Oefenexamen Materiële schade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Materiële schade"

Transcriptie

1 Oefenexamen Materiële schade NIBE-SVV, maart 2013

2 1. In de wet wordt schade onderscheiden in vermogensschade en ander nadeel. Hoe worden deze twee begrippen ook genoemd? 2. De auto van Kees wordt aangereden door John, die geen voorrang geeft. Gegeven zijn de volgende twee schadecomponenten: a. De schade aan de auto. b. De kosten van autohuur tijdens de reparatie. Van welke soort materiële schade is er sprake bij de twee schadecomponenten? Motiveer uw antwoord. 3. Peter is een beroemd violist. Hij koopt bij een handelaar, gespecialiseerd in Stradivarius violen, een heel goed exemplaar. Hij spreekt met de handelaar af dat die de viool thuis komt bezorgen. Onderweg naar Peter is de handelaar buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval. Hij komt er zelf goed vanaf, maar zijn auto en de viool zijn total loss. De viool was een uniek exemplaar; het kan wel jaren duren voordat er weer een dergelijke viool op de markt komt. De leverancier geeft Peter te kennen dat de aanrijding NIET door zijn schuld is veroorzaakt en dat de schade aan de viool dan ook NIET voor zijn rekening komt. Peter moet maar contact opnemen met de veroorzaker van de aanrijding. a. Is het standpunt van de leverancier juist? Motiveer uw antwoord. Het ongeluk komt extra slecht uit, omdat Peter twee weken later een concert moet geven. Omdat hij NIET over de viool in kwestie kan beschikken en zijn oude viool net in reparatie is, moet hij het concert afzeggen en loopt hij een behoorlijke gage mis. Peter besluit een verzoek tot schadevergoeding bij de leverancier in te dienen. b. Noem de verschillende vormen van schadevergoeding die hij kan vorderen bij de leverancier. Motiveer uw antwoord. 4. Bij verkeersschade waarbij zowel autoschade als letselschade ontstaat, worden sommige schadecomponenten abstract en andere concreet berekend. Geef van beide berekeningsvormen één voorbeeld. 5. In sommige gevallen wordt er een procedure gevoerd waarbij NIET de aansprakelijkheid punt van discussie is, doch alleen de omvang van de schade. Hoe wordt een dergelijke procedure genoemd? NIBE-SVV, maart

3 6. Na een aanrijding brengt Rafael zijn beschadigde auto voor reparatie naar zijn officiële dealergarage. De reparatiekosten bedragen EUR 1.625,- exclusief BTW. De inkoop van de te vervangen onderdelen kostte de garage EUR 1.000,- exclusief BTW. Leg uit op welke wijze het bedrag aan BTW berekend wordt, waarmee het BTWafdrachtsaldo van de garage zal worden verhoogd. Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. Ga in uw berekening uit van een BTW-percentage van 21%. 7. Renzo is zelfstandig ondernemer en heeft recht op BTW-aftrek. Hij koopt een nieuwe Renault Laguna. Renzo rijdt deze auto na 2½ maand alweer total loss. De auto is uitgebreid casco verzekerd zonder eigen risico. De expert verzamelt de volgende gegevens: Netto-catalogusprijs exclusief BPM en exclusief BTW EUR ,-. Vervangingswaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR ,-. Restantwaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR 5.000,-. Historische BPM EUR 8.464,-. Hoeveel bedraagt de schade-uitkering? Geef uw berekening. Ga in uw berekening uit van een BTW-percentage van 21% 8. Op een kruispunt in de drukke binnenstad van Leiden vindt een aanrijding plaats. De van links komende heer Steen dacht op een kruising nog wel even voorlangs te kunnen en raakte daarbij het voertuig van de heer Van Rijn. Om verdere aanrijdingen te voorkomen zet een aannemer, die daar in de nabijheid een stoep aan het betegelen is, de rijbaan af. Na een tijdje arriveert de gealarmeerde politie. Deze constateert dat er olie op het wegdek ligt. De politie laat de brandweer aanrukken om het wegdek schoon te spuiten. De WAM-verzekeraar van de heer Steen ontvangt twee nota s. Eén van de aannemer voor het plaatsen van de wegafzetting en één van de brandweer voor het schoonspuiten van het wegdek. Moet de WAM-verzekeraar beide nota s voldoen? Motiveer uw antwoord. 9. Jort raakt als gevolg van een verkeersongeval ernstig gewond. Zijn werkgever had voor het ongeval voor alle werknemers een ongevallenverzekering gesloten. Deze komt als gevolg van het ongeval tot uitkering. De verzekeraar van de aansprakelijke partij geeft aan de uitkering ad EUR ,- in mindering te willen brengen op de aan Jort te betalen schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat uit inkomstenderving en smartengeld. Is het standpunt van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad. NIBE-SVV, maart

4 10. Tanja Mandersma loopt door een ongeval op 1 mei 2011 letselschade op. De schade aan haar auto, die alleen WA-verzekerd is, wordt begroot op EUR 3.500,-. Op 20 november 2011 ontvangt Tanja een rekening van haar specialist van EUR 500,-. Tanja betaalt deze rekening direct. Omdat haar zorgverzekeraar een eigen risico kent van EUR 1.000,-, dient zij de nota daar NIET in. Verdere medische kosten heeft zij dat jaar NIET gemaakt. De WA-verzekeraar van het voertuig dat de schade veroorzaakt heeft, gaat op 1 oktober 2012 over tot vergoeding van de schade. Geef de berekening van het bedrag dat de verzekeraar moet vergoeden, inclusief de wettelijke rente. NB was een schrikkeljaar. Ga in uw antwoord uit van een wettelijke rente van 3%. 11. Op 23 maart 2011 wordt de door Peter bestelde Peugeot 307 afgeleverd. Hij heeft er NIET lang plezier van, want op 15 april 2011 wordt Peter buiten zijn schuld aangereden door een automobilist die verzuimt voorrang te verlenen. Er is op dat moment pas 450 kilometer met de auto gereden. De auto is behoorlijk beschadigd, maar kan nog wel hersteld worden. De expert stelt de herstelkosten vast op EUR 8.570,-, waarvan EUR 3.500,- voor de spuitkosten en het arbeidsloon. De consumentenprijs ten tijde van het ongeval bedroeg EUR ,- en de waarde van het beschadigde voertuig is EUR 7.500,-. De inkoopwaarde wordt gesteld op EUR ,-. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Bereken de waardevermindering volgens de NIAV-richtlijn. Geef uw berekening. De formule luidt: (4L + K) x 1,6 ( arbeidsloon + spuitkosten x a x ,6 x consumentenprijs 12. De auto van Olivia is vier jaar oud en is casco verzekerd. Na een frontale botsing bedragen de herstelkosten aan de auto EUR ,-. De vervangingswaarde bedraagt EUR ,-. a. Welke bedrijfsregeling is hier van toepassing? Motiveer uw antwoord. b. Noem twee (en niet meer dan twee) handelingen die correcte uitvoering van deze bedrijfsregeling voor de auto met zich meebrengt. NIBE-SVV, maart

5 13. Wouter, een zelfstandig ondernemer, wil voor zijn bakkerszaak een andere auto kopen. Hij ziet twee geschikte voertuigen bij de handelaar staan. Beide voertuigen zijn vrijwel gelijk. De handelaar geeft aan dat het ene voertuig een margeauto is en het andere NIET. a. In welke twee situaties is het margesysteem van toepassing? b. Is het voor Wouter voordeliger de margeauto of de NIET-margeauto te kopen, rekening houdend met het marge-systeem? Motiveer uw antwoord. 14. Pelle verleent bij hevig noodweer GEEN voorrang aan rijschoolhouder Niels. Pelles verzekeraar erkent de aansprakelijkheid. De schade aan de auto van Niels wordt hersteld, de reparatie neemt vijf dagen in beslag. Naast de autoschade vordert Niels het misgelopen lesgeld over de reparatieperiode van vijf dagen. Pelles verzekeraar vraagt de agenda op van Niels, maar die is als gevolg van de aanrijding uit de auto geslingerd en verregend. Pelles verzekeraar vraagt daarom de jaaromzet aan Niels s accountant. Die levert vervolgens de volgende gegevens: Omzet: Lesdagen: Lesauto s: Lesgeld: EUR ,- per jaar 280 per jaar 2; de instructeurs werken in vaste dienst EUR 35,- p/u excl. BTW. Bereken de bedrijfsschade. Geef uw berekening. 15. Taxiondernemer Tygo heeft één taxi en rijdt per jaar EUR ,- exclusief BTW aan ritprijsgeld bij elkaar. Als gevolg van een aanrijding, waarbij Tygo vrijuit gaat, wordt Tygo s taxi beschadigd. De schade bedraagt EUR 2.850,-. Tygo laat de auto repareren en is de auto in totaal vier dagen kwijt voor expertise en reparatie. Hij start een verhaalsactie op de tegenpartij en claimt ook bedrijfsschade. Bereken de bedrijfsschade die Tygo kan claimen volgens de gebruikelijke regeling. Geef uw berekening. NIBE-SVV, maart

6 16. Theo koopt een gloednieuwe Opel van EUR ,- en verzekert deze WA + volledig casco. Na negen maanden wordt de auto aangereden door een vrachtwagen. De aansprakelijkheid van de vrachtwagenchauffeur staat vast. Bij deze aanrijding wordt de Opel totaal verwoest, de auto wordt technisch total loss verklaard. Theo ontvangt van zijn verzekeraar EUR ,- conform de nieuwwaarderegeling, terwijl de vervangingswaarde EUR ,- bedraagt. Theo bestelt meteen een nieuwe Opel, die op voorraad is en over 14 dagen geleverd kan worden. Gedurende deze 14 dagen huurt Theo een vervangende auto. De huurkosten van de auto van EUR 750,- dient hij vervolgens in bij de verzekeraar van de vrachtwagen. De vrachtwagenverzekeraar weigert de huurkosten van de auto te vergoeden. Men stelt dat Theo door de nieuwwaarde-uitkering veel meer heeft ontvangen dan de vervangingswaarde van de auto en dat daardoor de huurkosten van de auto ook meteen zijn vergoed. Is dit standpunt juist? Motiveer uw antwoord aan de hand van het arrest van het Hof s Hertogenbosch. 17 Jeanette Wessels carpoolt elke dag met haar collega Frans van Velzen in zijn auto. De ene keer rijdt Jeanette, de andere keer Frans. Dit keer rijdt Frans en is Jeanette passagier. Aangekomen bij kantoor let Jeanette NIET op en stapt uit en raakt met het portier de auto die naast Frans staat. Zowel de auto van Frans als de auto ernaast raken beschadigd. Frans claimt de schade aan zijn auto op zijn WA+casco-verzekering. Onder aftrek van zijn eigen risico ad EUR 150,- krijgt hij zijn schade vergoed. Het gevolg is wel dat hij terugvalt op de bonus-malusladder. Jeannette heeft een AVPverzekering afgesloten. a. Bij wie kan Frans het eigen risico en zijn terugval op de bonus-malusladder met succes claimen? b. Voor wiens rekening komt de schade aan de geparkeerde auto? Motiveer uw antwoord. 18. Wouter heeft onlangs een nieuwe auto gekocht. Deze auto maakt deel uit van een serie waarbij men bij de productie verzuimd heeft het vergrendelingsmechanisme bij de airbag te monteren. Gevolg hiervan is dat Wouter tijdens zijn eerste rit geconfronteerd wordt met een spontaan uitklappende airbag. Wouter schrikt zich rot en raakt van de weg. Is hier sprake van een eigen gebrek? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, maart

7 19. Bij een verkeerde aanlegmanoeuvre van zijn binnenschip, beschadigt schipper Melissen een meerpaal die eigendom is van de gemeente Rotterdam. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het schip erkent na langdurige uitwisseling van standpunten de aansprakelijkheid. De vervanging is uitbesteed aan een particulier bedrijf en bedraagt EUR 4.000,- inclusief BTW. De gemeente claimt naast de vervangingskosten ook EUR 181,51 aan administratiekosten. Komen de administratiekosten voor vergoeding in aanmerking? Zo ja, in hoeverre? Motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie. Zo nee, motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie. 20. Mevrouw Veenstra wil scharrelkippen gaan houden. De heer Veenstra laat aannemersbedrijf Kiebert een groot buitenverblijf bouwen naast een opslagschuur. Omdat ze in Gelderland nogal overlast hebben van vossen, vraagt hij de aannemer het hekwerk diep in te graven. Voorts vraagt de heer Veenstra Kiebert navraag te doen over de ligging van eventuele kabels. Zonder enige navraag te doen, gaat Kiebert met zijn graafmachine aan de slag. Kort na aanvang van het graven, heeft hij de elektriciteitskabel van de schuur te pakken. De kabel is gebroken. Wie kan/kunnen er door het nutsbedrijf met succes aansprakelijk worden gesteld en voor wiens rekening komt deze schade? Motiveer uw antwoord. 21. De 17-jarige Jantine fietst met haar vriendin Els naar huis. Plots komt er van links een bromfietser die haar GEEN voorrang verleent. Jantine komt ten val. In haar spijkerbroek zit een grote winkelhaak. De spijkerbroek kostte EUR 60,- en was een half jaar oud. Gemiddeld doet Jantine een jaar met haar kleren. De spijkerbroek wordt gerepareerd voor EUR 10,-, maar de winkelhaak blijft zichtbaar, zodat Jantine de broek NIET meer zal dragen. Welk bedrag zal Jantine kunnen vorderen van de verzekeraar van de aansprakelijke bromfietser? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 22. Geef drie specifieke kenmerken van de maatschappij-expert en geef drie specifieke kenmerken van de expert in dienst bij een expertisebureau. 23. Naast een gerechtelijke procedure en arbitrage, kennen we in Nederland nog een vorm van geschilbeslechting, het bindend advies. Noem de twee vormen van bindend advies en leg uit wat het verschil is tussen beide vormen. NIBE-SVV, maart

8 24. Piet verleent GEEN voorrang aan Jan. Jans auto wordt bij de aanrijding totaal vernield. Piets WA-verzekeraar erkent aansprakelijkheid en schakelt een expert in. De expert stelt de schade vast op EUR 4.900,-. Piet wil de schade die hij veroorzaakte graag voor eigen rekening nemen, met het oog op zijn B/M-verlies. Hij vindt dat de expert de schade aan de auto te hoog vaststelt. Hij meldt dit bij zijn verzekeringsmaatschappij. Deze geeft aan dat de schade is vastgesteld door een expert en ziet GEEN aanleiding de waardevaststelling te herzien. Bij welk centraal loket kan Jan een klacht tegen de maatschappij indienen? 25. De auto van Frank wordt gestolen. Hij meldt de diefstal meteen bij zijn motorrijtuigverzekeraar. Deze schakelt een expert in. De expert stelt de vervangingswaarde op EUR 7.500,-. 30 dagen na de diefstal gaat de cascoverzekeraar tot betaling over. Wat zal de verzekeraar van Frank verlangen met het oog op de mogelijkheid dat de auto wordt teruggevonden? Licht uw antwoord toe. NIBE-SVV, maart

9 CORRECTIEMODEL 1. Materiële en immateriële schade (ook goed is: ideële of onstoffelijke of morele). 2 punten 2. a. Zaakbeschadiging. De auto is in de stoffelijke structuur aangetast. 2 punten b. Zaakschade. Deze schade vloeit voort uit de zaakbeschadiging. 2 punten 3 a. Nee. 0 punten De leverancier komt toerekenbaar tekort nu hij de overeenkomst met Peter, het leveren van een onbeschadigde Stradivarius, niet kan nakomen. Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dat de aanrijding niet de schuld was van de leverancier doet hierbij niet terzake. De tekortkoming in de nakoming wordt de leverancier desondanks toegerekend. 2 punten b. Nu duidelijk is dat de leverancier definitief niet kan nakomen, kan Peter vervangende schadevergoeding vorderen. Deze treedt in de plaats van de nagelaten prestatie. De hoogte van de vervangende schadevergoeding is het bedrag dat Peter voor de viool heeft betaald. 3 punten Tevens kan Peter voor de ontstane gevolgschade, de gemiste gage van het afgezegde concert, aanvullende schadevergoeding vorderen. 1 punt 4. Let op: Niet limitatief! Abstract: reparatiekosten. 1 punt Concreet: autohuur (ook goed is: ziektekosten, letselschade.) 1 punt 5. Een schadestaatprocedure. 2 punten 6. De garage moet de aan de cliënt in rekening gebrachte BTW, verrekenen met de betaalde BTW over de ingekochte onderdelen. 3 punten BTW over de reparatie: EUR 1.625,- x 21% = EUR 341,25 BTW over de inkoop: EUR 1.000,- x 21% = EUR 210,- -/- BTW-afdrachtsaldo wordt verhoogd met: EUR 131,25 Ook goed is: / = x 21% = 131,25 NIBE-SVV, maart

10 7. * Let op: mogelijke doorwerkfout! De auto is voor de BPM twee tot drie maanden oud, zodat de rest-bpm 90% van de historische BPM bedraagt. Vervangingswaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR ,- 1 punt Rest-BPM: 90% x EUR 8.464,- = EUR 7.617,60 -/- Vervangingswaarde exclusief BPM en inclusief BTW EUR ,40 1 punt Af: BTW EUR ,40* x 0,21/1,21 EUR 2.843,23 -/- Vervangingswaarde exclusief BPM en exclusief BTW EUR ,17 1 punt Restantwaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR 5.000,- Af: rest-bpm EUR 7.617,60 -/- Netto restantwaarde exclusief BPM en inclusief BTW EUR 0,- 1 punt De restantwaarde bestaat volledig uit (een deel van) de BPM. Gezuiverde vervangingswaarde minus gezuiverde restant waarde EUR ,17* -/- EUR 0,- = EUR ,17 Af: rest BPM restantwaarde EUR 5.000,- -/- EUR 8.539,17 1 punt Bij: rest BPM vervangingswaarde EUR 7.617,60 * + Totaalschade exclusief BTW EUR ,77 1 punt 8. Nee. De nota van de aannemer moet betaald worden. 0 punten Kosten ter voorkoming of beperking van schade moeten vergoed worden. Door het plaatsen van de afzetting werd voorkomen dat er meer schade zou ontstaan. 2 punten De kosten die de overheid maakt door het inzetten van de brandweer kunnen niet worden verhaald, omdat deze uit de algemene middelen (ook goed is: belastingopbrengsten) betaald worden. 2 punten 9. Juist. 0 punten In het Bundesknappschaftarrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het in bepaalde omstandigheden redelijk is om rekening te houden met een verzekeringsuitkering bij de vaststelling van de uiteindelijke vermogensschade. 2 punten Op de post immateriële schade (smartengeld) mag de ongevallenuitkering echter niet in mindering worden gebracht. 1 punt Er mag wel verrekend worden met de post inkomstenderving, zeker nu de premie voor de ongevallenverzekering niet door het slachtoffer maar door diens werkgever werd betaald. 2 punten NIBE-SVV, maart

11 10. Autoschade van 1 mei 2011 t/m 30 april 2012: 3% van EUR 3.500,- = EUR 105,-. 1 punt van 1 mei 2012 tot 1 oktober 2012: 3% x 153/366 x EUR 3.605,- = 45,21. 1 punt In totaal voor de autoschade dus EUR 3.500,- + EUR 105,- + EUR 45,21 = EUR 3.650,21. 1 punt Medische kosten van 20 november 2011 tot 1 oktober 2012: 3% x 315/366 x EUR 500,- = EUR 12,90. In totaal voor de medische kosten dus: EUR 500,- = EUR 12,90 = EUR 512,90. 1 punt Tanja ontvangt dus EUR 3.650,21 + EUR 512,90 = EUR 4.163, punten (4 of 0 punten, met rekenfout 3 punten) 270 -/- (4+0) x 1,6 (3.500) x 1 x 12 = 266 x x 12 = 5,51703% = 5,52% 270 0,6x De waardevermindering bedraagt 5,52% van EUR ,- = EUR 1.048,80 = EUR 1.050,-. 12 a. De Bedrijfsregeling nr. 16, 1 punt omdat de auto total loss is, 1 punt want de herstelkosten zijn groter dan 125% van de vervangingswaarde en de auto is ouder dan drie jaar. 1 punt b. De auto moet gesloopt worden. 1 punt De auto moet definitief worden afgemeld in ORAD (On-line Registratie Auto Demontage). 1 punt Ook goed is: de auto moet worden afgemeld bij de RDW. Ook goed is: het innemen van de kentekenbewijzen. Correctievoorschrift: alleen de eerste twee gegeven antwoorden van de kandidaat goed rekenen. 13 a. Als een BTW-plichtige ondernemer (of opkoper) een gebruikte auto koopt van een niet-btw plichtige en deze vervolgens doorverkoopt. 2 punten Als een BTW-plichtige ondernemer (of opkoper) een gebruikte auto (in)koopt van een BTW-plichtige die bij levering zelf het margesysteem toepast 2 punten. b. Voor Wouter is het voordeliger om de niet-marge auto te kopen, 0 punten zodat hij recht heeft op vooraftrek van de BTW. 1 punt Bij toepassing van het margesysteem zal op de aankoopfactuur GEEN BTW worden vermeld, omdat de koper de betaalde BTW niet mag verrekenen. Dit levert voor Wouter een verhoogde belastingdruk op. 2 punten NIBE-SVV, maart

12 14. * Let op: mogelijke doorwerkfout! EUR ,- = 4,8 lesuren gemiddeld per dag = afgerond 5 lesuren gemiddeld per dag: 280x2x40 3 punten 5* uur x 5 dagen stilstand x EUR 35 per uur x 50% besparing = EUR 437,50. 2 punten 15. EUR 265,21. 0 punten Het gemiddeld bruto oprijbedrag per dag = EUR / 365 = EUR 120,55. 2 punten EUR 120,55 x 4 dagen x 55% = EUR 265,21. 2 punten 16. Nee. 0 punten Het Hof heeft gemotiveerd, dat een dergelijke nieuwwaardeverzekering juist gesloten wordt om het risico te ondervangen, dat men binnen betrekkelijk korte tijd na aanschaf van een nieuwe auto ten gevolge van een totaal verlies gedwongen wordt het aanzienlijke verschil tussen vervangingswaarde en nieuwwaarde bij te leggen of een goedkopere c.q. tweedehands auto te moeten nemen met alle kwade kansen van dien. Het Hof acht de vergoeding op basis van nieuwwaarde dus redelijk en niet in strijd met het indemniteitsbeginsel, zodat de vrachtwagenverzekeraar de autohuurkosten gewoon moet vergoeden. 3 punten 17. a. Bij Jeanette. 0 punten die vervolgens een beroep kan doen op haar AVP-verzekering. 2 punten b. Deze komt voor rekening van de WA+cascoverzekeraar van Frans. 0 punten Inzittenden zijn meeverzekerd op de WA-dekking en schade veroorzaakt door inzittenden is dus gedekt op de WA-polis. 3 punten 18. Nee. 0 punten Bij een eigen gebrek gaat het om een slechte eigenschap of inferieure kwaliteit aan de zaak zelf. 1 punt In dit geval is echter sprake van een tijdelijke onvolledigheid in plaats van een eigen gebrek. 2 punten 19. Ja. 0 punten In de kwestie AMEV/Staat heeft de Hoge Raad uitgesproken in hoeverre kosten verbonden aan de administratie voor vergoeding in aanmerking komen. 1 punt Administratiekosten worden gezien als kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. 1 punt Een forfaitaire berekening werd door de Hoge Raad in overeenstemming met de aard van dit soort schade geacht. Het gevorderde bedrag aan administratiekosten is gebaseerd op de klasse-indeling, die samenhangt met de hoogte van de geclaimde schade (tussen de EUR 1.361,34 en EUR 4.537,80), van de door Rijkswaterstaat opgestelde staffel/tabel en moet derhalve vergoed worden. 2 punten NIBE-SVV, maart

13 20. De heer Veensta als opdrachtgever is supercontractueel aansprakelijk. Het betreft hier een kabel ten behoeve van zijn eigen bedrijf. In het afnamecontract is een bepaling opgenomen dat de afnemer bij de beschadiging van de kabel zonder meer aansprakelijk is jegens het nutsbedrijf voor de geldelijke gevolgen. 2 punten De heer Kiebert (opdrachtnemer) is op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk. Hij heeft een zelfstandige onderzoeksplicht en had navraag moeten doen over de ligging van kabels en dergelijke. 2 punten De onderlinge draagplicht wordt in de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer bepaald door de vraag wie een verwijt kan worden gemaakt. In dit geval de heer Kiebert. 1 punt Aangezien de provincie Gelderland beschikt over een regionaal KLIC-kantoor, heeft hij daar informatie kunnen inwinnen. Op hem rust een onderzoeksplicht die hij verzuimd heeft. 1 punt 21. Kledingschade 3 punten Alhoewel er een tweedehands markt voor kleding bestaat, wordt de restwaarde op nihil gesteld. Ook de herstelpoging dient vergoed te worden. Nu Jantine gemiddeld één jaar met haar kleding doet, wordt er 50% afgeschreven. Totaal krijgt zij dus 50% van EUR 60 + EUR 10 = EUR 40,- vergoed voor de kledingschade punten (0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Kenmerken van een maatschappij-expert zijn: - kent de eigen producten goed; - zorgt voor een korte doorlooptijd; - heeft te maken met korte communicatielijnen. 2 punten (0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Kenmerken van een expert in dienst bij een expertisebureau zijn: - is vaak gespecialiseerd; - is vaak snel inzetbaar; - is door schaalgrootte efficiënt inzetbaar, waardoor er sprake is van lage kosten. 23. Zuiver bindend advies en onzuiver bindend advies. 1 punt Bij zuiver bindend advies is er sprake van een advies door iemand die door beide partijen, zonder dat er sprake is van een conflict, gevraagd is te adviseren. 2 punten Bij een onzuiver bindend advies is er sprake van een conflict en besluiten beide partijen een derde om een bindend advies te vragen over hun conflict. 2 punten 24. Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. 2 punten NIBE-SVV, maart

14 25. 3 punten (3 x 1 punt) - De verzekeraar zal van Frank verlangen dat hij het eigendomsrecht op zijn auto aan hem overdraagt. - Hierdoor verkrijgt de verzekeraar het terugvorderingsrecht (revindicatierecht) voor de gestolen auto in het geval dat deze wordt gevonden. - Immers, door het alleen doen van de schade-uitkering, vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. NIBE-SVV, maart

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-03 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 5 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant heeft een

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Even de batterij opladen

Even de batterij opladen Even de batterij opladen 5% Leden voordeel E-bikeverzekering E-bikeverzekering Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Met uw E-bike kunt u alle kanten op. Gezonde beweging,

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEKERING. De complete autoverzekering. In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies

AUTOVERZEKERINGEKERING. De complete autoverzekering. In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies AUTOVERZEKERINGEKERING De complete autoverzekering In deze brochure: Verzekering samenstellen Dekkingen Advies UW RIJPLEZIER VERZEKERD Prettig autorijden is meer dan alleen kunnen vertrouwen op een Ford

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld.

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla WA en Casco 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenauto Tesla WA en Casco zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla

Nadere informatie

Bedrijfsregeling no. 16. Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies

Bedrijfsregeling no. 16. Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies (25 juni 2003) Bedrijfsregeling no. 16 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Regeling bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Verzekerd fietsplezier

Verzekerd fietsplezier Verzekerd fietsplezier 5% leden voordeel Fietsverzekering ANWB Fietsverzekering Met uw fiets kunt u letterlijk alle kanten op. Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Natuurlijk

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering

Aegon Autoverzekering Of u nu uw auto gebruikt voor uw plezier, om naar uw werk te gaan, met het gezin op stap te gaan, voor uw vakantie of om boodschappen te doen. Met de kunt u goed verzekerd de weg op. Niet alleen betalen

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen

Nadere informatie

Indien er onverhoopt niet wordt verhaald of bij een schuldvraagdiscussie, die langer duurt dan 6 maanden

Indien er onverhoopt niet wordt verhaald of bij een schuldvraagdiscussie, die langer duurt dan 6 maanden CED Claims4you Wat kunt u van CED Claims Services verwachten? Aanrijding in Nederland Beoordeling regres Wij beoordelen of de opdracht in behandeling wordt genomen. Als de opdracht wordt geweigerd, dan

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 GCCL 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Juridische hulp na een trauma ongeval

Juridische hulp na een trauma ongeval Juridische hulp na een trauma ongeval Feenstra & Veenstra Register Experts Dhr. Michèl Feenstra, re Dhr. Mark Veenstra, re Munneke Lourens advocaten Mw. mr. Monique Snijder Mw. mr. Iris Degenaar Feenstra

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 4 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant biedt de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Samen onderweg fietsen zonder zorgen.

Samen onderweg fietsen zonder zorgen. Samen onderweg fietsen zonder zorgen. E-bikeverzekering Samen uit, samen thuis. Unigarant E-bikeverzekering Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... met uw E-bike kunt u

Nadere informatie

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer.

In deze voorwaarden bedoelen wij met aanhangwagen ook een oplegger of een trailer. N.V. Univé Schade Voorwaarden Aanhangwagenverzekering versie 1 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw aanhangwagenverzekering. In deze voorwaarden staat waar u voor verzekerd

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Samen onderweg Fietsen zonder zorgen

Samen onderweg Fietsen zonder zorgen Samen onderweg Fietsen zonder zorgen 5% leden voordeel E-bikeverzekering ANWB E-bikeverzekering Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Met uw E-bike kunt u letterlijk alle

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Zekerheid. Niet alleen voor jezelf.

Zekerheid. Niet alleen voor jezelf. Zekerheid. Niet alleen voor jezelf. Fietsverzekering Samen uit, samen thuis. Unigarant Fietsverzekering Gefeliciteerd met de aankoop van uw fiets! Een goede keuze, want met uw fiets kunt u letterlijk alle

Nadere informatie

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé

Verantwoord op weg met de Motorverzekering van Univé Univé Motorverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Raad & Daad DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Veilig Op Weg Pakket. Een compleet pakket autoverzekeringen Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket Een compleet pakket autoverzekeringen Een compleet pakket autoverzekeringen Onbezorgd autorijden met het Veilig Op Weg Pakket Wilt u zeker

Nadere informatie

Jááá ik doe wel voorzichtig

Jááá ik doe wel voorzichtig Jááá ik doe wel voorzichtig 5% Leden voordeel Fietsverzekering Fietsverzekering Naar het werk, naar school, boodschappen doen of lekker de natuur in... Met uw fiets kunt u alle kanten op. Gezonde beweging,

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG AUTOVERZEKERING ZORGELOOS OP WEG 2 VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP ZONDER ZORGEN DE WEG OP VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE AUTOVERZEKERING. PEUGEOT ASSURANCE IS EEN COMPLETE

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP

AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP AUTOVERZEKERING ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën

CITROËN assurance. Zorgeloos op. Assurance. met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op Assurance weg met Citroën dé autoverzekering voor uw Citroën Zorgeloos op weg met Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS Oefenexamen Verkeersrecht en OVS NIBE-SVV,maarti 2013 1. Wat houdt een verkeersverzekering in? Licht uw antwoord toe. 2. Op een provinciale weg komt Claudia met haar auto op de weghelft van het tegemoetkomend

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Auto Extra

Polisvoorwaarden Auto Extra Polisvoorwaarden Auto Extra Polisvoorwaarden Auto Extra PP 3335-03 WG Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Alle heuveltjes meepakken

Alle heuveltjes meepakken Alle heuveltjes meepakken 5% Leden voordeel ATB & Racefietsverzekering ATB & Racefietsverzekering In uw vrije tijd gaat u graag op uw racefiets kilometers maken of op de ATB de bossen in. Na een dag hard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Goed verzekerd onderweg

Goed verzekerd onderweg Goed verzekerd onderweg Bromfietsverzekering ANWB Bromfietsverzekering Even naar de stad voor een boodschap. Naar school of naar het werk. Met uw brom- of snorfiets bent u zo waar u wilt zijn. En natuurlijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_SP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat

voor particulieren DAS rechtsbijstand wie doet je wat DAS rechtsbijstand wie doet je wat voor particulieren wie doet je wat U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over. Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een veilig

Nadere informatie

PMA motorverzekering Allianz Nederland

PMA motorverzekering Allianz Nederland Allianz Nederland Welke motor u ook hebt en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik of voor zomerse ritjes u wilt uw motor gewoon goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

SVI 0116. Bijzondere voorwaarden bij uw SCHADEVERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN

SVI 0116. Bijzondere voorwaarden bij uw SCHADEVERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN SVI 0116 Bijzondere voorwaarden bij uw SCHADEVERZEKERING VOOR OP- EN INZITTENDEN 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Schadeverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Verhaalshulp Motorrijtuigen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Verhaalshulp Motorrijtuigen

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

Kaarten module 4 derde klas

Kaarten module 4 derde klas 1. Uit welke twee onderdelen bestaan de totale kosten? 2. Geef 2 voorbeelden van variabele kosten. 3. Geef 2 voorbeelden van vaste (of constante) kosten. 4. Waar is de totale winst gelijk aan? 5. Geef

Nadere informatie

Zonder zorgen toeren met de Oldtimerverzekering van Univé

Zonder zorgen toeren met de Oldtimerverzekering van Univé Univé Oldtimerverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 4 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant biedt de

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie