Douane. De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Douane. De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT"

Transcriptie

1 DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Douane De douane-unie van de EU: mensen beschermen en de handel bevorderen De douane is onze eerste verdedigingslinie tegen gevaarlijke goederen, illegale handel, fraude, terrorisme en georganiseerde misdaad, en zorgt zo dat het reguliere handelsverkeer zo vlot mogelijk verloopt.

2 INHOUDSOPGAVE Waarom hebben we een douane-unie nodig?... 3 DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU doet op verschillende beleidsterreinen, waarom de EU daar een rol speelt, en wat de resultaten zijn. Hoe de EU dit aanpakt Het beheer van de douane-unie... 5 De douane en u Vooruitzichten Vandaag, morgen en daarna Meer informatie...12 U vindt deze brochures op de volgende website: Hoe werkt de Europese Unie? Europa in 12 lessen Europa 2020: Europa s groeistrategie De grondleggers van de EU Bankwezen en financiën Begroting Belastingen Buitenlands en veiligheidsbeleid Concurrentie Consumenten Cultuur en audiovisuele media De Economische en Monetaire Unie (EMU) en de euro Digitale agenda Douane Energie Fraudebestrijding Grenzen en veiligheid Handel Humanitaire hulp en civiele bescherming Internationale samenwerking en ontwikkeling Interne markt Justitie, grondrechten en gelijkheid Klimaatbescherming Landbouw Maritieme zaken en visserij Migratie en asiel Milieu Ondernemingen Onderwijs, opleiding, jeugd en sport Onderzoek en innovatie Regionaal beleid Uitbreiding Vervoer Voedselveiligheid Volksgezondheid Werkgelegenheid en sociale zaken De Europese Unie in het kort: Douane Europese Commissie Directoraat generaal Communicatie Publieksvoorlichting 1049 Brussel BELGIË Manuscript voltooid in november 2014 Foto s op de omslag en bladzijde 2: istockphoto.com/oxford 12 blz ,7 cm ISBN doi: /16734 Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2014 Europese Unie, 2014 Reproductie toegestaan. Voor overname of reproductie van afzonderlijke foto s hebt u toestemming van de rechthebbenden nodig.

3 D o u a n e 3 Waarom hebben we een douane-unie nodig? De douane-unie was een van de eerste verwezenlijkingen van de Europese Unie (EU) en blijft een belangrijke troef in het mondiale klimaat van de 21e eeuw. Een douane-unie houdt in dat de leden van die unie dezelfde tarieven hanteren voor goederen die op hun grondgebied worden ingevoerd uit de rest van de wereld, en dat zij onderling geen tarieven toepassen. De douane-unie van de EU is bijzonder geavanceerd en voorziet dus al in de toepassing van een hele reeks gemeenschappelijke voorschriften voor in- en uitvoer. Ook de controles tussen de leden van de douane-unie zijn volledig afgeschaft. Je kunt de douane-unie van de EU beschouwen als de huid van het lichaam. Ze omsluit de interne markt van de EU en maakt het vrije verkeer van goederen binnen de EU mogelijk door de externe in- en uitvoer van goederen te controleren. Sterker nog: de interne markt, waar bedrijven hun goederen kunnen verkopen en kunnen investeren in elke lidstaat van de EU, zou ondenkbaar zijn zonder de douane-unie. De douane-unie van de EU wordt in de praktijk gerund door de 28 nationale douanediensten van de lidstaten, die samen één grote organisatie vormen. De douaneambtenaren zien toe op het goederenverkeer zowel aan de buitengrenzen van de EU de luchthavens en grensovergangen als binnen de EU. Zo beschermen zij ons tegen gevaarlijke goederen, gezondheidsrisico's en plant- en dierziekten. Ze voorkomen ongevallen en vormen een eerste verdedigingslinie tegen risico's in de toeleveringsketen, en ook in de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. Ingevoerde goederen die in Europa worden verkocht, van speelgoed tot levensmiddelen en geneesmiddelen, zijn veiliger dankzij de waakzaamheid van de douane. De douane houdt zich voornamelijk bezig met het handelsverkeer, maar controleert ook passagiers op illegale of gevaarlijke goederen, zoals drugs of wapens, en op goederen die een risico inhouden omdat zij bijvoorbeeld dierziekten kunnen overbrengen. De douane staat niet in voor de systematische controle van het personenverkeer of de controle van paspoorten; dat behoort tot de taken van grenswachters of de politie. Voor bedrijven die actief zijn in de internationale handel en het internationale vervoer, zorgt de douane-unie van de EU ook voor gemeenschappelijke, gestroomlijnde procedures in de hele EU. Het maakt niet uit waar in de EU de goederen worden aangegeven, er worden steeds dezelfde regels toegepast. Zodra de goederen zijn ingeklaard door de douane, kunnen zij vrij circuleren en vrij worden verkocht in de hele EU. Hoewel het innen van invoerrechten niet langer de belangrijkste taak van de douane is, vormen deze rechten nog steeds een belangrijke bron van inkomsten voor de EU. In 2013 waren invoerrechten goed voor bijna 11 % van de begroting van de EU, te weten 15,3 miljard. De EU is het grootste handelsblok ter wereld, waardoor de douane-unie van de EU op wereldniveau een zwaargewicht is in de internationale handel. Dat betekent ook dat haar onderhandelingspositie veel sterker is dan die van elke EU-lidstaat apart. De bescherming van onze burgers, de welvaart van onze bedrijven en de bevordering van de handel in de EU zijn afhankelijk van uitstekende diensten, verleend door een douane-unie die vlekkeloos werkt. De douane houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoer van cultuurgoederen en dergelijke om te beletten dat Europese schatten buiten de grenzen worden gesmokkeld. Als onderdeel van de verantwoordelijkheid van de EU ten opzichte van de rest van de wereld helpt zij bovendien om de illegale uitvoer van afval te voorkomen. Milieubescherming is immers een van de vele taken die de douane vervult. Dat houdt onder meer in dat zij toeziet op de handel in zeldzame diersoorten of exotisch hout uit bedreigde wouden en dat zij controleert of dieren op passende wijze worden vervoerd en goed worden verzorgd tijdens het vervoer. Video: ervaar één minuut in een doordeweekse dag bij de douane.

4 4 D E E U R O P E S E U N I E I N H E T K O R T De douaneoperaties in de EU beslaan ondertussen ongeveer 16 % van de wereldhandel, en elk jaar wordt voor meer dan miljard aan in- en uitvoer afgehandeld. De omvang van de douaneoperaties is bijzonder indrukwekkend: per minuut worden gemiddeld ton goederen in- of uitgevoerd, waarvoor bijna 500 douaneaangiften worden ingediend, terwijl meer dan 70 nagemaakte of door piraterij verkregen goederen in beslag worden genomen. Naarmate de internationale handel toeneemt, worden er ook steeds meer verschillende goederen verhandeld. Coördinatie op EU-niveau helpt de douane-instanties om deze uitbreiding bij te houden. Wat is een douane-unie? Een douane-unie komt tot stand wanneer een groep landen de handen in elkaar slaat om dezelfde tarieven of invoerrechten te hanteren tegenover de rest van de wereld. De landen binnen de unie spreken voorts af om onderling geen tarieven te hanteren. Dat betekent dat wanneer goederen door de douane zijn ingeklaard, zij vrij kunnen circuleren in de landen die deel uitmaken van de douane-unie. van 1957, waarbij de Europese Gemeenschap werd opgericht en dat voorzag in een douane-unie tussen alle leden voor het eind van het volgende decennium. De douane-unie kwam 18 maanden vroeger dan gepland tot stand op 1 juli 1968, toen de resterende douanerechten voor de handel tussen de lidstaten werden afgeschaft en het gemeenschappelijke douanetarief werd ingevoerd als vervanging van de nationale douanerechten voor de handel met de rest van de wereld. In 1993 werden de douanecontroles aan de binnengrenzen afgeschaft, en de lange rijen wachtende vrachtwagens aan de grensovergangen werden al snel slechts een vage herinnering. Bij elke volgende uitbreiding van de Europese Unie traden de nieuwe landen ook toe tot de douane-unie en stemden zij hun nationale wetgeving af op het douanewetboek. Monaco, dat geen lid is van de EU, maakte al deel uit van een douane-unie met Frankrijk, terwijl Andorra en San Marino in 1991 overeenkomsten sloten. De douane-unie tussen de EU en Turkije werd van kracht in 1995, maar is net zoals de overeenkomst met Andorra beperkt tot industriële producten en verwerkte landbouwproducten. Ook elders ter wereld vinden we douane-unies. Zo is er Mercosur, dat verschillende Zuid-Amerikaanse landen omvat, en bestaat er een douane-unie tussen Rusland en een aantal buurlanden. Een douane-unie verschilt van een vrijhandelsovereenkomst omdat bij die laatste enkel de douanerechten tussen de betrokken landen worden afgeschaft. Er wordt dan niet afgesproken om dezelfde rechten te heffen voor goederen afkomstig uit andere landen. Grenzen verleggen Het ontstaan van de douane-unie België, Nederland en Luxemburg besloten in 1944 tot de oprichting van een douane-unie, de Benelux, die in 1948 van kracht werd. De jonge manifestanten op de foto riepen op tot een verdere afschaffing van de grenzen en de douanecontroles. In 1951 voegden Duitsland, Frankrijk en Italië zich bij de Beneluxlanden en stichtten zij samen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De voorzitter van de EGKS, de voormalige Belgische eerste minister Paul-Henri Spaak, vatte in 1955 het plan op om een ruimere douane-unie tot stand te brengen. Zijn verslag vormde een belangrijke basis voor het Verdrag van Rome Leden van de Belgische afdeling van de Europese Beweging protesteren tegen grenscontroles in Luik in European Union

5 D o u a n e 5 Hoe de EU dit aanpakt Het beheer van de douane-unie De verantwoordelijkheid voor het douanebeleid ligt bij de Europese Unie: het is een van de weinige gebieden die tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoren. Voor de tenuitvoerlegging van de douane-unie moet echter nauw worden samengewerkt met en tussen de lidstaten. De Europese Commissie doet voorstellen voor EU-douanewetgeving en ziet toe op de toepassing ervan. Zij zorgt er ook voor dat de douane-unie kan beschikken over moderne, doeltreffende en onderling samenwerkende douaneadministraties, zodat zij het hoofd kan bieden aan zowel de huidige als de toekomstige uitdagingen. Achter de schermen helpt de Commissie bij de coördinatie van de activiteiten van douanelaboratoria en de ontwikkeling en het gebruik van IT-systemen en opleidingsmateriaal. De douane werkt samen met de betrokken overheden om de bevolking en het milieu te beschermen. Douaneambtenaren en -instanties zijn essentiële partners voor de Europese Politiedienst Europol bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Zij overleggen ook met Eurojust, het Europees netwerk van gerechtelijke instanties dat de Europese samenwerking in strafzaken ondersteunt, en met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Polish customs In de wet verankerd In het Verdrag van Rome van 1957 werd het idee geopperd van de douane-unie als essentiële hoeksteen van de gemeenschap. Vandaag vinden we de bepalingen waarin het vrije verkeer van goederen wordt geregeld in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (derde deel, titel II). Dat verdrag verbiedt douanerechten op goederen die worden verhandeld tussen lidstaten van de EU en schrijft voor dat, zodra een gemeenschappelijk douanetarief aan de buitengrenzen van de EU is geheven, de goederen vrij moeten kunnen circuleren. Als de Europese Commissie douanerechten voorstelt, wil zij daarmee de handel met landen buiten de EU bevorderen en daarbij rekening houden met de behoeften van de economieën van de lidstaten. De Raad van de EU beslist welke rechten worden ingesteld en is samen met het Europees Parlement verantwoordelijk voor het toezicht op de douanesamenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. De gemeenschappelijke handelspolitiek, de tegenhanger van de douane-unie, zorgt voor een uniforme aanpak van de handelsbetrekkingen met landen buiten de EU en ondersteunt de gemeenschappelijke in- en uitvoerregelingen van de EU. De rechtsgrond voor het beheer van de douaneactiviteiten is het EU-douanewetboek (vroeger communautair douanewetboek genoemd), dat werd overeengekomen tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Wanneer nieuwe procedures worden toegepast en er zich nieuwe uitdagingen voordoen, werken de Commissie en de nationale douaneautoriteiten samen om de verschillende uitvoeringsprocedures van het wetboek te herzien. Samenwerken Om de veiligheid van de burgers te waarborgen zijn steeds meer hoogtechnologische snufjes nodig. De nationale douaneambtenaren werken samen met hun collega's in de gehele EU, van Portugal in het zuidwesten tot Estland in het noordoosten, om de vlotte doorgang van goederen van de grens tot op hun eindbestemming te verzekeren. De EU telt ongeveer 450 internationale luchthavens en de oostelijke landgrens is bijna km lang, met 133 punten

6 6 D E E U R O P E S E U N I E I N H E T K O R T strijd tegen de georganiseerde misdaad. Naarmate het verkeer toeneemt, wordt ook de efficiëntie belangrijker, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de laatste nieuwe opsporingstechnologie. Douanetoezicht kan helpen om terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden. Estonian customs Dat is het duidelijkst te zien bij de verhoogde veiligheidscontroles van vrachtvervoer om de recente heropleving van de terreurdreiging in de afgelopen jaren tegen te gaan. Een specifiek probleem is het gebruik van containers om kernmateriaal of radiologische toestellen te smokkelen: dat kan niet alleen vernietigende gevolgen hebben in de vorm van een aanval, ook het internationale vervoer en de internationale handel zouden stilvallen, met enorme gevolgen voor de wereldeconomie. waar commercieel weg- en spoorverkeer binnenkomt. Op EU-niveau worden voortdurend inspanningen geleverd om douaneprocedures te verbeteren en ervoor te zorgen dat goederen die de EU binnenkomen of verlaten dezelfde behandeling krijgen, ongeacht het behandelende douanekantoor. De belangrijkste rol van de douane in de EU was oorspronkelijk het innen van douanerechten en indirecte heffingen bij de invoer, zoals accijnzen of btw. De afgelopen jaren werd de douane evenwel ingezet voor een hele reeks aanvullende controletaken in verband met de veiligheid. Zo staat zij onder meer in voor productveiligheid en gezondheidsrisico s van ingevoerde levensmiddelen en voor de naleving van de milieuwetgeving en de diergeneeskundige voorschriften. Wat de veiligheid betreft, hebben ook de verhoogde dreiging van terroristische aanvallen en de internationalisering van de georganiseerde misdaad geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket van de douane. Bovendien zijn er met de uitbreidingen van de EU in 2004, 2007 en 2013 dertien nieuwe landen bijgekomen, met de bijbehorende nieuwe land- en zeegrenzen, elk met zijn specifieke uitdagingen. De douane controleert niet alleen of goederen voldoen aan de normen, zij controleert ook op namaakgoederen, drugsprecursoren (chemische stoffen waarvan drugs kunnen worden gemaakt) en illegale handel in zeldzame en bedreigde soorten. Gespecialiseerde laboratoria leveren de douane-unie de nodige wetenschappelijke deskundigheid om de authenticiteit en de oorsprong van producten te achterhalen of de aard van stoffen te bepalen. Daarnaast zijn douaneambtenaren ook betrokken bij nationale taken, zoals de bewaking tegen illegale drugs of pornografie en de ondersteuning van het werk van politie en immigratiediensten, vooral in de Aan grensovergangen en lucht- en zeehavens wordt niet-intrusieve inspectieapparatuur met röntgen- en gammastraling gebruikt om vrachtladingen sneller te doorzoeken: zo kunnen douaneambtenaren de inhoud van een container zien zonder hem uit te laden. Om de schaarse middelen optimaal aan te wenden en onnodige vertragingen voor het legitieme verkeer te voorkomen, moeten de controles echter zo doeltreffend mogelijk zijn. Daartoe worden risicobeheerstechnieken gebruikt. Op grond van criteria die voor de hele EU zijn vastgesteld, kunnen douanediensten met behulp van geavanceerde risicoanalysesystemen een risicovolle vracht identificeren nog voor die aan de grens wordt aangeboden. Dankzij coördinatie op EU-niveau kan tijdig informatie worden uitgewisseld, zodat goederen die worden geweigerd, kunnen worden opgespoord als zij elders worden aangeboden. Als er bepaalde trends op het gebied van illegale trafieken worden vastgesteld, is het dan ook van essentieel belang dat de douanediensten gezamenlijk optreden, mede om herhaling in de toekomst te voorkomen. Douanediensten letten ook op gesmokkelde dieren, vogels en planten. Belgian customs

7 D o u a n e 7 European Union Een scanner voor het controleren van treinwagons aan de Pools-Oekraïense grens. Samenwerking in heel Europa en daarbuiten De Europese Commissie coördineert samenwerkingsprogramma s tussen oude EU-lidstaten en landen die onlangs zijn toegetreden tot de douane-unie. Dat helpt de douaneadministraties van de nieuwe landen om te gaan met de bijkomende verantwoordelijkheid om heel Europa te beschermen, en niet alleen de eigen grenzen. Andere programma s zijn bedoeld om controleprocedures en wetshandhaving in kandidaatlidstaten en buurlanden te versterken. Een ruimere internationale samenwerking is eveneens van cruciaal belang om de belangen van de Europese burgers en bedrijven in de rest van de wereld te beschermen. Douaneaangelegenheden zijn een belangrijk thema in de onderhandelingen over bilaterale handelsovereenkomsten die erop gericht zijn de internationale handel te vrijwaren en te bevorderen. De EU heeft overeenkomsten voor douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand gesloten met Canada, China, Hongkong, India, Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Deze vereenvoudigen en harmoniseren de douaneprocedures, wat op zijn beurt de administratieve lasten en kosten voor Europese bedrijven drukt. Internationale overeenkomsten helpen ook om intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen en fraude te bestrijden. De douane-instanties van EU-landen en van sommige niet-eu-landen voeren regelmatig gezamenlijke douaneoperaties uit: gecoördineerde en gerichte acties om smokkel of fraude op specifieke handelsroutes tegen te gaan. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding ondersteunt deze operaties, met name met strategische analyses, een beveiligd IT-platform voor de uitwisseling van inlichtingen in realtime, en met speurders en forensisch rechercheurs. Nu en dan werken ook Europol, Interpol en de Werelddouaneorganisatie mee aan deze operaties. Douane-instanties spelen ook een vitale rol in het verzamelen van statistieken. De informatie over de handelsstromen die zij vergaren, helpt de Europese beleidsmakers om economische trends vast te stellen, terwijl de informatie uit hun gegevens bijdraagt tot beslissingen over het al dan niet invoeren van beperkingen op goederen die mogelijk oneerlijke concurrentie vormen voor producten uit de EU. In beslag genomen namaakproducten worden onderzocht. European Union

8 8 D E E U R O P E S E U N I E I N H E T K O R T De douane en u De douane ziet wat jij niet ziet. auto-onderdelen zoals remmen. Bijzonder zorgwekkend zijn namaakgeneesmiddelen, goed voor bijna een kwart van de 36 miljoen artikelen die in 2013 in beslag werden genomen, met een waarde van bijna 770 miljoen. Het aantal zendingen waarvan vermoed wordt dat zij de intellectuele eigendomsrechten schenden, heeft zich gestabiliseerd. Bijna twee derde van de in beslag genomen artikelen is afkomstig uit China. De toename van elektronische handel is in dit opzicht een kritieke factor: meer dan 70 % van alle inbeslagnames betrof goederen die per koeriersdienst of per post werden verzonden. Niet alleen luxueuze modeartikelen worden nagemaakt. De douane neemt regelmatig producten voor dagelijks gebruik in beslag die gevaar opleveren voor de volksgezondheid of de veiligheid, bijvoorbeeld bepaalde verzorgingsproducten, speelgoed, elektrische toestellen, namaakzonnebrillen die je ogen kunnen beschadigen en Ook u kunt de EU helpen om piraterij aan te pakken door geen namaakproducten te kopen. Als u zulke producten koopt, bent u in feite medeplichtig aan de diefstal van intellectuele eigendom, een misdrijf dat niet zonder slachtoffers blijft. De handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen ontneemt producenten van echte producten hun rechtmatige winsten, zet een rem op innovatie en creativiteit, en leidt tot banenverlies. Die handel kan ook indirect de georganiseerde misdaad financieren. De douane-instanties beschermen ook de volksgezondheid, door drugsprecursoren nauwlettend in de gaten te houden. Die chemische stoffen worden gebruikt voor het wettig vervaardigen van onder meer farmaceutische producten, parfums, cosmetica, meststoffen en oliën. AANTAL DOOR DE EU-DOUANEDIENSTEN GEREGISTREERDE GEVALLEN EN IN BESLAG GENOMEN ARTIKELEN TUSSEN 2007 EN Aantal geregistreerde gevallen Aantal in beslag genomen artikelen Artikelen Gevallen

9 D o u a n e 9 Ze kunnen echter ook extreem gevaarlijk zijn, wanneer ze door criminelen worden gebruikt voor de illegale productie van drugs als heroïne, cocaïne, ecstasy of amfetamines. De handel in drugsprecursoren kan niet worden verboden, maar wordt wel gecontroleerd in de EU en in het kader van internationale overeenkomsten. De controles worden ondersteund door documentatieen etiketteringsmaatregelen en verplichte vergunningen en registratie van marktdeelnemers. Alcohol en tabak Als u binnen de EU reist, mag u meenemen wat u wilt, met uitzondering van nieuwe voertuigen en grote sommen geld, voor zover de aangekochte producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik en niet voor doorverkoop. Voor alcohol en tabak gelden echter speciale voorschriften. In sommige landen is het toegestaan om meer alcohol en tabak mee te nemen dan de drempels voor persoonlijk gebruik uit de EU-wetgeving. Raadpleeg de nationale instanties om erachter te komen welke hoeveelheden zij toestaan. Om er zeker van te zijn dat u geen rechten of boetes hoeft te betalen, bevelen wij u aan niet meer dan deze hoeveelheden mee te nemen: 800 sigaretten 400 cigarillo s 200 sigaren 1 kg tabak 10 liter gedistilleerde dranken 20 liter distillatiewijn 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn) 110 liter bier Die voorschriften gelden niet voor reizigers onder de 17 jaar, aangezien zij helemaal geen alcohol of tabak bij zich mogen hebben. U kunt niet belastingvrij winkelen als u van het ene naar het andere EU-land reist. Bedrijven het leven gemakkelijker maken De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie de dialoog met de bedrijfswereld versterkt. Dat komt de vereenvoudiging en harmonisatie van internationale handelsprocedures ten goede: de praktijken en formaliteiten bij het vergaren, voorstellen, doorgeven en verwerken van de nodige gegevens voor de in- en uitvoerprocedures worden immers gestroomlijnd. Regelmatig worden handelsorganisaties uitgenodigd voor seminars en werkgroepen, zodat zij kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe beleids- en wetgevingsinitiatieven. Om te vermijden dat de douane goederen in elke fase van hun reis moet afhandelen, zijn de procedures voor doorvoer binnen de douane-unie geharmoniseerd. Daardoor kunnen rechten, heffingen en commerciële beleidsmaatregelen die van toepassing zijn bij de invoer tijdelijk worden geschorst, zodat de formaliteiten voor de inklaring door de douane enkel plaats hoeven te vinden bij de bestemming, en niet bij het punt van binnenkomst. De Europese Commissie verstrekt ook advies over de opslag in douane-entrepots, waardoor de eigenaar ingevoerde goederen kan opslaan voordat hij ofwel invoerrechten betaalt, ofwel de goederen opnieuw uitvoert. In sommige gevallen kunnen goederen onder douanetoezicht, voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht, verwerkt worden tot producten waarop lagere rechten bij invoer van toepassing zijn: besparingen helpen om lokale verwerkingsactiviteiten te creëren of te handhaven. De Europese Commissie is voortdurend bezig met het bijwerken en automatiseren van procedures die de douane helpen om de overgang te maken van papieren formulieren naar volledig geïntegreerde elektronische netwerken en om als één loket te fungeren voor handelaren. Het EU-programma voor douaneveiligheid zorgt niet alleen voor veiligheidscontroles om de bescherming van de interne markt te verzekeren. Er wordt ook nauw samengewerkt met wereldwijde handelspartners om de internationale toeleveringsketens te beveiligen. Bonafide handelaren die de nodige inspanningen leveren om hun deel van de toeleveringsketen te beveiligen, kunnen een aanvraag indienen om te worden erkend als geautoriseerd marktdeelnemer en zo te profiteren van eenvoudigere procedures. Dat programma loopt sinds De lidstaten verlenen de status van geautoriseerd marktdeelnemer aan handelaren die voldoen aan strikte criteria qua naleving van de douanevoorschriften, het bijhouden van

10 10 D E E U R O P E S E U N I E I N H E T K O R T gegevens, financiële solvabiliteit en veiligheidsnormen. Hoewel handelaren met die status niet automatisch profiteren van vereenvoudigingen waarin voorzien is in de douanevoorschriften van andere landen, kunnen deze worden toegestaan als zij voldoen aan bepaalde vereisten, zonder dat al gecontroleerde criteria opnieuw moeten worden onderzocht. Zo wordt dubbel werk vermeden. Bijdragen tot de begroting van de Europese Unie Ondanks het feit dat momenteel op bijna drie kwart van de invoer in de EU geen of verlaagde invoerrechten worden betaald en het gemiddelde tarief slechts 1,2 % bedraagt, werd in 2012 meer dan 22 miljard aan douanerechten geïnd. De lidstaten houden 25 % van dat bedrag af om de kosten voor de inning te dekken, maar 16,3 miljard werd doorgegeven aan de EU, goed voor bijna 13 % van de totale EU-begroting. Douanerechten maken dus een aanzienlijk deel uit van de traditionele eigen middelen van de EU, naast landbouwheffingen en heffingen op de suikerproductie. Aangezien deze inkomsten rechtstreeks voortvloeien uit de toepassing van EU-beleid, worden zij beschouwd als loutere EU-inkomsten, en niet als nationale bijdragen. Dat is belangrijk, aangezien wie douanerechten betaalt, niet altijd onderdaan is van het land dat de rechten int, waardoor het moeilijk is om op nationale basis op een billijke manier rechten te innen. De EU werkt voortdurend aan bilaterale vrijhandelsovereenkomsten met belangrijke partners om zo mogelijk het merendeel van de EU-handel af te dekken. Aangezien de wereldhandel blijft toenemen, zullen de douanerechten ongetwijfeld een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de EU-begroting. Fotolia XXV Het aandeel van de Europese Unie in de wereldhandel is even groot als dat van de VS en groter dan dat van China.

11 D o u a n e 11 Vooruitzichten Vandaag, morgen en daarna De EU is een van de meest naar buiten gerichte economieën ter wereld en wil dat ook blijven. Tussen 1999 en 2010 is de handel met de rest van de wereld verdubbeld en tegenwoordig is de EU de belangrijkste handelspartner voor tachtig landen, vier keer meer dan de Verenigde Staten. De EU is een belangrijke markt en voert meer landbouwproducten in uit ontwikkelingslanden dan Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten samen. De douane-unie moet dan ook up-to-date blijven. De modernisering van de douane-unie, die in 2003 werd gelanceerd om een papierloze omgeving te creëren, is al vergevorderd en sommige douaneadministraties in de EU behoren tot de wereldtop. Meer dan 98 % van de douaneaangiften in de EU wordt elektronisch ingediend. Er zijn voortdurend inspanningen nodig om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de toekomst. De douane moet het hoofd bieden aan de steeds voortschrijdende mondialisering van handel, bedrijfsmodellen en logistiek, en aan misdaad en terrorisme. Vanwege verschillen in hun geschiedenis, geografie en handelsroutes dragen sommige lidstaten een onevenredig groot deel van de last, maar geen enkele lidstaat kan in zijn eentje effectief het hoofd bieden aan de uitdagingen van de mondialisering. In 2013 heeft de Commissie plannen opgesteld om tegen 2020 te zorgen voor een robuustere, meer eengemaakte dienstverlening door het moderniseringsproces te voltooien, lacunes weg te werken en de bestuurs- en beheersstructuren van de douane-unie te hervormen. Het Douane 2020-programma speelt een centrale rol in deze verdere evolutie, die voortbouwt op soortgelijke initiatieven in de periode Dat programma gaat van start in 2014 en beschikt over een begroting van meer dan 500 miljoen om gedurende zeven jaar de samenwerking tussen douane-instanties te ondersteunen; netwerkvorming, gezamenlijke acties en opleidingen voor douanepersoneel te bevorderen, en IT-systemen te financieren om de ontwikkeling van een volledig pan-europese elektronische douaneomgeving met informatie-uitwisseling in realtime te onder steunen.

12 12 D E E U R O P E S E U N I E I N H E T K O R T NA NL-C Meer informatie XX Een volledigere gids over de douane-unie: XX Feiten en cijfers: XX Meer informatie over de gemeenschappelijke handelspolitiek: XX Vragen over de Europese Unie? Europe Direct kan u helpen: ISBN doi: /16734

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden

Bijeenkomst 9. Kerntaken van de Douane. Strategische doelen van de douane. VGEM Algemeen. Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bijeenkomst 9 VGEM Algemeen Kerntaken van de Douane Stoppen niet gewenste goederen tegenhouden Bewaken juiste toepassing van de wetgeving bewaken Heffen en innen heffen en innen van de belastingen Innoveren

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 november 2006 BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt De Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst van 25 en 26 juni 1984 te Fontainebleau de besluiten aangenomen waarmee de vraagstukken worden

Nadere informatie

SITUATIEVERSLAG 2017 OVER NAMAAK EN PIRATERIJ IN DE EUROPESE UNIE

SITUATIEVERSLAG 2017 OVER NAMAAK EN PIRATERIJ IN DE EUROPESE UNIE SITUATIEVERSLAG 2017 OVER NAMAAK EN PIRATERIJ IN DE EUROPESE UNIE SAMENVATTING Gezamenlijk verslag van Europol en EUIPO juni 2017 SITUATIEVERSLAG 2017 OVER NAMAAK EN PIRATERIJ IN DE EUROPESE UNIE SAMENVATTING

Nadere informatie

Handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen:

Handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen: Handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen: INVENTARISATIE VAN DE ECONOMISCHE GEVOLGEN April 2016 SAMENVATTING Deze studie behelst een actuele analyse van de gevolgen voor de wereldwijde

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel.

Voor de delegaties gaat in bijlage dezes een herziene beleidsnota van het voorzitterschap over het in hoofde genoemde voorstel. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2006 (21.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/0246 (COD) 14776/1/06 REV 1 UD 107 ENFOCUSTOM 78 MI 186 COMER 195 TRANS 281 CODEC 1224 NOTA van: het

Nadere informatie

Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie

Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese Douane unie b) Datum ontvangst Commissiedocument

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Richtsnoeren voor invoercontroles op het gebied van de veiligheid en conformiteit van producten. Algemeen deel

Richtsnoeren voor invoercontroles op het gebied van de veiligheid en conformiteit van producten. Algemeen deel EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Bescherming van de burgers en toepassing van de intellectueleeigendomsrechten

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement Europees Parlement 204-209 Commissie internationale handel 3..206 WERKDOCUMENT over de evaluatie van de externe aspecten van de werking en het beheer van de douane als instrument om de handel te bevorderen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2004 (OR. fr) 5618/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0007 (ACC) CID 3 UD 13 USA 8 MAR 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2004 (OR. fr) 5618/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0007 (ACC) CID 3 UD 13 USA 8 MAR 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2004 (OR. fr) 5618/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0007 (ACC) CID 3 UD 13 USA 8 MAR 11 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 23 januari 2004 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141)

BESLUITEN. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4141) L 186/13 BESLUITEN UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1115 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2016 tot vaststelling van een formulier voor de indiening door het Europees Agentschap voor chemische stoffen van informatie

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 5 juli 2006 advies uitgebracht. Het advies van het Europees Parlement wordt verwacht.

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 5 juli 2006 advies uitgebracht. Het advies van het Europees Parlement wordt verwacht. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2006 (23.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2006/0021 (CNS) 14172/06 FISC 132 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Voorstel

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 13.1.2016 L 8/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/24 VAN DE COMMISSIE van 8 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Bonaire De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane- en Accijnswet

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Lijst van rechtsgrondslagen waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon 1

Lijst van rechtsgrondslagen waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon 1 Lijst van rechtsgrondslagen waarop de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon 1 Deze bijlage bevat de lijst van rechtsgrondslagen waarop de gewone wetgevingsprocedure

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Pauline Eizema T 0031 70 348

Nadere informatie

Beleidsplan AAD&A

Beleidsplan AAD&A Beleidsplan AAD&A 2015-2019 N. Colpin Administrateur-generaal 24 maart 2015 Regeerakkoord: vorig plan geïntensifieerd en zo snel mogelijk uitvoeren, rekening houdend met ter beschikking gestelde budgettaire

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1988 Nr. 49 36 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1988 Nr. 49 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

Welkom! AA Douane en Accijnzen

Welkom! AA Douane en Accijnzen Welkom! 15.02.2017 1 Agenda Plaats van de AAD&A binnen FOD Financiën Missie van de AAD&A Bevoegdheden Huidige structuur - Organigram Presentatie over de verschillende diensten/administraties Specifieke

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 3

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1990 Nr. 3 51 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1990 Nr. 3 A. TITEL Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.09.2000 COM(2000) 590 definitief 2000/0242 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring van een overeenkomst in de vorm van een

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 27.10.2011 2011/0090(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Brussel, 20 januari 2016 Uit een studie van de FOD Economie over de Belgische agrovoedingsindustrie blijkt dat de handel tussen 2000 en 2014 binnen de Europese

Nadere informatie

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Douane Belastingdienst De Douane verandert Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011 Particulieren Saba & Sint Eustatius 1 De Douane verandert Per 01-01-2011 zal het Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS), waaronder de Douane-

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS

DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS DE EUROPESE UNIE EN HAAR HANDELSPARTNERS De Europese Unie neemt als grootste exporteur van goederen en diensten ter wereld en als 's werelds grootste bron van directe buitenlandse investeringen een leidinggevende

Nadere informatie

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C

15184/16 mak/van/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15184/16 ENFOPOL 455 ENV 766 ENFOCUSTOM 230 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie