Geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geldig van: 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vervangt bijlage d.d.: 20 03 2008"

Transcriptie

1 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie Anorganische analyses (fysisch chemisch) 1 Veldvochtige grond 2 Slib en waterbodem Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W0104 gelijkwaardig aan NEN ISO W0104 gelijkwaardig aan NEN EN Afvalwater Bepalen de indamprest; gravimetrie W0104 NEN Waterbodem Bepalen de dichtheid; gravimetrie W Grond en Bepalen het lutumgehalte en de korrelgrootte verdeling; waterbodem zeef en sedimentatie W0105 en W0173 NEN Bepalen de korrelgrootte verdeling; laser diffractie W0174 ISO (voorbehandeling ISO 11277) 7 Grond Bepalen het gehalte aan organische stof; gloeiverliesmethode W0109 NEN Afvalwater Bepalen de gloeirest; gloeiverliesmethode W0109 NEN 6499 en NEN EN Slib en waterbodem Bepalen de gloeirest; gloeiverliesmethode W0109 gelijkwaardig aan NEN EN Deze bijlage is goedgekeurd door: Ir. J.C. der Poel Algemeen Directeur Pagina 1 33

2 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 10 Grond Bepalen het gehalte aan carbonaten, uitgedrukt als calciumcarbonaat (calciet); volumetrische methode W0110 NEN ISO Zand en klei Bepalen het lutumgehalte; sedimentatie W0171 gelijkwaardig aan NEN Drinkwater en 13 Afvalwater en slib 14 Afvalwater, drinkwater, grondwater en Bepalen het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daar; gravimetrie Bepalen het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daar; gravimetrie Bepalen het gehalte aan onopgeloste bestanddelen; gravimetrie W0552 gelijkwaardig aan NEN 6484 W0552 gelijkwaardig aan NEN 6621 W0587 NEN EN Afvalwater Bepalen het gehalte aan vet; gravimetrie W Afvalwater en mengsels slib/water 17 Afvalwater, drinkwater, grondwater, ketelwater, en zeewater 18 Grond en waterbodem 19 Afvalwater, drinkwater, grondwater, ketelwater, en zeewater Bepalen het bezinksel volume Anorganische analyses (nat chemisch) Bepalen het elektrisch geleidingsvermogen; conductometrie Bepalen het elektrisch geleidingsvermogen; conductometrie Bepalen de ph; potentiometrie W0558 NEN 6623 W0506 NEN ISO 7888 W0506 NEN 5749 W0524 NEN 6411 Pagina 2 33

3 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 20 Afvalwater, drinkwater, grondwater en Bepalen de ph; potentiometrie W0524 NF T (Zuiverings)Slib Bepalen de ph; potentiometrie W0524 NEN EN Grond en waterbodem 23 Afvalwater, drinkwater en grondwater 24 Afvalwater, grondwater en 25 Afvalwater, drinkwater, grondwater, ketelwater, zeewater en (zuiverings)slib 26 Afvalwater, drinkwater, grondwater en 27 Drinkwater en ketelwater 28 Afvalwater en grondwater Bepalen de ph CaCl 2 en ph KCl; potentiometrie Bepalen het gehalte aan fluoride; potentiometrie Bepalen het biochemisch zuurstofverbruik Bepalen het chemisch zuurstofverbruik; titrimetrie Bepalen het chemisch zuurstofverbruik; titrimetrie Bepalen de permanganaatinde; titrimetrie Bepalen de permanganaatinde; titrimetrie W0524 (voorbehandeling NEN 5709; meting NEN ISO 10390) W0546 NEN 6483 W0556 NEN EN en NEN ISO 5814 (EN 25814) W0553 NEN 6633 (1990) W0553 NF T W0508 NEN EN ISO 8467 W0508 (analyse NEN EN ISO 8467) Pagina 3 33

4 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 29 Ketelwater Bepalen de alkaliniteit (P & M getal); titrimetrie W0545 NEN EN ISO Afvalwater en grondwater 31 Afvalwater, drinkwater en 32 Afvalwater, grondwater en ketelwater 33 Afvalwater, drinkwater en grondwater 34 Afvalwater, drinkwater, grondwater en Bepalen de totale alkaliniteit (M getal); titrimetrie Bepalen het stikstofgehalte volgens Kjeldahl; spectrofotometrie Bepalen het gehalte aan monomeer silicaat; spectrometrie Bepalen het gehalte aan anion actieve detergenten; spectrometrie Bepalen het gehalte aan totaal en vrij cyanide; doorstroomanalyse en spectrometrie W0545 NEN EN ISO W0554 NEN ISO 5663 W0561 NF T W0578 gelijkwaardig aan NEN EN 903 W0117 en W0517 NEN EN ISO Grond Bepalen het gehalte aan totaal en vrij cyanide; doorstroomanalyse en spectrometrie W0117 en W0517 NEN ISO Afvalwater, grondwater, ketelwater en 37 Afvalwater, grondwater en 38 Grond en bouwstoffen Bepalen het gehalte aan opgelost sulfaat; doorstroomanalyse en spectrometrie Bepalen de fenolinde; doorstroomanalyse en spectrometrie Bepalen de fenolinde; doorstroomanalyse en spectrometrie W0522 NEN 6654 (1992) W0544 NEN EN ISO W0544 (analyse NEN EN ISO 14402) Pagina 4 33

5 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 39 Afvalwater, drinkwater, grondwater, ketelwater en Bepalen het gehalte aan ionen; discrete analyse en spectrometrie ammonium, chloride, nitraat, nitriet en ortho fosfaat W0566 NEN Grondwater Bepalen het gehalte aan opgeloste anionen; ionchromatografie chloride, bromide, sulfaat, nitriet, nitraat en fluoride W0304 NEN EN ISO Anorganische analyes (elementbepalingen) 41 Grond, waterbodem en Bepalen het gehalte aan kwik; inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie destruaten vaste matrices 42 Bepalen het gehalte aan de elementen; inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie aluminium, arseen, barium, cadmium, calcium, chroom, fosfor, kobalt, koper, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, nikkel, titaan, adium, ijzer, zink en zwavel W0107 en W0417 (ontsluiting NEN 6961) W0107 en W0417 NEN 6966 (ontsluiting NEN 6961) Afvalwater en 45 Grondwater en eluaten Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, calcium, chroom, fosfor, kalium, kobalt, koper, kwik, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, nikkel, seleen, tin, titaan, adium, ijzer, zink en zwavel Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie aluminium, antimoon, arseen, barium, cadmium, calcium, chroom, fosfor, kalium, kobalt, koper, kwik, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, nikkel, seleen, tin, titaan, adium, ijzer, zink en zwavel Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie aluminium, antimoon, arseen, beryllium, barium, cadmium, calcium, chroom, kalium, kobalt, koper, kwik, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, natrium, nikkel, seleen, tin, titaan, adium, ijzer en zink W0107 en W0420 NEN EN ISO (ontsluiting NEN 6961) W0108, W0420 NEN EN ISO (ontsluiting ) W0420, W0421 en W0108 NEN EN ISO Pagina 5 33

6 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 46 Afvalwater, drinkwater, grondwater, ketelwater, en zeewater en (zuiverings)slib 47 Grond en waterbodem 48 Drinkwater, grondwater en Bepalen de totale hardheid; inductief gekoppeld plasma massaspectrometrie Organische analyses Bepalen het halogeengehalte afkomstig niet vluchtige met aceton en petroleumether etraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); microcoulometrie Bepalen het halogeengehalte afkomstig niet vluchtige met petroleumether etraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); microcoulometrie W0108 en W0420 en W0421 W0120, W0132 en W0351 W0130 en W Afvalwater Bepalen het gehalte aan met petroleumether etraheerbare organisch gebonden halogenen (EOX AW); microcoulometrie W0130 en W0351 NEN Grond en waterbodem Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetectie W0120, W0132 en W Afvalwater, Bepalen het gehalte aan minerale olie; drinkwater, grondwater en 52 gaschromatografie met vlamionisatiedetectie (groot volume injectie) Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetectie 53 Grond Bepalen het gehalte aan olie vluchtig (fractie C 6 C 12 ); statische headspace gaschromatografie met vlamionisatiedetectie W0123 en W0215 W0137 en W0215 NEN EN ISO W0136 en W Afvalwater, drinkwater, grondwater en Bepalen het gehalte aan olie vluchtig (fractie C 6 C 12 ); statische headspace gaschromatografie met vlamionisatiedetectie W0122 en W0216 Pagina 6 33

7 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 55 Afvalwater, drinkwater, grondwater en Bepalen het gehalte aan vluchtige componenten; statische headspace gaschromatografie met massa spectrometrie dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen en 1,4 dichloorbenzeen 56 Bepalen het gehalte aan vluchtige componenten; statische headspace gaschromatografie met massa spectrometrie benzeen, tolueen, ethylbenzeen, ylenen, naftaleen en styreen W0122 en W0254 NEN EN ISO (conservering NEN EN ISO ) W0122 en W0254 ISO (conservering NEN EN ISO ) 57 Bepalen het gehalte aan vluchtige componenten; statische headspace gaschromatografie met massa spectrometrie propylbenzeen, 1,2,3 trimethylbenzeen, 1,2,4 trimethylbenzeen, 1,3,5 trimethylbenzeen, vinylchloride, methyltertiairbutylether (MTBE), ethyltertiairbutylether (ETBE) en tertiairamylmethylether (TAME) W0122 en W Grond Bepalen het gehalte aan vluchtige componenten; statische headspace gaschromatografie met massa spectrometrie benzeen, tolueen, ethylbenzeen, ylenen, naftaleen, styreen, vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen, propylbenzeen, pentaan, heaan, heptaan, octaan, 1,2,3 trimethylbenzeen, 1,2,4 trimethylbenzeen, 1,3,5 trimethylbenzeen, methyltertiairbutylether (MTBE), ethyltertiairbutylether (ETBE) en tertiairamylmethylether (TAME) W0136, W0132 en W0254 Pagina 7 33

8 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 59 Grond en waterbodem 60 Drinkwater, grondwater en 61 Afvalwater, grondwater en Bepalen het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen; gaschromatografie met massa spectrometrie alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, delta HCH, epsilon HCH, pentachloorbenzeen, HCB, heptachloor, aldrin, telodrin, isodrin, heptachloorepoide, heachloorbutadieen, alfa endosulfan, beta endosulfan, alfa chloordaan, gamma chloordaan, op' DDE, pp' DDE, op' DDD, pp' DDD, dieldrin, endrin, op' DDT, pp' DDT, endosulfansulfaat, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180 Bepalen het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen en polychloorbifenylen; gaschromatografie met massa spectrometrie (groot volume injectie) alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, delta HCH, epsilon HCH, pentachloorbenzeen, HCB, heptachloor, aldrin, telodrin, isodrin, heptachloorepoide, heachloorbutadieen, alfa endosulfan, beta endosulfan, alfa chloordaan, gamma chloordaan, op' DDE, pp' DDE, op' DDD, pp' DDD, dieldrin, endrin, op' DDT, pp' DDT, endosulfansulfaat, PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180 Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen en indeno(123cd)pyreen W0120 en W0255 W0123 en W0260 W0130 en W Grondwater Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; on line vaste fase etractie en hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen en indeno(123cd)pyreen W0130 en W Grond en waterbodem Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(ghi)peryleen en indeno(123cd)pyreen W0120 en W0301 ontw NVN 5710 Pagina 8 33

9 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 64 Waterbodem Bepalen het gehalte aan methyl(2)naftaleen en methyl(2)fluorantheen, on line vaste fase etractie en hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie W0120 en W0301 (analyse ontw NVN 5710) Pagina 9 33

10 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie Anorganische analyses (fysisch chemisch) 65 Waterbodem Bepalen het gehalte aan organische stof; gloeiverliesmethode W6517 NEN EN Drinkwater en grondwater Anorganische analyses (elementbepalingen) Bepalen het gehalte aan boor en zilver; inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie W6410, G6401, G6402 en W7404 NEN EN ISO Afvalwater Bepalen het gehalte aan boor en zilver; inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie W6181, W6412, G6401, G6402 en W7404 NEN EN ISO (ontsluiting NEN EN ISO ) Afvalwater en grondwater Bepalen het gehalte aan kwik; atomaire absorptie spectrometrie (koude damp) Organische analyses Bepalen het gehalte aan VOX; microcoulometrie W6181 en W6431 NEN EN 1483 (ontsluiting NEN EN ISO ) W7354 NEN 6401 (monsterconservering eigen methode; analyse NEN 6401) 70 Grond Bepalen de aromatenfractie, de alifatenfractie en het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetectie W6261 Pagina 10 33

11 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 71 Waterbodem Bepalen het gehalte aan organische contaminanten, gaschromatografie met massa spectrometrie Polychloorbifenylen: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 W6128, W6330 en W6331 Organochloorbestrijdingsmiddelen: p,p DDE, o,p DDE, p,p DDT, p,p DDD/o,p DDT, o,p DDDaldrin, dieldrin, endrin, alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, delta HCH, alfa endosulfan, alfa endosulfansulfaat, alfa chloordaan, gamma chloordaan, heptachloor, heptachloorepoide, heachloorbutadieen, isodrin, telodrin, tedion 72 Grond en waterbodem Organofosforbestrijdingsmiddelen: azinfos ethyl, azinfos methyl, bromofos ethyl, bromofos methyl, chloorpyrofos ethyl, chloorpyrofos methyl, cumafos, demeton S/demeton O, diazinon, disulfoton, fenitrothion, fenthion, malathion, parathion ethyl, parathion methyl, pyrazofos, triazofos Verrichtingen deeluitmakend TerrAttesT Grond Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W Grond Bepalen het lutumgehalte; pipetmethode W Grond en waterbodem Bepalen het gloeiverlies en de gloeirest; gloeiverliesmethode W Grond Bepalen het gehalte aan organische stof; gloeiverliesmethode 76 Grond en Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld waterbodem plasma atomaire emissie spectrometrie aluminium, antimoon, arseen, barium, boor, beryllium, cadmium, calcium, chroom, fosfor, kobalt, koper, lood, magnesium, mangaan, molybdeen, nikkel, seleen, tin, titaan, adium, ijzer, zilver, zink en zwavel W6517 NEN 5754 W7424, G6401 en W6184 NEN 6966 (ontsluiting NEN 6961) 77 Bepalen het gehalte aan kwik; koude damp atomaire absorptiespectrometrie W7424, G6401 en W6184 NEN ISO (ontsluiting NEN 6961) Pagina 11 33

12 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 78 Grond Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetectie (groot volume injectie) 79 Bepalen het gehalte aan organische contaminanten; gaschromatografie met massa spectrometrie Aromatische verbindingen Monoaromatische koolwaterstoffen: benzeen, ethylbenzeen, tolueen, o yleen, m,p yleen, styreen, 1,2,4 trimethylbenzeen, 1,3,5 trimethylbenzeen, n propylbenzeen, isopropylbenzeen (cumeen), n butylbenzeen, sec butylbenzeen, tert butylbenzeen en p isopropyltolueen Fenolen: fenol, o cresol, m cresol; p cresol, 2,4 dimethylfenol, 2,5 dimethylfenol, 2,6 dimethylfenol, 3,4 dimethylfenol, o ethylfenol, m ethylfenol, thymol, 4 ethyl/2,3 en 3,5 dimethylfenol Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, dibenzo(ah)antraceen, benzo(ghi)peryleen en indeno(123cd)pyreen W6330, W6128 en W6237 W6330, W6128 en W6331 Gehalogeneerde verbindingen Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, 1,1,1,2 tetrachloorethaan, 1,1,2,2 tetrachloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,2 dichloorpropaan, 1,3 dichloorpropaan, 1,2,3 trichloorpropaan, 1,1 dichloorpropeen, cis 1,3 dichloorpropeen, trans 1,3 dichloorpropeen, dibroommethaan, 1,2 dibroomethaan, tribroommethaan (bromoform), broomdichloormethaan, dibroomchloormethaan, 1,2 dibroom 3 chloorpropaan en broombenzeen Chloorbenzenen: monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen, dichloorbenzenen (som), 1,2,3 trichloorbenzeen, 1,2,4 trichloorbenzeen, 1,3,5 trichloorbenzeen, trichloorbenzenen (som), 1,2,3,4 tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5/1,2,4,5 tetrachloorbenzeen, tetrachloorbenzenen (som), pentachloorbenzeen en heachloorbenzeen Chloorfenolen: 2 chloorfenol, 3 chloorfenol, 4 chloorfenol, 2,3 dichloorfenol, 2,4/2,5 dichloorfenol, 2,6 dichloorfenol, 3,4 dichloorfenol, 3,5 dichloorfenol, 2,3,4 trichloorfenol, 2,3,5 trichloorfenol, 2,3,6 trichloorfenol, 2,4,5 trichloorfenol, 2,4,6 trichloorfenol, 3,4,5 trichloorfenol, 2,3,4,5 tetrachloorfenol, 2,3,4,6/2,3,5,6 tetrachloorfenol, pentachloorfenol en 4 chloor 3 methylfenol Polychloorbifenylen: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180 Pagina 12 33

13 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie Gehalogeneerde verbindingen (vervolg) Chlooranilines: 2,6 dichlooraniline Chloornitrobenzenen: 2/4 chloornitrobenzeen, 3 chloornitrobenzeen, 2,3 dichloornitrobenzeen + 3,4 dichloornitrobenzeen, 2,4 dichloornitrobenzeen, 2,5 dichloornitrobenzeen en 3,5 dichloornitrobenzeen Overige gechloreerde koolwaterstoffen: 2 chloortolueen, 4 chloortolueen en 1 chloornaftaleen Bestrijdingsmiddelen Organochloorbestrijdingsmiddelen: p,p DDE, o,p DDE, p,p DDT, p,p DDD/o,p DDT, o,p DDD, aldrin, dieldrin, endrin, alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, alfa endosulfansulfaat, alfa chloordaan, gamma chloordaan, heptachloor, heptachloorepoide, heachloorbutadieen, isodrin, telodrin en tedion Organofosforbestrijdingsmiddelen: azinfos ethyl, azinfos methyl, bromofosethyl, bromofos methyl, chloorpyrofos ethyl, chloorpyrofos methyl, cumafos, demeton S/dementon O, diazinon, disulfton, fenitrothion, fenthion, malathion, parathion ethyl, parathion methyl, pyrazofos en triazofos Organostikstofbestrijdingsmiddelen: ametryn, atrazin, cyanazin, desmetryn, prometryn, propazin, simazin, terbutylazine en terbutryn Overige bestrijdingsmiddelen: bifenthrin, cypermethrin A, cypermethrin B, cypermethrin C, cypermethrin D, deltamethrin, permethrin A + permethrin B, propachloor en trifluralin Overige organische verontreinigingen bifenyl, nitrobenzeen en dibenzofuran Ftalaten: dimethylftalaat, diethylftalaat, di isobutylftalaat, dibutylftalaat, butylbenzylftalaat, bis(2 ethylheyl)ftalaat en di n octylftalaat Verrichtingen deeluitmakend TerrAttesT Grondwater 80 Drinkwater en Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie grondwater met vlamionisatiedetectie (groot volume injectie) 81 Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasma atomaire emissie spectrometrie antimoon, arseen, barium, beryllium, cadmium, chroom, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, adium en zink W6239 W6406, G6402 en W7404 NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan kwik; koude damp atomaire absorptiespectrometrie W6406 en G6402 NEN 6445 Pagina 13 33

14 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 83 Drinkwater en Bepalen het elektrisch geleidingsvermogen; grondwater conductometrie W6508 NEN ISO Bepalen de ph; potentiometrie W6540 NEN Bepalen het gehalte aan vluchtige componenten; on line purge en trap thermische desorptie gaschromatografie met massa spectrometrie W6225 NEN EN ISO Monoaromatische koolwaterstoffen: benzeen, ethylbenzeen, tolueen, o yleen, m yleen, p yleen, styreen, 1,2,4 trimethylbenzeen, 1,3,5 trimethylbenzeen (mesityleen), n propylbenzeen, isopropylbenzeen (cumeen), n butylbenzeen, sec butylbenzeen, tert butylbenzeen en p isopropyltolueen (p cymeen) Gehalogeneerde koolwaterstoffen: chloroform (trichloormethaan), tetrachloormethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, 1,1,1,2 tetrachloorethaan, 1,1,2,2 tetrachloorethaan, trichlooretheen, tetra chlooretheen, 1,2 dichloorpropaan, 1,3 dichloorpropaan, 1,2,3 trichloorpropaan, 1,1 dichloorpropeen, cis 1,3 dichloorpropeen, trans 1,3 dichloorpropeen, dibroommethaan, 1,2 dibroomethaan, tribroommethaan (bromoform), broomdichloormethaan, dibroomchloormethaan, 1,2 dibroom 3 chloorpropaan, broombenzeen, chloormethaan, dichloormethaan, vinylchloride (chlooretheen), 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, 2,2 dichloorpropaan, heachloorbutadiëen, 2 chloortolueen, 4 chloortolueen, trichloorfluormethaan,, chloorethaan, broomchloormethaan en broommethaan Chloorbenzenen: chloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen, 1,2,3 trichloorbenzeen en 1,2,4 trichloorbenzeen Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen: Naftaleen Pagina 14 33

15 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie 86 Grondwater Bepalen het gehalte aan organische contaminanten; gaschromatografie met massa spectrometrie Aromatische verbindingen Fenolen: fenol, o cresol, m cresol, p cresol, 2,4 dimethylfenol, 2,5 dimethylfenol, 3,4 dimethylfenol, 2 ethylfenol, 3 ethylfenol, 4 ethylfenol/2,3 dimethylfenol/3,5 dimethylfenol 2,6 dimethylfenol, en thymol Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b+k)fluoranteen benzo(a)pyreen, dibenzo(ah)antraceen, indeno(123cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen W6335, W6330 en W6336 Gehalogeneerde verbindingen Chloorbenzenen: chloorbenzeen; 1,2 dichloorbenzeen; 1,3 dichloorbenzeen; 1,4 dichloorbenzeen; 1,2,3 trichloorbenzeen; 1,2,4 trichloorbenzeen; 1,3,5 trichloorbenzeen; 1,2,3,4 tetrachloorbenzeen; 1,2,3,5/1,2,4,5 tetrachloorbenzeen; pentachloorbenzeen en heachloorbenzeen Chloorfenolen: 2 chloorfenol, 3 chloorfenol, 4 chloorfenol, 2,3 dichloorfenol, 2,4/2,5 dichloorfenol, 2,6 dichloorfenol, 3,4 dichloorfenol, 3,5 dichloorfenol, 2,3,4 trichloorfenol, 2,3,5 trichloorfenol, 2,3,6 trichloorfenol, 2,4,5 trichloorfenol, 2,4,6 trichloorfenol, 3,4,5 trichloorfenol, 2,3,4,5 tetrachloorfenol, 2,3,4,6/2,3,5,6 tetrachloorfenol, pentachloorfenol en 4 chloor 3 methylfenol Polychloorbifenylen: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180 Chloornitrobenzenen: 2/4 chloornitrobenzeen, 3 chloornitrobenzeen, 2,3 dichloornitrobenzeen, 2,4 dichloornitrobenzeen, 2,5 dichloornitrobenzeen, 3,4 dichloornitrobenzeen en 3,5 dichloornitrobenzeen Overige gechloreerde koolwaterstoffen: 1 chloornaftaleen Bestrijdingsmiddelen Organochloor bestrijdingsmiddelen: p,p DDE, o,p DDE, p,p DDT, p,p DDD/o,p DDT, o,p DDD, aldrin, dieldrin, endrin, alfa HCH, beta HCH, gamma HCH, delta HCH, alfa endosulfan, alfa endosulfansulfaat, alfa chloordaan, gamma chloordaan, heptachloor, heptachloorepoide, heachloorbutadieen, isodrin, telodrin en tedion Organofosfor bestrijdingsmiddelen: azinfos ethyl, azinfos methyl, bromofos ethyl, bromofos methyl, chloorpyrofos ethyl, chloorpyrofos methyl, cumafos, demeton S/dementon O, diazinon, dichloorvos, disulfoton, fenitrothion, fenthion, malathion, parathion ethyl, parathion methyl, pyrazofos en triazofos Pagina 15 33

16 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Locatie Bestrijdingsmiddelen (vervolg) Organostikstof bestrijdingsmiddelen: ametryn, atrazine, cyanazine, desmetryn, prometryn, propazine, simazine, terbutylazine en terbutryn Overige bestrijdingsmiddelen: bifenthrin, carbaryl, cypermethrin A+B+C+D, deltamethrin, linuron, permethrin A, permethrin B, propachloor en trifluralin Overige organische verontreinigingen bifenyl, nitrobenzeen en dibenzofuran Pagina 16 33

17 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AP04 verrichtingen, pakket SG1 (samenstelling grond); volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SG1 W7101 AP04 V 87 Bepalen de ph CaCl 2 ; potentiometrie W7525 AP04 SG I en NEN ISO Veldvochtige grond Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie 89 Luchtdroge grond Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W7104 AP04 SG II en NEN 6499 en NEN ISO W7104 AP04 SG II en NEN 6499 en NEN ISO Grond Bepalen het lutumgehalte; pipetmethode W7173 AP04 SG III en NEN Bepalen het gehalte aan organische stof; gloeiverliesmethode 92 Bepalen het gehalte aan metalen; inductief gekoppeld plasma atomaire emissie spectrometrie antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, seleen, tin, adium en zink W7109 AP04 SG IV en NEN 5754 W7107 en W7420 AP04 SG V en NEN 6966 (ontsluiting NEN 6961) 93 Bepalen het gehalte aan niet vluchtig kwik; koude damp atomaire absorptie spectrometrie W7107 en W7424 AP04 SG VI en NEN ISO (ontsluiting NEN 6961) Pagina 17 33

18 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grond Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en de som deze 10 PAK 95 Bepalen het gehalte aan etraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); microcoulometrie W7120 en W7301 AP04 SG IX en NVN 5731 W7120 en W7351 AP04 SG X en NEN Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetector W7120 en W7202 AP04 SG XI en NEN 5733 AP04 verrichtingen, pakket SG2 (samenstelling grond); volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SG2 W7101 AP04 V 97 Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); gaschromatografie en elektroneningdetectie PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl), heachloorbenzeen (HCB), heachloorcycloheaan HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), som deze drie HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, som deze drie "drin's", p,p' DDE, o,p' DDD, o,p' DDT, p,p' DDD, o,p' DDE, p,p' DDT, som deze zes DD's, heptachloor, endosulfan, cis heptachloorepoide, trans heptachloorepoide, som heptachloorepoide, en chloordaan (cis & trans) W1123 en W1255 AP04 SG XVI en NEN EN Pagina 18 33

19 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grond Bepalen het gehalte aan niet vluchtige chloorbenzenen; gaschromatografie en elektronen ingdetectie 1,2,3 trichloorbenzeen, 1,2,4 trichloorbenzeen, W1123 en W1255 AP04 SG XVII 1,3,5 trichloorbenzeen, som deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4 tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5 tetrachloorbenzeen, 1,2,4,5 tetrachloorbenzeen, som deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en heachloorbenzeen, som chloorbenzenen (zie ook pakket AP04 SG3) AP04 verrichtingen, pakket SG3 (samenstelling grond); volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SG3 W7101 AP04 V 99 Bepalen het gehalte aan vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; gaschromatografie met massa spectrometrie vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o yleen, m yleen, p yleen, som deze drie ylenen, styreen vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, som deze twee dichloorethanen, 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, som deze drie dichloorethenen, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan en som deze twee trichloorethanen W6223 AP04 SG VIII en gelijkwaardig aan NEN ISO Bepalen het gehalte aan vluchtige chloorbenzenen; gaschromatografie met massaspectrometrie monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, W6223 AP04 SG XVII 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen en som deze drie dichloorbenzenen Pagina 19 33

20 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AP04 verrichtingen, pakket SG4 (samenstelling grond); volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SG4 W7101 AP04 V 101 Bepalen het gehalte aan cyaniden (vrij en totaal); spectrometrie doorstroomanalyse 102 Bepalen het gehalte aan bromide en chloride; ionchromatografie W7517 AP04 SG VII en NEN ISO W7304 AP04 SG XII en XIV 103 Bepalen het gehalte aan fluoride; potentiometrie W0546 AP04 SG XIII AP04 verrichtingen, pakket SG5 (samenstelling grond); niet volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SG5 W7101 AP04 V 104 Bepalen het gehalte aan organostikstofbestrijdingsmiddelen; gaschromatografie met massa spectrometrie atrazine, propazine, simazine, terbutryn W1124 en W1256 AP04 SG XVIII en VPR C85 17 AP04 verrichtingen, pakket SB1 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond); volledig pakket Bouwstof Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SB1 W7101 AP04 V 105 Veldvochtige bouwstof Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W7104 AP04 SB I 106 Luchtdroge bouwstof Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W7104 AP04 SB I 107 Bouwstof Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen; hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3 cd)pyreen en de som deze 10 PAK W7120 en W7301 AP04 SB III Pagina 20 33

21 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Bouwstof Bepalen het gehalte aan etraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); microcoulometrie W7120 en W7351 AP04 SB IV 109 Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetector W7120 en W7202 AP04 SB V AP04 verrichtingen, pakket SB2 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond); volledig pakket Bouwstof Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SB2 W7101 AP04 V 110 Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); gaschromatografie en elektroneningdetectie PCB's: PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl) en de som deze zeven PCB OCB's: heachloorbenzeen (HCB), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), aldrin, dieldrin, endrin, p,p' DDE, o,p' DDD, o,p' DDT, p,p' DDD, o,p' DDE, p,p' DDT, heptachloor, endosulfan, cis heptachloorepoide, trans heptachloorepoide en de som deze 17 OCB W1123 en W1255 AP04 SB VI 111 Bepalen het gehalte aan organostikstofbestrijdingsmiddelen; gaschromatografie met massa spectrometrie atrazine, propazine, simazine, terbutryn en de som niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen W1124 en W1256 AP04 SB VII Pagina 21 33

22 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Bouwstof Bepalen het gehalte aan organofosforbestrijdingsmiddelen; gaschromatografie met massa spectrometrie parathionmethyl, parathionethyl, malathion, diazinon, disulfoton, dichloorvos, dimethoaat, mevinphos, fenthion, chloorpyrifos ethyl, chloorpyrifos methyl, bromofos methyl, bromofos ethyl en som niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen W1124 en W1256 AP04 SB VIII en VPR C85 18 AP04 verrichtingen, pakket SB3 (samenstelling bouwstoffen, niet zijnde grond); volledig pakket Bouwstof Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 SB3 W7101 AP04 V 113 Bepalen het gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX); gaschromatografie met massa spectrometrie benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o yleen, m yleen, p yleen, som deze drie ylenen, en styreen W6223 AP04 SB II AP04 verrichtingen, pakket U1 (uitloogonderzoek; grond, niet vormgegeven en vormgegeven bouwstoffen; niet diffusiebepaalde uitloging); volledig pakket Grond en Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 U1 (en bouwstoffen AP04 E) W7101 AP04 V a Het bepalen de emissie anorganische componenten d.m.v. de kolomproef Zie voor de bijbehorende eluaatanalyses onderstaand pakket E "AP04 verrichtingen, analyse eluaten" W7152 W0152 AP04 U I en NEN 7383 en NEN 7373 Pagina 22 33

23 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AP04 verrichtingen, pakket U2 (uitloogonderzoek; vormgegeven bouwstoffen; diffusiebepaalde uitloging); volledig pakket Bouwstoffen en Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 U2 (en monolieten AP04 E) W7101 AP04 V b Het bepalen de emissie anorganische componenten d.m.v. de diffussieproef W0153 AP04 U II en NEN 7375 Zie voor de bijbehorende eluaatanalyses onderstaand pakket E "AP04 verrichtingen, analyse eluaten" AP04 verrichtingen, pakket U3 (uitloogonderzoek; vormgegeven bouwstoffen; diffusiebepaalde uitloging); volledig pakket Bouwstoffen en Monstervoorbehandeling t.b.v. AP04 U3 (en afvalstoffen AP04 E) W7101 AP04 V c Het bepalen de beschikbaarheid voor het uitlogen anorganische componenten Zie voor de bijbehorende eluaatanalyses onderstaand pakket E "AP04 verrichtingen, analyse eluaten" W0151 AP04 U III en NEN 7371 AP04 verrichtingen, pakket E (analyse eluaten) 114 Eluaten Bepalen de ph; potentiometrie W7525 W0160 AP04 U IV en NEN Bepalen de geleidbaarheid; conductometrie W7506 W0160 AP04 U V en NEN ISO 7888 Pagina 23 33

24 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Eluaten Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasmamassaspectrometrie antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kalium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, natrium, nikkel, seleen, tin, adium en zink W0420 en W0421 AP04 E I t/m XV en XIX en gelijkwaardig aan NEN 7324 (kwik) en NEN EN ISO (overige metalen) 117 Bepalen het gehalte cyaniden (vrij en comple); doorstroomanalyse en spectrometrie W7517 W0517 AP04 E XVI en NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan bromide, chloride en sulfaat; ionchromatografie W7304 W0304 AP04 E XVII en NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan fluoride; potentiometrie W7546 W0546 AP04 E XVIII en NEN 6483 AS3000; pakket 3010 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grond basispakket) volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. pakket 3010 W Bepalen de ph CaCl 2 ; potentiometrie W0524 AS3000 en NEN 5709 prestatieblad en NEN ISO Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie W0104 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN ISO Pagina 24 33

25 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grond Bepalen het gehalte aan vrij ijzer; inductief gekoppeld plasma atomaire emissiespectrometrie W0119 en W0424 prestatieblad en NEN Bepalen het gehalte aan calciet, volumetrie W0110 prestatieblad en NEN EN ISO Water Bepalen de elektrische geleiding; conductometrie W0173 prestatieblad en NEN ISO Grond Bepalen het lutumgehalte; sedimentatie W0105 en W0173 prestatieblad en NEN Zand en klei Bepalen het lutumgehalte; sedimentatie en dichtheidsbepaling 127 Grond Bepalen het gehalte aan organische stof; gravimetrie W0171 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN 5753 W0109 prestatieblad en NEN Bepalen het gehalte aan metalen; inductief gekoppeld plasma met massaspectrometrie arseen, cadmium, chroom, koper, kwik (niet vluchtig), lood, nikkel, zink, antimoon, barium, kobalt, molybdeen, seleen, tin en adium W0107 en W0423 prestatieblad (ontsluiting NEN 6961; meting NEN EN ISO ) Pagina 25 33

26 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grond Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); hogedruk vloeistofchromatografie met UVen fluorescentiedetectie naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en de som deze 10 PAK 130 Bepalen het gehalte aan etraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); microcoulometrie W0120 en W0301 prestatieblad en ontw NVN 5710 W0120, W0132 en W0351 prestatieblad en NEN Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetector W0120, W0132 en W0202 prestatieblad en NEN 5733 Pagina 26 33

27 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS3000; pakket 3020 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grond aanvullend pakket I) volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. pakket 3020 W0101 AS3000 en NEN Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); gaschromatografie met massaspectrometrie PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl), som deze zeven PCB, heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), som deze drie HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, som deze drie "drin's", p,p' DDE, o,p' DDD, o,p' DDT, p,p' DDD, o,p' DDE, p,p' DDT, som deze zes DD's, heptachloor, endosulfan, cis heptachloorepoide, trans heptachloorepoide, som deze twee heptachloorepoiden, telodrin, isodrin en chloordaan (cis & trans) W0120 en W0262 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN ISO Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB); gaschromatografie met massaspectrometrie PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), W0120 en W0266 prestatieblad en gelijkwaardig aan PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), NEN ISO PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl) en som deze zeven PCB Pagina 27 33

28 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grond Bepalen het gehalte aan niet vluchtige chloorbenzenen; gaschromatografie met massaspectrometrie 1,2,3 trichloorbenzeen, 1,2,4 trichloorbenzeen, 1,3,5 trichloorbenzeen, som deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4 tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5 tetrachloorbenzeen, 1,2,4,5 tetrachloorbenzeen, som deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en heachloorbenzeen, som chloorbenzenen W0120 en W0262 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN ISO AS3000; pakket 3030 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grond aanvullend pakket II) volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. pakket 3030 W0101 AS3000 en NEN Bepalen het gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; headspace gaschromatografie met massaspectrometrie vluchtige aromatische koolwaterwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o yleen, som m yleen en p yleen, som ylenen, styreen. vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, som dichloorethanen, 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, som dichloorethenen, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan en som trichloorethanen. W0132, W0136 en W0254 prestatieblad en ISO en NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan vluchtige chloorbenzenen; headspacegaschromatografie met massaspectrometrie monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, W0132, W0136 en W0254 prestatieblad en 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen en som dichloorbenzenen NEN EN ISO Pagina 28 33

29 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS3000; pakket 3040 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grond aanvullend pakket III) volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. pakket 3040 W0101 AS3000 en NEN Bepalen het gehalte aan anionen; ionchromatografie bromide, chloride en sulfaat 138 Bepalen het gehalte aan fluoride; ionselectieve elektrode W0304 prestatieblad en VPR C85 06 (etractie) en NEN ISO (meting) W0546 prestatieblad en VPR C85 03 (destillatie) en NEN 6483 (meting) 139 Bepalen het gehalte aan cyanide (vrij en totaal); doorstroomanalyse en spectrometrie W0117 en W0517 prestatieblad en NEN ISO AS3000; pakket 3050 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grond aanvullend pakket IV) volledig pakket Grond Monstervoorbehandeling t.b.v. pakket 3050 W0101 AS3000 en NEN Bepalen het gehalte aan metalen; inductief gekoppeld plasma met massaspectrometrie beryllium, tellurium, thallium en zilver W0107 en W0423 prestatieblad en NEN EN ISO Pagina 29 33

30 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS 3000; pakket 3110 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grondwater basispakket) volledig pakket 141 Grondwater Bepalen de ph; potentiometrie W0524 prestatieblad en ontw NEN Bepalen de elektrische geleiding; conductometrie 143 Bepalen het gehalte aan metalen; inductief gekoppeld plasmamassaspectrometrie arseen, cadmium, chroom, koper, kwik (niet vluchtig) lood, nikkel, zink, antimoon, barium, kobalt, molybdeen, seleen, tin en adium 144 Bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); hoge druk vloeistofchromatografie met UV en fluorescentiedetectie naftaleen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123cd)pyreen en som deze 10 PAK W0506 prestatieblad en NEN ISO 7888 W0108, W0420 en W0421 prestatieblad en NEN EN ISO W0130 en W0302 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan minerale olie; gaschromatografie met vlamionisatiedetectie W0123 en W0215 prestatieblad Pagina 30 33

31 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS 3000; pakket 3120 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend pakket I); volledig pakket 146 Grondwater Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB); gaschromatografie met massaspectrometrie PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' heachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl), de som deze zeven PCB, heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), heachloorcycloheaan ( HCH), de som deze vier HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, de som deze drie drin's, p,p' DDE, o,p' DDD, o,p' DDT, p,p' DDD, o,p' DDE, p,p' DDT, som zes DDT, DDE, DDD, heptachloor, endosulfan, cis heptachloorepoide, trans heptachloorepoide, de som deze twee heptachloorepoiden, telodrin, isodrin, cis chloordaan en trans chloordaan 147 Bepalen het gehalte aan niet vluchtige chloorbenzenen; gaschromatografie met massaspectrometrie 1,2,3 trichloorbenzeen, 1,2,4 trichloorbenzeen, 1,3,5 trichloorbenzeen, de som deze drie trichloorbenzenen, 1,2,3,4 tetrachloorbenzeen, 1,2,3,5 tetrachloorbenzeen, 1,2,4,5 tetrachloorbenzeen, de som deze drie tetrachloorbenzenen, pentachloorbenzeen en heachloorbenzeen, som chloorbenzenen W0123 en W0260 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN EN ISO 6468 W0123 en W0260 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan etraheerbare organo halogeen verbindingen (EOX); microcoulometrie W0130 en W0351 prestatieblad en NEN 6402/C1 Pagina 31 33

32 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS3000; pakket 3130 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend pakket II); volledig pakket 149 Grondwater Bepalen het gehalte aan vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; statische headspacegaschromatografie met massaspectrometrie vluchtige aromatische koolwaterwaterstoffen: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o yleen, m yleen, p yleen, som deze drie ylenen, styreen en naftaleen vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1 dichloorethaan, 1,2 dichloorethaan, som deze twee dichloorethanen, 1,1,1 trichloorethaan, 1,1,2 trichloorethaan, som deze twee trichloorethanen, vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, cis 1,2 dichlooretheen, trans 1,2 dichlooretheen, som deze twee 1,2 dichloorethenen, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1 dichloorpropaan, 1,2 dichloorpropaan, 1,3 dichloorpropaan, som deze drie dichloorpropanen en tribroommethaan W0122 en W0254 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan vluchtige chloorbenzenen; statische headspacegaschromatografie met massaspectrometrie monochloorbenzeen, 1,2 dichloorbenzeen, 1,3 dichloorbenzeen, 1,4 dichloorbenzeen en som deze drie dichloorbenzenen W0122 en W0254 prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN EN ISO AS 3000; pakket 3140 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend pakket III); volledig pakket 151 Grondwater Bepalen het gehalte aan anionen; ionchromatografie bromide, chloride, nitraat en sulfaat W0304 prestatieblad en NEN EN ISO Bepalen het gehalte aan anionen; discrete analyse en spectrometrie chloride, nitraat, ortho fosfaat en sulfaat W0566 prestatieblad en NEN 6604 Pagina 32 33

33 Geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grondwater Bepalen het gehalte aan anorganisch fluoride; potentiometrie W0546 prestatieblad en NEN Bepalen het gehalte aan cyanide (vrij en totaal); doorstroomanalyse en spectrofotometrie W0117 en W0517 prestatieblad en NEN EN ISO AS3000; pakket 3150 (Laboratoriumanalyses voor grond en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend pakket IV); volledig pakket 155 Grondwater Bepalen het gehalte aan elementen; inductief gekoppeld plasmamassaspectrometrie beryllium, telluur en thallium en zilver W0108, W0420 en W0421 prestatieblad en NEN EN ISO Pagina 33 33

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Gildeweg 44-46 3771 NB Barneveld Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (fysisch-chemisch) 1. Grond en waterbodem Bepalen het gehalte

Nadere informatie

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e):

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): VLAREL bijlage 3 Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): MA MA.1 MA.2 MA.3 MA.4 MA.5 MA.6 MA.7 MA.7.1 MA.7.2 monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 30-06-2015 tot 01-01-2017 Vervangt bijlage d.d.: 02-02-2015

Deze bijlage is geldig van: 30-06-2015 tot 01-01-2017 Vervangt bijlage d.d.: 02-02-2015 Deze bijlage is geldig : 30-06-2015 tot 01-01-2017 Vergt bijlage d.d.: 02-02-2015 Dijkgraaf Poschlaan 6 1135 GP Edam Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Art. 3. De oppervlaktewateren moeten naargelang hun indeling in categorie voldoen aan de volgende richtwaarden.

Nadere informatie

WAC/III/D/032 Bepaling van het totale stikstofgehalte

WAC/III/D/032 Bepaling van het totale stikstofgehalte Verontreinigende stof WAC en CMA-codes Code beschrijving Anorganische stoffen 1 Asbest 2 Chlorides (als Cl) CMA/2/I/C.3 Chloride, bromide, nitriet, nitraat, sulfaat en fosfaat met ionenchromatografie WAC/III/C/001

Nadere informatie

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Afdeling Milieupolitie & Bodem CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Codes van goede praktijk voor de analysemethoden ter bepaling van de concentratie in bodem-, grondwater-, sediment- en bodemluchtstalen voor

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014 J.W. Lucasweg 2 2031 BE HAARLEM Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-

Nadere informatie

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT B.V. POSTBUS 4 6987 ZG GIESBEEK Datum Relatienr Opdrachtnr. Blad 1 van 7 12.11.2012 35003676 337666 ANALYSERAPPORT Opdracht 337666 Bodem / Eluaat Opdrachtgever 35003676

Nadere informatie

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven KAM regel 019 bijlage 1: Zwartelijststoffen Inhoudsopgave De zwartelijststoffen 1 voor bodem, water en lucht is opgesteld door het voormalige Ministerie van VROM. De Rijksoverheid streeft naar beëindiging

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Normentabel uit bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009 BIJLAGE 2 Normentabellen uit bijlage 1 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 BIJLAGE 3 Normentabel

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771 NB Barneveld Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (fysisch-chemisch) 1. Grond en waterbodem

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Protocollen 3110 t/m 3190 Dit document, protocollen 3110 t/m 3190, versie 4, is op 10 februari 2011 vastgesteld door

Nadere informatie

OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014)

OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014) OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014) Versie 2 (p 7/23 en 10/23: aanpassing distributiedatum D3(OVAM)) INHOUD 0. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN T.O.V. 2013... 2 0.1 Samenvallende distributies met ORKA&BACIL

Nadere informatie

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN)

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Concentratie [mg/l] BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Zwevende stoffen Figuur 1: BBT-gerelateerd emissieniveau voor zwevende stoffen 5. ZWEVENDE STOFFEN 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5.

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Geldig van: 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vervangt bijlage d.d.: 16-06-2003

Geldig van: 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vervangt bijlage d.d.: 16-06-2003 Geldig : 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vergt bijlage d.d.: 16-06-2003 Anorganische parameters: nat-chemisch 1 Grond en slib Het bepalen de ph (ph-h 2 O, ph-kcl en ph-cacl 2 ); potentiometrie FYX0G conform

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van AL-West B.V. Dortmundstraat 16B 7418 BH DEVENTER Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Voorbehandeling t.b.v. diverse parameters a Grond, waterbodem

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures CMA/1/B van januari 2005. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties wijzigingen ondergaan,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Loggerweg 6 8042 PG Zwolle Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Afvalwater Het nemen monsters op rioolzuiveringsinstallaties (voor alle

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015 Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit Asbest 1. Lucht Het bepalen

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg)

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) K C & P Kapplan Concepts & Projects Bijlage 1: Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

Nadere informatie

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling IBOR/Team Ingenieursbureau T.a.v. dhr. R. van Velzen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.215.18 Datum : 13 juli 215 Actualiserend verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 26-05-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 15-12-2014

Deze bijlage is geldig van: 26-05-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 15-12-2014 H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische parameters: nat-chemisch 1. Grond en slib Het

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 26-05-2015

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 26-05-2015 van Eurofins Omegam B.V. H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische parameters: nat-chemisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming (Tekst geldend op: 06-02-2007) Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Gelet op de artikelen 1, vierde lid, 4, vijfde lid,

Nadere informatie

Naam en adres van de inschrijver:...

Naam en adres van de inschrijver:... Samenvattende Opmetingsstaat - RC140501 - Vlaanderen - staalname en analyse van afval-, bodem-, water- en luchtmonsters - contract 2014-2016 Naam en adres van de inschrijver:...... Pagina 1 1 Monstername

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

2.1.: Categorie A. Categorieën volgens Deel II, 1.1.2.3. en Deel III, voorgeschreven verplichte uitvoeringswijze 1. POSTENLIJST : RUIMEN VAN GRACHTEN

2.1.: Categorie A. Categorieën volgens Deel II, 1.1.2.3. en Deel III, voorgeschreven verplichte uitvoeringswijze 1. POSTENLIJST : RUIMEN VAN GRACHTEN 1. POSTENLIJST : RUIMEN VAN GRACHTEN Categorieën volgens Deel II, 1.1.2.3. en Deel III, voorgeschreven verplichte uitvoeringswijze 2.1.: Categorie A 2.1.1.: Machinale ruiingen Codenuer Oschrijving der

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek SIKB Protocol 3140 Aanvullend III 1 2 3 40 Dit document, versie 1, is op april 06 vrijgegeven voor een openbare kritiekronde door

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 269-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Protocollen 3210 t/m 3290 Dit document, protocollen 3210 t/m 3290, versie 2, is op 10 februari 2011 vastgesteld door

Nadere informatie

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Pastoor Dirvenstraat 9 te Dongen Projectnr. 239852-46 29 juni 2015, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 210-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek projectnr. 270316-42 juni 2015, revisie 00 Gemeente Tilburg Grondwateronderzoek Volkstuinvereniging Hoflaan Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van RPS ANALYSE BV Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Hoofdlocatie Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit

Nadere informatie

Gebruik van water op het bedrijf

Gebruik van water op het bedrijf Gebruik van water op het bedrijf Volgens het KB van 14 januari 2002 moet water dat bestemd is voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER

MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER GEMEENTE BORGER-ODOORN 11 november 2010 075163499:0.2 B01062.100069.0600 MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

\ * INGEKOMEN 2 G JAN. 1996. LFK/KJK/TdG/MT-BD960440 L0023-76-001 Bron 8 Lawickse Allee en bron Nudevijver resultaten onderzoek

\ * INGEKOMEN 2 G JAN. 1996. LFK/KJK/TdG/MT-BD960440 L0023-76-001 Bron 8 Lawickse Allee en bron Nudevijver resultaten onderzoek o ooo \ * l\ Gemeente Wageningen Sector Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu t.a.v. de heer N.E. Barbier Postbus l ~ " ~~ 6700 AA WAGENINGEN Wageningan f2fé ***** DHV Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Zandbergsestraat 1 4569 TC Graauw Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming (milieu) a Afvalwater Monsterneming afvalwater PTC-001 conform NEN

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuizen

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuizen Rapport Verkennend bodemonderzoek Koningsweg 22 te Geldermalsen Projectnr. 266266.2 17 februari 215, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ALcontrol B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Hoofdlocatie Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Nederland Gennevilliers 99-101 Avenue Louis Roche

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist Opdrachtgever Buro voor Bouwkunde Liefting Adres Postbus 2 Postcode, plaats 3925 ZG Scherpenzeel Contactpersoon Dhr. N. van Oosterom Tel. 33 277885

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Eurofins Omegam B.V. H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater,

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor analyse van water februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden 3 oktober 2012 Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Kenmerk R001-1211462IHV-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat 2011003250-OM-2312 Omegam Laboratoria HJE Wenckebachweg 120, 1096AR Amsterdam Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011 Op verzoek van: RWS, afdeling Monitoring Laboratorium., Lelystad Project:

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie maart 2013 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

ANALYSERAPPORT LD A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 6, 7 EN 8 SEPTEMBER 2006

ANALYSERAPPORT LD A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 6, 7 EN 8 SEPTEMBER 2006 DE LIJN ENTITEIT ANTWERPEN T.a.v. Dhr. Jan Lambrechts Grote Hondstraat 58 2018 ANTWERPEN ANALYSERAPPORT LD-579274.01.A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 6, 7 EN 8

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 163-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Producten en Diensten. Versie: 2016-2

Producten en Diensten. Versie: 2016-2 Producten en Diensten Versie: 2016-2 Inhoudsopgave 1 Toelichting 3 2 Oppervlaktewater 4 2.1 Monsterneming 4 2.2 Veldmetingen 4 2.3 Chemisch onderzoek 5 2.4 Continue metingen on-site 6 2.5 Bacteriologisch

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-02-2019 Vervangt bijlage d.d.: 21-01-2015

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-02-2019 Vervangt bijlage d.d.: 21-01-2015 - Applied Environmental Chemistry Princetonlaan 8 3584 CB Utrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Team Organische Analyse (OC) 1. Drinkwater, grondwater

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Groenewoudseweg 18 Cothen opdrachtgever Pouderoyen Compagnons Postbus 156

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 Bijlage 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 projectnr. 8764-217472 Bijlage 1 november 2010, revisie 01 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard

Nadere informatie

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden

Lijst van schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden Lijst schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden (geconsolideerde versie, geldend af 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel provincie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Noordervaart 41 te Stompetoren

Verkennend bodemonderzoek Noordervaart 41 te Stompetoren Verkennend bodemonderzoek Noordervaart 41 te Stompetoren 3996/15 Bouwbedrijf Rotteveel Zuidervaart 133 1847 LK ZUIDSCHERMER 17 februari 2015-5- 3996/15rap00.doc te Stompetoren Inhoud Blz. 1 Inleiding 2

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

ANALYSERAPPORT LD A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 13, 14 EN 15 SEPTEMBER 2006

ANALYSERAPPORT LD A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 13, 14 EN 15 SEPTEMBER 2006 DE LIJN ENTITEIT ANTWERPEN T.a.v. Dhr. Jan Lambrechts Grote Hondstraat 58 2018 ANTWERPEN ANALYSERAPPORT LD-579274.02.A02 OMGEVINGSMETINGEN TER HOOGTE VAN EEN LIJNBUS TYPE AG300 UITGEVOERD OP 13, 14 EN

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09.

RAPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINAZIJSTRAAT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 09. RPPORT: VERKENNEND BODEMONDERZOEK WILHELMINZIJSTRT ONGENUMMERD TE METEREN Gemeente Geldermalsen, sectie H, nummers 648 en 1481 PROJECT: 9.1965 OPDRCHTGEVER: Gemeente Geldermalsen Postbus 112 419 CC Geldermalsen

Nadere informatie

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant

Opdrachtgever Bureau Bodem, Directie Ecologie, Provincie Noord-Brabant Inspectie van de betonverharding en bedrijfsvloerplaten (stelconplaten) middels een partijkeuring op het terrein van Wärtsilä (Vlasweg 4) in Moerdijk Rapport 13091347, 13 november 2013 Opdrachtgever Bureau

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel 1 1182 JR MSTELVEEN BE24 RP21319 3-1-13 definitief Projecttitel :

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

LNE/VITO ringtesten water ORKA & BACIL 2016

LNE/VITO ringtesten water ORKA & BACIL 2016 INHOUD 0. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN T.O.V. 2015 / AANDACHTSPUNTEN 2016... 2 0.1 Samenvallende distributie met AARDE 2016 (OVAM)... 2 0.2 Pakketten... 2 0.3 Transport van monsters... 2 0.4 Eventuele problemen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma.

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma. Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten 3 maart 2004 Het nieuwe Waterleidingbesluit is 9 februari 2001 in werking getreden. Dit stelt

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie