leiderschap Vakmanschap in Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leiderschap Vakmanschap in Voorwoord"

Transcriptie

1 Vakmanschap in leiderschap Voorwoord Goed leidinggeven met de nadruk op het eerste is voor de brandweer van groot belang en onder operationele omstandigheden kan het zelfs van levensbelang zijn. Een leider bij de brandweer maakt verbinding en schept vertrouwen, zowel intern als extern. Maar hebben we dan allemaal hetzelfde beeld bij leiderschap? tieontwikkelingen. We hebben in 2009 immers een grote ontwikkeling en verandering meegemaakt met de regionalisering en dat vraagt veel van leidinggevenden. Vanuit de organisatie vraagt dat vervolgens om extra ondersteuning aan leidinggevenden bij de invulling van hun rol als leidinggevende. Brandweer Flevoland is ontstaan uit zeven brandweerkorpsen: zes lokale brandweerkorpsen en de regionale brandweer. Korpsen waarbij aan leidinggeven op verschillende manieren inhoud werd gegeven en met een veelheid aan leiderschapsstijlen. Functies zijn gewijzigd, mensen zijn van werkplek veranderd en de omgeving verandert steeds sneller. Voldoende redenen om tijd en ruimte vrij te maken voor een programma voor leiderschap en management dat aansluit bij onze organisatie en de mensen in de organisatie. Een programma dat bij ons past en raakt aan de organisa- Het LTV-programma voor leiderschapstraining en vorming zie ik als een belangrijk instrument om leidinggevenden te ondersteunen en te faciliteren in een dynamische en veeleisende werkomgeving. Niet alleen biedt dit houvast voor de leidinggevenden, maar dit biedt ook zekerheden aan de medewerkers en daarmee wint de organisatie in zijn totaliteit aan kracht. Gerrit Spruit Regionaal commandant brandweer Flevoland 1

2 Inhoud Inleiding Regionaal commandant Gerrit Spruit over leiderschap Leidinggeven Waarom leidinggeven zo belangrijk is binnen Brandweer Flevoland Visie Wat verstaan we onder leidinggeven? LTV-programma Het fundament onder het Leiderschapstrainings- en Vormingsprogramma 3

3 Inleiding Goed leidinggeven, met de nadruk op goed, is voor de brandweer van groot belang en onder operationele omstandigheden kan het zelfs van levensbelang zijn. Een leider bij de brandweer maakt verbinding en schept vertrouwen, zowel intern als extern. Maar hebben we dan allemaal hetzelfde beeld bij leiderschap? tieontwikkelingen. We hebben in 2009 immers een grote ontwikkeling en verandering meegemaakt met de regionalisering en dat vraagt veel van leidinggevenden. Vanuit de organisatie vraagt dat vervolgens om extra ondersteuning aan leidinggevenden bij de invulling van hun rol als leidinggevende. Brandweer Flevoland is ontstaan uit zeven brandweerkorpsen: zes lokale brandweerkorpsen en de regionale brandweer. Korpsen waarbij aan leidinggeven op verschillende manieren inhoud werd gegeven en met een veelheid aan leiderschapsstijlen. Functies zijn gewijzigd, mensen zijn van werkplek veranderd en de omgeving verandert steeds sneller. Voldoende redenen om tijd en ruimte vrij te maken voor een programma voor leiderschap en management dat aansluit bij onze organisatie en de mensen in de organisatie. Een programma dat bij ons past en raakt aan de organisa- Het Leiderschapstrainings- en Vormingsprogramma zie ik als een belangrijk instrument om leidinggevenden te ondersteunen en te faciliteren in een dynamische en veeleisende werkomgeving. Niet alleen biedt dit houvast voor de leidinggevenden, maar dit biedt ook zekerheden aan de medewerkers en daarmee wint de organisatie in zijn totaliteit aan kracht. Gerrit Spruit Regionaal commandant brandweer 4 5

4 Leidinggeven Brandweer Flevoland is een dynamische organisatie die een belangrijke rol speelt bij de incidentbestrijding in Flevoland. Op het moment dat het er om spant zijn onze brandweermensen klaar voor hun taak. Ze zijn behulpzaam, deskundig en daadkrachtig en werken in allerlei crisissituaties intensief samen met de andere hulpverleningsdiensten. Zowel in de koude als in de warme situatie is daarbij goed leiderschap, management en vakkennis onmisbaar. Waarom een beleidsvisie leidinggeven? Met de regionalisering in 2009 nog vers in het geheugen is er veel veranderd bij de brandweer. Zeven brandweerkorpsen smolten samen tot één organisatie, met als doel met behoud van lokale identiteit te groeien in eenheid, uniformiteit en uniforme slagkracht. Om de eenheid bij Brandweer Flevoland te vergroten vraagt de samenvoeging om een gemeenschappelijke visie op leidinggeven. Logisch, zeven organisaties gaven op verschillende manieren inhoud aan leidinggeven en dat uit zich in een veelheid aan leider- schapsstijlen en ontwikkelingsprogramma s. Daarom nu het moment voor een op de organisatie en haar leidinggevenden geschreven programma voor leiderschap en management. Een belangrijke stap, want goed leiderschap en vakmanschap zijn misschien wel de belangrijkste succesfactoren binnen onze organisatie. Voor wie? Het Leiderschapstrainings- en Vormingsprogramma (LTV) is gericht op alle leidinggevenden bij Brandweer Flevoland, zowel aan de koude als aan de warme kant. Dus van bevelvoerder tot commandant van dienst en van ploegchef tot regionaal commandant. Doelstelling Het doel van de Beleidsvisie Leidinggeven 2011 is taal te ontwikkelen, over het thema leiderschap in gesprek te raken en tot een gemeenschappelijke visie op leidinggeven te komen. 6 7

5 Maatschappelijke invloeden Naast de regionalisering zijn er ook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op leidinggeven in onze organisatie. Drie belangrijke invloeden: 1. De toekomstvisie De Brandweer Over Morgen op het bedrijfsmodel van de brandweer: in deze visie wordt de focus verlegd naar de voorkant van de veiligheidsketen. Zaken als Brandveilig Leven, Lerend Vermogen en flexibele bezetting van eenheden en een nieuwe kijk op repressie zijn daarin belangrijke pijlers. De brandweer stimuleert brandveiligheidbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid. Aan de repressiezijde is ruimte voor innovaties. Met een nieuwe interventiedoctrine, innovatieve materialen en blus- en ventilatietechnieken ontstaan meer keuzes in het brandweeroptreden. 3. De risico s van werken bij de brandweer: de leidinggevende moet in de warme situatie altijd de afweging maken tussen de te nemen risico s bij de inzet en de eigen veiligheid. Brandweermensen moeten hierbij volledig kunnen vertrouwen op hun leidinggevende én op hun eigen vakkennis. Vakbekwaamheid, vakmanschap en vertrouwen in de leidinggevende doorkruisen dus alle niveaus in de organisatie. Warm en koud! 2. Onzekere factoren en snel wisselende omstandigheden bij het optreden van de brandweer: bij het bestrijden van een incident is vaak onduidelijk wat slachtoffers, omstanders en media gaan doen. Er zijn vaak onvoorziene omstandigheden. Dit geeft je als leidinggevende in de frontlinie een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording achteraf spelen een steeds grotere rol. 8 9

6 Visie Leidinggeven is Leidinggeven is het bewust richting geven aan gedrag en het inspireren van anderen, om in warme en koude situaties gezamenlijk het gestelde doel (effect) te bereiken. Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de opgedragen taken en voor de toegewezen mensen en middelen. Richting geven aan gedrag is een weloverwogen activiteit: mensen sturen, leiden, begeleiden, coachen en steunen om zelfstandig de opgedragen taken te laten uitvoeren. Hierbij staat inspireren voor het motiveren en bezielen van medewerkers. Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid en het verstrekken van duidelijke informatie. Om daarna met overtuiging, eerlijkheid, moed, empathie, optimisme en verbinding het gemeenschappelijke doel te bereiken. De zwaarste verantwoordelijkheid die je als leidinggevende hebt is dat mensen door het uitvoeren van jouw opdrachten in gevaarlijke - soms levensbedreigende - situaties kunnen terechtkomen. Door die verantwoordelijkheid heeft je team recht op jouw volledige inzet. Een houding die ook cruciaal is in koude situaties. Met jouw houding en gedrag ben je een voorbeeld voor je ploeg. Lead-by-example! Hierbij ben je bereid van je eigen en andermans fouten te leren en sta je open voor feedback. Alleen dan kun je het uiterste vragen van je mensen. Alle activiteiten die je onderneemt zijn er op gericht om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Belangrijk hierbij is de vraag: wat is het doel van je eigen leidinggevende? Vraag daarop door! Welk effect (succes) wil hij/zij bereiken? Het is van groot belang dat je medewerkers weten welke kant je op wilt, hoe je tegen de dingen aankijkt en wat je in het algemeen en in specifieke gevallen van hen verwacht. Door de leden van het team te betrekken bij de te kiezen route naar het doel identificeren zij zich met het doel. Dit werkt motiverend en draagt bij aan het wij-gevoel binnen Brandweer Flevoland

7 Model Leidinggeven DEFINITIES 12 Doelstelling Het formuleren, communiceren en behalen van doelen en/of effecten staat centraal. Voor zowel warme als koude situaties worden doelstellingen geformuleerd (in woord en geschrift) als afgeleide van het geformuleerde oogmerk of succes door een hogere leidinggevende. Leiderschap Alle (on)bewuste handelingen gericht op het relationeel vermogen van de organisatie. Manifesteert zich door de goede dingen te doen (EQ zijde): zorg voor innovatie en ontwikkeling, inspireren en veranderen, aandacht voor mens en groep, gezag op basis van charisma, morele autoriteit (inspireren), respect en kennis, passie, motivatie (esprit de corps) en effectiviteit. Dit alles handelend vanuit voorbeeld en visie. Resulteert in community van team en/of organisatie. Management Alle bewuste handelingen gericht op het fysiek vermogen van de organisatie. Manifesteert zich door de dingen goed te doen (IQ zijde): de zorg voor het blijven draaien van de zaak, vast en duurzaam maken, beheersen, budgetteren en controleren, aandacht voor systeem, proces en organisatie, macht op basis van positie en formele autoriteit, discipline en efficiency. Dit alles handelend vanuit afspraken (commitment) en missie. Resulteert in capacity van team en/of organisatie. Vakkennis Vakkennis is het vermogen (bekwaamheid) dat iemand in staat stelt een bepaalde taak en/of proces uit te voeren of sturend op te treden, waarbij het individu informatie, ervaring, vaardigheden en houding met elkaar vermenigvuldigt. Resulteert in capability van individu, team en/of organisatie. Ankers voor leidinggeven Als leidinggevende bij Brandweer Flevoland ben je de aanvoerder van jouw team. Je voert je taken uit in een groep, waarvan de leden elkaar ondersteunen en aanvullen. Dat kan alleen als er sprake is van wederzijds vertrouwen, zelfstandig handelen en wederzijds respect. Ankers waar leidinggevenden zich aan kunnen vasthouden en die nauw verwant zijn aan ons gedragskompas: aanspreekbaar, betrouwbaar en collegiaal (ABC). Met behulp van deze ankers staat het behalen van de doelstelling of het effect centraal. Begrippen als leiderschap, management en vakkennis dragen er aan bij het doel te halen. Hiertoe is een model voor leidinggeven ontwikkeld (zie afbeelding hiernaast), waarin vakkennis, leiderschap en management en de ankers in de juiste verhouding tot het behalen van het doel moeten leiden. Dit model maakt onderdeel uit van het model commandovoering. Voor de warme organisatie wordt deze in 2012 uitgewerkt. Denken in doelen (effecten) Met het denken in doelen (effecten) probeer je de juiste balans te vinden tussen twee uitersten: eenheid van inspanning en maximale zelfstandigheid van handelen. Dit wordt bereikt door in het leidinggeven de doelstelling centraal te stellen. Het wat! Het hoe wordt in beginsel overge- laten aan de betreffende leidinggevende dichtbij het vuur. Daarom worden alleen noodzakelijke kaders -bijvoorbeeld verplichte onderlinge afstemming tussen ploegen- gegeven. Het gaat er om de goede dingen voor en door mensen gedaan te krijgen. Om dit succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat een leidinggevende begrijpt wat zijn/ haar bijdrage is aan het grotere geheel. Bijvoorbeeld: wat is het oogmerk van een Officier van Dienst; wat ziet hij/zij als een succesvol resultaat? Alleen op deze wijze kan hij/ zij de gevolgen doorzien van zijn/haar beslissing tijdens de uitvoering van de opdracht en een juist gebruik maken van zijn vrijheid van handelen. Het verstrekken van de opdracht alleen voldoet daarom niet. Leidinggevenden dienen te beseffen welke rol zij spelen in het plan van de hogere leidinggevende. Het oogmerk dient daarom bij vrijwel alle medewerkers bekend te zijn. Uiteraard beperkt het denken in doelen (effecten) zich niet alleen tot de warme situaties, maar ook in de koude werkomgeving geldt dit principe, zoals bijvoorbeeld in de dagelijkse bedrijfsvoering. Opdrachten moeten slechts beschrijven wat er moet worden gedaan, en laten aan leidinggevenden zo groot mogelijke vrijheid hoe dat moet gebeuren. Daartoe krijgt hij/zij dan financiële middelen (budget), eventuele (strategische of tactische) kaders en de noodzakelijke achterliggende politieke en/of strategische informatie. 13

8 NIVEAUS EN ROLLEN 14 In het LTV-traject onderscheidt Brandweer Flevoland drie niveaus: 1. Operationeel niveau: ploegchefs, coördinatoren en bevelvoerders zijn de ruggengraat van onze organisatie. Door hun rol als leider, vakman/-vrouw en instructeur/oefenleider dragen zij de koers van de organisatie naar de operationele onderdelen. De voorwaarden voor succesvol warm optreden worden voor een belangrijk deel gecreëerd voorafgaand aan het daadwerkelijke optreden (koud). Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van warm optreden moeten die voorbereidingen bij Brandweer Flevoland wel kloppen. Zo niet, wordt er een groot beroep gedaan op de lokale invulling en creativiteit van de bevelvoerder. Onze huidige leergang Bevelvoeder heeft een focus op de warme organisatie. Hier ligt een punt van persoonlijke ontwikkeling. Er komt in de ontwikkeling en begeleiding van leidinggevenden op operationeel niveau meer aandacht voor de koude organisatie. Denk aan de eerder genoemde nadrukkelijke relatie tussen warme en koude situaties. 2. Tactisch niveau: teamleiders, programmamanagers, OvD-en en HOvD-en zijn de intermediair in de organisatie. Door hun rol als tactisch manager, adviseur en coach dragen zij bij aan de tactiek van de organisatie. De rol als tactisch manager op teamniveau is een rol van vertalen van strategische doelen in middelen en mogelijkheden. Zij hebben het vermogen te bemiddelen en verbinding te maken met alle onderdelen van de organisatie. In de adviesrol hebben zij een cruciale rol naar het strategisch niveau, door gebruik te maken van de kwaliteiten op operationeel niveau. De rol van coach krijgt een prominente rol in de begeleiding van het team om tot het gewenste gedrag en de gewenste interactie te komen. Tactisch manager is een kenmerkende functionele hoofdrol in de warme en koude organisatie. 3. Strategisch niveau: regionaal commandant, afdelingshoofden en CvD-en vormen het strategisch kader van de organisatie. Hebben een primaire rol als strategisch partner, integraal manager en ondernemer. Als strategisch partner zie je het verbindend karakter in de bovenstroom van de organisatie. Hier ligt immers de verbinding tussen het netwerk van bestuurders, andere stakeholders en het tactisch niveau. Het formuleren, communiceren en controleren op de strategische pijlers en kaders ligt in de hoofdrol van de integraal manager. Deze rol heeft, zowel in de warme als koude organisatie, betrekking op de eindverantwoordelijkheid op het totale vermogen van de organisatie. Als ondernemer voert hij/ zij regie op innovatieprocessen, talenten en het lerend vermogen van de organisatie. Het werken aan een organisatie die voorbereid is op veranderingen is hierbij het uitgangspunt. 15

9 WAARDEN 16 De invulling van de verschillende rollen op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt gekenmerkt door zes centrale waarden: vakmanschap, discipline, weerbaarheid, teamgeest, verantwoordelijkheid, ethiek en kennisontwikkeling. Deze waarden zijn uitgangspunten in functioneringsen beoordelingsgesprekken. Verder vormen zij de fundering voor het maken van werkafspraken in de P&O-cyclus. 1. Vakmanschap: Vakmanschap betekent je vak verstaan, weten waar je het over hebt en daarbij voortdurend willen groeien in je vak. Je hebt de wil op je eigen functioneren en dat van anderen te reflecteren. Je beschikt over een goede mentale en fysieke conditie en straalt deskundigheid, trots en geloof uit in eigen optreden. 2. Discipline (moed): Discipline wil zeggen uiterlijk en innerlijk beheersing aan de dag leggen, wetten en regels respecteren, maar ook daarvan gefundeerd durven afwijken. Daarvoor is moed nodig. Je ziet er in werktijd en in uniform verzorgd uit. Je gedraagt je in de dagelijkse omgang fatsoenlijk en beleefd. Je weet wanneer er geen ruimte is voor discussie en toont loyaliteit. 3. Weerbaarheid: Je staat voor je zaak, durft risico s te nemen in ontwikkeling en hebt het vermogen om -zowel fysiek als mentaal- tegenslag te incasseren en wilt daarvoor de vereiste training ondergaan. Je blijft effectief presteren onder tijdsdruk en bij teleurstelling en/of gevaar. Je behoudt je kalmte, doelgerichtheid en vastberadenheid. Je handelt in het belang van de maatschappij, ook wanneer dit je persoonlijk belang kan schaden. 4. Teamgeest (verbindend): Met wederzijds respect het beste uit de leden van een ploeg halen. Oftewel: met z n allen de klus willen klaren. Daartoe stel je aan je medewerkers duidelijke doelen en communiceer je eerlijk en in heldere taal. Je staat open voor en toont interesse in je medewerkers. Je stimuleert samenwerking en verbinding tussen mensen. Je schept een klimaat waarin iedereen elkaar kan vertrouwen. 5. Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid betreft de bereidheid keuzes te maken, in het besef dat die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de leden van jouw ploeg en/ of jezelf (responsibility). Daarbij laat je het brede belang prevaleren boven je persoonlijke belang of dat van je ploeg. Je hebt de wil verantwoording af te leggen over je doen en laten (accountability). Je hebt de bereidheid leidinggevenden en collega s aan te spreken op hun handelen. Je voorziet je leidinggevende(n) gevraagd en ongevraagd van advies. 17

10 6. Ethiek: Ethiek heeft betrekking op het vermogen morele vragen en dilemma s te onderkennen en moreel verantwoorde afwegingen te kunnen maken. De voortdurende afweging tussen enerzijds organisatiedoelen en anderzijds rechten/plichten van individuele medewerkers, waaronder jezelf. Je gelooft in wat je zegt en handelt uit overtuiging, waarbij je je laat leiden door de centrale waarden van onze organisatie. Je misbruikt de aan jou verleende macht nooit en maakt je niet schuldig aan welke vorm van intimidatie dan ook en laat niet toe dat anderen dat doen. Je bent eerlijk en betrouwbaar. 7. Kennisontwikkeling: Het uitwisselen en delen van informatie, kunde, ervaring en gedrag waardoor kennis een kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit is een voorwaarde voor het lerend vermogen van de organisatie en de ontwikkeling van vakmanschap. In kennisontwikkeling krijgt individueel leren, groepsleren en organisatieleren kans om te groeien. Belangrijke instrumenten hierin zijn: het reguliere opleidings- en trainingsprogramma, evaluaties, observaties in Safety Portal, after action reviews (AAR), toolboxmeetings, kennisdagen en het reguliere werkoverleg

11 LTV-programma Leiderschapstraining en Vorming In nauwe samenwerking met de afdelingen P&O, Strategie & Beleid en Vakbekwaamheid wordt een programma voor Leiderschapstrainings- en Vormingsprogramma (LTV) opgezet. Leidinggevenden doorlopen in een cyclus van vier jaar een modulair bijscholingstraject op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Daarnaast draait een traject van doorlopende kennisontwikkeling, waarin leidinggevenden worden geprikkeld om over zaken als leidinggeven en management te lezen. Verder komen er vormingsmomenten en kennisdagen om een blijvende organisatieontwikkeling te bewerkstelligen. Tot slot faciliteert Brandweer Flevoland in coaching en begeleiding. BOUWSTENEN Selectie op (toekomstig) leidinggevenden In de werving en selectie van (nieuwe) leidinggevenden wordt nadrukkelijk gekeken naar geformuleerde ankerpunten, model van leidinggeven en competenties gekoppeld aan de functie. Benoeming onderofficier en officier De aanstelling in de functie van Bevelvoerder (onderofficier) en Officier van Dienst (officier) is een bijzondere stap met (nieuwe) rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de warme organisatie. Om deze stap te benadrukken krijgt de bevordering en benoeming in deze functies een ceremonieel karakter 20 Programma Management Development (MD) Management Development is een continu proces van beleidsmatige en systematische afstemming van de behoeften 21

12 van de organisatie en de loopbaanwensen van (toekomstig) potentieel aan leidinggevenden. Dit komt tot uiting in individuele loopbaanplannen en daarbij horende activiteiten. Het doel: het vinden en binden van leidinggevenden en deze groep optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden. Modulaire opbouw opleiding, training en vorming in leiderschap, management en vakkennis Er wordt een nieuw programma voor bijscholing, training en vorming ontwikkeld, die alle leidinggevenden om de vier jaar volgen. Praktijkgericht, vraaggestuurd en modulair van opzet. Het eigen competentieprofiel of een leiderschapscan vormt het startpunt voor het persoonlijke programma. (E-)coaching, persoonlijke begeleiding en inter- en supervisiebijeenkomsten Naast bovengenoemde opleidingen, trainingen en studie kunnen leidinggevenden gebruik maken van (georganiseerde) supervisie/intervisie bijeenkomsten en coaching en begeleiding. Coaching kan vanaf de eigen werkplek of op afstand middels e-coaching. Doorlopende kennisontwikkeling met (lees-)opdrachten en projecten Leidinggeven is het ontwikkelen van het eigen vakmanschap. Vanuit het vakmanschap zijn leidinggevenden verantwoordelijk voor persoonlijke groei en reflectie op eigen vakkennis. De organisatie ondersteunt deze persoonlijke groei met het aanbieden van literatuur, studiemateriaal en faciliteert in (collegiale) projecten en opdrachten

13

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE

OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE OPTIMALE INZET EN GROEI VAN UW TALENTEN EN ORGANISATIE Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen

Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Todat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en zul je het lot noemen Carl Gustav Jung Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin

Passie en Effect. Passie. themabijeenkomst 55. Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Passie en Effect themabijeenkomst 55 TQC-Net Blad 1 Passie Bezieling Inspiratie Hartstocht Vuur Geestdrift Enthousiasme Effect Resultaat Opbrengst Uitwerking Gevolg Uitkomst Gewin Blad 2 1 1. Vraagstelling

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe whitepaper Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is een hype. Ondersteund door nieuwe technologieën en een veranderend arbeidsethos is sociale innovatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Doelstelling Functie en definitie

Doelstelling Functie en definitie Doelstelling Functie en definitie Welke functie heeft het instrument? Gestructureerd kader voor het gesprek over de professionele werkrelatie Onderzoek van de (gezamenlijke) inspanningen en acties die

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement

1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement 1 Ontwikkelgericht leren als doel van competentiemanagement Competenties en competentiemanagement beginnen gevleugelde woorden te worden. Veel organisaties zien competentiemanagement als een mogelijkheid

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Continu verbeteren Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Coaching Kata Cultuur en gedragsverandering zijn de sleutels tot succesvolle Lean initiatieven

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

LeF realiseert persoonlijk leiderschap Methodiek - samenvatting

LeF realiseert persoonlijk leiderschap Methodiek - samenvatting LeF realiseert persoonlijk leiderschap Methodiek - samenvatting LeF gelooft dat de toekomst maakbaar is. Dat je als mens - als individu, maar ook als onderdeel van een grotere context - zelf de regie in

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld

Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld Essentieel leiderschap; moeiteloos manifesteren Een leergang over balans tussen jouw waarden en jij als leider in het medisch speelveld wat zien wij? De ontwikkelingen in de zorg gaan razend snel. De complexiteit

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk

Veranderen en Beïnvloeden. Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderen en Beïnvloeden Koen Toye VSPW Kortrijk Veranderende maatschappij De organisatie als ding(vroeger) Sterke verdeling in hokjes Helder Stevige structuur Weinig flexibiliteit Sterke duidelijkheid

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie