Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?"

Transcriptie

1 Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

2 Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd. Of hij reed in een gestolen voertuig. Dan draait u zelf op voor de schade. In een aantal gevallen kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

3 Het Waarborgfonds Motorverkeer Iedere eigenaar van een motorvoertuig zoals een auto, vrachtwagen, bromfiets of motor is verplicht dat te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Via deze WA-verzekering betaalt iedereen mee aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Welke schade vergoeden we? Het maakt niet uit om wat voor soort schade het gaat. Het kan gaan om materiële schade aan uw fiets of auto, tuinhek of woninggevel, maar ook om letselschade (zie verderop in deze folder voor meer informatie). Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u een eigen risico van 250. Wanneer vergoeden we schade? U kunt alleen een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer als het ongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het begrip motorvoertuig wordt heel ruim uitgelegd, zo valt ook schade door gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading hieronder. Schade die op een andere manier is veroorzaakt bijvoorbeeld door vandalisme of met een fiets vergoeden we niet. 3

4 Voor een vergoeding moet aan één van de volgende vijf basisvoorwaarden zijn voldaan: 1. De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen. 2. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd. 3. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat (als uw auto, motor, bromfiets, etc. gestolen is en daarmee is aan anderen schade toegebracht, vergoeden wij de schade aan uw eigen voertuig niet). 4. Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was wél verzekerd, maar de verzekeraar is failliet. 5. De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft én u kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen. Dader proberen te vinden Nadat er aan één van de vijf basisvoorwaarden is voldaan, wordt er nog wel aanvullende actie van u verwacht. Stel dat u schade heeft geleden door een onbekende veroorzaker, dan mag u het daar niet bij laten. U moet aantoonbaar uw best hebben gedaan om erachter te komen wie de dader is. Doe bijvoorbeeld aangifte bij de politie, vraag omwonenden of ze iets hebben gezien of plaats een advertentie. Dit moet u zo snel mogelijk na het ongeluk doen. Wacht u hier meer dan 14 dagen mee, dan vergoeden wij uw schade niet. Hebt u het ongeval zien gebeuren, schrijf dan direct het kenteken van de dader op, of probeer dat te achterhalen, en meldt het aan de politie. Meewerken aan bewijs Als u schadevergoeding van het Waarborgfonds wilt krijgen, moet u aantonen dat u daar recht op hebt. U moet dan onder meer aantonen dat: uw schade door een motorvoertuig is veroorzaakt; de bestuurder van dat voertuig de schade zou moeten vergoeden; dat aan een van de hiervoor genoemde vijf basisvoorwaarden is voldaan. 4

5 Voorbeeld: schade aan geparkeerde auto U parkeert uw auto bij u in de straat en gaat naar huis. De volgende morgen ziet u schade aan uw auto. U hebt geen idee wie de dader is of wat er precies is gebeurd. Voor u een claim bij ons kunt indienen, moet vaststaan dat uw auto onbeschadigd was toen u hem op die plek parkeerde en dat er daarna niet meer mee is gereden. U moet ook bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Uw eigen verklaring alléén is hiervoor onvoldoende bewijs. U hebt dus getuigen nodig. Mensen die hebben gezien dat uw auto is aangereden door een ander motorvoertuig, of dat uw auto inderdaad onbeschadigd was toen u parkeerde en daarna niet meer is verplaatst. Zij moeten hun verklaring eventueel voor een rechter willen herhalen. Misschien zijn er ook wel stille getuigen, zoals afgereden onderdelen van een andere auto, glasscherven, modder uit een spatbord of laksporen. Maak hier dan foto s van en stuur deze mee met uw schademelding. Om de hoogte van de schade vast te stellen en om na te gaan of de schade wel door een motorvoertuig is veroorzaakt, schakelen wij vaak een schade-expert in. Dader bekend Weet u wie de schade heeft veroorzaakt of wie de eigenaar is van het aansprakelijke voertuig, maar is diegene onverzekerd of gaat het om een gestolen auto, dan moet u deze direct schriftelijk laten weten dat u hem of 5

6 haar verantwoordelijk houdt voor de schade. In uw brief schrijft u dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden, waar en wanneer dat was en welke schade daarbij is ontstaan. Ook meldt u waarom u vindt dat hij of zij de schade zou moeten vergoeden. Krijgt u op deze manier de schade niet vergoed, dan kunt u ons een kopie van deze brief met een verzoek om schadevergoeding sturen. Indienen claim Op de website SchadeZonderDader.nl, kunt u aan de hand van een klein aantal vragen bepalen of het zinvol is om uw schade bij het Waarborgfonds in te dienen. Als uit deze check blijkt dat u de schade bij ons kunt indienen, kunt u deze geheel digitaal bij ons melden. U kunt dit direct doen aan het einde van de check op Schadezonderdader.nl of u gaat hiervoor naar onze website, wbf.nl en kiest voor de optie indienen claim. U kunt documenten en foto s die van belang zijn voor de behandeling van de schadeclaim, tijdens het proces naar ons uploaden. 6

7 Hoeveel tijd heeft u om de claim in te dienen? Zoals al eerder aangegeven, heeft u tot 14 dagen na de schade de tijd om aan te tonen dat u alle mogelijke moeite heeft gedaan om achter de identiteit van de dader te komen die de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade vervolgens tot drie jaar na het ongeval bij ons melden. Het is dus in uw eigen belang om niet te lang te wachten. Contact Nadat wij uw schademelding hebben ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk bericht. Meestal beslissen we binnen één maand of wij uw schade vergoeden of niet. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als u niet alle benodigde stukken hebt meegestuurd, of wanneer u gewond bent geraakt. 7

8 Letselschade U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. En omdat degene die het ongeluk heeft veroorzaakt is doorgereden of onverzekerd blijkt te zijn, worden uw kosten niet vergoed door uw verzekeraar. In dat geval kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als het ongeval is veroorzaakt door een motorvoertuig, treden wij op als de verzekeringsmaatschappij van de andere partij.

9 Schadeafwikkeling Bij een ongeval met letsel is meestal sprake van meerdere soorten schade, bij voorbeeld; directe schade zoals kapotte kleding; ziektekosten voor medische behandeling; extra uitgaven zoals extra reiskosten en huishoudelijke hulp; verlies van arbeidsvermogen als u (tijdelijk) niet of minder hebt kunnen werken; smartengeld (voor geleden pijn en/of gemiste levensvreugde). Sommige kosten komen direct voor vergoeding in aanmerking. Andere kosten, zoals bijv. het verlies van arbeidsvermogen, kunnen pas met zekerheid bepaald worden als er duidelijkheid bestaat over (het verloop) van uw letsel. Duur van de afhandeling Van schade aan uw auto is meestal snel vast te stellen wat het kost. Bij letselschade ligt dat anders. We weten pas wat het kost als de artsen kunnen zeggen hoe het verder met u zal gaan en hoe lang het herstel gaat duren. De afhandeling van gevallen met letselschade duurt daarom meestal langer dan gevallen met alleen materiële schade. U kunt zelf bijdragen aan een soepele en goede afhandeling van uw schade door ons continue op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, bijv. met betrekking tot uw herstel. Voorschot Het Waarborgfonds Motorverkeer laat u niet in de kou staan. Ook niet als we niet meteen kunnen bepalen wat uw behandeling zal kosten. Als het nodig is, geven wij u een voorschot zodat u niet in geldproblemen komt. U moet hiervoor wel alle bewijzen van uw uitgaven bewaren. Denk hierbij aan bonnen, rekeningen en dergelijke. 9

10 Gedragscode Behandeling Letselschade De Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld door verschillende organisaties uit de letselschadebranche. Deze code geeft aan hoe wij goed met elkaar kunnen omgaan tijdens het regelen van uw schade. Daarnaast geeft deze gedragscode richtlijnen over hoe lang de behandeling van uw claim maximaal zou mogen duren en binnen welke periode gereageerd moet worden op uw brieven of telefoontjes. Het Waarborgfonds Motorverkeer onderschrijft deze gedragscode. De mensen van het Waarborgfonds U kunt met verschillende medewerkers van het Waarborgfonds te maken krijgen. Dit is soms een beetje verwarrend. Maar dit is nodig voor een goede, zorgvuldige en vlotte afwikkeling van uw schade. De medewerkers die zich met uw zaak bezighouden zijn: de dossierbehandelaar Deze neemt, meestal telefonisch, contact met u op nadat u de schade hebt gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hij zal vragen welke gevolgen het ongeval heeft gehad, hoe het met u gaat en hoe uw herstel verloopt. Hij wil weten welke kosten u al hebt gemaakt en welke kosten u nog kunt verwachten. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de totale schade. De dossierbehandelaar maakt afspraken met u over de verdere afhandeling van uw schade. De dossierbehandelaar is voor u hét aanspreekpunt. U kunt hem of haar altijd bellen. de buitendienstmedewerker Het kan zijn dat een van onze buitendienstmedewerkers een afspraak met u maakt om de gevolgen van het ongeval en de verdere afhandeling met u door te nemen. Dat gesprek heeft meestal bij u thuis plaats, in alle rust. De buitendienstmedewerker probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie en de gevolgen van het ongeluk. Als de schade niet meteen kan worden afgewikkeld, vertelt hij u wat er verder gaat gebeuren en wanneer. 10

11 de medisch adviseur Soms schakelt het Waarborgfonds Motorverkeer een medisch adviseur in om de gevolgen van uw verwondingen vast te stellen. Alleen als u dat goed vindt, vraagt hij medische informatie op bij uw artsen. Die informatie is nodig om een goed advies te kunnen geven. Soms moet er een extra medisch onderzoek worden aangevraagd bij een onafhankelijke arts. Natuurlijk gaan we in dit proces heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en uw privacy. de arbeidsdeskundige Misschien kunt u door het ongeval (voor een deel) niet meer kunt werken en bent u dus geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. In overleg met u schakelen wij dan graag een arbeidsdeskundige in. Die kan u helpen bij het zoeken naar geschikt werk. Hij kan u tips geven over eventuele huishoudelijke hulp en/of aanpassingen aan uw woning Uw belangenbehartiger Het is verstandig om u tijdens de behandeling van uw schadeclaim terzijde te laten staan door een belangenbehartiger. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u daar een beroep op doen. Uw verzekeraar zal dan uw belangen behartigen. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan kunt u zelf een belangenbehartiger inschakelen. In beide gevallen verlopen contacten tussen u en ons altijd via deze belangenbehartiger. Het Waarborgfonds Motorverkeer betaalt op basis van redelijkheid de kosten van uw belangenbehartiger. Met diverse belangenbehartigers hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van deze kosten. U kunt meer in formatie over de keuze van een belangenbehartiger en de kosten daarvan terugvinden op 11

12 Schade in het buitenland Wat u in Nederland kan overkomen, is natuurlijk ook in het buitenland mogelijk. Ook dan kan het Waarborgfonds Motorverkeer, onder bepaalde voorwaarden, uw schade vergoeden. Maar ook hier geldt allereerst dat de schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig binnen de Europese Unie. Kunt u de schade niet verhalen op de verzekeraar van dat motorvoertuig (of diens schaderegelaar in Nederland), dan kunnen wij in een aantal gevallen bemiddelen. Soms kunnen we de schade zelfs voor u regelen.

13 Bij schade in het buitenland gelden meer voorwaarden, maar in elk geval moet één van deze situaties van toepassing zijn: de buitenlandse verzekeraar heeft geen schaderegelaar in Nederland aangesteld; de buitenlandse verzekeraar of haar Nederlandse schaderegelaar heeft u geen gemotiveerd antwoord gegeven binnen drie maanden nadat u om verzoek om schadevergoeding hebt gevraagd; de gegevens van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, kunnen niet worden achterhaald (vergoeding van materiële schade is dan in de meeste landen uitgesloten); de buitenlandse verzekeraar kan niet binnen twee maanden worden achterhaald. Geldt één van deze situaties? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat er verder moet gebeuren. En wellicht kunnen we u ook praktisch van dienst zijn. Op onze website vindt u meer informatie hierover. 13

14 Tenslotte Is eenmaal alles achter de rug, dan hopen we dat u tevreden bent met wat wij voor u hebben gedaan. Hebt u toch klachten, neem dan contact op met: Klachtenbureau Waarborgfonds Motorverkeer Postbus MG Rijswijk Bent u het achteraf niet eens met het oordeel van dit klachtenbureau, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. De website van dit instituut is Als u dat wilt kunt u het geschil ook voorleggen aan een bevoegde rechter.

15 Privacy Wij nemen uw gegevens op in onze administratie. Ze worden ook verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van verzekeraars. Wij gaan daarbij zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt de hoofdpunten van ons Reglement Persoonsregistratie nalezen op onze website. Alert op fraude Nederlandse verzekeringsmaatschappijen zijn alert op fraude. Dat geldt ook voor het Waarborgfonds Motorverkeer. We proberen fraude actief op te sporen. Als we fraude ontdekken, doen we aangifte bij de politie. Meer informatie Deze brochure bevat algemene informatie. Het kan zijn dat u nog vragen hebt. Kijk dan eerst even op misschien vindt u daar het antwoord op uw vraag. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden of gaat het om een heel bijzondere situatie? Als u ons belt, proberen wij u direct te helpen. Het Waarborgfonds Motorverkeer besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van deze informatie. Dit is echter een vereenvoudigde weergave van regelgeving. Het Waarborgfonds Motorverkeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in deze folder. 15

16 Waarborgfonds Motorverkeer postbus MG Rijswijk

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie