Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC"

Transcriptie

1 Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers Sander de Bruijn Dennis Janssen Troy Rondon Guasque Kim Timmermans Thomas Vermolen P4 A3 Avans Hogeschool s-hertogenbosch Advanced Business Creation

2 I INDEX Inleiding Deel I: Inleiding Opdracht omschrijving Probleemstelling Doelstelling Acties & verantwoordelijkheden van de betrokken partijen Wie is de opdrachtgever Wie is de opdrachtnemer Groepsnaam & slogan Opdrachten Extra: interne analyse Extra: externe analyse Deel II Deel III Concept Inleiding Guerrilla Subway Jan de Groot Opdrachten Deel IV Deel V 27 28

3 I Crossmedia Concepting Deel I Inleiding Steeds vaker worden diverse mediakanalen ingezet voor een bepaalde communicatiedoelstelling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specifieke kenmerken en mogelijkheden van deze kanalen en het mediagebruik en de participerende houding van de consument. In dit blok gaan we dieper in op het bedenken van communicatiestrategie en -concept dat vooral goed werkt in de nieuwe media. We gebruiken daarvoor een case en wel de promotie voor de (internationale) minor Advanced Business Creation. Door middel van deze opdracht bezitten wij straks de volgende competenties: kent de toepassingsmogelijkheden van Interactieve Media; kent de effectiviteit en efficiency van crossmediacampagnes; weet hoe de verschillende media elkaar kunnen versterken en hoe er een cross-over van het ene naar het andere medium gerealiseerd kan worden; kan een beargumenteerde keuze maken uit verschillende (nieuwe) media. Voor deze opdracht maken we gebruik van de stof die we vorige blokken hebben opgedaan, zoals web 2.0, interactieve marketing en de verdieping en de werking van web 2.0. Deze stof gaan we in dit blok in praktijk brengen. 03

4 I Crossmedia Concepting Deel I Wat is de opdracht? Opdracht omschrijving Schrijf een crossmediaal adviesplan volgens de hierbij gevoegde methode, waarmee de Minor Advanced Business Creation tenminste 50 (inter)nationale studenten zal werven. Licht deze probleemstelling toe: wat, voor wie en vooral waarom wordt het concept gemaakt zoals later in dit document gepresenteerd? Acties en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen: jij. Hoe ziet de taakverdeling eruit? Inleiding: Doelstelling: Probleemstelling: Sander Thomas Troy Acties & verantwoordelijkheden van de betrokken partijen: Dennis Probleemstelling Wij moeten voor het vak crossmedia concepting een crossmediaal adviesplan schrijven over hoe wij 50 (inter)nationale studenten kunnen overhalen om zich voor de minor Advanced Business Creation in te schrijven. Omdat onze studie relatief onbekend is lijkt dat ons het grootste struikelblok, wij moeten ervoor gaan zorgen dat studenten die over ABC te horen krijgen geïnteresseerd zijn en zich voor de minor willen inschrijven. Omdat internationale studenten de minor ook mogen doen, moet ons crossmediaal adviesplan studenten uit alle landen aanspreken en moet het voor hun ook te begrijpen zijn. Dit kunnen we doen door het plan (ook) in het Engels te schrijven. De probleemstelling voor dit adviesplan is als volgt: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat minimaal 50 (inter)nationale studenten, die te horen krijgen over de minor van Advanced Business Creation, er gelijk geïnteresseerd in zijn en zich ervoor willen inschrijven? Wie is de opdrachtgever: Wie is de opdrachtnemer: Maak groepsnaam + slogan Susan Kim Sander Wat is het doel? Het doel is het werven van ten minste 50 (internationale) studenten voor de Minor Advanced Business Creation. 04

5 I Crossmedia Concepting Deel I Doelstelling De opdracht voor 2012 gaat om het evalueren en verbeteren van de crossmediale promotie van de (internationale) Minor van Advanced Business Creation. Dit is de opdracht zoals hij in de module staat. De doelstelling is dus om middels een concreet uitgewerkt crossmedia plan de bekendheid van de Minor Advanced Business Creation te verbeteren/ stimuleren, dit doormiddel van de inzet van crossmedia. Dit moet het volgende doel bereiken: meer aanmeldingen (minimaal 50) door(inter)nationale studenten voor de Minor Advanced Business Creation. Bron: modulebeschrijving crossmedia concepting Acties en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen Het is onze taak om een crossmediale campagne te ontwerpen, bedoelt om minstens 50 nieuwe abc minorstudenten te werven. Hierbij moeten we gebruik maken van meerdere mediakanalen en technieken voor het gebruik hiervan uit het boek. We beginnen met het maken van een SWOT-analyse, hieruit zullen de sterktes en zwaktes van de minor, en de kansen en bedriegingen op de markt uitkomen. Met deze gegevens kunnen we beslissen welke mediakanalen we gaan gebruiken, en hoe de campagne opgebouwd gaat worden. het onderzoek is dus erg belangrijk om een relevante campagne te ontwikkelen. 05

6 I Crossmedia Concepting Deel I Wie is de opdrachtgever? Wie is de opdrachtnemer? De opdrachtgever voor dit blok voor het vak crossmedia is Advanced Business Creation. Deze nieuwe opleiding is opgezet op 1 september 2009 en wordt alleen op Hogeschool Avans locatie s-hertogenbosch gegeven. De opleiding duurt vier jaar en de studenten zullen afstuderen als business creator. Advanced Business Creation is een onderdeel van Hogeschool Avans. Er bevinden zich drie locaties in Noord-Brabant namelijk: Breda, s-hertogenbosch en Tilburg. Verspreid over 100 opleidingen studeren er ongeveer studenten aan Avans Hogeschool. Er werken ongeveer medewerkers binnen 18 academies en vijf ondersteunende diensteenheden inclusief Xplora, het nieuwe Leer- en Innovatiecentrum. Hogeschool Avans verbindt mensen en creëert kennis door samenwerking in en met het werkveld. Wij zelf zijn de opdrachtnemers. Als groep werken wij aan de opdracht om de minor van ABC te promoten. Zelf zijn wij studenten van Advanced Business Creation. Hierdoor hebben wij een goed idee van wat de opleiding inhoudt. Waardoor wij ook denken dat we het beste deze minor kunnen promoten. Door de lessen die we hebben gehad (en gaan krijgen, zoals crossmedia) kunnen we die kennis goed verwerken in ons plan. Conceptueel Eindeloze mogelijkheden met conceptueel. Groepsnaam Slogan Bronnen: avans-hogeschool 06

7 I Crossmedia Concepting Interne analyse Wat doet ABC op dit moment aan crossmedia? Crossmedia heeft vele definities. Voor de een heeft het vooral te maken met techniek en distributie, voor de ander heeft het betrekking op de nieuwe journalist die stukken schrijft voor traditionele media (krant) als voor de modernere media (weblog). Volgens het handboek crossmedia concepting word crossmedia gezien als een begrip dat verwijst naar de veranderende relaties tussen het publiek en de maker, de consument en producent, waarbij crossmedia een middel is om deze nieuwe relatievormen te bewerkstellingen. Daarbij beschrijft het boek wanneer er sprak is van crossmedia als volgt: Er is sprake van crossmedia als er ten behoeve van een communicatiedoelstelling een kruisbestuiving bestaat van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, de bladen, het internet, games, mobiele apparaten en live-evenementen. De verschillende media communiceren hierbij medium specifieke betekenissen die deel uitmaken van een synergetisch geheel: via een verhaal wordt er een bepaalde boodschap over de media uitgedragen, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteiten en eigenaardigheden van de ingeschakelde media, de participerende houding en het medegebruik van de consument. Facebook (http://www.facebook.com/avansabc) Twitter (http://twitter.com/#!/avansabc) Het internet Blog (http://avansabc.blogspot.com/ en Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=55z2tyry8be) Games n.v.t Hogeschool Avans Rooster app Hogeschool Avans Wekker app Proefstuderen Open dagen Mobiele apparaten Live-evenementen Advanced Business Creation maakt gebruik van een aantal Crossmedia middelen. Hieronder een overzicht van deze crossmedia kanalen: Theater n.v.t Televisie n.v.t Film n.v.t. Radio n.v.t. Geschreven media Schoolkrant Punt (http://punt.avans.nl/) 07

8 I Crossmedia Concepting Interne analyse Crossmedia gericht op de Minor Internet Twitter Blog Bronnen Basisboek crossmedia concepting Indira Reynaert, Daphne Dijkerman nt&task=view&id=13617&itemid=29 cageworks.avansalarm 08

9 I Crossmedia Concepting Interne analyse Wat biedt ABC aan en op welke manier? Over het algemeen is het een ondernemende, innovatieve en creatieve opleiding. Als deze woorden je aanspreken is de minor misschien wel iets voor jou. Overal vindt innovatie plaats. Binnen het bedrijfsleven is het ook heel belangrijk om niet achter te raken op je concurrenten. Bij Advanced Business Creation leer je nieuwe trends en ontwikkelingen om te zetten naar een succesvolle en geheel nieuwe business. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn een aantal eigenschappen nodig, zoals: creativiteit, moed, pragmatisme, doorzettingsvermogen, geduld en fantasie! Daarbij zijn er een paar ingangseisen. Het is belangrijk dat je op Level 3 zit van je Bachelor-niveau. Daarbij moet je engels spreken op niveau B2. Ook wordt verwacht dat je een persoonlijke brief en motivatie schrijft, inclusief 2 brieven van een aanbeveling van een collega-student en een docent. Bronnen Bij de minor is de voertaal engels. Als (inter) nationale bachelor studenten wordt van je verwacht dat je een nieuw idee/concept maakt en, brand dit en laat het de wereld zien! Als je het goed afrondt ontvang je hiervoor 30 studiepunten. Je neemt bij de minor deze 4 stappen door: 1. (Uitdaging) Het probleem het vinden van.. 2. (Uitdaging) Idee generatie 3. (Challenge) Business Modeling/conceptontwikkeling 4. (Challenge) Implementatie/realisatie Wat ABC de minor studenten leert is: Leerdoelen Leer om te innoveren Kennis en gebruik van de innovatiecyclus Vertalen van een idee naar een concept Bouw een concept om een merk Het kennen van en het succesvolle gebruik van social media. Betrekken van uw creatieve en kritische denkvaardigheden 09

10 I Crossmedia Concepting Externe analyse ABCD-analyse Wij hebben ervoor gekozen een ABCD-analyse uit te voeren om extern te kunnen kijken naar de situatie zoals die nu is. We bekijken hiermee de mesoomgeving van de ABC Minor. Aan de hand van een 4-tal analyses hopen wij een volledig beeld te kunnen geven van de meso-omgeving. De volgende analyses vindt u op de volgende pagina s terug: Afnemers analyse Bedrijfstak analyse Concurrentie analyse Distributie analyse Afnemers analyse Om deze afnemers analyse op een goede manier te doorlopen werken wij puntsgewijs de W-vragen af. Door deze vragen te beantwoorden krijgen wij een beter inzicht in de afnemers rondom dit onderwerp. Wie wie zijn onze huidige en potentiële afnemers? Wat wat doen onze huidige en eventueel potentiële afnemers met onze producten? Waar waar kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten? Wanneer wanneer kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten? Waarom I waarom kopen onze huidige afnemers en eventueel potentiële afnemers onze producten? Waarom II waarom niet? Wie De huidige en potentiële afnemers van de minor zijn innovatieve, ondernemende en creatieve Europese studenten, die in hun vierde jaar zitten en een minor moeten kiezen. Ze bezitten enkele van dezelfde kernwaarden als de opleiding. Wat De studenten kiezen voor de minor, omdat ze hiermee kennis willen opdoen voor hun toekomstige beroep. Waarschijnlijk vinden ze creativiteit en innovatie interessant. De kennis die ze bij ABC opdoen, kunnen ze later in hun toekomstige beroep gebruiken. Waar De afnemers kopen het product in principe maar 1 keer, aangezien het een opleiding betreft. Dit doen ze dan wel in den Bosch, waar de opleiding gevestigd is. Ze maken allemaal rond dezelfde tijd gebruik van de minor, aangezien iedereen in één lichting opgeleid wordt. Wanneer Zodra een 3e-jaars student zijn keuze voor een minor heeft gemaakt kan hij zich meteen aanmelden voor de minor van zijn keuze. Het hele (school)jaar door is het mogelijk in te schrijven voor minoren, echter moet je natuurlijk niet te lang wachten. Zo voorkom je dat je niet meer aangenomen wordt vanwege een overschot aan aanmeldingen. Waarom I De studenten gaan over tot de minor omdat ze graag bezig zijn met innovatie en creativiteit. Bovendien hebben ze een minor nodig om hun opleiding af te ronden en hun diploma te halen. Ook zullen veel studenten voor abc kiezen omdat het aansluit bij hun huidige opleiding. Waarom II sommige studenten zullen ook bewust niet kiezen voor ABC omdat het niet bij hun past, deze behoren dan ook niet tot de doelgroep van ABC 10

11 I Crossmedia Concepting Externe analyse Bedrijfstakanalyse Bij een bedrijfstakanalyse staan twee vragen centraal: Wat is de structuur en de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak? Wat is de relatieve positie van de organisatie in de bedrijfstak? Maar voordat we deze vragen gaan beantwoorden gaan we eerst uitleggen naar welke bedrijfstak we kijken. Voor dit onderzoek, moeten we kijken naar de bedrijfstak waar alle minors onder vallen. Voor zover wij kunnen vinden is hier geen specifieke bedrijfstak voor met een echte naam, maar zoals wij allemaal weten heeft (bijna) elke opleiding een minor. Dit maakt de markt automatisch erg breed, daarom is het ten eerste belangrijk dat deze markt wordt verkleint. De minor ABC alleen beschikbaar is op Avans Hogeschool Den Bosch en dus zullen wij ons bij deze analyse alleen richten op de minors die ook op Avans beschikbaar zijn. Nu we weten wat we moeten onderzoeken kunnen we beginnen, hieronder zie je een lijst van de betreffende minors: Business Management (ERP) Fiscaal Advies Public Controlling Consultancy Procurement Marketingcommunicatie International Entrepeneurship Sales & Account Management Doorstroomminor Universiteit van Tilburg Recruitment Doorstroomminor Organisatiewetenschappen Doorstroomminor Human Resource Studies Expert Class in Safety en Security Financiële Dienstverlening Human Resource Development Personeelsmanagement voor leidinggevenden Premaster Bestuurskunde Veiligheid voor Professionals Om nu door te gaan naar de eerste vraag, wat is de structuur en de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak? Die vraag kunnen we makkelijk beantwoorden, wij gaan van de bedrijfstak minors uit en het is verplicht voor elke student die zijn bachelor wil halen om een minor af te ronden. Het gaat bij deze bedrijfstak dus niet zozeer om de aantrekkelijkheid en structuur, het is namelijk verplicht om een minor te volgen. De tweede vraag, wat is de relatieve positie van de organisatie in de bedrijfstak? Deze vraag is moeilijker te beantwoorden, als we naar de vraag kijken gaan we er vanuit dat de organisatie de minor van ABC is, en de bedrijfstak is in dit geval alle minors die Avans aanbiedt. De minor van ABC is dit jaar nieuw gekomen en dus zal de minor relatief nog onbekend zijn en dat werkt natuurlijk in het nadeel. Toch is het zo dat de opleiding steeds meer naamsbekendheid krijgt, zowel door de contacten die worden gelegd met de opdrachtgevers als door de prijs die de opleiding afgelopen maand won. Hierdoor wek je interesse op, ook bij de studenten die hierover horen. Daarnaast is het voor buitenlandse studenten ook mogelijk om de minor te volgen, de minor is namelijk in het Engels. Dit onderscheidt de minor van veel anderen, het is namelijk bij veel minors mogelijk om ze te volgen als je van een andere school komt, maar niet als je uit het buitenland komt en geen Nederlands kan. Als de student kiest voor de minor van ABC, komt de student in contact met een grote organisatie, namelijk, War Child. Dit is natuurlijk ook erg aantrekkelijk, want als je het goed doet weet je nooit waar je kan belanden.. 11

12 I Crossmedia Concepting Externe analyse Om nu antwoord te geven op de vraag over de relatieve positie van de organisatie. Wij denken dat ondanks dat de studie (nog) niet veel naamsbekendheid heeft, de minor wel degelijk erg aantrekkelijk is om te doen. Dat concluderen wij omdat de minor de mogelijkheid biedt om samen te werken met een wereldwijd bekende en grote organisatie, het is mogelijk om de minor te doen als je buitenlands bent (mits je Engels goed genoeg is) en daarbij is de minor uniek in Nederland. Bronnen Kennisbank-homepage/201-Organisatie/ Organiseren/221---Strategie/229---Bedrijfstakanalyse.html 1. Concurrentieportfolio Concurrentieanalyse In de lijst hieronder staan minors waarbij de student na voltooiing (minimaal 5.5) 30 EC s ontvangt, en hebben een vergelijkenis met de minor Advanced Business Creation: 1. Marketing Management Hogeschool HBO Nederland 2. Marketing Management ROC 3. Internetmarketing Saxion 4. Online Marketing Strategie Avans Hogeschool 5. Diversity Marketing Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6. International marketing Hogeschool van Amsterdam 7. Social Marketing Hogeschool Rotterdam 8. Marketing Communicatie Avans Hogeschool 9. Marketing management en communicatie NHL Hogeschool 10. Business model innovator Hogeschool Rotterdam 12

13 I Crossmedia Concepting Externe analyse 2.1 Concurrentiefactoren In de volgende tabel wordt per minor bepaald in hoeverre de minor een concurrent is voor de minor Advanced Business Creation. Dit doen we door te bepalen in hoeverre de minor op de minor Advanced Business Creation lijkt, en te bepalen in hoeverre de desbetreffende minor aan promotie doet. Dit doen we op een schaal van nul tot vijf, waarbij vijf de meeste vergelijkenis of de meeste promotie toepast. De totaalscore geeft dus aan in hoeverre de minor een bedreiging is (van nul tot tien). 2.2 Concurrentiebepaling Aan de hand van de concurrentiefactoren kunnen we de vier minoren selecteren die het meest bedreigend zijn voor de minor Advanced Business Creation. Dat zijn de volgende: 1. Marketing communicatie Avans Hogeschool 2. Marketing management Hogeschool HBO Nederland 3. Marketing management en communicatie NHL Hogeschool 4. Business model innovator Hogeschool Rotterdam Bron: zie figuur hieronder 13

14 I Crossmedia Concepting Externe analyse 3. Concurrentieverdieping In deze fase gaan we dieper in op de minoren die de meeste vergelijkenis en aan de meeste promotie doen. 3.1 Marketing Communicatie Avans Hogeschool Beschijving Communicatie speelt een cruciale rol bij het succes van organisaties. Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van een goede relatie met hun publiek om hun doel te bereiken. Daarvoor zetten zij allerlei vormen van communicatie in. Dat kan bijvoorbeeld reclame zijn om een product of dienst onder de aandacht van de doelgroep te brengen (marketingcommunicatie), maar ook de inzet van activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van een positief imago (corporate communicatie), zoals sponsoring en events. Belangenorganisaties en overheden ontwikkelen campagnes om bij het publiek betrokkenheid te creeren en houding en gedrag te beinvloeden. Een goede interne communicatie is van belang om een medewerkers te motiveren en een consistent beeld van de organisatie uit te dragen. Je doet kennis op over onder andere: het opstellen van een marketingcommunicatieplan conceptontwikkeling nieuwe media interne communicatie merkenbeleid en branding Promotie Actieve twitter met 154 volgers: https:// twitter.com/#!/minormarcom erland/52/de_minors/ marketingcommunicatie module/61243/ Internet en andere, nieuwe media, technologien bieden steeds meer mogelijkheden om op een innovatieve manier gericht te communiceren met doelgroepen. Binnen de minor marketingcommunicatie zal de inzet van nieuwe media dan ook een belangrijke rol spelen. Rode draad door de minor is communicatiebeleidscyclus: voor elke communicatiecampagne die je ontwikkelt doorloop je een aantal stappen, van onderzoek naar trends, ontwikkelingen en je doelgroep tot het uitvoeren en evalueren van je campagne. De focus zal echter voornamelijk liggen op de fasen waarin je van communicatiestrategie komt tot de keuze van je communicatieinstrumenten en een creatieve vertaling van je boodschap. 14

15 I Crossmedia Concepting Externe analyse 3.2 Marketing management Hogeschool HBO Nederland Beschijving In de minor Marketing Management word je opgeleid tot een specialist in marketing management. Jouw taak is om ervoor te zorgen dat het product van een bedrijf past bij de consument. Bovendien moet jij ervoor zorgen dat de consument jouw product kent en wil kopen. Ook moet je de directie van een bedrijf kunnen adviseren. De studie behandelt marketing en marketinggerelateerde onderwerpen. Je leert niet alleen marktonderzoeken op te zetten en uit te voeren, maar ook de bedrijfsvoering van organisaties te doorzien, creatief te denken en marketingcampagnes op te zetten. Met deze minor verdiep je je in: Het benaderen en beheren van klanten Het vertalen van concepten Internationale marketing Het opzetten en uitvoeren van marktonderzoeken Marketingstrategieën en het verkopen van producten Promotie Betaalde link in google: erland.nl/nl/opleidingen/opleiding-bedrijfskunde/ major-bedrijfskunde-minor-marketing-managemen t/?gclid=cmznh7vsza8cfzfn3godqbw_bq Marketing management en communicatie NHL Hogeschool Beschijving Een goede marketingstrategie is van essentieel belang binnen een organisatie. Je vertaalt de bedrijfsvisie naar een effectieve marketingstrategie. Of je houdt je bezig met de beleidsmatige kant van communicatie en weet hoe je middelen op de juiste manier moet inzetten. Ook verdiep jij je in branding - door effectieve marketingcommunicatie en positioneringstrategie een merk opbouwen of versterken - en het verband tussen veranderingen in de economie en de consumentenbehoefte. Tijdens de minor passeren verschillende projecten de revue. In een pitch - uitgeschreven door een echte opdrachtgever - ga je de strijd aan met andere bureaugroepen om de winnende reclamecampagne te bedenken. Je verdiept je in experience marketing, waar de veranderingen in de economie en consumentenbehoeften aan bod komen. Daarvoor organiseer je een event. Verder achterhaal je daadwerkelijk zelf het imago van een merk en geef je vervolgens advies hoe het merk beter in de markt te zetten. Creativiteit en presentatietechnieken zijn vaardigheden die je moet beheersen. Daarnaast is er aandacht voor het intern in de organisatie nakomen van de extern geformuleerde beloften. Dit wordt met behulp van een managementgame gestalte gegeven. Modules in deze minor: Branding Marketingcommunicatie Experience marketing Strategisch Management Presenteren Creativiteit 15

16 I Crossmedia Concepting Externe analyse Promotie MANHL/module/126218/ 3.4 Business model innovator HS Rotterdam Beschijving In de minor Business Model Innovator leer je hoe succesvolle ondernemingen zijn opgebouwd. Dit doe je aan de hand van negen basisbouwstenen: klantsegmenten, klantrelatie, waardepropositie, kanalen, inkomsten, key resources, key activities, key partners en kostenstructuur. Je leert zelf aan het stuur te staan van een bedrijf. Je gaat het slim en innovatief inrichten zodat een bedrijf ontstaat dat ook op lange termijn levensvatbaar is. Na sde minor Business Model Innovator weet jij voor welke uitdagingen bedrijven in deze nieuwe economie staan. In de nieuwe economie is aandacht is het meest schaarse goed. Jij leert succesvol op trends in te spelen en deze praktisch naar je businessmodel te vertalen. Jij verslaat de concurrentie met gemak. Een state-of-the-art businessmodel voor een profit organisatie te bedenken dat binnen de huidige organisatie uitvoerbaar is. Gemaakte keuzes te onderbouwen en te beargumenteren. Promotie Online presentatie: net/pmiuliano/lecture-minor-business-model-innovator-29-augustus-2011-hogeschool-rotterdam module/135911/ Je leert in deze minor: Helikopterview te ontwikkelen en hiermee snel en effectief externe en interne ontwikkelingen op slimme wijze met elkaar te verbinden. Met als voordeel dat ze elkaar versterken en daardoor een aantrekkelijke klantwaardepropositie, heldere positionering en duurzaam concurrentievoordeel ontstaat. Interventies te doen in de organisatie die nodig zijn om het bedrijf goed in te laten spelen op de snel veranderende complexe markt. 16

17 I Crossmedia Concepting Externe analyse Distributie analyse Ik zal hieronder de verschillende distributiekanalen van andere aanbieders van Minoren tonen. Hierbij kun je denken aan andere HBO scholengemeenschappen of bijvoorbeeld universiteiten die Minoren aanbieden. Ik kijk zowel naar online kanalen als offline kanalen. Onderstaande kanalen zijn de kanalen die worden gebruikt door de meso-omgeving van de Avans Hogeschool, en in het bijzonder de minor van Advanced Business Creation. Google search Als eerste is de zoekmachine Google de belangrijkste tool om Minoren internationaal en nationaal te vinden. Simpelweg je zoekwoorden invullen en je krijgt een waslijst aan relevante hits. Alles op 1 plek Een hele goede website waar je vrijwel alle minoren kunt vinden is Je vindt er niet alleen veel binnenlandse minoren maar ook heel veel buitenlandse. Australie, China? You name it! En dit is niet de enige site die op grote schaal minoren samenbrengt en aanbied. Er zijn talloze verzamelwebsites die minoren aanbieden aan studenten wereldwijd. Social Media Over het algemeen zijn alle aanbieders bij de tijd en gaan ze mee met de technologische en sociale ontwikkelingen. Aanbieders zijn aanwezig op Facebook met eigen pagina s, op Twitter met eigen profielen en ook op Youtube met hun eigen introductie -en sfeer video s. van de hoofdsite en geeft uitleg over specifiekere diensten en/of producten. Diensten en/of producten zoals minoren in dit geval. Een voorbeeld van zo n minisite is nl/minor/home Online enquetes Online enquetes dragen bij aan de kennis die onderzoeksinstanties hebben van groepen studenten, of zelfs individuele studenten. Deze instanties werken samen met scholen en universiteiten. Het resultaat daarvan kan zijn dat studenten die hebben meegedaan aan de enquete een of een flyer/ informatiepakket ontvangen van een scholengemeenschap die samenwerkt met de onderzoeksinstantie. Open Dagen Open Dagen zijn concrete live contact momenten waarop een school minoren kan aanbieden en verkopen aan zoekende studenten. Ze kunnen alle informatie inwinnen die ze willen weten en krijgen een goede indruk van wat de minor ze bied. Docenten en/of studenten staan klaar om iedereen te begeleiden en te helpen bij zijn of haar keuze. Proefstudeerdagen Wat de Open Dagen niet bieden, maar de proefstudeerdagen wel is het live en actie-aspect. Deze dagen kunnen studenten gebruiken om deel te nemen aan vakken, vaardigheden of andere leermomenten waardoor de zoekende student een concreet beeld krijgt bij de minor. Het zijn deze dagen die veel studenten wel of niet over de drempel trekken. Minisites Heel veel scholen en universiteiten hanteren ook minisites. Minisites zijn vaak het kleine broertje 17

18 I Crossmedia Concepting Deel II Research en analyse SWOT Analyse Sterkte zwakteanalyse ten aanzien van de huidige minor promotie. Beschrijf de interne factoren. 10 sterktes 10 zwaktes Top 3 voor elke sterkte/zwakte Beschrijf de externe factoren. 5 kansen 5 bedreigingen Top 3 voor elk, vul deze in in onderstaand schema op de gekleurde vlakken. 10 sterktes: De uitgewerkte interne factoren 1. Internationaal gericht 2. Innovatie award 3. Kleinschalig 4. Onderscheiden docenten (awards, begeleiding) 5. Creatief 6. Uniek door combi zakelijk & creatief 7. Praktijkgericht leren 8. Echte (grote) opdrachtgevers 9. Marktgerichte toekomst / visie 10. Actueel 11. Samenwerking 10 zwaktes: 1. Kleinschalig 2. Lage naamsbekendheid 3. Ervaring 4. Slecht internet 5. Beperkte werkruimte 6. Onnodige complexiteit opdrachten 7. Onvolledige communicatie 8. Te weinig info omtrent studiemateriaal Sterkte: 1. Internationaal gericht 2. Praktijkgericht 3. Marktgericht Zwakte: 1. Ervaring 2. Beperkte werkruimte 3. Onnodige complexiteit opdrachten Top 3 voor elke factor De uitgewerkte externe factoren 5 kansen 1. Uitbreiding (ontwikkeling) 2. De vraag op de markt 3. Gunstige locatie 4. Netwerken 5. verandering in de bedrijfswereld 5 bedreigingen 1. Stop studiefinanciering 2. Te weinig aanmeldingen 3. Concurrentie van vergelijkbare studie 4. Bezuinigingen 5. Marktverandering Kansen 1. Uitbreiding 2. Netwerken 3. De vraag op de markt Bedreigingen: 1. Concurrentie 2. Bezuinigingen 3. Marktverandering Top 3 voor elke factor 18

19 I Crossmedia Concepting Deel II Welke sterke punten kun je benutten voor je kansen? 1. Internationaal gericht + uitbreiding 2. Vraag op de markt + marktgericht 3. Netwerken + praktijkgericht Welke zwakten brengen de bedreigingen dichterbij? Welke punten daarvan kun je verbeteren of compenseren? 1. Ervaring + concurrentie 2. Beperkte werkruimte + bezuinigingen 3. Complexiteit opdrachten + concurrentie Wat zijn de concurrenten van de Minor ABC? Wat zijn mogelijke partnerships? Concurrenten van de Minor ABC kunnen de Minor s van andere HBO scholen zijn. Hierbij valt te denken aan Fontys bijvoorbeeld. Bij mogelijke partnerships moeten we denken aan locaties waar veel studenten te vinden zijn, zoals de kroegen bijvoorbeeld. Welke trend ligt ten grondslag aan het conceptidee? Mensen willen tegenwoordig alles via social media s delen, wij denken dat deze trend een grote rol zal spelen in ons conceptidee. 19

20 I Crossmedia Concepting Deel III Day in the life techniek Wat is de opdracht? Scenario van de aanrakingsmomenten: Voeg een situatieschets toe van potentiële MINOR studenten, en de momenten dat zij zich aangesproken voelen door de Minor ABC promotie. Vul per half uur in wat je stereotypische doelgroepslid, student, potentiële student ABC Minor, allemaal al zo doet en meemaakt op een gemiddelde schooldag. Vul per half uur in wat je stereotypische doelgroepslid: Om 8.45 moeten we op school zijn, we beginnen vandaag met de vaardigheid Branding. Bij dat (verplichte) vak leren we alles over het branden van zowel jezelf als een onderneming, het is een creatieve les waarin er in een vrije vorm wordt gewerkt. Deze les duur altijd 2 lesuren, dus 90 minuten, waarin normaal gesproken hard wordt gewerkt. We krijgen tijdens de les te horen wat de opdracht voor het nieuwe blok is, we moeten aan de hand van een aantal technieken onszelf branden. Aan het einde van dit blok moet iedereen een korte presentatie over zichzelf houden. Er wordt van ons verwacht dat we de technieken die we leren tijdens de lessen toepassen om zo onszelf te branden. Na dit blokuur hebben we een kwartiertje pauze ( ) waarin we iets kunnen halen bij de kantine of een sigaret kunnen roken. Na de pauze hebben we het vak Business, dit vak is niet verplicht maar het is natuurlijk wel handig om naar de les te gaan aangezien de tentamenstof tijdens de lessen wordt behandeld. De leraar begint de les met een presentatie over het hoofdstuk wat we die les gaan behandelen. Na de presentatie krijgen we een opdracht van de leraar die betrekking heeft tot de net behandelde stof om zo de stof beter te begrijpen. Meestal moeten we elke les een opdracht maken, aan het einde van het blok moeten de opdrachten van alle lessen samen worden ingeleverd als eindproduct voor dat vak. Na een blokuur Business is het alweer en hebben we een uurtje Projectbegeleiding in de factory. Tijdens dit uur loopt onze projectbegeleider rond door onze werkruimte en kunnen we hem vragen stellen over ons project, hij voorziet ons ook van nuttige feedback en adviezen. We gaan in ons projectgroepje zitten en beginnen met de vergadering. Tijdens de vergadering bespreken we wat we die week nog moeten doen en wanneer de volgende deadline is, als we daarna nog tijd over hebben gaan we werken aan het project. Om begint onze laatste les van de dag, Kenniskring. Bij Kenniskring is het de bedoeling dat we het hele blok aan een project werken, dat als aanvulling geldt voor het hoofdproject (Projectbegeleiding). Dit vak is ook bedoel om onze opgedane kennis te delen met onze medestudenten en om ons zo verder te ontwikkelen op het gebied van kennis. Ook tijdens dit vak overleggen we met onze begeleider (van het kenniskring project) en werken we als groep verder aan ons project voor Kenniskring. Het is nu en de dag zit erop. Sommige projectgroepjes besluiten om nog even op school te blijven om verder te werken aan het project terwijl anderen besluiten om naar huis te gaan en daar misschien nog even aan het project te werken. Beschrijf ook de dag aan de hand van merken: 1. Ikea 2. Zara / H&M 3. Euroshopper 4. Apple / Blackberry 5. Violia 6. NS 7. Gazelle 8. Avans 9. Apple notebook 10. Facebook 11. Youtube 12. Twitter 20