H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten"

Transcriptie

1 H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten Deze verslaghulpen kunnen je een aanknopingspunt geven bij het maken van je verslag, recensie of presentatie. Er vallen enkele termen die bij de bepaalde discipline horen, de gestelde vragen kunnen je op weg helpen bij het schrijven van je verslag. Echter, het is niet de bedoeling alleen antwoord te geven op de vragen, ook is het niet de bedoeling dat je alleen behandelt wat er in de verslaghulpen aangegeven wordt. Een verslag of recensie is een goed leesbaar verhaal waarin je de punten die naar jouw idee van belang waren in de voorstelling/expositie/kunstwerk die jij gezien hebt verwerkt. Ben wel volledig, zo heeft een gebouw naast de buitenkant ook een binnenkant, is een schilderij vaak onderdeel van een grotere expositie en kunnen foto s een belangrijke rol spelen bij de beschrijving van jouw kunstwerk. Marcel Duchamp Naakt dat de trap afdaalt 1912

2 Verslaghulp Theater (toneel, opera en musical) Schrijf een volledig verslag volgens de vier invalshoeken, gebruik hiervoor de informatie die je hebt verkregen via de kijkwijzers en onderstaande punten. Over cabaret schrijf je een recensie. Kunstwerk (1A4) Inhoud Geef een korte samenvatting van het stuk Personages Wie waren de belangrijkste personages? Probeer ze te karakteriseren (goed of slecht etc.), waren ze geloofwaardig? Hoe zijn hun onderlinge relaties? Met wie heb je het meest meegeleefd (kon je jezelf erin herkennen)? Hoe komt dat? Het toneelbeeld In wat voor soort ruimte vond de voorstelling plaats? Waar zit het publiek, heeft dat nog een bepaald effect? Beschrijf het toneelbeeld: decor, licht, attributen en kostuums (hebben deze ook een symbolische functie?) Muziek en geluidseffecten Werd er gebruik gemaakt van muziek en/of geluidseffecten? Ondersteunen ze de handeling, dienen ze alleen maar als overgang naar een volgende scène of spelen ze een overheersende rol? Structuur Hoe werden de gebeurtenissen gepresenteerd? Hoe is de opbouw van het stuk? Zijn er veel wisselingen van tijd en plaats en hoe werden die gerealiseerd? Kunstenaar (¼ A4) Wie was de regisseur en welke artiest(en) speelden erin mee? Geef achtergrondinformatie over deze personen (leeftijd, opleiding, loopbaan etc.) Wat heeft deze groep/kunstenaar nog meer gedaan Context (½ A4) bijvoorbeeld: Verhaal n.a.v een boek,film of waar gebeurd verhaal? Maak een vergelijking. Of; Ga dieper in op het thema van de voostelling. Of; Voorstelling over personen uit de klassieke mythologie of een bekend persoon uit heden of verleden? Vertel.Of; Bespreek het genre. Etc. Kijker (1/2 A4) Thematiek en interpretatie: waar ging de voorstelling volgens jou over? Wat boeide je in deze voorstelling? Welke middelen heeft de regisseur volgens jou daarvoor gebruikt en welke daarvan waren het meest effectief? Wat vond je niet boeiend? Wat vond je van de voorstelling als geheel? Wat vond je van de spelers? Welke hebben de meeste indruk gemaakt en waarom? Wat vond je van het gebruik van de theatrale middelen? Welke argumenten zou je gebruiken als je een ander de voorstelling zou willen aanraden of afraden? Musical Van deze activiteit schrijf je een volledig verslag waarin je niet alleen ingaat op de onderdelen uit de verslaghulpen en kijkwijzer van theater maar ook die van dans en muziek!

3 Cabaret Van deze gezamenlijke eerste activiteit schrijf je een (oefen)recensie. Hierin verwerk je onderstaande punten en de kijkwijzer. Lees de toelichting hoe schrijf ik een recensie in je bundel goed door voor je begint! Tekst en thematiek Waar heeft de cabaretier het over: welk soort onderwerpen komen aan de orde, loopt er een rode draad door de voorstelling, is er een bepaalde thematiek te ontdekken? Welke theatrale middelen worden gebruikt? Kun je beschrijven op welke manier de artiest zijn boodschap verpakt: de soort humor, de afwisseling van plezier en ontroering enzovoort? Spel en prestaties Op welke manier richt(en) de cabaretier(s) zich tot het publiek? Worden er rollen gespeeld, wordt er gezongen, wordt er direct gereageerd op het publiek? Vormgeving Hoe zijn decor, licht, attributen en kostuum(s) gebruikt? Boeiende werking Was het vooral de tekst, de persoonlijkheid van de cabaretier(s), de muziek of de vormgeving die je boeide?

4 Verslaghulp Dans Van deze activiteit schrijf je een recensie. Hierin verwerk je onderstaande punten en de kijkwijzer. Heb je een mondelinge presentatie over dans; dan volgens de vier invalshoeken (dus ook de context). Inhoud Waar ging de voorstelling volgens jou over? Hoe werd je duidelijk waar de voorstelling over ging (behalve de tekst in je programmaboekje) Bij welk genre zou je de voorstelling indelen (moderne dans, klassieke dans, jazzdans, dansexpressie, volksdans)? Vertel iets over dit genre. Ga in op de volgende onderdelen m.b.t. de inhoud: - bewegingen, gelaatsuitdrukking, samenspel tussen een of meer dansers - tijd (tempo, duur, maat/ritme) - kracht (lichtvoetig etc.) - rollen en karakters Ga in op de volgende onderdelen m.b.t. de vorm: - compositie (richtingen, patronen, vlakken, herhalingen, variatie leiden/volgen) - licht - ruimte en decor - kleding, grime en attributen Personages Wie waren de belangrijkste personages? Probeer ze te karakteriseren (goed of slecht etc.), waren ze geloofwaardig? Hoe zijn hun onderlinge relaties? Met wie heb je het meest meegeleefd (kon je jezelf erin herkennen)? Hoe komt dat? Het toneelbeeld In wat voor soort ruimte vond de voorstelling plaats? Waar zit het publiek, heeft dat nog een bepaald effect? Beschrijf het toneelbeeld: decor, licht, attributen en kostuums (hebben deze ook een symbolische functie?) Muziek en geluidseffecten Welke muziek en/of geluidseffecten werd er gebruikt? In hoeverre is de muziek medebepalend voor je waardering van de voorstelling? Volgden de dansers het ritme (was de muziek ondersteunend) of werd er door de muziek een bepaalde sfeer neergezet en hadden de dansers (ieder) een ander ritme? Structuur Hoe werden de gebeurtenissen gepresenteerd? Hoe is de opbouw van het stuk? Zijn er veel wisselingen van tijd en plaats en hoe werden die gerealiseerd? Wie was de regisseur en welke artiest(en) speelden erin mee? Geef achtergrondinformatie over deze personen (leeftijd, opleiding, loopbaan etc.) Wat heeft deze groep/kunstenaar nog meer gedaan? Thematiek en interpretatie: waar ging de voorstelling volgens jou over? Wat boeide je in deze voorstelling? Welke middelen heeft de choreograaf volgens jou daarvoor gebruikt en welke daarvan waren het meest effectief? Wat vond je niet boeiend? Wat vond je van de voorstelling als geheel? Wat vond je van de dansers? Welke hebben de meeste indruk gemaakt en waarom? Welke argumenten zou je gebruiken als je een ander de dansvoorstelling zou willen aanraden of afraden?

5 Verslaghulp Muziek Van deze activiteit schrijf je een recensie. Hierin verwerk je de onderstaande punten en de luisterwijzer. Heb je een mondelinge presentatie over muziek; dan volgens de vier invalshoeken (dus ook de context). De uitvoering Waar ging het concert over (thema/inhoud)? Wat is de vorm (decor in relatie met de muziek, kostuums etc.)? Was de muziek instrumentaal, vocaal of beide? Welke instrumenten worden er gebruikt? Wat was de sfeer of stemming van de muziek (bv ernstig, vrolijk, zwaar etc.)? De composities: kende je de stukken of songs die werden uitgevoerd werden en hoe verhoudt zich de uitvoering tot de oorspronkelijke compositie. Wat is het verband tussen tekst en muziek. Vertel iets over eventuele (song)teksten. Is de muziek een onderdeel van een groter geheel (opera, musical, ballet etc)? Tot welk genre (stijl) behoort de opvoering (klassiek,, pop, jazz, folk etc)? Was er nog iets speciaals wat betreft: belichting, versterking, kleding, choreografie en/of andere opvallende zaken? Het doel van het concert Wat was de opzet van de uitvoering? Afhankelijk van het soort concert waar je heen gaat, zul je deze vraag heel verschillend beantwoorden. Wanneer je naar een popconcert gaat, kan het doel de promotie van een nieuwe cd zijn. Ook is het mogelijk dat juist nieuwe nummers uitgeprobeerd worden. Het verstevigen van een goede band met het publiek is ook een mogelijk doel. Willen de uitvoerenden alleen vermaken of wilden zij misschien een boodschap overbrengen of zelfs shockeren? Bij klassieke muziek is het mogelijk dat de uitvoerenden alleen als doel hadden de composities zo mooi mogelijk uit te voeren. Ook wil de dirigent misschien en onbekend werk laten horen of zijn interpretatie van het stuk geven. Geef achtergrondinformatie over dirigent, solisten, orkest of groep ( opleiding, leeftijd, land van herkomst etc). Wat vond je van het concert? Welke argumenten zou je gebruiken als je een ander de voorstelling zou willen aanraden of afraden? Wat vond je van de opbouw van het programma, de belichting, het geluid? De uitvoerenden: wat vond je van de kwaliteit van het spel? Was iedereen even goed of vond je enkelen beter: wie waren dat en wat is de reden daarvan? Zou jij het concert anders georganiseerd hebben en waarom?

6 Verslaghulp Film Van deze activiteit schrijf je een volledig verslag volgens de vier invalshoeken. Kunstwerk (1A4) Inhoud Geef een korte samenvatting van de inhoud van de film (max ½ A4) Thematiek en interpretatie Wat is het belangrijkste thema van de film? Had de regisseur een bepaalde bedoeling met de film? Verklaar. Kun je de film tot een bepaald genre rekenen? Personages Beschrijf de belangrijkste hoofdpersonen in de film. Op welke andere manieren kreeg je informatie over de hoofdpersonen (denk hierbij aan flashbacks, informatie via anderen etc.) In hoeverre vertegenwoordigen zij de tijd en omgeving waarin het verhaal zich afspeelt? Middelen Op welke locaties (plaatsen) speelt de film zich af? Beschrijf die plaatsen, die voor jou het belangrijkst zijn. In hoeverre hebben die de sfeer van de film bepaald? In hoeverre speelt de belichting van de verschillende scènes een rol? Hoe waren de hoofdpersonen gekleed (denk hierbij aan de functie die de kleding heeft)? Waren deze personen opvallend gegrimeerd? Werd er gebruik gemaakt van muziek? Was deze muziek speciaal gecomponeerd voor de film? Had de muziek een opvallende rol in de film of diende deze alleen als achtergrond? Was er sprake van speciale geluidseffecten of andere speciale effecten? Camerawerk en montage Welke scènes zijn je het meest bijgebleven? Beschrijf ze en probeer na te gaan in hoeverre cameravoering (hoog/laag standpunt, hand-held of statief etc) en montage (snel, harde overgangen, flash backs etc) daarbij een rol hebben gespeeld. Kun je daar ook iets over zeggen als je de film geheel overziet? Kunstenaar (¼ A4) Vertel iets over de regisseur (leeftijd, opleiding, loopbaan etc.) Spelen er bekende acteurs mee? Context (1/2 A4) bijvoorbeeld Is het een boekverfilming; zo ja een vergelijking met het verhaal uit het boek. Of; Waar gebeurd verhaal; ga terug in de geschiedenis en vergelijk het met elkaar (waarom zou dit als inspiratiebron zijn genomen?). Of; Vergelijk een andere film van deze regisseur met de film die je hebt beschreven; zijn er overeenkomsten, thematiek, manier van filmen etc. Of; Soortgelijke film van een andere regisseur vergelijken met de film die je hebt beschreven. Bespreek het genre. Etc. Kijker (1/2 A4) Wat boeide je in deze film? Vind je de film geloofwaardig en wat zijn de sterke en wat de zwakke punten? Beoordeel het spel van de hoofdrolspelers. Vond je de spelers geschikt voor hun rollen? Hoe vond je de grime en kleding, pasten deze bij het door de acteur opgeroepen beeld? Geef een oordeel over het gebruik van licht, speciale effecten, muziek enzovoort.

7 Verslaghulp Beeldende Kunst Van deze activiteit schrijf je een volledig verslag volgens de vier invalshoeken. Kunstwerk (1 A4) Vorm Zorg voor een goede kleurenafbeelding en geef allereerst een zo volledig mogelijke beschrijving van het door jou gekozen kunstwerk. Beschrijf daarna zo nauwkeurig mogelijk wat je precies ziet Vermeld daarbij tevens zaken als: - gegevens over de maker, de titel, jaartal en de plaats waar het werk zich bevindt - de afmetingen - de materialen - de techniek waarmee het werk tot stand is gekomen - waar heb je het gezien (open ruimte, in een gebouw etc: geef een beschrijving van de expositieplek en eventueel het thema) Je belicht de verschillende beeldaspecten; vorm, ruimte(suggestie), kleur, lijn, compositie, ritme, textuur, licht (zie toelichting kijkwijzer voor uitleg begrippen). Inhoud Waar gaat het over? Bestudeer de voorstelling en kijk ook naar de titel (soms geeft deze een aanwijzing over de inhoud van het schilderij). Zoek meer informatie over de symboliek en over de zaken waar de kunstenaar zich in zijn werk mee bezighoudt. Hoort het werk tot een bepaalde stroming/periode? Zo ja waarom. Functie Waarvoor denk jij dat het werk dient, wat had de kunstenaar ermee voor ogen? Als het werk voor een andere plek is gemaakt dan waar het zich nu bevindt, ga dan na wat de oorspronkelijke plek is geweest. Heeft het werk in de tijd dat het gemaakt is dezelfde functie gehad? Welke plek heeft het werk volgens jou binnen de expositie? Kunstenaar (1/4 A4) Geef achtergrondinformatie over de kunstenaar (leeftijd, opleiding, loopbaan etc.). Context (1/2 A4) bijvoorbeeld Tentoonstelling (waarom hangt dit werk in deze (thema) tentoonstelling?), of; Hoort het kunstwerk tot een bepaalde stroming? Vertel. Of; Heeft het werk te maken met een bepaalde periode in de (cultuur) geschiedenis? Of; Vergelijk een schilderij met dezelfde titel of onderwerp met jouw kunstwerk. Etc. Kijker (1/2 A4) Geef je beargumenteerde eindoordeel met behulp van de beeldaspecten welke je terug kunt vinden op je kijkwijzer. Wat vond je van het geheel (kunstwerk, expositieplek etc)?

8 Verslaghulp Architectuur Van deze activiteit schrijf je een volledig verslag volgens de vier invalshoeken. Kunstwerk (1A4) Beschrijf het gebouw zo volledig mogelijk (zowel exterieur als interieur). Als steun moet je gebruik maken van zelfgemaakte foto s van het gebouw en sommige details (schetsen maken mag eventueel ook). Loop denkbeeldig nog eens om en door het gebouw en beschrijf: - de afmetingen - vormen - het materiaalgebruik - kleurgebruik - opvallende details - ruimtegebruik - de indeling van het gebouw (een plattegrond is dan heel handig ) Vertel iets over de historische achtergrond (jaartal, bouwstijl etc.). De locatie Bekijk waar het gebouw staat: is deze plaats logisch, past het gebouw wat vorm, grootte en materiaalgebruik betreft in de directe omgeving? Hoe is het gebouw in de omgeving gesitueerd; is met straataanleg, groenvoorzieningen e.d. rekening gehouden? Wat was er eerst: de omgeving met de infrastructuur of is het gebouw deel van een geplande wijk? De functie Is het gebouw neergezet met een bepaald doel: welk doel is dat en wordt het nog steeds voor dit doel gebruikt? Waaraan zie je dat? Maak een lijst van zaken waar een gebouw met dat doel aan moet voldoen, bekijk vervolgens in hoeverre het door jou gekozen gebouw voldoet aan de door jou gestelde eisen. Kunstenaar (1/4 A4) Geef informatie over de architect (leeftijd, opleiding, loopbaan etc.). Ga eventueel ook op zoek naar andere gebouwen van dezelfde architect. Context ( ½ A4) bijvoorbeeld Vergelijk meerdere gebouwen van dezelfde architect of dezelfde functie met elkaar of; Behoort het gebouw tot een bepaalde bouwstijl? Etc. Kijker (1/2 A4) Vind je dat de buitenkant van het gebouw aan de omgeving een meerwaarde verleent? Verklaar je antwoord. Is het ontwerp van het gebouw zo, dat je je erin thuis voelt? Geef argumenten. Welke details geven het gebouw een eigen gezicht? Bespreek materiaalgebruik, kleurgebruik en de vorm van de verschillende ruimtes. Noem in je eindbeoordeling enige sterke en enige zwakke punten van het gebouw. Welke aanbevelingen kun je doen om verbeteringen aan te brengen? Geef met argumenten je eindconclusie.

Hoe schrijf ik een Recensie

Hoe schrijf ik een Recensie Hoe schrijf ik een Recensie Een recensie is een kritisch artikel geschreven voor een krant of tijdschrift om degene die het leest te informeren over een voorstelling. Jij bent voor deze gelegenheid journalist

Nadere informatie

Schrijfschema voor Beeldende Kunst, Nederlands en CKV

Schrijfschema voor Beeldende Kunst, Nederlands en CKV Schrijfschema voor Beeldende Kunst, Nederlands en CKV Maak voor het schrijven van je recensie over de culturele of kunstzinnige uiting op de CKV-dag gebruik van dit schrijfschema. Geef je mening over de

Nadere informatie

Kijk- en luistervragen

Kijk- en luistervragen Ckv Kijkwijzers Kijk- en luistervragen Geef uitgebreid antwoord en onderbouw je antwoord met voorbeelden. Doe alsof je schrijft voor een doof, blind en dom persoon en zorg er voor dat die na kan vertellen

Nadere informatie

Kijkwijzer Theater CKV

Kijkwijzer Theater CKV Kijkwijzer Theater CKV Geniet van de voorstelling en probeer tijdens het kijken alvast een paar vragen te 1. Titel, datum, plaats en uitvoerenden. (Wie, wat, waar, wanneer) 2. Onder welke genre reken je

Nadere informatie

verwoording inhoud + vorm + functie 3 CA: verwoording eigen mening 3 Datum: verwerking recensie 1 Paraaf docent Titel voorstelling:

verwoording inhoud + vorm + functie 3 CA: verwoording eigen mening 3 Datum: verwerking recensie 1 Paraaf docent Titel voorstelling: CKV THEATER CKV Verslag Culturele Activiteit Theater / Cabaret Naam:. Klas:. Toegangsbewijs: geldig / ongeldig (ln te vullen door je CKV-docent) verwoording inhoud + vorm + functie 3 CA: verwoording eigen

Nadere informatie

CKV Klas 3. Wat is CKV?

CKV Klas 3. Wat is CKV? CKV Klas 3 Wat is CKV? In klas 3 moeten alle leerlingen van het VMBO een kunstdossier aanleggen. Dit is een onderdeel van het examen. Alle leerlingen moeten in klas 3 vier culturele activiteiten bijwonen/volgen

Nadere informatie

3 CA: kunstwerk verwoording eigen mening 3 Datum: verwerking recensie + extra folders 1 Paraaf docent

3 CA: kunstwerk verwoording eigen mening 3 Datum: verwerking recensie + extra folders 1 Paraaf docent CKV CKV Verslag Culturele Activiteit Glow Eindhoven Naam:. Klas:. Foto/ toegang: geldig / ongeldig (ln te vullen door je CKV-docent) verwoording kunstroute en 3 CA: kunstwerk verwoording eigen mening 3

Nadere informatie

Filmverslag CKV The Discovery Of Heaven

Filmverslag CKV The Discovery Of Heaven Filmverslag CKV The Discovery Of Heaven Filmverslag door een scholier 1823 woorden 21 juni 2002 6,1 5 keer beoordeeld Vak CKV 1- algemene gegevens titel: The Discovery Of Heaven naam regisseur: Jeroen

Nadere informatie

Theaterverslag CKV De Waker, de Slaper en de Dromer

Theaterverslag CKV De Waker, de Slaper en de Dromer Theaterverslag CKV De Waker, de Slaper en de D Theaterverslag door een scholier 1823 woorden 5 december 2003 7,5 4 keer beoordeeld Vak CKV Ckv1 Cabaret de Waker, de Slaper en de D Tekst en thematiek 1.

Nadere informatie

BEZOEK Toneel/ cabaret/ musical

BEZOEK Toneel/ cabaret/ musical BEZOEK Toneel/ cabaret/ musical kijkwijzer BIJLAGE: CHECKLIST Naam : Klas Let op de extra informatie ; Artikelen / flyers / foto s / recensie / informatie over de voorstelling / theater Bewaar het kaartje

Nadere informatie

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje;

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje; LESSUGGESTIES blijkt de blijvende grote interesse van scholieren voor de Tweede Wereldoorlog. Zij geven aan vooral gegrepen te worden door persoonlijke verhalen, gekoppeld aan inzet van hedendaagse middelen.

Nadere informatie

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag.

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag. SHOW: The Feel Good Show of The Year Artiesten: Blues Brothers Klas 3GTA 1. Welk concert heb je gekozen? The Feel Good Show van de Blues Brothers. 2. Waarom heb je juist dit concert gekozen? We kregen

Nadere informatie

CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming

CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming Tot nu toe heb je bij een schoolvak vooral gewerkt aan kennis en vaardigheid. Het vak CKV onderscheidt zich wat dat betreft van veel andere vakken. In de basisvorming

Nadere informatie

JE CULTURELE ZELFPORTRET

JE CULTURELE ZELFPORTRET JE CULTURELE ZELFPORTRET Dit is het culturele zelfportret van Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of een andere kleur voor de antwoorden. Plak hier je pasfoto Film/tv 1 Ga

Nadere informatie

Ckv verslag. Julia van Sluijs April 2015. Kunst- en Cultuurroute en cabaret CKV VERSLAG

Ckv verslag. Julia van Sluijs April 2015. Kunst- en Cultuurroute en cabaret CKV VERSLAG Ckv verslag Kunst- en Cultuurroute en cabaret Julia van Sluijs April 2015!1 Inhoudsopgave - Algemene gegevens 3 - Verantwoording keuze 4 - Kunst- en cultuurroute Workshop 1: Graffiti 5 Workshop 2: Capoeira

Nadere informatie

beeldanalyse-kunstbeschouwing

beeldanalyse-kunstbeschouwing beeldanalyse-kunstbeschouwing Bij het kijken naar kunstwerken kun je je allerlei vragen stellen wat het kunstwerk met je doet. Door aandachtig te kijken verzamel je informatie over vorm en inhoud. In deze

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan :

VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE. Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : VOORBEREIDING OP BEZOEK AAN DE MUSICAL SOLDAAT VAN ORANJE Een project over Soldaat van Oranje kan uit verschillende onderdelen bestaan : - het lezen van het boek Soldaat van Oranje en het maken van de

Nadere informatie

Het verhaal moet aanspreken, spannend zijn en een mooi einde hebben. Als je uit de bioscoop loopt moet je een goed gevoel hebben over de film.

Het verhaal moet aanspreken, spannend zijn en een mooi einde hebben. Als je uit de bioscoop loopt moet je een goed gevoel hebben over de film. FILMS KIJKEN: Filmische middelen. Als je naar een film kijkt, let je meestal alleen op het verhaal, daar zal in het volgende blok behandeld worden. Dit is het inhoudelijk gedeelte. Het verhaal moet aanspreken,

Nadere informatie

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

FRONT Polyphonie LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN. Deel II: Naverwerking. To see is to know

FRONT Polyphonie LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN. Deel II: Naverwerking. To see is to know FRONT Polyphonie LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN Deel II: Naverwerking To see is to know Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn wat de tekentaal van een opvoering

Nadere informatie

ARCHITECTUUR. Interview een architect

ARCHITECTUUR. Interview een architect 1 ARCHITECTUUR Interview een architect Max. 2 personen Bijlagen: Spiekbrief en Kijkwijzer Wat heb je nodig? Pen, papier, evt. camera Maak gebruik van: Spiekbrief: telefoneren, afspraak maken en vragen

Nadere informatie

DANS- ANALYSE. Omschrijving vraag antwoord-terminologie. begrip vraag antwoord-terminologie

DANS- ANALYSE. Omschrijving vraag antwoord-terminologie. begrip vraag antwoord-terminologie DANS- ANALYSE A: ALGEMENE GEGEVENS Omschrijving vraag antwoord-terminologie Choreograaf Wie heeft het werk gemaakt Naam Kunstenaar Datum Wanneer is het werk gemaakt xx-xx-xxxx Lokatie waar is het werk

Nadere informatie

1 ARCHITECTUUR Gebouw restylen

1 ARCHITECTUUR Gebouw restylen 1 ARCHITECTUUR Gebouw restylen Max. 1 persoon Wat heb je nodig? Camera, foto, fotokopietjes, papier, potloden, stiften. Wat ga je doen? Je gaat op zoek in je woonplaats naar een gebouw/ straat/ plein,

Nadere informatie

1,5. Filmverslag door een scholier 2184 woorden 21 maart keer beoordeeld

1,5. Filmverslag door een scholier 2184 woorden 21 maart keer beoordeeld Filmverslag door een scholier 2184 woorden 21 maart 2006 1,5 2 keer beoordeeld Vak CKV Titel: Hitch Naam regisseur: Andy Tennant Jaar van uitkomst: 2005 Land van herkomst: Verenigde Staten Hoofdrolspelers:

Nadere informatie

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt:

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt: Het maken van een leesverslag in klas 3 en 4 VMBO Basis Voor het examenonderdeel fictie moet je een aantal boeken lezen. Gebruik bij het maken van het leesverslag het schema hieronder. Werk het schema

Nadere informatie

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935 1 VIDEO/FILM Maak een video over jouw buren of buurt over de tijd van ongeveer 1930-1935. Enkele ideeën: Interview met buurtbewoner Misschien wonen er nog wel mensen in jouw buurt die je kunt interviewen

Nadere informatie

Wat heb je nodig? Fotocamera, pen, papier, KIJKWIJZER galerie/ atelier, SPIEKBRIEF: telefoneren, afspraak maken en vragen maken.

Wat heb je nodig? Fotocamera, pen, papier, KIJKWIJZER galerie/ atelier, SPIEKBRIEF: telefoneren, afspraak maken en vragen maken. BEELDENDE KUNST Bezoek aan galerie of atelier Max. 2 personen Wat heb je nodig? Fotocamera, pen, papier, KIJKWIJZER galerie/ atelier, SPIEKBRIEF: telefoneren, afspraak maken en vragen maken. Wat ga je

Nadere informatie

Kunstwijzer TONEEL THEATER I Informatie 1. II Vorm 4. III Inhoud 9. 10. 11. 12. 13. IV Functie 14. 15. V Jouw reactie 16. 17.

Kunstwijzer TONEEL THEATER I Informatie 1. II Vorm 4. III Inhoud 9. 10. 11. 12. 13. IV Functie 14. 15. V Jouw reactie 16. 17. Kunstwijzer TONEEL THEATER 1. Noteer de zakelijke gegevens van de voorstelling: - Naam voorstelling en gezelschap - Locatie en datum voorstelling 2. Bewaar je toegangsbewijs en je programma. 3. Zoek minstens

Nadere informatie

Wat heb je nodig? Digitale camera, kaart van je wijk, kleurpotloden, computer, KIJKWIJZER architectuur.

Wat heb je nodig? Digitale camera, kaart van je wijk, kleurpotloden, computer, KIJKWIJZER architectuur. 1 ARCHITECTUUR Shoot Max. 2 personen Een architectenbureau wil een fotoreportage van één van de wijken in Heemskerk of Beverwijk. Aan jullie de taak om een wijk te fotograferen. In de fotoreportage moet

Nadere informatie

Geef aan de hand van naslagmateriaal, recensies, internet enz. enige informatie over de regisseur, zijn leven, zijn werk e.d.

Geef aan de hand van naslagmateriaal, recensies, internet enz. enige informatie over de regisseur, zijn leven, zijn werk e.d. Werkstuk door Robbin 1018 woorden 11 april 2018 7,8 4 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Totaal: 90 punten 1. Titelblok (4) Titel van de film Bankier van het verzet Achternaam regisseur,

Nadere informatie

Datum: Jaar van verschijnen: Duur van de film:

Datum: Jaar van verschijnen: Duur van de film: NAAM: Kijk / luisterformulier Speelfilm Naam: Datum: Titel van de film: Regisseur: Jaar van verschijnen: Duur van de film: Lees de vragen op dit formulier voor het kijken en luisteren door. Je weet dan

Nadere informatie

Beoordelingscriteria verslag Kunstvakken1

Beoordelingscriteria verslag Kunstvakken1 Beoordelingscriteria verslag Kunstvakken1 Planning van de activiteiten: Datum: Activiteit: inleveren voor: Opdracht 1 Voorstelling aula Stantepede 7 februari 2019 Herkansen 14 februari 2019 Opdracht 2

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming

CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming Tot nu toe heb je bij een schoolvak vooral gewerkt aan kennis en vaardigheid. Het vak CKV onderscheidt zich wat dat betreft van veel andere vakken. In de basisvorming

Nadere informatie

Het kunstdossier. Inhoud

Het kunstdossier. Inhoud Boekje van:. Klas:. Het kunstdossier Inhoud Het kunstdossier... 0 Het complete kunstdossier voor klas 9 vmbo-t bevat de volgende onderdelen :... 2 Inleiding... 3 Wat is Kunstvakken 1?... 3 De Culturele

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Filmverslag CKV The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Filmverslag CKV The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Filmverslag CKV The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Filmverslag door een scholier 1424 woorden 2 april 2002 6,1 18 keer beoordeeld Vak CKV Inleiding: Ik ben zondag 16 december naar de voorpremière

Nadere informatie

Hoe maak ik een Volledig verslag

Hoe maak ik een Volledig verslag Hoe maak ik een Volledig verslag (print dit hele document even af en lees alles goed door en vul in waar nodig) Een volledig verslag is een door jou geschreven werkstuk over een gebouw dat je tijdens de

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Reader. Havo en Atheneum 4

Reader. Havo en Atheneum 4 Reader CKV Havo en Atheneum 4 College de Heemlanden 2010 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 CKV: Wat houdt het vak in? 3 KUNSTDISCIPLINES 3 A. Culturele Activiteiten 3-4 B. Kennis van Kunst en Cultuur

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2. Versie 2013/2014

Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2. Versie 2013/2014 Verwerkingsopdrachten bij boeken VMBO B/K/T Klas 2 Versie 2013/2014 Voorwoord Je hebt van je docent Nederlands de opdracht gekregen een boek te lezen. Als je het boek uit hebt, maak je een van de onderstaande

Nadere informatie

Hoe maak ik een Volledig verslag

Hoe maak ik een Volledig verslag Hoe maak ik een Volledig verslag (print dit hele document even af en lees alles goed door en vul in waar nodig) Een volledig verslag is een door jou geschreven werkstuk over een gebouw dat je tijdens de

Nadere informatie

Wat verwacht je van de film? Ik verwacht dat het een heel mooi vervolg wordt op het eerste deel dat ook al mooi was.

Wat verwacht je van de film? Ik verwacht dat het een heel mooi vervolg wordt op het eerste deel dat ook al mooi was. Filmverslag door een scholier 1511 woorden 12 maart 2010 6,3 12 keer beoordeeld Vak CKV KIJKWIJZER FILM BIJ KUNSTWERK CKV1 Naam: Rik Activiteit:Film Voorbereiding Titel van de film:new Moon: The Twilight

Nadere informatie

tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING Chris Van der Burght!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen.

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

Concertverslag CKV Within Temptation

Concertverslag CKV Within Temptation Concertverslag CKV Within Temptation Concertverslag door een scholier 2159 woorden 5 november 2008 4,7 3 keer beoordeeld Vak CKV 1. Voorbereiding Naam/namen van de uitvoerenden: Within Temptation Titels

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

BREED EN AVONTUURLIJK KIJKEN! - 3 min.

BREED EN AVONTUURLIJK KIJKEN! - 3 min. HOE WORD IK EEN DETECTIVE? NAAM leerling: KLAS: Docent: Samengewerkt met (naam leerling: Kijk je wel eens naar een detectiveserie? Je ziet dan hoe een detective heel nauwkeurig observeert en onderzoekt

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekreclame

Uitleg boekverslag en boekreclame Uitleg boekverslag en boekreclame groep 7 schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave Stap 4: Inhoud boekverslag

Nadere informatie

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Zwemmen Zonder Mouwen; een muzikale 8+ voorstelling die zich afspeelt in en rondom

Nadere informatie

KOMmetjeKUNST VMBO. Ik laat jou mijn wereld zien, laat jij de jouwe zien. 2 en 3 februari 2016

KOMmetjeKUNST VMBO. Ik laat jou mijn wereld zien, laat jij de jouwe zien. 2 en 3 februari 2016 KOMmetjeKUNST VMBO Ik laat jou mijn wereld zien, laat jij de jouwe zien. 2 en 3 februari 2016 2015 Kaleidoscoop, Cultuureducatie is onderdeel van Kumulus, Centrum voor Kunsteducatie. Centre Céramique:

Nadere informatie

Filmverslag CKV Volle maan

Filmverslag CKV Volle maan Filmverslag CKV Volle maan Filmverslag door een scholier 1313 woorden 24 oktober 2002 8,1 11 keer beoordeeld Vak CKV 1. Algemene gegevens: Titel: Volle Maan Naam regisseur: Johan Nijenhuis Jaartal: 2002

Nadere informatie

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland)

Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) lesbrief Buurman in de Winter Plan D / Andreas Denk (Nederland) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl F facebook.com/ stiltefestival afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811

Nadere informatie

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië)

JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) lesbrief JA BUKA! Trešnja Municipal Theatre (Kroatië) bovenbouw (groep 5 t/m 8) www.stiltefestival.com E info@destilte.nl afdeling educatie Nieuwe Huizen 41 4811 TL Breda +31 (0)76-515 49 84 afdeling techniek

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

Shadow Games T42 (Zwitserland)

Shadow Games T42 (Zwitserland) l e s b ri ef Shadow Games T42 (Zwitserland) +31 (0)76-515 49 84 t +31(0)76-513 81 25 stiltefestival techniek@destilte.nl 4811 TL Breda 4811 KB Breda F facebook.com/ +31(0)6-11 62 32 91 Nieuwe Huizen 41

Nadere informatie

Auditieve oefeningen thema: theater

Auditieve oefeningen thema: theater Auditieve oefeningen thema: theater Boek van de week: 1; Angelina Ballerina; muziektheater en pop-up boek 2; De verkleedkist; Dick Bruna 3; Hoe word ik een ballerina 4; Nijntje danst; Dick Bruna 5; Poppentheater;

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

Door Ruben Willemsen, groep 6

Door Ruben Willemsen, groep 6 Door Ruben Willemsen, groep 6 1 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Geschiedenis Hoofdstuk 3: Musical Hoofdstuk 4: Hoe wordt de Musical gemaakt Hoofdstuk 5: In het theater Hoofdstuk 6: Het leven van een

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reflectiespiraal: beeldende vakken

Reflectiespiraal: beeldende vakken Reflectiespiraal: beeldende vakken 1 (5) vooraf welke culturele activiteit? 1.1 (5.1) Aan welke culturele activiteit ga je deelnemen? museum / galerie - collectie - thema / beeldende discipline - kunstenaarsgroep

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Vakinformatie 2012 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3 Het college-examen... 3 Eisen waaraan het verslag

Nadere informatie

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935

JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935 JE EIGEN BUURT OMSTREEKS 1935 1 Wat moet je doen? 1. Maak een presentatie over hoe jouw buurt er omstreeks 1935 uitzag of over de mensen die in die tijd in jouw buurt leefden. Wat kun je te weten komen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL

INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT IK SPEEL Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 1 en 2 Maart 2016 Dit document wordt

Nadere informatie

Het Kunstdossier [KUNSTVAKKEN 1]

Het Kunstdossier [KUNSTVAKKEN 1] Het Kunstdossier [KUNSTVAKKEN 1] Het kunstdossier Inhoud Het kunstdossier... 0 Het complete kunstdossier voor klas 9 vmbo-t bevat de volgende onderdelen :... 2 Inleiding... 3 Wat is Kunstvakken 1?... 3

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN

KIJKWIJZER BEELDASPECTEN KIJKWIJZER BEELDASPECTEN SCHOOL: NAAM: Deze kijkwijzer kun je gebruiken voor elk kunstwerk of voorwerp van je keuze. Ga op zoek naar een kunstwerk wat je aanspreekt en vul aan de hand daarvan deze kijkwijzer

Nadere informatie

Inhoudsopgave BIJLAGEN

Inhoudsopgave BIJLAGEN BIJLAGEN Leerlijn Theater Thema Identiteit Groep 7 en 8 Mei 2017 Inhoudsopgave BIJLAGEN 1. Introductie van het project - (Voorbeeld)brief van de theaterdirecteur - Reflectievragen 2. Oriëntatie 2.1. Het

Nadere informatie

EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas...

kunstbv beeldende vorming Afsluiting kunstbv 5 Havo / 6VWO afsluiting Naam:... Klas... Naam:... Klas... Afsluiting 5 Havo / 6VWO In periode 2, 3 en 4 gaan jullie werken aan een eigen thema om het vak af te sluiten. De volgende onderdelen zullen aan bod komen: - eigen werk rond thema + logboek

Nadere informatie

Lesbrief HyperISH. ISH_lesplan.indd 1 18-02-13 11:23

Lesbrief HyperISH. ISH_lesplan.indd 1 18-02-13 11:23 Lesbrief HyperISH I don t even know what I was running for - I guess I just felt like it. Holden Caulfield in The Catcher in the Rye door J.D. Salinger De maatschappij zit vol verwachtingen, de eisen zijn

Nadere informatie

Uitslag onderzoek Bezuinigen op kunst en cultuur? EenVandaag Opiniepanel 18 oktober deelnemers

Uitslag onderzoek Bezuinigen op kunst en cultuur? EenVandaag Opiniepanel 18 oktober deelnemers Uitslag onderzoek Bezuinigen op kunst en cultuur? EenVandaag Opiniepanel 18 oktober 2010 23.000 deelnemers In hoeverre beschouwt u zichzelf als een liefhebber van kunst en cultuur? Ik beschouw mezelf als:

Nadere informatie

ZIE DE MENS - KIJKWIJZER

ZIE DE MENS - KIJKWIJZER ZIE DE MENS - KIJKWIJZER HAVO/VWO BOVENBOUW Welkom in Museum de Fundatie bij de tentoonstelling ZIE DE MENS - 100 jaar, 100 gezichten. Het uitgangspunt voor de tentoonstelling is het idee dat juist honderd

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

7 gratis tips : ABSToRACT ntdek SCHILDER je eigen stijl EN

7 gratis tips : ABSToRACT ntdek SCHILDER je eigen stijl EN 7 gratis tips : ABSTRACT ontdek je SCHILDEREN eigen stijl 7 tips om je eigen stijl te ontdekken Ook voor kunstenaars met tablet of zonder tablet Je eigen schilderstijl heeft onder andere met je karakter

Nadere informatie

AUGUSTUS. ergens op de vlakte. naverwerking lesmap voor leraren

AUGUSTUS. ergens op de vlakte. naverwerking lesmap voor leraren AUGUSTUS ergens op de vlakte naverwerking lesmap voor leraren !! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

Lesbrief voor het voortgezet onderwijs. voorstelling BROOS

Lesbrief voor het voortgezet onderwijs. voorstelling BROOS Lesbrief voor het voortgezet onderwijs voorstelling BROOS Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst is in 1992 opgericht om een podium te creëren voor het werk van choreograaf Conny Janssen. Onder

Nadere informatie

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 juni 2014 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College

Nadere informatie

2: Opdrachten: Tijdens de lessen ga je bezig met opdrachten. Alle gemaakte opdrachten komen in jouw kunstdossier.

2: Opdrachten: Tijdens de lessen ga je bezig met opdrachten. Alle gemaakte opdrachten komen in jouw kunstdossier. voorkant2 Wat is CKV CKV staat voor Culturele en Kunstzinnige Vorming. Bij het vak CKV maak je kennis met verschillende kunst- en cultuurvormen. Je krijgt CKV alleen in het 3e leerjaar. CKV is één lesuur

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Kijkwijzer VMBO (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld)

Kijkwijzer VMBO (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld) (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld) Deze kijkwijzer is in de vorm van een speurtocht: Vorm groepjes van drie en ga verschillende wegen uit op het beeldenpark. Zoek de beelden waarvan de details

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL

ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL ONTDEK HET ZELF HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT VOOR DE HELE SCHOOL IN DEZE HANDLEIDING VIND JE ALLE INFORMATIE OVER HET MAKEN VAN HET ONTDEK HET ZELF POP-UP MUSEUM TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK. DE OPDRACHTEN,

Nadere informatie

in de klas Opzet lesbrief

in de klas Opzet lesbrief in de klas lesbrief Opzet lesbrief De lesbrief Alleen op de wereld sluit aan bij de voorstelling van Maas theater en dans en nummer #92 van het BoekieBoekietijdschrift. Alle lessen zijn ook geschikt voor

Nadere informatie

Lever je verslag in een snelhechter in. Zorg dat je een mooi titelblad hebt, waar de naam van je boek, je eigen naam, klas en inleverdatum op staat.

Lever je verslag in een snelhechter in. Zorg dat je een mooi titelblad hebt, waar de naam van je boek, je eigen naam, klas en inleverdatum op staat. Boekverslag Van het boek dat je gelezen hebt moet je een verslag maken. In het verslag moeten al onderstaande punten aan de orde komen. Sommige antwoorden weet je meteen. Soms kunnen er ook vragen zijn,

Nadere informatie

Verslag CKV museum Rijksmuseum

Verslag CKV museum Rijksmuseum Verslag CKV museum Rijksmuseum Verslag door D. 1044 woorden 20 juni 2016 3,9 13 keer beoordeeld Vak CKV Informatie Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam Het Rijksmuseum is een heel belangrijk museum voor Nederland.

Nadere informatie

Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire

Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire Mini-docu - Les 1 Het begin van je documentaire [Om deze lesbrief in te kunnen vullen heb je de nieuwste versie van Adobe Reader nodig] Naam: Klas: Naam docent: Tijdens dit filmproject ga je de geschiedenis

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 Inleiding In groep 7 of 8 komen leerlingen vaak voor de tweede keer met hun klas naar het van Abbemuseum. Bij het eerste bezoek, in groep 5 of 6, hebben ze

Nadere informatie

1 Kijkkaarten bij spelpresentaties

1 Kijkkaarten bij spelpresentaties 1 Kijkkaarten bij spelpresentaties Om kinderen meer te betrekken bij het optreden van hun groepsgenoten, zijn kijkkaarten erg geschikt. Verdeel de kaarten onder de kinderen, individueel, per duo of per

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Minidisco Thema: Wat is er?

Minidisco Thema: Wat is er? Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding De dwergen willen mee met de tijd. Feesten rond een vuur met een gitaar is niet meer interessant. Lichtslangen,

Nadere informatie

Kijkwijzer cabaret. Algemeen Titel van de voorstelling : Naam van de uitvoerder / het gezelschap : Datum van de voorstelling : Lokatie : Tijdstip :

Kijkwijzer cabaret. Algemeen Titel van de voorstelling : Naam van de uitvoerder / het gezelschap : Datum van de voorstelling : Lokatie : Tijdstip : Kijkwijzers ckv 1 Kijkwijzer dans 1. Algemene gegevens: a) Titel van de voorstelling b) Naam van de dansgroep c) Muziek (naam componist/musici) d) Naam van de choreograaf e) Waar en wanneer heb je de voorstelling

Nadere informatie

Handleiding. Pagina 1 van 9

Handleiding. Pagina 1 van 9 Begeleiding De website is opgebouwd uit stappen. De stappen op de website volgen elkaar logisch op en alle opdrachten staan duidelijk op de website beschreven. De informatie op de website is voor iedere

Nadere informatie

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein

Voorbereidend gesprek Vragen die de leerkracht kan stellen: Introductielessen Primair Onderwijs. 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein Introductielessen Primair Onderwijs 1.1- Introductieles 1: Schetsen voor het schoolplein - De leerlingen worden met kunst geconfronteerd - De leerlingen ontdekken dat kunst niet altijd in een museum staat

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Geabstraheerd: beschrijf de voorstelling en wijze van abstractie K2. beschrijf de voorstelling en wijze van abstractie

Geabstraheerd: beschrijf de voorstelling en wijze van abstractie K2. beschrijf de voorstelling en wijze van abstractie Algemene gegevens Kunstwerk 1 Titel Mummy-board Maker Jaartal Materiaal/techniek Cedarhout, linnen en goud Kunststroming Egypte Algemene gegevens Kunstwerk 2 Titel Maker Jaartal Materiaal/techniek Medicijnen

Nadere informatie

LESBRIEF THEATERBEZOEK

LESBRIEF THEATERBEZOEK LESBRIEF THEATERBEZOEK Binnenkort gaan jullie een bezoek brengen aan het Chassé Theater. Om het bezoek zo leuk mogelijk te laten verlopen geven we in deze lesbrief wat meer informatie over het Chassé Theater

Nadere informatie