Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade"

Transcriptie

1 Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade

2 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking valt, dan kunt u bij uw assurantieadviseur de toepasselijke polisvoorwaarden verkrijgen.

3 Klaverblad Verzekeringen De assurantieadviseur Klaverblad Verzekeringen is van mening dat een goed verzekeringsadvies alleen door een professionele assurantieadviseur gegeven kan worden. Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er te koop zijn. Op basis van zijn deskundigheid kan hij in een persoonlijk contact met u beoordelen welke verzekering het beste bij uw situatie past. Omdat hij met verschillende maatschappijen zaken doet, kan hij uitstekend bepalen bij welke maatschappij het risico ondergebracht moet worden. En bij schade heeft hij de kennis en ervaring in huis om de afwikkeling voor u in goede banen te leiden. Kortom, de assurantieadviseur is een onmisbare schakel tussen u en de verzekeringsmaatschappij. Klaverblad Verzekeringen werkt uitsluitend samen met professionele, niet van de maatschappij afhankelijke, assurantieadviseurs. Heeft u vragen over een van de producten van Klaverblad Verzekeringen, neem dan contact op met uw assurantieadviseur. Postbus 3012 Afrikaweg KV Zoetermeer 2713 AW Zoetermeer sinds 1850 Telefoon Fax Internet

4 Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Over het algemeen kunt u bij een gebeurtenis die tot schade leidt, te maken krijgen met twee soorten schade: Schade aan zaken, zoals schade aan uw auto of kleding en de gevolgschade die hieruit voortvloeit, zoals autohuur en waardevermindering. Schade door lichamelijk letsel of overlijden; deze schade kan bestaan uit zowel zichtbare als onzichtbare verwondingen, eventuele blijvende invaliditeit of zelfs het overlijden van een dierbare. Indien de ontstane schade veroorzaakt is door een ander, dan is het terecht dat u wilt dat die ander de schade vergoedt. U wilt de schade op die ander verhalen en u heeft daartoe bij de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting een verzoek om rechtsbijstand ingediend. De Stichting zal namens u trachten de geleden en nog te lijden schade te verhalen op de aansprakelijke partij(en). Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in deze folder. Deze folder beperkt zich tot het verhalen van schade door lichamelijk letsel of overlijden. Als u na lezing van de folder nog vragen heeft, neem dan contact op met de schadebehandelaar of met uw assurantieadviseur. Aansprakelijkheid Bij het verhalen van letselschade dient allereerst aangetoond te worden dat degene op wie u de schade wilt verhalen inderdaad aansprakelijk is. Er zijn allerlei (wettelijke) regels, afhankelijk van de situatie, op basis waarvan iemand aansprakelijk kan zijn voor de veroorzaakte schade. Soms kan op basis van die regels gemakkelijk worden vastgesteld dat iemand aansprakelijk is. Meestal wordt dat door de aansprakelijke partij dan ook erkend. Soms zijn de rechtsregels onduidelijk en kan de vaststelling van de aansprakelijkheid een langdurige kwestie worden. Ook kan de uitkomst zijn dat degene op wie u de schade wilt verhalen, niet volledig aansprakelijk is. Er is dan sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Bij gedeelde aansprakelijkheid krijgt u de schade gedeeltelijk vergoed. Vergoeding van de letselschade Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast, dan kunt u vergoeding van de letselschade vorderen. Voor een belangrijk deel bestaat deze vergoeding uit de kosten die gemaakt moeten worden in verband met het letsel. U kunt hierbij denken aan de volgende kosten: Ziektekosten, eigen risico s, en eigen bijdragen Ziektekostennota s dienen in eerste instantie, in verband met de primaire dekking, bij de ziektekostenverzekeraar te worden ingediend. Mocht er een eigen risico van toepassing zijn, dan ontvangt u een uitkeringsbesluit van uw verzekeraar waar het eigen risico op vermeld staat. Het eigen risico kan op de 2 Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade

5 aansprakelijke partij worden verhaald. Reiskosten Nota s van taxivervoer moet u goed bewaren. Dient u op medische indicatie van taxivervoer gebruik te maken, dan kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar vragen om een vergoeding van deze kosten. Vindt het vervoer voor controles en behandelingen met uw eigen auto plaats, dan dient u het aantal verreden kilometers bij te houden. Er wordt dan in overleg met de tegenpartij een kilometervergoeding vastgesteld, die is gebaseerd op de variabele kosten zoals benzine et cetera. Mocht u met het openbaar vervoer reizen, bewaart u dan de aangeschafte strippenkaarten en/of treinkaarten en noteert u de data. Huishoudelijke hulp De nota s van de Stichting Thuiszorg en een eventuele indicatiestelling dient u goed te bewaren. Indien huishoudelijke hulp op medische gronden nodig is, zal de aansprakelijke partij worden verzocht de nota s te vergoeden. Ook de kosten van familie en vrienden die huishoudelijke hulp verrichten kunnen verhaald worden. U dient daartoe de gewerkte uren bij te houden. Verlies aan arbeidsvermogen Het kan voorkomen dat u ten gevolge van het letsel niet meer kunt werken en/of overwerkvergoedingen en dergelijke mist. Voor verhaal van deze schade is het nodig dat u dan loonstroken van voor en na het ongeval overlegt. Begrafeniskosten Redelijke kosten van begrafenis of crematie kunnen worden ingediend door overlegging van de nota s. De kosten kunnen niet worden gevorderd indien zij worden gedekt door de uitkering van een verzekering gesloten met het doel de begrafeniskosten te dekken. De bovenstaande opsomming is niet limitatief. Indien u nog andere kosten gemaakt heeft, dan kunt u deze vanzelfsprekend opgeven onder overlegging van zo veel mogelijk bewijsstukken. Bij lichamelijk letsel heeft alleen het slachtoffer zelf recht op vergoeding van de extra gemaakte kosten. Uitzondering hierop is dat bij een ziekenhuisopname de reiskosten van de naaste familieleden in de regel ook worden vergoed. Verder geldt bij alle kosten dat u verplicht bent de schade zo veel mogelijk te beperken. Vandaar dat normaal gesproken alleen de kosten, waarvan het redelijk is dat u ze heeft gemaakt, op de aansprakelijke partij kunnen worden verhaald. Smartengeld Naast vergoeding van de eerder genoemde kosten bestaat er in beginsel voor het slachtoffer de mogelijkheid om smartengeld te vorderen. Smartengeld is een Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade 3

6 vergoeding ter compensatie van geleden en nog te lijden pijn en gederfde levensvreugde. De hoogte van deze vergoeding kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren zoals de aard en ernst van het letsel en de duur en mate van de genezing. Personen betrokken in het behandelingsproces Om zo goed mogelijk uw schade te kunnen verhalen, is informatie met betrekking tot de aard van uw letsel, het herstel, de verwachtingen voor de toekomst enzovoorts van groot belang. Om deze informatie te verkrijgen kan Klaverblad Rechtsbijstand Stichting diverse artsen of andere deskundigen inschakelen. Deze deskundigen geven hun conclusies door aan de schadebehandelaar. Schadebehandelaar De schadebehandelaar onderhoudt, al dan niet via uw assurantieadviseur, contact met u, maar ook met de deskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling van de schade. De schadebehandelaar is uw belangenbehartiger. Zijn taak is om u met raad en daad bij te staan. Samen met u zal hij proberen uw schade zo goed mogelijk te verhalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de schadebehandelaar. Geneeskundig adviseur, controlerend arts, specialist Voor de beoordeling van uw gezondheidstoestand en de invloed daarvan op uw dagelijkse omstandigheden, maakt de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting gebruik van geneeskundig adviseurs. De geneeskundig adviseur is zelf arts maar besteedt het specifieke onderzoek naar de gezondheidstoestand vaak uit aan een of meer artsen die niet aan de verzekeringsmaatschappij gebonden zijn. Dat kan een controlerend arts zijn, meestal gewoon een huisarts uit uw omgeving die niet uw huisarts is. Het kan ook een specialist in een ziekenhuis zijn die gespecialiseerd is in uw klachten. U heeft voor de beoordeling van het door u opgelopen letsel dus te maken met andere artsen dan de arts die u behandelt. De geneeskundig adviseur beoordeelt de informatie die hij van deze artsen ontvangt en vraagt eventueel om inlichtingen bij uw eigen artsen. Dat laatste mag hij uitsluitend doen als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Uiteindelijk neemt de geneeskundig adviseur - op grond van zijn bevindingen - een beslissing en brengt hij aan de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting een advies uit over de medisch objectieve beperkingen die het gevolg zijn van het ongeval. 4 Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade

7 Tips Informeer uw huisarts over het ongeval Informeer uw werkgever of uitkerende instantie over het ongeval Verzamel en bewaar alle bescheiden die met het ongeval te maken hebben Teken geen verklaringen zonder overleg Houd het schadeoverzicht nauwkeurig bij Vermeld bij correspondentie altijd het schadenummer Schadeoverzicht Op dit overzicht kunt u zelf bijhouden welke extra kosten u heeft gemaakt. Voorts is het handig om de ontwikkelingen met betrekking tot het herstel van het opgelopen letsel bij te houden. U kunt uw gevoel of leed weergeven en in het kort aangeven wat de behandelende artsen u hebben geadviseerd. Datum Omschrijving Bedrag Bij eventuele vragen kunt u altijd de Klaverblad Rechtsbijstand Stichting bellen: telefoon Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade 5

8 Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij, gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een verzekeringsmaatschappij met een rijk verleden, de blik gericht op de toekomst. Klaverblad Verzekeringen is een volledig zelfstandige verzekeringsmaatschappij met een kerngezonde financiële positie. De maatschappij heeft een breed assortiment aan schadeverzekeringen voor particulieren en biedt daarnaast enkele interessante levensverzekeringen. Ook voor de zakelijke markt heeft Klaverblad Verzekeringen een aantal aantrekkelijke producten. Klaverblad Verzekeringen heeft als doelstelling het bieden van zekerheid tegen een zo aantrekkelijk mogelijke premie. De belangen van de verzekerden staan voorop. Klaverblad Verzekeringen streeft ernaar die belangen zo goed mogelijk te behartigen. SFLRB/0711

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren. Polisvoorwaarden nr. AP 12A. Klaverblad Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering. voor particulieren. Polisvoorwaarden nr. AP 12A. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden nr. AP 12A sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen.

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie