AGENDA. Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA. Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014"

Transcriptie

1 AGENDA Triagisten bijeenkomst op donderdag 27 november 2014 Van uur in Vijverzaal 2, Hotel Mitland, Utrecht Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht Opening en vaststellen agenda 2 Verslag 13 mei 2014 (bijlage 1) 3 NTS stand van zaken a. Versies 6.1, 6.2 en 6.3 b. Applicaties en gebruikers c. Database en Nivelonderzoek (bijlage 2) d. Website en forum e. Data 2015 f. Triage game g. Professionalisering redactieraad 4 Visie en Missie op NTS 5 Werkconferentie vervolgacties (bijlage3) 6 Versie 6.1, 6.2 en 6.3 a. Ervaringen versie 6.1 (bijlage 4) en ABCD triage b. Versie 6.2 (bijlage 5) en 6.3 c. Wijziging definitie U4 7 Inhoudelijke triage items a. Trauma schedel b. Overlijden c. Triage en adviezen zwangerschap d. Triage openbare ruimte e. Ebola 8 Vragen en antwoorden 9 Vierde Nederlands Triage Congres Rondvraag Bijlagen Verslag Triagisten 13 mei 2014 Nivel onderzoek Verslag werkconferentie 2 sept 2014 Versie 6.1 Versie 6.2

2 Verslag triagistenbijeenkomst 13 mei 2014 Hotel Mitland, Utrecht van uur Aanwezig: Roeland Drijver (voorzitter Redactieraad) Carry Snijder (lid redactieraad), Christel van Vugt (Ineen), Patricia Buvelot (office manager NTS) ± 50 triagisten, centralisten en leidinggevenden van MKA, HAP en SEH. 1.Opening en vaststelling agenda Roeland heet alle aanwezigen van harte welkom. Rond uur is er lunch in de hal. 2. NTS stand van zaken a. Gebruikers Roeland licht het aantal gebruikers NTS toe, HAP 70%, MKA 40% en SEH 8%. De verwachting is dat het aantal SEH s snel zal toenemen, met de ontwikkeling van de spoedposten. Daarnaast is de ICT omgeving bij ziekenhuizen gecompliceerd. b. Applicaties Een update van de applicatie is een wijziging in de content zoals triagecriteria en urgenties, een nieuwe versie heeft een wijziging in de functies. Roeland verwacht dat half juli de nieuwe versie 6.1 beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers. De daarop volgende update is eind 2014 te verwachten. Roeland geeft een toelichting op de ontwikkelingen met grotere spelers op de ICT markt zoals EPIC, Chipsoft en Myconsultancy BV. Zij zijn bezig met applicaties te ontwikkelen voor ziekenhuizen. c. Database NTS Er zijn al veel gegevens vastgelegd door de triage in NTS applicaties, NTS zal samen met het Nivel een database maken om de informatie te ontsluiten. Call manager zal gebruikt worden om dit technisch te regelen. Het gaat vooralsnog om de HAP en MKA, SEH zal later volgen als NTS een poos draait. Er wordt goed naar gekeken omdat het om patiëntgegevens gaat is het privacygevoelig, dit zal naar verwachting eind 2014/begin 2015 zijn beslag krijgen voor de HAP s. Website NTS De site van NTS is verouderd, er wordt een nieuwe site gebouwd. Zoals eerder aangegeven komt er nog een enquête onder gebruikers naar de informatiebehoefte en functionaliteiten. Eind 2014 zal de nieuwe site gereed zijn. Forum Bij het onderdeel forum vraagt Roeland vooral dit te gebruiken en deel te nemen aan discussies over NTS, je kunt ook je collega s betrekken. Over de techniek meldt Roeland dat de mails van het forum in de spam terecht kunnen komen, na de eerste keer antwoorden is dit wel normaal. Voor een reactie is een reply voldoende, voor het introduceren van een nieuw onderwerk moet je inloggen. Soms duurt het dan even dat je mail is verzonden. Meningsvormende onderwerpen zijn geschikt, deze kunnen ook het draagvlak vergroten, dus schroom niet. Als het om een contentfout gaat dan graag naar Roeland, liefst met schermafdruk. Reactie volgt doorgaans binnen enkele dagen. 1

3 Afspraak: Triagisten/centralisten worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het forum en onderwerpen in te brengen. De werking van het forum wordt in de bijeenkomst van 27 november geëvalueerd. En zie ook de rubriek veel gestelde vragen! 3. Versie 6.1 Roeland licht de wijzigingen toe (zie presentatie). Diverse onderwerpen De triage AAA blijft lastig, het is niet 100% veilig en doelmatig te krijgen. Uitleg over de triagecriteria volgt. Vervolgactie telefonische triage rugpijn U1 is nu huisarts en geen ambulance. De redactieraad zal deze keuze heroverwegen. De mate van acuutheid is niet opgenomen in de triagecriteria omdat dit wordt beschouwd als de competentie van de triagist. Alle adviezen kunnen inzien is nu geen eis aan de applicatie, mag wel als de bouwer dit wil. Doel is naslag. Nu staan de juiste adviezen bij de juiste urgenties, m.a.w. als je een zelfzorgadvies wil geven bij een U4 hoor je de urgentie te overrulen. De redactieraad onderzoekt de noodzaak/wens om advies pijnstilling toe te voegen bij hogere urgenties dan U5. Wordt vervolgd ABCD Roeland licht ABCD triage toe en legt uit dat de volgorde van de letters ABCD kan en mag verschillen per applicatiebouwer. Desgewenst kan de ABCD in één keer op veilig gezet worden. De ambulancezorg wil deze functie niet, HAP en SEH wel. APVU vervangt bij alle ingangsklachten de term apathisch. Roeland merkt op dat de APVU vanuit de ambulancezorg komt en dit dus een voorbeeld is van samenwerking binnen de keten acute zorg. Discussie over hoe om te gaan als het triagecriterium niet is te beoordelen. Pijn thorax Roeland resumeert de uitkomsten van de expertmeeting van 16 januari, zie sheet. Over de risicofactoren (roken, overgewicht) is geen consensus. 4. Verder in 2014 en 2015 ABCD fysieke triage, uitbreiding parameters Roeland meldt dat er geen fysieke parameter is opgenomen bij ABCD triage zoals pols en zuurstofsaturatie. De redactieraad gaat dit onderzoeken. Trauma schedel: Ingangsklacht Trauma schedel wordt aangehouden totdat de NHG-Standaard schedeltrauma gereed is. Overlijden De centralisten melden dat er regelmatig melding is van iemand die onverwacht overleden is. Er is discussie over of je een wel of geen ambulance stuurt bij overlijden of het vermoeden van overlijden. Er zijn nu geen criteria zoals lijkstijfheid, vlekken etc. De centralist heeft wel houvast nodig bij vermoeden van overlijden. De redactieraad gaat dit onderzoeken. Wijziging U4 Roeland meldt dat de wijziging U4 uitgesteld tot de volgende update eind 2014 is op verzoek van Ineen en NHG. Het kan organisatorische consequenties (opleiding, training, implementatie) hebben zodat er tijd nodig is om dit goed te beoordelen en in gang te zetten. Daarnaast heeft het NHG aangegeven dat de Triagewijzer in revisie is, einde jaar wordt een nieuwe versie verwacht en kan de U4 simultaan verwerkt worden. 2

4 Werkconferentie Roeland wil de werkconferentie op 2 september over vervolgacties vooral richten op artsen maar de ervaringen van triagisten zijn eveneens nodig. Er komt nog een enquête aan beoogd deelnemers en triagisten over uitgangspunten en casuïstiek. Hierin wordt ook GGZ meegenomen. 5. Vragen en antwoorden De definitie kortademig is aangepast in versie 6.1, die medio juli 2014 wordt verwacht. Diverse leeftijdsfilters zijn versoepeld, zoals bij kind 10 jaar met hartkloppingen (wel leeftijdsfilter). Bij Neurologische uitval, voorbijgaande aard: plus indicatie trombolyse ja is U5, nee is U2. Andersom zou logischer werken volgens triagist en arts. Roeland vraagt een schermafdruk te mailen. Naar aanleiding hiervan meldt Roeland dat de indicatie trombolyse is vervangen door tijdsduur. Triage van neurologische uitval voorbij is ook aangepast. Opmerking: HAP met casus neurologische uitval voorbij, bleek toch een CVA te zijn. De eerste ingangsklacht was Vreemd gedrag, een collega heeft hier een U5 van gemaakt. Roeland meldt dat de Redactieraad graag een verbatim of geluidsfragment ontvangt, geanonimiseerd, om deze calamiteit te beoordelen. Het gaat erom of de inhoud NTS wel of niet bijgesteld moet worden. Bij Pijn voorbij is het tricky, de pijn bleek bij doorvragen eigenlijk niet voorbij maar nog te zeuren. Hoe doe je dat? Roeland geeft aan dat dit de competentie van de triagist is. Kindermishandeling hoort niet thuis in de triage, maar bij de arts, de context is belangrijk. Dit is vaak in de redactieraad besproken Opmerking: Bij het gaan werken met NTS stijgt de gesprekstijd, naar 4 6 minuten. Dit wordt herkend in de zaal, naarmate er langer met NTS gewerkt wordt, daalt de gesprekstijd. Roeland meldt dat blijkt dat na enkele maanden de gesprekstijd voor en na het werken met NTS geen verschil toont. Er is geen triagecriterium voor Aneurysma nek, een U4 is lastig. Dit n.a.v. een patiënt met acute nekpijn die is overleden, IGZ heeft hier naar gekeken. Roeland wil graag het verbatim om te beoordelen of het aan NTS ligt. 6. Rondvraag De deelnemers concluderen dat deze bijeenkomsten als nuttig worden ervaren. Over de doelgroep is er wel de vraag uit de zaal dat ook leidinggevenden deze bijeenkomst interessant vinden. Roeland meldt dat aan de organisaties is om een goede afgevaardigde te sturen die de collega s/managers informeren over de bijeenkomsten. Want als de groep te groot is (meer dan 60) dan dalen de interactie en het rendement. Afspraken en volgende bijeenkomst: Donderdag 27 november, uur, Utrecht, Hotel Mitland. Presentatie van Roeland komt vanmiddag op de site. Verslag volgt binnen twee weken. Document wijzigingen en ABCD volgen snel. Onderwerpen volgende bijeenkomst: Forum Triagisten: graag meer gebruiken en iedereen kan input geven. En zie ook de rubriek veel gestelde vragen. Redactieraad: Criteria bij overlijden (overwegen, n.a.v. vaak voorkomen in de praktijk) Bijwerken FAQ bij nieuwe versie NTS (aandachtspunt Roeland/Redactieraad) Congres 2015: overweging speciaal programmaonderdeel voor triagisten over NTS. Vervolgactie bij U1 Adviezen pijnbestrijding bij alle urgenties 3

5 Rapportage NTS-data: voorstel voor op te leveren tabellen Marieke Zwaanswijk, Dit document bevat een voorstel voor tabellen die jaarlijks door het NIVEL opgeleverd worden aan de Stichting NTS. Of al deze tabellen daadwerkelijk op onderstaande manier geproduceerd kunnen worden, kan pas bepaald worden als de data binnen zijn en als er gecontroleerd is of de kwaliteit en bruikbaarheid van alle geleverde variabelen voldoende is. Het voorstel is om jaarlijks een standaardset aan tabellen te leveren aan de Stichting NTS, met de mogelijkheid om verdiepende informatie te leveren tegen een extra vergoeding. Gegevens uit de NTSapplicatie zullen ook gebruikt worden op de website van NIVEL Zorgregistraties. 1. Jaarlijks op te leveren standaardset aan tabellen Tabel: percentage contacten met ABCD (on)veilig % contacten ABCD veilig % contacten ABCD onveilig Totaal aantal contacten Aantal contacten met U1 Tabel: Frequentie van NTS ingangsklachten (totaal)* NTS Ingangsklacht % van het aantal contacten Airway Algehele malaise volwassenen etc. * als bij een contact meerdere ingangsklachten geregistreerd zijn, worden deze allemaal meegeteld Tabel: Top 5 van NTS ingangsklachten, uitgesplitst naar 1 e, 2 e, 3 e en 4 e geregistreerde ingangsklacht NTS Ingangsklacht 1 % contacten NTS ingangsklacht 2 % contacten etc Tabel: Urgentiecategorieën per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met urgentie: NTS Ingangsklacht U0 U1 U2 U3 U4 U5 Airway Algehele malaise volwassenen etc. Tabel: Vervolgactie per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met vervolgactie: NTS Ingangsklacht Advies AMBU.... Airway Algehele malaise volwassenen etc. 1

6 Tabel: Vervolgactie per urgentie % van het aantal contacten met urgentie: Vervolgactie U0 U1 U2 U3 U4 U5 Advies AMBU etc. Tabel: Adviezen per NTS ingangsklacht % van het aantal contacten met advies: NTS Ingangsklacht Airway Algehele malaise volwassenen etc. Tabel: Afwijken van de geadviseerde urgentiecategorie Afwijken van geadviseerde urgentiecategorie Per NTS ingangsklacht: Airway Algehele malaise volwassenen etc. Aantal contacten met afwijking % vh aantal contacten met de ingangsklacht Tabel: Redenen van afwijken van urgentiecategorie Comorbiditeit Context patiënt etc. % vh totaal aantal contacten met afwijking Tabel: Afwijken van de geadviseerde vervolgactie Afwijken van geadviseerde vervolgactie Per NTS ingangsklacht: Airway Algehele malaise volwassenen etc. Aantal contacten met afwijking % vh aantal contacten met de ingangsklacht Tabel: Redenen van afwijken van vervolgactie Context patiënt Eigen motivatie etc. % vh totaal aantal contacten met afwijking 2

7 Tabel: Triagetijd in minuten, per NTS ingangsklacht NTS ingangsklacht Airway Algehele malaise volwassenen Etc. Aantal minuten tussen start en einde triage Tabel: Triagetijd in minuten, per urgentiecategorie Urgentiecategorie Aantal minuten tussen start en einde triage U0 U1 Etc. 2. Aanvullende informatie (jaarlijks desgewenst op aanvraag en tegen extra vergoeding te verkrijgen) Bovenstaande tabellen kunnen op verschillende manieren verder uitgesplitst worden: Naar type triage: telefonisch of face-to-face Naar leeftijdscategorie: kind (<12), volwassene, bejaarde (>65) Naar geslacht Naar werkveld: dit is alleen mogelijk vanaf het moment dat het NIVEL ook triagegegevens van meldkamers en/of SEHs krijgt 3

8 Werkconferentie vervolgacties NTS in Slot Zeist NTS is geen kookboek, je moet vooral zelf blijven nadenken en doorvragen Ongeveer vijftig genodigden kwamen op 2 september 2014 bijeen op Slot Zeist om met elkaar in discussie te gaan over de vervolgacties bij het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Het merendeel van de deelnemers was huisarts, SEH-verpleegkundige of medewerker van een meldkamer. Maar ook een enkele cardioloog, neuroloog en tandarts zaten aan de discussietafels. Al snel werd duidelijk dat al deze disciplines veel meer van elkaars vaardigheden moeten weten. En dat er in de toekomst zelfs nog meer disciplines moeten aanschuiven om de NTS leidend en up-to-date te houden. Bij binnenkomst valt meteen op dat de ramen in de Spiegelzaal van Slot Zeist beslagen zijn. Daar werken de discussies aan de zes tafels waar de genodigden aan zitten, waarschijnlijk aan mee. Alle zes de tafels hebben een specifiek onderwerp over vervolgacties bij de NTS gekregen die ze tijdens het diner bespreken. Aan de tafel over Vervolgacties fysieke triage trauma wordt meteen geconstateerd dat het nogal uitmaakt hoe er met de hulpvraag om wordt gegaan en waar de vraag binnenkomt. Een diepe wond die geplakt of gehecht moet worden, moet volgens de NTS worden doorverwezen naar de SEH. Een meldkamer stuurt er een ambulance op af. Een HAP vraagt of de patiënt in staat is zelf naar de HAP te komen of dat de huisarts de wond thuis kan behandelen. Dat scheelt een ambulancerit. Triage vraagt dus om doorvragen, gezond medisch verstand gebruiken, alle opties in ogenschouw nemen en dan pas een vervolgactie plannen. Daarom vinden zij dat een verpleegkundig triagist minimaal hbo-opgeleid moet zijn. Een manager van het AMC vertelt dat een huisarts dik tien jaar geleden nog niets te maken wilde hebben met het ziekenhuis. Dat ligt bij ons nu helemaal anders. In de nieuwbouwplannen van het AMC is de HAP middenin de SEH gepland. De andere collega s aan de discussietafel vullen aan: Maar een huisarts blijft een huisarts. Je moet ze niet echt gaan integreren. Dat haalt de kracht van de SEH en de huisarts weg.

9 Openbare orde Tijdens het dessert krijgen ook de andere groepen het woord om hun bevindingen te delen met de rest. Zo stelt de groep Triage openbare ruimte meteen de definitie openbare ruimte aan de orde. Is een bordeel of een camping openbare ruimte? Dat moet duidelijker gedefinieerd. Wij vinden dat de NTS leidend is, behalve als de veiligheid of het managen van de openbare orde in het geding is. Dan moet meteen de ambulancezorg en ook de politie ingeschakeld worden. In de huiselijke omgeving is de NTS leidend met vervolgactie huisarts; dus ook in een vakantiehuisje. Tenzij wederom de openbare orde in het geding is. De groep Vervolgactie telefonische triage non trauma vindt dat de toegankelijkheid van de GGZ, ofwel psychiatrie beter moet verlopen. Dat levert meteen gelach uit de zaal op. Bij een zelfmoordpoging wordt vrijwel altijd de ambulance ingeschakeld. Maar eigenlijk zou het beter zijn om naar de GGZ of de psychiater door te verwijzen. Waar de diverse disciplines wellicht allemaal aan moeten wennen is dat een triage kan leiden tot aanpassing daarvan. De groep Vervolgactie telefonische triage legt uit: Als iemand met pijn in de thorax zich meldt, dan kan het mogelijk zijn dat een huisarts van de HAP er even tussen wordt gezet. Daarna kan wellicht een tweede telefonische triage plaatsvinden. Terugschakelen Vervolgacties en terugschakelen zitten nog niet goed in het triagesysteem. Daarmee wordt bedoeld welke specialist ingeschakeld kan worden in plaats van meteen de ambulance er op af te sturen. Of eerst nog even een specialist consulteren voordat er een vervolgactie wordt gepland. Dat moet de kracht van de triagist gaan worden. Maar die moet daar dan wel beter voor opgeleid worden. Het dessert is op, de koffie staat klaar. Roeland Drijver, voorzitter van de redactieraad NTS, daagt de genodigden uit te zeggen wat ze van de bijeenkomst vonden. Eigenlijk alle reacties zijn positief. Het is erg prettig om eens uit je eigen werktunnel te stappen en met professionals uit andere disciplines te kijken naar de werking van de NTS en wat er anders en beter kan. En ook komt er een welkome tip: Nodig meer specialisten uit en doe dat vooral via de wetenschappelijke beroepsgroepen. Dan wordt het beter geborgd en heeft het geen tijdelijke karakter meer. Neem de kinderartsen. Die hadden hier ook bij aanwezig moeten zijn.

10 Conclusie: de NTS is hard op weg dé Nederlandse Triage Standaard van Nederland te worden. De vervolgacties zitten goed in elkaar, verschillende triagespecialisten moeten meer van elkaars expertise weten en de scholing rondom triage kan nog beter. Voorzitter Roeland Drijver: De toon is gezet. We komen zeker weer bijeen. En de volgende keer met meer disciplines. Want dit soort bijeenkomsten hebben wij als redactieraad nodig; gevoed worden uit de praktijk zodat de NTS up-to-date blijft en steeds meer wordt overgenomen als dé enige ketenrichtlijn in triage. Nog enkele aanbevelingen en opmerkingen uit de zaal Behoefte aan inzage EPD Betere uitwisseling gegevens tussen meldkamer en huisarts en HAP en SEH. Meer eenheid krijgen in inschakelen ambulance of HAP. Tandarts bereid tot consultatie. Patiënten beter voorlichten over spoedzorg. Vaak zijn regionale protocollen leidend en niet de NTS. NTS moet flexibel gehanteerd worden, de ene patiënt is de ander niet. Meer de regiearts inschakelen. Misschien extra functie creëren onder de noemer basisspoedzorg (kan SEH-arts zijn). Verander in de NTS het woord overrulen in aanpassen. Overrulen heeft een slechte connotatie. Tekst: Marieke Rijsbergen

11 Algehele malaise volwassene wijzigingen versie schoon Pijn is vanaf matige pijn AVPU = V is dus V of slechter Fout in huidige cms Voor de patiënt kan de malaise als klacht op de voorgrond staan waardoor andere, meer specifieke, klachten in eerste instantie niet worden gemeld. Als bij uitvragen blijkt dat er meer specifieke klachten zijn raadpleeg dan de betreffende ingangsklacht. Koorts volwassene Meningeale prikkeling en koorts Petechiën en koorts Petechiën en meningeale prikkeling U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Hevige pijn AVPU =V Neurologische uitval Hypothermie Koude rilling Meningeale prikkeling Zieke indruk Verward Kortademig Buikpijn Mictieklachten Diabetes en glucose onbekend Dehydratie Hoofdpijn en recent schedeltrauma ( <2 weken) Koorts en bezoek aan (sub)tropen laatste 4 weken geleden Nu fout in CMS namelijk koorts > 3 dg: aanpassen

12 Allergische reactie of insectensteek Kortademig, snel ontstaan Levensbedreigende anafylaxie in de voorgeschiedenis U2 HA SEH Kortademig Quincke s oedeem In mondholte Niet te verwijderen teek Jeuk Huiduitslag

13 Armklachten Huidklachten, Pijn thorax Neurologische uitval niet door hernia, < 4.5 uur U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia of net voorbij Verdenking ischemie Vegetatieve verschijnselen Neurologische uitval door hernia Hevige pijn en forse zwelling Hevige pijn Ontsteking

14 Beenklachten Huidklachten Neurologische uitval niet door hernia, l én < 4.5 uur U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia of net voorbij Eén dik of rood been én kortademig Ischemie vermoed Eén dik of rood been Hevige pijn en forse zwelling Twee dikke benen én kortademig Neurologische uitval door hernia Hevige pijn Slotstand knie Ontsteking

15 Bloedneus (non-trauma) U2 Fast track Fast track Bloedneus die ondanks advies niet stopt U3 Fast track Fast track

16 Borstontsteking U2 HA HA Ernstig zieke indruk Koorts én langer dan 24 uur Zieke indruk

17 Braken Buikpijn volwassene, Buikpijn kind Hevig bloedbraken Diabetes en kortademig en gebruik insuline U2 HA SEH Hevige buikpijn Hevige en onbekende hoofdpijn Bloedbraken Hoofdpijn en zeer recent schedeltrauma Diabetes en kortademig Aanhoudend braken Dehydratie Hoofdpijn en recent schedeltrauma Diabetes Obstipatie

18 Brandwond Inhalatietrauma Chemisch letsel potentieel gevaarlijke stof Volwassene en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 10% Kind/Bejaarde en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 5% Verbranding door hoogspanning U2 SEH SEH Verbranding door elektriciteit Verbranding in/rond oog, oor, gezicht of perineum Brandwond circulair of bij gewricht Chemisch letsel Volwassene en verbrand oppervlak (niet eerstegraads) > 5% U3 Fast track Fast track Brandwond groter dan handpalm patiënt Blaren groter dan een 2-eurostuk Afwijkende kleur U4 Fast track Fast track Ontsteking

19 Buikpijn kind Braken, Diarree U2 HA SEH Hevige buikpijn Ernstig zieke indruk Aanhoudend braken Ontroostbaar huilen Koorts Rectaal bloedverlies Buikpijn Buikpijn zonder verklaring

20 Buikpijn volwassene Braken, Diarree, Pijn thorax Hevige buikpijn en bekend met aneurysma Zwanger >17 weken en hevige buikpijn Hevige buikpijn > 40 jaar en geen toename bij bewegen Hevig bloedbraken U2 HA SEH Hevige buikpijn Uitstraling boven het diafragma Zwanger > 17 weken en buikpijn Rectaal bloedverlies Bloedbraken Vegetatieve verschijnselen Aanhoudend braken Urineretentie Koorts Buikpijn die verergert pm geschrapt bij kinderen Melaena U4 Buikpijn zonder verklaring HA HA

21 Corpus alienum Wond, Trauma oog, Intoxicatie Doorboord: letsel in een orgaan Doorboord oog verdenking ischemie U2 SEH SEH Ingeslikt en gevaarlijk (omschrijven) of met klachten Doorboord: letsel in extremiteit of spier Corpus alienum huid, slijmvlies, holte of oog

22 Diabetes (ontregeld) Ernstige hypoglcycemie vermoed Braken en kortademig en gebruik insuline U2 HA SEH AVPU = V Aanhoudend braken Glucose < 3.5 mmol/l Verward en glucose > 15 mmol/l Verward en glucose onbekend en gebruik insuline Verkeerde dosering insuline Braken Glucose >150 mmol/l Verward en glucose onbekend

23 Diarree Buikpijn kind, Buikpijn volwassene U2 HA SEH Matig tot fors rectaal bloedverlies Aanhoudend braken Dehydratie Koorts én risicogroep Ernstig (in cms) Zieke indruk en rectaal bloedverlies Frequente diarree langer dan 3 dagen

24 Duizelig Neurologische uitval Cardiale pijn of net voorbij U2 HA SEH AVPU = V Hevige en onbekende hoofdpijn Hartkloppingen Oogsymptomen Abnormale pols vermoed Abnormale pols Hevig duizelig Zeer recent schedeltrauma Aanhoudend braken

25 Gebitsklachten (non-trauma) U2 HA SEH U3 Tandarts Tandarts Hevige pijn tand/kies Zwelling in de onderkaak Kan de mond niet goed openen Nabloeding U4 Tandarts Tandarts

26 Geslachtsorgaan klachten Bij huidklachten, urinewegproblemen of vaginaal bloedverlies: zie daar Huidklachten, Urinewegproblemen, Vaginaal bloedverlies U2 SEH SEH matige Pijn testis Priapisme ongewone afscheiding en koorts Trauma Ringvormige zwelling eikel Abces Ongewone Afscheiding en verminderde weerstand gebruik van immunosuppressiva of HIV Pijn Koorts

27 Hartkloppingen Pijn thorax Te snel ( hart op hol ) én vegetatieve verschijnselen U2 HA SEH Vegetatieve verschijnselen Te snel ( hart op hol ) én acuut begin ( pats-boem ) Kortademig Hevig duizelig Collaps Te snel ( hart op hol ) of te traag Onregelmatig ritme, recent ontstaan Hartklopping niet meer aanwezig Hartbonken Hartoverslag Onregelmatig ritme, bekend met atriumfibrilleren

28 Hoesten Koorts kind, Koorts volwassene, Kortademig Veel bloed ophoesten U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Pijn thorax Bloed ophoesten Piepende ademhaling Sterk verminderde weerstand Jonger dan 3 maanden

29 Hoofdpijn Neurologische uitval Hevige hoofdpijn en meningeale prikkeling SAB vermoed Ernstig zieke indruk en koorts Petechiën en ernstig zieke indruk Petechiën en koorts Petechiën en hevige hoofdpijn U2 HA SEH Hevige hoofdpijn en onbekende hoofdpijn Meningeale prikkeling Ernstig zieke indruk Petechiën Recent schedeltrauma Zwanger langer dan 17weken en onbekende hoofdpijn Aanhoudend braken Onbekende hoofdpijn Zieke indruk

30 Huidklachten Koorts kind, Koorts volwassene Petechiën en ernstig zieke indruk Spontane blaarvorming en ernstig zieke indruk U2 HA SEH Petechiën Ernstig zieke indruk Zieke indruk en jonger dan 3 maanden Kortademig Quincke s oedeem Zieke indruk Spontane blaarvorming Abces Ontsteking Pijnlijke uitslag Hevige jeuk

31 Insult Neurologische uitval, Koorts kind (bij leeftijd < 6 jaar) Aanhoudend/repeterend insult U2 HA SEH Geen epilepsie in de voorgeschiedenis Recent schedeltrauma Koortsstuip of insult 2 e keer in een episode Koorts Alcohol of drugs gebruikt Petechiën Onduidelijk verhaal

32 Intoxicatie Suïcidaal, Vreemd gedrag, Corpus Alienum Overdosis mogelijke toxische (genees)middelen en < 60 minuten na inname Inname etsende stof en kwijlen Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Inhalatie gevaarlijke stoffen Landbouwgif Pijn thorax en cocaïnegebruik U2 Ambu SEH Inname etsende stof Overdosis mogelijke toxische (genees)middelen Alcohol of drugs gebruikt en AVPU = V Alcohol of drugs gebruikt en pijn thorax Alcohol of drugs gebruikt en hartkloppingen Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stof Inname aardoliedistillaten/zeep Overdosis niet toxische (genees)middelen PM Blootstelling aan potentieel gevaarlijke stof in U2 = Contact RIVM en terugbellen Overdosis niet toxische (genees)middelen in U3 = Urgentie checken met RIVM

33 Keelklachten Corpus alienum Kwijlen en stridor U2 HA HA Duidelijke problemen met openen van de mond Ernstig zieke indruk Sterk verminderde weerstand Vergrote lymfeklieren in de hals Keelpijn langer dan een week en zieke indruk Huiduitslag

34 Koorts kind Oorklachten Meningeale prikkeling Kwijlen en stridor Petechiën Aanhoudend of repeterend insult U2 HA SEH Ernstig zieke indruk Sterk verminderde weerstand Insult behalve typische en voorbije koortsstuip Jonger dan 3 maanden Cyanose Dehydratie Jengelend of voortdurend huilen Zieke indruk Kortademig Bezoek aan de (sub)tropen de laatste 4 weken in CMS alleen tel? Buikpijn die verergert (maar niet bij buikpijn kind?) Koorts Koorts langer dan 3 dagen Koorts na koortsvrije periode Typische koortsstuip en leeftijd > 6 maanden en < 5 jaar

35 Koorts volwassene Petechiën Meningeale prikkeling U2 HA SEH AVPU = V Ernstig zieke indruk Koude rilling Hyperthermie Sterk verminderde weerstand Bezoek aan de (sub)tropen de laatste 4 weken Kortademig Verminderde weerstand Zieke indruk Koorts Koorts langer dan 5 dagen

36 Kortademig Pijn thorax Veel bloed ophoesten Hevig kortademig Matig kortademig en snel ontstaan Kwijlen en stridor Zeer laag SpO 2 U2 HA SEH Matig kortademig Snel ontstane kortademigheid Ernstig zieke indruk Bloed ophoesten Laag SpO 2 Abnormale pols Kortademig zonder verklaring Koorts Zieke indruk Trauma

37 Nekklachten Meningeale prikkeling en koorts Petechiën en ernstig zieke indruk Petechiën en koorts U2 HA SEH Meningeale prikkeling Neurologische uitval (armen) Hevige pijn

38 Neurologische uitval Neurologische uitval niet door hernia, én < 4.5 uur Stollingsstoornis (zoals acenocoumarol) U2 HA SEH Neurologische uitval niet door hernia, of net voorbij Neurologische uitval door hernia

39 Obstipatie U2 HA SEH Hevige buikpijn Braken Buikpijn Pasgeborene die nog geen ontlasting heeft gehad

40 Oogklachten (inclusief trauma) U1 SEH SEH Doorboord oog U2 SEH SEH Loog of zuur Pijn én braken én ouder dan 40 jaar Pijn Lichtflitsen Acuut dubbelzien Acute visusdaling Corpus alienum Oogontsteking langer dan 3 dagen én zonder verbetering Oogontsteking met hevig pussende afscheiding Stomp trauma zonder klachten

41 Oorklachten Koorts kind, Corpus Alienum U1 HA HA U2 HA HA Ernstig zieke indruk Roodheid oorschelp en volwassene Hevig duizelig Pijn achter de oorschelp Afstaande oorschelp Jonger dan een half jaar Oorpijn langer dan 3 dagen Tweezijdige oorpijn en onder de 2 jaar Bloeduitstorting aan de oorschelp Syndroom van Down Acute doofheid

42 Partus Uitdrijving in gang zonder begeleiding Continue hevige buikpijn, ook tussen de contracties Insult Fors/continu vaginaal bloedverlies Vermoeden regelmatige weeën (om de 5 minuten) bij een zwangerschap weken Afname cortonen U2 SEH SEH Vruchtwaterverlies bij een zwangerschap bij een zwangerschap weken Vaginaal bloedverlies en zwangerschap weken Geen leven voelen Vermoeden regelmatige weeën (om de 10 minuten of meer) bij een zwangerschap weken U3 Verloskundige Verloskundige Vermoeden regelmatige weeën bij een zwangerschap langer dan 36 weken (bel verloskundige) Vruchtwaterverlies bij een zwangerschap vanaf 37 weken (bel verloskundige)

43 Pijn thorax Kortademig U1 ten minste matige pijn én korter dan 12 uur Ambu SEH Vegetatieve verschijnselen Hevige pijn én snel progressief Hevige pijn Beklemmende pijn én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én beklemmende pijn U2 ten minste matige pijn HA SEH Hevige pijn Midden op de borst én beklemmende pijn Midden op de borst én uitstralend naar de kaken/arm Midden op de borst én snel progressief Abnormale pols Vastzittend aan de ademhaling Uitstralend naar arm of rug Snel progressief Midden op de borst Beklemmende pijn Niet met een vinger aan te wijzen én coronairlijden in de voorgeschiedenis Niet met een vinger aan te wijzen én diabetes Niet met een vinger aan te wijzen Scherpe of stekende pijn Met één vinger aan te wijzen links of rechts op de borst Uitstralend naar buik of benen Houdingsafhankelijk

Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014.

Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014. Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014. Alle ingangsklachten: Apathisch wordt: AVPU niet A; Vaatletsel wordt: Ischemie; Hoog letselrisico wordt: Hoog energetisch trauma Kleinere tekstcorrecties

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 15

Inhoud. Woord vooraf 15 Inhoud Woord vooraf 15 1 Wat is triage? 16 1.1 Nederlandse Triage Standaard 16 Toestandsbeeld, geen diagnose 16 Protocollen 17 Triagecriteria 17 De juiste vragen 18 1.2 Stappen binnen de triage 18 Stap

Nadere informatie

Veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost

Veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost RAPPORT Veranderingen in de urgentie van contacten met de huisartsenpost 2013-2016 September 2017 Marleen Smits Robert Verheij Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Dat onderzoek kijkt mee met de mensen

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

per onderdeel 725,00 45,00 125,00 165,00

per onderdeel 725,00 45,00 125,00 165,00 Overeenkomst Hierbij komen ondergetekende, hierna te noemen opdrachtgever en InternetCollege V.O.F., gevestigd te Geleen, hierna te noemen opdrachtnemer het volgende overeen ARTIKEL 1 WERKZAAMHEDEN Opdrachtgever

Nadere informatie

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg

Visie en werkwijze NTS NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS NTS de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Visie en werkwijze NTS Veelgestelde vragen Wat is de NTS? De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is een standaard voor triage in

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Jaarverslag NTS 2014 NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg

Jaarverslag NTS 2014 NTS. de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Jaarverslag NTS 2014 NTS de ketenstandaard voor triage in de acute zorg Voorwoord Nederland verandert en de zorg verandert mee, een mooie slogan van de Rijksoverheid. Maar is het wel waar? Ja en nee. Natuurlijk,

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie

Toolkit generieke module Acute Psychiatrie Toolkit generieke module cute Psychiatrie Inhoud 1. GGz-triagewijzer (bij voorkeur op 3 printen) voor gebruik door voorwacht crisisdienst bij binnenkomst melding 2. Drie verwijssituaties met per stap in

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Inleiding. Wat is infliximab

Inleiding. Wat is infliximab Infliximab-infuus Inleiding In overleg met uw maag-, darm-, leverarts (MDL-arts) gaat u starten met de behandeling infliximab. In deze folder vindt u informatie over infliximab, over de werking en de behandeling,

Nadere informatie

4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN?

4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN? 4 e Triagecongres; 9-4-2015 HOE VEILIG KAN/MOET TRIAGE ZIJN? 1 LEERDOELEN De ws-deelnemer is zich na afloop bewust van het feit dat optimale veiligheid absoluut een doel van triage is maar dat veiligheid

Nadere informatie

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH)

Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) Welkom op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis. Op deze afdeling zien we dagelijks dertig tot veertig patiënten. Een deel van deze patiënten

Nadere informatie

Vragenlijst Specifieke keuring

Vragenlijst Specifieke keuring Vragenlijst Specifieke keuring Personalia Voornaam en achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Email adres Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Beroep/werkzaamheden Geeft indien nodig toestemming

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met het geneesmiddel Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel,

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. Informatie aan ouders over zieke kinderen Voorwoord Uitgaande van de richtlijnen van de GGD heeft onze organisatie een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij eventuele ziekte van uw kind(eren). Dit

Nadere informatie

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep:

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep: Datum: Intakeformulier Patiëntnummer: Geachte heer/mevrouw, Ter voorbereiding op onze afspraak wil ik u vragen om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Bij het intakegesprek

Nadere informatie

Griepprik Wat kan uw apotheek voor u doen? Koorts en pijn

Griepprik Wat kan uw apotheek voor u doen? Koorts en pijn Verkoudheid en griep Plotseling een rillerig gevoel, spierpijn, keelpijn, last van hoesten en koorts... Misschien is dit het begin van een forse griep ( influenza ). In dat geval kunt u ook last krijgen

Nadere informatie

Wanneer zijn teken actief. De periode dat ze voorkomen hangt sterk af van het weer. Van april tot september zijn ze zeker aanwezig.

Wanneer zijn teken actief. De periode dat ze voorkomen hangt sterk af van het weer. Van april tot september zijn ze zeker aanwezig. Teken Teken zijn kleine spinachtige beestjes die vooral in bomen en struiken zitten. Ze variëren in grootte van een halve tot enkele millimeters. Ze worden zelden groter dan een centimeter. Teken zijn

Nadere informatie

Vedoluzimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Vedoluzimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Vedoluzimab Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 2 Uw maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) heeft u vedoluzimab (merknaam Entyvio ) voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis

Nadere informatie

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op

Jaarverslag NTS 2013. Voorwoord. Alle neuzen dezelfde kant op Jaarverslag NTS 2013 Jaarverslag NTS 2013 Voorwoord Alle neuzen dezelfde kant op Wie had dat gedacht in 2005? Dat de Nederlandse Triage Standaard (NTS) binnen 8 jaar de meest toonaangevende standaard in

Nadere informatie

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden)

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden) Vragenlijst osteopathie Geachte mevrouw, meneer Een goede diagnose is een startpunt voor een succesvolle behandeling. En voor een goede diagnose is het van belang om van alles te weten over uw klacht en

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel, wat de bijwerkingen

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Urineweginfecties en antibiotica

Urineweginfecties en antibiotica Urologie Urineweginfecties en antibiotica www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Algemene oorzaken urineweginfecties... 3 Blaasontsteking... 4 Verschijnselen kunnen zijn:... 4 Diagnose... 4 Behandeling... 5

Nadere informatie

Vedolizumab (Entyvio ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Vedolizumab (Entyvio ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Vedolizumab (Entyvio ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Vedolizumab (Entyvio ). In deze folder krijgt

Nadere informatie

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp

Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp. Spoedeisende Hulp 00 Informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp 1 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Op de SEH ontvangen en behandelen we volwassenen en kinderen met acute gezondheidsklachten,

Nadere informatie

per onderdeel (C) 1. Licentie e-xpert Triage 1 jaar 725,00 45,00 125,00 165,00

per onderdeel (C) 1. Licentie e-xpert Triage 1 jaar 725,00 45,00 125,00 165,00 Overeenkomst Hierbij komen ondergetekende, hierna te noemen opdrachtgever en InternetCollege V.O.F., gevestigd te Geleen, hierna te noemen opdrachtnemer het volgende overeen ARTIKEL 1 WERKZAAMHEDEN Opdrachtgever

Nadere informatie

Behandeling met Bisfosfonaat bij kanker

Behandeling met Bisfosfonaat bij kanker Behandeling met Bisfosfonaat bij kanker Inleiding Samen met uw arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met een Bisfosfonaat per infuus of tablet. Een Bisfosfonaat wordt voorgeschreven om de botten

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport

Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport Verbetering van de herkenning en triage van een beroerte in de 1e lijn in Noord-Holland en Flevoland Samenvatting rapport Werkgroep Triage & herkenning beroerte ROAZ regio s VUmc & AMC Augustus 2016 1

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Behandeling met APD. Gebruik en bijwerkingen. 1234567890-terTER_

Patiënteninformatie. Behandeling met APD. Gebruik en bijwerkingen. 1234567890-terTER_ Patiënteninformatie Behandeling met APD Gebruik en bijwerkingen 1234567890-terTER_ Behandeling met APD U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling APD. Onze artsen en medewerkers doen er alles

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Maag-, darm- en leverziekten. Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Infliximab / Remicade bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade).

Nadere informatie

Behandeling van aangezichtspijn. Blokkade van het ganglion Gasseri

Behandeling van aangezichtspijn. Blokkade van het ganglion Gasseri Behandeling van aangezichtspijn Blokkade van het ganglion Gasseri Inleiding De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw aangezichtspijn behandeld gaat worden met een zenuwblokkade van het ganglion (zenuwknoop)

Nadere informatie

Bisfosfonaten bij borstkanker

Bisfosfonaten bij borstkanker Oncologie i Bisfosfonaten bij borstkanker Patiënteninformatie Adjuvante therapie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw specialist heeft met u besproken dat u, naast de behandeling met hormonale therapie, in

Nadere informatie

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere.

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Informatie longkanker Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Inhoud 3 Waarom heeft uw arts Taxotere voorgesteld? Hoe wordt Taxotere toegediend? 4 Bijwerkingen op het

Nadere informatie

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling maag-darm-leverziekten Inleiding Uw arts heeft een behandeling met infliximab voorgesteld. Infliximab is

Nadere informatie

Nederlands Triage Standaard. Pieter Jochems Projectgroep NTS

Nederlands Triage Standaard. Pieter Jochems Projectgroep NTS Nederlands Triage Standaard Pieter Jochems Projectgroep NTS Bespreekpunten Uitgangspunten Resultaten wetenschappelijk onderzoek Implementatie ervaringen Het vervolg Uitgangspunten NTS Aanleiding tot de

Nadere informatie

Behandeling met tocilizumab (RoActemra )

Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) REUMATOLOGIE Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) bij reumatoïde artritis BEHANDELING Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) Uw reumatoloog heeft u tocilizumab (RoActemra ) voorgeschreven voor de

Nadere informatie

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenfolder

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenfolder De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel YERVOY. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Behandeling met sandostatine

Behandeling met sandostatine Behandeling met sandostatine NEURO-ENDOCRIENE TUMOR (NET) Bij u is een neuro-endocriene tumor met uitzaaiingen geconstateerd. Neuro-endocriene tumoren (afgekort NET) kunnen op verschillende locaties in

Nadere informatie

Pijnbestrijding. Epidurale injectie. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Pijnbestrijding. Epidurale injectie. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Pijnbestrijding Epidurale injectie Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Epidurale injectie U bent op het spreekuur geweest vanwege uw pijnklachten.

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Wat te doen bij luchtwegklachten?

Wat te doen bij luchtwegklachten? Wat te doen bij luchtwegklachten? Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde van het UMC Utrecht Inhoud 3 4 6 8 10 Inleiding Oorpijn bij kinderen Verkoudheid Keelpijn Hoesten

Nadere informatie

Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn?

Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Prehospitale triage Zinnige zorg door troponinebepaling in de 1 e lijn? Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster

Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster Pijnbestrijding Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Herpes zoster of gordelroos U bent op het spreekuur

Nadere informatie

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling

Nadere informatie

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur Inhoud Zoledroninezuur 3 Voorbereiding 3 Rijvaardigheid en gebruik van machines 3 Gebruik bij ouderen 4 Uitzonderingen bij gebruik 4 Combinatie met andere

Nadere informatie

Deze lijst kan bijvoorbeeld bij een arts, specialist, verzekering of advocaat, erg behulpzaam zijn om duidelijk te maken wat voor klachten u hebt.

Deze lijst kan bijvoorbeeld bij een arts, specialist, verzekering of advocaat, erg behulpzaam zijn om duidelijk te maken wat voor klachten u hebt. LIJST De symptomen zijn onderverdeeld in 16 subgroepen, te weten: algemeen, hart, hoofd, mond en kaken, oren, ogen, nek/rug en schouders, armen en benen, handen en voeten, geheugen, karakterwijziging,

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP. Shock, Anafylaxie en de EpiPen. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13

GEVORDERDE EERSTE HULP. Shock, Anafylaxie en de EpiPen. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13 GEVORDERDE EERSTE HULP Shock, Anafylaxie en de EpiPen Pim de Ruijter Inhoud Kort over shock Wat is allergie precies? Allergische reactie Inhoud Anafylaxie en anafylactische shock Gebruik van de EpiPen

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie in voor u. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKER Chromium [ 51 Cr] EDTA oplossing voor injectie 3,7 MBq/ml Chroom [ 51 Cr] edetaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er

Nadere informatie

Kinderen op spoed triëren

Kinderen op spoed triëren INHOUD Kinderen op spoed triëren Dr. Gerlant van Berlaer & Vera Van Mulders Kinder- en Spoedarts adj. Hoofdverpleegkundige Problemen en valkuilen bij kinderen Bestaande triage systemen Hoe doen wij dat?

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T Gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van Timotheegras (Phleum pratense) Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus.

Protocol Ebola. Doel Preventie van besmetting met het Ebola virus. Doel Preventie van besmetting met het virus. Toepassingsgebied Iedere telefonische melding koorts, algehele malaise al dan niet in combinatie met bloedingen, in combinatie met verblijf West-Afrika korter

Nadere informatie

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter Anesthesiologie Pijnbestrijding Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met u is besloten om uw pijn te bestrijden door middel

Nadere informatie

Introïtusplastiek. De ingang van de vagina ruimer maken

Introïtusplastiek. De ingang van de vagina ruimer maken Introïtusplastiek De ingang van de vagina ruimer maken Inleiding De gynaecoloog heeft met u besproken dat de ingang van uw vagina (schede) ruimer gemaakt gaat worden. Dit wordt een introïtusplastiek genoemd.

Nadere informatie

Antwoorden 2014 EHBO-K. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 5. Theorievragen versie 006

Antwoorden 2014 EHBO-K. Ascendens Opleidingen Theorievragen EHBO-K 2014 versie 006 Pagina 1 van 5. Theorievragen versie 006 Antwoorden 2014 EHBO-K Theorievragen versie 006 Pagina 1 van 5 Vraag 1: Noem de vijf belangrijke punten bij het leveren van eerste hulp in juiste volgorde Vraag 2: Vraag 3: Vraag 4 : a) Let op gevaar (zn

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket Reden van onderzoek : Vragen die onduidelijk

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Gyno-Daktarin 1200 mg, capsule voor vaginaal gebruik (miconazolnitraat)

Gyno-Daktarin 1200 mg, capsule voor vaginaal gebruik (miconazolnitraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Gyno-Daktarin 1200 mg, capsule voor vaginaal gebruik (miconazolnitraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Prednison, prednisolon (corticosteroïden)

Prednison, prednisolon (corticosteroïden) Prednison, prednisolon (corticosteroïden) Uw behandelend arts heeft u prednison voorgeschreven. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Grazax 75.000 SQ-T lyophilisaat voor oraal gebruik gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van Timotheegras (Phleum pratense) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Inleiding De kinderdagverblijven van Medisch Centrum Haaglanden bieden kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze aandacht en verzorging

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER GRAZAX, lyophilisaat voor oraal gebruik 75.000-SQ-T Gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van Timotheegras (Phleum pratense) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa Naam Geboortedatum Telefoonnummer E-mail Datum onderzoek Reden van onderzoek O Verplichte keuring voor O Advieskeuring omdat Bij vragen die onduidelijk zijn kunt u een vraagteken

Nadere informatie

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt.

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer:   BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Intakeformulier. ALGEMENE GEGEVENS Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: E-mail: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Wat is de hoofdklacht? (acuut, chronisch, pijnplek) Wanneer is de klacht

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 3. Hoe kan de pijn worden bestreden? 4. Pijnbehandelingen met medicijnen 5. Wat is een goede medicamenteuze

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Uw behandelend maag-darm-leverarts heeft u Prednison voorgeschreven in verband met een ontstekingsziekte van de darm. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft

Nadere informatie

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80

LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 LIFE SUPPORT CURSUS 2010 WTC HOUTEN 80 Eerste deel van de cursus: HANDLEIDING OM LETSELS T.G.V. VALPARTIJEN TE HERKENNEN EN EVT. TE HANDELEN Tweede deel van de cursus: KUNNEN HANDELEN BIJ ONWELWORDING/

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Patiënten Informatiegids

Patiënten Informatiegids Patiënten Informatiegids voor behandeling met Aclasta (zoledroninezuur 5 mg) Acl 117 PatientGids Aanpas.indd 1 23-12-2013 13:24 2 Acl 117 PatientGids Aanpas.indd 2 23-12-2013 13:24 Deze brochure is bestemd

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket SPORTMEDISCH ONDERZOEK d.d. Reden

Nadere informatie

Ongevallen en tetanusvaccinatie

Ongevallen en tetanusvaccinatie SPOEDEISENDE HULP Ongevallen en tetanusvaccinatie BEHANDELING Ongevallen en tetanusvaccinatie U bent op de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Ziekenhuis geweest omdat u een verwonding hebt opgelopen.

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ CVA PATIËNTEN. Chinette Verhagen PA neurologie

MEDICATIE BIJ CVA PATIËNTEN. Chinette Verhagen PA neurologie MEDICATIE BIJ CVA PATIËNTEN Chinette Verhagen PA neurologie Meest gebruikte medicatie als secundair preventie: Plaatjesaggregatieremmers Ascal (persantin) Clopidogrel (plavix) Vitamine K antagonisten Acencoumarol

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn Traumatisch hersenletsel 17 mei 2016 Ella Fonteyn Inhoud Definities traumatisch hersenletsel Protocol SEH Gevolgen en behandeling Niet in deze presentatie: letsel wervelkolom, myelum of zenuwen Definities

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Koortsstuipen KINDEREN

KINDERGENEESKUNDE. Koortsstuipen KINDEREN KINDERGENEESKUNDE Koortsstuipen KINDEREN Koortsstuipen Uw kind heeft een koortsstuip gehad. Voor de meeste mensen is het meemaken van zo n aanval een angstige ervaring die veel vragen oproept. In deze

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Prednison bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison.

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Koortsstuipen. www.catharinaziekenhuis.nl

Kindergeneeskunde. Koortsstuipen. www.catharinaziekenhuis.nl Kindergeneeskunde Koortsstuipen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KIN031 / Koortsstuipen / 11-07-2013 2 Koortsstuipen Uw kind heeft een koortsstuip

Nadere informatie

Patiënteninformatie over ernstige primaire IGF-1-deficiëntie en hoe Increlex daarbij kan helpen

Patiënteninformatie over ernstige primaire IGF-1-deficiëntie en hoe Increlex daarbij kan helpen Ipsen Endocrinologie Increlex (injectie met mecasermine [rdna-herkomst]) Patiënteninformatie over ernstige primaire IGF-1-deficiëntie en hoe Increlex daarbij kan helpen Voorlichtingsfolder zoals beschreven

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij COPD

Palliatieve zorg bij COPD Palliatieve zorg bij COPD Joke Hes Longverpleegkundige Palliatieve zorg bij COPD 26/06/2014 Joke Hes Inhoud presentatie Welkom Wat is COPD Wanneer is er sprake van palliatieve zorg bij COPD Ziektelast

Nadere informatie

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker

Ik ben zo benauwd. Titia Klemmeier/Josien Bleeker Ik ben zo benauwd Titia Klemmeier/Josien Bleeker dyspneu ademnood kortademigheid benauwdheid Bemoeilijkte ademhaling Programma Inventarisatie leerdoelen Kennis over de praktijk? Alarmsymptomen Achtergrond

Nadere informatie

WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN

WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Hoofdpijn WAT IS HOOFDPIJN WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL HOOFDPIJN

Nadere informatie

triage op spoed dr Gerlant van Berlaer triage 11/10/2016 Paola herfstsymposium oktober méér dan een kleur kiezen PROBLEMEN EN VALKUILEN INHOUD

triage op spoed dr Gerlant van Berlaer triage 11/10/2016 Paola herfstsymposium oktober méér dan een kleur kiezen PROBLEMEN EN VALKUILEN INHOUD triage op spoed méér dan een kleur kiezen Dr. Gerlant van Berlaer Kinder- en Spoedarts INHOUD Problemen en valkuilen bij kinderen Bestaande triage systemen Hoe doen wij dat? Hoe doen jullie dat? Toename

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Duizeligheid Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Duizeligheid z Deze brochure geeft u informatie over duizeligheid en de daarbij behorende klachten. 1 Wat is duizeligheid? Iedereen

Nadere informatie

Een tekenbeet. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Een tekenbeet. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Een tekenbeet U bent op de Spoedeisende Hulp (SEH) geweest in verband met een tekenbeet. De arts heeft de teek verwijderd. Noteer de datum in uw agenda en controleer de volgende weken de plaats van de

Nadere informatie

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator

Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Lage rugklachten achtergronden casusschetsen voor begeleider/presentator Voorstel wijzigingen bij herziening werkafspraak kunnen op de laatste pagina worden genoteerd Hoogeveen september 2009 1 Casusschets

Nadere informatie

Behandeling van een anafylactische reactie

Behandeling van een anafylactische reactie PATIËNTEN INFORMATIE Behandeling van een anafylactische reactie Door middel van de adrenaline auto-injector of noodpen 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis

Nadere informatie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie in voor u.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke informatie in voor u. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Ceretec 0,5 mg kit voor radiofarmaceutisch preparaat Exametazime Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke

Nadere informatie

Plaquenil. (Hydroxychloroquine) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Bij reumatische aandoeningen

Plaquenil. (Hydroxychloroquine) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Bij reumatische aandoeningen Plaquenil (Hydroxychloroquine) Bij reumatische aandoeningen U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten dat u in verband met reumatische klachten Plaquenil gaat gebruiken of u overweegt dit te

Nadere informatie