de beste basis voor de basisschool!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de beste basis voor de basisschool!"

Transcriptie

1

2 Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven de beste basis voor de basisschool! De Montessoripeutergroep 1 is een locatie van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari 2000 opgericht en bestaat uit 25 locaties gelegen in de gemeente Roosendaal en (bijna) allemaal gevestigd in basisschoolgebouwen. Bestuurskantoor. Bestuurskantoor van de SPR Rector Hellemonsstraat 1b 4702 RK Roosendaal Telefoon: roosendaal.nl 1 1 De SPR spreekt van peutergroepen omdat de groepen verbonden zijn aan een basisschool. Er wordt nog van peuterspeelzaal gesproken als er nog sprake is van een wijkfunctie. Op termijn zal dat laatste en dus ook het begrip peuterspeelzaal verdwijnen. 1

3 De peutergroep Kenmerkend voor Montessori peutergroep ZieZo is : Help mij het zelf te doen. De omgeving en de houding van de leidsters zijn erop gericht de kinderen hierin te helpen. Tijdens het werken in de groep wordt tegemoet gekomen aan de spontane belangstelling van de kinderen. De kinderen hebben de vrijheid om hun eigen werk te kiezen. Deze vrijheid betekent niet onbeperkte vrijheid. Kinderen zijn gebonden aan regels die horen bij het gekozen werk: hoe ga je met het materiaal om? Het materiaal dient weer opgeruimd te worden voordat je met iets anders verder kan gaan, enz. Waarden en normen tegenover en naast elkaar. Zo wacht je tot iemand klaar is met zijn of haar werk voordat jij er mee kan werken, elkaar helpen daar waar nodig is, enz. Leidsters zorgen ervoor dat de voorbereide omgeving zo is ingericht, dat alle ontwikkelingsgebieden (motoriek, zintuigen, taal, rekenen en kosmische opvoeding) aan bod komen en zal al het materiaal goed zichtbaar, op kindhoogte en overzichtelijk in open kasten, in het lokaal staan. Kinderen kunnen het materiaal zelf pakken en opruimen. In principe kunnen de kinderen zelf bepalen wanneer en hoelang ze met bepaalde werkjes bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde montessori materiaal en werkjes die door de leidsters zelf zijn gemaakt spelen daarin een belangrijke rol. Het is aantrekkelijk materiaal en de jarenlange ervaring leert dat het materiaal kinderen stimuleert en hen de gelegenheid geeft langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen. Door de kinderen goed te observeren, kunnen de leidsters de kinderen helpen activiteiten te vinden waarmee ze echt aan het werk gaan. Leidsters helpen daar waar nodig is, door werkjes voor te doen. Zodoende wordt het zelfgekozen en tot een goed einde gebrachte werk iets waar het kind trots op is. Het levert een positieve bijdrage aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. 2

4 Een goed contact met de ouders vinden wij belangrijk. De peutergroep is aanvullend op de thuissituatie. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is uitwisseling van informatie, overleg en afstemming tussen leidsters en ouders van groot belang. Dit kan tijdens het halen en brengen van het kind of door een afspraak te maken met de leidster(s) 3

5 Werkwijze Inschrijflijst/plaatsing kinderen. U kunt uw peuter inschrijven voor een peutergroep door een inschrijfformulier op te sturen naar de SPR. Van te voren een kijkje nemen in de peutergroep is mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de clusterleider of met de leidster van Montessoripeutergroep. Vanaf de leeftijd van 2 jaar kan uw peuter geplaatst worden. Als er een wachtlijst is, gebeurt het plaatsen op volgorde van inschrijving. Als uw kind geplaatst kan worden krijgt u van de clusterleider een uitnodiging voor een intakegesprek. Afscheid nemen Om de overgang van thuis naar de peutergroep zo soepel mogelijk te laten verlopen, bent u welkom om samen met uw peuter mee te doen aan de spelinloop. De spelinloop duurt ongeveer een kwartier. Uw peuter kiest iets uit om mee te spelen en als hij/zij zich op zijn/haar gemak voelt, neemt u afscheid. Het is belangrijk dat het afscheid kort en duidelijk is. De wenprocedure Wij hanteren een wenperiode van 4 weken. Tijdens de wenperiode wordt u dagelijks op de hoogte gehouden hoe het met uw kind gaat. Uw kind moet natuurlijk de kans krijgen om te wennen op zijn eigen manier. Gelukkig wennen de meeste kinderen snel. In overleg met u wordt afgesproken wanneer u kunt bellen of wanneer u gebeld wordt om te horen hoe het de 1 e ochtend met uw kind op de peutergroep gaat. Na de eerste ochtend mag u natuurlijk ook altijd bellen om te vragen hoe het met uw peuter gaat. Peuters mogen een knuffel o.i.d. meenemen. Dit wordt langzaam weer afgebouwd. Als uw kind heel veel moeite heeft met het wennen op de peutergroep en verdrietig blijft dan bestaat de mogelijkheid dat we, in overleg met u, uw kind terugplaatsen op de inschrijflijst. Dagindeling In de peutergroep wordt gewerkt met een vaste dagindeling. Dit biedt duidelijkheid en veiligheid voor de peuter. De speel/werk periode wordt 4

6 zolang mogelijk gehandhaafd (ca. 5 kwartier). Daarnaast wordt er een kringactiviteit gedaan; liedjes gezongen of naar verhalen geluisterd. Er wordt specifieke aandacht geschonken via een lesje aan zaken zoals: hoe begroet je iemand (bij binnenkomst geef je de juf een hand), hoe draag ik mijn stoeltje, hoe sluit ik een deur, hoe ga ik met het materiaal om, enz. Als het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld en anders wordt er binnen een bewegingsactiviteit gedaan. Natuurlijk is er ook tijd om iets te eten en te drinken. Activiteiten Regelmatig zijn er speciale thema s waar extra aandacht aan wordt besteed op de peutergroep. Voorbeelden daarvan zijn: Kerstmis, Sinterklaas, lente, Pasen, carnaval, nationale voorleesdag en vader- en moederdag. Bij extra/ bijzondere activiteiten krijgt u altijd schriftelijke informatie. Ook voor ouders zijn er extra activiteiten zoals ouderweken, open dagen en themabijeenkomsten. Kijken naar kinderen Om zo goed mogelijk op de behoeften van uw peuter in te spelen, kijken wij naar uw kind tijdens het spelen/ werken. Daarvoor maken wij gebruik speciale observatielijsten. Naar aanleiding van een tussentijdse observatie (rond het derde jaar) krijgt u via een 10 minutengesprekje te horen hoe het in de groep met uw peuter gaat. Met de gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Mocht u er belangstelling voor hebben kunt u de resultaten mee naar huis krijgen. Peuteroverdracht De overgang van peutergroep naar de basisschool is een grote stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van zogenaamde overdrachtsdocumenten. Deze documenten zijn vastgesteld voor alle organisaties in de gemeente Roosendaal die te maken hebben met een voorschoolse situatie. De basis voor deze overdracht zijn de hierboven genoemde observaties en toetsgegevens. Vlak voor de vierde verjaardag worden de overdrachtsdocumenten door ons ingevuld. Vervolgens maken we met u een afspraak om deze samen door te nemen. 5

7 Deze overdracht is belangrijk omdat deze informatie de basis zal vormen om op de basisschool een goede start te maken ten aanzien van de verdere ontwikkeling en begeleiding van uw kind. Uw vindt de formulieren op onze site. Verlengde openingstijden Bij voldoende belangstelling onderzoekt de organisatie de mogelijkheid gebruik te maken van verlengde openingstijden (b.v. van 7.30 uur tot uur of van 12:45 uur tot 18:00 uur). De mogelijkheid wordt per locatie bekeken want de te bieden faciliteit is afhankelijk van de belangstelling. Mocht u hier meer informatie over willen of er belangstelling voor hebben, maakt u dit dan a.u.b. kenbaar aan één van de leidsters of belt u met het bestuurskantoor. 6

8 Huisregels Intakegesprek Ruim een maand voordat uw peuter op de peutergroep begint, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De bedoeling van dit gesprek is om, in het belang van uw peuter, informatie over de groep en over uw kind met elkaar uit te wisselen. Het formulier ten behoeve van het intakegesprek treft u ook aan op onze site. Ook wordt het formulier kindgegevens (dat meegestuurd wordt met de uitnodiging voor het gesprek) samen met u doorgenomen. De gemaakte afspraken betreffende de plaatsing van uw kind worden direct vastgelegd middels een plaatsingsovereenkomst. Met het tekenen van de plaatsingsovereenkomst tekent u ook voor onze algemene voorwaarden. U krijgt daar ook een exemplaar van mee en/of u kunt die voorwaarden vinden op onze site. Arts Als uw kind ziek wordt bellen we eerst naar huis of naar een ander, door u opgegeven, nummer. Mocht er iets ernstigs zijn dan wordt de eigen huisarts gebeld of de dichtst bijzijnde huisarts gewaarschuwd. Met de leidsters van de peutergroepen zijn hier afspraken over gemaakt. Regeling fruit/drinken De SPR gaat voor gezond, daarom mogen kinderen alleen fruit of rauwkost als tussendoortje meebrengen. In het lokaal staat een map met informatie over o.a. het tussendoortje. Vraagt u ook gerust de leidster om de informatie! Op al onze locaties brengen peuters zelf hun fruit en drinken mee. De voorkeur gaat uit naar fruit. Dat is gezond en lekker! Kiest u vooral fruit dat de kinderen gemakkelijk zelf kunnen eten, zoals mandarijn, banaan, in stukjes gesneden appel/peer/ komkommer, etc. Ongezoete drank kunt u meegeven in een goedsluitende beker. Als er op uw peutergroep andere afspraken zijn hoort u deze tijdens het intakegesprek. Wilt u er voor zorgen dat de naam van uw peuter op hun tasje, beker en eventueel trommeltje staat? 7

9 Brengen en ophalen Ouders/verzorgers blijven bij het brengen verantwoordelijk voor hun peuter totdat zij hun peuter hebben overgedragen aan de leidster in de groep. Bij het ophalen is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor de peuter vanaf de overdracht door de leidster. Als iemand anders uw kind komt halen moet dit van te voren doorgegeven zijn aan één van de leidsters. Zindelijk zijn Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn als het naar de peutergroep komt. Als uw kind nog niet zindelijk is verzoeken wij u de benodigde verschoning mee te geven. (Luier en billendoekjes; géén luierbroekje) Als u bezig bent uw peuter zindelijk te maken, wilt u dit dan aan de leidsters doorgeven? Wilt u in dit geval een reserve onderbroekje en kleding meegeven? Verjaardag Als uw kind jarig is wordt er natuurlijk feest gevierd. Samen met de leidster spreekt u een datum af waarop de verjaardag gevierd wordt. Hoe de verjaardag van uw kind gevierd wordt is per peuterspeelzaal verschillend. U kunt hierover meer informatie krijgen van de leidster van uw kind. Let u bij het verstrekken van de traktatie op de afspraak: alleen gezond mag! Op de locatie is een map aanwezig met voorbeelden voor gezonde traktaties! Vraagt u daar gerust naar. Als het kind niet komt Als uw kind niet naar de peutergroep komt, wilt u dit dan aan de peutergroep doorgeven. Liefst voor aanvang van de ochtend of middag. De telefoonnummers van de locaties vindt u ook op onze site! 8

10 Uw kind is ziek In de volgende gevallen zult u gebeld worden om uw zieke kind op te halen. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. Als uw kind koorts heeft Als de verzorging te intensief is voor de leidsters. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. Hierbij wordt de GGD- wijzer gevolgd. Op elke locatie is een GGD- wijzer aanwezig. Wij verzoeken u om zelf een inschatting te maken op basis van bovenstaande punten of bezoek aan de peutergroep wenselijk en verstandig is. Medicijngebruik tijdens peutergroeptijd Wanneer uw peuter tijdens de ochtend of middag medicijnen moet krijgen van een leidster dan volgen we hierbij de richtlijnen van de GGD en dient u hiervoor een verklaring te ondertekenen. Namen op jassen, tassen etc. Zou u zo vriendelijk willen zijn om op de jas, tas, trommel en drinkbeker/pakje duidelijk de naam van uw peuter te zetten? Speelkleding Als uw kind naar de peutergroep komt is het fijn als het lekker kan spelen zonder zich zorgen te maken of de kleren wel vies mogen worden. Het is voor uw kind plezierig als het kleren draagt die gemakkelijk zitten en waarin uw kind zich soepel kan bewegen. Veilige kleren, zonder touwtjes en strikjes, worden aanbevolen. Prikbord Op het prikbord van de peutergroep staan belangrijke en minder belangrijke mededelingen. Tevens is daarop informatie te vinden over de oudercommissie, de activiteiten van de peutergroep en mogelijke uitstapjes. Wij raden u dan ook aan om hier regelmatig op te kijken. 9

11 Organisatie peutergroepen Organisatie van de peutergroep In ieder peutergroep is minimaal één leidster aanwezig. Bestaat de groep uit meer dan 8 kinderen zijn er twee leidsters aanwezig. Zij fungeert/fungeren als aanspreekpunt en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Alle leidsters voor de groep zijn gediplomeerde leidsters. De leidsters zijn voor uw kind(eren) de vaste gezichten. Naast de leidsters zijn er soms ook stagiaires of vrijwilligers aanwezig. Zij zijn er voor kortere duur. Het kan gebeuren dat een leidster van de peutergroep ziek is. In dat geval wordt zij vervangen. Als er geen gediplomeerde leidster/vervangster gevonden kan worden wordt de vervanging geregeld met een vrijwilligster die dan werkt onder verantwoordelijkheid van de aanwezige gediplomeerde leidster. Heeft u iets te vragen over uw kindje of over de gang van zaken in de peutergroep of binnen de locatie, schroom dan niet om de clusterleider en/of de leidsters hierover aan te spreken. Oudercommissie en ouderhulp Elke locatie heeft het recht een oudercommissie te formeren. Deze bestaat dan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden en het zijn ouders/verzorgers waarvan de kinderen de speelzaal bezoeken. Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd. De oudercommissie denkt mee over het reilen en zeilen van de peutergroep, zorgt voor communicatie met de ouders, verricht hand- en spandiensten en stelt jaarlijks een verslag op van haar functioneren. Centrale Ouderraad (CO) De CO is een koepel boven de oudercommissies, die de gemeenschappelijke belangen van ouders (en hun kinderen) op centraal niveau binnen de SPR behartigt. De COR heeft direct invloed op de ontwikkeling en de toetsing van het beleid. 10

12 De taken van de COR zijn overleg voeren met en advies geven aan de directeur en het bestuur van de SPR. Tevens is de CO aanspreekpunt voor de oudercommissies en dient zij het informeren van oudercommissies voor haar rekening te nemen De CO bestaat uit 8 leden met een gekozen voorzitter en secretaris. De CO komt minimaal 4 keer per jaar bijeen en de leden worden voor de duur van 2 jaar benoemd. Meer informatie over de CO is te vinden in het Reglement Centrale Ouderraad van de SPR en op te vragen bij het centraal bureau van de SPR. Als u belangstelling heeft voor deelname aan de centrale ouderraad dan kunt u dit doorgeven aan het bestuurskantoor van de SPR of u neemt contact op met één van de leden van de CO. Procedure bij klachten Soms bent u wellicht niet helemaal tevreden, aarzel dan niet en breng uw probleem bij de (cluster)leidster ter sprake. Een gesprek met iemand van de leiding is uiteraard ook mogelijk. De SPR heeft een interne klachtenregeling; hierin is vastgelegd hoe er wordt omgegaan met uw klacht. Daarnaast is de SPR aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (skk); dit is een externe, onafhankelijke klachtencommissie. Een volledige beschrijving van zowel de interne als de externe klachtenregeling kunt u opvragen bij de SPR- locatie of bij het bestuurskantoor van de SPR. De Stichting beschikt ook over een interne vertrouwenspersoon. Mocht u behoefte hebben aan contact met die persoon neemt u dan voor haar naw- gegevens ook contact op met het bestuurskantoor. 11

13 Het Bestuurskantoor van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal De Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal vindt haar sturing vanuit het bestuurskantoor. Dit kantoor wordt bemenst door de directeur/bestuurder (Raad van Bestuur), de adjunct directeur, een staffunctionaris personeel, een financieel medewerkster en een medewerkster die verantwoordelijk is voor de kindadministratie. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid zoals dat door de Raad van Bestuur wordt uitgezet. Het Bestuurskantoor van de SPR verzorgt onder andere de kindadministratie en de inning van de ouderbijdrage. Hier worden enkele belangrijke punten met betrekking tot de ouderbijdrage, die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de SPR, onder de aandacht gebracht. U ontvangt de algemene voorwaarden tegelijk met de plaatsingsovereenkomst. De algemene voorwaarden zijn op alle SPR- locaties van toepassing en in alle peutergroepen aanwezig. Aanmelding en inschrijflijst Om uw kind in te schrijven voor een peutergroep dient u het inschrijfformulier op te sturen naar: Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Postbus BK Roosendaal Hebt u vragen over de inschrijving belt u dan met het telefoonnummer: of mailt u uw vraag naar roosendaal.nl U kunt het inschrijfformulier aanvragen of downloaden van de site. 12

14 Na verwerking van het inschrijfformulier komt uw kind op de inschrijflijst van de betreffende locatie. Zodra er een plaats in de peutergroep is ontvangt u een uitnodiging van de clusterleidster. Inschrijfgeld en ouderbijdrage Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht bij de inning van de eerste ouderbijdrage. De stichting plaatst uw kind daadwerkelijk na ontvangst van het inschrijfgeld. De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De actuele tarieven vindt u op de site. Zie hiervoor ook het protocol van inschrijving! De ouderbijdrage wordt maandelijks vooraf geïnd via een automatische incasso. Mocht u vragen heeft over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de kindadministratie te bereiken op maandag en dinsdag van 09:00 tot 14:30 en op donderdag van 09:00 tot 12:00 uur. Telefoonnummer: Opzegging Als uw kind 4 jaar wordt stopt automatisch de plaats in een peutergroep. U hoeft uw kind dan niet af te melden. Als u de plaats voortijdig wilt beëindigen, kunt u dat doen door het invullen van een afmeldformulier. Het afmeldformulier is in alle peutergroepen aanwezig. U kunt een exemplaar aan de leidsters vragen en ook weer bij de leidsters inleveren. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand! Ook het afmeldformulier treft u als download aan op de site! Het starten en beëindigen van deelname aan een peutergroep verloopt conform het gestelde in de Algemene Voorwaarden, artikel 9. Verzekeringen Voor alle medewerkers van de SPR is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. Ook voor de kinderen is er een ongevallenverzekering afgesloten. 13

15 Tot slot. Voor vragen of nog meer algemene informatie kijkt u verder op deze site roosendaal.nl, mailt u met het bestuurskantoor roosendaal.nl of belt u met het bestuurskantoor, mevr. Bianca Leenaerts, telefoon Uiteraard is een persoonlijk gesprek ook mogelijk. Maakt u dan een afspraak via één van bovenstaande mogelijkheden. En onthoud: Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal = samen leren leven en dus de beste basis voor de basisschool! 14

de beste basis voor de basisschool!

de beste basis voor de basisschool! Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven de beste basis voor de basisschool! Alle peutergroepen 1 zijn onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari

Nadere informatie

samen leren leven de beste basis voor de basisschool! SPR - peutergroep Zilverlinde

samen leren leven de beste basis voor de basisschool! SPR - peutergroep Zilverlinde samen leren leven de beste basis voor de basisschool! SPR - peutergroep Zilverlinde Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven de beste basis voor de basisschool! Alle peutergroepen 1 zijn

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven een beste basis voor de basisschool!

Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven een beste basis voor de basisschool! Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal Samen leren leven een beste basis voor de basisschool! Deze peutergroep 1 is onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR is in januari 2000

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage

Informatieboekje van. Peuterspeelschool De Plantage Informatieboekje van Peuterspeelschool De Plantage Dit boekje informeert u over de huisregels van ; Peuterspeelschool De Plantage. De leidsters op de Dreumeldoos zijn: Kitty Delsink Migo Kitty werkt op

Nadere informatie

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Inhoud Informatieboekje peuterspeelzaal Jip en Janneke. Welkom 1. ALGEMENE VOORWAARDEN 2 DOELSTELLING EN WERKWIJZE 3. PRAKTISCHE ZAKEN 4. AFSPRAKEN IN DE GEMEENTE STEENBERGEN Welkom bij de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: Mariska Bloemberg, voorzitter M:

Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: Mariska Bloemberg, voorzitter M: Algemene gegevens en telefoonnummers Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: 0528 251 558 Mariska Bloemberg, voorzitter M: 06 40611049 Jeanette von der Heide, secretaris M: 06 5577573

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon:

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Grutterij. Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: Informatieboekje Peuterspeelzaal De Grutterij Wheeme 8, 8325 AE Vollenhove Telefoon: 06-44397688 www.psz-steenwijkerland.nl Beste ouder/verzorger, In dit informatie boekje vindt u alles wat u moet weten

Nadere informatie

Informatie Peuterspeelgroep. Op de wip. Kaplaan Verdonschotstraat 5 6104 BL Koningsbosch tel: +31 (0) 475 302004 +31 (0) 653 727271

Informatie Peuterspeelgroep. Op de wip. Kaplaan Verdonschotstraat 5 6104 BL Koningsbosch tel: +31 (0) 475 302004 +31 (0) 653 727271 Informatie Peuterspeelgroep Op de wip Kaplaan Verdonschotstraat 5 6104 BL Koningsbosch tel: +31 (0) 475 302004 +31 (0) 653 727271 Voorwoord Beste ouders/verzorgers Van harte welkom op peuterspeelgroep

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017

INFORMATIEBOEKJE. Stichting Peuterspeelzaal. t Hummeltje. Prins Bernhardstraat BE Berkenwoude. Uitgave 2017 INFORMATIEBOEKJE Stichting Peuterspeelzaal t Hummeltje Prins Bernhardstraat 42 2825 BE Berkenwoude Uitgave 2017 Vooraf Alle informatie betreffende Peuterspeelzaal t Hummeltje vindt u in dit boekje. De

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Rommelpotje april/mei 2014. Beste ouders/verzorgers, Thema:

Nieuwsbrief t Rommelpotje april/mei 2014. Beste ouders/verzorgers, Thema: Nieuwsbrief t Rommelpotje april/mei 2014 Beste ouders/verzorgers, Thema: Het einde van ons thema naar de dokter gaan is bijna in zicht. De kinderen vinden dit thema ontzettend interessant. Ze hebben met

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal.

Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd beleeft op onze peuterspeelzaal. VOORWOORD Hierbij krijgt u informatie over het reilen en zeilen bij Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk. De stichting beheert in totaal zes peuterspeelzalen. Binnen iedere kern van de gemeente Bergeijk

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van Voorschool De Vijf Sterren Welkom bij Voorschool De Vijf Sterren. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Informatiegids september 2015

Informatiegids september 2015 Informatiegids september 2015 Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal Ploegmaatjes. Ploegmaatjes is een zelfstandige peuterspeelzaal gevestigd binnen basisschool de Ploeg. Wij staan voor een

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy

Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy. Informatieboekje. Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Informatieboekje Locatie: Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy Voorstellen Christelijke Peuterspeelzaal Mazzy van Zie uit is een voorschoolse voorziening en biedt peuterspeelzaalwerk voor peuters van 2 tot

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 1 Informatieboekje voor ouders / verzorgers van peuters 2015-2016 2 Beste ouders / verzorgers, Fijn dat uw kind naar peuterspeelzaal De Buutplaats komt! Dit informatieboekje bevat alle informatie over

Nadere informatie

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG.

Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Olleke Bolleke is een van de 8 peuterspeelzalen die valt onder de SPGG. Voor contact: SPGG Postbus 173 4190 CD GELDERMALSEN www.spgg.nl Administratie: Tel:

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan van peuter- en ouderactiviteiten Peuteropvang Czaar Peutertje. Schooljaar 2014 / 2015 Peuteractiviteiten gedurende het hele schooljaar: Verjaardagen: Als uw peuter jarig is mag hij/zij dit vieren,

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over de peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers.

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Fides Peuterwerk Peuterwerk Peuterwerk van Fides biedt een uitdagende omgeving, waarin peuters op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Uw peuter wordt daarbij ondersteund door deskundige

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Het Tuinhuis

Kinderdagverblijf. Het Tuinhuis Kinderdagverblijf Het Tuinhuis Iets over Het Tuinhuis. Het motto van het Tuinhuis. Het Tuinhuis biedt een kind(er)vriendelijke opvang, met 47 kindplaatsen voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Tevens

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders

PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori. Informatieboekje voor ouders PEUTERGROEP MONTESSORISCHOOL WAALSDORP LEER MIJ HET ZELF DOEN Maria Montessori Informatieboekje voor ouders Beste peuterouders, WELKOM IN DE PEUTERSPEELZAAL VAN WAALSDORP! Uw kind gaat nu starten of is

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE. PEUTERSPEELZAAL De Schalm INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL De Schalm 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas

INFORMATIEBOEKJE 2015-2016. Peuterspeelzaal De kleine bas INFORMATIEBOEKJE 2015-2016 Peuterspeelzaal De kleine bas 1 Algemene informatie De kleine bas is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar (peuters). Het woord peuterspeelzaal doet vermoeden

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen SKL Kinderopvang

PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen SKL Kinderopvang PEDAGOGISCH WERKPLAN Peuterspeelzalen Pedagogisch werkplan peuterspeelzalen 1 PEDAGOGISCH WERKPLAN PEUTERSPEELZALEN A. HET KIND A.1. Het stimuleren van de ontwikkeling van een kind Spelen is leuk; spelen

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Paddestoel. Informatie boekje. Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan GJ Rijswijk

Peuterspeelzaal De Paddestoel. Informatie boekje. Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan GJ Rijswijk Peuterspeelzaal De Paddestoel Contact: De Dwergenhut Peuterspeelzaal De Paddestoel Strijplaan 103-105 2285 GJ Rijswijk Vaste telefoon: 070 75333939 Jolanda Steinmetz: 06 29537781 Anita van Wolferen: 06

Nadere informatie

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje

Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje Informatieboekje van Peuterspeelzaal t Hummeltje - 1 Peuterspeelzaal t Hummeltje Rhenoyseweg 34a 4152 EL Rhenoy 0345-680805 ; hethummeltje@tele2.nl Peuterspeelzaal t Hummeltje Geachte ouders en verzorgers,

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie VOORSCHOOLSE OPVANG Eben Haëzer Den Helder Algemene informatie 2015-2016 Postadres : Postbus 42 1760 AA Anna Paulowna Bezoekadres: Lijsterstraat 1 1781 WC Den Helder 1 Kappio Directeur: Coördinator: Financiële

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

1 Welkom / Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Inhoudsopgave 1 Welkom / Voorwoord Blz. 2 2 Openingstijden 3 3 Groepen en leidsters 3 4 Ruimte en spel 3 5 Dagindeling 4 6 Activiteiten 4 7 Kwaliteit en veiligheid 4 8 Pedagogisch beleid 5 9 Brengen en

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 1 Welkom! Wanneer u aan het werk bent of studeert, wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR PEUTERSPEELZALEN 2015

REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR PEUTERSPEELZALEN 2015 REGLEMENT KINDEROPVANG ZEEUWS-VLAANDEREN VOOR PEUTERSPEELZALEN 2015 Dit Reglement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het reglement per

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur.

Openingstijden: Maandag, dinsdag en donderdag is gastouderopvang Paulien Lakeman geopend. Per dag geldt er een minimale afname van 9 uur. Inleiding: Welkom bij gastouderopvang Paulien Lakeman. De opvang is gestart op 01-02-2014 en wordt uitgevoerd door Paulien Lakeman op de Grasdijk 14 te Wervershoof. Het doel van gastouderopvang Paulien

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie