Oefenexamen Verkeersrecht en OVS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Verkeersrecht en OVS"

Transcriptie

1 Oefenexamen Verkeersrecht en OVS NIBE-SVV,maarti 2013

2 1. Wat houdt een verkeersverzekering in? Licht uw antwoord toe. 2. Op een provinciale weg komt Claudia met haar auto op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer terecht. Ze komt in aanraking met de tegemoetkomende auto van Michiel. Welke vraag moet een schadebehandelaar stellen om de aansprakelijkheid vast te stellen en waarom? 3. Anna staat op het punt te bevallen. Peter rijdt Anna met de auto naar het ziekenhuis. Om snel bij het ziekenhuis te zijn, rijdt Peter met hoge snelheid en verleent GEEN voorrang aan automobilist John. Zijn de persoonlijke omstandigheden van Peter van invloed op de civielrechtelijke schuldverdeling? Motiveer uw antwoord. 4. De heer De Groot is oud en hij heeft last van zijn knie. Hij durft NIET meer met de auto te rijden. Daarom rijdt hij altijd met de fiets. Het fietsen gaat ook NIET zo makkelijk meer. Op een overzichtelijke kruising reageert hij laat op de auto van Kees, die van links komt. De auto van Kees raakt de fiets heel zacht. De heer de Groot valt. Doordat hij al bestaande knieklachten had, heeft hij door de aanrijding nu blijvend letsel aan zijn knieën overgehouden. De heer De Groot vordert de volledige letselschade. Hoe oordeelt een rechter over het causaal verband met de daaruit voortvloeiende schade? Motiveer uw antwoord en betrek hierin de aard van de geschonden norm. 5. Op een mistige najaarsavond, rond uur in het centrum van Rotterdam, wil de bejaarde Jan de straat oversteken, zonder dat daar ter plekke bijzondere voorzieningen voor zijn. Door de mist is het zicht slecht en er is sprake van opkomende gladheid. Een passerende automobilist ziet Jan op het laatste moment. Hij remt nog wel, maar glijdt door en raakt Jan, terwijl deze net de rijbaan betreedt. Jan valt daardoor en breekt zijn heup. De automobilist stelt dat hij slechts 40 km per uur reed. Jan verklaart dat hij de auto helemaal NIET gezien of gehoord heeft. Beoordeel de schuldvraag van de vordering van de persoonlijke schade van Jan. 6. Gerard rijdt met zijn auto en met een snelheid van 50 km per uur langs een winkelcentrum. Even verderop is een fietsoversteekplaats. De 17-jarige Jennifer maakt daar GEEN gebruik van. Zij fietst door een smal pad tussen de zeer lage struiken de weg over. Een aanrijding met de auto Gerard is het gevolg. De auto van Gerard is WA-verzekerd en hij spreekt Jennifer voor de opgelopen schade aan. Jennifer heeft een AVP-verzekering. Heeft de vordering van Gerard kans van slagen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, maart

3 7. Paula rijdt s avonds op de fiets naar huis over het onverlichte fietspad. De verlichting van haar fiets werkt NIET. Door een gat in het fietspad verliest Paula de macht over haar fiets en valt. Zij loopt hierbij letsel op en stelt de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk. Hoe moet deze claim beoordeeld worden? Motiveer uw antwoord. 8. Patricia rijdt op een zonnige dag binnen de bebouwde kom met een snelheid van 40 km per uur. Op een gegeven moment springt, vlak voor haar auto, een grote loslopende hond uit de struiken. Patricia schrikt, zij wijkt meteen uit en botst tegen een andere rijdende auto aan. De eigenaar van de hond blijft onbekend. Wordt deze handeling aan Patricia toegerekend? Motiveer uw antwoord. 9. Het is nacht en Karel heeft op een provinciale weg problemen met zijn rechter voorwiel. Hij besluit zijn aanhangwagen los te koppelen midden op de weg en zijn auto aan de kant te zetten. Op dat moment rijdt Denise met haar auto tegen de onverlichte aanhangwagen aan. Welke vuistregel geldt in dit geval voor wat betreft de beoordeling van de schuldvraag? 10. Op een groot stuk privé-land waar zich een aantal wegen bevindt, vindt een aanrijding tussen twee auto s plaats. Zijn de WVW en RVV van toepassing voor het bepalen van de schuldvraag? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, maart

4 11. Paul nadert met zijn auto een verkeersplein. Joris haalt met zijn auto Paul rechts in. Paul ziet dit NIET en voegt in naar rechts. Het komt tot een aanrijding. De auto s van zowel Joris als Paul lopen schade op. Bespreek de schuldvraag, waarbij zowel het verkeersgedrag van Joris als van Paul wordt besproken. NIBE-SVV, maart

5 12. Op een onoverzichtelijke hoek van een parkeerterrein rijdt Floris met forse snelheid door de bocht. Twee parkeervakken vanuit de hoek verlaat Hanneke met haar Ford Ka de parkeerplaats en komt in botsing met de auto van Floris. Uit het politierapport en getuigenverklaringen komt vast te staan dat Hanneke op het moment van uitparkeren de aankomende Floris NIET kon waarnemen. Floris stelt de WA-verzekeraar van Hanneke aansprakelijk op grond van art. 54 RVV. Beoordeel de schuldvraag. 13. Gerard rijdt achter een vrachtwagen. De vrachtwagen rijdt naar links om vervolgens rechtsaf te slaan. Gerard denkt dat de vrachtwagen linksaf wil slaan en haalt de vrachtwagen rechts in. Een aanrijding is het gevolg. Richting werd door de vrachtwagen NIET aangegeven. Bespreek de schuldvraag. 14. Kim rijdt in haar auto op een voorrangsweg en nadert een kruising. Kim ziet vanuit een zijstraat Tom aanrijden op zijn motor met een hoge snelheid. Doordat Tom met hoge snelheid aan komt rijden, schrikt Kim en wijkt uit omdat ze denkt dat Tom zonder te stoppen de kruising op rijdt. Hierdoor komt ze tegen een lantaarnpaal terecht. De gemeente is de eigenaar van de beschadigde paal en stelt Kim aansprakelijk. Na het ongeval blijkt dat Tom wel degelijk voorrang wilde verlenen en ook tijdig voor de haaientanden tot stilstand kwam. Hoe beoordeelt u de schuldverdeling tussen Kim en Tom? Motiveer uw antwoord. 15. Harrie rijdt binnen de bebouwde kom met zijn bromfiets tussen de geparkeerd staande auto s de weg op. Mark schrikt daar enorm van en gaat boven op zijn rem staan. Karel rijdt achter de auto van Mark en is volkomen verrast door de remmanoeuvre van zijn voorganger. Zijn auto komt in botsing met de auto van Mark. Bespreek de schuldvraag. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, maart

6 16. Elize krijgt om uur onverwacht een ernstige storing aan de motor van haar auto, waardoor zij NIET verder kan rijden. Met de hulpdienst van haar garage spreekt zij af dat haar gestrande auto de volgende ochtend opgehaald wordt. Zij kan dus weinig anders doen dan met een taxi naar huis gaan en de auto onverlicht achterlaten. De auto staat buiten de bebouwde kom op een tweebaans provinciale weg. Elize probeert zo goed mogelijk haar auto in de berm te duwen. Door omstandigheden ter plekke (bomen en greppel) staat de auto toch nog net een paar centimeter op de rijbaan. Rond uur botst er een passerende auto tegen de achterzijde van de auto. Geef vier (en niet meer dan vier) factoren die bij de beoordeling van de schuldvraag een rol spelen. 17. Bij regenachtig weer slipt Karel met zijn motorfiets. Achteraf wordt aangetoond dat hij is geslipt door een plas olie op het wegdek, die zich met het regenwater heeft vermengd. Hierdoor raakt Karel een auto die voor hem staat. Heeft Karel schuld aan het veroorzaken van de schade aan de auto? Motiveer uw antwoord. 18. Roel is betrokken bij een kettingbotsing van in totaal vier voertuigen. Hij was de voorste partij en stond stil voor een rood verkeerslicht. De drie voertuigen achter hem geven elkaar de schuld voor het ontstaan van de aanrijding. De achterste twee voertuigen zijn verzekerd bij een bij het Verbond aangesloten WAM-verzekeraar. Drie voertuigen zijn WA verzekerd. Het voertuig direct achter Roel heeft een buitenlands kenteken. Kan Roel een beroep doen op de bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde? Motiveer uw antwoord. 19. Marcel staat te wachten voor het rode verkeerslicht. Zijn auto wordt van achter aangereden door Peter. Achter Peter reed Wim. Wim botst tegen de auto van Peter. Er is een discussie over de schuldvraag tussen Peter en Wim. Marcel heeft last van zijn nek en gaat daarom naar het ziekenhuis. De verzekeraar van Peter regelt de schade met Marcel en gaat daarna de gedane uitkering verrekenen met de verzekeraar van Wim. De schade aan het voertuig van Marcel kan verrekend worden op grond van de Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde. Geef voor onderstaande schadeposten a t/m c aan of dat ook geldt. Motiveer uw antwoord. a. NIET door de zorgverzekeraar gedekte ziektekosten. b. Expertisekosten gemaakt door de verzekeraar van Peter. c. Behandelingskosten van de verzekeraar van Peter. NIBE-SVV, maart

7 20. Frans rijdt bijna NOOIT in zijn auto. Daarom heeft hij besloten om zijn auto NIET te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Omdat hij op een dag een belangrijke afspraak heeft, besluit hij toch de auto te gebruiken. Frans heeft haast en nadert met zeer hoge snelheid een kruising. Hij botst midden op de kruising tegen de auto van Michel die van links kwam. Isabel rijdt met haar auto vlak achter Michel en rijdt achterop de auto van Michel. Sandra heeft als inzittende in de auto van Michel letsel opgelopen. Kan Sandra een beroep doen op de bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde? Motiveer uw antwoord en ga ervan uit dat Michel en Isabel wel een WAM-verzekering hebben. 21. Wat is er in de OVS geregeld om het doel van efficiënte schaderegeling te bereiken? 22. Wat verstaat de OVS onder het begrip schade? 23. Susan komt van de Beeklaan en rijdt in haar auto rechtsaf de Slootdreef op. Mike komt met zijn auto met aanhanger van de Slootdreef en vervolgt zijn weg rechtdoor. Mike houdt onvoldoende afstand en rijdt achterop Susan. Beide verzekeraars zijn aangesloten bij de OVS. Valt deze aanrijding onder de OVS? Zo ja, onder welk artikel en waarom? Zo nee, waarom niet? NIBE-SVV, maart

8 24. Imke heeft haar auto langs de weg geparkeerd. Zij opent haar portier en stapt uit. Vervolgens loopt ze naar de achterbak van de auto om de boodschappen te kunnen uitladen, maar ze vergeet het autoportier te sluiten. Enige seconden later komt Ruud op zijn bromfiets met hoge snelheid aanrijden. Hij kijkt voortdurend achterom om vooral NIETS te missen van het gesprek met zijn vriendin Bianca, die achterop zit. Ruud botst tegen het openstaande autoportier. Alleen Imkes auto is casco verzekerd. De verzekeraars zijn aangesloten bij de OVS. Is de OVS van toepassing? Zo ja, welk artikel is van toepassing en hoe wordt de schade afgewikkeld? Zo nee, waarom niet? 25. Wat zijn de drie OVS-bevoegdheden van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars? NIBE-SVV, maart

9 CORRECTIEMODEL 1. Een verkeersverzekering is een verzekering, die bij een verkeersongeval aan zijn verzekerde een uitkering moet garanderen. 1 punt Bij een dergelijke verzekering spelen begrippen als onrechtmatigheid en schuld geen rol meer. 1 punt 2. Waarom is Claudia op dat moment en onder de toen voor Claudia kenbare omstandigheden op de andere weghelft terechtgekomen (persoonlijk aspect). 1 punt De gedraging is de oorzaak van de aanrijding. 1 punt De aanrijding zelf is geen onrechtmatige daad (onpersoonlijk aspect). 1 punt 3. Nee. 0 punten Bij de civielrechtelijke schuldverdeling wordt geen rekening gehouden met het subjectieve aspect. 2 punten Als hier wel rekening mee zou worden gehouden dan zou dit tot een onredelijk resultaat leiden. 2 punten 4. Er zal een ruime toerekening voor de schadeposten plaatsvinden, omdat een verkeersen veiligheidsnorm is overtreden, zeker nu de schade in verband met de gezondheid van een andere verkeersdeelnemer wordt gebracht. 2 punten Ook schade die ontstaan is op een wijze die buiten de lijn der verwachtingen ligt, kan aan de automobilist worden toegerekend. 1 punt Deze normen zijn namelijk in het leven geroepen om bescherming te bieden. 1 punt 5. (Artikel 185 WVW is van toepassing). Er is geen sprake van overmacht aan de kant van de automobilist, zeker nu hij een snelheid van 50 km/uur in de binnenstad van Rotterdam bij mist aanhield. 1 punt De fout van het slachtoffer was NIET zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder hier redelijkerwijs geen rekening mee behoefde te houden. 1 punt Evenmin kan gesproken worden over grove roekeloosheid aan de kant van Jan. 1 punt Volgens artikel 6:101 BW kan mogelijk wel een beroep op eigen schuld worden gedaan. 1 punt Jan kan minimaal 50% van zijn schade claimen op grond van jurisprudentie. 1 punt Vervolgens staat het de rechter vrij op grond van billijkheid een correctie aan te brengen (het letsel van het slachtoffer kan hiervoor reden zijn). Vermoedelijk resteert een klein deel eigen schuld bij Jan.1 punt NIBE-SVV, maart

10 6. Er is hier sprake van een aanrijding tussen gemotoriseerd en niet gemotoriseerd verkeer (artikel 185). Er is geen sprake van overmacht of grove roekeloosheid 0 punten want er is op die plek overstekend verkeer te verwachten. 1 punt De % regels gelden niet in de reflexwerking (zij reflecteren niet). 1 punt Er zal een afweging gemaakt moeten worden van de wederzijds gemaakte fouten: het zomaar de weg over te steken 0 punten zonder voorrang te verlenen tegenover een niet voldoende anticiperen op een mogelijke situatie. 2 punten De fout van Jennifer zal groter zijn. 0 punten Betriebsgefahr zal ook in het nadeel van Gerard uitgelegd worden, de AVP-verzekering in zijn voordeel. 1 punt Een klein deel van zijn schade zal hij zelf moeten dragen.1 punt 7. In principe is de wegbeheerder risicoaansprakelijk voor gebreken aan de weg. 1 punt Hierbij is van belang of de wegbeheerder de tijd heeft gehad tussen het ontstaan van het gebrek en moment van de schade om het gebrek op te heffen. 1 punt De aansprakelijkheid geldt tegenover het verkeer dat de normale voorzichtigheid in acht neemt. 1 punt Nu Paula zonder verlichting reed, is een beroep op (gedeeltelijk) eigen schuld mogelijk.1 punt 8. Ook al hebben automobilisten vaak de neiging om contact met een levend lichaam te vermijden en bevindt Patricia zich hier in een noodsituatie, dan nog zal een dergelijke gedraging haar worden toegerekend. 3 punten 9. Bij aanrijdingen met een onverlicht obstakel krijgt de eigenaar/bestuurder van het obstakel eerder en meer schuld toebedeeld dan degene die daarmee in botsing komt. 3 punten 10. De WVW en het RVV zijn weliswaar formeel slechts van toepassing op openbare wegen. 1 punt De vraag of een weg al dan niet openbaar is, speelt civielrechtelijk nauwelijks een rol. 1 punt Ook buiten openbare wegen gelden, naar analogie en aangepast aan de bijzondere omstandigheden, de WVW en RVV. 1 punt 11. Paul is volledig aansprakelijk voor de schade van Joris, omdat hij bij het wisselen van rijbaan het naast hem of kort achter hem rijdende verkeer geen voorrang heeft verleend. 1 punt Joris maakt geen verkeersfout. Vlak voor of op een verkeersplein mag rechts ingehaald worden. 1 punt NIBE-SVV, maart

11 12. In dit geval treft Hanneke waarschijnlijk geen verwijt. Een bijzondere manoeuvre levert niet zonder meer aansprakelijkheid op. 3 punten Floris heeft Hanneke door zijn rijgedrag de mogelijkheid ontnomen passend te reageren. 13. De bestuurder van de vrachtwagen heeft schuld. Dat het voor hem onmogelijk is om rechts voor te sorteren, ontheft hem niet van zijn verplichting om Gerard als rechtdoorgaand verkeer voor te laten gaan. 1 punt Gerard heeft schuld. Hij mag niet aannemen dat de vrachtwagen linksaf zal slaan. De vrachtwagen heeft immers geen richting naar links aangegeven. 2 punten Met vraagtekenrijden van een vrachtwagen moet rekening worden gehouden. 1 punt Deze schade moet op basis van een schuldverdeling geregeld worden. 1 punt 14. Kim had achteraf bezien misschien anders kunnen reageren. De tijd die daarvoor ter beschikking staat is vaak te kort. 1 punt Er is hier sprake van een noodsituatie. Kim kan een beroep doen op error in extremis. 1 punt Indien Kim op een juiste wijze heeft gereden zal haar schuld wegvallen tegen die van Tom. 1 punt Door zijn wijze van rijden voldoet Tom overigens niet aan zijn voorrangsverplichting. 1 punt 15. Harrie maakt een verkeersfout en heeft in ieder geval schuld aan de aanrijding tussen Mark en Karel. 1 punt In de praktijk zal Karel of vrijuit gaan of schuldig worden geacht, dit afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 1 punt Onvoldoende afstand houden is één van de fouten die zich in het verkeer het meeste voordoen, kop-staartbotsingen zijn te verwachten als een bestuurder tot plotseling remmen gedwongen wordt. 1 punt 16. Let op: vier gevraagd! 4 punten (4 x 1 punt) - De weersomstandigheden. - Hoe heeft Elize gewaarschuwd? - De verlichting ter plaatse. - De snelheid van de aanrijder. - De verlichting van de aanrijder. - De verkeersdrukte. - De aard van de weg. - Het tijdstip van de aanrijding. Correctievoorschrift: alleen de eerste vier gegeven antwoorden van de kandidaat goed rekenen. 17. Omdat het bewijs van strikt plaatselijke en onverwachte extreme 1 punt gladheid is geleverd, 1 punt heeft Karel geen schuld. 2 punten NIBE-SVV, maart

12 18. Ja. 0 punten Op Roel rust geen verdenking dat hij heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. 1 punt Dat een van de voertuigen een buitenlands kenteken heeft, doet niet ter zake zolang er maar minimaal twee WAM-verzekeraars, die bij het Verbond zijn aangesloten, bij betrokken zijn. 2 punten Er is sprake van een schuldvraagdiscussie 1 punt Roel is de benadeelde zelf. 1 punt 19 a. Ja, 0 punten naast de materiële schade valt ook letselschade onder deze regeling. 1 punt b. Ja, 0 punten ook de door de regelende verzekeraar gemaakte kosten kunnen meegenomen worden bij de onderlinge verrekening. 1 punt c. De interne behandelingskosten vallen nadrukkelijk niet onder de participatie. Externe behandelingskosten wel. 2 punten 20. Ja. 0 punten Er zijn drie auto s betrokken bij de aanrijding. Nu er naast de onverzekerde auto twee betrokken auto s in de zin van de bedrijfsregeling zijn, kan Sandra een beroep op de bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde doen. 2 punten 21. De meest voorkomende botsingssituaties zijn beschreven en gestandaardiseerd. 1 punt De vergoedingsplicht van een schade die onder de OVS valt rust, ongeacht de schuldvraag, op één van de betrokken verzekeraars. 1 punt De betrokken verzekeraars hebben afstand gedaan van regres.1 punt 22. De door een verzekeraar op grond van een cascoverzekering uitgekeerde schade, met uitzondering van extra uitkeringen op grond van bijvoorbeeld nieuwwaarderegelingen die de werkelijk geleden schade te boven gaan. 1 punt Daarnaast valt onder dit begrip de cascoschade die is veroorzaakt door het vóór of na de botsing nog in aanraking komen met een voetganger, een fiets, een dier of enig andere zaak 1 punt onder het begrip valt ook de cascobetaling onder een speciale verzekering van een aanhangwagen of caravan, mits de aanhangwagen of caravan is gekoppeld aan het motorrijtuig.1 punt 23. Ja. 0 punten Deze aanrijding valt onder artikel 2 van de OVS. 1 punt Susan en Mike komen van andere richtingen de kruising opgereden. 1 punt De aanhanger van Mike bevindt zich nog op de kruising. 1 punt NIBE-SVV, maart

13 24. Ja. 0 punten Conform artikel 1 OVS (botsing van een rijdend motorrijtuig met een opengaand dan wel geopend portier) moet de cascoverzekeraar van Imke afzien van regres op de WAverzekeraar van Ruud. 3 punten 25. De commissie heeft de bevoegdheid een bindend advies te geven in een geschil over de toepassing van de OVS. 1 punt De commissie heeft de bevoegdheid om in haar beslissing de door partijen aangevoerde gronden aan te vullen. 1 punt De commissie heeft de bevoegdheid een ander artikel van toepassing te verklaren dan door partijen naar voren is gebracht. 1 punt NIBE-SVV, maart

Artikel 185 WW. Spoorboekje

Artikel 185 WW. Spoorboekje Artikel 185 WW Spoorboekje Wanneer is art. 185 WVW van toepassing? Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil art. 185 WVW van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling. 1 januari 2005

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling. 1 januari 2005 Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling 1 januari 2005 De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling heeft als doel de materiële schaden in het verkeer tussen de aangesloten verzekeraars effectief en

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2384 (064.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Educatieve Verkeerstuin

Educatieve Verkeerstuin Educatieve Verkeerstuin AFSTANDEN INSCHATTEN DE PRAKTIJK Op straat kunnen allerlei dingen in de weg staan. Als je er goed op reageert, voorkom je botsingen. Bij deze oefening komt de leerling een aantal

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde

Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling Schaderegeling schuldloze derde Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van het

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S19-11 Datum uitspraak: 13 juli 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: J.H. Keur, h.o.d.n. Korrekt Schilderwerken, te IJmuiden verder te noemen:

Nadere informatie

Bedrijfsregeling 7: Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden bedrijfsregeling schuldlozen Bedrijfsregeling 7

Bedrijfsregeling 7: Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden bedrijfsregeling schuldlozen Bedrijfsregeling 7 Bedrijfsregeling 7 Schuldloze derden Bedrijfsregeling no. 7 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Platform Mobiliteit van het Verbond van Verzekeraars Platform Transport van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

TVM zakelijk N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene.

TVM zakelijk N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-58 d.d. 19 februari 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

Theorieles groep 5/6

Theorieles groep 5/6 Theorieles groep 5/6 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 5/6 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan de groepen 5 en 6. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 Instantie Datum uitspraak 04-05-2016 Datum publicatie 12-05-2016 Zaaknummer 16/659607-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN 1. ROUTEBESCHRIJVING 1.1. Routekaart en omschrijving Lengte = 6,1 km De Looch Groene Kade Helsdingse Achtwerweg Burg.

Nadere informatie

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN Dorpsraad Leimuiden 30 januari 2015 Voorwoord Alweer een flink aantal jaren geleden heeft de gemeente Jacobswoude besloten om snelheidsbeperkende maatregelen door te

Nadere informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie Statistisch Product Verkeersongevallen Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de statistiek van

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST Vertrek: bij garage Drijdijk. Vertrek vanaf dit punt in de richting van Heikant/Sint Jansteen. Kijk bij het opdraaien van de Emmabaan

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. 1 Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - Kleuteronderwijs. C Wat doen deze kinderen?? Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen. oen ze iets gevaarlijks? Kleur het bolletje rood. Ontwerp:. Vereecke

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN 61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, ST.MAARTEN en BES EILANDEN 5 JUNI 2012 Jullie zijn de toekomst van morgen. KIES HET JUISTE ANTWOORD 1 In het verkeer kennen we twee soorten wegen. Namelijk: 0 T-kruisingen

Nadere informatie

Elmo@work. Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh

Elmo@work. Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh Elmo@work Veiligheid elektrische fiets Brussel, 5 mei 2014 Philip Vaneerdewegh OVERZICHT 1. Wat is een elektrische fiets 2. Algemene veiligheidsproblemen fiets 3. Veiligheidsproblemen elektrische fiets

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m f 4 12

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2007.0683 (019.07) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-149 d.d. 10 mei 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Cascoschade aan een landbouwtractor

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.6020 (148.04) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-71 d.d. 6 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met de route, foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts C om het even B links D beide kanten mogen 2 Wat moet je doen

Nadere informatie

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Stap 11 Fiets(st)er, ken jouw plaats Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven 3 5 1 4 6 7 8 9 1 10 13 11 3 Zo hoort het Als fietser of fietsster rijd jij niet zomaar waar je het wilt. 1 Is

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

<> Training Rijden onder specifieke omstandigheden

<<RIJOPLEIDING IN STAPPEN>> Training Rijden onder specifieke omstandigheden Training Rijden onder specifieke omstandigheden De belangrijkste leerpunten op een rij Als onderdeel van de Rijopleiding in Stappen heb je deelgenomen aan de training Rijden

Nadere informatie

VEILIGHEID THEMA 2015

VEILIGHEID THEMA 2015 VEILIGHEID THEMA 2015 1. Vooraf Controleer je fiets vooraf op gebreken. Draag handschoenen / sportbril / helm voor veiligheid en comfort. Waarschuw tijdig als je gaat passeren. Houd zoveel mogelijk rechts,

Nadere informatie

FIETSEXAMEN MECHELEN. Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark. Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg

FIETSEXAMEN MECHELEN. Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark. Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg FIETSEXAMEN MECHELEN Vertrek en aankomst in het Vrijbroekpark Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg Vertrek in het Vrijbroekpark, zijde Biesieklette Te volgen richting : naar Hombeeksesteenweg -

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer

wegrijden in het verkeer / stoppen buiten het verkeer Inleiding: wegrijden in het verkeer In de vorige lesonderwerpen zijn alle basishandelingen die nodig zijn voor het rijden met een auto behandeld. Vanaf dit lesonderwerp, het wegrijden in het verkeer, wordt

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen...

NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn. 100%- en 50-% regel? Eigen... NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/... pagina 1 van 26 NJ 2002, 214, Verkeersaansprakelijkheid. Reflexwerking van art. 31 (oud) WVW/art. 185 WVW en van de zgn.

Nadere informatie

Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel. Vragen en suggesties graag aan het einde van de presentatie a.u.b.

Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel. Vragen en suggesties graag aan het einde van de presentatie a.u.b. Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel tijdens de toertocht in de polder Vragen en suggesties graag aan het einde van de presentatie a.u.b. Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Uitspraken 2015 SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN

Uitspraken 2015 SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN Uitspraken 2015 15 GCS-OVS 07 BIJZONDERE VERRICHTING VEREIST RELATIE Twee motorrijtuigen verlaten achter elkaar rijdend een uitrit. Kort hierna, maar ruim binnen de afstandsnorm,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 13-05-2009 Datum publicatie 18-08-2009 Zaaknummer 310816 / HA ZA 08-1724 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

SVA Congres maart Rotterdam

SVA Congres maart Rotterdam Aansprakelijkheidsaspecten van Platooning SVA Congres 2016 17 maart 2016 - Rotterdam Kiliaan van Wees Wat en waarom platooning? Een aantal voertuigen dat elektronisch gekoppeld is en waarbij het leidend

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN HULST Vertrek: voor de kerk Volg de Hulsterloostraat richting Clinge, tot het eind. Hier kom je bij de zogenaamde rare kronkel. Kijk

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat?

Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Vooruit kijken Vooruit denken Hoe gaat dat? Hoofdregel kijken gedrag Bij het kijkgedrag gaat het niet om die duizenden keren dat je voor niets denkt te kijken, maar om die ene (fatale) keer dat je niet

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST

ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT - HULST ADVIES FIETSROUTE HEIKANT HULST Vertrek: voor de school. Rijd via de Margrietstraat en de Schoolstraat naar de Vylainlaan. Goed uitkijken en achter elkaar rijden, want

Nadere informatie