Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics. Stijn Gasthuys 1 stijngasthuys@hotmail.com"

Transcriptie

1 Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 3 (2004) E-logistics Stijn Gasthuys 1 Abstract Met dit artikel 2 analyseren we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Internet gebaseerde samenwerking tussen de verschillende spelers in de logistieke keten. Hierbij wordt eerst de recente ondergang van publieke virtuele marktplaatsen besproken. Vervolgens bespreken we de logistieke trends die nieuwe ontwikkelingen zullen drijven en ook waarom het zo belangrijk is de logistiek te bekijken als middel tot het verbeteren van de prestaties van een organisatie. Vandaag de dag is het zo dat investeringen in informatie en communicatietechnologie (o.a. ERP systemen) in relatie tot de logistieke keten niet echt op punt staan en dat er vele verbeteringen mogelijk zijn. In dit artikel bespreken we een op Web service gebaseerde architectuur voor logistieke processen (Requests for Quotes, Shipping en Tracking processen) met daarbij een analyse van de mogelijke voordelen voor de spelers in de logistieke keten. Voor dit artikel, dat gebaseerd is op een eindverhandeling, werd een praktijkstudie ondernomen bij Tessenderlo Group in Brussel. Veel informatie en noden uit de praktijk werden bij Tessenderlo Group opgemerkt en waren dus de aanleiding tot het schrijven van de thesis, waarvan dit artikel een bondige samenvatting is. 1 De auteur is Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en momenteel tewerkgesteld bij PricewaterhouseCoopers Entreprise Advisory, IT Management. Met dit artikel vertolkt de auteur zijn eigen standpunten en het is niet geschreven namens PwC. 2 Dit artikel is geschreven op basis van de eindverhandeling van de auteur: E-logistics, Faculteit ETEW, 2004 (Promotor: Prof. Dr. J. Vandenbulcke).

2 Inhoudstafel Abstract...1 Inhoudstafel...2 Inleiding Bepaling van E-logistics Het falen van de publieke virtuele marktplaatsen Een analyse van het probleemgebied De overgang van publieke naar private virtuele markten Logistieke Trends Waarom de logistieke activiteiten verbeteren? Analyse van de situatie Maakt logistieke efficiëntie een verschil? Logistieke Processen en E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF) Logistieke Processen Voorbeeld ELPIF Evaluatie ELPIF Een best-practice framework voor ontwikkelingen in E-logistics Principes voor de ontwikkeling Belangrijke richtlijnen voor het ontwikkelingsproces / de implementatie 18 7 Een illustratie van een volledig B2B platform...20 Algemeen Besluit

3 Inleiding E-logistics is een domein waaraan door de verschillende software vendors verschillende oplossingen geboden worden. Er zijn vele spelers in het spel die elk hun systemen willen doordrukken (Transwide, Elemica, G-Log). Alsook de traditionele ERP leveranciers proberen hun pakketten te upgraden om zo te voldoen aan de nieuwe vereisten op dit gebied. De bedoeling van dit artikel is ondermeer te gaan kijken wat de trends zijn om tot de meest ideale implementatie te komen voor de spelers in de logistieke keten. 1 Bepaling van E-logistics De term E-logistics is niet zo eenduidig qua betekenis en daarom is het goed te beginnen met een afbakening ervan. De definitie van Zhang (s.a.) van het IBM onderzoekscentrum in Yorktown geeft een goede omschrijving. E-logistics kan worden gedefinieerd als een mechanisme waarbij logistieke processen geautomatiseerd worden. Daarbij komen de voorziening van een geïntegreerde uitvoering over de gehele keten en supply chain management diensten naar de spelers in het logistieke gebeuren. Die geautomatiseerde processen kunnen een volledige visibiliteit doorheen de logistieke keten bieden en kunnen ook deel uitmaken van bestaande e-commerce of workflow systemen. 3

4 2 Het falen van de publieke virtuele marktplaatsen 2.1 Een analyse van het probleemgebied Indien men het gebied rond virtuele marktplaatsen onderzoekt, kan men drie grote problemen onderkennen. Ten eerste geloven vele leveranciers dat een deelname in dergelijke marktplaatsen hun producten of diensten herleid tot een commodity status. Ten tweede zien leveranciers deze virtuele marktplaatsen als een extra transactiekost. Het laatste probleem is dat leveranciers de opportuniteiten van dergelijke marktplaatsen niet onderkennen. Deze opportuniteiten bestaan onder andere uit een toegang tot de wereldmarkt, nieuwe mogelijkheden tot marketing en snellere afhandeling van betaling (Whitaker, 2001). Vandaag de dag worden virtuele marktplaatsen nog altijd heel sceptisch onthaald door logistieke dienstverleners (Huijgen, 2002). In 2002 werd een enquête uitgevoerd omtrent de visie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners op virtuele marktplaatsen (zie onderstaande figuren). In dat jaar gaf de helft van de transportbedrijven toe dat ze werkten met virtuele marktplaatsen. De scepsis van de transportbedrijven had vooral zijn basis in het feit dat de verladers nu een heel efficiënt mechanisme hadden om het goedkoopste transport te vinden. In 2002 kwam slechts één procent van de omzet van de transportbedrijven voort uit transacties via virtuele marktplaatsen. Desalniettemin gaf 30 procent van de bedrijven toe dat ze verwachten dat 30 procent van hun omzet in 2006 zal voortkomen uit dergelijke platformen. Men moet echter opmerken dat er een groot verschil bestaat tussen virtuele marktplaatsen waarbij ladingen worden uitgewisseld tussen verschillende transportbedrijven (bijvoorbeeld: Teleroute) en initiatieven waarbij de verladers direct hun orders doorgeven aan de transportbedrijven. Bij de eerstgenoemde mogelijkheid, zorgt het delen van informatie in het beter benutten van de laadcapaciteit. Bij de laatste mogelijkheid worden transport orders verkocht aan het transportbedrijf dat het meest gunstige bod heeft gedaan voor een bepaald order. De onderstaande figuur geeft in detail aan wat de transporteurs zien als de belangrijkste voordelen van virtuele marktplaatsen. Transporteurs zullen in staat zijn om hun efficiëntie te verhogen door het aantal lege kilometers te reduceren en door het verbeteren van de graad van belading. Ook zal een snellere administratieve afhandeling en verbreding van de markt meerwaarde creëren voor transporteurs. Op dit moment lijken de logistieke dienstverleners zich niet bewust van die opportuniteiten en denken de meesten dat virtuele marktplaatsen enkel zullen gebruikt worden voor incidenteel transport en er dus nooit grote volumes van transport over zullen worden verhandeld. 4

5 Figuur 1: De voordelen van logistieke marktplaatsen 3 De belangrijkste redenen tot scepsis zijn dat de logistieke dienstverleners bang zijn om slechte prijzen te bekomen en dat er minder onderscheid tussen de concurrenten zal kunnen worden gemaakt. Verder geloven de logistieke dienstverleners dat hun klanten altijd persoonlijk contact zullen willen en dat ze nooit een onbekend bedrijf zullen aanvaarden om hun orders uit te voeren. Figuur 2: De nadelen van virtuele marktplaatsen 4 Huijgen (2002) geeft ook aan dat meer private virtuele marktplaatsen een veel belovende toekomst hebben. In een dergelijke marktplaats opereren een heel 3 Huijgen. (2002). pp 2. 4 Huijgen. (2002). pp 4. 5

6 beperkt aantal spelers. In het meest ideale geval wordt er een win-win situatie gecreëerd. Hierbij wordt er aan de transportbedrijven de kans gegeven om hun graad van belading te verbeteren en profiteren de verladers van een verbeterde service aan een lagere kost. Als besluit kan men dus stellen dat veel van de nadelen van publieke marktplaatsen kunnen worden vermeden indien men meer private platformen van samenwerking gaat creëren. 2.2 De overgang van publieke naar private virtuele markten In de neergang van de Internet economie rond het jaar 2000 gingen ook verschillende virtuele marktplaatsen ten onder. Men is echter tot de vaststelling gekomen dat de grootste reden van deze laatste gebeurtenis was dat de verschillende deelnemers daarbij angst hadden teveel informatie te delen. De logistieke dienstverleners waren bang voor slechte prijzen en de verspreiding van hun offertes. De verladers waren bang dat al hun trafieken werden bloot gelegd voor de concurrentie. In schril contrast staan de private marktplaatsen. Deze zijn in tussentijd sterk gegroeid. Het probleem was ook dat de publieke marktplaatsen er niet in geslaagd zijn van op maat gemaakte waarde creërende oplossingen aan te bieden die hun klanten overtuigd hebben om deel te nemen. (Whitaker, 2001). In de komende jaren wordt echter een heel sterke groei verwacht voor B2B sites gespecialiseerd in trading en verkoop. Een bewijs van de populariteit van B2B technologieën is dat in 2000 al voor meer dan 433 miljoen dollar aan transacties werd afgehandeld. In 2001 was de waarde al tot 900 miljoen dollar gestegen. (Sairamesh. J., 2002). De meeste van deze private marktplaatsen functioneren op het niveau van multinationale ondernemingen en zijn ook sector georiënteerd. Een voorbeeld van een dergelijke marktplaats is Transora dat samenwerking tussen de verladers en de logistieke dienstverleners mogelijk maakt. 6

7 3 Logistieke Trends Vooraleer de nieuwste technologische mogelijkheden op het gebied van logistiek te bekijken, is het belangrijk om uiteen te zetten wat voor trends de technologie zou moeten kunnen ondersteunen in de toekomst. Tabel I: Logistieke trends 5 Product Proces Tijd Plaats Lading Manier ICT aanbod gedreven - in batch - vaste locaties - aparte goederenstromen - onafhankelijkheid - vaste tijdstippen - lage frequenties - snel transport - point to point vervoer - beperkt netwerk - weinig flexibiliteit - beperkte standaarden - beperkte tracking & tracing - focus op wegtransport - aparte overslag - beperkt multimodaal transport - individuele systemen - fysieke markt - spraakcommunicatie - vraag gedreven - individueel product - flexibele locaties - bundeling van goederenstromen - samenwerking - flexibele tijdstippen - hoge frequenties - betrouwbaar transport - door to door vervoer - echte logistieke netwerken - flexibele aflevering - Europese standaarden - algemene tracking & tracing - focus op cargo - integrale overslag - multimodaal transport als norm - gemeenschappelijk systeem - virtuele markt - datacommunicatie Bovenstaande trends in de logistiek hebben hun implicaties op de markt van de logistieke dienstverleners. De ontwikkeling van grotere logistieke netwerken is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de markt. De eerste grote uitdaging 5 CIC ( Concurreren met ICT competenties ). (2001). 7

8 van deze logistieke netwerken is dat het afleveren van goederen veel flexibeler zal moeten verlopen in de toekomst. Dit zal ook gepaard gaan met veel kortere doorlooptijden. Het CIC ( Concurreren met ICT competenties ) (2001) voorspelt ook dat in de toekomst de beslissing over het beheer van het logistieke netwerk zal liggen bij de business owner (de klant die nood heeft aan logistieke diensten). Het tactische en operationele beheer zou dan geoutsourced worden aan een logistieke dienstverlener die gebruikt maakt van supply chain management software om zijn netwerk te beheren. Deze software heeft modules voor warehousing en transport. Daarbij zou deze software ook in staat zijn om te communiceren met de verschillende ERP systemen van de verladers. Naast SCM software bestaan er speciale EDI / XML connecties met de partners voor tracking and tracing. De logistieke dienstverleners zullen in staat zijn om aan lagere operationele kost te werken dan verladers die hun goederen zelf afleveren. Het competitieve voordeel komt voort uit het feit dat die logistieke dienstverleners verschillende goederenstromen kunnen bundelen met daaruit voortvloeiende schaalvoordelen. Hieruit volgt ook dat de verladers zich nu op hun core business kunnen concentreren. 8

9 4 Waarom de logistieke activiteiten verbeteren? Analyse van de situatie Om de evolutie van de vooruitgang van de logistieke keten te bekijken, is er een framework dat beschrijft en samenvat wat er vandaag in verschillende bedrijven en industrieën gebeurt. De evolutie kan worden samengevat in vijf verschillende stadia: Stadium 0 : Pre-Supply Chain: In deze fase wordt er vooral getracht van best practices in de praktijk om te zetten. Door continue verbetering van het logistieke proces probeert men de prestaties van de onderneming te verbeteren maar men focust nog niet op een volledige verwerking over de gehele keten. De inspanningen concentreren zich in dit stadium voornamelijk op het uitwerken van best practices en applicaties binnen de organisatie die de verschillende business functies beter gaan ondersteunen. Veel bedrijven die vandaag nog niet intern geïntegreerd zijn bevinden zich in dit stadium. Stadium 1 : Functioneel : Hier wordt vooral de business unit interactie belangrijk om mogelijke synergievoordelen te gaan opsporen en implementeren. De organisatie blijft in deze fase echter puur intern werken. Veelal komt hier voor dat het aantal leveranciers wordt gereduceerd om zo grotere volumes te verkopen en daarbij een kostenreductie te realiseren. Stadium 2 : Cross-functioneel : In dit niveau zal men zich concentreren op de interne excellentie en worden interne, functionele muren afgebroken. Men start hier dus met een volledige interne integratie. Eén voorbeeld is dat men de nood aan transport voor het hele bedrijf gaat bekijken en dat men gaat zoeken naar mogelijke synergieën. Stadium 3 : Netwerk : In deze fase zal men zich vooral gaan richten op de klant door te gaan samenwerken met een aantal geselecteerde handelspartners. Hoewel alle organisaties een sterke focus op de klant zullen claimen, is een echte realisatie van het derde stadium moeilijk. Tussen stadium twee en drie is er namelijk een enorm grote kloof op gebied van bedrijfscultuur. In dit stadium wordt er drastisch gekozen voor een ver doorgedreven samenwerking met geselecteerde handelspartners 6 Poirier C. C. (s.a.). 9

10 om de klantentevredenheid na te streven. De organisatie is nu deel van een netwerk van partners die daardoor heel wat verbeteringen realiseren op het gebied van het logistieke netwerk en van klantentevredenheid. Stadium 4 : Value Chain : Wederom ligt hier de focus op de klant maar in dit geval wordt synchronisatie met de partners verbeterd. De verschillende partners in de waardeketen creëren een ééngemaakt logistiek proces dat een geoptimaliseerd netwerk aanbiedt van de initiële leverancier tot de klant. De verschillende spelers in de logistieke waardeketen optimaliseren hun inspanningen tegenover elkaar hetgeen leidt tot een leiderspositie in de sector. Stadium 5 :Full Network Agility : In dit gebied is er volledige network connectivity bereikt en zijn alle transacties online opvolgbaar. Partners delen vitale informatie elektronisch en doorlooptijden worden hierdoor verminderd. Voorraden kunnen worden bekeken in real-time en voorspellingsfouten worden herleid tot een minimum. Opgelet, dit stadium hebben slechts een heel beperkt aantal bedrijven tot op heden bereikt. In dit stadium hebben alle participanten in de waardeketen de opportuniteit om kosten te reduceren en nieuwe omzet te genereren. 10

11 Figuur 3: De evolutie van de supply chain 7 Door gebruik te maken van Internet gebaseerde technologie, kunnen bedrijven hogere niveaus van ontwikkeling bereiken. Innoverende bedrijven breken door de culturele muur en realiseren verbeterde samenwerking met de handelspartners waardoor een opmerkelijke verbetering in prestaties wordt bereikt. 4.2 Maakt logistieke efficiëntie een verschil? Onderstaande tabel maakt duidelijk dat investeren in logistieke efficiëntie zich meer dan ooit loont. Bij dit onderzoek werd ook vastgesteld dat de organisatie op zichzelf nog de grootste hinderpaal is bij het implementeren van dergelijke veranderingen. Veel onderdelen van een onderneming willen echter niet samenwerken, wat hen belet de optimale weg naar de markt te vinden. 7 Poirier C. C. (s.a.). 11

12 Tabel 2: Efficiëntie van de logistiek maakt een verschil. Benefits Companies in Good Supply Chain Experiences (%) Companies in Poor Supply Chain Experiences (%) All Companies Surveyed (%) Increased sales Cost savings Increased market share Inventory reductions Improved quality Accelerated delivery times Improved logistics management Improved customer service Source: Computer Sciences Corporation, El Segundo, CA. We kunnen besluiten dat investeren in logistieke efficiëntie loont en dat de bijdrage aan de prestaties van een onderneming opmerkelijk is. Dit vertaalt zich vooral in kostenbesparingen, een verbeterde service naar de klant toe en een verbeterd logistiek management. We kunnen ons wel afvragen wat de beste manier is om tot dat punt te komen. Bijzonder veel innovatieve oplossingen bieden zich vandaag aan om een stuk van de markt mee te pikken. Een bijzonder klein aantal van deze oplossingen komt echter nog maar dicht bij de best practice op dit gebied. In het volgende deel wordt dieper ingegaan op wat deze best practice inhoudt. 12

13 5 Logistieke Processen en E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF) Logistieke Processen Zoals op de onderstaande figuur te zien is, zijn de belangrijkste logistieke processen die over het Internet gebeuren prijsaanvragen (Requests for Quotes), Shipping en Tracking processen. De figuur geeft dan ook een algemeen beeld van het E-Logistics Processes Integration Framework (ELPIF). Alle processen worden behandeld door de business process manager die de interactie met de back-end server verzorgt. Figuur 4: Logistieke Processen 9 De ELPIF architectuur bestaat uit drie componenten en diensten: Common Alliance layer: De common alliance layer is een high-level service interface die abstractie maakt van beschikbare diensten. De interface bevat de WSDL signaturen van de functies die moeten worden geïmplementeerd door Web services. De methoden hebben een XML bericht als input nodig en geven een XML bericht als resultaat. 8 Zhang. (s.a). 9 Zhang. (s.a). pp 2. 13

14 De gemeenschappelijke interface zou kunnen worden geïmplementeerd door alle logistieke service providers en de resulterende Web services worden gepubliceerd in UDDI registries om ervoor te zorgen dat alle geïnteresseerde handelspartners en klanten die diensten kunnen zoeken en gebruiken indien gewenst. Adaptation layer: De adaptation layer is de voornaamste connectie laag tussen Web services en de gangbare legacy applicaties in de logistieke sector. Het staat in voor de manipulatie van de user requests en antwoorden. Samenvattend, indien een gebruiker een Web service aanroept, dan wordt het verzoek verzonden naar de adaptation layer die de mapping verzorgt tussen de Web service en de methoden en protocollen van de client applicatie. De adaptation layer voorziet ook de juiste dispatch naar de correcte server van de logistieke service providers met hun eigen legacy applicaties. Adaptation layers spelen ten slotte een cruciale rol in het verwerken en het aggregeren van de verschillende antwoorden van de logistieke service providers tot één antwoord voor de verlader. Dynamic data binding: De live en up-to-date data (met RFQ, Shipping en Tracking informatie) van de uitvoerende logistieke service providers worden door de Adaptation Layer dynamisch gebonden aan de XML antwoordberichten. Figuur 5: ELPIF architectuur Zhang. (s.a). pp 3. 14

15 5.2 Voorbeeld ELPIF In de onderstaande figuur is een voorbeeld van een dergelijk B2B systeem uitgewerkt. Het betreft hier een voorbeeld waarbij een klant met een nood aan transport zijn aankooporder via een Browser kan ingeven. Voor dit aankooporder verkrijgt de klant verschillende prijsoffertes van logistieke dienstverleners waaruit de keuze dan kan gemaakt worden. De interactie manager is verantwoordelijk voor het verwerken van de client interactie. (Dit framework gebruikt qua technologie Java Beans, Java Server Pages en Servlets.) De trust and access manager verzorgt voornamelijk de client autorisatie en geeft rechten om bepaalde specifieke operaties uit te voeren. De business flow manager zorgt voor de proces choreografie door het externaliseren van business rules en flow definities. (Daarenboven is er een Web services server die een SOAP server bevat en een private UDDI server waar de Web services van dit voorbeeld geregistreerd zijn. ) Figuur 6: Voorbeeld van een B2B systeem 11 De volgende figuur illustreert de details van een specifiek aankooporder. Het systeem (de business flow manager) zal zich baseren op de geschikte UDDI registers om een lijst te verkrijgen van logistieke dienstverleners met hun respectievelijke prijzen. 11 Zhang. (s.a.) pp 5. 15

16 Ref. Number Customer Name Dispatch Country Buying Delivery Items Port of Loading ETC Qty Article Description Supplier Article No. Transport Service /1 Furniture Outlet Store USA FOB New York Bookcase 100 Figuur 7: Aankooporder 12 De onderstaande figuur toont het antwoord van drie logistieke dienstverleners en de gebruiker kan een bod selecteren na het bekijken van de verschillende alternatieven. Op het moment van aanvaarden, wordt er een boodschap gestuurd naar de koper, de logistieke dienstverlener en zo mogelijk ook naar het uitvoerend transportbedrijf. Transporter Service Name Service Invoked Quote (USD) Select ABC Transportation Inc. ABC_Transport_ Service Get_Transportation_ Quote 2500 Yes/ No Sunshine Transportation Inc. Sunshine- _Transport_ Service Get_Transportation_ Quote UPS UPS_Next_Day Get_Transportation_ Quote 2467 Yes/ No 1900 Yes/ No Figuur 8 : Logistieke Service Provider: prijsofferte en selectie Zhang. (s.a.) pp Zhang. (s.a.) pp 5. 16

17 5.3 Evaluatie ELPIF De integratie met bovenvermeld framework heeft verschillende voordelen. Ten eerste vormt het een methodologie om de proces integratie te automatiseren op een tijdsefficiënte en relatief goedkope manier. Ten tweede is het een manier om de efficiëntie van dienstverlening naar de klanten toe te verhogen waaruit een competitief voordeel kan worden gehaald. Er kunnen meer logistieke dienstverleners sneller gecontacteerd worden, waardoor er geselecteerd kan worden uit een ruimere basis. Ook is er een mogelijkheid om transportkosten te reduceren door de verhoogde transparantie. Het e-logistics processes integration framework voorziet in een aantal gemeenschappelijk interfaces die beschikbaar zijn voor alle logistieke dienstverleners. Dit vergemakkelijkt het werk van de verladers die met één enkele aanvraag (bijvoorbeeld een prijsaanvraag) een groot aantal logistieke dienstverlener kunnen bereiken, wat in een grotere competitie tussen logistieke dienstverleners resulteert. De applicatie ontwikkelaars bij de logistieke dienstverleners ervaren ook voordelen van deze standaard manier van werken omdat ze voor alle implementaties maar éénmaal moeten coderen. Het gebruik van de common alliance layer zou de aanpassing tot nieuwe diensten en technologieën moeten vergemakkelijken. De common alliance layer verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid. Conclusie, ELPIF gebruikt Web services als basis en draagt daarom ook bij tot business proces integratie omdat het een standaard interactiepatroon beschikbaar stelt voor de gehele logistieke industrie. Bijgevolg kan men besluiten dat vele bedrijven idealiter hun ICT architectuur aan deze manier van werken zouden aanpassen. 17

18 6 Een best-practice framework voor ontwikkelingen in E- logistics 14 De werkgroep Prisma (2002) voorziet een best-practice framework voor de ontwikkeling van Internet gebaseerde toepassingen op gebied van de logistiek. Het is dus cruciaal dat er bij de ontwikkeling van deze applicaties met de onderstaande aanbevelingen rekening wordt gehouden om ervoor te zorgen dat de toepassingen een succes worden. De adviezen leggen de nadruk op enkele heel belangrijke aspecten voor het ontwerp en de implementatie van dergelijke systemen. 6.1 Principes voor de ontwikkeling Gebruiken van gemeenschappelijke (open) standaarden, technologieën en interfaces om samenwerkende oplossingen mogelijk te maken (c.f. XML, ). Creëren van interfaces met hoge kwaliteit; hiermee moet het mogelijk zijn om systemen en diensten tussen verschillende manieren van transport te laten integreren. Voorzien van een standaard methode van betaling voor alle transportdiensten. Voorzien van diensten die op maat gemaakt zijn voor de noden van verschillende subgroepen van klanten. Aanmoedigen van het gebruik van mobiele en vaste multimedia platformen. 6.2 Belangrijke richtlijnen voor het ontwikkelingsproces / de implementatie 1. De implementatie van diensten op gebied van e-logistics moet alle participanten van de betrokken organisaties in het ontwikkelingsproces betrekken. Een succesvolle implementatie hangt af van de medewerking van alle betrokken stakeholders. 2. De implementatie moet focussen op het proces en niet op de technologie. Om een goede ontwikkeling van diensten op gebied van e-logistics toe te laten moet het proces gedreven worden door input van de gebruiker, de cultuur in de sector, het beleid van de overheid en de vereisten van de gebruikers. 14 Prisma. (2002). 18

19 3. Internet gebaseerde logistieke diensten moeten overeenkomen met wat voor diensten er gevraagd worden, de context en de overheidsstructuren, 4. Het implementatie proces moet de gebruiker erbij betrekken en er moet een public relations campagne op volgen. Het informeren van alle gebruikersgroepen over de voordelen van de nieuwe diensten zal de aanvaarding verbeteren. 19

20 7 Een illustratie van een volledig B2B platform 15 Deze paragraaf illustreert een volledig B2B platform zoals door IBM voorgesteld en geeft dus een idee van wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. De figuur op de volgende pagina illustreert de verschillende componenten die een architectuur van een volledig B2B platform zou moeten omvatten. Bij het definiëren van de architectuur zijn verschillende ontwerpcriteria in acht genomen: Bij B2B transacties is het cruciaal dat de profielen van de deelnemers/leden worden opgeslagen. De aggregatie van catalogen van verschillende leveranciers is noodzakelijk om tot een realisatie te komen van een private exchange. Toegangscontrole op de cataloog is noodzakelijk om te bepalen wat bepaalde deelnemers kunnen zien. Het moet mogelijk zijn om bepaalde productbeschrijvingen en productaanbiedingen te zoeken. Er moet een raamwerk voorzien zijn waardoor RFQ s (Request for Quotations) en auctions mogelijk worden gemaakt. Ook moet er een functie voorzien zijn voor de bevestiging van orders. De aggregatie van orders over verschillende kopers moet mogelijk zijn. De applicatie moet schaalbaar zijn. Met de opkomst van mobiele toestellen zullen sommige participanten met die toestellen de informatie van het platform kunnen zien. De integratie met back-end systemen zoals ERP systemen is noodzakelijk om een algemene toepassing van de architectuur te bekomen. Evaluatie en intelligente mechanismen zijn noodzakelijk om de koper te helpen in het selecteren van verschillende complexe aanbiedingen. Rapportering is ook noodzakelijk om cruciale informatie over voorbije transacties te verzamelen. 15 Sairamesh J. (2002). 20

21 Figuur 9: Architectuur voor B2B private exchanges en sell-side sites 16 De bovenstaande figuur illustreert de componenten van het platform. De onderstaande paragrafen beschrijven deze componenten in detail. Membership: Het succes van een B2B site is afhankelijk van hoe goed de functies van de personen betrokken in de business kunnen worden gevat. De informatie over het lidmaatschap wordt dan typisch gebruikt om de toegangscontrole en de aansprakelijkheid van veranderingen te controleren. Ook wordt het gebruikt bij krediet verificatie en goedkeuringen voor het plaatsen van orders. Deze structuren kunnen gemapt worden op een standaard Directory Access Protocol of een UDDI -stijl model, dat de organisaties en de betrokken mensen weerspiegelt. Request for Quote RFQ s laten kopers toe om over prijzen en voorwaarden te onderhandelen met de leveranciers van goederen en diensten. Het is de bedoeling dat kopers een RFQ voor een specifieke set van goederen of diensten op de site initiëren. Deze goederen kunnen gedefinieerd zijn in een cataloog. In het bovenstaande model wordt er een vorm van private RFQ geïmplementeerd waar een bepaalde groep van leveranciers wordt geselecteerd door de koper. Deze RFQ s kunnen open zijn (alle participanten kunnen de offertes zien ) of gesloten (alleen de koper die de 16 Sairamesh J. (2002). pp

22 RFQ creëerde ziet de offertes van de leveranciers). De beste offertes resulteren in aankopen. Contracts Veel B2B transacties worden in de realiteit gedreven door contracten van korte of lange termijn. De voorwaarden van contracten voor de levering van bepaalde goederen of diensten worden op voorhand genegotieerd en vastgelegd in contracten. Het bovenstaande platform voorziet een mechanisme waardoor nieuwe contracten kunnen worden vastgelegd en bestaande kunnen worden vernieuwd. Door dit contract mechanisme te ondersteunen, worden bestaande relaties tussen koper en leverancier echt ondersteund. Auctions Het platform voorziet ook een aantal configureerbare modules voor auctions. De modules kunnen worden geconfigureerd naar de gewenste procedure om het offerte proces te leiden. Auction mechanismen zijn bijvoorbeeld heel nuttig om overtollige voorraden te verkopen. Catalogue De cataloog in een private exchange geeft een kijk op de producten die verhandeld worden en legt het mechanisme uit. Exchanges (double-auctions) Het double-auction mechanisme zorgt ervoor dat verkopers een direct kanaal hebben om van overcapaciteit af te geraken. Dit mechanisme is heel nuttig voor het verhandelen van commodities zoals bandbreedte en landbouwproducten. Dit mechanisme gebruikt in veel gevallen een initiële prijs en staat dan toe om naar een continu veiling proces te gaan. Flexible business flow Om ervoor te zorgen dat het platform een grote variëteit van business modellen en processen ondersteunt, maakt het platform gebruik van een workflow engine die de flexibiliteit verhoogt. Deze engine maakt het mogelijk om een directe controle uit te oefenen op de uitvoering van business processen. Men kan besluiten dat de besproken IBM architectuur ongeveer elke mogelijke functionaliteit voor B2B transacties ondersteunt en daarbij veel verder gaat dan de boven besproken ELPIF architectuur. Het gaat hierbij om het verhandelen, het aankopen en het verkopen van goederen en diensten. Het platform is geschikt voor verschillende soorten ondernemingen uit verschillende sectoren. 22

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC 2013 Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC Evelien Kip Studentnummer: s1195115 Datum: 22-10-2013 Inhoudelijk begeleider Universiteit Twente: Dhr. R.P.A. Loohuis Meelezer: Drs. P. Bliek Externe

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

Op weg naar digitale volwassenheid

Op weg naar digitale volwassenheid Op weg naar digitale volwassenheid PwC-onderzoek naar de digitale stand van zaken in de transport & logistieksector April 2014 www.pwc.nl 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Kritische succesfactoren bij een ERP-implementatie

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009-2010 ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie