Oefenexamen WAM in de Praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen WAM in de Praktijk"

Transcriptie

1 Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014

2 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De caravan, die blijkbaar NIET goed aangekoppeld is, schiet los van de trekhaak van de auto en komt tegen de auto van Johan aan. De auto van Johan is flink beschadigd. De WAM-verzekeraar van Frits geeft twee redenen waarom de verzekeraar de schade NIET wil vergoeden. 1 e De schade is NIET door een motorrijtuig veroorzaakt. 2 e Er is GEEN verwezenlijking van het verkeersrisico. Zijn de twee redenen van de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord punten Simon rijdt met zijn auto door de Noord-Hollandse polder. In de verte ziet hij mensen langs de kant van de weg staan die kijken naar het opstijgen van een luchtballon. Simon parkeert zijn auto langs de weg in de brede berm net als enkele andere weggebruikers. Hierbij raakt hij met zijn auto de motor van Dave die omvalt en beschadigd raakt. Dave probeert de schade te verhalen bij de WAM-verzekeraar van Simon. Deze wijst de claim van Dave af omdat de WAM alleen van toepassing is als de aanrijding op een weg heeft plaatsgevonden en dat was hier niet het geval. Is het standpunt van de WAM-verzekeraar JUIST? Motiveer uw antwoord punten De WAM heeft als doel de bescherming van degenen die het slachtoffer worden van het gemotoriseerde verkeer. Waarom is het, gelet op de strekking van de WAM, niet nodig dat de motorrijtuigen van de Staat verplicht verzekerd zijn punten Op vrijdag 1 mei verkoopt Kim haar auto aan Leonard. Kim stelt haar verzekeraar op 4 mei in kennis van de verkoop. De verzekeraar geeft deze informatie diezelfde dag nog door aan de RDW. Leonard besluit op maandag 4 mei de auto te gaan verzekeren. Zaterdag 2 mei maakt hij met zijn vriendin Marjolijn een tochtje. Door een stuurfout van Leonard belandt de auto tegen een boom. Marjolijn heeft schade en claimt deze op dinsdag 5 mei bij de WAM-verzekeraar van Kim. Deze had de polis immers op 2 mei nog NIET beëindigd, volgens Marjolijn. Welke persoon of instantie draagt uiteindelijk de schade? Leg uit waarom. NIBE-SVV, oktober

3 5. 2 punten Paul en Ingrid rijden in een MG-cabrio op de Afsluitdijk. Nadat Ingrid de krant heeft gelezen, gooit ze deze uit de auto. De achter hen rijdende motorrijder krijgt een gedeelte van de uit elkaar fladderende krant in zijn gezicht, waardoor hij enorm schrikt en ten val komt. Hierbij wordt de motor zwaar beschadigd. De motorrijder raakt NIET gewond. Noem de twee redenen waarom de WAM-verzekeraar deze schade in behandeling moet nemen. Motiveer uw antwoord punten Boris heeft zich de toegang verschaft tot de auto van Carlies. De verzekering van deze auto is exact volgens de WAM-eisen opgemaakt. Een ongeval tussen de in die auto rijdende Boris en de wandelende Dick heeft forse letselschade bij Dick tot gevolg. Boris is NIET de eigenaar van de auto. Carlies ontkent alle aansprakelijkheid. Zij heeft Boris GEEN toestemming gegeven voor de autorit. Stel dat vast komt te staan: Situatie 1: Boris heeft de auto gestolen; Situatie 2: Boris trof de auto met draaiende motor voor de supermarkt aan. Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar van Carlies ten opzichte van de schadelijder Dick: 6 a. In situatie 1? Motiveer uw antwoord. 6 b. In situatie 2? Motiveer uw antwoord punten Piet is organisatieadviseur. Op de snelweg in zijn auto op weg naar zijn afspraak, ziet hij vóór zich een vrachtwagen kantelen. Een aanrijding kan hij nog net voorkomen, maar doordat hij in de file moet wachten die ontstaat door het kantelen van de vrachtwagen loopt hij wel een mogelijke opdracht met een financieel belang van EUR ,- mis. Lijdt Piet schade? Zo ja, wat voor soort? Zo nee, waarom niet? Motiveer uw antwoord punten De heer van Straten veroorzaakt met zijn auto een aanrijding met een andere auto. De tegenpartij claimt de volgende schaden: a. beschadigde spullen, die met de auto werden vervoerd; b. huurkosten vervangend vervoer; c. medische kosten bestaande uit ziekenhuiskosten; d. reparatiekosten auto; e. smartengeld Geef voor elk van de schadeposten a t/m e aan welke schadesoort het is volgens de WAM. NIBE-SVV, oktober

4 9. 3 punten De WAM kent een aantal zogenoemde toegestane uitsluitingen. Daarnaast nemen veel verzekeraars in WAM-polissen ook uitsluitingen op die NIET behoren tot de zogenoemde toegestane uitsluitingen. Wat is het verschil tussen de zogenoemde toegestane en de NIET toegestane uitsluitingen voor de benadeelde? Motiveer uw antwoord punten Op de autosnelweg verliest Frederieke van haar auto de fietsendrager met twee dure fietsen. Ze vallen op het wegdek en raken beschadigd. De fietsen waren eigendom van Imca die als passagier in de auto meereed. De schade aan de imperiaal van Frederieke is EUR 100,-, de fietsen hadden een dagwaarde van elk EUR 1.000,-. Imca stelt Frederieke aansprakelijk voor deze schades. Frederieke stuurt deze aansprakelijkstelling door naar de WAM-verzekeraar. Omdat zij zelf ook schade lijdt, aan de imperiaal, stuurt zij haar WAM-verzekeraar tevens een briefje onder bijvoeging van de aankoopnota, met het verzoek haar op grond van het rechtstreeks vorderingsrecht de schade aan de fietsendrager te vergoeden. Wat doet de verzekeraar met deze claims? Motiveer uw antwoord punten Sietske van Duin rijdt tijdens op haar motorfiets door het bos. Achterop zit haar vriendin Laura Stegeman. Laura maakt voor de grap een onverwacht rare beweging. Hierdoor verliest Sietske de controle over het stuur en botst zij frontaal tegen een boom. Sietske loopt ernstige letselschade op. Ook Laura is gewond en kan voorlopig NIET meer aan het werk als zelfstandig kapster. a. Krijgen Sietske en Laura de schade volgens de WAM vergoed? Ga er vanuit dat Laura aansprakelijk is en motiveer uw antwoord b. Stel dat Sietske aansprakelijk is voor het ongeval. Krijgen Sietske en Laura in dat geval hun schade volgens de WAM vergoed? Motiveer uw antwoord punten Sem rijdt met zijn auto op een parkeerterrein tegen de geparkeerd staande auto van Amir. Er is ogenschijnlijk GEEN schade, maar toch maakt Sem zich keurig bekend en geeft alle informatie betreffende zijn verzekering door aan Amir. Omdat er GEEN echte schade was ontstaan, lijken beide partijen het voorval te vergeten. Als Amir echter vier jaar later zijn auto wil verkopen, constateert de koper de nietgerepareerde schade. Er blijkt het één en ander licht verbogen. Hij biedt daarom duidelijk minder, waarin Amir aanleiding ziet om alsnog de verzekeraar van Sem rechtstreeks aan te spreken voor de schade. De verzekeraar meldt dat de claim is verjaard en dat hij de schade NIET in behandeling neemt. Wat kan Amir doen om zijn schade toch vergoed te krijgen en van wie? Motiveer uw antwoord en betrek hierbij de stelling van de verzekeraar. NIBE-SVV, oktober

5 13. 4 punten Lucas rijdt mee met Theo naar een bruiloft. Na een dag feesten en veel alcoholgebruik willen ze naar huis. Theo vraagt aan Lucas of hij in zijn auto terug wil rijden, omdat hij het minst dronken van de twee is. Lucas neemt plaats achter het stuur en begint te rijden. Meteen bij de eerste kruising verleent Lucas GEEN voorrang aan een auto en vindt een aanrijding plaats. De cascoverzekeraar van die auto klopt aan bij de WAM-verzekeraar van Theo voor verhaal van de schade. Deze vergoedt de schade en neemt op zijn beurt regres op Theo op grond van de in de polis opgenomen alcoholclausule en op Lucas. Theo beroept zich echter op de ontsnappingsclausule en vindt dat hem GEEN verwijt treft. Het is NIET zijn verantwoordelijkheid dat Lucas dronken achter het stuur heeft plaatsgenomen. Lucas stelt dat Theo hem NIET had gezegd dat er in de polis een alcoholclausule stond en dat hij dus NIET wist dat hij GEEN dekking had op de polis als hij in kennelijke staat verkeerde. a.is er verhaal op Lucas mogelijk? Motiveer uw antwoord.(2 punten) b.is er verhaal van de schade op Theo mogelijk? Motiveer uw antwoord.(2 punten) punten Truus verlaat haar auto heel even met open portier en de sleutels nog in het contact. Karel loopt langs en steelt de auto van Truus. Karel veroorzaakt een ongeluk. Hij rijdt tegen de auto van Wim. Daarbij ontstaat schade aan de auto van Wim. Na melding van het ongeval bij de WAM-verzekeraar blijkt dat Truus een paar weken daarvoor de auto van haar zus gekocht had. Het kenteken is op haar naam overgeschreven. Ze had met haar zus afgesproken dat deze de autoverzekering nog een half jaar zou laten doorlopen. De WAM-verzekeraar vergoedt de schade aan de auto van Wim. Kan de WAM-verzekeraar de uitgekeerde schade verhalen op de zus van Truus? Motiveer uw antwoord punten De WAM behandelt in artikel 8 de mededelingsplicht. Wat houdt de mededelingsplicht in en wie moeten zich hieraan houden volgens artikel 8 WAM? Motiveer uw antwoord punten Vera heeft een auto gestolen. Zij heeft met die auto schade veroorzaakt aan de auto van haar buurman. De buurman zag dit gebeuren en heeft de politie gebeld. De politie heeft haar vervolgens wegens autodiefstal gearresteerd. Vera geeft de diefstal van het voertuig en het veroorzaken van de schade toe. De gestolen auto was verzekerd. Wat zijn alle vereisten waaraan de buurman van Vera achtereenvolgens moet voldoen om de schade vergoed te krijgen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, oktober

6 17 2 punten Arie krijgt GEEN voorrang van Johan. De aansprakelijkheid van Johan staat vast. Johan laat, meteen na het uitstappen uit de auto, weten dat hij werkloos is en financiële problemen heeft en daarom GEEN verzekering heeft voor zijn auto. Arie besluit dan onmiddellijk het Waarborgfonds aan te schrijven voor schadevergoeding. Zal het Waarborgfonds de schade vergoeden? Motiveer uw antwoord punten René veroorzaakt met zijn auto schade aan de auto van Thomas. Thomas die zelf werkzaam is in de verzekeringsbranche dient een claim in bij de verzekeraar van René. Deze reageert echter totaal NIET op de claim van Thomas. Als Thomas telefonisch contact probeert op te nemen met de verzekeraar blijkt dat deze een week na het ongeval failliet is verklaard. Thomas verzoekt René om de schade aan zijn auto te vergoeden. René weigert dit en verwijst Thomas naar het Waarborgfonds. Thomas stelt dat hij dit onzin vindt, omdat het Waarborgfonds - als zij de schade zouden vergoeden- de gedane uitkering weer gaat verhalen op René. Het Waarborgfonds heeft immers altijd verhaal op de aansprakelijke partij. Is de stelling van Thomas juist? Motiveer uw antwoord punten Frank heeft al 20 jaar met zijn eigen personenauto schadevrij gereden. Op een dag ziet hij bij een zebrapad een voetganger NIET op tijd. Hij rijdt de voetganger aan. De voetganger wordt met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De ziektekostenverzekeraar van de voetganger wil een claim indienen bij de WAMverzekeraar van Frank, maar Frank blijkt een vrijgestelde gemoedsbezwaarde te zijn. Wat moet de ziektekostenverzekeraar doen om de betaalde ziektekosten te verhalen? Motiveer uw antwoord punten Op de snelweg van Utrecht naar den Haag vindt een kettingbotsing plaats waarbij drie auto s betrokken zijn. De auto van Marcel, de auto van Hans en een onbekend gebleven auto. Vast staat dat Marcel NIET schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding. In hoeverre Hans en de onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk zijn is in eerste instantie NIET duidelijk. De verzekeraar van Hans en het Waarborgfonds verwijzen naar elkaar voor het regelen van de letselschade van Marcel. Uiteindelijk vergoedt de verzekeraar van de auto van Hans als eerst aangesprokene de letselschade van Marcel volledig en start een uitgebreid onderzoek naar de schuldvraag. Uit dit onderzoek komt vast te staan dat zowel Hans als de onbekend gebleven bestuurder ieder voor 50% aansprakelijk zijn voor het ontstaan van het ongeval. De verzekeraar van Hans claimt 50% van de aan Marcel uitgekeerde schade bij het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds weigert enige vergoeding omdat Hans zijn verzekeraar de schade van Marcel in een eerder stadium al heeft vergoed. Is de stelling van het Waarborgfonds correct? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, oktober

7 21. 4 punten Jochem is taxichauffeur en vervoert met zijn taxi mensen vanaf hun huis naar Schiphol en terug. Op zijn vrije dag brengt hij bij wijze van vriendendienst zijn buurman naar Schiphol. Zijn buurjongen mag ook meerijden om op Schiphol een dagje vliegtuigen te spotten. Jochem veroorzaakt tijdens de rit door een verkeerde inschatting een ongeval met zijn taxi waarbij de fotoapparatuur van EUR 1.675,- van zijn buurjongen totaal beschadigd raakt. De WAM-verzekeraar van Jochem weigert de schade te vergoeden met het argument dat de uitsluiting vervoerde zaken van toepassing is. Is dit een JUIST argument? Motiveer uw antwoord.. NIBE-SVV, oktober

8 CORRECTIEMODEL 1. Nee de redenen van de verzekeraar zijn onjuist, 0 punten 1 e De schade is wel door een motorrijtuig veroorzaakt. Ook een caravan die aan het motorrijtuig gekoppeld is en dus deel uitmaakt van het motorrijtuig is volgens de WAM een motorrijtuig. Dit geldt ook als de caravan na koppeling aan de auto is losgemaakt of losgeraakt en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 2 punten. 2 e Er is wel sprake van een verkeersrisico. De WAM geldt ook op een veerpont. 2 punten. 2. Nee. 0 punten De berm behoort tot de weg (2 punten). 3 De staat heeft voldoende financïele draagkracht om de schade van een slachtoffer te vergoeden als er door een motorrijtuig van de staat schade wordt veroorzaakt. 3 punten 4 De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van het na-risico regelen met Marjolijn. 1 punt Vervolgens zal de verzekeraar de schade verhalen op Leonard omdat hij aansprakelijk is nu hij een stuurfout maakte, 1 punt en omdat er een verhaalsrecht is op de bezitter/houder die zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen, 1 punt Dit laatste verhaalsrecht moet wel zijn opgenomen in de polis. 1 punt Er is sprake van afvallende lading (tijdens deelname aan het verkeer en daarmee een WAM-risico). 1 punt 2. De schade is veroorzaakt door de passagier, 0 punten aansprakelijkheid van de passagier is gedekt onder de WAM-polis van de auto. (Ook goed is: passagiersrisico.) 1 punt 6 a. Er is geen vergoedingsplicht. Diefstal is een toegestane WAM-uitsluiting 2 punten 6 b. Er is wel vergoedingsplicht. Hier is sprake van joy-riding zonder geweld. Dit is geen toegestane WAM-uitsluiting. 2 punten Correctievoorschrift: Ook het antwoord goed rekenen als kandidaten stellen dat Carlies aansprakelijk is omdat zij gelegenheid heeft gegeven tot laten rijden. Geen punten toekennen voor verwijzingen naar het Waarborgfonds. 7. Ja 0 punten Piet lijdt uitsluitend zuivere vermogensschade (papieren schade). Piet lijdt alleen schade in zijn vermogen, zonder dat van zijn kant sprake is van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak, dan wel persoonlijk letsel of dood. 2 punten NIBE-SVV, oktober

9 8. a. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). b Gevolgschade. c. Personenschade (letselschade). d. Schade aan zaken (zaakbeschadiging/zaakschade/materiële schade). e. Personenschade (letselschade). 0-1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten 4 goed = 3 punten 5 goed = 4 punten 9. Het verschil in de toegestane en niet-toegestane uitsluitingen ten opzichte van de benadeelde is: dat de benadeelde op grond van artikel 6 WAM wel zijn rechtstreekse vorderingsrecht behoudt bij de niet-toegestane uitsluitingen 1 punt tot het door de WAM minimaal voorgeschreven bedrag en 1 punt dat zijn rechtstreeks vorderingsrecht geheel teniet gaat als de WAM-verzekeraar een zogenoemde toegestane uitsluiting inroept. 1 punt 10. Frederieke is zelf veroorzaker van het ongeval. Zij kan zichzelf NIET aansprakelijk stellen voor door haarzelf geleden schade aan de fietsendrager. 1 punt Ook goed is: Frederieke is geen schadelijder of is geen benadeelde in de zin van de WAM. De verzekeraar zal zich voor de schade aan de fietsen beroepen op de toegestane uitsluiting schade aan vervoerde zaken, 2 punten mits deze uitsluiting in de voorwaarde is opgenomen.1 punt 11. a. Laura is aansprakelijk en haar aansprakelijkheid is als passagier verzekerd onder de WAM 1 punt. Sietske krijgt zijn schade op grond van de WAM NIET vergoed omdat schade aan de bestuurder een toegelaten uitsluiting is op de WAM. 1 punt Laura krijgt haar schade ook niet vergoed omdat zij aansprakelijk is voor de schade. 1punt b. Sietske krijgt haar schade niet vergoed omdat zij aansprakelijk is.1 punt Laura krijgt haar schade op grond van de WAM wel vergoed. Laura is een benadeelde in de zin van de WAM en Sietske is als bestuurder verzekerd conform de WAM. 1 punt 12 Stelling van de verzekeraar is in zoverre juist, dat het rechtstreeks vorderingsrecht verjaart na drie jaar. 1 punt De vordering op Sem is nog NIET verjaard volgens het BW. 2 punten Amir moet Sem aan spreken, waarna Sem zijn verzekeraar zal verzoeken de schade in behandeling te nemen. 1 punt. Tenzij er een uitsluiting van toepassing is, zal de verzekeraar de schade in behandeling nemen. 1 punt NIBE-SVV, oktober

10 13. a.ja want Lucas kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule. Hij kan in redelijkheid niet volhouden dat hij niet wist en hoefde te weten dat je niet dronken achter het stuur mag gaan zitten. 2 punten b. Theo kan zich niet beroepen op de ontsnappingsclausule nu vaststaat dat hij zelf op de hoogte was dat Lucas dronken achter het stuur van zijn auto is gekropen, hij is volledig aansprakelijk te houden. 2 punten 14. Ja. 0 punten De zus van Truus had de verkoop moeten melden bij haar verzekeraar 2 punten In de polis moet dan wel een bepaling zijn opgenomen dat bij het ontbreken van polisdekking een WA-betaling op de verzekeringnemer wordt verhaald. 2 punten Ook goed: De verzekeraar heeft geen verhaal op de zus van Truus als dit recht niet is opgenomen in de polisvoorwaarden. 15. De mededelingsplicht houdt in dat de verzekeringnemer en de verzekerden de verzekeraar op de hoogte moeten stellen van iedere schade waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. 2 punten. Verzekeringnemer en verzekerden moeten alle benodigde inlichtingen en stukken (binnen een redelijke termijn) aan de verzekeraar verstrekken en hun medewerking verlenen. 1 punt. 16 Hij moet Vera als veroorzaker aansprakelijk stellen en aansprakelijkheid aantonen (wat door middel van proces-verbaal makkelijk kan). 1 punt Als Vera niet wil of kan betalen, of niet reageert kan hij zijn claim indienen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen omdat er sprake is van schade door een gestolen motorrijtuig waarbij vaststaat dat ten tijde van het ongeval Vera als dief de bestuurder van het motorrijtuig was. 1 punt mits de WAM-verzekeraar van de auto de toegestane uitsluiting diefstal in zijn polisvoorwaarden heeft opgenomen 1 punt Voorts moet hij zijn schade aan de auto aantonen door een reparatienota of een expertiserapport.1 punt 17. Nee. 0 punten Nu Arie op niet meer dan een mondelinge mededeling afgaat en geen verdere pogingen heeft gedaan, heeft hij niet aan zijn inspanningsverplichting voldaan. 1 punt Hij had zeker een keer schriftelijk (liefst aangetekend) een aansprakelijkstelling moeten sturen. 1 punt 18. Nee. 0 punten In geval van onvermogen/insolventie van de WAM-verzekeraar, 1 punt kan het fonds op de aansprakelijke persoon uitsluitend verhaal nemen, alleen als de betrokken WAM-verzekeraar een recht van verhaal heeft. 2 punten 19. Eerst Frank zelf aanschrijven voor de schade. 1 punt Mocht deze niet voldoende draagkrachtig zijn om binnen een redelijke termijn te betalen, 1 punt dan moet hij zich wenden tot het Waarborgfonds. 1 punt Deze treedt immers op als garant in situaties dat de vrijgestelde gemoedsbezwaarde onvoldoende financiële middelen heeft om de schade te vergoeden. 1 punt NIBE-SVV, oktober

11 20 Nee. 0 punten Nu is gebleken dat de onbekende bestuurder ook voor 50% aansprakelijk is zal het Waarborgfonds 50% van de door de verzekeraar van Hans uitgekeerde schade moeten vergoeden. 3 punten 21. Nee, de volledige schade wordt vergoed. 0 punten De uitsluiting schade aan vervoerde zaken gaat niet op, want er is sprake van handbagage. 2 punten Er is geen sprake van commercieel vervoer, zodat de beperking voor schade aan vervoerde zaken niet geldt. 2 punten NIBE-SVV, oktober

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Waarborgfonds kan uitkomst bieden

Waarborgfonds kan uitkomst bieden Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is doorgereden) of onverzekerd is. Of dader reed bij het ongeval

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld.

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla WA en Casco 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenauto Tesla WA en Casco zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Bestuurder

Voorwaarden Schadeverzekering voor Bestuurder Voorwaarden Schadeverzekering voor Bestuurder SVB 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wat hebt u verzekerd? Wie zijn

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOVERZEKERING MOBIEL+ AUTOVERZEKERING Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-251 d.d. 20 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Aansprakelijkheidsverzekering,

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV

Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV Voorwaarden Motorverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Uw rechten & plichten Nummer: MTR-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Motorverzekering

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Wagenparkverzekering

Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Wagenparkverzekering Met de Wagenparkverzekering kun je je personenwagens, bestel- en vrachtauto s en motoren verzekeren. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Vrachtautoverzekering

Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering Vrachtautoverzekering De Vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Pieter-Frank van Dam W A M

Pieter-Frank van Dam W A M Pieter-Frank van Dam W A M INHOUD Betekenis WAM? De achtergrond en het doel van de WAM Drie hoofdelementen van de WAM Begrippenkader WAM Verzekeringsrechtelijke aspecten van de WAM Verplichte verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01)

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01) Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01) Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-04 Opmerking [MW1]: Voetnoot nog aanpassen Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid MRT WA - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers

Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW 16-01 1/10 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wat hebt u verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 Voorwaarden Garageverzekering Schade aan motorrijtuigen van Cliënten, rubriek G4 GCCL 16-01 1/9 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen.

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, gelet op de Gemeentewet en de artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 7, 31 en 34 van de Wet werk en

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering VBRM141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Bromfietsverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa)

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) Polisvoorwaarden BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Bijzondere voorwaarden wettelijke aansprakelijkheid Blijf RijdenPolis Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PERSONENAUTO Inhoud

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PERSONENAUTO Inhoud Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (PAV-RV-59-161) Auto WA Klik op de verzekering waar u een vraag over heeft. Inhoud pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 Deze verzekering is voor

Nadere informatie

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS Oefenexamen Verkeersrecht en OVS NIBE-SVV,maarti 2013 1. Wat houdt een verkeersverzekering in? Licht uw antwoord toe. 2. Op een provinciale weg komt Claudia met haar auto op de weghelft van het tegemoetkomend

Nadere informatie