Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen"

Transcriptie

1 Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013

2 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet via een Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangegeven. Theo gaat met zijn personenauto met vakantie naar Aziatisch Turkije. Hier veroorzaakt hij een aanrijding met zijn auto. Biedt de WA-verzekering van Theo dekking voor dit ongeval? Motiveer uw antwoord. 2. Motorrijtuigpolissen kennen voor het aansprakelijkheidsgedeelte van de polis een aparte definitie van verzekerden. Wie worden er onder verzekerden verstaan? 3. Voor een autobus met 46 zitplaatsen en twee chauffeurs moet volgens de WAM/WPV voor handbagage een bedrag van EUR ,- verzekerd zijn, en per zitplaats een bedrag van EUR ,- met een minimum van EUR ,- voor andere schade in het voertuig. Is deze stelling volledig juist? Motiveer uw antwoord. 4. Een automobilist rijdt met een snelheid van 100 km per uur door het centrum van Den Haag. Hij negeert een stopteken van de politie, die de achtervolging inzet. De automobilist rijdt ook door een rood verkeerslicht. Na enkele kilometers rijdt de politie hem klem en pakt hem op. De volgende dag wordt hij weer vrijgelaten, nadat de politie een uitgebreid proces verbaal heeft opgemaakt. Na enkele weken moet hij voor de strafrechter verschijnen en krijgt de automobilist de volgende straf opgelegd: a. een boete van EUR 800,- voor te hard rijden; b. een boete van EUR 180,- voor het rijden door een rood stoplicht; c. een boete van EUR 1.000,- voor het negeren van een stopteken van de politie en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie; d. het betalen van de gerechtskosten van EUR 750,-. De automobilist heeft een WA-verzekering voor zijn auto. De verzekering biedt dekking boven het verzekerd bedrag voor de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Hij claimt de kosten bij de WAM-verzekeraar. Vallen bovengenoemde kosten a t/m d onder de dekking van de WAM-verzekering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

3 5 Alexander gaat op zijn snorfiets naar de 15 e verjaardag van zijn vriendin Cindy. Omdat ze jarig is, durft ze Alexander wel te vragen of zij ook eens op de snorfiets mag rijden. Hij geeft haar de snorfiets te leen. Cindy rijdt er zo mee weg. Later hoort hij een gil en rent de hoek om. Cindy is door een kuil gereden en daardoor tegen een auto gevallen die behoorlijke schade heeft. De benadeelde autobezitter stelt de WAM-verzekeraar van Alexander aansprakelijk voor die schade. Welke reactie zal deze WAM-verzekeraar geven richting: a. de benadeelde? b. Alexander? c. Cindy? Motiveer uw antwoorden. 6. Op een parkeerplaats vliegt onverwacht een geparkeerd staande rode auto in brand. Er volgt een hevige ontploffing waardoor een andere gele auto ook in brand raakt. Beide auto s branden geheel uit. Naderhand blijkt dat de brand in de rode auto is ontstaan door een lekkende benzineleiding. Beide auto s zijn volledig casco verzekerd. In de voorwaarden van de cascoverzekering van de rode auto staat dat eigen gebrek (artikel 7:951 BW), NIET van toepassing is, terwijl in de cascovoorwaarden van de gele auto hier in het geheel NIETS over wordt gezegd. Zullen beide cascoverzekeraars haar verzekerden schadeloos stellen? Motiveer uw antwoord en betrek in beide antwoorden de schade door het eigen gebrek (artikel 7:951 BW). 7. Gwendolyn gaat op bezoek bij vrienden in een nieuwbouwwijk. Omdat de wijk nog NIET bestraat is, staat haar auto nogal ver van het bezoekadres. Gwendolyn blijft slapen bij haar vrienden. De volgende morgen treft ze haar auto beschadigd aan. De volgende schades worden geconstateerd: a. er is een tegel door haar voorruit gegooid. b. Gwendolyn heeft het dak open laten staan en iemand heeft zijn brandende sigaret naar binnen gegooid waardoor de bekleding van haar auto is beschadigd. c. De kabels aan de onderzijde van de auto, blijken door ratten te zijn doorgebeten. d. Tot slot is de uitlaat door metaalmoeheid aan de onderkant losgeraakt en daardoor gebroken. Bepaal per schade a t/m d of er dekking is op de volledige cascoverzekering. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

4 8. Jelmer heeft zojuist een nieuwe Opel gekocht, waarmee hij naar huis rijdt. Jelmer heeft de auto WA/casco verzekerd. Hij stelt de cruisecontrol in op 80 kilometer per uur. Op een kruispunt moet hij plotseling hard remmen. De remmen werken weliswaar, maar de motor loeit door en als hij de rem even loslaat schiet de auto door en rijdt hij met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal. De cascoschade aan zijn nieuwe auto bedraagt EUR 4.500,-, inclusief EUR 1.500,- voor het repareren van de cruisecontrol. Er geldt een eigen risico van EUR 800,- per schadegeval. Tijdens de behandeling van de schade door de verzekeringsmaatschappij blijkt dat Opel de hele serie van zijn zojuist gekochte Opel heeft teruggeroepen in verband met problemen in de cruisecontrol. Welk schadebedrag zal Jelmer van zijn verzekeringsmaatschappij krijgen? Motiveer uw antwoord. 9a. Voor de schadevaststelling van de autoschades onder de cascopolis wordt gebruik gemaakt van registerexperts. Dat biedt een zekere mate van kwaliteit voor de schadevaststelling. Toch komt het nog wel voor dat een tweede expert en soms een zelfs nog een derde expert benoemd wordt voor een autoschade. In welke gevallen wordt een tweede expert en in welk geval wordt een derde expert benoemd? 9b. Door wie worden deze experts benoemd? 10. Bjorn is schadebehandelaar bij De Kei N.V. Zijn auto is op eigen naam bij De Kei verzekerd op WA+volledig casco-condities. Op een dag worden Bjorn en zijn vrouw Annelies in de auto aangereden door de onverzekerde Henri die aansprakelijk is voor het ongeval. Bjorn was bestuurder tijdens het ongeval en Annelies passagier. Naast de cascoschade, heeft Annelies ook kledingschade. Die kleding was eigenlijk versleten maar Annelies draagt deze kleding nog regelmatig en Bjorn wil daarom nieuwe kleren voor zijn echtgenote. Op grond van de WAM-dekking van zijn eigen polis betaalt hij onder cessie haar nieuwe kleding. Vervolgens wil hij die schade verhalen op Henri. Op grond van welk(e) wettelijk(e) recht(en) kan Bjorn namens zijn werkgever, de schade verhalen op Henri en in welke mate? 11. Een verzekerde kan verschillende rechten ontlenen aan zijn motorrijtuigverzekering. Wat zijn de twee belangrijkste rechten? Geef een volledige omschrijving van deze twee rechten. NIBE-SVV, april

5 12. De familie Van Dijkhuizen is op vakantie op een camping in Groningen. Tijdens een uitstapje naar de dierentuin in Emmen veroorzaakt de heer Van Dijkhuizen met zijn personenauto, die uitsluitend WA-verzekerd is, een aanrijding. De auto raakt op diverse plaatsen beschadigd, waaronder ook het linker voorwiel, zodat NIET verder gereden kan worden. De politie heeft een takelbedrijf gebeld en de auto wordt naar een garage in Emmen afgevoerd. Na deze aanrijding besluiten ze om hun vakantie af te breken. Ze nemen een taxi naar het station van Groningen. Ze halen hun bagage op van de camping en nemen daarna met hun drie kinderen de trein naar hun woonplaats Utrecht. De volgende dag vraagt de heer Van Dijkhuizen aan zijn WA-verzekeraar of de beschadigde auto die nu in een garage in Emmen staat naar zijn eigen garage voor reparatie in Utrecht gesleept kan worden en of die kosten ook gedekt zijn. De volgende kosten worden geclaimd bij de WA-verzekeraar: a. Taxikosten Emmen - Groningen EUR 35,-. b. Treinkosten Groningen - Utrecht EUR 95,-. c. Sleepkosten naar garage in Emmen EUR 175,-. d. Sleepkosten van Emmen naar Utrecht EUR 250,-. Bepaal voor elk van de kosten a t/m d of de heer Dijkhuizen daarvoor dekking heeft? Motiveer uw antwoord. 13. Een adviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2011 een voorlopige dekking toe voor zijn motorrijtuigverzekering. Het aanvraagformulier wordt ingevuld door Harmen en ABC-verzekeringen ontvangt het formulier op 7 januari De acceptant van ABC-verzekeringen behandelt de aanvraag, wegens drukte, pas op 16 januari 2011 en wenst het risico NIET te verzekeren. Nog dezelfde dag stuurt ABC-verzekeringen een aangetekende brief naar zowel Harmen als de adviseur met de mededeling dat men het risico NIET accepteert en dat er vanaf 3 januari 2011 GEEN dekking wordt verleend. Op 17 januari 2011 wordt de brief ontvangen. Op 31 januari 2011 veroorzaakt Harmen een aanrijding met een bromfietser. De bromfietser dient een claim in bij ABC-verzekeringen. Deze wijst de schade af omdat er, naar hun mening, nooit dekking is geweest. Is de afwijzing van ABC-verzekeringen terecht? Motiveer uw antwoord. 14. Maak voor de beantwoording van deze vraag gebruik van de bijlage. Dirk woont in regio 1 en heeft inmiddels zeven jaar schadevrij gereden. Hij heeft inschalingtrede 6. Hij heeft zijn auto WA verzekerd. De auto heeft een gewicht van 940 kg. Drie maanden na de ingangsdatum koopt hij een nieuwe auto met een gewicht van kg. en een cataloguswaarde van EUR ,-. De auto wordt WA en casco verzekerd. Hoeveel moet Dirk bijbetalen tot de eerstkomende prolongatie? Geef uw volledige berekening. Kosten en assurantiebelasting moet u buiten beschouwing laten. NIBE-SVV, april

6 15. Simon heeft een oude Mazda gekocht en voor deze auto een WA- en cascoverzekering gesloten. Omdat de auto NIET meer in aanmerking komt voor de nieuwwaarderegeling en de vaste afschrijvingsregeling, heeft Simon een lagere oorspronkelijke cataloguswaarde doorgegeven. Simon gaat zijn auto aan vrienden laten zien en parkeert de auto aan het kanaal. In al zijn enthousiasme over de auto vergeet Simon de auto op de handrem te zetten. De auto rolt het kanaal in en raakt total loss. Simon meldt de schade bij zijn cascoverzekeraar. Deze schakelt een expert in voor de vaststelling van de schade. De expert maakt in zijn expertiserapport melding van de te lage verzekerde waarde. Simon wil weten of en wat de verzekeraar vergoedt. Wat bericht de verzekeraar? 16. Maak voor de beantwoording van deze vraag gebruik van de bijlage. Cor heeft voor zijn auto een OVI gesloten, voor vier inzittenden inclusief bestuurder, met de volgende verzekerde bedragen: Rubriek A. EUR ,- per zitplaats. Rubriek B. EUR ,- per zitplaats. Rubriek D. EUR 1.000,- voor alle inzittenden tezamen. Samen met vier vrienden, Ferry, Harry, Herman en Oscar, gaat Cor met zijn auto op pad. Onderweg moet Harry bij zijn familie iets afgeven. De anderen blijven in de, voor het huis geparkeerde, auto wachten. Hier geldt echter een stopverbod en enkele ogenblikken later worden zij van achteren aangereden. Herman en Oscar hebben slechts wat blauwe plekken. Cor heeft een whiplash en na 17 maanden wordt een blijvende invaliditeit vastgesteld van 19%. Ferry heeft letsel aan zijn hand en na tien maanden wordt 30% functieverlies vastgesteld. Welke bedragen worden op basis van de OVI aan Cor en Ferry uitgekeerd? Geef uw volledige berekening. 17. Marije heeft naast haar WA en volledige cascodekking ook een Schadeverzekering voor inzittende (SVI) gesloten. Marije is onderweg van Utrecht naar Groningen en parkeert haar auto bij een tankstation om een broodje te eten om daarna haar weg te vervolgen. Als ze terugkomt bij haar auto ziet ze dat er is ingebroken. Ze mist een aantal cd s, een paraplu, een paar boeken en een paar laarzen. Ze doet aangifte van diefstal bij de politie en meldt deze schade op haar SVI. Is deze diefstalschade op de SVI van Marije gedekt? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

7 18a. Naast zijn WA - en volledige cascoverzekering heeft een verzekerde ook een motorrijtuigrechtsbijstandsverzekering gesloten. Na enige tijd vindt er een ongeval plaats waardoor een uitwonende dochter van 28 jaar, als passagier van de auto van de verzekerde, letsel heeft opgelopen. De uitwonende dochter wil een beroep doen op de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering. Is dat mogelijk? Motiveer uw antwoord. 18b. Welk toegevoegd criterium houdt een verzekeraar aan bij een beroep door een passagier op de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering? 19. Ronald heeft op 1 januari 2012 een motorrijtuig gezins -, bedrijfs en verkeersrechtsbijstandverzekering gesloten. De navolgende gebeurtenissen vinden datzelfde jaar plaats: a. Op 5 februari 2012 schakelt Ronald zijn rechtsbijstandverzekeraar in. De reden is een conflict met de hovenier die het afgelopen najaar de tuin van Ronald heeft aangelegd. In verband met dit conflict heeft de Ronald de hovenier al op 10 december 2011 in gebreke gesteld. b. Op 15 februari 2012 doet Ronald weer een beroep op zijn rechtsbijstandverzekeraar. De avond ervoor is bij een alcoholcontrole zijn rijbewijs ingenomen in verband met te hoog alcoholpromillage. c. Op 15 maart 2012 schakelt Ronald weer zijn rechtsbijstandverzekeraar in. Omdat een winkelier, met wie Ronald op 20 januari 2012 een koopovereenkomst sloot, zijn leveringsplicht NIET nakomt, lijdt Ronald veel schade. Bepaal voor elk van de situaties a t/m c of de rechtsbijstandverzekeraar van Ronald rechtsbijstand moet verlenen. Motiveer uw antwoord. 20a. De AVB, als onderdeel van de garagepolis, kent dekking voor het milieurisico. Hiervoor is in de voorwaarden een afzonderlijke aansprakelijkheidsregeling voor schade die verband houdt met milieuaantasting opgenomen. Wat wordt volgens die voorwaarden onder milieuaantasting verstaan? 20b Op de garageverzekering kan facultatief een WA-dekking voor eigen motorrijtuigen worden meeverzekerd. Welke drie categorieën objecten zijn dit? 21. Waarom zullen motorrijtuigverzekeraars voorzichtiger zijn geworden met het afgeven van een verzekering voor een handelaarskenteken (groene plaat)? Motiveer uw antwoord. 22. Tot de verzekerden op een landbouw-/werkmaterieelpolis behoort ook de machinist. Wie wordt bij deze polis onder een machinist verstaan? NIBE-SVV, april

8 23. Bromfietsen, snorfietsen en brommobielen hadden voorheen een verzekeringsplaatje en een verzekeringsbewijs. Tegenwoordig zijn ook deze motorrijtuigen voorzien van een kenteken. Door deze wijziging is het voor benadeelden gemakkelijker geworden om de door de bromfiets veroorzaakte schade te verhalen. Waarom is dit nu gemakkelijker geworden? 24. De vrienden Jaap en Peter zijn op vakantie. Ze reizen met de Opel van Jaap. De kampeerspullen zijn van Peter. Onderweg liggen de spullen in de open achterbak van de auto. Op een dag nemen zij de liftster Janneke mee. Wanneer zij weer op weg zijn, steekt Janneke een sigaret op. Direct daarop volgt een kleine explosie en loopt Janneke brandwonden op. Het blijkt dat de gasfles van het kooktoestel van Peter was losgeschoten en dat er daardoor gas lekte. Het losschieten was blijkbaar gebeurd tijdens het inladen die ochtend door Peter. Janneke c.q. haar verzekeraar wil haar schade verhalen. Enerzijds verwijzen de WAM-verzekeraar van Jaap en de AVP-verzekeraar van Peter (als eigenaar van de kampeerspullen en tevens inlader) naar elkaar. Anderzijds stellen deze beide verzekeraars dat de schade het gevolg is van het aansteken van de sigaret en dat er derhalve sprake is van eigen schuld van Janneke. Moet de WAM - of de AVP verzekeraar de letselschade van Janneke betalen of is zij zelf verantwoordelijk voor haar schade? Motiveer uw antwoord en betrek de in de casus genoemde elementen in uw antwoord. 25. De Geschillencommissie Schadeverzekeraars heeft onder andere tot taak het beslechten van geschillen. Deze taak omvat onder meer het volgende: - bij samenloopgeschillen doet de commissie op verzoek van een verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies; - bij zogenoemde randgebieden van samenloop doet de commissie op verzoek van een betrokken verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies. Omschrijf uitgebreid wat wordt verstaan onder deze zogenoemde randgebieden. NIBE-SVV, april

9 CORRECTIEMODEL 1. Ja, 0 punten want het verzekeringsgebied volgens de polisvoorwaarden is (vaak) uitgebreid met Aziatisch-Turkijke. 3 punten goed = 0 punten 2-3 goed = 1 punt 4-5 goed = 2 punten 6 goed = 3 punten - Verzekeringnemer; - bezitter; - (kenteken)houder; - bestuurder; - vervoerde personen (passagiers); - werkgever. Correctievoorschrift: als in plaats van bezitter genoemd wordt eigenaar moet dit fout worden gerekend. 3. Nee. 0 punten De EUR ,- geldt voor alle schade aan zaken van passagiers, dus niet alleen voor handbagage.1 punt De EUR ,- met een minimum van EUR ,- per zitplaats is niet correct, 1 punt hiervoor geldt een algemeen minimum van EUR ,- voor schade aan zaken en EUR ,- voor schade aan personen. 2 punten Opmerking voor correctoren: in de cursus staat i.p.v. schade aan personen: letselschade; dit geldt ook voor schade aan zaken dat in de cursus als zaakschade wordt benoemd. Letselschade en zaakschade als begrip dus ook juist rekenen. 4. Geen van bovengenoemde kosten worden vergoed onder de WAM-verzekering. 0 punten Een WAM-verzekering biedt alleen dekking als er schade met of door het verzekerde motorrijtuig is veroorzaakt. Er is hier geen sprake van een ongeval/aanrijding waardoor schade is ontstaan. 2 punten Er moet tevens sprake zijn van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 1 punt Op die gronden zal de verzekeraar de verzekerde niet bijstaan in een strafproces. Gezien bovengenoemd voorbeeld heeft de verzekeraar bovendien niet de leiding gehad in het strafproces. 2 punten 5. a. De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van de polis gewoon betalen aan de benadeelde; 0 punten er is immers geen toegestane uitsluiting van kracht.1 punt b. De WAM-verzekeraar zal op grond van de rijbewijsbepaling uit de polis, de schade verhalen op Alexander, 1 punt hij kan geen beroep doen op de ontsnappingsclausule omdat hij wist dat Cindy nog maar 15 was.1 punt NIBE-SVV, april

10 c. De WAM-verzekeraar zal, als Alexander onvoldoende verhaal biedt, de schade uiteindelijk verhalen op Cindy, als veroorzaker. 2 punten 6. Ja. 0 punten De brand in de rode auto is ontstaan door eigen gebrek. De casco-verzekeraar van deze auto doet afstand (renunciatie) van artikel 7:951 BW, eigen gebrek waardoor zij tot uitkering zal overgaan. 2 punten De cascovoorwaarden van de gele auto spreken niet over artikel 7:951 BW, eigen gebrek, dus de regeling volgens de wet moet worden aangehouden. 1 punt De schade aan de gele auto is niet ontstaan door eigen gebrek van de auto zelf, 1 punt maar door een naburige brand/ontploffing dus artikel 7:951 BW speelt hier in het geheel geen rol waardoor de casco-verzekeraar tot vergoeding zal overgaan.1 punt 7. a. Dit is gedekt, het is een ruitschade. 1 punt b. Dit is gedekt, er is sprake van brandschade. 1 punt c. Dit is gedekt, voor de auto is dit van buitenkomend onheil. 1 punt d. Dit is niet gedekt, er is sprake van schade door eigen gebrek. 1 punt 8. EUR 2.200,-. 1 punt De cascopolis dekt niet het eigen gebrek zelf (de kapotte cruisecontrol), maar de gevolgschade wel. 2 punten 9a. De tweede expert wordt benoemd als de verzekerde het niet eens is met de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt De derde expert wordt benoemd als de eerste expert en de tweede expert (contra-expert) het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt 9b. De tweede expert wordt benoemd door de verzekerde. 1 punt Een eventuele derde expert wordt benoemd door de eerste en de tweede expert. 1 punt 10. Op grond van het recht van subrogatie (ex artikel 7:962 BW). 1 punt En op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW). 1 punt Het verhaal op Henri (de veroorzaker van de schade) is (in beide gevallen) beperkt tot de werkelijke schade, namelijk de dagwaarde van de kleding en de reparatiekosten van de auto. 2 punten Correctievoorschrift: het onderstreepte antwoordelement moet in ieder geval genoemd worden door de kandidaat voor puntentoekenning. NIBE-SVV, april

11 11. Aanspraak op vergoeding van schade die hij kan lijden, als het verzekerde motorrijtuig door een gedekt evenement wordt beschadigd of wellicht geheel verloren gaat (dit recht slaat op de cascoverzekering). 2 punten Bescherming van zijn vermogen tegen eisen tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken van anderen (dit recht slaat op het aansprakelijkheidsdeel). 2 punten Correctievoorschrift: het onderstreepte antwoordelement moet in ieder geval genoemd worden door de kandidaat voor puntentoekenning. 12. a. Ja, het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder nader te bepalen adres in Nederland, is gedekt.1 punt b. Nee, er is dekking voor één keer vervoer en er is gekozen voor Groningen. 1 punt c. Ja, er is sprake van het bergen en vervoeren van de beschadigde auto naar een door de verzekerde te kiezen adres of herstelbedrijf in Nederland. 1 punt d. Ja, de kosten voor het slepen van het gestrande voertuig naar Utrecht worden vergoed, mits dit in overleg en met akkoord van de verzekeraar is gebeurd. 1 punt 13. Nee, ABC-verzekeringen moet de schade aan de bromfietser betalen. 0 punten Nu de adviseur bevoegdheid heeft tot het verlenen van een voorlopige dekking moet ABC-verzekeringen de toegezegde voorlopige dekking nakomen. 2 punten ABC-verzekeringen loopt 16 dagen na-risico, minimaal vanaf 17 januari punten 14. Oude nettopremie (EUR 722 minus 70% BM) EUR 216,60. 1 punt Nieuwe brutopremie WA EUR 850,- Casco EUR 1.487,- Totaal bruto EUR 2.337,- (minus 70% BM) netto EUR 701,10 -/- 2 punten Het verschil is EUR 484,50 -/- 1 punt 484,50 x 9/12 = - EUR 363,38. Er moet EUR 363,38 bijbetaald worden. 1 punt 15. De verzekeraar geeft Simon aan dat in de polisvoorwaarden de premiebepalende factoren zijn omschreven. Een daarvan is de oorspronkelijke cataloguswaarde. 1 punt Na de ontstane schade blijkt dat de verzekerde waarde niet juist is. De verzekeraar gaat nu eerst op basis van de juiste verzekerde som de cascopremie vaststellen. 1 punt De schadevergoeding van Simon zal bestaan uit de betaalde premie gedeeld door de juiste premie en dat vermenigvuldigd met het schadebedrag. 1 punt 16. Cor krijgt (op basis van rubriek B) 19% van EUR ,- = EUR 3.800,- 1 punt en vijf maanden wettelijke rente = 3% x 5/12 over EUR 3.800,- = EUR 47,50 totaal dus EUR 3.847,50.1 punt (Correctoren ook goed rekenen: conform artikel 6.6 van de polisvoorwaarden, vijf maanden rente = 4% x 5/12 over EUR 3.800,- = EUR 63,35,- totaal dus EUR 3.863,35.) Ferry krijgt (op basis van rubriek B) 30% van 60% van EUR ,- = EUR 3.600,-. 2 punten NIBE-SVV, april

12 17. De verzekeraar zal de schade vergoeden, 0 punten diefstal is gedekt als de verzekerde de zaken in het voertuig heeft achtergelaten bij een oponthoud en het de bedoeling was de rit op dezelfde dag voort te zetten. 2 punten Ook goed is: als de kandidaat aangeeft dat sommige verzekeraars dit niet vergoeden, met motivering. 18a. Ja. 0 punten De passagiers van een motorrijtuig zijn ook verzekerden op de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en kunnen dus rechten ontlenen aan deze verzekering. 2 punten 18b. Het toegevoegde criterium van een verzekeraar is dat men wel een gemachtigde inzittende moet zijn. 1 punt 19. a. Nee. Het conflict bestond al voor het afsluiten van de verzekering. 1 punt b. Ja. Het gaat hier om een strafzaak en dan is de wachttijd niet van toepassing. 2 punten c. Ja. Het is een geschil en het contract is afgesloten na de ingangsdatum van de verzekering, de wachttijd is niet van toepassing. 2 punten 20a. Onder milieuaantasting wordt verstaan het vrijkomen (door uitstoot, lozing, doorsijpelen, loslaten of ontsnappen) van een vloeibare, vaste of gasvormige stof in de lucht, in de bodem of in het water. Bovendien moet die stof een prikkelende, verontreinigende, of besmetting of bederf veroorzakende werking hebben. 2 punten 20b. - Bedrijfswagens (motorrijtuigen met kenteken op naam van de verzekeringnemer). - Privéwagens van de tot de directie behorende personen en hun echtgenoten; bij deze motorrijtuigen behoort het kenteken op naam van de desbetreffende personen te staan. - tot de bedrijfsvoorraad behorende motorrijtuigen. 3 punten (3 x 1 punt) 21. De RDW legt een koppeling tussen de verzekeraar die een handelaarskenteken aanmeldt en alle motorrijtuigen die op naam staan van het bedrijf aan wie het handelaarskenteken is verstrekt. 2 punten Hierdoor staat de verzekeraar geregistreerd voor alle bedrijfswagens van het betreffende bedrijf, 1 punt terwijl hij uitsluitend beoogt voor een bedrijfsauto met handelaarskenteken dekking te bieden. 1 punt 22. De persoon, niet de bestuurder, die het verzekerde object of het daaraan gekoppelde, respectievelijk aan- of opgebouwde werktuig bedient. 2 punten (Correctievoorschrift: het onderstreepte moet worden genoemd voor toekenning van minimaal één punt.) NIBE-SVV, april

13 23. In het verleden was er geen Centraal Register van de eigenaren van bromfietsen. Daardoor kon men alleen de verzekeraar achterhalen aan de hand van het verzekeringsplaatjesnummer. 2 punten Nu de eigenaren ook zijn geregistreerd in het Centraal Register van de WAM (ook goed is: RDW), kan men, naast de verzekeraar, ook de eigenaar vinden en zo nodig aanspreken. 2 punten 24. De explosie vindt plaats als de auto rijdt en dus niet tijdens het laden (of lossen). 1 punt Ook is de schade niet ontstaan door het opsteken van de sigaret, maar door het weglekkende gas. Hiermee behoefde Janneke geen rekening te houden. 1 punt De gasfles is aan te merken als lading van de auto. De schade wordt dus veroorzaakt door de lading. De WAM-verzekering moet daarom de schade van Janneke uitkeren. 1 punt 25. Er is sprake van randgebieden bij: - niet op elkaar aansluitende dekkingen. 1 punt - dekkingen van verschillende polissen, gesloten ten behoeve van verschillende verzekerden, ieder voor zich de mogelijkheid biedend daarop een beroep te doen. 1 punt - verschillende personen, verzekerd op verschillende polissen, worden ieder voor zich aangesproken in verband met het schadevoorval. 1 punt Correctievoorschrift: als het 2e en 3e onderdeel samengevat wordt als oneigenlijke samenloop, dan voor deze onderdelen samen één punt toekennen. NIBE-SVV, april

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto "Dominass Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Dominass en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D

Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Voorwaarden Autoverzekering M 03.5.07 D Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg zijn

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ

Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Voorwaardenset autoverzekering fairzekering VW FZ Wegwijzer pagina Algemene Voorwaarden fairzekering (PP 8000-01-FZ) 2-7 Verzekeringsvoorwaarden Autoverzekering fairzekering (PP 8300-01-FZ) 8-11 Autoverzekering

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Motorrijtuigverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden recht hebben op vergoeding van

Nadere informatie

Voorwaarden ING Autoverzekering

Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Algemeen PP 9100-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijk heid. Ook als u niet rijdt met uw auto. Deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ

Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ Voorwaardenset Autofairzekering VW FZ Wegwijzer pagina Algemene Voorwaarden fairzekering (PP 8000-01-FZ) 2-7 Verzekeringsvoorwaarden Autofairzekering (PP 8300-01-FZ) 8-11 Autofairzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 11 Motorrijtuig: 11a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 11b een vervangend

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Pakketverzekering Motorrijtuigen. Inhoud

Pakketverzekering Motorrijtuigen. Inhoud Polismantel 5019 Pakketverzekering Motorrijtuigen Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 In welke landen geldt de verzekering? 2 1.2 Risicowijziging 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij niet? 2 Artikel 3 Hoe

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Algemene en bijzondere voorwaarden 3 Algemene voorwaarden 3 Artikel. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 3 Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?

Nadere informatie