Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1 stijngasthuys@hotmail.com"

Transcriptie

1 Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics Stijn Gasthuys 1 Abstract Met dit artikel 2 analyseren we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Internet gebaseerde samenwerking tussen de verschillende spelers in de logistieke keten. Hierbij wordt eerst de recente ondergang van publieke virtuele marktplaatsen besproken. Vervolgens bespreken we de logistieke trends die nieuwe ontwikkelingen zullen drijven en ook waarom het zo belangrijk is de logistiek te bekijken als middel tot het verbeteren van de prestaties van een organisatie. Vandaag de dag is het zo dat investeringen in informatie en communicatietechnologie (o.a. ERP systemen) in relatie tot de logistieke keten niet echt op punt staan en dat er vele verbeteringen mogelijk zijn. In dit artikel bespreken we een op Web service gebaseerde architectuur voor logistieke processen (Requests for Quotes, Shipping en Tracking processen) met daarbij een analyse van de mogelijke voordelen voor de spelers in de logistieke keten. Voor dit artikel, dat gebaseerd is op een eindverhandeling, werd een praktijkstudie ondernomen bij Tessenderlo Group in Brussel. Veel informatie en noden uit de praktijk werden bij Tessenderlo Group opgemerkt en waren dus de aanleiding tot het schrijven van de thesis, waarvan dit artikel een bondige samenvatting is. 1 De auteur is Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en momenteel tewerkgesteld bij PricewaterhouseCoopers Entreprise Advisory, IT Management. Met dit artikel vertolkt de auteur zijn eigen standpunten en het is niet geschreven namens PwC. 2 Dit artikel is geschreven op basis van de eindverhandeling van de auteur: E-logistics, Faculteit ETEW, 2004 (Promotor: Prof. Dr. J. Vandenbulcke).

2 Inhoudstafel Abstract...1 Inhoudstafel...2 Inleiding Bepaling van E-logistics Het falen van de publieke virtuele marktplaatsen Een analyse van het probleemgebied De overgang van publieke naar private virtuele markten Logistieke Trends Waarom de logistieke activiteiten verbeteren? Analyse van de situatie Maakt logistieke efficiëntie een verschil? Logistieke Processen en E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF) Logistieke Processen Voorbeeld ELPIF Evaluatie ELPIF Een best-practice framework voor ontwikkelingen in E-logistics Principes voor de ontwikkeling Belangrijke richtlijnen voor het ontwikkelingsproces / de implementatie 18 7 Een illustratie van een volledig B2B platform...20 Algemeen Besluit

3 Inleiding E-logistics is een domein waaraan door de verschillende software vendors verschillende oplossingen geboden worden. Er zijn vele spelers in het spel die elk hun systemen willen doordrukken (Transwide, Elemica, G-Log). Alsook de traditionele ERP leveranciers proberen hun pakketten te upgraden om zo te voldoen aan de nieuwe vereisten op dit gebied. De bedoeling van dit artikel is ondermeer te gaan kijken wat de trends zijn om tot de meest ideale implementatie te komen voor de spelers in de logistieke keten. 1 Bepaling van E-logistics De term E-logistics is niet zo eenduidig qua betekenis en daarom is het goed te beginnen met een afbakening ervan. De definitie van Zhang (s.a.) van het IBM onderzoekscentrum in Yorktown geeft een goede omschrijving. E-logistics kan worden gedefinieerd als een mechanisme waarbij logistieke processen geautomatiseerd worden. Daarbij komen de voorziening van een geïntegreerde uitvoering over de gehele keten en supply chain management diensten naar de spelers in het logistieke gebeuren. Die geautomatiseerde processen kunnen een volledige visibiliteit doorheen de logistieke keten bieden en kunnen ook deel uitmaken van bestaande e-commerce of workflow systemen. 3

4 2 Het falen van de publieke virtuele marktplaatsen 2.1 Een analyse van het probleemgebied Indien men het gebied rond virtuele marktplaatsen onderzoekt, kan men drie grote problemen onderkennen. Ten eerste geloven vele leveranciers dat een deelname in dergelijke marktplaatsen hun producten of diensten herleid tot een commodity status. Ten tweede zien leveranciers deze virtuele marktplaatsen als een extra transactiekost. Het laatste probleem is dat leveranciers de opportuniteiten van dergelijke marktplaatsen niet onderkennen. Deze opportuniteiten bestaan onder andere uit een toegang tot de wereldmarkt, nieuwe mogelijkheden tot marketing en snellere afhandeling van betaling (Whitaker, 2001). Vandaag de dag worden virtuele marktplaatsen nog altijd heel sceptisch onthaald door logistieke dienstverleners (Huijgen, 2002). In 2002 werd een enquête uitgevoerd omtrent de visie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners op virtuele marktplaatsen (zie onderstaande figuren). In dat jaar gaf de helft van de transportbedrijven toe dat ze werkten met virtuele marktplaatsen. De scepsis van de transportbedrijven had vooral zijn basis in het feit dat de verladers nu een heel efficiënt mechanisme hadden om het goedkoopste transport te vinden. In 2002 kwam slechts één procent van de omzet van de transportbedrijven voort uit transacties via virtuele marktplaatsen. Desalniettemin gaf 30 procent van de bedrijven toe dat ze verwachten dat 30 procent van hun omzet in 2006 zal voortkomen uit dergelijke platformen. Men moet echter opmerken dat er een groot verschil bestaat tussen virtuele marktplaatsen waarbij ladingen worden uitgewisseld tussen verschillende transportbedrijven (bijvoorbeeld: Teleroute) en initiatieven waarbij de verladers direct hun orders doorgeven aan de transportbedrijven. Bij de eerstgenoemde mogelijkheid, zorgt het delen van informatie in het beter benutten van de laadcapaciteit. Bij de laatste mogelijkheid worden transport orders verkocht aan het transportbedrijf dat het meest gunstige bod heeft gedaan voor een bepaald order. De onderstaande figuur geeft in detail aan wat de transporteurs zien als de belangrijkste voordelen van virtuele marktplaatsen. Transporteurs zullen in staat zijn om hun efficiëntie te verhogen door het aantal lege kilometers te reduceren en door het verbeteren van de graad van belading. Ook zal een snellere administratieve afhandeling en verbreding van de markt meerwaarde creëren voor transporteurs. Op dit moment lijken de logistieke dienstverleners zich niet bewust van die opportuniteiten en denken de meesten dat virtuele marktplaatsen enkel zullen gebruikt worden voor incidenteel transport en er dus nooit grote volumes van transport over zullen worden verhandeld. 4

5 Figuur 1: De voordelen van logistieke marktplaatsen 3 De belangrijkste redenen tot scepsis zijn dat de logistieke dienstverleners bang zijn om slechte prijzen te bekomen en dat er minder onderscheid tussen de concurrenten zal kunnen worden gemaakt. Verder geloven de logistieke dienstverleners dat hun klanten altijd persoonlijk contact zullen willen en dat ze nooit een onbekend bedrijf zullen aanvaarden om hun orders uit te voeren. Figuur 2: De nadelen van virtuele marktplaatsen 4 Huijgen (2002) geeft ook aan dat meer private virtuele marktplaatsen een veel belovende toekomst hebben. In een dergelijke marktplaats opereren een heel 3 Huijgen. (2002). pp 2. 4 Huijgen. (2002). pp 4. 5

6 beperkt aantal spelers. In het meest ideale geval wordt er een win-win situatie gecreëerd. Hierbij wordt er aan de transportbedrijven de kans gegeven om hun graad van belading te verbeteren en profiteren de verladers van een verbeterde service aan een lagere kost. Als besluit kan men dus stellen dat veel van de nadelen van publieke marktplaatsen kunnen worden vermeden indien men meer private platformen van samenwerking gaat creëren. 2.2 De overgang van publieke naar private virtuele markten In de neergang van de Internet economie rond het jaar 2000 gingen ook verschillende virtuele marktplaatsen ten onder. Men is echter tot de vaststelling gekomen dat de grootste reden van deze laatste gebeurtenis was dat de verschillende deelnemers daarbij angst hadden teveel informatie te delen. De logistieke dienstverleners waren bang voor slechte prijzen en de verspreiding van hun offertes. De verladers waren bang dat al hun trafieken werden bloot gelegd voor de concurrentie. In schril contrast staan de private marktplaatsen. Deze zijn in tussentijd sterk gegroeid. Het probleem was ook dat de publieke marktplaatsen er niet in geslaagd zijn van op maat gemaakte waarde creërende oplossingen aan te bieden die hun klanten overtuigd hebben om deel te nemen. (Whitaker, 2001). In de komende jaren wordt echter een heel sterke groei verwacht voor B2B sites gespecialiseerd in trading en verkoop. Een bewijs van de populariteit van B2B technologieën is dat in 2000 al voor meer dan 433 miljoen dollar aan transacties werd afgehandeld. In 2001 was de waarde al tot 900 miljoen dollar gestegen. (Sairamesh. J., 2002). De meeste van deze private marktplaatsen functioneren op het niveau van multinationale ondernemingen en zijn ook sector georiënteerd. Een voorbeeld van een dergelijke marktplaats is Transora dat samenwerking tussen de verladers en de logistieke dienstverleners mogelijk maakt. 6

7 3 Logistieke Trends Vooraleer de nieuwste technologische mogelijkheden op het gebied van logistiek te bekijken, is het belangrijk om uiteen te zetten wat voor trends de technologie zou moeten kunnen ondersteunen in de toekomst. Tabel I: Logistieke trends 5 Product Proces Tijd Plaats Lading Manier ICT aanbod gedreven - in batch - vaste locaties - aparte goederenstromen - onafhankelijkheid - vaste tijdstippen - lage frequenties - snel transport - point to point vervoer - beperkt netwerk - weinig flexibiliteit - beperkte standaarden - beperkte tracking & tracing - focus op wegtransport - aparte overslag - beperkt multimodaal transport - individuele systemen - fysieke markt - spraakcommunicatie - vraag gedreven - individueel product - flexibele locaties - bundeling van goederenstromen - samenwerking - flexibele tijdstippen - hoge frequenties - betrouwbaar transport - door to door vervoer - echte logistieke netwerken - flexibele aflevering - Europese standaarden - algemene tracking & tracing - focus op cargo - integrale overslag - multimodaal transport als norm - gemeenschappelijk systeem - virtuele markt - datacommunicatie Bovenstaande trends in de logistiek hebben hun implicaties op de markt van de logistieke dienstverleners. De ontwikkeling van grotere logistieke netwerken is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de markt. De eerste grote uitdaging 5 CIC ( Concurreren met ICT competenties ). (2001). 7

8 van deze logistieke netwerken is dat het afleveren van goederen veel flexibeler zal moeten verlopen in de toekomst. Dit zal ook gepaard gaan met veel kortere doorlooptijden. Het CIC ( Concurreren met ICT competenties ) (2001) voorspelt ook dat in de toekomst de beslissing over het beheer van het logistieke netwerk zal liggen bij de business owner (de klant die nood heeft aan logistieke diensten). Het tactische en operationele beheer zou dan geoutsourced worden aan een logistieke dienstverlener die gebruikt maakt van supply chain management software om zijn netwerk te beheren. Deze software heeft modules voor warehousing en transport. Daarbij zou deze software ook in staat zijn om te communiceren met de verschillende ERP systemen van de verladers. Naast SCM software bestaan er speciale EDI / XML connecties met de partners voor tracking and tracing. De logistieke dienstverleners zullen in staat zijn om aan lagere operationele kost te werken dan verladers die hun goederen zelf afleveren. Het competitieve voordeel komt voort uit het feit dat die logistieke dienstverleners verschillende goederenstromen kunnen bundelen met daaruit voortvloeiende schaalvoordelen. Hieruit volgt ook dat de verladers zich nu op hun core business kunnen concentreren. 8

9 4 Waarom de logistieke activiteiten verbeteren? Analyse van de situatie Om de evolutie van de vooruitgang van de logistieke keten te bekijken, is er een framework dat beschrijft en samenvat wat er vandaag in verschillende bedrijven en industrieën gebeurt. De evolutie kan worden samengevat in vijf verschillende stadia: Stadium 0 : Pre-Supply Chain: In deze fase wordt er vooral getracht van best practices in de praktijk om te zetten. Door continue verbetering van het logistieke proces probeert men de prestaties van de onderneming te verbeteren maar men focust nog niet op een volledige verwerking over de gehele keten. De inspanningen concentreren zich in dit stadium voornamelijk op het uitwerken van best practices en applicaties binnen de organisatie die de verschillende business functies beter gaan ondersteunen. Veel bedrijven die vandaag nog niet intern geïntegreerd zijn bevinden zich in dit stadium. Stadium 1 : Functioneel : Hier wordt vooral de business unit interactie belangrijk om mogelijke synergievoordelen te gaan opsporen en implementeren. De organisatie blijft in deze fase echter puur intern werken. Veelal komt hier voor dat het aantal leveranciers wordt gereduceerd om zo grotere volumes te verkopen en daarbij een kostenreductie te realiseren. Stadium 2 : Cross-functioneel : In dit niveau zal men zich concentreren op de interne excellentie en worden interne, functionele muren afgebroken. Men start hier dus met een volledige interne integratie. Eén voorbeeld is dat men de nood aan transport voor het hele bedrijf gaat bekijken en dat men gaat zoeken naar mogelijke synergieën. Stadium 3 : Netwerk : In deze fase zal men zich vooral gaan richten op de klant door te gaan samenwerken met een aantal geselecteerde handelspartners. Hoewel alle organisaties een sterke focus op de klant zullen claimen, is een echte realisatie van het derde stadium moeilijk. Tussen stadium twee en drie is er namelijk een enorm grote kloof op gebied van bedrijfscultuur. In dit stadium wordt er drastisch gekozen voor een ver doorgedreven samenwerking met geselecteerde handelspartners 6 Poirier C. C. (s.a.). 9

10 om de klantentevredenheid na te streven. De organisatie is nu deel van een netwerk van partners die daardoor heel wat verbeteringen realiseren op het gebied van het logistieke netwerk en van klantentevredenheid. Stadium 4 : Value Chain : Wederom ligt hier de focus op de klant maar in dit geval wordt synchronisatie met de partners verbeterd. De verschillende partners in de waardeketen creëren een ééngemaakt logistiek proces dat een geoptimaliseerd netwerk aanbiedt van de initiële leverancier tot de klant. De verschillende spelers in de logistieke waardeketen optimaliseren hun inspanningen tegenover elkaar hetgeen leidt tot een leiderspositie in de sector. Stadium 5 :Full Network Agility : In dit gebied is er volledige network connectivity bereikt en zijn alle transacties online opvolgbaar. Partners delen vitale informatie elektronisch en doorlooptijden worden hierdoor verminderd. Voorraden kunnen worden bekeken in real-time en voorspellingsfouten worden herleid tot een minimum. Opgelet, dit stadium hebben slechts een heel beperkt aantal bedrijven tot op heden bereikt. In dit stadium hebben alle participanten in de waardeketen de opportuniteit om kosten te reduceren en nieuwe omzet te genereren. 10

11 Figuur 3: De evolutie van de supply chain 7 Door gebruik te maken van Internet gebaseerde technologie, kunnen bedrijven hogere niveaus van ontwikkeling bereiken. Innoverende bedrijven breken door de culturele muur en realiseren verbeterde samenwerking met de handelspartners waardoor een opmerkelijke verbetering in prestaties wordt bereikt. 4.2 Maakt logistieke efficiëntie een verschil? Onderstaande tabel maakt duidelijk dat investeren in logistieke efficiëntie zich meer dan ooit loont. Bij dit onderzoek werd ook vastgesteld dat de organisatie op zichzelf nog de grootste hinderpaal is bij het implementeren van dergelijke veranderingen. Veel onderdelen van een onderneming willen echter niet samenwerken, wat hen belet de optimale weg naar de markt te vinden. 7 Poirier C. C. (s.a.). 11

12 Tabel 2: Efficiëntie van de logistiek maakt een verschil. Benefits Companies in Good Supply Chain Experiences (%) Companies in Poor Supply Chain Experiences (%) All Companies Surveyed (%) Increased sales Cost savings Increased market share Inventory reductions Improved quality Accelerated delivery times Improved logistics management Improved customer service Source: Computer Sciences Corporation, El Segundo, CA. We kunnen besluiten dat investeren in logistieke efficiëntie loont en dat de bijdrage aan de prestaties van een onderneming opmerkelijk is. Dit vertaalt zich vooral in kostenbesparingen, een verbeterde service naar de klant toe en een verbeterd logistiek management. We kunnen ons wel afvragen wat de beste manier is om tot dat punt te komen. Bijzonder veel innovatieve oplossingen bieden zich vandaag aan om een stuk van de markt mee te pikken. Een bijzonder klein aantal van deze oplossingen komt echter nog maar dicht bij de best practice op dit gebied. In het volgende deel wordt dieper ingegaan op wat deze best practice inhoudt. 12

13 5 Logistieke Processen en E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF) Logistieke Processen Zoals op de onderstaande figuur te zien is, zijn de belangrijkste logistieke processen die over het Internet gebeuren prijsaanvragen (Requests for Quotes), Shipping en Tracking processen. De figuur geeft dan ook een algemeen beeld van het E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF). Alle processen worden behandeld door de business process manager die de interactie met de back-end server verzorgt. Figuur 4: Logistieke Processen 9 De ELPIF architectuur bestaat uit drie componenten en diensten: Common Alliance layer: De common alliance layer is een high-level service interface die abstractie maakt van beschikbare diensten. De interface bevat de WSDL signaturen van de functies die moeten worden geïmplementeerd door Web services. De methoden hebben een XML bericht als input nodig en geven een XML bericht als resultaat. 8 Zhang. (s.a). 9 Zhang. (s.a). pp 2. 13

14 De gemeenschappelijke interface zou kunnen worden geïmplementeerd door alle logistieke service providers en de resulterende Web services worden gepubliceerd in UDDI registries om ervoor te zorgen dat alle geïnteresseerde handelspartners en klanten die diensten kunnen zoeken en gebruiken indien gewenst. Adaptation layer: De adaptation layer is de voornaamste connectie laag tussen Web services en de gangbare legacy applicaties in de logistieke sector. Het staat in voor de manipulatie van de user requests en antwoorden. Samenvattend, indien een gebruiker een Web service aanroept, dan wordt het verzoek verzonden naar de adaptation layer die de mapping verzorgt tussen de Web service en de methoden en protocollen van de client applicatie. De adaptation layer voorziet ook de juiste dispatch naar de correcte server van de logistieke service providers met hun eigen legacy applicaties. Adaptation layers spelen ten slotte een cruciale rol in het verwerken en het aggregeren van de verschillende antwoorden van de logistieke service providers tot één antwoord voor de verlader. Dynamic data binding: De live en up-to-date data (met RFQ, Shipping en Tracking informatie) van de uitvoerende logistieke service providers worden door de Adaptation Layer dynamisch gebonden aan de XML antwoordberichten. Figuur 5: ELPIF architectuur Zhang. (s.a). pp 3. 14

15 5.2 Voorbeeld ELPIF In de onderstaande figuur is een voorbeeld van een dergelijk B2B systeem uitgewerkt. Het betreft hier een voorbeeld waarbij een klant met een nood aan transport zijn aankooporder via een Browser kan ingeven. Voor dit aankooporder verkrijgt de klant verschillende prijsoffertes van logistieke dienstverleners waaruit de keuze dan kan gemaakt worden. De interactie manager is verantwoordelijk voor het verwerken van de client interactie. (Dit framework gebruikt qua technologie Java Beans, Java Server Pages en Servlets.) De trust and access manager verzorgt voornamelijk de client autorisatie en geeft rechten om bepaalde specifieke operaties uit te voeren. De business flow manager zorgt voor de proces choreografie door het externaliseren van business rules en flow definities. (Daarenboven is er een Web services server die een SOAP server bevat en een private UDDI server waar de Web services van dit voorbeeld geregistreerd zijn. ) Figuur 6: Voorbeeld van een B2B systeem 11 De volgende figuur illustreert de details van een specifiek aankooporder. Het systeem (de business flow manager) zal zich baseren op de geschikte UDDI registers om een lijst te verkrijgen van logistieke dienstverleners met hun respectievelijke prijzen. 11 Zhang. (s.a.) pp 5. 15

16 Ref. Number Customer Name Dispatch Country Buying Delivery Items Port of Loading ETC Qty Article Description Supplier Article No. Transport Service /1 Furniture Outlet Store USA FOB New York Bookcase 100 Figuur 7: Aankooporder 12 De onderstaande figuur toont het antwoord van drie logistieke dienstverleners en de gebruiker kan een bod selecteren na het bekijken van de verschillende alternatieven. Op het moment van aanvaarden, wordt er een boodschap gestuurd naar de koper, de logistieke dienstverlener en zo mogelijk ook naar het uitvoerend transportbedrijf. Transporter Service Name Service Invoked Quote (USD) Select ABC Transportation Inc. ABC_Transport_ Service Get_Transportation_ Quote 2500 Yes/ No Sunshine Transportation Inc. Sunshine- _Transport_ Service Get_Transportation_ Quote UPS UPS_Next_Day Get_Transportation_ Quote 2467 Yes/ No 1900 Yes/ No Figuur 8 : Logistieke Service Provider: prijsofferte en selectie Zhang. (s.a.) pp Zhang. (s.a.) pp 5. 16

17 5.3 Evaluatie ELPIF De integratie met bovenvermeld framework heeft verschillende voordelen. Ten eerste vormt het een methodologie om de proces integratie te automatiseren op een tijdsefficiënte en relatief goedkope manier. Ten tweede is het een manier om de efficiëntie van dienstverlening naar de klanten toe te verhogen waaruit een competitief voordeel kan worden gehaald. Er kunnen meer logistieke dienstverleners sneller gecontacteerd worden, waardoor er geselecteerd kan worden uit een ruimere basis. Ook is er een mogelijkheid om transportkosten te reduceren door de verhoogde transparantie. Het e-logistics processes integration framework voorziet in een aantal gemeenschappelijk interfaces die beschikbaar zijn voor alle logistieke dienstverleners. Dit vergemakkelijkt het werk van de verladers die met één enkele aanvraag (bijvoorbeeld een prijsaanvraag) een groot aantal logistieke dienstverlener kunnen bereiken, wat in een grotere competitie tussen logistieke dienstverleners resulteert. De applicatie ontwikkelaars bij de logistieke dienstverleners ervaren ook voordelen van deze standaard manier van werken omdat ze voor alle implementaties maar éénmaal moeten coderen. Het gebruik van de common alliance layer zou de aanpassing tot nieuwe diensten en technologieën moeten vergemakkelijken. De common alliance layer verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid. Conclusie, ELPIF gebruikt Web services als basis en draagt daarom ook bij tot business proces integratie omdat het een standaard interactiepatroon beschikbaar stelt voor de gehele logistieke industrie. Bijgevolg kan men besluiten dat vele bedrijven idealiter hun ICT architectuur aan deze manier van werken zouden aanpassen. 17

18 6 Een best-practice framework voor ontwikkelingen in E- logistics 14 De werkgroep Prisma (2002) voorziet een best-practice framework voor de ontwikkeling van Internet gebaseerde toepassingen op gebied van de logistiek. Het is dus cruciaal dat er bij de ontwikkeling van deze applicaties met de onderstaande aanbevelingen rekening wordt gehouden om ervoor te zorgen dat de toepassingen een succes worden. De adviezen leggen de nadruk op enkele heel belangrijke aspecten voor het ontwerp en de implementatie van dergelijke systemen. 6.1 Principes voor de ontwikkeling Gebruiken van gemeenschappelijke (open) standaarden, technologieën en interfaces om samenwerkende oplossingen mogelijk te maken (c.f. XML, ). Creëren van interfaces met hoge kwaliteit; hiermee moet het mogelijk zijn om systemen en diensten tussen verschillende manieren van transport te laten integreren. Voorzien van een standaard methode van betaling voor alle transportdiensten. Voorzien van diensten die op maat gemaakt zijn voor de noden van verschillende subgroepen van klanten. Aanmoedigen van het gebruik van mobiele en vaste multimedia platformen. 6.2 Belangrijke richtlijnen voor het ontwikkelingsproces / de implementatie 1. De implementatie van diensten op gebied van e-logistics moet alle participanten van de betrokken organisaties in het ontwikkelingsproces betrekken. Een succesvolle implementatie hangt af van de medewerking van alle betrokken stakeholders. 2. De implementatie moet focussen op het proces en niet op de technologie. Om een goede ontwikkeling van diensten op gebied van e-logistics toe te laten moet het proces gedreven worden door input van de gebruiker, de cultuur in de sector, het beleid van de overheid en de vereisten van de gebruikers. 14 Prisma. (2002). 18

19 3. Internet gebaseerde logistieke diensten moeten overeenkomen met wat voor diensten er gevraagd worden, de context en de overheidsstructuren, 4. Het implementatie proces moet de gebruiker erbij betrekken en er moet een public relations campagne op volgen. Het informeren van alle gebruikersgroepen over de voordelen van de nieuwe diensten zal de aanvaarding verbeteren. 19

20 7 Een illustratie van een volledig B2B platform 15 Deze paragraaf illustreert een volledig B2B platform zoals door IBM voorgesteld en geeft dus een idee van wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. De figuur op de volgende pagina illustreert de verschillende componenten die een architectuur van een volledig B2B platform zou moeten omvatten. Bij het definiëren van de architectuur zijn verschillende ontwerpcriteria in acht genomen: Bij B2B transacties is het cruciaal dat de profielen van de deelnemers/leden worden opgeslagen. De aggregatie van catalogen van verschillende leveranciers is noodzakelijk om tot een realisatie te komen van een private exchange. Toegangscontrole op de cataloog is noodzakelijk om te bepalen wat bepaalde deelnemers kunnen zien. Het moet mogelijk zijn om bepaalde productbeschrijvingen en productaanbiedingen te zoeken. Er moet een raamwerk voorzien zijn waardoor RFQ s (Request for Quotations) en auctions mogelijk worden gemaakt. Ook moet er een functie voorzien zijn voor de bevestiging van orders. De aggregatie van orders over verschillende kopers moet mogelijk zijn. De applicatie moet schaalbaar zijn. Met de opkomst van mobiele toestellen zullen sommige participanten met die toestellen de informatie van het platform kunnen zien. De integratie met back-end systemen zoals ERP systemen is noodzakelijk om een algemene toepassing van de architectuur te bekomen. Evaluatie en intelligente mechanismen zijn noodzakelijk om de koper te helpen in het selecteren van verschillende complexe aanbiedingen. Rapportering is ook noodzakelijk om cruciale informatie over voorbije transacties te verzamelen. 15 Sairamesh J. (2002). 20

21 Figuur 9: Architectuur voor B2B private exchanges en sell-side sites 16 De bovenstaande figuur illustreert de componenten van het platform. De onderstaande paragrafen beschrijven deze componenten in detail. Membership: Het succes van een B2B site is afhankelijk van hoe goed de functies van de personen betrokken in de business kunnen worden gevat. De informatie over het lidmaatschap wordt dan typisch gebruikt om de toegangscontrole en de aansprakelijkheid van veranderingen te controleren. Ook wordt het gebruikt bij krediet verificatie en goedkeuringen voor het plaatsen van orders. Deze structuren kunnen gemapt worden op een standaard Directory Access Protocol of een UDDI -stijl model, dat de organisaties en de betrokken mensen weerspiegelt. Request for Quote RFQ s laten kopers toe om over prijzen en voorwaarden te onderhandelen met de leveranciers van goederen en diensten. Het is de bedoeling dat kopers een RFQ voor een specifieke set van goederen of diensten op de site initiëren. Deze goederen kunnen gedefinieerd zijn in een cataloog. In het bovenstaande model wordt er een vorm van private RFQ geïmplementeerd waar een bepaalde groep van leveranciers wordt geselecteerd door de koper. Deze RFQ s kunnen open zijn (alle participanten kunnen de offertes zien ) of gesloten (alleen de koper die de 16 Sairamesh J. (2002). pp

22 RFQ creëerde ziet de offertes van de leveranciers). De beste offertes resulteren in aankopen. Contracts Veel B2B transacties worden in de realiteit gedreven door contracten van korte of lange termijn. De voorwaarden van contracten voor de levering van bepaalde goederen of diensten worden op voorhand genegotieerd en vastgelegd in contracten. Het bovenstaande platform voorziet een mechanisme waardoor nieuwe contracten kunnen worden vastgelegd en bestaande kunnen worden vernieuwd. Door dit contract mechanisme te ondersteunen, worden bestaande relaties tussen koper en leverancier echt ondersteund. Auctions Het platform voorziet ook een aantal configureerbare modules voor auctions. De modules kunnen worden geconfigureerd naar de gewenste procedure om het offerte proces te leiden. Auction mechanismen zijn bijvoorbeeld heel nuttig om overtollige voorraden te verkopen. Catalogue De cataloog in een private exchange geeft een kijk op de producten die verhandeld worden en legt het mechanisme uit. Exchanges (double-auctions) Het double-auction mechanisme zorgt ervoor dat verkopers een direct kanaal hebben om van overcapaciteit af te geraken. Dit mechanisme is heel nuttig voor het verhandelen van commodities zoals bandbreedte en landbouwproducten. Dit mechanisme gebruikt in veel gevallen een initiële prijs en staat dan toe om naar een continu veiling proces te gaan. Flexible business flow Om ervoor te zorgen dat het platform een grote variëteit van business modellen en processen ondersteunt, maakt het platform gebruik van een workflow engine die de flexibiliteit verhoogt. Deze engine maakt het mogelijk om een directe controle uit te oefenen op de uitvoering van business processen. Men kan besluiten dat de besproken IBM architectuur ongeveer elke mogelijke functionaliteit voor B2B transacties ondersteunt en daarbij veel verder gaat dan de boven besproken ELPIF architectuur. Het gaat hierbij om het verhandelen, het aankopen en het verkopen van goederen en diensten. Het platform is geschikt voor verschillende soorten ondernemingen uit verschillende sectoren. 22

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services

REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services REST Adapter in SAP PI/PO voor REST-based Web Services Inleiding Eindelijk! SAP heeft officieel de REST Adapter voor SAP PI/PO uitgebracht. Deze is beschikbaar vanaf SAP NetWeaver 7.3 EHP1 SP14 of SAP

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer

Inzicht zorgt voor uw Smile. Frank Erftemeijer Inzicht zorgt voor uw Smile Frank Erftemeijer Smile Introductie; Waarom is een Smile belangrijk? The Last Mile en Lost Smile Van Informatie, Communicatie naar Integratie revolutie t Echte Nieuwe werken

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT

THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT THE BIG CHALLENGE VAN DE KLANT DIE OP UW WEBSITE ZIT Whitepaper the next best thing in customer communication: Skype for Business. Patrick Kusseneers, Product manager Voxtron Communication Center Ons Voxtron

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Geen technologisch speeltje, maar realistische basis voor bedrijfsvoordelen!

Geen technologisch speeltje, maar realistische basis voor bedrijfsvoordelen! Webservices! Webservices zijn een drijvende kracht voor het ontstaan van waardenetten binnen ecosystemen. In deze waardenetten zullen bedrijven, zowel intern met bedrijfsonderdelen als extern met andere

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Belnet Multipoint-dienst

Belnet Multipoint-dienst Productfiche Interconnectiviteitsdienst - Multipoint Multipoint-dienst Steeds meer onderwijs-, onderzoeks- en overheidsinstellingen wensen hun geografische sites te verbinden. speelt met zijn dienstverlening

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises Paul Grefen School of Industrial Engineering De wereld wil meer en meer Dus. Ontwikkel meer bedrijfsfuncties Neem meer medewerkers

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie