Oefenexamen WAM in de Praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen WAM in de Praktijk"

Transcriptie

1 Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014

2 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De caravan, die blijkbaar NIET goed aangekoppeld is, schiet los van de trekhaak van de auto en komt tegen de auto van Johan aan. De auto van Johan is flink beschadigd. De WAM-verzekeraar van Frits geeft twee redenen waarom de verzekeraar de schade NIET wil vergoeden. 1 e De schade is NIET door een motorrijtuig veroorzaakt. 2 e Er is GEEN verwezenlijking van het verkeersrisico. Zijn de twee redenen van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord punten Simon rijdt met zijn auto door de Noord-Hollandse polder. In de verte ziet hij mensen langs de kant van de weg staan die kijken naar het opstijgen van een luchtballon. Simon parkeert zijn auto langs de weg in de brede berm net als enkele andere weggebruikers. Hierbij raakt hij met zijn auto de motor van Dave die omvalt en beschadigd raakt. Dave probeert de schade te verhalen bij de WAM-verzekeraar van Simon. Deze wijst de claim van Dave af omdat de WAM alleen van toepassing is als de aanrijding op een weg heeft plaatsgevonden en dat was hier niet het geval. Is het standpunt van de WAM-verzekeraar JUIST? Motiveer uw antwoord punten De WAM heeft als doel de bescherming van degenen die het slachtoffer worden van het gemotoriseerde verkeer. Waarom is het, gelet op de strekking van de WAM, niet nodig dat de motorrijtuigen van de Staat verplicht verzekerd zijn punten Op vrijdag 1 mei verkoopt Kim haar auto aan Leonard. Kim stelt haar verzekeraar op 4 mei in kennis van de verkoop. De verzekeraar geeft deze informatie diezelfde dag nog door aan de RDW. Leonard besluit op maandag 4 mei de auto te gaan verzekeren. Zaterdag 2 mei maakt hij met zijn vriendin Marjolijn een tochtje. Door een stuurfout van Leonard belandt de auto tegen een boom. Marjolijn heeft schade en claimt deze op dinsdag 5 mei bij de WAM-verzekeraar van Kim. Deze had de polis immers op 2 mei nog NIET beëindigd, volgens Marjolijn. Welke persoon of instantie draagt uiteindelijk de schade? Leg uit waarom. NIBE-SVV, oktober

3 5. 2 punten Paul en Ingrid rijden in een MG-cabrio op de Afsluitdijk. Nadat Ingrid de krant heeft gelezen, gooit ze deze uit de auto. De achter hen rijdende motorrijder krijgt een gedeelte van de uit elkaar fladderende krant in zijn gezicht, waardoor hij enorm schrikt en ten val komt. Hierbij wordt de motor zwaar beschadigd. De motorrijder raakt NIET gewond. Noem de twee redenen waarom de WAM-verzekeraar deze schade in behandeling moet nemen. Motiveer uw antwoord punten Boris heeft zich de toegang verschaft tot de auto van Carlies. De verzekering van deze auto is exact volgens de WAM-eisen opgemaakt. Een ongeval tussen de in die auto rijdende Boris en de wandelende Dick heeft forse letselschade bij Dick tot gevolg. Boris is NIET de eigenaar van de auto. Carlies ontkent alle aansprakelijkheid. Zij heeft Boris GEEN toestemming gegeven voor de autorit. Stel dat vast komt te staan: Situatie 1: Boris heeft de auto gestolen; Situatie 2: Boris trof de auto met draaiende motor voor de supermarkt aan. Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar van Carlies ten opzichte van de schadelijder Dick: 6 a. In situatie 1? Motiveer uw antwoord. 6 b. In situatie 2? Motiveer uw antwoord punten Piet is organisatieadviseur. Op de snelweg in zijn auto op weg naar zijn afspraak, ziet hij vóór zich een vrachtwagen kantelen. Een aanrijding kan hij nog net voorkomen, maar doordat hij in de file moet wachten die ontstaat door het kantelen van de vrachtwagen loopt hij wel een mogelijke opdracht met een financieel belang van EUR ,- mis. Lijdt Piet schade? Zo ja, wat voor soort? Zo nee, waarom niet? Motiveer uw antwoord punten De heer van Straten veroorzaakt met zijn auto een aanrijding met een andere auto. De tegenpartij claimt de volgende schaden: a. beschadigde spullen, die met de auto werden vervoerd; b. huurkosten vervangend vervoer; c. medische kosten bestaande uit ziekenhuiskosten; d. reparatiekosten auto; e. smartengeld Geef voor elk van de schadeposten a t/m e aan welke schadesoort het is volgens de WAM. NIBE-SVV, oktober

4 9. 3 punten De WAM kent een aantal zogenoemde toegestane uitsluitingen. Daarnaast nemen veel verzekeraars in WAM-polissen ook uitsluitingen op die NIET behoren tot de zogenoemde toegestane uitsluitingen. Wat is het verschil tussen de zogenoemde toegestane en de NIET toegestane uitsluitingen voor de benadeelde? Motiveer uw antwoord punten Op de autosnelweg verliest Frederieke van haar auto de fietsendrager met twee dure fietsen. Ze vallen op het wegdek en raken beschadigd. De fietsen waren eigendom van Imca die als passagier in de auto meereed. De schade aan de imperiaal van Frederieke is EUR 100,-, de fietsen hadden een dagwaarde van elk EUR 1.000,-. Imca stelt Frederieke aansprakelijk voor deze schades. Frederieke stuurt deze aansprakelijkstelling door naar de WAM-verzekeraar. Omdat zij zelf ook schade lijdt, aan de imperiaal, stuurt zij haar WAM-verzekeraar tevens een briefje onder bijvoeging van de aankoopnota, met het verzoek haar op grond van het rechtstreeks vorderingsrecht de schade aan de fietsendrager te vergoeden. Wat doet de verzekeraar met deze claims? Motiveer uw antwoord punten Sietske van Duin rijdt tijdens op haar motorfiets door het bos. Achterop zit haar vriendin Laura Stegeman. Laura maakt voor de grap een onverwacht rare beweging. Hierdoor verliest Sietske de controle over het stuur en botst zij frontaal tegen een boom. Sietske loopt ernstige letselschade op. Ook Laura is gewond en kan voorlopig NIET meer aan het werk als zelfstandig kapster. a. Krijgen Sietske en Laura de schade volgens de WAM vergoed? Ga er vanuit dat Laura aansprakelijk is en motiveer uw antwoord b. Stel dat Sietske aansprakelijk is voor het ongeval. Krijgen Sietske en Laura in dat geval hun schade volgens de WAM vergoed? Motiveer uw antwoord punten Sem rijdt met zijn auto op een parkeerterrein tegen de geparkeerd staande auto van Amir. Er is ogenschijnlijk GEEN schade, maar toch maakt Sem zich keurig bekend en geeft alle informatie betreffende zijn verzekering door aan Amir. Omdat er GEEN echte schade was ontstaan, lijken beide partijen het voorval te vergeten. Als Amir echter vier jaar later zijn auto wil verkopen, constateert de koper de nietgerepareerde schade. Er blijkt het één en ander licht verbogen. Hij biedt daarom duidelijk minder, waarin Amir aanleiding ziet om alsnog de verzekeraar van Sem rechtstreeks aan te spreken voor de schade. De verzekeraar meldt dat de claim is verjaard en dat hij de schade NIET in behandeling neemt. Wat kan Amir doen om zijn schade toch vergoed te krijgen en van wie? Motiveer uw antwoord en betrek hierbij de stelling van de verzekeraar. NIBE-SVV, oktober

5 13. 4 punten Lucas rijdt mee met Theo naar een bruiloft. Na een dag feesten en veel alcoholgebruik willen ze naar huis. Theo vraagt aan Lucas of hij in zijn auto terug wil rijden, omdat hij het minst dronken van de twee is. Lucas neemt plaats achter het stuur en begint te rijden. Meteen bij de eerste kruising verleent Lucas GEEN voorrang aan een auto en vindt een aanrijding plaats. De cascoverzekeraar van die auto klopt aan bij de WAM-verzekeraar van Theo voor verhaal van de schade. Deze vergoedt de schade en neemt op zijn beurt regres op Theo op grond van de in de polis opgenomen alcoholclausule en op Lucas. Theo beroept zich echter op de ontsnappingsclausule en vindt dat hem GEEN verwijt treft. Het is NIET zijn verantwoordelijkheid dat Lucas dronken achter het stuur heeft plaatsgenomen. Lucas stelt dat Theo hem NIET had gezegd dat er in de polis een alcoholclausule stond en dat hij dus NIET wist dat hij GEEN dekking had op de polis als hij in kennelijke staat verkeerde. a.is er verhaal op Lucas mogelijk? Motiveer uw antwoord.(2 punten) b.is er verhaal van de schade op Theo mogelijk? Motiveer uw antwoord.(2 punten) punten Truus verlaat haar auto heel even met open portier en de sleutels nog in het contact. Karel loopt langs en steelt de auto van Truus. Karel veroorzaakt een ongeluk. Hij rijdt tegen de auto van Wim. Daarbij ontstaat schade aan de auto van Wim. Na melding van het ongeval bij de WAM-verzekeraar blijkt dat Truus een paar weken daarvoor de auto van haar zus gekocht had. Het kenteken is op haar naam overgeschreven. Ze had met haar zus afgesproken dat deze de autoverzekering nog een half jaar zou laten doorlopen. De WAM-verzekeraar vergoedt de schade aan de auto van Wim. Kan de WAM-verzekeraar de uitgekeerde schade verhalen op de zus van Truus? Motiveer uw antwoord punten De WAM behandelt in artikel 8 de mededelingsplicht. Wat houdt de mededelingsplicht in en wie moeten zich hieraan houden volgens artikel 8 WAM? Motiveer uw antwoord punten Vera heeft een auto gestolen. Zij heeft met die auto schade veroorzaakt aan de auto van haar buurman. De buurman zag dit gebeuren en heeft de politie gebeld. De politie heeft haar vervolgens wegens autodiefstal gearresteerd. Vera geeft de diefstal van het voertuig en het veroorzaken van de schade toe. De gestolen auto was verzekerd. Wat zijn alle vereisten waaraan de buurman van Vera achtereenvolgens moet voldoen om de schade vergoed te krijgen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, oktober

6 17 2 punten Arie krijgt GEEN voorrang van Johan. De aansprakelijkheid van Johan staat vast. Johan laat, meteen na het uitstappen uit de auto, weten dat hij werkloos is en financiële problemen heeft en daarom GEEN verzekering heeft voor zijn auto. Arie besluit dan onmiddellijk het Waarborgfonds aan te schrijven voor schadevergoeding. Zal het Waarborgfonds de schade vergoeden? Motiveer uw antwoord punten René veroorzaakt met zijn auto schade aan de auto van Thomas. Thomas die zelf werkzaam is in de verzekeringsbranche dient een claim in bij de verzekeraar van René. Deze reageert echter totaal NIET op de claim van Thomas. Als Thomas telefonisch contact probeert op te nemen met de verzekeraar blijkt dat deze een week na het ongeval failliet is verklaard. Thomas verzoekt René om de schade aan zijn auto te vergoeden. René weigert dit en verwijst Thomas naar het Waarborgfonds. Thomas stelt dat hij dit onzin vindt, omdat het Waarborgfonds - als zij de schade zouden vergoeden- de gedane uitkering weer gaat verhalen op René. Het Waarborgfonds heeft immers altijd verhaal op de aansprakelijke partij. Is de stelling van Thomas juist? Motiveer uw antwoord punten Frank heeft al 20 jaar met zijn eigen personenauto schadevrij gereden. Op een dag ziet hij bij een zebrapad een voetganger NIET op tijd. Hij rijdt de voetganger aan. De voetganger wordt met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De ziektekostenverzekeraar van de voetganger wil een claim indienen bij de WAMverzekeraar van Frank, maar Frank blijkt een vrijgestelde gemoedsbezwaarde te zijn. Wat moet de ziektekostenverzekeraar doen om de betaalde ziektekosten te verhalen? Motiveer uw antwoord punten Op de snelweg van Utrecht naar den Haag vindt een kettingbotsing plaats waarbij drie auto s betrokken zijn. De auto van Marcel, de auto van Hans en een onbekend gebleven auto. Vast staat dat Marcel NIET schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding. In hoeverre Hans en de onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk zijn is in eerste instantie NIET duidelijk. De verzekeraar van Hans en het Waarborgfonds verwijzen naar elkaar voor het regelen van de letselschade van Marcel. Uiteindelijk vergoedt de verzekeraar van de auto van Hans als eerst aangesprokene de letselschade van Marcel volledig en start een uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag. Uit dit onderzoek komt vast te staan dat zowel Hans als de onbekend gebleven bestuurder ieder voor 50% aansprakelijk zijn voor het ontstaan van het ongeval. De verzekeraar van Hans claimt 50% van de aan Marcel uitgekeerde schade bij het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds weigert enige vergoeding omdat Hans zijn verzekeraar de schade van Marcel in een eerder stadium al heeft vergoed. Is de stelling van het Waarborgfonds correct? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, oktober

7 21. 4 punten Jochem is taxichauffeur en vervoert met zijn taxi mensen vanaf hun huis naar Schiphol en terug. Op zijn vrije dag brengt hij bij wijze van vriendendienst zijn buurman naar Schiphol. Zijn buurjongen mag ook meerijden om op Schiphol een dagje vliegtuigen te spotten. Jochem veroorzaakt tijdens de rit door een verkeerde inschatting een ongeval met zijn taxi waarbij de fotoapparatuur van EUR 1.675,- van zijn buurjongen totaal beschadigd raakt. De WAM-verzekeraar van Jochem weigert de schade te vergoeden met het argument dat de uitsluiting vervoerde zaken van toepassing is. Is dit een JUIST argument? Motiveer uw antwoord.. NIBE-SVV, oktober

8 CORRECTIEMODEL 1. Nee de redenen van de verzekeraar zijn onjuist, 0 punten 1 e De schade is wel door een motorrijtuig veroorzaakt. Ook een caravan die aan het motorrijtuig gekoppeld is en dus deel uitmaakt van het motorrijtuig is volgens de WAM een motorrijtuig. Dit geldt ook als de caravan na koppeling aan de auto is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 2 punten. 2 e Er is wel sprake van een verkeersrisico. De WAM geldt ook op een veerpont. 2 punten. 2. Nee. 0 punten De berm behoort tot de weg (2 punten). 3 De staat heeft voldoende financïele draagkracht om de schade van een slachtoffer te vergoeden als er door een motorrijtuig van de staat schade wordt veroorzaakt. 3 punten 4 De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van het na-risico regelen met Marjolijn. 1 punt Vervolgens zal de verzekeraar de schade verhalen op Leonard omdat hij aansprakelijk is nu hij een stuurfout maakte, 1 punt en omdat er een verhaalsrecht is op de bezitter/houder die zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen, 1 punt Dit laatste verhaalsrecht moet wel zijn opgenomen in de polis. 1 punt Er is sprake van afvallende lading (tijdens deelname aan het verkeer en daarmee een WAM-risico). 1 punt 2. De schade is veroorzaakt door de passagier, 0 punten aansprakelijkheid van de passagier is gedekt onder de WAM-polis van de auto. (Ook goed is: passagiersrisico.) 1 punt 6 a. Er is geen vergoedingsplicht. Diefstal is een toegestane WAM-uitsluiting 2 punten 6 b. Er is wel vergoedingsplicht. Hier is sprake van joy-riding zonder geweld. Dit is geen toegestane WAM-uitsluiting. 2 punten Correctievoorschrift: Ook het antwoord goed rekenen als kandidaten stellen dat Carlies aansprakelijk is omdat zij gelegenheid heeft gegeven tot laten rijden. Geen punten toekennen voor verwijzingen naar het Waarborgfonds. 7. Ja 0 punten Piet lijdt uitsluitend zuivere vermogensschade (papieren schade). Piet lijdt alleen schade in zijn vermogen, zonder dat van zijn kant sprake is van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak, dan wel persoonlijk letsel of dood. 2 punten NIBE-SVV, oktober

9 8. a. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). b Gevolgschade. c. Personenschade (letselschade). d. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). e. Personenschade (letselschade). 0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten 4 goed = 3 punten 5 goed = 4 punten 9. Het verschil in de toegestane en niet-toegestane uitsluitingen ten opzichte van de benadeelde is: dat de benadeelde op grond van artikel 6 WAM wel zijn rechtstreekse vorderingsrecht behoudt bij de niet-toegestane uitsluitingen 1 punt tot het door de WAM minimaal voorgeschreven bedrag en 1 punt dat zijn rechtstreeks vorderingsrecht geheel teniet gaat als de WAM-verzekeraar een zogenoemde toegestane uitsluiting inroept. 1 punt 10. Frederieke is zelf veroorzaker van het ongeval. Zij kan zichzelf NIET aansprakelijk stellen voor door haarzelf geleden schade aan de fietsendrager. 1 punt Ook goed is: Frederieke is geen schadelijder of is geen benadeelde in de zin van de WAM. De verzekeraar zal zich voor de schade aan de fietsen beroepen op de toegestane uitsluiting schade aan vervoerde zaken, 2 punten mits deze uitsluiting in de voorwaarde is opgenomen.1 punt 11. a. Laura is aansprakelijk en haar aansprakelijkheid is als passagier verzekerd onder de WAM 1 punt. Sietske krijgt zijn schade op grond van de WAM NIET vergoed omdat schade aan de bestuurder een toegelaten uitsluiting is op de WAM. 1 punt Laura krijgt haar schade ook niet vergoed omdat zij aansprakelijk is voor de schade. 1punt b. Sietske krijgt haar schade niet vergoed omdat zij aansprakelijk is.1 punt Laura krijgt haar schade op grond van de WAM wel vergoed. Laura is een benadeelde in de zin van de WAM en Sietske is als bestuurder verzekerd conform de WAM. 1 punt 12 Stelling van de verzekeraar is in zoverre juist, dat het rechtstreeks vorderingsrecht verjaart na drie jaar. 1 punt De vordering op Sem is nog NIET verjaard volgens het BW. 2 punten Amir moet Sem aan spreken, waarna Sem zijn verzekeraar zal verzoeken de schade in behandeling te nemen. 1 punt. Tenzij er een uitsluiting van toepassing is, zal de verzekeraar de schade in behandeling nemen. 1 punt NIBE-SVV, oktober

10 13. a.ja want Lucas kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule. Hij kan in redelijkheid niet volhouden dat hij niet wist en hoefde te weten dat je niet dronken achter het stuur mag gaan zitten. 2 punten b. Theo kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule nu vaststaat dat hij zelf op de hoogte was dat Lucas dronken achter het stuur van zijn auto is gekropen, hij is volledig aansprakelijk te houden. 2 punten 14. Ja. 0 punten De zus van Truus had de verkoop moeten melden bij haar verzekeraar 2 punten In de polis moet dan wel een bepaling zijn opgenomen dat bij het ontbreken van polisdekking een WA-betaling op de verzekeringnemer wordt verhaald. 2 punten Ook goed: De verzekeraar heeft geen verhaal op de zus van Truus als dit recht niet is opgenomen in de polisvoorwaarden. 15. De mededelingsplicht houdt in dat de verzekeringnemer en de verzekerden de verzekeraar op de hoogte moeten stellen van iedere schade waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. 2 punten. Verzekeringnemer en verzekerden moeten alle benodigde inlichtingen en stukken (binnen een redelijke termijn) aan de verzekeraar verstrekken en hun medewerking verlenen. 1 punt. 16 Hij moet Vera als veroorzaker aansprakelijk stellen en aansprakelijkheid aantonen (wat door middel van proces-verbaal makkelijk kan). 1 punt Als Vera niet wil of kan betalen, of niet reageert kan hij zijn claim indienen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen omdat er sprake is van schade door een gestolen motorrijtuig waarbij vaststaat dat ten tijde van het ongeval Vera als dief de bestuurder van het motorrijtuig was. 1 punt mits de WAM-verzekeraar van de auto de toegestane uitsluiting diefstal in zijn polisvoorwaarden heeft opgenomen 1 punt Voorts moet hij zijn schade aan de auto aantonen door een reparatienota of een expertiserapport.1 punt 17. Nee. 0 punten Nu Arie op niet meer dan een mondelinge mededeling afgaat en geen verdere pogingen heeft gedaan, heeft hij niet aan zijn inspanningsverplichting voldaan. 1 punt Hij had zeker een keer schriftelijk (liefst aangetekend) een aansprakelijkstelling moeten sturen. 1 punt 18. Nee. 0 punten In geval van onvermogen/insolventie van de WAM-verzekeraar, 1 punt kan het fonds op de aansprakelijke persoon uitsluitend verhaal nemen, alleen als de betrokken WAM-verzekeraar een recht van verhaal heeft. 2 punten 19. Eerst Frank zelf aanschrijven voor de schade. 1 punt Mocht deze niet voldoende draagkrachtig zijn om binnen een redelijke termijn te betalen, 1 punt dan moet hij zich wenden tot het Waarborgfonds. 1 punt Deze treedt immers op als garant in situaties dat de vrijgestelde gemoedsbezwaarde onvoldoende financiële middelen heeft om de schade te vergoeden. 1 punt NIBE-SVV, oktober

11 20 Nee. 0 punten Nu is gebleken dat de onbekende bestuurder ook voor 50% aansprakelijk is zal het Waarborgfonds 50% van de door de verzekeraar van Hans uitgekeerde schade moeten vergoeden. 3 punten 21. Nee, de volledige schade wordt vergoed. 0 punten De uitsluiting schade aan vervoerde zaken gaat niet op, want er is sprake van handbagage. 2 punten Er is geen sprake van commercieel vervoer, zodat de beperking voor schade aan vervoerde zaken niet geldt. 2 punten NIBE-SVV, oktober

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid

NIBE-SVV, juni 2013. Oefenexamen VP aansprakelijkheid NIBE-SVV, juni 2013 Oefenexamen VP aansprakelijkheid 1. Vermogensrechtelijke verbintenissen bestaan uit rechten en plichten die op geld waardeerbaar kunnen zijn. Waaruit vloeien deze verbintenissen voort?

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Hoe te handelen P.5 Algemene voorwaarden P.7 Productvoorwaarden autoverzekering P.19 Module Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Autoverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Autoverzekering 06 Leeswijzer 08 Contact 09 Algemene voorwaarden 10 1. Waarop

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wettelijke

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 2 Schade

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg zijn

Nadere informatie

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12

Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Autoverzekering Voryo Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden Versie 2014.12 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie