AGENDA. Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA. Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014"

Transcriptie

1 AGENDA Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014 Van uur in Vijverzaal 2, Hotel Mitland, Utrecht Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht Opening en vaststellen agenda 2 Verslag 13 mei 2014 (bijlage 1) 3 NTS stand van zaken a. Versies 6.1, 6.2 en 6.3 b. Applicaties en gebruikers c. Database en Nivelonderzoek (bijlage 2) d. Website en forum e. Data 2015 f. Triage game g. Professionalisering redactieraad 4 Visie en Missie op NTS 5 Werkconferentie vervolgacties (bijlage3) 6 Versie 6.1, 6.2 en 6.3 a. Ervaringen versie 6.1 (bijlage 4) en ABCD triage b. Versie 6.2 (bijlage 5) en 6.3 c. Wijziging definitie U4 7 Inhoudelijke triage items a. Trauma schedel b. Overlijden c. Triage en adviezen zwangerschap d. Triage openbare ruimte e. Ebola 8 Vragen en antwoorden 9 Vierde Nederlands Triage Congres Rondvraag Bijlagen Verslag Triagisten 13 mei 2014 Nivel onderzoek Verslag werkconferentie 2 sept 2014 Versie 6.1 Versie 6.2

2 Verslag triagistenbijeenkomst 13 mei 2014 Hotel Mitland, Utrecht van uur Aanwezig: Roeland Drijver (voorzitter Redactieraad) Carry Snijder (lid redactieraad), Christel van Vugt (Ineen), Patricia Buvelot (office manager NTS) ± 50 triagisten, centralisten en leidinggevenden van MKA, HAP en SEH. 1.Opening en vaststelling agenda Roeland heet alle aanwezigen van harte welkom. Rond uur is er lunch in de hal. 2. NTS stand van zaken a. Gebruikers Roeland licht het aantal gebruikers NTS toe, HAP 70%, MKA 40% en SEH 8%. De verwachting is dat het aantal SEH s snel zal toenemen, met de ontwikkeling van de spoedposten. Daarnaast is de ICT omgeving bij ziekenhuizen gecompliceerd. b. Applicaties Een update van de applicatie is een wijziging in de content zoals triagecriteria en urgenties, een nieuwe versie heeft een wijziging in de functies. Roeland verwacht dat half juli de nieuwe versie 6.1 beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers. De daarop volgende update is eind 2014 te verwachten. Roeland geeft een toelichting op de ontwikkelingen met grotere spelers op de ICT markt zoals EPIC, Chipsoft en Myconsultancy BV. Zij zijn bezig met applicaties te ontwikkelen voor ziekenhuizen. c. Database NTS Er zijn al veel gegevens vastgelegd door de triage in NTS applicaties, NTS zal samen met het Nivel een database maken om de informatie te ontsluiten. Call manager zal gebruikt worden om dit technisch te regelen. Het gaat vooralsnog om de HAP en MKA, SEH zal later volgen als NTS een poos draait. Er wordt goed naar gekeken omdat het om patiëntgegevens gaat is het privacygevoelig, dit zal naar verwachting eind 2014/begin 2015 zijn beslag krijgen voor de HAP s. Website NTS De site van NTS is verouderd, er wordt een nieuwe site gebouwd. Zoals eerder aangegeven komt er nog een enquête onder gebruikers naar de informatiebehoefte en functionaliteiten. Eind 2014 zal de nieuwe site gereed zijn. Forum Bij het onderdeel forum vraagt Roeland vooral dit te gebruiken en deel te nemen aan discussies over NTS, je kunt ook je collega s betrekken. Over de techniek meldt Roeland dat de mails van het forum in de spam terecht kunnen komen, na de eerste keer antwoorden is dit wel normaal. Voor een reactie is een reply voldoende, voor het introduceren van een nieuw onderwerk moet je inloggen. Soms duurt het dan even dat je mail is verzonden. Meningsvormende onderwerpen zijn geschikt, deze kunnen ook het draagvlak vergroten, dus schroom niet. Als het om een contentfout gaat dan graag naar Roeland, liefst met schermafdruk. Reactie volgt doorgaans binnen enkele dagen. 1

3 Afspraak: Triagisten/centralisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het forum en onderwerpen in te brengen. De werking van het forum wordt in de bijeenkomst van 27 november geëvalueerd. En zie ook de rubriek veel gestelde vragen! 3. Versie 6.1 Roeland licht de wijzigingen toe (zie presentatie). Diverse onderwerpen De triage AAA blijft lastig, het is niet 100% veilig en doelmatig te krijgen. Uitleg over de triagecriteria volgt. Vervolgactie telefonische triage rugpijn U1 is nu huisarts en geen ambulance. De redactieraad zal deze keuze heroverwegen. De mate van acuutheid is niet opgenomen in de triagecriteria omdat dit wordt beschouwd als de competentie van de triagist. Alle adviezen kunnen inzien is nu geen eis aan de applicatie, mag wel als de bouwer dit wil. Doel is naslag. Nu staan de juiste adviezen bij de juiste urgenties, m.a.w. als je een zelfzorgadvies wil geven bij een U4 hoor je de urgentie te overrulen. De redactieraad onderzoekt de noodzaak/wens om advies pijnstilling toe te voegen bij hogere urgenties dan U5. Wordt vervolgd ABCD Roeland licht ABCD triage toe en legt uit dat de volgorde van de letters ABCD kan en mag verschillen per applicatiebouwer. Desgewenst kan de ABCD in één keer op veilig gezet worden. De ambulancezorg wil deze functie niet, HAP en SEH wel. APVU vervangt bij alle ingangsklachten de term apathisch. Roeland merkt op dat de APVU vanuit de ambulancezorg komt en dit dus een voorbeeld is van samenwerking binnen de keten acute zorg. Discussie over hoe om te gaan als het triagecriterium niet is te beoordelen. Pijn thorax Roeland resumeert de uitkomsten van de expertmeeting van 16 januari, zie sheet. Over de risicofactoren (roken, overgewicht) is geen consensus. 4. Verder in 2014 en 2015 ABCD fysieke triage, uitbreiding parameters Roeland meldt dat er geen fysieke parameter is opgenomen bij ABCD triage zoals pols en zuurstofsaturatie. De redactieraad gaat dit onderzoeken. Trauma schedel: Ingangsklacht Trauma schedel wordt aangehouden totdat de NHG-Standaard schedeltrauma gereed is. Overlijden De centralisten melden dat er regelmatig melding is van iemand die onverwacht overleden is. Er is discussie over of je een wel of geen ambulance stuurt bij overlijden of het vermoeden van overlijden. Er zijn nu geen criteria zoals lijkstijfheid, vlekken etc. De centralist heeft wel houvast nodig bij vermoeden van overlijden. De redactieraad gaat dit onderzoeken. Wijziging U4 Roeland meldt dat de wijziging U4 uitgesteld tot de volgende update eind 2014 is op verzoek van Ineen en NHG. Het kan organisatorische consequenties (opleiding, training, implementatie) hebben zodat er tijd nodig is om dit goed te beoordelen en in gang te zetten. Daarnaast heeft het NHG aangegeven dat de Triagewijzer in revisie is, einde jaar wordt een nieuwe versie verwacht en kan de U4 simultaan verwerkt worden. 2

4 Werkconferentie Roeland wil de werkconferentie op 2 september over vervolgacties vooral richten op artsen maar de ervaringen van triagisten zijn eveneens nodig. Er komt nog een enquête aan beoogd deelnemers en triagisten over uitgangspunten en casuïstiek. Hierin wordt ook GGZ meegenomen. 5. Vragen en antwoorden De definitie kortademig is aangepast in versie 6.1, die medio juli 2014 wordt verwacht. Diverse leeftijdsfilters zijn versoepeld, zoals bij kind 10 jaar met hartkloppingen (wel leeftijdsfilter). Bij Neurologische uitval, voorbijgaande aard: plus indicatie trombolyse ja is U5, nee is U2. Andersom zou logischer werken volgens triagist en arts. Roeland vraagt een schermafdruk te mailen. Naar aanleiding hiervan meldt Roeland dat de indicatie trombolyse is vervangen door tijdsduur. Triage van neurologische uitval voorbij is ook aangepast. Opmerking: HAP met casus neurologische uitval voorbij, bleek toch een CVA te zijn. De eerste ingangsklacht was Vreemd gedrag, een collega heeft hier een U5 van gemaakt. Roeland meldt dat de Redactieraad graag een verbatim of geluidsfragment ontvangt, geanonimiseerd, om deze calamiteit te beoordelen. Het gaat erom of de inhoud NTS wel of niet bijgesteld moet worden. Bij Pijn voorbij is het tricky, de pijn bleek bij doorvragen eigenlijk niet voorbij maar nog te zeuren. Hoe doe je dat? Roeland geeft aan dat dit de competentie van de triagist is. Kindermishandeling hoort niet thuis in de triage, maar bij de arts, de context is belangrijk. Dit is vaak in de redactieraad besproken Opmerking: Bij het gaan werken met NTS stijgt de gesprekstijd, naar 4 6 minuten. Dit wordt herkend in de zaal, naarmate er langer met NTS gewerkt wordt, daalt de gesprekstijd. Roeland meldt dat blijkt dat na enkele maanden de gesprekstijd voor en na het werken met NTS geen verschil toont. Er is geen triagecriterium voor Aneurysma nek, een U4 is lastig. Dit n.a.v. een patiënt met acute nekpijn die is overleden, IGZ heeft hier naar gekeken. Roeland wil graag het verbatim om te beoordelen of het aan NTS ligt. 6. Rondvraag De deelnemers concluderen dat deze bijeenkomsten als nuttig worden ervaren. Over de doelgroep is er wel de vraag uit de zaal dat ook leidinggevenden deze bijeenkomst interessant vinden. Roeland meldt dat aan de organisaties is om een goede afgevaardigde te sturen die de collega s/managers informeren over de bijeenkomsten. Want als de groep te groot is (meer dan 60) dan dalen de interactie en het rendement. Afspraken en volgende bijeenkomst: Donderdag 27 november, uur, Utrecht, Hotel Mitland. Presentatie van Roeland komt vanmiddag op de site. Verslag volgt binnen twee weken. Document wijzigingen en ABCD volgen snel. Onderwerpen volgende bijeenkomst: Forum Triagisten: graag meer gebruiken en iedereen kan input geven. En zie ook de rubriek veel gestelde vragen. Redactieraad: Criteria bij overlijden (overwegen, n.a.v. vaak voorkomen in de praktijk) Bijwerken FAQ bij nieuwe versie NTS (aandachtspunt Roeland/Redactieraad) Congres 2015: overweging speciaal programmaonderdeel voor triagisten over NTS. Vervolgactie bij U1 Adviezen pijnbestrijding bij alle urgenties 3

5 Rapportage NTS-data: voorstel voor op te leveren tabellen Marieke Zwaanswijk, Dit document bevat een voorstel voor tabellen die jaarlijks door het NIVEL opgeleverd worden aan de Stichting NTS. Of al deze tabellen daadwerkelijk op onderstaande manier geproduceerd kunnen worden, kan pas bepaald worden als de data binnen zijn en als er gecontroleerd is of de kwaliteit en bruikbaarheid van alle geleverde variabelen voldoende is. Het voorstel is om jaarlijks een standaardset aan tabellen te leveren aan de Stichting NTS, met de mogelijkheid om verdiepende informatie te leveren tegen een extra vergoeding. Gegevens uit de NTSapplicatie zullen ook gebruikt worden op de website van NIVEL Zorgregistraties. 1. Jaarlijks op te leveren standaardset aan tabellen Tabel: percentage contacten met ABCD (on)veilig % contacten ABCD veilig % contacten ABCD onveilig Totaal aantal contacten Aantal contacten met U1 Tabel: Frequentie van NTS ingangsklachten (totaal)* NTS Ingangsklacht % van het aantal contacten Airway Algehele malaise volwassenen etc. * als bij een contact meerdere ingangsklachten geregistreerd zijn, worden deze allemaal meegeteld Tabel: Top 5 van NTS ingangsklachten, uitgesplitst naar 1 e, 2 e, 3 e en 4 e geregistreerde ingangsklacht NTS Ingangsklacht 1 % contacten NTS ingangsklacht 2 % contacten etc Tabel: Urgentiecategorieën per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met urgentie: NTS Ingangsklacht U0 U1 U2 U3 U4 U5 Airway Algehele malaise volwassenen etc. Tabel: Vervolgactie per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met vervolgactie: NTS Ingangsklacht Advies AMBU.... Airway Algehele malaise volwassenen etc. 1

6 Tabel: Vervolgactie per urgentie % van het aantal contacten met urgentie: Vervolgactie U0 U1 U2 U3 U4 U5 Advies AMBU etc. Tabel: Adviezen per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met advies: NTS Ingangsklacht Airway Algehele malaise volwassenen etc. Tabel: Afwijken van de geadviseerde urgentiecategorie Afwijken van geadviseerde urgentiecategorie Per NTS ingangsklacht: Airway Algehele malaise volwassenen etc. Aantal contacten met afwijking % vh aantal contacten met de ingangsklacht Tabel: Redenen van afwijken van urgentiecategorie Comorbiditeit Context patiënt etc. % vh totaal aantal contacten met afwijking Tabel: Afwijken van de geadviseerde vervolgactie Afwijken van geadviseerde vervolgactie Per NTS ingangsklacht: Airway Algehele malaise volwassenen etc. Aantal contacten met afwijking % vh aantal contacten met de ingangsklacht Tabel: Redenen van afwijken van vervolgactie Context patiënt Eigen motivatie etc. % vh totaal aantal contacten met afwijking 2

7 Tabel: Triagetijd in minuten, per NTS ingangsklacht NTS ingangsklacht Airway Algehele malaise volwassenen Etc. Aantal minuten tussen start en einde triage Tabel: Triagetijd in minuten, per urgentiecategorie Urgentiecategorie Aantal minuten tussen start en einde triage U0 U1 Etc. 2. Aanvullende informatie (jaarlijks desgewenst op aanvraag en tegen extra vergoeding te verkrijgen) Bovenstaande tabellen kunnen op verschillende manieren verder uitgesplitst worden: Naar type triage: telefonisch of face-to-face Naar leeftijdscategorie: kind (<12), volwassene, bejaarde (>65) Naar geslacht Naar werkveld: dit is alleen mogelijk vanaf het moment dat het NIVEL ook triagegegevens van meldkamers en/of SEHs krijgt 3

8 Werkconferentie vervolgacties NTS in Slot Zeist NTS is geen kookboek, je moet vooral zelf blijven nadenken en doorvragen Ongeveer vijftig genodigden kwamen op 2 september 2014 bijeen op Slot Zeist om met elkaar in discussie te gaan over de vervolgacties bij het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Het merendeel van de deelnemers was huisarts, SEH-verpleegkundige of medewerker van een meldkamer. Maar ook een enkele cardioloog, neuroloog en tandarts zaten aan de discussietafels. Al snel werd duidelijk dat al deze disciplines veel meer van elkaars vaardigheden moeten weten. En dat er in de toekomst zelfs nog meer disciplines moeten aanschuiven om de NTS leidend en up-to-date te houden. Bij binnenkomst valt meteen op dat de ramen in de Spiegelzaal van Slot Zeist beslagen zijn. Daar werken de discussies aan de zes tafels waar de genodigden aan zitten, waarschijnlijk aan mee. Alle zes de tafels hebben een specifiek onderwerp over vervolgacties bij de NTS gekregen die ze tijdens het diner bespreken. Aan de tafel over Vervolgacties fysieke triage trauma wordt meteen geconstateerd dat het nogal uitmaakt hoe er met de hulpvraag om wordt gegaan en waar de vraag binnenkomt. Een diepe wond die geplakt of gehecht moet worden, moet volgens de NTS worden doorverwezen naar de SEH. Een meldkamer stuurt er een ambulance op af. Een HAP vraagt of de patiënt in staat is zelf naar de HAP te komen of dat de huisarts de wond thuis kan behandelen. Dat scheelt een ambulancerit. Triage vraagt dus om doorvragen, gezond medisch verstand gebruiken, alle opties in ogenschouw nemen en dan pas een vervolgactie plannen. Daarom vinden zij dat een verpleegkundig triagist minimaal hbo-opgeleid moet zijn. Een manager van het AMC vertelt dat een huisarts dik tien jaar geleden nog niets te maken wilde hebben met het ziekenhuis. Dat ligt bij ons nu helemaal anders. In de nieuwbouwplannen van het AMC is de HAP middenin de SEH gepland. De andere collega s aan de discussietafel vullen aan: Maar een huisarts blijft een huisarts. Je moet ze niet echt gaan integreren. Dat haalt de kracht van de SEH en de huisarts weg.

9 Openbare orde Tijdens het dessert krijgen ook de andere groepen het woord om hun bevindingen te delen met de rest. Zo stelt de groep Triage openbare ruimte meteen de definitie openbare ruimte aan de orde. Is een bordeel of een camping openbare ruimte? Dat moet duidelijker gedefinieerd. Wij vinden dat de NTS leidend is, behalve als de veiligheid of het managen van de openbare orde in het geding is. Dan moet meteen de ambulancezorg en ook de politie ingeschakeld worden. In de huiselijke omgeving is de NTS leidend met vervolgactie huisarts; dus ook in een vakantiehuisje. Tenzij wederom de openbare orde in het geding is. De groep Vervolgactie telefonische triage non trauma vindt dat de toegankelijkheid van de GGZ, ofwel psychiatrie beter moet verlopen. Dat levert meteen gelach uit de zaal op. Bij een zelfmoordpoging wordt vrijwel altijd de ambulance ingeschakeld. Maar eigenlijk zou het beter zijn om naar de GGZ of de psychiater door te verwijzen. Waar de diverse disciplines wellicht allemaal aan moeten wennen is dat een triage kan leiden tot aanpassing daarvan. De groep Vervolgactie telefonische triage legt uit: Als iemand met pijn in de thorax zich meldt, dan kan het mogelijk zijn dat een huisarts van de HAP er even tussen wordt gezet. Daarna kan wellicht een tweede telefonische triage plaatsvinden. Terugschakelen Vervolgacties en terugschakelen zitten nog niet goed in het triagesysteem. Daarmee wordt bedoeld welke specialist ingeschakeld kan worden in plaats van meteen de ambulance er op af te sturen. Of eerst nog even een specialist consulteren voordat er een vervolgactie wordt gepland. Dat moet de kracht van de triagist gaan worden. Maar die moet daar dan wel beter voor opgeleid worden. Het dessert is op, de koffie staat klaar. Roeland Drijver, voorzitter van de redactieraad NTS, daagt de genodigden uit te zeggen wat ze van de bijeenkomst vonden. Eigenlijk alle reacties zijn positief. Het is erg prettig om eens uit je eigen werktunnel te stappen en met professionals uit andere disciplines te kijken naar de werking van de NTS en wat er anders en beter kan. En ook komt er een welkome tip: Nodig meer specialisten uit en doe dat vooral via de wetenschappelijke beroepsgroepen. Dan wordt het beter geborgd en heeft het geen tijdelijke karakter meer. Neem de kinderartsen. Die hadden hier ook bij aanwezig moeten zijn.

10 Conclusie: de NTS is hard op weg dé Nederlandse Triage Standaard van Nederland te worden. De vervolgacties zitten goed in elkaar, verschillende triagespecialisten moeten meer van elkaars expertise weten en de scholing rondom triage kan nog beter. Voorzitter Roeland Drijver: De toon is gezet. We komen zeker weer bijeen. En de volgende keer met meer disciplines. Want dit soort bijeenkomsten hebben wij als redactieraad nodig; gevoed worden uit de praktijk zodat de NTS up-to-date blijft en steeds meer wordt overgenomen als dé enige ketenrichtlijn in triage. Nog enkele aanbevelingen en opmerkingen uit de zaal Behoefte aan inzage EPD Betere uitwisseling gegevens tussen meldkamer en huisarts en HAP en SEH. Meer eenheid krijgen in inschakelen ambulance of HAP. Tandarts bereid tot consultatie. Patiënten beter voorlichten over spoedzorg. Vaak zijn regionale protocollen leidend en niet de NTS. NTS moet flexibel gehanteerd worden, de ene patiënt is de ander niet. Meer de regiearts inschakelen. Misschien extra functie creëren onder de noemer basisspoedzorg (kan SEH-arts zijn). Verander in de NTS het woord overrulen in aanpassen. Overrulen heeft een slechte connotatie. Tekst: Marieke Rijsbergen

11 Algehele malaise volwassene wijzigingen versie schoon Pijn is vanaf matige pijn AVPU = V is dus V of slechter Fout in huidige cms Voor de patiënt kan de malaise als klacht op de voorgrond staan waardoor andere, meer specifieke, klachten in eerste instantie niet worden gemeld. Als bij uitvragen blijkt dat er meer specifieke klachten zijn raadpleeg dan de betreffende ingangsklacht. Koorts volwassene Meningeale prikkeling en koorts Petechiën en koorts Petechiën en meningeale prikkeling U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Hevige pijn AVPU =V Neurologische uitval Hypothermie Koude rilling Meningeale prikkeling Zieke indruk Verward Kortademig Buikpijn Mictieklachten Diabetes en glucose onbekend Dehydratie Hoofdpijn en recent schedeltrauma ( <2 weken) Koorts en bezoek aan (sub)tropen laatste 4 weken geleden Nu fout in CMS namelijk koorts > 3 dg: aanpassen

12 Allergische reactie of insectensteek Kortademig, snel ontstaan Levensbedreigende anafylaxie in de voorgeschiedenis U2 HA SEH Kortademig Quincke s oedeem In mondholte Niet te verwijderen teek Jeuk Huiduitslag

13 Armklachten Huidklachten, Pijn thorax Neurologische uitval niet door hernia, < 4.5 uur U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia of net voorbij Verdenking ischemie Vegetatieve verschijnselen Neurologische uitval door hernia Hevige pijn en forse zwelling Hevige pijn Ontsteking

14 Beenklachten Huidklachten Neurologische uitval niet door hernia, l én < 4.5 uur U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia of net voorbij Eén dik of rood been én kortademig Ischemie vermoed Eén dik of rood been Hevige pijn en forse zwelling Twee dikke benen én kortademig Neurologische uitval door hernia Hevige pijn Slotstand knie Ontsteking

15 Bloedneus (non-trauma) U2 Fast track Fast track Bloedneus die ondanks advies niet stopt U3 Fast track Fast track

16 Borstontsteking U2 HA HA Ernstig zieke indruk Koorts én langer dan 24 uur Zieke indruk

17 Braken Buikpijn volwassene, Buikpijn kind Hevig bloedbraken Diabetes en kortademig en gebruik insuline U2 HA SEH Hevige buikpijn Hevige en onbekende hoofdpijn Bloedbraken Hoofdpijn en zeer recent schedeltrauma Diabetes en kortademig Aanhoudend braken Dehydratie Hoofdpijn en recent schedeltrauma Diabetes Obstipatie

18 Brandwond Inhalatietrauma Chemisch letsel potentieel gevaarlijke stof Volwassene en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 10% Kind/Bejaarde en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 5% Verbranding door hoogspanning U2 SEH SEH Verbranding door elektriciteit Verbranding in/rond oog, oor, gezicht of perineum Brandwond circulair of bij gewricht Chemisch letsel Volwassene en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 5% U3 Fast track Fast track Brandwond groter dan handpalm patiënt Blaren groter dan een 2-eurostuk Afwijkende kleur U4 Fast track Fast track Ontsteking

19 Buikpijn kind Braken, Diarree U2 HA SEH Hevige buikpijn Ernstig zieke indruk Aanhoudend braken Ontroostbaar huilen Koorts Rectaal bloedverlies Buikpijn Buikpijn zonder verklaring

20 Buikpijn volwassene Braken, Diarree, Pijn thorax Hevige buikpijn en bekend met aneurysma Zwanger >17 weken en hevige buikpijn Hevige buikpijn > 40 jaar en geen toename bij bewegen Hevig bloedbraken U2 HA SEH Hevige buikpijn Uitstraling boven het diafragma Zwanger > 17 weken en buikpijn Rectaal bloedverlies Bloedbraken Vegetatieve verschijnselen Aanhoudend braken Urineretentie Koorts Buikpijn die verergert pm geschrapt bij kinderen Melaena U4 Buikpijn zonder verklaring HA HA

21 Corpus alienum Wond, Trauma oog, Intoxicatie Doorboord: letsel in een orgaan Doorboord oog verdenking ischemie U2 SEH SEH Ingeslikt en gevaarlijk (omschrijven) of met klachten Doorboord: letsel in extremiteit of spier Corpus alienum huid, slijmvlies, holte of oog

22 Diabetes (ontregeld) Ernstige hypoglcycemie vermoed Braken en kortademig en gebruik insuline U2 HA SEH AVPU = V Aanhoudend braken Glucose < 3.5 mmol/l Verward en glucose > 15 mmol/l Verward en glucose onbekend en gebruik insuline Verkeerde dosering insuline Braken Glucose >150 mmol/l Verward en glucose onbekend

23 Diarree Buikpijn kind, Buikpijn volwassene U2 HA SEH Matig tot fors rectaal bloedverlies Aanhoudend braken Dehydratie Koorts én risicogroep Ernstig (in cms) Zieke indruk en rectaal bloedverlies Frequente diarree langer dan 3 dagen

24 Duizelig Neurologische uitval Cardiale pijn of net voorbij U2 HA SEH AVPU = V Hevige en onbekende hoofdpijn Hartkloppingen Oogsymptomen Abnormale pols vermoed Abnormale pols Hevig duizelig Zeer recent schedeltrauma Aanhoudend braken

25 Gebitsklachten (non-trauma) U2 HA SEH U3 Tandarts Tandarts Hevige pijn tand/kies Zwelling in de onderkaak Kan de mond niet goed openen Nabloeding U4 Tandarts Tandarts

26 Geslachtsorgaan klachten Bij huidklachten, urinewegproblemen of vaginaal bloedverlies: zie daar Huidklachten, Urinewegproblemen, Vaginaal bloedverlies U2 SEH SEH matige Pijn testis Priapisme ongewone afscheiding en koorts Trauma Ringvormige zwelling eikel Abces Ongewone Afscheiding en verminderde weerstand gebruik van immunosuppressiva of HIV Pijn Koorts

27 Hartkloppingen Pijn thorax Te snel ( hart op hol ) én vegetatieve verschijnselen U2 HA SEH Vegetatieve verschijnselen Te snel ( hart op hol ) én acuut begin ( pats-boem ) Kortademig Hevig duizelig Collaps Te snel ( hart op hol ) of te traag Onregelmatig ritme, recent ontstaan Hartklopping niet meer aanwezig Hartbonken Hartoverslag Onregelmatig ritme, bekend met atriumfibrilleren

28 Hoesten Koorts kind, Koorts volwassene, Kortademig Veel bloed ophoesten U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Pijn thorax Bloed ophoesten Piepende ademhaling Sterk verminderde weerstand Jonger dan 3 maanden

29 Hoofdpijn Neurologische uitval Hevige hoofdpijn en meningeale prikkeling SAB vermoed Ernstig zieke indruk en koorts Petechiën en ernstig zieke indruk Petechiën en koorts Petechiën en hevige hoofdpijn U2 HA SEH Hevige hoofdpijn en onbekende hoofdpijn Meningeale prikkeling Ernstig zieke indruk Petechiën Recent schedeltrauma Zwanger langer dan 17weken en onbekende hoofdpijn Aanhoudend braken Onbekende hoofdpijn Zieke indruk

30 Huidklachten Koorts kind, Koorts volwassene Petechiën en ernstig zieke indruk Spontane blaarvorming en ernstig zieke indruk U2 HA SEH Petechiën Ernstig zieke indruk Zieke indruk en jonger dan 3 maanden Kortademig Quincke s oedeem Zieke indruk Spontane blaarvorming Abces Ontsteking Pijnlijke uitslag Hevige jeuk

31 Insult Neurologische uitval, Koorts kind (bij leeftijd < 6 jaar) Aanhoudend/repeterend insult U2 HA SEH Geen epilepsie in de voorgeschiedenis Recent schedeltrauma Koortsstuip of insult 2 e keer in een episode Koorts Alcohol of drugs gebruikt Petechiën Onduidelijk verhaal

32 Intoxicatie Suïcidaal, Vreemd gedrag, Corpus Alienum Overdosis mogelijke toxische (genees)middelen en < 60 minuten na inname Inname etsende stof en kwijlen Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Inhalatie gevaarlijke stoffen Landbouwgif Pijn thorax en cocaïnegebruik U2 Ambu SEH Inname etsende stof Overdosis mogelijke toxische (genees)middelen Alcohol of drugs gebruikt en AVPU = V Alcohol of drugs gebruikt en pijn thorax Alcohol of drugs gebruikt en hartkloppingen Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stof Inname aardoliedistillaten/zeep Overdosis niet toxische (genees)middelen PM Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stof in U2 = Contact RIVM en terugbellen Overdosis niet toxische (genees)middelen in U3 = Urgentie checken met RIVM

33 Keelklachten Corpus alienum Kwijlen en stridor U2 HA HA Duidelijke problemen met openen van de mond Ernstig zieke indruk Sterk verminderde weerstand Vergrote lymfeklieren in de hals Keelpijn langer dan een week en zieke indruk Huiduitslag

34 Koorts kind Oorklachten Meningeale prikkeling Kwijlen en stridor Petechiën Aanhoudend of repeterend insult U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Sterk verminderde weerstand Insult behalve typische en voorbije koortsstuip Jonger dan 3 maanden Cyanose Dehydratie Jengelend of voortdurend huilen Zieke indruk Kortademig Bezoek aan de (sub)tropen de laatste 4 weken in CMS alleen tel? Buikpijn die verergert (maar niet bij buikpijn kind?) Koorts Koorts langer dan 3 dagen Koorts na koortsvrije periode Typische koortsstuip en leeftijd > 6 maanden en < 5 jaar

35 Koorts volwassene Petechiën Meningeale prikkeling U2 HA SEH AVPU = V Ernstig zieke indruk Koude rilling Hyperthermie Sterk verminderde weerstand Bezoek aan de (sub)tropen de laatste 4 weken Kortademig Verminderde weerstand Zieke indruk Koorts Koorts langer dan 5 dagen

36 Kortademig Pijn thorax Veel bloed ophoesten Hevig kortademig Matig kortademig en snel ontstaan Kwijlen en stridor Zeer laag SpO 2 U2 HA SEH Matig kortademig Snel ontstane kortademigheid Ernstig zieke indruk Bloed ophoesten Laag SpO 2 Abnormale pols Kortademig zonder verklaring Koorts Zieke indruk Trauma

37 Nekklachten Meningeale prikkeling en koorts Petechiën en ernstig zieke indruk Petechiën en koorts U2 HA SEH Meningeale prikkeling Neurologische uitval (armen) Hevige pijn

38 Neurologische uitval Neurologische uitval niet door hernia, én < 4.5 uur Stollingsstoornis (zoals acenocoumarol) U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia, of net voorbij Neurologische uitval door hernia

39 Obstipatie U2 HA SEH Hevige buikpijn Braken Buikpijn Pasgeborene die nog geen ontlasting heeft gehad

40 Oogklachten (inclusief trauma) U1 SEH SEH Doorboord oog U2 SEH SEH Loog of zuur Pijn én braken én ouder dan 40 jaar Pijn Lichtflitsen Acuut dubbelzien Acute visusdaling Corpus alienum Oogontsteking langer dan 3 dagen én zonder verbetering Oogontsteking met hevig pussende afscheiding Stomp trauma zonder klachten

41 Oorklachten Koorts kind, Corpus Alienum U1 HA HA U2 HA HA Ernstig zieke indruk Roodheid oorschelp en volwassene Hevig duizelig Pijn achter de oorschelp Afstaande oorschelp Jonger dan een half jaar Oorpijn langer dan 3 dagen Tweezijdige oorpijn en onder de 2 jaar Bloeduitstorting aan de oorschelp Syndroom van Down Acute doofheid

42 Partus Uitdrijving in gang zonder begeleiding Continue hevige buikpijn, ook tussen de contracties Insult Fors/continu vaginaal bloedverlies Vermoeden regelmatige weeën (om de 5 minuten) bij een zwangerschap weken Afname cortonen U2 SEH SEH Vruchtwaterverlies bij een zwangerschap bij een zwangerschap weken Vaginaal bloedverlies en zwangerschap weken Geen leven voelen Vermoeden regelmatige weeën (om de 10 minuten of meer) bij een zwangerschap weken U3 Verloskundige Verloskundige Vermoeden regelmatige weeën bij een zwangerschap langer dan 36 weken (bel verloskundige) Vruchtwaterverlies bij een zwangerschap vanaf 37 weken (bel verloskundige)

43 Pijn thorax Kortademig U1 ten minste matige pijn én korter dan 12 uur Ambu SEH Vegetatieve verschijnselen Hevige pijn én snel progressief Hevige pijn Beklemmende pijn én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én beklemmende pijn U2 ten minste matige pijn HA SEH Hevige pijn Midden op de borst én beklemmende pijn Midden op de borst én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én snel progressief Abnormale pols Vastzittend aan de ademhaling Uitstralend naar arm of rug Snel progressief Midden op de borst Beklemmende pijn Niet met een vinger aan te wijzen én coronairlijden in de voorgeschiedenis Niet met een vinger aan te wijzen én diabetes Niet met een vinger aan te wijzen Scherpe of stekende pijn Met één vinger aan te wijzen links of rechts op de borst Uitstralend naar buik of benen Houdingsafhankelijk

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g

patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g patiëntenversie van de richtlijn diagnostiek vasculitis diagnose Vasculitis vasculitis st ic ht in g Verantwoording: Dit boek kwam tot stand in samenwerking met Prof. dr. Jan Willem Cohen Tervaert, specialist

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten. levonorgestrel / ethinylestradiol Bijsluiter Microgynon 30 1 van 14 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Microgynon 30, 0,15 mg/0,03 mg omhulde tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013 Positief zorgt Hiv Vereniging Nederland 2013 1 inhoudsopgave voorwoord 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 voorwoord Alexander Pastoors, voorzitter Hiv Vereniging Nederland inleiding Ronald Brands,

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie