Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen"

Transcriptie

1 Oefenexamen Motorrijtuigverzekering en aanverwante verzekeringsvormen NIBE-SVV, april 2013

2 1. In de WAM is bepaald dat de dekking in ieder geval moet gelden voor de landen die in de betreffende uitvoeringswet via een Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangegeven. Theo gaat met zijn personenauto met vakantie naar Aziatisch Turkije. Hier veroorzaakt hij een aanrijding met zijn auto. Biedt de WA-verzekering van Theo dekking voor dit ongeval? Motiveer uw antwoord. 2. Motorrijtuigpolissen kennen voor het aansprakelijkheidsgedeelte van de polis een aparte definitie van verzekerden. Wie worden er onder verzekerden verstaan? 3. Voor een autobus met 46 zitplaatsen en twee chauffeurs moet volgens de WAM/WPV voor handbagage een bedrag van EUR ,- verzekerd zijn, en per zitplaats een bedrag van EUR ,- met een minimum van EUR ,- voor andere schade in het voertuig. Is deze stelling volledig juist? Motiveer uw antwoord. 4. Een automobilist rijdt met een snelheid van 100 km per uur door het centrum van Den Haag. Hij negeert een stopteken van de politie, die de achtervolging inzet. De automobilist rijdt ook door een rood verkeerslicht. Na enkele kilometers rijdt de politie hem klem en pakt hem op. De volgende dag wordt hij weer vrijgelaten, nadat de politie een uitgebreid proces verbaal heeft opgemaakt. Na enkele weken moet hij voor de strafrechter verschijnen en krijgt de automobilist de volgende straf opgelegd: a. een boete van EUR 800,- voor te hard rijden; b. een boete van EUR 180,- voor het rijden door een rood stoplicht; c. een boete van EUR 1.000,- voor het negeren van een stopteken van de politie en het veroorzaken van een gevaarlijke situatie; d. het betalen van de gerechtskosten van EUR 750,-. De automobilist heeft een WA-verzekering voor zijn auto. De verzekering biedt dekking boven het verzekerd bedrag voor de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. Hij claimt de kosten bij de WAM-verzekeraar. Vallen bovengenoemde kosten a t/m d onder de dekking van de WAM-verzekering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

3 5 Alexander gaat op zijn snorfiets naar de 15 e verjaardag van zijn vriendin Cindy. Omdat ze jarig is, durft ze Alexander wel te vragen of zij ook eens op de snorfiets mag rijden. Hij geeft haar de snorfiets te leen. Cindy rijdt er zo mee weg. Later hoort hij een gil en rent de hoek om. Cindy is door een kuil gereden en daardoor tegen een auto gevallen die behoorlijke schade heeft. De benadeelde autobezitter stelt de WAM-verzekeraar van Alexander aansprakelijk voor die schade. Welke reactie zal deze WAM-verzekeraar geven richting: a. de benadeelde? b. Alexander? c. Cindy? Motiveer uw antwoorden. 6. Op een parkeerplaats vliegt onverwacht een geparkeerd staande rode auto in brand. Er volgt een hevige ontploffing waardoor een andere gele auto ook in brand raakt. Beide auto s branden geheel uit. Naderhand blijkt dat de brand in de rode auto is ontstaan door een lekkende benzineleiding. Beide auto s zijn volledig casco verzekerd. In de voorwaarden van de cascoverzekering van de rode auto staat dat eigen gebrek (artikel 7:951 BW), NIET van toepassing is, terwijl in de cascovoorwaarden van de gele auto hier in het geheel NIETS over wordt gezegd. Zullen beide cascoverzekeraars haar verzekerden schadeloos stellen? Motiveer uw antwoord en betrek in beide antwoorden de schade door het eigen gebrek (artikel 7:951 BW). 7. Gwendolyn gaat op bezoek bij vrienden in een nieuwbouwwijk. Omdat de wijk nog NIET bestraat is, staat haar auto nogal ver van het bezoekadres. Gwendolyn blijft slapen bij haar vrienden. De volgende morgen treft ze haar auto beschadigd aan. De volgende schades worden geconstateerd: a. er is een tegel door haar voorruit gegooid. b. Gwendolyn heeft het dak open laten staan en iemand heeft zijn brandende sigaret naar binnen gegooid waardoor de bekleding van haar auto is beschadigd. c. De kabels aan de onderzijde van de auto, blijken door ratten te zijn doorgebeten. d. Tot slot is de uitlaat door metaalmoeheid aan de onderkant losgeraakt en daardoor gebroken. Bepaal per schade a t/m d of er dekking is op de volledige cascoverzekering. Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

4 8. Jelmer heeft zojuist een nieuwe Opel gekocht, waarmee hij naar huis rijdt. Jelmer heeft de auto WA/casco verzekerd. Hij stelt de cruisecontrol in op 80 kilometer per uur. Op een kruispunt moet hij plotseling hard remmen. De remmen werken weliswaar, maar de motor loeit door en als hij de rem even loslaat schiet de auto door en rijdt hij met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal. De cascoschade aan zijn nieuwe auto bedraagt EUR 4.500,-, inclusief EUR 1.500,- voor het repareren van de cruisecontrol. Er geldt een eigen risico van EUR 800,- per schadegeval. Tijdens de behandeling van de schade door de verzekeringsmaatschappij blijkt dat Opel de hele serie van zijn zojuist gekochte Opel heeft teruggeroepen in verband met problemen in de cruisecontrol. Welk schadebedrag zal Jelmer van zijn verzekeringsmaatschappij krijgen? Motiveer uw antwoord. 9a. Voor de schadevaststelling van de autoschades onder de cascopolis wordt gebruik gemaakt van registerexperts. Dat biedt een zekere mate van kwaliteit voor de schadevaststelling. Toch komt het nog wel voor dat een tweede expert en soms een zelfs nog een derde expert benoemd wordt voor een autoschade. In welke gevallen wordt een tweede expert en in welk geval wordt een derde expert benoemd? 9b. Door wie worden deze experts benoemd? 10. Bjorn is schadebehandelaar bij De Kei N.V. Zijn auto is op eigen naam bij De Kei verzekerd op WA+volledig casco-condities. Op een dag worden Bjorn en zijn vrouw Annelies in de auto aangereden door de onverzekerde Henri die aansprakelijk is voor het ongeval. Bjorn was bestuurder tijdens het ongeval en Annelies passagier. Naast de cascoschade, heeft Annelies ook kledingschade. Die kleding was eigenlijk versleten maar Annelies draagt deze kleding nog regelmatig en Bjorn wil daarom nieuwe kleren voor zijn echtgenote. Op grond van de WAM-dekking van zijn eigen polis betaalt hij onder cessie haar nieuwe kleding. Vervolgens wil hij die schade verhalen op Henri. Op grond van welk(e) wettelijk(e) recht(en) kan Bjorn namens zijn werkgever, de schade verhalen op Henri en in welke mate? 11. Een verzekerde kan verschillende rechten ontlenen aan zijn motorrijtuigverzekering. Wat zijn de twee belangrijkste rechten? Geef een volledige omschrijving van deze twee rechten. NIBE-SVV, april

5 12. De familie Van Dijkhuizen is op vakantie op een camping in Groningen. Tijdens een uitstapje naar de dierentuin in Emmen veroorzaakt de heer Van Dijkhuizen met zijn personenauto, die uitsluitend WA-verzekerd is, een aanrijding. De auto raakt op diverse plaatsen beschadigd, waaronder ook het linker voorwiel, zodat NIET verder gereden kan worden. De politie heeft een takelbedrijf gebeld en de auto wordt naar een garage in Emmen afgevoerd. Na deze aanrijding besluiten ze om hun vakantie af te breken. Ze nemen een taxi naar het station van Groningen. Ze halen hun bagage op van de camping en nemen daarna met hun drie kinderen de trein naar hun woonplaats Utrecht. De volgende dag vraagt de heer Van Dijkhuizen aan zijn WA-verzekeraar of de beschadigde auto die nu in een garage in Emmen staat naar zijn eigen garage voor reparatie in Utrecht gesleept kan worden en of die kosten ook gedekt zijn. De volgende kosten worden geclaimd bij de WA-verzekeraar: a. Taxikosten Emmen - Groningen EUR 35,-. b. Treinkosten Groningen - Utrecht EUR 95,-. c. Sleepkosten naar garage in Emmen EUR 175,-. d. Sleepkosten van Emmen naar Utrecht EUR 250,-. Bepaal voor elk van de kosten a t/m d of de heer Dijkhuizen daarvoor dekking heeft? Motiveer uw antwoord. 13. Een adviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2011 een voorlopige dekking toe voor zijn motorrijtuigverzekering. Het aanvraagformulier wordt ingevuld door Harmen en ABC-verzekeringen ontvangt het formulier op 7 januari De acceptant van ABC-verzekeringen behandelt de aanvraag, wegens drukte, pas op 16 januari 2011 en wenst het risico NIET te verzekeren. Nog dezelfde dag stuurt ABC-verzekeringen een aangetekende brief naar zowel Harmen als de adviseur met de mededeling dat men het risico NIET accepteert en dat er vanaf 3 januari 2011 GEEN dekking wordt verleend. Op 17 januari 2011 wordt de brief ontvangen. Op 31 januari 2011 veroorzaakt Harmen een aanrijding met een bromfietser. De bromfietser dient een claim in bij ABC-verzekeringen. Deze wijst de schade af omdat er, naar hun mening, nooit dekking is geweest. Is de afwijzing van ABC-verzekeringen terecht? Motiveer uw antwoord. 14. Maak voor de beantwoording van deze vraag gebruik van de bijlage. Dirk woont in regio 1 en heeft inmiddels zeven jaar schadevrij gereden. Hij heeft inschalingtrede 6. Hij heeft zijn auto WA verzekerd. De auto heeft een gewicht van 940 kg. Drie maanden na de ingangsdatum koopt hij een nieuwe auto met een gewicht van kg. en een cataloguswaarde van EUR ,-. De auto wordt WA en casco verzekerd. Hoeveel moet Dirk bijbetalen tot de eerstkomende prolongatie? Geef uw volledige berekening. Kosten en assurantiebelasting moet u buiten beschouwing laten. NIBE-SVV, april

6 15. Simon heeft een oude Mazda gekocht en voor deze auto een WA- en cascoverzekering gesloten. Omdat de auto NIET meer in aanmerking komt voor de nieuwwaarderegeling en de vaste afschrijvingsregeling, heeft Simon een lagere oorspronkelijke cataloguswaarde doorgegeven. Simon gaat zijn auto aan vrienden laten zien en parkeert de auto aan het kanaal. In al zijn enthousiasme over de auto vergeet Simon de auto op de handrem te zetten. De auto rolt het kanaal in en raakt total loss. Simon meldt de schade bij zijn cascoverzekeraar. Deze schakelt een expert in voor de vaststelling van de schade. De expert maakt in zijn expertiserapport melding van de te lage verzekerde waarde. Simon wil weten of en wat de verzekeraar vergoedt. Wat bericht de verzekeraar? 16. Maak voor de beantwoording van deze vraag gebruik van de bijlage. Cor heeft voor zijn auto een OVI gesloten, voor vier inzittenden inclusief bestuurder, met de volgende verzekerde bedragen: Rubriek A. EUR ,- per zitplaats. Rubriek B. EUR ,- per zitplaats. Rubriek D. EUR 1.000,- voor alle inzittenden tezamen. Samen met vier vrienden, Ferry, Harry, Herman en Oscar, gaat Cor met zijn auto op pad. Onderweg moet Harry bij zijn familie iets afgeven. De anderen blijven in de, voor het huis geparkeerde, auto wachten. Hier geldt echter een stopverbod en enkele ogenblikken later worden zij van achteren aangereden. Herman en Oscar hebben slechts wat blauwe plekken. Cor heeft een whiplash en na 17 maanden wordt een blijvende invaliditeit vastgesteld van 19%. Ferry heeft letsel aan zijn hand en na tien maanden wordt 30% functieverlies vastgesteld. Welke bedragen worden op basis van de OVI aan Cor en Ferry uitgekeerd? Geef uw volledige berekening. 17. Marije heeft naast haar WA en volledige cascodekking ook een Schadeverzekering voor inzittende (SVI) gesloten. Marije is onderweg van Utrecht naar Groningen en parkeert haar auto bij een tankstation om een broodje te eten om daarna haar weg te vervolgen. Als ze terugkomt bij haar auto ziet ze dat er is ingebroken. Ze mist een aantal cd s, een paraplu, een paar boeken en een paar laarzen. Ze doet aangifte van diefstal bij de politie en meldt deze schade op haar SVI. Is deze diefstalschade op de SVI van Marije gedekt? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

7 18a. Naast zijn WA - en volledige cascoverzekering heeft een verzekerde ook een motorrijtuigrechtsbijstandsverzekering gesloten. Na enige tijd vindt er een ongeval plaats waardoor een uitwonende dochter van 28 jaar, als passagier van de auto van de verzekerde, letsel heeft opgelopen. De uitwonende dochter wil een beroep doen op de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering. Is dat mogelijk? Motiveer uw antwoord. 18b. Welk toegevoegd criterium houdt een verzekeraar aan bij een beroep door een passagier op de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering? 19. Ronald heeft op 1 januari 2012 een motorrijtuig gezins -, bedrijfs en verkeersrechtsbijstandverzekering gesloten. De navolgende gebeurtenissen vinden datzelfde jaar plaats: a. Op 5 februari 2012 schakelt Ronald zijn rechtsbijstandverzekeraar in. De reden is een conflict met de hovenier die het afgelopen najaar de tuin van Ronald heeft aangelegd. In verband met dit conflict heeft de Ronald de hovenier al op 10 december 2011 in gebreke gesteld. b. Op 15 februari 2012 doet Ronald weer een beroep op zijn rechtsbijstandverzekeraar. De avond ervoor is bij een alcoholcontrole zijn rijbewijs ingenomen in verband met te hoog alcoholpromillage. c. Op 15 maart 2012 schakelt Ronald weer zijn rechtsbijstandverzekeraar in. Omdat een winkelier, met wie Ronald op 20 januari 2012 een koopovereenkomst sloot, zijn leveringsplicht NIET nakomt, lijdt Ronald veel schade. Bepaal voor elk van de situaties a t/m c of de rechtsbijstandverzekeraar van Ronald rechtsbijstand moet verlenen. Motiveer uw antwoord. 20a. De AVB, als onderdeel van de garagepolis, kent dekking voor het milieurisico. Hiervoor is in de voorwaarden een afzonderlijke aansprakelijkheidsregeling voor schade die verband houdt met milieuaantasting opgenomen. Wat wordt volgens die voorwaarden onder milieuaantasting verstaan? 20b Op de garageverzekering kan facultatief een WA-dekking voor eigen motorrijtuigen worden meeverzekerd. Welke drie categorieën objecten zijn dit? 21. Waarom zullen motorrijtuigverzekeraars voorzichtiger zijn geworden met het afgeven van een verzekering voor een handelaarskenteken (groene plaat)? Motiveer uw antwoord. 22. Tot de verzekerden op een landbouw-/werkmaterieelpolis behoort ook de machinist. Wie wordt bij deze polis onder een machinist verstaan? NIBE-SVV, april

8 23. Bromfietsen, snorfietsen en brommobielen hadden voorheen een verzekeringsplaatje en een verzekeringsbewijs. Tegenwoordig zijn ook deze motorrijtuigen voorzien van een kenteken. Door deze wijziging is het voor benadeelden gemakkelijker geworden om de door de bromfiets veroorzaakte schade te verhalen. Waarom is dit nu gemakkelijker geworden? 24. De vrienden Jaap en Peter zijn op vakantie. Ze reizen met de Opel van Jaap. De kampeerspullen zijn van Peter. Onderweg liggen de spullen in de open achterbak van de auto. Op een dag nemen zij de liftster Janneke mee. Wanneer zij weer op weg zijn, steekt Janneke een sigaret op. Direct daarop volgt een kleine explosie en loopt Janneke brandwonden op. Het blijkt dat de gasfles van het kooktoestel van Peter was losgeschoten en dat er daardoor gas lekte. Het losschieten was blijkbaar gebeurd tijdens het inladen die ochtend door Peter. Janneke c.q. haar verzekeraar wil haar schade verhalen. Enerzijds verwijzen de WAM-verzekeraar van Jaap en de AVP-verzekeraar van Peter (als eigenaar van de kampeerspullen en tevens inlader) naar elkaar. Anderzijds stellen deze beide verzekeraars dat de schade het gevolg is van het aansteken van de sigaret en dat er derhalve sprake is van eigen schuld van Janneke. Moet de WAM - of de AVP verzekeraar de letselschade van Janneke betalen of is zij zelf verantwoordelijk voor haar schade? Motiveer uw antwoord en betrek de in de casus genoemde elementen in uw antwoord. 25. De Geschillencommissie Schadeverzekeraars heeft onder andere tot taak het beslechten van geschillen. Deze taak omvat onder meer het volgende: - bij samenloopgeschillen doet de commissie op verzoek van een verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies; - bij zogenoemde randgebieden van samenloop doet de commissie op verzoek van een betrokken verzekeraar uitspraak bij wijze van bindend advies. Omschrijf uitgebreid wat wordt verstaan onder deze zogenoemde randgebieden. NIBE-SVV, april

9 CORRECTIEMODEL 1. Ja, 0 punten want het verzekeringsgebied volgens de polisvoorwaarden is (vaak) uitgebreid met Aziatisch-Turkijke. 3 punten goed = 0 punten 2-3 goed = 1 punt 4-5 goed = 2 punten 6 goed = 3 punten - Verzekeringnemer; - bezitter; - (kenteken)houder; - bestuurder; - vervoerde personen (passagiers); - werkgever. Correctievoorschrift: als in plaats van bezitter genoemd wordt eigenaar moet dit fout worden gerekend. 3. Nee. 0 punten De EUR ,- geldt voor alle schade aan zaken van passagiers, dus niet alleen voor handbagage.1 punt De EUR ,- met een minimum van EUR ,- per zitplaats is niet correct, 1 punt hiervoor geldt een algemeen minimum van EUR ,- voor schade aan zaken en EUR ,- voor schade aan personen. 2 punten Opmerking voor correctoren: in de cursus staat i.p.v. schade aan personen: letselschade; dit geldt ook voor schade aan zaken dat in de cursus als zaakschade wordt benoemd. Letselschade en zaakschade als begrip dus ook juist rekenen. 4. Geen van bovengenoemde kosten worden vergoed onder de WAM-verzekering. 0 punten Een WAM-verzekering biedt alleen dekking als er schade met of door het verzekerde motorrijtuig is veroorzaakt. Er is hier geen sprake van een ongeval/aanrijding waardoor schade is ontstaan. 2 punten Er moet tevens sprake zijn van burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 1 punt Op die gronden zal de verzekeraar de verzekerde niet bijstaan in een strafproces. Gezien bovengenoemd voorbeeld heeft de verzekeraar bovendien niet de leiding gehad in het strafproces. 2 punten 5. a. De WAM-verzekeraar zal de schade op grond van de polis gewoon betalen aan de benadeelde; 0 punten er is immers geen toegestane uitsluiting van kracht.1 punt b. De WAM-verzekeraar zal op grond van de rijbewijsbepaling uit de polis, de schade verhalen op Alexander, 1 punt hij kan geen beroep doen op de ontsnappingsclausule omdat hij wist dat Cindy nog maar 15 was.1 punt NIBE-SVV, april

10 c. De WAM-verzekeraar zal, als Alexander onvoldoende verhaal biedt, de schade uiteindelijk verhalen op Cindy, als veroorzaker. 2 punten 6. Ja. 0 punten De brand in de rode auto is ontstaan door eigen gebrek. De casco-verzekeraar van deze auto doet afstand (renunciatie) van artikel 7:951 BW, eigen gebrek waardoor zij tot uitkering zal overgaan. 2 punten De cascovoorwaarden van de gele auto spreken niet over artikel 7:951 BW, eigen gebrek, dus de regeling volgens de wet moet worden aangehouden. 1 punt De schade aan de gele auto is niet ontstaan door eigen gebrek van de auto zelf, 1 punt maar door een naburige brand/ontploffing dus artikel 7:951 BW speelt hier in het geheel geen rol waardoor de casco-verzekeraar tot vergoeding zal overgaan.1 punt 7. a. Dit is gedekt, het is een ruitschade. 1 punt b. Dit is gedekt, er is sprake van brandschade. 1 punt c. Dit is gedekt, voor de auto is dit van buitenkomend onheil. 1 punt d. Dit is niet gedekt, er is sprake van schade door eigen gebrek. 1 punt 8. EUR 2.200,-. 1 punt De cascopolis dekt niet het eigen gebrek zelf (de kapotte cruisecontrol), maar de gevolgschade wel. 2 punten 9a. De tweede expert wordt benoemd als de verzekerde het niet eens is met de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt De derde expert wordt benoemd als de eerste expert en de tweede expert (contra-expert) het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. 1 punt 9b. De tweede expert wordt benoemd door de verzekerde. 1 punt Een eventuele derde expert wordt benoemd door de eerste en de tweede expert. 1 punt 10. Op grond van het recht van subrogatie (ex artikel 7:962 BW). 1 punt En op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW). 1 punt Het verhaal op Henri (de veroorzaker van de schade) is (in beide gevallen) beperkt tot de werkelijke schade, namelijk de dagwaarde van de kleding en de reparatiekosten van de auto. 2 punten Correctievoorschrift: het onderstreepte antwoordelement moet in ieder geval genoemd worden door de kandidaat voor puntentoekenning. NIBE-SVV, april

11 11. Aanspraak op vergoeding van schade die hij kan lijden, als het verzekerde motorrijtuig door een gedekt evenement wordt beschadigd of wellicht geheel verloren gaat (dit recht slaat op de cascoverzekering). 2 punten Bescherming van zijn vermogen tegen eisen tot vergoeding van schade aan personen of aan zaken van anderen (dit recht slaat op het aansprakelijkheidsdeel). 2 punten Correctievoorschrift: het onderstreepte antwoordelement moet in ieder geval genoemd worden door de kandidaat voor puntentoekenning. 12. a. Ja, het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder nader te bepalen adres in Nederland, is gedekt.1 punt b. Nee, er is dekking voor één keer vervoer en er is gekozen voor Groningen. 1 punt c. Ja, er is sprake van het bergen en vervoeren van de beschadigde auto naar een door de verzekerde te kiezen adres of herstelbedrijf in Nederland. 1 punt d. Ja, de kosten voor het slepen van het gestrande voertuig naar Utrecht worden vergoed, mits dit in overleg en met akkoord van de verzekeraar is gebeurd. 1 punt 13. Nee, ABC-verzekeringen moet de schade aan de bromfietser betalen. 0 punten Nu de adviseur bevoegdheid heeft tot het verlenen van een voorlopige dekking moet ABC-verzekeringen de toegezegde voorlopige dekking nakomen. 2 punten ABC-verzekeringen loopt 16 dagen na-risico, minimaal vanaf 17 januari punten 14. Oude nettopremie (EUR 722 minus 70% BM) EUR 216,60. 1 punt Nieuwe brutopremie WA EUR 850,- Casco EUR 1.487,- Totaal bruto EUR 2.337,- (minus 70% BM) netto EUR 701,10 -/- 2 punten Het verschil is EUR 484,50 -/- 1 punt 484,50 x 9/12 = - EUR 363,38. Er moet EUR 363,38 bijbetaald worden. 1 punt 15. De verzekeraar geeft Simon aan dat in de polisvoorwaarden de premiebepalende factoren zijn omschreven. Een daarvan is de oorspronkelijke cataloguswaarde. 1 punt Na de ontstane schade blijkt dat de verzekerde waarde niet juist is. De verzekeraar gaat nu eerst op basis van de juiste verzekerde som de cascopremie vaststellen. 1 punt De schadevergoeding van Simon zal bestaan uit de betaalde premie gedeeld door de juiste premie en dat vermenigvuldigd met het schadebedrag. 1 punt 16. Cor krijgt (op basis van rubriek B) 19% van EUR ,- = EUR 3.800,- 1 punt en vijf maanden wettelijke rente = 3% x 5/12 over EUR 3.800,- = EUR 47,50 totaal dus EUR 3.847,50.1 punt (Correctoren ook goed rekenen: conform artikel 6.6 van de polisvoorwaarden, vijf maanden rente = 4% x 5/12 over EUR 3.800,- = EUR 63,35,- totaal dus EUR 3.863,35.) Ferry krijgt (op basis van rubriek B) 30% van 60% van EUR ,- = EUR 3.600,-. 2 punten NIBE-SVV, april

12 17. De verzekeraar zal de schade vergoeden, 0 punten diefstal is gedekt als de verzekerde de zaken in het voertuig heeft achtergelaten bij een oponthoud en het de bedoeling was de rit op dezelfde dag voort te zetten. 2 punten Ook goed is: als de kandidaat aangeeft dat sommige verzekeraars dit niet vergoeden, met motivering. 18a. Ja. 0 punten De passagiers van een motorrijtuig zijn ook verzekerden op de Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en kunnen dus rechten ontlenen aan deze verzekering. 2 punten 18b. Het toegevoegde criterium van een verzekeraar is dat men wel een gemachtigde inzittende moet zijn. 1 punt 19. a. Nee. Het conflict bestond al voor het afsluiten van de verzekering. 1 punt b. Ja. Het gaat hier om een strafzaak en dan is de wachttijd niet van toepassing. 2 punten c. Ja. Het is een geschil en het contract is afgesloten na de ingangsdatum van de verzekering, de wachttijd is niet van toepassing. 2 punten 20a. Onder milieuaantasting wordt verstaan het vrijkomen (door uitstoot, lozing, doorsijpelen, loslaten of ontsnappen) van een vloeibare, vaste of gasvormige stof in de lucht, in de bodem of in het water. Bovendien moet die stof een prikkelende, verontreinigende, of besmetting of bederf veroorzakende werking hebben. 2 punten 20b. - Bedrijfswagens (motorrijtuigen met kenteken op naam van de verzekeringnemer). - Privéwagens van de tot de directie behorende personen en hun echtgenoten; bij deze motorrijtuigen behoort het kenteken op naam van de desbetreffende personen te staan. - tot de bedrijfsvoorraad behorende motorrijtuigen. 3 punten (3 x 1 punt) 21. De RDW legt een koppeling tussen de verzekeraar die een handelaarskenteken aanmeldt en alle motorrijtuigen die op naam staan van het bedrijf aan wie het handelaarskenteken is verstrekt. 2 punten Hierdoor staat de verzekeraar geregistreerd voor alle bedrijfswagens van het betreffende bedrijf, 1 punt terwijl hij uitsluitend beoogt voor een bedrijfsauto met handelaarskenteken dekking te bieden. 1 punt 22. De persoon, niet de bestuurder, die het verzekerde object of het daaraan gekoppelde, respectievelijk aan- of opgebouwde werktuig bedient. 2 punten (Correctievoorschrift: het onderstreepte moet worden genoemd voor toekenning van minimaal één punt.) NIBE-SVV, april

13 23. In het verleden was er geen Centraal Register van de eigenaren van bromfietsen. Daardoor kon men alleen de verzekeraar achterhalen aan de hand van het verzekeringsplaatjesnummer. 2 punten Nu de eigenaren ook zijn geregistreerd in het Centraal Register van de WAM (ook goed is: RDW), kan men, naast de verzekeraar, ook de eigenaar vinden en zo nodig aanspreken. 2 punten 24. De explosie vindt plaats als de auto rijdt en dus niet tijdens het laden (of lossen). 1 punt Ook is de schade niet ontstaan door het opsteken van de sigaret, maar door het weglekkende gas. Hiermee behoefde Janneke geen rekening te houden. 1 punt De gasfles is aan te merken als lading van de auto. De schade wordt dus veroorzaakt door de lading. De WAM-verzekering moet daarom de schade van Janneke uitkeren. 1 punt 25. Er is sprake van randgebieden bij: - niet op elkaar aansluitende dekkingen. 1 punt - dekkingen van verschillende polissen, gesloten ten behoeve van verschillende verzekerden, ieder voor zich de mogelijkheid biedend daarop een beroep te doen. 1 punt - verschillende personen, verzekerd op verschillende polissen, worden ieder voor zich aangesproken in verband met het schadevoorval. 1 punt Correctievoorschrift: als het 2e en 3e onderdeel samengevat wordt als oneigenlijke samenloop, dan voor deze onderdelen samen één punt toekennen. NIBE-SVV, april

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_BP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_SP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Dekking Hulpverlening WA Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - BEPERKT CASCO (BC) Cluster Vraag Malus Bonus Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen? 1 1 Welke vormen van rechtsbijstandsverzekeringen zijn te sluiten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC)

CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING - VOLLEDIG CASCO (VC) Aanvullende dekkingen Hoeveel verschillende ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten? 1 1 Wat zijn de te verzekeren bedragen?

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve Autoverzekering

Collectieve Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering 1 Inhoud Collectieve autoverzekering 3 Wie kunnen eraan deelnemen? 3 Schade en service 4 Welke dekking kiest u? 6 Aanvullende

Nadere informatie

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Bromfietsverzekering Als je brommer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je bromfiets veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Auto WA

Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA Polisvoorwaarden Auto WA PP 3315-04 WG Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-04 Opmerking [MW1]: Voetnoot nog aanpassen Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Oldtimerverzekering (auto of motor)

Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering (auto of motor) Oldtimerverzekering Als je in of op een oldtimer rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je oldtimer veroorzaakt aan een ander

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering VBRM141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Bromfietsverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (BRF-RV-54-161) Bromfiets WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 5 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant heeft een

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto

Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Polisvoorwaarden PP 3325-03 Motorrijtuigverzekering Casco personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier

Verkort aanvraagformulier Verkort aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking

Nadere informatie

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren?

Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? P. A. VAN DER KOOIJ VERZEKERINGEN Zo n waardevol bezit wilt u toch goed verzekeren? Uw auto is een waardevol bezit. Een bezit dat u goed onderhoudt, zodat

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

Bromfiets verzekering

Bromfiets verzekering Bromfiets verzekering - In 4 jaar 75% no-claimkorting - Naast WA ook diefstal & aanrijding tegen scherpe premies - Premie per maand, kwartaal, half jaar en jaar Bromfiets verzekering Unigarant biedt de

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet

De Univé Bromfietsverzekering: voordelig en compleet Univé Bromfietsverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering

Peugeot Assurance De meest complete autoverzekering De meest complete autoverzekering Uw Peugeot verdient de beste dekking Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk kan ook u overkomen. Daarom hebben wij speciaal voor Peugeot-rijders een aantrekkelijke

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot

Peugeot Assurance Dé autoverzekering voor uw Peugeot Dé autoverzekering voor uw Peugeot Zorgeloos op weg met is dé autoverzekering voor uw Peugeot Met kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Peugeot-rijders bieden wij u de beste autoverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN WA Contractsduur Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar in maanden? Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar in maanden? Kosten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG

CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG CITROËN ASSURANCE ZORGELOOS OP WEG VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE Met Citroën Assurance kunt u met een veilig gevoel op weg. Exclusief voor Citroën-rijders bieden wij u de beste autoverzekering. Citroën

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (KLA-RV-52-161) Oldtimer WA Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen

Personen - en bestelauto. Oldtimer. Kampeerauto. Motor. Caravan. Aanhangwagen GEWOON GOED Personen - en bestelauto Oldtimer Kampeerauto Motor Caravan Aanhangwagen MOTORRIjtuigenverzekering W i j b e s pa r e n a a n z i e n l i j k o p o n z e a u t o p r e m i e. Zo houden we geld

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-468 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 9 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Raad & Daad DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met

Nadere informatie

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP

PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP PEUGEOT ASSURANCE ZONDER ZORGEN DE WEG OP 2 PEUGEOT ASSURANCE VERZEKERT U VAN DE BESTE PREMIE MET PEUGEOT ASSURANCE KUNT U MET EEN VEILIG GEVOEL OP WEG. EXCLUSIEF VOOR PEUGEOT-RIJDERS BIEDEN WIJ U DE BESTE

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Polisvoorwaarden PP 3340-03 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement BFG-3 Voorwaarden Bromfietsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie