Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7 BIJLAGEN

8

9 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 8 Uw projectnaam : CROV Uw projectnummer : B4.565 ALcontrol rapportnummer : 99585, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

10 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 2 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) OCB OCB Analyse Eenheid Q 2 3 droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < aard van de artefacten g S geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7 <.5 organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.5 KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S 2..8 METALEN barium mg/kgds S <2 <2 cadmium mg/kgds S.27 <.2 kobalt mg/kgds S <.5 <.5 koper mg/kgds S 7. <5 kwik mg/kgds S <.5 <.5 lood mg/kgds S 5 < molybdeen mg/kgds S <.5 <.5 nikkel mg/kgds S <3 <3 zink mg/kgds S 24 <2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. fenantreen mg/kgds S. <. antraceen mg/kgds S <. <. fluoranteen mg/kgds S.3 <. benzo(a)antraceen mg/kgds S. <. chryseen mg/kgds S.2 <. benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.2 <. benzo(a)pyreen mg/kgds S.2 <. benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.2 <. indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.3 <. pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.74 ).7 ) (.7 BoToVa) CHLOORBENZENEN hexachloorbenzeen µg/kgds S < POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < PCB 52 µg/kgds S < < PCB µg/kgds S < < PCB 8 µg/kgds S < < PCB 38 µg/kgds S < < De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

11 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 3 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) OCB OCB Analyse Eenheid Q 2 3 PCB 53 µg/kgds S < < PCB 8 µg/kgds S < < som PCB (7) (.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9 ) 4.9 ) CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN o,p-ddt µg/kgds S < p,p-ddt µg/kgds S 3.9 som DDT (.7 BoToVa) µg/kgds S 4.6 ) o,p-ddd µg/kgds S < p,p-ddd µg/kgds S < som DDD (.7 BoToVa) µg/kgds S.4 ) o,p-dde µg/kgds S < p,p-dde µg/kgds S 2. som DDE (.7 BoToVa) µg/kgds S 2.7 ) som DDT,DDE,DDD (.7 BoToVa) µg/kgds 8.7 ) aldrin µg/kgds S < dieldrin µg/kgds S < endrin µg/kgds S < som aldrin/dieldrin/endrin µg/kgds S 2. ) (.7 BoToVa) isodrin µg/kgds S < som aldrin/dieldrin (.7 µg/kgds.4 ) BoToVa) telodrin µg/kgds S < alpha-hch µg/kgds S < beta-hch µg/kgds S < gamma-hch µg/kgds S < delta-hch µg/kgds S < som a-b-c-d HCH (.7 µg/kgds 2.8 ) BoToVa) heptachloor µg/kgds S < cis-heptachloorepoxide µg/kgds S < trans-heptachloorepoxide µg/kgds S < som heptachloorepoxide (.7 µg/kgds S.4 ) BoToVa) alpha-endosulfan µg/kgds S < hexachloorbutadieen µg/kgds S < endosulfansulfaat µg/kgds S < trans-chloordaan µg/kgds S < cis-chloordaan µg/kgds S < som chloordaan (.7 µg/kgds S.4 ) BoToVa) Som organochloorbestrijdingsmidd elen (.7 BoToVa) waterbodem µg/kgds 2.6 ) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

12 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 4 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) OCB OCB Analyse Eenheid Q 2 3 som organochloorbestrijdingsmidd elen (.7 BoToVa) landbodem µg/kgds S 9.2 ) MINERALE OLIE fractie C - C2 mg/kgds <5 <5 fractie C2 - C22 mg/kgds <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds 6 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds 8 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

13 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 5 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor volgens BoToVa Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

14 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 6 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 465, Grond (AS3): conform AS3-2 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3, NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 BoToVa) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Conform AS3-3, gelijkwaardig aan NEN hexachloorbenzeen Grond (AS3) Conform AS32-2 o,p-ddt Grond (AS3) Conform AS32- p,p-ddt Grond (AS3) Idem som DDT (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem o,p-ddd Grond (AS3) Idem p,p-ddd Grond (AS3) Idem som DDD (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem o,p-dde Grond (AS3) Idem p,p-dde Grond (AS3) Idem som DDE (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem som DDT,DDE,DDD (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

15 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 7 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm aldrin Grond (AS3) Idem dieldrin Grond (AS3) Idem endrin Grond (AS3) Idem som aldrin/dieldrin/endrin (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem isodrin Grond (AS3) Idem som aldrin/dieldrin (.7 BoToVa) Grond (AS3) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS telodrin Grond (AS3) Conform AS32- alpha-hch Grond (AS3) Idem beta-hch Grond (AS3) Idem gamma-hch Grond (AS3) Idem delta-hch Grond (AS3) Conform AS32-3 som a-b-c-d HCH (.7 BoToVa) Grond (AS3) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS heptachloor Grond (AS3) Conform AS32- cis-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem trans-heptachloorepoxide Grond (AS3) Idem som heptachloorepoxide (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem alpha-endosulfan Grond (AS3) Idem hexachloorbutadieen Grond (AS3) Idem endosulfansulfaat Grond (AS3) Conform AS32-3 trans-chloordaan Grond (AS3) Conform AS32- cis-chloordaan Grond (AS3) Idem som chloordaan (.7 BoToVa) Grond (AS3) Idem Som organochloorbestrijdingsmiddelen (.7 BoToVa) waterbodem som organochloorbestrijdingsmiddelen (.7 BoToVa) landbodem Grond (AS3) Grond (AS3) Conform AS322- en AS322-2 Conform AS32 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

16 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 8 van 8 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen MMMM Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C4 C-C6 C-C28 C2-C36 C-C36 De C en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

17 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 5 Uw projectnaam : CROV Uw projectnummer : B4.565 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

18 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S 5 cadmium µg/l S.27 kobalt µg/l S koper µg/l S 2 kwik µg/l S <.5 lood µg/l S 2.5 molybdeen µg/l S <2 nikkel µg/l S 33 zink µg/l S 3 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 tolueen µg/l S <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 o-xyleen µg/l S <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 xylenen (.7 BoToVa) µg/l S.2 ) styreen µg/l S <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S <.2 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2,-dichlooretheen µg/l S <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 BoToVa) µg/l.4 ) dichloormethaan µg/l S <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ) BoToVa) tetrachlooretheen µg/l S <. tetrachloormethaan µg/l S <.,,-trichloorethaan µg/l S <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. trichlooretheen µg/l S <.2 chloroform µg/l S <.2 vinylchloride µg/l S <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

19 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C - C2 µg/l <25 fractie C2 - C22 µg/l <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

20 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor volgens BoToVa Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

21 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer CROV B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en conform NEN-EN-ISO 7852 lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 BoToVa) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 BoToVa) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 BoToVa) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking B ALC24 G ALC236 G ALC236 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

22 Bijlage 3 Boring: PB Datum: GWS: 5 Boring: B2 Datum: GWS: weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal geelbruin, Edelmanboor 5-5 weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal bruingeel, Zuigerboor Boring: B3 Datum: GWS: Boring: B4 Datum: GWS: 5-5 weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal oranjebruin, Edelmanboor 5-5 weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor Projectcode: B4.565 getekend volgens NEN 54

23 Bijlage 3 Boring: B5 Datum: GWS: Boring: B6 Datum: GWS: weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor moestuin Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal geelbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Zuigerboor Boring: B7 Datum: GWS: Boring: B8 Datum: GWS: weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor weiland Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, neutraal zwartbruin, Edelmanboor Projectcode: B4.565 getekend volgens NEN 54

24 Legenda (conform NEN 54) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > > Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig > > > > Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

25 Bijlage 4 Tabel : Aangetoonde gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Toetsmonster MM MM2 OCB Humus (% ds) 2,7,5 2,5 Lutum (% ds) 2,,8 Datum van toetsing Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds <2 <54 (6) <2 <54 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds,27,45 -, <,2 <,2 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds <,5 <3,7 -,6 <,5 <3,7 -,6 Koper [Cu] mg/kg ds 7, 4, -,7 <5 <7 -,22 Kwik [Hg] mg/kg ds <,5 <,5 - <,5 <,5 - Lood [Pb] mg/kg ds ,6 < < -,8 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <,5 <,4 -, <,5 <,4 -, Nikkel [Ni] mg/kg ds <3 <6 -,45 <3 <6 -,45 Zink [Zn] mg/kg ds ,4 <2 <33 -,8 PAK Anthraceen mg/kg ds <, <, <, <, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,, <, <, Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,2,2 <, <, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,2,2 <, <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds,2,2 <, <, Chryseen mg/kg ds,2,2 <, <, Fenanthreen mg/kg ds,, <, <, Fluorantheen mg/kg ds,3,3 <, <, Indeno-(,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,3,3 <, <, Naftaleen mg/kg ds <, <, <, <, PAK VROM mg/kg ds,7 -,3 <,7 -,4 Pak-totaal ( van VROM) (.7 facto mg/kg ds,74,7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 µg/kg ds < <3 < <4 PCB 52 µg/kg ds < <3 < <4 PCB µg/kg ds < <3 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 PCB 38 µg/kg ds < <3 < <4 PCB 53 µg/kg ds < <3 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 PCB (som 7) µg/kg ds <8 - <25, PCB (7) (som,.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds < <3 - OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 mg/kg ds <5 3 (6) <5 8 (6) Minerale olie C2 - C22 mg/kg ds <5 3 (6) <5 8 (6) Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds 6 22 (6) <5 8 (6) Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds 8 3 (6) <5 8 (6) Minerale olie (totaal) mg/kg ds <2 <52 -,3 <2 <7 -,2 BESTRIJDINGSMIDDELEN alfa-hch µg/kg ds < <3 beta-hch µg/kg ds < <3 gamma-hch µg/kg ds < <3 delta-hch µg/kg ds < <3 (6) Drins µg/kg ds <8,4 - (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Heptachloor µg/kg ds < <3 Heptachloorepoxide µg/kg ds <5,6 DDE (som) µg/kg ds -,4 DDD (som) µg/kg ds <5,6 - DDT (som) µg/kg ds 8 -,2 alfa-endosulfan µg/kg ds < <3 Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds <5,6 trans-heptachloorepoxide µg/kg ds < <3 Endosulfansulfaat µg/kg ds < <3 (6) alfa-heptachloorepoxide µg/kg ds < <3 Projectcode: B4.565

26 Bijlage : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming AW I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6 3 Kobalt [Co] mg/kg ds 5 9 Koper [Cu] mg/kg ds 4 9 Kwik [Hg] mg/kg ds,5 36 Lood [Pb] mg/kg ds 5 53 Molybdeen [Mo] mg/kg ds,5 9 Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 Zink [Zn] mg/kg ds 4 72 PAK PAK VROM mg/kg ds,5 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2 Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds,85 2 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) mg/kg ds 9 5 BESTRIJDINGSMIDDELEN alfa-hch mg/kg ds, 7 beta-hch mg/kg ds,2,6 gamma-hch mg/kg ds,3,2 Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds,5 4 Hexachloorbutadieen mg/kg ds,3 Heptachloor mg/kg ds,7 4 Heptachloorepoxide mg/kg ds,2 4 Aldrin mg/kg ds,32 DDE (som) mg/kg ds, 2,3 DDD (som) mg/kg ds,2 34 DDT (som) mg/kg ds,2,7 alfa-endosulfan mg/kg ds,9 4 Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds,2 4 Som 2 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds,4 Projectcode: B4.565

27 Bijlage 4 Tabel 3: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Watermonster PB Datum Filterdiepte (m -mv) 2, - 3, Datum van toetsing Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] µg/l 5 5 Cadmium [Cd] µg/l,27,27 -,2 Kobalt [Co] µg/l -,3 Koper [Cu] µg/l 2 2,8 Kwik [Hg] µg/l <,5 <,4 -,4 Lood [Pb] µg/l 2,5 2,5 -,2 Molybdeen [Mo] µg/l <2 < -, Nikkel [Ni] µg/l 33 33,3 Zink [Zn] µg/l 3 3 -,7 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <,2 <, - Tolueen µg/l <,2 <, -, Ethylbenzeen µg/l <,2 <, -,3 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <, ortho-xyleen µg/l <, <, Xylenen (som) µg/l <,2 Xylenen (som,.7 factor) µg/l,2 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <, -,2 Som 6 Aromatische µg/l <,77 (2,4) oplosmiddelen Naftaleen µg/l <,2 <, GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l <, <, Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <, -,5 cis + trans-,2- µg/l <,4, Dichlooretheen Tetrachloormethaan µg/l <, <,, (Tetra) Trichloormethaan µg/l <,2 <, -, (Chloroform) Dichloormethaan µg/l <,2 <,,-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,,,-Trichloorethaan µg/l <, <,,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,2,,2-Trichloorethaan µg/l <, <, Vinylchloride µg/l <,2 <,,2 Dichloorpropaan µg/l <,42 -,-Dichlooretheen µg/l <, <,, OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C2 - C22 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C22 - C3 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C3 - C4 µg/l <25 8 (6) Minerale olie (totaal) µg/l <5 <35 -, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 4 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 2 : Enkele parameters ontbreken in de som 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) Projectcode: B4.565

28 Bijlage 4 Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S S Diep Indicatief I METALEN Barium [Ba] µg/l Cadmium [Cd] µg/l,4,6 6 Kobalt [Co] µg/l 2,7 Koper [Cu] µg/l 5,3 75 Kwik [Hg] µg/l,5,,3 Lood [Pb] µg/l 5,7 75 Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 3 Nikkel [Ni] µg/l 5 2, 75 Zink [Zn] µg/l AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 Ethylbenzeen µg/l 4 5 Xylenen (som) µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l 5 PAK Naftaleen µg/l, 7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l, 4 Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 5 cis + trans-,2-dichlooretheen µg/l, 2 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l, Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Dichloormethaan µg/l,,-dichloorethaan µg/l 7 9,,-Trichloorethaan µg/l, 3,2-Dichloorethaan µg/l 7 4,,2-Trichloorethaan µg/l, 3 Vinylchloride µg/l, 5 Dichloorpropaan µg/l,8 8,-Dichlooretheen µg/l, Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) µg/l 5 6 Projectcode: B4.565

29

30

31

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooronderzoek 5 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 4.1 Veldwerkzaamheden 6 4.2 Veldresultaten 7 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 396 Opdrachtgever: Iv-Infra B.V. de heer M.R. van Dorsten Postbus 35 336AC Sliedrecht Versienummer:. Plaats, datum: IJmuiden,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek en vaststelling nulsituatie. Vijcie 18 in Sleeuwijk

Verkennend Bodemonderzoek en vaststelling nulsituatie. Vijcie 18 in Sleeuwijk Verkennend Bodemonderzoek en vaststelling nulsituatie Vijcie 18 in Sleeuwijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 2.1 Algemeen 2.2 Huidig gebruik en algemene gegevens 2 2.3 Historisch

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM november

Referentienummer Datum Kenmerk GM november Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0083083 27 november 2012 321679 Betreft Milieuhygiënisch onderzoek betonpaden + Inleiding Ten noorden van de Bredeweg 9 en 14 in Waddinxveen liggen twee betonpaden

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE LANGE KRUISWEG 44D TE MAASDIJK Opdrachtgever: Adviesbureau: Gemeente Westland T.a.v. de heer E. Mandemaker Postbus 150 2670 AD Maasdijk VanderHelm

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014 Opdrachtgever: dhr. G. van de Wiel Julianalaan 227 3722 GL Bilthoven Opdrachtnummer: 66846 Status rapport: Definitief Datum rapport: 1 juli 214 Rapport Verkennend bodemonderzoek Sint-Michielsgestelseweg

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk Verkennend bodemonderzoek Kooikamp 5a te Sleeuwijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 2.1 Algemeen 2.2 Huidig gebruik en algemene gegevens 2 2.3 Historisch gebruik 3 2.4 Toekomstig

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen Gegevens opdrachtgever dhr. H.P. Vernooy P/A: Merkens Makelaardij Langbroekerweg 20A 3941 MT Doorn Contactpersoon: dhr. E.C.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Winthagen 28 te Voerendaal Gegevens opdrachtgever Advocatenkantoor Wyck Postbus 3017 6202 NA MAASTRICHT Contactpersoon: De heer mr. R. Sangers CSO Adviesbureau Sleperweg 10 6222

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Veldmansweg (ongenummerd) te Noardburgum Gegevens opdrachtgever Zeldenrust VROM-advies Projectmanagement Fûgelleane 18 8702 CD Bolsward Contactpersoon: De heer C. Zeldenrust CSO-Milfac

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2.1 Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese 6 3 Veldwerk en chemische analyses

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013 Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Opdrachtnummer: 6625 Status rapport: Definitief Datum rapport: 23 mei 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Hongarijesedijk 12 te Bergeijk

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT Tel. +31(0)546-53

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek

Verkennend milieukundig bodemonderzoek VN-51989-1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op het perceel gelegen Kapelstraat 65 en een groenstrook aan de overzijde van Kapelstraat 65 te Emmen Opdrachtnummer VN-51989-1 (Uw projectnummer:

Nadere informatie

1) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 10L479; CSO Adviesbureau; 28 december 2010.

1) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 10L479; CSO Adviesbureau; 28 december 2010. Bijlagen ) Verkennend bodemonderzoek, locatie Ossenwaard ongenummerd (nabij 5) te Cothen, projectcode 0L479; CSO Adviesbureau; 28 december 200. 2) Ossenwaard Cothen, toetsing aan de Flora- en faunawet

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P

Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P Rapportage Keuringen Bork Recycling B.V. Projectnaam : Depot betonpuin Winschoten Projectnummer : P2015-1527 Opdrachtgever: Contactpersoon: Bork Recycling B.V. Dhr. B. Makkinga Rapportnummer: P2015-1527

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert Postbus 27, 9356 ZG Tolbert Tel.: 0594 51 68 64 Fax: 0594 51 64 79 E-mail: info@wiertsema.nl Internet: www.wiertsema.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist Opdrachtgever Buro voor Bouwkunde Liefting Adres Postbus 2 Postcode, plaats 3925 ZG Scherpenzeel Contactpersoon Dhr. N. van Oosterom Tel. 33 277885

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS) rapport nr. CV9356vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Postbus 79 5298 ZH Liempde Tel: 411-633314 Fax: 411-63174

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER. -landgoed Prinsenhoeve-

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER. -landgoed Prinsenhoeve- VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER -landgoed Prinsenhoeve- Rapportnummer: 14-P-358 Verkennend bodemonderzoek Soestdijkerweg 2 te Den Dolder landgoed Prinsenhoeve- Opdrachtgever: Eelerwoude

Nadere informatie

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum VAN VOORDENPARK 6 POSTBUS 2225 53 CE ZALTBOMMEL TEL. 48-5726 FAX 48-55722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL REK.NR: NL97RABO332224 BIC: RABONL2U K.V.K. 28756 BTW: 8.34.57.583.B Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus Planstatus: vastgesteld Datum: 2015-01-27 Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Schoenmakers Advies Achtmaal BV 1. Archeologisch

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk. projectnummer de heer P. van Raamsdonk Postbus AA Heemskerk

Verkennend bodemonderzoek. Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk. projectnummer de heer P. van Raamsdonk Postbus AA Heemskerk Verkennend bodemonderzoek Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk projectnummer 133825 Opdrachtgever: WOONopMAAT de heer P. van Raamsdonk Postbus 20 1960 AA Heemskerk Versienummer: 1.1 Plaats, datum: IJmuiden,

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

Rapport. verkennend bodemonderzoek Brakersweg 10 te Castricum PG Veghel. Brakersweg 10 te Castricum B1409

Rapport. verkennend bodemonderzoek Brakersweg 10 te Castricum PG Veghel. Brakersweg 10 te Castricum B1409 Rapport verkennend bodemonderzoek Brakersweg 10 te Castricum Bezoekadres Jekschotstraat 12 5465 PG Veghel Telefoon 0413287068 e-mail info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl Postcode en plaats

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer 144692 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen BK Ingenieurs B.V. Dokweg 17A Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 20 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Verkennend bodemonderzoek BANK NL12ABNA0580551261 KVK 34082755 BTW NL801876497B01 Gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden Mevr. E. Botter Postbus 165 2700 AD LEIDEN RAPPORTNUMMER 130907 DATUM 22 oktober 2013 OMSCHRIJVING ONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) (ACTUALISATIE) Oppenheimstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HAVENGEBIED KORTGENE Bijlagen bij de toelichting

BESTEMMINGSPLAN HAVENGEBIED KORTGENE Bijlagen bij de toelichting BESTEMMINGSPLAN HAVENGEBIED KORTGENE Bijlagen bij de toelichting Bestemmingsplan Havengebied Kortgene - Toelichting - 45 VERKENNEND BODEMONDERZOEK (3 LOCATIES) BOTTERLAAN EN LOSWAL DELTA MARINA KORTGENE

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie: Vrijheidstraat (naast Kruidvat) Raamsdonksveer Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Document nr.: VB/821121-1 Project

Nadere informatie