Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s"

Transcriptie

1 Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015

2 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking toe voor zijn motorrijtuigverzekering. Het aanvraagformulier wordt ingevuld door Harmen en ABC-verzekeringen ontvangt het formulier op 7 januari De acceptant van ABC-verzekeringen behandelt de aanvraag, wegens drukte, pas op 16 januari 2014 en wenst het risico NIET te verzekeren. Nog dezelfde dag stuurt ABCverzekeringen een aangetekende brief naar zowel Harmen als de verzekeringsadviseur met de mededeling dat de verzekeraar het risico niet accepteert en dat er vanaf 3 januari 2014 GEEN dekking wordt verleend. Op 17 januari 2014 wordt de brief ontvangen. Op 31 januari 2014 veroorzaakt Harmen een aanrijding met een bromfietser. De bromfietser dient een claim in bij ABC-verzekeringen. Deze wijst de schade af omdat er, naar hun mening, nooit dekking is geweest. Is de afwijzing van ABC-verzekeringen terecht? Motiveer uw antwoord punten Welke factoren zijn van invloed op de premiehoogte voor een WA-verzekering? Noem twee factoren en niet meer dan twee. Motiveer waarom deze factoren tot premieverhoging leiden punten Dirk woont in regio 1 en heeft inmiddels zeven jaar schadevrij gereden. Hij heeft inschalingtrede 6. Hij heeft zijn auto WA verzekerd. De auto heeft een gewicht van 940 kg. Drie maanden na de ingangsdatum koopt hij een nieuwe auto met een gewicht van kg. en een cataloguswaarde van EUR , -. Deze auto wordt WA en casco verzekerd. Hoeveel moet Dirk bijbetalen tot de eerstkomende prolongatie? Geef uw volledige berekening. Kosten en assurantiebelasting moet u buiten beschouwing laten (U kunt de drie bijlagen gebruiken die u kunt downloaden van de website). Bijlage Tabel Cascopremies Bijlage Tabel Overgang Bijlage Tabel WA-premies 4. 2 punten Na beëindiging van een motorrijtuigverzekering worden door de verzekeraar gegevens geregistreerd in Roy-data. Wat is het doel en de werking van de Roy-data? NIBE-SVV, december

3 5. 4 punten. Wat zijn de twee belangrijkste rechten van een verzekerde onder een WA- en cascoverzekering? Geef een volledige omschrijving van deze twee rechten punten Alexander gaat op zijn snorfiets naar de verjaardag van zijn vriendin Cindy die 15 jaar wordt. Omdat ze jarig is, durft ze Alexander wel te vragen of zij ook eens op de snorfiets mag rijden. Hij geeft haar de snorfiets te leen. Cindy rijdt er zo mee weg. Later hoort hij een gil en rent de hoek om. Cindy is door een kuil gereden en daardoor tegen een auto gevallen die behoorlijke schade heeft. De benadeelde autobezitter stelt de WAMverzekeraar van Alexander aansprakelijk voor die schade. Welke reactie geeft deze WAM-verzekeraar richting: a. de benadeelde? b. Alexander? c. Cindy? Motiveer uw antwoord 7. 2 punten Voor de schadevaststelling van de autoschades onder de cascopolis wordt gebruik gemaakt van registerexperts. Voor de schadevaststelling door hen biedt dat een zekere mate van kwaliteit. Ondanks de vaststelling van de schade door de expert komt het toch wel eens voor dat een tweede expert, en soms een zelfs nog een derde expert, wordt benoemd voor de vaststelling van een autoschade. a. In welke situaties wordt een tweede expert en in welke situatie wordt een derde expert benoemd? b. Door wie worden deze experts benoemd? 8. 2 punten In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet via een Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangegeven. Maarten gaat met zijn personenauto met vakantie naar Aziatisch Turkije. Hier veroorzaakt hij een aanrijding met zijn auto. Biedt de WA-verzekering van Maarten, die op gebruikelijke voorwaarden is afgesloten, dekking voor dit ongeval? Motiveer uw antwoord punten Motorrijtuigpolissen kennen voor het aansprakelijkheidsgedeelte van de polis een aparte definitie van verzekerden. Wie vallen onder deze groep van zes verzekerden? NIBE-SVV, december

4 10. 4 punten Voor een autobus met 46 zitplaatsen en twee chauffeurs moet volgens de WAM/WPV voor handbagage een bedrag van EUR ,- verzekerd zijn. Daarnaast moet volgens de WAM/WVP per zitplaats een bedrag van EUR ,- met een minimum van EUR ,- voor andere schade in het voertuig. Is deze omschrijving volledig juist? Motiveer uw antwoord punten Een automobilist rijdt met een snelheid van 100 km per uur door het centrum van Den Haag. Hij negeert een stopteken van de politie, die de achtervolging inzet. De automobilist rijdt ook door een rood verkeerslicht. Na enkele kilometers rijdt de politie hem klem en pakt hem op. De volgende dag wordt hij weer vrijgelaten, nadat de politie een uitgebreid proces verbaal heeft opgemaakt. Na enkele weken moet de automobilist voor de strafrechter verschijnen en krijgt hij de volgende strafmaatregelen opgelegd: a. een boete van EUR 800,- voor te hard rijden; b. een boete van EUR180,- voor het rijden door een rood stoplicht; c. een boete van EUR 1.000,- voor het negeren van een stopteken van de politie en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie; d. het betalen van de gerechtskosten van EUR 750,-. De automobilist heeft een WA-verzekering voor zijn auto. De verzekering biedt dekking boven het verzekerd bedrag voor de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Hij claimt de kosten bij de WAM-verzekeraar. Vallen bovengenoemde kosten a t/m d onder de dekking van de WAM-verzekering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, december

5 12. 4 punten De familie Dijkhuizen is op vakantie op een camping in Groningen. Tijdens een uitstapje naar de dierentuin in Emmen veroorzaakt de heer Dijkhuizen met zijn personenauto, die uitsluitend WA-verzekerd is, een aanrijding. De auto raakt op diverse plaatsen beschadigd, waaronder ook het linker voorwiel, zodat niet verder gereden kan worden. De politie heeft een takelbedrijf gebeld en de auto wordt naar een garage in Emmen afgevoerd. Na deze aanrijding besluiten ze om hun vakantie af te breken. Ze nemen een taxi naar het station van Groningen. Ze halen hun bagage op van de camping en nemen daarna met hun drie kinderen de trein naar hun woonplaats Utrecht. De volgende dag vraagt de heer Dijkhuizen aan zijn WA-verzekeraar of de beschadigde auto niet naar zijn eigen garage voor reparatie in Utrecht gesleept kan worden en of die kosten ook gedekt zijn. De volgende kosten worden geclaimd bij de WA-verzekeraar: a. Taxikosten Emmen - Groningen EUR 35,-. b. Treinkosten Groningen - Utrecht EUR 95,-. c. Sleepkosten naar garage in Emmen EUR 175,-. d. Sleepkosten van Emmen naar Utrecht EUR 250,-. Bepaal voor elk van de geclaimde kosten of de heer Dijkhuizen daarvoor wel of GEEN dekking heeft. Motiveer uw antwoord punten Op een parkeerplaats vliegt onverwacht een geparkeerd staande Volvo in brand. Er volgt een hevige ontploffing waardoor een Mercedes ook in brand raakt. Beide auto s branden geheel uit. Naderhand blijkt dat de brand in de Volvo is ontstaan door een lekkende benzineleiding. Beide auto s zijn volledig casco verzekerd. In de cascovoorwaarden van de Volvo staat dat eigen gebrek (artikel 7:951 BW), NIET van toepassing is. In de cascovoorwaarden van de Mercedes wordt hier niets over gezegd. Zullen beide casco-verzekeraars hun verzekerden schadeloos stellen? Motiveer uw antwoord en betrek in beide antwoorden het eigen gebrek punten Grace gaat op bezoek bij vrienden in een nieuwbouwwijk. Omdat de wijk nog niet bestraat is, staat haar auto nogal ver van het bezoekadres. Grace blijft slapen bij die vrienden. De volgende morgen treft ze haar auto beschadigd aan. De volgende schades worden geconstateerd: a. Er is een tegel door haar voorruit gegooid. b. Grace heeft het dak open laten staan en iemand heeft zijn brandende sigaret naar binnen gegooid waardoor de bekleding beschadigd is. c. De kabels aan de onderzijde van de auto, blijken door ratten te zijn doorgebeten. d. Tot slot is de uitlaat door metaalmoeheid aan de onderkant losgeraakt en daardoor gebroken. Bepaal per schade a t/m d of er dekking is op de volledige cascoverzekering. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, december

6 15. 3 punten Jelmer heeft zojuist een nieuw type Opel gekocht, waarmee hij naar huis rijdt. Jelmer heeft de auto WA/casco verzekerd. Hij stelt de cruise control in op 80 kilometer per uur. Op een kruispunt moet hij plotseling hard remmen. De remmen werken weliswaar, maar de motor loeit door en als hij de rem even loslaat, schiet de auto door en rijdt met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal. De cascoschade aan zijn nieuwe auto bedraagt EUR 4.500,-, inclusief EUR 1.500,- voor het repareren van de cruise control. Er geldt een eigen risico van EUR 800,- per schadegeval. Tijdens de behandeling van de schade door de verzekeringsmaatschappij blijkt dat Opel de hele serie heeft teruggeroepen in verband met problemen in de cruise control. Welk schadebedrag krijgt Jelmer van zijn verzekeringsmaatschappij? Motiveer uw antwoord punten Marina heeft schade geleden door een aanrijding die plaatsvond tussen haar vijf maanden oude auto en de auto van Catja. De aansprakelijkheid van Catja staat vast. De schade van Marina bestaat uit de volgende elementen: a. Cascoschade EUR ,-. b. Kledingschade: -nieuwwaarde EUR 250,-; -dagwaarde EUR 100,-; c. Waardevermindering van de auto van Marina EUR 1.500,-. d. Huurautokosten EUR 300,-. De genoemde hoogte van de cascoschade is het gevolg van de nieuwwaarderegeling. De reparatiekosten zouden EUR ,- hebben bedragen en de totaalverliesvaststelling op basis van dagwaarde zou EUR ,- hebben bedragen. De cascoverzekeraar heeft zijn deel van de schade betaald en wenst die te verhalen. Daarnaast wil Marina ook haar overige schade claimen. a. Welke wettelijke mogelijkheden heeft de cascoverzekeraar van Marina? Motiveer uw antwoord en noem de bijbehorende wetsartikelen. b. Welke wettelijke mogelijkheden heeft Marina zelf om de totale schade te verhalen op Catja? Motiveer uw antwoord en betrek in uw antwoord ook de hoogte van de te verhalen schadebedragen punten Naast zijn WA-verzekering en zijn volledige cascoverzekering heeft Jacob Olie ook een motorrijtuigenrechtsbijstandsverzekering gesloten. Na enige tijd vindt er een ongeval plaats waardoor een uitwonende dochter van 28 jaar, als passagier van de auto van Jacob, letsel oploopt.. De uitwonende dochter wil een beroep doen op de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering. a. Is dat mogelijk? Motiveer uw antwoord. b. Welk criterium houdt een verzekeraar aan? NIBE-SVV, december

7 18 5 punten Pieter verleent op een gelijkwaardige kruising met zijn auto GEEN voorrang aan een van rechts komende auto met een ongeval tot gevolg. Pieters auto heeft aan de rechterzijkant schade, de andere auto aan de voorzijde. Pieter is recht achter de andere auto tot stilstand gekomen. Pieter is kwaad omdat de andere partij volgens hem veel te hard reed. Uit woede rijdt hij daarom opeens, opzettelijk tegen de achterzijde van de andere auto. Omdat deze auto een trekhaak heeft, ontstaat er geen schade aan de auto van de voorganger. Pieters auto heeft hierdoor wel schade aan de voorzijde. De WAM-verzekeraar gaat over tot volledige schadevergoeding aan de andere automobilist. Pieter is het hier absoluut NIET mee eens. Zijn auto is uitsluitend WA verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Trust. Hij heeft een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering lopen bij verzekeringsmaatschappij Trema. Pieter vraagt zijn motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar naast de zijschade aan zijn auto, ook de schade aan de voorkant te verhalen. De motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar weigert de schade aan de voorkant te verhalen bij de verzekeraar van de andere partij. Pieter kan zich hiermee NIET verenigen. Hij doet een beroep op de geschillenregeling. Waarom slaagt dit beroep op de geschillenregeling NIET? Motiveer uw antwoord punten Bromfietsen vallen onder de WAM. Hierdoor is ook de wetgeving van motorrijtuigen van toepassing op bromfietsen. Om aan het verkeer te mogen deelnemen, moet de bromfiets aan een aantal eisen voldoen. Noem de drie belangrijkste eisen waaraan een bromfiets moet voldoen als het object zoals genoemd in artikel 1 lid RVV in het verkeer wordt gebracht punten De garageverzekering kent meestal zes verschillende dekkingsrubrieken. Noem deze zes dekkingsrubrieken punten Waarom zijn motorrijtuigverzekeraars voorzichtiger geworden met het afgeven van een verzekering voor een handelaarskenteken (groene plaat)? Motiveer uw antwoord punten Tot de verzekerden op een landbouw-/werkmaterieelpolis behoort ook de machinist. Hoe wordt bij deze polis een machinist gedefinieerd? NIBE-SVV, december

8 23 3 punten Waarom is in de landbouw-/werkmaterieelpolissen een WAM-strik opgenomen? 24 5 punten Hilmans bv heeft een uitgebreide gebouwenverzekering bij verzekeringsmaatschappij Xia met een uitsluiting voor schade waarvoor een specifieke polis dekking biedt, ongeacht het tijdstip waarop deze is gesloten. Tevens heeft zij bij verzekeringsmaatschappij Unia een vorkheftruck verzekerd op een uitgebreide werkmateriaalpolis. Deze polis biedt geen dekking als er een beroep kan worden gedaan op een andere verzekering. De werkmateriaalpolis is de oudste verzekering. Er ontstaat schade aan het gebouw veroorzaakt door de heftruck. Welke polis biedt dekking? Motiveer uw antwoord punten Aannemersbedrijf Gelre heeft een opdracht ontvangen om op een bouwlocatie een open afvalcontainer te plaatsen. De container wordt vervoerd op een vrachtauto die hiervoor is uitgerust. Tijdens het lossen valt een stuk staal uit de container van aannemer Gelre. Het valt op een passerende bromfietser die hierdoor letselschade heeft. Aannemersbedrijf Gelre heeft een WAM-verzekering voor de vrachtauto en een AVB. Onder welke verzekering van aannemer Gelre moet de schade worden vergoed? Motiveer uw antwoord punten De Geschillencommissie Schadeverzekeraars is onder andere verantwoordelijk voor het beslechten van geschillen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het volgende: -bij samenloopgeschillen doet de commissie op verzoek van een verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies; -bij zogenoemde randgebieden van samenloop doet de commissie op verzoek van een betrokken verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies. Wat houdt het begrip randgebied in dat door de Geschillencommissie wordt gehanteerd? NIBE-SVV, december

9 CORRECTIEMODEL 1. Nee, ABC-verzekeringen moet de schade aan de bromfietser betalen. 0 punten. Nu de verzekeringsadviseur bevoegdheid heeft tot het verlenen van een voorlopige dekking moet ABC-verzekeringen de toegezegde voorlopige dekking nakomen. 2 punten. ABC-verzekeringen loopt 16 dagen na-risico, minimaal vanaf 17 januari. 2 punten. 2 - het gewicht van de auto. Een zwaarder motorrijtuig brengt bij een ongeval meer schade toe. 0 punten -de leeftijd van de meest regelmatige bestuurder. Onderzoek heeft aangetoond dat jongere bestuurders tot 24 jaar meer schade veroorzaken dan oudere bestuurders.1 punt - de regio waar die bestuurder woont. In sommige delen van het land is de schadekans groter dan elders vanwege het drukkere verkeer. 2 punten. 3 Oude nettopremie (EUR 722 minus 70% BM) EUR 216,60. Nieuwe brutopremie WA EUR 850,-- Casco EUR 1.487,- 1 punt Totaal bruto EUR 2.337,- (minus 70% BM) netto EUR 701,10 -/- 2 punten Het verschil is - EUR 484,50 1 punt - 484,50 x 9/12 = - EUR 363,38. Er moet EUR 363,38 bijbetaald worden. 1 punt 4 Roy-data heeft ten doel het reeds verworven recht in verband met de bonusmalusregeling bij een eventuele volgende verzekeraar geldend te kunnen maken. Bij het accepteren van een nieuwe verzekering raadpleegt de verzekeraar de database Roy-data om te verifiëren wat het schadevrij verleden is geweest van de persoon die een motorrijtuigverzekering aanvraagt. 1 punt. Zonder de informatie uit Roy-data kan geen hogere inschaling dan de van toepassing zijnde basistrede worden verleend. Op deze wijze wordt oneerlijke premieconcurrentie door het verstrekken van niet verdiende bonuskortingen aan banden gelegd. 1 punt. 5. Aanspraak op vergoeding van schade die hij kan lijden als het verzekerde motorrijtuig door een gedekt evenement wordt beschadigd of wellicht geheel verloren gaat (dit recht slaat op de cascoverzekering). 2 punten Bescherming van zijn vermogen tegen eisen tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken van anderen (dit recht slaat op het aansprakelijkheidsdeel). 2 punten NIBE-SVV, december

10 6 a. De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van de polis betalen aan de benadeelde; 0 punten er is immers geen toegestane uitsluiting van kracht. 1 punt. b. De WAM-verzekeraar zal op grond van de rijbewijsbepaling uit de polis, de schade verhalen op Alexander; 1 punt. hij kan geen beroep doen op de ontsnappingsclausule omdat hij wist dat Cindy nog maar 15 was. 1 punt. c. De WAM-verzekeraar zal, als Alexander onvoldoende verhaal biedt, de schade uiteindelijk verhalen op Cindy, als veroorzaker. 2 punten. 7. a. De tweede expert wordt benoemd als de verzekerde het niet eens is met de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt. De derde expert wordt benoemd als de eerste expert en de tweede expert (contra-expert) het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt. b. De tweede expert wordt benoemd door de verzekerde. 1 punt. Een eventuele derde expert wordt benoemd door de eerste en de tweede expert. 1 punt. 8. Ja, 0 punten. Volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden wordt het verzekeringsgebied uitgebreid met Aziatisch-Turkije. 2 punten goed = 0 pt 2-3 goed = 1 pt 4-5 goed = 2 pt 6 goed = 3 pt -Verzekeringnemer; -bezitter; -(kenteken)houder; -bestuurder; -vervoerde personen (passagiers); -werkgever. 10. Nee. 0 punten. Nee, want de EUR ,- geldt voor alle schade aan zaken van passagiers, dus niet alleen voor handbagage. 1 punt. Nee, want de EUR ,- met een minimum van EUR ,- per zitplaats is niet correct. 1 punt. Nee, want er geldt een algemeen minimum van EUR ,- voor schade aan zaken en EUR ,- voor schade aan personen. 2 punten. Opmerking voor correctoren: in de cursus staat de term letselschade in plaats van schade aan personen. Bovendien staat de term zaakschade in de cursus in plaats van schade aan zaken. Deze termen moet u daarom niet fout rekenen Geen van bovengenoemde kosten wordt vergoed onder de WAM-verzekering. 0 punten. Nee, want WAM-verzekering biedt alleen dekking als er schade met of door het verzekerde motorrijtuig is veroorzaakt. Er is hier geen sprake van een ongeval/aanrijding waardoor schade is ontstaan. 2 punten. Nee, want moet tevens sprake zijn van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 1 punt. NIBE-SVV, december

11 Nee, want op die gronden zal de verzekeraar de verzekerde niet bijstaan in een strafproces. Gezien bovengenoemd voorbeeld heeft de verzekeraar bovendien niet de leiding gehad in het strafproces. 2 punten. 12 a. Ja, het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder nader te bepalen adres in Nederland, is gedekt. 1 punt. b. Nee, er is dekking voor één keer vervoer en er is gekozen voor Groningen. 1 punt. c. Ja, er is sprake van het bergen en vervoeren van de beschadigde auto naar een door de verzekerde te kiezen adres of herstelbedrijf in Nederland. 1 punt. d. Ja, de kosten voor het slepen van het gestrande voertuig naar Utrecht worden vergoed, mits dit in overleg en met akkoord van de verzekeraar is gebeurd. 1 punt. 13. Ja. 0 punten. De brand in de Volvo is ontstaan door eigen gebrek. De casco-verzekeraar van deze auto doet afstand (renunciatie) van artikel 7:951 BW, eigen gebrek waardoor hij tot uitkering zal overgaan. 2 punten. De cascovoorwaarden van de Mercedes spreken niet over artikel 7:951 BW, eigen gebrek, dus de wet moet worden aangehouden. 1 punt De schade aan de Mercedes is niet ontstaan door eigen gebrek van de auto zelf, 1 punt maar door een naburige brand/ontploffing dus artikel 7:951 BW speelt hier in het geheel geen rol waardoor de casco-verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. 1 punt 14. a. Dit is gedekt, want het is een ruitschade. 1 punt b. Dit is gedekt, want er is sprake van brandschade. 1 punt c. Dit is gedekt, want voor de auto is dit van buitenkomend onheil. 1 punt d. Dit is niet gedekt, want er is sprake van schade door eigen gebrek. 1 punt. Correctievoorschrift: als kandidaten bij antwoord a vandalismeschade noemen, dit fout rekenen. 15 EUR 2.200,-. 1 punt. De cascopolis dekt eigen gebrek (de kapotte cruise control) niet, maar gevolgschade wel. 2 punten 16 a. De cascoverzekeraar kan slechts de reparatiekosten op de WAM-verzekeraar van Catja verhalen. 1 punt. op grond van subrogatie (artikel 7:962 BW) 1 punt. en op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). 1 punt. b. Marina kan op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) haar persoonlijke schade verhalen op de WAM-verzekeraar van Catja. 1 punt. De schade die Marina zelf kan verhalen: De huurautokosten worden als gevolgschade ook vergoed, echter gemaximeerd tot 75% van EUR 300,-. 1 punt. De waardevermindering van EUR 1.000,-, want de totale schadevergoeding is gemaximeerd tot het totaalverlies op basis van dagwaarde; de waardevermindering is gevolgschade. 2 punten. Voor de kledingschade wordt niet meer dan de dagwaarde vergoed, zijnde EUR 100,-. De waardevermindering van de kleding is gevolgschade, rechtstreeks ontstaan door het ongeval. 1 punt. 17. Ja. 0 punten NIBE-SVV, december

12 De passagiers van een motorrijtuig zijn ook verzekerden op de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en kunnen dus rechten ontlenen aan deze verzekering. 2 punten Het toegevoegde criterium van een verzekeraar is dat men wel een gemachtigde inzittende moet zijn. 1 punt 18. Nee. 0 punten In de Geschillenregeling wordt aangegeven wat er moet gebeuren bij een geschil tussen de verzekerde en de maatschappij over de (kansen van) verhaalbaarheid van een schade, of de weg waarlangs de schade verhaald wordt. 3 punten. Hier is echter sprake van een meningsverschil over de polisdekking. 2 punten. 19. Drie van de belangrijkste eisen zijn: - De bromfiets moet zodanig geconstrueerd zijn dat de maximumsnelheid 45 km per uur bedraagt. - De aanwezigheid van twee of drie wielen. - Een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 of een elektromotor (onderstreepte onderdelen moeten juist genoemd zijn, anders geen punt toekennen). Ook goed rekenen - Als een vierwielig motorvoertuig officieel als bromfiets is aangemerkt. - Als het kentekenbewijs van het motorvoertuig het voertuig als bromfiets aanduidt.. Correctievoorschrift: als de kandidaat in de opsomming een gehandicaptenvoertuig noemt, dit fout rekenen en uitsluitend de eerste drie genoemde eisen door kandidaat beoordelen. 1 punt per juist genoemde eis. 20 (0-2 goed = 0 punten; 3-4 goed = 1 punt; 5 goed = 2 punten; 6 goed = 3 punten) De zes dekkingsrubrieken zijn: - bedrijfsaansprakelijkheid; - WA-dekking voor schade aan motorrijtuigen van cliënten; - WA-dekking voor schade met/door motorrijtuigen van cliënten; - WA-dekking voor eigen motorrijtuigen van het verzekerde bedrijf; - cascodekking voor eigen motorrijtuigen van het verzekerde bedrijf; - milieuaansprakelijkheidsdekking. 21. De RDW legt een koppeling tussen de verzekeraar die een handelaarskenteken aanmeldt en alle motorrijtuigen die op naam staan van het bedrijf aan wie het handelaarskenteken is verstrekt. 2 punten. Hierdoor staat de verzekeraar geregistreerd voor alle bedrijfswagens van het betreffende bedrijf, 1 punt. terwijl hij uitsluitend beoogt voor een bedrijfsauto met handelaarskenteken dekking te bieden. 1 punt. 22. De persoon, niet de bestuurder, die het verzekerde object of het daaraan gekoppelde, respectievelijk aan- of opgebouwde werktuig bedient. 1 punt.. NIBE-SVV, december

13 Correctievoorschrift: het onderstreepte moet genoemd worden voor toekenning van één punt. 23 Omdat deze objecten in hun algemeenheid tot de WAM-voertuigen behoren. 1 punt. en omdat zo zekerheid te verkrijgen is dat de dekking voldoet aan de in de WAM gestelde eisen. 2 punten. NIBE-SVV, december

14 24 Op beide polissen is de zachte na-u clausule van toepassing, 1 punt. hierdoor geldt de wettelijke regeling. 1 punt. Dat wil zeggen dat beide verzekeraars kunnen worden aangesproken, 1 punt. dat de verzekeraar die uitkeert een zelfstandig verhaalsrecht heeft op de andere verzekeraar 1 punt en dat iedere verzekeraar de helft draagt, als beide verzekeraars voor het gehele schadebedrag kunnen worden aangesproken. 1 punt.. 25 De AVB. 0 punten Deze geeft primair dekking voor schade door de lading ontstaan tijdens het laden en lossen 3 punten. 26. Er is sprake van randgebieden bij: -niet op elkaar aansluitende dekkingen. 1 punt -dekkingen van verschillende polissen, gesloten ten behoeve van verschillende verzekerden, ieder voor zich de mogelijkheid biedend daarop een beroep te doen. 1 punt. -verschillende personen, verzekerd op verschillende polissen, worden ieder voor zich aangesproken in verband met het schadevoorval. 1 punt. Correctievoorschrift: als het 2e en 3e onderdeel samengevat wordt als oneigenlijke samenloop, dan voor deze onderdelen samen één punt toekennen. NIBE-SVV, december

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering WBW 13 Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering fsw ns WBW 13 Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Algemene

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Pakketverzekering Motorrijtuigen. Inhoud

Pakketverzekering Motorrijtuigen. Inhoud Polismantel 5019 Pakketverzekering Motorrijtuigen Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 In welke landen geldt de verzekering? 2 1.2 Risicowijziging 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij niet? 2 Artikel 3 Hoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Verzekeringsgebied 4 3. Premiebetaling 4 4. Regio en kilometrage 4 5. Korting voor schadevrij verloop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Bedrijfsauto. Polisvoorwaarden. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Bedrijfsauto Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden... 5 Grondslag van de verzekering... 5 1. Geldigheidsgebied... 5 2. Gemeenschappelijke uitsluitingen...

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Autoverzekering Z.A. 11.11 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene richtlijnen en schaderichtlijnen Zelf.nl Autoverzekering 3 Algemene Voorwaarden 4 Speciale Voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRP 14 1 2 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied 4

Nadere informatie

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's

Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor bestel- en vrachtauto's Verzekeringsvoorwaarden VRA 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie