Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s"

Transcriptie

1 Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015

2 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking toe voor zijn motorrijtuigverzekering. Het aanvraagformulier wordt ingevuld door Harmen en ABC-verzekeringen ontvangt het formulier op 7 januari De acceptant van ABC-verzekeringen behandelt de aanvraag, wegens drukte, pas op 16 januari 2014 en wenst het risico NIET te verzekeren. Nog dezelfde dag stuurt ABCverzekeringen een aangetekende brief naar zowel Harmen als de verzekeringsadviseur met de mededeling dat de verzekeraar het risico niet accepteert en dat er vanaf 3 januari 2014 GEEN dekking wordt verleend. Op 17 januari 2014 wordt de brief ontvangen. Op 31 januari 2014 veroorzaakt Harmen een aanrijding met een bromfietser. De bromfietser dient een claim in bij ABC-verzekeringen. Deze wijst de schade af omdat er, naar hun mening, nooit dekking is geweest. Is de afwijzing van ABC-verzekeringen terecht? Motiveer uw antwoord punten Welke factoren zijn van invloed op de premiehoogte voor een WA-verzekering? Noem twee factoren en niet meer dan twee. Motiveer waarom deze factoren tot premieverhoging leiden punten Dirk woont in regio 1 en heeft inmiddels zeven jaar schadevrij gereden. Hij heeft inschalingtrede 6. Hij heeft zijn auto WA verzekerd. De auto heeft een gewicht van 940 kg. Drie maanden na de ingangsdatum koopt hij een nieuwe auto met een gewicht van kg. en een cataloguswaarde van EUR , -. Deze auto wordt WA en casco verzekerd. Hoeveel moet Dirk bijbetalen tot de eerstkomende prolongatie? Geef uw volledige berekening. Kosten en assurantiebelasting moet u buiten beschouwing laten (U kunt de drie bijlagen gebruiken die u kunt downloaden van de website). Bijlage Tabel Cascopremies Bijlage Tabel Overgang Bijlage Tabel WA-premies 4. 2 punten Na beëindiging van een motorrijtuigverzekering worden door de verzekeraar gegevens geregistreerd in Roy-data. Wat is het doel en de werking van de Roy-data? NIBE-SVV, december

3 5. 4 punten. Wat zijn de twee belangrijkste rechten van een verzekerde onder een WA- en cascoverzekering? Geef een volledige omschrijving van deze twee rechten punten Alexander gaat op zijn snorfiets naar de verjaardag van zijn vriendin Cindy die 15 jaar wordt. Omdat ze jarig is, durft ze Alexander wel te vragen of zij ook eens op de snorfiets mag rijden. Hij geeft haar de snorfiets te leen. Cindy rijdt er zo mee weg. Later hoort hij een gil en rent de hoek om. Cindy is door een kuil gereden en daardoor tegen een auto gevallen die behoorlijke schade heeft. De benadeelde autobezitter stelt de WAMverzekeraar van Alexander aansprakelijk voor die schade. Welke reactie geeft deze WAM-verzekeraar richting: a. de benadeelde? b. Alexander? c. Cindy? Motiveer uw antwoord 7. 2 punten Voor de schadevaststelling van de autoschades onder de cascopolis wordt gebruik gemaakt van registerexperts. Voor de schadevaststelling door hen biedt dat een zekere mate van kwaliteit. Ondanks de vaststelling van de schade door de expert komt het toch wel eens voor dat een tweede expert, en soms een zelfs nog een derde expert, wordt benoemd voor de vaststelling van een autoschade. a. In welke situaties wordt een tweede expert en in welke situatie wordt een derde expert benoemd? b. Door wie worden deze experts benoemd? 8. 2 punten In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet via een Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangegeven. Maarten gaat met zijn personenauto met vakantie naar Aziatisch Turkije. Hier veroorzaakt hij een aanrijding met zijn auto. Biedt de WA-verzekering van Maarten, die op gebruikelijke voorwaarden is afgesloten, dekking voor dit ongeval? Motiveer uw antwoord punten Motorrijtuigpolissen kennen voor het aansprakelijkheidsgedeelte van de polis een aparte definitie van verzekerden. Wie vallen onder deze groep van zes verzekerden? NIBE-SVV, december

4 10. 4 punten Voor een autobus met 46 zitplaatsen en twee chauffeurs moet volgens de WAM/WPV voor handbagage een bedrag van EUR ,- verzekerd zijn. Daarnaast moet volgens de WAM/WVP per zitplaats een bedrag van EUR ,- met een minimum van EUR ,- voor andere schade in het voertuig. Is deze omschrijving volledig juist? Motiveer uw antwoord punten Een automobilist rijdt met een snelheid van 100 km per uur door het centrum van Den Haag. Hij negeert een stopteken van de politie, die de achtervolging inzet. De automobilist rijdt ook door een rood verkeerslicht. Na enkele kilometers rijdt de politie hem klem en pakt hem op. De volgende dag wordt hij weer vrijgelaten, nadat de politie een uitgebreid proces verbaal heeft opgemaakt. Na enkele weken moet de automobilist voor de strafrechter verschijnen en krijgt hij de volgende strafmaatregelen opgelegd: a. een boete van EUR 800,- voor te hard rijden; b. een boete van EUR180,- voor het rijden door een rood stoplicht; c. een boete van EUR 1.000,- voor het negeren van een stopteken van de politie en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie; d. het betalen van de gerechtskosten van EUR 750,-. De automobilist heeft een WA-verzekering voor zijn auto. De verzekering biedt dekking boven het verzekerd bedrag voor de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Hij claimt de kosten bij de WAM-verzekeraar. Vallen bovengenoemde kosten a t/m d onder de dekking van de WAM-verzekering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, december

5 12. 4 punten De familie Dijkhuizen is op vakantie op een camping in Groningen. Tijdens een uitstapje naar de dierentuin in Emmen veroorzaakt de heer Dijkhuizen met zijn personenauto, die uitsluitend WA-verzekerd is, een aanrijding. De auto raakt op diverse plaatsen beschadigd, waaronder ook het linker voorwiel, zodat niet verder gereden kan worden. De politie heeft een takelbedrijf gebeld en de auto wordt naar een garage in Emmen afgevoerd. Na deze aanrijding besluiten ze om hun vakantie af te breken. Ze nemen een taxi naar het station van Groningen. Ze halen hun bagage op van de camping en nemen daarna met hun drie kinderen de trein naar hun woonplaats Utrecht. De volgende dag vraagt de heer Dijkhuizen aan zijn WA-verzekeraar of de beschadigde auto niet naar zijn eigen garage voor reparatie in Utrecht gesleept kan worden en of die kosten ook gedekt zijn. De volgende kosten worden geclaimd bij de WA-verzekeraar: a. Taxikosten Emmen - Groningen EUR 35,-. b. Treinkosten Groningen - Utrecht EUR 95,-. c. Sleepkosten naar garage in Emmen EUR 175,-. d. Sleepkosten van Emmen naar Utrecht EUR 250,-. Bepaal voor elk van de geclaimde kosten of de heer Dijkhuizen daarvoor wel of GEEN dekking heeft. Motiveer uw antwoord punten Op een parkeerplaats vliegt onverwacht een geparkeerd staande Volvo in brand. Er volgt een hevige ontploffing waardoor een Mercedes ook in brand raakt. Beide auto s branden geheel uit. Naderhand blijkt dat de brand in de Volvo is ontstaan door een lekkende benzineleiding. Beide auto s zijn volledig casco verzekerd. In de cascovoorwaarden van de Volvo staat dat eigen gebrek (artikel 7:951 BW), NIET van toepassing is. In de cascovoorwaarden van de Mercedes wordt hier niets over gezegd. Zullen beide casco-verzekeraars hun verzekerden schadeloos stellen? Motiveer uw antwoord en betrek in beide antwoorden het eigen gebrek punten Grace gaat op bezoek bij vrienden in een nieuwbouwwijk. Omdat de wijk nog niet bestraat is, staat haar auto nogal ver van het bezoekadres. Grace blijft slapen bij die vrienden. De volgende morgen treft ze haar auto beschadigd aan. De volgende schades worden geconstateerd: a. Er is een tegel door haar voorruit gegooid. b. Grace heeft het dak open laten staan en iemand heeft zijn brandende sigaret naar binnen gegooid waardoor de bekleding beschadigd is. c. De kabels aan de onderzijde van de auto, blijken door ratten te zijn doorgebeten. d. Tot slot is de uitlaat door metaalmoeheid aan de onderkant losgeraakt en daardoor gebroken. Bepaal per schade a t/m d of er dekking is op de volledige cascoverzekering. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, december

6 15. 3 punten Jelmer heeft zojuist een nieuw type Opel gekocht, waarmee hij naar huis rijdt. Jelmer heeft de auto WA/casco verzekerd. Hij stelt de cruise control in op 80 kilometer per uur. Op een kruispunt moet hij plotseling hard remmen. De remmen werken weliswaar, maar de motor loeit door en als hij de rem even loslaat, schiet de auto door en rijdt met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal. De cascoschade aan zijn nieuwe auto bedraagt EUR 4.500,-, inclusief EUR 1.500,- voor het repareren van de cruise control. Er geldt een eigen risico van EUR 800,- per schadegeval. Tijdens de behandeling van de schade door de verzekeringsmaatschappij blijkt dat Opel de hele serie heeft teruggeroepen in verband met problemen in de cruise control. Welk schadebedrag krijgt Jelmer van zijn verzekeringsmaatschappij? Motiveer uw antwoord punten Marina heeft schade geleden door een aanrijding die plaatsvond tussen haar vijf maanden oude auto en de auto van Catja. De aansprakelijkheid van Catja staat vast. De schade van Marina bestaat uit de volgende elementen: a. Cascoschade EUR ,-. b. Kledingschade: -nieuwwaarde EUR 250,-; -dagwaarde EUR 100,-; c. Waardevermindering van de auto van Marina EUR 1.500,-. d. Huurautokosten EUR 300,-. De genoemde hoogte van de cascoschade is het gevolg van de nieuwwaarderegeling. De reparatiekosten zouden EUR ,- hebben bedragen en de totaalverliesvaststelling op basis van dagwaarde zou EUR ,- hebben bedragen. De cascoverzekeraar heeft zijn deel van de schade betaald en wenst die te verhalen. Daarnaast wil Marina ook haar overige schade claimen. a. Welke wettelijke mogelijkheden heeft de cascoverzekeraar van Marina? Motiveer uw antwoord en noem de bijbehorende wetsartikelen. b. Welke wettelijke mogelijkheden heeft Marina zelf om de totale schade te verhalen op Catja? Motiveer uw antwoord en betrek in uw antwoord ook de hoogte van de te verhalen schadebedragen punten Naast zijn WA-verzekering en zijn volledige cascoverzekering heeft Jacob Olie ook een motorrijtuigenrechtsbijstandsverzekering gesloten. Na enige tijd vindt er een ongeval plaats waardoor een uitwonende dochter van 28 jaar, als passagier van de auto van Jacob, letsel oploopt.. De uitwonende dochter wil een beroep doen op de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering. a. Is dat mogelijk? Motiveer uw antwoord. b. Welk criterium houdt een verzekeraar aan? NIBE-SVV, december

7 18 5 punten Pieter verleent op een gelijkwaardige kruising met zijn auto GEEN voorrang aan een van rechts komende auto met een ongeval tot gevolg. Pieters auto heeft aan de rechterzijkant schade, de andere auto aan de voorzijde. Pieter is recht achter de andere auto tot stilstand gekomen. Pieter is kwaad omdat de andere partij volgens hem veel te hard reed. Uit woede rijdt hij daarom opeens, opzettelijk tegen de achterzijde van de andere auto. Omdat deze auto een trekhaak heeft, ontstaat er geen schade aan de auto van de voorganger. Pieters auto heeft hierdoor wel schade aan de voorzijde. De WAM-verzekeraar gaat over tot volledige schadevergoeding aan de andere automobilist. Pieter is het hier absoluut NIET mee eens. Zijn auto is uitsluitend WA verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Trust. Hij heeft een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering lopen bij verzekeringsmaatschappij Trema. Pieter vraagt zijn motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar naast de zijschade aan zijn auto, ook de schade aan de voorkant te verhalen. De motorrijtuigrechtsbijstandverzekeraar weigert de schade aan de voorkant te verhalen bij de verzekeraar van de andere partij. Pieter kan zich hiermee NIET verenigen. Hij doet een beroep op de geschillenregeling. Waarom slaagt dit beroep op de geschillenregeling NIET? Motiveer uw antwoord punten Bromfietsen vallen onder de WAM. Hierdoor is ook de wetgeving van motorrijtuigen van toepassing op bromfietsen. Om aan het verkeer te mogen deelnemen, moet de bromfiets aan een aantal eisen voldoen. Noem de drie belangrijkste eisen waaraan een bromfiets moet voldoen als het object zoals genoemd in artikel 1 lid RVV in het verkeer wordt gebracht punten De garageverzekering kent meestal zes verschillende dekkingsrubrieken. Noem deze zes dekkingsrubrieken punten Waarom zijn motorrijtuigverzekeraars voorzichtiger geworden met het afgeven van een verzekering voor een handelaarskenteken (groene plaat)? Motiveer uw antwoord punten Tot de verzekerden op een landbouw-/werkmaterieelpolis behoort ook de machinist. Hoe wordt bij deze polis een machinist gedefinieerd? NIBE-SVV, december

8 23 3 punten Waarom is in de landbouw-/werkmaterieelpolissen een WAM-strik opgenomen? 24 5 punten Hilmans bv heeft een uitgebreide gebouwenverzekering bij verzekeringsmaatschappij Xia met een uitsluiting voor schade waarvoor een specifieke polis dekking biedt, ongeacht het tijdstip waarop deze is gesloten. Tevens heeft zij bij verzekeringsmaatschappij Unia een vorkheftruck verzekerd op een uitgebreide werkmateriaalpolis. Deze polis biedt geen dekking als er een beroep kan worden gedaan op een andere verzekering. De werkmateriaalpolis is de oudste verzekering. Er ontstaat schade aan het gebouw veroorzaakt door de heftruck. Welke polis biedt dekking? Motiveer uw antwoord punten Aannemersbedrijf Gelre heeft een opdracht ontvangen om op een bouwlocatie een open afvalcontainer te plaatsen. De container wordt vervoerd op een vrachtauto die hiervoor is uitgerust. Tijdens het lossen valt een stuk staal uit de container van aannemer Gelre. Het valt op een passerende bromfietser die hierdoor letselschade heeft. Aannemersbedrijf Gelre heeft een WAM-verzekering voor de vrachtauto en een AVB. Onder welke verzekering van aannemer Gelre moet de schade worden vergoed? Motiveer uw antwoord punten De Geschillencommissie Schadeverzekeraars is onder andere verantwoordelijk voor het beslechten van geschillen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer het volgende: -bij samenloopgeschillen doet de commissie op verzoek van een verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies; -bij zogenoemde randgebieden van samenloop doet de commissie op verzoek van een betrokken verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies. Wat houdt het begrip randgebied in dat door de Geschillencommissie wordt gehanteerd? NIBE-SVV, december

9 CORRECTIEMODEL 1. Nee, ABC-verzekeringen moet de schade aan de bromfietser betalen. 0 punten. Nu de verzekeringsadviseur bevoegdheid heeft tot het verlenen van een voorlopige dekking moet ABC-verzekeringen de toegezegde voorlopige dekking nakomen. 2 punten. ABC-verzekeringen loopt 16 dagen na-risico, minimaal vanaf 17 januari. 2 punten. 2 - het gewicht van de auto. Een zwaarder motorrijtuig brengt bij een ongeval meer schade toe. 0 punten -de leeftijd van de meest regelmatige bestuurder. Onderzoek heeft aangetoond dat jongere bestuurders tot 24 jaar meer schade veroorzaken dan oudere bestuurders.1 punt - de regio waar die bestuurder woont. In sommige delen van het land is de schadekans groter dan elders vanwege het drukkere verkeer. 2 punten. 3 Oude nettopremie (EUR 722 minus 70% BM) EUR 216,60. Nieuwe brutopremie WA EUR 850,-- Casco EUR 1.487,- 1 punt Totaal bruto EUR 2.337,- (minus 70% BM) netto EUR 701,10 -/- 2 punten Het verschil is - EUR 484,50 1 punt - 484,50 x 9/12 = - EUR 363,38. Er moet EUR 363,38 bijbetaald worden. 1 punt 4 Roy-data heeft ten doel het reeds verworven recht in verband met de bonusmalusregeling bij een eventuele volgende verzekeraar geldend te kunnen maken. Bij het accepteren van een nieuwe verzekering raadpleegt de verzekeraar de database Roy-data om te verifiëren wat het schadevrij verleden is geweest van de persoon die een motorrijtuigverzekering aanvraagt. 1 punt. Zonder de informatie uit Roy-data kan geen hogere inschaling dan de van toepassing zijnde basistrede worden verleend. Op deze wijze wordt oneerlijke premieconcurrentie door het verstrekken van niet verdiende bonuskortingen aan banden gelegd. 1 punt. 5. Aanspraak op vergoeding van schade die hij kan lijden als het verzekerde motorrijtuig door een gedekt evenement wordt beschadigd of wellicht geheel verloren gaat (dit recht slaat op de cascoverzekering). 2 punten Bescherming van zijn vermogen tegen eisen tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken van anderen (dit recht slaat op het aansprakelijkheidsdeel). 2 punten NIBE-SVV, december

10 6 a. De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van de polis betalen aan de benadeelde; 0 punten er is immers geen toegestane uitsluiting van kracht. 1 punt. b. De WAM-verzekeraar zal op grond van de rijbewijsbepaling uit de polis, de schade verhalen op Alexander; 1 punt. hij kan geen beroep doen op de ontsnappingsclausule omdat hij wist dat Cindy nog maar 15 was. 1 punt. c. De WAM-verzekeraar zal, als Alexander onvoldoende verhaal biedt, de schade uiteindelijk verhalen op Cindy, als veroorzaker. 2 punten. 7. a. De tweede expert wordt benoemd als de verzekerde het niet eens is met de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt. De derde expert wordt benoemd als de eerste expert en de tweede expert (contra-expert) het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt. b. De tweede expert wordt benoemd door de verzekerde. 1 punt. Een eventuele derde expert wordt benoemd door de eerste en de tweede expert. 1 punt. 8. Ja, 0 punten. Volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden wordt het verzekeringsgebied uitgebreid met Aziatisch-Turkije. 2 punten goed = 0 pt 2-3 goed = 1 pt 4-5 goed = 2 pt 6 goed = 3 pt -Verzekeringnemer; -bezitter; -(kenteken)houder; -bestuurder; -vervoerde personen (passagiers); -werkgever. 10. Nee. 0 punten. Nee, want de EUR ,- geldt voor alle schade aan zaken van passagiers, dus niet alleen voor handbagage. 1 punt. Nee, want de EUR ,- met een minimum van EUR ,- per zitplaats is niet correct. 1 punt. Nee, want er geldt een algemeen minimum van EUR ,- voor schade aan zaken en EUR ,- voor schade aan personen. 2 punten. Opmerking voor correctoren: in de cursus staat de term letselschade in plaats van schade aan personen. Bovendien staat de term zaakschade in de cursus in plaats van schade aan zaken. Deze termen moet u daarom niet fout rekenen Geen van bovengenoemde kosten wordt vergoed onder de WAM-verzekering. 0 punten. Nee, want WAM-verzekering biedt alleen dekking als er schade met of door het verzekerde motorrijtuig is veroorzaakt. Er is hier geen sprake van een ongeval/aanrijding waardoor schade is ontstaan. 2 punten. Nee, want moet tevens sprake zijn van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 1 punt. NIBE-SVV, december

11 Nee, want op die gronden zal de verzekeraar de verzekerde niet bijstaan in een strafproces. Gezien bovengenoemd voorbeeld heeft de verzekeraar bovendien niet de leiding gehad in het strafproces. 2 punten. 12 a. Ja, het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder nader te bepalen adres in Nederland, is gedekt. 1 punt. b. Nee, er is dekking voor één keer vervoer en er is gekozen voor Groningen. 1 punt. c. Ja, er is sprake van het bergen en vervoeren van de beschadigde auto naar een door de verzekerde te kiezen adres of herstelbedrijf in Nederland. 1 punt. d. Ja, de kosten voor het slepen van het gestrande voertuig naar Utrecht worden vergoed, mits dit in overleg en met akkoord van de verzekeraar is gebeurd. 1 punt. 13. Ja. 0 punten. De brand in de Volvo is ontstaan door eigen gebrek. De casco-verzekeraar van deze auto doet afstand (renunciatie) van artikel 7:951 BW, eigen gebrek waardoor hij tot uitkering zal overgaan. 2 punten. De cascovoorwaarden van de Mercedes spreken niet over artikel 7:951 BW, eigen gebrek, dus de wet moet worden aangehouden. 1 punt De schade aan de Mercedes is niet ontstaan door eigen gebrek van de auto zelf, 1 punt maar door een naburige brand/ontploffing dus artikel 7:951 BW speelt hier in het geheel geen rol waardoor de casco-verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. 1 punt 14. a. Dit is gedekt, want het is een ruitschade. 1 punt b. Dit is gedekt, want er is sprake van brandschade. 1 punt c. Dit is gedekt, want voor de auto is dit van buitenkomend onheil. 1 punt d. Dit is niet gedekt, want er is sprake van schade door eigen gebrek. 1 punt. Correctievoorschrift: als kandidaten bij antwoord a vandalismeschade noemen, dit fout rekenen. 15 EUR 2.200,-. 1 punt. De cascopolis dekt eigen gebrek (de kapotte cruise control) niet, maar gevolgschade wel. 2 punten 16 a. De cascoverzekeraar kan slechts de reparatiekosten op de WAM-verzekeraar van Catja verhalen. 1 punt. op grond van subrogatie (artikel 7:962 BW) 1 punt. en op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). 1 punt. b. Marina kan op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) haar persoonlijke schade verhalen op de WAM-verzekeraar van Catja. 1 punt. De schade die Marina zelf kan verhalen: De huurautokosten worden als gevolgschade ook vergoed, echter gemaximeerd tot 75% van EUR 300,-. 1 punt. De waardevermindering van EUR 1.000,-, want de totale schadevergoeding is gemaximeerd tot het totaalverlies op basis van dagwaarde; de waardevermindering is gevolgschade. 2 punten. Voor de kledingschade wordt niet meer dan de dagwaarde vergoed, zijnde EUR 100,-. De waardevermindering van de kleding is gevolgschade, rechtstreeks ontstaan door het ongeval. 1 punt. 17. Ja. 0 punten NIBE-SVV, december

12 De passagiers van een motorrijtuig zijn ook verzekerden op de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en kunnen dus rechten ontlenen aan deze verzekering. 2 punten Het toegevoegde criterium van een verzekeraar is dat men wel een gemachtigde inzittende moet zijn. 1 punt 18. Nee. 0 punten In de Geschillenregeling wordt aangegeven wat er moet gebeuren bij een geschil tussen de verzekerde en de maatschappij over de (kansen van) verhaalbaarheid van een schade, of de weg waarlangs de schade verhaald wordt. 3 punten. Hier is echter sprake van een meningsverschil over de polisdekking. 2 punten. 19. Drie van de belangrijkste eisen zijn: - De bromfiets moet zodanig geconstrueerd zijn dat de maximumsnelheid 45 km per uur bedraagt. - De aanwezigheid van twee of drie wielen. - Een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 of een elektromotor (onderstreepte onderdelen moeten juist genoemd zijn, anders geen punt toekennen). Ook goed rekenen - Als een vierwielig motorvoertuig officieel als bromfiets is aangemerkt. - Als het kentekenbewijs van het motorvoertuig het voertuig als bromfiets aanduidt.. Correctievoorschrift: als de kandidaat in de opsomming een gehandicaptenvoertuig noemt, dit fout rekenen en uitsluitend de eerste drie genoemde eisen door kandidaat beoordelen. 1 punt per juist genoemde eis. 20 (0-2 goed = 0 punten; 3-4 goed = 1 punt; 5 goed = 2 punten; 6 goed = 3 punten) De zes dekkingsrubrieken zijn: - bedrijfsaansprakelijkheid; - WA-dekking voor schade aan motorrijtuigen van cliënten; - WA-dekking voor schade met/door motorrijtuigen van cliënten; - WA-dekking voor eigen motorrijtuigen van het verzekerde bedrijf; - cascodekking voor eigen motorrijtuigen van het verzekerde bedrijf; - milieuaansprakelijkheidsdekking. 21. De RDW legt een koppeling tussen de verzekeraar die een handelaarskenteken aanmeldt en alle motorrijtuigen die op naam staan van het bedrijf aan wie het handelaarskenteken is verstrekt. 2 punten. Hierdoor staat de verzekeraar geregistreerd voor alle bedrijfswagens van het betreffende bedrijf, 1 punt. terwijl hij uitsluitend beoogt voor een bedrijfsauto met handelaarskenteken dekking te bieden. 1 punt. 22. De persoon, niet de bestuurder, die het verzekerde object of het daaraan gekoppelde, respectievelijk aan- of opgebouwde werktuig bedient. 1 punt.. NIBE-SVV, december

13 Correctievoorschrift: het onderstreepte moet genoemd worden voor toekenning van één punt. 23 Omdat deze objecten in hun algemeenheid tot de WAM-voertuigen behoren. 1 punt. en omdat zo zekerheid te verkrijgen is dat de dekking voldoet aan de in de WAM gestelde eisen. 2 punten. NIBE-SVV, december

14 24 Op beide polissen is de zachte na-u clausule van toepassing, 1 punt. hierdoor geldt de wettelijke regeling. 1 punt. Dat wil zeggen dat beide verzekeraars kunnen worden aangesproken, 1 punt. dat de verzekeraar die uitkeert een zelfstandig verhaalsrecht heeft op de andere verzekeraar 1 punt en dat iedere verzekeraar de helft draagt, als beide verzekeraars voor het gehele schadebedrag kunnen worden aangesproken. 1 punt.. 25 De AVB. 0 punten Deze geeft primair dekking voor schade door de lading ontstaan tijdens het laden en lossen 3 punten. 26. Er is sprake van randgebieden bij: -niet op elkaar aansluitende dekkingen. 1 punt -dekkingen van verschillende polissen, gesloten ten behoeve van verschillende verzekerden, ieder voor zich de mogelijkheid biedend daarop een beroep te doen. 1 punt. -verschillende personen, verzekerd op verschillende polissen, worden ieder voor zich aangesproken in verband met het schadevoorval. 1 punt. Correctievoorschrift: als het 2e en 3e onderdeel samengevat wordt als oneigenlijke samenloop, dan voor deze onderdelen samen één punt toekennen. NIBE-SVV, december

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_BP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_SP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-04 Opmerking [MW1]: Voetnoot nog aanpassen Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa)

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) Polisvoorwaarden BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Bijzondere voorwaarden wettelijke aansprakelijkheid Blijf RijdenPolis Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA motor. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA motor. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA motor Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Auto WA

Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA PP 3315-04 WG Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-03 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01)

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01) Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-KG01) Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering. WA oldtimer. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier

Verkort aanvraagformulier Verkort aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor

Motorrijtuigverzekering WA motor Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden BP4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Auto WA

VSI Pakketverzekering Auto WA 1 VSI Pakketverzekering Auto WA VSIWAM01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden VSI Pakketverzekering (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Collectieve Autoverzekering

Collectieve Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering 1 Inhoud Collectieve autoverzekering 3 Wie kunnen eraan deelnemen? 3 Schade en service 4 Welke dekking kiest u? 6 Aanvullende

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden PP 4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen.

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering VBRM141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Bromfietsverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA Contractsduur Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar in maanden? Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar in maanden? Kosten

Nadere informatie

I N S U R A N C E to secure a dream

I N S U R A N C E to secure a dream I N S U R A N C E to secure a dream O N T W I K K E L I N G in uw voordeel Scherpe premie Uitstekende voorwaarden Geen eigen risco 36 maanden nieuwwaarde Vervangend vervoer Extra's meeverzekerd 2e auto

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Schadeservice Personenauto s. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Schadeservice Personenauto s sinds 1850 Schadeservice Personenauto s Als extra dienstverlening heeft Klaverblad Verzekeringen de Schadeservice Personenauto s ontwikkeld. Deze service

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PERSONENAUTO Inhoud

RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID PERSONENAUTO Inhoud Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid MRT WA - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigen Aansprakelijkheid Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE

Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering Rubriek 7a Pechhulp Europa VWE Voorwaarden Bedrijfswagenverzekering ec eure Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Wat is verzekerd Artikel 4 Recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van

Nadere informatie

Informatie over uw Verkeersschadeverzekering. Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Verkeersschadeverzekering. Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Verkeersschadeverzekering Bij uw personenauto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Verkeersschadeverzekering

Nadere informatie

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice

SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice SOS Pechhulp Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice Versie 2011.1 Deze Bijzondere Voorwaarden Pechhulpservice van SOS Pechhulp geven - in aanvulling op, of in afwijking van de Algemene Voorwaarden - zo

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt

Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Overzicht belangrijkste aanpassingen Casco Beperkt Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden (versie# 072016) Compleet nieuw artikel. Artikel 02 Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:

Nadere informatie

Pieter-Frank van Dam W A M

Pieter-Frank van Dam W A M Pieter-Frank van Dam W A M INHOUD Betekenis WAM? De achtergrond en het doel van de WAM Drie hoofdelementen van de WAM Begrippenkader WAM Verzekeringsrechtelijke aspecten van de WAM Verplichte verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Aansprakelijkheid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 5 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant heeft een

Nadere informatie