Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M."

Transcriptie

1 Motorrijtuigenverzekering Wettelijk verplichte verzekering (krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort W.A.M.) WA: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering - Dekt o.a. de schade op de openbare weg toegebracht aan een ander motorrijtuig. Indien door uw schuld aan een ander motorrijtuig schade wordt toegebracht. Ook indien u uw auto uitleent aan een ander en deze schuld heeft aan een schade aan een ander motorrijtuig toegebracht. Indien u schade toebrengt aan een fietser of voetganger (zwakkere verkeersdeelnemer) dan bent u in principe altijd aansprakelijk tenzij u overmacht kunt aantonen. Dat betekent dat u moet aantonen dat u niets te verwijten valt en het slachtoffer bijna opzettelijk voor uw motorrijtuig is gekomen. Dit geldt bijna altijd bij schade met kinderen onder de 14-jaar. Let op! Ook een tram valt onder de categorie zwakkere verkeersdeelnemer. WA beperkt-casco of WA gedeeltelijk-casco of WA-Extra of WA Mini-casco: zijn allemaal namen voor een zelfde dekking: Dekt naast de schade op de openbare weg aan een ander weggebruiker toegebracht ook: -De schade aan het eigen verzekerde motorrijtuig door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag -diefstal, verduistering, vermissing van het verzekerde motorrijtuig of van verzekerde onderdelen daarvan - schade door storm, overstroming, hagel, en ander natuurverschijnselen,ruitbreuk - botsing met loslopende dieren op de openbare weg en/of gevogelte - Voorwerpen die uit het luchtruim vallen, luchtvaartuigen daaronder begrepen Dus geen dekking bij schade aan het eigen verzekerde motorrijtuig door aanrijding door eigen schuld, slippen, over de kop geraken, van de weg of te water geraken enz. Let op! Bij diefstal en inbraak wordt geen of mindere vergoeding gegeven als de auto niet uitgerust is met een startonderbreker en of SCM-klasse alarmsysteem. Dit wordt bij bepaalde type auto s of bij auto s boven een bepaald cataloguswaarde verplicht gesteld. WA Uitgebreid-Casco dekking of ALL-RISKS Let op! De term All-Risks is niet juist. Er zijn altijd nog uitsluitingen (niet alles wordt gedekt!) Geeft ook dekking bij schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig door: - een van buiten komend onheil, bijvoorbeeld botsen, omslaan, te water of van de weg geraken, slippen en soortgelijke ongevallen - storm, overstroming, hagel en ander natuurverschijnselen - kwaadwilligheid of baldadigheid van anderen - brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag - diefstal, verduistering, of vermissing van het motorrijtuig of van verzekerde onderdelen daarvan - ruitbreuk (eigen risico bij vervanging en geen eigen risico bij reparatie van ruit indien deze reparatie - plaats vindt bij een door de Maatschappij aangewezen reparatiebedrijf) Accessoires: zijn alle zaken die het motorrijtuig verfraaien, het rijden veraangenamen en leiden tot verhoging van de veiligheid. Standaard geleverde accessoires zijn op de meeste polissen gratis meeverzekerd tot bijv. 10% van de cataloguswaarde. Het meerdere waarde van de accessoires moet extra meeverzekerd worden als u het bij schade vergoed wilt krijgen.

2 2 Overzicht dekkingen WA+ Wa+ WA Casco Beperkt (All Casco Risks) schade aan anderen brand, explosie en kortsluiting diefstal, inbraak, joyriding ruitbreuk aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren overstroming, aardbeving, storm en hagel neerstortende vliegtuigen vervoer van de auto (m.u.v. schrammen, lakschade) botsen en omslaan te water raken andere van buiten komende onheilen Een volledig overzicht van de dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden 2

3 3 Geen acceptatie voor: sportieve auto's (zulks ter beoordeling van de maatschappij), zakelijk gebruikte bestel-auto, lesauto, verhuurauto, taxi, koeriersdiensten en sneldiensten. Er wordt geen dekking verleend als: - u of een ander met uw toestemming het verzekerde motorrijtuig bestuurt zonder geldig rijbewijs, of onder invloed van alcohol verkeert (alléén voor de cascoschade). - schade veroorzaakt door opzet - terwijl het motorrijtuig is verhuurd of wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bij het afsluiten - van de verzekering opgegeven - u deelneemt aan een snelheidswedstrijd, enz. Wat te doen bij diefstal: - onmiddellijk na ontdekking van de diefstal doorgeven aan Vermiste Auto Register (VAR): telefoon- - nummer De kans op het terugvinden is het groots bij een zo snelle melding (binnen - de eerste uren van de diefstal). - navraag doen bij omwonenden (hebben deze iets verdachts gezien?) - aangifte doen bij de plaatselijke politie - tussenpersoon en verzekeringsmaatschappij informeren. Wat te doen bij schade. - aanrijdingsformulier invullen - eventuele getuigen meteen op het aanrijdingsformulier noteren (naam, adres en telefoonnummer) - politie laten komen (vergeet niet te informeren of de politie proces-verbaal gaat opmaken) - let op dat tegenpartij naam, adres, telefoonnummer, waar verzekerd en polisnummer juist heeft ingevuld. Is de situatieschets is juist weergegeven? - Onderteken het aanrijdingsformulier niet indien de situatieschets niet juist is weergegeven want vaak wordt dit door de tegenpartij in zijn voordeel getekend. - nooit schuld bekennen. Dat is een zaak van de verzekeringsmaatschappijen onderling - achterkant van het aanrijdingsformulier thuis of met hulp van tussenpersoon volledig invullen en ondertekenen. - schade zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) melden bij tussenpersoon en of verzekeringsmaatschappij. - schadealarmnummer staat op uw groene kaart. Eventueel eigen schade laten taxeren bij een garagebedrijf - zo snel mogelijk aanrijdingsformulier volledig ingevuld en ondertekend (ook op de achterkant) opsturen. Schaden en de invloed op de bonus-/malustrede: Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot : 12 maanden na schadedatum Interieurschade door kosteloos : geen invloed vervoer van gewonde personen Hulpverlening : geen invloed Overige WA-dekking schaden : terugval behalve bij aanrijding met fietser / voetganger als men 3

4 geen verwijt kan aantonen, dan geen invloed. Totaaldiefstel : geen invloed Diefstal / joy-riding / braak : geen invloed Gevolgschade bij aanrijding met : terugval dieren Kwaadwillige beschadiging : terugval Overige beperkt cascodekking : geen invloed schaden Schade aan motor en aandrijving : n.v.t. door eigen gebrek Overige volledig cascodekking schaden : terugval 4 Hulpverlening onder de WA-dekking. Indien het motorrijtuig door een ongeval niet meer kan deelnemen aan het verkeer dan hebt u recht op de hulpverlening door een hulpverleningsdienst. Ook als bij een ongeval de bestuurder, noch een andere inzittende in staat is de (en bevoegd) de auto te besturen. Bij de polis hebt u een sticker ontvangen om op de achterruit te plakken. Op de sticker staat het telefoonnummer van de hulpverleningsdienst. Als u gebruik wilt maken van deze hulpverlening dan moet u wel deze hulpverleningsdienst ook inschakelen. De verzekerde mag niet zelf de kosten maken en vervolgens deze bij de verzekeraar claimen. Voor hulpverlening binnen Nederland verschilt met de hulpverlening buiten Nederland. Buiten Nederland heeft u recht op de hulpverlening als de auto niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. In dat geval wordt de auto opgehaald en de inzittenden kunnen rekenen op gratis vervoer per trein. De meeste verzekeraars hebben deze regeling alléén voor personenauto s van toepassing verklaard. De hulpverlening heeft geen gevolgen voor het eigen risico en heeft ook geen invloed op een no-claimkorting. Wijzigingen tijdens de looptijd van de verzekering dienen gemeld te worden bij tussenpersoon en verzekeringsmaatschappij: - u koopt een andere auto - u gaat verhuizen en of u hebt een ander telefoonnummer - u gaat per jaar meer kilometers rijden - er komt een andere regelmatige bestuurder - binnen 8 dagen na verkoop van de auto (zonder terugkoop van andere auto): met het vrijwaringbewijs kan de verzekering beëindigt of opgeschort te worden. Opzegging: - Opzegtermijn meestal 2 maanden vóór de hoofdpremievervaldatum - Bij verkoop - bij overlijden verzekeringnemer - bij emigratie verzekeringnemer - bij totaalverlies - stalling van het motorrijtuig in het buitenland 4

5 - bij en bloc premieverhoging en of wijziging voorwaarden in nadeel verzekeringnemer 5 Let op! Bij beëindiging van uw verzekering ontvangt u een Royementsverklaring. Hierop staat vermeldt de schadevrije jaren die u bij deze verzekeringsmaatschappij heeft opgebouwd. Deze verklaring wordt eenmalig verstrekt en is een waardepapier. Deze verklaring is slechts 1-jaar geldig en dient bij het afsluiten van een nieuwe verzekering opgestuurd te worden. Als u niet binnen een jaar een nieuwe verzekering afsluit dan vervalt de opgebouwde schadevrije jaren. Als u dan later weer een verzekering gaat afsluiten dan begint u dus weer onderin op de bonus/malus ladder. Verzekeraars accepteren geen Kopie- Royementsverklaring. Dus bewaar het origineel net als uw paspoort of rijbewijs zorgvuldig. Tenslotte willen wij u wijzen op het volgende: - als u de verschuldigde premie niet op tijd betaalt en ook niet reageert op eventuele herinneringen dan wordt uw polis geroyeerd. U komt dan in het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen te staan en kunt later moeilijk bij een andere verzekeringsmaatschappij geaccepteerd worden. - u komt ook in het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen te staan indien u in de malus staat (slecht schadeverloop) - als uw rijbewijs door de rechter is ingetrokken dan is veelal tot 5 jaren daarna op uw naam geen verzekering mogelijk. - Bij verschil van mening met de door de tegenassuradeur ingeschakelde expert over de door de expert vastgestelde dagwaarde dient u dan het bewijs te leveren van wat de dagwaarde moet zijn. - Bij het afsluiten van een verzekering moet u de juiste informatie verstrekken. Als u een nieuwe verzekering gaat afsluiten dan wordt er altijd gekeken of u niet in het Centraal Informatiesysteem (CIS) staat geregistreerd. Dus u kunt beter altijd eerlijk vertellen als er één van bovenstaande gevallen op u van toepassing is. Bij verzwijgen ervan wordt de aanvraag meteen geweigerd. Schade door onbekenden: Indien er schade is aan uw geparkeerde auto dan dient u minimaal twee getuigen te overleggen die kunnen verklaren dat u de wagen zonder schade op die plek heeft achtergelaten en de auto weer met schade is aangetroffen. In de tussentijd is er met de auto noch door u noch door ander gereden. Daarnaast moet u navraag doen bij omwonenden of zij iets gezien hebben en u moet aangifte doen bij de plaatselijke politie. Indien aan bovenstaande voorwaarden zijn voldaan dan kan de schade ingediend worden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het waarborgfonds kent een verplicht eigen risico van Euro 136,00. U kunt uw gestolen of vermiste auto ook tegen betaling met of zonder foto op op Internet zetten: of Fax: , mobiel:

6 Wij wijzen erop dat er in de polisvoorwaarden meer gevallen van polisdekking en uitsluitingen staan vermeld en dat u altijd de polis moet nalezen. 6 Let op! Aan bovenstaand uitleg kunt u geen enkele rechten ontlenen. Ram s Insurance 6

Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen)

Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Personenauto Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw auto wordt gestolen. Terwijl

Nadere informatie

Privé Pakket Online Personenauto

Privé Pakket Online Personenauto Versie 3.0 Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Goed op Weg Autoverzekering

Goed op Weg Autoverzekering Bijzondere voorwaarden Volledig casco Goed op Weg Autoverzekering Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-V1710 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

1.1 Welke klassieke auto verzekering past bij u? 1.2 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 1.3 Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent?

1.1 Welke klassieke auto verzekering past bij u? 1.2 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 1.3 Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent? Privé Pakket Online Klassieke Auto Aanvullende voorwaarden 1.0 Goudse Schadeverzekeringen N.V. Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Voorwaarden verzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Inhoudsopgave 1 Wie zijn er verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 2 Schade

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke auto.

Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke auto. Privé Pakket Online Klassieke Auto Aanvullende voorwaarden 1.0 Guis Assuradeuren B.V. Uw klassieke auto wordt gestolen. Terwijl u staat te wachten voor het verkeerslicht rijdt er iemand tegen uw klassieke

Nadere informatie

BIJzondere voorwaarden

BIJzondere voorwaarden BIJzondere voorwaarden casco auto Voorwaarden modelnummer ZP-V209 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde bedrag Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz utp Polisvoorwaarden Autoverzekering erz 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Algemeen deel PAV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 7 Begripsomschrijvingen 7 Auto 7 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis

Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis Polisvoorwaarden AutoPrismaPolis 1 / 13 APP0711 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Dekking 4 Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering MwPV01-01

Motorrijtuigverzekering MwPV01-01 Motorrijtuigverzekering MwPV01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Topcar motorrijtuigen MRTC06

Topcar motorrijtuigen MRTC06 Topcar motorrijtuigen MRTC06 Voorwaarden De MRTC06 voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen inzittenden, schade

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer.

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer. Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07 Indeling voorwaarden per artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsgebied 3 Einde van de verzekering 4 Omvang

Nadere informatie

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet Budgio Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Bestelautoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT PERSONENAUTOVERZEKERING PSA-4 Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT In dit reglement zijn de afspraken vastgelegd die gelden voor de personenautoverzekering

Nadere informatie