Oefenexamen Materiële schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Materiële schade"

Transcriptie

1 Oefenexamen Materiële schade NIBE-SVV, maart 2013

2 1. In de wet wordt schade onderscheiden in vermogensschade en ander nadeel. Hoe worden deze twee begrippen ook genoemd? 2. De auto van Kees wordt aangereden door John, die geen voorrang geeft. Gegeven zijn de volgende twee schadecomponenten: a. De schade aan de auto. b. De kosten van autohuur tijdens de reparatie. Van welke soort materiële schade is er sprake bij de twee schadecomponenten? Motiveer uw antwoord. 3. Peter is een beroemd violist. Hij koopt bij een handelaar, gespecialiseerd in Stradivarius violen, een heel goed exemplaar. Hij spreekt met de handelaar af dat die de viool thuis komt bezorgen. Onderweg naar Peter is de handelaar buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval. Hij komt er zelf goed vanaf, maar zijn auto en de viool zijn total loss. De viool was een uniek exemplaar; het kan wel jaren duren voordat er weer een dergelijke viool op de markt komt. De leverancier geeft Peter te kennen dat de aanrijding NIET door zijn schuld is veroorzaakt en dat de schade aan de viool dan ook NIET voor zijn rekening komt. Peter moet maar contact opnemen met de veroorzaker van de aanrijding. a. Is het standpunt van de leverancier juist? Motiveer uw antwoord. Het ongeluk komt extra slecht uit, omdat Peter twee weken later een concert moet geven. Omdat hij NIET over de viool in kwestie kan beschikken en zijn oude viool net in reparatie is, moet hij het concert afzeggen en loopt hij een behoorlijke gage mis. Peter besluit een verzoek tot schadevergoeding bij de leverancier in te dienen. b. Noem de verschillende vormen van schadevergoeding die hij kan vorderen bij de leverancier. Motiveer uw antwoord. 4. Bij verkeersschade waarbij zowel autoschade als letselschade ontstaat, worden sommige schadecomponenten abstract en andere concreet berekend. Geef van beide berekeningsvormen één voorbeeld. 5. In sommige gevallen wordt er een procedure gevoerd waarbij NIET de aansprakelijkheid punt van discussie is, doch alleen de omvang van de schade. Hoe wordt een dergelijke procedure genoemd? NIBE-SVV, maart

3 6. Na een aanrijding brengt Rafael zijn beschadigde auto voor reparatie naar zijn officiële dealergarage. De reparatiekosten bedragen EUR 1.625,- exclusief BTW. De inkoop van de te vervangen onderdelen kostte de garage EUR 1.000,- exclusief BTW. Leg uit op welke wijze het bedrag aan BTW berekend wordt, waarmee het BTWafdrachtsaldo van de garage zal worden verhoogd. Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. Ga in uw berekening uit van een BTW-percentage van 21%. 7. Renzo is zelfstandig ondernemer en heeft recht op BTW-aftrek. Hij koopt een nieuwe Renault Laguna. Renzo rijdt deze auto na 2½ maand alweer total loss. De auto is uitgebreid casco verzekerd zonder eigen risico. De expert verzamelt de volgende gegevens: Netto-catalogusprijs exclusief BPM en exclusief BTW EUR ,-. Vervangingswaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR ,-. Restantwaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR 5.000,-. Historische BPM EUR 8.464,-. Hoeveel bedraagt de schade-uitkering? Geef uw berekening. Ga in uw berekening uit van een BTW-percentage van 21% 8. Op een kruispunt in de drukke binnenstad van Leiden vindt een aanrijding plaats. De van links komende heer Steen dacht op een kruising nog wel even voorlangs te kunnen en raakte daarbij het voertuig van de heer Van Rijn. Om verdere aanrijdingen te voorkomen zet een aannemer, die daar in de nabijheid een stoep aan het betegelen is, de rijbaan af. Na een tijdje arriveert de gealarmeerde politie. Deze constateert dat er olie op het wegdek ligt. De politie laat de brandweer aanrukken om het wegdek schoon te spuiten. De WAM-verzekeraar van de heer Steen ontvangt twee nota s. Eén van de aannemer voor het plaatsen van de wegafzetting en één van de brandweer voor het schoonspuiten van het wegdek. Moet de WAM-verzekeraar beide nota s voldoen? Motiveer uw antwoord. 9. Jort raakt als gevolg van een verkeersongeval ernstig gewond. Zijn werkgever had voor het ongeval voor alle werknemers een ongevallenverzekering gesloten. Deze komt als gevolg van het ongeval tot uitkering. De verzekeraar van de aansprakelijke partij geeft aan de uitkering ad EUR ,- in mindering te willen brengen op de aan Jort te betalen schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat uit inkomstenderving en smartengeld. Is het standpunt van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad. NIBE-SVV, maart

4 10. Tanja Mandersma loopt door een ongeval op 1 mei 2011 letselschade op. De schade aan haar auto, die alleen WA-verzekerd is, wordt begroot op EUR 3.500,-. Op 20 november 2011 ontvangt Tanja een rekening van haar specialist van EUR 500,-. Tanja betaalt deze rekening direct. Omdat haar zorgverzekeraar een eigen risico kent van EUR 1.000,-, dient zij de nota daar NIET in. Verdere medische kosten heeft zij dat jaar NIET gemaakt. De WA-verzekeraar van het voertuig dat de schade veroorzaakt heeft, gaat op 1 oktober 2012 over tot vergoeding van de schade. Geef de berekening van het bedrag dat de verzekeraar moet vergoeden, inclusief de wettelijke rente. NB was een schrikkeljaar. Ga in uw antwoord uit van een wettelijke rente van 3%. 11. Op 23 maart 2011 wordt de door Peter bestelde Peugeot 307 afgeleverd. Hij heeft er NIET lang plezier van, want op 15 april 2011 wordt Peter buiten zijn schuld aangereden door een automobilist die verzuimt voorrang te verlenen. Er is op dat moment pas 450 kilometer met de auto gereden. De auto is behoorlijk beschadigd, maar kan nog wel hersteld worden. De expert stelt de herstelkosten vast op EUR 8.570,-, waarvan EUR 3.500,- voor de spuitkosten en het arbeidsloon. De consumentenprijs ten tijde van het ongeval bedroeg EUR ,- en de waarde van het beschadigde voertuig is EUR 7.500,-. De inkoopwaarde wordt gesteld op EUR ,-. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Bereken de waardevermindering volgens de NIAV-richtlijn. Geef uw berekening. De formule luidt: (4L + K) x 1,6 ( arbeidsloon + spuitkosten x a x ,6 x consumentenprijs 12. De auto van Olivia is vier jaar oud en is casco verzekerd. Na een frontale botsing bedragen de herstelkosten aan de auto EUR ,-. De vervangingswaarde bedraagt EUR ,-. a. Welke bedrijfsregeling is hier van toepassing? Motiveer uw antwoord. b. Noem twee (en niet meer dan twee) handelingen die correcte uitvoering van deze bedrijfsregeling voor de auto met zich meebrengt. NIBE-SVV, maart

5 13. Wouter, een zelfstandig ondernemer, wil voor zijn bakkerszaak een andere auto kopen. Hij ziet twee geschikte voertuigen bij de handelaar staan. Beide voertuigen zijn vrijwel gelijk. De handelaar geeft aan dat het ene voertuig een margeauto is en het andere NIET. a. In welke twee situaties is het margesysteem van toepassing? b. Is het voor Wouter voordeliger de margeauto of de NIET-margeauto te kopen, rekening houdend met het marge-systeem? Motiveer uw antwoord. 14. Pelle verleent bij hevig noodweer GEEN voorrang aan rijschoolhouder Niels. Pelles verzekeraar erkent de aansprakelijkheid. De schade aan de auto van Niels wordt hersteld, de reparatie neemt vijf dagen in beslag. Naast de autoschade vordert Niels het misgelopen lesgeld over de reparatieperiode van vijf dagen. Pelles verzekeraar vraagt de agenda op van Niels, maar die is als gevolg van de aanrijding uit de auto geslingerd en verregend. Pelles verzekeraar vraagt daarom de jaaromzet aan Niels s accountant. Die levert vervolgens de volgende gegevens: Omzet: Lesdagen: Lesauto s: Lesgeld: EUR ,- per jaar 280 per jaar 2; de instructeurs werken in vaste dienst EUR 35,- p/u excl. BTW. Bereken de bedrijfsschade. Geef uw berekening. 15. Taxiondernemer Tygo heeft één taxi en rijdt per jaar EUR ,- exclusief BTW aan ritprijsgeld bij elkaar. Als gevolg van een aanrijding, waarbij Tygo vrijuit gaat, wordt Tygo s taxi beschadigd. De schade bedraagt EUR 2.850,-. Tygo laat de auto repareren en is de auto in totaal vier dagen kwijt voor expertise en reparatie. Hij start een verhaalsactie op de tegenpartij en claimt ook bedrijfsschade. Bereken de bedrijfsschade die Tygo kan claimen volgens de gebruikelijke regeling. Geef uw berekening. NIBE-SVV, maart

6 16. Theo koopt een gloednieuwe Opel van EUR ,- en verzekert deze WA + volledig casco. Na negen maanden wordt de auto aangereden door een vrachtwagen. De aansprakelijkheid van de vrachtwagenchauffeur staat vast. Bij deze aanrijding wordt de Opel totaal verwoest, de auto wordt technisch total loss verklaard. Theo ontvangt van zijn verzekeraar EUR ,- conform de nieuwwaarderegeling, terwijl de vervangingswaarde EUR ,- bedraagt. Theo bestelt meteen een nieuwe Opel, die op voorraad is en over 14 dagen geleverd kan worden. Gedurende deze 14 dagen huurt Theo een vervangende auto. De huurkosten van de auto van EUR 750,- dient hij vervolgens in bij de verzekeraar van de vrachtwagen. De vrachtwagenverzekeraar weigert de huurkosten van de auto te vergoeden. Men stelt dat Theo door de nieuwwaarde-uitkering veel meer heeft ontvangen dan de vervangingswaarde van de auto en dat daardoor de huurkosten van de auto ook meteen zijn vergoed. Is dit standpunt juist? Motiveer uw antwoord aan de hand van het arrest van het Hof s Hertogenbosch. 17 Jeanette Wessels carpoolt elke dag met haar collega Frans van Velzen in zijn auto. De ene keer rijdt Jeanette, de andere keer Frans. Dit keer rijdt Frans en is Jeanette passagier. Aangekomen bij kantoor let Jeanette NIET op en stapt uit en raakt met het portier de auto die naast Frans staat. Zowel de auto van Frans als de auto ernaast raken beschadigd. Frans claimt de schade aan zijn auto op zijn WA+casco-verzekering. Onder aftrek van zijn eigen risico ad EUR 150,- krijgt hij zijn schade vergoed. Het gevolg is wel dat hij terugvalt op de bonus-malusladder. Jeannette heeft een AVPverzekering afgesloten. a. Bij wie kan Frans het eigen risico en zijn terugval op de bonus-malusladder met succes claimen? b. Voor wiens rekening komt de schade aan de geparkeerde auto? Motiveer uw antwoord. 18. Wouter heeft onlangs een nieuwe auto gekocht. Deze auto maakt deel uit van een serie waarbij men bij de productie verzuimd heeft het vergrendelingsmechanisme bij de airbag te monteren. Gevolg hiervan is dat Wouter tijdens zijn eerste rit geconfronteerd wordt met een spontaan uitklappende airbag. Wouter schrikt zich rot en raakt van de weg. Is hier sprake van een eigen gebrek? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, maart

7 19. Bij een verkeerde aanlegmanoeuvre van zijn binnenschip, beschadigt schipper Melissen een meerpaal die eigendom is van de gemeente Rotterdam. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het schip erkent na langdurige uitwisseling van standpunten de aansprakelijkheid. De vervanging is uitbesteed aan een particulier bedrijf en bedraagt EUR 4.000,- inclusief BTW. De gemeente claimt naast de vervangingskosten ook EUR 181,51 aan administratiekosten. Komen de administratiekosten voor vergoeding in aanmerking? Zo ja, in hoeverre? Motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie. Zo nee, motiveer uw antwoord aan de hand van de jurisprudentie. 20. Mevrouw Veenstra wil scharrelkippen gaan houden. De heer Veenstra laat aannemersbedrijf Kiebert een groot buitenverblijf bouwen naast een opslagschuur. Omdat ze in Gelderland nogal overlast hebben van vossen, vraagt hij de aannemer het hekwerk diep in te graven. Voorts vraagt de heer Veenstra Kiebert navraag te doen over de ligging van eventuele kabels. Zonder enige navraag te doen, gaat Kiebert met zijn graafmachine aan de slag. Kort na aanvang van het graven, heeft hij de elektriciteitskabel van de schuur te pakken. De kabel is gebroken. Wie kan/kunnen er door het nutsbedrijf met succes aansprakelijk worden gesteld en voor wiens rekening komt deze schade? Motiveer uw antwoord. 21. De 17-jarige Jantine fietst met haar vriendin Els naar huis. Plots komt er van links een bromfietser die haar GEEN voorrang verleent. Jantine komt ten val. In haar spijkerbroek zit een grote winkelhaak. De spijkerbroek kostte EUR 60,- en was een half jaar oud. Gemiddeld doet Jantine een jaar met haar kleren. De spijkerbroek wordt gerepareerd voor EUR 10,-, maar de winkelhaak blijft zichtbaar, zodat Jantine de broek NIET meer zal dragen. Welk bedrag zal Jantine kunnen vorderen van de verzekeraar van de aansprakelijke bromfietser? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 22. Geef drie specifieke kenmerken van de maatschappij-expert en geef drie specifieke kenmerken van de expert in dienst bij een expertisebureau. 23. Naast een gerechtelijke procedure en arbitrage, kennen we in Nederland nog een vorm van geschilbeslechting, het bindend advies. Noem de twee vormen van bindend advies en leg uit wat het verschil is tussen beide vormen. NIBE-SVV, maart

8 24. Piet verleent GEEN voorrang aan Jan. Jans auto wordt bij de aanrijding totaal vernield. Piets WA-verzekeraar erkent aansprakelijkheid en schakelt een expert in. De expert stelt de schade vast op EUR 4.900,-. Piet wil de schade die hij veroorzaakte graag voor eigen rekening nemen, met het oog op zijn B/M-verlies. Hij vindt dat de expert de schade aan de auto te hoog vaststelt. Hij meldt dit bij zijn verzekeringsmaatschappij. Deze geeft aan dat de schade is vastgesteld door een expert en ziet GEEN aanleiding de waardevaststelling te herzien. Bij welk centraal loket kan Jan een klacht tegen de maatschappij indienen? 25. De auto van Frank wordt gestolen. Hij meldt de diefstal meteen bij zijn motorrijtuigverzekeraar. Deze schakelt een expert in. De expert stelt de vervangingswaarde op EUR 7.500,-. 30 dagen na de diefstal gaat de cascoverzekeraar tot betaling over. Wat zal de verzekeraar van Frank verlangen met het oog op de mogelijkheid dat de auto wordt teruggevonden? Licht uw antwoord toe. NIBE-SVV, maart

9 CORRECTIEMODEL 1. Materiële en immateriële schade (ook goed is: ideële of onstoffelijke of morele). 2 punten 2. a. Zaakbeschadiging. De auto is in de stoffelijke structuur aangetast. 2 punten b. Zaakschade. Deze schade vloeit voort uit de zaakbeschadiging. 2 punten 3 a. Nee. 0 punten De leverancier komt toerekenbaar tekort nu hij de overeenkomst met Peter, het leveren van een onbeschadigde Stradivarius, niet kan nakomen. Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dat de aanrijding niet de schuld was van de leverancier doet hierbij niet terzake. De tekortkoming in de nakoming wordt de leverancier desondanks toegerekend. 2 punten b. Nu duidelijk is dat de leverancier definitief niet kan nakomen, kan Peter vervangende schadevergoeding vorderen. Deze treedt in de plaats van de nagelaten prestatie. De hoogte van de vervangende schadevergoeding is het bedrag dat Peter voor de viool heeft betaald. 3 punten Tevens kan Peter voor de ontstane gevolgschade, de gemiste gage van het afgezegde concert, aanvullende schadevergoeding vorderen. 1 punt 4. Let op: Niet limitatief! Abstract: reparatiekosten. 1 punt Concreet: autohuur (ook goed is: ziektekosten, letselschade.) 1 punt 5. Een schadestaatprocedure. 2 punten 6. De garage moet de aan de cliënt in rekening gebrachte BTW, verrekenen met de betaalde BTW over de ingekochte onderdelen. 3 punten BTW over de reparatie: EUR 1.625,- x 21% = EUR 341,25 BTW over de inkoop: EUR 1.000,- x 21% = EUR 210,- -/- BTW-afdrachtsaldo wordt verhoogd met: EUR 131,25 Ook goed is: / = x 21% = 131,25 NIBE-SVV, maart

10 7. * Let op: mogelijke doorwerkfout! De auto is voor de BPM twee tot drie maanden oud, zodat de rest-bpm 90% van de historische BPM bedraagt. Vervangingswaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR ,- 1 punt Rest-BPM: 90% x EUR 8.464,- = EUR 7.617,60 -/- Vervangingswaarde exclusief BPM en inclusief BTW EUR ,40 1 punt Af: BTW EUR ,40* x 0,21/1,21 EUR 2.843,23 -/- Vervangingswaarde exclusief BPM en exclusief BTW EUR ,17 1 punt Restantwaarde inclusief BPM en inclusief BTW EUR 5.000,- Af: rest-bpm EUR 7.617,60 -/- Netto restantwaarde exclusief BPM en inclusief BTW EUR 0,- 1 punt De restantwaarde bestaat volledig uit (een deel van) de BPM. Gezuiverde vervangingswaarde minus gezuiverde restant waarde EUR ,17* -/- EUR 0,- = EUR ,17 Af: rest BPM restantwaarde EUR 5.000,- -/- EUR 8.539,17 1 punt Bij: rest BPM vervangingswaarde EUR 7.617,60 * + Totaalschade exclusief BTW EUR ,77 1 punt 8. Nee. De nota van de aannemer moet betaald worden. 0 punten Kosten ter voorkoming of beperking van schade moeten vergoed worden. Door het plaatsen van de afzetting werd voorkomen dat er meer schade zou ontstaan. 2 punten De kosten die de overheid maakt door het inzetten van de brandweer kunnen niet worden verhaald, omdat deze uit de algemene middelen (ook goed is: belastingopbrengsten) betaald worden. 2 punten 9. Juist. 0 punten In het Bundesknappschaftarrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het in bepaalde omstandigheden redelijk is om rekening te houden met een verzekeringsuitkering bij de vaststelling van de uiteindelijke vermogensschade. 2 punten Op de post immateriële schade (smartengeld) mag de ongevallenuitkering echter niet in mindering worden gebracht. 1 punt Er mag wel verrekend worden met de post inkomstenderving, zeker nu de premie voor de ongevallenverzekering niet door het slachtoffer maar door diens werkgever werd betaald. 2 punten NIBE-SVV, maart

11 10. Autoschade van 1 mei 2011 t/m 30 april 2012: 3% van EUR 3.500,- = EUR 105,-. 1 punt van 1 mei 2012 tot 1 oktober 2012: 3% x 153/366 x EUR 3.605,- = 45,21. 1 punt In totaal voor de autoschade dus EUR 3.500,- + EUR 105,- + EUR 45,21 = EUR 3.650,21. 1 punt Medische kosten van 20 november 2011 tot 1 oktober 2012: 3% x 315/366 x EUR 500,- = EUR 12,90. In totaal voor de medische kosten dus: EUR 500,- = EUR 12,90 = EUR 512,90. 1 punt Tanja ontvangt dus EUR 3.650,21 + EUR 512,90 = EUR 4.163, punten (4 of 0 punten, met rekenfout 3 punten) 270 -/- (4+0) x 1,6 (3.500) x 1 x 12 = 266 x x 12 = 5,51703% = 5,52% 270 0,6x De waardevermindering bedraagt 5,52% van EUR ,- = EUR 1.048,80 = EUR 1.050,-. 12 a. De Bedrijfsregeling nr. 16, 1 punt omdat de auto total loss is, 1 punt want de herstelkosten zijn groter dan 125% van de vervangingswaarde en de auto is ouder dan drie jaar. 1 punt b. De auto moet gesloopt worden. 1 punt De auto moet definitief worden afgemeld in ORAD (On-line Registratie Auto Demontage). 1 punt Ook goed is: de auto moet worden afgemeld bij de RDW. Ook goed is: het innemen van de kentekenbewijzen. Correctievoorschrift: alleen de eerste twee gegeven antwoorden van de kandidaat goed rekenen. 13 a. Als een BTW-plichtige ondernemer (of opkoper) een gebruikte auto koopt van een niet-btw plichtige en deze vervolgens doorverkoopt. 2 punten Als een BTW-plichtige ondernemer (of opkoper) een gebruikte auto (in)koopt van een BTW-plichtige die bij levering zelf het margesysteem toepast 2 punten. b. Voor Wouter is het voordeliger om de niet-marge auto te kopen, 0 punten zodat hij recht heeft op vooraftrek van de BTW. 1 punt Bij toepassing van het margesysteem zal op de aankoopfactuur GEEN BTW worden vermeld, omdat de koper de betaalde BTW niet mag verrekenen. Dit levert voor Wouter een verhoogde belastingdruk op. 2 punten NIBE-SVV, maart

12 14. * Let op: mogelijke doorwerkfout! EUR ,- = 4,8 lesuren gemiddeld per dag = afgerond 5 lesuren gemiddeld per dag: 280x2x40 3 punten 5* uur x 5 dagen stilstand x EUR 35 per uur x 50% besparing = EUR 437,50. 2 punten 15. EUR 265,21. 0 punten Het gemiddeld bruto oprijbedrag per dag = EUR / 365 = EUR 120,55. 2 punten EUR 120,55 x 4 dagen x 55% = EUR 265,21. 2 punten 16. Nee. 0 punten Het Hof heeft gemotiveerd, dat een dergelijke nieuwwaardeverzekering juist gesloten wordt om het risico te ondervangen, dat men binnen betrekkelijk korte tijd na aanschaf van een nieuwe auto ten gevolge van een totaal verlies gedwongen wordt het aanzienlijke verschil tussen vervangingswaarde en nieuwwaarde bij te leggen of een goedkopere c.q. tweedehands auto te moeten nemen met alle kwade kansen van dien. Het Hof acht de vergoeding op basis van nieuwwaarde dus redelijk en niet in strijd met het indemniteitsbeginsel, zodat de vrachtwagenverzekeraar de autohuurkosten gewoon moet vergoeden. 3 punten 17. a. Bij Jeanette. 0 punten die vervolgens een beroep kan doen op haar AVP-verzekering. 2 punten b. Deze komt voor rekening van de WA+cascoverzekeraar van Frans. 0 punten Inzittenden zijn meeverzekerd op de WA-dekking en schade veroorzaakt door inzittenden is dus gedekt op de WA-polis. 3 punten 18. Nee. 0 punten Bij een eigen gebrek gaat het om een slechte eigenschap of inferieure kwaliteit aan de zaak zelf. 1 punt In dit geval is echter sprake van een tijdelijke onvolledigheid in plaats van een eigen gebrek. 2 punten 19. Ja. 0 punten In de kwestie AMEV/Staat heeft de Hoge Raad uitgesproken in hoeverre kosten verbonden aan de administratie voor vergoeding in aanmerking komen. 1 punt Administratiekosten worden gezien als kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en dienen te voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. 1 punt Een forfaitaire berekening werd door de Hoge Raad in overeenstemming met de aard van dit soort schade geacht. Het gevorderde bedrag aan administratiekosten is gebaseerd op de klasse-indeling, die samenhangt met de hoogte van de geclaimde schade (tussen de EUR 1.361,34 en EUR 4.537,80), van de door Rijkswaterstaat opgestelde staffel/tabel en moet derhalve vergoed worden. 2 punten NIBE-SVV, maart

13 20. De heer Veensta als opdrachtgever is supercontractueel aansprakelijk. Het betreft hier een kabel ten behoeve van zijn eigen bedrijf. In het afnamecontract is een bepaling opgenomen dat de afnemer bij de beschadiging van de kabel zonder meer aansprakelijk is jegens het nutsbedrijf voor de geldelijke gevolgen. 2 punten De heer Kiebert (opdrachtnemer) is op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk. Hij heeft een zelfstandige onderzoeksplicht en had navraag moeten doen over de ligging van kabels en dergelijke. 2 punten De onderlinge draagplicht wordt in de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer bepaald door de vraag wie een verwijt kan worden gemaakt. In dit geval de heer Kiebert. 1 punt Aangezien de provincie Gelderland beschikt over een regionaal KLIC-kantoor, heeft hij daar informatie kunnen inwinnen. Op hem rust een onderzoeksplicht die hij verzuimd heeft. 1 punt 21. Kledingschade 3 punten Alhoewel er een tweedehands markt voor kleding bestaat, wordt de restwaarde op nihil gesteld. Ook de herstelpoging dient vergoed te worden. Nu Jantine gemiddeld één jaar met haar kleding doet, wordt er 50% afgeschreven. Totaal krijgt zij dus 50% van EUR 60 + EUR 10 = EUR 40,- vergoed voor de kledingschade punten (0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Kenmerken van een maatschappij-expert zijn: - kent de eigen producten goed; - zorgt voor een korte doorlooptijd; - heeft te maken met korte communicatielijnen. 2 punten (0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Kenmerken van een expert in dienst bij een expertisebureau zijn: - is vaak gespecialiseerd; - is vaak snel inzetbaar; - is door schaalgrootte efficiënt inzetbaar, waardoor er sprake is van lage kosten. 23. Zuiver bindend advies en onzuiver bindend advies. 1 punt Bij zuiver bindend advies is er sprake van een advies door iemand die door beide partijen, zonder dat er sprake is van een conflict, gevraagd is te adviseren. 2 punten Bij een onzuiver bindend advies is er sprake van een conflict en besluiten beide partijen een derde om een bindend advies te vragen over hun conflict. 2 punten 24. Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. 2 punten NIBE-SVV, maart

14 25. 3 punten (3 x 1 punt) - De verzekeraar zal van Frank verlangen dat hij het eigendomsrecht op zijn auto aan hem overdraagt. - Hierdoor verkrijgt de verzekeraar het terugvorderingsrecht (revindicatierecht) voor de gestolen auto in het geval dat deze wordt gevonden. - Immers, door het alleen doen van de schade-uitkering, vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. NIBE-SVV, maart

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid NIBE-SVV, juni 2013 Oefenexamen VP aansprakelijkheid 1. Vermogensrechtelijke verbintenissen bestaan uit rechten en plichten die op geld waardeerbaar kunnen zijn. Waaruit vloeien deze verbintenissen voort?

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. personenauto. Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Bij uw autoverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie

Voorwaarden ANWB Bromfietsverzekering

Voorwaarden ANWB Bromfietsverzekering Voorwaarden ANWB Bromfietsverzekering Versie: BRF AND Inhoudsopgave Algemene en Bijzondere voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Das WeltAuto Verzekering.

Polisvoorwaarden Das WeltAuto Verzekering. Polisvoorwaarden Das WeltAuto Verzekering. Inhoud 1. Schade Als u met spoed hulp nodig heeft Schademelding Schade zonder tegenpartij Aangifte bij de politie 2. Dekking Welke landen Hulpverlening Hulp in

Nadere informatie

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten

7. Verhaalservice (rechtsbijstand) Verzekerden Wat we met schade bedoelen Werkwijze. Wat wij willen dat u doet bij. Geschillenregeling Klachten Voorwaarden AutoCash Verzekering Inhoud 1. Schade Als u met spoed hulp nodig heeft Schademelding Schade zonder tegenpartij Aangifte bij de politie 2. Dekking Welke landen Hulpverlening Hulp in Nederland

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autopakketverzekering MT 10

POLISVOORWAARDEN. Autopakketverzekering MT 10 POLISVOORWAARDEN Autopakketverzekering MT 10 INHOUDSOPGAVE POLISVOORWAARDEN autopakketverzekering MT 10-00 3 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Verzekeringsgebied 3 Artikel

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd 4 Artikel 4 Premie 4 Artikel 5 Gewijzigde

Nadere informatie