zicht op licht"

Handleiding zicht op licht Handleiding "zicht op licht" Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties SenterNovem juni 2007 definitief Handleiding "zicht op licht" Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties dossier : A6193-01-001

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Vervangingsplan. Openbare verlichting Oktober Pagina van 16

Vervangingsplan. Openbare verlichting Oktober Pagina van 16 Vervangingsplan Openbare verlichting 2012-2016 Oktober 2011 1 Pagina van 16 Documentnummer: Documentversie: 11AB241A&L Definitief Datum: Oktober 2011 Contactpersoon: Jan-Paul Röst, 06 15 15 96 68 Pagina

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

Quick Wins Openbare Verlichting

Quick Wins Openbare Verlichting INFRA-LUX BV Quick Wins Openbare Verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P111190, Versie 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Analyse bestaande OVL installatie en proces... 3 2.1 Opbouw

Nadere informatie

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen

Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Colofon Analyse openbare verlichting Gemeente Ommen Opdrachtgever bestuursdienst Ommen-Hardenberg Opdrachtnemer Infra-lux BV Opgesteld door A.R. Gijzel Intern

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij

Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Evaluatie Beleidsplan Niet verlichten tenzij Openbare Verlichting Gemeente Aa en Hunze Periode 2011-2015 Bijlage 1 Mei 2016, Lieftink Advies INHOUDSOPGAVE Pagina 2 van 20 2 1. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 13/2014 Datum : 16 januari 2014 B&W datum : 16 januari 2014 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Openbare verlichting Aanleiding Naar aanleiding van toezeggingen

Nadere informatie

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden

Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Verkenning van mogelijkheden tot reductie van stroomverbruik en CO 2 -uitstoot in de Openbare Verlichting in de gemeente Heusden Datum: 19 mei 2016 Status: definitief Samenvatting In deze rapportage worden

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Uitvoering renovatie openbare verlichting

Uitvoering renovatie openbare verlichting INFRA-LUX BV Uitvoering renovatie openbare verlichting gemeente Vlagtwedde J. Ottens 4-3-2013 Projectnummer: P120320, Versie 1.0 1 Inhoud 1 Uitgangspunten voor renovatie... 3 Bijlagen... 9 Bijlage 1 Literatuur...

Nadere informatie

Dag van Verkeer en Mobiliteit. Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL

Dag van Verkeer en Mobiliteit. Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL Dag van Verkeer en Mobiliteit Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL Even voorstellen Rob van Heur Namens AgentschapNL Rob.vanheur@laborelec.com Programma Deel 1 Opening Rob van Heur Introductie

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT BEVOEGD MEDEWERKER Wanneer men een conventionele verlichtingsinstallatie met T8-armaturen en CVSA's vervangt door hoogefficiente

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen Voorwoord Led verlichting is duur! Het is een veel voorkomende opmerking. Terecht

Nadere informatie

Renoveren bestaande binnenverlichting

Renoveren bestaande binnenverlichting Renoveren bestaande binnenverlichting Het energiebesparingspotentieel in Nederland is enorm. Veel bedrijven maken nog gebruik van conventionele TL verlichting waar Lumeco gemiddeld 50% op kan besparen.

Nadere informatie

Gemeentelijke Energiebesparing

Gemeentelijke Energiebesparing pagina 1 van 20 Gemeentelijke Energiebesparing Openbare Verlichting Gemeente Boxmeer Januari 2011 Gemeentelijke Energiebesparing Openbare Verlichting Gemeente Boxmeer pagina 2 van 20 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart.

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Vervang oude fluorescentielampen door energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart.

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. 2 Verlichting is verantwoordelijk voor circa 14% van het

Nadere informatie

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een kolencentrale, dan wordt indirect uitstoot van CO2 veroorzaakt. Dit

Nadere informatie

Vertrouw erop dat uw lampen presteren

Vertrouw erop dat uw lampen presteren Vertrouw erop dat uw lampen presteren Philips Xtra en lampen & voorschakelapparaten Betrouwbare en kostenefficiënte verlichting met een lange Als lampvervanging het laatste is waar u aan wilt denken Het

Nadere informatie

Inventarisatie verlichting

Inventarisatie verlichting Inventarisatie verlichting Bedrijven Uitgevoerd Jeroen van Wijnen Onlangs heeft een van onze adviseurs uw bedrijf bezocht voor een inventarisatie van de verlichting. Het doel van dit bezoek is om meer

Nadere informatie

Spaar de natuur Gebruik het juiste licht!

Spaar de natuur Gebruik het juiste licht! Middelbare school Süderelbe, Duitsland Spaar de natuur Gebruik het juiste licht! Met een simpele overstap naar energiezuinige verlichting in uw school kunt u ook een verschil maken Ik help mijn school

Nadere informatie

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland

Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Vervangingsplan Openbare Verlichting 2014-2034 Gemeente Steenwijkerland Auteur: Bert Stegeman Datum: 30-1-2014 Versie: 2.0 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 2 Alternatieven... 3 2.1 Voordelen LED t.o.v. conventioneel...

Nadere informatie

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken.

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Winkel Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Lampen met langere levensduur toepassen. Licht (automatisch)

Nadere informatie

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE ENCON NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE OPGERICHT IN 2002 dr. ir. Kathleen Venderickx ing. Robin Bruninx HUIDIGE LEIDING Sandra Deraeve Robin Bruninx VESTIGINGEN B: Genk & Gent NL:

Nadere informatie

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November

Openbare Verlichting. Notitie Energiebesparing DEFINITIEF. November Openbare Verlichting Notitie Energiebesparing DEFINITIEF November Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De doelstelling... 3 3. Opbouw kosten... 4 4. De besparingsvoorstellen... 5 4.1 Nieuw te plaatsen of te vervangen

Nadere informatie

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8).

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8). Nota van Inlichtingen Omvormen Openbare Verlichting Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Omvormen Openbare Verlichting Gemeente Woensdrecht SIW-WOE-RMS-2016-004665 Omschrijving: De gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK

BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 2 VERLICHTINGSTECHNIEK INHOUDSOPGAVE 1 TECHNIEK VERLICHTING... 3 2 DAGLICHT EN KUNSTLICHT... 3 3 ENKELE TECHNISCHE BEGRIPPEN... 4 3.1 Lichtstroom... 4

Nadere informatie

Veilig, duurzaam en energiezuinig

Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting in Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Gem. Tilburg, afd. Ruimtelijke uitvoering Jos van Groenewoud Inleiding Energiemanagement Wit Licht LED toepassingen Innovaties en duurzaamheid

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor bedrijfshallen Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor bedrijfshallen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Winst met energiezuinige openbare verlichting

Winst met energiezuinige openbare verlichting Winst met energiezuinige openbare verlichting Bijna een vijfde van alle energieverbruik op de wereld gaat op aan verlichting. Dat kan veel minder, ook in Nederland. Er is veel winst te behalen bij de meer

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00781 Onderwerp Raadsmededeling over: Duurzaamheidsresultaten LED vervanging straatverlichting in Teylingen - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem

Classic. Smart SKYLITE. Draadloos lichtregelsysteem Classic + Smart SKYLITE Draadloos lichtregelsysteem Het al omschrijvende woord is gemak en daarbij de interactiviteit van Tvilight. De nieuwe functionaliteiten van Tvilight zijn erg vooruitstrevend en

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland. Periode 2012 t/m 2016

Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland. Periode 2012 t/m 2016 Plan Openbare Verlichting gemeente Wormerland Periode 2012 t/m 2016 Gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Wormerland DEFINITIEF Datum: 18-01-2012 In opdracht

Nadere informatie

ENCON INGENIEURSBUREAU

ENCON INGENIEURSBUREAU ENCON INGENIEURSBUREAU ENERGIE - CONSULTANCY ENCON Ingenieursbureau Studiedag milieu&energie Technieken verlichting Case studies Relighting VERLICHTING RELIGHTING Meer licht met minder energie! Energiebesparing

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen en/of armaturen c.q. aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor kantoren Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor kantoren De Slim Licht Scan is een instrument waarmee u de energie-efficiëntie

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen met als hoofdthema Verbruik Openbare Verlichting. Presentatie Rationeel Energie Gebruik

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor opleidingsgebouwen Doe de slim licht scan! Toelichting bij de slim licht scan voor onderwijsgebouwen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Stand van zaken energiebesparing Openbare Verlichting

Stand van zaken energiebesparing Openbare Verlichting Stand van zaken energiebesparing Openbare Verlichting Consultatie gemeenten en provincies SenterNovem november 2009 Stand van zaken energiebesparing Openbare Verlichting Consultatie gemeenten en provincies

Nadere informatie

Energie efficiëntie label (EEL): A

Energie efficiëntie label (EEL): A ompact fluorescentie NonIntegrated MSTER PL-S 2 Pin Energie efficiëntie label (EEL): Energiebesparende compacte fluorescentielampen Kleurweergave Ra 82 10% uitval 6500 uur Lampvoet G23 Te bedrijven op

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

Belicht uw bedrijf slimmer

Belicht uw bedrijf slimmer Belicht uw bedrijf slimmer Altijd optimale verlichting GRB Verlichtingsonderhoud helpt uw bedrijf slimmer, effectiever en goedkoper om te gaan met verlichting. Wij maken onderhoudsplannen en voeren die

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

LEC - Light Energy Controller

LEC - Light Energy Controller LEC - Light Energy Controller Energiebesparing voor al uw gasontladingslampen met conventioneel voorschakelapparaat LEC - Spanningsregeling Bewezen oplossing in 18,000 installaties Regelt, optimaliseert

Nadere informatie

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

: Verantwoord en Duurzaam verlichten. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007MME03 Afdeling : Mobiliteit Commissie : MME Registratienummer : 2007JNT202790i Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel : Verantwoord

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen

Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen Overstappen naar energiezuinige lichtbronnen Productinformatie Folder 68 18.7 Hoe gebruikt u deze folder? Blader door de pagina s om naar de productcategorie te gaan die u zoekt. Daar vindt u de beste

Nadere informatie

Laat uw lichtmasten promoveren

Laat uw lichtmasten promoveren Laat uw lichtmasten promoveren De besparing kan nu beginnen Adviesrapport verlichting sportvereniging Documentversie: 1.2 Datum: 22 maart 2016 Contactpersonen: Harold ter Avest, harold@ltg-europe.com 06-43999155

Nadere informatie

Ziekenhuis St Jansdal Postbus 138 3840 AC Harderwijk NOTITIE. : Arbo & Milieuadviseur. : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager

Ziekenhuis St Jansdal Postbus 138 3840 AC Harderwijk NOTITIE. : Arbo & Milieuadviseur. : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager NOTITIE DOOR VOOR : Arbo & Milieuadviseur : Hoofd P&O Hoofd FB Hoofd Huisvesting Energiemanager DATUM : januari 2012 BETREFT : Herziene business case Plaatsen van licht- en aanwezigheidssensoren in het

Nadere informatie

Duurzaam en Verantwoord Verlichten Verlichtingsplan provinciale wegen Provincie Utrecht

Duurzaam en Verantwoord Verlichten Verlichtingsplan provinciale wegen Provincie Utrecht PS2007MME03BIJLAGE Duurzaam en Verantwoord Verlichten Verlichtingsplan provinciale wegen Provincie Utrecht 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 2 DE UITGANGSPUNTEN... 5 2.1 LANDELIJKE RICHTLIJNEN EN NORMEN...

Nadere informatie

Lighting Energy Controller. Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk

Lighting Energy Controller. Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk LEC Lighting Energy Controller Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk Energiereductie verlichtingsinstallaties de kenmerken van de LEC toepassing: Specifiek voor fluorescentie

Nadere informatie

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig

Openbare Verlichting. gemeente Tilburg. Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting gemeente Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Veilig verlicht, duurzaam én energiezuinig? Het KAN! Het MOET!! Jos van Groenewoud Ingenieursbureau gemeente Tilburg LED toepassingen

Nadere informatie

CASE STUDY VERLICHTING

CASE STUDY VERLICHTING CASE STUDY VERLICHTING DAVY BREULS ENCON PROGRAMMA Wie is de sportpaleis groep Kandidatuurstelling organisatie EK volleybal dames 2015 (26 sept 04 oct 2015) Eisen Europese volleybalbond mbt verlichting

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Contact Breda Lighting International BV

Contact Breda Lighting International BV Catalogus Premium SMD 140 LED Tubes Premium SMD 80 LED Tubes Economy SMD 140 LED Tubes LED Downlights LED CDM-T Replacers LED High Bay LED Panels LED Fixtures Contact Breda Lighting International BV Charles

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoogwaardige en energiezuinige openbare verlichting

Hoogwaardige en energiezuinige openbare verlichting Hoogwaardige en energiezuinige openbare verlichting Een goede kwaliteit van de openbare verlichting is van groot belang voor de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de leefbaarheid van ons land.

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING

ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING Schakel altijd eerst de verlichting uit en zorg ervoor dat er geen spanning staat op het armatuur waaraan u werkt! De LED buis vervangt de

Nadere informatie

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting 10 tips 1. Energie besparing 2. Lichtopbrengst 3. Levensduur 4. Garantie 5. Kleurtemperatuur 6. Electrotechnische eigenschappen 7. Installatie 8. Prijs 9. Terugverdientijd

Nadere informatie

ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN. 18 april 2013

ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN. 18 april 2013 ENERGIEZUINIGE BEDRIJVENTERREINEN 18 april 2013 EUROPESE DOELSTELLING tegen 2020 en tov 1990 CO2-uitstoot verlagen met 20% energieverbruik met 20% verlagen aandeel hernieuwbare energie +20% STEUNMAATREGELEN

Nadere informatie

Macro-energielabel Openbare Verlichting

Macro-energielabel Openbare Verlichting Macro-energielabel Openbare Verlichting Handleiding bij de rekentool Versie 0.31 Versie 0.31 Datum 11-03-2011 Aanpassing benaming label en verwijzing naar ROVL2011 (15-06-2011) Auteurs: Jan Ottens Rob

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting

Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadavoorstel2012.001 1763 Duurzame Openbare Verlichting Portefeuillehouder S. Bak steiler M. van Munster I F. Bosker Collegevergadering 20 maart 2012 Raadsvergadering

Nadere informatie

Mecolight. Brochure Verlichting. februari 2016

Mecolight. Brochure Verlichting. februari 2016 Mecolight Brochure Verlichting februari 2016 4-2-2016 Inhoud SPAARLAMPEN PLS & PLC...3 SPAARLAMPEN PLL...4 TL LAMPEN MINI...4 TL LAMPEN...5 Tl LAMPEN TL 5...6 PL-E LAMPEN...7 MASTER COLOUR...7 LAMPEN SDW...7

Nadere informatie

Infoblad LED verlichting

Infoblad LED verlichting Infoblad verlichting Dit document is bedoeld om onafhankelijke en duidelijke informatie te verschaffen en is opgesteld door Jan Linssen i.s.m. gebruikers, installateurs, docenten en iedereen die daar een

Nadere informatie

bel voor info: 0031 (0)6 57996684

bel voor info: 0031 (0)6 57996684 bel voor info: 0031 (0)6 57996684 OF SURF NAAR: bel voor info: 0031 (0)6 57996684 www.sammelsliftservice.nl led een revolutie... Daarom is nu het moment aangebroken voor de introductie van een nieuwe verlichtingsbron.

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Getekend door het College,

Getekend door het College, Het "Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020" is vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde van: Datum, Plaats, -------------------- --------------------

Nadere informatie