Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze bijlage is geldig van: 30-06-2015 tot 01-01-2017 Vervangt bijlage d.d.: 02-02-2015"

Transcriptie

1 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Dijkgraaf Poschlaan GP Edam Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monstername t.b.v. alle in de scope vermelde geaccrediteerde verrichtingen V1010 conform NEN en NEN-EN-ISO b Oppervlaktewater binnenwateren Monstername t.b.v. de bepaling diatomeeënsamenstelling (bepaling met intern referentienummer A7010) V7010 c Afvalwater Steekbemonstering t.b.v. alle in de scope vermelde geaccrediteerde verrichtingen V1020 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 (versie ) (S352) ; (versie ) (S352) betrekking hebbend op protocol 2002 (heeft betrekking op dhr. B. Sinemus, dhr. P. Kool en mw. A. Louman) d Grondwater Het nemen grondwatermonsters t.b.v. anorganische en organische analyses V1110 conform NEN 5744 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek AS SIKB 2000 (versie ) (S352) ; (versie ) (S352) betrekking hebbend op protocol 2003 (heeft betrekking op dhr. M. Molenaar en dhr. R.Visee) e Waterbodem Het nemen waterbodemmonsters t.b.v. anorganische en organische (niet-vluchtige) analyses. V1040 conform NEN 5742 Deze bijlage is goedgekeurd door: Ir. J.C. der Poel Algemeen Directeur 1 Indien wordt verwezen naar een scope (Sxxx), is sprake een schema een geaccepteerde schemabeheerder. Voor normatieve documenten geldt dat de meest actuele versie het document wordt bedoeld. Bij schema s waarvoor gerefereerd wordt aan een geaccepteerde schemabeheerder geldt dat de versie zoals vermeld in de scope acceptatie wordt bedoeld. Raad voor Accreditatie Pagina 1 11

2 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Veldmetingen 1. Oppervlaktewater Bepalen het zuurstofgehalte; elektrochemie V Grond- en Bepalen de zuurtegraad (ph); potentiometrie V1060 conform protocol 2002, conform NEN Grond- en 4. Grond- en Bepalen de temperatuur; temperatuursensor Bepalen het elektrisch geleidend vermogen; conductometrie V1070 conform NEN 6414 V1080 conform NEN-ISO Oppervlaktewater Bepalen het doorzicht; visueel (schijf volgens Secchi) V Oppervlaktewater Bepalen de diepte; visueel V1090 Microbiologische analyses 7. Oppervlaktewater Bepalen het aantal Escherichia coli; microtiterplaat 8. Oppervlaktewater Bepalen het aantal intestinale enterococcen; microtiterplaat A5040 conform NEN-EN-ISO A5070 conform NEN-EN-ISO Oppervlaktewater binnenwateren 10. Afval- en Hydrobiologische analyses Bepalen de diatomeeënsamenstelling; microscopie Anorganische analyses (nat-chemisch) Bepalen de ph; potentiometrie A7010 A2010 conform NEN-ISO Waterbodem Bepalen de ph-cacl 2 ; potentiometrie A Zuiveringsslib Bepalen de ph; potentiometrie A2010 conform NEN-EN Oppervlaktewater Bepalen het elektrisch geleidend vermogen; conductometrie A2030 conform NEN-ISO 7888 Raad voor Accreditatie Pagina 2 11

3 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Zuiveringsslib Bepalen de indamprest; gravimetrie A2520 gelijkwaardig aan NEN-EN en gelijkwaardig aan NEN Zuiveringsslib Bepalen de gloeirest; gravimetrie A2520 gelijkwaardig aan NEN-EN en gelijkwaardig aan NEN Waterbodem Bepalen het gloeiverlies en het bepalen het organische stof gehalte; gravimetrie 17. Waterbodem Bepalen de korrelgrootte; sedigraaf en zeven fracties <2 µm, <16 µm, <32 µm, <50 µm, <63 µm, <125 µm, <250 µm, <500 µm, <1000 µm en >2000 µm A2590 en A2580 conform NEN 5754 en conform NEN 6499 A2570 en A Afval- en Bepalen het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daar; gravimetrie A2540 conform NEN-EN 872 en conform NEN Waterbodem Bepalen het gehalte aan carbonaten; volumetrische methode A Oppervlaktewater Bepalen troebelingsgraad; nefelometrie A3010 conform NEN-EN-ISO Afval- en 22. Afval- en 23. Afval- en Bepalen het gehalte aan petroleumether extraheerbare bestanddelen; gravimetrie Bepalen het biochemisch zuurstof verbruik (BZV 5 ); oxidimetrie Bepalen het chemisch zuurstof verbruik (CZV); elektrochemie A4530 A3040 conform NEN-EN A3060 conform NEN Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan chlorofyl-a; fotometrie na filtratie en extractie met ethanol 25. Afvalwater Bepalen het gehalte aan Kjeldahl stikstof; 26. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan Kjeldahl stikstof; 27. Zuiveringsslib Bepalen het gehalte aan Kjeldahl-stikstof; A3020 conform NEN 6520 A3510 conform NEN 6646 (voorbewerking conform NEN 6645) A3515 conform NEN 6646 (voorbewerking conform NEN 6645) A3510 Raad voor Accreditatie Pagina 3 11

4 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Afvalwater Bepalen het gehalte aan totaal-fosfor; 29. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan totaal-fosfor; 30. Zuiveringsslib Bepalen het gehalte aan totaal fosfor; A3510 conform NEN-EN-ISO (voorbewerking conform NEN 6645) A3515 conform NEN-EN-ISO (voorbewerking conform NEN 6645) A Afval- en 32. Afval-, grond- en 33. Afval-, grond- en 34. Afval-, grond- en 35. Afval-, grond- en Bepalen het gehalte aan opgelost fosfaat; fotometrie (discrete analyzer) Bepalen het gehalte aan opgelost ammoniumstikstof; fotometrie (discrete analyzer) Bepalen het gehalte aan opgelost nitriet, nitraat en de som opgelost nitraat en nitriet; fotometrie (discrete analyzer) Bepalen het gehalte aan opgelost chloride; fotometrie (discrete analyzer) Bepalen het gehalte aan opgelost sulfaat; fotometrie (discrete analyzer) A3600 conform NEN ISO A3600 conform NEN ISO A3600 conform NEN ISO A3600 conform NEN ISO A3600 conform NEN ISO Oppervlaktewater Het bepalen het gehalte aan TOC en DOC; infraroodspectrometrie A3240 conform NEN-EN 1484 Anorganische analyses (metaalanalyses) 37. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan niet-vluchtig kwik ; ICP-MS 38. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan niet-vluchtig kwik na filtratie (0,45 μm); ICP-MS 39. Afvalwater Bepalen het gehalte aan metalen; ICP-AES na ontsluiting met koningswater aluminium, barium, beryllium, cadmium, cobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, molybdeen, nikkel, lood, adium, zilver en zink 40. Afvalwater Bepalen het gehalte aan arseen; ICP-AES na ontsluiting met koningswater A4015 conform NEN-EN-ISO A4015 conform NEN-EN-ISO A4050, A4090 en A4000 conform NEN-EN-ISO (ontsluiting conform NEN-EN-ISO ) A4070 en A4000 (ontsluiting afvalwater conform NEN-EN-ISO ) Raad voor Accreditatie Pagina 4 11

5 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Afvalwater en zuiveringsslib Bepalen het gehalte aan totaal niet-vluchtig kwik; ICP-MS na ontsluiting met koningswater A4015 conform NEN-EN-ISO Zuiveringsslib Bepalen het gehalte aan metalen; ICP-AES na ontsluiting met koningswater aluminium, arseen, barium, cadmium, cobalt, chroom, koper, ijzer, molybdeen, nikkel, lood, antimoon, adium en zink 43. Waterbodem Bepalen het gehalte aan metalen; ICP-MS na ontsluiting met koningswater ijzer 44. Oppervlaktewater Het bepalen het gehalte aan metalen; ICP-MS calcium, ijzer, kalium, magnesium, natrium, arseen, barium, beryllium, cadmium, cobalt, chroom, koper, mangaan, nikkel, lood, adium en zink 45. Oppervlaktewater Het bepalen het gehalte aan metalen na filtratie (0,45 μm); ICP-MS calcium, ijzer, kalium, magnesium, natrium, arseen, barium, cadmium, cobalt, chroom, koper, nikkel, lood, adium en zink A4080 en A4000 conform NEN 6966 (ontsluiting conform NEN 6961) A4025 en A4000 conform NEN-EN-ISO (ontsluiting conform NEN 6961) A4020 conform NEN-EN-ISO A4020 conform NEN-EN-ISO Organische analyses 46. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan EOX; microcoulometrie 47. Oppervlaktewater Bepaling organotin gehalte; GC-MSMS dibuthyltin en tributyltin 48. Afvalwater Bepalen het gehalte aan EOX; microcoulometrie A4560 A4730 A Afval- en Bepalen het gehalte aan minerale olie; GC-FID A4510 conform NEN-EN-ISO Raad voor Accreditatie Pagina 5 11

6 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; GC-MS en purge&trap benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o-xyleen, m/p-xyleen, dichloormethaan, trichloormethaan (chloroform), tetrachloormethaan (tetra), 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen (tri), tetrachlooretheen (per), chloorbenzeen, 1,1-dichlooretheen, cis-1,3-dichloorpropeen, trans-1,3-dichloorpropeen, hexachloorethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, styreen, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, n-propylbenzeen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,2,3-trichloorbenzeen, 1,2,4-trichloorbenzeen, 1,3,5-trichloorbenzeen, naftaleen, 1,2,3-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, n-butylbenzeen, sec-butylbenzeen, tert-butylbenzeen, p-cymeen (isopropyltolueen) 1,1-dichloorpropaan, tribroommethaan (bromoform), cumeen (isopropylbenzeen), 1,2,4,5-tetramethylbenzeen, 1,2,3,5-tetramethylbenzeen 51. Afvalwater Bepalen het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; GC-MS en purge&trap hexaan benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o-xyleen, m/p-xyleen, dichloormethaan, trichloormethaan (chloroform), tetrachloormethaan (tetra), 1,1dichloorethaan, 1,2dichloorethaan, 1,1,1trichloorethaan, 1,1,2trichloorethaan, trichlooretheen (tri), tetrachlooretheen (per), chloorbenzeen, 1,1dichlooretheen, cis1,3dichloorpropeen, trans1,3dichloorpropeen, hexachloorethaan, trans1,2dichlooretheen, cis1,2dichlooretheen, 1,2dichloorpropaan, 1,3dichloorpropaan, styreen, 1,1,2,2tetrachloorethaan, n-propylbenzeen, 1,3dichloorbenzeen, 1,4dichloorbenzeen, 1,2dichloorbenzeen, 1,2,3trichloorbenzeen, 1,2,4trichloorbenzeen, 1,3,5trichloorbenzeen, naftaleen, 1,2,3trimethylbenzeen, 1,2,4trimethylbenzeen, 1,3,5trimethylbenzeen, n-butylbenzeen, secbutylbenzeen, tertbutylbenzeen, p-cymeen (isopropyltolueen), 1,1-dichloorpropaan, tribroommethaan (bromoform), cumeen (isopropylbenzeen), 1,2,4,5-tetramethylbenzeen, 1,2,3,5-tetramethylbenzeen, methyl tertiair butyl ether, ethyl tertiair butyl ether A4540 (monsterconservering conform ISO ) A4540 (monsterconservering conform ISO ) Raad voor Accreditatie Pagina 6 11

7 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grondwater Bepalen het gehalte aan vluchtige koolwaterstoffen; GC-MS en purge&trap cis1,3dichloorpropeen, trans1,3dichloorpropeen, hexachloorethaan, 1,1,2,2tetrachloorethaan, n-propylbenzeen, 1,2,3trimethylbenzeen, 1,2,4trimethylbenzeen, 1,3,5trimethylbenzeen, n-butylbenzeen, secbutylbenzeen, tertbutylbenzeen, p-cymeen (isopropyltolueen), isopropylbenzeen (cumeen), diethylether, 1,2,4,5-tetramethylbenzeen, 1,2,3,5-tetramethylbenzeen 53. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan organostikstof- en organofosforbestrijdingsmiddelen; GC-MS alachloor, atrazin, bromofos-ethyl, bromofos-methyl, chloorpyrifos, chloorvenvinfos, chloorprofam, desethyl-atrazine, desmetryn, diazinon, dichlobenil, DEET, dimethoaat, ethion, ethoprofos, fenchloorfos, fenitrotion, fenthion, flutolanil, furalaxyl, malathion, metalaxyl, metazachloor, parathion-ethyl, pirimicarb, pirimifos-methyl, procimidon, profam, prometryn, propachloor, propazin, pyrazofos, pyrimethanil, sebuthylazin, simazin, terbutryn, terbutylazine, tetrachloorvinfos, tolclofos-methyl, triazofos, trifluralin 54. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); HPLC-UV/fluorescentie naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen 55. Afval- en grondwater Bepalen het gehalte 16 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); HPLC-UV/fluorescentie naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, dibenzo(a,h)antraceen, benzo(g,h,i)peryleen en indeno(1,2,3-c,d)pyreen A4540 (monsterconservering conform ISO ) A4550 A4560 A Afval- en Bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS-MS PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180 A4560 Raad voor Accreditatie Pagina 7 11

8 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS-MS HCB, alfa-hch, beta-hch, gamma-hch, aldrin, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin, heptachloor, trans-heptachloorepoxide, p,p'-dde, o,p'-ddd, o,p'-ddt, p,p'-ddd, o,p'-dde, p,p'-ddt, pentachloorbenzeen, alfa-endosulfan en cis-heptachloorepoxide 58. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan polaire bestrijdingsmiddelen; SPE en LC-MS aldicarb, aldicarb-sulfon, carbendazim, carbofuran, chlortoluron, diuron, imidaclopryd, isoproturon, linuron, metabenzthiazuron, oxamyl, pencycuron en propoxur 59. Oppervlaktewater Bepalen het gehalte aan polaire bestrijdingsmiddelen; SPE en LC-MS fluroxypyr, bentazon, DNOC, 2,4-D, MCPA, 2,4-DP dichloorprop, MCPP, 2,4,5-T, 2,4-DB, MCPB, Dinoseb, Dinoterb, fluazinam, pentachloorfenol A4560 A4670 A4680 AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3110 (versie ) (S352) (analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater standaardpakket) volledig pakket 60. Grondwater Het bepalen de ph; potentiometrie V1060 conform prestatieblad Grondwater Het bepalen de elektrische geleiding; conductometrie 62. Grondwater Het bepalen het gehalte aan elementen; ICP-MS koper, zink, lood, cadmium, nikkel, barium, kobalt en molybdeen 63. Grondwater Bepalen het gehalte aan niet-vluchtig kwik; ICP-MS 64. Grondwater Het bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); HPLC-UV/fluorescentie naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en de som deze 10 PAK V1080 conform prestatieblad en conform NEN-ISO 7888 A4020 conform prestatieblad A4015 conform AS 3000 protocol 3110 A4565 conform prestatieblad Raad voor Accreditatie Pagina 8 11

9 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Grondwater Het bepalen het gehalte aan minerale olie; GC-FID A4510 conform prestatieblad en conform NEN-EN-ISO AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3130 (versie ) (S352) (analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend II); volledig pakket 66. Grondwater Het bepalen het gehalte aan vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen, MTBE en ETBE;GC-MS en purge&trap benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o-xyleen, m/p-xyleen, som deze drie xylenen, dichloormethaan, trichloormethaan (chloroform), tetrachloormethaan (tetra), 1,1dichloorethaan, 1,2dichloorethaan, 1,1,1trichloorethaan, 1,1,2trichloorethaan, trichlooretheen (tri), tetrachlooretheen (per), 1,1dichlooretheen, trans1,2dichlooretheen, cis1,2dichlooretheen, som deze drie dichloorethenen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2dichloorpropaan, 1,3dichloorpropaan, som deze drie dichloorprpanen, styreen, tribroommethaan (bromoform), monochlooretheen (vinylchloride), MTBE (MethylTertiairButylEther), ETBE (EthylTertiairButylEther) 67. Grondwater Het bepalen het gehalte aan monochloorbenzeen, di- en trichloorbenzenen; GC-MS en purge&trap monochloorbenzeen, 1,3dichloorbenzeen, 1,4dichloorbenzeen, 1,2dichloorbenzeen, dichloorbenzenen (som) A4540 conform prestatieblad monsterconservering conform ISO A4540 conform prestatieblad monsterconservering conform ISO AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3150 (versie ) (S352) (analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwater aanvullend IV); niet-volledig pakket 68. Grondwater Het bepalen het gehalte aan overige elementen in grondwater; ICP-MS antimoon, arseen, chroom, tin en adium A4020 conform prestatieblad AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3210 (versie ) (S352) ( analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem standaard pakket) volledig pakket -- Waterbodem Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3210 A2650 conform AS3000 en conform NEN Waterbodem Het bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie A2520 conform prestatieblad en gelijkwaardig aan NEN-EN Raad voor Accreditatie Pagina 9 11

10 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: Waterbodem Het bepalen het gehalte aan organische stof; gravimetrie 71. Waterbodem Het bepalen het lutumgehalte; zeef en pipet fractie <2 μm (lutum) 72. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan elementen; ICP-MS na ontsluiting met koningswater barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel en zink 73. Waterbodem Bepalen het gehalte aan niet-vluchtig kwik; ICP-MS na ontsluiting met koningswater. 74. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); GC-MS-MS naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en de som deze 10 PAK 75. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan minerale olie; GC-FID 76. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan polychloorbifenylen (PCB's); GC-MS-MS PCB 28 (2,4,4' trichloorbifenyl), PCB 52 (2,5 2,5' tetrachloorbifenyl), PCB 101 (2,4,5 2',5' pentachloorbifenyl), PCB 118 (2,4,5 3',4' pentachloorbifenyl), PCB 138 (2,3,4 2',4',5' hexachloorbifenyl), PCB 153 (2,4,5 2',4',5' hexachloorbifenyl), PCB 180 (2,3,4,5 2',4',5' heptachloorbifenyl), som deze zeven PCB S A2590 conform prestatieblad a A2620 conform prestatieblad en conform NEN 5753 A4025 en A4000 conform prestatieblad A4015 conform AS3000 protocol 3210 A4700 conform prestatieblad conform NEN 6972 (extractie) en NEN 6974 (clean-up) A4700 conform prestatieblad en conform NEN 6972 (extractie), NEN 6975 (clean-up) en NEN 6978 (meting) A4700 conform prestatieblad en conform NEN 6972 (extractie), conform NEN 6974 (clean-up) Raad voor Accreditatie Pagina 10 11

11 Deze bijlage is geldig : tot Vergt bijlage d.d.: AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3220 (versie ) (S352) ( analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend I) volledig pakket -- Waterbodem Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3220 A2650 conform AS3000 en conform NEN Waterbodem Het bepalen het gehalte aan organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS-MS hexachloorbutadieen, pentachloorbenzeen, hexachloorbenzeen, som chloorbenzenen, α-hexachloorcyclohexaan (α-hch), β-hexachloorcyclo-hexaan (β-hch), γ-hexachloorcyclohexaan (γ HCH), som deze drie HCH's, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, som deze vijf "drin's", o,p'-ddd, p,p'-ddd, som deze twee DDD's, o,p'-dde, p,p'-dde, som deze twee DDE's, o,p'-ddt, p,p' DDT, som de twee DDT's, som deze zes DD's, heptachloor, α endosulfan, cis heptachloorepoxide, trans heptachloorepoxide, som deze twee heptachloorepoxiden, cis chloordaan, trans-chlordaan en som cis- en trans-chloordaan 78. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's); GC-MS-MS δ-hch, HCH-verbindingen (som), endosulfansulfaat A4700 conform prestatieblad en conform NEN 6972 (extractie), NEN 6974 (clean-up) A4700 conform prestatieblad en conform NEN 6972 (extractie), NEN 6974 (clean-up) AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3250 (versie ) (S352) ( analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend IV) volledig pakket -- Waterbodem Monstervoorbehandeling t.b.v. AS3250 A2650 conform AS3000 en conform NEN Waterbodem Het bepalen het gehalte aan elementen; ICP-MS na ontsluiting met koningswater antimoon, arseen, chroom, tin en adium A4025 en A4000 conform prestatieblad AS SIKB 3000 (versie ) (S352) ; protocol 3260 (versie ) (S352) ( analyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; waterbodem aanvullend V) niet-volledig pakket 80. Waterbodem Het bepalen het gehalte aan pentachloorfenol; GC-MS-MS A4720 conform prestatieblad conform NEN-ISO Raad voor Accreditatie Pagina 11 11

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Gildeweg 44-46 3771 NB Barneveld Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (fysisch-chemisch) 1. Grond en waterbodem Bepalen het gehalte

Nadere informatie

Geldig van: 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vervangt bijlage d.d.: 20 03 2008

Geldig van: 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vervangt bijlage d.d.: 20 03 2008 Geldig : 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vergt bijlage d.d.: 20 03 2008 Locatie Anorganische analyses (fysisch chemisch) 1 Veldvochtige grond 2 Slib en waterbodem Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014 J.W. Lucasweg 2 2031 BE HAARLEM Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e):

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): VLAREL bijlage 3 Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): MA MA.1 MA.2 MA.3 MA.4 MA.5 MA.6 MA.7 MA.7.1 MA.7.2 monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Uittreksel uit Bijlage 2.3.1 van VLAREM II Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater Art. 3. De oppervlaktewateren moeten naargelang hun indeling in categorie voldoen aan de volgende richtwaarden.

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT B.V. POSTBUS 4 6987 ZG GIESBEEK Datum Relatienr Opdrachtnr. Blad 1 van 7 12.11.2012 35003676 337666 ANALYSERAPPORT Opdracht 337666 Bodem / Eluaat Opdrachtgever 35003676

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 26-05-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 15-12-2014

Deze bijlage is geldig van: 26-05-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 15-12-2014 H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische parameters: nat-chemisch 1. Grond en slib Het

Nadere informatie

Geldig van: 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vervangt bijlage d.d.: 16-06-2003

Geldig van: 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vervangt bijlage d.d.: 16-06-2003 Geldig : 29-04-2004 tot 07-05-2005 Vergt bijlage d.d.: 16-06-2003 Anorganische parameters: nat-chemisch 1 Grond en slib Het bepalen de ph (ph-h 2 O, ph-kcl en ph-cacl 2 ); potentiometrie FYX0G conform

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015 Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit Asbest 1. Lucht Het bepalen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 26-05-2015

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-06-2017 Vervangt bijlage d.d.: 26-05-2015 van Eurofins Omegam B.V. H.J.E. Wenckebachweg 120 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische parameters: nat-chemisch

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

WAC/III/D/032 Bepaling van het totale stikstofgehalte

WAC/III/D/032 Bepaling van het totale stikstofgehalte Verontreinigende stof WAC en CMA-codes Code beschrijving Anorganische stoffen 1 Asbest 2 Chlorides (als Cl) CMA/2/I/C.3 Chloride, bromide, nitriet, nitraat, sulfaat en fosfaat met ionenchromatografie WAC/III/C/001

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Protocollen 3110 t/m 3190 Dit document, protocollen 3110 t/m 3190, versie 4, is op 10 februari 2011 vastgesteld door

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel

Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM t 026-7513300 f 026-7513818 www.syncera.nl bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Wilhelminastraat 1 te Dreumel Definitief In opdracht

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van RPS ANALYSE BV Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Hoofdlocatie Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Normentabel uit bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009 BIJLAGE 2 Normentabellen uit bijlage 1 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 BIJLAGE 3 Normentabel

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 210-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4

CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Afdeling Milieupolitie & Bodem CODES VAN GOEDE PRAKTIJK N 4 Codes van goede praktijk voor de analysemethoden ter bepaling van de concentratie in bodem-, grondwater-, sediment- en bodemluchtstalen voor

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Eurofins Analytico B.V. Gildeweg 44-46 3771 NB Barneveld Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (fysisch-chemisch) 1. Grond en waterbodem

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-02-2019 Vervangt bijlage d.d.: 21-01-2015

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-02-2019 Vervangt bijlage d.d.: 21-01-2015 - Applied Environmental Chemistry Princetonlaan 8 3584 CB Utrecht Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Team Organische Analyse (OC) 1. Drinkwater, grondwater

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling IBOR/Team Ingenieursbureau T.a.v. dhr. R. van Velzen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.215.18 Datum : 13 juli 215 Actualiserend verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting

Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg 1 Tinte Bijlagen bij de Toelichting 1. Reactie Waterschap overleg artikel 3.1.1 Bro 2. Aanbiedingsformulier overleg artikel 3.1.1 Bro provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van AL-West B.V. Dortmundstraat 16B 7418 BH DEVENTER Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Voorbehandeling t.b.v. diverse parameters a Grond, waterbodem

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Loggerweg 6 8042 PG Zwolle Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Afvalwater Het nemen monsters op rioolzuiveringsinstallaties (voor alle

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Zandbergsestraat 1 4569 TC Graauw Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming (milieu) a Afvalwater Monsterneming afvalwater PTC-001 conform NEN

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER

MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE TE BORGER GEMEENTE BORGER-ODOORN 11 november 2010 075163499:0.2 B01062.100069.0600 MILIEUKUNDIG EN CILVIELTECHNISCH

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014)

OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014) OVAM/VITO ringtesten afval - bodem (AARDE 2014) Versie 2 (p 7/23 en 10/23: aanpassing distributiedatum D3(OVAM)) INHOUD 0. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN T.O.V. 2013... 2 0.1 Samenvallende distributies met ORKA&BACIL

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van RWS-Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) Zuiderwagenplein 2 8224 AD Lelystad Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (nat chemisch)

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 Bijlage 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 projectnr. 8764-217472 Bijlage 1 november 2010, revisie 01 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden 3 oktober 2012 Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Kenmerk R001-1211462IHV-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven

Stichting AL-terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan MA Bilthoven KAM regel 019 bijlage 1: Zwartelijststoffen Inhoudsopgave De zwartelijststoffen 1 voor bodem, water en lucht is opgesteld door het voormalige Ministerie van VROM. De Rijksoverheid streeft naar beëindiging

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ALcontrol B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Hoofdlocatie Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Nederland Gennevilliers 99-101 Avenue Louis Roche

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 264-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Naam en adres van de inschrijver:...

Naam en adres van de inschrijver:... Samenvattende Opmetingsstaat - RC140501 - Vlaanderen - staalname en analyse van afval-, bodem-, water- en luchtmonsters - contract 2014-2016 Naam en adres van de inschrijver:...... Pagina 1 1 Monstername

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek projectnr. 270316-42 juni 2015, revisie 00 Gemeente Tilburg Grondwateronderzoek Volkstuinvereniging Hoflaan Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg)

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) K C & P Kapplan Concepts & Projects Bijlage 1: Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

Nadere informatie

Regeling bodemkwaliteit

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit samenstellings- en emissie bouwstoffen Tabel 1. emissie anorganische parameters Parameter Vormgegeven (E 64d

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek Protocollen 3210 t/m 3290 Dit document, protocollen 3210 t/m 3290, versie 2, is op 10 februari 2011 vastgesteld door

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist Opdrachtgever Buro voor Bouwkunde Liefting Adres Postbus 2 Postcode, plaats 3925 ZG Scherpenzeel Contactpersoon Dhr. N. van Oosterom Tel. 33 277885

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 269-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte

Rho adviseurs voor leefruimte 47 Bijlage 2 Bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 1926.17686.1 48 Rho adviseurs voor leefruimte 1926.17686.1 Opdrachtgever : Dhr. H.P. van Hulst Nieuwkoopseweg 23 2641 PA PIJNACKER Rapportnummer

Nadere informatie

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Pastoor Dirvenstraat 9 te Dongen Projectnr. 239852-46 29 juni 2015, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN)

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Concentratie [mg/l] BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Zwevende stoffen Figuur 1: BBT-gerelateerd emissieniveau voor zwevende stoffen 5. ZWEVENDE STOFFEN 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5.

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp

Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp 30 oktober 2009 Bodemonderzoek op de voormalige stort Brandlichterweg te Denekamp Kenmerk R001-4664010LRG-ltr-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 3718 Grondslag BV Project 5563-G PROJECT 5563-G VERKENNEND BODEMONDERZOEK. DEELLOCATIE G GEMEENTE BEEMSTER SECTIE D, NR. 378 opdrachtgever: Gemeente Beemster Projectbureau Beemster Postbus 7 462 ZG Middenbeemster

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Moerheimstraat 99 te Dedemsvaart

Verkennend bodemonderzoek aan de Moerheimstraat 99 te Dedemsvaart Verkennend bodemonderzoek aan de Moerheimstraat 99 te Dedemsvaart 21 april 2011 Verkennend bodemonderzoek aan de Moerheimstraat 99 te Dedemsvaart Kenmerk R001-4759288KLH-nva-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 10-12-2014 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 25-11-2014 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 03-03-2015 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 19-02-2015 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK Ten behoeve van: De locatie Sluisweg 7 en 7a in Akersloot gemeente Castricum Datum: 22 november 2011 Werknummer: 000584 Opdrachtgever: Fam. Van Baar Kerklaan 1a 1921 BT Akersloot

Nadere informatie

Actualiserend bodemonderzoek Oudegracht 183-183 bis te Utrecht

Actualiserend bodemonderzoek Oudegracht 183-183 bis te Utrecht Actualiserend bodemonderzoek Oudegracht 183-183 bis te Utrecht 27 januari 2012 Actualiserend bodemonderzoek Oudegracht 183-183 bis te Utrecht Kenmerk R001-4812683MBQ-agv-V01-NL Verantwoording Titel Actualiserend

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Producten en Diensten. Versie: 2016-2

Producten en Diensten. Versie: 2016-2 Producten en Diensten Versie: 2016-2 Inhoudsopgave 1 Toelichting 3 2 Oppervlaktewater 4 2.1 Monsterneming 4 2.2 Veldmetingen 4 2.3 Chemisch onderzoek 5 2.4 Continue metingen on-site 6 2.5 Bacteriologisch

Nadere informatie

\ * INGEKOMEN 2 G JAN. 1996. LFK/KJK/TdG/MT-BD960440 L0023-76-001 Bron 8 Lawickse Allee en bron Nudevijver resultaten onderzoek

\ * INGEKOMEN 2 G JAN. 1996. LFK/KJK/TdG/MT-BD960440 L0023-76-001 Bron 8 Lawickse Allee en bron Nudevijver resultaten onderzoek o ooo \ * l\ Gemeente Wageningen Sector Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu t.a.v. de heer N.E. Barbier Postbus l ~ " ~~ 6700 AA WAGENINGEN Wageningan f2fé ***** DHV Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Inventarisatie Teer site Carcoke

Inventarisatie Teer site Carcoke Inventarisatie Teer site Partij 4 Datum Aangetroffen op 8 december 2014. Oorsprong Ter hoogte van de voormalige werfloods, naast de Zijdelingse Vaart. Hier werd een pasteuze massa teer aangetroffen. Massa:

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuizen

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuizen Rapport Verkennend bodemonderzoek Koningsweg 22 te Geldermalsen Projectnr. 266266.2 17 februari 215, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Groenewoudseweg 18 Cothen RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Groenewoudseweg 18 Cothen opdrachtgever Pouderoyen Compagnons Postbus 156

Nadere informatie

Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters

Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters Büchnerweg 1 Postbus 420 00 AK Gouda telefoon 0182-540675 fax 0182-540676 Protocol Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters Protocol 3001 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat

Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011. Instroom buffer. Analyse- resultaat 2011003250-OM-2312 Omegam Laboratoria HJE Wenckebachweg 120, 1096AR Amsterdam Monsternummer: 2011003250 Rapportagedatum: 06-09-2011 Op verzoek van: RWS, afdeling Monitoring Laboratorium., Lelystad Project:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Heikesestraat 8 te Vessem

Verkennend bodemonderzoek Heikesestraat 8 te Vessem Verkennend bodemonderzoek Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 1104/059/PR-01, versie 0 SAMENVATTING In opdracht van familie Appels heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend bodemonderzoek naar bestrijdingsmiddelen op het perceel aan de Puikman 4 te Castricum.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend bodemonderzoek naar bestrijdingsmiddelen op het perceel aan de Puikman 4 te Castricum. Comeniusstraat 7, Alkmaar Postbus 9230 1800 GE Alkmaar DK3 Bouwmanagement B.V. T.a.v. de heer D. Krom Zeestraat 33 1942 AK BEVERWIJK Tel [072] 507 4950 Fax [072] 507 4979 www.hbadvies.nl info@hbadvies.nl

Nadere informatie