WH3.2 EINDRAPPORT. Doorontwikkeling van de afvullijn voor schaaltjes met trostomaten. Groep Viscon B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WH3.2 EINDRAPPORT. Doorontwikkeling van de afvullijn voor schaaltjes met trostomaten. Groep Viscon B.V."

Transcriptie

1 WH3.2 Groep Viscon B.V. Kaj Cornelissen Bob van Heijningen Matt Rebel Delft, Opdrachtgever: Viscon B.V. EINDRAPPORT Doorontwikkeling van de afvullijn voor schaaltjes met trostomaten

2 Voorwoord Dit rapport is het eindrapport van de projectgroep Viscon. De groep bestaat uit drie studenten werktuigbouwkunde van de Haagse Hogeschool Delft. Het project behoort bij het blok massaproduct 2, gegeven in het derde jaar van de opleiding. Dit rapport is geschreven om de lezer te informeren, in het bijzonder het bedrijf Viscon B.V. Zonder de juiste begeleiding hadden we niet hetzelfde eindresultaat neer kunnen zetten. Onze dank gaat dan ook uit naar mevr. Langerak-Visser voor het uitreiken van de opdracht, dhr. Rennings voor de technische informatie en dhr. Kamp voor de begeleiding. Ook willen we dhr. Persoon bedanken voor de begeleiding vanuit school. Delft, januari 2012 Kaj Cornelissen Bob van Heijningen Matt Rebel 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Samenvatting Inleiding... 5 Functieanalyse... 6 Pakket van eisen... 7 Eisen... 7 Wensen... 7 De conceptfase... 8 Concept 1: Handmatig vullen... 8 Concept 2: De glijbaan Concept 3: De vullift Concept 4: Dubbele glijbaan Uitwerking concept Het vulstation De troslift Het switchstation Risicoanalyse De lift De glijbaan Het switchstation Kostenberekening Bijlage I: Morfologisch overzicht Bijlage II: Tekeningen lift

4 Samenvatting Viscon B.V. is onder andere fabrikant van afvullijnen voor de voedselverwerkende industrie. Een fabrikant van trostomaten met een installatie van Viscon B.V. viel het op dat bij het vullen van schalen tomaten de tros altijd onderop komt te liggen met daarbovenop de losse tomaten. Voor een betere uitstraling zou de tros eigenlijk bovenop moeten liggen, met de losse tomaten daaronder. De opdracht van dit project richt zich op het aanpassen van een bestaande afvullijn voor tomaten van Viscon. Dit moet op een dergelijke manier gebeuren dan de tros tomaten bovenop de losse tomaten komt te liggen. Het is de bedoeling om de afvullijn aan te passen en niet een volledig nieuwe afvullijn te ontwerpen. Om de schalen tomaten op de juiste manier te kunnen vullen zijn er een aantal aanpassingen bedacht voor de bestaande afvullijn. Ten eerste worden de trossen tomaten pas op het allerlaatste moment aan de schaal toegevoegd door middel van een lift. Het toevoegen van de tros aan de schaal wordt dus automatisch gedaan. Ten tweede is er een aanpassing bedacht voor het verdeelstation. In het verdeelstation worden losse tomaten ingevoerd die vervolgens aan een tros worden gekoppeld. Aan het verdeelstation komen aan de onderkant rollerbaantjes, zodat de losse tomaten in de schaal kunnen rollen. Het vullen van de schalen met losse tomaten is op deze manier ook geautomatiseerd. Door het gebruik van de lift op het einde van de afvullijn kan de productiesnelheid verlagen. Hiervoor is het gebruik van een switchstation bedacht. Op deze manier kunnen er meerdere liften aan het eind van één afvullijn geplaatst worden. Er moeten een aantal onderdelen ingekocht worden voor de aanpassingen aan de afvullijn. Een overzicht van de kosten is moeilijk te geven omdat er geen prijzen bekend zijn. Daarom is er een schatting gemaakt. Volgens de schatting kosten de aanpassingen euro. 4

5 1 Inleiding Dit project maakt deel uit van de competentieleerlijn van blok WH3.2 en is opgesteld door de Haagse Hogeschool. Voor het project is er vanuit het bedrijf Viscon B.V. een opdracht geformuleerd. Viscon B.V. is onder andere fabrikant van afvullijnen voor de voedselverwerkende industrie. Een fabrikant van trostomaten met een installatie van Viscon B.V. viel het op dat bij het vullen van schalen tomaten de tros altijd onderop komt te liggen met daarbovenop de losse tomaten. Voor een betere uitstraling zou de tros eigenlijk bovenop moeten liggen, met de losse tomaten daaronder. Om dit te realiseren heeft Viscon aan het projectteam gevraagd een oplossing te zoeken voor het op de juiste manier vullen van de schalen tomaten, om zo de klant tegemoet te kunnen komen. Om tot het gewenste eindresultaat te komen is in hoofdstuk 2 eerst een functieanalyse opgesteld. In hoofdstuk 3 staat het pakket van eisen. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de bedachte concepten omschreven. In hoofdstuk 5 wordt het gekozen concept verder uitgewerkt en beschreven. In hoofdstuk 6 wordt een risicoanalyse geven. Het laatste hoofdstuk is hoofdstuk 7 met daarin een kostenberekening. Het rapport wordt afgesloten met een tweetal bijlagen. In de eerste bijlage staat het morfologisch overzicht, en in de tweede bijlage staan tekeningen van het eerste ontwerp van de lift. 5

6 2 Functieanalyse Hieronder staan de stappen die genomen worden bij het verpakken van trossen tomaten schematisch weergegeven in een functieanalyse. Deze stappen worden doorlopen bij de machine die door Viscon geleverd wordt, en waar de aanpassing aan gedaan moet worden. Tomaten in trossen knippen Trossen in verschillende stukken knippen Aanvoer schalen Trossen in schaal leggen Tomaten in weegsysteem invoeren Schaal met tros tomaten wegen Schalen koppelen aan ingevoerde tomaten Losse tomaten toevoegen aan schalen Tomaten verpakken Controle Figuur 1: Functieanalyse 6

7 3 Pakket van eisen Vanuit Viscon zijn er maar enkel eisen gesteld aan de aanpassing van de afvullijn. Deze hebben betrekking op de huidige manier van het vullen van schalen tomaten. 3.1 Eisen De productie mag niet verlaagd worden De productie mag niet arbeidsintensiever worden Het moet een aanpassing aan de huidige afvullijn worden en geen geheel vernieuwde afvullijn 3.2 Wensen Het versnellen van de productie Het productieproces automatiseren 7

8 4 De conceptfase Er zijn vier concepten bedacht aan de hand van verschillende mogelijkheden om de afvullijn te verbeteren. In dit hoofdstuk wordt van ieder concept beschreven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de huidige manier van werken en ten opzichte van de andere concepten. 4.1 Concept 1: Handmatig vullen Omschrijving In concept 1 worden de geknipte trossen, in plaats van in de schaal, voor de schaal op de lopende band geplaatst. Als de tros gewogen wordt ligt deze nog niet in de schaal. De losse tomaten die uit het weegsysteem komen worden automatisch naast de nog lege schaal geplaatst. Op het punt waar de schalen gevuld worden komt nu een lege schaal aan met daarvoor een tros tomaten en ernaast de losse tomaten. De schaal wordt handmatig gevuld met tomaten. Eerst worden de losse tomaten in de schaal gelegd zodat vervolgens de tros er bovenop gelegd kan worden. In Figuur 2 staat een overzicht van de opbouw van de afvullijn. Voor- en nadelen Een voordeel is dat de afvullijn bijna niet aangepast hoeft te worden. Er moeten hooguit een paar aanpassingen worden gedaan aan de lopende banden en aan het weegpunt voor de trossen. Een nadeel is dat het vullen van een schaal tomaten arbeidsintensiever wordt. De tomaten moeten vaker opgepakt worden. Dit kost meer tijd en er zijn meer medewerkers nodig. 8

9 Figuur 2: Concept 1 9

10 4.2 Concept 2: De glijbaan Omschrijving Concept 2 is een variant op concept 1. De geknipte trossen worden weer voor de lege schaal geplaatst. Als de tros gewogen wordt ligt deze nog niet in de schaal. De losse tomaten worden in het vulstation gewogen. Een computer combineert het gewicht van de losse tomaten uit één of meerdere vakken van het vulstation aan het gewicht van een tros die bij een schaal hoort. Aan de onderkant van het vulstation komt een glijbaan zodat de tomaten vanuit het vulstation rechtstreeks in de gelinkte schaal kunnen glijden. Hiervoor moet de schaal onder het juiste vak komen zodat de tomaten erin kunnen glijden. De schaal met losse tomaten gaat verder naar het punt waar de tros, die nog steeds voor de schaal ligt, handmatig in de schaal gelegd wordt. In Figuur 3 staat een overzicht van de opbouw van de afvullijn. Voor- en nadelen Een voordeel is dat door middel van de glijbaan de losse tomaten niet twee keer in handen van een werknemer komen doordat ze in de schaal glijden. Een nadeel is dat het vulstation aangepast moet worden. Daarnaast mogen de tomaten niet beschadigen bij het glijden in de schaal. 10

11 Figuur 3: Concept 2 11

12 4.3 Concept 3: De vullift Omschrijving Concept 3 is gebaseerd op de laatste stap van het vullen van de schaal bij concept 1 en concept 2. Alle handelingen blijven gelijk alleen wordt de tros bij de laatste stap niet meer handmatig in de schaal gelegd. In dit concept wordt de tros in de schaal geplaats door middel van een lift. In Figuur 4 staat een overzicht van de opbouw van de afvullijn. Werking van de lift: De gevulde schaal met losse tomaten komt, met de tros voor de schaal, aan bij de lift. Het toevoegen van de tros wordt gedaan in vijf stappen. Tekeningen van de handelingen die de lift uitvoert staan in Bijlage II: Tekeningen lift. Stap 1: De tros komt op het eerste plateau. Stap 2: De lift draait één plek door. Daardoor komt de schaal op het tweede plateau. Tijdens deze handeling wordt het eerste plateau omhoog gelift. Stap 3: De lift draait één plek door. Het eerste plateau blijft op zijn plek waardoor de tros en de schaal op de zelfde positie komen met de tros recht boven de schaal. Tijdens deze handeling wordt de volgende tros alweer geladen en begint het proces opnieuw. Stap 4: De lift draait één plek door. De tros draait met de schaal mee en het plateau met de tros opent vanuit het midden. Hierdoor valt de tros in de schaal. Stap 5: De lift draait één plek door. Het tweede plateau draait twee plekken door en zakt weer in zijn originele positie. Na het uitwerken van de werking van de ronddraaiende lift is er besloten om een variant te bedenken op de hierboven beschreven lift omdat de ronddraaiende lift te ingewikkeld werd bevonden. Deze variant wordt beschreven in het hoofdstuk waarin het concept verder wordt uitgewerkt. Voor- en nadelen Een voordeel is dat er niet meer handmatig gevuld hoeft te worden. Hierdoor wordt het proces minder arbeidsintensief. Daarnaast kan de lopende band korter worden na het vullen van de schaal met losse tomaten. De lift neemt minder ruimte in dan een lopende band waar personeel naast moet kunnen meelopen. Dit scheelt vierkante meters. Een nadeel is dat er een geheel nieuwe machine moet worden ontworpen. Hierdoor zijn de investeringskosten relatief hoog. Daarnaast is ook de regeltechniek complex door de vele stappen en goede timing die nodig is om alles goed te laten functioneren. 12

13 Figuur 4: Concept 3 13

14 4.4 Concept 4: Dubbele glijbaan Omschrijving In concept 4 wordt de weegtechniek bij de losse tomaten ook toegepast bij de trossen. Ook de trossen worden in een vulstation ingevoerd. De trossen worden gewogen in het vulstation waarin de trossen worden ingevoerd. Deze staat verder in de afvullijn dan het vulstation voor de losse tomaten. Als een tros wordt gewogen wordt deze gelinkt aan een vak met losse tomaten. De lege schaal komt eerst langs het vak met losse tomaten. Deze worden door middel van een glijbaan in de schaal gelegd. Vervolgens komt de schaal met losse tomaten bij het tweede vulstation. Hier wordt de gelinkte tros door middel van een glijbaan in de schaal gelegd. In Figuur 5 staat een overzicht van de opbouw van de afvullijn. Voor- en nadelen Een voordeel is dat de tomaten allemaal automatisch in de schaal komen. Een nadeel is dat bij het glijden van de tros in de schaal er problemen kunnen ontstaan. De schaal kan door het gewicht van de tros omvallen of de tros kan niet op de goede manier in de schaal terecht komen. 14

15 Figuur 5: Concept 4 15

16 5 Uitwerking concept Er is gekozen om concept 3 verder uit te werken tot een volledige afvullijn. De afvullijn staat weergegeven in Figuur 6. Hierin zijn de troslift (links in de afbeelding) en het vulstation (rechts in de afbeelding) weergegeven. In het vulstation worden de losse tomaten gestort in de schaal. De troslift is het deel waarmee de tros wordt opgetild om vervolgens de tros automatisch in de schaal te laten vallen. Figuur 6: De volledige afvullijn 16

17 5.1 Het vulstation Het vulstation, dat geplaatst wordt op een vast frame, staat weergegeven in Figuur 7. Het bestaat uit een zestal modulen. Elke module bevat vier vakken met weegunits, waar werknemers, net zoals in de huidige situatie, continue willekeurige aantallen tomaten in een vak leggen. Het vulstation heeft dus in totaal 24 vakken waarin tomaten geplaatst dienen te worden. Een computer combineert het gewicht van de losse tomaten uit één of meerdere vakken met het gewicht van een tros die bij een schaal hoort. Hiertoe opent de computer één of meerder vakken van één of meerder modules. De schaal komt onder de geopende vakken en de tomaten rollen via een rollerbaan in de schaal. De verschillende onderdelen van het vulstation staan weergegeven in Figuur 8. Figuur 7: Vulstation en het montageframe 17

18 Figuur 8: Onderdelen vulstation 18

19 5.2 De troslift Nadat de schaal gevuld is met losse tomaten, moet de tros die voor de schaal ligt, in de schaal gelegd worden. Dit wordt gedaan door de troslift, weergegeven in Figuur 9. (Dit is niet meer dezelfde lift als in het concept.)de troslift bestaat uit twee vorken, die open en dicht, en omhoog kunnen bewegen. De vorken bevinden zich tussen de rollers van de rollerbaan. De vorken tillen de tros, die over de rollerbaan aankomt, pas op als deze in zijn geheel op de vorken ligt. De vorken gaan omhoog en de schaal, die achter de tros over de rollerbaan aankomt, komt onder de vorken. Op dat moment gaan de vorken open en valt de tros in de schaal. De schaal gaat vervolgens verder naar de verpakkingsmachine en de vorken zakken weer tussen de rollers van de rollenbaan. Figuur 9: De troslift 19

20 5.3 Het switchstation Bij het gebruik van de lift kan het nodig zijn dat de schaal voor een korte tijd stilstaat onder de vorken. Dit is om de tros op een goede manier in de schaal te plaatsen. Hierdoor kan de productiesnelheid lager worden. Om dit te voorkomen is er nagedacht over een switchstation waardoor er twee of meerdere liften aan het eind van één afvullijn kunnen komen. Hiervoor moeten de schalen en trossen verdeeld worden over verschillende banen die naar de verschillende liften gaan. Hiervoor zijn twee opties. Optie 1 Deze optie is gebaseerd op de boodschappenband bij een kassa in de supermarkt. Een deel van de band wordt afgesloten voor boodschappen door een beweegbare balk op de band. Figuur 10: Boodschappenband Optie 2 Bij deze optie worden de schalen gescheiden door middel van een transportband met een lineaire functie (de line divider). Deze transportbanden bewegen de producten zowel voorwaarts als opzij. Zoals in Figuur 11 te zien is verdeelt de rollerbaan de schalen over verschillende lopende banden. Op de rollerbaan zit een plateau (het witte gedeelte) dat zijwaarts kan bewegen. De rollers zelf zorgen voor de voorwaartse beweging. Op deze manier kunnen de schalen gescheiden, en naar meerde liften geleid worden. Figuur 11: Line divider 20

21 6 Risicoanalyse Het uiteindelijke concept bevat drie onderdelen die een verhoogd risico hebben op falen. Dit zijn de lift, de glijbanen en het switchstation. Deze delen van de afvullijn bevatten de meeste bewegende onderdelen en hebben hierdoor een grotere kans om stuk te gaan dan de overige delen van de afvullijn. In dit hoofdstuk worden de punten besproken waarop het mis zou kunnen gaan bij de delen met een verhoogde kans op falen. 6.1 De lift Het gebruik van de in de lift in de afvullijn brengt de volgende risico s met zich mee: De lift bevat veel bewegende onderdelen waaronder lagers en pneumatische cilinders. Dit zijn onderdelen die aan slijtage onderhevig en onderhoudsgevoelig zijn. Door de lift kan het doorlopen van het vulproces vertraagd worden. Als de tros tomaten omhoog gebracht wordt of als de tros tomaten in de schaal moet vallen staat de schaal even stil. Dit kan snelheid van het vulproces verlagen ten opzichte van hoe het nu is. Dit kan wel verholpen worden door meerdere liften aan het einde van de afvullijn te plaatsen. Als de tomaten van een te grote hoogte in de schaal vallen kunnen de tomaten beschadigen. De tros tomaten moet helemaal op de lift liggen voordat deze omhoog gaat. Als dit niet het geval is kan de tros naast de schaal terecht komen. Bij het openen van de lift moet de tros tomaten precies in de schaal vallen en mogen de twee vorken niet tegen de schaal aankomen. Omdat er vele verschillende soorten schalen gebruikt moeten kunnen worden, moet de lift erg nauwkeurig geprogrammeerd worden. 6.2 De glijbaan Het gebruik van de glijbaan in de afvullijn brengt de volgende risico s met zich mee: De kleppen bovenaan de glijbaan zijn bewegende onderdelen. Deze kunnen eerder stuk gaan dan niet bewegende onderdelen. De tomaten vallen vanaf de glijbaan vanaf een bepaalde hoogte in de schaal. Hierbij mogen de tomaten niet beschadigen. De onderkant van de glijbaan moet op een hoogte vanaf de band komen dat alle soorten schalen eronderdoor kunnen. De glijbaan mag echter ook weer niet te hoog komen omdat anders de tomaten van een te grote hoogte vallen. De glijbaan is een rollerbaan. Ook bij het rollen van de tomaten over de rollenbaan mogen de tomaten niet beschadigen. 6.3 Het switchstation Het switchstation is een bestaand onderdeel in verschillende afvullijnen. Naast dat het bewegende onderdelen bevat en daardoor onderhoudsgevoelig is, worden er geen risico s gelopen. 21

22 7 Kostenberekening In dit hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de kosten voor het aanpassen van de afvullijn voor schalen tomaten. Omdat er geen prijzen van onderdelen, materialen en uurlonen bekend zijn is er een schatting gemaakt. Een overzicht staat in Tabel 1. Kosten Inkoop Materiaal Montage Programmeren Ontwerp Overig Bedrag (euro) Totaal Tabel 1: Kosten overig 8% ontwerp 6% Kosten programmeren 11% inkoop 38% montage 7% materiaal 30% Figuur 12: Overzicht kosten 22

23 Er zijn verschillende onderdelen en materialen die ingekocht moeten worden. Hieronder een overzicht. Vulstation Donut load cell ( stuks) In elke hoek van de vakken van het vulstation komt een load cel om het gewicht van de losse tomaten ik de vakken van het vulstation te meten. Het gewogen gewicht wordt doorgegeven aan een computer. Meer informatie is te vinden op: Rollerbaan De glijbanen aan de onderkant van de vakken bij het vulstation zijn korte rollerbaantjes zodat de tomaten gemakkelijk naar beneden rollen. Er zijn twaalf rollerbaantjes nodig van ieder achttien rollers. De afmeting van de rollers is mm. Rollerbaan Het transport van de schalen en de trossen tomaten gaat over een rollerbaan. De totale lengte van de rollerbaan is 2600 mm. De afmeting van de rollers is mm. In totaal bestaat de rollerbaan aan 104 rollers. Staal Het frame van de afvullijn wordt gemaakt van roestvrijstaal. Met behulp van het tekenprogramma Inventor is berekend dat er ongeveer 150 kg roestvrijstaal nodig is. Lift Cilinders (2 stuks) Om de vorken van de lift open en dicht te doen is er een cilinder nodig. Er is gekozen voor een cilinder van Festo, de DSNU P. Lineair geleiding (4 stuks) Om de lift naar boven en beneden te bewegen is er een lineaire geleiding nodig. Er is gekozen voor een lineaire geleidingen van Festo, de DGC G-P-A ZUB-F. 23

24 Bijlage I: Morfologisch overzicht Functieomschrijving Trossen knippen Trossen plaatsen Trossen wegen Losse tomaten knippen Losse tomaten wegen Matchen van trossen aan losse tomaten Losse tomaten plaatsen Schaal vullen Controleren van het totaal gewicht Huidige methode Oplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 Handmatig Direct in de schaal De schaal met tros wordt op de lopend band gewogen Tomaten worden handmatig geknipt In een weegsysteem met twaalf vakken Een computer linkt de losse tomaten aan de tros in de schaal De losse tomaten komen naast de gelinkte schaal te liggen De losse tomaten worden handmatig bij de tros in de schaal gevoegd Wegen op een lopende band Voor de schaal op de lopende band De tros wordt gelijktijdig met de schaal gewogen Een computer linkt een tros aan losse tomaten Naast een leeg schaal. Vervolgens handmatig in de schaal leggen De tros wordt handmatig in de schaal gelegd In een weegsysteem met twaalf vakken De tros wordt los gewogen Met een glijbaan worden de losse tomaten in de juiste schaal geleid De tros wordt opgetild door een kanteltafel, vervolgens komt de schaal er recht onder waarna de tafel kantelt en de tros in de schaal valt. De tros wordt met een glijbaan in de schaal gelegd De blauwe lijn geeft concept 1 weer. De rode lijn geeft concept 2 weer. De groene lijn geeft concept 3 weer. De oranje lijn geeft concept 4 weer. 24

25 Bijlage II: Tekeningen lift Figuur 13: Tros en schaal komen aan over lopende band Figuur 14: Tros ligt op de lift 25

26 Figuur 15: Tros en schaal liggen op de lift Figuur 16: Tros komt boven de schaal 26

27 Figuur 17: Tros valt in de schaal 27

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd.

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd. Weeg systemen DOCUMENTATIE WEEG SYSTEMEN In deze documentatie vindt U een gedeelte uit ons standaard programma weeg systemen, geheel vervaardigd uit roestvrijstaal, speciaal voor gebruik in slachterijen

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

P R O J E C T B U R E A U STOEL

P R O J E C T B U R E A U STOEL P R O J E C T B U R E A U STOEL EI NDOPDRACHT 3 D MOD E L LER EN Student: Nikki den Hollander Student nr.: 14071479 Datum: 27 januari 2015 Docent: Dhr. L.J.M. Koeleman Vak: 3D Modelleren Versie: 1 e 1

Nadere informatie

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2016 PRIJSLIJST 2016 netto prijzen AF BRODOWO, POLEN AFWEEGMACHINES BAND WEEGMACHINES Geschikt voor Capaciteit WR30 - Twee PVC banden - Weeg container 30 kg - Koppelbaar met verpakkingsmachine WP30 Eco WPS50

Nadere informatie

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR HEFKUSSENS

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VOOR HEFKUSSENS Ha-Ka International produceert en levert voornamelijk hefkussens voor de industrie. De toepassingen in de industrie zijn legio. Van het bekrachtigen van remmechanismen in rollercoasters tot het bedienen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN

Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen 1 BALE BARON BUNDEL BEVAT 21 KLEINE VIERKANTE BALEN BEHEER RUIMTE & TIJD Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen.

Nadere informatie

PL 4000 Multifunctioneel Couverteersysteem

PL 4000 Multifunctioneel Couverteersysteem PL 4000 Multifunctioneel Couverteersysteem PL 4000 couverteersysteem Het PL 4000 systeem is de alleskunner onder de couverteersystemen. Het systeem bestaat uit een basis module die met een groot aantal

Nadere informatie

INCLUSIEF SD2050/SM2050. I stuks opvoerband met buffer welke materiaal aan de 3 mm (SD 2050) levert

INCLUSIEF SD2050/SM2050. I stuks opvoerband met buffer welke materiaal aan de 3 mm (SD 2050) levert dommelstraat 4 5347JL oss postbus 25 5340 AA oss telefoon 0412-623056 fax 0412-642275 e-mail info@baaijens.nl website www.baaijens.nl Betreft: Specificaties Productielijn OMSCHRIJVING 1 STUKS BAAIJENS

Nadere informatie

Hefkussens van het type AS/CR Technische gegevens en Toepassingsvoorbeelden

Hefkussens van het type AS/CR Technische gegevens en Toepassingsvoorbeelden Hefkussens van het type AS/CR Technische gegevens en Toepassingsvoorbeelden Ha-ka international, Het zandstuk 14, 1851 RR HEILOO, the Netherlands. Tel.:+31(0)72 53025, fax.: +31(0)72 430, Pagina 1 van

Nadere informatie

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER. Top kwaliteit in dozensluiters

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER. Top kwaliteit in dozensluiters BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER Top kwaliteit in dozensluiters 103-SD Handmatig instelbaar, zijtransport De 103-SD is een zeer veelzijdige dozensluitmachine met zijtransportsysteem, eenvoudig

Nadere informatie

ACB Rollen. ACB voorziet in rollen voor elke toepassing.

ACB Rollen. ACB voorziet in rollen voor elke toepassing. ACB Rollen ACB voorziet in rollen voor elke toepassing. Aangedreven rollen, rollen voor handmatig transport, rollen geschikt voor bochten, verzwaarde rollen, rollen in flowracks maar ook rollen die onderling

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Vorken klasse 2A 7-10 Vorken klasse 3A 11-13 Vorken klasse 4A 14-16 Vorken klasse 2B 17-19 Vorken

Nadere informatie

Conceptraport. Uitlaatsysteem

Conceptraport. Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem In opdracht van: Alexander Beenen namens Custom Concepts 27 september 2013 Vincent ten Have, Tim Hogenbrik, Rudsly Petronielia, Karim Balaich Guus

Nadere informatie

oppervlakte grondvlak hoogte

oppervlakte grondvlak hoogte OVERZICHT FORMULES: omtrek cirkel = π diameter oppervlakte cirkel = π straal 2 inhoud prisma = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud cilinder = oppervlakte grondvlak hoogte inhoud kegel = 1 3 oppervlakte

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

TRAMAT.EU. Afdichting van stortpunten. Brochure 7.0

TRAMAT.EU. Afdichting van stortpunten. Brochure 7.0 TRAMAT.EU Afdichting van stortpunten Brochure 7.0 Seal Masterbars Seal Masterbars zorgen voor een vlakke, gelijkmatige bandondersteuning. Zo voorkomt u doorhanging van de transportband tussen de transportbandrollen,

Nadere informatie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie

De TRUMPF 3D laser systemen. Van applicatie ontwikkeling tot en met productie De TRUMPF 3D laser systemen STAP IN DE 3D WERELD VAN TRUMPF: Van applicatie ontwikkeling tot en met productie Met de TRUMPF TruLaser Robot en de TRUMPF TruLaser Cell bieden wij u op het gebied van lasersnijden

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen TENTAMEN CTB1210 DYNAMICA en MODELVORMING d.d. 28 januari 2015 van 9:00-12:00 uur Let op: Voor de antwoorden op de conceptuele

Nadere informatie

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL

HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL Module Massaproduct blok 1.1 ONDERZOEKS RAPPORT HET RECYCLEN VAN EEN DIGITAAL FOTOLIJSTJE Rick van Dam, studentnummer: 09004610 26 oktober 2009 Voorwoord In het eerste jaar van de studie Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

MatrixKozijn Hout. MxK Hout. Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl

MatrixKozijn Hout. MxK Hout. Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl MatrixKozijn Hout Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl Algemeen MatrixKozijn Windows is het kozijn programma om snel, makkelijk en flexibel

Nadere informatie

Stap 4: Invoeren van een Brood Receptuur

Stap 4: Invoeren van een Brood Receptuur Stap 4: Invoeren van een Brood Receptuur Zojuist heeft u in stap 3 gehad de Beko koppeling activeren voor de dagprijzen van de grondstoffen, zodat u straks kan berekenen voor hoeveel u uw gemaakte product

Nadere informatie

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1

Conceptrapport Enkelstukproductie. Groep 4 brug 1 Conceptrapport Enkelstukproductie Groep 4 brug 1 Module: THEP1 Product: Conceptrapport Opdrachtgever: Dhr. van Tiel Groep: WP27A + WP27B Projectgroep: module 4 brug 1 Groepsnaam: Module 4 Bridge (groep

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Ziekte dagen en uren viewer

Ziekte dagen en uren viewer Ziekte dagen en uren viewer I Ziekte dagen en uren viewer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ziekte dagen en uren viewer 2... 2 1.1 Installatie... 2 1.2 Gebruik... 8 1.3 Gegevens en berekening Ziekte dagen en uren

Nadere informatie

PASSIVE SAFETY BMW 335I

PASSIVE SAFETY BMW 335I PASSIVE SAFETY BMW 335I Verantwoording, Allereerst een opmerking: Deze opdracht moest eigenblijk met z n tweeën worden gedaan en over twee auto s gaan, maar aangezien onze klas op dit moment een oneven

Nadere informatie

FPi 2015. Aantrekkelijk, makkelijk hanteerbaar, snel en betrouwbaar! FPi 2020. FPi 2025

FPi 2015. Aantrekkelijk, makkelijk hanteerbaar, snel en betrouwbaar! FPi 2020. FPi 2025 FPi 2015 Aantrekkelijk, makkelijk hanteerbaar, snel en betrouwbaar! FPi 2020 FPi 2025 Een voordeel voor elk kantoor! Maak een einde aan de stress van de dagelijkse postverzending! Laat de nieuwe FPi 2000

Nadere informatie

specificatie SIMEC volautomatische zaagstraat type SIMAX 160

specificatie SIMEC volautomatische zaagstraat type SIMAX 160 specificatie SIMEC volautomatische zaagstraat type SIMAX 160 Volautomatische zaagmachine voor het zagen van massief rond en vierkant materiaal. De machine onderscheidt zich door de toepassing van zaagbladen

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Emballage Administratie Emballage Administratie Dit document beschrijft de werking van de Emballage Administratie module

Nadere informatie

3M-Matic. Dozensluitmachines. Professionele. oplossingen voor uw verpakkingen

3M-Matic. Dozensluitmachines. Professionele. oplossingen voor uw verpakkingen 3M-Matic Dozensluitmachines Professionele oplossingen voor uw verpakkingen Bespaar tijd en geld Sluit uw kartonnen dozen met 3M-Matic dozensluitmachines: Snel Efficiënt Betrouwbaar Dozensluitsystemen voor

Nadere informatie

Diamant. CNC Bewerkingscentrum

Diamant. CNC Bewerkingscentrum 1 Parallel bewerken 2 Gereedschapsmagazijn Diamant De EMMEGI DIAMANT is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen,

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2009 - I

Eindexamen wiskunde B 1 havo 2009 - I Vetpercentage Al heel lang onderzoekt men het verband tussen enerzijds het gewicht en de lengte van volwassen mensen en anderzijds hun gezondheid. Hierbij gebruikt men vaak de Body Mass Index (BMI). De

Nadere informatie

Snelstartgids FiloCAD2

Snelstartgids FiloCAD2 Snelstartgids FiloCAD2 Inleiding FiloCAD 2 Met deze korte inleiding leert u de belangrijkste functionaliteiten van het programma FiloCAD2 kennen. Als u een FiloCUT3 machine bezit en de licentie heeft ontvangen,

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Multiparts Bocht. Transporten. Member of the

Multiparts Bocht. Transporten. Member of the Multiparts Bocht Transporten Member of the Multiparts een introductie Multiparts is het aanspreekpunt binnen de Kaak-Groep als het gaat om snelle levering van hoogwaardige transportsystemen die direct

Nadere informatie

Oliebollen/ appelbeignets bakmachine

Oliebollen/ appelbeignets bakmachine Oliebollen/ appelbeignets bakmachine : H4000/ H6000/ H8000/ H10000 De oliebollen bakmachine wordt gebruikt door bakkers die grote hoeveelheden oliebollen willen bakken. De machine is geheel opgebouwd uit

Nadere informatie

1 oppervlakte grondvlak hoogte

1 oppervlakte grondvlak hoogte Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten

Nadere informatie

Neerzetten van het krat stapelen

Neerzetten van het krat stapelen Krat Stapelen 3263 Neerzetten van het krat stapelen Rol het kussen uit op de plaats waar u de attractie wilt hebben Daarna dient u het kussen nog 2 maal uit te vouwen. Let op: het kussen dient er dan vierkant

Nadere informatie

Promotional Office Speciale Voorwaarden

Promotional Office Speciale Voorwaarden Promotional Office Speciale Voorwaarden Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel 2 Uitgangspunt voor het gebruik van speciale voorwaarden 2 Basisbegrippen 2 Speciale voorwaarden aanmaken en koppelen 5 Landafhankelijke

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2005-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2005-I Eindeamen wiskunde B vwo 5-I Inademen Bij controlemetingen aan de ademhaling wordt men gevraagd om diep uit te ademen en vervolgens gedurende vijf seconden zo diep mogelijk in te ademen. Tijdens het inademen

Nadere informatie

Onze systemen, uw vooruitgang! Robotpalletisers - SCA

Onze systemen, uw vooruitgang! Robotpalletisers - SCA Robotpalletisers - SCA Robotpalletisers bij SCA Hygiene Products te Tilburg. SCA Hygiene Products in Tilburg verzorgt de productie van kleinere series poetspapiermiddelen. Deze series worden geproduceerd

Nadere informatie

Kracht en beweging (Mechanics Baseline Test)

Kracht en beweging (Mechanics Baseline Test) Kracht en beweging (Mechanics Baseline Test) Gegevens voor vragen 1, 2 en 3 De figuur stelt een stroboscoopfoto voor. Daarin is de beweging te zien van een voorwerp over een horizontaal oppervlak. Het

Nadere informatie

VERSTELBARE BROODSNIJMACHINE:

VERSTELBARE BROODSNIJMACHINE: VERSTELBARE BROODSNIJMACHINE: Broodsnijden op maat Bachelor Opdracht Samenvatting Industrieel Ontwerper AUTEUR D. Nikkels s1381563 Juni 2016 Coördinator: Ir. M.E. Toxopeus Begeleider UT: Dr. ir. ing. J.M.

Nadere informatie

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand:

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand: Lespakket wrijving Inleiding Wrijving is een natuurkundig begrip dat de weerstandskracht aanduidt, die ontstaat als twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nadere informatie

Welkom bij. Laagprofiel-transportbanden van DORNER: DORNER.. wereldwijd leidend op de laagprofiel-transportband technologie

Welkom bij. Laagprofiel-transportbanden van DORNER: DORNER.. wereldwijd leidend op de laagprofiel-transportband technologie TRANSPORTANDEN Welkom bij Wereldwijd is DORNER bekend als fabrikant van laag profiel transportbanden en bijhorende apparaten. Al 40 jaar lang melden zich firma s bij DORNER voor een oplossing van hun transport

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Uw klant ontvangt een beveiligd Excelbestand. Hij kan het bestand openen en printen, maar uiteraard niet de inhoud, d.w.z. prijzen veranderen.

Uw klant ontvangt een beveiligd Excelbestand. Hij kan het bestand openen en printen, maar uiteraard niet de inhoud, d.w.z. prijzen veranderen. Dagelijks e-mailen van prijslijsten en offertes Het programma om offertes en prijslijsten te e-mailen wordt kortweg Offerteprogramma genoemd. Met dit programma verstuurt u in Excel gemaakt offertes en

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1

Examen VWO. wiskunde B1 wiskunde B Eamen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Dinsdag 3 mei 3.3 6.3 uur 5 Voor dit eamen zijn maimaal 87 punten te behalen; het eamen bestaat uit vragen. Voor elk vraagnummer is

Nadere informatie

Bouwboek BOUWBOEK PROJECT SLV

Bouwboek BOUWBOEK PROJECT SLV Bouwboek BOUWBOEK PROJECT SLV Contents Werktekeningen cq inventortekeningen... 3 Motorruimte... 4 Elektromotor... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Motorcontroller... 4 BMS... 7 DC-DC converter... 8

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-DF Multifase droogvoer computer

Productinformatie. ORION-DF Multifase droogvoer computer Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com ORION-DF Multifase droogvoer computer Multifase droogvoer

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus Copyright 1999-2010 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Toelichting op het calculatieprogramma.

Toelichting op het calculatieprogramma. Toelichting op het calculatieprogramma. Zelf glas monteren of zelf een offerte of calculatie uitwerken. Dat kan snel en eenvoudig met dit calculatieprogramma. Prijzen zijn exclusief montage. Montage prijzen

Nadere informatie

DS-100 COUVERTEERSYSTEEM MET HOGE PRODUCTIVITEIT

DS-100 COUVERTEERSYSTEEM MET HOGE PRODUCTIVITEIT DS-100 COUVERTEERSYSTEEM MET HOGE PRODUCTIVITEIT Het flexibele, modulaire mailsysteem dat aan al uw wensen voldoet MODULAIR SYSTEEM VOOR POSTVERWERKING DS-100 FLEXIBEL COUVERTEREN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Nadere informatie

Hoeveel euro moet Iris voor het skiën van haar kinderen betalen? Schrijf hieronder je antwoord op. ...

Hoeveel euro moet Iris voor het skiën van haar kinderen betalen? Schrijf hieronder je antwoord op. ... Wintersport Iris gaat met haar gezin op skivakantie. Vooraf gaat ze met haar kinderen een keer oefenen. Dit doen ze op de overdekte skibaan Sneeuwwereld. Hieronder staan de tarieven van Sneeuwwereld. SNEEUWWERELD

Nadere informatie

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2017

PRIJSLIJST. netto prijzen AF BRODOWO, POLEN. KMK Prijslijst 2017 PRIJSLIJST 2017 netto prijzen AF BRODOWO, POLEN Opties AFWEEGMACHINES BAND WEEGMACHINES Geschikt voor Capaciteit WR30 - Twee PVC banden - Weeg container 30 kg - Koppelbaar met verpakkingsmachine WR30 MIDI

Nadere informatie

Meet- en lastafels. Precisie & Flexibiliteit

Meet- en lastafels. Precisie & Flexibiliteit Precisie & Flexibiliteit Meet- en lastafels Lastek Belgium NV Toekomstlaan 50 BE-2200 Herentals Tel. (+32) 0 14 / 22 57 67 Fax (+32) 0 14 / 22 32 91 E-mail: info@lastek.be Internet: www.lastek.be Meet-

Nadere informatie

1 HEMA ontwerpwedstrijd 2013 Inzending van H 2013 3285

1 HEMA ontwerpwedstrijd 2013 Inzending van H 2013 3285 1 2 Pittig Potje Met de vele verschillende dozen en bakjes van de HEMA kan iedereen gemakkelijk zijn spulletjes ordenen. Behalve het kruidenrekje. Hiervoor heeft de HEMA (nog) geen handige bakjes, waardoor

Nadere informatie

Gamma Tuinserres RICHEL

Gamma Tuinserres RICHEL Gamma Tuinserres RICHEL De RICHEL-tuinserres genieten van de technologie en 50 jaar ervaring van de RICHEL GROUP, de grootste Europese fabrikant van serres met plastic afdekking voor professioneel gebruik.

Nadere informatie

De inpassing van het kan er, indien achter een gemaal geïnstalleerd ongeveer zo uit zien

De inpassing van het kan er, indien achter een gemaal geïnstalleerd ongeveer zo uit zien Dit concept is opgesteld voor de prijsvraag Stop Plastic! De kracht van het idee zit hem in de éénvoud, en komt in de kern neer op plastic uit het water scheppen Dit filmpje geeft in een korte illustratie

Nadere informatie

> Soort transport

> Soort transport 1.1.1 > Soort transport Zwaartekracht rollenbanen Bij deze rollenbanen wordt gebruik gemaakt van lichtlopende zwaartekrachtrollen die voorzien zijn van lagerpotten met een conuslager met een lage aanloopcoëfficiënt.

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

Concept CLE01-3 Ferro Tempo

Concept CLE01-3 Ferro Tempo Concept CLE01-3 Ferro Tempo Introductie Ik en mijn team hebben van de Hogeschool Rotterdam de opdracht gekregen om op een bepaalde locatie in Rotterdam een positieve vibe te creëren. De locatie die ons

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. wiskunde CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 11.30-13.00 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. wiskunde CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 11.30-13.00 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBO-BB 2008 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 11.30-13.00 uur wiskunde CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Zaaltechnieken Techniek Omschrijving Criteria Veel gemaakte fouten Plaatje Forehand aannamen

Zaaltechnieken Techniek Omschrijving Criteria Veel gemaakte fouten Plaatje Forehand aannamen Zaaltechnieken Techniek Omschrijving Criteria Veel gemaakte fouten Plaatje Forehand aannamen Aanname grip Aanname ingedraaid Door met je linkerbeen uit te stappen kun je de bal goed voor je lichaam stoppen.

Nadere informatie

Minder bekende functies in Excel

Minder bekende functies in Excel Minder bekende functies in Excel Handleiding van Auteur: CorVerm Maart 2011 Datum/tijd plaatsen in een cel Om de datum van vandaag in een cel weer te geven gebruik je de functie =VANDAAG(), weergeven van

Nadere informatie

FPi 4500 Couverteersysteem. De nieuwe professionele enveloppen-vulmachine voor middelgrote post hoeveelheden.

FPi 4500 Couverteersysteem. De nieuwe professionele enveloppen-vulmachine voor middelgrote post hoeveelheden. FPi 4500 Couverteersysteem De nieuwe professionele enveloppen-vulmachine voor middelgrote post hoeveelheden. 1 2 FPi 4520 Intelligente oplossingen moeten eenvoudig zijn FPi 4500 Couverteersysteem Delegeer

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Intelligente Portioneer Machine PORTIO

Intelligente Portioneer Machine PORTIO Intelligente Portioneer Machine PORTIO PORTIO Intelligente Portioneer Machine Snijden aan hoge snelheid op vast gewicht of vaste dikte Grote nauwkeurigheid, minimaal verlies Flexibele software Onderhoudsvriendelijk

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HVO 00 tijdvak woensdag 3 juni 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 9 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

UNITED MOBILITY. Analyseren en onderzoeken. Roan Peterse Hogeschool Rotterdam

UNITED MOBILITY. Analyseren en onderzoeken. Roan Peterse Hogeschool Rotterdam UNITED MOBILITY Analyseren en onderzoeken Roan Peterse 0897750 Hogeschool Rotterdam Inhoud Algemene plan van aanpak... 2 Keuze deur... 3 vraagstelling... 6 Theoretisch kader... 6 conclusie... 9 Bronnen...

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Wegen en doseren voor alle bulktoepassingen. www. Wegen en Doseren.nl

Wegen en doseren voor alle bulktoepassingen. www. Wegen en Doseren.nl Wegen en doseren voor alle bulktoepassingen www. Wegen en Doseren.nl Wegen en doseren: ons specialisme Wegen en doseren. Daar draait het om, voor de beheersing van de productie en logistiek van uw bulkgoederen.

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

S C I E N C E C E N T E R

S C I E N C E C E N T E R HOE KUN JE JEZELF EEN NIEUW GEZICHT GEVEN? Jullie gaan een exhibit ontwerpen waarbij jullie de bezoekers kennis laten maken met de eigenschappen van spiegels. Met de exhibit kunnen de bezoekers een nieuw

Nadere informatie

X-com Ticketing Service & Support

X-com Ticketing Service & Support full-service internetbureau X-com Ticketing Service & Support Stap 1 Inloggen U gaat in uw internet browser naar het volgende adres: http://ticket.x-com.nl. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

9.1 Oppervlakte-eenheden [1]

9.1 Oppervlakte-eenheden [1] 9.1 Oppervlakte-eenheden [1] De omtrek van een figuur bereken je door uit te rekenen hoe lang het is als je één keer langs de rand van de figuur gaat. Omtrek = l + l + l + l + l + l + l + l = 14 + 8 +

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Oriëntatie 4 3. Inspiratie 6 4. Gebruiksomgeving 7 5. Concept 8 6. Productie Evaluatie 11 8.

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Oriëntatie 4 3. Inspiratie 6 4. Gebruiksomgeving 7 5. Concept 8 6. Productie Evaluatie 11 8. 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Oriëntatie 4 3. Inspiratie 6 4. Gebruiksomgeving 7 5. Concept 8 6. Productie 10 7. Evaluatie 11 8. Kostprijsberekening 12 9. Bronnen 18 2 1. Voorwoord Tijdens het 2e semester

Nadere informatie

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton 15. Lieren 0,2 tot 35 ton 116 Red Rooster luchtlieren zijn op maat gemaakte producten. Vele constructies zijn mogelijk en er zijn vele normen en selectiecriteria voor het kiezen van een lier. In dit voorwoord

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

CATALOGUS Drukkerij van de Telegraaf Media Groep N.V. Donauweg AJ Amsterdam

CATALOGUS Drukkerij van de Telegraaf Media Groep N.V. Donauweg AJ Amsterdam CATALOGUS Donauweg 14 1043 AJ Kijkdag: 13 oktober 2016 09.00 16.00 uur Sluiting: 17 oktober 2016 vanaf 14.00 uur Gunning: 18 oktober 2016 Door u af te (laten) halen in: 24 oktober 2016 09.00 16.00 uur

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Examen VMBO-KB 2012 gedurende 920 minuten metaaltechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 11 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN Gemaakt door www.webactive.be Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden Web Active heeft zich

Nadere informatie

Magazijn Nr Functie Slide 1 SchuifLinksTot1PalletOpHeftafel 2 & 4 2 SchuifRechtsTotS13 6 3 SchuifRechtsTotPalletVanHeftafel 25 & 27 4 SchuifRechtsTot1PalletOpHeftafel 28 & 30 & 37 & 39 5 SchuifLinksTot1PalletInMagazijn

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B havo II

Eindexamen wiskunde B havo II Eindexamen wiskunde B havo 00 - II Verzet en snelheid Een racefiets heeft een set voortandwielen en een set achtertandwielen. De racefiets op de foto heeft drie voortandwielen, met 36, 46 en 5 tanden.

Nadere informatie

wiskunde CSE GL en TL

wiskunde CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten

Nadere informatie

Ervaring & Referenties

Ervaring & Referenties Het bedenken van een volautomatische proces om pet containers middels verwarming specifiek in te snoeren. Aansluitend het monteren van een verpakkingshulpmiddel/ handgreep welke automatische geschroefd

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN

HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAGBOMEN Falco fabriceert al jarenlang handbediende slag- en draaibomen en kan zich meten met gerenommeerde wereldspelers op dit gebied. De handbediende

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt.

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt. VAARDIGHEDEN EXCEL Excel is een programma met veel mogelijkheden om meetresultaten te verwerken, maar het was oorspronkelijk een programma voor boekhouders. Dat betekent dat we ons soms in bochten moeten

Nadere informatie

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip

Handleiding RD5060 SPRAAKMODULE MONTAGE-INSTRUCTIES. RD5060 II /V6ip Handleiding RD5060 II /V6ip RD5060 SPRAAKMODULE De RD5060 is een module die, in combinatie met een RD6201, boodschappen kan doorgeven naar semadigits of naar particulieren. In beide gevallen wordt gebruik

Nadere informatie

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model

K2 CombiCutter 1600- en 1200-model K2 CombiCutter 1600- en 1200-model Hakker voor ronde balen en voederdistributiemachine De meest complete oplossing www.tks-as.no Stationair Op wielen Aan rails Magazijn K2 COMBICUTTER Arbeidsbesparende,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde C vwo 2011 - I Autobanden De meeste personenauto s hebben 4 banden. Als een auto 1160 kg zwaar is, moet elke band 290 kg dragen. Van een auto die bijvoorbeeld 1800 kg zwaar is, moet elke band 450 kg dragen. Een zwaardere

Nadere informatie

NEW. METRIC standard(mm).ipt. Dit staat bij PART

NEW. METRIC standard(mm).ipt. Dit staat bij PART Sleutelhanger tekenen met Inventor Inventor is een professioneel 3D tekenprogramma. Hiermee kun je dus allerlei voorwerpen tekenen van een eenvoudige tafel tot de motoronderdelen van een vliegtuig. Vandaag

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie